Page 1

Neprrod o ejn ná p ří ř lo loha

KAM NA STREDNÍ Přijímačky už klepou na dveře M

ílovými kroky se blíží přijímací řízení na střední školy. Před žáky základních škol tak stojí otázka, čemu se chtějí ve svém životě dále věnovat. Letos mají žáci možnost podat si hned tři přihlášky ke studiu ve středních školách. Ty se již nepředkládají prostřednictvím základní školy, ale každý uchazeč je podává sám za sebe. Základní školy ovšem na přihláškách potvrzují prospěch žáků. Je proto důležité vyplnit přihlášku včas! Přihlášku lze pod heslem Formuláře přihlášek (vzory) vytisknout z webové stránky MŠMT www.msmt.cz/vzdelavani/prijimanina-stredni-skoly-a-konzervatore. Na této internetové stránce je také rejstřík všech škol a školských zařízení v republice, kde lze ověřit, zda má vybraná škola státní zmocnění pro výuku vybraného oboru studia. Přihlášku je nutné podat do 15. března pro obory v denní formě studia a 20. března u jiné než denní formy studia. O konání dalších kol při-

jímacího řízení rozhoduje ředitel školy a v dalších kolech není počet přihlášek omezen. Žák by měl pozvánku k přijímací zkoušce v 1. kole dostat nejpozději do 14 dnů před termínem jejího konání. V případě dalších kol je to potom 7 pracovních dnů před zkouškou. Náhradní zkouška se pak koná nejpozději do jednoho měsíce po řádném termínu. Ovšem pozor! V případě, že se uchazečům kryjí termíny konání zkoušek, není to důvod pro stanovení náhradního termínu. Žák si tak musí zvolit, kterou zkoušku vykoná. O tom, zdali uspěl či nikoli, by se měl dozvědět do třech pracovních dnů po posledním termínu. Pokud uchazeč neuspěl, má možnost během tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí podat odvolání. Každý vycházející žák obdrží na své základní škole jeden zápisový lístek, a to nejpozději do 15. března. Lístek poté odevzdá do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí řediteli školy, ve které se rozhodl studovat.

Foto: David Gráf, MGO

Jak vybrat správnou střední školu R

ozhodnout se, na jakou další životní dráhu se vydají jejich kroky, není pro vycházející žáky a jejich rodiče vůbec snadné. Existuje však pár vodítek, podle kterých lze rozhodnutí usnadnit.

V prvé řadě by si případnou školu či obor měl žák vybrat podle svého zájmu. Nezanedbatelné je také vybírat si školu podle umístění a času dopravy, šancí na přijetí i podle kvali-

ty školy. Novější školy mají třeba lepší tělocvičny, venkovní sportoviště a modernější učebny. Starší školy mají zase obsáhlejší sbírky a knihovny. Ve výběru vhodné školy může pomoci

i účast na dni otevřených dveří, kde se lze seznámit s atmosférou školy a prohlédnout si učebny. Pomoci mohou také internetové stránky školy nebo webové

stránky, které si vedou její studenti. Získané informace od stávajících studentů či absolventů školy je ovšem nutné prověřovat se zřetelem na to, že jednotlivé názory jsou subjektivní.


22 12

KAM NA STŘEDNÍ

úterý 3. ledna 2012

Vítězné tažení výčepních z Opavy pokračovalo S hrdostí se za právě uplynulým rokem mohou ohlédnout také čtyři studenti z opavské hotelovky. Při soutěži na Gastrofestivalu Ostrava 2011 obsadili všechna tři první místa! Studenti tak nejen obhájili úspěchy z minulých dvou ročníků, ale nedali svým konkurentům žádnou šanci. Čtyři studenti Střední školy hotelnictví a služeb a VOŠ v Opavě (dřívější hotelovka) se spolu se svým odborným učitelem Jiřím Vizauerem zúčastnili Gastrofestivalu Ostrava 2011. Na výstavišti Černá louka se zapojili do soutěže čepování a servis piva. Po předloňském úspěchu, kdy žáci této školy obsadili ve zmíněné soutě-

