Page 1

Neprodejná áp přř íloha h

STŘEDNÍ ŠKOLY Nechcete dítě na pracáku? Vyberte správnou školu N

a rodiče deváťáků teď čeká zásadní rozhodnutí - na jakou školu přihlásit svého potomka. Právě správný výběr školy

totiž může rozhodnout o tom, zda za 4 roky absolvent skončí na úřadu práce, nebo se dostane na dobrou vysokou školu či sežene perspektiv-

ní pracovní místo. A přestože je současná nezaměstnanost na Opavsku okolo deseti procent, stále se najde spousta profesí, kde zaměstnavate-

lé nemohou sehnat kvalitní lidi. Jedná se zejména o různé technické obory, kterým práci nabízí zdejší přední strojírenské firmy typu Ostroj či Bra-

no, či třeba obor farmaceutický laborant na zemědělské škole, který najde uplatnění v Tevě. Gymnazisté zase bývají úspěšní v případě, že chtě-

jí pokračovat na vysoké školy. Snad vám naše dnešní příloha s výběrem střední školy pro vašeho potomka aspoň trochu pomůže.

Mladé fyziky z Mendelova gymnázia v Opavě pozval ministr Vítěze celorepublikového finále Turnaje mladých fyziků, pětičlenné družstvo z Mendelova gymnázia v Opavě, pozval na setkání ministr školství, mládeže a tělovýchovy Dalibor Štys. Setkání se uskutečnilo v prostorách Národní technické knihovny v Praze. Studenti Jan Mazáč, Dalibor Repček, Daniel Štěrba, Marcel Rodák a Tomáš Lamich tak mezi nejúspěšnějšími účastníky mezinárodních soutěží z celé republiky reprezentovali svou školu, město i Moravskoslezský kraj.

OPAVA

Snímek ze setkání s nositelem Nobelovy ceny. Zleva: Dalibor Repček, Tomáš Lamich, prof. Douglas Osheroff, Jan Mazáč, Marcel Rodák a Daniel Štěrba.

Foto: soukromý archiv

V minulém školním roce totiž postoupili do světového finále Turnaje mladých fyziků na Tchaj-wanu. V náročné fyzikální soutěži se mezi 28 družstvy z celého světa opět neztratili. Opavští gymnazisté se při soutěži kromě jiného setkali s nositelem Nobelovy ceny, fyzikem Douglasem Osheroffem. „Již samotná účast ve finále této celosvětové soutěže byla obrovským úspěchem a možností, aby naši talentovaní studenti poznali fyziku na ještě vyšší úrovni,“ míní ředitel MGO Petr Pavlíček. Podle kapitána opavského družstva Jana Mazáče patřilo k největším zážitkům právě setkání s nositelem Nobelovy ceny za fyziku, Američanem prof. Douglasem Osheroffem. „Čekali byste, že taková celebrita si bude držet odstup, ale bylo to právě naopak. Byl neuvěřitelně ochot-

ný, odpovídal na všechny naše otázky a tvrdil, že je rád, že si s námi může popovídat o běžných věcech,“ popisuje Jan Mazáč. Celá soutěž probíhala v angličtině, takže celé družstvo muselo kromě fyzikálních vědomostí prokázat i dobrou znalost tohoto jazyka. „Byla to pro nás také obrovská možnost poznat jinou kulturu, viděli jsme hlavní město s chudinskými čtvrtěmi a supermoderním centrem. Ochutnali jsme spoustu specialit z místní pestré a bohaté kuchyně, která nám většinou velmi chutnala. A pochopitelně jsme si kromě zážitků přivezli i spoustu kontaktů z nejrůznějších zemí,“ ohlíží se zpět mladý kapitán. Další kontakty s jinými talentovanými studenty z celé České republiky si přivezli také ze zmíněného setkání v Ballingově sále Národní technické knihovny. (mk)

