Page 1

Neprrod o ejn ná p ří ř lo loha

NAŠI STAVARI

Budete stavět? Pozor na úřady!

Chystáte se stavět? Pak vás čeká pořádné martyrium s úřady. Mezi nejčastější nedostatky při žádostech o stavební povolení patří předložení nepřesných nebo neúplných podkladů. Realizace stavby může také pořádně zhořknout kvůli neuspokojivým vztahům. Tyto problémy pramení zejména ze špatné znalosti stavebního zákona. „Ve všech těchto případech ale žadatelům pomáháme problémy odstranit,“ říká mluvčí hlučínské radnice Miroslav Pech. Mezi frekventované nedostatky patří také nesoulad s vyhláškou o technických požadavcích stavby. „Někteří projektanti se dostatečně a komplexně nezabývají vlivem navrhované stavby na její bezprostřední okolí, neřeší dostatečně likvidaci dešťových vod, přístupy od veřejných komunikací, přesahy střešního pláště nad sousední pozemky a podobně,“ upozorňuje Miroslava Kunzová, vedoucí odboru výstavby a územního plánu vítkovského městského úřadu a dodává: „Problémy vznikají také při povolování starších staveb, od kterých se nedochovala původní dokumentace, stavební povolení a kolaudační rozhodnutí. Zvláště komplikované jsou tyto případy tam, kde dochází ke sporům mezi sousedy. Uvedení těchto staveb do souladu se stavebním zákonem může trvat i několik let a nezřídka končí u soudu.“ Že sousedské

spory mohou značně zkomplikovat realizaci stavby potvrzuje i vedoucí odboru výstavby kravařského městského úřadu Jitka Holeschová slovy: „Stavebníci odmítají akceptovat, že stavební úřad může působit pouze v mezích stanovených zákonem a že jemu svěřené pravomoci nejsou určeny k rozsuzování vzájemných sporů mezi občany.“ Samotné stavební řízení je proces velmi složitý, jelikož stavební zákon má vazbu na několik dalších právních předpisů z různých oblastní státní správy, jako je oblast životního prostředí, ochrany zdraví, požární ochrany, energetiky, telekomunikací, šetření energií, občanský zákoník či dopravy.

Problémy s černými stavbami Každoročně řeší stavební úřady několik desítek černých staveb. Na seznamu černých staveb se může ocitnout třeba i plot, bazén nebo zahradní domek. Lidé by si tak měli dát pozor, zda postupují podle stavebního zákona a zdali je pro realizaci jejich staveb potřeba ohlášení nebo jiné opatření příslušného stavebního úřadu. U některých staveb jde ovšem o úmyslnou ignoraci potřeby stavebního povolní. „V obou těchto případech je nutno tuto stavbu dodatečně povolit a tím ji zlegalizovat. Tato legalizace je spoje-

na jednak s vypracováním projektové dokumentace v rozsahu jako pro stavební povolení, procesem správního řízení, ale především s projednáním přestupku a následnou sankcí. Stávají se i případy, kdy stavba není dodatečně povolena, a pak stavební úřad vydá rozhodnutí, kterým nařídí stavbu odstranit,“ uvedl Miroslav Pech. V loňském roce například opavský stavební úřad vedl hned 59 řízení o odstranění nepovolené stavby. V Kravařích se zase během uplynulého roku stavební úřad věnoval řešení 15 takovýchto staveb. Stavební úřad ve Vítkově pak během posledních dvou let řešil 53 nepovolených staveb či nepovolených stavebních úprav. Naštěstí ani v jednom případě nebylo nařízeno odstran ě n í Náročnější než samotná stavba často bývá nutné papírování s t a v b y. vebních úřadů s tím stavebníci mívají velké problémy. „K takovému postupu by stavební úřad na v rozporu se záměry územního opravňovala pouze skutečnost, že by plánování nebo že by byla v rozporu stavebník nepožádal o dodatečné po- s obecnými požadavky na výstavbu volení stavby a stavba byla postave- nebo s veřejným zájmem chráněným

FA ASÁDY Á DY PAVERA F OMÍTKY TKY www.fasady-omitky.cz Tel.: 775 949 363

Hledáte Ĝemeslníky nebo firmu k provedení vnitĜních a vnČjších omítek? Specializovaná ¿rma nabízí provedení jednovrstvých sádrových omítek pro interiéry. Sádrová omítka se dá aplikovat na stČny a stropy do vnitĜního prostĜedí zdiva všech druhĤ (na cihly, beton, ytong apod.)