OPAVA

ži 1. a 3. místo a loňském 1. a 2. místě, bylo jasné, že přijeli obhájit a snad i vylepšit výsledek. „Nenechali nic náhodě a nominovali jsme již zkušenější harcovníky. První místo ukořistila a nejcennější zlatý pohár vyhrála Denisa Unruhová, stříbrný byl Daniel Novák a na bronzový stupínek vystoupal Šimon Vlosinský. Všichni jsou žáci 3.C,“ mohl se právem pochlubit Vizauer. A protože soutěž probíhala většinou ve školních kostýmech, bylo opavskou střední školu po roce opět pořádně vidět. Na přední pozici se mezi 29 soutěžícími umístila také Klára Barvíková ze 3.D, která obsadila pěkné 5. místo. Cílem každoroční soutěže je

podle jmenovaného odborného pedagoga hodnocení znalostí a praktických dovedností z oblasti výroby, čepování a prodeje piva. Teoretická část soutěže prověřuje znalosti jak z historie vzniku piva, tak technologie výroby a zbožíznalství. „V praktické části soutěže tříčlenná porota hodnotila: přípravu a uchopení sklenice, způsob čepování piva do sklenice 0,5 l, dodržení správné míry, časového limitu, vizuální vzhled moku, servis piva se všemi náležitostmi a celkový dojem z práce výčepního,“ popsal průběh soutěže Jiří Vizauer, který neskrýval radost z velkého úspěchu svých svěřenců a skvělé propagace školy. (mk)

Foto: David Gráf, MGO

Foto: Jiří Vizauer

Na Mendláku, tam je blaze

V

ěřte mi, paní sousedko, taky jsem měla před rokem podobné starosti. Kam tu naši Kateřinu přihlásit. Na jakou střední školu? Aby ji to bavilo, aby se jí tam líbilo a taky aby měla pak šanci pokračovat na nějaké vhodné vysoké škole... Což o to, Kačka je chytrá, někdy až moc. Vybrala si Mendelovo gymnázium v Opavě. Že prý tam mají hodně přijatých absolventů na vysoké školy. Prý kolem 96 procent! Že se studenti zapojují dokonce i do mezinárodních projektů a soutěží, jezdí na rozmanité exkurze a že se zdokonalují v cizích jazycích přímo v zahraničí. Třeba v Německu, Polsku, na Slovensku, v Belgii nebo dokonce v Monaku! To všechno si naše Káča našla docela sama na internetu. Prý tam má Mendelovo gymnázium webové stránky www.mgo.opava.cz. Však víte, naše děti nás v tom hledání na internetu strčí do kapsy. Když jsem jí to vymlouvala, že je to velká škola, která má hodně přes 600 studentů a že se tam ztratí, smála se. Prý si tam najde nové kamarády. Tak jsem se taky poptávala. Kačenčina třídní říkala, že ano, že je to dobrá volba. Že tam mají různé

specializované učebny. Taky jazykové a že tam učí zahraniční lektoři. To se mi zamlouvalo, na jazyky je naše Kačka fakt dobrá. Taky moc pěkně zpívá, no a na tom Mendláku mají vyhlášený pěvecký sbor, který jezdí zpívat po celé Evropě, Luscinia se jmenuje. Tak to se líbilo Katušce i mně, ale pořád jsem váhala. Měla jsem běžné starosti jako každá normální matka. A víte, co mi pomohlo v rozhodování? Šla jsem tam na Den otevřených dveří. A ověřila jsem si, že všechno, co dcera vyčetla na internetu, je pravda. A ještě hodně víc: může absolvovat taneční, lyžařský a sportovní kurz a ještě nějaké adaptační kurzy... Každý den je otevřen bufet, automat na čaj, kávu a studené nápoje a zdroj pitné vody zdarma, takže mi neuschne. Navíc mají vlastní školní kuchyni. Studenti si můžou denně vybrat ze tří druhů jídel a vaří tam i racionální stravu. A když nám ředitel řekl, že děcka můžou zdarma získat z němčiny certifikát a pak studovat třeba na vysoké škole v Německu, už jsem neváhala. A Vám doporučuji: Den otevřených dveří mají 10. ledna. Mezi třetí a šestou si tam zajděte a uvidíte sama! PR

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OCHRANY OSOB A MAJETKU OSTRAVA S. R. O. MATURITNÍ ČTYŘLETÉ STUDIJNÍ OBORY: 65-42-M/01 Hotelnictví 65-42-M/02 Cestovní ruch 31-43-L/01 Oděvní technik

MATURITNÍ DVOULETÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM pro absolventy tříletých učebních oborů: 64-41-L/51 Podnikání

Podmínky přijetí do maturitních oborů: Do všech maturitních oborů se budou konat přijímací zkoušky, které bude centrálně zajišťovat odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Dle předpokladu budou obsahovat zkoušku z českého jazyka a matematiky. Pro obor Hotelnictví je vyžadováno potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti.

