Page 1

Nepr Ne prod prod d ej e ná p ří řílo loha a

DŘEVO Ročně se vysadí přes tři miliony stromků M

ožná si to ani neuvědomujeme, ale dřevo nás provází od narození až do smrti neustále. Doslova od kolébky po rakev. A bylo tomu tak od nepaměti. Nechceme a nemusíme se vracet do historie, vystačíme si s konstatováním, že ani v dnešní době poznamenané mimo jiné prudkým rozvojem umělých materiálů se bez dřeva jako suroviny neobejdeme. Příběh vyřezávané kolébky i lakované rakve začíná v lese. Proto není od věci udělat si malou exkurzi do lesního hospodaření v našem regionu. Les na Opavsku pokrývá plochu přibližně 33 tisíc hektarů. Vlastníkem je z velké většiny stát, cca 24 tisíc ha, obce a drobní vlastníci drží asi 6 tisíc ha a město Opava je majitelem 2,3 tisíce ha lesa. Klíčovou roli v „provozu“ lesa hraje jeho správce. Lesy České republiky jako zástupce vlastníka proto vypisuje opakovaně tendry na tuto správu, o kterou soutěží v rámci celé republiky lesnické firmy. Dominantní většinu správy lesa na Opavsku zabezpečuje Opavská lesní a. s. Co tedy obnáší správa lesa? „ V prvé řadě je třeba si uvědomit, že u nás prakticky žádný přirozený les neexistuje, že se pohybujeme v lese hospodářském, kultivovaném. Jak každý ví ze školy, organizač-

ní strukturu lesních správ zřídila již Marie Terezie, a tak les se sází a kácí – víceméně kontrolovaně – již tři staletí,“ říká předseda představenstva Opavské lesní ing. Jindřich Grosser. „Je to jako s obilím. Zaseje se, vyroste, poseče se. A pak na tom poli zůstane nevábné oraniště až do jara. Na jaře se opět zaseje a v létě už je pole zase krásné. S lesem je to úplně stejné, jen ten čas je podstatně delší,“ vysvětluje Grosser. Další rozšířenou představou je, že lesnickým firmám jde hlavně o to vykácet co nejvíce lesa. Těžba dřeva, kterou správce lesa provádí podle přísně daných a kontrolovaných pravidel a která probíhá tak, že správce odkupuje těžené dřevo od vlastníka lesa a prodává je ke zpracování, je jenom jednou z činností. Stejně důležitou, náročnou a zdaleka nejnákladnější je tzv. pěstební činnost. Na Opavsku ročně do této činnosti stát investuje téměř 100 milionů korun, což je mimochodem nejvyšší částka v rámci České republiky. Pro představu to mimo jiné znamená vysázení 3,5 milionu stromků každý rok. Čas od času se těžba dřeva dostane do konfliktu s mimoprodukční, rekreační funkcí lesa. Máte například chatu v oblasti, kde byl desítky let vzrostlý les a svatý klid, a jednoho dne tam přijede těžká lesní technika

4%

Opavská lesní a.s. obhospodařuje převážnou část lesní plochy na Opavsku. a ve dne v noci kácí, až po nich zůstane tzv. holina. „Rozčarování lidí, kterým se něco takového přihodí, se vůbec nedivím. Dlouhá léta byli zvyklí na les a teď je tam holina. Ten les tam ale zase bude, jenže si ho pořád-

ně užijí až jejich vnuci,“ říká šéf Opavské lesní. Doba obmýtí, po které je možno zasazený les pokácet, je přibližně osmdesát let. To odpovídá zhruba délce dlouhého lidského života, proto když se čas k těžbě naplní řekněme v

Truhlářství

našich padesáti letech, do konce života už budeme koukat maximálně na mlazinu. Ředitel výroby Opavské lesní ing. Tomáš Vavrečka to ilustruje na krásné historce o svém dědečkovi, který se dožil téměř sta let. „Na

sklonku jeho života jsme se spolu ocitli v mladém lesním porostu v místě, které si pamatoval z dětství. „Tady se od té doby nic nezměnilo,“ konstatoval starý muž. Pokračování na straně 14

Nikola Papadopulos

Adresa: Říční okruh 26, Krnov 794 01 E-mail: PTG@kuchyneptg.cz Tel.: 731 414 412, 731 414 458, 554 616 240

& KUCHYŇSKÉ LINKY & VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ & & OBÝVACÍ STĚNY & DĚTSKÉ POKOJE &

& INTERIÉROVÉ DVEŘE & SCHODIŠTĚ & EUROOKNA & MASIVNÍ NÁBYTEK

www.kuchyneptg.cz


12

DŘEVO

úterý 5. března 2013

stavební řezivo

truhlářské řezivo

D

řevo je vedle hlíny a kamene jedním z nejstarších stavebních materiálů. Provází lidstvo od začátku jeho existence a současně se neustále obnovuje a dorůstá. První kus této ušlechtilé hmoty byl pořezán na nově zbudovaném katru ruské výroby na pile v Herticích 5. května 1995. Zprvu byl umístěn pod plechovým přístřeškem, v září 1995 byl pak umístěn v hale pilnice. V letech následujících byla zbudována administrativní budova se sociálním zázemím pro zaměstnance, prodejní sklad řeziva s prostorami na přírodně schnoucí řezivo, dále pak následovala výstavba haly na sušení řeziva jak pro vakuové, tak i pro klasické sušení o objemu 50 m3. V současné době pokračuje výstavba stolařské dílny. Díky naší snaze přiblížit se zákazníkům a v rámci roz-

dřevěné palubky

šíření působnosti firmy i v centru města Opavy vznikl prodejní sklad na ul. Pekařské, kde nabízíme veškerý sortiment výrobků, které vyrábíme. Zde rovněž přijímáme objednávky na zakázkovou výrobu. Jsme malí, ale šikovní… Název přesně specifikuje naše schopnosti. Zabýváme se výrobou jehličnatého a listnatého stavebního řeziva, výrobou stolařského a truhlářského sušeného řeziva, zhotovíme na zakázku jakékoliv množství palubek a plotovek. Pokud se týká drobné zakázkové výroby, vyrábíme pergoly, garážová stání pro automobily, ploty, balkóny, krovy, interiéry domů – schodiště, okna, dveře. Vše vyrábíme z masívu. Dle přání provedeme i konečný nátěr, příp. impregnaci. V systému řízení výroby jsme držiteli Certifikátu na konstrukční dřevo obdélníkového průměru.

prodejna

tel.: 777 925 085

akce

Prodej palivového dříví smrkové, bukové v kulatině/štípané

Pekařská 91, 747 05 Opava

Jsme schopni vyrobit i okrasné kovové patky a dodat k ukotvení zemní vruty. Naše produkty můžete spatřit na odpočívadlech, které jsou umístěny na cyklostezce z Opavy do Krnova. Lavice a stoly z přírodně opracovaného masívu přímo lákají cyklisty k odpočinku. Tlak konkurence na trhu a zvýšené nároky zákazníků nás vedou k tomu, že zahajujeme výrobu spárovek. Zkrátka, to, co velké dřevozpracující firmy nejsou schopny časově vyrobit, můžete u nás pořídit rychle a kvalitně. Spotřebitelé začínají konečně chápat, že nejsou tak bohatí, aby mohli kupovat levné věci. Kvalita výrobků zhotovených z masívu se nemůže srovnávat s kvalitou, kterou nabízejí markety. Zejména v dnešní obtížné ekonomické situaci na českém trhu je potřeba, abychom podporovali kvalitní českou výrobu, a to především regionální. Velký zájem

pohoda pro Vaše nohy

PODLAHOVÉ STUDIO LIBOR SEDLÁČEK

akce  DŘEVO za cenu laminátu

je i o palivové smrkové a bukové dříví, které prodáváme buď v celých délkách, v metrech, ve špalcích, sušené nebo štípané. Jsme zařízeni i na rozvoz zakoupeného sortimentu v našich prodejních skladech, takže zákazníkům tímto odpadá starost o zajištění odvozu u nás nakoupeného zboží. Věříme, že i když v letošním roce dosáhne naše firma plnoletosti – slavíme 18 let existence, udržíme se díky svým výrobkům na trhu a získáme podporu nejen ze stran drobných spotřebitelů, ale i ze stran firem. Není nad poctivé české řemeslo. Najdete nás po levé straně silnice I. třídy 46 ze směru od Slavkova na Olomouc. Své dotazy můžete směřovat buď na e-mail pila.hertice@volny.cz, nebo telefonicky na pevnou linku 553 786 164, příp. mobil 777 925 088. Více se dozvíte na našich webových stránkách www.pilahertice.cz.

KVALITNÍ PALUBKY

s.r.o.