DOSTUPNOS DO STUPNOST STU PNOST T KVA KVA VALITN ALITNÍCH LITN LITN NÍ ÍCH ÍC CH O OM MÍTE ÍT Í TEK K PR RO KAŽDÉHO É O ZA ROZUMNÉ ROZUMNÉ CENY. CENY.

Ilustrační foto: Roman Konečný zvláštním právním předpisem,“ vysvětluje Miroslava Kunzová, vedoucí odboru výstavby a územního plánu vítkovského městského úřadu. (bos)

stavebniny nabídka pro stavebníky

Naše velmi výhodná nabídka

stavebniny Hlučín Weber 700 stěrkové lepidlo 25 kg Weber FLEX lepidlo 25 kg Weber lepidlo Uni 25 kg

139,- ks 225,- ks 99,- ks

stavebniny Kravaře Lepidlo na obklady a dlažby QUARTZ KLASIK 25 kg Den Braven Sanační omítka jednovrstvá univerzální 25 kg Quickmix Dřevěné hranoly a latě 6 m a 3 m

Dále provádíme: Ŷ Zateplení fasád certi¿kovanými systémy Ŷ VnitĜní a vnČjší omítky Ŷ HlinČné omítky na bázi jílu (þistČ pĜírodní produkt) Ŷ TepelnČ izolaþní omítky (TERMO OMÍTKA)

a vyřizování povolení. Podle sta-

102,- ks 198,- ks od 29,- ks

www.odtempo.cz

OPAVSKO

„ Stavebniny Hlučín, ul. ČSLA, tel.: 595 043 429 Po - Pá 7.00 - 17.00, So 7.00 - 12.00 „ Stavebniny Kravaře, Opavská ul. - tel.: 553 671 211 Po - Pá 7.00 - 17.00, So 7.00 - 12.00

od 1.4. změna otevírací doby viz. www.odtempo.cz


10

NAŠI STAVAŘI

úterý 20. března 2012

BRISTOL - moderní rodinné bydlení P

ředjaří je každoročně ideálním obdobím pro všechny, kdo se rozhodují změnit své bydlení, samozřejmě k lepšímu. Pro všechny, kdo touží po vlastním, moderním, pohodlném a cenově dostupném rodinném domku, máme dobrou zprávu. Společnost PSDE – BYDLENÍ OTICE s. r. o. jim podává pomocnou ruku. Má podobu jednopatrového cihlového domku tipu BRISTOL a velmi příjemnou adresu: Otice – Jižní zahrady. Každý z nabízených domků má skutečně nejen terasu, ale také vlastní, již dnes upravenou a zatravněnou zahradu.

Nejlepší je

Vlastní dům znamená důležité rozhodnutí R

ozhodnutí postavit si nebo koupit vlastní dům patří k nejzávažnějším v životě. S novým bydlením bývá obvykle spojena spousta starostí, počínaje sehnáním a koupí pozemku, prověřováním či budováním inženýrských sítí a příjezdové komunikace až k výběru projektu a spolehlivé stavební firmy, nemluvě o sehnání finančních prostředků... A to jsme ještě ani nezačali stavět!

spolehnout se na odborníky

K

aždý, kdo se řídí zásadou, že na vše je zapotřebí odborníka, uvítá nabídku společnosti PSDE – BYDLENÍ OTICE. Ta nabízí ke koupi jednopatrové cihlové rodinné domek BRISTOL. Každý má i s terasou podlahovou plochu 138 metrů čtverečních. „Domky dodáváme i se základním vnitřním zařízením, které ovšem lze měnit podle přání zákazníka. Změnit můžeme výrobce, druh a dekor podlahových krytin, umístění zásuvek a svítidel, barevné řešení maleb, případně lze doplnit elekt-

ro o rozvody slaboproudu,“ říká majitel společnosti Pavel Petruška. Jak domek BRISTOL vypadá zevnitř i zvenčí napoví fotografie, přesto není od věci některé základní informace připomenout a zdůraznit také slovy. Bez řečí a na první pohled je ovšem vidět, že k domku vede chodník ze zámkové dlažby, že je zde stání pro auto a na jižní straně se nachází terasa, taktéž ze zámkové dlažby. Domek i zahrada jsou oploceny do výše zhruba jednoho metru.

