__MAIN_TEXT__

Page 1

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

VINCEKOV POHOD

Poljoprivrednicima na raspolaganju 2,4 milijarde kuna

I u virtualnom izdanju privlači hodače

Str. 19.

Str. 22.

Regionalni MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

Tjednik

Plus Pl us

15.000 primjeraka

Besplatan primjerak | Broj 229 | 20. siječnja 2021. | ISSN 2459-6612 | www.regionalni.com

PLAN DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE ZA MEĐIMURSKU ŽUPANIJU

RAVNATELJ ČAKOVEČKE BOLNICE:

“Nema straha za budućnost infektologije!” Str. 6. i 7.

U slučaju nepogode većih razmjera, može se zahtijevati pomoć s nacionalne razine

MURSKO SREDIŠĆE

Nazire li se kraj dvosmjenskoj nastavi? Str. 13.

Str. 2. i 3.

UŠ “MIROSLAV MAGDALENIĆ”

Gitaristi uspješno predstavili školu Str. 15.

KUHARI AMOS I DARIO

Pomagali razrušenoj Baniji Str. 8.


2

Aktualno

Regionalni tjednik || 20. siječnja 2021., br. 229

ČAKOVEC: PROVJERA STANJA JAVNIH OBJEKATA

AKTUALNO

Grad Čakovec je potaknut nedavnim događanjima uzorkovanima razornim potresima na području Siska, Petrinje i čitave Banije pristupio dodatnim provjerama nekih javnih objekata, pa se tako uz I. osnovnu školu provjeravaju i zgrade područnih škola u Novom Selu Rok i Krištanovcu. – Ostale građevine obrazovnih ustanova na području Grada Čakovca

građene su nakon 1964. godine, što znači da zadovoljavaju sve propise i tehničke regulative seizmičke otpornosti. Isto tako, nevezano uz potrese, redovno se provjeravaju i prema potrebi zamjenjuju dimnjaci na školskim zgradama što spada u redovito održavanje javnih objekata na području Grada Čakovca – informirali su iz Grada Čakovca.

PLAN DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE ZA MEĐIMUR

Potresi, poplave, vremensk klizišta i epidemije najveće

U slučaju neposredne prijetnje od nastanka katastrofe ili veće nesreće na području Međimurja, župan ima pravo i obvezu mobilizirati sve Ugroze mogu biti predvidive, poput poplava ili ekstremnih vremenskih uvjeta ili pak nepredvidive, kao što su potres, ep PIŠE: ROBERT PEHARDA rpeharda@regionalni.com

Potresi na području Sisačko-međimurske županije još su jednom pokazali kolika je važnost postojanja jasno propisanih procedura djelovanja u takvim i sličnim katastrofičnim situacijama. Važnost što brže normalizacije funkcioniranja ključnih službi i institucija, presudne su u spašavanju ljudskih života i izbjegavanju mogućih nesretnih slučajeva.

Procjena rizika

Budući da je Međimurje okruženo rijekama, velika je mogućnost poplava posebno u područjima neposredno uz Muru i Dravu

Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite, Međimurska županija je donijela Procjenu rizika od velikih nesreća za svoje područje. Procjenom se uređuju opasnosti i rizici koji ugrožavaju Međimursku županiju, procjenjuju se potrebe i mogućnosti za sprječavanje, umanjivanje i uklanjanje posljedica katastrofa i velikih nesreća te stvaraju uvjeti za izradu planova zaštite i spašavanja stanovništva uz djelovanje svih mjerodavnih struktura, operativnih snaga zaštite i spašavanja i resursa

U slučaju nepogode većih razmjera, može se zahtijevati pomoć s nacionalne razine

Pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Čakovec redovito održavaju vježbe za različite vrste ugroza

cjelovitog i sveobuhvatnog županijskog sustava upravljanja u zaštiti od katastrofa i velikih nesreća. U Smjernicama je navedeno da su potres, poplava, ekstremne vremenske pojave (ekstremne temperature, grmljavinsko nevrijeme, padaline, snijeg i led), epidemije i pandemije te degradacija tla (klizišta) prijetnje od kojih postoji veliki rizik za prostor Međimurske županije. Osim navedenih,

Tuča i olujni vjetrovi sve su češća pojava na nebu iznad Međimurja

prijetnje, odnosno rizici koji mogu uzrokovati velike materijalne štete, su i poplave uzrokovane pucanjem brana te industrijske nesreće. – Temeljem Procjene rizika od velikih nesreća donesen je Plan djelovanja civilne zaštite za Međimursku županiju. Njime se određuje postupanje operativnih snaga sustava civilne zaštite Županije u otklanjanju posljedica ugroza. Aktiviranje operativnih snaga sustava civilne zaštite odlukom nalaže izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (župan) samostalno ili na prijedlog odgovorne osobe žurnih službi ili operativnih snaga sustava civilne zaštite kada utvrdi da izvanredni događaj ima tendenciju razvoja u veliku nesreću i kada je proglašena velika nesreća – objašnjava Josip Grivec, načelnik Stožera civilne zaštite Međimurske županije.

Pružanje pomoći

U slučaju neposredne prijetnje od nastanka katastrofe ili veće nesreće na području Međimurja, župan ima pravo i obvezu mobilizirati sveukupne ljudske i materijalno-tehničke potencijale s područja Županije. Ugroze mogu biti predvidive, poput poplava ili ekstremnih vremenskih uvjeta ili pak nepredvidive, kao što su

potres, epidemije i pandemije, klizišta i industrijske nesreće. Za slučaj predvidivih ugroza župan uvodi pripravnost operativnih snaga sustava civilne zaštite, dok kod nepredvidivih ugroza (nakon što se dogode) župan aktivira sve potrebne snage civilne zaštite. – Stožer civilne zaštite kao savjetodavno tijelo obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. Kada se sustav civ ilne zaštite aktivira na razini gradova i općina, sustav civilne zaštite na području županije postupno se prema stvarnim potrebama stavlja u stanje pripravnosti. Temeljem zahtjeva lokalne razine, regionalna razina usklađuje pružanje materijalne i druge pomoći lokalnoj razini pogođenoj velikom nesrećom – pojašnjava Grivec.

Županova odluka

Nakon regionalne razine i sustav civilne zaštite na državnoj razini postupno se prema stvarnim potrebama


Aktualno

20. siječnja 2021., br. 229 || Regionalni tjednik

3

PRELOŠKI POLICAJCI U PIŠKOROVCU PRONAŠLI ORUŽJE, NOVAC, DROGU... Policijski službenici Policijske postaje Prelog temeljem naloga Prekršajnog odjela Općinskog suda u Čakovcu pretražili su prostorije obiteljskih kuća i drugih pripadajućih prostorija u Piškorovcu, kojima se koriste 65-godišnjak i 41-godišnjak. Policijski službenici su kod starijeg muškarca pronašli i oduzeli automatsku pušku nepoznatog proizvođača, pušku M-48, zračnu pušku, stotinjak komada puščanog streljiva

kalibra 7,9 mm te pedesetak grama zelenosmeđe biljne materije nalik na drogu. Kod 41-godišnjaka pronašli su i oduzeli zračnu pušku s optičkim nišanom, digitalnu vagu, dvjestotinjak grama nepoznate biljne materije svijetlozelene boje nalik na drogu te novac u domaćoj i stranoj valuti. Osnovano se sumnja da je 65-godišnjak počinio kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i

eksplozivnih tvari te će se protiv njega podnijeti kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Utvrđeno je i da je 65-godišnjak počinio prekršaje iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja te će se protiv njega podnijeti optužni prijedlog Prekršajnom odjelu Općinskoga suda u Čakovcu. Pronađena nepoznata bilja materija nalik na drogu dostavit će se na toksikološko vještačenje Centru za forenzična ispitivanja,

istraživanja i vještačenja “Ivan Vučetić” u Zagrebu. Kriminalističko istraživanje se nastavlja.

RSKU ŽUPANIJU

ke nepogode, e su prijetnje

eukupne ljudske i materijalno-tehničke potencijale s područja Županije. pidemije i pandemije, klizišta i industrijske nesreće.

UGROZE

Za slučaj predvidivih ugroza župan uvodi pripravnost operativnih snaga, dok kod nepredvidivih ugroza, nakon što se dogode, župan aktivira sve potrebne snage civilne zaštite stavlja u stanje pripravnosti. Nakon što je aktivirala sve raspoložive snage sustava civilne zaštite iz svoje nadležnosti koje su se pokazale nedostatne u sprečavanju, odnosno otklanjanju posljedici u velikim nesrećama, Međimurska županija može zahtijevati pomoć s više razine. Pomoć će zatražiti s državne razine putem Centra 112. – Veliku nesreću na području svoje nadležnosti proglašava izvršno tijelo jedinice lokalne i regionalne samouprave, odnosno župan, na prijedlog načelnika Stožera civilne zaštite ili Ministarstva unutarnjih poslova. Župan donosi odluku i o prestanku provođenja mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite. Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i obavlja poslove koji proizlaze iz Zakona o sustavu civilne zaštite, Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite te drugih propisa koji uređuju sustav civilne zaštite – zaključuje Josip Grivec.

KORONAVIRUS U MEĐIMURJU

KORONAVIRUS U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI

Broj aktivnih slučajeva prvi put pao ispod 400 Borba protiv stvarne ugroze Kako sustav funkcionira u praksi, najbolje dokazuje primjer djelovanje u slučaju epidemije koronavirusa. Stožer civilne zaštite Međimurske županije te gradski i općinski stožeri aktivirani su temeljem naloga Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Konkretno uz aktivnosti vezane uz COVID-19, u rad županijskoga Stožera uključivani su ravnateljica Ljekarne Čakovec, epidemiolozi Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, liječnici specijalisti, pročelnici nadležnih upravnih odjela i drugi. Komunikacija sa Stožerom civilne zaštite Republike Hrvatske, s gradskim i općinskim stožerima, zdravstvenim institucijama i svim ostalim operativnim snagama koje su bile uključene u aktivnosti u cilju suzbijanja bolesti COVID-19, odvija se telefonom, odnosno mobitelom, e-poštom, preko WhatsApp i Viber grupe, neposrednim kon-

taktom, radiouređajem, odnosno sustavom TETRA te video konferencijom. Sve operativne snage redovno obnavljaju opremu i imaju je u dovoljnim količinama. Također, redovito se osposobljavaju i to formalnim i neformalnim obrazovanjem, informativnim i promidžbenim aktivnostima, uvježbavanjem, treninzima i vježbama, na savjetovanjima, radionicama i tečajevima. – Slijedom navedenoga može se zaključiti da sustav civilne zaštite na području Međimurske županije omogućava izvršavanje svih zadaća vezanih uz zaštitu i spašavanje stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od velikih nesreća i katastrofa zahvaljujući dobroj organiziranosti i opremljenosti svih operativnih i ostalih gotovih snaga koje se i zaštitom i spašavanjem bave u okviru svoje redovne djelatnosti – poručuje Josip Grivec.

Kapaciteti Županijske bolnice Čakovec dovoljni su za zbrinjavanje COVID pozitivnih pacijenata, stoga više ne postoji potreba za mobilizacijom tercijarnoga respiratornog centra (Hotel Park) PIŠE: ROBERT PEHARDA rpeharda@regionalni.com

Računajući testiranja PCR metodom, antigenska brza testiranja, kao i COVID pozitivne dijagnoze na temelju kliničke slike te testiranja sugrađana s prebivalištem ili boravištem u Međimurskoj županiji, proteklog je tjedna (od 11. do 18. siječnja) u Međimurju zabilježeno 289 novih slučajeva oboljenja koronavirusom. Preminule su ukupno tri osobe: jedna ženska osoba stara 81 godinu s brojnim pridruženim bolestima te još dvije osobe.

Trend smanjenja

Zaključno s ponedjeljkom, 18. siječnja, broj pozitivnih osoba u Međimurskoj županiji je 332 te je do toga dana u mikrobiološkom laboratoriju Zavoda za javno zdravstvo uzeto 35.905 uzoraka, ne računajući testiranja naših građana u drugim ustanovama unutar i izvan Međimurske županije. Prema informacijama Županijske bolnice Čakovec, ukupno je hospitalizirano 75 pacijenata pozitivnih na COVID-19, zaključno također s ponedjeljkom,

18. siječnja. Na prošlotjednoj konferenciji za medije župan Međimurske županije Matija Posavec rekao je da se, prema statistici Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), Međimurska županija i dalje ne nalazi među 100 europskih regija s najvećom sedmodnevnom i četrnaestodnevnom incidencijom pozitivnih slučajeva na 100.000 stanovnika, a posebno veseli i

U Međimurju je do 14. siječnja cijepljeno 674 osoba podatak da je broj aktivnih slučajeva prvi puta pao ispod 400. Naglasio je da, s obzirom na kontinuirani trend smanjenja broja oboljelih i hospitaliziranih pacijenata, više ne postoji potreba za mobilizacijom tercijarnog respiratornog centra (Hotel Park) jer su bolnički kapaciteti u ovome trenutku dovoljni za zbrinjavanje korona-pozitivnih pacijenata. Palijativni COVID centar (zgrada Feštetić) će nastaviti s radom

te će i nakon završetka pandemije biti korišten kao prostor za pružanje zdravstvene skrbi. – Bolnica prati trend smanjenja oboljelih od virusa COVID-19, a broj hospitaliziranih smanjen je za gotovo 50 % od vrhunca kada smo imali 155 hospitaliziranih osoba – naglasio je ravnatelj Županijske bolnice Čakovec dr. med. Tomislav Novinščak, dodavši da se razrađuje plan reaktivacije odjela ŽBČ-a. Proteklog je tjedna Stožer civilne zaštite RH donio odluku o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske, koja je na snazi do 31. siječnja 2021. godine. Putnicima koji dolaze u Hrvatsku i dalje je nužan negativan PCR test ili će im biti određena samoizolacija u trajanju od 10 dana. Dodajmo da se u Međimurskoj županiji aktivno provodi cijepljenje protiv COVID-a 19, koje provode liječnici spec. epidemiolozi te liječnici obiteljske medicine i liječnici u ŽB Čakovec. Do 14. siječnja u Međimurju je cijepljeno 674 osoba Pfizer ili BioNTech cjepivom (1,5 % stanovništva Međimurja) i nisu zabilježene ozbiljne nuspojave.


4

Aktualno

Regionalni tjednik || 20. siječnja 2021., br. 229

GRAD PRELOG OBITELJI IZ PETRINJE DONIRAO STAMBENI KONTEJNER Obitelji iz mjesta Gornje Mokrice nadomak Petrinje, koja je u nedavnom potresu ostala bez svog doma, Grad Prelog poslao je stambeni kontejner proizveden i opremljen u tvrtki Tehnix iz Donjega Kraljevca. Kontejner je kompletno namješten sa svim potrebnim priključcima i opremom za stanovanje za četveročlanu obitelj. Vrijednost kontejnera je 52.000

kuna, a riječ je o još jednoj u nizu pomoći koje je Grad Prelog uputio u potresom pogođena područja. – Na račune gradova Siska, Petrinje i Gline te Općine Majur već smo uplatili 65.000 kuna. Donacija stambenog kontejnera je nastavak, ali ne i kraj naše pomoći. Moram zahvaliti i svim građanima koji su napunili kamion s humanitarnom pomoći, koju je Grad

Prelog uputio u Sisak i Petrinju. Moram zahvaliti i svima onima koji su na bilo koji način, donacijama i humanitarnom pomoći pomogli onima kojima je najpotrebnije. Također, posebno zahvaljujem i onima koji su se i sami, poput naših vatrogasaca, uputili u Petrinju, Majur i okolna mjesta i pomagali na terenu – istaknuo je gradonačelnik Preloga Ljubomir Kolarek.

POLICIJSKA UPRAVA MEĐIMURSKE

U jednom vikendu čak sedam naleta vozilima na divljač ILEGALNE RADNJE NA SJEVERU

Proračun oštetili za nevjerojatan iznos Sedmorica muškaraca iz Varaždina i Zagreba udruženi u zločinačko udruženje vezano uz prodaju duhana priskrbili su imovinsku korist od nevjerojatnih 6.826.000 kuna, izvijestila je Policijska uprava varaždinska u utorak, 12. siječnja, dan nakon što je nad njima završeno višemjesečno kriminalističko istraživanje. Naime, muškarce starosti 30, 22, 30, 40, 32, 28 i 41 godinu sumnjiči se da su se tijekom prošle godine međusobno povezali u zločinačko udruženje. U inozemstvu su kupovali i u Hrvatsku unosili, bez podvrgavanja propisanom postupku prijave, obračuna i plaćanja trošarine, veće količine prešanog duhana u listu. Ilegalno uvezeni duhan skladištili su na području Grada Zagreba i dalje preprodavali na području cijele Hrvatske. Procjenjuje se da su od lipnja 2020. godine do siječnja 2021. godine putem trgovačkih društava, koje su u tu svrhu registrirali u Hrvatskoj i inozemstvu, na stranom tržištu kupili i ilegalno u Hrvatsku prokrijumčarili

najmanje 153.560 kilograma duhana u listu, čime su državni proračun, na ime neplaćenih trošarina, oštetili za minimalno 122.848.000 kuna. Preprodajom duhana sebi su pak pribavili imovinsku korist od najmanje 6.826.000 kuna. Policija i Carina oduzeli su im ukupno 4796 kilograma duhana u listu te su im pretraženi stanovi, kuće, vozila, poslovni prostori i skladišta. Prilikom pretraga na području Varaždina pronađeno je i privremeno oduzeto ukupno 11.880 kilograma prešanog duhana u listu. Pronađen je i privremeno oduzet domaći i strani papirnati novac u ukupnom iznosu od 98.000 kuna i 300 eura, dva teretna vozilategljača kojima su osumnjičeni prevozili duhan, jedno skupocjeno osobno vozilo marke BMW, veći broj mobilnih uređaja, SIM kartica, pištolj sa streljivom, nekoliko paketića kokaina i drugo. Dodajmo da su osumnjičeni uz kaznenu prijavu predani pritvorskom nadzorniku Pritvorske jedinice PU zagrebačke.

- Pojava divljači na prometnicama najučestalija je u ranim jutarnjim te kasnim večernjim satima. Obratite pažnju na prometne znakove – ističu iz PU međimurske. PIŠE: ROBERT PEHARDA rpeharda@regionalni.com

Proteklog vikenda na prometnicama diljem Međimurske županije evidentirano je čak sedam naleta vozilima na divljač. U pet navrata vozači su vozilima naletjeli na srne koje su pretrčavale kolnik, u jednom slučaju na dabra, dok se u jednom slučaju vozač nije mogao izjasniti koju je životinju udario automobilom. Naleti su zabiŠtete u lježeni na prome t n ic a m a prometu pokriva u Prekopi, Ministarstvo Vugrišincu, neda leko poljoprivrede policom Otoka, izosiguranja vrijednom među Belice i Gardisatima. 52,7 milijuna Ujedno, novca, Male kuna apeliramo Subotice i Štena sve sudifanca te u dva naonike u cestovvrata između Svete Marije i Donjeg Vidovca. nom prometu da – Da bi se spriječili ovakvi prilagode brzinu kretanja događaji upućujemo apel svim stanju i uvjetima na cesti te vozačima da tijekom vožnje da poštuju prometna pravila i obrate pažnju na postavljenu postavljenu prometnu signaprometnu signalizaciju, koja ih lizaciju da bi sigurno stigli na upozorava na moguće pojavlji- svoja odredišta – poručuju iz vanje divljači na cesti. Pojava Policijske uprave međimurske. Zbog porasta broja motordivljači na našim prometnicama najučestalija je u ranim nih vozila na sve većoj mreži jutarnjim te kasnim večernjim prometnica, štete od divljači

su u Hrvatskoj u značajnom porastu. U zadnje tri godine Ministarstvo poljoprivrede iz državnoga Proračuna financira policu osiguranja u ukupnom iznosu od 52,7 milijuna kuna samo za štete u prometu. Dnevne migracije divljači i njihova potreba za hranjenjem ne uzrokuju samo probleme sudionicima u prometu već i poljoprivrednicima na njihovim obradivim površinama. Zbog toga je Ministarstvo poljoprivrede posegnulo za novim modelom osiguranja

koji uključuje i štete na poljoprivrednim površinama. Ukupna procijenjena vrijednost police iznosi 60 milijuna kuna godišnje, a potpuno se financira iz istog izvora kao i ona za spomenute štete u prometu. – Ovim modelom omogućit će se ravnopravni uvjeti za sve sudionike, odnosno sačuvat će se poljoprivredna proizvodnja, koja trpi štete od divljači, ali istovremeno omogućiti nesmetano obavljanje lova – ističu u Ministarstvu.

DRUGO POLUGODIŠTE POČELO JE 18. SIJEČNJA

U školskim klupama niži razredi i maturanti

Blaženka Novak, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i kulturu Međimurske županije

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs izvijestio je protekloga tjedna o organizaciji nastave u osnovnim i srednjim školama, sukladno epidemiološkim prilikama. Naime, nastava u osnovnim i srednjim školama od ponedjeljka, 18. siječnja, odvija se tako da je za učenike nižih razreda osnovnih škola, kao i za četvrte razrede srednjih škola, drugo polugodište započelo u školi, a ostali nastavu prate prema modelu C - online. – Učenici četvrtih razreda srednjih škola počinju nastavu licem u lice kako

bi se bolje pripremili za ispite državne mature koja se provodi na cijelom području Hrvatske u isto vrijeme, prema ranijem planu – rekao je ministar. Nastava za učenike tih razreda odvija se uz pojačane epidemiološke mjere, pritom misleći na dovoljno veliku distancu između učenika, s obzirom na to da ostali razredi pohađaju nastavu online. U skladu s takvom odlukom, iz Stožera civilne zaštite Međimurske županije izvijestili su da je za učenike ponovo organiziran besplatan prijevoz te će se vratiti

prijepodnevne autobusne linije za srednjoškolce, dok će se za učenike osnovnih škola nastaviti ustaljena praksa prijevoza. Pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i kulturu Blaženka Novak istaknula je da će se nastava odvijati u prijepodnevnoj smjeni, a nastave li se iduća dva tjedna povoljni epidemiološki trendovi, razmotrit će se odvijanje nastave u školi za sve učenike. Preporuka je nacionalnoga Stožera također da se školska natjecanja odgode na nekoliko tjedana, za koje

će se vrijeme, zahvaljujući i cijepljenjima, moći steći povoljna epidemiološka situacija, rekao je ministar Fuchs i napomenuo da se učitelji i nastavnici nalaze u drugoj prioritetnoj skupini osoba koje se trebaju cijepiti. Prema novome Vremeniku natjecanja i smotri u školskoj godini 20202./2021. koji je objavila Agencija za odgoj i obrazovanje, natjecanja i smotre u ovoj godini počinju s prvim danom veljače. Stoga se natjecanja i smotre koji su trebali biti održani u tjednu od 18. do 22. siječnja pomiču u tjedan od 1. do 5. veljače.


Oglasi

20. siječnja 2021., br. 229 || Regionalni tjednik

5

S T R O JA R S K A I P R O M E T N A Š KO L A raspisuje

KOD 95 CODE 95

ADR

N AT J E Č A J za srednjoškolsko obrazovanje odraslih 1. PROGRAM PREKVALIFIKACIJE I. PROMET I LOGISTIKA A) VOZAČ MOTORNOG VOZILA B) TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA C) TEHNIČAR ZA LOGISTIKU I ŠPEDICIJU II. STROJARSTVO A) STROJOBRAVAR B) INSTALATER GRIJANJA I KLIMATIZACIJE C) VODOINSTALATER D) PLINOINSTALATER E) LIMAR F) AUTOLIMAR G) BRAVAR H) AUTOMEHANIČAR I) MEHANIČAR POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE J) STROJARSKI TEHNIČAR K) STROJARSKI RAČUNALNI TEHNIČAR L) TEHNIČAR ZA VOZILA I VOZNA SREDSTVA 2. PROGRAM SREDNJE STRUČNE SPREME ZA ZANIMANJA NAVEDENA POD I. i II. Uvjeti: završena osnovna škola ili nekoliko razreda odgovarajuće srednje škole 3. PROGRAM USAVRŠAVANJA A) SPECIJALIST CRTANJA RAČUNALOM – AUTOCAD 4. PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA AUTOŠKOLA (Natječaj je otvoren tijekom cijele godine) 1. Stjecanje “B” kategorije 2. Stjecanje “C” kategorije 3. Stjecanje “CE” kategorije 4. Stjecanje “D” kategorije 5. Stjecanje “A2” kategorije 5. PROGRAM PERIODIČKE IZOBRAZBE VOZAČA (za upis KODA 95) za kategorije C, C+E, D i D+E (Natječaj je otvoren tijekom cijele godine) 6. OSPOSOBLJAVANJE VOZAČA VOZILA ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI U CESTOVNOM PROMETU - ADR INFORMACIJE: Voditelj obrazovanja odraslih: ROBERT VINDIŠ, 091/211 7702 Administratorica: ZRINKA ČEP, 091/211 7701 Voditeljica autoškole: DIJANA GRABAR, 091/211 7713 Voditelj Centra za periodičku izobrazbu vozača: ŽELJKO ANTUNOVIĆ, 091/611 7712 Voditelj osposobljavanja vozača za ADR: SINIŠA HORVAT, 099/611 7715 Zamolbe/prijave se primaju do 30.09.2020. na adresu: Strojarska i prometna škola, Hallerova aleja 3/A, 42000 Varaždin, s naznakom: «OBRAZOVANJE ODRASLIH».

www.sips.hr

ZNANSTVENO FORMULIRANA NJEGA KOŽE PROTIV STARENJA

Rješenje za vaše podočnjake i umorne oči - Gel za oko očiju s učinkom liftinga PREDSTAVLJAMO INSTA-LIFT EYE GEL GEL ZA OKO OČIJU S UČINSKOM LIFTINGA Nutriance Organic predstavlja Insta – Lift Eye Gel organsku liniju za njegu kože područja oko očiju s učinkom liftinga. Nutriance Organic Insta-Lift Eye Gel je kompletna formula s trostrukim djelovanjem, s morskim biljem i drugim fitonutrijentima koji djeluju u sinergiji osmišljenoj kako bi području oko očiju pružili instant lifting. Više informacije na mobitel 098/206-520

EYE GEL

• Osvježava umorne oči i smanjuje podočnjake • Smanjuje vrećice ispod očiju • Poboljšava elastičnost i napetost kože te vidljivo smanjuje bore oko očiju

Smanjuje bore i do 40% u samo 30 minuta! • • • • • • •

Organski certificirano pH 5.3 Klinički testirano Bez parabena 100% vegan Nije testirano na životinjama Ne zatvara pore


6

Aktualno

Regionalni tjednik || 20. siječnja 2021., br. 229

NARUŠAVAO RED U PRELOŠKOJ KNJIŽNICI, NA BICIKLU VOZIO SABLJU U ponedjeljak, 11. siječnja, oko 10 sati i 40 minuta u Prelogu u prostorijama Knjižnice i čitaonice Grada Preloga u Glavnoj ulici javni red i mir narušavao je 58-godišnjak. Nakon što ga je zaposlenica Knjižnice upozorila na obvezu nošenja maske za lice, počeo je na nju vikati i galamiti te je pritom vrijeđao i naguravao. Izlaskom policijskih službenika na mjesto događaja te provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je

58-godišnjak počinio i prekršaj iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana. Naime, na biciklu je na vidljivom mjestu prevozio hladno oružje D kategorije (ručno izrađenu sablju) te je time uznemirio prisutne građane. Policijski službenici Policijske postaje Prelog od 58-godišnjaka s područja Općine Sveta Marija oduzeli su sablju te će protiv njega zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o

MALA SUBOTICA

Informatizacija DV-a “Potočnica” Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva odobrio je Dječjem vrtiću „Potočnica“ iz Male Subotice sredstva putem projekta “Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove.” Projektom će se omogućiti upis djece u predškolske programe putem sustava e-Građani, bit će uspostavljen izvještajni sustav

za nadležne institucije te će se omogućiti i modernizirati sustav prikupljanja matičnih podataka uz cjelokupni sustav obrazovanja. Navedena sredstva iskoristiti će se za nabavu opreme, edukaciju zaposlenika i korisničku podršku za djelatnike Dječjeg vrtića. Prijava DV-a „Potočnica“ ocijenjena je najboljom među 151 prijavom vrtića iz cijele Hrvatske.

