Page 1

PODUJATIA events wydarzenia

OOCR_brozura_10_PODUJATIA_99x210_V10.indd 1

14.3.2013 16:45:03


Región Malá Fatra je skutočne miestom, kde nájdete všetko. Nádhernú prírodu, stovky kilometrov turistických chodníčkov, jedinečné skalné útvary, priezračné vodopády, špičkové lyžiarske stredisko a samozrejme milých a  ochotných ľudí. Pravidelne sa u  nás konajú zaujímavé kultúrne podujatia, výnimočné festivaly a vyhľadávané športové podujatia, ktoré vám zaručia, že sa v  Malej Fatre nudiť určite nebudete.

The Malá Fatra region is truly a place where you can find everything. Wonderful natural beauty, hundreds of kilometres of tourist trails, unique rock formations, crystal clear waterfalls, top ski resort and, of course, kind and obliging people. Several interesting cultural events, festivals and sought after sporting events, which guarantee that you will surely not get bored in Malá Fatra, are held on a regular base.

Region Mała Fatra jest miejscem, gdzie naprawdę znajdziecie wszystko. Piękną przyrodę, setki kilometrów turystycznych szlaków, unikatowe skalne formacje, przejrzyste wodospady, najwyższej klasy ośrodek narciarski i oczywiście miłych i uprzejmych ludzi. Regularnie odbywają sią ciekawe przedsięwzięcia kulturowe, unikalne festiwale i popularne imprezy sportowe, które gwarantują, że nigdy nie bądziecie się nudzić w Małej Fatrze.

OOCR_brozura_10_PODUJATIA_99x210_V10.indd 2

14.3.2013 16:45:05


Vitajte na Slovensku, vitajte v Malej Fatre, vitajte u nás... Welcome to Slovakia, welcome to Malá Fatra, welcome here... Witajcie na Słowacji, witajcie w regionie Malá Fatra, witajcie u nas...

OOCR_brozura_10_PODUJATIA_99x210_V10.indd 3

14.3.2013 16:45:06


PODUJATIA

events wydarzenia

Staromestské slávnosti

VALENTÍN NA LIETAVSKOM HRADE, Lietavský hrad / február Sviatok všetkých zamilovaných si môžete v Malej Fatre vychutnať netradične. ST. VALENTINE IN THE LIETAVA CASTLE, Lietava Castle / February You can celebrate a day of love in the Malá Fatra in a nontraditional way.

WALENTYNKI NA ZAMKU LIETAVA, Zamek w Lietave / luty Święto wszystkich zakochanych można spędzić w Małej Fatrze w nietradycyjny sposób.

CARNEVAL SLOVAKIA ŽILINA, Žilina / február Najväčší festival karnevalových masiek na Slovensku. V programe vystupujú folklórne skupiny. CARNIVAL SLOVAKIA ŽILINA, Žilina / February The biggest festival of carnival masks in Slovakia. Several folklore groups perform in the program.

CARNEVAL SLOVAKIA ŽILINA, Žilina / luty Największy festiwal karnawałowy na Słowacji. W programie występy zespołów ludowych.

OOCR_brozura_10_PODUJATIA_99x210_V10.indd 4

14.3.2013 16:45:10


STREDOEURÓPSKY FESTIVAL KONCERTNÉHO UMENIA, Žilina / apríl Na pódiu Domu umenia Fatra sa predstavuje elita európskeho dirigentského a interpretačného umenia. CENTRAL-EUROPEAN MUSIC FESTIVAL, Žilina / April The elite of European conductors and interpretative art presents itself on the podium of the House of Arts Fatra.

ŚRODKOWOEUROPEJSKI FESTIWAL SZTUKI KONCERTOWEJ, Žilina / kwiecień Na pódiu Domu umenia Fatra sa predstavuje elita európskeho dirigentského a interpretačného umenia.

MS VO VARENÍ A JEDENÍ BRYNDZOVÝCH HALUŠIEK, Terchová / máj Toto jedinečné gastronomické podujatie je bohaté aj na sprievodný program. WORLD CHAMPIONCHIP IN COOKING AND EATING OF BRYNDZOVÉ HALUŠKY, Terchová / May This unique gastronomic event also has a rich accompanying program.

MŚ W GOTOWANIU I JEDZENIU HALUSZEK Z BRYNDZĄ, Terchová / maj Unikalne przedsięwzięcie kulinarne z  bogatym programem towarzyszącym.