TŘÍLETÉ UČEBNÍ OBORY ZAKONČENÉ VÝUČNÍM LISTEM: 29-51-H/01 Výrobce potravin 29-53-H /01 Pekař 29-54-H/01 Cukrář 29-56-H/01 Řezník-uzenář 65-51-H/01 Kuchař-číšník 66-51-H/01 Prodavač 69-51-H/01 Kadeřník Podmínky přijetí do učebních oborů: Do učebních oborů se přijímací zkoušky nekonají. Podmínkou přijetí je splnění povinné školní docházky. Uchazeči budou seřazeni a přijímáni dle průměru ze všech předmětů za poslední tři pololetí na ZŠ.

Škola bezpečnostně právního charakteru s dvacetiletou tradicí poskytuje úplné střední odborné vzdělání. Je zde možno studovat v denním, dálkovém i distančním studiu: DENNÍ STUDIUM: OCHRANA OSOB A MAJETKU (ŠVP pro obor Bezpečnostně právní činnost, 68-42-M/01) Určeno pro žáky i žákyně 9. tříd ZŠ, ukončeno maturitní zkouškou. Přijímací zkouška obsahuje test fyzické zdatnosti a osobnostní psychotest (ten je pouze doporučující), dále je hodnocen prospěch ze ZŠ. PRÁVNÍ ADMINISTRATIVA (ŠVP pro obor Veřejnosprávní činnost, 68-43-M/01) Určeno pro žáky i žákyně 9. tříd ZŠ, ukončeno maturitní zkouškou. Studium je zaměřeno na přípravu pro administrativní práci v oblasti justice a státní správy. Přijímací zkouška se nekoná, hodnocen je pouze prospěch ze ZŠ. NÁSTAVBOVÉ STUDIUM: VEŘEJNĚ POŘÁDKOVÁ ČINNOST (68-42-L/501, tříleté dálkové nebo distanční studium) Pro absolventy tříletých učebních oborů všech směrů, ukončeno maturitní zkouškou. Přijímací zkouška se nekoná, nutno doložit pouze výuční list a potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti. Školné: denní studium 16 800,-/šk. rok, dálkové studium 14 400,-/šk. rok, distanční studium 15 300,-/šk. rok Uplatnění absolventů: možnost pokračování ve studiu na VŠ (směr právnický, sociální, pedagogický, FTVS, popř. Policejní akademie), obor Bezpečnostně právní činnost a Veřejně pořádková činnost nabízí uplatnění u obecní policie, v soukromých bezpečnostních agenturách, u orgánů celní správy, popř. i u Policie ČR, obor Veřejnosprávní činnost připravuje žáky pro administrativní práci ve státních úřadech, advokátních či realitních kancelářích či v oblasti justice.

DNYOTEVŘENÝCH OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DEN DVEŘÍ

Kontakt:

pro žáky 9. tříd ZŠ pro žáky 9. tříd -ZŠ Restaurace Terasa, Partyzánská 7, Opava 24. 11. 2011, 8:00-16:00 h Tyršova 34, Opava - 9. 12. 2011, 14:00-17:00 h Tyršova 34, Opava 13.1. 2012, Tyršova 34, Opava - 13. 1.14:00-17:00 2012, 14:00-17:00 hh

Sládečkova 393/90, 715 00 Ostrava-Michálkovice, tel.: 596 788 332, 604 290 961 Email: sekretarka@sosoomostrava.info www: http://sosoomostrava.info; www.sosoom.cz

Adresa: Tyršova 34, Opava Tel.: 553 711 628 skola@sshsopava.cz, www.sshsopava.cz

Dnyotevřených otevřených dveří: dveří: 3. 12. 201115:00 9:00-- 18:00 12:00 hod. Den 9.1.2012 hod. 9. 1. 2012 15:00 - 18:00 hod.