č od 170 K

tel.: 553 786 164 mob.: 777 925 088

Dopravu zajistíme

e-mail: pila.hertice@volny.cz

třída AB síla 19

mm

Dýhové podlahy? Určitě ano! Firma Sedláček má již téměř dvacetiletou tradici v pokládání podlah. V oblastech své činnosti sleduje firma vývoj technologií a ty nejlepší nabízí svým zákazníkům. „Naprostý technologický vrchol ve zpracování vícevrstevných dřevěných podlah představují dýhové podlahy PAR-KY. Spojují totiž zdánlivě nespojitelné. Krásu a rozmanitost skutečného dřeva s velmi dlouhou životností, vysokou odolností a snadnou údržbou,“ zahajuje představením nejnovější „bomby“ mezi podlahovými krytinami majitel firmy Libor Sedláček. Absolvent opavské ekonomky přiznává, že sám velmi reálně uvažuje o tom, že si dýhové podlahy položí v celém bytě. „Jsou skvělé, protože mohou mít všechny barevné i troj-

OPAVA

rozměrné variace skutečného dřeva, přitom vydrží tolik jako nejkvalitnější laminátové imitace dřevěných podlah. Navíc PAR-KY vydrží v reálném provozu výrazně déle bez známek poškození než třívrstvé či masivní podlahy. Zatím mám v bytě staré parkety, dýhovou i vinylovou podlahu. Dýhovou mám v kuchyni i v dětském pokoji a už mě přesvědčila o tom, že je nejlepší. Nic se neděje, když člověku něco upadne nebo se vylije, je to prostě paráda,“ pochvaluje si odborník. Dýhové podlahy PAR-KY podle něj za uplynulých 16 let prověřil rovněž český trh. Osvědčily se nejen při provozu domácností, ale také v provozu velkých firem, kanceláří, ba i hotelů. Jsou odolné proti oděru, ale i proti vlhkosti a odolají i malým vodním haváriím. Opatřeny jsou spe-

NABÍZÍME

­

Na Rybníčku 60

zahradní nábytek

novinky nov

www.pilahertice.cz

aha = l d o p e Naš

palivové dřevo

ciální antibakteriální vrstvou a cenově jsou pro zákazníky „velmi přijatelné“. Firma Sedláček ovšem nenabízí jen zmíněné úspěšné dýhové podlahy, ale také koberce, PVC krytiny,linoleum, laminátové či vinylové podlahy. Nedílnou součástí je individuální přístup k jednotlivým zákazníkům, bezplatná konzultace, poradenství, předběžná kalkulace a návrh v místě realizace s ohledem na interiér a typ domu či bytu. Pro zákazníky je jistě příjemná skutečnost, že jeho firma nabízí na svou práci různé akce a slevy. Slevy jsou ovšem závislé na množství a rozsahu požadované práce. Firemní vzorkovnu zájemci najdou na adrese Na Rybníčku 60, bližší informace na www.podlahysedlacek.cz. PR


DŘEVO

úterý 5. března 2013

13

Opavsko, kraj unikátních dřevěných památek Malebný kraj, jakým Opavsko bezesporu je, má i jeden unikát, který jen tak někde nenajdete. A to zachovalé architektonické památky ze dřeva. Na Opavsku máme hned dva dřevěné větrné mlýny, a to v Cholticích u Litultovic a v Hlavnici, nebo dřevěný kostel sv. Petra a Pavla v Hněvošicích. Tyto památky mohou být ideálním cílem vašich výletů, vždyť každá z nich je jen pár kilometrů za Opavou.

Choltický mlýn má největší kolo v D

ominantou krajiny asi 14 km od Opavy je větrný mlýn v Litultovicích – Cholticích, který má největší větrné kolo s lopatami v České republice. Postaven byl v nedalekém Sádku roku 1833 Augustinem Foltýnem. V roce 1870 byl rozebrán a prodán Františkovi Romfeldovi, pak převezen do Choltic a znovu postaven na nynějším místě. Za okupace v letech 1938 – 1945 se zde ještě mlela mouka lidem z

obce a nejbližšího okolí. Do roku 1954 byl mlýn udržován v provozu zejména na šrotování. Poté začal pomalu chátrat. V roce 1958 byl sice částečně opraven, avšak špatně zabezpečen proti vstupu nežádoucích návštěvníků, což se projevilo na jeho vnitřním i venkovním zařízení. V šedesátých letech, po rekonstrukci, vznikla v interiéru mlýna malá expozice potřeb pro hospodářství a domácnost, v moučnici je sbírka mlynářského a sekernického nářadí.

Česku

Mlýn je dnes opět majetkem rodiny Romfeldů. Od roku 2006 se ve mlýně opět provází. Pokud se chcete podívat dovnitř, dozvědět se něco o historii, kontaktujte průvodce na tel.: 728 489 860 nebo e-mail: rado.romfeld@seznam.cz. Ochotně vám vše ukáže a vysvětlí. Vstupné je dobrovolné a je použito na údržbu mlýna.

Kostel svatého Petra a Pavla

N

a severozápadním okraji Hněvošic stojí barokní dřevěný kostel, který byl vybudován v roce 1730 nákladem tehdejšího dobro-

dince Johana Rudolfa Žarovského ze Žarova, který na stavbu kostela věnoval 100 rýnských zlatých. Stavba má mohutný rou-

bený srub kostelní lodi, který přechází bez výraznějšího oddělení v trojboce ukončené kněžiště. K jižní stěně kněžiště přiléhá čtyřboká sakristie.

Kostelní loď je takřka čtyřboká, je do ní vestavěna příčná trojkřídlá tribuna nesená trámovými pilíři. V ose západního průčelí předstupuje předsíň a nízká zvonice. Zařízení je většinou dobové a pochází z doby výstavby kostela. Ve věži je zavěšen pozdně gotický zvon. Mezi lety 1842 – 1857 byl kostel svatého Petra a Pavla obnoven v interiéru, kdy také kostel opatřili kamennou podezdívkou, šindelem pokryli novou střechu a znovu vystavěli sanktusník. Většina zařízení pochází převážně z třicátých let 18. století a má poněkud rustikální charakter. Hlavní oltář má sloupový retabulus s obrazem sv. Trojice, po stranách jsou sochy sv. Petra a Pavla z druhé poloviny 19. století. V nadstavci oltáře je starší obraz madony s dítětem. Boční oltáře po stranách

lodi mají retabuly akantového tvaru. První nese obrazy Klanění sv. Tří králů a v nadstavci obraz Boha otce, druhý obraz sv. Jana Nepomuckého a v nadstavci obraz sv. Anny s P. Marií. K původnímu vybavení z doby výstavby kostela patří také přízemní kazatelna se

čtyřbokým řečništěm, v jehož parapetu jsou dřevořezby čtyř evangelistů. Před několika lety (v letech 2007 – 2008) prošel kostel rozsáhlou rekonstrukcí, při které byla plechová střecha nahrazena doškovou a došlo k restaurování oltáře, obrazů a celého interiéru.

Větrný mlýn v Hlavnici N

ecelý kilometr za Hlavnicí ve směru na Horní Benešov stojí v poli dvě samoty. U první stával větrný mlýn, písemně doložený již v roce 1879. Byl sloupového typu o půdorysu 6x6 metrů. Od roku 1929 byl majitelem Karel Gross, který jako poslední mlel obilí až do roku 1957. Dne 1. srpna 1960 mlýn zapálil při bouřce blesk, a protože v místě byl nedostatek vody, nedokázali ho hasiči zachránit. Obytná část Grossova mlýna dosud stojí a vlastní ho potomci posledního mlynáře, který

zemřel ve věku 92 let v roce 1988. U druhé samoty stojí dodnes druhý větrný mlýn sloupového či beraního typu, nazývaný podle původních majitelů Raabův mlýn. Byl postaven v roce 1810 v nadmořské výšce 410 metrů. V současné době již není schopen mlít, neboť chybí vnitřní zařízení. Původní obydlí mlynářů bylo zbouráno v šedesátých letech, zůstala stát jen stodola. Součástí areálu se staly špýchary z 19. století, které dotvářejí atmosféru malého skanzenu a základny pro děti a mládež.