SVETI JURAJ NA BREGU

Napreduju radovi na školskoj zgradi Međimurska županija i Općina Sveti Juraj na Bregu u studenome prošle godine potpisale su sporazum o financiranju dogradnje i opremanja školske zgrade Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Sveti Juraj na Bregu. Radovi na rekonstrukciji su u tijeku i napreduju prema planu, izvijestili su iz Međimurske županije, a zahva-

ljujući toj investiciji škola će dobiti četiri nove učionice, dva kabineta i prostore za dodatne sadržaje. Riječ je o jednoj od većih škola u Međimurju koja kontinuirano povećava broj učenika. Vrijednost projekta je 2,6 milijuna kuna kojima će se pokriti troškovi projektiranja, izvođenja i opremanja, a završetak radova planira se do sredine ožujka.

Javni poziv za organizaciju manifestacija Grad Čakovec je objavio Javni poziv za dostavu prijava za financijske potrebe tradicionalnih manifestacija na svom području. Iznos od 2 milijuna kuna namijenjen je Javnim programima koji obuhvaćaju tradicionalne manifestacije „Međimurski fašnik“, „Antunovsko proštenje“, „Porcijunkulovo“ i „Advent u Gradu Zrinskih“, zatim sajmove „Festival cvijeća, jagoda i tradicije“, „Jesen u gradu Zrinskih“ i „Z vrta na Vaš stol“ te festivale „Beer&Burger fest“ i „Mlado Međimurje u Čakovcu“. Ostatak iznosa od 650.000 kuna bit će raspodijeljen na manifestacije u kulturi: „Ljeto u gradu Zrinskih“, „Zrinski Art festival“, „Mali MEF“, MEF “Ljubo Kuntarić“, „3FF festival alternativne glazbe“ i sportsku manifestaciju „Čakovečki noćni cener“. Javni poziv bit će otvoren do 10. veljače, a detalji su dostupni na web stranicama Grada.

prekršajima protiv javnog reda i mira i Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, podnijeti optužni prijedlog Prekršajnom odjelu Općinskog suda u Čakovcu. Ujedno, 58-godišnjaku je izrečena i novčana kazna u iznosu od 500 kuna zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, s obzirom na to da se nije pridržavao obveze nošenja maske za lice ili medicinske maske. Ovo nije prvi takav

incident koji je dotični muškarac izazvao: prošle godine također je uznemiravao građane sabljom ručne izrade.

RAVNATELJ ČAKOVEČKE BOLNICE REAGIRAO NA AKTUAL

Doc. dr. sc. Tomislav Novin za budućnost infektolog

Protekloga četvrtka, 14. siječnja, javnost je iznenadila vijest o odlasku Tanje Potočnik-Hunja je da su iznenađeni što ravnatelj Bolnice i međimurski župan nisu smatrali potrebnim p PIŠE: IVAN-GORAN HERMAN igherman@regionalni.com

Stožer civilne zaštite Međimurske županije u četvrtak, 14. siječnja, održao je konferenciju za medije na kojoj je javnost upoznao s nekim činjenicama povezanima s aktualnom borbom protiv pandemije koronavirusa. Osim detalja oko cijepljenja, jedna od novosti koja je iznenadila širu javnost bila je i vijest o odlasku infektologinje Tanje Potočnik-Hunjadi, dr. med., iz Županijske bolnice Čakovec. SDP Međimurske županije se oglasio i iznio svoje stavove – Je li župan u vezi njezina odlaska. Posavec ovime otvorio – Neugodno vrata HDZ-u, tj. njegovu smo iznenađen i č i njeministru za osnivanje nicom da o regionalnog centra odlasku infektologinje infektologije u susjednoj u jeku epidežupaniji? – pitaju se iz mije ravnatelj Boln ice doc. međimurskoga dr. sc. Tomislav SDP-a. Novinščak i župan Matija Posavec nisu n i knašli potrebnim poHutruditi se zadržati liječnicu, njadi bila niti pak obavijestiti Međimurke prisiljena dati otkaz i Međimurce tko će ih dalje lije- i otišla raditi u susjednu župačiti te kakva je budućnost Odjela niju ne služe na čast ni ravnainfektologije. Okolnosti koje su telju, zamjeniku ravnatelja, ni dovele do toga da je dr. Potoč- predsjednici Upravnog vijeća,

a osobito ne županu Posavcu.

Povijest problema

Odjel infektologije u ŽB postoji od 1974. Nakon preustroja odjela i odsjeka u bolnicama u RH 2014. tadašnji šef Infektologije prim. dr. sc. Dragutin Golubić te sanacijski upravitelj (sada zamjenik ravnatelja) Miroslav Horvat, dr. med., na sastanku u OB Varaždin dogovarali su spajanje naše i varaždinske infektologije, poput svojevrsnog „pilot projekta“, što se uz višestruke napore dr. PotočnikHunjadi uz podršku Hrvatskoga društva infektologa te SDP-a

Međimurja zaustavilo kod tadašnjeg ministra zdravlja Varge u srpnju 2015. Svih tih godina do sada dr. Potočnik-Hunjadi na svojim je leđima, uz pomoć dvoje, potom troje specijalizanata, nosila odjel Infektologije, radeći svakodnevno, čuvajući time opstojnost Odjela. Povrh brojnih problema na koje su, osobito lani, u više navrata upozoravale liječničke udruge i brojni zaposlenici Bolnice, potom i SDP Međimurja, a tiču se rada sadašnjeg ravnatelja Novinščaka, poteškoće s kojima se susretala Infektologija u većoj mjeri javile su se počet-

NASTAVAK ULAGANJA U OPREMANJE I MODERNIZIRANJE KOMP

Stigle smeđe kante i potpisani ug Komunalna tvrtka Murs-eko užurbano radi na realizaciji projekta izgradnje i opremanja kompostane, čime bi se dodatno proširio popis usluga koje će poduzeće nuditi svojim korisnicima. Tako je prvo proteklog utorka, 12. siječnja, isporučeno svih 1000 smeđih spremnika namijenjenih prikupljanju i odvozu biorazgradivog komunalnog otpada. Ovim je realiziran ugovor o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada koji je sklopljen još 19. lipnja

2018. godine između Grada Murskog Središća i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ukupan iznos nabave smeđih spremnika je 236.630 kuna, od čega Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pokriva 85 posto iznosa, a preostalih 15 posto troškova snosi Grad Mursko Središće. – Cilj koji je Grad Mursko Središće dužan realizirati prema ugovoru o nabavi spremnika je povećanje od četiri posto stope odvojenog prikupljanja


Aktualno

20. siječnja 2021., br. 229 || Regionalni tjednik

BANIJI POMAŽU ČLANICE SAVEZA ALPE - JADRAN

UREĐENJE NEKRETNINE

Pomoć žrtvama potresa na području Sisačko-moslavačke županije pružaju i članice Saveza Alpe – Jadran iz Hrvatske i Austrije s više od 1,5 milijuna kuna izravne novčane pomoći. Varaždinska županija je Sisačko-moslavačkoj županiji i Gradu Petrinji donirala 250.000 kuna, Primorsko-goranska županija 400.000 kuna, a Krapinsko-zagorska i Koprivničko-križevačka županija po 200.000

Grad Mursko Središće raspisao je javni natječaj za dodjelu poticaja za uređenje nekretnina na svom području u 2021. godini. Poticaji se odnose objekte koji su trenutno nepogodni za stanovanje, a koje primatelji poticaja planiraju urediti ili ukloniti te na istome mjestu izgraditi novi stambeni objekt. Grad će vlasnicima nekretnina nepogodnima za stanovanje koje planiraju rediti dodijeliti poticaj od 15.000 kuna, dok će onima koji će ukloniti ruševnu građevinu i graditi novu dodijeliti 10.000 kuna te će im priznati komunalni doprinos. Prijava se podnosi pisanim putem na adresu Grada Murskog Središća, najkasnije do 16. veljače.

FOTO: HAK

kuna. Istarska i Međimurska županija pomoć su slale u novcu i materijalnim donacijama u suradnji s jedinicama lokalne samouprave. Hrvatske članice su na raspolaganje stavile i interventne sustave operativnih snaga te koordiniraju prihvat humanitarne pomoći. Austrijske članice Saveza, Koruška, Gradišće i Štajerska namijenile su svaka po 20.000 eura za pomoć stradalima.

7

LNA PITANJA O ODLASKU INFEKTOLOGINJE

nščak: “Nema straha gije u Međimurju!”

adi, dr. med., iz Županijske bolnice Čakovec. Međimurski SDP priopćio potruditi se zadržati je, niti pak obavijestiti javnost o odlasku... kom pandemije COVID-a 19 u ožujku 2020., kada je ravnatelj Novinščak pristao imenovati koordinatora za borbu protiv pandemije tek na intervenciju ministra Beroša. Kulminacija problema dogodila se u rujnu 2020., kada je, nakon odbijanja ravnatelja da posluša savjete struke, tj. koordinatora-doktorice Potočnik-Hunjadi, svojim pristupom problemu pandemije prisilio dr. Potočnik-Hunjadi da podnese ostavku na mjesto koordinatorice. Za „nagradu“ odmah idući dan smijenio ju je s mjesta voditeljice Odjela infektologije. Unatoč želji dr. PotočnikHunjadi da bude maksimalno angažirana u sustavnom zbrinjavanju oboljelih od COVID-a 19, nastavilo se šikaniranje te je potom bila prisiljena dati otkaz. O svemu su informirani i župan Matija Posavec i predsjednica UV-a Bolnice dr. sc. Sonja Tošić-Grlač, koji se na zadnjem sastanku 14. prosinca nisu potrudili uvjeriti ravnatelja Novinščaka i njegova zamjenika da za našu Bolnicu nije dobro da izgubimo specijalisticu infektologije. Postavljamo pitanja: Koja je budućnost infektologije u našoj Bolnici? Ostvaruje li se san spomenutih pojedinaca iz 2014. godine da ostanemo bez Infektologije? Je li župan Posavec ovime otvorio vrata HDZ-u, tj.

UNAPREĐENJE VOZAČKIH ISPITA

HAK uvodi snimanje! HAK će imati koristi od sustava zbog ujednačavanja sadržaja i kriterija provedbe ispita, što će podići kvalitetu PIŠE: ROBERT PEHARDA rpeharda@regionalni.com

njegovu ministru za osnivanje regionalnog centra infektologije u susjednoj županiji? Slažemo se s županom da se država, tj. HDZ, maćehinski odnosi prema Međimurju po pitanju financiranja zdravstva. Stoga se nameće logično pitanje: Zašto župan Posavec tako grčevito drži ravnatelja Novinščaka, inače višegodišnjeg člana HDZ-a, na čelu Bolnice? Zašto se nisu izborili za veća finan-

cijska sredstva, tzv. limit našoj Bolnici? – pitaju iz županijskoga SDP-a. Na već spomenutoj konferenciji odlazak liječnice kratko je komentirao ravnatelj Novinščak. – U ŽB Čakovec napustila nas je dr. Tanja Potočnik-Hunjadi, kojoj smo se zahvalili na angažmanu. Nema straha za budućnost infektologije u našoj županiji; ona je osigurana – rekao je.

POSTANE KOMUNALNE TVRTKE MURS-EKOM

ugovori za nove strojeve

komunalnog otpada u odnosu na stopu iz 2006. godine, što iznosi 31,47 posto – objašnjavaju iz Grada te pozivaju građane

da se uključe u sustav odvoza biorazgradivog komunalnog otpada i preuzmu svoju smeđu kantu u prostorima poduzeća Murs-ekom. Samo dan kasnije potpisana su dva ugovora o javnoj nabavi strojeva za drobljenje biorazgradivog otpada i prosijavanje zrelog komposta. Ugovori su potpisani između tvrtki Mursekom i Tehnix, a njihova vrijednost iznosi 1,7 milijuna kuna uz intenzitet potpore od 50 posto. Isporuka strojeva planirana je za lipanj i srpanj ove godine.

– Cilj projekta „Izgradnja i opremanje kompostane Mursko Središće“ jest dodatno podizanje svijesti korisnika kompostane na području našega Grada i uključenih općina te smanjivanje odlaganja za 870 tona u prvoj punoj godini (2023.). Do 2028. prihvatilo bi se i obradilo 1620 tona biootpada godišnje. Isto tako bi se ovim projektom ostvario cilj odvojenog prikupljanja otpada i povećanje uključenosti domaćinstva u sustav odvoza biootpada – zaključuju iz Grada.

Zajednički projekt Hrvatskog autokluba i Ministarstva unutarnjih poslova uspješno se provodi od početka 2021. s ciljem što kvalitetnije provedbe vozačkih ispita i kvalitetnije osposobljenih novih vozača. Sustav audio i video snimanja tijeka provedbe vozačkih ispita, koji je uveden, primjenjuje nova tehnološka rješenja. – Moderna rješenja korisna su za buduće vozače, institucije nadležne za poslove osposobljavanja i djelatnost provedbe ispita, stručne organizacije, autoškole ali i sve građane i društvo u cjelini – rekao je predsjednik Hrvatskog autokluba Slavko Tušek. H A K provodi vozačke ispite, kojih je do konca 2020. proveo ukupno oko 8 milijuna, od 1. lipnja 1992. Od njih je oko 3 milijuna ispita iz nastavnog predmeta „Upravljanje vozilom“ te je ukupno izdano 1,7 milijuna uvjerenja o položenom vozačkom ispitu, što predstavlja broj novih vozača u Republici Hrvatskoj. U međuvremenu, novim tehnološkim rješenjima dodatno se digitalizirao proces ispita. Uvedena su tablet računala sa satelitskom navigacijom koja povezuju stručne ispitivače Hrvatskog autokluba s informatičkim sustavom. U suradnji s MUP-om to je rezultiralo

izdavanjem e-uvjerenja o položenom ispitu za kandidate u realnom vremenu. – Uvođenjem sustava audio- i videosnimanja tijeka provedbe vozačkih ispita činimo novi iskorak – dodao je predsjednik HAK-a, naglasivši da zbog toga neće biti novih troškova za kandidate za vozače i autoškole.

tete provedbe. Naime, ova modernizacija će omogućiti rukovodećim osobama Sektora za vozače detaljne analize provedbe vozačkih ispita svih ispitivača, a time i ujednačavanje kriterija provedbe vozačkih ispita u Republici Hrvatskoj. Josip Mataija, voditelj Službe sigurnosti prometa na cestama Ministarstva unutarnjih poslova, održao Uvid nakon je prezentaciju u kojoj je prigovora Novi sustav ima više zna- iznio preliminarne podatke čajnih učinaka. Jedan od o stanju sigurnosti cestovnog prometa u Republiključnih je mogućnost ci Hrvatskoj. da kandidati za – Pokazatelji vozače u slusigurnosti čaju negativcestovnog nog ishoda Uvedeni su tableti prome t a ispita, s navigacijom u 2 02 0. ako ulogodini ž e p r ikoji povezuju bolji su govor, ispitivače HAK-a n e g o mog u 2 019. ostvas informatičkim godine. riti uvid sustavom Koliko u snimke su tome provedenih dopr i n ijela ispita. Zatim, z bi v a nj a oko putem odgovaepidemije koronarajuće aplikacije virusa, to ćemo definitivno omogućena je dostupnost svih podataka i snimki pro- analizirati. Na hrvatskim vedenih ispita iz predmeta cestama u 2020. poginulo Upravljanje vozilom djelat- je 237 osoba, dok je 2019. nicima Službe za sigurnost poginulo 297 osoba. To je cestovnog prometa MUP-a smanjenje od 20,2 posto. te im je znatno olakšana Zabilježeno je smanjenje funkcionalnost nadzora nad broja teško ozlijeđenih za provedbom vozačkih ispita. 257 ili 10,2 posto te smanjeHAK će imati izravne koristi nje broja lakše ozlijeđenih za od ovog novog sustava zbog 2.707 ili 26 posto. Prošle je dodatnog ujednačavanja godine bilo ukupno 31.369 sadržaja i kriterija proved- nesreća, dok je 2019. došlo be vozačkih ispita, što će do 26.052 nesreće – rekao bitno podići razinu kvali- je Josip Mataija.


8

Život

Regionalni tjednik || 20. siječnja 2021., br. 229

SPOMENDAN MEĐUNARODNOG PRIZNANJA HRVATSKE U Međimurju je obilježen Spomendan 15. siječnja, Dan međunarodnog priznanja Republike Hrvatske i Dan mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja. Tim su povodom predstavnici braniteljskih udruga s područja Međimurske županije zajedno s međimurskim županom Matijom Posavcem odali počast svim braniteljima, paljenjem svijeća kod Spomenika poginulim i nestalim braniteljima

ŽIVOT

iz Domovinskog rata u Perivoju Zrinskih. Na taj su se način, rekao je predsjednik Koordinacije Udruga iz Domovinskog rata Stjepan Horvat, skromno i dostojanstveno, ali s pijetetom i velikim poštovanjem, prisjetili Međimuraca koji su daleko od svog doma branili i obranili Lijepu Našu, a ponajviše onih čiji je ratni i životni put zaustavljen u Domovinskom ratu.

KUHARI AMOS I DARIO POMAGALI RAZRUŠENOJ BANIJI

“Ustajanje u 5, kuhanje na tisuće obroka, spavanje u 20. Vrijedilo je svake sekunde!” – Za odlazak na teren u ovakvoj situaciji nije potrebna posebna motivacija, već dobra volja i želja pomoći ljudima u nesretnim okolnostima – otkrivaju mladi međimurski kuhari Amos Novak i Dario Rodeš. PIŠE: ROBERT PEHARDA FOTO: INDEX/MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

ni očekivao. Ritam je uistinu bio naporan. – Kuhari su poznati po sjajnoj organizaciji, a iznimka nije bila ni ova situacija. Čim smo ušli u kuhinju, svatko je dobio svoje zaduženje i mogli smo započeti s poslom – dodaje Amos.

Razorni potres koji je zadesio Sisačko-moslavačku županiju, posebno prostor Banije, ostavio je brojne obitelji bez krova nad glavom i mogućnosti za normalan život. No, kao i u brojnim drugim situacijama, velika katastrofa ponovo je ujedinila cijelu Hrvatsku. Odmah po prvim vijestima o razornim posljedicama potresa, prema Baniji su se zaputili brojni pojedinci, udruge, institucije i poduzeća, svi samo s jednom mišlju: kako pomoći tamošnjim stanovnicima.

Velike ambicije

Kuharski savez

Među prvima su u pomoć priskočili hrvatski kuhari i već svega nekoliko sati nakon potresa započeli s pripremom toplih obroka za domaće stanovništvo, ali i volontere koji su priskočili u pomoć. Amos je iz Među kuDragoslavca, a Dario harima i z c ijele iz Pušćina. Obojica Hrvatske su završili smjerove na šla su se i dvojikva trageza kuhara u Srednjoj ca mladih dija. Osješkoli Prelog. iz Međićaj straha i nemoći kod murja, Amos ljudi koji su Novak i Dario svega nekoliko seRodeš. – U takvoj situaciji kundi ostali bez svega, počneš razmišljati kako bi bio je najveći motivator da tebi bilo da ti se dogodi ova- krenem pomoći na Baniju,

na najbolji način na koji znam, kuhajući – priča nam Amos Novak iz Dragoslavca. – Za odlazak na teren u ovakvoj situaciji nije potrebna posebna motivacija, već dobra volja i želja pomoći ljudima u nesretnim okolnostima – dodaje Dario Rodeš,

mladi kuhar iz Pušćina. Obojica su prema Baniji krenuli u organizaciji Hrvatskoga kuharskog saveza, čiji su se brojni članovi iz svih dijelova Hrvatske spremno odazvali. – Odmah nakon poziva iz Saveza nas nekoliko kolega sa

sjevera Hrvatske se organiziralo i krenulo na put. Odmah smo usmjereni prema školi u Sisku, a u njihovoj smo kuhinji započeli s pripremom obroka – otkriva Amos. Uvjeti koji su ih dočekali nisu bili idealni, ali s obzirom na situaciju to nitko nije

– Bilo je naporno. U kuhinji smo bili od jutra do večeri, od 5 do 20 sati. Ali sav taj napor i umor se zaboravljaju kada znaš da pomažeš ljudima koji su ostali bez krova nad glavom i hrane. Takva situacija iz čovjeka izvuče i posljednji atom snage. Vrijedilo je svake sekunde provedene na terenu – rekao nam je Dario. S razmjerima potresa i ogromnom štetom na građevinama diljem Banije nisu se imali prilike upoznati iz prve ruke. – Tek ono što smo vidjeli vozeći se prema odredištu i prilikom povratka. Naše cijelo vrijeme boravka na Baniji bilo je vezano uz kuhinju. Dnevno se pripremalo na tisuće obroka – zaključuje Dario. Obojica m lad i h međ imurskih kuhara završila su Srednju školu Prelog. Dok je Amos trenutno nezaposlen i radi na svojem doškolovanju u struci, Dario radi u varaždinskom hotelu Turist. Obojica imaju velike ambicije, a s ovakvim pristupom poslu i ogromnim srcem, nitko ne sumnja da će ih u skoroj budućnosti i realizirati.


Život

20. siječnja 2021., br. 229 || Regionalni tjednik

9

M. SREDIŠĆE: PRVA GODINA RADA „MASLAČKA“ U NOVIM PROSTORIMA U srijedu, 13. siječnja, mališani, njihove tete i ostali zaposlenici Dječjeg vrtića „Maslačak“ proslavili su prvu godinu od preseljenja u novoizgrađenu vrtićku zgradu u Ulici Slatine. U novoj zgradi smješteno je sedam odgojnih skupina djece: dvije jasličke, četiri vrtićke i jedna skupina s Montessori odgojnim programom. Mališanima i odgojiteljicama stvoreni su bolji uvjeti za boravak i rad. Vrtić je opremljen modernom kuhinjom, sani-

tarnim čvorovima prilagođenima vrtićkoj skupini, uredima za zaposlenike, novim dječjem igralištem i informatičkom opremom. Novom modernom didaktičkom opremom mališani će i nadalje razvijati svoju maštu, kreativnost i mnogobrojne razvojne sposobnosti. Gradonačelnik Grada Murskoga Središća Dražen Srpak povodom prve godišnjice posjetio je djecu i zaposlenice Dječjeg vrtića te ih je darovao slatkišima i ružama.

I DALJE SE DONIRA ILI DIREKTNO POMAŽE ŽITELJIMA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

Nastavlja se podrška područjima pogođenima potresom Odaziv građana koji su se odlučili pomoći ljudima sa stradalih područja poput Petrinje, Siska, Gline i drugih mjesta doista je bio velik, no podrška se nastavlja te će im biti potrebna tijekom barem još nekoliko mjeseci PIŠE: IVAN-GORAN HERMAN igherman@regionalni.com

Hodošan, DVD Palinovec te DVD Sveti Juraj u Trnju.

Žitelji i organizacije nastavljaju s donacijama stanovnicima potresom pogođenih područja u Sisačko-moslavačkoj županiji. Odaziv je i u prvi mah bio doista velik, no stradalima će pomoć biti potrebna još tijekom barem nekoliko mjeseci.

Distribuirana je zaštitna oprema koju je žurno nabavio UNICEF. Iz UNICEF-ova skladišta u Kopenhagenu u Logistički centar u Jastrebarskom dostavljeno je 13,5 tona zaštitnih cerada, koje Ravnateljstvo civilne zaštite raspoređuje sukladno potrebama na najzahvaćenijim područjima. – Donirana oprema pomoći će obiteljima da zaštite neophodnu imovinu koja je dragocjena svima, a posebno obiteljima s

UNICEF-ove cerade

Međimurci velikoga srca

Nakon dostavljene donacije i pomoći s područja Općine Mala Subotica, u akciju su se uključili i poljoprivrednici s istoga područja, kao i iz susjednih - Općine Donji Kraljevec te Grada Čakovca. Prikupljali su stočnu

Mještani Macinca i Nedelišća, članovi “Maxence” i roditelji polaznika DV-a “Žibeki” napunili su kamion...

