Page 1

Neprodejnå p ří řílo loha ha

JARO JE TADY

Vytvořte si ze zahrady svůj råj I

zahrada v tÄ›snĂŠ blĂ­zkosti obytnĂŠho domu, chaty nebo chalupy by mÄ›la bĂ˝t propracovĂĄna a Ĺ™eĹĄena, jako by byla jeho souÄ?ĂĄstĂ­. Je potĹ™eba dĹŻkladnÄ› a dĹŻmyslnÄ› naplĂĄnovat jejĂ­ plnohodnotnĂŠ vyuĹžitĂ­ k trĂĄvenĂ­ volnĂŠho Ä?asu, odpoÄ?inku i pÄ›stitelskĂ˝m experimentĹŻm. K zahozenĂ­ nenĂ­ ani porada s odbornĂ­kem, jak vyuŞít celĂ˝ danĂ˝ terĂŠn. Mezi zajĂ­mavĂŠ prvky patří kamennĂŠ terasy, schody, opÄ›rnĂŠ konstrukce, zĂ­dky, vyvýťenĂŠ zĂĄhony a podobnÄ›. Je dobrĂŠ si uvÄ›domit, Ĺže příznivÄ›ji a vzhlednÄ›ji vĹždy vypadajĂ­ přírodnĂ­ materiĂĄly jako kĂĄmen, dĹ™evo Ä?i reĹžnĂŠ cihly. VĹĄechny prvky by se pĹ™itom mÄ›ly vzĂĄjemnÄ› materiĂĄlovÄ› a esteticky sjednocovat a vhodnÄ› kombinovat. I na malĂŠm prostoru se dajĂ­ vytvoĹ™it rĹŻznÄ› Ä?lenÄ›nĂĄ a zajĂ­mavĂĄ zĂĄkoutĂ­. RovněŞ drobnĂŠ stavby, přístĹ™eĹĄky, altĂĄny, pergoly, vĂĄzy, sochy i přírodnĂ­ dekorace jako bludnĂŠ balvany, menhiry, pokroucenĂŠ starĂŠ vÄ›tve nebo segmenty koĹ™enĹŻ jsou vhodnĂ˝ materiĂĄl do kaĹždĂŠ zahrady. JejĂ­ vzhled ozvlĂĄĹĄtnĂ­ i vodnĂ­ prvek, kterĂ˝m mĹŻĹže bĂ˝t jezĂ­rko okrasnĂŠ, koupacĂ­, malĂ˝ vodopĂĄd ze zdi nebo fontĂĄna.

Pro vytvoĹ™enĂ­ intimnĂ­ho prostĹ™edĂ­ je nejlĂŠpe vyuŞít ĹživĂ˝ch plotĹŻ, zĂĄstÄ›n ze dĹ™eva, proutĂ­ Ä?i kovovĂ˝ch konstrukcĂ­ propnutĂ˝ch rostlinami. V zahradÄ› nesmĂ­ chybÄ›t ani posezenĂ­ a otevĹ™enĂŠ ohniĹĄtÄ› Ä?i rĹŻznĂŠ grily, udĂ­rny a krby. OtevĹ™enĂĄ ohniĹĄtÄ› se vĹĄak nikdy nesmĂ­ umisĹĽovat pod stromy, jelikoĹž hrozĂ­ jejich oĹžehnutĂ­ nebo popĂĄlenĂ­ horkĂ˝m vzduchem. TakĂŠ malĂĄ zahrĂĄdka mĹŻĹže poslouĹžit jako doplĹˆkovĂĄ zĂĄsobĂĄrna zĂĄhonĹŻ s Ä?erstvou zeleninou, bylinkami a ovocem. StaÄ?Ă­ si vysadit jeden keřík rybĂ­zu, angreĹĄtu, dva, tĹ™i keříky kanadskĂ˝ch borĹŻvek, nÄ›kolik trsĹŻ mÄ›sĂ­Ä?nĂ­ch jahod, dvÄ› sazenice rajÄ?at nebo jinĂŠ oblĂ­benĂŠ zeleniny. OvocnĂŠ stromy mohou na zahradÄ› poslouĹžit nejen dekorativnÄ›, ale i plozenĂ­m chutnĂŠho ovoce. Vysokokmeny lze pouŞít mĂ­sto pergoly, sluneÄ?nĂ­ku nebo altĂĄnu. UĹžitkovĂŠ rostliny prostÄ› nenĂ­ tĹ™eba oddÄ›lovat od okrasnĂ˝ch. Naopak, lze je zakomponovat mezi okrasnĂŠ. V případÄ› snahy o vytvoĹ™enĂ­ koutku pro dÄ›ti, pĂ­skoviĹĄtÄ›, houpaÄ?ky Ä?i prolĂŠzaÄ?ky je dobrĂŠ hledat inspiraci u zkuĹĄenĂ˝ch renomovanĂ˝ch firem. Nelze opomenout ŞådnĂŠ riziko moĹžnĂŠho Ăşrazu. (bos)

