Page 1

HRADY ZÁMKY

CASTLES AND CHATEAUS

OOCR_brozura_11_HRADY_99x210_V10.indd 1

GRODY, ZAMKI

14.3.2013 17:34:57


V regióne Malej Fatry nájdeme mnohé zachovalé zrúcaniny, ako i významné hrady a zámky. Budatínsky zámok je najviac zrekonštruovaný a nachádza sa v ňom aj expozícia Považského múzea. Z  ďalších turisticky atraktívnych pamiatok možno menovať hrady Strečno, Lietavu či Starhrad. Za zmienku určite stoja aj kaštiele – v Gbeľanoch či Tepličke nad Váhom.

In the Malá Fatra region you can find many wellpreserved ruins, as well as significant castles and châteaus. The Budatín Castle is the most renovated one and there is a presentation of the Považské Museum located within it. Other attractive castles include: Strečno, Lietava and Starhrad. Also worth mentioning are the châteaus – in Gbeľany and Teplička nad Váhom.

W regionie Małej Fatry znajdziecie liczne zachowane ruiny oraz ważne grody i zamki. Budatíński Zamek jest najbardziej odnowiony i  znajduje się w nim wystawa Muzeum Považskiego. Do kolejnych atrakcji można zaliczyć zamki Strečno, Lietava lub Starhrad. Napewno warto wspomnieć także kasztele – w Gbeľanach lub Tepliczce nad Váhom.

OOCR_brozura_11_HRADY_99x210_V10.indd 2

14.3.2013 17:35:00


Vitajte na Slovensku, vitajte v Malej Fatre, vitajte u nás... Welcome to Slovakia, welcome to Malá Fatra, welcome here... Witajcie na Słowacji, witajcie w regionie Malá Fatra, witajcie u nas...

OOCR_brozura_11_HRADY_99x210_V10.indd 3

14.3.2013 17:35:01


BUDATÍNSKY ZÁMOK Len pár minút chôdze z centra Žiliny je vzdialený Budatínsky zámok. Aj napriek tomu, že je z dôvodu rekonštrukcie zatvorený, v jeho areáli si môžete pozrieť skutočne jedinečnú expozíciu, kvôli ktorej sem prichádzajú turisti z  celého sveta. Je venovaná špecifickému slovenskému remeslu – drotárstvu. Priblíži vám jeho históriu a  život drotárskych majstrov. Nielen deti určite poteší drôtená kolekcia rozmerných figúr ľudí, zvierat, rozprávkových bytostí a modelov dopravných prostriedkov.

OOCR_brozura_11_HRADY_99x210_V10.indd 4

14.3.2013 17:35:04


BUDATÍN CASTLE We invite you to stroll straight from the centre of the town to visit the Budatín Castle, which is only a few minutes walk away. The interior of the Budatín Castle is closed to public due to the ongoing reconstruction. In close proximity to the castle is an exhibition hall which exhibits the tinkers´ craft admired by tourists from all over the world. Your children will surely be delighted by a  collection of large figures of humans, animals, fairy tale beings and models of vehicles – everything made of wire.

ZAMEK BUDATÍŃSKI Zamek Budatíński jest oddalony od centrum miasta tylko kilka minut pieszo. Chociaż ze względu na rekontrukcję jest zamknięty, w jego areale można obejrzeć naprawdę wyjątkową wystawę, dla której przyjeżdżają turyści z całego świata. Jest ona poświęcona unikalnemu słowackiemu rzemiosłu – druciarstwu. Wystawa przybliża historię i  życie mistrów druciarstwa. Nie tylko dzieciom spodoba się druciana kolekcja figur ludzi, zwierząt, postaci bajkowych i modeli środków lokomocji.

GPS: 49.23611, 18.73413

OOCR_brozura_11_HRADY_99x210_V10.indd 5

www.pmza.sk

14.3.2013 17:35:05


HRAD STREČNO Na ľavom brehu rieky Váh sa na vápencovom brale nad obcou Strečno vypína hrad Strečno. Miesto ako stvorené na výlet s deťmi. Táto, v  minulosti najbezpečnejšia pevnosť Považia, žije počas celého roka zaujímavými kultúrnymi podujatiami. Najznámejšou historickou osobnosťou, ktorá na hrade žila, je Žofia Bosniaková, ktorej zvykli pre jej dobré skutky a pomoc chorým hovoriť aj „Svätica zo Strečna“.

OOCR_brozura_11_HRADY_99x210_V10.indd 6

14.3.2013 17:35:07


STREČNO CASTLE The Strečno Castle looms on the high limestone rock above the village of Strečno on the left bank of the river Váh. This place is ideal for a trip with children. Come with them “to capture” the past’s safest fortress of the Považie area which comes to life with several interesting cultural events all year round. The most famous historical figure that has ever lived in the Castle is, without a doubt, Žofia Bosniaková. She was named the “Saint of the Strečno” for helping the sick and the poor and other good deeds.

ZAMEK STREČNO Na lewym brzegu rzeki Váh, na wapieńcowej skale wznosi się Zamek Strečno. Miejsce to jest stworzone dla wycieczek z dziećmi. Ta w przeszłości najbezpieczniejsza twierdza regionu Povażie przez cały rok żyje licznymi, ciekawymi przedsięwzięciami kulturowymi. Najbardziej znaną postacią historyczną, która tu mieszkała jest Žofia Bosniaková, którą ze względu na jej dobre uczynki i pomoc dla chorych nazywano „Świętą ze Strečna”.

