Veselské listy - květen

Page 1

12. roč. KVĚTEN 2019

MĚS TO / ZPRAVODAJS T VÍ / HIS TORIE / ZAJÍMAVOS TI

OTEVÍRÁNÍ BAŤOVA KANÁLU – 1. KVĚTNA

Foto: Vojtěch Peša ZDARMA pro občany města | www.veseli-nad-moravou.cz | www.facebook.com/veselinadmoravou


OBRAZEM

V neděli 31. března proběhl další ročník přehlídky dětských zpěváčků s názvem Slovácká stuha. Soutěžilo se ve 2 kategoriích, do 10 let a od 10 do 15 let. Z mladší kategorie postoupily na přehlídku Zpěváček Slovácka Magdalena Latinová a Ellen Kolaciová. V kategorii 10–15 let uspěly Klára Kolářová a Alžběta Mičková, které tak vystoupí na přehlídkách Děti a píseň Slovácka (28. dubna ve VeFoto: Vojtěch Peša selí) a Zpěváček Slovácka 2019. Gratulujeme.

Městská galerie Panský dvůr připravila na sobotu 30. března výstavu věnovanou památce malíře Jaromíra Hynšta. Díla vybral a výstavu kurátorsky připravil Milan Raška, se kterým Hynšt v roce 1993 založil Městskou galerii (tehdy umístěnou v zámeckém parku). Spolu také působili v seskupení veselských výtvarníků známém pod názvem Skupina pěti. Hudebně vernisáž doprovodil vnuk Jaromíra HyFoto: Vojtěch Peša nšta Tomáš Mikulec.

Na konci března se v sále základní umělecké školy uskutečnil Koncert tří cimbálových muzik ZUŠ. Vystoupila domácí cimbálovka Fraj, dále „Kvapilka“ z Brna a cimbálová muzika ZUŠ Veselí nad Moravou III. Foto: Simona Hanáková

Významné životní jubileum oslavila legenda folkloru Martin „Majstr“ Hrbáč. K jeho letošním 80. narozeninám se uskutečnil koncem března v kině Morava slavnostní koncert Hrajte, že mi hrajte. Zaplněný sál se dočkal hned dvou částí koncertu, v té první se s Hrbáčovou muzikou představili jeho současní spoluhráči, ale i hudebníci, kteří s Majstrem dříve vystupovali. Druhá polovina pak patřila Brněnskému rozhlasovému orFoto: Vojtěch Peša chestru lidových nástrojů.

2

květen 2019


Veselská sokolovna se dočká rekonstrukce. V letošním roce vypsal Jihomoravský kraj dotační program, jehož cílem byla právě záchrana historických sokoloven. Krajská rada uvolnila 4,8 milionu korun na projektovou přípravu, každá ze sokoloven tak získala 200 až 500 tisíc korun. O příspěvek na obnovu žádalo 11 sokoloven, uspělo jich 6 – mezi nimi i ta ve Veselí nad Moravou. „Následující měsíce budou příjemci dotací vytvářet projekty pro stavební povolení, aby si již v následujícím roce mohli žádat o dotace pro samotnou realizaci,“ řekl zastupitel Jihomoravského kraje Michal Doležel.

Veselskou sokolovnu čeká rekonstrukce

EDITORIAL

Foto: archiv

Blíží se volby do Evropského parlamentu Volby do Evropského parlamentu se uskuteční 24. května a 25. května 2019. Hlasuje se v pátek od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 14:00 hodin. Pozor! Okrsek č. 6 nově volí v orlovně. Podrobný popis volebních okrsků bude zveřejněn ve vývěskách města a na úřední desce městského úřadu. Každému voliči budou dodány hlasovací lístky domů nejpozději 21. května. Volič bude mít na obálce s hlasovacími lístky uvedenu příslušnou volební místnost, kde může hlasovat. Pokud volič neobdrží hlasovací lístky v termínu, může se obrátit na podatelnu Městského úřadu Veselí nad Moravou, park Petra Bezruče 697, tel. 518 670 111. Voliči s trvalým pobytem na úřední adrese tř. Masarykova 119 si mohou hlasovací lístky vyzvednout od 20. května také na podatelně městského úřadu.

Ve Veselí nad Moravou se bude volit v deseti volebních okrscích Okrsek

Volební místnost

Voliči s trvalým pobytem

1

Škola v Zarazicích

Celá část města Zarazice a ulice Za Humny v části obce Veselí nad Moravou

2

Církevní základní škola

Od ulice Lány po ulici Komenského a Národních mučedníků a část tř. Masarykova

3

Panský dvůr

Od ulice Za Poštou po ulici Svatoplukova a Sudomírky, část tř. Masarykova a od řeky Moravy na Moravský Písek

4

Panský dvůr

Od sídliště Chaloupky po ulici Rozmarýnová

5

Panský dvůr

Od ulice Kovářská po ulici Pláňavy a Jabloňová a část tř. Masarykova

6

Orlovna

Od ulice Na Drahách po ulici Nová a U Bachanky a část tř. Masarykova

7

Škola v Milokošti

Celá část města Milokošť

8

Základní škola ul. Kollárova

Od ulice Kollárova po ulici Blatnická a vybrané domy na sídlišti Hutník

9

Základní škola Hutník

Vybrané domy na sídlišti Hutník

10

Základní škola Hutník

Vybrané domy na sídlišti Hutník, ulice v Honech a Za Tratí

Další informace jsou zveřejněny na www.veseli-nad-moravou. cz v sekci Občan na úřadě - „Volby 2019“. Případné dotazy vám budou

Informace o Veselí nad Moravou můžete sledovat také na webových stránkách, sociálních sítích či v televizi: Web: www.veseli-nad-moravou.cz Facebook: Město Veselí nad Moravou (https://www.facebook.com/veselinadmoravou/) Kabelová televize: každou sobotu a neděli od 13:15 (repríza každé 2 hodiny).

zodpovězeny na telefonním čísle 518 670 250.

ZPRAVODAJSTVÍ

Jihomoravský kraj podpoří obnovu veselské sokolovny

Ing. Věra Myšáková, odbor správní a Živnostenský úřad

Uzávěrka příštího čísla Veselských listů Termín uzávěrky červnového vydání Veselských listů je 14. května 2019. Své příspěvky posílejte nejpozději do tohoto data na e-mailovou adresu redakce@veseli-nad-moravou.cz. Děkujeme

HODINKA SE STAROSTOU

Vážení a milí spoluobčané, květen je hlavním měsícem jara. Příroda se po zimním spánku probudila do plného rozkvětu, a proto bývá často květen označován za nejkrásnější měsíc roku. Květen pro nás má i významné dny, začínaje Svátkem práce a následně 8. květnem, Dnem osvobození, kdy oficiálně skončila druhá světová válka. Následuje pak 12. květen – Svátek matek. První dva svátky jsou spojené s pracovním volnem, které každý z vás určitě využije účelně či smysluplně, na Svátek matek je třeba si vzpomenout včas a maminkám přinést aspoň kytičku. V květnu také proběhnou volby do Evropského parlamentu. Ty bohužel bývají spojené s malou účastí voličů, protože si spousta z nás myslí, že stejně nic neovlivní. Myslím, že je naopak třeba svůj hlas i v těchto volbách jít do uren vhodit a vybrat si zástupce, kteří budou v Evropském parlamentu naši zemi dobře reprezentovat, protože v rámci dnešního globálního světa nemáme jiný výběr. Věřím tedy, že v letošních volbách bude účast vyšší než v těch minulých. Pro ty, kteří volili v budově MŠ na nám. 24. dubna, bude změnou to, že budou nově volit v areálu orlovny ve Veselí nad Moravou. Zastupitelé města podpořili návrh rady města a schválili projekt regenerace území brownfieldu „Revitalizace území na náměstí 24. dubna“ a podání žádosti o dotaci na jeho revitalizaci. Součástí projektu je vybudování parku pro všechny věkové skupiny obyvatel, tedy jak děti, tak i seniory, s maximálním ohledem na současnou výsadbu stromů. Chtěl bych vám všem popřát, abyste si květnových svátků užili co nejpříjemněji, abyste, pánové, nezapomněli políbit vaše partnerky na prvního máje pod rozkvetlým stromem (pokud tedy ještě nějaký najdete) a abyste všichni měli pohodu a klid. Pavel Bouda

Středa 15. května v 15:00 Pravidelné setkání se starostou nebo s některým z místostarostů v kanceláři starosty na městském úřadě. Jste srdečně zváni květen 2019

3


ZPRAVODAJSTVÍ

Veselí se zapojilo do Baterkománie

Zaujalo vás…

Město Veselí se zapojilo do soutěže společnosti ECOBAT, s.r.o., s názvem Baterkománie. Sběrová soutěž, která je pořádána s podporou Jihomoravského kraje, proběhne od 1. května do 31. října 2019. Sbírat se budou běžné spotřebitelské baterie – jednorázové monočlánky i dobíjecí akumulátory. Baterky můžete odevzdávat na městském úřadě. Tři obce s největším množstvím vybraných baterií získají finanční příspěvek na podporu charitativního nebo obecně prospěšného red projektu.

V nové rubrice Veselských listů „Zaujalo vás…“ se každý měsíc zaměříme na několik témat, na která se v poslední době často ptáte – ať už osobně, telefonicky, mailem či na sociálních sítích.

SMV provádějí jarní údržbu

Kdy začne druhá etapa prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domů na Hutníku? Aktuálně rozhodla rada města o vypsání veřejné zakázky na vybudování inženýrských sítí a nové místní komunikace, která bude sloužit pro 13 nových rodinných domů v této lokalitě. Předpokládaná hodnota této zakázky se pohybuje okolo 20 milionů korun. Stavební práce na této první etapě by měly započít ještě do prázdnin letošního roku. Na zářijové jednání zastupitelstva města bychom pak rádi připravili materiál řešící druhou etapu výstavby rodinných domů

v této lokalitě. Doufám, že během října nebo listopadu tak budeme moci zájemcům nabídnout další parcely pro výstavbu rodinných domů na Hutníku.

sklo. Dále ve Veselí nalezneme 10 kontejnerů na textil a 5 červených kontejnerů Asekol, do kterých mohou lidé odevzdat staré elektred rospotřebiče.