Moderní výuka v praxi zemědělské školy aneb Učíme se pro život, ne pro školu M

asarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola v Opavě je vzorovým příkladem spolupráce školy se zaměstnavateli. V loňském roce proto prezentovala systém svého vzdělávání na krajském workshopu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání. Ve velkém zrcadlovém sále Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v Praze zastupovala Moravskoslezský kraj a sklidila za své vystoupení velké a zasloužené uznání. Jedná se o spolupráci školy a firmy TEVA Czech Industries s.r.o. Jak potvrdil ředitel školy Arnošt Klein, výuka praxe v 1. ročníku probíhá v moderních laboratořích školy, které byly vybaveny v rámci projektu ESF. Ve 2. ročníku pak praxe probíhá v unikátním Training centru TEVY pod vedením zkušených lektorů, zaměstnanců TEVY. Ve 3. a 4. ročníku je dokonce vytvořen systém vzdělávání přímo v provozních podmínkách podniku. Jako podpora vzdělávání byly vytvořeny online učebnice odborné angličtiny, výuka metodou CLIL i materiály pro laboratorní praxi. „Systém výuky přesně podle potřeb významných zaměstnavatelů se tvořil mnoho let a je ve svém oboru naprosto jedinečný,“ uvedl ředitel. Nyní tato zemědělská škola vytváří podobně propracovaný systém vzdělávání i v zahradnických a zemědělských oborech. „V probíhajícím školním roce modernizujeme školní zázemí výstavbou čtyř odborných a jazykových učeben, z projektu jsme pořídili vybavení stroji a přístroji pro výuku v hodnotě mnoha miliónů korun. A nadále zkvalitňujeme unikátní areál školy, školního vzdělávacího parku a školního statku,“ popsal současnou situaci A. Klein. Škola v rámci regionálního operačního programu dotvoří vzdělávací areál výukovými skleníky a fóliovníky se současnou moderní tech-

nologií. Všechny popsané progresivní aktivity neunikly významným zaměstnavatelům v oboru. Ti škole nabídli úzkou spolupráci a zapůjčují jí nejmodernější techniku i odborný personál pro zaškolení a výuku. „Například pro výuku autoškoly se speciálně vyrábí a upravuje traktor firmy Steyer. Ten bude od února naší škole bezplatně zapůjčen na jeden rok,“ uvedl ředitel. Nejlepší žáci v oborech jsou firmami odměňováni. Třeba bezplatnou účastí na mezinárodních výstavách a festivalech a také hmotnými odměnami. Samozřejmostí v životě školy, jejích studentů i pedagogů se staly mezinárodní akce, návštěvy a mnohadenní exkurze v zahraničí. Žáci a studenti tak vloni v říjnu a listopadu poznali například zemědělskou praxi a kulturní památky španělské Granady v rámci projektu Agropractice. „Od letošního 6. ledna naši žáci hostí a provázejí žáky a studenty z Portugalska, Slovenska, Polska a Litvy. Jedná se o ukázky dobré praxe a zajímavosti v oboru v naší republice. Následně pak naši studenti absolvují stáže v těchto státech,“ vysvětluje probíhající aktivity Klein. Vybraní studenti VOŠ byli letos pozváni na stáž do Pensylvánie v USA a do pěti významných vzdělávacích a výzkumných institucí v Evropě. Konkrétně v Irsku, Francii, Švýcarsku, Belgii a Nizozemsku. Stáž se uskuteční v termínu na přelomu dubna a května a je dalším dokladem toho, že opavská „zemědělka“ dotváří unikátní systém vzdělávání. Výuka i praxe probíhá ve spolupráci s nejvýznamnějšími zaměstnavateli, v krásném a moderně vybavovaném vzdělávacím areálu. Samozřejmostí je ověřování získaných znalostí a dovedností ve světě. „Naše škola tak naplňuje beze zbytku Senecovo Vitae non schode discimus čili Učíme se pro život, ne pro školu,“ uzavřel povzbudivou bilanci ředitel Arnošt Klein. PR

www.zemedelka.opava.cz

MASARYKOVA STŘEDNÍ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKÁ A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, OPAVA (Trenérská škola Mendelovy univerzity v Brně, realizátor mnoha národních i mezinárodních projektů, držitel titulu Ekologická škola v Moravskoslezském kraji) Charakteristika školy t největší nabídka přírodovědných, zemědělských a zahradnických oborů v ČR t učební obory, maturitní obory, nástavbové studium, vyšší odborná škola, jediná svého zaměření v ČR t rozsáhlá mezinárodní spolupráce, možnosti zahraniční praxe t velké množství projektů pro kvalitní vzdělávání t spolupráce s univerzitami a výzkumnými ústavy, zaměstnavateli, podíl na výuce t velké množství kroužků, nadstandardní sportovní zázemí, horolezecká stěna t vlastní jezdecký oddíl, autoškola, aranžerské dílny, kurz myslivosti t vlastní domov mládeže s moderním vybavením a nová školní jídelna s celodenním stravováním