TrĂĄvnĂ­k, aĹĽ uĹž ten na vaĹĄĂ­ zahradÄ› nebo jen v parku, je ideĂĄlnĂ­m mĂ­stem na relax, zvlĂĄĹĄtÄ› pokud se poÄ?asĂ­ vydaří jako Foto: VladimĂ­r Ĺ˝urek o uplynulĂŠm vĂ­kendu.

ZahrĂĄdkĂĄĹ™i se majĂ­ k svÄ›tu ZĂĄkladnĂ­ organizaci ÄŒeskĂŠho zahrĂĄdkĂĄĹ™skĂŠho svazu Opava-mÄ›sto zĂĄnik rozhodnÄ› nehrozĂ­. JejĂ­ Ä?lenovĂŠ obdÄ›lĂĄvajĂ­ pĹ™es deset hektarĹŻ pĹŻdy a v patnĂĄcti zahrĂĄdkovĂ˝ch osadĂĄch je Ĺživo od jara do pozdnĂ­ho podzimu. Pokud bychom chtÄ›li vyjmenovĂĄvat nejen uĹĄlechtilĂŠ, ale tĂŠĹž uĹžiteÄ?nĂŠ konĂ­Ä?ky, zaÄ?ali bychom bezpochyby u zahrĂĄdkåřů. Dovedou totiĹž vypÄ›stovat nejen vzneĹĄenou rĹŻĹži Ä?i tajuplnĂ˝ leknĂ­n, ale tĂŠĹž sladkĂŠ jahody a ĹĄĹĽavnatĂŠ broskve, zdravĂĄ rajÄ?ata a veskrze potĹ™ebnĂŠ brambory, cibuli, Ä?esnek, mrkev, celer, zelĂ­, salĂĄt... a tak bychom mohli dlouho pokraÄ?ovat. V OpavÄ› se tomuto ko-

OPAVA

nĂ­Ä?ku vÄ›nuje mnoho lidĂ­. V ZO ÄŒZS Opava-mÄ›sto je organizovanĂ˝ch 440 Ä?lenĹŻ. PracujĂ­ a relaxujĂ­ na 375 zahrĂĄdkĂĄch v15 zahrĂĄdkovĂ˝ch osadĂĄch a spoleÄ?nÄ› obhospodaĹ™ujĂ­ deset hektarĹŻ pĹŻdy. „ČeĹĄi obecnÄ› jsou ĹĄikulovĂŠ, kutilovĂŠ a vĹĄeumÄ›lovĂŠ. O zahrĂĄdkåřích to platĂ­ dvojnĂĄsob. A tak si naĹĄi Ä?lenovĂŠ mezi sebou vymÄ›ĹˆujĂ­ vĂ˝pÄ›stky, odnoĹže, semena a sazenice, ale tĂŠĹž dobrĂŠ rady a cennĂŠ zkuĹĄenosti,“ chvĂĄlĂ­ pĹ™edseda zmĂ­nÄ›nĂŠ zĂĄkladnĂ­ organizace LubomĂ­r FiĹĄer. Ăšbytek Ä?lenĹŻ prĂ˝ tĂŠto organizaci nehrozĂ­, roÄ?nĂ­ obmÄ›na Ä?lenĹŻ Ä?inĂ­ pÄ›t aĹž deset procent a v poslednĂ­ch letech pĹ™evĂĄĹžnÄ› pĹ™ichĂĄzejĂ­ takĂŠ mladĂ­. KromÄ› prĂĄce na zvelebovĂĄnĂ­ a zuĹĄlechĹĽovĂĄnĂ­ svĂ˝ch zĂĄ-

