Page 1

Nepr Ne p od od ejjná n p řřííílo lo o ha ha

DŘEVO Městské lesy Opava - smutný obraz hospodaření s obecním majetkem N

a začátku devadesátých let to byl nejzachovalejší les v okrese Opava. Nyní po dvaceti letech komunálního „podnikání“ opavského magistrátu je jeho stav žalostný. Na zpola vykácených, neupravených a znovu nezalesněných mýtinách se krčí shluky zbylých vzrostlých stromů, které čekají na silnější vítr, který je poláme. Studenti ze Střední podnikatelské školy v Opavě by měli každý rok chodit na exkurzi nebo spíše na výlet do lesů u Skřipova, Hrabství, Požahy. Tam se totiž rozkládá hlavní část tzv. městských lesů a tam studenti uvidí, jak to vypadá, když se o les stará magistrát. Spíše ale by sem měli zajít studenti fakulty veřejných politik Slezské univerzity, budoucí politici a úředníci, aby si, až budou věci spravovat oni, takové hlouposti rozmysleli. Samozřejmě že jde o bonmot. Důležité je, aby se na stav svých lesů přišli podívat ti, kdo jsou za jeho současný stav zodpovědní, a ti, kdo rozhodují o jeho dalším osudu. Mnohdy jsou to jedni a titíž.

Paradoxem je, že ti, kdo na rozhodnutí o budoucnosti městských lesů mají největší vliv – náměstci Brady, Halátek a ředitel lesů Binar, pocházejí právě z této oblasti. A přesto, že REGION OPAVSKO už několik let upozorňuje na nezodpovědné chování politiků v této věci, nic se neděje. Erudované analýzy se strkají do šuplíků, jednání městské rady a zastupitelstva se odkládají, členové vedení města se obviňují z korupce či nadržování. Místo toho, aby se problém, jehož si 20 let nikdo nevšímal, což mělo za následek škody, které se při dobrém scénáři budou napravovat 20 - 30 let, začal řešit, zastupitelé k němu přihodili problém další. Při likvidaci Městské pily spadla část nepotřebného majetku právě do příspěvkové organizace Městské lesy, která teď neví, jak s ním naložit. Jakési světélko na konci tunelu vysvitlo v září minulého roku, kdy byly novým managementem zpracovány podmínky pro případného zájemce o pronájem těchto lesů,

Zbytky stromů na neupravené holině čekají na první vichřici, která by dokonala dílo zkázy.

což by byla nejlepší forma jejich správy. Podmínky – odborně „kvalifikační předpoklady“ – byly navrženy tak, aby se o správu mohly ucházet jenom ty nejvýznamněj-

ší a nejkvalifikovanější firmy, jako například Opavská lesní, Agroforest Bruntál nebo LDF Rožnov. Avšak podle dobře informovaných zdrojů se postoj nového ředitele

Binara začíná obracet o 180 stupňů. Tedy: když pronájem, tak umožnit jej i menším firmám, jejichž náklady budou však mnohem vyšší, ale umožní to mnohem

pohodlněji nějakou tu „malou domů“. Že by jakési špatné vlny působily na každého, kdo se dostane do funkce na Hlásce nebo v městských firmách? (jez)

Po roce se ke čtenářům opět vracíme v příloze Dřevo V

posledních několika měsících loňského roku 2013 prošla pilařská výroba ve firmě CARMAN-WOOD, s.r.o., v Hradci nad Moravicí zásadní modernizací. Zůstali jsme věrní katrové technologii, poněvadž stále z 80 % zpracováváme modřínovou kulatinu, z níž vyrobené vý-

robky a polotovary jsou ve ztížených klimatických podmínkách stále jedním z nejodolnějších materiálů. Zbývající uzly dřevovýroby byly nahrazeny

kvalitnějšími a modernějšími stroji, kde se podstatně snížila těžká fyzická práce, která v historii s pilařskou výrobou souvisela. Celý provoz byl soustředěn v jedné hale, která je částečně vytápěna. Účelem modernizace bylo mimo jiné

zajištění konkurenceschopnosti pilařského provozu v Hradci nad Moravicí na tuzemském i zahraničním trhu. Byť je to jen malý krůček kupředu, má pro

naši existenci velký význam. V budoucnu proto plánujeme modernizaci manipulační linky s elektronickou přejímkou dlouhé kulatiny a sušárny řeziva. Surovinu pro výrobu stavebně-truhlářského řeziva si zajišťujeme od stálých dodavatelů, z elektronických aukcí a od drobných vlastníků lesa. Situace na trhu s dřevní hmotou se vůbec nezlepšila, naopak nárůst vstupní ceny komplikuje ekonomickou situaci v řadě pil našeho regionu. Právě elektronická přejímka by zajistila úsporu nákladů již na vstupu. Nezbytnost zřízení sušárny řeziva vyplývá z poptávky na teplovzdušně sušené řezivo nejen u nás, ale i v zahraničí. Momentálně si zajišťujeme sušení řeziva u externích dodavatelů, což není až tak ekonomicky výhodné. Pozitivní je, že s příchodem jara výrazně vzrostla poptávka zákazníků na hoblované řezivo – palubky, plotovky, podlahovky, terasovky a fasádní obklady. Jsme připraveni vyhovět i drobným kutilům, kteří mají možnost si u nás zakoupit vhodný materiál pro výstavbu zahradních pergol, komposté-

rů, plotů a ostatního vybavení zahrad. V případě specifických účelových zakázek je nutno počítat s časovým prostorem pro jejich vyřízení tak, aby bylo možno vyhovět požadavkům zákazníka. Majitelům okrasných zahrad můžeme nabídnout modřínovou kůru ve třech různých frakcích, pro energetické využití pak dřevní štěpku a pilinu. Doplňkovým sortimentem, který můžeme nabídnout jako ekologické pali-

vo, jsou lisované brikety z naší modřínové piliny. Věříme, že přes všechna úskalí se situace v dřevozpracujícím průmyslu v České republice zlepší, vždyť dřevo je z ekologického hlediska zcela bezproblémový stavební materiál, který v zahraničí, převážně v horských alpských oblastech nelze ničím nahradit. Lidstvo se jej naučilo využívat ke stavbě obydlí, výrobě pracovních nástrojů a jako zdroje energie.