Petr Kolář, starosta

Kde mohu ve Veselí odevzdat použitý olej? Použitý olej mohou lidé odevzdat na sběrném dvoře Služeb města Veselí (ul. Blatnická). Přinést jej mohou např. v PET lahvi, olej se dá k likvidaci odevzdat i do bezobalové prodejny Koloniál na Masarykově třídě. Ve sběrném dvoře si lze také vyzvednout barevné pytle k třídění odpadu. Naplněné pytle je pak možné v den svozu (plasty v úterý, papír ve čtvrtek) umístit na sběrné místo, tedy ke kontejnerům na tříděný odpad. Celkem se ve Veselí nachází zhruba 60 sběrných hnízd, ve všech nalezneme kontejnery na papír a plast, na vybraných místech pak také na čiré či barevné

Jaká jsou pravidla pro cyklisty v parku? Dle pokynů není cyklistům v zámeckém parku zakázána jízda po pěšinách. Proto na nich probíhá smíšený provoz jak cyklistů, tak i chodců a vlastně všech návštěvníků zámeckého parku. Jediné pravidlo, které bych zde doporučil, je pravidlo ohleduplného chování a vzájemné tolerance uživatelů pěšin v parku tak, aby mohlo po návštěvě našeho parku platit nejdůležitější pravidlo, a tím je pravidlo šťastného návratu. Rostislav Prax, velitel městské policie

Své podněty a otázky můžete posílat na adresu redakce@veseli-nad-moravou.cz

DERATIZACE

Služby města Veselí v jarním období provádějí očistu komunikací po zimě, údržbu výsadeb, ořez keřů a stromů. Začali jsme také sečení trávníků. Probíhá zálivka výsadeb. Středisko komunikace zahájilo opravu chodníku na ulici Dvořákova, dobudování urnových hrobů na hřbitově ve Veselí a drobné opravy výtluků po zimním období. Průběžně opravujeme i mobiliář města – lavičky SMV či odpadkové koše.

Oznamujeme občanům, že ve dnech 3., 10. a 17. května 2019 bude prováděna velkoplošná deratizace města. Akci zabezpečuje firma Deratex, spol. s r.o., se sídlem ve Zlíně, která provede ošetření kanalizační sítě, veřejných ploch a vybraných objektů. Vzhledem k tomu, že je pravděpodobný výskyt hlodavců i v okolí obytných domů a hospodářských stavení, vyzýváme občany ke spolupráci při vyhledávání pobytu hlodavců. Pokud to situace vyžaduje, obraťte se přímo na pracovníky jmenované firmy, anebo nahlaste své požadavky na odbor majetku a investic Městského úřadu Veselí nad Moravou, aby bylo zabezpečeno komplexní ošetření města. Pro vlastní potřebu si budou moci občané nástrahy proti hlodavcům zakoupit u provádějící firmy. Případný výskyt hlodavců můžete nahlásit: Deratex, spol. s r.o., Staromlýnská 47, 760 01 Zlín, tel.: 577 431 128 Město Veselí nad Moravou, Odbor majetku a investic, park P. Bezruče, č. dveří 217 Radka Nekardová, tel.: 518 670 136, e-mail:nekardova@veseli-nad-moravou.cz

INFORMACE Z RADNICE Rada města na 10., 11. a 12. schůzi ▪▪ uzavření koordinační dohody mimo jiné schválila: s Policií České republiky ve ▪▪ uzavření smlouvy o poskytnutí věci společného postupu při účelové dotace z rozpočtu zabezpečování místních záležitostí města s poskytovateli sociálních veřejného pořádku služeb: Centrum pro sluchově ▪▪ uzavření kupní smlouvy se postižené Hodonínsko, Středisko společností BEXAMED, s.r.o., na rané péče SPRP, Dotyk II, koupi 3 ks defibrilátorů včetně Centrum pro rodinu a sociální zaškolení zaměstnanců péči Hodonín, Diecézní charita ▪▪ uzavření smlouvy o dílo na Brno, Oblastní charita Hodonín, „Opravu schodiště s vázami u jezírka v zámeckém parku ve Veselí Psychocentrum Domeček nad Moravou“ a „Opravu mostu Hodonín a Charita Veselí nad pod náspem v zámeckém parku ve Moravou

4

květen 2019

Veselí nad Moravou – Propustek“ se zhotovitelem společností J2L Consult, s.r.o. byla seznámena: ▪▪ s návrhem variantního řešení realizace investičního záměru „Veselí nad Moravou – dopravní infrastruktura ul. Na Drahách“ ▪▪ s návrhem Studie využití území u Baťova kanálu vypracovaným Ing. arch. Ivo Ondračkou ▪▪ s konceptem návrhu revitalizace veřejného prostranství na sídlišti Hutník zpracovaným Ing. arch.

Zdeňkem Michálkem jmenovala: ▪▪ na základě výsledku výběrového řízení do funkce ředitele příspěvkové organizace Služby města Veselí nad Moravou pana Ing. Miroslava Jahodu s účinností od 1. května 2019 uložila: ▪▪ odboru MI: zpracovat variantní návrh zadání místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v lokalitě od ulice Lány po ulici Komenského včetně


Začátkem dubna se v Napajedlích za účasti generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) konalo jednání ohledně výstavby dálnice D55, na němž se probíral aktuální stav této akce. Celý úsek dálnice od Olomouce po Břeclav v délce cca 110 km je rozdělen do 13 úseků, dokončeno je zatím 18 km. Odhadovaná cena výstavby je 32,6 miliardy korun. V Olomouckém kraji v současné době probíhají k úsekům Olomouc – Kokory a Kokory – Přerov žaloby proti stavbě. Ve Zlínském kraji probíhá stavba obchvatu Otrokovic, další úsek Napajedla – Babice je ale komplikovaný kvůli nadúrovňové části dálnice kolem Fatry Napajedla a řeky Moravy. V úseku Babice – Staré Město by měl být letos dokončen archeologický průzkum, poté se po dořešení posledních 5 % pozemků počítá se zahájením stavby. Na úseku Staré Město – Moravský Písek probíhá výkup pozemků, předpoklad zahájení stavby se odhaduje nejdříve na rok 2022, stejně jako

cca 4,1 km dlouhý úsek Moravský Písek – Bzenec. Výstavba úseku Bzenec – Přívoz je složitá z hlediska požadavků ochránců přírody, zahájení výstavby tak není v nejbližších letech v dohledu. Podobně je na tom také úsek Přívoz – Rohatec v délce cca 11 km, na němž má být vystavěno hned 11 mostů. Nejschůdněji se tak jeví úsek Rohatec – Lužice v délce 11,5 km, kde by řízení mohlo skončit v roce 2025, a úsek Lužice – Břeclav, kde by mohlo být v průběhu 2020 vydáno územní rozhodnutí. Zástupce Státního fondu dopravní infrastruktury potvrdil, že finanční prostředky na výstavbu

kompletní dálnice jsou alokovány, bohužel stavební řízení v současné době zrychlit nejde. Věřme tedy, že vše bude probíhat s minimálními problémy a že i investor bude ochoten přistoupit na kompromisní řešení – je např. potřeba najít pozemky pro výsadbu nového lesa, jako náhradu za cca 30 hektarů vykácených lesů, které musí dálnici ustoupit. Vzhledem k nezájmu vedení Jihomoravského kraje o tuto dálnici (řeší si své problémy s dálnicí D52 a D43) vznikne pracovní skupina pod gescí senátorky Anny Hubáčkové, ve které budou starostové měst a obcí našeho kraje, včetně Veselí nad Moravou. Skupina se bude snažit o dotažení celého projektu do zdárného konce – mimo jiné bude také vytvářet tlak na orgány kraje, aby i tato část kraje byla součástí jeho priorit. Pavel Bouda, místostarosta

Starostové se spojili, aby pomohli Velké Javořině a bratrství Čechů a Slováků Slavnosti bratrství Čechů a Slováků na Velké Javořině získají od letošního roku výraznou posilu. Po vzoru slovenských měst a obcí, které se každoročně podílejí na organizování této mezinárodní společenské události, vznikl také na české straně samostatný spolek. Ten si vzal za cíl, aby nejen společně se slovenským partnerským spolkem pořádal tyto slavnosti, které každoročně navštíví několik tisíc návštěvníků z obou zemí, ale aby i v průběhu celého roku rozvíjel myšlenku bratrství mezi Čechy a Slováky. „Slavnosti bratrství Čechů a Slováků na Velké Javořině odrážejí více než 170 let jedinečnou myšlenku úzké spolupráce obou slovanských národů i zakladatelů společného státu Čechů a Slováků. A jsem rád, že tuto myšlenku můžeme i nadále rozvíjet,“ řekl Bohuslav Vávra, předseda nově založeného spolku Bratrství Čechů a Slováků Javořina a zároveň starosta Boršic u Blatnice. „Účelem spolku je spolčovat zájemce o setkávání dvou bratrských národů Čechů a Slováků

OKÉNKO MĚSTSKÉ POLICIE Střední dělící ostrůvky Střední dělící ostrůvky, nebo také ochranné ostrůvky, patří k prvkům tzv. dopravního zklidňování. Vložením středního dělícího ostrůvku mezi dva protisměrné jízdní pruhy vznikne dělený přechod nabízející snazší a bezpečnější přecházení.

Jako hlavní nevýhoda se jeví skutečnost, že je to další těleso ve vozovce, do kterého může neopatrný řidič narazit. Nesmíme zapomínat ani na cyklisty, kterým se v místě takových ostrůvků zvyšuje pravděpodobnost střetu se souběžně jedoucím vozidlem, a to proto, že jízdní pruh je v tomto místě užší. Ochranné ostrůvky jsou určeny především pro zvýšení bezpečnosti chodců. Regulují rychlost vozidel na hodnotu, blížící se nejvyšší dovolené rychlosti, lépe identifikují přechod pro chodce, chodci přecházejí kratší vzdálenost a vždy jen v jednom pruhu, což má za následek i zvýšení plynulosti dopravy. V průběhu měsíce dubna uspořádala městská policie akci s názvem „reflexní ostrůvky“, kdy na každý z dělících ostrůvků nalepila plechové reflexní čtverce – ostrůvky jsou tak po nasvícení projíždějícím vozidlem viditelné i ve tmě. Rostislav Prax, velitel městské policie

ČERNÁ KRONIKA

na pomezí Velké Javořiny, které je jedinečnou myšlenkou vlastenectví obou států. Zároveň chce náš spolek propagovat a rozvíjet myšlenku bratrství Čechů a Slováků, organizovat a řídit s tím spojené akce a vyvíjet

další související činnosti svých členů,“ doplnil starosta Veselí Petr Kolář. Další ročník Slavnosti bratrství Čechů a Slováků se bude konat na Velké Javořině 28. červenred ce 2019.

V pondělí 25. března oznámili pracovníci svozu komunálního odpadu, že nemohou provádět vývoz kontejnerů v areálu polikliniky ve Veselí nad Moravou, z důvodu velkého množství špatně zaparkovaných vozidel. Vyslaná hlídka městské policie dopravní situaci v areálu vyřešila a řidičům, kteří nedodržovali dopravní značení, uložila blokové pokuty. květen 2019

5

ZPRAVODAJSTVÍ

Vznikne nová pracovní skupina pro výstavbu dálnice D55


SERIÁL

Veselané ve světě: Lucie Drlíková Jako holčička se ráda procházela kolem veselského zámku a snila o princeznách. Představivost ji s dospělostí neopustila. Přetavuje ji do jedinečných fotografií fantazijních vodních světů a éterických víl, s nimiž se úspěšně prosazuje po celém světě.