STAROMESTSKÉ SLÁVNOSTI, Žilina / koniec mája, začiatok júna Tradičné trhy ľudových a umeleckých remesiel, hudobné vystúpenia a atrakcie pre deti. OLD TOWN CELEBRATIONS Žilina / end of May, beginning of June Traditional markets of folk art and crafts, musical performances and attractions for children.

UROCZYSTOŚCI STAROMIEJSKIE, Žilina / koniec maja, początek czerwca Tradycyjny jarmark rzemiosł ludowych i artystycznych, występy muzyczne i liczne atrakcje dla dzieci.

OOCR_brozura_10_PODUJATIA_99x210_V10.indd 5

14.3.2013 16:45:11


KIOSK, Stanica Žilina-Záriečie / júl Predstavuje to najzaujímavejšie, čo vzniklo v uplynulej sezóne na scéne súčasného nezávislého slovenského divadla a tanca. KIOSK, Station Žilina-Záriečie / July This is the most interesting thing, which originated in the previous season on the stage of the current independent Slovak theatre and dance.

KIOSK, Stacja Žilina-Záriečie / lipiec Prezentuje to co najciekawsze i co powstało w zeszłym sezonie na scenie nowoczesnego, nezależnego teatru i tańca.

CYRILOMETODSKÉ SLÁVNOSTI, Terchová / júl Liturgický, ale i kultúrny program. Vyvrcholením osláv je svätá omša na vrchu Oravcové. CYRILO-METHODIUS CELEBRATIONS, Terchová / July Liturgical, but also cultural program. The culmination of the celebrations is a Holy Mass on the top of Oravcové mountain.

ŚWIĘTO CYRYLA I METODEGO, Terchová / lipiec Program liturgiczny i kulturalny. Kulminacyjnym punktem jest msza święta na wzgórzu Oravcové.

OSLAVY ZVRCHOVANOSTI, Stará Bystrica / júl Trojdňové oslavy. V programe je zapálenie Vatry zvrchovanosti, folklórne súbory a hudobné skupiny. CELEBRATIONS OF SOVEREIGNTY, Stará Bystrica / July A three-day celebration. Lighting of Bonfire of sovereignty. folklore and music groups are included in the program.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI, Stará Bystrica / lipiec Trzydniowe święto. W programie palenie Ogniska Niepodległości, zespoły folklorystyczne, zespoły muzyczne.

OOCR_brozura_10_PODUJATIA_99x210_V10.indd 6

14.3.2013 16:45:11


BAŽANT KINEMATOGRAF, Žilina / júl Originálny celoslovenský kočovný typ „open air kina“. Predstavenia sú realizované z retro-autobusov Škoda RTO a skladajú sa z českých a slovenských filmov. BAŽANT KINEMATOGRAF, Žilina / July Original migrant open air cinema, where the performances are watched from retro-buses Skoda RTO, including Slovak and Czech movies.

BAŽANT KINEMATOGRAF, Žilina / lipiec Oryginalny, koczowniczy typ „open air kina”, które odbywają się w stylowych retro-autobusach Škoda RTO, składa się głównie z filmów czeskich i słowackich.

ŽILINSKÉ KULTÚRNE LETO, Žilina / jún – september Koncerty, divadlá, výstavy a filmové projekcie na Mariánskom námestí a Námestí Andreja Hlinku. ŽILINA CULTURAL SUMMER, Žilina / June – September Concerts, theatre performances exhibitions and film screenings directly on St. Mary´s square and Andrej Hlinka square.

ŽILIŃSKIE LATO KULTURALNE, Žilina / czerwiec–wrzesień Koncerty, przedstawienia teataralne, wystawy, projekcje filmów na Rynku Mariańskim i Placu Andreja Hlinku.

FEST ANČA, Žilina / jún Festival animovaných filmov na Stanici Žilina-Záriečie, od súťažných až po detské filmy a videoklipy. FEST ANČA, Žilina / June Festival of animated films at the Žilina-Záriečie Station, including competition films, children’s  films and video clips.

FEST ANČA, Žilina / czerwiec Festiwal filmów animowanych na Stacji Žilina-Záriečie, od konkursowych po dziecięce i wideoklipy.

OOCR_brozura_10_PODUJATIA_99x210_V10.indd 7

14.3.2013 16:45:11


Stredoveký deň

SOCHÁRSKE SYMPÓZIUM, Žilina / júl Priamo na Mariánskom námestí v Žiline je reprezentované tradičné ľudové umenie drevorezbárskej tvorby. WOODCARVING SYMPOSIUM, Žilina / July The traditional folk art of woodcarving is presented directly on Mariánske námestie (St. Mary´s square)

SYMPOZJUM RZEŹBIARSKIE, Žilina / lipiec Bezpośrednio na Mariańskim Rynku w Žilinie jest prezentowane tradycyjna sztuka ludowa i twórczość rzeźbiarska.