Zahradní technika - PRODEJ L SERVIS L PŮJČOVNA L e-shop Michal Plašil, Ratibořská 127, 747 05, Opava-Kateřinky

AKCE JARO TRAKTORY

Sekačky, křovinořezy, motorové pily, plotostřihy, drtiče větví, sněhové frézy, malotraktory VARI, krby - kamna Euroteplo.

www.silexopava.cz

tel.: 553 732 554

od ž i j ,y n Ce 990 29


14

DŘEVO

úterý 5. března 2013

Ročně se vysadí přes tři miliony stromků Pokračování ze strany 11 rotože však po celý dlouhý život na tom místě nebyl, nemohl vědět, že za tu dobu zde vyrostl vysoký les, který byl pokácen, a on na sklonku života už viděl zase jeho rané stádium vývoje. V minulosti byla skladba hospodářského lesa na Opavsku tvořena z více jak devadesáti procent jehličnany, zejména

P

smrkem. Bylo to z důvodu velké spotřeby v těžkém průmyslu a hornictví. Nepříznivé klimatické podmínky pro pěstování smrku na Opavsku spojené s dřevokaznou houbou václavkou smrkovou, která napadá smrkové porosty, a následné napadení smrku kůrovcem zavdaly hlavní příčiny ke změně zastoupení dřevin při výsadbě nového lesa. Dnes převládají listnaté stromy 70 % nad jeh-

ličnatými 30 %. Co se děje s pokáceným stromem? Předně je třeba říct, že správce lesa kácí ty stromy, které mu označí majitel, většinou tedy příslušný zaměstnanec lesní správy. Po pokácení se dřevo měří a počítá se objem těženého dřeva, což je podklad pro fakturu, kterou vystavuje majitel lesa správci. Ten pak dřevo dopravuje ke zpracovatelům. Tam se kubatura opět měří a na

Kde se zpracovává dřevo z Opavska? Pilařská kulatina -

Pila Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o. Stora Enso Ždírec Místní menší pily Vývoz do Rakouska Méně kvalitní dřevo - Biocel Paskov a.s.

základě tohoto měření platí zpracovatel správci. „Samozřejmě, že často dochází k tomu, že se výsledek měření v lese a měření u zpracovatele liší v náš neprospěch. Je to proto, že v lese běháme s pásmem, zatímco velcí zpracovatelé mají přesné měřicí systémy. Věříme, že brzo už v metodice prodeje dřeva zůstane jako závazné jen jedno měření – to u zpracovatele,“ vysvětluje Vavrečka.

Vlastníci lesa na Opavsku

40 % 20 % 10 % 5% 25 %

Lesy České republiky Městské lesy Opava Obecní a soukromé

24 000 hektarů 2 300 hektarů 6 000 hektarů

Jak bude vypadat Opavsko z hlediska zalesnění za 20 - 30 let? „Nejdříve je potřeba uvést na pravou míru romantické představy staromilců. Oproti situaci před sto lety je dnešní stav lesa nesrovnatelně lepší, zalesnění je větší. A to i přesto, že v minulých 20. letech se těžilo kvůli několika vlnám kůrovcových a větrných kalamit mnohem více, než bylo v plánu. V současném období ale zase dochází v nadprůměrné míře k nové výsadbě, takže za dvacet, třicet let bude Opavsko pokryto krásnými smíšenými lesy,“ uzavírá Grosser a dodává, že náznak toho, jak to bude vypadat v budoucnu, už lze vidět například kolem Chuchelné, kde je již patnáctiletý vzrostlý les z výsadby v polovině devadesátých let. (red)

anketa: Jakou nejmilejší věc ze dřeva si představíte jako první?

Zdeněk Jirásek, primátor Opavy Vybaví se mi především dřevěný obklad z palubek. To proto, že jsem je před řadou let použil k vlastnímu vytvoření věšákové stěny, která se však při první zatěžkávací zkoušce, kterou byla početnější návštěva o Vánocích, zhroutila jako domino. Dále jsem již nikdy do tvorby takovýchto věcí vlastnoručně nezasahoval a vždy je přenechal zkušeným odborníkům.

Eva Kolářová, kastelánka zámku Raduň Mohu se sem tam najíst z papíru, vypít kávu z plastového kelímku. Ale na co si opravdu potrpím, to je klasický materiál u nábytku. Již téměř třicet let hýčkám zakázkovou pokojovou stěnu, která sice neodpovídá dnešním designovým trendům, ale je z poctivého, příjemně vybarveného jilmu a zaručeně na mě nevydechují žádná formaldehydová svinstva.

Miroslav Tošer, prezident Zámeckého golf clubu Kravaře U mě je to jednoduché, dřevo je název typu golfové hole, která kdysi skutečně byla ze dřeva. Pak také si představím zámecký park v Kravařích a v něm spoustu krásných letitých stromů a v neposlední řadě krb a teplo domova...

Daniel Kozel, majitel společnosti DK1 Když se řekne dřevo, představím si strom - silnou, velkou, zdravou, starou lípu uprostřed louky v kopci. Tu nevymyslíš, nevyrobíš a nekoupíš... A dává sílu...

Daniel Kollmann, umělecký vedoucí divadelních souborů SVČ První, co mě napadne, je vařečka, která mi připomíná dětství u mé babičky, která výborně vařila a dávala mi právě z vařečky často zkoušet. Občas jsem byl na vařečku nazlobený, neboť se změnila ve zbraň trestající dětského neposluchu. Ale nakonec je to stejně to královské žezlo kuchařské, bez kterého se při vaření neobejdeme.

Mirek Masařík, majitel agentury Mazel První vzpomínky patří do dětství, kdy jsme si s klukama vyráběli první výrobky ze dřeva, píšťalky z vrbových prutů. Později to pak je vzpomínka na první skříňku do novomanželského družstevního bytu. Nyní mne napadá pouze reálné hodnocení „dubové palice“.

Přijďte si prohlédnout rodinný dům budoucnosti!

S

tavební firma HAZA s.r.o., která se specializuje na výstavbu rodinných domů v provedení dřevostavby, má za dobu své více jak šestnáctileté existence s jejich výstavbou bohaté zkušenosti v ČR i v zahraničí. V současné době firma HAZA představuje nový vzorový, tak zvaný pasivní dům. Jedná se o ekologický dům s maximální možnou úsporou energie na vytápění. Zároveň pamatuje i na mladé a seniory a nabízí domy v ceně do 1,5 mil. Kč. Pasivní dřevostavba nabízí nejen vyšší komfort bydlení, ale její hlavní výhodou je zejména výborná tepelná izolace rodinného domu jako celku. Díky dokonalé izolaci v kombinaci s kvalitními okny a rekuperací

tepla má dům extrémně nízké náklady na vytápění. „Za rok to představuje 5 tisíc korun na vytápění,“ vysvětluje manažer firmy Ing. Jakub Hudečka. Pasivní domy jsou budovy zajišťující příjemné vnitřní prostředí v létě i v zimě bez použití klasického otopného systému. Oproti stávajícím budovám spotřebují o cca 70 % méně energií na vytápění. Rekuperační jednotka v domě slouží ke snížení tepelných ztrát, které vznikají při nekontrolovatelném větrání spárami a netěsnostmi. U běžných novostaveb jsou tyto ztráty často větší než celková roční potřeba tepla na vytápění pasivních domů. Rovněž i orientace a umístění pasivního domu na pozemku zásadním způsobem ovlivňuje výslednou energetickou náročnost

objektu a jeho chování v zimě i v létě. V místnostech celého domu jsou minimální teplotní rozdíly. Značnou měrou se na výsledných energetických vlastnostech podílí orientace na světové strany, tvar budovy a její členitost. Dalším nesporným kladem pasivního domu je skutečnost, že je velice dobře zajištěna automatická výměna vzduchu rekuperační jednotkou. Spolehlivou výměnu vzduchu v místnostech zaručuje řízené větrání, které využívá a do místností zpětně spolu s čistým vzduchem dodává teplo z odpadního vzduchu. „Není pravda, že se v takovýchto domech nemůže větrat. Samozřejmě může. Faktem ale je, že to není zapotřebí, jelikož je zde pořád přívod čerstvého vzduchu, který vytváří zdravé

klima uvnitř stavby. Větrání domu omezuje koncentraci kysličníku uhličitého (CO2) v interiéru, reguluje relativní vlhkost vzduchu a odstraňuje nežádoucí pachy a škodlivé látky. „Pasivní dům je tedy vhodný pro alergiky, astmatiky a všechny, kteří mají problémy s dýcháním, potřebují mít čisté klima a hledí i na ekologii okolí svého bydliště,“ upozorňuje dále Ing. Hudečka. Stojící vzorový dům firmy HAZA, Jantarová 25 v Opavě-Vávrovicích, lze navštívit po dohodě na telefonním čísle 553 793 096 nebo 776 747 908, nejlépe každý všední den od 8 do 16 hodin, po dohodě i jindy dle vašich možností. Zákazník během prohlídky domu získá erudované informace od odborníka. Stavební firma HAZA svým zákazní-

kům vychází maximálně vstříc a zajistí vše, od projektové dokumentace, přes výstavbu až po předání domu. Všechny domy jsou vytvářeny na základě zákazníkových přání a požadavků. Firma pomáhá také s vyřízením hypotečního úvěru, stavebního spoření nebo s výběrem pozemků pro stavbu. Za dobu své existence již postavila více jak sto domů v ČR, především v Moravskoslezském kraji. Samotná doba výstavby domu od zahájení stavby až ke kolaudaci netrvá déle než 6 měsíců. Řádná smlouva, žádné platby předem, zákazník platí postupně v zálohách to, co skutečně na své budoucí stavbě vidí. Více informací lze nalézt na internetových stránkách firmy www.haza.cz.

