Page 1

strana

4

POZOR, FALEĹ NĂ? VNUK OPÄšT OKRĂ DĂ SENIORY

15KÄ?

roÄ?nĂ­k Ä?Ă­slo 17. ledna 2012 2 KÄ? roÄ?nĂ­k 5, Ä?Ă­slo6, 50, 13.3, prosince 2011, 15

upí tohoto přispějete Charitě Charitě Opava. Opava. Koupívýtisku tohoto výtisku přispějete

Şådají majetek LoupeŞ zlata Církve Seznam nemovitostí må tisíce poloŞek v centru Opavy

obný Pravděpodtel pacha

ÄŒĂĄst svĂŠho bĂ˝valĂŠho klĂĄĹĄtera zĂ­skali minoritĂŠ uĹž po revoluci, o zbytek (rĹŻĹžovĂĄ Ä?ĂĄst) zatĂ­m neĂşspěťnÄ› usilujĂ­. Foto: Archiv

OPAVA

Ve zlatnictvĂ­ Spinel v centru Opavy vytrhl lupiÄ? prodavaÄ?ce plato se zlatem za desĂ­tky tisĂ­c korun. Spekuluje se, Ĺže by se mohlo jednat o stejnĂŠho pachatele, kterĂ˝ podobnĂ˝m zpĹŻsobem kradl ve zlatnictvĂ­ch v dalĹĄĂ­ch mÄ›stech kraje. Pokud je to on, odnesl si zboŞí za statisĂ­ce. MinulĂŠ pondÄ›lĂ­ krĂĄtce po pĹŻl druhĂŠ odpoledne pĹ™iĹĄel do zlatnictvĂ­ v centru mÄ›sta muĹž. ProdavaÄ?ce Ĺ™ekl, Ĺže by si chtÄ›l vyzkouĹĄet zlatĂ˝ Ĺ™etĂ­zek. PadesĂĄtiletĂĄ Ĺžena Ĺ™etĂ­zek sundala z plata a nabĂ­dla ho zĂĄkaznĂ­kovi k vyzkouĹĄenĂ­. Ten ale Ĺ™ekl, Ĺže chce jeĹĄtÄ› jeden. A neĹž se Ĺžena vzpamatovala, plato s dalĹĄĂ­mi Ĺ™etĂ­zky jĂ­ vytrhl a utekl pryÄ?. PokraÄ?ovĂĄnĂ­ na str. 4.

Podle jednĂŠ verze by mohl mĂ­t loupeĹže v ÄŒeskĂŠm TěťínÄ› a OpavÄ› na svÄ›domĂ­ tento muĹž. Foto: Policie

JakĂ˝ majetek na Opavsku se vrĂĄtĂ­ cĂ­rkvĂ­m? PĹ™estoĹže vlĂĄda schvĂĄlila cĂ­rkevnĂ­ restituce uĹž minulĂ˝ tĂ˝den, zatĂ­m to nikdo pĹ™esnÄ› nevĂ­. UĹž od revoluce vznikĂĄ dlouhĂ˝ seznam budov Ä?i pozemkĹŻ, kterĂŠ pĹ™ed rokem 1948 cĂ­rkvĂ­m

OPAVSKO

patĹ™ily a kterĂŠ jim po Ăšnoru stĂĄt sebral. OpavĹĄtĂ­ historici odhadujĂ­, Ĺže tento seznam se bude tvoĹ™it jeĹĄtÄ› nejmĂŠnÄ› rok. MluvĂ­ se vĹĄak o tom, Ĺže by se vrĂĄtit mohla tĹ™eba zbĂ˝vajĂ­cĂ­ Ä?ĂĄst minoritskĂŠho klĂĄĹĄtera, kterĂĄ stĂĄle patří stĂĄtu. PokraÄ?ovĂĄnĂ­ na str. 8.