JÁNOŠÍKOVE DNI, Terchová / júl Medzinárodný folklórny festival je spojený s prezentáciou ľudového umenia, svätou omšou, ľudovými veselicami či púťovými atrakciami. JÁNOŠÍK´S DAYS, Terchová / July The International Folklore festival is connected with the presentation of folk art, a Holy Mass, popular parade and fun-fair attractions.

JANOSIKOWE DNI, Terchová / lipiec Międzynarodwy festiwal folklorystyczny połączony z prezentacją sztuki ludowej, mszą świętą, zabawami i imprezami wędrownymi.

OOCR_brozura_10_PODUJATIA_99x210_V10.indd 8

14.3.2013 16:45:12


DEŇ EURÓPSKEJ KULTÚRY, Žilina / august Medzinárodný festival kultúry a umenia partnerských miest mesta Žilina. EUROPEAN CULTURE DAY, Žilina / August The international festival of culture and art of partner towns of the city of Žilina.

DZIEŃ KULTURY EUROPEJSKIEJ, Žilina / sierpień Międzynarodowy festiwal kultury i sztuki miast partnerskich miasta Žilina.

TERCHOVSKÝ BUDZOGÁŇ, Terchová / august Hudobný festival rockovej hudby sa vďaka hudobným skvostom, ktoré tu vystupujú, ale aj nádhernej prírode stáva čoraz obľúbenejším. TERCHOVSKÝ BUDZOGÁŇ, Terchová / August This rock music festival is becoming increasingly popular thanks to both the musical gems that presents themselves here and surrounding natural beauty.

TERCHOVSKI BUDZOGÁŇ, Terchová / sierpień Muzyczny festiwal rockowy, coraz popularniejszy ze względu na muzyczne gwiazdy, które tu występują i piękną naturalną scenerię.

STREDOVEKÝ DEŇ, Žilina / august Stredoveký rínok na Mariánskom námestí. Na svoje si prídu milovníci dobrého jedla, hudby, či bojového umenia. Pri práci uvidíte zručných remeselníkov. MEDIEVAL DAY, Žilina / August A medieval village square on Mariánske námestie (St. Mary´s square). Lovers of good food, music and martial arts will fully enjoy it. You can see skilled craftsmen at work, too.

DZIEŃ ŚREDNIOWIECZA, Žilina / sierpień Średniowieczny rynek na Rynku Mariańskim. Coś dla siebie znajdą miłośnicy dobrego jadła, muzyki i sztuki walk. Zobaczycie przy pracy zręcznych rzemieślników.

OOCR_brozura_10_PODUJATIA_99x210_V10.indd 9

14.3.2013 16:45:14


Vianočné trhy

JAŠIDIELŇA, Žilina / september Trojdňový festival tvorivosti a fantázie pre ľudí s mentálnym postihnutím, prostredníctvom ktorého vchádzajú do sveta rozprávok. JAŠIDIELŇA, Žilina / September A  three-day festival of creativity and imagination for people with mental disabilities through which they access the world of fairy tales.

JAŠIDIELŇA, Žilina / wrzesień Trzydniowy festiwal twórczości i fantazji dla ludzi upośledzonych mentalnie, za pośrednictwem którego dostają sią do krainy bajek.

FESTIVAL SENIOROV, Žilina / september Prezentácia seniorského života hudbou, spevom, tancom. Ľudovými krojmi, ručnými prácami a kuchyňou starých mám. FESTIVAL OF SENIORS, Žilina / September Presentation of the senior life through music, singing and dancing as well as folk costumes, hand-works and cuisine of grandmas.

FESTIWAL SENIORÓW, Žilina / wrzesień Prezentacja stylu życia seniorów poprzez muzyką, taniec I śpiew. Stroje ludowe, prace rączne i kuchnia naszych przodków.

OOCR_brozura_10_PODUJATIA_99x210_V10.indd 10

14.3.2013 16:45:14


ŽILINSKÝ LITERÁRNY FESTIVAL, Žilina / október Stretnutie ľudí, ktorí milujú nielen dobrú knihu, ale radi si vypočujú aj zaujímavé slovo a dobrú hudbu. ŽILINA LITERARY FESTIVAL, Žilina / October A gathering of people who not only love reading a good book, but also like to hear an interesting word and good music.