STUDIJNÍ NABÍDKA ŠKOLY Studijní obory školy zakončené maturitní zkouškou 41-41-M/01 Agropodnikání, zaměření ekonomika, zaměření provoz 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum 28-42-L/01 Chemik operátor, zaměření výroba léčiv Učební obory školy zakončené závěrečnou zkouškou 41-51-H/01 Zemědělec - farmář 41-52-H/01 Zahradník Nástavbové studium 64-41-L/51 Podnikání Vyšší odborná škola 41-31-N/01 Regionální politika zemědělství a venkova

Den otevřených dveří 11. 1. 2014


12

STĹ˜EDNĂ? Ĺ KOLY

ĂşterĂ˝ 7. ledna 2014

CĂ­rkevnĂ­ ĹĄkola sv. AneĹžky ÄŒeskĂŠ nabĂ­zĂ­ zajĂ­mavĂŠ obory S

tĹ™ednĂ­ pedagogickĂĄ ĹĄkola a StĹ™ednĂ­ zdravotnickĂĄ ĹĄkola svatĂŠ AneĹžky ÄŒeskĂŠ v OdrĂĄch byla zaloĹžena jako cĂ­rkevnĂ­ dĂ­vÄ?Ă­ ĹĄkola hrabÄ›nkou Charlottou von FĂźrstenberg, vyuÄ?ovĂĄnĂ­ bylo zahĂĄjeno v roce 1861. Po pĹ™eruĹĄenĂ­ byla ĹĄkola znovu otevĹ™ena v roce 1991. Ĺ kola je cĂ­rkevnĂ­, zĹ™izovatelem je BiskupstvĂ­ ostravsko-opavskĂŠ. SouÄ?ĂĄstĂ­ ĹĄkoly je domov mlĂĄdeĹže a stĹ™edisko volnĂŠho Ä?asu, kterĂŠ bezplatnÄ› nabĂ­zĂ­ kaĹždoroÄ?nÄ› zhruba dvÄ› desĂ­tky zĂĄjmovĂ˝ch krouĹžkĹŻ. NejvÄ›tĹĄĂ­ zĂĄjem je o krouĹžky sportovnĂ­, hudebnĂ­, vĂ˝tvarnĂŠ a divadelnĂ­. „Školou a rodiÄ?i je podporovanĂĄ ĂşÄ?ast v krouĹžcĂ­ch jazykovĂ˝ch, kde nabĂ­zĂ­me celou ĹĄkĂĄlu ĂşrovnÄ› vĂ˝uky anglickĂŠho jazyka: krouĹžky douÄ?ovacĂ­, konverzaÄ?nĂ­, přípravnĂŠ k maturitÄ› i přípravnĂŠ k mezinĂĄrodnĂ­m zkouĹĄkĂĄm. Snad i dĂ­ky tomu naĹĄi studenti u stĂĄtnĂ­ch maturit z anglickĂŠho jazyka dosud vĹždy stoprocentnÄ› uspÄ›li,“ vysvÄ›tluje Ĺ™editelka Pavla HostaĹĄovĂĄ. Ĺ kola nabĂ­zĂ­ tĹ™i obory ukonÄ?enĂŠ maturitnĂ­ zkouĹĄkou: PĹ™edĹĄkolnĂ­ a mimoĹĄkolnĂ­ pedagogika, PedagogickĂŠ lyceum a SociĂĄlnĂ­ Ä?innost. VyuÄ?uje se takĂŠ tříletĂ˝ uÄ?ebnĂ­ obor OĹĄetĹ™ovatel. NejvÄ›tĹĄĂ­ zĂĄjem uchazeÄ?ĹŻ je o obor PĹ™edĹĄkolnĂ­ a