honĹŻ, trĂĄvnĂ­kĹŻ, pergol, jezĂ­rek, altĂĄnkĹŻ a chatek se zahrĂĄdkĂĄĹ™i zapojujĂ­ takĂŠ do svazovĂŠ Ä?innosti. Ta zahrnuje mimo jinĂŠ i odbornĂŠ pĹ™ednĂĄĹĄky na aktuĂĄlnĂ­ nebo potĹ™ebnĂĄ tĂŠmata, zĂĄjezdy, Slavnost letnĂ­ho slunovratu, vĂ˝stavy ovoce, zeleniny, kvÄ›tin, vlastnĂ­ch receptĹŻ a vĂ˝robkĹŻ i moĹĄtovĂĄnĂ­ ovoce ve vlastnĂ­ moĹĄtĂĄrnÄ›. „JednotlivĂŠ osady si kaĹždoroÄ?nÄ› vyhodnocujĂ­ svĂŠ nejaktivnÄ›jĹĄĂ­ Ä?leny, my pak navrhujeme oceĹˆovĂĄnĂ­ a vyznamenĂĄvĂĄnĂ­ zaslouĹžilĂ˝ch zahrĂĄdkåřů a jubilantĹŻ. Ĺ˜adu let pořådĂĄme veÄ?Ă­rky, tĹ™ikrĂĄt uĹž jsme mÄ›li vydaĹ™enĂ˝ ples, a dnes uĹž dokonce znĂĄme datum nĂĄsledujĂ­cĂ­ho. Ten se uskuteÄ?nĂ­ 8. bĹ™ezna 2013,“ uzavĹ™el pĹ™edseda. (mk)

5&$)/*$,²4-6Ç#:01"7"TSP

V0,3"4/²%Äť&7*/:oKFIMJĹ˜OBUĂ?BMJTUOBUĂ?LFĹźF   äJWĂ?QMPUZ EĹźFWJOZOBLNĂ“OLV    W[SPTUMĂ?TUSPNZEPNBMâDIJWFMLâDI[BISBE V#"-,0/07²3045-*/:o1FMBSHPOJF 4VSmOJF y V-&5/*Ä—,: ."$&Ă€,: 537"-,: V46#453ÂŤ5: 3"Ă€&-*/" V.6-Ä—07"$Âś,Ĺˆ3" Ă€5Ä?1,: #"3&7/²%Äť&7œÀ5Ä?1,: V,Ĺˆ-: ;")3"%/Âś."5&3*ÂŤV53"7/Âś04*70

+"3/Âś130%&+;&-&/*/07²4"%#: 0UFWĂ“SBDĂ“EPCB1P1ĂˆIPE  PUFWĹźFOPJW4P/FIPE /B7BĂ?Ă“OĂˆWĂ?UĹžWVTFUĹžĂ?Ă“LPMFLUJWWZĂ?LPMFOâDI[BISBEOJD  LUFSĂ?7ĂˆNQPSBEĂ“B[PEQPWĂ“WFĂ?LFSĂ?7BĂ?FPUĂˆ[LZ QSPĂžTQĹžĂ?OĂ?QĹžTUPWĂˆOĂ“WBĂ?JDISPTUMJO

1SPWĂˆEĂ“NFSFBMJ[BDJBĂžESäCV[BISBE PĹźF[ZäJWâDI QMPUƉ LFşƉBTUSPNƉ SJ[JLPWĂ?LĂˆDFOĂ“TUSPNƉ  GSĂ?[PWĂˆOĂ“QBĹźF[Ɖ ESDFOĂ“WĹžUWĂ“  TFĹ˜FOĂ“USBWOBUâDIQMPDI TCĹžSMJTUĂ“