Bydlela jste v panelovém domě na Hutníku, později na sídlišti Chaloupky. Strohost těchto lokalit ostře kontrastuje s magickými světy z vašich fotografií – kde se začal rodit váš sklon k umění? Základy kreativního myšlení a vztah k tvorbě jsem získala od maminky. Odmalička mě vedla k ručním pracím, moc se mi v tomto ohledu věnovala. Vyšívala se mnou, kreslily a malovaly jsme spolu. V dětství jsem chtěla jít studovat na uměleckou školu do Uherského Hradiště, na krejčovou do Prostějova nebo alespoň aranžerství, ale rodiče situaci vyhodnotili jinak. Nastoupila jsem na gymnázium ve Strážnici.

Ano, až ve čtyřiceti jsem se vrátila k tomu, co jsem chtěla dělat už ve čtrnácti. Z předcházejících zaměstnání jsem měla našetřeno na dva roky života a tak jsem si řekla, že zariskuju – zkusím fotografovat. Stanovila jsem si roční zkušební lhůtu, po níž jsem vyhodnocovala své rozhodnutí. Myslím, že bylo správné. Jak se z někdejšího všeobecného dětského tvůrčího zájmu vyprofilovalo rozhodnutí věnovat se právě fotografii? Navíc v rámci tak specifického žánru. Nepadlo tak náhle, jak by se mohlo zdát. Táta se po listopadové revoluci začal věnovat potápění a já jsem se k němu později přidala. Jezdívali jsme do Chorvatska, na senecká jezera a do různých lomů. Koupila jsem si kompakt a zpočátku fotila jen ryby nebo různá exotická místa. Až jednou v Egyptě nastal zlom. Protože se nerada jen tak válím na pláži, vyzvala jsem kamarádku, aby mi pózovala v moři. Fotila jsem ji v nejrůznějších šátcích a pozicích... Dodnes si přesně pamatuju, jak mě ta činnost najednou pohltila, v tu chvíli se probudil můj hluboký zájem. Po pracovním vyhoření jsem měla naprosto jasno, čemu se chci věnovat.

Fotografování pod hladinou má mnohá specifika. Pracujete s pomocí potápěčského dýchacího přístroje? S přístrojem se potápím, jen když fotografuju vraky v moři, třeba v hloubce třiceti metrů. Snímky modelek ale většinou pořizuju v bazénech, kde jdu pod hladinu tak zvaně na nádech. Mám kvůli tomu i kurz freedivingu (volné potápění bez přístrojů, pozn. red.) Stejně se musím vynořit spolu s modelkou, abych jí dala pokyny před dalším záběrem. Je to disciplína náročná i technicky. Fotoaparáty a další elektronika musí být dokonale zabezpečená proti vodě. Navíc potřebuju dva asistenty, kteří mi pomáhají s držením a zaměřováním podvodních světel. Vaše fotografie jsou velmi výpravné, bohaté na kulisy, masky a další aranžérské prvky. Kdo jsou – vedle osvětlovačů – vaši další spolupracovníci? Možná vás to překvapí, ale žádní další nejsou. Necítím se totiž primárně jako fotografka, mě baví celý tvůrčí proces. Nejprve nakreslím návrh plánované scény a pak jí sama vyrobím kulisy. Podobně se věnuju i kostýmům. Nejprve je vymyslím, pak ušiju. Pořízení snímků je

sice završením práce, ale pro mě není hlavním momentem. Někdy je až zábavné, v jakých oborech se musím vzdělávat. Třeba když se chystám vyrábět masky z termoplastů. Na You Tube i všemožně jinak zjištuju, jak s nimi pracovat. Setkala jste se s nařčeními, že veškeré ty magické světy vytváříte počítačově, v editorech typu photoshop? Hodně lidí nevěří, že mé snímky nevznikají ve photoshopu. Pletou se. Také kvůli nim si proces vzniku fotografií natáčím na video. I tak náročné kulisy, jakou byl například podvodní les, dělám ručně. Ve zmíněném případě jsem na obrovskou potištěnou gumovou plachtu tavnou pistolí lepila jeden umělý lísteček po druhém. Byly jich tisíce. Za vašimi snímky je spousta nápadů, energie a jistě i finančních nákladů. Jak se dokážete uměním uživit? Učastním se uměleckých výstav, ale ty zatím ziskové nejsou. Živím se fotografováním individuálních klientů, kteří si chtějí svůj podvodní portrét vyvěsit na velkém formátu v kanceláři nebo doma v obýváku. Realizovala jsem zakázky pro zájemce například z Honkongu, Austrálie nebo

A od tvůrčí činnosti jste se na dlouhý čas úplně odtrhnula, že? Po studiích jste se věnovala obchodu v nadnárodních korporátních firmách. Pracovala jsem ve velkých společnostech v Německu, na Novém Zélandu, v Americe i v Pobaltí. Poslední byznysovou štací bylo Rusko, kde jsem sedm let řídila pobočku podniku Hamé. Pětadvacet let jsem žila v letadlech, můj domov se vešel do kufru. Takový životní styl mě vyčerpal, vyhořela jsem. Tato zkušenost vás přivedla zpátky k tvůrčím činnostem?

6

květen 2019

Lucie Drlíková se zabývá podvodním fotografováním

Foto: 4x Lucie Drlíková


Ve vašem uměleckém životopise se lze dočíst o celé řadě ocenění, které z nich je pro vás nejdůležitější? Ceny jsou samozřejmě super, zvlášť ty mezinárodní. Je velmi příjemné, že si mě hodnotitelé všímají, ale – a to se nechci rouhat - spokojený zákazník je nejvíce. Je velkou satisfakcí, když mi klient zavolá a vděčně děkuje za nádherný zážitek ještě dřív, než vidí výsledné fotky. To je pecka!

Tyto sdílené lidské dojmy mají pro mě největší hodnotu. Za velký osobní úspěch považuju také skutečnost, že když se mi v životě nedařilo, nevzdala jsem se.

SERIÁL

Londýna. Oni jsou dalším důkazem, že snímky nevytvářím ve photoshopu. Zájemcům totiž nejde jen o výsledný snímek, chtějí zažít i jedinečnou atmosféru při jeho vzniku. Tu uměle, photoshopem vytvořit nelze. Další složkou mých příjmů jsou individuální workshopy, které pořádám. Létají na ně zájemci z celého světa.

Procestovala jste svět, lidé ze světa jezdí za vámi do Prahy. Zavítáte občas do rodného Veselí? Jistěže. A moc ráda. Mám k Veselí velmi nostalgický vztah. Když přijedu domů, s nostalgií vnímám snad každé místo – vlakové nádraží, veselský park, Bartolomějské náměstí s přestavěnou budovou někdejší Budvarky nebo cukrárnu na křižovatce, kam jsem ráda chodila pro zákusky. Veselí se nádherně proměnilo. Je to možná malé město, ale chci se do něj vrátit, až se nebudu tak intenzivně věnovat fotografování.

Miloš Kozumplík

Mezinárodně oceňovaná fotografka Lucie Drlíková se narodila v roce 1973 v Kyjově. Navštěvovala ZŠ Hutník, maturovala na Purkynově gymnáziu ve Strážnici a ve studiu pokračovala na Mezinárodní jazykové škole ve Vídni. Po letech strávených byznysovou prací pro nadnárodní firmy jako Hamé, kanadský Alcan, nebo australský Amcor se rozhodla pro radikální změnu života – začala se věnovat fotografování. „Věřím, že každý má v sobě dítě, bez ohledu na věk. Velmi často na to zapomínáme a zatlačujeme ho pryč. Chtěla bych, aby se lidé, kteří se dívají na mé obrazy, ocitli v kouzelném Waterlandu, kde pravidla a gravitace neexistují. Chtěla bych je na okamžik vzít zpět do dětských snů, aby zapomněli na tvrdou realitu života a na sekundu znovu věřili v magi,“ říká o svém přístupu k tvorbě, za niž získala řadu mezinárodních ocenění. Žije v Praze. Chybí jí moře, proto k němu utíká, kdykoliv je to jen trochu možné. Veselské listy startují nový seriál s názvem Veselané ve světě o současných veselských rodácích, kteří ve svém oboru uspěli daleko za hranicemi našeho města. Pokud máte tip na současného úspěšného Veselana, pošlete nám jej na e-mail redakce@veseli-nad-moravou.cz. květen 2019

7


ROZHOVOR

Do úklidu Veselí se zapojily desítky dobrovolníků V letošním roce se znovu konala úklidová akce s názvem Ukliďme svět, ukliďme Česko. Do ní se stejně jako v předcházejících letech zapojilo mnoho dobrovolnických skupin – například v Milokošti se uklízelo v oblasti kolem ranče a slepých ramen řeky Moravy. Do úklidu Veselí se pustil také Český svaz ochránců přírody – za ZO ČSOP mluvila o průběhu úklidu Michaela Vratislavská. Letos jste uspořádali úklidovou akci města Veselí a jeho okolí v dřívějším čase, než byla stanovena oficiální akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Jaký byl důvod pro tuto změnu? V čase hlavního termínu této celorepublikové akce už obvykle bývá jarní aspekt v plném rozpuku. Názorně to lze vidět především v zámeckém parku v bažantnici, kde souvislý pokryv medvědího česneku ztěžuje hledání a sběr odpadků. Stejně tak se i keři prodírá lépe, když ještě nejsou olistěny a jde skrze ně lépe vidět. Novinkou také bylo, že jste vůbec poprvé spojili síly s myslivci, kteří dlouhodobě pořádali úklidovou akci po vlastní ose. Jak se spolupráce osvědčila? Spolupráci s mysliveckým spolkem Buková hodnotím kladně. Myslivci uklízejí každý rok, nezávisle na akci „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Soustřeďují se především na prostory dále od města, jak na veselských loukách, tak v polní části pod Radošovem. Letošní spolupráce s nimi spočívala v tom, že se nám díky výzvě v únorových Veselských listech nahlásili dobrovolníci, někteří z nich by se jinak o akci nedozvěděli, a ty jsme myslivcům chtěli „dohodit“. Nakonec se z nich však vyklubaly vcelku samostatné jednotky. Těmto dobrovolníkům jsme poskytli pytle a rukavice a domluvili se, kde a kdy by chtěli sbírat. Např. ZŠ Hutník pod koordinací pana učitele Filípka se přidala k úklidové akci s myslivci (spolu s myslivci nasbírali plný kontejner), skupina cca 10 dobrovolníků pod koordinací paní Svobodové uklízela kolem Štěrku (50 pytlů) a družiny skautek Kopřivy a Zvonky, pod koordinací

8

květen 2019

Setkáváte se i s negativními názory typu „Proč bych měl po někom uklízet odpadky?“ Občas ano. Každý by se měl chovat tak, jak by chtěl, aby se chovali všichni ostatní, resp. jít příkladem svým vlastním chováním. Ať si je toho člověk vědom nebo ne, to, jak se chová, ovlivňuje i lidi pohybující se kolem něj. Mám například tu zkušenost, že tím, že nakupuji do vlastních pytlíků, vyvolávám zvědavost okolních nakupujících a tím je vlastně inspiruji, či aspoň provokuji k zamyšlení.