Dům musí stát

na pevných základech

P

řestože zvědavost člověka přímo nutí, aby už už byl vevnitř vzorového domku BRISTOL v ulici Za tratí, není zbytečné se zastavit ještě venku a poptat se na technické záležitosti. Od majitele společnosti se tak dozvíme, že na základy domku je použit prostý beton a základová deska je provedena ze železobetonu. Že krov je impregnovaný proti plísním,

použity jsou tašky Bramac Klasic a střešní okapy a svody jsou z titanzinku... Že fasáda je zateplena kontaktním zateplovacím systémem Terannova, že nosné zdivo tvoří cihly Porotherm, že dům je izolován proti vodě a radonu, že... Všechny technické informace lze najít a prostudovat na www.bydleni-otice.cz, případně získat na telefonu 734 752 595

Foto: Jan Kuzník

Do vybavení domku BRISTOL má zákazník hodně co mluvit K

onečně vstoupíme dovnitř. Obytný pokoj s kuchyní a jídelnou v přízemí má téměř 48 metrů čtverečních a vede prosklenými dveřmi na terasu a do zatravněné zahrady. Topení je podlahové. Součástí ceny domu je také kompletní dodávka a montáž kuchyňské linky ve dvou základních variantách včetně ledničky, myčky, elektrické trouby, plynového sporáku, dřezu a dřezové baterie. „Vzhled, materiály a spotřebiče lze podle přání zákazníka měnit, náročnější klienti si mohou za příplatek pořídit i nadstandardní vybavení. Měnit lze také vnitřní dveře,“ vysvětluje majitel. Tato zásada podle něj platí rovněž při vybavování koupelny v prvním patře. Zůstaňme však ještě chvíli v přízemí, v němž se kromě zádveří a WC nachází pod schodištěm ještě sympatická a v každé domácnosti tolik potřebná komora. K dalším pozitivům přízemí patří také možnost vytvořit v něm pomocí příčky další místnost, ať už dětský pokoj nebo pracovnu. První patro má plochu 58 a půl metru čtverečního a je vytápěno radiátory vedenými v podlaze. Své místo zde má kromě chodby ložnice doplněná šatnou, dva pokoje a dostatečně velká koupelna s vanou, sprchovým koutem, umyvadlem, zrcadly, nástěnnou baterií a toaletou. Podobně jako u kuchyně rovněž v koupelně lze obklady, dlažby, zařizovací předměty a dispoziční řešení měnit podle přání zákazníka. „Používáme služeb koupelnového studia a nové návrhy provedeme bezplatně. Stejně jako grafické návrhy u kuchyně v přízemí,“ doplňuje základní informace Pavel Petruška.

Zajděte se podívat! K

aždý, kdo vážně uvažuje o pořízení vlastního rodinného domku, má možnost se do Otic zajet podívat. Stačí, když se objedná na telefonu: 734 752 595. Čekat na něj bude příjemný a zasvěcený průvodce nebo průvodkyně a domek, situovaný tak, aby v něm bylo po celý den světlo a slunce, už bude „mluvit“ sám za sebe. Bonusem je kromě zmíněné terasy také již upravený okolní terén a zatravněná

zahrada. „Na zahradě jsme schopni přistavět garáž nebo kryté stání pro auto či zahradní domek, nedostupná nejsou ani krbová kamna nebo solární sestava na ohřev vody. Vše lze přiobjednat,“ uzavírá setkání Pavel Petruška. Určitě není třeba připomínat, že Otice jsou z Opavy velmi snadno dostupné. Kromě MHD sem jezdí také vlak a poblíže Jižních zahrad, kde nové rodinné domky vyrostly, se nachází mateřská školka a také čerstvě rekonstruovaná základní škola. Základní cena rodinného domku BRISTOL i s pozemkem a zahradou činí včetně DPH 3 milióny 850 tisíc korun.


NAŠI STAVAŘI

úterý 20. března 2012

11

V Opavě působili významní stavitelé Slezský architekt a stavitel Leopold Bauer (1872 Krnov – 1938 Vídeň)