14

JARO JE TADY

středa 2. května 2012

Unikátní ekozahrada OPAVA

ZŠ T. G. Masaryka otevřela svou ekoučebnu. Stalo se tak ve čtvrtek 26. dubna odpoledne. Ekoučebna stojí na zahradě školy na Mírové ulici a bude sloužit jako výukový areál pro aktivity škol, neziskových organizací i veřejnost. Výukové prvky zahrady využívají všechny smysly. Po stezce bosých nohou, která znázorňuje potok, můžete dojít k altánu stojícímu

na mohutných kmenech osmi různých druhů stromů. Mohutné kmeny jsou z vnitřní strany hladce vybroušeny, takže můžeme pozorovat krásu kresby dřeva jednotlivých stromů. Z vnější strany můžeme hmatem vnímat rozdílnou strukturu kůry. Dřevěný xylofon umístěný v rohu zahrady je naladěn a během slavnosti na něj návštěvníci hráli melodie známých písní. V jeho blízkosti se nachází průřez mohutným kmenem se zvýraz-

něnými letokruhy, v nichž jsou vyznačena významná data 20. i 21. století. Děti ocenily dvě masivní ležící klády, na nichž testovaly svou koordinaci, kuchařky a zahrádkáři zase upravenou bylinkovou zahrádku. Problém likvidace odpadů nastiňuje dětem hřbitov odpadků, kde jsou v jednotlivých hrobečcích zakopány předměty z různých materiálů. Na náhrobní desce každého z nich je uvedeno, o jaký materiál se jedná a jak dlouho

se rozkládá, což si u některých hrobečků mohou ověřit i vnuci vnuků našich žáků. Zahrada je obohacena o naučné tabule s výukovým textem a obrázky ptáků a stromů naší zahrady, bylinek a dřev, z nichž je vyroben altán. Dále se zde nachází „klapačky“ s hádankami, dobře známé návštěvníkům ZOO, meteostanice, ptačí budky, krmítka či hmyzí hotel. Projekt byl financován nadací OKD. Vít Lazecký

Zahradníci nejvíc pracují v květnu

K

mu slunci, ale spíše ji na teplé sluneční paprsky učit pomalu zvykat. Tyto rostliny také vyžadují bohatou zálivku a hnojení. V květnu začínají pomalu odkvétat některé keře a je potřeba jejich květenství hned po odkvětu odstranit. Zejména u šeříků je dobré dbát na pečlivé odstřihávání tvořících se semeníků.

aždý správný zahrádkář ví, že v květnu na zahradě začne všechno růst, pučet a kvést. A zahrádkářům tak začíná nejvíc práce.

Okrasná zahrada Tento měsíc je ideální pro vysázení letniček a výsev dvouletek, jako jsou karafiáty, astry, macešky nebo pomněnky pro podzimní výsadbu. Zahrádkáři by se měli pustit i do zastřihávání živých plotů, jelikož pravidelné vedení růstu zaručí dokonalý tvar. S intenzivnějšími slunečními paprsky se mohou na balkóny, terasy a zahrady vrátit exotické rostliny pěstované v květináčích. Důležité ovšem je nevystavovat rostlinu ihned přímé-

Ovocná zahrada Důležitá je ochrana rostlin, půlka května je ideální pro aplikaci postřiku proti houbovým rostlinám. Také záhony jahod je třeba zbavit plevele, dobře okopávat, zalévat a hnojit. Intenzitu je třeba snížit, když rostliny začnou kvést. Pokud se totiž s rostlinami bude hýbat, plody budou nekvalitní. Zahrádkář by

KAMENICTVÍ ZEDNÍČEK Opava, Otická 36 Kamenosochařství Tel.: 733 700 411

❦ výroba nových hrobů ❦ opravy a broušení starých hrobů ❦ prodej lamp a váz ❦ výrobky ý y ze žulyy ((parapety, p p y, y schody) ❦ kamenné ploty

Stavební práce Tel.: 737 884 663 ❦ drobné

stavby, ploty

VÝPRODEJ KRBOVÝCH KAMEN a VLOŽEK LUGO 04 ALAKO 3 AVILA T TALA 16

32000 32000,8700,38000,19000,-

KV 075 01

26000,26000,

SLEVA

Kamna

27000 27000,32700,32000,16000,-

(5000,-) (6000,-) (6000,-) (3000,-)

22000,-

(4000,-)

Krbová kamnová vložka

Krbová vložka Krbo Bef 700 24931,-

19931,-

SLEVA (5000,-)