Poljoprivrednici s područja Male Subotice donirali su i odvezli stočnu hranu i drugu robu

MALA SUBOTICA

UNICEF

hranu za potresom pogođena područja. Tako je prikupljeno više od četiriju tona kukuruza, tritikala i druge stočne hrane. Za besplatan prijevoz pobrinuli su se Općina Mala Subotica i Zoran Lacković, zapovjednik DVD-a Držimurec-Strelec, koji je navedenu donaciju prevezao u Marinbrod, blizu Gline. Hrana će se u narednim danima dostaviti vlasnicima stoke kojima je potrebna. Dogovoreno je da će se, ako bude potrebno, dovesti još hrane. Osim stočne hrane dostavljeni su još i prehram-

beni paketi, higijenski paketi, odjeća te građevinski materijal. Mještani su bili sretni što je pomoć dostavljena i životinjama. Donatori stočne hrane bili su OPG Horvat (Držimurec), OPG Šestan (Ivanovec), OPG Novosel (Držimurec), OPG Oreški (Palinovec), Mladen i Ivan Lacković (Strelec) te Dragutin Obadić (Držimurec). Malene ruke i velika srca mještana Macinca i Nedelišća, članovi Udruge Maxenca te roditelji polaznika Dječjeg vrtića “Žibeki” napunili su kamion potrepština za mještane Gline. Roba je otpremljena te ju je sigurno isporučio Saša Medved. Vatrogasci

ŽIBEKI & MAXENCA

VZPO DONJI KRALJEVEC-GORIČAN

Vatrogasne zajednice općina Donji Kraljevec – Goričan su 3. siječnja otišli u pomoć postradaloj Baniji. Civilna zaštita bila je dobro koordinirana te se radilo u dogovoru s lokalnim vlastima na terenu. Ekipu vatrogasaca iz Donjeg Kraljevca i Goričana s navalnim tehničkim vozilom predvodio je Marijan Blažeka. U VZPO Donji Kraljevec-Goričan djeluje sedam DVD-a, od toga su dva u kategoriji centralnih društava, a to su DVD Donji Kraljevec i DVD Goričan, te pet u kategoriji ostalih društava, a to su DVD Donji Hrašćan, DVD Donji Pustakovec, DVD

oskudnim resursima. Zahvalni smo UNICEF-u na brzoj reakciji i adekvatnom odgovoru na trenutne potrebe s terena. Posebno cijenimo donaciju specijalnih vodootpornih pokrivnih materijala koji nisu lako dostupni na našem tržištu u vrijeme blagdana kad je teško nabaviti neophodnu opremu, što potvrđuje UNICEF-ovu predanost djeci – rekao je pomoćnik ministra unutarnjih poslova, dr. sc. Damir Trut. Zahvaljujući hitnoj donaciji UNICEF-a, na područja najviše pogođena potresima stigle su zaštitne cerade namijenjene obiteljskim kućama, ali i javnim ustanovama oštećenima u potresu kako bi se zaštitila imovina od daljnjeg uništavanja uslijed vremenskih neprilika.


10 Zdravlje

Regionalni tjednik || 20. siječnja 2021., br. 229

PRIJAVE ZA CJEPIVO PROTIV COVID-a 19

ZDRAVLJE

Uz veliko zalaganje znanstvene, farmaceutske i stručne zajednice diljem svijeta, uspješno je priređeno cjepivo kao najdjelotvorniji način prevencije bolesti COVID-19 i njezinog širenja. Cijepljenje je najefikasnija javnozdravstvena mjera u povijesti medicine koja je produljila ljudski vijek za najmanje 20 godina. Ono je besplatno i na dobrovoljnoj osnovi. Planirano je odvijanje cijepljenja u tri

faze: prvo se cijepe korisnici domova za starije i nemoćne osobe te zdravstveni radnici. Prva faza je u tijeku, a njezin završetak se planira polovicom veljače. U drugoj fazi se cijepe osobe starije od 65 godina i kronični bolesnici te osobe u pojedinim radnim kolektivima. Svi koji pripadaju tim skupinama svoj interes za cijepljenje mogu javiti svojim liječnicima obiteljske medicine te se

pribilježiti za cijepljenje. Svima zainteresiranima omogućena je i prijava javljanjem u pozivni centar, koji je s radom započeo 12. siječnja, na broj telefona 040/372350. Prilikom prijave za cijepljenje potrebno je pripremiti OIB, MBO, broj telefona te e-mail i kućnu adresu. Nakon prijave, o vremenu i mjestu odvijanja cijepljenja osoba će biti pravovremeno informirana.

Početni simptomi pothlađivanja ili ozeblina su trnjenje i gubitak osjeta prstiju uz blijedu kožu, ponekad i bol

GDCK ČAKOVEC

Dobrovoljno darivanje krvi u siječnju Gradsko društvo Crvenoga križa Čakovec organizira akcije dobrovoljnoga darivanja krvi tijekom siječnja. Tako će se u ponedjeljak, 25. siječnja, akcija darivanja krvi održati u Donjoj Dubravi u prostorijama Gostionice Mlin u vremenu od 10 do 17.30, dok će se u utorak i srijedu, 26. i 27. siječnja, krv darivati

u Čakovcu u prostorijama Međimurske hiže u vremenu od 10 do 17.30 (oba dana). U četvrtak, 28. siječnja, akcija darivanja krvi organizira se u Prelogu u prostorijama Gradske kavane Lovac od 10 do 17.30, a u petak, 29. siječnja, ista se organizira u Podturnu u dvorani Osnovne škole u vremenu od 9 do 13 sati.

KAKO DALJE? Kako dalje? I zima je došla, snijeg, hladnoća... Gledajući ljude kako se smrzavaju na Baniji zebu i naša srca. Mnogi su pomogli unesrećenima kako su mogli, neki čak i iznad svojih mogućnosti... Svi upiru pogled u Vladu, ali i oni imaju ograničene resurse, novce nas poreznih obveznika. Hoće li povećati poreze kako bi se unesrećenima pomoglo? A od koga bi se ti novi porezi naplatili kad su mnogi iselili iz Hrvatske, drugi su bez posla, a u Baniji je sve razrušeno? Dokle ćemo još izdržati? Što ako se desi nešto još gore? Može li gore od ovoga? I u manjim katastrofama od ove naše potreban je zdrav razum, čvrsti temelji, životna mudrost, zdravo vodstvo i nadasve pošteno i pravedno srce. Nažalost svjedoci smo da je u vrijeme obnove nakon Domovinskog rata, kod nekih odgovornih, upravo tih kvaliteta nedostajalo — i sada imamo katastrofu na katastrofu. Gdje naći te kvalitete ili još bolje kako ih utkati u naše živote? Te su kvalitete garancija za izlaz iz bilo koje katastrofe, bilo potresa, bilo tvoje i moje osobne neizvjesnosti, straha ili nekog drugog problema. Te kvalitete nalazimo jedino i isključivo u osobi Isusa Krista. I još više, ako prihvatimo Isusa u svoj život i mi ćemo dobiti zdrav razum, čvrsti temelj, mudrost življenja, vodstvo, a Božji Duh će nas onda upozoravati po našoj savjesti što je dobro a što nije, što je pošteno a što nije, što je pravedno a što nije. Prorok Izaija predivno piše o Isusu: “Sljepačke će oči progledati,

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

Vrlo niske temperature mogu štetno djelovati na zdravlje HZJZ je objavio preporuke za javnost kako se ponašati za vrijeme ledenog vala koji je stigao i u Hrvatsku

PIŠE: MARTINA LONČAR-PETRINJAK mlpetrinjak@regionalni.com

Mladen Dominić Kristova Crkva uši će se gluhih otvoriti, tad će hromi skakati k’o jelen, njemakov će jezik klicati. Jer će u pustinji provreti voda, i u stepi potoci, sažgana će zemlja postat’ jezero, a tlo žedno – izvor. “ Iz 35, 5 - 7 Jesi li i Vi prihvatili Isusa u svoj život? prop. Mladen Dominić Pastor Kristove Crkve Varaždin Kako živjeti Krista pročitajte u Svetome pismu. Zato Vam nudimo BESPLATAN primjerak NOVOG izdanja Biblije na suvremenom hrvatskom jeziku. Nazovite nas na 042 311 202. Posjetite nas na našim redovitim sastancima srijedom u 19 sati i nedjeljom u 10 sati. Kristova Crkva, Braće Krajanski 14

sami. Nemojte zanemarivati osjećaj hladnoće i drhtavicu koji upozoravaju na potrebu utopljavanja i prekid boravka na hladnoći. U slučaju da se kod onih

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je preporuke kako se ponašati za vrijeme ledenog vala koji je stigao i u Hrvatsku. Izlaganje niskim temperaturama u hladno zimsko vrijeme može uzrokovati štetne posljedice na zdravlje te dovesti do nastanka ozljeda, poput ozeblina, promrzlina, smrzotina, i opće pothlađenosti tijela, hipotermije, što može imati i smrtni ishod.

Budite oprezni!

Kako biste se zaštitili, pratite vremensku prognozu i upozorenja o niskim temperaturama i nepovoljnim vremenskim prilikama te izbjegavajte izlazak, osim ako to nije prijeko potrebno. Odjenite više slojeva tople odjeće, po mogućnosti od materijala koji zadržavaju toplinu, kao što su vuna, polipropilen i svila. Vanjski dio odjeće (kaput, jakna) treba biti nepropustan za vjetar i vlagu. Glavu zaštitite kapom koja prekriva oba uha, a ruke zaštite rukavicama. Usta je dobro prekriti šalom zbog sprečavanja direktnog udisanja hladnog zraka, a to je

Treba izbjegavati teže fizičke poslove na otvorenom, kao i sve aktivnosti koje uzrokuju ubrzano disanje posebno važno za bolesnike s bolestima srca i dišnih puteva. Izuzetno je važna topla, udobna zimska obuća

Hladno zimsko vrijeme može dovesti do nastanka ozljeda i opće pothlađenosti tijela otporna na vlagu. Osobama koje boluju od kroničnih bolesti, posebno

kardiovaskularnog i respiratornog sustava, preporučuje se izbjegavanje izlaganju niskim temperaturama u ranim jutarnjim i kasnim večernjim satima. U slučaju ledene kiše, smrzavanja ili snijega na tlu, budite oprezni zbog klizavih pločnika i kolnika te povećane mogućnosti padova i prijeloma kostiju. Kod niskih temperatura treba izbjegavati teže fizičke poslove na otvorenom, kao i sve aktivnosti koje uzrokuju ubrzano disanje. Pomognite obitelji, prijateljima i susjedima koji većinu vremena provode

osoba koje duže borave na otvorenom (izletnici, planinari, alpinisti, vojnici) pojave početni simptomi pothlađivanja ili ozeblina, kao što su trnjenje i gubitak osjeta prstiju uz blijedu kožu, ponekad i bol, treba odmah potražiti zagrijani prostor, skinuti vlažnu odjeću te pothlađenu osobu postepeno utopljavati zamatanjem u deke, ali nikako ne izlagati direktnom izvoru topline. Preporučuje se toj osobi dati tople bezalkoholne napitke, čaj ili juhu, te potražiti stručnu medicinsku pomoć i nazvati Hitnu medicinsku službu na broj 194 ili Centar za žurne službe na broj 112.


Zdravlje

20. siječnja 2021., br. 229 || Regionalni tjednik

11

NASTAVLJA SE TREND SMANJENJA OBOLJELIH OD KORONAVIRUSA Na području Međimurske županije u proteklih je tjedan dana, od 11. do 17. siječnja, evidentirano 266 novih slučajeva oboljenja od virusa COVID-19, a još je 15 oboljenja dijagnosticirano brzim antigenskim testovima. Zaključno s nedjeljom, 17. siječnjem, na bolničkom je liječenju bilo 78 pacijenata pozitivnih na COVID-19. U proteklih tjedan dana preminula je jedna osoba zaražena ko-

ronavirusom, dok je na respiratoru bila također jedna osoba. U nedjelju, 17. siječnja, sedmodnevna incidencija u Međimurskoj županiji i dalje je u trendu pada, te iznosi 205 pozitivnih na 100.000 stanovnika (u odnosu na 299 prošle nedjelje), odnosno 255 pozitivnih ako se ubroji dijagnostika na temelju kliničke slike i brzi antigenski testovi (u odnosu na 379 prošle nedjelje). U prote-

klom tjednu PCR metodom testirano je 1220 osoba te je postotak pozitivnih u odnosu na broj testiranja 18,5 posto. S obzirom na kontinuirani trend smanjenja broja oboljelih pacijenata i potrebe za hospitalizacijom, više ne postoji potreba za mobilizacijom tercijarnog respiratornog centra te su bolnički kapaciteti u ovome trenutku dovoljni za zbrinjavanje pacijenata pozitivnih na COVID-19.

KVALITETAN SAN JE VAŽAN PREDUVJET ZA FIZIČKU I PSIHIČKU REGENERACIJU ČOVJEKA

Od nesanice pati svaka sedma osoba, a u vrijeme korone još je češća Problem sa spavanjem je poremećaj koji se ne smije omalovažavati jer ozbiljno narušava kvalitetu života te zadire u osobnost čovjeka i mijenja je. Kronična nesanica preduvjet je i za pad imuniteta te pojavu bolesti srca i krvnih žila.

PIŠE: VERICA JAČMENICA-JAZBEC, dr. med.

Otkad nas je u ožujku 2020. godine pohodila korona, sve više mojih poznanika pati od nesanice. S ekrana nas već mjesecima zasipaju lošim vijestima koje se u našim životima preoblikuju u brigu, strah, stres, strepnju, neizvjesnost, apatiju i nemoć. Nesanica je samo jedan od znakova da živimo u doba nevremena. Ljudi pogođeni nesanicom su izmučeni, bezvoljni, apatični i iscrpljeni. Psihijatri kažu da se nesanica mora liječiti, kako ne bi prešla u kronični oblik. Nesanica nije samo nespavanje. To je poremećaj koji se ne smije omalovažavati. Od nje inače pati svaka sedma osoba, a u ovo doba korone je još daleko češća. Taj poremećaj ozbiljno narušava kvalitetu života, čak zadire u osobnost čovjeka i mijenja je. Ljudi zbog nesanice postaju nervozni, napeti, iritirani, oštri, imaju sve manje razumijevanja za osobe oko sebe. Gube svoj dotadašnji mir, strpljivost i blagost. Počinju se sukobljavati - kako s članovima obitelji, tako i sa suradnicima. Kvalitetan san je važan preduvjet za fizičku i psihičku regeneraciju čovjeka. On omogućava da u sutrašnjem danu uspješno odgovorimo na sve zahtjeve

koji nas čekaju. Nenaspavan i napet čovjek na radnom mjestu loše funkcionira. A kako je tek ako je to radno mjesto izrazito zahtjevno?

Dobar san – dobar imunitet

Kao mlada liječnica jedno sam vrijeme radila na očnom odjelu. Voditelj odjela bio je izuzetan čovjek i liječnik: plemenit, visoko stručan, empatičan i pažljiv. Nama, mladim liječnicima, uvijek je naglašavao kako moramo imati osam sati kvalitetnoga sna ako želimo drugo jutro sigurnom i pouzdanom rukom operirati bolesnikovo oko. Znao je reći da i najbolje liječničko umijeće i vještinu može osujetiti banalna činjenica – neispavani operater. Naglašavao je da je poštenije odgoditi operaciju, nego je činiti neispavan, u prisili, napetosti i stresu. Poučavao nas je da je i moralno nedopustivo ući u operacijsku dvoranu umoran i nenaspavan, tj. nespreman. Suvremena medicinska istraživanja duboko zadiru u pitanje što je san i koje su sve njegove dobrobiti. Dobar san je poligon tijekom kojega se stječe ne samo odmor i relaksacija tijela i duše, već i otpornost i obrana (imunost) organizma prema svim uljezima koji na nas atakiraju (virusi, bakterije, otrovi…). Tijekom dobroga sna

Tijekom dobroga sna u krvi se stvaraju obrambena tijela koja omogućuju da lakše prebolimo virusnu ili bakterijsku bolest u krvi se stvaraju obrambena tijela koja nam omogućuju da lakše prebolimo virusnu ili bakterijsku bolest. Kronična nesanica preduvjet je i za pojavu bolesti srca i krvnih žila te šećerne bolesti. Posljedica nesanice je i dodatni stres, a on nas ionako svakodnevno napada sa svih strana. Postoji nekoliko načina kako se istodobno boriti protiv stresa i nesanice.

Preporuke

Kako bi postigli bolji san, uvedite neke promjene u svoj život – organizirajte si stalni i čvrsti ritam spavanja i buđenja. Odlazite u krevet svaku večer u

isto vrijeme, budite se svako jutro u isto vrijeme… i za vrijeme godišnjeg odmora, i vikendom. Spavajte u rashlađenoj sobi. Ako u dnevnom boravku imate termostat podešen na 22 Celzijeva stupnja, u spavaćoj sobi je dovoljno 18. Prakticirajte izmjenjivanje ljetnih i zimskih pokrivača i pidžama. Neki ljudi (pogrešno!) desetljećima spavaju ljeti i zimi pod istom perinom i u jednakoj pidžami od flanela. Koliko je god moguće, imajte u spavaćoj sobi tamu i mir. U tami mozak luči hormon melatonin koji omogućuje zdrav i okrepljujuć san. Iznesite iz spavaće sobe televizor i kompjutor, ugasite mobitel, prigušite svje-

tla. Nekim ljudima, osobito u koji vole zaspati uz svoj omiljeni velikim gradovima, pomaže miris. Za te svrhe ponuda etemaska za spavanje na očima, ričnih ulja je zaista vrlo bogata. drugima čepići u ušima. Par kapljica lavandinoga ulja na Ako ste legli, a ne možete rupčiću uz uzglavlje čini ugodu. zaspati ni nakon pola sata, nemojte se i dalje ustrajno i Lijekovi nervozno koprcati u krevetu. Ljudi s nesanicom uglavnom Ustanite, odšećite do dnevnog zaziru od liječnika. Oni radije boravka, pođite malo na balkon, odlaze u ljekarnu po bezrečitajte, riješite križaljku. Tek ceptni lijek. Ljekarnici će vam kad se osjetite umorni ili pos- za početak preporučiti npr. Persen. To je biljni lijek koji pani, vratite se u krevet. umanjuje stres nakuTijekom popodneva nemojte piti pljen tijekom dana kavu. Prije spate djeluje umiruvanja izbjegaPoštenije je odgoditi juće i opuštavajte alkohol. juće. U njemu operaciju, nego je Ne odlazite u ima odoljena teretanu ili ne (va lerijane), činiti neispavan, u trčite u večermatičnjaka i prisili, napetosti i metvice. Malo njim satima. je onih kojima Nemojte voditi stresu!” taj lijek neće poneke žučne rasprave neposredno moći. Ako ste iskuprije spavanja, već se šali Persen i uvidjeli da opustite uz šalicu toploga mlivam ipak ne djeluje, javite se jeka sa žlicom meda ili napitak svome liječniku. Ima i drugih, s magnezijem ili šalicu čaja od jačih lijekova protiv nesanice. Sveprisutna korona iz temematičnjaka, kadulje ili metvice. Kako bi vam se mozak umi- lja mijenja neke dosadašnje rio, par minuta u krevetu po- obrasce našega života i ponaslušajte umirujuću glazbu ili šanja. Nažalost, kada će minuti CD sa šumovima iz prirode pandemija korone, na površinu (grgoljenje potočića, blagi šum će isplivati epidemija mnogih vjetra, cvrkut ptica…). Nekim mentalnih smetnji koje su sada ljudima pomaže da pročitaju prikrivene i tinjaju u našim koju stranicu omiljene knjige. U mozgovima. Stoga je kvalitetan zimsko doba važno je da imate san jedan od snažnih oblika utopljena stopala; navucite sto- izbacivanja negative koja se tiga tople kratke čarape. Ima ih jekom dana naseli u naše misli.

POČINJU RADOVI NA ADAPTACIJI PROSTORA DOMA ZA STARIJE VRIJEDNI 385.098,81 KUNU

Prvi adekvatan dnevni smještaj za oboljele od demencije Z a hv a ljujući projek t u „Pruži ruku“, Međimurska županija dobit će prvi adekvatan dnevni smještaj za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih oblika demencije. Projektom će se financirati uređenje i proširenje kapaciteta depadanse Doma za starije i nemoćne osobe u Čakovcu, kako bi se stvorili uvjeti za besplatan smještaj 30-ero korisnika koji bi bili zbrinuti putem dnevnog boravka. Dom za starije i nemoćne osobe u Čakovcu već ima dnevni boravak i koristi ga

15 korisnika, ali na trošak njihovih obitelji. Stoga Međimurska županija provodi europski projekt „Pruži ruku“, vrijedan 1,5 milijuna kuna, s ciljem daljnjeg širenja socijalnih usluga u Županiji. Župan Međimurske županije Matija Posavec potpisao je ugovor o početku radova na adaptaciji prostora za rad Dnevnog boravka s tvrtkom „Tekeli projekt-inženjering“ iz Murskoga Središća vrijedan 385.098,81 kunu s PDVom. Rekonstruirat će se dio prizemlja i urediti dvorište depadanse, da bi se pove-

ćala kvaliteta života osoba oboljelih od Alzheimerove i drugih oblika demencije koji spadaju u najranjivije skupine društva.

Nabavit će se 20 GPS uređaja za praćenje kretanja korisnika Kor i sn ici ma Dnev nog boravka bit će omogućen besplatan dnevni boravak s kvalitetnim programom koji, osim zdravstvene i psi-

hosocijalne brige, uključuje i druženje oboljelih i obitelji. Nabavit će se 20 GPS uređaja za praćenje kretanja korisnika u uznapredovaloj fazi bolesti, a psihosocijalnim radom i edukacijom osnažit će se osobe koje brinu o članu obitelji oboljelom od nekog oblika demencije. Uz to, obnovit će se dvorište Depandanse u Čakovcu postavljanjem ograde, obnovom sjenice i uređenjem okoliša kako bi korisnici mogli što kvalitetnije i sigurnije provoditi svoje vrijeme unutar prostora Doma za starije i nemoćne.


12 Školstvo

Regionalni tjednik || 20. siječnja 2021., br. 229

POLA MILIJUNA KUNA ZA STIPENDISTE Općina Nedelišće do akademske godine 2020./2021. imala je aktivne ugovorne obveze za 51 stipendista, a kada se tomu pribroji 30 novih stipendista, u tekućoj akademskoj godini stipendiraju ukupno 81 studenta. Iz općinskog Proračuna za nove će se stipendiste izdvojiti 188.000 kuna, a za postojeće studente 322.000 kuna, odnosno ukupno 510.000 kuna. U natječaju su u obzir uzeta i deficitarna

ŠKOLSTVO

zanimanja kojih nedostaje na području Nedelišća – strojarstvo, građevinarstvo, radna terapija, medicina, računarstvo, elektrotehnika, matematika i fizika (nastavnički smjer), anglistika, germanistika, rehabilitacija i psihologija, logopedija te rani i predškolski odgoj i obrazovanje, a iznos stipendija kreće se od 600 kuna za studij u Zagrebu i ostalim gradovima Hrvatske do 800 kuna za studij u inozemstvu.

POLAZNICIMA I. OSNOVNE ŠKOLE MATEMATIKA NIJE BAUK

Učenici stekli dobre temelje za daljnje obrazovanje u STEM području Uz potporu Grada Čakovca, u I. OŠ Čakovec završio je projekt “Budi matematičar, budi cool za 5 +”, kojem je glavni cilj bio proširiti znanja o matematičkoj pismenosti uz upotrebu novih tehnologija. Učenici su ujedno kvalitetno provodili slobodno vrijeme u proučavanju izbornih i dodatnih matematičkih sadržaja. PIŠE: MIRNA GRABAR mgrabar@regionalni.com

Završen je projekt „Budi matematičar, budi cool za 5+“ učenika iz I. osnovne škole Čakovec, koji je proveden prošle godine uz potporu Grada Čakovca.

Dva sata tjedno

PROJEKT VRIJEDAN POLA MILIJUNA KUNA

Radovi na obnovi kuhinje i blagovaonice

Školski zimski praznici, kojima je prethodilo nekoliko dana održavanja nastave na daljinu, u I. osnovnoj školi Čakovec iskorišteni su za kompletnu rekonstrukciju školske kuhinje i blagovaonice. Radovi na obnovi ovih su dana u punom jeku, a kako je riječ o kuhinji i blagovaonici koje se nalaze u građevini staroj više od 120 godina, vjerojatno je da će se rok završetka radova produžiti zbog nepredviđenih okolnosti. Radovi obuhvaćaju kompletnu rekonstrukciju postojećih prostorija kuhinje i blagovaonice, uz zamjenu svih instalacija te postavljanje nove opreme. Obnova je vrijedna pola milijuna kuna, a ovaj građevinski posao trebao bi završiti do kraja siječnja. Učenicima nižih razreda koji su se od ponedjeljka, 18. siječnja, vratili u školske klupe, do završetka obnove kuhinje obroci se dostavljaju putem cateringa. Dodajmo da je, osim rekonstrukcija tih prostorija na prvom katu školske zgrade, u tijeku i dodatna provjera statike.

Putem ovog programa, učenici su proširili svoja znanja u matematici te su potaknuti na suvremen način promišljanja i suradničko učenje, što je jedan od boljih načina za stjecanje dobrih temelja za nastavak obrazovanja u STEM području. Program se odvijao u prostorima I. OŠ Čakovec te online na platformi Microsoft Teams tijekom nastave na daljinu, a učenici su upoznali i različite digitalne programe: Canva, Matific, GeoGebra i druge. – Program je proveden u dogovoru s učenicima i u skladu s njihovim školskim obvezama po dva školska sata tjedno. Učenici su paralelno sudjelovali na natjecanjima i stjecali nova znanja koja su mentori prilagođavali prema dobivenim rezultatima. Za svako sljedeće natjecanje mentori su uz pomoć kupljene stručne literature za dodatne sadržaje pripremali materijale za učeničke vježbe. U poboljšavanju vještina učenici su koristili i školski pribor nabavljen u sklopu projekta. Na svakom od sljedećih natjecanja učenički rezultati bili su sve bolji – ponosno ističu iz škole. Mladi su matematičari sudjelovali i na natjecanjima u organizaciji Agencije za znanost i obrazovanje te obrta za poduku MAT. Natjecanja u organizaciji AZO-a bila su koncipirana tako da su ponajbolji učenici iz jedne prelazili u sljedeću kategoriju natjecanja, dok su se na natjecanju MAT liga zbrajali rezultati nekoliko kola natjecanja. – Kako bi naši učenici bili prepoznatljivi u široj lokalnoj zajednici, putem projekta su nabavljene i majice s logom škole i matematičkog aktiva. Bilo je planirano i ekipno

natjecanje MATHEMA u kih sadržaja. Proširivali su Koprivnici, ali je s obznanja o matemazirom na epidetičkoj pismenomiološke mjere sti te razvijali odgođeno – sposobnosti U školi su uočili i z v ije s t i l i i u m ijeća veću uspješnost su iz I. OŠ rješavanja Čakovec. matemaučenika u redovnoj C i l j tičkih nastavi te odlične ovak vih problema aktivnosti putem rezultate učenika na j e p o p uupotresvim natjecanjima la rizacija be nov ih matematike, tehnologija. a učen ici su Radili su i na ujedno kvalitetno razvoju suradprovodili slobodno ničkih odnosa te su vrijeme u proučavanju izbor- stvorili bolju sliku o sebi i nih i dodatnih matematič- vlastitoj mogućnosti napretka.

