Page 1

KKN Gävleborg

LÄNSSTYRELSEN GÄVLEBORG FÖRETAGSSTÖD Vi samarbetar för att stärka de kulturella och kreativa näringarna


Konsultcheck • Mikrostöd Samverkansprojet • Investeringsstöd KKN II Gävleborg har tagit fram denna folder tillsammans med Länsstyrelsen för att sprida information om de regionala bidragen till företagsutveckling.

Länsstyrelsen är den myndighet som hanterar och fördelar bidrag till företag i Gävleborg. Företagare från de kulturella och kreativa näringarna kan söka stöd på samma villkor som övriga branscher men enligt handläggare Marita Forsell så är det fortfarande inte lika vanligt att de gör det: ”Det verkar som många inte känner till de här möjligheterna” säger hon. Ett råd till alla som vill söka stöd är att ta kontakt med länsstyrelsens handläggare innan man skickar in sin ansökan. ”Vi vill gärna träffa alla som tänker söka och diskutera igenom deras idéer. Det är bättre att börja så än att lägga tid på att fylla i blanketter utan att ha fört en dialog med oss först. Vissa av stöden kan inte utgå till företag i församlingarna Heliga Trefaldighet, Staffan, Hille, Valbo, Tomas i Gävle kommun (undantaget gäller dock ej konsultcheckar och samverkansprojekt som kan sökas i hela länet). Vid prövningen av ansökan beaktas att bidraget inte får snedvrida konkurrensen på den lokala marknaden.

Konsultcheck – en möjlighet att göra ”det lilla extra” Konsultcheckar kan ges till inköp av externa konsulttjänster för att utveckla företaget. Det kan gälla utvecklingsinsatser inom allt från certifiering, design, ledarskap, export och även sälj och marknadsföring (dock ej till produktion av marknadsföringsmaterial, hemsidor etc.). Maximalt kan stöd ges till 50% av godkända konsultkostnader. Högst 150 000 kronor kan lämnas i bidrag. Konsultcheck kan kombineras med andra stöd och kan utgå i hela landet. Mikrostöd – kom igång! Mikrostöd kan ges till små och nystartade företag som är högst två år gamla. Stödet kan gå till investeringar i produkter som maskiner, inventarier eller tjänster som till exempel marknadsföring etc i samband med företagets start. Maximalt kan stöd ges till 50% av godkända kostnader. De godkända utgifterna för investeringen får uppgå till max 60.000 kronor. Konkurrenssituationen kommer att beaktas.

”Vi vill gärna träffa alla som tänker söka och diskutera igenom deras idéer.”


Samverkansprojekt – ”ju fler vi är tillsammans” Det är tufft att alltid jobba ensam vilket många så kallade livsstilsföretagare inom de kulturella och kreativa näringarna gör. Det här stödet finns för att stimulera gemensamma satsningar och arbetsprocesser som marknadsföring, konceptutveckling, mässdeltagande eller dylikt. Stödet kan gå både till produkter och tjänster men ej till egen tid. Stöd till samverkansprojekt kan ges då samverkan sker mellan minst tre fristående företag. Ett avtal ska upprättas mellan företagen som reglerar varje företags andel i projektet. Maximalt kan stöd ges till 50 % av godkända kostnader. Högst 1 200 000 kronor kan ges till samma företag inom en treårsperiod. (Stödet kan ej utgå till företag inom vissa församlingar i Gävle kommun enl. ovan). Investeringsstöd – när du är beredd att satsa själv! Investeringsstöd kan sökas för investeringar i produktutveckling och marknadsföring, byggnader, anläggningar, maskiner, inventarier (dock ej köp av fastighet, företag eller fordon). Maximalt kan stöd ges till 50% av den totala investeringen i länets utpräglade glesbygdsområden dvs Los, Kårböle, Hamra, Ramsjö, Hennan, Bjuråker samt Hassela församling. Max 40% av den totala investeringen i övriga områden inom Ljusdals kommun. Max 25% av den totala investeringen i övriga områden inom länet (ej till vissa församlingar i Gävle kommun enl. ovan). Högst 1.200.000 kronor till samma företag inom en treårsperiod.

Det finns även möjlighet att söka medel för utvecklingsprojekt inom ramarna för Landsbygdsprogrammet. Mer info om aktuella prioriteringar och kontaktpersoner finns på www.lansstyrelsen.se/gavleborg

Kontaktuppgifter Länsstyrelsen Gävleborg Företagsstöd Postadress: 801 70 Gävle Besöksadress: Borgmästarplan 1 www.lansstyrelsen.se/gavleborg Marita Forsell Gävle, Sandviken, Hofors, Ockelbo, Hudiksvall E-post: marita.forsell@lansstyrelsen.se Tel 026-171277 Lars Jansson Bollnäs, Ovanåker, Ljusdal, Nordanstig, Söderhamn E-post: lars.jansson@lansstyrelsen.se Tel 026-171281

www.lansstyrelsen.se/gavleborg

Länsstyrelsen Gävleborgs Företagsstöd till KKN  

Beskrivning av Konsultcheck Mikrostöd Samverkansprojet Investeringsstöd