mimoĹĄkolnĂ­ pedagogika, pĹ™ipravujĂ­cĂ­ budoucĂ­ uÄ?itelky mateĹ™skĂ˝ch ĹĄkol. UchazeÄ?ky o tento obor sklĂĄdajĂ­ pĹ™ijĂ­macĂ­ zkouĹĄky, ve kterĂ˝ch prokazujĂ­ urÄ?itĂŠ hudebnĂ­, vĂ˝tvarnĂŠ, Ĺ™eÄ?nickĂŠ a sportovnĂ­ dovednosti. Studium je kromÄ› tradiÄ?nĂ­ch vĹĄeobecnÄ› vzdÄ›lĂĄvacĂ­ch pĹ™edmÄ›tĹŻ plnĂŠ hudby, divadla, psychologie, pedagogiky a odbornĂ˝ch praxí‌ „DruhĂ˝m naĹĄĂ­m pedagogickĂ˝m oborem je PedagogickĂŠ lyceum, coĹž je obor gymnaziĂĄlnĂ­ho typu pro nadanĂŠ Şåky, kteří si pĹ™ejĂ­ dĂĄle pokraÄ?ovat ve studiu na vysokĂŠ ĹĄkole. SouÄ?asnÄ› vĹĄak s maturitnĂ­ zkouĹĄkou zĂ­skĂĄvajĂ­ i odbornou kvalifikaci pedagog volnĂŠho Ä?asu a asistent pedagoga. Pro tyto Şåky, ale nejen pro nÄ›, je ve ĹĄkole bohatĂĄ nabĂ­dka moĹžnostĂ­ dalĹĄĂ­ho jazykovĂŠho vzdÄ›lĂĄvĂĄnĂ­ a ĂşÄ?asti v mezinĂĄrodnĂ­ch projektech,“ potvrzuje Ĺ™editelka. V souÄ?asnĂŠ dobÄ› ĹĄkola zahajuje jiĹž Ä?tvrtĂ˝ mezinĂĄrodnĂ­ projekt Comenius. V příťtĂ­ch dvou letech budou partnery ĹĄkoly ve Finsku, LitvÄ›, Polsku, NÄ›mecku, Turecku a Portugalsku. Na podzim studenty Ä?ekajĂ­ konverzaÄ?nĂ­ hodiny nÄ›meckĂŠho jazyka s rodilou mluvÄ?Ă­ ze Ĺ vĂ˝carska, prvnĂ­ vĂ˝mÄ›nnĂĄ nĂĄvĹĄtÄ›va novĂŠho projektu Comenius v Portugalsku, na jaĹ™e pak ve

Finsku a dvoudennĂ­ koncertnĂ­ cesta ĹĄkolnĂ­ho sboru Datio do adventnĂ­ VĂ­dnÄ›. KrĂĄsnĂ˝mi, i kdyĹž nĂĄroÄ?nĂ˝mi obory jsou maturitnĂ­ obor SociĂĄlnĂ­ Ä?innost a uÄ?ebnĂ­ obor OĹĄetĹ™ovatel, pĹ™ipravujĂ­cĂ­ studenty na prĂĄci s nemocnĂ˝mi a handicapovanĂ˝mi lidmi. Ĺ kolnĂ­ sbor Datio pĹ™ivåŞí cennĂŠ diplomy ze soutěŞí, mnoho studentek tanÄ?Ă­ v taneÄ?nĂ­m krouĹžku - poslednĂ­m ocenÄ›nĂ­m je zlatĂĄ medaile z CelostĂĄtnĂ­ pĹ™ehlĂ­dky mlĂĄdeĹžnickĂ˝ch kolektivĹŻ HronovskĂŠ jablĂ­Ä?ko. VelkĂŠmu zĂĄjmu a velkĂŠ popularitÄ› se těťí skupina divadelnĂ­ improvizace. Ĺ kola organizuje jiĹž 21 let CelostĂĄtnĂ­ pĹ™ehlĂ­dku zĂĄjmovĂŠ umÄ›leckĂŠ Ä?innosti ŞåkĹŻ a studentĹŻ cĂ­rkevnĂ­ch ĹĄkol, kaĹždĂ˝ bĹ™ezen pĹ™ijede na 600 ĂşÄ?astnĂ­kĹŻ z celĂŠ republiky. Vloni pĹ™i jubilejnĂ­ pĹ™ehlĂ­dce to byla tĂŠměř tisĂ­covka ze 17 cĂ­rkevnĂ­ch stĹ™ednĂ­ch ĹĄkol a 11 cĂ­rkevnĂ­ch zĂĄkladnĂ­ch ĹĄkol. „Na podzim jsme poprvĂŠ byli organizĂĄtory putovnĂ­ pĹ™ehlĂ­dky pedagogickĂ˝ch ĹĄkol PedagogickĂĄ poema. MyslĂ­m, Ĺže naĹĄi studenti nĂĄs opouĹĄtÄ›jĂ­ vyzbrojeni teoretickĂ˝mi znalostmi, umÄ›leckĂ˝mi dovednosti i praktickĂ˝mi, poĹ™adatelskĂ˝mi a organizĂĄtorskĂ˝mi schopnostmi,“ uzavĂ­rĂĄ Ĺ™editelka ĹĄkoly P. HostaĹĄovĂĄ. PR

        $3!

