RT 985

Page 1

Troškovi porasli za 100 posto, a zbog ptičje gripe vlada nestašica na svjetskom tržištu

Država prodaje rodnu kuću Država rodnu kuću istaknutog Varaždinca Varaždinca Vatroslava Jagića Vatroslava

HDZ-ovac i njegov sin sudjelovali u tučnjavi

Stravična ubojstva u Varaždinu i Ivancu

Međimurje je prva regija u Hrvatskoj s prestižnom

nagradom Green Destination

“Ove godine želim postati juniorskom prvakinjom Europe”

Str. 6. i 7. Str. 29.
PROVJERILI SMO ZAŠTO RASTU CIJENE JAJA VELIKO PRIZNANJE Besplatan primjerak | Broj 985 | 14. ožujka 2023. | ISSN 1846-8969 | www.regionalni.com gionalni Tjednik
VARAŽDINSKA I MEĐIMURSKA ŽUPANIJA I MEĐIMURSKA Str. 8. Str. 8.
RePlus
MAKLJAŽA U TRNOVCU BARTOLOVEČKOM UŽAS NA SJEVERU HRVATSKE Str. 2. i 3.
Str. 24. Str. 20. i 21.
MIA MEĐIMUREC, NAJVEĆA NADA VARAŽDINSKOG SPORTA GABRIJEL RATKOVIĆ (72)
DOGODOVŠTINAMA LUGARA EKSLUZIVNO DOZNAJEMO - ZAPUŠTENA I ORONULA KUĆA USKORO BI TREBALA DOBITI NOVOG VLASNIKA
“Uspio sam zaustaviti seljačku bunu u Kaštelancu”
O

AKTUALNO

Izbori u Varaždinu održat će se 16. travnja

Vlada je prošlog tjedna napokon donijela odluku o raspisivanju izbora za varaždinskoGradskovijeće.Prema toj odluci izbori će se održati nakon Uskrsa, odnosno u nedjelju 16. travnja.

Podsjetimo, nakon što u studenom prošle godine nije prihvaćenproračun,tenakon što je nedavno raspušteno Gradsko vijeće, čekala se odluka o raspisivanju izbora.

Izborni rokovi počinju teći od 17. ožujka, a do 30. ožujka trebaju se predati kandidacijske liste. Gradonačelnik Neven Bosilj podsjetio je da

EKSKLUZIVNO DOZNAJEMO – ZAPUŠTENA

Država prodaje Varaždinca

Postoji interes za kuću i odrađene su pripremne radnje za procjenu vrijedno

usvojiti proračun. No, u slučaju da ne usvoji proračun, Gradsko vijeće bi se ponovo raspustilo u kolovozu, ali s njim i gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika što vodi do novih izbora krajem godine.

- Grad Varaždin time bi nepovratnoizgubiocijeluovu godinu.Donošenjeproračuna u što kraćem roku iščekuju i naši umirovljenici koji će dobiti zakašnjele uskrsnice i svizaposleniusustavuGrada kako bi dobili sve zaostatke plaća, a koje ću osigurati aneksom kolektivnog ugovo-

U slučaju da ne usvoji proračun, Gradsko vijeće bi se ponovo raspustilo u kolovozu, ali s njim i gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika, što vodi do novih izbora krajem godine

političke stranke ne trebaju skupljati potpise, dok nezavisne liste, da bi mogle predati kandidaturu, moraju imati 600 potpisa.Liste se objavljuju 1. travnja, a time počinje i službenakampanja, koja traje do 14. travnja. Bosilj je istaknuo kako se nada da će se nakonizboraformiratikvalitetno i konstruktivno Gradsko vijeće koje će u roku od 90 dana moći

ra.No,tusuisviostaliprojekti koji stoje, uključujući i one za čije provođenje smo dobili europska sredstva poput solara na školama, novog vrtića – rekao je gradonačelnik.

Stjepan Kovač ušao u HSS

Bivši gradonačelnik ČakovcaisaborskizastupnikStjepan

Kovač učlanio se 10. ožujka u HSS, a samim time postao i član Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, objavila je danas Hrvatska seljačka stranka (HSS). Kovač je inače bio član SDP-a, samjenapustiostranku,aprošle godine u ožujku USKOK je protivnjegapodigaooptužnicu jerjetijekomizbornekampanje lažirao da je primao prijetnje, u čemusumupomagalilokanipolicajac i jedan njegov poznanik. Predsjednik HSS-a Krešo Beljak o ulasku Kovača u njegovu strankurekaoje:“Kovačaosobno znam dugi niz godina i siguran sam da će naša buduća suradnjauokviruistestrankebiti plodonosna.Njegovimulaskom u Stranku dobili smo značajno pojačanje u III. izbornoj jedinici. Zahvaljujem mu što je pre-

PIŠE: AMALIJA ŠAŠEK asasek@regionalni.com

Razbijeni prozori, zapušteno dvorište, grafiti na oronuloj građevini… Tako danas izgleda rodna kuća Vatroslava Jagića i već je godinama mjesto okupljanja beskućnika i klošara.

Na pročelju kuće nalazi se tabla na kojoj piše da je u njoj živio veliki znanstvenik iistaknutiVaraždinac.Itoje zapravojedinisimbolbogate povijesti i baštine kojom je Vatroslav Jagić zadužio svoje sugrađane. Sve ostalo na kući i oko kuće vapi za obnovom.

Vatroslav Jagić bio je jedan od najznačajnijih Varaždinaca u povijesti grada, istaknuti znanstvenik, jezikoslovac i velikan slavistike.

Novi vlasnik

Kuća u kojoj se rodio bila je dugi niz godina u posjedu Grada Varaždina, sada je u vlasništvu države, a kako ekskluzivno doznajemo, uskoro bi mogla dobiti novoga vlasnika.

- Rodna kuća Vatroslava Jagića koja se nalazi u Ulici Krešimira Filića, na broju 14. upisana je kao vlasništvo Republike Hrvatske, te je evidentirana u Internom registru nekretnina Ministarstva. Za predmetnu kuću postoji interes trećih osoba zakupnjutenekretnine,stoga su odrađene pripremne radnje za procjenu vrijedno-

Ministarstvo na svom upravljanju na području cijele

Varaždinske

županije ima 30 stanova i 83 poslovna prostora, a cijele

kuća klasificirana kao profana graditeljska baština.

Za sad nije poznato kome će država prodati nekretninu ni kakva planove potencijalni kupac ima. Međutim, kako nam kažu u Gradu

Državne nekretnine d.o.o.

u Varaždinskoj županiji upravljaju sa 140 jedinica (112 stanova i 28 poslovnih prostora), od kojih je većina u Varaždinu. U Međimurskoj županiji, tvrtka upravlja samo sa dvije jedinice (stanovi) koje se nalaze u Čakovcu i Kotoribi –odgovorili su nam iz državne tvrtke.

Varaždinu, prije bilo kakvih eventualnih zahvata na kući novi će vlasnik trebati ishoditi pozitivno mišljenje Konzervatorskog odjela.

Zaštićeno dobro od lokalnog značenja

Također, prema Generalnom urbanističkom planu propisano je da je potrebno zatražiti i mišljenje Upravnog odjela Grada Varaždina.

- Gradsko vijeće Grada Varaždina će donijeti posebnu Odluku u kojoj će odrediti zaštićena dobra od lokalnog značenja kao i mjere njene zaštite u skladu s važećim Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Do donošenja navedene Odluke, prije početka bilo kakvih radova na kulturnim vrijednostima, potrebno je zatražiti mišljenje Upravnog odjela Grada Varaždina koji obavljaposloveizdjelokruga zaštite i očuvanja kulturnih dobara – objašnjavaju u Gradu Varaždinu.

Koliko država ima nekretnina na sjeveru Hrvatske?

Decentralizacija upravljanja državnom imovinom

poznaoHSSkaostrankuukojoj želi nastaviti svoj politički rad.” – Zahvalio bih predsjedniku Beljaku i predsjedništvu HSSa, koji su odlučili pozvati me da uđem u njihovu Stranku i da time, prije svega, ojačamo III. izbornu jedinicu. Vjerujem da ću opravdati to povjerenje i zahvaljujem im što su vidjeli u meni potencijal da možemo zajedno, na obostrano zadovoljstvo, učiniti nešto više da ojačamo Stranku – riječi su Stjepana Kovača.

Međimurske županije ima dva stana i devet poslovnih prostora

sti i energetsko certificiranje iste – potvrdili su nam iz Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Spomenimo i da je država u više navrata pokušala prodati kuću, ali bez uspjeha. Građevina nije pojedinačno kulturno dobro pod zaštitom Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture, već je

Kuća Vatroslava Jagića među mnogim je nekretninama koje su u vlasništvu države. Stoga smo pitali koliko je takvih nekretnina u Varaždinskoj i Međimurskoj županiji. Iz odgovora

Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine proizlazi da to državno tijelo ne raspolaže informacijom o svim državnim nekretninama već raspolaže informacijom samo o nekretninama koje su na upravljanju u ovom Ministarstvu. To bi značilo da je zapravo nemoguće dobiti cjelokupne podatke o državnoj imovini na jednom mjestu. - Na području Grada Va-

Već godinama u Hrvatskoj je jedna od važnijih tema upravo decentralizacija. Predstavnici lokalne vlasti, načelnici i gradonačelnici, upozoravaju da bi se decentralizacijom upravljanja državnom imovinom riješili brojni problemi, ali i skratili rokovi za realizaciju projekata, posebno vezanih za investicije u gospodarstvu.

Ta se tema ponovno aktualizirala u vrijeme bivšeg ministra Paladina, koji je i u povodu proslave Dana grada Varaždina govorio o toj temi. Najavio je tada bolje i efikasnije upravljanje imovinom. U Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine kažu da se priprema izmjena Zakona. - Nastavno na dio upita koji se odnosi na izmjenu zakonske regulative možemo reći kako je u tijeku priprema novog Zakona o upravljanju državnom imovinom, a cilj je da on bude donesen u drugom kvartalu 2023. godine. Novim Zakonom razmatra se opcija da se uvede djelomična decentralizacija upravljanja državnom imovinom, odnosno da se dio nekretnina prepusti na upravljanje jedinicama lokalne samouprave. Osim toga, Ministarstvo je raspisalo javnu nabavu za izradu sustava digitalizacije procesa upravljanja državnom imovinom koji će biti dio Informacijskog sustava prostornog uređenja ISPU. U planu je i izrada platforme za sustav e-JavniNatječaji kojim će se omogućiti licitacija na nekretnine u državnom vlasništvu –najavili su u Ministarstvu.

2 Aktualno Regionalni tjednik || 14. ožujka 2023., br. 985

rodnu kuću istaknutog

Vatroslava Jagića

vrijednosti i energetsko certificiranje, potvrdili su nam iz Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Kuća je profana zgrada, što znači da nema zahvata bez suglasja konzervatora i Grada

Prema Generalnom urbanističkom planu grada Varaždina parcela na kojoj je kuća Vatroslava Jagića nalazi se u stambenoj namjeni. Također, čestica se nalazi u zoni oznake “2A – Održavanje i dogradnja zona obiteljske i onih druge pretežno obiteljske i višeobiteljske izgradnje”. Međutim, građevina na parceli označena je kao “PZ-D-15” –profana zgrada i graditeljski sklop predložen za zaštitu – zaštita planom (PZ) te je potez ulice južno od predmetne parcele označen kao “planirana točka i potez značajan za panoramsku vrijednost krajobraza”.

U tekstualnom dijelu GUP-a grada Varaždina, propisano je da za zahvate na potencijalnim kulturno-povijesnim vrijednostima (PZ) i na preventivno zaštićenim kulturnim dobrima kojima je istekao rok (P), a kojima bi se moglo prouzročiti promjene na kulturnom dobru i u njegovoj neposrednoj okolini, potrebno zatražiti mišljenje Konzervatorskog odjela.

Uz- to, objašnjavaju u Gradu Varaždinu, GUP-om je propisano i da za zgrade, građevine, prostore i lokalitete ovim Planom označene kategorijama “PZ” i “E” do tre-

raždina te Grada Čakovca i druga državna tijela imaju jako velik broj državnih nekretnina na svom upravljanju (npr. MORH – stanove, vojarne i slično, MUP – poslovne zgrade, stanove, slično, Ministarstvo hrvatskih branitelja – stanove, te druga državna tijela). Znači, Ministarstvo upravlja samo dijelom državne imovine i to onim pojavnim oblicima definiranim Zakonom o upravljanju državnom imovinom – objasnili su nam u Ministarstvu.

Stanovi i poslovni prostori

Po trenutnim evidencijskim upisima u Interni registar nekretnina, Ministarstvo na svom upravljanju ima 24 stana i 64 poslovna prostora na području Grada Varaždina te jedan stan i sedam poslovnih prostora na području Grada Čakovca.

- Po trenutnim evidencijskim upisima u Interni registar nekretnina, Ministarstvo na svom upravljanju na području cijele Varaždinske županije ima 30 stanova i 83 poslovna prostora, a cijele Međimurske županije ima

nutka utvrđivanja svojstva kulturnog dobra i proglašenja zaštićenog kulturnog dobra lokalnog značaja (odlukom predstavničkog tijela lokalne samouprave) ili objave izvoda iz Registra preventivno ili trajno zaštićenih kulturnih dobara u službenom glasilu RH, vrtijede mjere zaštite i očuvanja određene Planom. To bi konkretno značilo da se prije zahvata na nekretnini trebaju ishoditi određeni dokumenti – mišljenje konzervatora, kao i mišljenje Upravnog odjela Grada Varaždina koji obavlja poslove iz djelokruga zaštite i očuvanja kulturnih dobara. - Gradsko vijeće Grada Varaždina će donijeti posebnu Odluku u kojoj će odrediti zaštićena dobra od lokalnog značenja kao i mjere njene zaštite u skladu s važećim Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Do donošenja navedene Odluke, prije početka bilo kakvih radova na kulturnim vrijednostima iz tablice označenim kao PZ i E, potrebno je zatražiti mišljenje Upravnog odjela Grada Varaždina koji obavlja poslove iz djelokruga zaštite i očuvanja kulturnih dobara – stoji među ostalim u tekstualnom dijelu GUP-a.

dva stana i devet poslovnih prostora – odgovaraju nam iz Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Ministar-

Iz odgovora Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine proizlazi da to državno tijelo ne raspolaže informacijom o svim državnim nekretninama već raspolaže informacijom samo o nekretninama koje su na njihovom upravljanju.

To bi značilo da je zapravo nemoguće dobiti cjelokupne podatke o državnoj imovini na jednom mjestu

stvo kontinuirano provodi natječaje za prodaju i zakup nekretnina te iste objavljuje na službenim web stranicama kao i u javnim glasilima, dodaju u Ministarstvu.

Upit smo poslali i tvrtki Državne nekretnine d.o.o. Oni također kažu da nemaju evidenciju o svim nekretninama u državnom vlasništvu.

- Ovo trgovačko društvo ne upravlja svim državnim nekretninama, već na temelju Ugovora o poslovno-tehničkoj suradnji sklopljenim s Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine upravlja s onim dijelom nekretnina (stanova i poslovnih prostora) u vlasništvu Republike Hrvatske koje su mu prenesene na upravljanje, stoga ne raspolažemo podatkom o ukupnombrojunekretninau vlasništvu Republike Hrvatske u Varaždinu i Čakovcu. Imovinom RH općenito, osim Državnih nekretnina d.o.o., upravljaju i druga državna tijela. Informacija koju smo Vam u mogućnosti pružiti za nekretnine na području gradova iz Vašeg upita odnosi se na portfelj ovog Društva: Državne nekretnine d.o.o. u Varaždinskoj županiji upravljaju sa 140 jedinica (112 stanova i 28 poslovnih prostora), od kojih je većina u Varaždinu. U Međimurskoj županiji, tvrtka upravlja samo sa dvije jedinice (stanovi) koje se nalaze u Čakovcu i Kotoribi – odgovorili su nam iz ove državne tvrtke.