Mentori su učenike poticali i na čitanje matematičke literature, a posebno matematičkih časopisa. Iz škole poručuju da se ostvarenje projektnih ciljeva može mjeriti i povećanom uspješnošću učenika u redovnoj nastavi te odličnim rezultatima učenika na svim natjecanjima. Učenici su također razvijali logičko mišljenje putem igre Matific, koju je preporučilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja za poboljšanje online nastave. Njihove rezultate rješavanja mentori su redovito pratili te uočili veliko poboljšanje u rješavanju te visoku motiviranost koja je primijećena zbog velikog broja riješenih logičkih igara. U natjecanju na državnoj razini u okviru Večeri matematike učenici petih i šestih razreda ostvarili su zavidne rezultate. – Učenici su motivirani i zainteresirani da iznose svoje ideje, imaju pozitivan odnos prema radu te su originalni u svojim raspravama. Spremni su za daljnje napredovanje i proširivanje matematičkih znanja – zaključuju iz I. OŠ Čakovec.


Školstvo

20. siječnja 2021., br. 229 || Regionalni tjednik

13

GIMNAZIJALCIMA TREĆE MJESTO NA EKOLOŠKO-OBRAZOVNOM NATJEČAJU Riječ je o ovim učenicima: Laura Levačić, Miša Ovčar, Sasha Goričanec, Elena Kropek, Nola Barila, Edvin Janković, Noa Kresta, Fran Marđetko, Neven Žvorc, Hana Miller i Priska Novak. – S ciljem približavanja pravilnog načina gospodarenja otpadom i poticanja svijesti o ponovnoj uporabi stvari koje se ne koriste (upcycling),

članovi sekcije „Izrada dekoracije od starog papira“, koja djeluje u okviru učeničke zadruge Čagionica, izradili su originalne dekoracije na temu „Božićna čarolija od papira“. Čestitke našim gimnazijalcima i njihovoj mentorici koji su i ovaj put dokazali da nisu samo originalni, već i ekološki osviješteni mladi ljudi – poručuju iz Gimnazije.

ARHIVA RT

Na ekološko-obrazovni nagradni natječaj „Od starog novo, za dar od srca“ Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost prijavilo se 76 srednjih škola iz cijele Hrvatske, a učenici Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec, pod vodstvom profesorice Marte Kramar Burele, u ovoj iznimnoj konkurenciji osvojili su treće mjesto.

Trenutno nam nedostaje devet učionica kako bismo mogli organizirati jednosmjensku nastavu.” ELVIS ŠARIĆ, ravnatelj OŠ Mursko Središće

RADNI SASTANAK GRADONAČELNIKA SRPAKA I ŽUPANA POSAVCA

Nazire li se kraj dvosmjenskoj nastavi u Murskom Središću? Na sastanku je dogovoreno da će se do kraja 2021. godine ishoditi projektna dokumentacija i građevinska dozvola za dogradnju Osnovne škole Mursko Središće, čije će se financiranje prijaviti u neki od fondova Europske unije

PIŠE: MIRNA GRABAR mgrabar@regionalni.com

Da roditelji iz Murskog Središća koji rade ujutro, a na njihovom području je dvosmjenska nastava pa djeca idu i poslijepodne u školu, imaju velikih problema jer prijepodne nemaju kome ostaviti svoje osnovnoškolce, a uz to se cijeli dan s njima ne vide, dobro je poznato svim obiteljima iz Murskoga Središća, Peklenice, Križovca, Hlapičine i Sitnica.

Kasni li odluka?

Jedino rješenje ovog problema je jednosmjenska nastava, a još bolje s produženim boravkom, jer se time problemi u potpunosti rješavaju. Upoznati su s time i gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak te župan Međimurske županije Matija Posavec, koji su u ponedjeljak, 13. siječnja, održali sastanak u vezi organizacije jednosmjenske nastave. Kako bi učenici nastavu pohađali u jednoj smjeni, potrebno je dograditi Osnovnu školu Mursko Središće, a prvi su koraci k tome izrada projektne dokumentacije te ishođenje građevinske dozvole, što trenutno čini osnivač te Škole Međimurska županija. Na radnome sastanku, gradonačelnik Srpak i župan Posavec dogovorili su da će se do kraja 2021. godine ishoditi projektna

dokumentacija i građevinska dozvola te će se sama dogradnja prijaviti u neki od EU fondova iz čega bi se financirao projekt dogradnje Osnovne škole. – Jednosmjenska nastava uvrštena je još 2008. godine u Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, u kojemu se navodi da u pravilu treba osigurati rad škole u jednoj smjeni do stvaranja potrebnih uvjeta, a iznimno u dvije smjene. Svi roditelji podržavaju prelazak na jednosmjensku nastavu i odluka je trebala biti odavno donesena. Ali, iza odluka moraju stajati i osigurana financijska sredstva za koje procjenjujem da su ovom slučaju prilična – istaknuo je Elvis Šarić, ravnatelj OŠ Mursko Središće, koja broji još dva područna odjela: u Peklenici i Hlapičini, gdje je nastava također u dvije smjene. – Trenutno nam nedostaje devet učionica kako bismo mogli organizirati jednosmjensku nastavu – otkrio je ravnatelj, koji je dao i svoj osvrt na završeno polugodište obilježeno pandemijom koronavirusa. Svjestan je da svi već duže vrijeme žive u uvjetima na koje do sada nisu bili spremni te da škola u tome nije izuzetak. Prilagodili su se trenutnoj situaciji te je s tehničke strane škola u potpunosti spremno dočekala svoje učenike, objasnio je Šarić, navodeći da se epidemiološke mjere „poštuju gdje je to mogu-

ZAKLJUČAK STRUČNOG KOLEGIJA

Dodatna sredstva za financiranje užine Na sjednici stručnog kolegija gradonačelnika Grada Murskoga Središća koja je održana u utorak, 12. siječnja, donesen je zaključak da nadalje, od 1. travnja 2021. godine, užina za sve osnovnoškolce s područja grada Mursko Središće bude besplatna za roditelje, to jest financirana iz gradskoga Proračuna.

O ŠKOLI Osnovna škola Mursko Središće trenutno broji 496 učenika, od čega 239 u razrednoj nastavi i 257 u predmetnoj, a ukupan broj razrednih odjela je 28. će i da svi rade u dobroj vjeri“. Ravnatelja smo upitali predstavlja li Školi problem nedo-

– Grad Mursko Središće već i sad financira besplatni topli obrok za drugo i svako sljedeće dijete koje pohađa osnovnu školu te za sve osnovnoškolce osigurava besplatne bilježnice, sufinancira prijevoz i udžbenike. Zbog pomoći roditeljima smjer Proračuna Grada u budućnosti, na-

kon završetka velikih projekata

statak tehničkog osoblja, na što je odgovorio da su napravili reorganizaciju rada s ciljem poštivanja epidemioloških mjera. Tako je Školi odobreno zapošljavanje jedne osobe najduže na šest mjeseci te se sportska dvorana koristi minimalno. – Trenutno dobro funkcioniramo. Najveći problem nastaje kada je tehničko osoblje djelomično na bolovanju jer nemate mogućnost naći kraće zamjene – pojašnjava ravnatelj Škole, kojoj je glavni strateški i dugoročni cilj da postane prepoznatljiva po ugodnom okruženju i kvalitetnoj nastavi te da djeca u nju dolaze i odlaze s veseljem.

Glavni pokazatelj uspjeha realizacije ovog cilja bit će svakako povećanje broja obitelji iz drugih krajeva koje će se doseljavati u Mursko Središće zbog kvalitetne škole, a to je moguće, naveo je ravnatelj Šarić, ako postoji organizirana cjelodnevna nastava u jednoj smjeni, uz odmor, organizirano učenje i pisanje zadaća te razonodu za sve učenike. – Preduvjeti za takvu organizaciju su dogradnja postojeće školske zgrade i promjena određene zakonske regulative koja će omogućiti dodatnu financijsku stimulaciju najkvalitetnijih učitelja – smatra Šarić, ističući da je to temelj za daljnje razvi-

(Aglomeracija, obnova cesta), usmjeravat će se na kvalitetu života za sve dobne skupine. Dodatna sredstva za financiranje užine za prvo dijete osigurat će se rebalansom Proračuna na idućoj sjednici Gradskog vijeća koja će biti održana početkom ožujka – ističu iz Grada Mursko Središće.

janje organizacijskih, nastavnih i projektnih ciljeva Škole. – Ravnatelj sam od kraja 2014. godine, a posljednja godina rada ne može se usporediti ni s čime prethodnim u mojemu mandatu. Neizvjesnost, improvizacija, anksioznost među ljudima te nemogućnost planiranja trenutno su glavne karakteristike okruženja u kojemu radim. Ali, tako je kod većine ljudi, a mnogima i puno teže, nemojmo zaboraviti i razorne posljedice potresa. Stoga smatram da mi je neprestano poticanje optimizma i motivacije među kolegama jedan od primarnih zadataka u radu – zaključuje ravnatelj Elvis Šarić.


14 Kulturni obzor

Regionalni tjednik || 20. siječnja 2021., br. 229

KULTURNI OBZOR

ČESTITKA “MLADIH PERA” Iz Udruge “Mlada pera” dolazi novogodišnja čestitka. – Javila su nam se djeca, roditelji i nastavnici koji su rekli da im rad naše Udruge i sudjelovanje na našim literarnim natječajima pomaže u prevladavanju stresa i daje motivaciju za pozitivno gledanje “u sutra”. Mi smo uvijek uz djecu, djeca su s nama! Ambasador Udruge “Mlada pera” Goran Radiković napravio je zaista prikladnu ilustraciju koja govori sve: sretno vam u 2021. godini! – poručuju iz Udruge. Pjesmu mlade ambasadorice Udruge, Gite Radiković iz Šenkovca, pronađite u mrežnoj verziji članka na našem portalu regionalni.com.

VLADA RH PODRŽALA PRIJEDLOG MINISTARSTVA KULTURE I MEDIJA

Piše: JANJA KOVAČ

magistra etnologije i kulturne antropologije te magistra južnoslavenskih jezika i književnosti ve.izpera@gmail.com

Vinko Žganec u širokoj je javnosti poznat kao skupljač narodnih pjesama. No, on pjesme nije samo skupljao, već ih je analizirao i istraživao i uspoređivao s drugim narodnim pjesmama. To su mu omogućile dvije stvari: izvrsno glazbeno obrazovanje i opsežan terenski rad na različitim područjima.

Skupljač i istraživač

Osim u Međimurju, Žganec je pjesme skupljao u susjednim pokrajinama Hrvatskom zagorju i koprivničkoj Podravini, istočnoj Slavoniji i Srijemu, Istri i otocima te na područjima Srbije (Vojvodina), Mađarske (Pomurje, mađarski dio Gradišća) i Austrije (austrijski dio Gradišća). Znanstveni rad na skupljenom materijalu omogućilo mu je glazbeno obrazovanje koje je stekao tijekom školovanja. Program gimnazija u Varaždinu i Zagrebu te studij teologije koji je pohađao uključivao je klasičnu glazbenu naobrazbu: među ostalim harmonizaciju, starogrčke moduse (načine) i gregorijanske korale.

Panonski tip narodne muzike

U svom je plodnom istraživačkom životu Žganec napisao nekoliko stotina tekstova o narodnoj glazbi. Jedan od najznačajnijih tekstova teorijske naravi je „Muzički folklor naroda u Panonskom bazenu“ objavljen u zborniku „Rad kongresa folklorista Jugoslavije“ 1959. godine. U njemu dekonstruira ideju da je međimurska narodna glazba samo odjek mađarske, što je bila iznimno utjecajna teza koju su zastupali mnogi, između ostalog Bela Bartok. U tekstu Žganec donosi pojam „tip panonske narodne muzike“. Pod stanovnike Panonskog bazena ubraja Mađare, Slovake, potkarpatske Rusine (Rušnjake), Rumunje, od Hrvata Međimurce i Podravce, od Slovenaca prekmurske Bohnece i porapske Slovence

FOTO: MUZEJ MEĐIMURJA ČAKOVEC

VINKO ŽGANEC I „PANONSKA NARODNA MUZIKA“

Prva godina novoga desetljeća proglašena Godinom čitanja! Uslijed pandemije i smanjene mogućnosti organizacije i sudjelovanja u kulturnim događanjima, jedna od kulturnih djelatnosti koja bi u ovoj situaciji mogla priskrbiti više pozornosti i vremena jest upravo čitanje PIŠE: IVAN-GORAN HERMAN igherman@regionalni.com

na rijeci Rabi. Zajedničke je crte našao i u pjesmama Lužičkih Srba (Sorba), Moravaca, Poljaka iz Šleske, Ukrajinaca, Moldavaca i Gradišćanskih Hrvata.

„Nekada! Što je to nekada?“

Propitujući taj pojam Žganec se pita kako to da skupine s različitom baštinskom podlogom (on, doduše, koristi termin „rasa“ koji smatram neadekvatnim pa se služim opisnom sintagmom umjesto njega) imaju zajednički tip glazbe. Nabrojeni narodi pripadaju trima skupinama: slavenskoj, romanskoj i ugro-finskoj. Kao moguće objašnjenje Žganec nudi četiri teorije koje se pojavljuju u literaturi: dominacija jednog naroda, princip radijacije, dobrovoljna recepcija i zajednički izvor. Ne dajući konačan odgovor, Žganec najviše pažnje usmjerava na posljednju natuknicu. Kao mogući zajednički izvor navodi „stare panonske Slavene“ koji su obitavali na ovom prostoru. Po svom dolasku u Panonski bazen tu su tradiciju u svoju narodnu pjesmu uključili i Mađari kao ugro-finski narod. Žganec tu tezu dodatno osnažuje činjenicom da je glazbena tradicija izrazito konzervativna kategorija. To znači da teško i sporo prihvaća strane utjecaje. Tekst završava pomirljivo konstatirajući da preuzimanje jednog naroda od drugog postoji u određenoj mjeri i da se ne smije smatrati kao nešto negativno. Podsjeća da sve istraživače „muzičkog folklora“ u radu treba voditi jedan cilj: „Služiti istini i samo istini, bez obzira kakvi će biti rezultati naših istraživanja!“

“Ve: iz pera znatiželjnih umova” zajednički je projekt etnologinja Janje Kovač i Lee Šprajc, osmišljen kao platforma za objavljivanje popularno-stručnih tekstova o tradiciji, kulturi i umjetnosti Međimurja. Tekstom i slikom istražuju, bilježe i prate aktualno stanje promatranih fenomena. Zbog toga su projekt i nazvale “Ve” - na međimurskom to znači “sad”.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca prošle godine podržala prijedlog Ministarstva kulture i medija da se 2021. godina proglasi Godinom čitanja. Realizacija je to mjere Akcijskog plana Nacionalne strategije poticanja čitanja, koju je Vlada usvojila 2017. godine, koja pridonosi razvoju kulture čitanja i omogućava što većem dijelu društva čitanje sa zadovoljstvom i razumijevanjem, stoji na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija.

Sudjelovanje u kulturi

Uslijed pandemije i smanjene mogućnosti organizacije i sudjelovanja u kulturnim događanjima na dosad uobičajene načine jedna od kulturnih djelatnosti koja bi u ovoj situaciji mogla priskrbiti više pozornosti i vremena jest upravo čitanje. Budući da je čitanje jedan od preduvjeta sudjelovanja u kulturi, ono izravno i neizravno utječe na poboljšanje ukupne kvalitete života pojedinca i društva što nam je u ovim iznimnim okolnostima prijeko potrebno. Tijekom Godine čitanja osmislit će se i provoditi nove aktivnosti (dodijeliti nagrada za najbolju knjižaru, objaviti natječaj za najbolju video najavu knjige za učenike osnov nih i srednjih “Čitajmo da ne škola, prog la sit će ostanemo bez se „amriječi!”, poručuju iz ba sador i k nji ge i č it a n j a“, čitanja, Ministarstva kulture i organitijekom medija Godine čizirati međunarodna tanja dobit konferencija o će dodat nu čitanju, dodijelividljivost. Zašto nam je još ti nagrada mladih za čitanje važno? Identifikaknjiževnost, organizirati „mala noćna čitanja“ i dr.) cijski modeli koji se javljaju u koje će doprinijeti afirmaciji književnosti nude mogućnosti čitanja. Aktivnosti koje Mi- za uspješnije razumijevanje nistarstvo kulture i medija i međuljudske komunikacije, drugi dionici u kulturi redov- bolje rješavanje konflikata ili no provode u cilju promocije potpunije shvaćanje onoga

što nam u životu pomaže ili što nam prijeti. Čitanje povećava emotivnu inteligenciju i toleranciju. Puno je različitih emocionalno-spoznajnih, stručnih i korisnih razloga za poticanje čitanja. Čitanje razvija samosvijest, samopouzdanje i vrijednosti koje nisu uvijek mjerljive, vidljive, ali su dugoročno važne za kvalitetu života pojedinca i opće dobro zajednice. Upravo zato je 2021. godina pravi trenutak za proglašavanje Godine čitanja

u kojoj će cijela Hrvatska čitati zajedno.

Socijalna vrijednost

Jednako kao što čitanje doprinosi razvoju društva, tako i društvo treba omogućiti usvajanje i razvijanje čitateljskih navika i oblikovanje kompetentnih čitatelja. U tom smislu Nacionalna strategija poticanja čitanja Vlade Republike Hrvatske promiče čitanje kao osobitu društvenu vrijednost.


Kulturni obzor

20. siječnja 2021., br. 229 || Regionalni tjednik

15

DOGOVOR OKO IZDAVANJA ALBUMA “CHRISTMAS CLASSICS” MARIJE VIDOVIĆ Načelnik Općine Donja Dubrava Marijan Varga povodom izlaska nosača zvuka “Christmas Classics” Dobravčice Marije Vidović, poznate međimurske sopranistice, upriličio je dogovor u vezi s okolnostima izdavanja. Naime, veliku je ulogu u izdavanju kompaktnoga diska imala tvrtka Studio M. Tvrtku su predstavljali Željko i Filip Švenda, koji su u svome studiju s vrhunskom opremom

i na profesionalnoj razini odradili sve aktivnosti povezane sa snimateljskim dijelom posla. Načelnik je zahvalio Mariji Vidović na prezentaciji Donje Dubrave predstavljanjem nosača zvuka, kao i Željku Švendi na pomoći prilikom izdavanja. Tijekom dogovora spomenuti su i novi projekti karizmatične sopranistice, u kojima će sličnu ulogu kao i s aktualnim albumom također imati tvrtka Studio M.

O spomenutim projektima, čiji aranžmani su već u procesu pisanja, više će detalja biti poznato neposredno prije Uskrsa. – Mariji čestitamo te joj želimo mnogo uspješnih prezentacija, kao da i dalje nastavi predstavljati svoju i našu Dobravu i u 2021. godini! – poručili su iz Općine Donja Dubrava. I mi joj želimo isto dok nestrpljivo iščekujemo pojedinosti drugoga najavljenog projekta.

DRŽAVNA SMOTRA UČENIKA GITARE I ONLINE NATJECANJE “GUITAR SALON BELGRADE 2020”

Gitaristi UŠ “Miroslav Magdalenić” uspješno predstavili školu! Nataša Drakulić, učenica 3. razreda gitare u klasi profesora Marka Žerjava, sudjelovala je na međunarodnom online natjecanju iz gitare - “Guitar Salon Belgrade 2020” - te osvojila 5. mjesto u I. kategoriji PIŠE: IVAN-GORAN HERMAN igherman@regionalni.com

U utorak i srijedu, 15. i 16. prosinca prošle godine, održana je prva Državna smotra učenika gitare. Zbog nemogućnosti održavanja smotre uživo, učenici su se sastali na platformi Zoom i tamo pokazali svoja umijeća. Organizator i domaćin smotre bila je Glazbena škola u Varaždinu, a predsjednik Organizacijskog odbora Moreno Vinceković, profesor mentor. Nastupilo je više od 100 učenika osnovnih i srednjih glazbenih škola, među kojima i osmero učenika Umjetničke škole “Miroslav Magdalenić” iz Čakovca. To su redom bili: Nataša Dra-

kulić, Bono Dobrić, Leon Toth, Tonka Pavlic, Filip Vinko, Mak Žerjav, Martin Kovač i Matej Čemerin. – Čestitke učenicima i njihovim učiteljima Franji Drožđeku, Filipu Vinceku i Marku Žerjavu na vrlo uspješnom predstavljanju naše škole! Sljedeća Državna smotra gitarista planirana je u ožujku, a domaćin će biti naša škola. U ovim pandemijskim uvjetima sve je daleko od idealnog, no trudimo se djeci osigurati sadržaje, a ovakav vid nastupanja, koliko god bio zvukovno manjkav, zapravo je vrlo koristan i motivirajuć – kažu iz Umjetničke škole “Miroslav Magdalenić”. Djeca su iz udobnosti svog doma mogla čuti svoje vršnjake

iz glazbenih škola diljem Hrvatske te pred njima i nastupiti.

Odlični rezultati

Nataša Drakulić, učenica 3. razreda gitare u klasi profesora Marka Žerjava, sudjelovala je na međunarodnom online natjecanju iz gitare - “Guitar Salon Belgrade 2020” - te

osvojila 5. mjesto u I. kategoriji učenika rođenih 2010. godine i mlađih. To je njezino prvo međunarodno natjecanje i bez obzira na to što se nije odvijalo uživo, priprema je bila ista. U mjesec dana Nataša je morala pripremiti te napamet naučiti petominutni repertoar, snimiti video integralne izvedbe te ga

poslati organizatoru natjecanja. izlistano je prvih 5, a među Iako su radili u otežanim uvje- njima i Nataša. – Bio je to lijep potima u vrijeme pandemije, Nataša i klon za Božić te njen profesor motivacija za dali su sve daljnji rad, U mjesec od sebe a ujedno dana Nataša je morala ne bi li i sjajna p r o p r o pripremiti te napamet gram mocija naučiti petominutni pripreUmjetmili ničke repertoar, snimiti video š t o škole integralne izvedbe te k vali“Mitetnije. roslav ga poslati organizatoru Tr ud se M a g natjecanja naposlijetdalenić” Čakovec. ku isplatio: Čest it a mo! – od velikog broja poručili su iz Umjetučenika koji su sudjelovali na natjecanju, na ničke škole. Pridružujemo se mrežnoj stranici natjecanja čestitkama!

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KULTURNO-UMJETNIČKIH PROGRAMA

Platforma za Društveni centar Čakovec: “Mi financiramo! Ti prijavljuješ!” Platforma za Društveni centar Čakovec poziva udruge, umjetničke organizacije, neformalne grupe, pojedince i druge subjekte, javne ustanove i institucije da prijave svoj program!

mi sektora kreativne industrije; program koji nije stariji godinu dana o raspisivanja ovog poziva te druga područja koja utvrdi Koordinacijski odbor.

Koji se programi mogu prijaviti?

Odabrani programi mogu koristiti prostor i svu dostupnu tehničku opremu zgrade Murai. Za odabrane programe Platforma će osigurati dodatnu podršku u organizaciji i promociji programa te honorar u ukupnoj vrijednosti do 3,900 kuna po programu. Prijave se podnose od 11. siječnja do 1. veljače 2021. Sve informacije i potrebnu dokumentaciju pronađite na poveznici dostupnoj u

Umjetnost i kultura, poglavito suvremeni oblici; suvremene kritičke društvene prakse (promišljanje društvenih prilika i poticanje društvene promjene); obrazovni program namijenjen razvoju i jačanju kapaciteta lokalne zajednice i organizacija civilnog društva u sektoru društvene, kulturne i socijalne djelatnosti; progra-

Što je uključeno?

mrežnoj verziji ovoga članka na našem portalu regionalni.com. Platformu za Društveni centar Čakovec pratite na društvenim mrežama: Facebooku (www.facebook.com/murai.kec), Instagramu (@murai.kec), Twitteru (@murai_kec) i LinkedInu (Kreativno edukativni centar “Murai”). Projekt Kreativno edukativni centar postavlja novi smjer razvoja Doma kulture Jurice Muraija u Pleškovcu uz provođenje ak-

tivnosti i kulturno-umjetničkih programa i osnaživanje kapaciteta organizacija civilnog društva za menadžment u kulturi. Projekt je sufinanciran od strane Europske unije u sklopu ESF poziva „Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu uz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice“ u iznosu od 1.459.794,22 kn, 85 % iz proračuna EU, a 15 % iz državnoga Proračuna. Projekt traje 24 mjeseca.


16 Zeleni kutak

Regionalni tjednik || 20. siječnja 2021., br. 229

POVRATNA NAKNADA ZA BOČICE OD 0,2 LITRE Zbog izmjena Uredbe o gospodarenju otpadom, od 1. siječnja 2021. godine uvedena je povratna naknada za bočice od pića od 0,2 litre. Iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ističu da se naknada ne isplaćuje za bočice sa zalihe koje nemaju oznaku povratne naknade, bez obzira na to što su odgovarajućeg volumena.

ZELENI KUTAK

INICIJATIVA PROGLAŠENJA ZAŠTIĆENOG

MEĐIMURSKA PRIRODA

Kriza novoga normalnog ne postoji! Piše: Sara Srša,

magistra urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša

FOTO: DAVORIN MANCE

Centar za posjetitelje “Med dvemi vodami” mjesto je interpretacije ponajprije zavičajne prirodne baštine te u manjem obimu kulturno-povijesne baštine Međimurske županije. Pojam interpretacije u filozofiji označuje umijeće tumačenja, a kako bi se pružila najbolja k va liteta interpretacije baštine u vezi posjetitelja u Centru, odrađen je niz aktivnosti kojima se doprinosi približavanju tih vrijednosti publici.

Digitalizacija

Kriza „novoga normalnog“ koja je zadesila mnoge muzeje i posjetiteljske centre, a i djelatnike istih, stavila je u fokus promjenu u digitalnom kontekstu približavanja publici muzejskih sadržaja. Upravo je u uvjetima krize bitno promijeniti stav prema organiziranju programa, a tehnologiju iskoristiti kao alat... primjerice, proaktivno informirati javnost na svojim Facebook i Instagram profilima te mrežnoj stranici na

kojoj će se ovih dana predstaviti i prvi projekt u domeni virtualne ture. Intenzivnije korištenje YouTuba kao platforme za promoviranje tema iz prirodne baštine Međimurja predstavlja sastavni dio rada djelatnika. Time se želi galerijski postav maksimalno otvoriti javnosti i pokazati da se unutar zidova, zgrade Centra i u danima „lockdowna” nešto vrijedno događa. Stoga kriza u pravom smislu za muzealce i djelatnike posjetiteljsk ih centara ne postoji. Upravo je novi način komunikacije s posjetiteljima tema ovogodišnje Noći muzeja. Noć muzeja 2021. godine održat će se u duhu „novoga normalnog“ te će većina programa biti prikazana putem digitalnih platformi. Nova poslastica za Međimurce koji planiraju obići sva događanja tijekom noći bit će i Centar za posjetitelje “Med dvemi vodami”. Program u Centru održavat će se od 18 do 1 sata nakon ponoći, 29. siječnja 2021. Sve vezano uz Noć muzeja možete pronaći na med-dvemi-vodami.info.