Mezi jednu z hlavních oblastí úklidu patřil také park

Foto: Jitka Říhová

Skřítka, Monkey a Ary, se vrhly na úklid za Hájkem a kolem polikliniky (22 pytlů). My s Mladými ochránci přírody (MOP) Karpaťáček a s pár dalšími dobrovolníky jsme uklízeli v zámeckém parku v bažantnici (29 pytlů). Celkem se letošního úklidu účastnilo 86 dobrovolníků, kterým bychom chtěli touto cestou moc poděkovat, stejně jako Službám města Veselí n. Mor., které nám každoročně zajišťují svoz odpadu.

zanikají, nebo se situace naopak zhoršuje? Podle mě to nelze takto jednoznačně říci. Ovšem k lepšímu to rozhodně nebude… Je smutné, že i přes veškerou osvětu zůstává v přírodě stále mnoho odpadků. Někde černá skládka zanikne (resp. někdo ji uklidí), jinde se objeví. Mnozí lidé si neuvědomují, že co si do přírody přinesou, to by si měli i odnést. Když jdou třeba na procházku a vezmou si s sebou pytlík se sušenkami, mohli by si ten prázdný pytlík také odnést zpět do města a vhodit jej do příslušné popelnice…

Plánujete do příštích let počet spolků rozšířit a úklidovou akci tak ještě lépe zkoordinovat? Rozšíření počtu zúčastněných spolků nezáleží na nás, ale na aktivitě jednotlivých organizací. Do úklidu nechceme nikoho nutit. Ale určitě budeme i v dalších letech s touto akcí pokračovat, protože dokud si lidé neuvědomí své chování a nezmění jej, je to stále sisyfovská práce… Pokud se k nám bude chtít kdokoliv přidat, budeme jedině rádi. Je zvláštní, kde všude v přírodě člověk naráží na černé skládky, obzvlášť v době, kdy mohou lidé využít sběrných dvorů. Dá se dle vašich zkušeností říci, že černé skládky v posledních letech spíše

Jaká oblast je ve Veselí v tomhle ohledu nejproblematičtější? Podle mne veselský Štěrk. Na jaře kolem něj dobrovolníci odpadky odklidí, bohužel ale s vědomím, že za chvíli začne sezona a bude to tam zase… Myslím, že především ti lidé, kteří tuto lokalitu využívají a chovají se bezohledně, by měli dostat pytle a rukavice a jít si po sobě uklidit. Třeba by si pak své chování uvědomili. Na některých místech si tam sice lidé tvoří „odpadkové koše“ (např. zavěsí igelitku s odpadky na strom), ale nechají to tam viset a nenapadne je si to také odvézt. Je to smutné.

Jako ochránci přírody máte na starost údržbu krajiny, s jakými problémy se setkáváte v současnosti nejčastěji? Největší problém je, že jsou lidé odtržení od přírody. Většina lidí bere přírodu jako samozřejmost, něco co tu vždy bylo a bude, neváží si jí. A od toho se odvíjí jejich chování a vše ostatní – sucho, odpadky, úbytek druhů… Vše je provázáno, vše souvisí se vším. Od jednoho problému se odvíjí druhý, na ten se nabaluje další… Ovšem neuvědomují si, že příroda bez lidí tady bude i nadále (ať už v jakémkoli stavu, ona se z toho dostane), ale lidé bez přírody nepřežijí. Kromě úklidové akce pořádáte s ZO ČSOP Bílé Karpaty spoustu dalších výchovných a osvětových akcí, jaké chystáte na letošní rok? I když je naší hlavní činností péče o louky a mokřady v Bílých Karpatech a Pomoraví, tak se v menší míře věnujeme i dalším aktivitám. Například v březnu proběhl tradiční Jarní řez dřevin, který se tentokrát konal v obci Louka. V plánu je i několik odborných exkurzí do Bílých Karpat, které povede naše předsedkyně Ivana Jongepierová. Přes prázdniny pak proběhnou dva turnusy příměstského tábora pod záštitou MOP Karpaťáček. Ostatní osvětové a vzdělávací aktivity má na starosti VIS Bílé Karpaty, se kterým úzce spolupracujeme. Připravujete také unikátní Dům přírody, moderní návštěvnické středisko pro CHKO Bílé Karpaty a přilehlé Pomoraví, které nabídne interaktivní přírodní expozice… Ano, ještě čekáme na posledních pár schválení a razítek, abychom projekt mohli podat. red


INZERCE

PRODEJNÍ SKLAD - ESHOP VODO, TOPO, ŽELEZÁŘSTVÍ

* rekonstrukce bytových jader a koupelen * zednické a obkladačské práce * zateplování fasád * montáž plastových oken a dveří * montáž sádrokartonu, betonáže * pokládka zámkové dlažby

ŠIROKÝ SORTIMENT NEJLEPŠÍ CENY V REGIONU VOTONA s.r.o.

Telefon: 608 684 464

RV1900379/04

E-SHOP www.votona.cz

RV1802518/05

Zemědělská 334 698 01 Veselí nad Moravou Telefon: 734 620 779 Zelená linka 800 888 240

www.zednictvi-durdak.cz

Nový Opel:

COMBO life Objem zavazadlového prostoru až 2 126 litrů* K dostání v 5místné nebo 7místné verzi Až 19 asistenčních systémů

Již za

339 900 Kč Kategorie motorů 1–1,4 litru Tříválcový turbomotor o objemu 1,2 litru Engine Technology International: www.ukimediaevents.com/engineoftheyear Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 4,1–5,8 l/100 km, 110–133 g/km. Zobrazený model je pouze ilustrativní a může obsahovat výbavu za příplatek. * Objem zavazadlového prostoru při sklopení zadních sedadel. ** Dvouletá výrobní zákonná záruka a dále tříletá smluvní záruka Opel. Více na www.opel.cz nebo u prodejce vozů Opel.

RV1802387/01

Tel.: 577 700 010, www.opeluh.cz květen 2019

9


INZERCE

Bezobalová prodejna NABÍZÍME • • • •

Čerstvé koláčky, vážené droždí Čerstvé mléko ve skle, jogurty, podmáslí, máslo, paštiky, aj. Čerstvý vážený tvaroh bez konzervantů a škrobů 20 Kč/250 g Čerstvě mleté mouky z Tupes 15 Kč/kg (žitná, hladká, polohrubá, chlebová) • Oleje lisované za studena 35 Kč/l (řepkový, slunečnicový) • Vážené koření, luštěniny, rýže, těstoviny, aj. • Čepovaná kosmetika a drogerie (pasty na zuby, šampony, deodorant, jar, prací gel, aviváž

RV1900838/08 RV1802429/04

Tř. Masarykova 124 (naproti spořitelny) Veselí nad Moravou

RV1802532/03

PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT, ŽE NAKUPOVAT LZE I BEZ ZBYTEČNÝCH OBALŮ ZA PŘÍZNIVÉ CENY

10

květen 2019


květen 2019

11

RV1802504/04

INZERCE


INZERCE

KosmetiKa JitKa RĂĄdy byste omlĂĄdly bez skalpelu?

KVÄšTEN zavĂĄdÄ›cĂ­ ceny na radiofrekvenci permanentky na laser NabĂ­zĂ­m ĂşÄ?innĂŠ přístrojovĂŠ oĹĄetĹ™enĂ­ radiofrekvence, laser, mezoterapie a jinĂŠ - lifting, pigmenty, aknĂŠ a dalĹĄĂ­ RybĂĄĹ™e 417, VeselĂ­ nad Moravou

737 374 875 KosmetickĂ˝ salon JITKA

telefon: facebook:

VĂ­ce neĹž 27Â let s VĂĄmi

Pro naĹĄi spoleÄ?nost RI OKNA a.s. ve Bzenci hledĂĄme vhodnĂŠ uchazeÄ?e na pozici

Z naĹĄĂ­ nabĂ­dky Jitka VaĹˆkovĂĄ 604 836 881

DÄšLNĂ?K DO VĂ?ROBY PLASTOVĂ?CH OKEN A DVEĹ˜Ă? NĂĄplĹˆ prĂĄce: prĂĄce spojenĂĄ s vĂ˝robou plastovĂ˝ch oken a dveří, zpracovĂĄnĂ­ profilĹŻ obsluha strojĹŻ kontrola vĂ˝robkĹŻ

Rod. dĹŻm 4+1 v HrubĂŠ Vrbce Rod. domek 3+1 s krytĂ˝m v obci RadÄ›jov. a vyhřív. bazĂŠnem ProĹĄel rekonstrukcĂ­ i krĂĄsnou zahradou. podkrovĂ­. Dvorek a pĹ™edzahrĂĄdka 25 m². Cena: 5.499.000,- KÄ?

Po/adujeme: CNC obrĂĄbÄ›nĂ­ vĂ˝hodou manuĂĄlnĂ­ zruÄ?nost a obratnost, dobrĂĄ fyzickĂĄ kondice trestnĂ­ bezĂşhonost OsobnĂ­ pĹ™edpoklady a dovednosti: pra e ve vĂ˝robnĂ­m provozu $resp. vĂ˝robÄ› oken) vĂ˝hodou ochota pracovat ve dvousmÄ›nnĂŠm provozu a podle potĹ™eby pĹ™esÄ?as

Životopisy zasílejte na email: jana.sykorova@ri-okna.cz Adresa pracoviťtě: RI OKNA a.s., Úkolky , Bzenec

RV1802373/06

Uvådějte prosím telefonický kontakt pro dalťí případnå jednåní.

květen 2019

Rod. dĹŻm 3+1 v obci Petrov. PĹ™ed 10 lety StavebnĂ­ pozemek rekonstrukce ve Bzenci, IS koupelny, plyn. topenĂ­ na hranici pozemku. vÄ?etnÄ› kotle. K domu Pozemek 16 x 235 m. nĂĄleŞí pÄ›knĂĄ zahrada. Cena: 2.700.000,- KÄ? Cena: 2.300.000,- KÄ? NenĂ­-li uvedeno jinak, energetickĂĄ třída G.

www.realitygaia.cz

RV1802533/04

Cena: 935.000,- KÄ?