3 Aktualno 14. ožujka 2023., br. 985 || Regionalni tjednik
ZAPUŠTENA I ORONULA KUĆA
TREBALA DOBITI
VLASNIKA
Varaždinca
USKORO BI
NOVOG

BOSILJ I MARKOVIĆ: NAGODBA S T&H INVESTOM JE ZAKONITA, A ČEHOK BEZOČNO LAŽE

Uskočki optuženik ima 1.600 eura saborske mirovine pa ima vremena pisati lažne prijave

Jedini cilj Čehoka i Avara nije raditi kao oporba, nego konstantna destrukcija. Pišu kaznene prijave, pišu inspekcijama, a sve s ciljem da nas zaustavljaju. To je jedina i prava istina. To što rade je protivno interesima građana.

Gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj i zamjenik gradonačelnika Miroslav Marković na konferenciji za medijeosvrnulisusena,kako sutonazvali,učestalenapade bivšeg gradonačelnika Ivana Čehoka i njegovih suradnika. Pritom su rekli da Čehok i Avar nisu nikakva oporba, već da se bave isključivo opstrukcijom. Među ostalim, osvrnuli su se na zadnje napade u kojima Avar tvrdi da je nagodba s T&H Investom nezakonita.

– To je bezočna laž – ustvrdio je Bosilj i novinarima pokazao dokumentaciju.

- Bivša vlast je donijela integralnu nagodbu u ožujku 2021. godine i nitko je nije želio potpisati. Kada sam preuzeo upravljanje Gradom, razgovarao sam i s TH Investom i s CIOS-om koji na tu nagodbu nisu pristali i ona je u srpnju 2021. stavljena izvan snage. Nakon dodatnih pregovora, usuglasili smo novu nagodbu koju je zatim usvojilo Gradsko vijeće –ističe gradonačelnik.

Podsjetio je i na slučaj gdje je, kako tvrdi, Grad oštećen.

- O tome koliko im je stalo do Grada Varaždina govori i činjenica da, kada je Županijski sud u Osijeku poništio presudu vezanu uz Ivana Čehoka i Miljenka Ptičeka oko zamjene zemljišta šuma Jelačićka i današnji Konzum, a vještačenje je pokazalo da je time Grad oštećen za 6,36 milijuna kuna, odnosno premapodacimaPorezneuprave 4,5 milijuna kuna, Zlatan Avar je tada, da pomogne Čehoku, poslao punomoć odvjetniku Šabijanu kojom je Grad suglasan skidanju imovinsko pravnog zahtjeva. To znači da se u slučaju ako ih se osudi, Grad odriče minimalno 4,5 ili 6,36 milijuna kuna,

Veće

U organizaciji SDP-a Grada Varaždina predstavljene su Mjerezaboljistandardgrađana. Pritom je istaknuto da je jedan od glavnih ciljeva povećanje plaća građanima, a o samim mjerama govorio je bivši SDPov ministar financija Boris Lalovac. Prilikom posjeta izrazio je punu podršku gradonačelniku Nevenu Bosilju i zamjeniku Miroslavu Markoviću. - Činjenica je da ljudi sve teže žive,adaplaćamaimirovinama velikidionjihnemožekupitini hranuiplatitirežije.Potrebnoje povećati plaće i mirovine, a za to treba povećati osobni odbitak. Predlažemo da se poveća sa 530 na 663 eura, jer to je minimumitoodmahtrebaučiniti kako bi se ljudima već sljedeći mjesec to vidjelo na plaćama

Ovu gradsku vlast ništa neće spriječiti da pošteno i predano obavlja posao za koji su izabrani od građana, iako se od prvog dana preuzimanja upravljanja Gradom suočavaju s konstantnim lažnim prijavama

ovisno o presudi. Toliko o borbi za interese grada – rekao je gradonačelnik Bosilj. Objasnio je kako je Grad Varaždin još 28. veljače poslao argumentiran odgovor Ministarstvu graditeljstva na njihov dopis oko skidanja javnog dobra na dvije čestice.

- Ministarstvo je u svom dopisu navelo krive zakone,

krive članke, citiraju krivu preambulu, smatraju da se radi o općem, a ne pojedinačnom aktu i da je trebalo provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Moram naglasiti kako je u prošlom mandatu Grad Varaždin skinuo javno dobro na 40-ak česticainikadnijeprovedeno savjetovanje, kao ni nigdje

drugdje u Hrvatskoj. Ministarstvo sada može prihvatiti naš odgovor ili odlučiti da se akt stavi izvan snage. No, stavljanje akta izvan snage nema nikakav pravni utjecaj. Integralna nagodba je provedena, Grad Varaždin završio je sporove, dobili smo natrag svoju zadužnicu od 15 milijuna kuna, ove dvije

SDP-OVE MJERE ZA BOLJI STANDARD

čestice su i gruntovno provedene. Visoki upravni sud ima sudskupraksugdjenesmatra upitnim pravo jedinice lokalne samouprave da samostalno, u skladu s mjerodavnim propisima, kojima je uređeno prostorno i urbanističko planiranje, odredi namjenu određene čestice te odredi trajni prestanak potrebe ko-

rištenja nerazvrstane ceste. Dakle, sva ova naklapanja su bespredmetna. Čak i da nekim slučajem sud presudi danijeispravnoskinutstatus, integralna nagodba nije upitna, te dvije čestice se vraćaju Gradu,aT&Himaosiguranje od 20 tisuća kuna. Sve njegove optužbe su potpuno lažne – kazao je.

Zamjenik gradonačelnika Miroslav Marković naglasio je pak da ovu gradsku vlast ništa neće spriječiti da pošteno i predano obavlja posao za koji su izabrani od građana, iako se od prvog dana preuzimanja upravljanja Gradom suočavaju s konstantnim prijavama i inspekcijskim nadzorima:

- Od prvog dana kako smo došli u gradsku vijećnicu su konstantne opstrukcije, prijave, inspekcijski nadzori. Jedini cilj Čehoka i Avara nije raditi kao oporba, nego konstantna destrukcija. Pišu kaznene prijave, pišu inspekcijama, a sve s ciljem da nas zaustavljaju i da se on eventualno pojavi kao neki spasitelj. To je jedina i prava istina. To što rade je protivno interesima građana. Podnose lažnekazneneprijave.Uskočki optuženik ima 1.600 eura saborske mirovine, a u nju je ušao sa 47 godina pa sad ima vremena pisati kaznene prijave. Vrijeme je da se zatvori ta stranica knjige, gdje ćemo mirno sa svima surađivati za boljitak grada. Građani će na izborima pokazati da im je dosta njihove negativnosti u medijskom prostoru i mislim da je vrijeme da se ta stranica knjige zatvori, a mi ćemo dalje raditi sa svim strankama i nezavisnim listama koje žele djelovati za dobrobit Varaždina – rekao je Marković i dodao da se s takvima treba konačnopolitičkiobračunati.

plaće i mirovine, niže cijene u trgovinama

- rekla je saborska zastupnica i predsjednica županijskog SDPa Barbara Antolić Vupora. SDP-ovci su se osvrnuli i na obvezu jedinica lokalnih samouprava,odnosnonapotpore u dijelu u kojem podupiru rad vrtića i građana smještenih u staračkim domovima. Onim gradovimaiopćinamakojinisu sposobnisamifinanciratimjere zapomoćstarijimatrebaojačati njihove fiskalne kapacitete. MiroslavMarković,predsjednik gradske organizacije SDP-a Varaždin i zamjenik gradonačelnika podsjetio je da Grad Varaždin ima spreman paket mjera za pomoć građanima, ali koje nisu stupile na snagu jer u gradu nije izglasan proračun.

- Vodimo brigu da se naši najugroženiji sugrađani mogu

osjećati bolje, da mogu dobiti uskrsnicu, besplatan prijevoz kojeg sada nema, kao i mjeru 25kunanaračunzaČistoću.To je set mjera koje pomažu da bi ljudi lakše živjeli. Uslijed rasta troškova, posebice energenata, bez intervencije države ne bi ljudima bilo moguće preživjeti.

Ova država uzima jako puno i potrebnojediovratiti,aJLS-ovi natemeljuinputapokušavajuto raspodijelitištobolje.Potreban jebalansizmeđugospodarstva, kojepuniproračuniomogućava zapošljavanje, i lokalne samouprave koja može raspodijeliti taj novac onima kojima je naj-

potrebnije - rekao je Marković. Istaknuo je da će se spomenute mjere koje je Grad pripremio stupiti na snagu čim se izglasa proračun.

- Vidimo primjer francuske Vlade koja je dogovorila paket od 200 artikala za 1 euro ili 500 artikala po 2 eura, a imaju inflaciju od 7%, dok je kod nas 12%. Imamo duplo veću inflaciju, a ne možemo naći u našim trgovačkimlancimaartiklepo1 ili2eura.Vladaćezaustavitidio

koji se tiče rasta cijena energenata,strujeiplina,alinedostaje daljnjiiskorak,atojestabilnost

cijena i borba za standard građana kroz veće plaće – rekao je SDP-ov bivši ministar Boris Lalovaci i istaknuo da je rast plaća inflacija izbrisala. Dodaje da treba krenuti s novim

modelom financiranja lokalne samouprave. Fokus svake Vlade će biti povećanjeplaća,jerkadaugodinu dana izgubite 20 posto realnog dohotka to je veliki udarac na standard građana, to se nije dogodilo u novijoj povijesti. Svi želimo nešto konkretno i to će sigurno iznjedriti nove modele financiranja lokalne vlasti jer ovakav ustroj, s toliko općina i gradova koji najveći dio novca dobiju od države za neki hladni pogon,nećemoćiopstati.Toće sigurno redefinirati i lokalnu politiku, ali fokus nam nije administracija nego dobrobit građana.Jedandiofinanciranja, poput vrtića može preuzeti država, ali građani ne smiju biti taoci lokalne vlasti - kaže Lalovac.

4 Aktualno Regionalni tjednik || 14. ožujka 2023., br. 985
Neven Bosilj, Miroslav Marković

ožujka 2023., br. 985 || Regionalni tjednik

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARUŠEVEC

POVJERENSTVO ZA DODJELU

JAVNIH PRIZNANJA

KLASA: 061-02/23-01/1

URBROJ: 2186-17-01/4-23-1

Maruševec, 8. ožujka 2023.

Na temelju članka 11. Odluke o javnim priznanjima Općine Maruševec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 14/14), Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Maruševec upućuje

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Maruševec u 2023. godini

I. Pozivaju se fizičke osobe, pravne osobe, ustanove, udruge građana i općinski načelnik da dostave prijedloge za dodjelu javnih priznanja Općine Maruševec.

Javna priznanja Općine Maruševec su:

1. Povelja počasnog građanina Općine Maruševec

2. Nagrade Općine Maruševec

3. Plaketa Općine Maruševec

II. Za počasnog građanina Općine Maruševec može se predložiti istaknuti i ugledni građanin Republike Hrvatske i druge države, koji je svojim djelovanjem, zaslugama, postupcima, te ugledom znatno pridonio promicanju, značaju ili ugledu Općine Maruševec, te ostvarivanju njenog svekolikog razvoja i unapređenja u zemlji i inozemstvu.

III. Nagrade Općine Maruševec su:

1. Nagrada za životno djelo

2. Nagrada za iznimna dostignuća u proteklom razdoblju

3. Nagrada za doprinos ugledu i promociji Općine Maruševec u zemlji i svijetu.

Za nagradu za životno djelo mogu se predložiti pojedinci za djelo iznimne važnosti ostvareno na svim područjima djelovanja u zemlji ili svijetu.

Za nagradu za iznimna dostignuća u proteklom razdoblju mogu se predložiti pojedinci, pravne osobe, ustanove, udruge građana i drugi za postignuta iznimna dostignuća na svim područjima djelovanja u zemlji ili svijetu u proteklom razdoblju.

Za doprinos ugledu i promociji Općine Maruševec u zemlji i svijetu mogu se predložiti pojedinci, pravne osobe, ustanove, udruge građana i drugi za izniman doprinos ugledu i promociji Općine Maruševec u zemlji i svijetu.

IV Za plaketu Općine Maruševec mogu se predložiti pojedinci, pravne osobe, ustanove, udruge građana i drugi za obavljanje trajnije općepriznate djelatnosti kojom su znatno pridonijeli razvoju Općine Maruševec ili za djelovanje na promociji Općine Maruševec u zemlji i svijetu.

V. Kriteriji za dodjelu javnih priznanja:

a) za pojedince - da se radi o istaknutom pojedincu koji je svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim radom ili drugim javnim radom dao trajan doprinos i izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvitku pojedinih područja, odnosno izuzetan doprinos međunarodnoj promidžbi

Općine Maruševec,

- da se radi o pojedincu koji u svojoj radnoj i životnoj sredini uživa ugled uzornog radnika, stručnjaka, te čestitog građanina,

b) za pravne osobe

- da je ostvarila izuzetne poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti u ukupnom gospodarskom ili društvenom životu, te dala doprinos promociji i ugledu Općine Maruševec u zemlji i svijetu, - da podmiruje svoje zakonske obveze prema radnicima i državi.

VI. Rok za podnošenje pisanih prijedloga je zaključno sa 30. ožujka 2023. godine

Uz prijedloge treba priložiti:

a) za pojedince – životopis kandidata, tijek njegovog rada i ostvarenih rezultata, temeljito obrazloženje razloga predlaganja i obavezno pismenu suglasnost osobe na svoju kandidaturu za javno priznanje;

b) za pravne osobe – osnovne podatke o ustroju i djelatnosti, ostvarene rezultate rada i temeljito obrazloženje razloga predlaganja i obavezno pismenu suglasnost odgovorne osobe u pravnoj osobi na kandidaturu pravne osobe za javno priznanje.

Uz prijedlog se prilaže i odgovarajuća dokumentacija – objavljeni rad, analize, prikazi, kritike, pisanje stručnog i drugog tiska, natjecateljski rezultat i sl.

Prijedlozi se podnose Povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja

Općine Maruševec na adresu: OPĆINA MARUŠEVEC

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Maruševec Maruševec 6 42243 Maruševec sa naznakom: «prijedlog za dodjelu javnih priznanja».

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA Damir Šprem

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA OPĆINA VIDOVEC

KLASA: 931-01/23-01/04

URBROJ: 2186/10-02/1-23-01 Vidovec, 09.03.2023.

JAVNI POZIV

Nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na sljedećim katastarskim česticama :

• k.č. 717/31, 717/66 u k.o. Vidovec da pristupe omeđivanju katastarskih čestica, a u svrhu utvrđivanja postojećih međa i drugih granica dana 16.03.2023. u 10.00 sati

• k.č. 908, 441/16 u k.o. Vidovec, NC 2-001 (Podnačni put) da pristupe omeđivanju katastarskih čestica, a u svrhu utvrđivanja postojećih međa i drugih granica dana 16.03.2023. u 12.00 sati

Obavještavamo nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa gore navedenim katastarskim česticama, da će Općina Vidovec započeti sa utvrđivanjem granica zemljišta, a u svrhu izrade

• Geodetskog elaborata za provedbu Građevinske dozvole, odnosno drugog akta na temelju kojeg je izgrađena građevina

• Geodetskog elaborata izvedenog stanja ceste

Općina Vidovec započet će sa obilježavanjem granica zemljišta na gore navedenim česticama dana 16.03.2023. u 10.00 sati

uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Tomislava Gužvinca, ing.geod., broj ovlaštenja GEO 912, odgovorne osobe ureda ovlaštenog inženjera geodezije, Varaždin, Juraja Križanića 15a koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene. Nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na gore navedenim dionicama pozivaju se na uvid u izrađeni geodetski elaborat u prostorijama Općine Vidovec dana 20.03.2023. godine u vremenu od 9:00 do 11:00 sati.