avicí Hradec nad Mor

Drcená modřínová kůra do okrasných zahrad

hledá pracovníka na pozici:

W Elektrikář - údržbář W Vyrobíme Vám na zakázku palubky, podlahovky, terasovky, fasádní obklady či plotovky. Objednávejte na:

info@carmanwood-hradec.cz nebo na tel.: 731 492 279, 603 828 609

Cena podle frakce od 350 Kč do 750 Kč za 1 prm Štěpka k energetickým účelům 420 Kč/ 1 prm Lisované brikety bal. 10 kg 50 Kč Uvedené ceny jsou bez DPH!

(vzdělání ÚSO s maturitou, praxe v oboru, svářečský průkaz výhodou) Náplň práce: komplexní údržba na dřevoobráběcích strojích. Životopisy zasílejte na e-mail: libuse.dulavova@carmanwood-hradec.cz @

www.carmanwood-hradec.cz


14

DŘEVO

úterý 18. března 2014

Odkud jsou nejlepší tesaři? Přece z Opavy! OPAVA

Další výrazný úspěch zaznamenali žáci Středního odborného učiliště stavebního v Opavě. V regionální soutěži stavebních řemesel v oboru tesař a zedník zvítězili a chystají se na účast v celostátním finále v Praze. Jak potvrdil ředitel školy Bedřich Štencel, regionální soutěž byla součástí výstavy Střechy a stavba konané na Černé louce v Ostravě. Soutěžní přehlídky stavebních řemesel v oborech zedník a truhlář se zúčastnili žáci středních škol v Moravskoslezském, Olomouckém, Zlínském kraji a polské Ra-

tiboři. „Mezi devíti družstvy zedníků a deseti družstvy truhlářů byli zástupci našeho SOU stavebního nejlepší. Svými výkony dokázali, že výuka řemeslníků na naší škole je na vysoké úrovni, a v obou kategoriích zvítězili,“ uvedl ředitel. Šikovní truhláři Martin Kubný a Ondřej Vilášek svým vítězstvím získali titul Hvězda postupového kola, stejně jako družstvo zedníků ve složení Samuel Babic a Kamil Vrána. Všich-

ni nadějní budoucí řemeslníci se tak mohou těšit na účast v celostátním finále, které se uskuteční v září v Praze. „Opět musím připomenout, že výuka řemeslníků je v opavském stavebním učilišti na vysoké úrovni. To by určitě mělo hrát významnou roli při rozhodování žáků 9. ročníků základních škol i jejich rodičů, kam směrovat další vzdělávání k budoucí profesi,“ ukončil B. Štencel malé poohlédnutí. (mk)

Martin Kubný a Ondřej Vilášek porazili v Ostravě konkurenci z devíti dalších škol a učilišť tří českých krajů i z polské Ratiboře.

Foto: SOU stavební Opava

Na hřbitově roste vzácná dřevina Na místním hřbitově roste vzácná exotická okrasná dřevina Cyprišek hrachonosný. Jelikož roste u hlavní hřbitovní cesty, byl již několikrát navržen k pokácení z obav, že by mohl poškodit hrobová místa. „Podle znaleckého posudku jde však o zdravý, perspektivní a navíc i krásný exemplář. V minulosti byl zřejmě součástí souvislejší hřbitovní výsadby, která již zanikla,“ říká mluvčí hradecké radnice Jitka Celtová. Tato stříbrošedá jemnolistá forma cypřišku pochá-

HRADEC

zí ze severní části Japonska. Roste na ostrově Hokkaidó a v severní části souostroví Japonska Honšú. Ve své domovině roste ve smíšených horských lesích. V Evropě je pěstován od počátku 19. století jako vzácná exotická okrasná dřevina. „Exemplář na Městském hřbitově je kultivar Plumosa s typickou šedostříbřitou zelení, který je pěstován jen velmi zřídka. Vzhledem k nárokům rostliny na zálivku i vyšší vzdušnou vlhkost je s podivem, že dřevina dosud neproschla a nezahynula, ale naopak se vyvinula v ojedinělý exemplář. Je

to dáno také tím, že není obklopena a zastíněna žádnými okolními dřevinami,“ dodává Celtová. Tato dřevina se může dožít stáří 50 až 100 let. U cypřišku bude umístěna na doporučení znalce v oboru ochrany přírody také popisná cedulka s jeho označením. (bos) Vzácný strom Cyprišek hrachonosný, který roste na hřbitově v Hradci nad Moravicí.

Foto: MÚ Hradec nad Moravicí

Centrum nářadí - S dřevem to rozhodně umíme S

dřevem to umí, potvrzují zákazníci Centra nářadí, které se na trhu vyskytuje už více než 10 let. Od počátků se firma profilovala jako profesionál specializující se na dřevo, a i když postupem času své aktivity značně rozšířila, dřevo přesto neopustila. Společnost se zabývá prodejem a servisem jak ručního a elektrického nářadí, dřevoobráběcích strojů, spojovacích materiálů, kovoobráběcích strojů a elektrocentrál, tak kotlů. A právě posledně jmenovaná oblast působnosti opavského Centra nářadí, které zastupuje dva největší české výrobce automatických kotlů - firmu ROJEK a Be-