KAM NA STŘEDNÍ

úterý 3. ledna 2012

13 7

Němečtí studenti se ve škole nepřezouvají ani nestravují Z třítýdenní praxe na německém gymnáziu se koncem roku vrátila pedagožka Mendelova gymnázia v Opavě Petra Neubertová. A domnívá se, že ze srovnání vychází opavská střední škola velmi dobře. Šestadvacetiletá učitelka češtiny a němčiny využila nabídky německé strany na tzv. Hospitaci v praxi. A vyrazila do Bismarck gymnázia v německém Genthinu, který leží asi hodinu cesty od Berlína. Navštěvovala všechny předměty, od matematiky přes dějepis, zeměpis až po němčinu. „Vyučovalo se pochopitelně německy, takže to pro mne byla výborná škola. Osobně se mi nejvíce líbil předmět zvaný lernen-lernen, což

OPAVA

znamená učit se učení. Tam si studenti osvojovali správné metody učení. Třeba jak se učit, kdy, že mají mít kolem sebe pořádek apod.,“ uvedla sympatická plavovláska. Ze srovnání obou středních škol vyšlo podle ní opavské gymnázium velmi dobře. Uvedla, že v německé škole nemají šatny, a tak nejenže se studenti nepřezouvají, ale přenášejí si všechny své bundy, čepice, šály stále s sebou, z učebny do učebny, protože škola se nachází ve třech budovách. „Nemají ani školní kuchyni a tedy možnost stravovat se ve škole, ani nemají informace o denním dění ve škole na internetu jako my. Pro každou informaci si musí telefonovat do školy, což je komplikace pro studenty, jejich rodiče i učite-

le,“ míní mladá němčinářka. Lehké to podle ní nemají ani studenti, jejichž rodiče se stěhují, protože každá spolková země má svůj vlastní školský systém. Za velký přínos považuje to, že bydlela v učitelské rodině, kde se dověděla mnohé zajímavosti jak o německém školství, tak o problematice vztahů mezi „západními“ a „východními“ Němci. „Podnikli se mnou několik výletů nejen do Berlína, ale i do dalších měst. Takže kromě spousty materiálů pro výuku jsem si přivezla i spoustu zkušeností, které bych nevyčetla ani z knih, ani nenašla na internetu. Takže věřím, že mé hodiny němčiny budou pestřejší a zajímavější,“ zhodnotila závěrem Petra Neubertová. (mk)

Petra Neubertová (první zprava) s německými kolegyněmi. Poslední v řadě (zprava) Foto: Soukromý archiv Heike Schubert, u které opavská učitelka bydlela.

Klíčová data – obory bez talentové zkoušky 31. ledna 15. března 20. března 22. dubna 7. května 7. - 17. května 2. - 17. května

1

termín pro konání přijímací zkoušky v 1. kole (denní forma studia) do tohoto termínu musí ředitel odeslat rozhodnutí o přijetí/nepřijetí, pokud se nekonala přijímací zkouška termín pro konání přijímací zkoušky v 1. kole (jiná než denní forma, nástavbové studium, zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou)

každý uchazeč obdrží 1 zápisový lístek max. 1x můžete písemně požádat ředitele školy o zpětné vydání zápisového lístku náhradní termín zkoušky se koná nejpozději do 1 měsíce po řádném termínu zkoušky

2 3

je minimální počet termínů přijímacích zkoušek pro 1. kolo přijímacího řízení

5

rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení se při nedoručení ukládá 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené zápisový lístek musí být předán řediteli nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí

7

zaslání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí po vydání rozhodnutí po talentové zkoušce u 2. a dalšího kola se rozesílá pozvánka ke zkoušce nejpozději 7 dní před konáním

Klíčová data – obory s talentovou zkouškou 2. - 15. ledna 15. - 31. ledna 20. ledna 15. února

Čísla, která by měli rodiče znát

zveřejnění informací k 1. kolu přijímacích zkoušek se podává přihláška řediteli školy nejpozději obdrží žák na své ZŠ zápisový lístek poslední termín pro podání přihlášky u jiné než denní formy studia

termín pro konání talentové zkoušky pro obory s talentovou zkouškou v 1. kole termín pro konání talentové zkoušky v konzervatoři v 1. kole přijímacího řízení pro všechny formy vzdělávání nejzazší datum pro zaslání výsledku talentové zkoušky poslední datum pro zaslání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí na základě talentové zkoušky