Načelnik: Bruno Hranić

5 Oglasi 14.
Načelnik Općine Vidovec objavljuje

U SVETOM ĐURĐU PROIZVODE 42 MILIJUNA JAJA GODIŠNJE, A

Zašto rastu cijene jaja? Jer su troškovi porasli posto, a zbog ptičje gripe vlada nestašica

Povećani su svi troškovi, od cijena hrane, pa do plina, struje, goriva, prijevoza, ambalaže, posebice papira. Proizvođači se nadaju da će se regulirati

PIŠE: AMALIJA ŠAŠEK asasek@regionalni.com

Na njihovoj farmi u Svetom Đurđu godišnje se proizvede više od 42 milijuna jaja, a osim što imaju najmoderniju tehnologiju, prvi su u Hrvatskoj počeli s proizvodnjom jaja gdje nesilice nisu u kavezima. Ivana i Dražen Čurila, brat i sestra iz Ludbrega, 8. studenog prošle godine proslavili su deseti rođendan farme i tvrtke Luneta. To je, naime, obljetnica od kad su prve nesilice stigle na njihovu farmu. Od tad je, kažu, bilo puno uspona i padova, ali to ih nije spriječilo da se redovito prijavljuju na natječaje i ulažu u tehnologiju, a samim time i kvalitetu. Zbog toga se ponose brojnim međunarodnim certifikatima koji jamče kvalitetu, a od nedavno Lunetina jaja označena su i žigom “Dokazana kvaliteta”. Crveni žig znači nadstandard koji je certificirala Europska komisija.

Krenuli od nule Luneta trenutno ima 22 zaposlena domaća radnika, a većina ih je iz Općine Sveti Đurđ. Treba spomenuti i da su Ivana i Dražen prije 11 godina krenuli od nule, odnosno od ideje. Potom su svoj plan obrazložili u opsežnoj dokumentaciji za prijavu na EU fondove i dobili sredstva. Sad su jaja iz Svetog Đurđa u supermarketima diljem Hrvatske, a dio proizvode i za izvoz.

Povod za razgovor s ovim mladim poduzetnicima bio je, među ostalim, značajan rast cijena jaja ove godine. Hrvatska je, prema podacima Tržišnog cjenovnog informacijskog sustava u poljoprivredi (TISUP), na samom vrhu kad je u pitanju veleprodajna cijena jaja.

cijene stočne hrane i energenata, najveći je poticaj tom rastu dala epidemija ptičje gripe od koje je u prošloj godini stradalo više od 50 milijuna komada peradi u Europi.

- Troškovi su drastično porasli, za više od 100 posto, a na svjetskom tržištu došlo je i do nestašice jaja zbog ptičje gripe. Sve to dovelo je do rasta cijena jaja – objašnjava Dražen Čurila.

Hrvatska je u veljači imala najvišu prosječnu veleprodajnu cijenu jaja od svih članica Europske unije

Međutim, za razliku od ostalih proizvoda čijem rastu cijena svjedočimo svaki put kad odemo u trgovinu, i to više od dvije godine, čini se kao da se rast cijena jaja dogodio naglo.

- Djelomično i je tako.

Prva farma u Hrvatskoj gdje nesilice nisu u kavezima

Proizvodnja jaja iz podnog uzgoja počela je 2012. godine otvorenjem najmodernije farme za proizvodnju jaja iz uzgoja bez kaveza na ovim prostorima. Sa takozvanim alternativnim načinom uzgoja koji se odvija bez kaveza Luneta d.o.o. krenula je s kapacitetom od 48.000 kokoši nesilica smještenih u dva peradarnika. Godišnja proizvodnja iznosila je oko 14 milijuna jaja. U međuvremenu dobili su i brojne certifikate koji kupcima jamče kvalitetu.

Povećanje proizvodnih kapaciteta postignuto je 2017. godine uz sufinanciranje iz EU fondova za ruralni razvoj. Dogradnjom farme

izgrađena su još četiri peradarnika u kojima se kokoši nesilice drže slobodne u podnom uzgoju bez kaveza, prošireni su pakirni kapaciteti, dograđen je spremnik za odlaganje stajskog gnojiva te su nabavljena gospodarska vozila. Na cjelokupnom gospodarstvu jaja iz podnog uzgoja proizvodi 144.000 kokoši nesilica koje tokom godine iznesu oko 42 milijuna jaja. S namjerom postizanja ekonomičnijeg poslovanja i brige o zaštiti okoliša izvršeno je ulaganje u obnovljive izvore energije. Sufinancirana je, naime, sunčana elektrana te se od 2018. godine koristi električna energija za vlastite potrebe iz obnovljivih izvora.

Otkupna cijena kukuruza prije tri godine bila je 80 lipa dok je ove godine bila 2,65 kuna. Najveći trošak u proizvodnji jaja je upravo stočna hrana. To je otprilike 70 posto troškova

stočna hrana. To je otprilike 70 posto troškova – kaže Dražen.

Osim toga, cijena energenata otišla je u nebo. - Porasla je i cijena energije, najviše se u peradarstvu koristi plin za grijanje objekata. Mali pilići griju se na 33 ili 34 stupnja. Poskupila je i struja, koja se koristi pretežito za ventilaciju. Znači svi troškovi su enormno porasli, cijena kukuruza je sad na povijesno visokoj razini. To je krenulo u vrijeme pandemije, kad je došlo do zastoja u svim lancima dobave. Onda je došao rat u Ukrajini, a na sve to došla je i ptičja gripa koja je poharala Nizozemsku, Poljsku, Španjolsku, Francusku…

To je uzrokovalo nestašicu jaja u pojedinim zemljama, ne samo u Europi nego i u drugim dijelovima svijeta poput SAD-a, Japana, Australije, ali i u Argentini, te Brazilu koji je veliki proizvođač piletine. Na sreću ptičja gripa nije obuhvatila hrvatske farme – objasnio je Dražen Čurila.

Kažu da se nadaju kako će se u što skorije vrijeme regulirati tržište, posebice vezano za žitarice i stočnu hranu, što bi onda omogućilo i snižavanje cijena jaja.

Ivana i Dražen najavljuju i nova ulaganja u proizvodnju. Za otprilike tri mjeseca stiže im novi stroj, kojim će dodatno unaprijediti proizvodnju, odnosno sortiranje jaja.

Hrvatska je, naime, u veljači imala najvišu prosječnu veleprodajnu cijenu jaja od svih članica Europske unije, pa su jaja iz najprodavanijeg razreda L i M u siječnju u veleprodaji u Hrvatskoj koštala 292,49 eura za sto kilograma.

Drastičan rast troškova

Cijene jaja u cijelom su svijetu u drugoj polovici prošle godine snažno porasle, a uz

Nama su troškovi rasli unazad dvije godine, ali donedavno nije rasla cijena jaja, što je proizvođačima stvaralo dodatne probleme – objašnjavaju Dražen i Ivana.

Povećani su svi troškovi, od cijena hrane, pa do plina, struje, goriva, prijevoza, ambalaže, posebice papira. Također, s rastom inflacije rasle su i plaće.

- Otkupna cijena kukuruza prije tri godine bila je 80 lipa dok je ove godine bila

2,65 kuna. Najveći trošak u proizvodnji jaja je upravo

Uz to, samo poslovanje unaprijedili su i vlastitim uzgojem nesilica. Više ih ne uvoze već ih uzgajaju na zasebnoj farmi u Prilesu. - Dosad smo uvozili 144.000 nesilica godišnje, jer ih u Hrvatskoj nema dovoljno za uzgoj bez kaveza. Budući da naše nesilice nisu ukavezu,odpočetkamoraju naučiti letjeti i kretati se. Period od jednodnevnog pilića do razvoja u nesilicu traje pet mjeseci i jako je važan, asadagasamikontroliramo, čime možemo poboljšati kvalitetu nesilice, pa time i jaja – objasnila je Ivana.

6 Aktualno Regionalni tjednik || 14. ožujka 2023., br. 985
Uzgojna farma u Prilesu Farma nesilica u Svetom Đurđu

NESILICE SAMI UZGAJAJU

porasli za više od 100

na svjetskom tržištu

regulirati tržište žitarica i stočne hrane, što bi bio preduvjet za pad cijena jaja

PRIZNANJA ISTAKNUTIM ČLANOVIMA HNS-a

Božidaru Hajsoku i Zvonku Šamecu nagrada “Krešimir Džeba”

V.d. predsjednika HNS-a Mirko Korotaj nagradu Krešimir Džeba za 2021. godinu uručio je gospođi Hajsok, dok je nagradu za 2022. godinu preuzeo Mirko Koren, predsjednik podružnice Trnovec Bartolovečki.

Nagrada “Krešimir Džeba” koju Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati svakegodinedodjeljujesvojim članovima za predan rad, uspješne rezultate te izuzetan doprinos razvoju HNS-a i ove je godine dodijeljena na sjednici Središnjeg odbora HNS-a i to za prethodne dvije godine. Nagrada “Krešimir Džeba” za 2021. godinu, posthumno je dodijeljena dugogodišnjem istaknutom članu HNS-a Božidaru Hajsoku. Božidar Hajsok iz Ludbrega je bio član HNS-a od 1999. godine kada počinje intenzivno raditi na obnavljanju aktivnosti Podružnice HNS-a Ludbreg. IzabranjezapredsjednikapodružniceHNS-auLudbreguu razdoblju 2003.-2009. godine te član Središnjeg odbora u dvamandata.ObnašaojedužnostvijećnikaGradskogvijeća Grada Ludbrega u nekoliko mandata te bio vijećnik Županijske skupštine Varaždinske županije.Godine2009.postao je zamjenik gradonačelnika Grada Ludbrega i tu dužnost obavljao je do 2013. godine. Svojim trudom, radom i energijom dao je velik doprinos jačanju stranačke organizacije, prepoznatljivosti stranke i dobrimizbornimrezultatima.

Za 2022. godinu, nagrada “Krešimir Džeba” dodijeljena je Zvonku Šamecu, također dugogodišnjem istaknutom članu HNS-a ŽO HNS-a Varaždinske županije. Zvonko Šamec iz Trnovca Bartolovečkog je član HNS-a od 2004. godine. Uz vođenje

podružnice HNS-a Trnovec Bartolovečki uspješno je obavljao funkciju načelnika općine u dva mandata, od 2013. do 2021. godine s puno

Božidaru Hajsoku nagrada je dodijeljena posthumno, a u HNS-u napominju da je svojim trudom, radom i energijom dao velik doprinos jačanju stranačke organizacije, prepoznatljivosti stranke i dobrim izbornim rezultatima

entuzijazma i odlučnosti. Također, obavljao je dužnost člana Središnjeg odbora

HNS-a i člana predsjedništva Županijske organizacije. Svojim dosadašnjim izrazitim angažmanom, zalaganjem i trudom u obavljanju svojih dužnosti u političkom životu lokalnesamoupravetevelikim učešćem u radu Podružnice HNS-aTrnovecBartolovečkii ŽupanijskeorganizacijeHNSa zaslužio je biti ponosan dobitnik nagrade “Krešimir Džeba”.

V.d. predsjednika HNS-a Mirko Korotaj nagradu Krešimir Džeba za 2021. godinu uručio je gospođi Hajsok, dok je nagradu za 2022. godinu preuzeo Mirko Koren, predsjednik podružnice Trnovec Bartolovečki.

Dodjeli nagrada prisustvovala je i gospođa Vera Džeba koja je izrazila zahvalu na čuvanju lika i djela Krešimira Džebe te svim članicama i članovima poželjela puno uspjeha u daljnjem radu.

7 Aktualno 14. ožujka 2023., br. 985 || Regionalni tjednik
nestašica
PIŠE: AMALIJA ŠAŠEK asasek@regionalni.com Ivana i Dražen Čurila Luneta Nagrade je uručio v.d. predsjednika HNS-a Mirko Korotaj Zvonko Šamec

ROTIRKASUDNICA

U IVANOVCU PRONAĐENE AMPULE TESTOSTERONA

U Ivanovcu u utorak, 7. ožujka temeljem naloga Županijskog suda u Varaždinu pretražene su prostorije obiteljske kuće i druge pripadajuće prostorije kojima se koristi 25-godišnjak. Prilikom pretrage policijski službenici Službe kriminalističke policije Policijske uprave međimurske pronašli su pet PVC smotuljaka ispunjenih materijom nalik na drogu sintetski kanabinoid sveukupne masa 113,8 grama, PVC smotuljak

NEZAPAMĆENA MAKLJAŽA

U TRNOVCU

Sudjelovao istaknuti član HDZ-a

Mnogi se pitaju što se to dogodilo u ugostiteljskom objektu u Trnovcu u Ludbreškoj ulici oko ponoći u subotu, 11. ožujka.

Naime, trojica muškaraca starosti 22, 34 i 60 godina sudjelovali su u nezapamćenoj makljaži.

Oni su prvo pod utjecajem alkohola udarali rukama i nogama po glavi i tijelu četvoricu muškaraca te jednu ženu koja ih je pokušavala smiriti, pri čemu su je vrijeđali i naguravali.

Također su razbijali inventar ugostiteljskog objekta, na način da su bacali čaše i flaše po podu. Nakon što su se udaljili iz ugostiteljskog objekta na parkiralište, temeljem dojave na mjesto događaja stigla je ophodnja Policijske postaje Varaždin. Policijski su službenici započelipostupanjeipristupili navedenima te zatražili na uvid osobne iskaznice radi utvrđivanja identiteta, pri čemu su odmah napadnuti od spomenute trojice muškaraca.

Navedeni su napali policijske službenike na način da su ih naguravali i udarali rukama i nogama po tijelu. Zbog toga su policijski službenici nad istima započeli uporabu sredstva prisile i to tjelesnu snagu.

– Kad su trojica napadača srušila jednog od policajaca na tlo te ga počeli gušiti, drugi je policijski službenik poradi visokog intenziteta i dinamike napada, zbog odbijanjanapadaspomenute trojice na drugog policijskog službenika, u krajnjoj nuždi, ispalio jedan upozoravajući hitac iz službenog vatrenog oružja u zrak – ističe PU varaždinska. Kako su u međuvremenu na mjesto događaja pristigli

i drugi policijski službenici u pomoć, napadači su uz uporabusredstavatjelesnesnage i sredstava za vezivanje savladani te je uspostavljeno povoljno stanje javnog reda i mira. Napadnutoj dvojici policijskih službenika je zbog zadobivenih ozljeda pružena medicinska pomoć te je utvrđeno da su uslijed udaraca napadača zadobili ozlijede po glavi, nosu, zubima i po tijelu.

Njihove su ozlijede okvalificirane kao lake. Medicinska je pomoć pružena i trojicinapadačatejeutvrđenoda isti prilikom uporabe sredstava prisile nisu zadobili nikakve ozljede. Sva trojica napadača su uhićena te je u tijeku kriminalističko istraživanje za kaznena djela Prisila prema službenoj osobi i Napad na službenu osobu, nakon čega će se podnijeti kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

Također će se protiv njih Općinskom sudu u Varaždinu podnijeti i optužni prijedlog zbog prekršaja iz čl. 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Navedeni su u nedjelju, 12. ožujka dovedeni sutkinji istrage Županijskog suda u Varaždinu koja je im je odredila mjere opreza i to zabranu posjećivanja ugostiteljskom objektu u Ludbreškoj ulici u Trnovcutezabranupribližavanja oštećenim policijskim službenicima Policijske postajeVaraždin,naudaljenost manju od 100 metara.

Neslužbeno doznajemo da su 60-godišnjak i 34-godišnjak, otac i sin. Riječ je o uglednoj poduzetničkoj obitelji iz Zamlake. Otac je član Općinskog vijeća Trnovca Bartolovečkog te je predsjednik kluba vijećnika HDZ-a.

ispunjen drogom kokain ukupne mase 0,7 grama, PVC smotuljak ispunjen drogom

marihuanom ukupne mase 1 gram, 83 ampule testosterona (ulje) te digitalnu vagu za precizno mjerenje. Zbog neovlaštenog posjedovanje ampula testosterona namijenjenih daljnjoj prodaji te time počinjenja kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa tvari zabranjenih u sportu, protiv 25-godišnjaka podnijet će se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. (it)

NJEGOV AUTOMOBIL PRONAĐEN JE U KARLOVCU, A UHIĆENA JE I JEDNA OSOBA

U Varaždinu je ubijen Željko

Hatlak

Željkov otac bio je jedan od prvih mehaničara za bicikle i šivaće mašine u Varaždinu. Sin Željko jedno vrijeme radio je s ocem, ali potom je radionicu zatvorio.

osobnovozilouvlasništvužrtve te je u četvrtak, 9. ožujka u Karlovcuprovedenadokaznaradnja pretrage navedenog vozila.