R

akouský a především slezský architekt, stavitel, umělecko-průmyslový návrhář, tvůrce vídeňského neobiedermaieru. Studoval krnovskou reálku, technickou školu v Brně (1888 – 1891) a architekturu na AVU ve Vídni u Carla Hasenauera a Otto Wagnera (1893 – 1896). Spolu se spolužáky J. M. Olbrichem a J. Hoffmannem založil Siebener– Klub. Později se zaměřil na tvorbu ve stylu nového historismu a kritizoval modernistické doktríny vyvozující tvar z úzce chápané funkce. S Opavou udržoval těsné kontakty. Podobně jako u J. M. Olbricha se v jeho životě a díle spojovala kultura

tehdejšího hlavního města monarchie Vídně s německou kulturou Horního Slezska. Tvorba Leopolda Bauera, který se proslavil také jako návrhář bytových doplňků (sklo, goblény), v každé z uměleckých fází vynikala důrazem na tvůrčí jednotu exteriéru a interiérového designu, který navrhoval také pro hotové stavby. Tři stavby, které realizoval v Opavě, patří k největším stavebním realizacím architektury v meziválečném období a v kontextu Bauerovy tvorby zaujímají mimořádné postavení. Dílo v Opavě: Obchodní a živnostenská komora (Nádražní okruh 27, 1908 - 1910), dnes Městský dům

kultury Petra Bezruče. Monumentální a zásadně historizující stavba, která sloužila podnikatelské reprezentaci převážně německého města Opavy. Skrývala také kancelářské místnosti a knihovnu. Bohatá byla originální vnitřní výzdoba a výmalba. Obchodní dům Breda & Weinstein (náměstí Republiky 9, 1927 - 1928, 1930). Bauer spolu s Juliem Lundwallem vtiskli víceúčelovému obchodnímu domu originální a progresivní (železobetonový) vzhled. Zvenku jsou v několika patrech umístěna velká obdélníková okna kombinovaná s příporami, které se u střechy rozšiřují, proplétají a vytvářejí lunety s kulatými okénky. V centru interiéru stojí prostorná hala krytá skleněnou kopulí s na svou dobu velmi moderním vybavením (nákladní a osobní výtahy, moderní vzduchotechnika, automatická telefonní ústředna, ústřední topení, automatické hlá-

Josef Maria Olbrich (1867 Opava – 1908 Düsseldorf)

Moritz Norbert Konstantin Hartel (1859 Opava - 1905 Opava)

M

ěstský stavební inženýr v Opavě, malíř, zakladatel a ředitel Městského muzea v Opavě. Studoval AVU ve Vídni. Po studiu byl členem expedice Dr. Lanckorského do Malé Asie, kde působil jako malíř. V letech 1896 – 1905 vedl městské muzeum. Ve stavebnictví byl v Opavě činný v letech 1886 – 1889 a znovu 1891 – 1905. Nebyl architektem a nikdy nebyl vedoucím stavebního úřadu, byl pouze vedoucím oddělení pozemních staveb. Působil ve stavebním výboru městských jatek (1897 – 1898). Roku 1900 dohlížel na opravu střechy Hlásky. Byl členem komise, která vybírala v roce 1901

vítězný projekt na novostavbu Schmetterhausu a do roku 1904 řídil jeho stavbu. Dílo v Opavě: podílel se na realizaci městského chorobince (Otická 18, 1872); hudební altán na Ptačím vrchu (projekt 1896), Kasárna arcivévody Rainera (Krnovská 71, 1895 – 1898); Jahnova tělocvična (Veleslavínova ul., 1898–

siče požáru a nouzové osvětlení). Rozlehlý centrální prostor s dvouramenným dřevěným schodištěm nese nezaměnitelný bauerovský rukopis. Interiéry projektoval Harald Bauer. Stavba se nezakrytě hlásí k inspiraci chicagskou školou a v době dokončení byla prvním moderním obchodním domem v Československé republice. Kostel sv. Hedviky - památník padlým v 1. světové válce (náměstí Sv. Hedviky, 1932 - 1938). Monumentální sakrální stavbě, která měla oslavovat slezský patriotismus, vévodí nad vchod umístěná gradovaná věž, která značně převyšuje okolí. Kostel je postaven na půdorysu dvojitého kříže.

1899); Městský dům (Mařádkova ul., 1900 –1901); Městský zaopatřovací dům (Nákladní ul., 1903 – 1905); kasárna (Jaselská ul., 1903 –1905); podílel se na realizaci stavby Rudolfových kasáren (Sokolovská ul.); mateřská škola (Sadová 51); podílel se na realizaci městských jatek (Těšínská ul.).