nanuků Frost Město platí za svou chybu Výroba se stěhuje do Opavy OPAVA

Zpackaný prodej dvou městských domů v centru Opavy se Hlåsce pěkně prodraŞil. Jen na úrocích musela radnice dceři Aloise Hadamczika Nikol BarinkovÊ, kterå dva sousedící domy chtěla koupit, vyplatit 1,729 milionu

posluĹĄnÄ› hlĂĄsĂ­m ... ...Ĺže Opavsko ĂşspěťnÄ› zvlĂĄdlo prvnĂ­ z letoĹĄnĂ­ch tří pĂĄtkĹŻ tĹ™inĂĄctĂŠho. Ale i tak mĂĄme za sebou zajĂ­mavĂ˝ tĂ˝den. Do ĂşdajnĂŠho zniÄ?enĂ­ archeologickĂŠho naleziĹĄtÄ› v KateĹ™inkĂĄch se vloĹžila nevlĂĄdnĂ­ organizace Transparency International. SnaŞí se zjistit, kdo to vlastnÄ› zpackal. PĹ™ed vĂĄlkou Opava patĹ™ila NÄ›mcĹŻm, jejich potomci to chtÄ›jĂ­ pĹ™ipomenout pomnĂ­kem. JenĹže narazili. Radnice se k minulosti moc hlĂĄsit nechce. Od Tří krĂĄlĹŻ platĂ­ v OpavÄ› „protialkoholnĂ­â€œ vyhlĂĄĹĄka. A jak se projevila v praxi? PĹ™eÄ?tÄ›te si na stranÄ› 6. Na Opavsku se opÄ›t objevil faleĹĄnĂ˝ vnuk, kterĂ˝ obvolĂĄvĂĄ seniory a snaŞí se z nich vymĂĄmit penĂ­ze. Jak moc byl ĂşspěťnĂ˝, si pĹ™eÄ?tÄ›te na krimi stranÄ›. DĹŻleĹžitĂĄ zprĂĄva pro rodiÄ?e budoucĂ­ch prvĹˆĂĄkĹŻ blíŞí se zĂĄpisy do ĹĄkol. VĂ­ce si pĹ™eÄ?tÄ›te na stranÄ› 6. PĹ™ejeme vĂĄm pohodovĂ˝ tĂ˝den Roman KoneÄ?nĂ˝ Ä?n nĂ˝ ĹĄĂŠfredaktor

1 729 000 KÄ?

OPAVA

Z Opavy se pomalu, ale jistÄ› stĂĄvĂĄ mÄ›sto to nanukĹŻ a zmrzlin. Firma Nowaco kouupila nejvÄ›tĹĄĂ­ho slovenskĂŠho vĂ˝robce nanukĹŻ Frost a výýrobu pĹ™estÄ›huje do Opavy. Frost mÄ›l na Slovensku problĂŠmy a dostal se do ztrĂĄt. rĂĄt. „VĂ˝robu musĂ­me posunout do Opavy, abychom moh-li zefektivnit produkci znaÄ?ek Frostu. Bylo by pro nĂĄs příliĹĄ drahĂŠ udrĹžovat i preĹĄovskou zĂĄkladnu,“ uvedl jednatel slovenskĂŠ poboÄ?ky Nowaco Petr Sekula s VilĂ­mec tĂ­m, Ĺže na Slovensku zĹŻstane jen distribuÄ?nĂ­ sklad. „Pro nĂĄs to znamenĂĄ zvýťenĂ­ produkce, nic vĂ­c. SamozĹ™ejmÄ› s tĂ­m urÄ?itÄ› souvisĂ­ pĹ™ijetĂ­ nÄ›jakĂ˝ch lidĂ­. BěŞnÄ› na sezonu vĹždycky pĹ™ijĂ­mĂĄme asi 80 zamÄ›stnancĹŻ, v tomto roce jich bude aĹž sto,“ Ĺ™ekl Ĺ™editel Nowaco Opava Jan VilĂ­mec. Nowaco, kterĂŠ vyrĂĄbĂ­ i dalĹĄĂ­ mraĹženĂĄ jĂ­dla, v OpavÄ› zamÄ›stnĂĄvĂĄ zhruba 300 pracovnĂ­kĹŻ. (rok)

korun. Soudy totiĹž Ĺ™ekly, Ĺže radnice postupovala ĹĄpatnÄ›, a prodej domĹŻ byl zruĹĄen. HlĂĄska teÄ? zvaĹžuje, co s domy udÄ›lĂĄ. NĂĄjemnĂ­ci, kteří je chtÄ›li koupit, pak uvaĹžujĂ­ o dalĹĄĂ­ prĂĄvnĂ­ bitvÄ›. V roce 2008 prodalo mÄ›sto za 14 milionĹŻ domy Ä?Ă­slo 62 a 63 kravaĹ™skĂŠ podnikatelce Nikol HadamczikovĂŠ (dnes BarinkovĂŠ). Podle tehdejĹĄĂ­ch pravidel mohli jejĂ­ nabĂ­dku dorovnat nĂĄjemnĂ­ci, kteří o dĹŻm mÄ›li zĂĄjem. Ti to takĂŠ tak udÄ›lali. PokraÄ?ovĂĄnĂ­ na str. 3.