Još prije tri tjedna, 24. veljače nestao je Željko Hatlak (56) iz Varaždina. On se udaljio u nepoznato osobnim vozilom marke Citroen C5 zlatno-sive metallic boje, registarske oznake VŽ432NP.

Uutorak,7.ožujka oko 17:25 u Varaždinu pronađeno je njegovo beživotno tijelo.

– Dosadašnjim kriminalističkim istraživanjem i provedenim dokaznim radnjama, utvrđeno je da se radi o muškarcu starosti 56 godina, za kojeg je Policijska uprava varaždinska dana 5. ožujka zaprimila prijavu nestanka. Također je utvrđeno da je isti preminuo nasilnom smrću – naveli su iz PU varaž-

Vrlo misteriozna je bila istraga oko ubojstva 56-godišnjeg Varaždinca

dinske.

U početku nam nije bilo poznato kako je točno preminuo samozatajni 56-godišnjak, odnosno odčijerukeilioružjajestradao. Ipak, u petak, 10. ožujka, varaždinska policija nas je izvijestila da su provedenim

Živio je sam, a iza sebe ostavio je sina Matea i kćer Dorju

Policijski službenici nastavljaju sprovođenjemkriminalističkog istraživanja po čijem ćemo dovršetkupravovremenoizvijestiti javnost o utvrđenom – ističe PU varaždinska.

Također, uhićena je i osoba za koju se sumnja da je počinila ubojstvo.

dokaznim radnjama na području grada Varaždina pronađeni predmeti i tragovi koji se dovode u vezu s počinjenim kaznenim djelom.

- Tijekom kriminalističkog istraživanjapolicijskislužbenici Policijske uprave karlovačke su na području Karlovca pronašli

Inače, Željko Hatlak je bio razveden i živio je sam. Njegov otac bio je jedan od prvih mehaničara za bicikle i šivaće mašine u Varaždinu. Sin Željko jedno vrijeme radio je s ocem, ali potom je radionicu zatvorio. Iza sebe ostavio je sina Matea i kćer Dorju.

OBDUKCIJOM SU UTVRĐENE VIŠESTRUKE OZLIJEDE PO GLAVI I TIJELU

Sin ubio 70-godišnju majku u stanu u Ivancu?

Poput bombe ivanečkim je krajem odjeknula vijest o ubojstvu 70-godišnjakinje u stanu u centru Ivanca. U subotu, 11. ožujka, u 20.05 sati, policijski službenici Policijske postaje Ivanec zaprimili su dojavu o pronalasku mrtvog ženskog tijela u stanu u Ivancu. Dolaskom na mjesto događaja utvrđeno je da je dojava istinita te se radi o tijelu 70-godišnje žene.

- Očevid na mjestu događaja proveo je zamjenik Županijske državne odvjetnice u Varaždinu uz stručnu pomoć policijskih službenika. Zbog sumnje da osoba nije preminula prirodnom smrću, zamjenik Županijske državne odvjetnice u Varaždinu na-

ložio je provođenje obdukcije koja je provedena danas, 12. ožujka. Obdukcijom je utvrđeno da je žena preminula nasilnom smrću - javila je u nedjelju varaždinska policija.

Tragičan događaj odigrao se u stanu u Ivancu na adresi Ulica Đure Arnolda 7. U stanu je živjela ubijena 70-godišnja žena za koju su susjedi rekli da je bila teško bolesna, te

njezin sin. Ubrzo se doznalo da joj je baš on izgleda nanio ozljede od kojih je preminula. - Izvješćujemo vas da je zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teško ubojstvo u Policijsku upravu varaždinsku priveden 49-godišnji muškarac. Dovršenim kriminalističkim istraživanjem i provedenom obdukcijom, utvrđeno je da joj je navedeni nanio višestruke ozlijede po glavi i tijelu, uslijed kojih je preminula. Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, 49-godišnjak je uzkaznenuprijavuzakazneno djelo teško ubojstvo, predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave varaždinskeizvijestila je PU varaždinska u ponedjeljak, 13. ožujka.

8 Rotirka a sudnik Regionalni tjednik || 14. ožujka 2023., br. 985
PIŠE: IVAN TOMAŠKOVIĆ ivan@regionalni.com

Slastičar (m/ž)

Želiš li biti dio slatke priče duge preko desetljeća u srcu grada Varaždina? Pridruži se timu Kavane Grofica Marica i u dinamičnom okruženju stvaraj tradicionalne slastice na inovativan način! Tražimo 4 slastičara koji dijele našu ljubav prema konditorskim proizvodima te žele doprinijeti rastu i razvoju našeg poslovanja.

OPIS POSLA

• Pripremanje slastičarskih i pekarskih proizvoda – priprema krema, biskvita, montaža, finalizacija i dekoracija kolača i torti

• Završavanje i ukrašavanje prigodnih slastica za kupce po narudžbi – korištenje masa za oblaganje poput fondanta, jestivih pokrivki, čokolade i dr.

• Pridržavanje propisa za skladištenje namirnica

• Održavanje kvalitete hrane i higijenskih standarda

• Ostali poslovi prema nalogu voditelja proizvodnje

UVJETI

• Ljubav prema pripremi slastica

• Formalno slastičarsko obrazovanje je prednost, no nije uvjet

• Želja za daljnjim obrazovanjem, rastom i razvojem u svijetu slastičarstva

• Spremnost na rad u izazovnom i dinamičnom okruženju

ŠTO NUDIMO

• stimulativnu plaću

• rad isključivo u prijepodnevnoj smjeni

• slobodne nedjelje

• osigurano dodatno slastičarsko obrazovanje – masterclassovi svjetski poznatih slastičara; višemjesečna edukacija u renomiranim obrazovnim ustanovama

• mogućnost zaposlenja na neodređeno

• rad u profesionalnom i dinamičnom okruženju

Poslodavac: EKOS CAKES d.o.o. za proizvodnju i trgovinu pekarskih proizvoda

Kontakt:

• mobitel: 099 3134005

• e-mail: martinakavana@gmail.com

PRODAJE SE

GRAĐEVINSKO

ZEMLJIŠTE NA VIŠE

LOKACIJA

- VARAŽDIN ČKBR 3705/4 - 677 M2

- KUĆAN MAROF ČKBR 887 - 1197 M2

- GORNJI KUĆAN ČKBR 3 – 1450 M2

NAZVATI BROJ MOBITELA: 091/3520-081

Tvrtka Leier-Leitl d.o.o., Zagrebačka 89, 42 204 Turčin objavljuje

OGLAS ZA RADNA MJESTA:

OPERATER PROIZVODNOG STROJA

Radni zadaci:

- Nadzor stroja u proizvodnji opeke

- Praćenje tijeka proizvodnje, kontrola procesnih parametara

- Praćenje kvalitete proizvodnje

- Predpodešavanje stroja

- Redovito jednostavno održavanje stroja i radne okoline (čišćenje, podmazivanje, …)

- Otklanjanje zastoja u proizvodnji

- Obavljanje drugih poslova u proizvodnji prema nalogu nadređenog

- Pridržavanje pravila zaštite na radu

Vaše kvalifikacije:

- SSS, VKV, KV, PKV, NKV

- Poznavanje osnova rada strojeva

- Odgovornost, motiviranost, pedantnost, komunikativnost

- Želja za usavršavanjem i timskim radom

- Spremnost na smjenski, noćni rad i rad vikendom

- Poželjno posjedovanje dozvole za upravljanje viličarem, nije uvjet

- Poželjno završeno obrazovanje elektro ili strojarske struke, nije uvjet

Naše prednosti:

- Nadprosječna plaća

- Redovita primanja uz dodatke

- Ugovor na određeno s mogućnošću produljenja na neodređeno

- Naknada za prijevoz

- Naknada za topli obrok

- Nagrade prema rezultatima

- Uredno poslovno i proizvodno okruženje

Radni zadaci:

VILIČARIST

- Prijevoz pakirane opeke sa proizvodne linije na skladište

- Kontrola oznaka i kvalitete pakiranja

- Redovito jednostavno održavanje stroja i radne okoline (čišćenje, podmazivanje, …)

- Otklanjanje jednostavnih zastoja na stroju

- Utovar pakirane robe na kamione za otpremu

- Istovar ulaznih roba i materijala

- Obavljanje drugih poslova u proizvodnji prema nalogu nadređenog

- Pridržavanje pravila zaštite na radu

Vaše kvalifikacije:

- SSS, VKV, KV, PKV, NKV

- Poznavanje osnova rada strojeva

- Odgovornost, motiviranost, pedantnost, komunikativnost

- Želja za usavršavanjem i timskim radom

- Spremnost na smjenski, noćni rad i rad vikendom

- Obavezno posjedovanje dozvole za upravljanje viličarem, nije uvjet

- Poželjno završeno obrazovanje elektro ili strojarske struke, nije uvjet

Naše prednosti:

- Nadprosječna plaća

- Redovita primanja uz dodatke

- Ugovor na određeno s mogućnošću produljenja na neodređeno

- Naknada za prijevoz

- Naknada za topli obrok

- Nagrade prema rezultatima

- Uredno poslovno i proizvodno okruženje

Opis radnog mjesta:

- preventivno održavanje postrojenja

- otklanjanje kvarova u postrojenju

- zamjena neispravnih i dotrajalih dijelova

- vođenje brige o zalihi rezervnih dijelova

- poznavanje rada sa senzorima i PLC

- poznavanje rada s instalacijama pogona

Uvjeti:

ELEKTRIČAR

- radno iskustvo minimalno godina dana na istim ili sličnim poslovima

- visoka razina motivacije i odgovornosti u radu

- želja za osobnim i profesionalnim razvojem

- minimalno SSS

- tehničko razumijevanje

Što nudimo

Ako ste zainteresirani za opisano radno mjesto nudimo Vam:

- redovita primanja

- mogućnost stalnog usavršavanja

- rad u dinamičnom i motivirajućem timu

- mogućnost stalnog zaposlenja

Zainteresirani kandidati mogu poslati svoj životopis i zamolbu poštom na LEIER-LEITL d.o.o., Zagrebačka 89, 42 204 Turčin ili e-mailom na office@leier.com.hr.

Samo kandidati koji uđu u uži krug biti će kontaktirani. Očekivan broj zaposlenika: jedan izvršitelj

Prijavom na oglas kandidat daje pravo zadržavanja predane dokumentacije u arhivi poslodavca unutar 6 mjeseci.

9 Oglasi 14. ožujka 2023., br. 985 || Regionalni tjednik

GRADONAČELNICA CIVIDINI OBIŠLA RADOVE NA DOMU U SAVSKOJ VESI

Novi Društveni i Vatrogasni dom u Savskoj Vesi polako dobiva konačni izgled. Riječ je o investiciji vrijednoj gotovo 664.000 eura za koju je Grad Čakovec putem prijave na mjeru Programa ruralnog razvoja dobio pravo sufinanciranja u iznosu od čak 80 posto. Nakon što DomuSavskojVesibudepredannaupravljanje, mještani će dobiti vatrogasno spremište, dvije garaže, urede za sastanke, dvoranu s kuhinjom te nekoliko opremljenih prostorija za mladež,

mjesne udruge, vatrogascima, članove Mjesnog odbora...

Tijek radova na ovom vrijednom infrastrukturnom projektu obišla je i čakovečka gradonačelnica Ljerka Cividini sa svojim suradnicima.

– Veliki naglasak stavljam na ravnomjerni razvoj svakog mjesnog odbora i gradskog kotara, svjesna da u svakom dijelu grada imamo sugrađane koji su zaslužili novu rasvjetu, sigurniji prijelaz ceste, ulaganje u školu, dom

ili nešto treće, ali i u investicije na koje su čekali desetljećima. Radovi idu prema planu i vjerujem da ćemo svi biti ponosni na sve ono što će Savčarke i Savčari ostvarivati u razdoblju koje dolazi, upravo zahvaljujući novim uvjetima - poručila je gradonačelnica Cividini. Otvorenje novog Doma predviđeno je za 19. kolovoza ove godine, prigodom obilježavanja Dana Savske Vesi i 100. obljetnice DVD-a Savska Ves.

ODRŽANA 15. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ČAKOVCA

Staje se na kraj širenju neugodnih mirisa, mjerit će se razina onečišćenosti zraka

Vijećnici su usvojili program mjerenja razine onečišćenosti zraka na području jugozapadnog dijela Čakovca. Kako je naglasila gradonačelnica Cividini, takva mjerenja su neophodna na područjima gdje su prošle godine utvrđena odstupanja.

PIŠE: ROBERT PEHARDA rpeharda@regionalni.com

U čakovečkoj Gradskoj vijećnici održana je 15. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca. S obzirom na to da se radilo o prvoj ovogodišnjoj sjednici, pred vijećnicima se našao niz izvješća o provedenim aktivnostima te odluka i planova provedbe budućih projekata i programa. Jedna od takvih odluka bila je i ona o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnihškolauovojgodini.

Sportski semafor

–Ovomodlukomnastavlja se investicijski ciklus opremanja školskih kuhinja, koji je započet lani. Od početka školske godine, Grad svojim osnovnoškolcima plaća užinu i to prema osmišljenim, zdravimjelovnicima.Odove kalendarske godine, država se pak priključila projektu te ga u potpunosti financira. Želimo u svim našim

Građani će nastaviti plaćati jednaki iznos komunalne

naknade kao prije konverzije kuna u eure

školama imati iste uvjete, odnosno opremu, tako da sve ono što su nutricionisti predvidjeli, kuhari mogu spremiti. Također, u dvorani II. osnovne škole kupit ćemo novi sportski semafor čime ćemo otkloniti prepreke za održavanjem košarkaških natjecanja najvišeg ranga. NapodručjuMeđimurjatrenutno nemamo takvu dvoranu pa vjerujem da će ova oprema doprinijeti daljnjem razvoju košarke u Čakovcu i Međimurju – objasnila je odluku gradonačelnica Ljerka Cividini. Veći dio sjednice bio je vezan uz teme o otpadu i davatelju javne usluge gradskom komunalnom poduzeću Čakom. Nakon rasprava vijećnici su izglasali izvješće

Uskrsnice umirovljenicima

i po prvi puta primateljima osobne invalidnine

Grad Čakovec će i ove godine svojim umirovljenicima, ali i po prvi puta svim primateljima osobne invalidnine, podijeliti prigodne uskrsnice. Pravo na uskrsnicu imaju umirovljenici čija mirovina, uključujući i inozemnu, ne prelazi 335 eura te svi građani primatelji osobne invalidnine s područja Grada Čakovca. Sredstva za tu namjenu osigurana su u gradskom Proračunu, a iznos uskrsnice s prošlogodišnjih 200 kuna, odnosno 26,54 eura, zaokružen je na 30 eura.

– U moru poskupljenja životnih troškova, nadam se da će ova socijalna mjera od 30 eura biti vjetar u leđa i omogućiti svim našim sugrađanima dostojanstvene blagdane – poručila je čakovečka gradonačelnica.

prihvatili i odluku o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade.

– Riječ je o izmjeni i dopuni odluke donesene prošle godine u okviru konverzije kuna u euro. Današnjom sjednicom umjesto na dvije, vrijednost boda iz kune u euro pretvoren je u četiri decimale te će time iznosi koje građani plaćaju temeljem komunalne naknade biti isti kao i prošle godine, samo izraženi u eurima – rečeno je tijekom rasprave.

Usvojen je i program mjerenja razine onečišćenosti zraka na području jugozapadnog dijela Čakovca. Kako je naglasila gradonačelnica Cividini, takva mjerenja su neophodna na područjima gdje su prošle godine utvrđena odstupanja.