NabĂ­zĂ­me: hlavnĂ­ pracovnĂ­ pomÄ›r - dvousmÄ›nnĂ˝ provoz $bez vĂ­kendĹŻ) ĂşkolovĂĄ mzda, odmÄ›ny a příplatky za odpolednĂ­ smÄ›nu zĂĄvodnĂ­ stravovĂĄnĂ­, dnĹŻ Ĺ˜D, bezplatnĂŠ vyu/itĂ­ firemnĂ­ sauny a fitness

12

RV1900741/01

RV1900524/01

www.kosmetikajitka.cz


INZERCE

HOBBY CENTRUM

HOSPODÁŘSKÉ POTŘEBY - KRMIVA - HNOJIVA - ZAHRADA SPOJOVACÍ MATERIÁL - NÁŘADÍ - PRACOVNÍ ODĚVY

BAZÉNOVÁ CHEMIE FILTRAČNÍ PÍSEK

PROFI NÁŘADÍ FISKARS

TRAVNÍ SMĚSI

VELKÝ VÝBĚR TRUHLÍKŮ, ZÁVĚSNÝCH KVĚTINÁČŮ, TANKŮ, NÁDOB NA DEŠŤOVOU VODU, ZAHRADNÍHO NÁŘADÍ, POTŘEB PRO GRILOVÁNÍ...

Veselí nad Moravou - naproti nádraží

květen 2019

RV1900746/01

tel.: +420 730 611 611 • www.hobbyveseli.cz 13


INZERCE

STUDIO Jany’s Manikúra a nehtová modeláž

Modeláž nehtů • CND Shellac • Gellak • Rocklac • IBX regenerace • P.Shine • Klasická manikúra • Lakování

Kosmetika

Úprava a barvení obočí i řas • Masáž obličeje a dekoltu • Lash Lifting + Lash Botox • Celkové ošetření pleti • Líčení k různým příležitostem

RV1802583/04

tř. Masarykova 1769, Veselí nad Moravou Po-Pá: od 8 do 17 hodin, telefon: 731 507 343

RV1802593/04

RV1802422/04

Prodej kosmetiky, dárkové poukazy, parfémy

14

květen 2019


INZERCE RV1900821/01

NEMOVITOSTI

31. 5. - 1. 6. zusopen.cz

● Koupím rodinný dům ve Veselí, cena dle stavu, do 4 mil. Kč, tel. 737 101 240

koncerty � výstavy tanec � divadlo workshopy

● Hledáme byt 1+1, případně 2+1 ve Veselí, do 1,6 mil. Kč, prosím volejte 739 395 033

Z_inzerce_92x63mm_2019.indd 1

11.04.19 10:51

RV1900013/15

Za podpory: Ministrstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Julius Prüger, Centrální depozitář cenných papírů Ve spolupráci: Senát Parlamentu České republiky, Asociace základních uměleckých škol, Svaz měst a obcí Hlavní mediální partneři: Česká televize a Český rozhlas

RV1900734/06

1000 akcí po celé ČR.

● Koupím oplocenou zahradu ve Veselí, spěchá, telefon, telefon 774 127 127

RV1802422/10

DĚTI ŽIJÍ UMĚNÍM

květen 2019

15


INZERCE

Podílíme se na výrobě automobilových dílů světoznámých značek.

Chceš posílit naše řady? Neváhej a přihlas se k nám. Volné pracovní pozice:

• Obsluha CNC strojů • Pracovník konečné kontroly • Seřizovač CNC strojů • Pomocný seřizovač • Technolog • Skladník

Nabízíme:

• Nové moderní prostory • Perspektivní týmovou práci • Možnost osobního a odborného rozvoje • Příspěvek na stravování ve vlastní jídelně • Dovolenou navíc • Příspěvek na důchodové připojištění • ...a moho dalších výhod

Kontakt:

RV1900727/03

RV1900836/01

Schlote-Automotive Czech s.r.o. Jaktáře 1660, 686 01 Uherské Hradiště Tel.: 572 425 320, e-mail: info-SAC@schlote.com web: www.schlote-gruppe.com

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO VESELAN Milokošť 314, 698 01 Veselí nad Moravou

PŘIJÍMÁ PRACOVNÍKY NA KASTRACI KUKUŘICE Práce je vhodná pro studenty, důchodce a ostatní. Zájemci o práci musí mít minimální věk 16 let. Předpokládaná doba kastrace bude koncem června a začátkem července.

Zájemci se mohou hlásit na farmě Milokošť, nebo na telefonech 518 323 824 • 736 671 062 • 734 705 642 16

květen 2019

RV1900774/01

Za 1 ha kastrace vyplácíme 8.500 Kč Za 1 dílek = 4 řádky matky, cca 1.785 Kč


S Erasmem na cestách

V březnu proběhla v naší škole prezentace projektu „U splavu jinak“, kterého se zúčastnili obyvatelé Veselí, zástupci města a městské policie. Žáci představili své nápady, vyslechli si připomínky a debatovali společně o nejlepších možnostech, jak zvolené místo upravit.

V březnu jsme se vydali s projektem Erasmus+ do Portugalska. Krásný týden jsme strávili v jedné z našich partnerských škol – Alfacoop, která pro nás připravila zajímavý program.

MŠ Zarazice

Sluníčko nám zase hřeje, na všechny se pěkně směje. Děti z MŠ Zarazice si konečně užívají jarního sluníčka na zahradě a pískovišti. S radostí si jarní sluníčko nakreslily.

MŠ Milokošť

Žáci vysadili záhonky V sobotu 6. dubna proběhla realizace návrhu – žáci zde vybudovali bylinkovou spirálu, vysadili trvalkové záhony a okrasnou višeň. Pozemek k výsadbě připravily Služby města Veselí, kterým děkujeme za spolupráci. Věříme, že naše voňavá oáza bude příjemným místem pro místní obyvatele i návštěvníky města.

Aktivity ve škole se týkaly především našeho hlavního projektového tématu – kyberšikany a závislosti na sociálních sítích. Děti pracovaly ve skupinkách tvořených zástupci jednotlivých států – Kypru, Itálie, Španělska, Slovinska a Portugalska, dorozumívaly se tedy především anglicky. A ani po příchodu ze školy jim „práce” neskončila. Byly totiž ubytovány v rodinách žáků místní školy a česky si tedy moc nepopovídaly ani večer.

V neděli 31. 3. 2019 proběhla přehlídka dětských lidových zpěváčků Slovácká stuha. Naši mateřskou školu, a vlastně ve své kategorii i celé Veselí, reprezentovala Marička S. a Anetka S. Tato děvčata byla zároveň nejmladšími účastníky celé přehlídky. Děkujeme rodičům, kteří s nimi chodili na zkoušky.

MŠ Tyršova

Volný čas jsme věnovali výletům. Poznali jsme Bragu a okolí, pluli na lodi po řece v Portu, dozvěděli se něco o výrobě portského vína v muzeu, a dokonce se podívali i k oceánu. Cesta domů byla dlouhá, ale plná milých vzpomínek na naše nové kamarády.

Mgr. Olga Fialová

Sluníčko vyslalo první jarní paprsky a děti jak pilné včeličky mají plno práce. Navštívili jsme hvězdárnu se zajímavým programem o sluníčku, vhodili jsme do Moravy Morenu, předškoláci si zahráli na školu a byli se podívat do 1. tříd na CZŠ i ZŠ Hutník. 21. 3. není jen první jarní den, ale i Světový den Downova syndromu. Podpořili jsme nemocné touto chorobou tím, že jsme si na každou nožku vzali jinou ponožku. 2. 4. jsme měli v MŠ modrý den. Podpořili jsme děti s autismem.

ŠKOLSTVÍ

Projekt „U splavu jinak“

Jaro „na Domečku“ Po velkých zimních přípravách na všech pobočkách DDM (Veselí, Bzenec, Vřesovice) se naplno rozběhlo přihlašování na letní činnost. Na léto 2019 jsme připravili 2 rodinné pobyty u moře, 1 pobyt pro maminky s dětmi na chatě Radost, 4 pobytové tábory a 13 příměstských táborů ve čtyřech lokalitách. Nově otevíráme letní Zarazický klub. V březnu na dopravním hřišti odstartovala výuka. Každým rokem si prověří své znalosti 2000 dětí ze škol regionu. Úterý a čtvrtek je hřiště otevřeno veřejnosti pro všechny věkové kategorie v odpoledních hodinách. Vstup je zdarma. V dubnu se uskutečnila Kolečkiáda pro celé rodiny, od závodu rodičů s kočárkem až po závody zkušených řidičů. Již nyní probíhá ochutnávka nových kroužků (atletika), aerobiky mají své první úspěchy – 1. místo si přivezli Melounci ze soutěže v Otrokovicích. 11. května se uskuteční pro všechny tance chtivé Veselský dance cup. Zúčastníme se i Mezinárodního dne rodiny a chystáme velkou oslavu ukončení školního roku na 8. června. Přijďte se podívat, co se děti naučily, a nebo jen tak posedět s přáteli u dobrého jídla a pití. V září se budeme velmi rádi opět podílet na Veselí v pohybu, otevřeme Domeček veřejnosti, setkáme se na Dnu zdraví a zažijeme Hutník jinak. Od října otevíráme nové pobočky v Milokošti a Zarazicích v bývalých školách. Dále budeme pokračovat v rekonstrukci rekreačního střediska ve Vřesovicích. Po rekonstrukci kotelny a revitalizaci chaty nás letos čeká oprava terasy chaty Radost a čističky odpadních vod. Všechny informace k našim aktivitám najdete na webu ddmveseli.cz. Velké poděkování patří všem interním a externím pracovníkům, dobrovolníkům, rodičům, partnerům. Pokud chcete být součástí naší volnočasové rodiny, ať už jako účastník, pedagog či dobrovolník, ozvěte se! www.ddmveseli.cz květen 2019

17


AKTUALITY

Průvodce soudním řízením při rozpadu rodiny na Hodonínsku

Okresní soud v Hodoníně organizoval – v souvislosti s vedením opatrovnického řízení při rozpadu rodiny – školení pro všechny odborníky, kteří s rodinami v této životní situaci pracují.