O

pavský rodák, význačný česko-rakouský architekt, itekt, designér a malíř, pracoval s kovem, textiliemi a grafikou, spoluzakladatel spolu uzakladatel stavebního slohu „vídeňská secese“. Studoval akademii výtvarných umění ve Vídni, byl žákem m Otty Wagnera. V roce 1893 začal pro Otto Wagnera pracovat. Pomáhal máhaal mu s návrhy budov pro vídeňské metro. V roce 1897 Olbrich společně Otto ně s Ot tto Wagnerem, Gustavem Klimtem, Josefem Hoffmannem a Kolomanem nem Moserem M založil uměleckou skupinu Vídeňská secese a navrhl pro tutoo skupinu skup pinu výstavní pavilon Secession. Olbrich rovněž pracoval ve Wiener Werkstätte, Werkkstätte, kde navrhoval nábytek, který se vyznačuje čistými liniemii bez dekorací. Šperky, většinou přívěsky a brože, které navrhoval, se vyzna vyznačují ačují jednoduchostí a střídmostí. Dílo v Opavě: V rodném městě se dočkal Olbrich jediné né arc architekchitektonické realizace, a to když pro svého bratra Edmunda Jana navrhl na nav vrhl v roce 1904 přestavbu svého rodného domu na Ratibořské ulici čč. 17, který byl však v září 1858 zbourán. V okrese Opava pak byl podpodle jeho projektu přestavěn farní kostel sv. Antonína Paduánského uánskéého v Melči v negotickém slohu (původně byl tento kostel postaven postavven podle projektu inženýra a hlavního stavitele Augusta Bartela). Bartelaa). Realizován nebyl ani Olbrichův návrh na úpravu Ptačího vrchu u v Opavě, ani návrh kavárny Niedermeyer (1898) situovaný aný naa roh Panské (dnešní Masarykova) a Hrnčířské ulice.

Od 1. 4. 2012 otevíráme novou betonárnu

OPAVA - KYLEŠOVICE, ul. Hlavní.

Nejvýkonnější betonárna na Opavsku - 80 m3/hod.

...machr nejen na beton

obchodní zástupce: pí Andrea Ratajská

602 736 236

dispečink betonárny:

731 627 906


12

úterý 20. března 2012

NAŠI STAVAŘI

PROVÁDċNÍ OPRAV A ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ ZAěÍZENÍM SILKOT 70-80

mobil: 602 739 522 e-mail: strechy-kostera@quick.cz

O H Í O O H N H Í B Í N E N B V B E E A V V T A A S T T S J S J E J E D E O ODD RRO P PPR A V I č Z A K E A V 0 ŘŘ V I I 0 Z ŘEEAZNOLY od 4 0bez DPH HR OOLLYY

N HHRRAAN

tel.: 553 650 846 602 553 687

PROVÁDÍME: 9 Opravy místních komunikací 9 Opravy parkovišĢ a odstavných ploch 9 Opravy komunikací po pĜekopech 9 Opravy spár a trhlin bitumenovou zálivkou OPRAVY PROVÁDÍME: 9 NovČ vyrobenou smČsí ACO 11 S 9 Recyklátem 0/16 9 Zálivkou BIGUMA - RS - CZ

Opravíme Vám komunikace od: 400,- Kþ/m2 (Recyklát 0/16) 550,- Kþ/m2 (ACO 11 S) 80,- Kþ/bm (bitumenová zálivka) Provozovna: Dlouhoveská 2, 748 01 Hluþín Tel. 596 133 696/ 733 388 344 alfapol@mybox.cz

www.alfapol.cz – Vaše cesta ke spokojenosti

STAVEBNÍ PARCELY K PRODEJI 5 km od Opavy v obci Stěbořice.

Slunná lokalita bez možnosti záplav má 11 parcel. Lokalita bude vybavena komunikací, chodníky a veřejným osvětlením. Cena včetně připojení na veškeré sítě (deš. kanalizace, voda, plyn, elektřina)

950,- Kč/m2

Průměrná výměra parcel cca 800 m2. V obci je školka, škola, obvodní a dětský lékař. Bez RK, prodejce je zhotovitelem infrastruktury.

CHCETE VYBUDOVAT NOVÉ BYTY V DYNAMICKY SE ROZVÍJEJÍCÍ OBCI? Obec Bolatice nabízí k prodeji pozemek parc. číslo 2741/63 označené geometrickým plánem jako parc. č. 2741/152 o výměře 4193 m2. Pozemek je určen pro zástavbu bytovými domy a minimálná cena za 1m2/750 Kč. Bližší informace o prodeji pozemku najdete na Úřední desce obce Bolatice v Záměru o prodeji pozemku, popř. se informujte u starosty obce na tel.: 553 654 990.

