Page 1

TURIStiKA

OOCR_brozura_07_TURISTIKA_99x210_V09.indd 1

Hiking Turystyka

14.3.2013 16:18:43


JEDNODUCHÁ, NENÁROČNÁ TURISTIKA Náš región leží v zovretí čarokrásnej prírody a jeho okolie je lemované množstvom horských chodníkov. Ak aj vy patríte k tým, ktorí snívajú o rodinnej dovolenke v Malej Fatre spojenej s turistikou, ste na správnej adrese. Prinášame vám stručný prehľad možností na turistiku, od tej jednoduchej, ktorú zvládnu aj deti, až po tú horskú, náročnejšiu.

EASY, UNDEMANDING HIKING Our region lies in the embrace of stunning natural beauty, and the surrounding area is crisscrossed with many mountain trails. If you dream of a family holiday in Malá Fatra and this holiday should include hiking, then you are at the right place. We offer you a compendium of hiking possibilities, from the easiest, suitable also for children, to more challenging mountain hiking.

ŁATWA, DOSTĘPNA TURYSTYKA Nasz region otacza przepiękna przyroda a jego okolica jest lamowana mnóstwem górskich szlaków. Jeżeli należycie do tych, którzy marzą o rodzinnym urlopie w Małej Fatrze połączonym z  turystyką, to dobrze trafiliście. Przynosimy Wam krótki przegląd możliwości uprawiania turystyki, od łatwej, którą opanują nawet dzieci aż po tą najtrudniejszą, alpejską.

OOCR_brozura_07_TURISTIKA_99x210_V09.indd 2

14.3.2013 16:18:46


Vitajte na Slovensku, vitajte v Malej Fatre, vitajte u nás... Welcome to Slovakia, welcome to Malá Fatra, welcome here... Witajcie na Słowacji, witajcie w regionie Malá Fatra, witajcie u nas...

OOCR_brozura_07_TURISTIKA_99x210_V09.indd 3

14.3.2013 16:18:47


NÁUČNÝ CHODNÍK JÁNOŠÍKOVÝM CHOTÁROM Nenáročný chodník, vhodný aj pre rodiny s deťmi, je určený tak peším turistom ako aj cykloturistom. V zime je využívaný priaznivcami bežeckého lyžovania. Na trase dlhej 14 km nájdete 10 informačných tabúľ, z  ktorých sa dozviete zaujímavosti o Terchovej. Chodník začína aj končí v Terchovej a vedie nenáročným terénom terchovských kopaníc a ponúka jedinečné výhľady na okolitú krajinu.

OOCR_brozura_07_TURISTIKA_99x210_V09.indd 4

14.3.2013 16:18:51


NATURE TRAIL “JÁNOŠÍKOVÝM CHOTÁROM” (THROUGH JÁNOŠÍK´S REGION) An undemanding trail also suitable for families, is designed both for hikers and bikers. In winter, it is used by fans of cross country skiing. On the 14 km long trail you will find 10 guide boards from which you can learn interesting facts about Terchová. The trail begins and ends in Terchová and leads through undemanding terrain of Terchová surroundings with lone cottages and offers unique views of the surrounding countryside.

ŚCIEŻKA DYDATYCZNA PO KRAINIE JANOSIKA Łatwa ścieżka, odpowiednia dla rodzin z dziećmi oraz pieszych turystów i rowerzystów. W zimie jest wykorzystywana przez miłośników narciarstwa biegowego. Na trasie o  długości 14 km znajduje się 10 tablic informacyjnych, z  których można się dowiedzieć wielu ciekawostek o Terchovej. Ścieżka zaczyna się i kończy w Terchovej i prowadzi przez łagodny teren terchovskich wzgórz i umożliwia podziwiać wyjątkowe widoki na okoliczną krainę.