Program u Centru održavat će se od 18 do 1 sata nakon ponoći, 29. siječnja 2021. Sve vezano uz Noć muzeja možete pronaći na med-dvemi-vodami.info! U SKLADU S PRIRODOM

– Provjerite imate li bočica koju ste kupili oznaku povratne naknade pravo na isplatu povratne naknade u iznosu od 50 lipa moguće je ostvariti samo za proizvode s takvom oznakom – poručuju iz Fonda. Dodajmo da bočicu od 0,2 litre nije moguće predati putem aparata (RMV uređaja), već samo putem ručnog prihvata.

Ispod sjajne i svjetlu skriva se blato koje po

– Kad bi se iskreno krenulo u projekt, uključilo sve one koji u tome imaju poštene namjere „bez fige u

bilo bitno kako se što zove. Dosta je i da ostane samo Ivanščica. Na ponos, za zdravlje, za odmor, na čast PIŠE: ROBERT PEHARDA rpeharda@regionalni.com

znolikošću i bioraznolikošću te da taj prostor ispunjava sve uvjete propisane Zakonom o zaštiti prirode. Ali dok se zaSjever Hrvatske bi mogao grebe sjajna i svjetlucava ponapokon dobiti prvi park vršina nailazi se na blato, koje prirode – Ivanščicu. Nakon postaje sve dublje. Ne samo u niza godina u kojima prenesenom smislu, se tek šaputalo o već i u doslovovoj ideji, sada nom značenju. se pojavila Protekla Ivanščica je gotovo inicijativa i 2020. godito na najna u mnopreko noći postala višoj ragim je omiljena destinacija st varima zini, onoj natjerala političza izlaske, odmor, ljude d a koj, da se druženje, prilagode Ivanščica način svojih zaštiti kao rekreaciju… dotadašnjih park priroživota novim de. Inicijativa uvjetima i pravije stigla od saborskog zastupnika Dalima. Brojna mjesta mira Habijana, predsjednika druženja i društvenih okupvaraždinskoga Gradskoga vi- ljanja bila su zatvorena mjejeća i gradskog odbora HDZ- secima. Neka su i još uvijek. a. Slučajno ili ne, pola godine Ograničena su putovanja prije lokalnih izbora. ne samo izvan granice Hrvatske, već i unutar Lijepe Naše. U takvim okolnostima Staza, a ne šetnica No, dok politika na cijelu Ivanščica je gotovo preko noći priču gleda prilično idilično, postala omiljena destinacija planinari ipak upozoravaju za izlaske, odmor, druženje, na brojne probleme, nelogič- rekreaciju… – Slušam i gledam ovih nosti, nemar… Nitko ne spori da Ivanščica obiluje geora- dana o tome koliko je blato

na stazama na Ivanščici. Istina, nikad toliko blata, ali kiše i vlage je uvijek bilo. Vjerojatno nekih godina i puno više, a opet nije bilo blata. Stvar je u nečem potpuno drugom, a to je da nikad nije bilo toliko ljudi koji kreću na krov Hrvatskog zagorja. Radni dan je

postao prijašnja nedjelja, a nedjelja se pretvorila u sajam, špicu, šetnicu. Toliko ljudi nije bilo ni na 1. svibnja iz onih nekadašnjih dana. Gotovo je nestvarno što se sve ne može vidjeti i kako ljudi kreću na vrh. Iskreno, čudim se da još uvijek nitko nije ozbiljnije stradao – piše

Podržite inicijativu “Sjeme je naše ljudsko pr

Piše i snima: Silvija Kolar-Fodor,

predsjednica Udruge “Biovrt - u skladu s prirodom” Tim ljudi iz Hrvatskoga saveza udruga ekoloških proizvođača, Udruge “Biovrt - u skladu s prirodom” i Udruge obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava Hrvatske “Život” više od mjesec dana radi na proučavanju i analizi prijedloga novoga Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorata poljoprivrednog bilja. Zakon smo proučili temeljito, konzultirali smo se s raznim stručnjacima, pa čak i inozemnim udrugama i odvjetnicima koji rade na ovom području.

U proceduri

Reagirali smo s konkretnim primjedbama i putem dopisa Ministarstvu poljoprivrede te putem sustava e-Savjetovanje do 10. prosinca, pri čemu su nam se pridružili i brojni zabrinuti građani i udruge. Ministarstvo je objavilo odgovore na javna savjetovanja. Pritom su neke prijedloge djelomično uvažili, ali većina odgovora je bila generički “copy-paste”. Reagirali smo nakon toga još jednim dopisom upućenim Ministarstvu poljoprivrede sa zahtjevom za sastanak, koji su oni ignorirali i ubrzano 23. prosinca poslali prijedlog zakona u saborsku proceduru. Iako smo ipak održali sastanak s Mini-

starstvom poljoprivrede početkom ove godine oko informiranja što je i dalje sporno u njemu, za izmjene prijedloga zakona je u toj fazi prekasno jer zakon je već u saborskoj proceduri. Zadnja verzija prijedloga zakona još uvijek sadrži pojam „Sjeme s poljoprivrednoga gospodarstva“ i sva navedena ograničenja vezana uz to, koja su direktni udar na održivost malih OPG-ova i očuvanje biološke raznolikosti u Hrvatskoj. Zato smo organizirali inicijativu „Sjeme je naše ljudsko pravo“ koja je 14. siječnja uputila dopis Hrvatskomu saboru. U dopisu se traži odgoda donoše-

nja Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorata poljoprivrednog bilja do trenutka donošenja zakona koji će definirati područje sjemenarstva na europskoj razini. Naime, EU trenutno radi na novom zakonu koji uređuje sjemenarstvo na području EU te će ga

naknadno i RH biti obvezana primijeniti u svome zakonodavstvu. Ukoliko to nije moguće, inicijativa traži uklanjanje pojma “sjeme s obiteljskoga gospodarstva” i svih odredbi vezanih uz taj pojam. Te odredbe značajno zadiru u prava proizvođača i nisu u skladu s međunarodnim dokumentima koji ih štite.

Potpis podrške

Dopis je prije slanja potpisalo 77 udruga koje okupljaju više od 25.000 članova, ne računajući Hrvatsku poljoprivrednu komoru koja je isto na popisu, u kojoj su okupljeni svi poljoprivrednici Hrvatske. Samo u


Zeleni kutak

20. siječnja 2021., br. 229 || Regionalni tjednik

17

POLJOPRIVREDNICIMA 500.000 KUNA ZA FISKALIZACIJU AUTOMATA Na sjednici Vlade održanoj 14. siječnja usvojen je Program pomoći u izravnoj prodaji poljoprivrednih proizvoda putem samoposlužnih uređaja u procesu fiskalizacije vrijedan 500.000 kuna, kojim će poljoprivrednici moći ostvariti do pet tisuća kuna potpore za troškove potrebne nadogradnje svojih automata. S početkom 2021. godine mljekomati i drugi samoposlužni uređaji moraju imati ugrađen softver i uređaj za fiskalizaciju koji omogućava razmjenu

podataka s Poreznom upravom. Navedeno je prouzročilo probleme kod dijela poljoprivrednika zbog generiranja otežanih tehničkih i financijskih uvjeta poslovanja, zbog čega je Ministarstvo poljoprivrede donijelo Program pomoći vlasnicima registriranih samoposlužnih uređaja za prodaju hrane životinjskog i biljnog podrijetla u troškovima nadogradnje samoposlužnog uređaja. Korisnik ovog Programa je poljoprivrednik upisan u Upisnik poljoprivrednika, čiji su sa-

moposlužni uređaji odobreni i također upisani u odgovarajući Upisnik registriranih subjekata i objekata u poslovanju s hranom. U slučaju da se utvrdi da ukupni zatraženi iznos potpore na temelju ovoga Programa premašuje iznos novčanih sredstava utvrđenih Odlukom, isplata će se vršiti na način da će se svim korisnicima koji su ostvarili pravo na temelju ovoga Programa proporcionalno umanjiti iznos potpore, uzimajući u obzir raspoloživi iznos.

ZAŠTITA ZDRAVLJA ŽIVOTINJA

PARKA PRIRODE IVANŠČICA

ucave površine ostaje sve dublje

u džepu“, kad bi odgovorne službe stvarno počele raditi svoj posao, onda ne bi

t svih nas! – poručuje Tomislav Friščić, predsjednik Planinarskoga kluba Ivanec.

a . . e a k e

ma, a ne betonskim ili asfaltiranim šetnicama u gradskim parkovima. Ove staze jednostavno ne mogu podnijeti toliki broj koraka, toliku frekvenciju šetača. Gradske par-

Devastacije nije pošteđen niti vrh na koji se dolaze automobilima, motociklima, quadovima…

Tomislav Friščić, predsjednik Planinarskog kluba Ivanec. Nitko nema ništa protiv izletnika na Ivanščici ili bilo kojoj drugoj planini. Planinari sami najmanje. No, ipak upozoravaju na neke probleme. – Riječ je o planinarskim staza-

ravo!” prva tri dana dobili smo više od 6.800 potpisa podrške – što zabrinutih građana, udruga, predstavnika znanstvene zajednice… Ako i vi podržavate naše zahtjeve, bilo kao udruga, poljoprivredni proizvođač, predstavnik znanstvene zajednice, zabrinuti građanin ili nešto drugo, možete podržati ovu inicijativu svojim potpisom. Tekst poslan saboru, zajedno s poveznicom na potpis podrške, potražite na www. biovrt.com. Potpise podrške prikupljamo do 31. siječnja. Hvala vam! Sjeme je naša baština i naša budućnost, a pravo na nj naše je ljudsko pravo!

kove čiste komunalne službe, a ovdje? Ovo više nisu planinari ili polaznici planinarskih škola, a rezultat svega toga sve je više vidljiv. Limenke, plastika, papiri… Staze su ih odjednom pune. Tko će to počistiti? Nekad je postojala jedna staza, a sada je čitava šuma postala staza. Ima nekoliko uhodanih smjerova, prečica, kratica. Ali, ta šuma ima vlasnika, a vlasnika su planinari još nekada zamolili da im dopusti prolazak. Nije problem ako prođe nekoliko ljudi. Šume su pune raznih staza, ali ovdje je sada na nekim dijelovima

već riječ o pravoj cesti. Tu se šuma više ne može obnavljati – objašnjava Friščić.

„Bez fige u džepu“

Devastacije nije pošteđen niti vrh Ivanščice. „Izletnici“ dolaze automobilima, motociklima, quadovima… Tišinu i spokoj zamijenili su buka i turiranje motora. Na inicijativu iz saborske klupe ne treba odmah sumnjičavo gledati. Ali u cijelu priču mora biti uključena i lokalna zajednica. Prije svih Grad Ivanec i Varaždinska županija. Ali to su sada već tri različite političke opcije. I naravno, priča teško da će imati sretni završetak ne budu li u nju uključeni i planinari. – Kad bi se iskreno krenulo u projekt, uključilo sve one koji u tome imaju poštene namjere „bez fige u džepu“, kad bi odgovorne službe stvarno počele raditi svoj posao, onda ne bi bilo bitno kako se što zove. Dosta je i da ostane samo Ivanščica. Na ponos, za zdravlje, za odmor, na čast svih nas! Ovako, bojim se, blato je sve dublje i sve se teže suši… Ljeto je daleko! – zaključuje Tomislav Friščić.

Psi više ne moraju biti cijepljeni svake godine PIŠE: MARTINA LONČAR-PETRINJAK mlpetrinjak@regionalni.com

Nakon što je prije četiri godine pokrenula peticiju da cijepljenje pasa protiv bjesnoće bude obvezno u trajanju određenom uputama proizvođača cjepiva, a ne svakih godinu dana, Udruga „Prijatelji životinja“ pozdravila je dugoočekivanu novost koju donosi Ministarstvo poljoprivrede Naredbom o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2021. godini. Za razliku od dosadašnje obveze cijepljenja protiv bjesnoće pasa starijih od tri mjeseca svake godine, sada je propisano da u putovnicu za kućne ljubimce i aplikaciju Lysacan mora biti upisan rok valjanosti cijepljenja u skladu s uputom proizvođača cjepiva.

– Ovo je velika vijest za sve skrbnike pasa. Konačno imamo logičnu odredbu da je cijepljenje pasa protiv bjesnoće obavezno svake dvije, pa i tri godine, koliko većina cjepiva i osigurava imunost – kažu iz Udruge „Prijatelji životinja“. Pojašnjavaju da su skrbnici pasa u Hrvatskoj dosad bili dužni cijepiti svoje pse protiv bjesnoće svakih 12 mjeseci, što im je stvaralo nepotrebne troškove, a pse nije dodatno štitilo. Naime, vodeća svjetska organizacija koja okuplja veterinare malih životinja, WSAVA, već je ranije izdala smjernice kojih se pridržava većina država članica EU-a, a prema kojima bi pse trebalo samo prva dva puta cijepiti svake godine, a nakon toga onoliko koliko navode proizvođači cjepiva. „Prijatelji životinja“ upozoravali su na apsurd da neki cijepe svoje pse prekomjerno, svake godine,

dok neki psi nisu cijepljeni ni jedanput. – Godinama se zalažemo da veterinari, veterinarska inspekcija, komunalni redari i lokalne zajednice provode sustavnu kontrolu cijepljenja i mikročipiranja pasa koja bi obuhvatila sve pse u Hrvatskoj. Nažalost, u praksi takva kontrola izostaje. Jedan dio građana potpuno izbjegava cijepljenje i mikročipiranje pasa i upravo je njihova neodgovornost i kršenje zakona uzrok porasta broja napuštenih životinja – smatraju „Prijatelji životinja“ i predlažu također da se mikročipiranje štenaca ne bi trebalo vezati uz prvo cijepljenje protiv bjesnoće kada navrše 90 dana, kao što je to sada, već apeliraju na Ministarstvo poljoprivrede da propiše da psi moraju biti označeni mikročipom najkasnije 45 dana od dana rođenja, odnosno prije prvog cijepljenja.

OD JESENI NOVI STUDIJ NA SVEUČILIŠTU SJEVER

U fokusu zaštita okoliša, recikliranje i ambalaža Na Sveučilištu Sjever od jeseni kreće novi studij: Sveučilišni preddiplomski studij Zaštite okoliša, recikliranja i ambalaže, na kojem će se obrazovati stručnjaci koji će na adekvatan način moći odgovoriti svim izazovima suvremenog društva u zaštiti okoliša. Istaknuo je to izv.prof.dr.sc. Krunoslav Hajdek, pročelnik Odjela za ambalažu, recikliranje i zaštitu okoliša Sveučilišta Sjever, dodavši da će tijekom studija studenti moći usvojiti sve osnovne kompetencije koje su potrebne inženjeru inženjerstva okoliša. - Suvereno će analizirati i ocjenjivati stanje okoliša, sanirati štete u okolišu, ali prije svega će znati primjenjivati preventivne metode i postupke zaštite okoliša. Kao stručnjaci kompetentno će moći razvijati i primjenjivati postupke

recikliranja i ekološkog zbrinjavanja svih vrsta materijala u svim industrijskim područjima – naveo je pročelnik Hajdek. Studij se može podijeliti u tri osnovne cjeline. Prvo se izučavaju osnovna STEM područja (matematika, kemija, fizika, biologija i informatika), nakon čega slijede temeljna područja inženjerstva okoliša i industrijskog inženjerstva, da bi se u trećoj cjelini izučavala specifična područja zaštite okoliša, grafičke tehnologije, zbrinjavanje i recikliranja materijala te tehnologije proizvodnje ambalaže i pakiranja proizvoda. Studij traje šest semestra, a pravo upisa na preddiplomske studije Sveučilišta Sjever imaju kandidati koji su završili srednju školu u minimalno četverogodišnjem trajanju.


18 Zeleni kutak

Regionalni tjednik || 20. siječnja 2021., br. 229

JAVNI NATJEČAJ ZA RESTRUKTURIRANJE I KONVERZIJU VINOGRADA U veljači 2021. godine Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju će objaviti javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019.-2023. za mjeru „Restrukturiranje i konverzija vinograda“. Korisnici mjere Restrukturiranje su vinogradari upisani u Vinogradarski registar, fizičke ili pravne osobe čije se gospodarstvo nalazi na području Republike Hrvatske i koji posje-

duju površinu zasađenu vinovom lozom gdje se proizvodi tog područja upotrebljavaju za komercijalnu proizvodnju vinskih proizvoda, a površine vinograda su upisane u Vinogradarski registar. Prihvatljivi troškovi su ulaganja vezana uz zamjenu sorte ili premještanje vinograda i ulaganja prihvatljiva u okviru poboljšanja vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom. Razina potpore iznosi do 75 posto od

ukupno prihvatljivih troškova. Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu iznosi milijun eura. – Broj projekata odobrenih pojedinom korisniku u istoj godini nije ograničen, međutim u okviru jedne financijske godine ne može se istom korisniku odobriti potpora u iznosu većem od 750.000 eura, uključujući i nadoknadu gubitka dohotka – poručuju iz Agencije.

ZDRAVLJE IZ KOŠNICE (2. DIO)

Pelud, propolis i matična mliječ za jačanje fizičkog i psihičkog zdravlja U suradnji s članovima Udruge pčelara Međimurske županije „Agacija“ donosimo najzanimljivije informacije i činjenice o medu i drugim pčelinjim proizvodima

Med je zasigurno najpoznatiji pčelinji proizvod, no, nije i jedini. Iz pčelinjih košnica dolaze još neki visokokvalitetni proizvodi koji su pronašli vrlo široku upotrebu.

Pelud

Pelud su zapravo muške spolne stanice biljaka koje pčele skupljaju i pohranjuju u saće kao izvor bjelančevina, važnih vitamina (A, B-kompleksa, C, D, E, K i rutin) i 28 minerala, te brojni minerala u tragovima. Toliko bogatstvo hranjivih tvari nije pronađeno ni u jednom drugom proizvodu. Primjerice, od 22 poznate amino kiseline u biokemiji, sve su nađene u peludu, kao i brojni enzimi i koenzimi važni za dobru probavu. Zanimljiv je podatak da 100 grama peluda ima jednaku količinu proteina kao 500 grama govedine ili šest jaja. U prošlosti je pelud korišten kao sedativni tonik i afrodizijak. Od 1950. godine raste uporaba peluda u komercijalnoj trgovini. Kako pelud postaje interesantniji za uporabu, tako raste broj literature i dokaza o njegovoj učinkovitosti. Utvrđeni su pozitivni učinci na rast i razvoj, povećava plodnost, kao i broj leukocita i eritrocita, poboljšava cirkulaciju, ima biostimulativna i regenerativna svojstva… Također ima protubakterijski učinak na želučano-crijevna oboljenja i infekcije mokraćnih puteva, djeluje na lipidni metabolizam, usporava starenje, pomaže kod probavnih smetnji, stimulira apetit, održava homeostazu organizma, povećava otpornost na bolesti, jača koronarne arterije i mišićno tkivo srca te je djelotvoran kod iscrpljenosti. Lecitin iz peluda čuva mozak i živce, vraća oslabljenu koncentraciju i pamćenje. Najzanimljiviji je možda podatak da jedan gram peluda sadrži višednevnu potrebnu dozu rutina koji se naziva i „vitaminom mladosti“. Time se podrazumijeva „mladost“ krvožilnog sustava. Zahvaljujući upravo antioksidativnim i protuupalnim svojstvima, flavonoidi čuvaju srce i krvne žile. Djeluju tako da jačaju stijenke krvnih žila te sprečavaju razgradnju kolagena i elastina,

stoga krvne žile i kapilare postaju elastične i čvrste. Također, kvercetin i rutin uvelike smanjuju rizik od začepljenja krvnih žila. Flavonoidi djeluju kao snažni antioksidansi te čuvaju stanice od oksidativnih oštećenja i ubrzanog starenja koje je posljedica djelovanja slobodnih radikala. Ovi fitonutrijenti u organizmu također djeluju tako da smanjuju proizvodnju molekula koje pridonose razvoju upalnih stanja. Snažna protuupa lna svojst va ima r ut i n koji ublažava bolove uzrokovane upalnim procesima i reumatoidnim artritisom. Najkvalitetniji oblik peluda je fermentirana pelud iz saća (tzv. perga) koja se može pronaći kod pojedinih pčelara. Može se konzumirati i svježa pelud pomiješana s medom, a da bi bila lakše probavljiva. Najbolje ju je pripremiti na način da se navečer pomiješat jedna čajna žlica mješavine meda i peluda s jednim decilitrom fermentiranog mliječnog napitka (jogurt, kiselo mlijeko i sl.) te se ostavi da odstoji preko noći u hladnjaku. Na taj će se način

opustiti peludna ovojnica koja je celuloznog sastava i pelud će se bolje iskoristiti u organizmu.

Propolis

Propolis je mješavina smolastih sastojaka (pupoljaka ili

kore drveća) koji se luče tijekom proljeća i ljeta; proizvod je biljaka i pčela. Sadrži više od 300 različitih sastavnica, 22 minerala i sedam vitamina. Propolis dokazano posjeduje široki spektar aktivnosti. Kao snažan antioksidans učinkovito djeluje protiv slobodnih radikala, koji se danas smatraju uzročnicima mnogih

pa i najtežih bolesti, poput ateroskleroze, katarakta, starenja, Parkinsonove i Alzheimerove bolesti… Propolis se također upotrebljava u stomatologiji kao sredstvo u liječenju paradontoze i za jačanje zubnog mesa. Preventivno djeluje kod upale grla, a iznimno dobre rezultate postiže u liječenju infekcija, opeklina, otvorenih rana te čireva probavnog sustava. Novija istraživanja sve više potvrđuju da ima neposredni antikancerogeni uč i n a k . Z n a nstvenim je istraživanjima utvrđeno da propolis djeluje na inhibiciju razvoja virusa, gljivica i bakterija. Također, odličan je za poboljšanje imuniteta te se preporučuje njegova svakodnevna upotreba. Propolisom se gotovo i ne može „predozirati” tako da se može koristiti svakodnevno. Količina ovisi o koncentraciji suhe tvari u otopini, primjerice 30-postotna otopina propolisa; za jačanje imuniteta odrasle osobe prosječne tjelesne mase oko 70 kilograma, preporučuje se tri puta po 10 kapi, dok bi ista osoba u slučaju bolesti trebala konzumirati po 15

kapi ujutro i navečer. Propolis pojačava djelovanje nekih antibiotika. Alergije na propolis se rijetko javljaju, no ipak su moguće. Ukoliko osoba nije sigurna je li alergična na propolis, može napraviti mali test: na podlakticu ili potkoljenicu potrebno je staviti jednu kap otopine propolisa i pričekati hoće li doći do reakcije. Ako u roku od 24 sata nema crvenila, svrbeži, otekline ili peckanja, može se pretpostaviti da ne postoji alergija i da se propolis može slobodno koristiti. Često se postavlja pitanje kako djeci davati propolis, s obzirom na to da sadrži alkohol. Rješenje je jednostavno: propolis je u količini prilagođenoj dobi djeteta potrebno nakapati na kocke šećera koje se prekriju salvetom i ostave stajati nekoliko dana na sobnoj temperaturi da alkohol ispari. Rezultat postupka su „propolis bomboni” za djecu.

Matična mliječ

Proizvod je žlijezda mladih pčela radilica. Uz pčelinji otrov, to je najvrjedniji pčelinji proizvod. Sirova „čista“ prirodna matična mliječ (koja je ujedno najbolja i najkvalitetnija za ljudski organizam) je bijele do blijedožućkaste boje, gusta i tekuća, karakteristična mirisa i kiselkastog, pomalo

ljutog okusa. Matična mliječ, poznata i kao kraljica pčelinjih proizvoda, je jedina poznata tvar koja prodire kroz ovojnicu nadbubrežne žlijezde i čisti je od toksina, kao i kroz ovojnicu mozga gdje regenerira stanice. Postoje mnoge tvrdnje o dobrobiti matične mliječi. Prema nekim znanstvenim istraživanjima njezin učinak temelji se na ubrzanju oksidativnog metabolizma, te kataboličkih i anaboličkih reakcija izmjene tvari. Dokazana su i protumikrobna i baktericidna svojstva, koja se pripisuju slobodnim masnim kiselinama. Znanstvenim istraživanjima dokazan je njezin protutumorski učinak, koji se pripisuje njezinoj aktivnoj sastavnici 10-hidroksidec2-enska kiselina (10 HDA), koja u prirodi postoji samo u matičnoj mliječi i nije je moguće umjetno proizvesti. Matična mliječ je jedini prirodni izvor acetilkolina u čistom obliku, supstance koja širi krvne žile i zato dobro djeluje kod povećanoga krvnog tlaka. Matična mliječ pokazala se učinkovitom u spororastućim tumorima, ali ne u brzorastućim tumorima. Ima i biostimulativni učinak: sposobnost pojačavanja disanja tkiva, pojačava oksidativnu fosforilaciju, ubrzava razmjenu tvari, povećava energiju i izdržljivost, stimulira parasimpatički centar vegetativnog sustava i pojačava izlučivanje adrenalina iz nadbubrežne žlijezde te povećava otpornost organizma na stres i bolesti. Izuzetno je učinkovita kod podizanja imuniteta zahvaljujući imunoglobinu. Matična mliječ omogućava dulji umni rad, povećava apetit, normalizira razvoj i rast djece, ženama ublažava probleme prije i poslije menopauze, potiče stvaranje krvi, ublažava probleme povezane sa srcem, jetrom i želucem, sprečava razvoj nekih bakterija, virusa i gljivičnih infekcija. Matična mliječ je jedini pčelinji proizvod koji ne bi trebao doći u doticaj s metalom te se stoga mora uzimati drvenom ili plastičnom žličicom. (dr. sc. Gordana Hegić, mag. ing. agr., predsjednica Hrvatskog apiterapijskog društva)


Zeleni kutak

20. siječnja 2021., br. 229 || Regionalni tjednik

19

„MEĐIMURSKA PRIRODA“ I NA YOUTUBE KANALU PRODULJENJE ROKA S obzirom na stanje uzrokovano pandemijom koronavirusa kao i situacije na područjima pogođenima potresom, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je izmjenu natječaja za provedbu Mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu“ iz Programa ruralnog razvoja. Prvom izmjenom natječaja za provedbu Podmjere 4.4. „Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena“, produljen je rok za podnošenje zahtjeva za potporu s 11. siječnja 2021. godine na 1. ožujka 2021. godine do 12 sati, a u ostalim dijelovima natječaj ostaje neizmijenjen.