Tko ugrožava našezdravlje?

Svi koji zadovoljavaju uvjete za dobivanje uskrsnice, trebaju donijeti osobnu iskaznicu ili drugi identifikacijski dokument, a umirovljenici i potvrdu o visini mirovine za veljaču. Uskrsnicu uz predočenje svih potrebnih dokumenata može podići i član obitelji u ime umirovljenika ili primatelja osobne invalidnine. Podjela uskrsnica, kao i ranijih godina, organizirat će se prije Uskrsa, od 28. ožujka do 6. travnja, u čakovečkoj Gradskoj vijećnici, svakog radnog dana 9 do 12 sati.

o lokacijama, količinama, troškovima i mjerama za provedbu uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Čakovca za 2022. godinu, izvješće o sprječa-

vanju odbacivanja otpada i provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada za ovu godinu. Također, usvojeno je izvješće o radu Čakom. Vijećnici su

– Također, građani se često žale da se u određenim dijelovima grada, pogotovo uvečernjiminoćnimsatima, šire neugodni mirisi. Želimo utvrditi je li to točno, što je uzrok i ukoliko neka od tvornica ispušta nedozvoljene kemijske spojeve te time ugrožava zdravlje svih nas, imati dokaze pomoću kojih možemo poduzeti daljnje

korake. Veliki broj građana oko onečišćenja zraka očituje se putem društvenih mreža, a neke napisane činjenice koje ne stoje, treba pojasniti. Važnojenaglasitidaaplikacije koje pokazuju da je kvaliteta zraka u Čakovcu loša, a ponekad i opasna po zdravlje, mjere količinu čestica dušikovog monoksida te ostalih spojeva nastalih izgaranjem prvenstveno fosilnih goriva. Grad Čakovec poduzima sve što mu je zakonski na raspolaganju da bismo svi udisali zrak koji nije opasan za zdravlje, a usvojeniprogramjenovikorak prema tome – objasnila je gradonačelnica Cividini.

Grad nastavlja s investicijskim

ciklusom opremanja

školski kuhinja da bi svi učenici imali jednake uvjete

Osnovano je i imenovano Povjerenstvo za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čakovca, koje čine članice Mirjana Varga i Magdalena Trstenjak, uz predsjednika Ivicu Križaića. Među usvojenim odlukama su i one o III. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja “Martane – zona male privrede” Čakovec, o raspolaganju imovinom u vlasništvu i suvlasništvu Grada Čakovca te o kriterijima za financiranje redovitedjelatnostiJavnevatrogasne postrojbe Čakovec u 2023. godini.

10 Aktualno Regionalni tjednik || 14. ožujka 2023., br. 985

VARAŽDINAC KRUNOSLAV GAJŠEK NA SAHARA MARATONU

Saharci su zaboravljeni, a trenutno nemaju dovoljno pitke vode

Ove godine na najekstemnijem maratonu na svijetu, koji se trči u znak podrške autohtonom narodu Zapadne Sahare, nastupilo je 200 trkača i trkačica

PIŠE: IVAN TOMAŠKOVIĆ ivan@regionalni.com

VaraždinacKrunoslavGajšek ponovno je nastupio na Sahara Maratonu koji se svake godine održava u znak podrške autohtonomnaroduZapadneSahare. Riječ je o najekstremnijem maratonu na svijetu koji se trči isključivopopustinji.Krunoslavu je ovo bio drugi nastup. – Ponovno sam istrčao 10 kilometara. Ovaj put nastupilo je 200 trkača i trkačica. Ponovno su bile ogromne oscilacije u temperaturi. U jutarnjim satima oko pet Celzijusa, a kad je

Varaždinac je istrčao 10 kilometara, no sportski aspekt nije mu bio u prvom planu

krenula utrka oko 40 Celzijusa –ispričaonamjesvojeiskustvo 34-godišnji Varaždinac.

Humanitarac

Maraton je krenuo u utorak, 28. veljače od grada Tindufa. SportskiaspektKrunoslavunije bioprimaran,većhumanitarni. Sasobomjeponioraznuodjeću, obuću i računalnu opremu koju je donirao ljudima koji godinama već žive u izbjeglištvu.

– Obitelji kojoj sam bio smještan pomogao sam novčanim prilozima. Tim gostoljubivim ljudimamalojedovoljno–objasnio je Gajšek.

Naime, Zapadna Sahara je zemlja površine 266.000 četvornihkilometara.Tojejedina

regija na afričkom kontinentu čiji status poslije perioda kolonijalizma još nije uređen. Zemlja je bila španjolska kolonija, aautohtonistanovnici Zapadne Sahare, Saharci su nakratko bili opijeni idejom slobode i nezavisnosti. Mauritanija i Maroko podijelili su Zapadnu Saharu 1975. godinepremaMadridskom sporazumu. Ipak, 1979. godine Mauritanija sepovuklaizOuedEd-Dahaba, koji predstavlja trećinu Zapadne Sahare, nakon potpisivanja mirovnog sporazuma s oru-

Gajšek je bio jedini natjecatelj iz Hrvatske koji je nastupio na ovogodišnjem Sahara maratonu

žanom formacijom Zapadne Sahare – Polisario, a u skladu s tim sporazumom odrekla se bilo kakvih zahtjeva prema Zapadnoj Sahari. Maroko je, međutim, spojio ovu regiju s regijom Saguia elHamra, koja je bila pod njegovom kontrolom i predstavlja dvije trećine Sahare kao sastavni dio svog teritorija.

Autohtoni narod je bježao prema alžirskoj granici, no često je kolone izbjeglica bombardiralamarokanskaavijacija. Izbjeglice su se tako uputile

prema dijelovima Sahare gdje i dandanas žive u nekoliko izbjegličkih kampova.

Teška situacija –RazgovarajućisaSaharcima shvatio sam da im je sada još teže nego prije. Humanitarna pomoć iz cijelog svijeta sada se šalje većinom u Ukrajinu. Saharcisuzaboravljeni.Nadam se da će se nešto poduzeti, jer ti ljudi doslovno nemaju dovoljno pitke vode – ističe Varaždinac koji će i iduće godine nastupiti na Sahara Maratonu.

– Pričao sam s putopiscem Damirom Vujnovcem, da iduće godine zajedno idemo na Sahara Maratonu. Ako će biti sve u redu, i iduće godine ću nastupiti, jer svijet mora čuti za višegodišnje probleme jadno autohtonog naroda Zapadne Sahare – zaključio je Gajšek.

11 Život 14. ožujka 2023., br. 985 || Regionalni tjednik

LUDBREG PROVODI 18 EU PROJEKATA, PLANIRAJU JEFTINIJI JAVNI PRIJEVOZ, BRENDIRAJU

Bilić: Mi smo očito u raljama administracije i političke

Stoji projekt aglomeracije jer država nije osigurala financijska sredstva, a tu su i dugo očekivani projekti poput primjerice rotora u Selniku, vodeći su po pitanju

Grad Ludbreg među vodećima je po pitanju EU projekata, a trenutno ih provode čak 18. Ulažu u komunalnu infrastrukturu, obrazovanje, a nekoliko godina unazad među prioritetima im je i brendiranjeoutdoorturizma, u čemu su i uspješni. Međutim, zapinje kad se u projekte treba uključiti država.

Tako, primjerice, stoji projekt aglomeracije jer država nije osigurala financijska sredstva, a tu su i dugo očekivani projekti poput primjerice rotora u Selniku, rekonstrukcija ceste prema Varaždinskim Toplicama… Uzsveto,javljajuseiproblemi s državnom imovinom.

Sanacija i dogradnja

Dječjeg vrtića Radost

U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Gradu Ludbregu odobrena su bespovratna sredstva za dogradnju, rekonstrukciju i opremanje Dječjeg vrtića Radost u iznosu od 3.672.000,00 HRK odnosno 487.358,15 EUR.

- Mi smo još 2012. godine započeli sa sanacijom i dogradnjom vrtića Radost i od tada se kontinuirano javljamo na natječaje – pojašnjava gradonačelnik Bilić. Tijekom prošle godine odrađene su sve pripremne radnje pa i ne čudi da je stigla pozitivna odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja koje je ranije raspisalo natječaj u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost Europske unije.

- Proširujemo vrtić i na zgradu političkih stranaka. Postojeći objekt nažalost zbog njegovog stanja u untrašnjosti moramo srušiti, ali na tom će dijelu nastati novi dio vrtića koji će biti povezan sa dosadašnjom zgradom vrtića. Uredit će se i vrtićko dječje igralište kako bi bilo sigurno i funkcionalno za broj djece smješten u vrtiću. Time zapravo zaključujemo priču uređenja i dogradnje javnog dječjeg vrtića – kaže ludbreški gradonačelnik i dodaje kako će Grad Ludbreg i u narednom razdoblju biti podrška i privatnim vrtićima - Želimo da standard djece u vrtićima bude najbolji i da sve što smo dosad ulagali u dječje vrtiće rezultira najboljom mogućom pripremom djece za školsko obrazovanje. Nadam se da će država reagirati i pomoći jedinicama lokalne samouprave u funkcioniranju dječjih vrtića jer trenutačno je to isključiva briga gradskog proračuna. Za nas je važno da s ovom završnom adaptacijom i uređenjem dječjeg vrtića omogućimo da taj obrazovni dio bude najbolji mogući – kaže gradonačelnik Bilić.

Unatoč svim problemima, Ludbreg se nekako uvijek uspije istaknuti kao grad koji nastojiosiguratištoboljiživot svima koji tamo žive.

SgradonačelnikomDubravkom Bilićem razgovarali smo ususret Danu grada, koji se obilježava 19. ožujka.

Projekt aglomeracije nikako da krene, iako je već trebao biti pred završetkom realizacije.

Da, čak su nedavno istekle i dozvole pa ih je Varkom morao produžiti. Država nije osigurala financiranje. Godinama stoje i obećanja poput rotora u Selniku, koji je ujedno i vezan uz sam projekt aglomeracije iz čisto tehničkog razloga – da se ista dionica ne kopa dva puta. Tu je i rekonstrukcija ceste premaVaraždinskimToplicama.

Imamo redovito problema i s državnim zemljištem. Zbog dvije čestice u državnom vlasništvunismouspjeliprijaviti projekt bazena, ali siguran samdaćemonaćidruginačin, mislim na ITU mehanizam. Nekejedinicelokalnesamouprave bez problema rješavaju probleme sa zemljištem, kao i probleme oko financiranja. Mi smo očito u raljama spore administracije ili smo u problemima zbog političke nedopadljivosti.

Kadvećspominjemodržavu, od prošle godine često se spominje decentralizacija, odnosno funkcionalno spajanje. Postoji li mogućnost takvog spajanja na području Ludbrega i okolnih općina?

Svevišesečinidajespajanje kakvo je država zamislila u praksi neizvedivo. Razovarao sam s načelnicima, postoji interes i plan da se spoji javna nabava, EU projekti, komunalno redarstvo… Međutim, zapelo je već na početku. Uzmimo za primjer poljoprivredno redarstvo. Mi smo

potpisalisporazumsOpćinama, ali nam Županija redovito ruši rješenja. Konkretno, poljoprivredni redar napiše rješenje primjerice u Velikom Bukovcu, Županija ga sruši. Oni, naime daju upute da bi Grad trebao redara zaposliti na 4 sata, pa Općina Sveti Đurđ na sat vremena, Veliki Bukovecnasatvremenaitako dalje. To za sobom povlači obvezu podmirenja putnih i ostalih troškova. Ako se Županija i država ne mogu dogovoriti, ne znam kako onda provoditi to funkcionalno spajanje na terenu.

Sve više se čini da je funkcionalno spajanje kakvo je država zamislila u praksi neizvedivo. Zapelo je već na početku. Uzmimo za primjer poljoprivredno redarstvo. Mi smo potpisali sporazum s Općinama, ali nam Županija redovito ruši rješenja. Konkretno, poljoprivredni redar napiše rješenje primjerice u Velikom Bukovcu, Županija ga sruši. Oni, naime daju upute da bi Grad trebao redara zaposliti na 4 sata, pa Općina Sveti Đurđ na sat vremena, Veliki Bukovec na sat vremena i tako dalje.

Ipak, uspjela je suradnja na području turizma.

Turistička zajednica područjaCentarsvijetaobuhvaća područje Grada Ludbrega, Općine Martijanec, Sveti Đurđ, Veliki Bukovec, Mali Bukovec, Jalžabet, a nedavno nam se priključila i Općina Trnovec Bartolovečki. Osnivanjem Turističke zajednicecentarsvijetaotvorila nam se mogućnosti regionalnog objedinjavanja segmentiranih turističkih resursa te spajanja cijelog područja u jedan regionalni turistički proizvod koji se može sastojati od više čimbenika, primjerice vodenog turizma, outdoor turizma, kulturnog turizma, turizma temeljenog na prirodnim dobrima.

Ranije ste spomenuli

ITU mehanizam

Sredstva osigurana za ITU

mehanizam namijenjena su za financiranje projekata koji omogućuju stvaranje povoljnijeg okruženja za poduzetnike, unaprjeđenje infrastrukture za razvoj naj-

važnijih gospodarskih sektora, rekonstrukciju kulturne baštine u svrhu razvoja turizma, ravitalizaciju zapuštenih vojnih, industrijskih i drugih područja te poboljšanje usluge javnog prijevoza. U sklopu toga u planu je primjerice realizacijeprojekataBikeparka, Kuće rijeke Bednje, kupališta i kampa, kao i općenito jače brendiranjeoutdoorturizma, gdje smo našli svoju nišu i uspješno provodimo manifestacijepoputWelcomespring festivala, Wine and walk… Grad Ludbreg najdalje je stigao s projektom integriranog prijevoza. U kojoj je sad fazi?

Cilj je uspostaviti prijevoz koji bi zadovoljavao potrebe naših sugrađana, ali i koji bi bio jeftiniji. Sad imate situaciju da recimo iz Ludbrega u Veliki Bukovec vozi jedna ili dvijelinijednevnoiliakoodete u jednu od okolnih općina autobusom, nemate se više isti dan kako vratiti. I ljudi su ovisni o automobilima. Integriraniprijevozjejedan od najvažnijih projekata ne samo Ludbrega već i svih okolnih općina jer bi mogao učiniti čitavu našu mikroregiju otpornu na sve promjene koje nas čekaju u budućnosti, prije svega demografske promjene jer osigurava jednu mobilnost naših građana na način da se ne moraju seliti u neko veće središte već da mogu sve svoje potrebe zadovoljiti tamo gdje sad žive. Utajprojektuložilismodosta novaca,aliidostatruda,dosta istraživanja i on je kroz taj integrirani prijevoz zajedno sa Hrvatskim željeznicama odnosnovlakomsadspreman za financiranje i njime bismo uveli pet autobusnih linija koje obilaze sve općine, sva naseljausvimopćinamaigradu Ludbregu, a koje će voditi ljude prema središtu njihove aktivnosti, odnosno vraćaju ih domu nakon obavljenog posla ili drugih sadržaja. Projekt je vrijedan tridesetak milijuna kuna s uključenim obnovljivim izvorima energije. Ukoliko bismo radili klasičnu priču ona bi bila puno, puno jeftinija, ali očekujemo da bismo se mogli javiti na neki od natječaja upravo koji potenciraju autobuse ili na električni pogon ili na vodik. Mi smo istovremeno s tim projektom spremili projekt punionice vodika odnosno proizvodnje solarne energije. Jedan smo od rijetkih malih gradova koji ima spreman projekt. Očekujem da ćemo uspjeti pronaći financiranje

12 Gradovi i općine Regionalni tjednik || 14. ožujka 2023., br. 985 OdKotoribedoLepoglave
Kuća rijeke Bednje bit će centar za posjetitelje

BRENDIRAJU TURIZAM, A ZAPINJE JEDINO KAD SE U PROJEKTE TREBA UKLJUČITI DRŽAVA

raljama spore državne političke nedopadljivosti

rekonstrukcija ceste prema Varaždinskim Toplicama… Uz sve to, javljaju se i problemi s državnom imovinom. Ipak, u Ludbregu ne odustaju i pitanju EU projekata.