Informace na

602 575 617


NAŠI STAVAŘI

úterý 2 20 20. 0. bř b března řez ezna na 2012

13

Snažím se v Opavě vytvořit to, co ve světě běžně funguje, tvrdí opavský podnikatel Miroslav Glos

P

řes své mládí (36 let) je Miroslav Glos v oblasti stavebního podnikání v Opavě uznávanou osobností. S jeho jménem a jménem společnosti MG Pharma s.r.o., jejímž je jednatelem, jsou spojeny tři velkorysé rekonstrukce tří významných historických objektů. Známého MG Medical Centra v Ostrožné ulici, bývalé nemocnice v Popské ulici, dnes již také známé jako MG Rezidence Elizabeth. A konečně objektu bývalé porodnice na ulici Vančurově. Všechny rekonstrukce a z nich vzniklá zařízení mají hodně společného. Především šlo o pořádně staré a pořádně zchátralé objekty. Ve dvou případech jde o bývalá zdravotnická zařízení a opět ve všech třech případech z nich jsou nebo budou centra zaměřená kromě nadstandardního bydlení také na zdraví, rehabilitaci, wellness aktivity a v neposlední řadě i na krásu.

„ První bylo MG Medical Centrum, nebo ne?

rád a považuji ji za téměř ideální místo k životu. Narodil jsem se sice ve Velkých Heralticích, ale poslední dobou žiji s rodinou v Opavě, a to přímo v centru. Bydlíme v Popské, takže jsme současně v centru města i v klidové zóně. Máme dva syny – předškoláky a v naprostém

Na začátku mého podnikání v Opavě opravdu stálo MG Medical Centrum v Ostrožné ulici. „Objekt jsme koupili ve veřejné dražbě od města v roce 2004. Vzpomínám si, že jsme museli pořádně přihazovat, protože o něj měl značný zájem jeden vietnamský obchodník. Nicméně se podařilo a po roční rekonstrukci jsme v listopadu 2005 centrum otevřeli. Dnes je Medical Centrum již sedmým rokem v provozu, zná jej téměř každý Opavan i spousta návštěvníků města. Celý projekt lze právem považovat za úspěšný. Že se podařilo v přípaMG Medical Center dě Medical Centra naše představy realizovat, dosvědčuje uply- klidu a nulých sedm let úspěšného pro- pohodě je vozu. Pod jednou střechou je 12 dovedu za lékařských ordinací různých od- pár minut borností včetně dvou praktic- do školky kých lékařů, lékárna, kavárna a v a zase zpět. suterénu kromě rentgenologic- Stejně dokého pracoviště také dnes již vy- stupné jsou parky s prolézačkahlášené kadeřnictví. mi, kulturní zařízení, obchody, „ Jak jste přišel na nápad úřady, sportoviště... Člověk vůspojit lékařské ordinace bec nemusí sedat do auta, aby si třeba s kadeřnictvím? Nebo v Opavě zařídil, co potřebuje.

s bydlením a wellness centrem?

Vůbec se netajím tím, že své znalosti a zkušenosti jsem nasbíral díky kontaktům, nejen v rámci České republiky. Nic nového jsem nevymyslel, jen se snažím v Opavě realizovat to, co jinde ve světě funguje. Opavu totiž mám

„Připomenul jste Popskou. Jak to s bývalou nemocnicí vypadá dnes?

V médiích se dočtete, že se objekt bývalé nemocnice U Rytířů v Popské ulici za rok a půl změnil v atraktivní místo pro bydlení i soukromé podnikání. Je to hezky řečeno. Každý, kdo pro-

chází kolem, vidí na vlastní oči,i, že jsme splnili slovo, které jsmee dali opavské veřejnosti v červvnu 2010. Sousto to ovšem byloo pořádné. Nejprve jsme muse-li vyčistit celý obrovský, deset let et opuštěný objekt. Jen pro před-stavu: vyvezli jsme odtamtud d sedm tisíc tun suti. Dnes jsou u hotovy moderní, na evropskéé úrovni vybudované lékařské orrdinace osmi odborných lékařů a jejich zdravotnického personálu u ve zvýšeném přízemí. Volné jsou u ještě tři ordinace, uvítali bychom m např. zubního lékaře. Počátkem m března jsme otevřeli komerční ní prostory, kde už funguje optika. a. K prvnímu dubnu zahájí provozz prodejna zdravotnických potřeb, b, následovat bude kadeřřnictví a malé well-

n e s s centrum s místem pro rehabilitaci a masáže. Jsou tam dvě komorní sauny, bazének s vířivkou a relaxačním prostorem. Místo je i na rekondiční cvičení. Celou stavbu ozdobila fasáda, u níž se architekti inspirovali původními barvami. Je tedy převážně skořicová, doplněná šedou, opticky ji rozjasňuje 300 bílých oken.