VZOROVÝ NÍZKOENERGETICKÝ A PASIVNÍ DŮM RODINNÉ DOMKY

Jantarová 25 Opava-Vávrovice 747 73

www.haza.cz

mob.: 776 747 908

tel.: 553 793 096


DŘEVO

úterý 5. března 2013

15

HON - KUCHYNĚ společnost HON a.s.

www.hon-kuchyne.cz

Jsme ryze českou rodinnou firmou. nápadité s moderním designem

od českého výrobce

poctivé kuchyňské linky

s prostorem pro celou rodinu

se světovými doplňky

Naše služby

HON - KUCHYNĚ

Firma Hon a.s. je firmou s tradicí od roku 1924 a patří k největším výrobcům nábytku v České republice. Jsme firmou rodinnou, tvoříme a vyrábíme kuchyně v našich provozech vybavených nejmodernější technologií v Opavě a Skřipově. Je naší snahou oslovit všechny, kdo hledají kvalitu výrobku a služby za skutečnou cenu.

Nabízíme smluvenou konzultaci v našem studiu a další služby. Modelové řešení pomocí stavebnicového systému v reálném prostoru kuchyně. Výběr doplňků, jejich technické řešení a předvedení ve studiu.

Zaměření prostoru kuchyně přímo u zákazníka, příprava instalace.

Návrh počáteční barevné studie provedení a následné vizualizace řešení kuchyně, spolu s návrhem ceny.

Naší filosofií je spolehlivost a flexibilita.

Doprava a montáž u zákazníka.

Krnovská 553/184, Opava

e-mail: kuchyne@hon.cz

telefon: 602 213 374, 602 565 278


16

DŘEVO

úterý 5. března 2013

Arboretum Nový Dvůr – ráj dřevin S

edm tisícovek dřevin na jednom místě. To je Arboretum Nový Dvůr, tedy speciální botanická zahrada se zaměřením na keře a stromy založená v roce 1958 na místě jednoho z dendrologicky nejcennějších parkových objektů ve Slezsku. O jeho založení se postaral majitel novodvorského panství Quido Riedel, který za svého zdejšího působení v letech 1906 – 1928 vytvořil na ploše 1,8 hektaru přírodně krajinářský park, ve kterém bylo vysazeno na 500 druhů a kultivarů domácích a cizokrajných dřevin. Poté byl tento park dále kultivován, a stal se tak základem pro pozdější vybudování arboreta. Dnes jeho plocha zabírá 23 hektarů a vidět zde návštěv-

níci mohou sedm tisíc druhů rostlin, dřevin a bylin, jejich variet, kultivarů a zahradních odrůd domácích i zahraničních – mezi nimi například rostliny vřesovišť, rašelinišť, písečných dun pobřeží Baltu, himálajské rostliny, sbírky dřevin z Číny, Dálného východu a Japonska a rozsáhlé sbírky dřevin a bylin z východního a západního pobřeží a středozápadu severní Ameriky. Dendrologická expozice je tedy rozčleněna do dílčích geografických celků pod názvem Dřeviny pěti světadílů, tzn. že zde má své zástupce Severní Amerika, Japonsko, Čína, Korea a Sibiř. Velmi bohatý sortiment konifer je zastoupen rody cypříšek, zerav, jalovec, smrk, borovice bebo třeba jedlo-

vec. V porostní skladbě se významně uplatňují rovněž listnaté dřeviny. Mezi nejzajímavější živé exponáty arboreta rozhodně patří cedr atlaský, borovice malokvětá nebo zeravinec japonský, nacházejí se zde také borovice osinaté z Arizony, které ve své domovině přesahují stáří 4 000 let, pamětník dinosaurů - vývojově prastarý, posvátný a léčivý jinan, metasekvoj „živá fosílie“, známá jen z fosilních nálezů, poléhavý keř mikrogioty s nejmenšími šiškami mezi jehličnatými dřevnami nebo vzácný exemplář nejstarší rostliny světa – Wollemia nobilis. V arboretu roste i několik druhů zástupců nejmohutnějšího stromu na naší planetě. Jedná se o sek-

Fota: Fotoarchiv SZM vojovec obrovský. Jsou to stromy nesmírně odolné vůči chorobám. Pokud nepadnou pod náporem větru, usmrtí je až jejich vlastní tíha, pod kterou se zhroutí k zemi. Jedinci ve stěbořickém arboretu jsou ještě v „plenkách“, byli vysazeni v 60. letech minulého století, ale už teď jsou z nich velké stromy, které se mohou dožít až 3 000 let. Dalším z velikánů je jeden z nejpozoruhodnějších opadavých jehličnanů - metasek-

voje čínská, která dosahuje výšky 30 až 35 metrů. Ke stálým expozicím arboreta patří kromě venkovních Dřevin pěti světadílů i menší skleníková expozice tropických a subtropických rostlin, která byla otevřena v roce 2010 a kde je soustředěno kolem 280 druhů rostlin ze 70 čeledí. Na ploše čítající zhruba 220 m2 se vedle sebe nacházejí geograficky svébytné rostlinné formace americké, afric-

ké, australské a asijské flóry tropických deštných, tropických poloopadavých a opadavých lesů. Tropy a subtropy jsou zde zastoupeny jak stromovými velikány, dřevitými liánami, keři, palmami, stromovými kapradinami, bambusy, tak i bohatým podrostem bylin. Samozřejmě nemohou scházet kaktusy a sukulenty. Těm je věnována samostatná expozice a tvoří zhruba čtvrtinu všech zastoupených druhů.

Centrum nářadí - Umíme dřevo obrábět i spalovat F

irma Centrum nářadí vznikla přesně před deseti lety a už od svých počátků se profilovala jako profesionál specializující se na dřevo. Postupem času své aktivity rozšířila, nicméně dřevu zůstala věrná dodnes. Centrum nářadí je prakticky jedinou specializovanou firmou svého druhu v Opavě. „Jsme tady pro všechny, kteří pracují se dřevem,“ říká jednatel Radim Vlč, jehož společnost se zabývá prodejem a servisem spojovacích materiálů, kotlů, ručního i elektrického nářadí, dřevoobráběcích strojů, kovoobráběcích strojů a elektrocentrál. Na všechny značky i typy strojů navíc provádí pozáruční servis. Již od svého vzniku přitom úzce spolupracuje s uznávanou českou firmou ROJEK (je jejím autorizovaným zástupcem), která se může pochlubit téměř

100letou tradicí ve výrobě dřevoobráběcích strojů. Počátky této rodinné firmy sahají k roku 1921 a jsou spojeny se jménem Josef Rojek. Kromě toho, že ROJEK produkuje své vlastní stroje s naprosto unikátní konstrukcí, je také výhradním zástupcem firmyy HOMAG pro celou Českou republiku. Ta dokáže uspokojit všechny, kteří hledají špičkové technologie. Bezkonkurenční je rozsah nabízených strojů, zákazníci zde naleznou například obráběcí centra, velkoplošné pily, olepovačky hran či dopravníkové systémy. Centrum nářadí však nevyužívají jen velcí, firemní odběratelé. Naopak, řada drobných kutilů a milovníků práce se dřevem se k němu často a ráda vrací. „Od-

borně poradíme, vysvětlíme, předvedeme. U nás si může opravdu každý pořídit vše, co potřebuje pro své domácí kutění, a to za hodně lidové ceny,“

řadí té nejvyšší kvality. „Na českém trhu patříme mezi největší prodejce nářadí německé firmy Festool, která je zárukou nadstandardní kvality. Jedná se o

pro pr p ro čtenáře čte REGIONu OPAVSKO

Při zakoupení ko kotle k otle

TKA, TKA BIO, A15

modulační elektronika v hodnotě

9 990 Kč

zdarma

potvrzuje Radim Vlč. Na druhou stranu je Centrum nářadí schopno zajistit nástroje a ná-

nářadí pro ty nejnáročnější klienty,“ dodává Vlč. Samostatnou divizi tvoří

v Centru nářadí tepelná technika, která má pod svou patronací kotle na tuhá paliva. A právě ony jsou v těchto dnech velice žhavým tématem, především díky tzv. 3. kotlíkové dotaci, kterou vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR a Moravskoslezský kraj. Lidé mohou získat dotaci, pokud m ssvůj starý, ručně plněný kotel na tuhá paliva vymění za nový, n nízkoemisní (splňující paramen ttry alespoň 3. emisní třídy) auttomatický kotel. Těm, kteří jsou na vážkách, zda nabídku dotací n vvyužít, vzkazuje ředitel tepelné divizi Pavel Škrobálek následud jíjící: „Veškerou agentu souvisejíccí se získáním dotací vyřídíme zza vás. Pomůžeme vám zajistit vhodný kotel, který vám zaručí nejlevnější vytápění současnosti a který je zároveň velice šetrný k životnímu prostředí. Kromě finančních prostředků

vám automatické kotle uspoří také spoustu času a práce, protože jejich zásobník vydrží minimálně 4 – 7 dní bez nutnosti jakékoli obsluhy, a to při zachování stabilní teploty.“ I pro ty, kteří nechtějí přejít na automatiku a raději by zůstali u ručního plnění dřevem, nabízí Centrum nářadí vhodné řešení. „Zákazníkům doporučujeme ruční kotle ROJEK, jenž je na spalování dřeva odborníkem na slovo vzatým. Tepelná zařízení společnosti ROJEK byla totiž původně vyráběna speciálně pro stolaře, takže se dá říci, že rozumí nejen potřebám stolařů, ale především spalování dřeva jako takovému,“ uzavírá Pavel Škrobálek. Více informací o společnosti Centrum nářadí, jejích aktivitách i nabídce produktů naleznete na webových stránkách www.centrumnaradi.cz. (PR)