OOCR_brozura_07_TURISTIKA_99x210_V09.indd 5

14.3.2013 16:18:54


NÁUČNÝ CHODNÍK FOJTOV POTOK Kysuckú obec Zborov nad Bystricou obkolesujú lesy, kde všade vládne ticho a pokoj. Nechajte sa viesť po náučno-turistickom chodníku Fojtov potok a  užívajte si krásy kysuckej prírody plnými dúškami. Chodník začína a končí v Zborove nad Bystricou. Nájdete tu viaceré chránené druhy rastlín a  živočíchov, ale určite sú najväčšou zaujímavosťou pozostatky pastierskej činnosti našich predkov tzv. „cholvárky“. Mnohí ľudia v  tejto lokalite vyhľadávajú pramene vody, pretože podľa tradície je vraj liečivá.

OOCR_brozura_07_TURISTIKA_99x210_V09.indd 6

14.3.2013 16:18:57


NATURE TRAIL “FOJTOV POTOK” (FOJTA´S STREAM) The Kysuce village of Zborov nad Bystricou is surrounded by forests where silence and tranquillity reign. Let yourself be lead along the nature-tourist trail Fojtov potok and enjoy fully the natural beauty of Kysuce. The trail begins and ends in Zborov nad Bystricou. You can find many protected species of plants and animals here, but surely the most interesting thing is the remains of the pastoral activity of our ancestors called “cholvarky”. Many people living in this area seek water springs, because it is said to be healing.

ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA FOJTOV POTOK Kysucka miejscowość Zborov nad Bystricou otaczają lasy, w których panuje cisza i spokój. Kierujcie się naukowo-dydaktyczną ścieżką Fojtov Potok i  pełnym duchem rozkoszujcie się pięknem przyrody Kysuc. Szlak zaczyna się i kończy w Zborove nad Bystricou. Można tu znaleźć liczne chronione gatunki roślin i zwierząt, ale napewno najciekawsze są pozostałości pasterskiej działalności naszych przodków tzw. „cholvárky”. Wielu z  okolicznych mieszkańców poszukuje w tych okolicach źródeł, których woda zgodnie z przekazami jest podobno lecznicza.

OOCR_brozura_07_TURISTIKA_99x210_V09.indd 7

14.3.2013 16:18:59


HREBEŇOVKA MALEJ FATRY Najobľúbenejšie turistické trasy začínajú na konečnej lanovky. Odtiaľto sa môžete vydať do Snilovského sedla a pokračovať v smere na Strečno alebo Poludňový Grúň. Alebo sa môžete vybrať smerom na Kraviarske a  Sokolie, zísť z hrebeňa na Chatu pod Grúňom a pokračovať cez Stoh do sedla pod Rozsutcom.

OOCR_brozura_07_TURISTIKA_99x210_V09.indd 8

14.3.2013 16:19:02


MALÁ FATRA RIDGE TRAIL The most popular hiking trails start at the terminal of a lift. From there you can go to Snilovské Sedlo and continue in the direction to Strečno or Poludňový Grúň. Or, you can choose the direction to Kraviarske and Sokolie, go down off the ridge to Chata pod Grúňom (Chalet under Grúň) and continue along Stoh to the saddle beneath Rozsutec.

GRZEBIENIE MAŁEJ FATRY Najpopularniejsze szlaki turystyczne zaczynają się na końcowej stacji kolejki linowej. Można stąd udać się do Przełęczy Snilovskiej i kontynuować trasę w kierunku na Strečno lub Południowy Grúň. Można też wybrać się w kierunku na Kraviarske i Sokolie, zejść z grzebienia górskiego do schroniska Chata pod Grúňom i  dalej przez Stoh do przełęczy pod Rozsutcem.

OOCR_brozura_07_TURISTIKA_99x210_V09.indd 9

14.3.2013 16:19:04


JÁNOŠÍKOVE DIERY Byť v Malej Fatre a nezdolať Jánošíkové diery, to by bol hriech. Jánošíkové diery sú jedným z  najatraktívnejších turistických chodníkov v  Malej Fatre. Tvorí ich sústava tiesňav a  kaňonov v  Krivánskej Malej Fatre a  skladajú sa z troch ucelených častí: Dolné diery, Nové diery a Horné diery. Nachádza sa tu viac ako dvadsať vodopádov. Do Jánošíkových dier sa dostanete zo Štefanovej alebo Bieleho Potoka. V Dolných dierach je vybudovaný náučný chodník. Horné diery sú v zimnom období uzatvorené. Jánošíkove diery sú prístupné atraktívnymi značenými turistickými chodníkmi s lávkami, rebríkmi a reťazami.