 

 (/ #  . $ # %&))&(/0 **'---))&(/0

$32,'2!,# "2!%#  "2+2!'*'#&'("2##%* $ ! # ! #  

ƒ& "5#/+$%%6&($ ƒ71"&#%6$ $&1"&#%6'& "%%63#"&,3&($ ƒ& 3#%64 %%&)*%%63#"&,3&($

$# % # %" % % #  

ƒ1*7&,*#

# "# ƒ&$*+( *%6)' # 04%6"+(0/'(&&&(/71"&#%6$ $&1"&#%6 '& "& 3#%6,/&,*#)*,6

 #  $ ! 

SrdeÄ?nÄ› zveme na DEN OTEVĹ˜ENĂ?CH DVEĹ˜Ă? %0"1+)!"./.ve Ä?tvrtek 9. 1. 2014 od 10:00 do 17:00 hodin. )0')%'  # # #" !% ( & %! #' $&%

%&%% zkouĹĄky % #  zdatnostĂ­ z HV, mluvnĂ­ch dovednostĂ­ a TV !"$ #   # 

MaturitnĂ­ Ä?tyĹ™letĂŠ studijnĂ­ obory - TyrĹĄova 34: 65-42-M/01 HotelnictvĂ­ 65-42-M/02 CestovnĂ­ ruch

MaturitnĂ­ dvouletĂŠ nĂĄstavbovĂŠ studium - Husova 6: pro absolventy tříletĂ˝ch uÄ?ebnĂ­ch oborĹŻ: 64-41-L/51 PodnikĂĄnĂ­

PodmĂ­nky pĹ™ijetĂ­ do maturitnĂ­ch oborĹŻ: Do vĹĄech maturitnĂ­ch oborĹŻ se budou konat pĹ™ijĂ­macĂ­ zkouĹĄky, kterĂŠ centrĂĄlnÄ› zajiĹĄĹĽuje odbor ĹĄkolstvĂ­, mlĂĄdeĹže a sportu KrajskĂŠho úřadu MSK. PĹ™ijĂ­macĂ­ zkouĹĄky se konajĂ­ z Ä?eskĂŠho jazyka a matematiky. Pro obor HotelnictvĂ­ je v pĹ™ihlĂĄĹĄce ke studiu vyĹžadovĂĄno potvrzenĂ­ od lĂŠkaĹ™e o zdravotnĂ­ zpĹŻsobilosti.

TříletĂŠ uÄ?ebnĂ­ obory zakonÄ?enĂŠ vĂ˝uÄ?nĂ­m listem - Husova 6: 29-51-H/01 VĂ˝robce potravin 29-53-H/01 PekaĹ™ 29-54-H/01 CukrĂĄĹ™ 29-56-H/01 Ĺ˜eznĂ­k-uzenĂĄĹ™ 65-51-H/01 KuchaĹ™-Ä?Ă­ĹĄnĂ­k 66-51-H/01 ProdavaÄ? 69-51-H/01 KadeĹ™nĂ­k 31-58-H/01 KrejÄ?Ă­

PodmĂ­nky pĹ™ijetĂ­ do uÄ?ebnĂ­ch oborĹŻ: Do uÄ?ebnĂ­ch oborĹŻ se pĹ™ijĂ­macĂ­ zkouĹĄky nekonajĂ­. PodmĂ­nkou pĹ™ijetĂ­ je splnÄ›nĂ­ povinnĂŠ ĹĄkolnĂ­ dochĂĄzky a dobrĂ˝ zdravotnĂ­ stav Şåka. UchazeÄ?i budou seĹ™azeni a pĹ™ijĂ­mĂĄni dle prĹŻmÄ›ru ze vĹĄech pĹ™edmÄ›tĹŻ za poslednĂ­ tĹ™i pololetĂ­ na ZĹ .