PRODEJ A MONTÁŽ KOTLŮ Rolnická 130, Opava Informace: 736 608 262/272

prodejna@centrumnaradi.cz www.kotle-natuhapaliva.cz

3. KOLO KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ

IR UČNĚ PLNĚNÉ PLNĚ KOTLE EMISNÍ TŘÍDA 3 RUČNĚ

R EFERENČ KOTELNA REFERENČNÍ


DŘEVO

úterý 5. března 2013

17

St ará Jizba

Stará Jizba průmyslovým obalům rozumí nejlépe

F

irma Stará Jizba s.r.o. se věnuje především výrobě speciálních dřevěných obalů a na tomto poli má již několikaletou tradici. Patří sem výroba přepravních beden, palet a ostatních manipulačních výrobků v souladu s evropskými normami HPE standard. Firma zajišťuje komplexní služby, které zahrnují návrh konstrukce obalů, výrobu obalu, zajištění ochrany proti vnějším vlivům, zafixování zboží pro přepravu i nakládku zboží a zákaznický servis. Na základě svých zkušeností a znalostí požadavků mezinárodních přepravních norem firma konstruuje a navrhuje obaly a bedny pomocí počítačového programu, který je pro kamionovou, železniční, lodní i leteckou přepravu. Samozřejmostí je i zhotovení všech požadovaných mezinárodních přepravních symbolů. Hlavní prioritou firmy je bezpečnost při přepravě výrobku k určenému cíli. Součástí konstrukce a výroby dřevěných přepravních obalů jsou tedy také služby balení, konzervace a fixace výrobku. Při transportu a skladování výrobek před mechanickým poškozením chrání vyrobené bedny, palety, ližiny a různé speciální přípravky. Pro ochranu před korozí, prachem a vlhkostí okolního prostředí je řešením bariérový obal. Ten tvoří bariérová vrstva z hliníkové fólie

KVALITNÍ

nepropustná pro vodní dnní pá ppáry ry a ddostatek ry oosstaate tek vy vvysouyso souuso šedel dle klimatického pásma, které ého ho ppá ásmaa, kt ásma kter eréé po er po ccelou elou el lou dobu udržují potřebnou b vlhkost lhhk uvnitř i obalu b l pod hranicí a tím zamezí korozi a oxidaci. Firma, kromě standardních nakládacích prostředků, jako jsou desta, paletový vozík nebo jeřáb, používá také nakládací systém JOLODA. Jeho pomocí lze naložit rozměrné, až 12 metrů dlouhé a 28 tun těžké průmyslové výrobky do uzavřených box kontejnerů. Stará Jizba s.r.o se na trhu pohybuje se svými výrobky a službami již deset let a za tu dobu se zařadila mezi přední dodavatele. Firma Stará Jizba je vlastníkem certifikátu způsobilosti technického zařízení k hubení škodlivých organismů značení (HT-IPPC) nutného pro vývoz do zahraničí. Mezi její významné odběratele patří například Paul Wurth a.s., Armatury Group a.s., SE–MI service a.s., Flash steel power a.s., Ostroj – Hansen - Reinders s.r.o., Strojosvit Krnov a MS Bolt a.s. Více informací o firmě lze nalézt na internetových stránkách www.starajizba.cz/ prumyslove-obaly. Požadavky na výrobu lze řešit i v místě firmy v Kravařích-Dvořisku na ulici Ivana Kubince 23. Případné dotazy je možné směřovat na Viléma Fojtíka 728 224 168 a Dušana Hendrycha 606 770 193.

Stolárna / Průmyslové obaly Ivana Kubince 23, 747 21 Kravaře-Dvořisko tel.: +420 606 770 194, e-mail: info@starajizba.cz tel.: +420 728 224 168, +420 606 770 193 e-mail: stolarna@starajizba.cz

TRUHLÁŘSKÉ

ŘEZIVO

Kvalita za rozumnou cenu je naší prioritou F

irma, jejíž prodejní plochy se nacházejí ve Štítině, se zabývá v první řadě prodejem truhlářského řeziva a nabízí své služby zákazníkům již více jak čtyři roky. Od počátku si velice zakládá na tom, aby dodávala kvalitní truhlářské řezivo v cenově dostupných relacích. Původně se firma soustředila na prodej truhlářského řeziva. Ve své nabídce má základní klasické dřeviny, které jsou nejčastěji používané v truhlářské práci. Patří sem smrk, borovice, dub, buk, jasan a další tuzemské dřeviny. Postupně do své nabídky zahrnula dřevěný obkladový materiál a stavební řezivo. Nabízí klasické palubky, podlahovky, terasovky a další. Firma ve snaze poskytnout zákazníkům co nejkvalitnější řezivo šla ještě dále a pořídila si dvě sušárny. „Díky tomu si můžeme pohlídat kvalitu již od nákupu čerstvě pořezané

suroviny,“ říká prodejce Karel Švančar. Předloni navíc rozšířila své skladové prostory na 500 m2 a vystavěla nový přístřešek na mokré řezivo zakoupené na pilách. Pod ním řezivo schne přirozeným sušením nejméně půl roku, než je vysušeno uměle v sušárnách na 8% vlhkost. „Ovšem i nadále je co zlepšovat, a proto vznikly internetové stránky firmy, kde se snažím aktuálně vkládat informace o cenách truhlářského řeziva, právě probíhajících akcích, naskladnění nového zboží atd.,“ poznamenává dále vedoucí prodeje. V případě potřeby firma nakoupené zboží zákazníkovi za rozumný poplatek odveze. Firma sídlí na ulici Ivana Kubince (hned u hlavní cesty) ve Štítině. Její otevírací doba je každý všední den od 7.30 do 15 hodin. Více informací lze získat jednak na stránkách www.rezivo-opava.cz, nebo na telefonním čísle 602 568 368.

: a b o d í c a r í v e t O 0 0 . 5 1 0 3 . 7 : á P PoProdej řeziva, Ivana Kubince, 747 91 Štítina tel.:+420 602 568 368 / e-mail: info@rezivo-opava.cz

www.rezivo-opava.cz


18

DŘEVO

úterý 5. března 2013

Opavsko má svůj prales poblíž Šilheřovic C

hcete se podívat do pralesa a například Jižní Amerika je pro vás přeci jen trochu z ruky? Naštěstí žijete na Opavsku, kde třetinu plochy zabírají lesy. A mezi nimi je dokonce i jeden bukový prales, leží poblíž Šilheřovic. Opavsko se pyšní nádhernými lesy. Krajina okolo Hradce nad Moravicí, Vítkovsko, ale například i část Hlučínska okolo hranic jsou vyhlášená turistická místa. Máme tu však i jeden unikát, a to je Černý les I a Černý les II u Šilheřovic. Obě byly vyhlášeny přírodními rezervacemi v roce 1970. Jde o nejstarší bučiny v okrese Opava. Předmětem ochrany jsou za-

chovalé acidofilní buničiny pralesního charakteru. Přirozený bukový porost, jehož území je tvořeno starou, nepravidelně prosvětlenou dubovou bučinou s převahou tvárného buku. Tento porost s velkou genofondovou hodnotou, dříve typický pro Slezskou nížinu, je v této oblasti již velmi vzácný. Je to pozůstatek původních podmáčených dubových bučin s ostřicí třeslicovitou, dříve rozšířených v severovýchodních částech Moravy a ve Slezsku a dokladuje vývoj lesních ekosystémů v Ostravské pánvi a v Hlučínské pahorkatině. Les tvoří buková kmenovina ve stáří 100 až 150 let, některé stromy mají

až 250 let. Na světlinách se objevuje zmlazení lípy, habru, klenu, ojediněle dubu. Roste zde 400 druhů hub a mnoho druhů živočichů. Ze vzácných živočichů jsou to dnes již ojediněle se vyskytující obojživelníci, jako je čolek velký, ropucha velká a jiné žáby. Z hojných druhů ptactva pak čáp černý, chráněný létající savec netopýr stromový a v některých pevnůstkách pobývající netopýr černý. Rezervace jsou zařazeny do seznamu NATURA 2000 s hlavním předmětem ochrany páchníka hnědého. Poblíž je známá Bažantnice, jedna ze tří největších v republice, založená v roce 1852 lesmistrem Exnerem.