OOCR_brozura_07_TURISTIKA_99x210_V09.indd 10

14.3.2013 16:19:06


JÁNOŠÍKOVE DIERY (JÁNOŠÍK’S HOLES) It would be a  sin not to visit Jánošikové diery (Jánošík’s  Holes) once you are in the Malá Fatra. Jánošíkové diery, one of the most attractive hiking trails in the Malá Fatra, is a  system of gulleys and canyons in the Kriváň part of the Malá Fatra mountains. They are composed of three integrated parts: Lower Holes (Dolné diery), New Holes (Nové diery), and Upper Holes (Horné diery). Dierový Stream, which flows through them, has formed up to 20 beautiful waterfalls. You can get here from Štefanová or Biely Potok. A  nature trail is built in the Lower Holes (Dolné diery). The Upper Holes (Horné diery) are closed in the winter season. Jánošikové diery are accessible by means of marked hiking trails with foot bridges, ladders and chains.

JÁNOŠÍKOVE DIERY Być w Małej Fatrze i nie pokonać Janošikovych Dier było by grzechem. Janošikové diery są jednym z najatrakcyjniejszych szlaków turystycznych w Małej Fatrze. Tworzy go układ wąwozów i  kanionów w Krywańskiej Małej Fatrze i składa się trzech integralnych części: Dolnych Dier, Novych Dier i Hornych Dier – znajduje się tu ponad dwadzieścia wodospadów. Do Janošikovych Dier można się dostać ze Štefanovej lub Bieleho Potoka. W Dolnych Dierach są wybudowane ścieżki dydaktyczne. HorneDiery są zamknięte w okresie zimowym. Janošikove Diery są dostępne przez oznakowane ścieżki turystyczne z pomostami, drabinkami i łańcuchami.

OOCR_brozura_07_TURISTIKA_99x210_V09.indd 11

14.3.2013 16:19:08


ŠÚTOVSKÝ VODOPÁD Národný park Malá Fatra ponúka skutočne veľa možností na turistiku. Jednou z nich je aj výlet k  Šútovskému vodopádu, ktorý sa pýši viacerými naj. Je najvyšší, najznámejší a podľa mnohých aj najkrajší. Túra k  Šútovskému vodopádu patrí k  tým ťažším, hlavne čo sa týka dĺžky a prevýšenia. Trasa sa začína z konečnej stanice KLD Chleb a pokračuje po zelenej turistickej značke na Chatu pod Chlebom. Odtiaľ pokračujete po modrej turistickej značke k  Mojžišovým prameňom až k  Šútovskému vodopádu. Ak sa vyberiete na túru s  deťmi, vyberte si menej náročnú trasu. Môžete začať v  obci Šútovo a  po modrej značke pokračujte Šútovskou dolinou až k Šútovskému vodopádu. Zo Šútova sa môžete odviezť vlakom do obce Varín a pokračovať autobusom do Terchovej.

OOCR_brozura_07_TURISTIKA_99x210_V09.indd 12

14.3.2013 16:19:13


ŠÚTOVSKÝ WATERFALL The Malá Fatra National Park offers many possibilities for hiking. One of the best known and highest and to many most beautiful is a trip to Šútovský waterfall. It is one of the more difficult ones, particularly regarding to its length and super-elevation. The trail starts at the terminal of cable car Chleb and continues along the green-marked trail to Chata pod Chlebom (Chalet under Grúň). From there, continue along the blue-marked tourist trail to the Mojžišové pramene (Moses springs) up to the Šútovský waterfall. If you go on a hike with your children, choose a less arduous route. You can start in the village of Šútovo following the blue-marked trail along the Šutovská Valley to the Šutovský waterfall. You can take a train from Šútovo to the village of Varín and continue by bus to Terchová.