Integrirani prijevoz je jedan od najvažnijih projekata ne samo Ludbrega već i svih okolnih općina jer bi mogao učiniti čitavu našu mikroregiju otpornu na sve promjene koje nas čekaju u budućnosti, prije svega demografske promjene jer osigurava jednu mobilnost naših građana na način da se ne moraju seliti u neko veće središte već da mogu sve svoje potrebe zadovoljiti tamo gdje sad žive.

za ovaj projekt jer je uistinu kvalitetan i vrijedan i sve susjedne općine jednako su kao i mi zainteresirane da on zaživi. Realizacija projekta bi ujedno značila i uštedu gospodarstvu jer bi stanovnici našegakrajamoglisposlaina posaoodlazitiautobusomkoji je jeftiniji od javnoga prijevoza, a tu je i smanjenje emisija stakleničkih plinova. Ide se u energetsku obnovu zgrade uprave...

Svi smo se suočili s problemom energenata, ponajprije s plinom, gotovo 90 posto kućanstava koristi plin kao energent i sve javne ustanove i mi smo se odlučili još i prije ove krize krenuti u energetsku obnovu zgrade gradske uprave, županijske i državne uprave, jer sve se nalazi na jednom mjestu, a prije toga smo riješili energetskom obnovom dječji vrtić, centar za kulturu, gradsku knjižnicu i muzej i ostala je još naša zgrada. Projekt je vrijedan oko 4 milijuna kuna i bit će sufinanciran u 40 postotnom iznosu,dakleumaksimalnom iznosu od strane Fonda za zaštitu okoliša, a time saniramo

zgradu u tom energetskom dijelu u potpunosti. Uređuje se krov, uređuju se u potpunosti električne i svjetlosne instalacije, Internet, ali ono što nam je najvažnije, izbacujemo plin kao glavni energent i prebacujemo se na dizalicu topline i voda. Time ćemo tijekom zime grijati sve prostorije, a tijekom ljeta hladiti iimatijedanbalansiraniradni prostor za sve koji unutra rade te one koji dolaze kao korisnici usluga. Na taj način moderniziramo rad gradske uprave i činimo ga ekološki

Lukom treba Gradu Ludbregu i cilj je dodatno unaprijediti usluge, posebno one vezane za održavanje groblja, održavanje okoliša i javne rasvjete. Cijene otpada ne diktiramo mi, ali im se moramo prilagoditi i otpad je sve veći problem, ne samo nama i Lukomu, već i cijeloj Europi.

prihvatljivim. U planu je ove godinenatakavnačinprijaviti rekonstrukcijucijelogadvorca što je za Grad Ludbreg i Hrvatski restauratorski zavod veliki izazov u održavanju jer su troškovi grijanja enormni. Gotovo da i ne prođe sjednica Gradskoga vijeća, a da netko od vijećnika ne spomene Lukom u negativnom smislu. Zašto je to tako i kakvi su planovi s tom gradskom tvrtkom?

Potpuno razumijem nezadovoljstvo i građana i dobronamjerne kritike s političke razine. Nažalost, te dobronamjerne kritike često pojedinci zloupotrebljavaju ne bi li izrazili svoje osobne frustracije. Mislim na one glasne po društvenim mrežama, bivše političare kojima nedostaje malo pažnje.

Lukom treba Gradu Ludbregu i cilj je dodatno unaprijediti usluge, posebno one vezane za održavanje groblja, održavanje okoliša i javne rasvjete. Cijene otpada ne diktiramo mi, ali im se moramo prilagoditi i otpad je sve veći problem, ne samo nama i Lukomu, već i cijeloj Europi. Lukom je nažalost premali i ima premalo utjecaja da bi mogao utjecati na cjenovna kretanjaiopćenitonapolitiku sotpadom.Zatoubudućnosti vidim mogućnost suradnje ili spajanja s komunalnim tvrtkama u okruženju, onima u Prelogu ili Varaždinu.

13 Gradovi i općine 14. ožujka 2023., br. 985 || Regionalni tjednik
OdKotoribedoLepoglave
Dubravko Bilić Ludbreg se sve više brendira kao destinacija outdoor turizma

RADNO JE NA PODRUČJU OPĆINE TRNOVEC BARTOLOVEČKI

I posljednje ulice u naselju Trnovec dobivaju kanalizaciju i asfalt

U tijeku je i postupak javne nabave za potpunu sanaciju Ulice Augusta Šenoe u Trnovcu u vrijednosti od 100.000 eura te Kratke ulice gdje su radovi procijenjeni na 180.000 eura

NapodručjuOpćineTrnovec

Bartolovečki u tijeku su značajni infrastrukturni projekti.

Takosetrenutnoasfaltiraposljednja ulica u naselju Trnovec koja je dosad bila bez asfalta, a završavaju i radovi na izgradnji kanalizacije u Ulici Vladimira Nazora čime će čitavo naselje biti pokriveno kanalizacijskom mrežom.

No, kako je najavila načelnica Verica Vitković, Općina tu ne staje.

Ovih dana završeni su pripremni radovi u Ulici Ivana Mažuranića, a preostalo je postavljanje asfaltnog sloja čime će i posljednja ulica u naseljuTrnovecbitiasfaltirana.

Radovi vrijedni 100.000 eura u potpunosti su financirani iz proračuna Općine Trnovec Bartolovečki,azadovoljstvošto su pri samom kraju izrazila je i načelnica Vitković.

– Tek smo zakoračili u treći mjesec,amivećimamoprverezultate. Završetak radova predviđenje31.ožujka,odnosnočim se stvore uvjeti za to izvođač radova spreman je za stavljanje

završnog asfaltnog sloja. Ovo je jedna od prometnica koja će uskoro biti završena, a tu ne stajemo – rekla je Vitković.

Iako zbog nedovoljne širine prometnice u Ulici Ivana Mažuranića neće biti biciklističke staze, načelnica vjeruje da će nakon završetka radova

mještanibitiitekakozadovoljni realiziranim projektom.

U naselju Trnovec u tijeku su i radovi na izgradnji jedne sasvim nove ulice, između Dravske ulice i Zelenog puta vrijedni 148.000 eura čijim će se završetkom formirati i nova gradilišta za mlade obitelji na

području Općine. Preostalo je postavljanje asfaltnog sloja, a načelnica Vitković najavljuje kako bi radovi trebali završiti do kraja ožujka. – Ulica je duga 300 metara i vjerujemdaćeseovdjenaćidobra gradilišta za svakog tko želi graditi kuću u naselju Trnovec

– kazala je Vitković najavivši kako ovi infrastrukturni projekti nisu jedini u ovoj godini. Naime, u tijeku je postupak javne nabave za potpunu sanaciju Ulice Augusta Šenoe u Trnovcu u vrijednosti od 100.000 eura te Kratke ulice gdje su radovi procijenjeni na 180.000 eura.

– Sredstva za uređenje ovih dviju ulica također su osigurana u proračunuOpćine ivjerujemdaće radovi na njima u naredna tri, četirimjesecabitizavršeni. Preostala nam je još i sanacija Ulice Štefanec Marof za koju ćemo postupak javnenabavepokrenutitijekom godine – objasnila je Vitković. I posljednja ulica u naselju Trnovec uskoro dobiva kanalizacijsku mrežu. Riječ je o projektu vrijednom 2,8 milijuna kuna,odčegagaHrvatskevode sufinanciraju s 2,1 milijuna kuna, dok je ostatak osigurala

Općina koja će u potpunosti financirati i postavljanje novog asfaltnog sloja.

– Iako je izvođač radova izgradnju kanalizacijske mreže planirao završiti ranije, radovi koji su trenutno pred završetkom odužili su se prvenstveno zbog vremenskih neprilika kao i podzemnih voda koje su također stvarale probleme tijekom cijelog izvođenja radova. Radovi na polaganju cijevi su pri kraju, postavljena je i pumpa te bi kroz 15-ak dana trebali biti gotovi nakon čega slijedi postavljanje novogasfaltnogslojadužcijelog profila ulice za što je sredstva osigurala Općina – rekla je Vitković.

Budući da bi izvođač radova nakanalizacijskojmreži,prema troškovniku, samo pokrpao izrezani asfalt, Općina je u svom proračunu odlučila osigurati sredstva kako bi se ulica asfaltirala duž cijelog profila.

POSLJEDNJIH GODINA TURIZAM NIJE SAMO VEZAN ZA JADRAN

Radionica “Baština – temelj turističkog razvoja općine Donja Voća”

Jedna od najzaslužnijih za organiziranje ove interesantne radionice je naravno načelnica Općine Donja Voća Sanja Kočet, koja je približila svrhu okupljanja kako bi se postavili temelji turističke ponude

Da turizam nije samo vezan za Jadran posljednjih godina dokazuju brojne kontinentalne destinacije koje proširuju svoju ponudu na cijelu godinu, a ponajviše se oslanjajući na tradiciju.

Upravo zbog toga, u subotu, 4. ožujka, održana je interaktivna radionica pod nazivom “Baština – temelj turističkog razvoja općine Donja Voća”, na prigodnoj lokaciji Etno kuće u Gornjoj Voći.

S početkom u 17 sati okupili su se brojni mještani iz raznih sfera, od OPG-ova do udruga, a s ciljem pokretanja strategije razvoja turističke ponude i sadržajakakobiobogatilicjelokupnu ponudu kraja u kojem žive.

Jedna od najzaslužnijih za organiziranje ove interesantne radionice je naravno načelnica Općine Donja Voća Sanja Kočet koja je približila svrhu okupljanja kako bi se postavili temelji turističke ponude. – Želja nam je na jednom mjestu okupiti sve ljude koji imaju volje i želje doprinijeti boljitku i razvoju naše općine, ali i boljoj budućnosti života na

zajedničkom području – rekla je načelnica Kočet. Svaki uspješno realizirani plan počinje od ideja, a kada ih ima više, lakše je odlučiti koja je najbolja za provedbu. – Želimo čuti njihove ideje, sugestije, razmišljanja te dosadašnja iskustva koja bi mogla kreiratitemeljbudućegturističkogsadržajaiturističkeponude za razvoj naše općine. To znači kako će sve što smo danas čuli na interaktivnoj radionici poslužiti svima za razvoj budućih inicijativa i projekata u turističkomsmjeru–poručilajeKočet. Kako bi se osigurala produktivnost ove radionice pobrinuli

Kako bi se osigurala produktivnost ove radionice pobrinuli su se na poziv načelnice gosti - Daniel Lacko, Vida Ungar i Čedo Josipović su se na poziv načelnice Kočet gosti-DanielLacko,VidaUngar i Čedo Josipović koji su svojim iskustvima sudionike usmjerili naosvještavanjeonogštozapravo već imaju, a nije iskorišteno. – Kolege i ja volimo se nazvati pragmatičnim i praktičnim konzultantima iako ne volimo riječ konzultanti, jer mi nismo došli ovdje govoriti ljudima što ikakobitrebaloraditinegosmo ih došli više inspirirati kroz nekakveprimjereizprakse,reći im što je negdje funkcioniralo, što negdje nije funkcioniralo –objasniojeLackotedodaokako je ovo početak jednog lijepog prijateljstva i suradnje.

14 Gradovi i općine Regionalni tjednik || 14. ožujka 2023., br. 985
OdKotoribedoLepoglave
Općina ulaže u više infrastrukturnih projekata Načelnica Vitković istaknula je najvažnije projekte

ROMSKO

Svim mještanima jednaki uvjeti za život

Općinske investicije ne zaobilaze niti prostor romskog naselja. Početkom godine sanirani su ilegalni deponiji uz pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

– Slijedi nam zamjena javne rasvjete i izgradnja dječjeg igrališta. Oba projekta u potpunosti će pokriti Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, a trenutno priprema potrebnu dokumentaciju – otkriva Ladić.

Od svibnja prošle godine Općina Pribislavec dio je korisnika komunalnih usluga tvrtke Pre-kom, koja je godinama na vrhu liste uspješnosti u odvojenom prikupljanju otpada. S tom praksom započelo se i u romskom naselju.

– Spremnike za odvojeno prikupljanje otpada dobili su oni koji plaćaju odvoz i zbrinjavanje smeća, a sve kao poticaj da na isto potaknemo i ostala domaćinstva. Cilj je da i mještani romskog naselja dobiju sve uvjete za život kakve imaju i ostali stanovnici Općine Pribislavec. Govorili su nam da u romskom naselju neće imati niti 15 posto korisnika

Pre-komovih usluga, a mi smo u vrlo kratkom roku došli na gotovo 60 posto korisnika. Ništa se ne događa preko noći. Na svakoj inicijativi morate raditi dugo i strpljivo – zaključuje načelnik Pribislavca.

RAZGOVOR S MATIJOM LADIĆEM, NAČELNIKOM OPĆINE PRIBISLAVEC:

“Dječji vrtić udvostručit će kapacitete, Osnovna škola dobiti sportsku dvoranu”

– Preuzimanjem načelničke pozicije nisu me dočekali nikakvi projekti. Krenuo sam od nule i sa suradnicima u rekordnom roku pripremu opsežnu projektu dokumentaciju. Ova 2023. i sljedeće 2024. definitivno će biti godine velikih investicija – poručuje načelnik Ladić.

MatijiLadićupočetkomlipnja napunit će se dvije godine kako je na čelu Općine Pribislavec. Sjedanjem u načelničku fotelju sve repove koji su se vezali za ovuOpćinuprepustiojenadležniminstitucijama,asvojuogromnu energiju i želju za radom usmjerio na boljitak prostora u kojemživi.Zarazlikuodostalih kolega načelnika međimurskih općina, Ladića na stolu nisu dočekali gotovi projekti.

Pola mandata

– Za sve što smo planirali raditi morali smo krenuti od nule. Ove, gotovo dvije godine, posvetili smo pripremi dokumentacije, koja je preduvjet za bilokojiozbiljanprojekt.Naravno, nije sve moglo ostati samo na papirologiji i administraciji.

Mještani žele vidjeti konkretne pomake pa smo u tom smjeru morali učiniti odlučne korake – priča nam na početku našeg razgovora načelnik Matija Ladić.

A od konkretnih infrastrukturnih zahvata svakako treba spomenutizavršetakpješačko–biciklističkih staza, zamjenu dijela javne rasvjete, obnovu malonogometnog igrališta na prostoru Nogometnog kluba Polet, rekonstrukciju Ulice

Antuna Mihanovića…

Iako u pravilu prvi mandat uvijek služi za pripremu terena, aktualno vodstvo Općine Pribislavec tu je privilegiju moralo skratiti na svega pola mandata.

– Pred sebe smo postavili priličnoambiciozniplan.Određena je lista prioriteta, započeli smo s pripremom projektne dokumentacije tako da ćemo s mnogim zahvatima krenuti i prije nego što je to bilo u startu planirano. Između ostalih, riječ je o projektu energetske obnove hangara u zračnoj luci, aliinadogradnjiirekonstrukciji Dječjeg vrtića u Pribislavcu. Za taj smo projekt putem natječaja Nacionalnog plana oporavka i otpornosti osigurali iznos od

SPAJANJE OPĆINA I GRADOVA

Načelnik Matija Ladić pozdravlja javnu raspravu o mogućnostima stvarnog i funkcionalnog spajanja općina i gradova. Ipak, upozorava da ideja nije do kraja razrađena te da mnoge operativne stvari i dalje vise u zraku.

– Definitivno postoje poslovi koje ne može voditi jedna osoba ili jedan ured za više gradova i općina, dok s druge strane postoje djelatnosti koje bi mogle biti objedinjene za veći teritorijalni i administrativni prostor. Treba smanjiti broj općina i veličinu administracije, ali ovog trenutka ponuđena ideja nije do kraja razrađena. S druge pak strane i prije najave o mogućim spajanjima postojali su poslovi koji su povezivali općine i gradove. Mnogo je projekata na kojima zajednički surađujemo. Također, općine koriste usluge gradova i Županije, posebno one vezane za pripremu projektnih dokumentacija. Smatram da je u konačnici građanima manje bitno kako će neka formalna jedinica biti organizirana, važnije im je da imaju osigurane sve uvjete za normalan život.