Međimurski sustav obrazovanja, prilagođavanje potreba, ulaganje u infrastrukturu i izdvajanja iz Proračuna Međimurske županije, već su odavno prepoznati, a takav odnos daje rezultate. Tako je Gospodarska škola odlučila pokazati sve projekte koje su ove godine kandidirali i za koje su dobili odobrenja na nacionalnoj i europskoj razini. Jedan od njih je simulator vožnje iz Nacionalnog savjeta za sigurnost cestovnog prometa. – Naša škola prva je strukovna škola u Hrvatskoj koja ima ovakvu vrstu nastavne opreme, što ima nebrojeno mnogo pozitivnih aspekata, za teorijsku i praktičnu nastavu, ali i za sigurnost prometa i svijest mladih vozača – rekao je na predstavljanju župan Međimurske županije Matija Posavec. (rp)

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA U 2021. GODINI

Poljoprivrednicima na raspolaganju 27 natječaja i 2,4 milijarde kuna

Posebni naglasak stavit će se na osiguravanje samodostatnosti odnosno primarnu poljoprivrednu proizvodnju, prvenstveno uz ulaganja u modernizaciju i povećanje obima proizvodnje, za koju je osigurano više od četvrtine ukupnog iznosa, oko 620 milijuna kuna PIŠE: ROBERT PEHARDA rpeharda@regionalni.com

Ministarstvo poljoprivrede i u 2021. godini nastavlja s dodjelom bespovratnih sredstava iz Programa ruralnog razvoja u 27 natječaja, čiji je glavni cilj povećanje konkurentnosti ponajprije poljoprivrednih proizvođača i prerađivača, a korisnicima je na raspolaganju više od 2,4 milijarde kuna. Posebni naglasak stavit će se na osiguravanje samodostatnosti odnosno primarnu poljoprivrednu proizvodnju, prvenstveno uz ulaganja u modernizaciju i povećanje obima proizvodnje, za koju je osigurano više od

četvrtine ukupnog iznosa, oko bito izgradnju, rekonstrukciju i 620 milijuna kuna. Dio osigu- opremanje preradbenih kapaciranih sredstava usmjerit teta, osigurati izgradnja će se i na šumarski prijeko potrebnih sektor, jačanje modernih kapadruštvene inciteta za preZa mlade frastrukture radu mlijeka, poljoprivrednike i te sprjemesa, voća i povrća te čavanje mala poljoprivredna žitarica i daljnje degospodarstva uljarica. populacije Jed na k i ruralnih osiguran je iznos od iznos osipodručja. 300 milijuna Za daljnje guran je za povećanje domlade poljokuna dane vrijednosti privrednike i poljoprivrednih mala poljopriproizvoda osigurano vredna gospodarstva, je 300 milijuna kuna, čijim će dok je za povećanje broja sase ulaganjem u preradu poljo- moodrživih poljoprivrednih privrednih proizvoda, i to oso- gospodarstava predviđeno 230

milijuna kuna za korištenje obnovljivih izvora energije, kao jednoga od glavnih prioriteta Ministarstva poljoprivrede. S ciljem smanjenja iseljavanja iz ruralnih područja, zadržavanja postojećih te stvaranja novih radnih mjesta koji omogućavaju ostvarenje dodatnoga prihoda koji nije direktno povezan samo s poljoprivrednom proizvodnjom, sufinancirat će se pokretanje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu u iznosu od 140 milijuna kuna. Ministarstvo poljoprivrede će stanovništvu iz ruralnih područja pružiti dodatnu podršku i kroz sufinanciranje ulaganja u temeljnu društvenu infra-

strukturu za koja je osigurano dodatnih 200 milijuna kuna. Tim će se sredstvima financirati lokalne tržnice te druge vrste društvene infrastrukture za koju je lokalno stanovništvo pokazalo najveći interes kroz ankete koje su provedene tijekom 2020. godine. Osim ulaganja u poljoprivredu, poseban naglasak stavit će se i na ulaganja u šumarski sektor, brigu o šumskom eko sustavu i njegovoj dostupnosti cjelokupnoj populaciji, kao i na aktivnosti vezane za povećanje vrijednosti degradiranih šumskih struktura i njihovu konverziju u kvalitetniju masu koja u većoj mjeri pomaže vezanju ugljika iz atmosfere. Sredstava

u iznosu od 410 milijuna kuna osigurana su za modernizaciju tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumsko-uzgojnim radovima kao i predindustrijskoj preradi drva. Novac je osiguran i za projekte obnove poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala, osiguranje površina od prirodnih nepogoda, naknade za štete uslijed bolesti na poljoprivrednim kulturama, kao i za inovativne tehnologije te za informatizaciju i digitalizaciju poslovanja. Projekti s naglaskom na lokalne potrebe i dalje će se financirati lokalnim akcijskim grupama (LAG-ovima) za provedbu lokalnih razvojnih strategija.

GRUPA VINDIJA NASTAVLJA POMAGATI STANOVNIŠTVU NA BANIJI

Donacija od 16 tona stočne hrane kooperantima na Baniji obitelji živi od uzgoja stoke. S ciljem očuvanja primarne proizvodnje i malih seoskih

Već u prosincu Vindija je na Baniju poslala sedam tona prehrambenih proizvoda Nakon što je krajem prosinca u Petrinju, Glinu i Sisak uputila dva kamiona s ukupno sedam tona prehrambenih proizvoda, kao i donacije pilećeg mesa Na-

cionalnoj udruzi ugostitelja za pripremu toplih obroka, Grupa Vindija i u siječnju aktivno nastavlja sa slanjem pomoći na područje Banije, gdje veliki broj

gospodarstava u Sisačko-moslavačkoj županiji, kompanija je protekle srijede, 13. siječnja, uputila novi val donacija - gotovo 16 tona stočne hrane iz vlastite tvornice Blagodar za 72

kooperanta od kojih otkupljuje sirovine vrhunske kvalitete. – Kao društveno odgovorna kompanija, od samog smo početka angažirani oko distribucije pomoći te na taj način stanovništvu Sisačko-moslavačke županije želimo poručiti da u ovom teškom razdoblju nisu sami. Ponosni smo na veliko srce koje je pokazala cijela Hrvatska, na pojedince i organizacije koje od samog početka nesebično pomažu ljudima na stradalom području – poručili su iz Grupe Vindija. Krajem ožujka Grupa Vindija donirala je svoje proizvode za pomoć Studentskom domu „Cvjetno naselje“ za građane

pogođene potresom u Zagrebu, kao i Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Općoj bolnici Sisak i Crvenomu križu. U znak solidarnosti i potpore

zdravstvenim djelatnicima i pacijentima koji se bore protiv koronavirusa, kompanija je u prosincu Općoj bolnici Varaždin donirala i respirator.


20 Sport

Regionalni tjednik || 20. siječnja 2021., br. 229

PETAR BRLEK PREŠAO U NK OSIJEK

SPORT

Nekoliko se dana čekalo na odgovor Genove u vezi najavljivanog prelaska Petra Brleka u Nogometni klub Osijek. Nigdje nije zapinjalo, ali je ipak trebalo kompletirati svu potrebnu dokumentaciju da bi ovaj Podravac stigao u redove Osijeka. Odmah je došao u Rovinj i priključio se novim suigračima. – Sretan sam što sam ovdje, znam za Osijekove ambicije i gdje dolazim. Znam i koji su

ciljevi, motiviran sam i želim što prije biti s momčadi kako bih dao svoj maksimum da pomognem momčadi u ostvarenju klupskih planova – rekao je Brlek za klupske stranice. Naime, Brlek je prošao Varteksovu školu nogometa, a kasnije je kao kadet otišao u Slaven Belupo, za čije seniore je i debitirao. Farmaceuti su ga 2016. godine prodali poljskoj Wisli, iz koje je već sljedeće sezone prešao u talijansku Genovu.

Također, bio je po posudbama u švicarskom Luganu i talijanskom Ascoliju. (it)

NOGOMETAŠI VARAŽDINA SPREMNI ZA DRUGI DIO 1. HNL

Kastel: Jedini i isključivi cilj je ostanak u Ligi U prvom kolu drugog dijela Varaždinci u subotu, 23. siječnja, na stadionu Varteksa u 15 sati dočekuju trećeplasiranu Rijeku

PIŠE: IVAN TOMAŠKOVIĆ ivan@regionalni.com

je na predzadnjem mjestu 1. HNL s 12 osvojenih bodova. Isti broj bodova, ali i dvije utakmice manje od VaražNogometaši Varaždina na- dinaca, ima Lokomotiva, kon tri tjedna priprema poči- koja drži osmu poziciju, dok nju s natjecanjem u drugom bod više ima sedmoplasirani Šibenik. dijelu 1. HNL. – U igri je još 60 bodova. To Pripremama je rukovodio dvojac Zoran Kastel i Dario je mnogo. Idemo utakmicu po utakmicu. Svakako je važno Jertec. – Naravno da je ovo veliki osvajati bodove protiv Šibeizazov u mojoj trenernika, Istre 1961 i Loskoj karijeri, no i komotive jer su to velika odgovordvostruki bodoOtišli nost. Jedini i vi, no i protiv su Daničić, Milić, isključivi cilj prve šestorke je osigurati se nećemo Skorup, Delić ost a na k u samo ta ko Ligi – nalako predai Drožđek, a glasio je Zovati – objapristigli su Čelić i ran Kastel, snio je Kakoji je Varažstel. Postonjski Što s e t iče dince vodio u igračkoga kadra, 2. HNL, a u 1. pristigli su veznjak HNL bio je pomoćIgor Postonjski i branič nik Borimiru Perkoviću, Luki Bonačiću i Samiru To- Maks Juraj Čelić, dok je u Koreju otišao Domagoj Drožplaku. đek, a iz Uprave su se zahvalili igračima na posudbi DamjaAgresivni Otkrio je kako će igrati nu Daničiću, Stefanu Miliću, njegova momčad. Ivanu Deliću i Dini Skorupu. – Moramo biti kompaktniji Na pripremama s Dinamom među linijama, agresivniji je Neven Đurasek i još se ne i čvršći, a prema naprijed zna hoće li se vratiti u na okomitiji i opasniji – dodao posudbu u Varaždin. je Kastel. – S Đurasekom čekamo Njegova momčad trenutno razvoj situacije, a s Postonj-

rezultatom 4:0. Golove su postigli Ivan Posavec, Matija Kanceljak, Jurica Grgec i Agon Elezi.

Nastavak

Posljednju provjeru prije početka Prvenstva varaždinski nogometaši imali su u subotu, 16. siječnja, protiv vodeće momčadi 2. HNL Hrvatskog dragovoljca. Završilo

Nogometaši Varaždina nakon 16 odigranih utakmica imaju 12 osvojenih bodova i drže predzadnje mjesto Lige

skim i Čelićem dobit ćemo na agresivnosti u igri. Još smo u potrazi za dva do tri kvalitetna igrača koji bi bili pojačanja u početnoj jedanaestorici – rekao je Kastel. U pripremnom razdoblju Varaždinci su odradili dvije utakmice. U srijedu, 13. siječnja, na terenu s umjetnom travom ugostili su Rudeš, sedmoplasirani sastav 2. HNL. Pobjeda je pripala varaždinskom prvoligašu

HRVATSKA RUKOMETNA REPREZENTACIJA NA SVJETSKOM PRVENSTVU U EGIPTU

Canjuga: Ako mi nismo kao viceprvaci spremni na veliki rezultat, onda… Kad je Hrvatska prije 12 godina bila svjetski juniorski prvak, izbornik je bio Ivančanin Vladimir Canjuga, sadašnji trener Koke. U tom zlatnom sastavu iz Tunisa igrao je Marino Marić, ali kroz profesorove ruke u mladosti su prošli Duvnjak, Musa, Čupić, Šunjić i Kević. Nakon dva odigrana susreta na Svjetskom prvenstvu u Egiptu hrvatska rukometna reprezentacija skupila je tri boda. Protiv Japana odigrali smo 29:29, dok smo Angolu svladali 28:20.

– Ma to je klasična Hrvatska. Mi ćemo pravi rukomet, onaj s Eura, pokazati u drugom krugu, u kojem će nam ozbiljna utakmica biti samo ona protiv Danske. Sve će doći na svoje – rekao je Vladimir Canjuga, koji ističe da ne treba bježati od uloge favorita. – Ako mi nismo kao viceprvaci spremni na veliki rezultat, onda… Ne znam zašto Lino takve najave zamjera svima, pa i sam je izjavio da ne idemo tamo brati kikiriki. Mora postojati

taj pritisak. Da, svi danas igraju rukomet, ali nitko nije viceprvak Europe osim

Posljednju utakmicu u grupi Hrvatska igra 19. siječnja protiv Katara Hrvatske. S Danskom ćemo odlučivati o prvom mjestu u drugom krugu i onda čekati protivnika za četvrtfinale, bio to Egipat, Slovenija, Rusija,

Bjelorusija… Nemamo na putu ni Francusku, Norvešku, Španjolsku, Švedsku, i to moramo iskoristiti – ističe Canjuga. Posljednju utakmicu grupne faze Hrvatska igra u utorak, 19. siječnja, protiv Katara. – Japanci i Angolci igraju neku ludu igru, dok je Katar više teretna ekipa i vjerujem da ćemo s obranom 5-1 slomiti njihov otpor te da ćemo s tri ili četiri boda u drugi krug – zaključio je ivanečki rukometni stručnjak. (it)

je 4:0 za prvoligaša. U prvom kolu drugog dijela Varaždin u subotu, 23. siječnja, na stadionu Varteksa u 15 sati dočekuje trećeplasiranu Rijeku. – Rijeka, Osijek i Dinamo su jedna viša razina. Mi smo zreliji i nadam se da možemo ponoviti igru iz osmine finala Kupa, kada smo ih vrlo dugo držali u neizvjesnosti. Ako ponovimo sličnu igru, imamo šanse – zaključio je trener NK Varaždin.


Sport

20. siječnja 2021., br. 229 || Regionalni tjednik

21

NK MEĐIMURJE: POBJEDA PROTIV ISTRE NA OPROŠTAJU OD MEDULINA tiv domaćina turnira, NK Istre. Međimurje je slavilo rezultatom 2:1, a golove su zabili Niko Havelka i Stjepan Igrec. Iako rezultati prijateljskih utakmica nisu bili u prvom planu, trener Čakovčana Mario Kovačević može biti zadovoljan prvim poluvremenima utakmica protiv Lokomotive i Šibenika, te cijelim susretom protiv Istre. S momčadi je u Medulinu boravilo i nekoliko igrača na probi, od kojih niti jedan nije

zadovoljio kriterije. Zasad jedina pojačanja tako ostaju vezni igrač Neven Hlišć i vratar Edvin Bratuša, ali se prema najavama trenera Kovačevića radi na dovođenju još nekoliko igrača. U nastavku priprema Međimurje očekuju još tri prijateljske utakmice, protiv hrvatskih trećeligaša Mladosti iz Ždralova i Rudara iz Murskoga Središća te slovenskog drugoligaša Nafte iz Lendave.

FOTO: NK ISTRA 1961

Nogometaši čakovečkog drugoligaša Međimurja vratili su se s devetodnevnih priprema u Medulinu, gdje su sudjelovali na turniru Arena Cupu, na kojem su snage odmjerili s tri hrvatska prvoligaša. U prvoj utakmici Međimurje je s 3:1 poraženo od Lokomotive, a jedini pogodak za čakovečku momčad postigao je Niko Havelka. U drugom susretu Šibenik je slavio s visokih 5:0, a ukupni dojam popravljen je pobjedom pro-

STOLNI TENIS

Nastavak prvenstava

CENTROMETAL U ODBOJKAŠKOJ SUPERLIGI

Lako protiv Siska, u subotu dolazi Kaštela

Hrvatski stolnoteniski savez objavio je na svojim službenim stranicama prijedlog natjecateljskog kalendara za proljetni dio sezone. Prema njemu, poznat je nastavak natjecanja u prvenstvima ženske i muške Superlige te 1. hrvatske lige istok i zapad u ženskoj i muškoj konkurenciji. Sa susretima se započinje 20. i 27. veljače, kada bi se trebali odigrati odgođeni mečevi iz prvog dijela sezona. Nastavak proljetnog dijela prvenstva u ovim ligama predviđen je za 6. i 7. ožujka. Istog datuma započelo bi se i s odigravanjem pojedinačnih

turnira i prvenstava. Riječ je o prijedlogu kalendara koji je podložan promjena posebno ukoliko se zbog epidemioloških mjera budu ograničavali treninzi, natjecanja i putovanja. Datum početka međimurskih liga još nije poznat. Problem će vrlo vjerojatno predstavljati kratki rok za njihovo održavanje, posebno ako se uzme u obzir i činjenica da nisu održana niti pojedinačna prvenstva Međimurja, koja su se ranijih godina odigravala u siječnju, u stanci između jesenskog i proljetnog dijela prvenstva.

Centrometal se nalazi na 7. mjestu sa 17 bodova. No, čak pet momčadi se natiskalo unutar dva boda, tako da Ribola Kaštela na 3. poziciji ima 19 bodova.

PIŠE: ROBERT PEHARDA rpeharda@regionalni.com

Odbojkaši Međimurje Centrometala stigli su do još jedne pobjede u prvenstvu odbojkaške Superlige. Međimurci su na domaćem tereni u dvorani Atona s 3:0 (25:17, 25:22, 25:16) svladali momčad Siska. Riječ je o odgođenoj utakmici 10. kola koja je trebala biti igrana u Sisku, ali je zbog trenutne situacije u Sisačko-moslavačkoj županiji ipak prebačena u Nedelišće. Susret je započeo izjednačenom igrom sve do rezultata 5:5, kada domaćini prebacuju u višu brzinu te s nekoliko uzastopnih poena odlaze na prednost od četiri poena. Iako su gosti pokušavali ponovno

uhvatiti priključak, Centro- Nekoliko trenutaka kasnije metalovi igrači lako privode Centrometal ima sigurnu set kraju za početno vodstvo. prednost od 24:21 te bez većih problema povećava vodstvo Drugi set bio je znatno u setovima na 2:0. izjednačeniji. OpuI početak trešteniji pristup domaćih odbojćeg set a bio Susret je poravnat. kaša doveo je protiv Siska trebao Sada gosti do toga da uspijevaSi s a k kod je biti odigran rezu ltata ju d ržati u gostima, ali je 11:11 radi priključak nekoli ko do rez u lprebačen u uspješnih tata 8:8 napada i bjenakon čega Nedelišće Centrometal ži na vodstvo ponovno mini od 16:12. Mogli serijom uspješnih su gosti i povećati napada radi prednost razliku, ali veća kvaliteta momčadi Centrometala ipak od 12:8. Razlika je do kraja je presudila. Domaćini puno seta narasla na velikih devet ozbiljnije ulaze u svaki poen poena, za novo slavlje s punim što je donijelo novo izjed- bodovnim plijenom. Oscilanačenje pri rezultatu 20:20. cije u igri gostiju zasigurno

su posljedica nemogućnosti kontinuiranog treniranja u Sisku. Ovom utakmicom završen je prvi dio prvenstvene sezone. Centrometal se nalazi na 7. mjestu sa 17 bodova. No, čak pet momčadi se natiskalo unutar dva boda, tako da Ribola Kaštela na 3. poziciji ima 19 bodova. Već ove subote, 23. siječnja, Centrometal bi mogao napredovati na tablici. Naime, od 17 sati u dvorani Atona gostuje upravo trećeplasirana momčad Ribola Kaštele. Centrometal je susretu protiv Siska nastupao u sastavu: Orešković, Marciuš, Vincek, Lučić, Juras, Martinko, Ivan i Hrvoje Novak, Zelenika, Vidović, David, Vuk. Momčad je vodio trener Siniša Novak.

GIMNASTIKA

Pripreme za sezonu Vrhunski međimurski gimnastičari Tijana Korent i Filip Ude započeli su s pripremama za novu sezonu. Ne skrivaju da su im odlični nastupi na Europskom prvenstvu u Turskoj sredinom prosinca prošle godine, veliki motiv da i u novoj sezoni nastave nizati sjajne rezultate. Doduše, kalendar

međunarodnih natjecanja je i dalje neizvjestan, a prvi turnir u okviru Svjetskoga kupa u Cottbusu već je otkazan. Bude li epidemiološka situacija povoljna u ožujku ih očekuju turniri Svjetskog kupa u Bakuu i Dohi, u travnju Europsko prvenstvo u Švicarskoj te u lipnju svjetski kupovi u Kairu i Osijeku.

PREDSTAVLJAMO POBJEDNIKE LIGA MASTERA I VETERANA U MEĐIMURJU

Mensur Rošić: “Ribolov ne smije trpjeti zbog posla!” Međimurski ribolovni savez organizirao je pojedinačno natjecanje u lovu ribe udicom na plovak za kategorije Mastera i Veterana. U ligi Mastera nastupale su osobe od 55 do 65 godina, a Veterana 65+. Ligu Mastera lovilo je 16, a ligu Veterana 17 natjecatelja. Pobjednik u kategoriji Mastera bio je Mensur Rošić, član SRD-a “Mura” iz Murskoga Središća, dok je u kategoriji najstarijih natjecatelja pobjedu odnio Mladen Kovač, član SRD-a “Glavatica” iz Preloga. – Moji prvi štapovi bili su od lijeske. Slijedili su bambusovi, pa legendarne “Germine”, a

zatim prvi teleskopski direktaši... Današnja se oprema iz puno razloga ne može uspoređivati s onom otprije. Svaki natjecatelj je konkurent za osvajanje odličja. “Ribolov ne smije trpjeti zbog posla!”, volim reći. Volio bih da ekipno osvojimo što bolji rezultat u II. hrvatskoj ligi Sjever. Potporu za natjecanje u vidu mamaca i hrane dalo mi je matično Društvo, kojem zahvaljujem, a za nadolazeću godinu svima nam želim da se situacija što prije vrati u normalu! – kaže Rošić. Ribolovom se “otkad zna za sebe” bavi i Mladen Kovač.

Pobjednici Veterana: Dragutin Kedmenec, Mladen Kovač, Ivan Zadrave

– Moj prvi učitelj bio je moj susjed, poznati priločki ribič Matija Hunjak - uvijek sam škicao kad je sa sinom Tihomirom odlazio u ribičiju. S vremenom su poveli i mene. Smatram da je oprema nekad bila bolja i

Pobjednici Mastera: Nenad Nađ, Mensur Rošić, Rajmond Pokrivač

kvalitetnija. Cjenovna razlika je neusporediva! Opremali smo se u Italiji, u Trstu, nebrojeno puta prešli granicu samo tako, a ponekad i plaćali kazne zbog previše svega. Znale su nas boljeti ruke od sporazu-

mijevanja na talijanskom! (smijeh) Žao mi je što se nije održala HŠRS liga, u koju sam se također prijavio. Posebno mi je draga veteranska HŠRS liga koju sam 2015. osvojio. Volim blinkati po kanalu, općenito na

vodi gdje su grabežljivci. Ukoliko me zdravlje posluži, htio bih se još neko vrijeme baviti ribolovom i svoje iskustvo prenijeti mlađim generacijama. Smatram da mi iz Međimurja imamo posebnu privilegiju biti dijelom najboljega ribolovnog saveza u Hrvatskoj. Savjetujem mladima da se uključe u njegov rad, jer će učiti od najboljih, kako bi se netko i nakon njih brinuo o vodama i ribama koje obitavaju u njima! – poručuje Kovač. Obojica zahvaljuju Međimurskomu ribilovnom savezu, a čitateljima žele sve najbolje u novoj godini! (Miroslav Mikulčić)


22 Vidokrug

Regionalni tjednik || 20. siječnja 2021., br. 229

ISPORUČENI CARITASOVI STAMBENI MODULI

VIDOKRUG

Prva pošiljka stambenih modula koje je po narudžbi Hrvatskog Caritasa izradila tvrtka Tehnix iz Donjeg Kraljevca isporučeni su u petak, 15. siječnja, stanovnicima koji su u razornom potresu ostali bez krova nad glavom. Primopredaji stambenog modula mještanki Đurđi Dražetić u naselju Sibić prisustvovali su predsjednik Hrvatskog Caritasa biskup Bože Radoš i ravnatelj mons. Fabijan Svalina, a riječ je o drugo-

me od stotinu stambenih modula koje je naručio Hrvatski Caritas. Biskup Bože Radoš zahvalio je svima koji su dali svoj doprinos ovoj akciji te pomažu donacijama, a sve kako bi pomoć pristigla potrebitima. Mons. Svalina izrazio je radost što su nakon gotovo tjedan dana isporučeni prvi moduli za stanovanje potpuno opremljeni onim najosnovnijim „što je potrebno za jedan koliko-toliko primjeren život“.

U SPOMEN NA SVETOG VINKA OD 15. DO 24. SIJEČNJA PROHODAJTE ŠTO VIŠE KILOMETARA!