14

je počet přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání do 3 pracovních dnů po termínu přijímací zkoušky musí být odesláno rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do 3 dnů po termínu zkoušky se musí písemně omluvit důvod neúčasti u zkoušky

u 1. kola přijímací zkoušky se rozesílá pozvánka nejpozději 14 dní před konáním STØEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV pøíspìvková organizace

Ing. Zdenìk WELNA, øeditel Opavská 49, 794 01 Krnov tel.: 554 614 760, mobil: 552 304 079, 736 264 442 e-mail: skola@ssamp-krnov.cz, www.ssamp-krnov.cz

MASARYKOVA STŘEDNÍ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKÁ A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, OPAVA

Škola je svou tradicí zaměřena na vzdělávání v oblasti konstrukce automobilů, mechanizace, automatizace, výpočetní techniky, elektrotechniky, elektroniky a ekonomiky pro absolventy 9. tříd ZŠ a pro celoživotní vzdělávání dospělých.

(Trenérská škola Mendelovy univerzity v Brně, realizátor mnoha národních i mezinárodních projektů, držitel titulu Ekologická škola v Moravskoslezském kraji) Charakteristika školy t největší nabídka přírodovědných, zemědělských a zahradnických oborů v ČR t učební obory, maturitní obory, nástavbové studium, vyšší odborná škola, jediná svého zaměření v ČR t rozsáhlá mezinárodní spolupráce, možnosti zahraniční praxe t velké množství projektů pro kvalitní vzdělávání t spolupráce s univerzitami a výzkumnými ústavy, zaměstnavateli, podíl na výuce t velké množství kroužků, nadstandardní sportovní zázemí, horolezecká stěna t vlastní jezdecký oddíl, autoškola, aranžerské dílny, kurz myslivosti t vlastní domov mládeže s moderním vybavením a nová školní jídelna s celodenním stravováním

STUDIJNÍ NABÍDKA ŠKOLY Studijní obory školy zakončené maturitní zkouškou 41-41-M/01 Agropodnikání, zaměření ekonomika, zaměření provoz 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum 28-42-L/01 Chemik operátor – průmyslová chemie 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí , zaměření Ochrana přírody a prostředí Učební obory školy zakončené závěrečnou zkouškou 41-51-H/01 Zemědělec, farmář 41-52-H/01 Zahradník Nástavbové studium 64-41-L/51 Podnikání Vyšší odborná škola 41-31-N/01 Regionální politika zemědělství a venkova

Den otevřených dveří 10. 1. 2012 od 15 hod.

Zapojení do programu TIME, ACHIEVEMENT, LEONARDO DA VINCIs výučním listem: Elektrikář Instalatér Klempíř Pokrývač Tesař Truhlář Zedník

Nabízíme vzdělání v oborech a s maturitní zkouškou: Operátor dřevařské a nábytkářské výroby Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov

Nabízíme rovněž realizaci zakázek ve všech uvedených oborech. Informace o zakázkové činnosti na tel: 604 506 300 Informace o studiu na tel: 555 538 002 otevřených dveří: 24. 2011 Den otevřenýchDen dveří: 12. 1. 2012 od 11. 12:00 do 16:00 hodin e-mail: sekretariat@soustop.cz Další informace na www.soustop.cz


22 14

KAM NA STŘEDNÍ

úterý 3. ledna 2012

Přípravu nelze podceňovat D

ěti by v tomto období neměly zanedbávat přípravu na přijímačky a jejich rodiče by jim měli v jejich snažení pomáhat a býti oporou. Rodiče by se měli snažit do svých dětí vlít optimismus a zdravou sebedůvěru. Dítě nestresovat a vysvětlit mu, že i neúspěchem u zkoušek život nekončí. Vždy existují i další možnosti. Je dobré, když se rodič zajímá, jaké pokroky dělá dítě v přípravě, a dbá také na to, aby mělo dostatek volnočasových aktivit. Je vhodné zajímat se i o možnosti přípravy na přijímací zkoušky, jako jsou přípravné kurzy, doučování, učebnice a testy k přijímacím zkouškám. Žáci by si pak měli uvědomit, že přijímací zkoušky nejsou alfou a omegou jejich života. Na druhou stranu by si měli stanovit svůj cíl a snažit se ho dosáhnout. Důležitá je pravidelná příprava na zkoušky, je lepší strávit nad přípravou každý den 20 až 30 minut, než jednou týdně 2 hodiny. Přípravu je dobré naplánovat i s časem pro odpočinek a sport. Žáci by neměli posouvat nejtěžší látku na konec přípravného období ani se pokoušet naučit se vše naráz. Ne nadarmo se říká, že opakování je matka moudrosti. Dobré je zkusit si přijímačky nanečisto a nebát se svého strachu. I obava totiž může být ku prospěchu. (red)