487.000eura,dokćesepreostali iznosnamiritiizopćinskogProračuna – pojašnjava načelnik Ladić.

Dogradnjom Dječjeg vrtića bit će osigurani dovoljni smještajnikapacitetizasvemališane s općinskog područja.

Moderni Centar

– Sadašnji kapacitet od 74 mališana bit će povećan na 134. S gotovo 100 postotnim povećanjem kapaciteta riješit ćemo sve potrebe za smještaj naših najmlađih sumještana u predškolsku ustanovu. Sada je lista čekanja iznimno dugačka i roditelji s mališanima odlaze u druge vrtiće – dodaje načelnik Pribislavca.

Planovi uključuju i rekonstrukciju te obnovu asfaltnog sloja u Ulici Nikole Tesle. Očekuje se potpuna rekonstrukcija javne rasvjete, dok će u Ulici Ruđera Boškovića niknuti novo multifunkcionalno dječje igralište s 11 igrala, ogradom, video nadzorom. I prostor oko igrališta doživjet će osvježenje rekonstrukcijom pripadajućeg rizičnog raskrižja.

– Ne smijemo zaboraviti niti na Feštetićev dvorac nad kojim je upravljanje preuzela Međimurska županija iz razloga da se iskoristi mogućnost prijave projekata njegove obnove i revitalizacije. Pribislavecćezahvaljujući tome u bliskoj budućnosti dobiti moderni interpretacijski centar.

Vizija obuhvaća kulturni, edukativni i gastro turistički doživljaj s kongresnim i smještajnim kapacitetom. Budući sadržaji tako bi uključivali povijesnu cjelinu s postavom, kulinarsku akademiju, vidikovac, heritage hotel, manje kongresne dvorane i engleski vrt – kaže Ladić. Posvećenost komunalnim i infrastrukturnim projektima ne znači da su ostali ostavljeni postrani.OpćinaPribislavecse

sjednakompažnjomposvećuje socijalnim mjerama namijenjenima svim uzrastima svojih mještana.

Uređuju se ulice, grade pješačko–biciklističke staze, a u Ulici Ruđera Boškovića niknut će novo dječje igralište

– Sufinanciramo smještaj u dječjim vrtićima u visini od oko70postoekonomske cijene. Osnovnoškolcima smo financirali troška školske prehrane, a s obzirom da je taj projekt na sebe od ove školske godine preuzela država, sada možemo određeni iznos preusmjeriti u druge školske projekte. Pomažemo koliko možemo, kupnjom televizora, projektora, druge opreme. Također, od ove školske godine je uveden produženi boravakzaučenikeprvihidrugih razreda uz sufinanciranje Općine u visini od 80 posto. Nezaboravljamonitinašeumirovljenike za koje svake godine osiguramo prigodne bonove

povodom božićno–novogodišnjih blagdana.

Škola, zračna luka...

Daće2023.i2024.definitivno biti godine velikih investicija, potvrđuju i dva kapitalna projektakojisedogovarajuusuradnjisMeđimurskomžupanijom.

– Dogovaramo i izgradnju pripadajuće školsko–sportske dvorane uz novu školu. Imamo građevinsku dozvolu i nadam se da će i taj projekt uskoro biti realiziran. Postoje i planovi za uređenje prostora oko zračne luke sa širenjem kapaciteta, smještajnih, ugostiteljskih i proizvodnih – otkriva načelnik Pribislavca.

Općina Pribislavec dom je jednog od centara za djecu i obitelj, koji je uspostavljen u okviru projekta “Jamstvo za svako dijete” kojeg je u Međimurskoj županiji provodio UNICEF zajedno s Europskom komisijom u suradnji s lokalnom zajednicom.

– Kod nas se nije gradio novi objekt Centra za djecu i obitelji negosmoprenamijeniliprostor bivše ljekarne od 80-ak kvadra-

ta. To je postao resursni centar UNICEF-a i Centar igre. U potpunosti je opremljen i funkcionira. Itekako smo svjesni da ne možemo sve pripadnike romske nacionalne manjine svrstati u isti koš. Shvaćamo

Feštetićev dvorac u suradnji s Međimurskom županijom pretvorit će se u impozantni interpretacijski centar

da se s odgojem započinje od najranije dobi. A upravo takvu uloguimanoviCentar,kojijena raspolaganju onim obiteljima koje žele promjenu, a do sada je nisu imali gdje tražiti. Kasnije, s povećavanjem kapaciteta u Dječjem vrtiću, mališane možemo lakše integrirati u sustav predškolskog odgoja, pa u školski… – zaključuje načelnik Matija Ladić.

15 Gradovi i općine 14. ožujka 2023., br. 985 || Regionalni tjednik OdKotoribedoLepoglave
“Može biti koristi, ali ideja nije do kraja razrađena”
Radovi na rekonstrukciji Ulice Antuna Mihanovića Ovogodišnji stipendisti Općine Pribislavec Matija Ladić, načelnik Općine Pribislavec

DAN ŽENA

“Susjedi” nasmijali maruševečku publiku

U prepunoj školsko-sportskoj dvorani Osnovne škole Gustav Krklec u Maruševcu uprizorena je 7. ožujka predstava “Susjedi”, poznatog varaždinskog glumca i redatelja Ljubomira Kerekeša.

Ferdo, Jura, Lili i Bela odnosno Ljubomir Kerekeš, Darko Janeš, Tamara Šoletić i Antonija Stanišić Šperanda maruševečku su publiku nasmijali do suza na putu realizacije gotovo nemoguće misije – dvije žendibe u isto vrijeme.

Predstavajebilapoklonma-

15. OBLJETNICA MEĐIMURSKE ENERGETSKE AGENCIJE

Vodeća agencija u Hrvatskoj i među najuspješnijima u EU

– Realizirali smo niz investicija u zgrade javnog sektora ukupne vrijednosti veće od 15 milijuna eura, a prosječne uštede premašuju i 35 posto – kaže direktor Alen Višnjić.

ruševečkoj publici u povodu Međunarodnog dana žena, a organizirana je u sklopu 14.

Tjedna smijeha, najposjećenijeg kazališnog festivala u Hrvatskoj zahvaljujući dugogodišnjoj dobroj i uspješnoj suradnji Općine Maruševec i Kerekesh Teatra. Općina Maruševec kroz svoje brojne aktivnosti podupire programe u kulturi te se kao i prošlih godina uključila u organizaciju i program najvećeg festivala u Hrvatskoj koji se održava na području Varaždinske županije.

MEĐIMURSKI KONJ

Poziv za pomoć u očuvanju autohtone pasmine

Udruga uzgajivača međimurskog konja “Međimurec” poziva sve zainteresirane građane na članstvo u Udruzi. Iznos članarine je 25 eura za 2023. godinu.

– Sva materijalna sredstva koja se prikupe utrošit će se na pomoć uzgajivačima međimurskih konja, od provođenja potrebnih veterinarskih usluga, obrezivanja kopita, pomoći u nabavci oglavina i ostalim potrepštinama, kao i organiziranju izložbi međimurskog konja na ponos svim Međimurkama i Međimurcima! Rukovodstvo Udruge tijekom ove godine

U prostoru Metalske jezgre održana je prigodna svečanost povodom 15. obljetnice Međimurske energetske agencije (MENEA). Riječ je o instituciji osnovanoj 6. ožujka 2008. godine u okviru EU projekta i na temelju projektne ideje razvijene na inicijativu Međimurske županije i Javne ustanove za razvoj Međimurske županije (REDEA).

Naime,Međimurskažupanija navrijemejeprepoznalaeuropskeisvjetskerazvojnetrendove, osnovavšipritomJavnuustanovu koja će na regionalnoj razini pokrivati područje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivihizvoraenergije,promicati zamisli održivog razvoja te podizati svijest i brigu o zaštiti okoliša.

– Međimurci su i tada bili ispred drugih te se osnivanje agencije pokazalo opravdanim jer je danas MENEA-in tim nezaobilazan u formiranju energetskih politika na našem području. MENEA svakim danom opravdava svoju svrhu kao županijska potporna institucija koja osmišljava i provodi projekte energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije te se profilirala među najuspješnije energetske agencije Europske unije. Zaslužna je za provedbu energetske obnove objekata u našem vlasništvu, od procesa izrade energetskog certifikata do prijave na natječaj, a visoka prolaznost na natječajima zasluga je agencijskog tima. Našoj potpornoj instituciji dali smo na upravljanje postupak pronalaženjanajisplativijihmodelanabaveenergenataštonam je samo posljednjih nekoliko godina zbog poremećaja cijena na tržištu energenata donijelo uštede od nekoliko desetaka milijuna kuna. Energetski smo obnovili 18 osnovnih i srednjih škola, dom umirovljenika, gotovo sve naše zdravstvene ustanoveidrugejavnezgrade.U ovom trenutku u MENEA radi

na desetak projekata, a niz novihjeupripremi–rekaoje župan Međimurske županije Matija Posavec.

Direktor MENEA-e Alen Višnjić najavio je još snažniju aktivnost ugodinama koje slijede u javnom, ali i privatnom sektoru koji također koristi usluge ove Javne ustanove.

U budućoj viziji MENEA-e je analiza bušotina i njihova prenamjena u izvore geotermalne energije

– Prije 15 godina započeli smo s pripremom strateških i planskih dokumenata zahvaljujući kojima je u samo zadnjih pet godina učinjeno uistinu mnogo. Realizirali smo niz investicija u zgrade javnog sektora čija ukupna vrijednost prelazi 15 milijuna eura, a prosječneuštedepremašujui35

posto. Pred nama je dinamično razdoblje:četirisunamprojekta u provedbi, a za njih šest čekamo evaluaciju. Imamo i mnogo planova jer to od nas traži i energetskakrizazbogkojeraste intereszaobnovljivimizvorima energije. U nizu planova za budućnostjeanaliziranjebušotina u Međimurju, po završetku njihove eksploatacije, s namjerom da ih prenamijenimo u izvore geotermalne energije – otkrio je direktor Višnjić. Rad Međimurske energetske agencije pohvalio je posebni savjetnikPredsjednikaRepublike Hrvatske za energiju i klimu Julije Domac. – MENEA je vodeća energetskaagencijaHrvatske,aliimeđu najuspješnijima u Europskoj uniji te je primjer kako izgledaju rezultati kada struka dobro radi svoj posao, a politika se ne miješa.

– Kada su pojedinci stručni i kvalitetni nastaje dodatna sinergija koja kolektiv čini još boljim.UMENEA-isepoklopio trenutak, znanje ljudi i potpora zajednice što predstavlja čvrst temelj uspjeha – dodala je čakovečka gradonačelnica Ljerka Cividini.

POTPISANI NOVI UGOVORI O STIPENDIRANJU

Grad Lepoglava stipendira 34 studenta

ima velike planove, neki su pred realizacijom – poziva predsjednik Udruge Matija Ladić.

S obzirom da članovima Udruge“Međimurec”osim uzgajivača mogu postati i prijatelji konja, stručni suradnici, počasni članovi te podupirajući članovi ili suradnici, učlanjenjem što većeg broja građana osigurala bi se prijeko potrebna financijska pomoć.

Također, iz Udruge uzgajivača međimurskog konja pozivajusveljudedobrevolje, fizičke i pravne osobe, na uplatu donacija prema vlastitim mogućnostima.

Ove će akademske godine 34 studenta s područja Grada Lepoglave studirati uz gradsku potporu. Naime, Grad Lepoglava je, temeljem rezultata provedenog javnog natječaja, dodijelio 34 stipendije u iznosu od 93 eura mjesečno, za razdoblje od 1. listopada 2022. do 30. lipnja 2023.godine.Pravonastipendije ostvarili su svi studenti koji su se prijavili na natječaj. Njih 29 pravo na stipendiju ostvarilo je prema socijalnoekonomskom kriteriju, a pet temeljemuspjehaipostignuća ostvarenih tijekom studija.

Ugovore o stipendiranju studenti su s Gradom Lepo-

glavom potpisali na prigodnoj svečanostiodržanoj11.ožujka u Lepoglavi. Tom su im prigodom čestitke uputili gradonačelnik Grada Lepoglave Marijan Škvarić i predsjednik GradskogvijećaHrvojeKovač. - Dolaskom na mjesto gradonačelnika, prije više od 16

godina, pokrenuo sam dodjeljivanje stipendija. Prepoznao sam da se razvoj Grada Lepoglavemoraprvenstvenotemeljiti na mladim i obrazovanim ljudima. Grad im želi pomoći u obrazovanju i stjecanju akademskih titula, kako onim studentima čiji bi socijalno-

ekonomski status mogao otežati njihovo studiranje, tako i onima, potičući izvrsnost, koji suudosadstudirajućiostvarili uspjehe i postignuća. U tome će studentima, najavio je gradonačelnik, pomoći i Grad Lepoglava omogućavajući im stažiranje upravo u Gradu.

16 Gradovi i općine Regionalni tjednik || 14. ožujka 2023., br. 985 OdKotoribedoLepoglave
FOTO: DAVORIN MANCE

ožujka 2023., br. 985 || Regionalni tjednik

BRUNO HRANIĆ NA JOŠ JEDNOJ VAŽNOJ KONFERENCIJI U BRISELU

Član Predsjedništva Europskog odbora regija i načelnik Općine Vidovec Bruno Hranić prisustvovao je konferenciji naziva “Kretanje prema otpornijoj, inkluzivnijojdemokracijiusmjerenojnagrađane”. Konferencija se održala u četvrtak, 9. ožujka, u Briselu, a istoj su nazočili

Apostolos Tzitzikostas, podpredsjednik Europskog odbora regija i Dubravka Šuica povjerenica Europske komisije za

demokraciju i demografiju. Konferencija je održana u suradnji Europskog odbora regija i Zaklade Bertelsmann. Cilj konferencije je odrediti smjer za uspostavljanje participativne demokracije unutar izbornih jedinica. Stoga je naglasak bio na europskim građanima koji žele da ih se čuje i da budu uključeni u kreiranje politika Europske unije. Kako je rečeno na konferenciji,

europski građani žele imati svoje mišljenje i oblikovati politiku u godinama između izbora. Veliki transformacijski procesi poput onih potrebnih za Green Deal mogu uspjeti samo uz predanost velike većine europskih građana. Rezultati konferencije imat će konkretan utjecaj na razvoj i smjer inicijative “Novo poglavlje za participativnu demokraciju”.

GRADSKO VIJEĆE MURSKOG SREDIŠĆA

Lakša prijava ilegalnog bacanja smeća u okoliš

Usvojena je odluka o uspostavi sustava zaprimanja obavijesti o odbačenom otpadu te će se otvoriti email adresa na koju će se moći prijaviti prekršitelje i sporne lokacije

UMurskomSredišćuodržana

je 11. sjednica Gradskog vijeća.

Nakon rasprave jednoglasno je usvojena odluka o sprečavanju odbacivanja otpada u okoliš koja sadrži mjere sprječavanja takvih radnji i mjere uklanjanja odbačenog otpada, kao i uspostavu sustava zaprimanja obavijesti o odbačenom otpadu tećeseutusvrhuotvoritiemail adresa na koju će građani moći prijaviti prekršitelje i sporne lokacije. Vijećnici su se složili i s potpisivanjem Sporazuma o zajedničkom komunalnom redarstvu Grada Murskog Središća te općina Sveti Martin na Muri, Selnica i Vratišinec, kao i Sporazuma o zajedničkom obavljanjuposlovakomunalnih djelatnosti i javnih usluga putem trgovačkog društva Murs-

VELIKI INTERES ZA ŠAH Na turniru sudjelovalo 136 djevojčica i dječaka

OŠ Ante Starčevića Lepoglava bila je domaćin 5. Pojedinačnog šahovskog turnira učenika osnovnih škola Varaždinske županije.