Ce ny

v

Po «etn ku sle ³ DP sy dn H 2 !!! í 0%

Ja Pâíslušenství ke stavb³ krbõ-sleva 10 % r Za ní a hr k Prodejna: ”—ā•–‡˜À͵ǡ’ƒ˜ƒǦƒŽ± ‘æ–‹…‡ zn adn «ní n Po, út, stâeda 9-12, 13-16 hod. í .ST te ab ‘†‘Ž—˜³‹‹‘’”‘†‡ŒÀ†‘„—Ǥ IG chn ídk E-mail: ”›ǤŒ‘̷•‡œƒǤ…œ A. ika a! Mob.:͸Ͳʹͷʹʹͺͳ͸ !

měl po okopání rostliny podestlat slámou či netkanou textilií, a zamezit tak růstu plevelu. Navíc se tak plody ochrání před chorobami a udrží vláhu v zemi.

Zeleninová zahrada Největším prokletím zeleninových zahrad, které nejvíce zahrádkáře potrápí, je růst plevele. Květen je ideálním měsícem pro setí letních odrůd zeleniny a také fazolí, které jsou velice choulostivé na mráz. Sklízí se také první raná zelenina. Po zmrzlých mužích přijde čas k výsadbě dalších rostlin. Sází se rajčata, papriky, okurky, lilky, patisony či cukety. Do volné půdy smějí i bylinky, především majoránka a bazalka.

Děti si mohly vyzkoušet například stezku bosých nohou.

Foto: Marek Rosa

Sekačky šité ženám na míru T

Honda nabízí komplexní řešení

en, kdo se zajímá o kvalitní bydlení a není mu lhostejná také kvalitní péče o zahradu, ten také dobře ví, že společnost Honda patří mezi přední dodavatele špičkové zahradní techniky. „Šíře nabídky nemá obdoby a společně s množstvím a kvalitou autorizovaných prodejců Honda nabízí svým zákazníkům i špičkový servis,“ uvádí Daniel Kudla z prodejny VARI - HONDA v Opavě. Sekačka HRG při svém představení a uvedení na trh v roce 2000 způsobila malou revoluci a ihned se stala vzorem pro ostatní, jak by vlastně měla kvalitní a levná hobby sekačka vypadat. Jenom v ČR bylo těchto sekaček za posledních 8 let prodáno téměř 30 000 kusů. Mnozí výrobci se snaží vlastnostem a výkonu sekaček IZY alespoň přiblížit nebo celou sekačku alespoň napodobovat, nebo dokonce i kopírovat. Díky tomu, že Honda je největší výrobce spalovacích motorů na světě, i ostatní výrobci tyto motory u Hondy nakupují. Každý stroj je však komplexním řešením a nestačí jenom motor umístit na „nějaký“ podvozek a ono to bude se-

kat. Tak to opravdu nefunguje a díky komplexnímu vývoji má Honda v tomto směru opravdu navrch. Prostě i když se konkurence snaží vyrábět to samé, není to to samé! Honda v minulosti velice intenzivně zapracovala na vylepšení a obměně již tak vynikající sekačky IZY. Motor je opatřen originálním systémem automatického sytiče a ovládání plynu. Díky lehkému startu, který zvládne i malá holka, stačí lehce zatáhnout za lanko a můžete sekat. Citlivě tvarovaná žací komora usměrňuje tok vzduchu tak, aby efekt „vysávání“ byl co největší. Otvory v zadním čele umožňují odchod vzduchu při postupném zaplňování koše trávou. Podařilo se tím docílit na-

plnění koše trávou až po okraj bez jakéhokoliv snížení kvality sběru. Nově tvarovaný nůž podstatně snížil hlučnost sekačky o 2 dB, a tím se sekačka IZY i s ocelovým podvozkem dostává hlučností na naprostou špičku. Samozřejmostí je pro sekačku IZY také možnost mulčování. Vhodně tvarovaná a posazená ovládací rukojeť nepřenáší na ruce obsluhy téměř žádné vibrace. Záruka po dobu 5 let je dnes již nedílnou součástí všech strojů Honda. Díky svému celkovému ztvárnění nová Honda IZY oslovuje hlavně uživatele z řad ženského pohlaví a nejspíše se stane snem každého majitele krásné a udržované travnaté plochy. „V naší prodejně VARI-HON-