Opavské lesy nabízí zajímavý pelmel stromů L

esy na Opavsku se rozprostírají na rozloze o velikosti 16 549 hektarů. Mezi stromy, které zde rostou v největším měřítku, patří smrk. Zastoupení dřevin zdejších lesů je velmi různorodé. „Do správního území zasahují přírodní lesní oblasti Slezská nížina a Nízký Jeseník, pro něž je typické zastoupení dubu zimního a letního, buku lesního, lípy malolisté, javoru mléče a klenu, habru obecného, jedle bělokoré, borovice lesní, modřínu opadavého, jasanu ztepilého, jilmu, jeřábu, břízy. Historický výskyt smrku ztepilého jako přirozené dřeviny se v našich přírodních lesních oblastech uvádí spíše jako málo pravděpodobný a jeho masivní rozšíření v oblasti souvisí s historickou kolonizací a hospodářským využíváním lesů na Opavsku,“ prozrazuje stav místních lesů Marie Vavrečková z odboru životního prostředí opavského magistrátu a ve svém výčtu pokračuje dále: „S tím pak u smrku souvisí jeho masivní odumírání a poškození přírodními kalamitami a hmy-

zími škůdci, především kůrovci, zejména koncem devadesátých let minulého a v první dekádě tohoto století. V současnosti na území Opavska doznívá masivní atak hmyzích škůdců, který se postupně přesunul přes Vítkovsko na Hornobenešovsko.“ V lesích opavského regionu roste 32,6 procent smrků, 17,7 procent buků, 14,6 procent borovic, 7,4 procent dubů, 5,6 procent modřínů, 2,5 procent javorů a pouze 2,3 procent jedlí. Narazit na vzácné stromy lze v opavských lesích. V menší míře je zde možno spatřit nepůvodní severoamerické druhy jako douglasku tisolistou, jedli obrovskou či dub červený. Ovšem ani u nás se lesy nevyhnou výskytu škůdců. V současnosti zde dokonce došlo k vytvoření několika ohnisek výskytu lýkožroutů. „Každoročně je obnovováno okolo 300 ha porostů. V drtivé většině se jedná o holiny z nahodilé těžby v důsledku poškození porostů škůdci, patogeny či větrem,“ doplňuje dále Vavrečková.

Prodej palivového dřeva za výhodné ceny na www.drevonazimu.cz měkké š pané

770 Kč/pms

tvrdé š pané

1 000 Kč/pms

těžební

zlomy

500 Kč/žok

Nabízíme také kompletní Lesní servis - údržba, prořezávky, těžba, výsadba

Slavíme

20 20% LET

slevou

Doporučený prodejce SAPELI:

SAPDOOR dveře a zárubně Vrchní 30, Opava email: gratza.petr@seznam.cz tel.: 774 552 743

• Sleva 20 % na komplet dveře + zárubeň + klika • Možnost splátek bez navýšení • Nový katalog 2013 • Designová skla, kliky kování a nejrůznější doplňky

... a dalších 20 výhod SAPELI

Platí do 31. 3. 2013

www.sapdoor.cz


DŘEVO

P

ilařský závod v Hradci nad Moravicí vznikl v roce 1907, a to přestavbou bývalé škrobárny na pilu. V té době byla pila poháněna vodou z náhonu řeky Moravice, teprve od roku 1964 bylo k pohonu hlavních strojů používáno vodní turbíny v kombinaci s pohonem elektro. V témže roce byla provedena elektroinstalace a první mechanizace v pilnici. V letech 1907 – 1945 byla na pile zpracovávána jehličnatá a listnatá kulatina. Z listnatých

stromů se od roku 1935 vyráběl i jednotlivý nábytek, převážně skládací židle, pasti na drobné hlodavce a další. V tomto časovém období se vystřídalo několik majitelů, především německé národnosti. K posledním majitelům patří K. J. Össterreicher z Lomnice u Rýmařova. Od roku 1945 byla majitelkou Národní správa, poté Státní lesy, Slezské pily, Valašské pily, později pak Ostravské pily, Severomoravské

úterý 5. března 2013

dřevařské závody, Moravskoslezské dřevařské závody, Šumperk a.s., od roku 2000 firma CARMAN a.s. a od roku 2006 do současnosti firma CARMAN-WOOD, s.r.o. Velkou zásluhu na rozkvětu pily v Hradci má její bývalý ředitel Pavel Hercik, kterému za jeho dlouholetou práci patří dík in memoriam. V jeho šlépějích nyní neméně úspěšně kráčí současný ředitel Jan Kuchařík, který se snaží modernizovat pilařský provoz a vybavo-

vat jej novou technologií. Areál pilařského závodu se nachází v okrajové části města Hradce nad Moravicí, při komunikaci vedoucí k obci Žimrovice. V současné době zaměstnává 41 zaměstnanců. Kontaktovat nás můžete na pevné lince 553 783 333, faxem 553 783 353, e-mailem: info@ carnanwood-hradec.cz. Více se o nás dozvíte na našich webových stránkách www.carmanwood-hradec.cz.

Surovina

Modernizace provozu V

současné době firma CARMAN-WOOD, s.r.o. žádá o dotace z fondu Evropské unie na rozvoj pilařské výroby, což by mělo obnášet modernizaci technologie pilnice.

Věříme, že tato investice v době největší recese přispěje k úspornějšímu a kvalitnějšímu zpracování dřevní hmoty a měla by odbourat fyzicky náročnou práci, kterou naši zaměstnanci momentálně vykonávají.

19

Musíme doufat, že se podaří našim politikům a zákonodárcům stabilizovat situaci na podporu českých dřevozpracujících firem, kterých v poslední době ubývá jako „šafránu“, a nedopustí, aby nastala stejná situace jako např. v chovu

vepřů, kde se musí naše děti chodit dívat na selátka do zahraničí. Je smutné, že produkty, ve kterých byla Česká republika soběstačná a naše české výrobky byly ceněny jako kvalitní, nahradily výrobky s pochybným rodokmenem.

- základní stavební kámen

tuzemský, tak i zahraniční trh, který z celkového objemu prodeje představuje 68 % naší produkce. Největší zastoupení má vývoz do Rakouska, Německa, příp. Slovenska. Stavebnictví by mělo být největším spotřebitelem dřevní hmoty. V České republice však došlo k potlačení dřeva ve prospěch železobetonových, ocelových a zděných staveb. V západních zemích, kde jednotlivé materiály soupeřily v rámci svých tržních možností a ne na základě politických rozhodnutí, je v současnosti dřevo mnohem více uplatňováno ve stavebnictví, než je tomu u nás. Dalším aspektem, proč se obracíme na zahraniční trh, je skutečnost, že v České republice není dřevo dostatečně

ceněno. Důkazem toho je i skutečnost, že naše území ročně opustí 28 % produkované dřevní hmoty ve formě kulatiny a dalších 14 % ve formě řeziva. Pokud se týká tuzemského trhu, obchodujeme nejen s firemními subjekty, ale i s malými spotřebiteli. Z důvodu zvýšených nároků ze strany zákazníka stále rozšiřujeme svůj sortiment výrobků. Původní nabídku stavebnětruhlářského řeziva jsme rozšířili o výrobu palubek, podlahovek, plotových profilů a fasádních obkladů. Za účelem prezentace našich nových výrobků jsme jednak rozšířili reklamu v mediích, na webových stránkách a již tradičně vystavujeme výrobky na adventní výstavě, kterou pořádá MSŠZe a VOŠ Opava.

Ve spolupráci s firmou Rosis s.r.o. jsme se podíleli na výstavbě dětského hřiště v Hradci nad Moravicí, dále pak na výstavbě zimní zahrady v Domově důchodců ve Vítkově. V rámci spolupráce se Střední průmyslovou školou dřevařskou v Hranicích a Střední průmyslovou školou stavební v Opavě se snažíme prostřednictvím exkurzí a jiných aktivit působit na studenty těchto škol, aby v praxi vnímali dřevo jako přírodní materiál, který má svoji cenu a tradici. Velký zájem rovněž zákazníci projevují o vedlejší produkty výroby, a to dřevní štěpku, drť, drcenou kůru a pilinu, kterou využívají buď k energetickým účelům, nebo k zakládání okrasných zahrad.

V

současné době tak jako většina dřevozpracujících odvětví i my stále řešíme problém s nákupem dřevní hmoty. Důvodem jsou vysoké ceny dřeva a průtahy tendrů těžařů se státními L ČR, které jsou nuceny nařízením Lesy M Ministerstva zemědělství kumulovat d dodávky dříví na komoditní burzy a e elektronické aukce, a to podílem 20 % z celkové těžby. Ceny kulatiny jsou tak u uměle vyhnány do hodnot, které jsou p odběratele dřevní hmoty nereálné. pro K rostoucím cenám vstupní suroviny, k kterou ještě navyšují vzrůstající ceny e energií, nelze úměrně navýšit i cenu ř řeziva na tuzemském trhu. Díky tomu p ceny kulatiny v České republice k patří n největším v Evropě.