nekov, vytvořila před několika lety samostatnou divizi tepelné techniky. Téma výměny starých kotlů za nové, ekologické je tématem stále diskutovaným a žhavým a mnoho majitelů starých zařízení již využilo tzv. kotlíkové dotace a pořídilo si novou kotelnu s finančním příspěvkem od státu až 60 tisíc korun. Všechny kotle na tuhá paliva musí vzhledem k novému zákonu o ochraně ovzduší, jenž vešel v platnost 1. ledna 2014, splňovat minimálně 3. emisní třídu. To samozřejmě platí také pro ručně přikládané kotle na dřevo. Zákazníkům, kteří uvažují o koupi nového kotle tohoto typu, má Centrum nářadí co na-

bídnout. „Pro klienty máme řešení za rozumnou cenu - kotle s označením KTP. Zplyňovací kotle ROJEK KTP jsou určeny ke spalování hnědého uhlí velikosti kostka, avšak dalším možným alternativním palivem je také černé uhlí (kostka), stejně jako palivové dřevo, krátké kusové dřevo, čerstvé piliny, vlhčí štěpky i ostatní vlhčí biomasa,“ vysvětluje ředitel divize tepelné techniky Centra nářadí Pavel Škrobálek s tím, že paliva je přitom možné míchat. „To je možné díky originální konstrukci ohniště kotle s využitím dvoustupňového spalování, kde dochází k dokonalému využití a vyhoření paliva. Spalování tohoto růz-

norodého paliva navíc nemá žádný vliv na záruční podmínky kotle. Ani suché dřevo není podmínkou. Vyšší obsah vlhkosti má však vliv na výhřevnost paliva a výkon kotle,“ dodává Škrobálek. Celý výrobní program kotlů si můžete prohlédnout na prodejně, která sídlí na adrese Rolnická 130 v Opavě-Kateřinkách. Zaměstnanci vám rádi předvedou veškeré typy kotlů v referenční kotelně, kde můžete vidět funkční kotle, získáte informace o možnosti regulace topného systému a v praxi si můžete prohlédnout, v jakém režimu kotle pracují. Centru nářadí můžete důvěřovat,

Centrum nářadí s. r. o., Rolnická 130, 747 05 Opava 5, mobil: 739 228 795, e-mail: prodejna@centrumnaradi.cz Rolnická 130, Ústecký kraj:Opava 733 109 191 www.centrumnaradi.cz Informace: 736 608 608262/272 262/272 72 Informace: 736 prodejna@centrumnaradi.cz prodejna@centrumnaradi.cz www.kotle-natuhapaliva.cz www.kotle-natuhapaliva.cz z

Řez kotle

KTP30

na svém kontě má již přes 800 realizací a kotelnu takřka v každé vesnici. Kromě skvěle fungujícího kotle ale nyní můžete získat navíc ještě jeden bonus. „Neodkládejte nákup a montáž kotle až na léto, nebo dokonce podzim a my vás za váš včasný nákup odměníme. Ke každému kotli zakoupenému v měsíci březnu a dubnu od nás jako dárek dostanete vysavač na popel zcela zdarma,“ uzavírá lákavou nabídku Pavel Škrobálek. Více informací o firmě, stejně jako o veškerém sortimentu získáte osobně na prodejně nebo na webových stránkách www.centrumnaradi.cz. PR

www.centrumnaradi.cz

technická podpora 7 dní v týdnu 24 hodin denně V měsících březen, duben k zakoupenému kotli

vysavač na popel

TKA 25

ZDARMA


DŘEVO

úterý 18. března 2014

15

Okouzlující trend: Kuchyně příjemné na dotek V

šimli jste si, jak je okouzlující, když jsou běžné věci kolem nás příjemné na dotek? Keramický hrníček, sklenka z prolamovaného skla, volant v autě, myš u počítače? U nábytku až donedávna zůstávala příjemnost dotyku vyhrazena klasice. Současné technologie už ale nabízejí moderní materiály, které mění povrch například kuchyně v doslova sexy záležitost. V duchu tohoto trendu pojal svou novou řadu největší český prodejce kuchyní, společnost Oresi kuchyně. Nové kuchyně Dolti mají povrchy v módním plastickém reliéfním provedení. Různé vzory dubového, cedrového, borového nebo exotického dřeva tak doslova vystupují z kuchyňských linek a jdou vstříc nejen našim očím, ale i dlaním a prstům. Je hřích si novou kuchyň Dolti nepohladit. Ušetřit peníze je také trend Dnes je moderní dělat pěkné a užitečné věci tak, aby byly levné. Tento trend měli v Oresi na mysli, když déle než rok vyvíjeli nové kuchyně Dolti. Kuchyně Dolti nabízejí škálu atraktivních dezénů, variabilní řadu modulů a prostorových řešení, rozsáhlé příslušenství pro vysoký uživatelský komfort. To vše za bezkonkurenčně nízkou cenu. Aby v Oresi dosáh-

modulům obohatit o různě barevné korpusy. Bydlení dostane rázem nový kontext. Pastelovější, hravější, umělečtější, dynamičtější, osobnější, originálnější. Pro někoho je Colorama třeba až příliš odvážná hra s barevnými důrazy v kuchyni. Pro jiného naopak vítaná příležitost, jak projevit v bydlení vlastní styl.

li takto výjimečného poměru mezi kvalitou, designem a cenou, využili nejmodernější projekční, výrobní a logistické technologie a na to díky dlouhodobým partnerským vztahům s předními evropskými výrobci navázali maximálním snížením ceny všech komponentů. A navíc i pro kuchyně Dolti platí, jak je u Oresi obvyklé, obsáhlý bonusový program včetně prodloužených záruk zadarmo. Něco pro milovníky svěžesti, nápadů a odlišnosti Zajímavostí, kterou přinášejí ku-

chyně Dolti, je designový princip Colorama. Ten umožňuje obohacení kuchyňských sestav o různě barevné prvky. Colorama je vlastně radost z barev uplatněná při vytváření kuchyně. Pro přiblížení si zkuste vybavit ten pocit, když se na jaře objeví na louce prvních pár barevných květů. Najednou nás potěší nový akord a svět kolem dostane nové souvislosti. Stejně přínosná může být pro nově zařizovanou kuchyň Dolti barevná kompozice Colorama. Jednotlivé kuchyně Dolti je totiž možné díky speciálním