WODOSPAD ŠUTOVSKI (SZUTOWSKI) Park Narodowy Mała Fatra oferuje naprawdę wiele możliwości do uprawiania turystyki. Jedną z nich jest najwyższa, najbardziej znana i według wielu osób najpiękniejsza wycieczka – Wycieczka nad Wodospad Šutovski należy do tych o większym stopniem trudności, szczególnie jeżeli chodzi o długość i różnicę wzniesień. Trasa zaczyna się na ostatniej stacji kolejki linowej Chleb i prowadzi oznakowanym na zielono szlaku turystycznym do schroniska Chata pod Chlebom. Stąd prowadzi po niebieskim szlaku do Zródeł Mojżesza i Wodospadu Šutovskiego. Jeżeli wybierzecie się na tą wycieczkę z  dziećmi raczej wybierzcie łatwiejszą trasę. Można ją rozpocząć w miejscowości Šutovo i  dostać się po niebieskim szlaku aż do Doliny Šutovskiej I Wodospadu Šutovskiemu. Z Šutova można pojechać pociągiem do miejscowości Varin i  dalej autobudem do Terchovej.

OOCR_brozura_07_TURISTIKA_99x210_V09.indd 13

14.3.2013 16:19:17


VEĽKÝ ROZSUTEC Veľký Rozsutec býva označovaný ako jeden z najkrajších vrchov na Slovensku. Odmenou za náročný výstup na jeho vrchol vám bude nezabudnuteľný výhľad a vynikajúci pocit. Veľký Rozsutec je symbolom Malej Fatry a  svoje miesto má aj v  logu Národného parku Malá Fatra. Túra na Veľký Rozsutec začína v  Štefanovej. Po žltej turistickej trase sa dostanete na Podžiar, odkiaľ pokračujte po modrej turistickej značke k  sedlu Medzirozsutce. Odtiaľto vedie na Veľký Rozsutec červená turistická značka. Na Veľkom Rozsutci (1610 m n. m.) si môžete vychutnať zaslúžený oddych a nádherné výhľady na okolitú prírodu.

OOCR_brozura_07_TURISTIKA_99x210_V09.indd 14

14.3.2013 16:19:20


VEĽKÝ ROZSUTEC It is referred to as one of the finest mountains in Slovakia. A reward for a difficult climb to its top will be an unforgettable view and exhilarating feeling. Veľký Rozsutec is a  symbol of Malá Fatra and has its place in the logo of the Mála Fatra National Park. The trail to Veľký Rozsutec begins in Štefanová. Follow the yellow-marked tourist trail which takes you to Podžiar from where you can continue along the blue-marked tourist trail to the saddle of Medzirozsutce. The red-marked tourist trail leads from there directly to Veľký Rozsutec. On the top of Veľký Rozsutec (1610 m above sea level) you can enjoy a  well-deserved rest and wonderful scenery of the surrounding nature.

WIELKI ROZSUTEC Wielki Rozsutec często jest oznaczany jako jeden z najpiękniejszych szczytów na Słowacji. Nagrodą za trudne wejście na jego szczyt będzie niezapomniany widok i  wspaniałe wrażenia. Wielki Rozsutec jest symbolem Małej Fatry i  ma także swoje miejsce w znaku Parku Narodowego Mała Fatra. Wejście na Wielki Rozsutec zaczyna się w Štefanovej. Po żółtym szlaku turystycznym dostaniecie się na Podžiar, skąd dalej trzeba kontynuować trasę po niebieskim szlaku turystycznym do Przełęczy Medzirozsutce. Stąd na Wielki Rozsutec prowadzi czerwony szlak turystyczny. Na Wielkim Rozsutcu (1610 m n. p. m.) można rozkoszować się zasłużonym wypoczynkiem i przepiąknymi widokami na okoliczną przyrodę.