Vincekov pohod i u “virtualnom” izdanju privlači hodače – Vincek pobjeđuje tamne sile zime te priprema put za dolazak proljeća, novoga života, ovaj put i pobjedu nad teškim COVIDnedaćama. Uključite se u jedinstven 23. Vincekov pohod - vremena imate do 24. siječnja! PIŠE: IVAN-GORAN HERMAN FOTO: FB “VINCEKOV POHOD”

do 24. siječnja, zbrojiti što više Vincekovih kilometara i potaknuti što više ljudi na šetnju, kretanje i boravak Trećega tjedna u siječnju u u prirodi, da bi na kraju svi Međimurju i okolici obično skupa uživali u fotografijama se, sada već tradicionalno, vaših vlastitih Vincekovih organiziraju razni Vincekovi pohoda koje možete objaviti pohodi. Radi se o prekrasnim u FB grupi Vincekova pohoda. Prohodajte što više kilomemanifestacijama koje utjelovljuju kombinacije rekreacije, tara, snimite tragove, pošaljite enogastronomije i turizma, ih zajedno s nekom fotkicom odnosno istraživanja raznih na kojoj ste s majicom pohoda krajeva i uživanja u ljepotama u FB grupu Vincekova pohoprirode. da! Podijelit će se i dodatne nagrade za najbolju, najzaDuh Vincekova nimljiviju i najkreativniju Ove godine, zbog svima fotografiju s temom 23. Vinpoznatih epidemiološk ih cekova pohoda te za najviše okolnosti, najpoznatiji i naj- prohodanih kilometara od 15. do 24. siječnja 2021. masovniji međimurski (dokazanih sniVincekov pohod, onaj u organimljenim trazaciji Planigom ili screProhodajte što više narskoga enshotom d r u št va aplikacije kilometara, snimite “Bunza pratragove, pošaljite dek” iz ćenje Mura k t ivih zajedno s nekom skoga nosti S r e sa mofotkicom na kojoj ste dišća, bitela). s majicom pohoda u ost vaFotkica s majiren je u FB grupu Vincekova izmijenjec o m /s n i pohoda... nu izdanju mljeni trag virtualno. Što iduće će goto točno znači? dine biti dokaz da Pohod je službeno zase priznaje sudjelovanje počeo 15. siječnja, a održava na 23. Vincekovu pohodu. se do 24. siječnja. Detalje o zamisli objavili su članovi Vinski svetac “Bundeka” na svojoj Facebook Vincek (sveti Vinko znači stranici. “pobjednik”) pobjeđuje tamne – Dragi prijatelji, kako bi- sile zime te priprema put smo i u ovim neizvjesnim za dolazak proljeća, novoga vremenima očuvali duh Vin- života, ovaj put pobjede nad cekova pohoda, tradicionalno teškim COVID-nedaćama. jednog od najvećih i najvese- Uključite se u jedinstven 23. lijih planinarskih pohoda u Vincekov pohod (vjerujemo Republici Hrvatskoj, a da sve jedini u virtualnome svijetu!), bude u skladu sa epidemio- uključite se kao udruga, pojeloškim uvjetima i preporuka- dinac, klub, kao prijatelj, član ma, odlučili smo organizirati planinarskog društva, ljubitelj pohod u nešto drugačijim zime, dobre kapljice, kao pouvjetima (virtualno). zitivac u pravom značenju te Htjeli bismo sve vas drage riječi! Sretno u prikupljanju prijatelje, planinare, hodače, Vincekovih kilometara! – stoji šetače, trkače, planinarska na stranicama PD-a “Bundek”. i sportska društva i udruge, Još i prije petka, 15. siječnja, ljubitelje prirode i zime, po- u Facebook grupi 23. virtutaknuti na boravak i kretanje alnoga Vincekova pohoda na svježem zraku u vlastitoj pojavile su se prve fotografije režiji u skladu s epidemio- entuzijasta koji su se odlučili loškim mjerama. Cilj nam je na hodanje “Vincekovih kilou deset zimskih dana, od 15. metara”.

Sveti Vinko iz Zaragoze najpoznatiji je španjolski mučenik. Nakon što je napredovao u izučavanju teologije i filozofije pod mentorstvom biskupa Zaragoze Valerija, zaređen je za đakonu te mu je službom postalo propovijedanje diljem biskupije. Vodio je i upravljanje materijalnim dobrima biskupije i brinuo se za siromahe. Upravitelj Valencije Dacijan uhitio je u glavnome

Službeno se za Vincekov pohod Planinarskoga društva “Bundek” prijavilo više od 300 sudionika gradu i u okove bacio biskupa Valerija i njegova tajnika Vinka kad je početkom 4. stoljeća Dioklecijan pokrenuo progone protiv kršćana. Oduprli su se svim pokušajima da ih Dacijan odvrati od kršćanstva. Jedan je od vinskih svetaca, a spomendan mu se slavi 22. siječnja.


20. sijeÄ?nja 2021., br. 229 || Regionalni tjednik

Puls grada

23


24 AUTOsti

Regionalni tjednik || 20. siječnja 2021., br. 229

CITROËN Ë-BERLINGO FURGON Citroën predstavlja ë-Berlingo furgon, električnu izvedbu svoga lakoga gospodarskog vozila koja nudi veću produktivnost za poslovne kupce. Ovisno o načinu vožnje, litijionska baterija u vozilu ë-Berlingo furgon omogućuje poslovnim kupcima da prijeđu do 275 km bez potrebe za punjenjem baterije. Kako bi se povećao domet, pogonski sklop ë-Berlingo furgona obnavlja energiju tijekom usporavanja ili kočenja. Baterija je

VREMEPLOV

26. siječnja 1920. utemeljen je Lincoln Motor Car Company. Dvije godine poslije kupio ga je Ford Motor Company. Lincoln Continental bio je jedan od najboljih i najpopularnijih luksuznih automobila.

Prodaja po županijama 1. 1. - 31. 12. 2020. županija

količina

udio, %

1

Zagrebačka i Zagreb

2

Šibenskokninska

3122

8,65 %

3

Primorskogoranska

2513

6,96 %

4

Splitskodalmatinska

2508

6,95 %

5

Osječkobaranjska

2042

5,66 %

6

Istarska

1736

4,81 %

7

Bjelovarskobilogorska

1259

3,49 %

8

Zadarska

1221

3,38 %

9

Varaždinska

1034

2,87 %

10

Međimurska

723

2,00 %

11

Koprivničkokriževačka

642

1,78 %

12

Dubrovačkoneretvanska

594

1,65 %

13

Požeškoslavonska

545

1,51 %

14

Vukovarskosrijemska

537

1,49 %

15

Karlovačka

506

1,40 %

16

ostale

1744

4,83 %

36084

100 %

UKUPNO

15358 42,56 %

Izvor: Promocija Plus

2.949.849

vozila prodala je Grupa Renault u 2020. godini. To je pad od 21,3 % na svjetskom tržištu automobila, koje je palo za 14,2 %. Na europskom tržištu električnih automobila Renault je udvostručio prodaju i potvrdio vodeću poziciju s ukupno 115.888 prodanih električnih vozila. Zoe je najprodavaniji električni automobil, s rastom prodaje od 114 % na 100.657 primjeraka. Broj narudžbi na europskom tržištu povećao se za 14 % do kraja prosinca 2020. (u usporedbi s 2019.). Za to je dijelom zaslužna privlačna ponuda novih hibridnih i punjivih hibridnih vozila E-Tech, dok su zalihe vozila bile niže za 20 % u odnosu na 2019.

u vozilu smještena ispod sjedala i podnice, pa ne utječe na iskoristivi obujam vozila. Za tu se bateriju jamči da njezin nazivni kapacitet neće pasti ispod 70 % nakon 8 godina upotrebe, odnosno 160.000 prijeđenih kilometara. Vozilo ëBerlingo furgon pokreće električni motor koji upravlja pogonom u skladu s odabranim načinom vožnje i uvjetima vožnje. Snaga od

100 kW (136 KS)/260 Nm omogućuje mu postizanje najveće brzine od 130 km/h bez obzira na odabrani način rada.

PREDSTAVLJAMO: NOVA TOYOTA

Druga generacija a s pogonom bud

Toyotina vizija budućega održivog društva temelji se na vodiku i prepoznaje vrijednost vodika kao održivog i obilnog izvora za prij

ugljika, ne samo u cestovnim vozilima nego isto tako i u vlakovima, brodovima i zrakoplovima, te stvaranja energije za industriju, ure mogućnost prijenosa onamo gdje je potrebna. PRIPREMIO: DALIBOR FLAJPAN FOTO: TOYOTA

Toyota je započela razvoj električnih vozila s vodikovim gorivnim člancima 1992. godine, uspješnim predstavljanjem limuzine Mirai na svjetskim tržištima 2014. godine. Ovo iznimno postignuće utemeljeno je na predvodničkom iskustvu ovog proizvođača u hibridnoj tehnologiji, ključnoj tehnologiji za široku paletu pogonskih sklopova različitih električnih vozila. Osnovni koncept hibridnog pogona uspješno je primijenjen u stvaranju hibridnih električnih (HEV), plug-in hibridnih električnih (PHEV), baterijskih električnih (BEV) i – a tu je Mirai predvodnik – električnih vozila s gorivnim člancima (FCEV). Svako ima kvalitete primijenjene različitim zahtjevima mobilnosti: na primjer, BEV za kraće gradske vožnje, HEV i PHEV za općenitiju primjenu i osobna putovanja na veće udaljenosti, a FCEV za veće i teže putničke automobile, teška vozila i javni prijevoz. U razvoju nove izvedbe modela Mirai, Toyota je bila odlučna pružiti sveobuhvatna poboljšanja radi povećanja privlačnosti kupcima, od razine performansi do načina na koji izgleda i na koji se vozi. Prioritet je bio poboljšati doseg vožnje u usporedbi s modelom prve generacije te premašiti udaljenosti koje uobičajeno dosežu baterijska električna vozila. Povećana snaga i kapacitet spremnika vodika, poboljšana učinkovitost i bolja aerodinamika, sve to pridonosi povećanju dosega vožnje za 30 %, na oko 650 km. Time novi Mirai dobiva istinske mogućnosti vožnje na duge staze. Novi je Mirai izgrađen na Toyotinoj modularnoj

platformi GA-L. Učinkovitiji i dobro uravnoteženi razmještaj novoga pogonskog sklopa FCEV – prije svega premještanje paketa gorivnih članaka, više nisu ispod kabine, nego u „prostoru motora“ – omogućio je prostraniju unutrašnjost s pet sjedala i povećanje prostora za noge za putnike

straga. Novi Mirai, isto tako, ima atraktivnije proporcije: ukupna visina smanjena je za 65 mm na 1470 mm, a međuosovinski razmak povećan za 140 mm (2920 mm). Ukupna dužina vozila sada je 4975 mm. Korištenje većih guma od 19“ i 20“ pridodaje se nižem i dinamičnijem stavu i vizualnom dojmu

nižeg težišta novog Miraija. Spremnici su raspoređeni u obliku „T“, pri čemu je najduži postavljen uzdužno i središnje, ispod podnice vozila, dok su dva manja spremnika postavljena bočno ispod stražnjih sjedala i prtljažnika. Sveukupno, u njih je moguće smjestiti 5,6 kg vodika, u usporedbi s 4,6 kg

u dva spremnika na sadašnjem Miraiju. Njihov smještaj pridonosi nižem težištu automobila, uz zadržavanje zapremine prtljažnika. Ova nova arhitektura omogućava i pomicanje potpuno novih vodikovih gorivnih članaka iz njihova sadašnjeg položaja ispod podnice u prednji prostor (ekvivalent prostoru


AUTOsti

20. siječnja 2021., br. 229 || Regionalni tjednik

KIA U ODVAŽAN PREOBRAŽAJ S NOVIM LOGOM I GLOBALNIM SLOGANOM Kia je predstavila svoj novi korporativni logo i globalni slogan, koji simboliziraju odvažan preobražaj i novu strategiju brenda. Predstavljanje novog loga pokazuje Kijine ambicije da postane vodeći brend u mobilnosti budućnosti, s promjenom gotovo svih vidika svog poslovanja. Logo je simbol Kijine nove strategije i implementacije obećanja

klijentima o vrednotama koje će ovaj brend ispunjavati svojim novim proizvodima i uslugama, kao i iskustvom

25

OBJAVLJENI FINALISTI IZBORA CAR OF THE YEAR 2021.

koje će pružati. Novi logo izgleda kao vlastoručni potpis. Ritmična, neisprekidana crta predstavlja Kijinu predanost omogućavanju inspirirajućih trenutaka, dok ujedno njegova simetrija govori o samouvjerenosti brenda. Rastuće linije logotipa predstavljaju ambicije brenda i – što je još važnije – vrhunsku kvalitetu koju Kia pruža svim svojim klijentima.

Žiri COTY (Car of The Year) odabrao je sedam finalista u uži izbor za ovu titulu. Žiri je sastavljen od 60 specijaliziranih novinara iz 23 europske zemlje. Osnovana 1964., COT Y nagrada je najprestižnija. Dobitnik nagrade

COTY bit će poznat 1. ožujka 2021. Žiri COTY je objavio listu sedam finalista, prema abecednom redu: – Citroën C4 – Cupra Formentor – Fiat New 500 – Land Rover Defender – Škoda Octavia – Toyota Yaris – Volkswagen ID.3.

A MIRAI

automobila dućnosti

jenos i pohranu energije. Ima potencijal ostvarivanja kretanja uz nultu emisiju

ede i kućanstva. Osim toga, to je učinkovit način pohrane obnovljive energije uz

Marka Jeep počašćena dvjema nagradama “4x4 Of The Year“

U godini u kojoj marka Jeep slavi 80. godišnjicu, britanski magazin specijaliziran za vozila 4x4 počastio je modele Wrangler i Renegade na svečanoj dodjeli nagrada. Jeep Wrangler još je jednom dobio nagradu u posebnoj kategoriji koja se fokusira isključivo na performanse terenskih vozila. Članovi stručnog žirija nagradili su

motora), dok su (kompa k t n ija) visokonaponska baterija i elektromotor smješteni iznad stražnje osovine. Kako je niže objašnjeno, smještaj pogonskog sklopa je optimiran kako bi novi Mirai imao raspored težine sprijeda-straga 50:50. Spremnici su čvršći, višeslojne konstrukcije te težinski iznimno učinkoviti – vodik čini 6 % ukupne težine goriva i spremnika. Novi Mirai opremljen je litij-ionskom visokonaponskom baterijom umjesto nikal-metal hidridnog sklopa aktualnog modela. Iako je manja veličinom, energija je gušće pohranjena, pa je izlazna snaga veća, uz smanjeni utjecaj na okoliš. Sadrži 84 članka, napon je 310,8 V umjesto 244,8, a kapacitet je 4,0 Ah umjesto 6,5 Ah. Ukupna težina

smanjena je s 46,9 na 44,6 kg. Snaga je povećana s 25,5 kW x 10 sekundi na 31,5 kW x 10 sekundi. Manje dimenzije baterije omogućavaju njezin smještaj iza stražnjih sjedala, pri čemu ne smanjuju veličinu prtljažnika. Ostvarena je optimirana trasa zraka za hlađenje, s diskretnim uvodnicima s obiju

strana st r ažnjih sjedala. Uz uvođenje novog Miraija, Toyota želi ostvariti veću tržišnu penetraciju uz deseterostruko povećanje prodaje. Ovakvom rastu pridonijet će snažnije performanse novog modela i veća privlačnost za kupce, prije svega zahvaljujući činjenici da je sada dostupniji jer je prodajna cijena snižena za oko 20 %. Praktičnost vlasništva vodikovog FCEV-a će se isto tako stabilno povećavati kroz poboljšanje infrastrukture vodika na tržištima, povećanje broja punionica te kako vlade i lokalne vlasti budu uvodile nove poticaje i propise za čišću mobilnost.

Wrangler za njegovu autentičnost, kao i za sposobnost vožnje kako po neravnom afričkom tlu, tako i po rupama na cestama urbanih gradova. Jeep Renegade osvojio je titulu najboljega među malim SUV-ovima; članovi žirija prepoznali su plug-in hibrid 4xe kao novitet koji se snažno ističe među konkurentima u ovoj kategoriji.

Panda Cross proglašena crossoverom godine Britanski magazin na svojoj godišnjoj dodjeli 4x4 nagrada Pandu Cross proglasio je najboljim crossoverom 2020., i to već četvrtu godinu zaredom. Panda je pobijedila žestoku konkurenciju u sve rastućem segmentu. Suci su pohvalili njezine terenske mogućnosti, dinamičnu vožnju i motore. Ova važna pobjeda pridružuje se dugom

popisu postignuća modela Fiat Panda; između ostaloga, bio je to prvi automobil u svom segmentu koji je (2004. godine) osvojio nagradu „Car of the Year“, prvi gradski automobil koji se popeo na 5200 metara i stigao do baznog kampa Everest te prvi gradski automobil s tehnologijom pogona na sva četiri kotača.


26 Oglasi

Regionalni tjednik || 20. siječnja 2021., br. 229

PRIJAMNI URED

ZA MALE OGLASE, ZAHVALE I SJEĆANJA Prijamni ured Varaždin Augusta Šenoe 12, Varaždin (Gradska tržnica, prolaz iz Kukuljevićeve ulice) 042/290-774 malioglasi@regionalni.com

POTRAŽITE

Radno vrijeme za stranke: Ponedjeljak: 7.30 - 12 h Utorak: 7.30 - 14 h Srijeda, četvrtak: 7.30 - 15 h Petak: 7.30 - 14.30 h

svoj primjerak Regionalnog tjednika

Ognjena Price

a Jelačića

Trg bana Josip

Gradska tržnica Varaždin

e sta Š

u Aug ića

n Iva

dov Prera

Gaja

kcin Sa ića

ljev

u uk aK

Petra

g sko

noe

Ljudevita

u vašoj blizini!

na Iva

ulica Uska

na nekoliko lokacija

Bakačeva ulica

Gradska vijećnica

Korzo

Prva gimnazija Varaždin

Pavlinska ulica FOI Varaždinska katedrala

Zaššte srce i krvne žile

prirodnim proizvodima iz ribe, cjelovitih žitarica, voća i povrća te spriječite kronične bolesti!

OMEGA 3 PLUS Uz EPH i DPH sadržava svih 8 dobrih masnoća iz lososa, tune, inčuna i sardela za zdravlje i zašštu srca, mozga i živčanog sustava, regulira krvni tlak i otkucaje srca, povećava dobri kolesterol u krvi, snižava krvni tlak, opušta krvne žile; pomoć kod bolova i natečenih zglobova, kossju, osteoartriisa, reumatoidnog i psorijaačnog artriisa. Smanjuje masnoće u krvi te brzinu nastanka ateroskleroočnih plakova.

WHEAT GERM OIL E VITAMIN Snažan annoksidans, ššš srčani mišić, smanjuje začepljenje krvnih žila, poboljšava mikrocirkulaciju te pomoć je kod hladnih ruku i noga, za bolje pamćenje.

MAGNESIUM COMPLEX Smanjuje rizik od srčanog udara, stabilizira srčani ritam, proov grčenja mišića u nogama. Pridonosi normalnoj funkciji živčanog sustava te normalnoj sintezi bjelančevina. Magnezij pridonosi normalnom metabolizmu stvaranja energije te smanjenju umora i iscrpljenoss. Neophodan je, zajedno s kalcijem i vitaminom D, za održanje kossju.

GARIC ALLIUM COMPLEX Annbakerijski, anngljivični, annvirusni, annupalni; regulator tlaka te smanjuje trigliceride u krvi.

MALE OGLASE, ZAHVALE I SJEĆANJA uplatite i

og insk

Kuk

c Sak vića ulje

INTERNET BANKARSTVOM, NA POŠTI ILI BANCI 1. Proslijedite tekst na mail malioglasi@ regionalni.com radi obračuna cijene. 2. Na vaš mail šalje se obračunata cijena i žiro-račun na koji uplaćujete uslugu. 3. Nakon uplate potrebno je potvrdu o uplati poslati na mail.


MALI OGLASI

7Plus Regionalni tjednik Prijamni ured Varaždin Augusta Šenoe 12 (na Gradskoj tržnici) Tel.: 042/290-774

OSTALA PRIJAMNA MJESTA: MURSKO SREDIŠĆE Pogrebno poduzeće Margareta Frankopanska 7, telefon: 040/543-247 Radno vrijeme: pon - pet: 8 - 18 sati, subotom: 8 - 15 sati

ZA SADRŽAJ OGLASA NE ODGOVARAMO!

USLUGE KROVIŠTA: pokrivanje svim vrstama pokrova, adaptacije krova; tesarski, limarski i manji zidarski radovi. Uređenje potkrovlja knauf pločama. KROV ČAKOVEC . Tel. 099/639-9932 ozn.1c

O D Č E P L J I VA N J E odvoda strojem (wc,kuhinje...), garancija, iskustvo.”ERIK ODVODI” 098/1389232 ozn.446c ODČEPLJIVANJE svih vrsta odvodnih cijevi - stručno i povoljno. “Tino”, mob.: 098/931-7570 ozn.184c I Z RA DA KROVIŠTA, nadstrešnica, sjenica, građ. limarije, stubišta, nazvati na : 098/417-373 ozn.3471 PRIJEVOZ šljunka, sipine, drva, kamena, pijeska do 3 m³, odvoz šute i drugo. Mob.: 098/284-922

ozn. 205C N A J P OVO L J N I J I PRIJEVOZ šljunka, sipine, zemlje za vrt, pilanska drva. Uređenje dvorišta, iskopi i navozi, https:// w w w. f a c e b o o k . com/vincic Mob.: 099/3530-180. ozn. 600c SELIDBE, PRIJEVOZI – odvoz šute u vrećama, čistimo tavane, podrume, odvoimo dotrajali namještaj i bijelu tehniku, mob.: 098/906-0658 ozn.352c STABLA RUŠIMO – trešnje, borove, orahe, odvoz granja osiguran te škeglje. Vrtove frezamo i oremo, kosimo travu i šišamo živice, mob.: 099/6618353 ozn.352c FA S A D E B OŽ I Ć d.o.o. – izrada svih vrsta fasada, mob.: 099/821-2916 ozn.270

27

Mali oglasi

ZA SADRŽAJ OGLASA NE ODGOVARAMO

20. siječnja 2021., br. 229 || Regionalni tjednik

Primjedbe za distribuciju novina na mobitel: 095/700-7005

NAJAM I PRODAJA Potražujemo stanove, kuće, vikendice za prodaju, kupnju, najam!!! Nazovite odmah!!!

građevinske mehanizacije, vibro ploče i nabija-

či, rezači betona,bušači za zemlju, ručni alati, valjci... /SERVIS benzinskih motora Mobitel: 091/603-8552,

www.bestrent.hr

Mob. 099/240-6993

RADNI STROJ Torpedo TD 90 a, 4x4 registriran (ralica + postrojenje za kopaOSTALO nje) 10.900 €, mob.: SOK OD ARONIJE, 0 9 8 / 1 8 4 - 7 1 1 2 100% matični sok, ozn.864c vrhunske kvalitete. Pomoć kod dijabete- KREDITI sa, jačanja imuniteta, bolesti srca i krvnih ZAPOSLENI I UMIžila, štiti od bakteri- R O V L J E N I C I d o ja i virusa, povoljno 300.000,00 kn, bez djeluje na probavni gledanja hroka, MOsustav, ima protuupalna svojstva, štiti GUĆNOST OTPLATE zdravlje urinarnog trajnim nalogom, zasustava, stimulira tvaranje blokada i cl. rad štitnjače. Mob.: PUTNI TROŠKOVI I 098/455-313 ozn.3a DNEVNICE u kreditnu sposobnost. Radni VOZILA odnos NA ODREĐETRAKTORI IMT 539 s NO. Umirovljenici do kabinom, registriran, 84 god. starosti, te 4 100 €, Zetor Proxi- male mirovine. Mob.: ma 8421,12, 2008. g. 0 9 1 / 2 0 3 - 4 6 6 6 , reg. do 07/21, 15.100 t e l . : 0 42 /5 61-192 €, mob.: 098/184- ozn.568c 7112 ozn.864c

Veliki jesenski popust  od 15. listopada do 21. prosinca reklame, spotovi i poslovne obavijesti sniženi su 20%! Za vas smo pripremili i dodatno sniženje na odabrane pakete poslovnih obavijesti. Za sve informacije kontaktirajte nas 042/306-155 marketing@radio-ludbreg.hr U ovim kriznim vremenima tu smo za vas.

ARONIJA

superljekovito voće Aronija je biljka iz Sjeverne Amerike koja je odličan izvor antioksidanata i ima izrazito veliku ljekovitu moć za ljudski organizam. Efikasno ga pročišćuje od štetnih tvari i zato je korisna preventiva protiv malignih oboljenja. • • • • • • • • • •

Sprečava bolesti srca i krvnih žila Regulira krvni tlak Jača imunitet Štiti zdravlje urinarnog sustava Ima antiupalna svojstva Stimulira rad štitnjače Poboljšava pamćenje i koncentraciju Regulira razinu šećera u krvi Povoljno djeluje na probavni sustav Štiti od virusa i bakterija

6kn0

Cijena 1 litre 1oo % čistog soka aronije

Mogućnost kupnje 100 % čistog soka na mobitel: 098/455-313

5+1S

GRATI

PREMIUM AUTO Varaždin, Braće Radić 128 091/199-8701 premium.auto042@gmail.com njuskalo.hr/trgovina/premiumautocentar

UVOZ I PRODAJA SVIH VRSTA MOTORNIH VOZILA PO NARUDŽBI • Ugovoreno financiranje putem leasinga • Odobrenje u roku od 24 sata • Mogućnost narudžbe i ostalih vozila Uslužno uvozimo za Vas željeno vozilo, te organiziramo dostavu, carinjenje i odrađujemo kompletno financiranje putem leasinga!!! Obavljamo uslugu pronalaska, dovoza, carinjenja i registracije tj. ključ u ruke


28 Oglas

Regionalni tjednik || 20. sijeÄ?nja 2021., br. 229


Zahvale i sjećanja

20. siječnja 2021., br. 229 || Regionalni tjednik

29

SJEĆANJE na

FRANCISKU MIHALIC 21. 1. 2011. – 21. 1. 2021.

Uvijek u našim mislima i srcima. Marija, Vanja i Alen

SJEĆANJE na

ROZALIJU VESELI

23. 1. 2008. – 23. 1. 2021.

Uvijek u našim mislima i srcima. Marija, Vanja i Alen

SJEĆANJE na

ROZALIJU VESELI

23. 1. 2008. – 23. 1. 2021.

Rado Te se sjećamo i mislimo na Tebe. Obitelj Kolar

TUŽNO SJEĆANJE na neprežaljenog

DRAGANA MRLA prof. 20. 1. 2018. – 20. 1. 2021.

ZAHVALA povodom smrti našeg dragog supruga, oca, tasta, djeda i zeta

GABRIJELA MAGIĆA

Kada suze zasjaju i krik hoće izaći zavirit ćemo u srca i tu ćemo Te naći. S ljubavlju, obitelj Mrla

preminulog 2. 1. 2021. godine u 61. godini života.

Najiskrenije zahvaljujemo dragoj rodbini, prijateljima, susjedima i znancima na izrazima sućuti i riječima utjehe. Hvala svima koji su na sama ispratili dragog nam pokojnika na vječni počinak. Ožalošćena obitelj *****

POSLJEDNJI POZDRAV

IN MEMORIAM

JOSIP ČREP

iz Čakovca 19. 1. 2019. – 19. 1. 2021.

Zauvijek u našem sjećanju. Tvoji: kći Slavica i unuci Đino i Paula

našem dragom suprugu, tati, tastu i djedu

GABRIJELU MAGIĆU

TUŽNO SJEĆANJE

21. 8. 1959. – 2. 1. 2021.

na voljenog supruga, tatu, tasta i djeda

Riječima se ne može opisati koliko ćeš nam nedostajati. Učinio si nas neizmjerno ponosnima što si bio naš suprug, tata, tast i djed. Tvoja ljubav, Tvoje znanje i Tvoja djela zauvijek će ostati u našim srcima.

JOSIPA FRIŠČIĆA – PAVLINJAKA

Tvoji najmiliji: supruga Snježana, kći Monika, zet Mario i unuci Nika, Kristian, Lea, tast i punica

20. 1. 2019. – 20. 1. 2021.