DA na Ratibořské ulici v Opavě můžete nakoupit zboží také dalších špičkových výrobců – Jonsered, Husqvarna, Solo, MTD, Wisconsin, Gardena, Fiskars a dalších,“ uvádí Michal Plašil, vedoucí prodejny. „Najdete u nás i širokou nabídku strojů pro nenáročné uživatele na nižší cenové úrovni,“ dodal. Samozřejmostí je zprovoznění stroje, předvedení a také odvoz dle požadavků zákazníka a servis na všechny značky. „Stroje Honda si můžete prohlédnout a vyzkoušet v naší prodejně v Kateřinkách, nebo nás také najdete na letošním ročníku Opavského veletrhu ve víceúčelové hale v Opavě 1.- 3. 6. 2012, rádi Vás na výstavě uvidíme!“ uzavírá opavský prodejce.

Oldřich Plašil - Silex, Ratibořská 125, Opava 5 - Kateřinky Tel.: 553 735 554, www.silexopava.cz

STAVEBNÍ PARCELY K PRODEJI 5 km od Opavy v obci Stěbořice.

Martin HALFAR HALFAR,, DiS. Jasanová 28, 747 28 Štěpánkovice Kontakt: tel. 775350316 email: info@zahrady-halfar.cz web: www.zahrady-halfar.cz V zpracování a vizualizace projektů V realizace zahrad na klíč V údržba a rekonstrukce V závlahové systémy V střešní zahrady

Slunná lokalita bez možnosti záplav má 11 parcel. Lokalita bude vybavena komunikací, chodníky a veřejným osvětlením. Cena včetně připojení na veškeré sítě (deš. kanalizace, voda , plyn, elektřina)

950,- Kč/m2 – možnost slevy Průměrná výměra parcel cca 800 m2. V obci je školka, škola, obvodní a dětský lékař. Bez RK, prodejce je zhotovitelem infrastruktury.

Informace na 602 575 617


JARO JE TADY

středa 2. května 2012

15

Zahrádky krásné, voňavé a grilovací A

už je to tady. Zahrádky rozkvétají do nevídané krásy, záhony jsou plné květin a zeleniny, anglické i docela obyčejné trávníky se šťavnatě zelenají. Je čas teplých dnů a vlahých podvečerů. Čas, kdy se kromě omamné vůně šeříků začínají ze zahrad, předzahrádek, jakož i okolí chat a chalup šířit vůně neméně omamné. Vůně grilování. Je pozoruhodné, že tato oblast lidského hobby se stala téměř výlučně doménou mužů. Dokonce i pánové, které by doma v kuchyni ke sporá-

ku nepřitáhla ta nejsličnější filmová diva ani řetězem, se zcela dobrovolně a s velkým nasazením proměňují v mistry. Opásají se více či méně vtipnou zástěrkou (kterou jim mlsná rodina velmi ochotně opatřila), v nejhorším případě alespoň kostkovanou utěrkou. Ono to grilování je totiž úplná věda. Kdepak pustit k tomu ženskou! Uměním je vybrat to správné masíčko nebo rybičku, správně je naporcovat a především naložit či alespoň okořenit speciální směsí. Pánové se zadumaně probírají různými druhy olejů, grilovacích směsí a nejrůznějším obecně známým i tajuplným kořením. Jedni sázejí na klasiku a osvědčené re-

cepty, v naprosté většině však mistři nesmírně rádi experimentují. Manželčino: „Prosím tě, když teď přijdou nastávající tcháni naší Haničky, udělej to taky tak dobré, jako když tady byli Novákovi.“ přejde velkorysým mávnutím ruky a rezolutním prohlášením: „Bude to jiné a lepší!“ A ono kupodivu obvykle taky je. Spokojenému pomlaskávání a hlasitým pochvalám hostů ovšem předcházejí zcela specifické rituály. Téměř stejně důležité jako výběr a příprava budoucí pochoutky je také výběr správného nářadí a nejroztodivnějších pomůcek. Roštů a rožňů, plechů či plotýnek, správného dřeva nebo ještě lépe dřevěného uhlí,