Foto: David Gráf, MGO

Montessori metoda od září v Opavě OPAVA

Gymnázium, Vítkov, Komenského 145,

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální,

příspěvková organizace

příspěvková organizace Ostrava – Mariánské Hory, Karasova 16 Studijní maturitní obory:

 Obchodní akademie (denní i dálkové studium)

 Ekonomické lyceum Veřejnosprávní činnost DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 9. 11. 1. 2012 21. 2011od od10 10do do17 17hodin hodin www.oao.cz nebo na tel.: 599 524 211

otevírá ve školním roce 2012/2013 třídu osmiletého a čtyřletého studia se všeobecným zaměřením

Den otevřených dveří – 11.2.2012 • kvalitní výuka cizích jazyků (AJ, NJ, FJ, RJ) • mezinárodní zkoušky z AJ, NJ • programování, internet • zkušenos s prací integrovaných žáků + bezbariérový přístup • široká nabídka volitelných předmětů a zájmových kroužků • sportovní areál s posilovnou, horolezeckou stěnou a tenisovými kurty • poznávací exkurze domácí i zahraniční (Francie, Velká Británie, Itálie, Rakousko, Slovensko, Chorvatsko atd.) • lyžařské a sportovně-turis cké kurzy • kurz společenského chování a tance, návštěvy divadelních a filmových představení, koncertů • pěvecký sbor • výstavy ve studentské galerii Gaudeamus • školní knihovna, studovna • komunitní centrum - akce pro žáky i veřejnost • podpora dobrovolnické činnos našich žáků • dlouhodobě vysoká úspěšnost přije na VŠ • večerní studium pro dospělé

tel/fax: 556 300 455, e-mail: gvitkov@gvitkov.cz, www.gvitkov.cz

Jak efektivně inzerovat? Poradíme Vám! Lucie Tvrdoňová a Jan Kuzník

Od následujícího školního roku budou mít děti možnost vzdělávání takzvanou Montessori metodou. V Opavě totiž začne fungovat základní škola vyučující touto metodou, a to jako jediná v Moravskoslezském kraji. „Vzhledem k tomu, že v současné době nejsou žádné volné prostory v budovách opavských základních škol, byla zvolena alternativa umístění základní školy s prvním stupněm v budově Slezského gymnázia Opava,“ uvedla vedoucí odboru školství Miroslava Konečná. Škola, která ponese název Nový svět, tedy vznikne v prostorách bývalé Mateřské školy na ulici Komenského. Ty jsou v současné době využívány Slezským gymnáziem, které provozuje kraj. Třídy jsou zde odděleny od běžného provozu gymnázia, také vchod je umístěn zcela zvlášť od vstupu do gymnázia. Prostory pro zřízení tříd nové školy si město pronajme za symbolické nájemné od kraje. Informovala o tom tisková mluvčí Hlásky Lada Dobrovolná. „Město Opava bude hradit pouze roční provozní náklady, které budou podle velmi hrubého odhadu činit přibližně 250 tisíc korun,“ uvedl náměstek primátora Daniel Žídek s tím, že v příštím roce navíc město pro zahájení činnosti této alternativní školy uvolní dalších více než 400 tisíc korun na nákup vybavení a pomůcek. „Jde však jen o jednorázovou dotaci. Další nákup učebních pomůcek bude podporován Sdružením Montessori Opava, které bylo zaregistrováno v květnu 2010. Učební pomůcky a další vzdělávání učitelů bude částečně hrazeno také z měsíčních členských příspěvků rodičů,“ dodala Miroslava Konečná. Celkově škola Nový svět získá z rozpočtu města na rok 2012 příspěvek ve výši 664 600 Kč. V roce 2013 bude z rozpočtu čerpána již pouze částka na provozní náklady, tj. zaplacení energií, která bude stanovena podle skutečného čerpání z roku 2012. (red)