Tvořit znamená kombinovat Systém těchto kuchyní umožňuje nezávisle kombinovat dezény korpusu a dvířek podle individuálního vkusu. I za nejnižší možnou cenu dostanou uživatelé kuchyní Dolti výrobek vysoké kvality a užitné hodnoty s dvířky o síle 18 a 19 mm a se skříňkami osazenými špičkovým kováním předních světových výrobců Blum, Hettich a Grass, nezpochybnitelných špiček v oboru nábytkových mechanik. Kuchyně Dolti jsou pro všechny své kladné vlastnosti atraktivní volbou pro vytváření mnohotvárných interiérů. Od první kuchyně mladého, nepříliš zajištěného páru přes kuchyň trendově zaměřených singlů až po bohatě strukturovanou rodinnou kuchyň. Zkuste si i vy nechat udělat u Oresi v opavském Bredovi návrh nové kuchyně zadarmo.

NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY DŘEVOSTAVBY

Bezplatná pomoc v oblasti financování

9

V oblasti stavebnictví nabízíme dřevostavby, nízkoenergetické a pasivní domy, které díky své konstrukci zajistí úspory energie na vytápění a již nebudou zatěžovat vaši peněženku a rodinný rozpočet.

Vypracování projektové dokumnetace Dodávka a montáž PVC a AL dveřní a oken

9

Obchod a realizace zakázek Marek Bolacký +420 727 866 188 info.danek@seznam.cz

www.stavbydanek.cz


16

DĹ˜EVO

úterý 18. března 2014

CholtickĂ˝ mlĂ˝n je po deseti letech opraven Jedna z nejzajĂ­mavÄ›jĹĄĂ­ch pamĂĄtek Opavska, vÄ›trnĂ˝ celodĹ™evÄ›nĂ˝ choltickĂ˝ mlĂ˝n, se po letech chĂĄtrĂĄnĂ­ doÄ?kala rekonstrukce. Ta trvala deset let a skonÄ?ila loni. MlĂ˝n tak dostal novĂ˝ hĂĄv, vnitĹ™nĂ­ vybavenĂ­ zĹŻstalo pĹŻvodnĂ­. V listopadu roku 2002 mlĂ˝n poniÄ?ila vichĹ™ice, kterĂĄ strhla celou jednu Ä?ĂĄst. „V roce 2003 jsem proto zaÄ?al mlĂ˝n opravovat,“ Ĺ™ekl RadomĂ­r Romfeld, kterĂ˝ mlĂ˝n zdÄ›dil po svĂŠm otci, poslednĂ­m zdejĹĄĂ­m mlynĂĄĹ™i. „KaĹždĂ˝ rok jsem se snaĹžil opravit nÄ›co. Otec mÄ› jeĹĄtÄ› pĹ™ed smrtĂ­ nauÄ?il, jak se to dÄ›lĂĄ. PostupnÄ› se mi podaĹ™ilo opravit celĂ˝ mlĂ˝n,“ vysvÄ›tlil Romfeld. Loni dodÄ›lal novĂŠ schodiĹĄtÄ› a zastĹ™eĹĄenĂ­ nad schody. „SamozĹ™ejmÄ› si uvÄ›domuju, Ĺže je to jako se starĂ˝m domem. Jednu opravu dodÄ›lĂĄte a hned mĹŻĹžete zaÄ?Ă­t nÄ›kde znova,“ Ĺ™ekl majitel mlĂ˝na. DvÄ› stoletĂ­ starĂĄ pamĂĄtka tak dostala novĂ˝ hĂĄv. VnitĹ™ek se vĹĄak nezmÄ›-

CHOLTICE

nil a zĹŻstal pĹŻvodnĂ­. „Zachoval se starĂ˝ rĂĄz. VevnitĹ™ je vĂ˝bornĂĄ akustika, takĹže kdyĹž nĂĄvĹĄtÄ›vnĂ­ci chtÄ›jĂ­, zahraju jim na starou harmoniku, kterou jsem zdÄ›dil po tĂĄtovi,“ uvedl Romfeld. VÄ›trnĂ˝ mlĂ˝n v CholticĂ­ch, lidovÄ› zvanĂ˝ „vÄ›třåk“, byl podle webovĂ˝ch strĂĄnek Litultovic postaven roku 1833 v nedalekĂŠm SĂĄdku Augustinem FoltĂ˝nem. Roku 1878 byl rozebrĂĄn a prodĂĄn FrantiĹĄku Romfeldovi, po Ä?ĂĄstech pĹ™evezen do Choltic a zde postaven na nynÄ›jĹĄĂ­m mĂ­stÄ›. PoslednĂ­m mlynĂĄĹ™em byl KonrĂĄd Romfeld, kterĂ˝ zde jeĹĄtÄ› za okupace v letech 1938 – 1945 mlel lidem z obce i okolĂ­ mouku. Pak udrĹžoval mlĂ˝n v provozu, zejmĂŠna na ĹĄrotovĂĄnĂ­, aĹž do roku 1954. PotĂŠ mlĂ˝n chĂĄtral. Na pĹ™elomu 60. a 70. let byl mĂ­stnĂ­mi opraven, dalĹĄĂ­ rekonstrukce se doÄ?kal aĹž teÄ?. CholtickĂ˝ vÄ›trnĂ˝ mlĂ˝n je celodĹ™evÄ›nĂ˝, tzv. beranĂ­ho, tĂŠĹž kozelÄ?Ă­ho typu. Na kříŞovĂŠm kamennĂŠm zĂĄ-

Obnova jednÊ z nejatraktivnějťích technických pamåtek Opavska trvala skoro deset let.