OOCR_brozura_07_TURISTIKA_99x210_V09.indd 15

14.3.2013 16:19:21


CYKLOTURISTIKA Nádherná príroda a množstvo kultúrno-historických pamiatok na vás čaká počas vašich cyklovýletov v  Malej Fatre. Najhustejšia sieť cyklotrás je práve v našom regióne s novovybudovanými MTB cyklotrasami v dĺžke viac ako 500 km. Do sedla Vás pozývame nielen ak ste rekreačný cyklista, ale aj ak ste náročný horský cykloturista. Rodiny s  deťmi si určite obľúbia nenáročnú a  príjemnú trasu okolo Vodného diela Žilina. Krásnu panorámu CHKO Kysuce si môžete vychutnať na cyklotrase okolo Vodnej nádrže Nová Bystrica. Bicyklom sa dostanete napríklad aj na turistickú chatu Pod Suchým (1075 m n. m.), kde sa môžete občerstviť a  vychutnať si jedinečné výhľady do Žilinskej kotliny.

OOCR_brozura_07_TURISTIKA_99x210_V09.indd 16

14.3.2013 16:19:22


CYCLO-TOURING Gorgeous natural beauty and a great number of cultural-historic sites await you during your cyclo-hikes in Malá Fatra. The densest network of bike trails is in our region with the newly built MTB cyclo-routes in the length of more than 500 km. We invite you to the saddle of a bike not only if you are a recreational cyclist, but also if you are an advanced mountain cyclo-tourist. Families with children will certainly take a fancy to the undemanding and pleasant route along the Žilina Water Dam. A beautiful panorama of the Kysuce Protected Landscape Area can be enjoyed on the bike trail around the water reservoir in Nová Bystrica. You can also go by bike to the tourist chalet Pod Suchým (1075 m above sea level), where you can refresh yourself and enjoy the unique views of the Žilina Basin.

TURYSTYKA ROWEROWA Przepiękna przyroda, mnóstwo kulturalnych i historycznych zabytków czekają na Was podczas wycieczek rowerowych po Małej Fatrze. Właśnie w naszym kraju jest wybudowana najgęstsza sieć tras rowerowych wraz nowymi trasami rowerowymi MTB o długości ponad 500 km. Zapraszamy Was na rower nie tylko jeżeli jesteście rowerzystami rekreacyjnymi ale także jeżeli jesteście zaawansowanymi kolarzami górskimi. Rodziny z  dziećmi napewno polubią łatwą i  przyjemną trasę dookoła Zapory Wodnej Žilina. Piękną panoramą CHPK Kysuce można się delektować na trasie rowerowej dookoła Zbiornika Wodnego Nova Bystrica. Rowerem można się dostać także do schroniska turystycznego Chata Pod Suchym (1075 m n. p. m.), gdzie można coś zjeść i rozkoszować się malowniczymi widokami na Kotliną Žilińską.

OOCR_brozura_07_TURISTIKA_99x210_V09.indd 17

14.3.2013 16:19:23


PÁR RÁD NA ZÁVER ■ Uložte si telefónne číslo Horskej záchrannej služby: 18 300 ■ Informujte sa o  schodnosti chodníkov, lavínovom nebezpečenstve a predpovedi počasia. ■ Priebeh túry, výstupu si prezrite na mape, v turistickom alebo horolezeckom sprievodcovi. ■ Pred začatím túry sa zapíšte do knihy vychádzok a výstupov. ■ Zásobte sa dostatočným množstvom jedla a pitia. ■ Prispôsobte obtiažnosť túry svojmu zdravotnému stavu a fyzickej kondícii. ■ Nepodnikajte túru pri vyhlásení 4. a 5. stupňa lavínového nebezpečenstva. ■ Ak sa počasie zhoršuje, ukončite túru a vráťte sa. ■ Pri pohybe na lyžiach a  bicykli dajte prednosť pešej osobe. ■ Po návrate z túry sa odhláste v knihe vychádzok a výstupov. ■ Každú nehodu, alebo okolnosti súvisiace s ňou, ohláste Horskej záchrannej službe. ■ Nikdy nezabudnite na lekárničku a mobilný telefón. ■ Aj v lete je potrebné si pribaliť rezervné a teplé oblečenie. ■ V zime je nevyhnutnosťou lavínový hľadač, lavínová lopatka a lavínová sonda. A FEW HINTS IN CONCLUSION ■ Keep the phone number of the Mountain Rescue Service (MRS): 18 300 ■ Please inform yourself about the negotiability of trails, danger of avalanche and weather forecast. ■ Study the hike on a map or in a climbing or tourist guidebook. ■ Before a hike, please register yourself in the book of hikes and climbs. ■ Have a sufficient amount of food and drink. ■ Adapt the difficulty of the hike to your health and physical condition.