Management cestovního ruchu Management v dopravě (zaměření na leteckou dopravu) • čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou • možnost pokračování ve studiu na vysokých školách • uplatnění v cestovních kancelářích, informačních střediscích, v manažersko-ekonomických funkcích, na letištích, spedicích, v logistických firmách pro zájemce • pilotní průkaz a kurzy palubních průvodčích (letušky a stewardi) • státní zkouška z obchodní korespondence • studium dalších jazyků – jazyk španělský, francouzský, ruský a italský • licence instruktora lyžování

x INFORMA: 2. - 3. 11. 2011 dveří: • Dny otevřených x10. Dny dveĜí: 9:00 - 17:00 1.otevĜených a 7. 2. 2012 7.2.2011 2012 9:00 - 17:00 25. 10.10.1. a 29.a 11.

777 719 372 í práce obráběc děvů • šití o

CO NABÍZÍME NAVÍC : Možnost získání stipendia u oborĤ ObrábČþ kovĤ, Zámeþník a NástrojaĜ. Moderní vybavení odborných pracovišĢ školy – CNC obrábČcí stroje, mČĜicí technika Základní kurz svaĜování – pro zájemce dle výbČru a kapacity sváĜeþské školy PĜístup rodiþĤ pĜes internet ke známkám žáka, docházce a objednání stravy Vykonání praxe na odborných pracovištích školy i ve spolupracujících firmách ZajištČní stravování v areálu školy a dílen Vynikající vybavenost výpoþetní technikou, e-learning Ubytování v domovČ mládeže v areálu školy, možnost využití internetu, Wi-Fi Sportovní vyžití, sportovní hry, úþast ve sportovních soutČžích; lyžaĜské, sportovní a vodácké kurzy

• poznávací zájezdy

lucie.tvrdonova@regionopavsko.cz

725 352 171 jan.kuznik@regionopavsko.cz

DO PRŮMĚRU 1,6 BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

www.sos-dcr.cz

Beethovenova 1, 746 01 Opava tel.: 553 714 257, 731 625 797 info@konzervator.cz Církevní konzervatoř Opava (CKO) přijímá žáky k dennímu i kombinovanému studiu HUDBY, hlavní obory: hra na varhany, klavír, cembalo, dechové a strunné nástroje, sólový zpěv, řízení sboru, skladba a dirigování, podrobněji viz www.konzervator.cz. Zvolený hlavní obor doplňují od 3. ročníku obligátní obory varhany, zpěv, řízení sboru a samozřejmě klavír (od 1.roč.). Škola se nachází v rekonstruovaných prostorách historického objektu. Učebny jsou nově a kvalitně vybaveny, budova má bezbariérový přístup, připojení k internetu a kvalitní audiovizuální techniku. Při CKO pracují 3 pěvecké sbory. Škola nabízí ubytování v novém domově mládeže 2. patře budovy. Pokoje jsou 2-4lůžkové s vl. soc. zařízením, přípojkou www.konzervator.cz ve k internetu i TV. Školné se na CKO neplatí. Škola je ekumenicky otevřená. Školu lze navštívit také kdykoliv po předchozí telefonické domluvě, tel. sekretariát: 553 717 257, 731 625 797. TALENTOVÉ ZKOUŠKY: 19. 1. 2012 a 11. 4. 2012. Pro školní rok 2012/2013 máme ještě dostatek volných míst ve všech zaměřeních oboru Hudba. Přihlášku ke studiu zašlete co nejdříve na adresu školy: Církevní konzervatoř Opava, Beethovenova 1, 746 01 Opava. Bližší informace o studiu, podmínkách talentových zkoušek, ale i přihláška ke stažení na: www.konzervator.cz

Církevní konzervatoř Opava

01RO11--14  

M ílovými kroky se blíží přijíma- i účast na dni otevřených dve- ří, kde se lze seznámit s atmo- sférou školy a prohlédnout si učebny. Pomoc...

01RO11--14  

M ílovými kroky se blíží přijíma- i účast na dni otevřených dve- ří, kde se lze seznámit s atmo- sférou školy a prohlédnout si učebny. Pomoc...

Advertisement