DEN OTEVĹ˜ENĂ?CH DVEĹ˜Ă? pro Şåky 9. tříd ZĹ

Management cestovnĂ­ho ruchu Management v dopravÄ› (zaměřenĂ­ na leteckou dopravu) • Ä?tyĹ™letĂŠ studium zakonÄ?enĂŠ maturitnĂ­ zkouĹĄkou • moĹžnost pokraÄ?ovĂĄnĂ­ ve studiu na vysokĂ˝ch ĹĄkolĂĄch • uplatnÄ›nĂ­ v cestovnĂ­ch kancelåřích, informaÄ?nĂ­ch stĹ™ediscĂ­ch, v manaĹžersko-ekonomickĂ˝ch funkcĂ­ch, na letiĹĄtĂ­ch, spedicĂ­ch, v logistickĂ˝ch firmĂĄch pro zĂĄjemce • pilotnĂ­ prĹŻkaz a kurzy palubnĂ­ch prĹŻvodÄ?Ă­ch (letuĹĄky a stewardi) • stĂĄtnĂ­ zkouĹĄka z obchodnĂ­ korespondence • studium dalĹĄĂ­ch jazykĹŻ – jazyk ĹĄpanÄ›lskĂ˝, francouzskĂ˝, ruskĂ˝ a italskĂ˝ • licence instruktora lyĹžovĂĄnĂ­ • poznĂĄvacĂ­ zĂĄjezdy

Obory Hotelnictví a Cestovní ruch – Opava, Tyrťova 34

10. 1. 2014 od 14:00 do 17:00 hod. Obor PodnikĂĄnĂ­ a uÄ?ebnĂ­ obory - Restaurace a cukrĂĄrna Terasa, Opava, PartyzĂĄnskĂĄ 7 Adresa: StĹ™ednĂ­ ĹĄkola hotelnictvĂ­ a sluĹžeb a VyĹĄĹĄĂ­ odbornĂĄ ĹĄkola, Opava, p.o., TyrĹĄova 34, 746 95 Opava Telefon: TyrĹĄova 34: 553 711 628, Husova 6: 553 760 360 skola@sshsopava.cz, www.sshsopava.cz

Den otevřených dveří: 17. 01. 2014

14.00 – 18.00 hodin

www.sos-dcr.cz


STŘEDNÍ ŠKOLY

úterý 7. ledna 2014

13

Proč studovat právě Mendlák? Důvodů je 10 + 1 Důvodů, proč si patnáctiletí za podpory rodičů vybírají ke svým středoškolským studiím právě Mendelovo gymnázium v Opavě, je opravdu hodně. Určitě víc než v titulku zmíněných jedenáct. Vypočítávat všechny je zbytečné, zmíníme jen ty nejdůležitější, nejzajímavější nebo ty, které školu, Opavany láskyplně nazývanou Mendlák ,odlišují od ostatních středních škol v Opavě a okolí.

1. Mendlák má dlouhou, 130 let trvající tradici. Za tu dobu jeho lavicemi prošly stovky úspěšných, zajímavých a výrazných osobností. Lékařů, vědců, právníků, pedagogů, architektů, inženýrů, ale i umělců a sportovců. 2. Mendlák má vysoké procento přijatých absolventů na vysoké školy, kolem 96 procent.

3. Na Mendláku vyučují vynika-

jící pedagogové. Profesně zdatní, ve svých oborech talentovaní, chápaví. Studenti jsou pro ně většinou skutečnými partnery.

4. Studenti MGO se zapojují do různých, často i mezinárodních projektů a soutěží. V nich většinou dosahují výrazných úspěchů. Celorepubliková vítězství a nominace na evropská či světová klání nejsou výjimkou.

5. Skupiny žáků jezdí na rozmanité exkurze. V cizích jazycích se zdokonalují přímo v zahraničí. Například v Německu, Polsku, na Slovensku, v Belgii či v Monaku. 6. Na Mendláku mají řadu specializovaných učeben. Mimo jiné i jazykové, v nichž učí zahraniční lektoři, rodilí mluvčí. Studenti mají možnost zdarma získat certifikát z němčiny, který jim umožní studovat třeba na vysoké škole v Německu.

7. Mendlák je aktivně zapojen do řady zajímavých republikových, evropských i mezinárodních projektů. Jeden projekt sleduje dokonce kosmické částice. 8. Během studia mohou žáci absolvovat jak taneční lekce, tak lyžařský a sportovní kurz, u nováčků se osvědčily adaptační kurzy.

9. Muzikálně nadaní studenti se mohou zapojit do vyhlášeného středoškolského pěveckého sboru Luscinia. Sbor sklízí

úspěchy v soutěžích, jezdí zpívat po celé Evropě, letos pojede také do USA.

kuchyni vaří rovněž racionální stravu, každý den si strávníci mohou vybrat ze tří jídel.