kladu spoÄ?Ă­vĂĄ kříŞovĂ˝ podklad z trĂĄmovĂ˝ch hranolĹŻ. UprostĹ™ed je zapuĹĄtÄ›n mohutnĂ˝ stĹ™edovĂ˝ sloup (tatĂ­k) zajiĹĄtÄ›nĂ˝ vzpÄ›rami (apoĹĄtoly) do výťe kříŞovĂŠho stolce neboli sedla. Na tom leŞí dva trĂĄmy nesoucĂ­ spodnĂ­ patro mlĂ˝na zvanĂŠ mouÄ?nice. MouÄ?nicĂ­ prostupuje stĹ™edovĂ˝ sloup aĹž do stropu, kde je na Ä?epu nasazen příÄ?nĂ˝ nosnĂ˝ trĂĄm (matka), na nÄ›m spoÄ?Ă­vĂĄ hornĂ­ patro (zanĂĄĹĄka). Tam do vaznice drŞícĂ­ krokve jsou zapuĹĄtÄ›ny podvalnice, na kterĂ˝ch se otĂĄÄ?Ă­ hřídel (val). Na konci valu jsou zakotveny v litinovĂŠ konstrukci 8 m dlouhĂĄ křídla. Křídla jsou zpevnÄ›na příÄ?kami, kterĂŠ se vyplĹˆujĂ­ ĹĄalĹŻvkami podle sĂ­ly vÄ›tru. Na vnitĹ™nĂ­ Ä?ĂĄsti valu je zasazeno paleÄ?nicovĂŠ kolo o prĹŻmÄ›ru 3,4 m se 145 dĹ™evÄ›nĂ˝mi zuby (palci). PomocĂ­ ozubenĂŠho dĹ™evÄ›nĂŠho soukolĂ­ se hybnĂĄ sĂ­la pĹ™enĂĄĹĄĂ­ na tzv. ĹĄpruĹĄle, zakotvenĂŠ mezi dva dĹ™evÄ›nĂŠ talĂ­Ĺ™e, po ob-

Foto: Archiv

vodÄ› okovanĂŠ a staĹženĂŠ ĹželeznĂ˝m pĂĄsem. Jsou upevnÄ›ny na trĂ˝bu zapuĹĄtÄ›nĂŠm do vrchnĂ­ho mlĂ˝nskĂŠho kamene zvanĂŠho kypĹ™ice. Lze říci, Ĺže kromÄ› kříŞovĂŠho zĂĄkladu, vzpÄ›r, stolce a sloupu se celĂĄ budova mlĂ˝na natĂĄÄ?Ă­ kolem vertikĂĄlnĂ­ osy proti smÄ›ru příznivĂŠho vÄ›tru, a to pomocĂ­ dlouhĂŠ oje, vyÄ?nĂ­vajĂ­cĂ­ ze zadnĂ­ stÄ›ny stavby. Na oj se upevnĂ­ lano od rumpĂĄlu na koleÄ?kĂĄch a pĹ™eveze se podle potĹ™eby tam, kde je nejblĂ­Ĺže do zemÄ› zapuĹĄtÄ›nĂ˝ silnĂ˝ kĹŻl, na kterĂ˝ se poloha fixuje. BednÄ›nĂĄ kostra vÄ›třåku se sedlovou stĹ™echou, u křídel zkosenou, je ukonÄ?ena cca 20 cm nad terĂŠnem, aby nebrĂĄnila otĂĄÄ?enĂ­ mlĂ˝na. CelkovĂĄ výťka objektu je 12,50 m, v pĹŻdorysnĂ˝ch rozmÄ›rech 5,90 x 6,50 m, prĹŻmÄ›r otĂĄÄ?ky křídel je 16 m. Pokud si chcete unikĂĄtnĂ­ pamĂĄtku prohlĂŠdnout, staÄ?Ă­ se objednat na e-mailu rado.romfeld@seznam.cz. (rok)   

   

 9!:B &1"2/5<01+."7-"2)5.=(/%?&5"    '&'%     &1"2/5<01+."7  

    

PODLAHOVĂ&#x2030; LIĹ TY

 $ ! ! %'"  !  $& $ $!#'$'" &! PĹ&#x2122;echodovĂŠ liĹĄty

9;BBA:@

!20/,21/14>&#.=  231"5"    /231"5"@*"'(/,7$7 3&5=1"$=%/#" /8< 8 666*"'(/,7$7

SoklovĂŠ liĹĄty

e-mail: sedlacek-libor@seznam.cz SchodovĂŠ hrany


DŘEVO

úterý 18. 18 1 8. bř b března ře ezzn na a2 2014 014

17

Obchod Provance je mé čtvrté dítě, říká majitelka Gabriela Mošová V

stoupit do obchodu Provance - nábytek, bytové doplňky na Nákladní ulici č. 20 v Opavě (vedle tetovacího salonu Bekus) je jako vstoupit do jiného světa. Už ve dveřích člověka osloví jemná, leč všudypřítomná vůně levandule. Octnete se v mikrosvětě, v němž je škoda spěchat. Kam se podíváte, všude je něco krásného, milého, exkluzivního, neobyčejného. Něco, co připomíná krásnou francouzskou Provance, i když nejen tu. Stůl, židle, věšák, džbán a sklenice, ubrus, polštář, svíce, porcelánová souprava, koš nebo závěs, kytice suchých květů… Všechno stojí za prohlédnutí a obdivování. Základním dojmem je čistota, pohoda a krása. Majitelka neobyčejného obchodu Gabriela Mošová z Kobeřic tvrdí, že si takto splnila svůj životní sen. Energická podnikatelka je však také matkou tří malých dětí. Pětileté Valérie a tříletých dvojčat Richarda a Robina. Nejen Provance, ale i děti byly důvodem, proč jsme Gabrielu Mošovou požádali o rozhovor.

„ Proč právě Provance? Učarovala vám? Ve Francii jsem byla, ale samotnou Provance znám pouze z filmů, internetu, fotografií a vyprá-

vění. Ale i tak mi učarovala. A už nyní se moc těším, až se tam i s rodinkou vypravím. „ Proč jste se rozhodla pro nezvyklý sortiment venkovského stylu?