OOCR_brozura_07_TURISTIKA_99x210_V09.indd 18

14.3.2013 16:19:28


■ Do not go on any hike when 4th and 5th degree of avalanche danger has been announced. ■ If the weather worsens, quit your hike and go back. ■ When using skies or bike please let a pedestrian have priority. ■ After a hike, please sign yourself out from the book of hikes and climbs. ■ Please report any accident and the circumstances related to it to the Mountain Rescue Service. ■ Always remember to take a first aid kit and a mobile phone. ■ Remember to pack in extra warm clothes even in summer. ■ A necessity in the winter is an avalanche locator, an avalanche shovel and an avalanche probe.

KILKA RAD NA KONIEC ■ Ułóżcie sobie numer telefoniczny Górskiego Pogotowia Ratunkowego:18 300 ■ Zbierzcie informacje o  stanie szlaków, zagrożeniu lawinowym i prognozie pogody. ■ Trasę wyprawy górskiej najpierw obejrzyjcie na mapie, wprzewodniku turystycznym lub taterniczym. ■ Przed rozpoczęciem wyprawy zapiszcie się w księdzie wejść i zejść. ■ Zaopatrzcie się w dostateczną ilość jedzenia i picia. ■ Dostosujcie skalę trudności trasy do swojego stanu zdrowia i kondycji fizycznej. ■ Nie wybierajcie się na wyprawą w razie ogłoszenia 4. i 5. stopnia niebezpieczeństwa lawinowego. ■ Jeżeli pogoda pogarsza się zakończcie wyprawę i wróćcie. ■ Podczas poruszania się na nartach lub rowerze dajcie pierwszeństwo osobom pieszym. ■ Po powrocie z wyprawy wypiszcie się z księgi wejść i wyjść. ■ Każdy wypadek lub związane z nim okoliczności natychmiast trzeba zgłosić Górskiej Służbie Ratowniczej. ■ Nigdy nie zapominajcie na apteczkę i telefon komórkowy. ■ Także w lecie trzeba wziąć zapasowe i icepłe ubranie. ■ W zimie niezbędny jest sygnalizator lawinowy, łopatka i sonda lawinowa.

OOCR_brozura_07_TURISTIKA_99x210_V09.indd 19

14.3.2013 16:19:28


Turistické informačné kancelárie v regióne Malá Fatra Tourist Information Offices in the region of Mala Fatra / Biura Informacji Turystycznej w regionie Malá Fatra Turistická informačná kancelária mesta Žilina / Tourist Information Office of Zilina / Biura Informacji Turystycznej Miasta Žilina Adresa: Námestie A. Hlinku 9, 010 01 Žilina, tel./fax: +421 41 723 31 86, mobil: +421 907 845 567, e-mail: info@tikzilina.eu, web: www.tikzilina.eu, GPS: 49.1329, 18.4433 Združenie turizmu Terchová / Tourist Association Terchova / Stowarzyszenie Turystyki Terchová Adresa: Ul. sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová, tel./fax: +421 41 599 31 00, +421 41 569 53 07, e-mail: ztt@ztt.sk, web: www.ztt.sk, GPS: 49.25789, 19.0272 Umelecko-informačné centrum Stará Bystrica / Art-information Center Stara Bystrica / Centrum artystyczno-informacyjne Stará Bystrica Adresa: Galéria pod Slovenským orlojom, 023 04 Stará Bystrica 466, tel.: +421 41 439 54 65, e-mail: uic@starabystrica.sk, GPS: 49.346795, 18.937617

www.regionmalafatra.sk

OOCR_brozura_07_TURISTIKA_99x210_V09.indd 20

14.3.2013 16:19:29

Region Mala Fatra: Turistika / Hiking / Turystika  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you