Tato nová interdisciplinární spolupráce je na Hodonínsku realizována od září 2018. Na městském úřadě v Hodoníně se po dva březnové pátky vzdělávalo více jak 40 odborníků z orgánu sociálně-právní ochrany dětí a dalších pomáhajících organizací z Hodonína, Kyjova a Veselí nad Moravou. Toto školení bylo zajištěno organizací Espediente, z. s., a díky nastaveným postupům mohou aktéři, kteří s rodinami při rozpadu pracují, vzájemně flexibilně spolupracovat. Více informací naleznete na: ht t ps://w w w.just ice.cz/web/ okresni-soud-v-hodonine/zakladred ni-informace.

Odemykání Baťova kanálu se uskuteční 1. května První májový den a slavnostní Odemykání plavební sezony na Baťově kanálu k sobě už neodmyslitelně patří. Svého času zahajoval plavbu ve Veselí nad Moravou sám Tomáš Baťa junior na lodi, která nesla jméno jeho otce. To bylo ještě na přístavišti nad jezem na řece Moravě. Nyní už tato loď slouží v Praze na Vltavě a letos si připomínáme dvacet let od zahájení budování přístavu pod komorou na Baťově kanálu. Zde se také od roku 2001 pravidelně konají slavnostní zahajování plavební sezony na Baťově kanálu, tzv. Odemykání. A proto se můžete i letos těšit 1. května od 14:00 hodin v přístavu ve Veselí nad Moravou na program spojený s Odemykáním plavební sezony na Baťově kanálu. Program bude opět zajímavý: ▪▪ plavby lodí Danaj ▪▪ plavby malými čluny na hvězdárnu, kde bude také probíhat zábavný program ▪▪ vystoupení hudební skupiny Skamafutra

ZÁPIS DO ŠKOL MATEŘSKÉ ŠKOLY: MŠ Kollárova 6. května od 8:00 do 15:00 MŠ Tyršova 7. května od 8:00 do 15:00 ZÁKLADNÍ ŠKOLY: Ve čtvrtek 4. dubna se konal zápis do 1. ročníku ZŠ Hutník a do CZŠ ve Veselí nad Moravou. Do ZŠ Hutník se k zápisu dostavilo 46 dětí, z toho bylo předběžně nahlášeno 11 odkladů povinné školní docházky. Do CZŠ ve Veselí nad Moravou se k zápisu dostavilo 48 dětí, z toho bylo předběžně nahlášeno 11 odkladů povinné školní docházky a jedna docházka v zahraničí. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VESELÍ NAD MORAVOU zve všechny děti se zájmem o některý z uměleckých oborů k zápisu do ZUŠ pro školní rok 2019/2020. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY se uskuteční od pondělí 3. do čtvrtka 6. června v době od 13 do 17 hodin v prostorách školy. PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE DO TĚCHTO OBORŮ: ▪▪ HUDEBNÍ (připravit jednoduchou píseň) ▪▪ VÝTVARNÝ (s sebou domácí výtvarné práce, ne ze ZŠ) ▪▪ TANEČNÍ (s sebou cvičební úbor) ▪▪ LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ (s sebou pohodlný oděv a cvičky) Uvítáme vyplnění přihlášky na www.zus-veseli.cz předem. Na nové talenty se těší učitelé ZUŠ.

18

květen 2019

Sezona na Baťáku vypukne 1. května

▪▪ DJ Siemens ▪▪ Skákací hrad ▪▪ Koňský povoz Občerstvení bude zajištěno a navíc bude probíhat už tradiční

Foto: Baťův kanál

pivokošt. Těšit se můžete na speciály z pivovarů Velický Bombarďák, Syrovar, Zlínský švec, Křikloun či Mazák.

Vojtěch Bártek

Nové projekty pomáhají dětem na Veselsku V rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“ a ve spolupráci s Veselským kulturním centrem proběhl již druhý ročník prospěšné akce Pro Action Café. Tato metoda pomáhá veřejnosti při rozvoji projektů, které mohou pozitivně ovlivnit společenské, kulturní i environmentální dění kolem nás. Tvůrci nápadů se setkali s veřejností, která se mohla aktivně zapojit a tím ovlivnit společenské dění. V návaznosti na aktivity lokálního síťování pro ohrožené děti a jejich rodiny na Veselsku došlo k aktivizaci komunitního života a k podpoře přirozené sítě pomoci. Letos jsme se díky této akci měli možnost seznámit s pěti zajímavými projekty, jež

jsme svými komentáři pomohli rozvinout a podpořit. Na akci byly rozpracovány projekty zaměřené na oživení nevyužité školy v Milokošti komunitním životem, sdílenou dílnu a veřejný ateliér, oživení komunitního života na sídlišti Hutník, pochod Filipovským údolím pro rodiny s dětmi, vzdělávání v lesní škole a výukový program pro děti a jejich rodiče o vlivu stravy na naše zdraví. Účastníkům byla nabídnuta podpora v oblasti fundraisingu formou semináře, který se uskutečnil 6. dubna 2019.

Bc. Josefína Filípková, DiS.

lokální síťařka pro ORP Veselí n. M.

Projekt MPSV Systémový

rozvoj a podpora nástrojů

sociálně-právní ochrany dětí

www.pravonadetstvi.cz


Držitel ceny města, sběratel lidových písní Ing. Jaroslav Smutný oslavil 85. narozeniny. Dlouholetého vedoucího sboru Radošov při této příležitosti přijal na radnici starosta Petr Kolář – a slavilo se jak jinak než za doprovodu hudby.

Druhým typem medu je med medovicový – pochází ze šťávy, kterou produkují lesní rostliny. Tento med je tmavší barvy. Obsahuje větší množství minerálních látek, dextrinů a fruktózu. Jeho trávení je energeticky náročnější,

má ale nízký obsah bílkovin a je vhodný především pro léčení nemocných ledvin. Med je třeba uchovávat v uzavřených nádobách, neprospívá mu kolísání teplot ani působení světla. red / Lubomír Žák

S autorským čtením byla spojená také následná autogramiáda

Foto: VKC

PAHOP uspořádá v Uherském Hradišti informativní den Zdravotní ústav PAHOP pořádá 15. května v Uherském Hradišti Den pro PAHOP. PAHOP (paliativní a hospicová péče) poskytuje odbornou péči umírajícím a jejich rodinám v domácím prostředí pacienta. Do rodiny přijíždí lékař a zdravotní sestry. Pomáhají zvládnout bolest a další zdravotní komplikace, které mohou nastat v průběhu nemoci v její terminální fázi. Těžce nemocný člen rodiny tak nemusí být převezen do nemocnice a může prožít konec života doma.

JUBILANTI

JUBILEUM

Zdeněk Jančařík představil ve Veselí svou novou knihu Svou novou knihu Miláček Páně představil na autorském čtení na Panském dvoře salesiánský kněz Zdeněk Jančařík, autor knih Přeskočit horu a Plátno z Turína. Novinka Miláček Páně se zabývá tzv. velikonočním evangeliem, respektive postavami z evangelia sv. Jana. Hlavním hrdinou je Miláček Páně (sv. Jan) a kolem něj i ostatních postav jsou dále rozvíjeny úvahy a meditace. Se Zdeňkem Jančaříkem jste si mohli přečíst rozhovor v dubnových Veselských listech v seriálu Miloše Kozumplíka „Veselané ve světě“. red

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Vojtěch Knotek *15. 4. 1929 – 90 let Milada Rejmanová *21. 4. 1929 – 90 let Josefína Harusková *23. 4. 1928 – 91 let

Ve Veselí působí už více než 100 let včelařský spolek, který se snaží rozvíjet včelařství v našem městě a okolí – s přicházejícím jarem informuje o rozlišování druhů medů a jejich významu pro člověka. Med patří do kategorie super potravin, jedná se o přírodní látku s vysokým nutričním obsahem, příznivě ovlivňující naše zdraví. Med rozdělujeme na dva hlavní druhy, tmavší a světlejší. V našich podmínkách je produkován převážně med květový neboli nektarový. Barva tohoto medu bývá světlá, je velmi dobře stravitelný díky většímu obsahu glukózy, a je vhodný jako doplněk výživy pro děti, starší a nemocné. Světlé medy dříve krystalizují, rozehřívání zkrystalizovaného medu je pak možné zahřátím na teplotu max. 50 stupňů Celsia. Pozor, med nikdy nerozpouštíme v mikrovlnce!

AKTUALITY

Český svaz včelařů: Jaké jsou druhy medů?

Jelikož máme smlouvy se zdravotními pojišťovnami, všichni naši pacienti mají zdravotní péči bezplatnou. Tuto péči poskytuje specializovaný tým pracovníků-lékařů, zdravotních sester, sociálního pracovníka, psycholožky a kněze, vždy dle aktuálních potřeb nemocného nebo pečující rodiny. K dispozici je kromě zdravotní péče taky terénní odlehčovací služba, jejíž součástí je základní sociální poradenství. Služba je pomocí pro pečující osoby, které lze využít

v čase od 6 do 20 hodin každodenně včetně nedělí a svátků. V roce 2018 jsme ve městě Veselí nad Moravou doprovodili 4 nemocné. red Kontakt Ředitelka Mgr. Helena Schwarczová, tel.: 775 744 588, e-mail: h.schwarczova@centrum-pahop.cz Sociální pracovník, zástupce ředitelky Mgr. Pavla Zahrádková, DiS., tel.: 605 589 209, e-mail: zahradkovapaja@seznam.cz www.centrum-pahop.cz

VÍTÁNÍ DĚTÍ DO ŽIVOTA

V sobotu 6. dubna se v obřadní síni uskutečnilo vítání dětí do života. Do knihy nově narozených občanů našeho města bylo při této příležitosti zapsáno 20 dětí.