10. Na Mendláku je skvěle postaráno také o stravování. Škola má vlastní školní kuchyni, vybavenou na evropské úrovni. V

11. Samozřejmostí je denně otevřený bufet, automat na čaj, kávu a studené nápoje a také zdroj pitné vody zdarma.

Závěrečná tečka

Mendlák zve všechny zájemce na svůj Den otevřených dveří. Ten se koná ve středu 8. ledna v době od 15 do 18 hodin. Škola má také své webové stránky www.mgo.opava.cz. Tam zájemci naleznou vše, co nenašli zde. PR

Opavská škola zvládá nové výzvy moderního školství Š

kolský systém více či méně ovlivnil každého člověka. Někteří na školy chovají vzpomínky spíše pozitivní, jiní spíše negativní. Vlivem společenských změn stojí školství před novými úkoly. Je zcela evidentní, že tradiční systém škol je v perspektivě třetího tisíciletí nemyslitelný. Primární funkcí škol již není předávat informace, ty si žáci mohou v digitální době najít rychleji a efektivněji sami. Školy však musí učit své žáky s informacemi pracovat, a především u nich rozvíjet kompetence nutné pro život v dnešním světě.

Obchodní akademie a SOŠ logistická v Opavě je jednou ze škol, jež změny ve školství vnímá jako nové výzvy. Díky evropským projektům pracuje na zkvalitňování výuky pomocí inovací v oblasti digitálních učebních materiálů. Zapojuje se do

dalších národních a mezinárodních projektů. „Žáci mají nemalé možnosti vycestovat na zahraniční pobyty a stáže, díky nimž získají potřebné zkušenosti z ciziny,“ vysvětluje ředitel školy Petr Kyjovský. Škola se ale také zapojila do zcela unikátního projektu realizovaného společnostmi British Council a Člověk v tísni. Tento projekt financovaný Evropskou unií má za cíl podpořit komunitní charakter škol tím, že se žáci aktivně zapojí do společenského dění v okolí školy. „Letos se do projektu zapojilo pouze 17 škol z celé ČR, což dokazuje naši odhodlanost reflektovat mo-

derní trendy,“ dodává ředitel. Studenti opavské obchodní akademie připravili projekt IUVENIS URBI, příští rok se zaměří na aktivity pro seniory a připraví také mini kurz etikety pro žáky 9. tříd vybraných základních škol. „Na utváření školního týmu a plánování aktivit pracujeme intenzivně od září. Za velmi přínosné pokládám to, že žáci sami plánují aktivity projektu, zařizují spolupráci s regionálními celebritami, a především se učí dát svůj volný čas druhým,“ poznamenává Kyjovský. Obchodní akademie nabízí ke studiu pět oborů, jedním z nich jsou Logistické a finanční služby. Tento unikátní obor je vyučován pouze na 13 školách v ČR. „Obor v této době prochází úpravami, aby ještě více odpovídal požadavkům doby. Jedná se o ekonomický obor zaměřený na bankovnictví, pojišťovnictví, logistiku a poštovnictví. V nové

koncepci studia se žáci seznámí také s administrováním e-shopů, a navíc budou vykonávat praxe v bankách,“ vysvětluje ředitel. Zájemci o studium oborů OA a SOŠ logistické jsou zváni na dny otevřených dveří, které proběhnou v sídle školy na ulici Hany Kvapilové ve čtvrtek 9. ledna a na pracovišti logistických oborů v ulici Otické v sobotu 18. ledna. Foto: Archiv školy


14

STŘEDNÍ ŠKOLY

úterý 7. ledna 2014

B Beethovenova 1, 746 01 Opava ttel.: e 553 714 257, 731 625 797 info@konzervator.cz in Církevní konzervatoř Opava (CKO) (CK přijímá žáky k dennímu i kombinovanému studiu HUDBY, hlavní obory: hra na varhany, klavír, cembalo, akordeon dechové a strunné nástroje, sólový zpěv, řízení sboru, skladba a dirigování, podrobněji viz www.konzervator.cz. Zvolený hlavní obor doplňují od 3. ročníku obligátní obory varhany, zpěv, řízení sboru a samozřejmě klavír (od 1. roč.). Škola se nachází v rekonstruovaných prostorách historického objektu. Učebny jsou nově a kvalitně vybaveny, budova má bezbariérový přístup, připojení k internetu a kvalitní audiovizuální techniku. Při CKO pracují 3 pěvecké sbory. Škola nabízí ubytování v novém domově mládeže 2. patře budovy. Pokoje jsou 2-4lůžkové s vl. soc. zařízením, přípojkou www.konzervator.cz ve k internetu i TV. Školné se na CKO neplatí. Škola je ekumenicky otevřená. Školu lze navštívit také kdykoliv po předchozí telefonické domluvě, tel. sekretariát: 553 717 257, 731 625 797. Prezentace školy bude zahájena koncertem studentů, následuje představení jednotlivých oborů, prohlídka budovy školy vč. domova mládeže a možnost konzultací s jednotlivými pedagogy. Představíme Vám rovněž přípravné kurzy k talentovým zkouškám. TALENTOVÉ ZKOUŠKY: 16. 1. 2014, 10. 4. 2014 a 12. 6. 2014.