Protože se mi líbí a protože ho miluji. (úsměv) Já jsem si občas domů něco ve venkovském stylu či ve stylu Provance sehnala a každá návštěva byla nadšena. Hodně se líbily bil jak věci, které mám kte po babičkách, tak i nové doplňky s patiplň nou. no Tak jsem si v našem rodinném domdin ku ověřila, co vše dovedou vhodné dekovho race rac nebo jednotlivé kousky not nábytku. Jak náb dokážou zúdok

tulnit tullnit interiér. Takže jsem se rozhodla, že udělám otevřením tohoho to obchodu radost nejen sobě, ale i dalším lidem. Aby si také mohd li zpestřit a zkrášlit domov podle z svých představ a přání. „ Myslíte si, že se vám to povedlo? Podle ohlasů zákazníků určitě. (úsměv) Byla jsem mile překva-

pena zájmem lidí. Začínali jsme před Vánocemi, lidé u nás nakoupili docela dost dárků. A po svátcích začaly chodit maminky a babičky, které byly potěšeny a dojaty tím, co hezkého tentokrát našly pod stromkem, třeba místo obvyklé obálky. Máme zatím jen pozitivní reakce. Hlavně zákaznice nás chválí. Mnohé chodí opakovaně, posílají své přítelkyně, přivedou sem dceru, snachu, někdy i vnučku. A každá si tady pro sebe najde to pravé. Třeba maličkost do pokoje, kuchyně, předsíně. Nebo dárek pro někoho milého a blízkého. Tráví tady celé půlhodiny, debatují mezi sebou, ale také se mnou nebo kolegyní. Shodou okolností je to také Gabriela, ale Klapuchová. Je pro venkovský styl a styl Provance v moProvan pojetí derním stejně zapálená porajako já, j dí mi s výběrem nového zboží, novéh poradí i zákazníkům. Je velmi níkům ochotná, takže ochotn je spokojenost sp všech strana vš nách. (úsměv) tady Já bych by všem chtěla těmto milým zákazníkům za zákaz jejich přízeň poděkovat. Děkuji i panu Děku Krajewskému za krásné prostory, ktepros jsme u něj ré js nalezli. Stejně nale znátak k všem v mým mý ým a přátelům, kteří te telů ům ů nám pomáhali a pomáhají. Velký dík paVelk tří mé kamarádce Janičce, rádc my obě víme zač a proč. (úsměv) (úsm „ V čem si myslíte, že mys jste jiní než další obdalš chody chod s nábytkem a bytk bytovými dobyto plňky? plňky Začnu z jiné Zač strany. (úsměv) Je obecně obec známo, že v českých domácnostech se používá spousta plastů, syntetických materiálů, ftalátů, chemických lepidel a tmelů. Možná jich máme doma nejvíc ze všech států EU. Přesně to nevím, ale vím, že dřevo, tento nádherný, klasický materiál, v našich domovech hodně schází. A nejen dřevo, ale

i další přírodní materiály. Což je obrovská škoda. Protože na rozdíl od „hygienických“ plastů mají přírodní materiály duši. Dřevo, proutí, sláma, bavlna, len, příze… To jsou materiály, které vytvářely domovy našich předků. A byly to domovy útulné, pohledné, myslím si, že se v nich dařilo lidskému štěstí. (úsměv) „ To zní úžasně. Ovšem jako správný obchodník byste místo filozofie měla představit zboží, které u vás zákazníci najdou. Nebo ne? Určitě. Jako obvykle jsem se nechala unést. (úsměv) Dodavatelů je hodně a stále přibývají. Někteří dodávají zboží exkluzivně výhradně nám. Představit tady mohu jen nepatrnou část, ale zkusím to. Začala bych půvabným porcelánem oblíbené značky Green Gate, porcelán máme také od jiných značek, stejně tak sklo. Najdete u nás originální lampy, lustry, bytový textil té nejvyšší kvality. Dále u nás zájemci najdou nádherné a velmi praktické doplňky i nábytek značek Lifestyle a Nostalgie, okouzlující zajíčky a skřítky pro děti od firmy Maileg a ráda bych uvedla, že máme smlouvu i s českým výrobcem, který pro nás šije speciální jarní kolekci. Samozřejmě nesmím opomenout ten nevšední patinovaný nábytek z mahagonu. Velký obdiv sklízí také kolekce andílků, sošek a sousoší od Willou Tree. Pro dámy chystáme nádherné oblečení na zahradu, včetně kouzelných zahradnických klobouků. A tak bych mohla pokračovat… Asi bude opravdu nejlepší, když se k nám lidé přijdou sami podívat a řeknou, co se jim líbí a co třeba ještě postrádají. Ta zpětná vazba je pro nás velmi důležitá. Snad jen závěrem připomenu, že se snažíme udržet ceny zhruba ve stejné výši, jako jsou na internetu. Také u nás si lidé mohou to, co nenajdou přímo v obchodě, objednat podle katalogu. S tou výhodou, že neplatí poštovné, nemusí se strachovat, že zboží přijde poškozené nebo se jim nakonec nelíbí. Dokonce si mohou ze soupravy vybrat jen to, co chtějí, a my zbytek prodáme. V tom jsme určitě docela originální. (úsměv) Zákazníkům, kteří by chtěli poradit, jak zútulnit svůj domov, můžeme nabídnout konzultaci s de-