Veselská Obchodní akademie trávila Den s Policií ČR

Její tři pětičlenná družstva změřila v březnu ve Strážnici síly s dalšími 13 týmy ze všech středních škol regionu. Díky pečlivé přípravě a vysokému nasazení obsadila skvělé první, druhé a sedmé místo. Děvčata nechala v překážkové štafetě za sebou dokonce několik chlapeckých družstev. Student OA David Vajdík byl vyhlášen nejzdatnějším účastníkem. Den s Policií ČR už počtvrté připravili hodonínští policisté v rámci své náborové kampaně. Sportovní zápolení provázely red ukázky policejní práce. květen 2019

19


SPORT

SPORTOVNÍ PŘEHLED FC Veselí středa 1. 5., starší v 9:00, mladší v 10:45 – žáci: FC Veselí – Kuřim sobota 4. 5., starší ve 14:45, mladší v 17:00 – dorost: FC Veselí – Ivančice sobota 11. 5., 17:00 – muži: FC Veselí – Lednice sobota 11. 5., starší v 9:00, mladší v 10:45 – žáci: FC Veselí – Břeclav sobota 18. 5., starší ve 14:45, mladší v 17:00 – dorost: FC Veselí – Kunštát Žijeme hrou sobota 25. 5., 17:00 – muži: FC Veselí – Dubňany sobota 25. 5.,starší v 9:00, mladší v 10:45 žáci: FC Veselí – Svratka Brno SK NH Veselí nad Moravou 19. 5., 10:15 SK NH Veselí n/M – TJ S. Osek n/B Rybářské závody DOSPĚLÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY Sobota 4. 5., 6:00–12:00 ramena Vláky a Viťák Občerstvení zajištěno, včetně čerstvých rybích specialit. Součástí také soutěž o ceny – první cenou elektrokolo v hodnotě 24 tisíc. Přijďte zkusit své štěstí v soutěži, ochutnat rybí speciality a podpořit tím místní veselské rybáře. DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY Neděle 5. 5., 7:00–11:00 rameno Vláky Pochody pro zdraví 4. 5. – PUTOVÁNÍ MORAVSKÝM SLOVÁCKEM Odjezd vlaku z Veselí nad Moravou v 7:01 do Kyjova, z Kyjova autobusem v 8:13 do Vřesovic, délka trasy 13 km. 11. 5. – PŘECHOD HŘEBENE PÁLAVY Každoroční pochod na trase Dolní Věstonice, Mikulov. Odjezd z Veselí n. M. v 7:12 do Moravského Písku, odtud přímým vlakem do Šakvic a poté autobusem do Dolních Věstonic, délka trasy 14 km. Pořádají Vlastik Směták a Ludmila Súčková. www.pochod-pro-zdravi.estranky.cz

Panenky postoupily do play off Veselské házenkářky se po dvou porážkách v závěru základní části MOL ligy propadly na 6. příčku – i ta jim ale zaručila vysněný postup do play off. Oproti loňskému ročníku si tak Panenky o jedno místo pohoršily, když loni skončily s 30 body na páté příčce. Ve vyřazovací části se utkají s letošním nejlepším českým celkem red Baníkem Most.

20

květen 2019

Gymnastky zahájily sezonu Hned dva závody v moderní gymnastice uspořádal poslední březnový víkend oddíl SK MG Veselí nad Moravou. Pro všechny veselské gymnastky to byl první závod sezony, a tak byly znát napětí a nervozita. Svou letošní premiéru ale zvládly výborně a získaly hned několik medailových umístění. V sobotu 30. 3. se v závodu Veselská panenka utkala děvčata závodící ve volném programu. Ve Veselí se sešla velká konkurence téměř 100 gymnastek z České a Slovenské republiky, Polska a Ukrajiny. Největší radost trenérkám udělala pětiletá Karolínka Míšková, která získala zlatou medaili. Mezi nejstaršími gymnastkami si nejlépe vedla zkušená Barbora Kozumplíková, která za své sestavy s obručí a míčem získala slušnou 6. příčku. V neděli 31. 3. se konal závod s názvem Veselská stuha. V dopolední části se představily nejmladší závodnice oddílu, které absolvovaly své vůbec první závody. V kategorii 0. B (r. n. 2013) obsadila 2. místo Anetka Hlaváčová, 3. místo zůstalo také doma zásluhou Mariky Sedlářové. Mezi

Úvod sezony se veselským gymnastkám vyvedl

o rok staršími děvčaty předvedla dvě povedené sestavy Barunka Šišperová a zaslouženě získala 3. místo. V odpolední části se představily už zkušené závodnice kombinovaného programu a opět z toho bylo pro Veselí hned několik medailí. V 1. kategorii se na 2. místě umístila Kateřina Matějná, kterou na stupních vítězů doprovodila 3. místem Barbora

Foto: SK MG Veselí nad Moravou

Chmelíčková. Ve 4. kategorii bojují gymnastky v sestavách se stuhou a kuželi. Velmi dobře se s náročnými sestavami poprala Kateřina Michalisková a získala tak stříbrnou medaili. Děkujeme všem závodnicím za vzornou reprezentaci města a přejeme mnoho úspěchů na dalších závodech.

Martina Buchtelová

Veselské inlinistky závodily v Portugalsku a Německu Zcela netradičně začala venkovní závodní sezona pro bruslaře IN-LINE VESELÍ. Pětice závodnic se vydala až do vzdáleného portugalského Lagosu, aby si mohly porovnat síly se zahraniční konkurencí na druhém zastavení Evropského poháru. V kategorii kadetek zabodovala Viktorie Hanzelková, která, ač nejmladší ze všech 76 závodnic, obsadila celkové 20. místo. Dařilo se i dvojčatům Lucii a Veronice Korvasovým, naopak smůlu měla Eliška Salčáková, kterou hned v prvním závodě postihl pád, nicméně statečně odjezdila všechny zbývající závody. Nejmladší bruslařka Kristýna Jungová bojovala o umístění v doplňkových závodech EC Terras do Infante a podařilo se jí z Lagosu odvést krásnou trofej za třetí místo v kategorii Žákyně B. Po návratu z Portugalska zamířily Lucie a Veronika Korvasovy, které tentokrát doplnily sestry Sára a Thea Varsamisovy

Veselské inlinistky vyrazily na mezinárodní turnaje

a Aneta Fialová, na nejrychlejší dráhu na světě do německého Geisingenu a i zde si děvčata vedla velmi zkušeně, přestože

Foto: IN-LINE Veselí

závody v Geisingenu patří k největším evropským závodům a schází se zde největší konkurence. red


LUŠŤOVKA Vyluštění tajenky doručte se jménem a adresou luštitele na podatelnu městského úřadu, park Petra Bezruče, anebo odešlete emailem na adresu redakce@veseli-nad-moravou.cz do 14. května 2019. Ze správných odpovědí budou vylosováni tři výherci, kteří obdrží věcnou cenu. Děkujeme autoru křížovek panu Zdeňku Bilovi st.

květen 2019

21


POZVÁNKY

STŘEDA 1. KVĚTNA

ČTVRTEK 16. KVĚTNA

13:00 PLANETÁRIUM NA HVĚZDÁRNĚ Hvězdárna Veselí nad Moravou V průběhu odpoledne bude k dispozici prohlídka hvězdárny, nového dalekohledu a velkého mobilního planetária 3D s programem. Za příznivého počasí budeme pozorovat dalekohledem Slunce. Pro děti je připravena tvořivá aktivita. Na celou akci je vstup zdarma. Na hvězdárnu můžete připlout lodní kyvadlovou dopravou z přístaviště u příležitosti zahájení plavební sezony na Baťově kanálu.

18:00 POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI Klubovna centra v Zarazicích Centrum pro rodinu zve na přednášku MUDr. Jiljího Minaříka.

NEDĚLE 5. KVĚTNA 17:00 IVAN KRÁL – ŠUMAVSKÉ NÁVRATY Městská galerie na Panském dvoře Městská galerie Panský dvůr zve na výstavu děl současného fotografa Ivana Krále. Ivan Král působí jako nezávislý umělecký fotograf, který zrealizoval přes padesát samostatných výstav doma i v zahraničí. Výstava Šumavské návraty zobrazuje autorský výběr fotografií z častých cest krajinou kolem Lipna za posledních 25 let. Výstavu bude možné zhlédnout do 2. června od úterý do neděle vždy od 13 do 17 hodin. ČTVRTEK 9. KVĚTNA 18:00 CVIČENÍ S PRUŽNÝM LANEM Centrum Rybníček Klub zdraví srdečně zve na akci Cvičení s pružným lanem. Cvičení je vhodné jako prevence i léčba bolestí zad. Přijďte se svým vlastním lanem nebo si ho rezervujte na tel.: 723 655 095. PÁTEK 10. KVĚTNA 19:00 KVĚTINOVÝ ZUŠ BÁL – OD KVĚTINY PO HIPPIES Sál kulturního domu Základní umělecká škola Veselí nad Moravou vás srdečně zve na Květinový ZUŠ bál. K tanci a poslechu hrají: Dechový orchestr, Taneční orchestr EFF, X-tet, Cimbálová muzika, Impro Band, Big band a Rocková kapela. Součástí plesu budou taneční vstupy, veselá tombola a občerstvení. Vstupné 100 Kč v předprodeji v ZUŠ, na místě 120 Kč. 20:00 KONCERT ALBA PLANO QUARTET Kafé v kině Alba Plano je sicilská neo-soulová a jazzová zpěvačka působící v Londýně. Její charizmatický soulový hlas se bez problémů pohybuje i v jazzu a bossa nově a spolu s vášnivým projevem řadí Albu Plano mezi nejzajímavější londýnské zpěvačky. Plano se ukáže poprvé v ČR a ve Veselí ji doprovodí jedni z nejlepších hráčů české jazzové scény. Vstupné 100 Kč v předprodeji, 120 Kč na místě. STŘEDA 15. KVĚTNA 8:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZDRA- VOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY U Polikliniky 1289 Zavítejte na den otevřených dveří zdravotnické záchranné služby. Uvidíte zázemí záchranářů, vybavení sanitky či ukázky a nácvik první pomoci včetně resuscitace.

22

květen 2019

SOBOTA 18. KVĚTNA 20:00 KHOIBA A ČÁRY ŽIVOTA Kafé v kině Jedna z legendárních kapel přelomu tisíciletí se vrací zpět. Ema Brabcová a Filip Míšek vzkřísili projekt Khoiba, vydávají nové album a vyrážejí na turné. Khoiba dává dohromady zvuk elektroniky a melodických kytar, které v kombinaci s downtempovou rytmikou tvoří výjimečnou atmosféru. V Kafé v kině je doprovodí Čáry života. Vstupné 170 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě. NEDĚLE 19. KVĚTNA 18:00 VESELSKÁ MUZEJNÍ NOC Veselí se zapojí do celostátního projektu Festivalu muzejních nocí. Navštívit budete moci expozice městského muzea, turistického centra či prostory radnice města v parku Petra Bezruče. Odpoledne se uskuteční Mezinárodní den rodiny a na nádvoří radnice vystoupí od 16 hodin folková kapela Žamboši. V Městském muzeu ve Veselí nad Moravou se uskuteční akce, která bude věnována prezentaci lidového umění Horňácka, především jejich sběrateli Martinu Zemanovi. V úvodním programu od 18:00 vystoupí Horňácká cimbálová muzika Petra Galečky a Sboreček žen z Lipova. Doc. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D., z Masarykovy univerzity v Brně na výstavě promluví na téma „Spolupráce Martina Zemana s hudebním skladatelem Leošem Janáčkem“. Součástí muzejní noci bude ochutnávka vzorků Arcibiskupských zámeckých vín Kroměříž. PONDĚLÍ 20. KVĚTNA 15:00 SRDCOVKA ZDEŇKA JUNÁKA Kulturní dům Městská knihovna pořádá další setkání s oblíbenými protagonisty Českého rozhlasu Brno. V pořadu Srdcovky Zdeňka Junáka jako host a moderátor vystoupí také Jiří Kokmotos. Těšit se můžete mj. na zábavné historky a zážitky z rozhlasového vysílání i z natáčení pořadu Četnické humoresky. Vstupné: 30 Kč, členové AVČ zdarma. PÁTEK 24. KVĚTNA 9:00 DĚTSKÝ BRANNÝ DEN Prostranství vedle kina Městská policie Veselí nad Moravou pořádá Dětský branný den, těšit se můžete na účast Policie ČR, hasičů, rychlé zdravotnické pomoci, vojáků. Na místě bude také trenažér BESIP i simulátor dopravní nehody. 18:00 VÝBĚROVÝ ABSOLVENTSKÝ KONCERT Sál ZUŠ ZUŠ Veselí nad Moravou zve na Výběrový absolventský koncert, který se uskuteční v pátek 24. května od 18 hodin v sále ZUŠ. Ještě předtím se od 16:45 uskuteční na Panském dvoře vernisáž nejlepších žákovských výtvarných prací a od 17:30 ve foyer ZUŠ vernisáž absolventských prací výtvarného oboru. Těšíme se na vaši návštěvu!