„ Možná jsme ale na prvním místě měli zmínit krásné bydlení…

Určitě. V objektu MG Rezidence Elizabeth je dnes pět desítek

krásných bytů. K pronájmu či ke koupi je ještě volných posledních devět. První obyvatelé v nich oslavili již

Vánoce 2011. Pýchou a doslova a do písmene třešničkou na dortu jsou prosklené penthausy na střeše rezidence. Jsou to dva skleněné domy obehnané terasami, které nabízejí pocit soukromí a jakési zahrady kolem rodinného domu. Jak už jsem říkal, velkou výhodou je blízká návaznost centra města a naprosté odbourání dojíždění autem, takřka vše je dostupné pěšky v blízkém okolí. Samotné centrum nabízí překrásné výhledy na historické skvosty Opavy okořeněné nezvyklými výhledy z vyšších pater.

jezdu směrem k Ostrožné je ještě další objekt, pracovně mu říkáme domeček. Byl bych moc rád, kdyby z něj vznikl jakýsi „dům právních, finančních a poradních“ služeb. Prostě, aby lidé zase našli pod jednou střechou to, co v této oblasti potřebují. Notáře, soudního znalce, daňového poradce, právní firmu, zkušené účetní… Zkrátka služby s touto oblastí života související.

„ Co bude se starou porodnicí? Vaše společnost o ni má také zájem?

Je známo, že objekt bývalé porodnice na Vančurově ulici je také již delší čas předmě-

rehabilitační zázemí, možnost stravovacích a úklidových služeb propojit s klubovou činností s denním programem. Zachovat chceme park, který by mohl být navíc vybaven jednoduchým dřevěným cvičebním nářadím k protažení těla a byl by přístupný veřejnosti. Domov by zde mohlo najít pět desítek klientů. Užitečnosti našeho projektu nahrává několik skutečností. Výhodou je blízkost velké nemocnice a tím pádem i možnost rychlého lékařského zásahu v případě potřeby. Městské centrum je snadno dostupné, poloha přitom

„ Takže rekonstrukce v Popské splnila vaše představy?

Dá se to tak říci. Podle našich představ zde vznikl objekt, který nabízí spoustu služeb doslova pod jednou střechou. Je průchozí z Popské ulice na Matiční a naopak a zaručuje komfort jak pro naše rezidenty, tak pro klienty z řad veřejnosti. Podařilo se splnit jeden z původních záměrů, a to, aby komerční využití bylo zaměřeno na zdraví, krásu a rehabilitaci a tematicky navazovalo na Medical Centrum v Ostrožné. Objekt také nabízí parkování a ruční mytí aut v uzavřeném vnitrobloku a tím poskytuje komfort a bezpečí svým klientům.

„ Projekt MG Rezidence Elizabeth tedy považujete za dokončený?

Přestože celá rezidence úspěšně ožívá, naše podnikatelské plány ještě nejsou u konce. Vedle prů-

Bývalá nemocnice U Rytířů, nyní MG Rezidence Elizabeth

tem zájmu opavské veřejnosti a pochopitelně také stavebních a developerských společností. Krásný historický objekt byl před sto lety postaven jako sanatorium a bylo by jen dobře, kdyby se povedlo propojit úspěšnou minulost s užitečnou budoucností. Budova naprosto splňuje dispoziční předpoklad a využitelnost pro náš nový záměr. Hodláme vybudovat moderní, mírně nadstandardní, bezbariérové bydlení pro starší generaci. Vytvořit chceme odpovídající lékařské a

zaručuje seniorům potřebné soukromí a klid. Mezi našimi plány neschází ani denní stacionář, kam by mohli kromě našich klientů docházet také zájemci z blízkého okolí.

„ Plány jsou opravdu krásné, ale jak vypadá skutečnost?