signérkami ze studia CUSHY a ta první je zcela zdarma. K našim kladům patří, že pro naše zákazníky je parkování v areálu u Krajewského zdarma. „ Je toho opravdu dost. Ale jak jsem vás poznala, určitě máte ještě nějaké plány, viďte? Máte asi dobrý odhad na lidi. Já mám plánů na pár let dopředu. Ale v podnikání musí jít všechno postupně. To jsem se naučila na opavské Soukromé střední škole podnikatelské. Byli tam bezvadní učitelé a tímto jim děkuji. Stejně prospěšných pro mě bylo i těch pár semestrů na Vysoké škole podnikání v Ostravě. „ Tak jaképak jsou to plány? Plánů je opravdu hodně, ale jsem trochu pověrčivá, tak o nich nechci mluvit dopředu. Raději zase něco pěkného napíšeme, až se nám něco podaří uskutečnit. Prozradit ale mohu, že to bude zákazníkům ku prospěchu a že si je chceme docela dost hýčkat. (úsměv) „ Zjistila jsem, že máte poměrně malé děti. Jak to všechno zvládáte? Jako každá žena. Prostě musím. (úsměv) Musím zdůraznit, že můj manžel Kamil je jako tatínek naprosto úžasný. Je vytrvalý a precizní, bez jeho pomoci bych vše jistě nezvládala. Naši známí dokonce říkají, že by v budoucím životě chtěli být našimi dětmi. Hodně mi pomáhá moje maminka, děti hodně naučila. Budu jí za to vždycky vděčná. Se třemi malými dětmi jsou pochopitelně starosti. Ale každopádně jsou pro mne i mého manžela naše děti obrovským požehnáním a radostí. Víte, dlouho jsem nemohla přijít do jiného stavu, zkoušeli jsme všechno možné, i umělé oplodnění. Nakonec jsme se rozhodli pro adopci. A právě když už jsme měli děťátko získat, zjistila jsem, že jsem těhotná. Přirozeně, bez lékařských zásahů. Bylo to pro nás jako zázrak, protože už jsem měla téměř pětatřicet let. A byla jsem tak úspěšná matka, že po dvou letech přišli po holčičce kluci, dvojčata, takže najednou máme hromadu dětí, jak jsme si vždycky s mužem přáli. (úsměv) Milena Křístková Fota: Roman Konečný

Gabriela Mošová

G

abriela Mošová se narodila ve Vítkově 30. listopadu 1974. Brzy se s rodiči přestěhovala do Kobeřic, kde žije dosud. Po základní škole absolvovala SOU potravinářské v Jeseníku. Pak vystřídala několik zaměstnání. Po úspěšném dálkovém studiu maturovala na Soukromé střední podnikatelské škole v Opavě. Následovalo studium na Vysoké škole podnikání v Ostravě. Pracovala rovněž ve stavební firmě v Kravařích. Gabriela Mošová je vdaná, manžel Kamil Moša vede firmu Voda-topení-plyn. Spolu mají tři děti ve věku 3 až 5 let. K jejím zálibám patří (kromě dětí a práce) procházky přírodou, zahrada, květiny a pěstování bio zeleniny.


18

DŘEVO

úterý 18. března 2014

anketa: Jaký je váš vztah ke dřevu? Co vy a les? Pracujete se dřevem?

Mrzí mě každý pokácený strom

Dřevo nás provází od kolébky do hrobu

D

D

řevo je podle mne tradiční, klasický stavební i tvůrčí materiál. Mám rád klasický dřevěný nábytek. Ten má v interiéru velké kouzlo. Živé stromy mám rád obecně, jako snad většina lidí. Je mi líto každého zbytečně pokáceného stromu, a když stromy poničí vandalové, tak to už pořádně zuřím. Letos na jaře budu sázet nové stromky na své chatě v Deštné. Kdysi jsem jako vedoucí oddílu Modrá planeta sázel s dětmi jeřabiny na cestě směrem k polské Pilšti. V tom sázení jsem pokračoval i jako učitel ve Střední technické škole, kdy jsme s učni vysázeli kolem sedmi desítek jeřabin. Těším se, až kolem Jižního i Severního obchvatu město vysází zelený pás, něco jako lesopark. Aby na vnitřní straně k městu vznikla určitá zelená hradba nebo jakási zábrana. Břetislav Tůma, zakladatel Rotary clubu Opava

řevo a les, nebo lépe les a dřevo jsou dvě nejčastěji používaná, skloňovaná a opakovaná slova mého života. A beru tuto skutečnost jako veliké osobní štěstí. Les a dřevo jsou pro mě v prvé řadě zaměstnáním, povoláním, obživou i zdrojem radosti. Patřím k té drtivé většině z nás, pro které umí být les věčným divadlem, koncertní síní, filmovým plátnem, tajemným chrámem či místem objevování, inspirace a rozjímání. Les je zdrojem dřeva a dřevo vnímám jako vzácný a pro všechny velice blízký materiál, přírodní produkt, vzniklý spojením země, slunce, vzduchu, vody a v našich hospodářských lesích i velikého úsilí lidí. Mluvit o významu dřeva by bylo jenom pověstným nošením dříví do lesa. Existují na světě komunity, možná celá etnika, kterým kvůli přírodním podmínkám není dopřáno žít s lesem a dřevem. Asi to i je možné. Vnímám však jako výsadu, že nás dřevo doprovází v každém našem okamžiku, od kolébky do hrobu, že je to materiál přírodně obnovitelný, s velikou historií v naší kultuře a určitě i s velikou budoucností. Jindřich Grosser, předseda představenstva Opavská lesní

V lese ráda nabírám energii

K

e dřevu mám velmi kladný vztah. Ráda trávím volný čas v přírodě, a to například procházkou v lese nebo výšlapem na nějakou horu. V přírodě za vůně dřeva a lesa si vždy příjemně odpočinu a naberu sílu. Michaela Dihlová, modelka

Často si připadám jako dřevo

V

dětství jsem chtěl být lesníkem, především proto, abych mohl sadit stromy a pohybovat se v lese, který mě vždy přitahoval. Později jsem chtěl fyzicky pracovat se dřevem a to byl částečně důvod, proč jsem šel na střední uměleckou školu a obor navrhování hraček. I když jsem se později setkal s kamenem, který jako materiál v mé práci převládá, pracuji se dřevem velmi rád a často i dnes. Člověk musí pochopit, jak rostl strom, aby mohl dobře použít desku. Je to jako s lidmi, kdy také lépe porozumíte jednotlivým činům člověka, pokud víte, co jej v životě formovalo, co jej ohýbalo. Mám rád dřevo. A navíc - často si připadám jako dřevo.