Naučio si nas mnogo čemu, ali najtežu lekciju si ostavio da naučimo sami, a to je, kako da živimo bez Tebe. Tvoji: supruga Marija, kćeri Jasmina, Marija i zetovi Dalibor i Vlado te unuka Paula


30 S raznih strana

Regionalni tjednik || 20. siječnja 2021., br. 229

S RAZNIH STRANA

POTRES OŠTETIO CRKVE U ŠTRIGOVI, MACINCU I SV. JURJU Zbog potresa koji su se dogodili krajem prosinca prošle godine, u Ordinarijatu Varaždinske biskupije u petak, 15. siječnja, održan je sastanak u vezi velikih statičkih šteta počinjenih na crkvama u ovome kraju. U Međimurju su se znatna oštećenja od potresa dogodila u župnoj crkvi u Štrigovi, gdje je došlo do višestrukih puknuća vidljivih na zidovima i svodovima lađe. Župne crkve u Macincu

i Sv. Jurju na Bregu obilježene su pak karakterističnim kontaktnim gibanjima zvonika, čije su direktne veze sa lukovima i svodovima rezultirale puknućima. Stoga je zaključeno da su puknuća izazvana gibanjima zvonika i lokalnim utjecajima te se na svim značajno oštećenim crkvama reducira zvonjava, ističu iz Ureda za liturgijski pastoral i sakralnu arhitekturu.

- Međimurska gastronomija (VI.)

Kaj se z jejci moči zmučkati? Jedna od namirnica koju su u kajkavskim krajevima uvijek imali pri ruci svakako su bila jaja. Ne čudi stoga činjenica da postoje brojna autohtona jela zasnovana upravo na tome proizvodu koji se može vrlo svestrano upotrijebiti. PIŠE: IVAN-GORAN HERMAN igherman@regionalni.com

zija zapravo je sličila omletu sa šunkom ili špekom, budući da se dodavalo brašno te je nastala smjesa gušća od one za, primjerice, palačinke. Drugo zanimljivo jelo koje je uključivalo jaja je i poznati “gašprec”. Sastojci uključuju jaja, kosanu mast (koja se u Međimurju i drugim kajkavskim krajevima naziva “slaninama”) te sol, a u pripremi se koristi i kukuruzni kruh. Postupak kreće tako da se ploške “kuruznoga kruha” poprže s obje strane na “kosani mašći” (100 grama masti). Zatim se preliju razmućenim i posoljenim jajima (10 komada), a nastala kombinacija još se malo poprži u tavi.

Prehrana, a s vremenom i razvijena gastronomija, u kontinentalnoj su Hrvatskoj, pa tako i sjeverozapadnoj, vrlo važne. Seljaci su se nekad oslanjali prvenstveno na proizvode do kojih su mogli doći vlastitom proizvodnjom pa se i prehrana razvijala tako što su prevladavali proizvodi koji su se mogli dobiti od životinja koje su kmetovi uzgajali na selištu: svinja, krava, peradi, koza, konja i ovaca. Naravno, u kontinentalnoj Hrvatskoj apsolutno su najbrojnije bile kokoši, patke, guske, svinje i krave, mada je bilo i drugih nabrojenih životinja, kao i divljači, no ipak se radilo o nešto egzotičnijem mesu i drugim proizvodima koje se nije toliko često konzumiralo.

Se pre roki

K’o jaje jajetu

Recepte na koje smo se referirali pronađite na stranicama Udruge za očuvanje kulturne baštine “Međimurska gruda” (medimurskagruda.weebly.com)

Jedna od namirnica koju su u kajkavskim krajevima uvijek imali pri ruci svakako su bila jaja. Ne čudi stoga činjenica da postoje brojna autohtona jela zasnovana upravo na tome proizvodu koji se može vrlo svestrano upotrijebiti. U jednoj od prethodnih Venodjalica već smo spominjali „cvrtje“, jelo koje dijeli korijen s drugim pojmom – „cvirek“ ili „čvarak“. U Međimurju riječju

cvrtje označavaju se pržena mućkana jaja. Pojam je srodan i s glagolom „cvrljiti“, koji znači „topiti salo ili mast“, ali i „pržiti što pripravljeno na brzinu“. Hrvatski jezični portal, naime, otkriva nam da se i šire

koristi riječ „cvrće“, kojom se imenuje „improviziran topao obrok od onoga što se nađe pri ruci (slanina, jaje, brašno)“. Drugi naziv koji se koristi za isto jelo jest i “drbljenca” ili “drobljenac”. Originalna ver-

Osim gašpreca, popularan je bio i tzv. močjek ili moč(n) jak. Za kuruzni močjek naš recept zahtijeva pola kilograma “kuruzne mel(j)e”, litru mlijeka, četiri jaja, 100 grama masti i sol. Mlijeko, brašno, jaja i sol se dobro izmiješaju i stave peći u vrelu mast. Smjesa se stalno miješa dok ne postane pomalo kašasta. Sva ova jela prilično su jednostavna, no ukusna i bogata kalorijama. Recepte na koje smo se referirali pronađite na stranicama Udruge za očuvanje kulturne baštine “Međimurska gruda”. Dobar tek!

TRADICIJA I VRIJEDNA NEMATERIJALNA KULTURNA BAŠTINA NAŠIH BAKA

Snimljen edukativni video vještine pletenja cekara Krajem 2020. godine, LAG “Međimurski doli i bregi” je pokrenuo niz zanimljivih aktivnosti promocije pletenja cekara kao nematerijalne kulturne baštine Međimurja, a u sklopu projekta suradnje LAG-ova „Turizmom razvijamo područje“. Planirano je nekoliko edukativnih radionica pletenja cekara i ostalih uporabnih predmeta, a za koje vlada veliki interes, osobito mlađih generacija, što je i glavni motiv provedbe ovakvog projekta. Osim radionica na kojima će se najkonkretnije prenositi vještina pletenja, s ciljem promocije nematerijalnog kulturnog dobra izrađena je i promotivna brošura te je snimljen promotivni video s edukativnom notom. Video je nastao u suradnji s cekerašicama iz Udruge žena Nedelišće, Udruge žena

Pušćine te KUU-a „Seljačka sloga“ Nedelišće, s kojima su organizirana pojedina tradicijska događanja kako bi se što vjernije zabilježio cijeli proces dobivanja cekara i prikazalo kako je to nekada bilo. Tako je za

potrebe snimanja i fotografiranja organizirano branje stare sorte kukuruza i luščara, zatim prebiranje i farbanje komušine te na kraju pletenje i demonstracija gotovih predmeta od komušine. Stručnu podršku projektnim aktivnostima cijelo vrijeme daje i Muzej Međimurja Čakovec. Cilj provedbe radionica i popratnih promotivnih materijala je zaštita i prijenos vještine nematerijalne kulturne baštine na mlađe naraštaje na cijelom području LAGa „Međimurski doli i bregi“; kreiranje unikatnih predmeta i suvenira te promocija područja LAG-a „Međimurski doli i bregi“. Projekt suradnje LAG-ova „Turizmom razvijamo područje“ sufinanciran je iz Europskoga poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Mjera 19 LEADER,

Podmjera 19.3 „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“, Tip operacije 19.3.2

„Provedba aktivnosti projekta suradnje“, Međuteritorijalni projekt suradnje.


S raznih strana

20. siječnja 2021., br. 229 || Regionalni tjednik

31

PROGNOZA VREMENA ZA SLJEDEĆIH 7 DANA – PREOKRET U JUŽINU!

Za utorak najave pokazuju djelomično sunčano uz umjeren jugozapadni vjetar pa će dnevni maksimalac biti do 6°C. Jutarnja temperatura u srijedu još uvijek blizu nule, a zatim će tijekom dana sve brže rasti. Dan bi trebao biti suh i djelomično sunčan uz povremeno umjeren i jak jugozapadni vjetar. Popodnevna temperatura mogla bi narasti i do 10 Celzijevih stupnjeva. U četvrtak nastavak južine. Bit će većinom suho i djelomično sunčano, a puhat će umjeren, mjestimice i pojačan jugozapadni vjetar. To znači još višu temperaturu – uju-

tro oko 6 stupnjeva, a danju preko desetke, ponegdje možda i do 13°C. Za petak moramo najaviti postupno naoblačenje uz mogućnost za malo kiše. Samo kiše jer će temperatura zbog južine i dalje biti iznadprosječno visoka. Nešto hladniji zrak dolazi za vikend pa osim kiše mjestimice može biti susnježice i snijega, osobito u gorju. Za nizine će to biti granična situacija koja više naginje kiši. Uz sjeverni vjetar temperatura će tijekom dana biti niža. Malo hladnije vrijeme će ostati i početkom sljedećeg tjedna, ali daleko je to od neke

oštre zime. Na kraju napomena da je dobro redovito pratiti prognozu i na našem portalu, mobilnoj aplikaciji ili Twitteru jer su moguće i promjene u odnosu na ovu prognozu. Preporučamo da pratite i našu Facebook stranicu „Kad će Kiša“. (Prognozu napisao: Kristijan Božarov. Za detaljniju vremensku prognozu slobodno nazovite 060-555-555. Cijena 3,49 KN/ min. iz fiksnih te 4,78 KN/min. iz mobilnih mreža. Davatelj usluge: HT d.d., Savska cesta 32, Zagreb, info tel. 0800-1234, prognoza izrađena 18.1.)

TJEDNI HOROSKOP

ROĐENI:

Djevojčice: Dolores Golubić, Sara Švoger, Viktorija Bogdan, Laura Marodi Hrušoci, Melani Balog, Greta De Angelis

UMRLI: Jelena Maček r. Horvat, Dubravko Pustić, Marija Kožnjak r. Fileš, Zdravko Farkaš, Jela Hozjak r. Matić, Marija Damjanović r. Balažić, Mladen Švenda, Josip Kirić, Ivan Mihoci, Josip Lipić, Sabina Kozar r. Šantl, Danijela Kocen r. Kutnjak, Terezija Polak, Josip Hajdarović, Julije Novak, Marija Šoltić r. Oštariaš, Ankica Cimerman r. Matjačić, Dušan Bacinger, Franjo Bistrović, Vladimir Novak, Ivan Mikulčić, Dragica Krčmar r. Čanadi, Marija Peras r. Zadravec, Ivan Sanjković, Branko Novak, Igor Gyöfi, Augustin Bogdan, Leonard Pavlic, Julijana Matulin r. Žinić, Ivan Horvat, Eva Sabolek r. Kolonić, Jelena Dolenec r. Sanjković, Terezija Horvat r. Šoltić, Ana Petermanec r. Perčić, Katarina Goričanec r. Petermanec, Josip Vinko, Dragica Ivančić r. Topolnjak, Branko Šoštarić, Ivan Krznar

U ovom razdoblju dobro promislite prije ulaska u neke nove poslovne veze. Postoje ljudi koji bi mogli pokušati utjecati na vas, a to bi vas moglo odvesti na krivi put. Uglavnom, dosta je izazova, ali i prepreka pred vama, pogotovo financijske naravi. Strpite se još malo i sve će vam se to uskoro činiti kao ružan san. Pronađite sebe u krugu obitelji jer oni su vam jako važni kao podrška. Zdravlje – jako ste nervozni!

RAK

AUTOR: MILAN OBLIK, POJAVA, POREDAK, MJERA

U poslu vam se preporučaju strpljenje i spremnost na kompromise. Dobre vijesti dobit ćete u vezi s financijama. Svakako posvetite punu pažnju financijskim transakcijama i papirologiji – isplatit će vam se. Sjajna vam je komunikacija sa suprotnim spolom, a mogli biste i upoznati nekoga novog, i to će vam pomoći da se riješite prošlosti. Bolji dani dolaze vam kako u ljubavi, tako i u drugim područjima vašeg života. Zdravlje – zadovoljavajuće.

6

PRISTAŠA MEĐUNARODNOG JEZIKA IDA DRUŠTVENI PLES POPULARAN 1950-IH, RAŠPA

AKTINIJ

LANTAN

ANCONA ODSTUPANJE OD PTICA PRAVILA, MOČVARICA REDA ILI OBLIKA

GRAD U JAPANU U DISTRIKTU NAGANO

NAŠA RATNA LUKA

UNIŠPOKAZNA ZAMJENICA TAVATELJ, ZATIRAČ

KISELINA (LSAT.)

BILJKA KOJA RODI GROŽĐEM

UPALNI PROCES U TKIVU

UZVIK NESTRPLJENJA

TENISAČ DODIG GLUMICA THURMAN

IRIDIJ “UREDNIK (ICA)”

BILJKA KOZJAK

AFRIČKA RIJEKA

Maratela mreže d.o.o., 072700700, +18

Ako ikako možete, sve planirane poslove pokušajte odgoditi. Bilo bi sjajno da malo odahnete i posvetite se stvarima koje vas vesele. Uz to, vjerojatno ćete morati rješavati i neka obiteljska pitanja, jer nije sve onako kako biste željeli. Osim toga, predstoji vam i mogućnost širenja posla, a u svemu tome bilo bi bitno da imate podršku voljene osobe, no na to u ovom razdoblju nećete moći računati. Zdravlje vam je dobro.

U poslovnim projektima moglo bi doći do nepredviđenih okolnosti koje će malo usporiti vašu želju za brzom realizacijom. Bitno je da sačuvate smirenost i sve će se riješiti. Pred vama je vrijeme poslovnog napretka. U ljubavi zbog vaše nepopustljivosti dolazi do manjih problema, no vi ste naučili kroz život ići onako kako vama odgovara. Zdravlje – dobro, osim povremenog osjećaja nezadovoljstva.

VODENJAK

RIBE

(20. 1. – 18. 2.)

Smatrate da vas na poslu ne cijene dovoljno i da vaše sposobnosti ne dolaze do pravog izražaja. No vas ionako ne zanima tuđe mišljenje. Trenutno ste fokusirani na novac i na to kako ga zaraditi. Ovo je dobra prilika da provjerite koliko vrijedi partnerstvo u koje ste ušli i koliko će vas partner podržati. U svakom slučaju, ne ginu vam određeni ustupci, ali ni otvoreni razgovor s partnerom. Zdravlje – nezadovoljni ste i nervozni.

(19. 2. – 20. 3.)

Vi želite da se nešto u sadašnjoj poslovnoj situaciji promijeni. Vjerujte svojoj intuiciji i nemojte se iznenaditi ako uđete u neki novi projekt koji će se pokazati jako važnim. Moglo bi se raditi o zaista velikom poslu! Nastojte što više vremena provoditi s partnerom jer veza vam je na klimavim nogama. Pred vama je vrijeme odluke, i ako želite stvari riješiti, jedan iskren razgovor možda bi pomogao. Zdravlje vam je dobro.

ZA TAROT KARTE NAZOVITE TEL.: 098/680-909

REDATI RUTENIJ SPIELBERGOV IZVANZEMALJAC URANIJ

UPRAVNA JEDINICA U AUSTROUGARSKOJ U 19. ST. BRBLJANJE, GOVORKANJE (REG.)

(22. 11. – 21. 12.)

MAJSTOR U LIMARIJI

GRČKA POKRAJINA

ZAVARENO MJESTO

DRONJCI, KRPE

STRAGA

Vaš način rada neće ostati neprimijećen od strane nadređenih. Na putu do cilja spremni ste se riješiti svih prepreka. Ipak, nemojte si tako stvoriti krug ljudi koji će biti protiv vas. Neki od vas odlučit će svoju ljubavnu vezu pretvoriti u brak. Drugi i dalje priželjkuju susret s nekim iz prošlosti. I jedni i drugi imaju puno šanse za uspjeh. Zdravlje – prijete vam stare boljke, pa bi bilo dobro da napravite pretrage i posavjetujete se s liječnikom.

STRIJELAC

ŠKORPION

(22. 12. – 19. 1.)

OTOPITI

“AMPER”

Nije povoljan trenutak za započinjanje nekih novih poslova jer vam je koncentracija slabija, a to bi moglo ugroziti vaše planove. Puno posla bit će i oko završavanja svega već započetoga. U ljubavi nemojte propustiti priliku za zbližavanje s voljenom osobom. Nije lijepo biti sam, ali nije ni rješenje ulazak u lošu vezu. Slobodni će ipak biti bolje sreće i mogli bi upoznati nekoga zanimljivog. Zdravlje – zasad dobro!

Čekate da se nešto na poslovnom planu pokrene i čini vam se da to i predugo traje. Nažalost, strpljenje je i dalje potrebno jer ništa novog nema na vidiku. Vaša najveća prednost je sposobnost za dobro procjenjivanje stvari, pa je i sada upotrijebite. U ljubavi vam ide dobro. Ovo je vaše vrijeme za ljubav, pa ga iskoristite. I slobodnima se smiješi sreća u ljubavi. Zdravlje – ne pretjerujte ni u čemu.

(23. 10. – 21. 11.)

JARAC

BRATOV SIN,NEĆAK PISAC SATIRA, SATIRIČAR

KOPRIVNICA

AUSTRIJA

Pred vama je velik posao, a organizacija vam baš nije sjajna. Financijska situacija može biti povoljna ako shvatite da brzih rješenja nema. Iskoristite potencijal koji posjedujete, pa ćete izbjeći nepotrebne probleme. Ako želite zadržati sklad u partnerskom odnosu, pokažite razumijevanje za partnera i, vjerujte, bit će vam uzvraćeno. Na taj ćete način i sebi i partneru priuštiti lijepo i opušteno razdoblje. Zdravlje vas dobro služi.

(23. 9. – 22. 10.)

PISMENI ZNAKOVI U ALFABETSKOM PISMU

DJEVICA

(23. 8. – 22. 9.)

(23. 7. – 22. 8.)

VAGA

SKLADATELJ DANON (1913-2003)

Bitno je da u ovom razdoblju postignete dobar odnos s ljudima koji su vam važni. Na taj ćete se način lakše pripremiti za nove poslovne izazove. Bilo bi dobro sve važnije stvari malo odložiti. Pričekajte da se sve slegne i razjasni, pa tek tada djelujte. U ljubavi vam predostoji donošenje jedne važne odluke. Možda osjećate da se neke stvari u vašoj vezi trebaju korjenito promijeniti. Nemirni ste i nezadovoljni.

LAV

(21. 6. – 22. 7.)

OPUNOOSOBINA SLIKAR I DISKOMOĆENICA VREMEŠNI ONOG GRAFIČAR KLUB, ZA JEDNOKOJI JE MUŠKARAC NA SLICI KRATAN DISKOTEKA USPAVAN (1885-1913) POSAO

(21. 5. – 20. 6.)

(20. 4. – 20. 5.)

(21. 3. – 19. 4.)

Opseg poslova malo će se smanjiti i sve će biti usporeno, pa je najbolje da ne započinjete ništa novo. Važno je da se držite dogovorenih rokova. Puni ste dobrih emocija i nedajte da vam tu sreću netko pokvari. Doduše, moglo bi biti i malo ljubomore, no sve se to može riješiti jednim otvorenim razgovorom. Slobodni će imati puno prilika za lijepa druženja. Bilo bi dobro da posjetite liječnika i riješite se nekih tegoba.

BLIZANCI

BIK

OVAN

Dječaci: Niki Lovrek, Noel Dolović, Petar Železnjak, Niko Kontrec

MAZIVO MOTORA I STROJEVA

Nazovi napaljene Varaždinke i Međimurke! Telefonski sex uživo! 0-24

064/555-450 Tel:3,49kn/min, Mob:4,78kn/min

IMPRESSUM UPRAVA Sandra Vlahek GLAVNI UREDNIK Goran Mališ, urednik@regionalni.com ZAMJENIK GLAVNOG UREDNIKA Josip Novak, jnovak@regionalni.com NOVINARI Ivan Tomašković (urednik portala) ivan@regionalni.com Robert Peharda, rpeharda@regionalni.com Mirna Grabar, mgrabar@regionalni.com Ivan-Goran Herman, igherman@regionalni.com Sandra Županić, szupanic@regionalni.com Martina Lončar-Petrinjak, mlpetrinjak@regionalni.com FOTOREPORTER Ivan Agnezović, foto@regionalni.com

IZDAVAČ Regionalni tjednik d.o.o. Anina 11, 42000 Varaždin

REDAKCIJA: Tel. 042/290-777 Fax 042/290-775

GRAFIČKA REDAKCIJA Vlatka Lešić, vlatka@regionalni.com Željka Biškup, zbiskup@regionalni.com SURADNICI Denis Peričić Dalibor Flajpan PRODAJA: Zdenka Jagić, voditeljica prodaje zjagic@regionalni.com, marketing@regionalni.com Tel. 042/290-778 Vedran Bunić vbunic@regionalni.com Tel. 042/290-781 PREDAJA MALIH OGLASA I OSMRTNICA: Ljiljana Simić, ljsimic@regionalni.com malioglasi@regionalni.com Tel. 042/290-774

MARKETING: Tel. 042/290-778 Tel. 042/290-781

MALI OGLASI, ZAHVALE I SJEĆANJA: Tel. 042/290-774

Male oglase osim u prijamnom uredu na Gradskoj tržnici u Varaždinu možete uplatiti i internet bankarstvom, na pošti ili banci. Postupak je slijedeći: proslijedite tekst na mail malioglasi@regionalni.com radi obračuna cijene. Na vaš mail šalje se obračunata cijena i žiro-račun na koji uplaćujete uslugu. Nakon uplate potrebno je potvrdu o uplati poslati na mail. Za sve informacije obratite se na telefon 042/290-774. Augusta Šenoe 12 (Gradska tržnica Varaždin, prolaz iz Kukuljevićeve ulice) Radno vrijeme za stranke: pon: 7,30 - 12 h, uto: 7,30 - 14 h, sri, čet: 7,30 - 15 h, pet: 7,30 - 14,30 h TISKARA Slobodna Dalmacija

Redakcija 7Plus Regionalnog tjednika ne odgovara za istinitost podataka oglasa. Tekstovi koji se označuju u zaglavlju stranice imenom oglašivača (tvrtke, općine, grada, političke stranke…), plaćeni su tekstovi.


32 Zadnja

Regionalni tjednik || 20. siječnja 2021., br. 229

VELIKI ODAZIV I BROJNE DONACIJE ZA LUCIJU FLETEN IZ CIRKOVLJANA U dogovoru s obitelji Fleten iz Cirkovljana, Grad Prelog otvorio je žiro račun na koji se mogla uplatiti financijska pomoć za nabavu proteze koja će Luciji Fleten pomoći da ponovno prohoda. Naime, 22-godišnja djevojka Lucija prošle je godine u listopadu doživjela nesreću. Brojnim operacijama spašen joj je život, ali nažalost, amputirana joj je noga. Stoga će proteza pomoći Luciji da ponovno prohoda te da se, koliko je to moguće, vrati

normalnom životu. – Iako je prvotno, račun trebao biti otvoren do 6. veljače, zahvaljujući velikom odazivu te brojnim donacijama, skupljena su sredstva koja bi trebala dovoljna za nabavu proteze te sve popratne medicinske radnje, kako bi Lucija mogla hodati i živjeti svoj mladi život punim plućima – ističu iz Grada Preloga, dodavši da će nakon što na račun pristignu sva skupljena i uplaćena sredstva,

objaviti prikupljeni iznos. Ako će nakon završetka Lucijine rehabilitacije ostati određena sredstva, uplatiti će se u druge humanitarne svrhe. Stoga iz Grada još jednom napominju da je akcija službeno završila, a sve koji su također organizirali određene akcije sa ciljem skupljanja sredstava za pomoć Luciji, mole da u idućih nekoliko dana uplate skupljena sredstva za ove potrebe.

MEĐUNARODNA AKCIJA ZIMSKOG PREBROJAVANJA PTICA

Praćenje ptica vodarica Područje Donje Dubrave jedno je od lokaliteta s najviše ptica PIŠE: ROBERT PEHARDA FOTO: GORAN ČIŽMEŠIJA

Protekle nedjelje, 17. siječnja, održana je akcija zimskog prebrojavanja ptica vodarica. Već 23 godine zaredom u akciju je uključena i Zaštitarsko ekološka udruga Senjar iz Donje Dubrave. – I upravo je sjeverna regija prepoznata kao lokalitet s najviše ptica. Posljednjih godina imamo odličnu suradnju s

Javnom ustanovom za zaštitu prirode Međimurske županije „Međimurska priroda“, Javom ustanovom za zaštitu prirode Varaždinske županije i Gimnazijom Varaždin, uz sve veći interes volontera i studenata PMF-a iz naše regije – otkriva Goran Čižmešija, koordinator akcije za sjevernu Hrvatsku i aktivist ZEU “Senjar”. Siječanj je pogodan za prebrojavanje vodarica jer je najhladniji mjesec u godini, kada su sve ptice vodarice na svojim

Riječ je o 55. akciji prebrojavanja, koja se u Hrvatskoj održava od 1982. godine zimovalištima pa je samim time i njihova koncentracija najveća. Ptice tijekom siječnja još nisu započele s proljetnom seobom te se tako izbjegava mogućnost eventualnoga dvo-

strukog prebrojavanja. U iščekivanju ovogodišnjih rezultata podsjetimo na prošlogodišnje. Prebrojavanje ptica 2020. godine u Hrvatskoj održano je na 329 lokaliteta. Sudjelovalo je više od 120 volontera, a prebrojane su ukupno 179.723 ptice, od čega 173.656 vodarica. Najbrojnije vrste bile su divlja patka, liska i lisasta guska, dok su lokaliteti s najviše ptica bili područja Donje Dubrave, Pakre i Stobreča.

KARIKATURA

UMJETNI SNJEŽNI POKRIVAČ

Sanjkanje na čakovečkome Jugu i u Perivoju Zrinskih Brojne je građane razveselilo otvaranje sanjkališta na čakovečkom Jugu i Perivoju Zrinskih, koje su spremno dočekali najmlađi uživajući u zimskim radostima. Naime, nešto niže temperature početkom su proteklog tjedna pogodovale stvaranju umjetnog snježnog pokrivača pa su tako djelatnici Gradskog poduzeća Ekom na čelu s direktorom Miodragom Novoselom, uređajem za proizvodnju umjetnog snijega najprije zabijelili brežuljak kod II. osnovne škole Čakovec.

S obzirom na nastavak povoljne vremenske prognoze i temperatura pogodnih za uživanje u zimskim radosti-

ma, krajem tjedna otvoreno je i novo sanjkalište u centru Čakovca, u Perivoju Zrinskih. Ljubitelji snježnih avantura i

u tom će sanjkalištu, u jezeru podno zidina Staroga grada, moći uživati sve dok to budu dopuštale vremenske prilike.

crta: Željko Pilipović

Profile for Regionalni  Tjednik

RTM 229  

Regionalni tjednik, Međimurska županija 229, 20. siječnja 2021.

RTM 229  

Regionalni tjednik, Međimurska županija 229, 20. siječnja 2021.

Advertisement