Náš záměr schválila městská rada i zastupitelstvo. Teď probíhá jednání s bankami. Což je proces pro financování a tím i uskutečnění projektu nesmírně důležitý. Musíme doufat a držet si palce. Milena Křístková Foto: Lucie Tvrdoňová

Vizualizace bývalé porodnice


14

NAŠI STAVAŘI

úterý 20. března 2012

Rybka – stavby a služby s.r.o. PŘED DOKONČENÍM DRUHÉHO BYTOVÉHO DOMU V BOLATICÍCH

K

ravařská společnost Rybka – stavby a služby s.r.o. je v Bolaticích pojmem známým. Její zásluhou totiž vyrůstají v obci dva nové bytové domy. Jako lokalita byla zvolena klidná část Bolatic na ul. Družstevní s výhledem na zalesněné Křeménky a v blízkosti průmyslové zóny, která nabízí široké pracovní uplatnění u soukromých firem. V srpnu 2011 byl dokončen a zkolaudován první bytový dům na ul. Družstevní v Bolaticích o 10 bytových jednotkách, z nichž 8 bytů je již prodáno a nájemníci jsou již nastěhováni. Výstavba druhého bytového domu se již chýlí do poslední etapy. Dům je již zateplen, nyní probíhají práce na vnitřních omítkách, pak bude následovat lití

podlah, provádění obkladů, dlažeb a pokládka plovoucích podlah. Druhý bytový dům bude dokončen a zkolaudován do konce měsíce května 2012. Rovněž z tohotu bytového domu jsou již některé byty o velikosti 1+KK až 4+KK prodány. V červnu firma opět uvažuje o dni otevřených dveří, který se už loni setkal s nebývalým ohlasem. Důležitým faktem pro koupi těchto bytů je jejich nízkoenergetičnost. Případní zájemci se mohou informovat u Bc. Davida Rybky na tel. 603 226 385 nebo na e-mailu: david.rybka@seznam.cz. Více informací o výše uvedených domech a prodeji naleznete také na www.bytybolatice.cz nebo na www.rybka-cz.cz.

PlyVo Ply VoTop Top

www.plyvotop.cz

Nabízíme kompletní rekonstrukce sociálních zaĜízení v budovách, bytech, RD a to dodávkou na klíþ.

Plyn „ montáže plynových rozvodĤ a pĜípojek neomezených výkonĤ (dle CSN EN 1775 a TPG G 70401) v bytech, RD, þinžovních domech a provozech.

Voda „ VýmČna rozvodĤ vody (v plastu, mČdi i pozinku), odpadĤ (HT system), vodovodních a odpadních stoupaþek, ležatých rozvodĤ vody vþetnČ izolace potrubí. „ Montáže a výmČna vodomČrných sestav a vodomČrĤ. „ Instalace umyvadel, vodovodních baterií, klozetĤ, splachovacích nádrží, bide tĤ, splachovaþĤ. „ PĜipojení myþek a praþek, instalace vodovodních ¿ltrĤ, zaĜizovacích pĜedmČtĤ. „ Dále výmČny kuchyĖských dĜezĤ a vodovodních baterií.

Topení „ Navrhneme nejekonomiþtČjší variantu topení pĜímo na míru zákazníka. „ Podlahové topení provádíme za znaþkových komponentĤ. „ Rozvody v mČdi a plastu. „ Opravy a výmČna ventilĤ a radiátorĤ bez zdlouhavého vypouštČní topné sou stavy pomocí el. zmrazovaþe trubek. „ Dodáváme a montujeme: kotle na dĜevoplyn, kotle na tuhá paliva (uhlí, dĜevo), kotle biomasu, na palety, kotle plynové - závČsné, stacionární, kondenzaþní, teplovodní krbová kamna - vložky, tepelná þerpadla, ohĜívaþe vody, plynové, elektrické, kombinované, výmČníkové, sluneþní kolektory, radiátory, þerpadla, ventily atd.

Odpady „ Montáž i rekonstrukce odpadních stoupaþek a rozvodĤ odpadĤ (PVC, HT systém). „ ýištČní kanalizace - vnitĜních odpadĤ a stoupaþek. „ Opravy stávajících odpadĤ a kanalizace. „ Dopojení þistiþek, septikĤ, žump.

Telefon.: 553 734 241, Mobil: 603 504 004, E-mail: info@plyvotop.cz

Provozovna: Hlavní 59, 747 06 Opava 6 - Kylešovice Sídlo: Jakartovice 23, 747 53 Jakartovice

www.nemovitosti.cz

domech uvedených bytových še vý o í ac rm fo in Více latice.cz. nete na www.bytybo a prodeji bytů nalez

12RO09-14  
12RO09-14  

Naše velmi výhodná nabídka Naše velmi výhodná nabídka k provedení vnitních a vnjších omítek? w w w . o d t e m p o . c z w w w . o d t e m p...

Advertisement