Církevní konzervatoř Opava

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 8. 1. 2014 a 12. 2. 2014 vždy od 9 do 16 hodin

Den otevřených dveří: 15. 1. 2014

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE OSTRAVAs výučním listem: ) Elektrikář ) Instalatér ) Klempíř ) Pokrývač ) Tesař ) Truhlář ) Zedník

Nabízíme vzdělání v oborech a s maturitní zkouškou: ) Operátor dřevařské a nábytkářské výroby ) Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov

Nabízíme rovněž realizaci zakázek ve všech uvedených oborech. Informace o zakázkové činnosti na tel: 604 506 300 Informace o studiu na tel: 553 821 906 Den otevřených dveří: 16. 1. 2014 e-mail: sekretariat@soustop.cz Další informace na www.soustop.cz

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, OPAVA Dvořákovy sady 2, příspěvková organizace Dvořákovy sady 2, 746 01 Opava Tel.: 732 337 803 e-mail: kancelar@zdrav-sk.opava.cz Den otevřených dveří: 15. 1. 2014 od 14.00 -17.00 hod. Škola je zaměřena na vzdělávání zdravotnických pracovníků, kteří nacházejí uplatnění ve všech typech zdravotnických zařízení a rovněž jsou připravování ke studiu všech oborů na vyšších zdravotnických školách, zdravotně – sociálních fakultách, fakultách připravujících učitele zdravotnických předmětů nebo sociální pracovníky, na lékařských fakultách, případně jiných souvisejících vysokých školách. Studijní obory otevírány ve školním roce 2014/2015: t Zdravotnický asistent 53-41-M/01 střední vzdělání s maturitní zkouškou t Zdravotnické lyceum 78-42-M/04 střední vzdělání s maturitní zkouškou t Ošetřovatel 53-41-H/01 střední vzdělání s výučním listem t Vzdělávací kurzy rekvalifikační kurz Sanitář – škola každoročně pořádá pro zájemce

Škola bezpečnostně právního charakteru s dvacetiletou tradicí poskytuje úplné střední odborné vzdělání. Je zde možno studovat v denním i distančním studiu: DENNÍ STUDIUM: BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST (68-42-M/01) Určeno pro žáky i žákyně 9. tříd ZŠ, ukončeno maturitní zkouškou. Přijímací zkouška obsahuje test fyzické zdatnosti a osobnostní psychotest (ten je pouze doporučující), dále je hodnocen prospěch ze ZŠ. VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST (68-43-M/01) Určeno pro žáky i žákyně 9. tříd ZŠ, ukončeno maturitní zkouškou. Studium je zaměřeno na přípravu pro administrativní práci v oblasti justice a státní správy. Přijímací zkouška se nekoná, hodnocen je pouze prospěch ze ZŠ. NÁSTAVBOVÉ STUDIUM: BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY (68-42-L/51, tříleté distanční studium) Pro absolventy tříletých učebních oborů všech směrů, ukončeno maturitní zkouškou. Přijímací zkouška se nekoná, nutno doložit pouze výuční list a potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti. Školné: denní studium 18 000,-/šk. rok, distanční studium 16 500,-/šk. rok „ Uplatnění absolventů: z Pro všechny obory možnost pokračování ve studiu na VŠ (směr právnický, sociální, pedagogický, FTVS, popř. Policejní akademie), z Obory Bezpečnostně právní činnost a Bezpečnostní služby nabízí uplatnění u obecní policie, v soukromých bezpečnostních agenturách, u orgánů celní správy, popř. i u Policie ČR, z Obor Veřejnosprávní činnost připravuje žáky pro administrativní práci ve státních úřadech, advokátních či realitních kancelářích či v oblasti justice.

Kontakt:

Sládečkova 393/90, 715 00 Ostrava-Michálkovice, tel.: 596 788 332, 604 290 961 e-mail: sekretarka@bpaostrava.cz web: www.bpaostrava.cz

Den otevřených dveří: 13. 1. 2014 15:00 - 18:00 hod.

01ro sskoly  
01ro sskoly  
Advertisement