Sortiment a zaměření Z

abýváme se nákupem a zpracováním jehličnaté a listnaté kulatiny, a to nejen od největších dodavatelů, jako jsou Kloboucká lesní s.r.o., L+L Bečva, Ostravské městské lesy, Správa lesů Fulnek, tak i od soukromých majitelů lesních porostů. Jako jediní v tomto regionu jsme zařízeni pro pořez přesílené hmoty do průměru 1,5 m. 70% zpracovávaného objemu kulatiny tvoří modřínová hmota, zbývajících 30 % pak ostatní dřeviny – smrk, jedle, borovice, buk, dub, lípa aj. Pro srovnání: pořez kulatiny v roce 1992 činil 16 503 plm, výroba řeziva 10 790 m3, v roce 2002 činil pořez 20 123 plm, výroba řeziva 11 784 m3 a v roce 2012 dosáhl již pořez kulatiny

22 127 plm a výroba řeziva 13 325 m3. Z toho vyplývá, že objem pořezané hmoty a jemu odpovídající výroba řeziva má vzrůstající tendenci i přesto, že většina dřevozpracujících závodů prochází velkou ekonomickou krizí, na niž má velký dopad neschopnost plynule těžit dřevní hmotu, vysoká pořizovací hodnota nakoupené kulatiny, jak již bylo zmiňováno – vysoké provozní náklady, navyšování cen energií a nízká poptávka na tuzemském trhu. Jen pro zamyšlení – v našem opavském regionu přestaly vyrábět stolařské výrobky: stavebně-truhlářská výroba v OSP Opava, Silesia Litultovice, Silesia Opava, UP závody Bučovice, Opavanvýroba hraček aj. Našimi produkty zajišťujeme jak

CARMAN-WOOD, s.r.o., Žimrovická 34, Hradec nad Moravicí 747 41 tel.: +420 553 783 333 e-mail: info@carmanwod-hradec.cz

www.carmanwod-hradec.cz


20

ROZHOVOR

úterý 5. března 2013

Řezbářství je krásné, tradiční a ušlechtilé řemeslo, říká dřevař Břetislav Tvarůžek K

dyž se řekne „dřevo“, většině z nás se asi vybaví bytelný jídelní stůl, starobylá dřevěná kolébka nebo voňavá polena u plápolajícího krbu. Velké části Opavanů se však vybaví také jméno - Břetislav Tvarůžek. Bezesporu proto, že je zakladatelem autorské Galerie dřevěné plastiky, a také proto, že výtvory jeho rukou reprezentují Opavu na mnoha místech světa. O dřevěném klíči pro královský belgický pár slyšel nebo četl snad každý... Břetislav Tvarůžek bezesporu patří k zajímavým opavským osob„ Veřejnost vás vnímá vením dřeva vytvořit obrazy či jako velmi šikovného ornamenty. Kdysi se takto zdořezbáře. Kdy jste s vy- bil nábytek a spolu s manželkou jsme vyráběli hodně dětských a řezáváním začal? Začalo to asi v sedmi letech, milých intarzií. Mimochodem, když mě otec nechal lupenko- v 70. letech se výrobou intarvou pilkou vyřezávat husitské zií bavil nejeden voják základbojovníky. Vyučil jsem se dře- ní služby. vomodelářem ve VŽKG Ostra- „ V souvislosti se dřeva a mým prvním úspěchem vem jste měl jeden velbylo, když jsem jako učeň zví- ký životní sen, viďte? Máte pravdu. O tom jsem už tězil v Ostravě v tehdejší celostátní soutěži STTM, což byla asi také několikrát mluvil. Měl Soutěž technické tvořivosti jsem velký sen. Chtěl jsem zřímládeže. Pamatuji se, že jsem dit něco jako školičku nebo záza odměnu obdržel zájezd do jmový klub pro řezbáře. Dostal Německa a Dánska. To v teh- jsem o tomhle nápadu možnost mluvit i v televizním Receptádejší době bylo veliké ocenění! „ Proč jste si vyvolil ři s Přemkem Podlahou. Tento projekt se mi pro širokou paletu právě řezbářství? Já se vyučil dřevomodelářem mých dalších zájmů nepodařilo uskutečnit. Ale u a to je značný ještě to neuzaje rozdíl od řezGalerie dřeva vvírám. Za rok báře. Nejdříve funguje přes 15 let přestanu masíp jsem si myslel, rrovat, no a pak že budu vyrábět d ihned sochy. A to byly pouze uvidíme… modely. Ale naučil jsem se pra- „ Ale něco se vám realicovat se dřevem, brousit nářa- zovat přece jen poveddí, pracovat na strojích a hlavně lo, nebo ne? Toho nápadu s řezbářskou mít trpělivost. Vyřezávat jsem začal nejdříve pro sebe, rodinu, školou mi bylo dlouho líto. Tak přátele, známé. Práce se mi da- jsem si v roce 1997 otevřel aleřila a přinášela mi pořád hod- spoň malou Galerii dřeva ve ně radosti. Jeden čas jsem své sklepních prostorách domu na výtvory dodával i pro prodej- Otické ulici, kde bydlím. Jsem nu výtvarných umělců, Gale- rád, když se tam přijde podívat rii Dílo. Jeden pracovní stůl rodina s dětmi nebo třeba i němám dnes dokonce i na zahra- jaká školní třída. Dětem se líbí, dě, abych mohl vyřezávat i tam. když před nimi vyřezávám, a já Není nic hezčího, než si sed- doufám, že snad řezbářské řenout v přírodě, vzít do rukou meslo úplně nezanikne. Zájemkus dřeva, řezbářské nářadí a ci se naštěstí hlásí stále, a tak se po hodinách práce si pohladit snažím jim pomoci. Radou, že nejjednodušší je koupit vysušehotový výrobek. „ Čím vás dřevo uchvá- ný materiál ve stolárně, že v počátcích stačí třeba pouze jeden tilo? Dřevo je vděčný materi- nůž, ale ten musí být stále ostrý, ál. Snadno dostupný, snad- a tak poradím, jak jej brousit. no opracovatelný. Má krásnou „ Vy asi rád lidem radíkresbu i barevnost. Podle bar- te a předáváte zkuševy, vůně, fládrů, váhy, letokru- nosti, nebo ne? Zřejmě ano, jinak bych asi hů či suků poznám nejméně 50 druhů dřevin. Barevnost dřeva nemohl 25 let dělat trenéra lze krásně sledovat na technice mladým boxerům. Jako trenér intarzií. Kde lze různým zabar- musí člověk také radit, podat

nostem. Také v našem týdeníku jsme o něm již psali. Třeba jako o bývalém reprezentantu republiky v boxu a pozdějším úspěšném boxerském trenérovi. Zmiňovali jsme i jeho šikovné a citlivé ruce maséra, ba i skutečnost, že jde o člověka, který se nebojí otevřeně a nahlas říci svůj názor. Dnešní rozhovor však bude zaměřen především na dřevo. Jeho krásu, ušlechtilost, užitečnost i vůni...

pomocnou ruku, podržet nebo tvrdě zkritizovat, povzbudit či pofoukat bolístky. Jako řezbář jsem byl zván i na besedy do domovů důchodců a divil jsem se, jaký byl zájem. Besedoval jsem rovněž v základních školách, občas chodím předvádět i na vánoční či velikonoční výstavy. „ Z čeho nejraději vyřezáváte? Vyřezávám převážně z lípy a ořechu, občas udělám něco z borovice, dubu či ovocných dřevin. Pro krásné dřevo nemusíme do zahraničí, máme je doma. Například švestka, třešeň, jilm, ořech, to je nádhera! Fládr některých dřevin vám napoví, že to má být skutečně figura nebo plochá plastika či reliéf. Na vyřezávání používám především dláta a nože domácí výroby, mám jich asi 150. Mám i dláta, která jsem si sám zhotovil, a je profesní ctí řezbářů si je sám brousit a přelešťovat. Ale mám rovněž dláta stará zhruba sto let. Daroval mi je manželčin děda, rovněž dřevomodelář. „ Odkud berete dřevo na svá dílka? Mám spoustu materiálu uskladněného v garáži, na zahradě, ve sklepě. Pro výrobu používám opravdu vyschlé dřevo. Z mokrého se vyřezává lehce, ale potom tak popraská, že znehodnotí veškerou práci. Lípu jsem kdysi zakoupil na inzerát v Moravici, chudák, byla už pokácená, ležela u cesty a já ji zachránil pro další osud. A kousek z ní je i někde v Bruselu v depozitáři. Materiál kupuji i ve stolárně, také lidé mi nabízejí stromy, které kácí v zahradách. Nyní už mám materiálu dost. „ Spolupracujete s někým, kdo vám dodává návrhy? Abstraktní náměty si vymýšlím sám. Inspiruje a ovlivňuje mě především příroda, ale také