pohrabáčů velkých i malých, kleští a kleštiček i speciálních vidliček, lopatek a dalších nástrojů občas připomínajících nástroje středověkého mučitele. Když je vše připraveno, následují obřadní tance kolem venkovního krbu či ohniště, ne nepodobné tancům u černošských rituálních ohňů. Hostitel s hosty mužského pohlaví zasvěceně debatuje o správné teplotě řežavějícího uhlí i správné délce a postupu grilování. Aby lahůdka nebyla ani syrová ani tvrdá jako podešev, ani připálená ani nedopečená, ale zkrátka ta nejšťavnatější, nejchutnější, nejpikantnější, nejvoňavější, nej… Dobrou chuť. (mk)

anketa: Co vy a zahrádka? Jste vášnivý zahrádkář, nebo vám zahradničení nic neříká? anketa Relax na zahradě? Určitě. Od toho zahrady jsou. Práce na zahradě je jedním z ideálních způsobů, jak se odreagovat. A při vyčišťování od plevele se velmi dobře dá vyčistit i hlava. Nejsem žádný vášnivý zahrádkář, ale práci na zahradě beru jako příjemnou terapii (většinou). Své grilovací umění předvedla před časem Opavanům i Jako ideální bych viděl bydlení, kde Foto: Roman Konečný Lucie Vondráčková. by zahrada mohla být spíše součástí okolní přírody. Jen udržovat polodivoce rostoucí zeleň a dřeviny. A tam relaxovat v příjemném posezení na Vás srdečně zve ve dnech ranním slunci. A k takovému poseze10-11.5. 2012 do Minoritského kláštera na ní stačí málo. Třeba vyrazit do parků, zahrad, arboret, na kraj lesa či k rybníku. Ideálně brzy z rána. Pokud jsem na podobných místech stihl být těsně před východem slunce, byly pak paprsky ranního slunce zárukou doko00 00 00 00 Otevřeno: Čt 10.5. 10 -18 hod., Pá 11.5. 9 -16 hod. nalého relaxu. A to pak i káva z terProgram zpestří vystoupení gymnastek ze ZŠ Šrámkova mosky chutná dokonale. ve čtvrtek v 1530 hod. Roman Vehovský, cestovatel

výstavu skalniček, trvalek a drobných výpěstků.

Máme jen malou zahrádku u chaty v Mladecku. Je to spíše jen taková obyčejná venkovská zahrádka, ale pro mne je ideálním místem relaxace. Při fyzické práci si nádherně vyčistím hlavu, ráda na zahrádce pracuji. Ovšem úplně nejraději si sednu s kafíčkem a dívám se, co všechno mi tam kvete nebo taky nekvete... Letos mi totiž vymrzly růže, tak přemýšlím, co s tím. V současnosti se snažím přebudovat zahrádku tak, aby tam byly hlavně trvalky, aby odpadlo to každoroční jarní bláznění, kdy se snažím co nejrychleji vysadit jednoleté květiny a doufám, že mi co nejdříve vykvetou. Pěstuji také bylinky, hlavně ve skalce, levanduli a mátu a další... Zahrádka u chalupy prostě k mému životu neoddělitelně patří. Jak jen to jde, popadneme s manželem svá dvě zvířata, psa a kočku, a vyrážíme z bytu v centru města ven, do přírody, na chatu a na zahrádku. Zuzana Bornová, ředitelka Knihovny Petra Bezruče v Opavě

Zahrádka pro mne znamená klid, pohodu a práci, kterou mám ráda. Patřím k těm, kteří na zahrádce kromě květin a okrasných keřů či travin pěstují také zeleninu, bylinky a ovoce. Už v zimě se těším, až začnu stříhat stromy a keře, tím pro mě zahradnická sezóna začíná. Pak přijde sázení a okopávání, boj s plevelem a škůdci, péče o trávník, později sklizeň a zpracovávání zeleniny a ovoce. Prostě ten nekonečný koloběh, který zahrádkáři dobře znají. K nejkrásnějším patří letní chvíle, kdy ležím na lehátku u malého bazénku, kolem všechno kvete, to si opravdu užívám. Ale i v zimě, když si otevřu marmeládu z vlastního rybízu a malin, si ji vlastně také užívám. Moje zahrádka je v kolonii U Cukrovaru, blízko řeky. Už několikrát mi ji zničila povodeň, ale já začnu vždycky znovu. Svůj život si bez ní prostě vůbec nedovedu představit. Marcela Minksová, středoškolská učitelka a známá cvičitelka

18RO_Zahrada