Tříkrålovå sbírka PřeŞila sråŞku s vlakem

vybrala vĂ­ce neĹž loni

V

íce jak dvě stovky koledníků vybraly při letoťní TříkrålovÊ sbírce více jak 350 tisíc korun, coŞ je o 18 tisíc více neŞ loni. Koledoval takÊ ředitel opavskÊ Charity Jan Hanuť (uprostřed). Podrobnějťí informace o sbírce jsou na straně 3. Foto: Ivona Hahnovå

Zednic ctvĂ­ mallĂ­Ĺ™s stvĂ­ natÄ›raÄ?stvĂ­ 6SDz[OĂŠESVIZBUZQZOĂƒTUÇĽJLDz 6[FEOJDLĂŠQSĂƒDF 6[BUFQMPWĂƒOĂŽGBTĂƒE 6WĂ?TUBWCB3% 6[FMFOĂƒĂ™TQPSĂƒN

%BWJE/PXJDLĂ? )MBWOJDF 5FM  EBWJE!OPXJDLZD[ XXXOPXJDLZD[

Přímo v ĹželezniÄ?nĂ­ stanici KravaĹ™e narazil do tĹ™iaÄ?tyĹ™icetiletĂŠ mĂ­stnĂ­ Ĺženy vlak. Ta mÄ›la obrovskĂŠ ĹĄtÄ›stĂ­, ze stĹ™etu vyvĂĄzla s mĂŠnÄ› vĂĄĹžnĂ˝m zranÄ›nĂ­m. ProÄ? k nehodÄ› doĹĄlo, je vĹĄak nejasnĂŠ. MinulĂŠ ĂşterĂ˝ krĂĄtce pĹ™ed druhou hodinou odpoledne pĹ™ijĂ­ĹždÄ›l do KravaĹ™ vlak z HluÄ?Ă­na do Opavy. Ĺ˜Ă­dil ho devÄ›taÄ?tyĹ™icetiletĂ˝ muĹž ze Ĺ tÄ›pĂĄnkovic. U stavÄ›dla si vĹĄiml osoby, kterĂĄ ĹĄla smÄ›rem k nĂĄstupiĹĄti. „Zpomalil a pouĹžil zvukovĂŠ vĂ˝straĹžnĂŠ znamenĂ­. Osoba zareagovala tĂ­m zpĹŻsobem, Ĺže ustoupila doleva, ale v do-

KRAVAĹ˜E

bÄ›, kdy se k nĂ­ vlak pĹ™iblĂ­Ĺžil, nĂĄhle zmÄ›nila smÄ›r a ustoupila na pravou stranu,“ Ĺ™ekl mluvÄ?Ă­ policie RenĂŠ ÄŒernohorskĂ˝. Ĺ˝ena se dostala do kolejiĹĄtÄ› a vlak do nĂ­ narazil. TĹ™iaÄ?tyĹ™icetiletĂĄ Ĺžena mÄ›la pořådnĂŠ ĹĄtÄ›stĂ­. V nemocnici zjistili, Ĺže mĂĄ jen pohmoĹž-

dÄ›nĂ˝ bok. Po oĹĄetĹ™enĂ­ byla pĹ™evezena domĹŻ. Ve vlaku bylo 70 cestujĂ­cĂ­ch, nikomu se nic nestalo. Policie vylouÄ?ila, Ĺže by Ĺžena byla pod vlivem alkoholu. AĹž do tří hodin pĹ™es KravaĹ™e nemohly jezdit ŞådnĂŠ vlaky. (rok)

SMÄ‹NĂ RNA V KAUFLANDU NejlepĹĄĂ­ kurzy v OpavÄŒ. Bez poplatku. latku. OtevÄœeno 7-22 hod. DĂĄlniĂžnĂ­ znĂĄmky SK, AT. Tel.: 777 775 884

www.stavebniny-online.cz

www.grambal-stavby.cz

Region Opavsko, 17. ledna 2011 (titulní)  
Region Opavsko, 17. ledna 2011 (titulní)  

Region Opavsko, 17. ledna 2011 (titulní)

Advertisement