ŽILIŃSKI FESTIWAL LITERACKI, Žilina / pażdziernik Spotkanie ludzi, którzy kochają nie tylko dobrą książkę ale chętnie wysłuchają ciekawych rozmów i dobrej muzyki.

NOC DIVADIEL, Žilina / november Európske podujatie prezentujúce otvorené divadlá a predstavenia netradičným spôsobom. NIGHT OF THEATRES, Žilina / November A European event presenting open theatres and performances in a non-traditional way.

NOC TEATRÓW, Žilina / listopad Przedsięwzięcie europejskie w formie otwartych teatrów i nietradycyjny sposób pokazania teatru.

VIANOČNÉ TRHY, Žilina / december Námestie Andreja Hlinku a Mariánske námestie sú odeté do nádhernej vianočnej výzdoby. Varené vínko, vianočný punč a vianočné koledy. CHRISTMAS MARKET, Žilina / December Andrej Hlinka square and St. Mary´s square are clad in gorgeous Christmas decorations. You can enjoy traditional cooked wine, Christmas punch, and Christmas carols.

JARMARK BOŻONARODZENIOWY, Žilina / grudzień Plac Andreja Hlinki I Rynek Mmariański są odziane we wspaniałe świąteczne dekoracje. Grzane wino, poncz świąteczny i kolędy bożonarodzeniowe.

OOCR_brozura_10_PODUJATIA_99x210_V10.indd 11

14.3.2013 16:45:15


ŠPORT

SPORT SPORT

Preteky gazdovských koní

JÁNOŠÍKOVÝM KRAJOM, Zázrivá – Lutiše / január Najobľúbenejší lyžiarsky prechod, ktorý vedie malebnými zákutiami Malej Fatry. THROUGH JÁNOŠÍK´S REGION, Zázrivá – Lutiše / January The most popular ski transition that leads to picturesque nooks of the Malá Fatra mountains.

PO KRAINIE JÁNOŠÍKA, Zázrivá – Lutiše / styczeń Najbardziej lubiany bieg narciarski, który przebiega przez malowniocze zakątki Małej Fatry.

EURÓPSKY POHÁR V SNOWBOARDINGU, Vrátna / január Preteky v paralelnom obrovskom slalome. Súčasťou podujatia bývajú zaujímavé sprievodné akcie. SNOWBOARDING EUROPEAN CUP, Vrátna / January A  giant parallel slalom race. Interesting accompanying events are a part of the race.

EUROPEJSKI PUCHAR W SNOWBOARDINGU, Vrátna / styczeń Zawody w równoległym slalomie gigancie. Częścią imprezy są ciekawe wydarzenia towarzyszące.

OOCR_brozura_10_PODUJATIA_99x210_V10.indd 12

14.3.2013 16:45:15


INTERKRITERIUM VRÁTNA, Vrátna / január Najprestížnejšie žiacke preteky v slalome a  obrovskom slalome na svete vo Vrátnej Free Time Zone. INTERKRITERIUM VRÁTNA, Vrátna / January The most prestigious junior race in the slalom, and giant slalom in the world in Vrátna Free Time Zone.

INTERKRITERIUM VRÁTNA, Vrátna / styczeń Najbardziej prestiżowe zawody narciarskie uczniów na świecie w slalomie i slalomie gigancie we Vrátnej Free Time Zone.

PRETEKY GAZDOVSKÝCH KONÍ, Terchová / február Preteky spojené s prehliadkou fašiangových masiek a zvykov. Súťaž o najväčšieho siláka a ďalšie disciplíny. FARM HORSES RACE, Terchová / February The race is combined with the parade of carnival masks and customs and a competition for the strongest man and other disciplines.

ZAWODY KONI GOSPODARCZYCH, Terchová / luty Zawody połączone z przeglądem strojów karnawałowych i  obrzędów. Konkurs na największego siłacza i  wiele innych dyscyplin.

BEH PRE ŽIVOT, Žilina / máj Aj v Žiline sa okrem iných miest na Slovensku pravidelne uskutočňuje charitatívne podujatie Beh pre život. RUN FOR A LIFE, Žilina / May Run For A  Life, a  charity event, takes place regularly in Žilina as well as in other towns in Slovakia.

BIEG DLA ŻYCIA, Žilina / maj Także w Žiline, oprócz pozostałych miasta na słowacji, odbywa się wydarzenie charytatywne Bieg dla życia.