GPS: 49.176944, 18.862778

OOCR_brozura_11_HRADY_99x210_V10.indd 7

www.pmza.sk

14.3.2013 17:35:10


HRAD LIETAVA Najnavštevovanejšiu zrúcaninu nášho regiónu nájdete len 12 km od Žiliny, smerom na Rajeckú dolinu. Hrad Lietava patrí k najrozsiahlejším zrúcaninám na Slovensku. Majestátne sa vypína nad obcou Lietava. Z hradného vrchu si môžete vychutnať atraktívne výhľady na Strážovské vrchy, Malú Fatru a  Veľkú Fatru. Čarovná zrúcanina hradu Lietava je miestom, na ktoré určite nezabudnete.

OOCR_brozura_11_HRADY_99x210_V10.indd 8

14.3.2013 17:35:12


LIETAVA CASTLE The most frequently visited ruin of our region can be found only 12 km from Žilina in the direction of the Rajecká Valley. The ruins of the Lietava Castle are one of the most extensive in Slovakia. It looms majestically above the village of Lietava. From the Castle Hill, you can enjoy attractive views of the Strážovské vrchy, Malá Fatra and Veľká Fatra. The enchanting castle ruin is a place you’ll never forget.

ZAMEK LIETAVA Najczęściej odwiedzane ruiny naszego regionu znajdziecie tylko 12 km od Žiliny, w kierunku na Dolinę Rajecką. Zamek Lietava należy do najrozleglejszych ruin na Słowacji. Majestatycznie wznosi się nad miejscowością Lietava. Z zamkowego wzgórza możnapodziwiać atrakcyjne widoki na Strážovskie Wierchy, Małą Fatrę i Wielką Fatrę. Malownicze ruiny Zamku Lietava są miejscem na które na pewno tak szybko nie zapomnicie.

GPS: 49.16, 18.685

OOCR_brozura_11_HRADY_99x210_V10.indd 9

www.hradlietava.sk

14.3.2013 17:35:13


STARHRAD Jedinečný pohľad na Domašínsky meander Váhu sa vám naskytne zo zrúcaniny Starého hradu. Nenáročný výstup k hradu zvládnu aj deti. Starý hrad, nazývaný aj Starhrad, si dodnes zachoval murivo a  pôdorys stredovekého hradu. Zachovala sa veža, priekopa a základy hospodárskych budov. Nájsť môžete aj otvory pôvodných okien a vstupov.

OOCR_brozura_11_HRADY_99x210_V10.indd 10

14.3.2013 17:35:15


STARHRAD (THE OLD CASTLE) A remarkable view of the Domašínsky Meander of the river Váh can be seen from the ruins of the Starý Castle. The climb is very easy, even your children can manage it with no problem. The Starý Castle, also called Starhrad, has retained the masonry and layout of a  medieval castle. The tower is still preserved as well as the ditch and the foundations of farm buildings. Some places still retain their original windows and openings.

STARHRAD (STARY ZAMEK) Wyjątkowa panorama na Meander Domašíński na Váhu można podziwiać z ruin Starego Zamku. Z łatwym wejściem na Zamek poradzą sobie nawet dzieci. Stary Zamek nazywany Starhrad, do dzisiaj zachował mury i sylwetkę średniowiecznego grodu. Zachowała się wieża, fosa i fundamenty budynków gospodarczych. Można znaleźć otwory po oknach i wejściach.

GPS: 49.177778, 18.890278

OOCR_brozura_11_HRADY_99x210_V10.indd 11

14.3.2013 17:35:15


Turistické informačné kancelárie v regióne Malá Fatra Tourist Information Offices in the region of Mala Fatra / Biura Informacji Turystycznej w regionie Malá Fatra Turistická informačná kancelária mesta Žilina / Tourist Information Office of Zilina / Biura Informacji Turystycznej Miasta Žilina Adresa: Námestie A. Hlinku 9, 010 01 Žilina, tel./fax: +421 41 723 31 86, mobil: +421 907 845 567, e-mail: info@tikzilina.eu, web: www.tikzilina.eu, GPS: 49.1329, 18.4433 Združenie turizmu Terchová / Tourist Association Terchova / Stowarzyszenie Turystyki Terchová Adresa: Ul. sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová, tel./fax: +421 41 599 31 00, +421 41 569 53 07, e-mail: ztt@ztt.sk, web: www.ztt.sk, GPS: 49.25789, 19.0272 Umelecko-informačné centrum Stará Bystrica / Art-information Center Stara Bystrica / Centrum artystyczno-informacyjne Stará Bystrica Adresa: Galéria pod Slovenským orlojom, 023 04 Stará Bystrica 466, tel.: +421 41 439 54 65, e-mail: uic@starabystrica.sk, GPS: 49.346795, 18.937617

www.regionmalafatra.sk

OOCR_brozura_11_HRADY_99x210_V10.indd 12

14.3.2013 17:35:21

Region Mala Fatra: Hrady, zámky / Castles and Chateaus / Grody, Zamki  
Region Mala Fatra: Hrady, zámky / Castles and Chateaus / Grody, Zamki  
Advertisement