třeba hudba nebo církevní té- ce Craiga Stempletona vyřezal ostravské rotariány, kterým se mata. Každý kousek je pocho- opět symbolickou plastiku, ale symbol také líbil. pitelně originál. Měl jsem třeba tentokrát to bylo slunce bojují- „ Víte, kam všude vaše období reliéfů nebo figurálních cí s přívaly vody z období po- plastiky doputovaly? Žádnou přesnou evidenci neplastik, v současnosti mne fas- vodní v Opavě. Byly to pochocinují lidské tváře. A jejich změ- pitelně pro mne velmi zajímavé vedu. Ale protože je lidé často kupují jako dárky, vím, že už ny vzhledem k povaze a život- a prestižní zakázky. ním okolnostem. Pochopitelně „ Co vám říká Cena vycestovaly nejen do nejrůznějších míst Česka, ale také na Slotvořím také na zakázku. A lidé Díky? To je další práce, které si vel- vensko, do Polska, Německa, přicházejí se zajímavými požadavky. Jeden pán si nechal vy- mi považuji. Opavský Rotary Belgie, na Kypr, do Norska, Karobit mnoho srdíček na bázi club se na mne obrátil s potře- nady... Vyřezával jsem dar pro matrjošek, kdy jedno zapadalo bou vytvořit symbolickou cenu Msgre. Josefa Veselého, plastiku do druhého a v posledním byla pro lidi, kteří nezištně pomáhají pro Jiřího Krampola si u mne drážka se snubním prstenem. ostatním. Nazvali ji Cena Díky, objednal Jiří Týn, dvakrát tady ve smyslu podě- byl lékař z Indie, nakoupila i dětNebo jsem děkování za nad- ská lékařka z Kanady. Tam jsou k lal pokladničdřevo je vděčný šení, obětavost, mé typické sovičky. Samozřejše ku s velikou rymateriál p o c h o p e n í , mě si vážím i toho, že mou činbou, určenou soucítění, pros- nost svým nákupem podporují s pro sportovníněco co lidé lid dělají navíc, Opavané. S drobným příspěvho rybáře, který sii měl ššetřit na tě za něco, třit n výlet do Mongolska. Dělal jsem zdarma, z potřeby pomáhat. kem magistrátu jsem připrai velkou reklamní tabuli ze dře- Tenhle záměr mě pochopitel- vil několik tematických výstav: va do Karlových Varů, zajíma- ně silně oslovil. Vymyslel jsem Věčné dřevo, Zaměřeno na dřevá byla výroba všech historic- si symbol lidské ruky, která na- vo, Dřevěná plastika, Krása dřekých znaků opavského fotbalu. bízí na dlani své srdce. Ruka je va a Originál z Opavy. Na těchto Nemohu zapomenout na zají- vyřezána ze světlého cedrové- výstavách jsem dal možnost vymavou práci pro loutkové diva- ho dřeva, srdce z lípy a podlož- stavovat i jiným tvůrcům. Milena Křístková dlo. Zadané téma bylo pro mne ka ze smrku. Vyřezal jsem jich Foto: soukromý archiv výzvou, protože s tímto typem celkem 24 kusů a dalších 8 pro práce jsem neměl zkušenosti, ale myslím, že se povedla. I v Břetislav Tvarůžek mých skromných podmínkách řetislav Tvarůžek se narodil 9. listopadu 1950 v Opavě, vyučil lze vytvořit zajímavé věci. se dřevomodelářem. Jako aktivní sportovec - boxer, hájil bar„ A tady se nemohu nevy Vítkovic, Opavy, Olomouce a Uničova, byl rovněž reprezentanzeptat na ten slavný klíč tem republiky v boxu, později vystudoval Fakultu tělesné výchovy a od města pro belgický sportu Univerzity Karlovy v Praze. Založil boxerský oddíl na učikrálovský pár nebo na lišti ČSAD ve Vítkově-Podhradí a působil mimo jiné také jako didar pro amerického velplomovaný trenér juniorů ČSSR. Vychoval desítky mistrů republiky. vyslance. Dlouhá léta pracoval jako dobrovolný funkcionář při výchově mláVšichni víme, že o tomhle už deže, byl dlouholetým členem trenérsko-metodické komise svazu bylo napsáno docela dost článboxu a předsedou svazu boxu KV ČSTV v Ostravě. Byl zaměstnanků. Ale snad pro někoho mocem oddělení vrcholového sportu ÚV ČSTV v Praze. Od roku 1997 hou být ty informace opět zajíje Břetislav Tvarůžek vlastníkem autorské Galerie dřevěné plastimavé. V obou případech šlo o ky v Opavě a z jeho rukou vyšly stovky originálních dřevěných plaszakázky Magistrátu města Opatik, z nichž mnohé vycestovaly daleko za hranice republiky. K těm vy. Měly to být oficiální dary nejznámějším patří oficiální dary města Opavy. Symbolický dřevěpro významné hosty města. ný klíč si z Opavy odvezl belgický královský pár, dřevěnou plastiku Belgický královský pár navštíslunce zase americký velvyslanec Craig Stempleton. Je také autorem vil město v roce 2000 a já jsem Ceny Díky pro Club Rotary International v Opavě. Břetislav Tvarůměl během týdne vyřezat symžek je 41 let ženatý a pracuje rovněž jako masér. Za dlouhodobou bolický klíč od městských bran. práci s mládeží a reprezentaci města obdržel Děkovný list primátoKlíč měřil půl metru a použil ra města Opavy. V roce 2011 byl Okresní hospodářskou komorou jsem na něj dřevo ze sto padesát v Opavě nominován na Cenu Merkurova křídla v kategorií Živlet staré lípy. O dva roky později nostník regionu. jsem pro amerického velvyslan-

B

Palivové dřevo volejte: 737 240 758

Penzion nad stájí

JAKARTOVICE

A N E C Í C Ě D Á V A Z ! POZOR ETR M Ý N A SYP

č K 9 9 6 z DPH

cena be


DŘEVO

úterý 5. března 2013

21

PATŘÍ VE VÝROBĚ NÁBYTKU KE ŠPIČCE

R

odinná firma Nádeníček mění představy o interiéru v realitu. Na trh vstoupila před jednadvaceti lety a za tu dobu si vybudovala pevné místo dlážděné řadou spokojených zákazníků. Firma od svého založení v roce 1992 vyrábí nábytek a interiéry na zakázku. Věnuje se výrobě interiéru pracovišť i společenských prostor, kuchyňskému nábytku, obývacích stěn, ložnic, dětského a kancelářského nábytku, dveřních křídel, šatních i vestavěných skříní. „Vše vyrábíme na klíč. Celý dům či byt jsme schopni vybavit vším, počínaje od podlahy, přes nábytek až po dveře. Máme i stálé kmenové zákazníky, díky jejichž spokojenosti vyrábíme nábytek už i pro další generaci - jejich děti,“ prozrazuje majitel firmy Pavel Nádeníček. „Pro naše zákazníky realizujeme výrobu nábytku s možností účasti bytového architekta. Rádi jim se vším poradíme a zpracujeme grafický návrh. Přizpůsobíme se zákazníkovým požadavkům i finančním možnostem. Snažíme se jim maximálně vyjít vstříc bez dopadu na kvalitu,“ říká Nádeníček. Zákazníci jistě také ocení možnost dopravy po celém území ČR. Během své existence se firmě povedlo rozšířit své prostory i zmodernizovat strojový park. Disponuje novým CNC

centrem či olepovací linkou. Firma se rozrostla i o další zaměstnance a nyní jich zde pracuje deset. „Vykrystaloval se stabilní kolektiv zaměstnanců. Těm bych chtěl poděkovat, že odvádějí kvalitní práci a jsou loajální k firmě, i co se týče dělání přesčasů v případě potřeby,“ zní slova uznání majitele firmy. Že je firma Nádeníček ve svém oboru opravdovou špičkou, dokládá i fakt, že je jako jediná z republiky z oblasti výroby nábytku uvedena v seznamu specialistů Czech Deco Team. Stala se tak členem společenství nejvýznamnějších výrobců a dovozců v oblasti vybavení interiérů s jednotnou koncepcí nabídky svého zboží a prostřednictvím společného realizačního týmu. Spolupracují s ní věhlasní architekti, mezi nimi i Bořek Šípek. Firma svou práci úspěšně prezentovala také na několika významných veletrzích v Itálii, Německu nebo Polsku a na prestižních výstavách For Habitat a Tendence v Praze. Svůj pracovní rukopis firma Nádeníček vložila například do vybavení dětského oddělení Slezské nemocnice, vyrobila kuchyňské linky pro

koleje Slezské univerzity či vybavení apartmánů Kramer. Více informací o této firmě sídlící v Litultovicích lze získat na telefonním čísle 553 668 143, 604 238 537 nebo nalézt na internetových stránkách www.nadenicek.cz, kde je také k dispozici e-shop pro elektrospotřebiče. Zákazníci mohou firmu navštívit každý všední den od 7 do 16 hodin nebo po telefonické domluvě kdykoli.

10ro drevo  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you