OOCR_brozura_10_PODUJATIA_99x210_V10.indd 13

14.3.2013 16:45:15


ŽILINSKÝ TRIATLON, Žilina / august Triatlon celoslovenského významu s medzinárodnou účasťou sa koná v prostredí Vodného diela Žilina. ŽILINA TRIATHLON, Žilina / August An important Slovak Triathlon race with international participation takes place in the Žilina Water Dam area.

ŽILINSKI TRÓJBÓJ, Žilina / sierpień Trójbój o ogólnosłowackim znaczeniu z  międzynarodowym udziałem odbywa się okolicy Zapory Wodnej Žilina.

SEVER PROTI JUHU, Žilina / september Priamo na Námestí Andreja Hlinku v Žiline sa každoročne odohrávajú futbalové zápasy. NORTH AGAINST SOUTH, Žilina / September Annually held football matches are played directly on Andrej Hlinka Square.

PÓŁNOC PRZECIW POŁUDNIU, Žilina / wrzesień Bezpośrednio na Placu Andreja Hlinku w Žilinie odbywają sią każdego roku zawody piłkarskie.

OOCR_brozura_10_PODUJATIA_99x210_V10.indd 14

14.3.2013 16:45:15


OD PAMÄTNÍKA K PAMÄTNÍKU, Stráňavy / október Majstrovstvá okresu v cestnom behu v rôznych kategóriách. FROM MEMORIAL TO MEMORIAL, Stráňavy / October District Championship in the road running in various categories.

OD POMNIKA DO POMNIKA, Stráňavy / październik Mistrzostwa powiatu w biegu na drodze w różnych kategoriach.

VIANOČNÝ BEH, Žilina / december Zimný maratón pre nadšencov behu určený pre všetky vekové kategórie. Koná sa na Vodnom diele Žilina. CHRISTMAS RUN, Žilina / December Winter marathon for running enthusiasts designed for all age categories. It takes place at the Žilina Water Dam.

BIEG WIELKANOCNY, Žilina /grudzień Maraton zimowy dla miłośników biegu przeznaczony dla wszystkich kategorii wiekowych. Odbywa się nad Zaporą Wodną Žilina.

SILVESTROVSKÝ BEH – MEMORIÁL ANTONA JÁNOŠKU, Lietava / december Prichádzajú sem priaznivci atletiky z blízkeho aj širokého okolia, aby si zmerali svoju kondíciu. NEW YEAR´S EVE RUN – ANTON JÁNOŠKA MEMORIAL, Lietava / December Athletes from near and far come here to measure their fitness.

BIEG SYLWESTROWY – MEMORIAŁ ANTONA JÁNOŠKU, Lietava / grudzień Przyjeżdżają miłośnicy atletyki z bliskiej I odległej okolicy aby zmierzyć swoją kondycję.

OOCR_brozura_10_PODUJATIA_99x210_V10.indd 15

14.3.2013 16:45:16


Turistické informačné kancelárie v regióne Malá Fatra Tourist Information Offices in the region of Mala Fatra / Biura Informacji Turystycznej w regionie Malá Fatra Turistická informačná kancelária mesta Žilina / Tourist Information Office of Zilina / Biura Informacji Turystycznej Miasta Žilina Adresa: Námestie A. Hlinku 9, 010 01 Žilina, tel./fax: +421 41 723 31 86, mobil: +421 907 845 567, e-mail: info@tikzilina.eu, web: www.tikzilina.eu, GPS: 49.1329, 18.4433 Združenie turizmu Terchová / Tourist Association Terchova / Stowarzyszenie Turystyki Terchová Adresa: Ul. sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová, tel./fax: +421 41 599 31 00, +421 41 569 53 07, e-mail: ztt@ztt.sk, web: www.ztt.sk, GPS: 49.25789, 19.0272 Umelecko-informačné centrum Stará Bystrica / Art-information Center Stara Bystrica / Centrum artystyczno-informacyjne Stará Bystrica Adresa: Galéria pod Slovenským orlojom, 023 04 Stará Bystrica 466, tel.: +421 41 439 54 65, e-mail: uic@starabystrica.sk, GPS: 49.346795, 18.937617

www.regionmalafatra.sk

OOCR_brozura_10_PODUJATIA_99x210_V10.indd 16

14.3.2013 16:45:16

Region Mala Fatra: Podujatia / Events / Wydarzenia  
Region Mala Fatra: Podujatia / Events / Wydarzenia  
Advertisement