19:00 NOC KOSTELŮ Kostel sv. Andělů strážných, kaple v Milokošti, synagoga Římskokatolická farnost Veselí nad Moravou otevře pro večerní návštěvy farní kostel sv. Andělů strážných a kapli Ducha Svatého v Milokošti. Program ve farním kostele bude obsahovat koncert chrámového sboru, prezentaci o dějinách kostela a prohlídku kostela s průvodcem. V kapli v Milokošti bude příležitost ke ztišení a modlitbě. Ve veselské synagoze bude od 19 hodin přednášet o židovských svátcích doc. Jiří Beneš, od 20 hodin proběhne kurz židovských tanců pod vedením paní Heleny Pauerové. 20:00 ZÁPAS IMPROVIZACE Kafé v kině Zápas v improvizaci je malinko o sportu, ale především o divadle. Dva týmy – KINO z Prahy a O.LI.V.Y z Olomouce – se navzájem utkávají v improvizačních kategoriích na divácká témata. Cílem není navzájem se vyřadit, ale společně vytvářet kvalitní improvizaci a mít radost ze hry. Vstupné 80 Kč v předprodeji, 100 Kč na místě. SOBOTA 25. KVĚTNA 18:00 OTEVÍRÁNÍ SKLEPŮ V ZARAZICÍCH Zarazické sklepy (ul. Drahy) Zarazické vinné sklepy se opět otevírají veřejnosti. V rámci akce budete moci nahlédnout do prostorů sklepů, pobavit se s místními vinaři, dozvědět se něco víc o vinařství samotném a v neposlední řadě taky ochutnat místní zarazické víno. Kromě vína se můžete těšit rovněž na grilování a příjemné posezení za doprovodu Horňácké cimbálové muziky Petra Mičky. NEDĚLE 26. KVĚTNA 15:00 TANEC PRO RADOST Kino Morava ZUŠ Veselí nad Moravou zve na závěrečné vystoupení tanečního oboru Tanec pro radost. V nových choreografiích se vám představí všichni žáci tanečního oboru ZUŠ. Jako hosté vystoupí bývalé žákyně a budoucí profesionální tanečníci z Taneční konzervatoře v Brně. Vstupné dobrovolné. STŘEDA 29. KVĚTNA 18:00 CESTY ZA VÍNEM V prvním ročníku cest za vínem ve Veselí nad Moravou nás zkušený sommelier a lektor sommelierských kurzů PhDr. Martin Procházka provede 4 tematickými okruhy. Po dubnovém porovnávání ryzlinků a veltlínů z Rakouska se nyní zaměříme na světové sekty. Cena jedné degustace činí 300 Kč. PÁTEK 31. KVĚTNA 17:30 ZUŠ OPEN 2019 Nádvoří Panského dvora Celostátní happening základních uměleckých škol pod záštitou Magdaleny Kožené. K této akci se veselská ZUŠka připojí koncertem Na lidovou notu. Vstupné dobrovolné. 19:00 UMĚNÍ ODPOČÍVAT Kulturní dům V pátek 31. května se v kulturním domě uskuteční přednáška PhLic. Kateřiny Lachmanové, Th.D., na téma „Umění odpočívat“. Přednáška se uskuteční v rámci projektu „Péče o pečující“.


KULTURA

KVĚTEN

1 2 3

Středa 18:30 After: Polibek | Romance

4

Sobota 17:30

5

Neděle 17:30

KULTURA

PROGRAM

Čtvrtek 18:30 Řbitov zvířátek | Horor Pátek

17:30

Mrňouskové 2 | Animovaný

20:00 Avengers: Endgame (ČT) Shazam! | Akční, komiks

20:30 After: Polibek | Romance Ugly Dolls | Animovaný

20:00 Pašerák | Drama, komedie, Art

8 9 10 11

Středa 18:30 Avengers: Endgame (ČD)

12

Neděle 17:30

15 16 17

Středa 18:30 Monetovy lekníny | Dokument

Čtvrtek 18:30 Trhlina | Thriller Pátek

17:30

Sobota 17:30

Shazam! | Akční, komiks Pokémon: Detektiv Pikachu

20:00 Avengers: Endgame (ČD) Ugly Dolls | Animovaný

20:00 High Life | Sci-Fi, Art Čtvrtek 18:30 Můj nový život | Dokument Pátek

10:00 Ženy v běhu | Baby Bio 17:30

Pokémon: Detektiv Pikachu

20:00 John Wick 3 | Akční

18 19

Sobota 17:30

Ugly Dolls | Animovaný

Neděle 17:30

Pokémon: Detektiv Pikachu

22 23 24 25

Středa 18:30 Free Solo | Sportovní

26 29 30 31

Neděle 20:00 Humorista | Satirický, Art

20:00 Milost | Drama, Art Čtvrtek 18:30 Aladin | Pohádka Pátek

20:00 Syn temnoty | Horor

Sobota 17:30

Aladin | Pohádka

20:30 LOVEní | Komedie Středa 18:30 Klimt & Schiele | Dokument Čtvrtek 18:30 Godzilla | Akční Pátek

20:00 Rocketman | Hudební

Změna programu vyhrazena. Podrobné informace a online rezervace a prodej vstupenek na www.kinomorava.cz, www.kultura-veseli.cz, www.facebook.com/kinomorava. Baby Bio, Bio Senior - zvýhodněné dopolední filmové představení. (ČD) - dabing, (ČT) - titulky. Umění - umění v kině.

Veškeré pozvánky s podrobnými informacemi naleznete na webu města www.veseli-nad-moravou.cz v kalendáři akcí. květen 2019

23


Kulturníservis 1. 5.

OTEVÍRÁNÍ BAŤOVA KANÁLU Přístaviště Baťova kanálu

1. 5.

PLANETÁRIUM NA HVĚZDÁRNĚ Hvězdárna Veselí nad Moravou

13:00

4. 5.

MÁJOVÁ VÝSTAVA VÍN Kulturní dům

15:00

5. 5.

IVAN KRÁL – ŠUMAVSKÉ NÁVRATY Městská galerie na Panském dvoře

17:00

9. 5.

CVIČENÍ S PRUŽNÝM LANEM Centrum Rybníček

18:00

10. 5.

KVĚTINOVÝ ZUŠ BÁL – OD KVĚTINY PO HIPPIES Sál kulturního domu

19:00

10. 5.

KONCERT ALBA PLANI QUARTET Kafé v kině

20:00

15. 5.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY U Polikliniky 1289

8:00 až 16:00

16. 5.

POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI Centrum Zarazice

18:00

18. 5.

TURNAJ V RINGU hřiště v Hájku

8:00

18. 5.

KHOIBA A ČÁRY ŽIVOTA Kafé v kině

20:00

19. 5.

VESELSKÁ MUZEJNÍ NOC Městské muzeum, radnice

18:00

20. 5.

SRDCOVKA ZDEŇKA JUNÁKA Kulturní dům

15:00

24. 5.

DĚTSKÝ BRANNÝ DEN Prostranství vedle kina

9:00 až 13:00

24. 5.

VÝBĚROVÝ ABSOLVENTSKÝ KONCERT Sál ZUŠ

18:00

24. 5. – 25. 5.

ZARAZICKÝ DEN Fotbalové hřiště Zarazice

24. 5.

NOC KOSTELŮ kostel sv. Andělů strážných, kaple v Milokošti, synagoga

19:00

24. 5.

ZÁPAS IMPROVIZACE Kafé v kině

20:00

25. 5.

OTEVÍRÁNÍ SKLEPŮ V ZARAZICÍCH Zarazické sklepy (ul. Drahy)

18:00

26. 5.

TANEC PRO RADOST Kino Morava

15:00

29. 5.

CESTY ZA VÍNEM Panský dvůr

18:00

31. 5.

ZUŠ OPEN 2019 Nádvoří Panského dvora

17:30

31. 5.

UMĚNÍ ODPOČÍVAT Kulturní dům

19:00

1. 6.

POHÁDKOVÝ LES Zámecký park

14:00

Měsíčník Veselské listy vydává město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou, tel.: 518 670 106. IČ: 00285455. Periodický tisk územního samosprávného celku. Evidenční číslo MK ČR E 18156. Vychází v nákladu 5500 ks k 1. dni následujícího měsíce. Uzávěrka červnových Veselských listů je 14. května. Odpovědný redaktor: Jakub Zbořil. Jazykové korektury: Lenka Tillichová. Příspěvky posílejte na adresu redakce@veseli-nad-moravou.cz. Uveřejněné příspěvky nemusejí být totožné s názory redakce. Redakce si vyhrazuje právo upravovat a zkracovat příspěvky, aniž by byl změněn jejich smysl. Nevyžádané materiály redakce nevrací. Adresy inzerentů nesdělujeme. Redakční rada: Evelína Jochová, Lenka Tillichová, Alexandra Kazdová, Michal Blažíček, Miroslava Mořická a Nikola Žáčková. Neoznačené fotografie: redakce. Fotografie na titulní straně: Vojtěch Peša. Sazba: Regionální vydavatelství, s. r. o. Ceny plošné inzerce: 1 strana 8.000 Kč, ½ strany 5.000 Kč, ¼ strany 3.000 Kč, 1/8 strany 2.000 Kč (ceny jsou uváděny v částkách bez DPH). Jiné rozměry dle dohody. Upřesnění podmínek a sjednávání inzerce: Vladimír Musial 721 754 336, musial@regvyd.cz; Tomáš Karal 732 530 071, karal@regvyd.cz; Michal Novák 739 724 774, novak@regvyd.cz. Grafika: Josef Omelka, Studio 87, spol. s r. o.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.