Využijte zaváděcí ceny běžný metr od 3 999 Kč (s DPH)

uvádí:

Tomáš Skalík, restaurátor

v hlavních rolích:

Kvalita, Design, Nejnižší cena

POKRÝVAČSTVÍ KLEMPÍŘSTVÍ TESAŘSTVÍ PILA

- PRODEJ STAVEBNÍHO ŘEZIVA

Tel.: 553 783 552 Mob.: 603 216 214

www.strechybrezina.cz

Opava – OC Breda & Weinstein, tel.: 553 610 001

-40 %

www.oresi.cz Kupón na slevu Tento kupón můžete uplatnit na veškerý sortiment z nabídky Oresi do 30. 4. 2014. Pouze v kuchyňských studiích Oresi v Opavě, Ostravě a Frýdku-Místku.


DŘEVO

úterý 18. března 2014

19

anketa: Jaký je váš vztah ke dřevu? Co vy a les? Pracujete se dřevem?

Miluji praskání dřeva

Do lesa chodím kvůli přírodě i dřevu

K

J

e dřevu mám veskrze kladný vztah. Dřevo miluji v interiéru, miluji ho, když praská v krbu, miluji jeho vůni. A taky mám dřevo ráda pro jeho všestranné využití. Podle mne má dřevo na rozdíl od všech umělých materiálů skutečně duši. Moje kolegyně, sbormistryně Domina Ivana Kleinová miluje dřevo také kvůli tomu, že se z něj vyrábějí krásné hudební nástroje. A její dvojče, učitelka a výtvarnice Alena Zupková zase spatřuje velkou důležitost dřeva jako tvůrčího prostředku. Lze z něj vytvořit krásné dřevořezby, plastiky, bez dřeva bychom neměli ani klasické tužky a pochopitelně ani papír na kreslení. O tom, že bez dřeva bychom neměli ani knihy, se snad už nebudu ani zmiňovat. Všechny tři také milujeme les, chodíme do lesa tak často, jak jen to jde. O šumění stromů v lese a o jeho vůni už byly napsány básně i složeny krásné melodie. Posezení na pařezu na prosluněné pasece se zvukem houpajících se větví nad hlavou, to je pro mne osobně skutečně skvělá terapie na každý zármutek a stres. Hodně rády všechny chodíme do lesa na houby, a někdy nám dokonce nevadí, když téměř nic nenajdeme.

sou materiály, které mají své výjimečné charakteristiky a hodnoty. Dřevo mezi ně může patřit, záleží, zda a jak je zpracované a použité. Dřevo má různé podoby, může být vyhlazené či naopak destruované nejrůznějšími přírodními podmínkami, zpracované lidskou rukou, strojem nebo naopak potvrzované prošlým časem. Obecně řečeno mám dřevo rád, ale mám rád i umělou hmotu. Dřevo je teplé a živé v doslovném i přeneseném významu, používat se musí umět. Do lesa chodím, ale ne kvůli dřevu, nýbrž kvůli přírodě, i když v poslední době i kvůli tomu dřevu. Abych měl zásobu na zimu. Martin Klimeš, galerista

U nás doma převládá dřevo

P

Eva Petrášová, manažerka souboru DOMINO

Celý život pracuji se dřevem

J

elikož pracuji celý život se dřevem a prakticky více jak čtyřicet let u lesa bydlím, moje odpověď na vaši otázku se nabízí jednoznačná. Práce se dřevem není pro mne jen profesním zaměřením, ale i koníčkem a do práce denně jezdím přes les. Samozřejmě jsem velice často v lese na procházkách nebo na kole. Každé ráno, když otevřu oči a podívám se z okna, vidím pole, les, zvěř a východ slunce. Nic více jsem si nikdy ani nepřál. Práce se dřevem a s lidmi je zároveň mým koníčkem i obživou. Jako vše na světě i tato práce má svá pozitiva i negativa, právě proto tuto práci dělám velice rád. Václav Hon, předseda Okresní hospodářské komory Opava

Služby

Q

Obchod

Q

Výroba

Palivové dříví - odkory - odkory silné - buk - štípaný - ložený - smrk - štípaný - ložený - odřezky brikety RUF - buk - volný již od 3,90 Kč/kg

Prodej dejj dř dře dřevoplošného ře materiálu

DURELIS cena od 77 Kč/m2

překližky osb desky durelis dřevotřísky -

Prodej řeziva - desky - hranoly - stavební řezivo - fošny

Služby: - formatování - doprava

Akce jsou platné od 1. 4. 2014

www.sov.cz

Kontakt: Radkov-Dubová 169 Tel.: 777 594 506 556 309 003

okud se týká mého vztahu ke dřevu, musím se přiznat, že dřevo mám velmi rád. Procházka lesem v letním období mne velmi uklidňuje, rád zde chodím relaxovat, nasávat vůni přírody, čerstvého vzduchu a relativního klidu. Zimní procházka lesem mne zase dále pomáhá rozšířit své vědomosti v oblasti zoologie, neboť prostřednictvím stop ve sněhu (pokud je) se snažím určovat zvířata, která v daném lese žijí. Výrobky ze dřeva považuji za nejkrásnější ozdobu jak našich interiérů, tak exteriérů. V mé domácnosti převládá právě dřevo před ostatními materiály. Jsem přesvědčen, že právě problematice lesů bychom měli věnovat maximální pozornost. Jindřich Pasker, ředitel Slezského divadla


20

úterý 18. března 2014

DŘEVO

Opavská lesní a.s. v letošním roce vysadí 3 100 000 nových stromků.

www.opavskalesni.cz

11ro 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you