Županija

Na turniru je sudjelovalo 136djevojčicaidječakakojisu se natjecali u kategoriji nižih i viših razreda “skupljajući” bodove koji će zbrojeni, s bodovimaizsvihodigranihkola, definirati ukupan plasman svakog sudionika ovog šahovskog turnira koji je potvrdio veliki interes osnovnoškolaca za šah.

Uz bodove, dijelile su se i

medalje. Osvojili su ih najuspješniji sudionici u kategoriji nižih i viših razreda. Posebno su nagrađene i najuspješnije djevojčice koje se na turniru natječu u istoj kategoriji s dječacima.

Najbolji rezultat među domaćim sudionicima ostvario je Jakov Kihas osvojivši drugo mjesto u kategoriji C-turnir viših razreda.

Turnir su, u okviru projekta “Uvođenje šaha u osnovne škole Varaždinske županije” organizirali Školski sportski savez, Centar izvrsnosti iz šaha i Šahovski savez Varaždinske županije.

ekom. Zajedničko komunalno redarstvojedanjeodpreduvjeta za prijavu na javni poziv Ministarstva financija za dodjelu pomoći na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno spajanje jedinica lokalne samouprave u smislu zajedničkog obavljanja određenih poslova. Usvojeno je izvješće o izvršenju proračuna Dječjeg vrtića “Maslačak”. S obzirom na to da je Dječji vrtić na kraju 2022. godine poslovao s 26.755,08 eura (201.586,13 kuna) mi-

Novi vijećnik postao je Marko Stojko koji na toj dužnosti mijenja dosadašnju vijećnicu Maju Trstenjak

nusa, istaknuto je da je očito da trenutni iznos ekonomske cijene ne pokriva sve nastale troškove. Zbog usklađivanja s novimZakonomokulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, na Dnevnom redu našao se i Statut Centra za kulturu “Rudar” kao i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, sistematizaciji radnih mjesta i plaćama. Novina u Statutu i Pravilniku je da ravnatelja CentrazakulturupremaZakonu bira gradonačelnik umjesto

Gradskog vijeća te što je bez iznimke za ravnatelja potrebna visokastručnasprema.Također, usvojena je odluka o godišnjem izvršenju Proračuna. Višak od 768.203,79 eura (5.788.031,45 kuna) nastao je uglavnom zbog projekata koji nisu završeni u 2022. godini te će se njihova realizacija i plaćanje dogoditi u 2023., a moguće je da će nešto od tih novaca ostati te će se rasporediti na druge projekte. Diousvojenihodlukaodnosio senaupravljanjegospodarskim zonama radi usklađivanja s podacimauJedinstvenomregistru Ministarstva gospodarstva, ali i ostvarivanjem prava za nastavakprocesadarovanjadržavnog zemljišta u svrhu proširenja Gospodarske zone Brezje za još 13,3 hektara.

POKAZALI KAKO SE VODI BRIGA O OKOLIŠU

Održanavelika “Zelena čistka” u Općini Martijanec

Prvom ovogodišnjom velikom akcijom “Zelena čistka” koju je Općina Martijanec 4. ožujka organizirala na području Gornjeg Martijanca i Rivalna, nastavljene su aktivnosti na uređenjuiočuvanjuprirodeiokoliša.

Načelnik Općine Martijanec Branimir Nađ zahvalio je svima koji su odvojili svoje slobodno vrijeme i prisustvovali akciji “Zelena čistka”.

– Općina Martijanec i žitelji ove općine mogu biti primjer svima drugima. Istaknuo bih kako je naša općina pri vrhu uključenosti u sustav odvojenog prikupljanja otpada na području PRE-KOM-a, a s ovakvim angažmanom, pri vrhu ćemo i dalje ostati – rekao je Nađ napomenuvši kako ovakve akcije bude svijest o

važnosti gospodarenja otpadom s ciljem očuvanja okoliša, prirode i planeta Zemlje.

Zelenačistkajednodnevnajeakcija čišćenja divljih odlagališta otpada koja je na području Općine Martijanec privukla velik broj volontera i mještana.

– Ovo je prva ovogodišnja “Zelena čistka”kojusmoodradilinapodručju općine.Veselimeštouakcijisudjeluje velik broj naših mještana, i mladih i starijih s istim ciljem – osvještavanja o važnosti primarnog odvajanja otpada i sanacije ilegalnih odlagališta – izjavio je Nađ i napomenuo kako je svim mještanima općine, kao i samoj općini, stalo do očuvanja prirode što ovim akcijama i dokazuju.

17 Gradovi i općine 14.
OdKotoribedoLepoglave

LAG “MEĐIMURSKI DOLI I BREGI” NA SASTANKU U MINISTARSTVU

LAG “Međimurski doli i bregi” je u petak, 3. ožujka, sudjelovao na sastanku Tematske radne grupe “LEADER/CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice” Nacionalne mreže ZPP-a (u osnivanju), na temu “Utvrđivanje završnog prijedloga mjerila (kriterija) za dodjelu sredstava LAG-ovima u novom programskom razdoblju” u prostorijama Ministarstva poljoprivrede. Uvodno predavanje dopunjenog Nacrta modela prijedloga razrade kriterija za dodjelu sredstava

MURSKO SREDIŠĆE

U subotu Predsmotra

“Međimurske popevke”

Mursko Središće je ove subote, 18. ožujka, domaćin Predsmotre “Međimurske popevke”. Predsmotra će biti održana u Centru za kulturu “Rudar” s početkom u 17 sati uz besplatni ulaz za sve posjetitelje. Domaćin ovogodišnje Predsmotre “Međimurske popevke” je KUD “Mura” Mursko Središće, a u organizaciji sudjeluju Grad

Mursko Središće, Centar za kulturu “Rudar”, Zajednica kulturno umjetničkih udruga Međimurske županije, Hrvatski sabor kulture, Međimurska županija i Služba zaštite autorskih muzičkih prava (ZAMP) Hrvatskog društva skladatelja (HDS). Nastupit će 14 kulturno umjetničkih društava, udruga i solista.

KOTORIBA I BELICA

Poticaji za obnovu domova

Općina Kotoriba objavila je javni poziv za sufinanciranje obnova fasada. Općina sufinancira obnovu do iznosa od 400 eura za obiteljske kuće i do 2000 eura za stambene zgrade. Prijaviteljimogubitifizičkeosobeiliupraviteljizgradakojinemaju nepodmirenih dugovanja prema Općini.

Poticaje za uređenje nekretnina dodjeljuje i Općina Belica. U općinskom Proračunu osiguran je novac koji će se dodjeljivati podnositeljima zahtjeva koji svoju nekretninu namjeravaju urediti za stanovanje. Općinski poticaj iznosi 3000 eura.

LAG-ovima održao je Aleksandar Lukić s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Geografski odjel).

Predstavnici LAG-ova raspravljali su i o prijedlozima razrade dodatnih kriterija: teritorijalno-razvojnim pokazateljima i kapacitetima LAG-ova. Na kraju sastanka formirani su zaključci odabranih elemenata Nacrta modela prijedloga razrade kriterija za dodjelu sredstava LAG-ovima.

ŠTOŠTA SE MOGLO DOZNATI U PETRIJANCU

Predavanje za poljoprivrednike bilo je odlično posjećeno

Predstavljene su novosti koje poljoprivrednike očekuju u novom programskom razdoblju

Lokalna akcijska grupa –Sjeverozapad je s Ministarstvom poljoprivrede i Općinom Petrijanec, u utorak, 7. ožujka, organizirala još jedno aktualno predavanje za poljoprivrednike.

Na odlično posjećenom predavanju, koje je održano u Društvenom domu u Petrijancu, poljoprivrednim proizvođačima s područja ove općine predstavljene su novosti koje poljoprivrednike očekuju u novom programskom razdoblju. Tom su prigodom predstavljeni i uvjeti za novi natječaj koji je raspisao LAG Sjeverozapad za Tip operacije 6.3. – Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava.

Financiranje

– LAG Sjeverozapad je 2. ožujka raspisao već treći LAG natječaj za potporu malim poljoprivrednim proizvođačima, što svjedoči o velikom interesu poljoprivrednika za takvu vrstu ulaganja. Za ovaj natječaj osigurano je 90.000 eura, dakle, ova bespovratna sredstva bit će dodijeljena za financiranje šest projekata obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ili samoopskrbnih poljoprivrednih gospodarstava s područja našeg LAG-a, ekonomske veličine od2000do7999eura.Potpora malimpoljoprivrednihgospo-

darstvima će i ovoga puta biti dodijeljena u obliku bespovratnih financijskih sredstava za provođenje prihvatljivih aktivnosti za modernizaciju ili unapređenje procesa rada i poslovanja, odnosno, za povećanjeproizvodnogkapaciteta. Visina potpore po projektu iznosit će 15.000 eura. Intenzitet ove potpore ponovo će biti 100 posto, a za ta bespovratna sredstva LAG-a mali poljoprivredni proizvođači moći će kupiti domaće životinje, višegodišnje bilje, sjeme i sadni materijal, moći će graditi i opremati gospodarske objekte,kupitipoljoprivrednu mehanizaciju, strojeve i opre-

mu, podizati ili rekonstruirati višegodišnje nasade, graditi i opremati objekte za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda, ali i stjecati potrebna stručna znanjaisposobnostizaobavljanje poljoprivredne proizvodnje. Zainteresirani proizvođači svojeprojektemoćićeprijaviti naovajLAG-ovnatječajod20.

ožujka do 20. travnja – istaknuo je na predavanju Mario Željezić, voditelj Lokalne akcijske grupe Sjeverozapad.

Na predavanju u Petrijancu jeonovomprogramskomrazdoblju te uvjetima za ostvarivanje potpora kao i obvezama korisnika u novom program-

skom razdoblju do 2027. godine govorila dr. sc. Mara Bogović iz Uprave za stručnu podrškurazvojupoljoprivrede Ministarstva poljoprivrede. Poljoprivrednicima se na ovom predavanju obratio i Željko Posavec, načelnik Općine Petrijanec, koji je posebno istaknuo značaj poljoprivredne proizvodnje za ovu općinu u kojoj je aktivno 396 poljoprivrednih gospodarstava. Amalka Vukelić iz tvrtke Andermatt BIOinput je predstavila ekološki prihvatljive mjere za suzbijanje štetnika i bolesti,aovažnostianalizetla ivodegovoriojeJosipBorakiz tvrtke Agrodata.

MINISTAR REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE ŠIME ERLIĆ POSJETIO PRELOG

Kolarek predstavio planove za budući razvoj

U radnom posjetu Gradu Prelogu boravio je ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić. U pratnji gradonačelnika Ljubomira Kolareka te njegovih najbližih suradnika, ministar je posjetio Gospodarsku zonu Istok i tvrtku Šestan Busch.

Uz gradonačelnika Kolareka, ministra su dočekali i zamjenik župana Međimurske županije Josip Grivec te Vjeran Vrbanec, predsjednik Uprave HAMAG-BICRO-a.

Ministar Erlić sudjelovao je i na informativno-edukativnom događanju “EU fondovi – Nove prilike 2021.–2027.”,

koje je održano u organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske Unije u prostoru Poduzetničkog centra Prelog. Predstavnici Ministarstva održali su kratke prezentacije o kohezijskoj politici u financijskoj perspektivi EU 2021.– 2027., programu Konkurentnost i kohezija 2021.–2027., zatim o integriranom teritorijalnom programu 2021.–2027., a govorili su i o industrijskoj tranzicijitepostojećimfinancijskim instrumentima.

U zanimljivoj panel raspravi “Što donose EU fondovi 2021.–2027. za razvoj lokal-

nih sredina?” sudjelovali su Miroslav Hržić, pročelnik upravnogodjelazarazvojgrada i projekte Grada Preloga,

Prelog je ugostio raspravu o mogućnostima

financiranja putem

EU fondova do 2027. godine

Sandra Polanec Marinović, ravnateljicaJavneustanoveza razvoj Međimurske županije

REDEA, Goran Basarac iz

tvrtke Šestan Busch i Marija Rajaković, načelnica Sektora za partnerski dijalog, strateško izvještavanje i koordinaciju investicija iz EU instrumenata i ispunjavanja uvjeta koji omogućuju provedbu EU fondova. Na kraju posjeta Prelogu ministar je održao radni sastanak s gradonačelnikom Kolarekom. Kolarek je tom prigodom predstavio sve ono što se na području Preloga radilo i izgradilo, a financirano je novcima iz europskih fondova, ujedno predstavivši planove za budući razvoj grada.

18 Gradovi i općine Regionalni tjednik || 14. ožujka 2023., br. 985 OdKotoribedoLepoglave
FOTO: STUDIO VIPRO

ŠKOLSTVO

OBNAVLJA SE DVORANA GRADITELJSKE ŠKOLE ČAKOVEC

U tijeku je obnova unutrašnjosti i opremanje najvećeg sportskog objekta u Međimurju – dvorane Graditeljske škole Čakovec. Prošle godine energetski su obnovljeni Graditeljska škola Čakovec, učenički dom, kao i pročelje školske sportske dvorane spomenute Škole.

U tijeku je novi investicijski ciklus koji podrazumijeva obnovu unutrašnjosti dvorane i njezino opremanje. Riječ je o još

IZLOŽENO 37 RADOVA

Učenici uspješni u izradi digitalnih animacija

Na I. osnovnoj školi Varaždin održana je Županijska izložba najboljih radova učenika osnovnih i srednjih škola iz područja vizualnih umjetnosti i dizajna LIK 2023.

U I. osnovnoj školi Varaždin u utorak, 7. ožujka, otvorena je Izložba najboljih radova učenikaosnovnihisrednjihškolaVaraždinske županije iz područja vizualnih umjetnosti i dizajna LIK 2023.

Na Županijsko natjecanje pristiglo je ukupno 113 radova učenika iz 41 osnovne i srednje škole iz Varaždinske županije, a Stručno povjerenstvo je za Izložbu odabralo 30 digitalnih animacija osnovnoškolaca te sedam stop animacija srednjoškolaca.

Ovogodišnja izložba LIK 2023. bila je inspirirana je temom “Ples”, a učenici su trebali izraditi digitalnu animaciju u trajanju od 15 do 30 sekundi u

Prvo mjesto u kategoriji osnovnih škola osvojila je Dora Mlakar iz VII. OŠ Varaždin, a u kategoriji srednjih škola Emanuel Rožić iz Druge gimnazije Varaždin

aplikacijiFlipaClip.Stogaizložbaovegodinenijebilaklasična, negosudigitalneanimacijebile prikazivane na računalima.

Najbolji

Prvo mjesto u kategoriji osnovnih škola osvojila je Dora Mlakar iz VII. OŠ Varaždin uz mentorstvo Ive Šarić, drugo mjesto pripalo je Eleni Novak iz VI. OŠ Varaždin pod mentorskimvodstvomIvanaDuića, a treće mjesto zauzela je Lucia Bijažić iz I. OŠ Varaždin, čija je mentorica Dina Zebec. U kategoriji srednjih škola prvo mjesto osvojio je Emanuel

Rožić iz Druge gimnazije Varaždin uz mentorstvo Terezije Mlinarić, na drugom mjestu bila je Vida Huzjak iz MedicinskeškoleVaraždin,takođerpod mentorskimvodstvomTerezije Mlinarić, a na trećem Monika Ključarić iz Srednje škole Novi Marof uz mentorstvo Barbare Frntić.

Radovi ovih učenika ujedno su predloženi za Državnu smotru, a diplome najboljima uručila je zamjenica župana Varaždinske županije Silvija Zagorec.

– I ove godine je Stručno povjerenstvo moralo odabrati

najbolje od najboljih. Prvi put u povijesti se dogodilo da su učenici dobili zadatak koji su trebali odraditi u digitalnom obliku. Trebali su izraditi digitalneanimacije,filmićsa150do 300sličica,štojebilopoprilično teško jer su imali vremensko ograničenje od tri školska sata. Doista zahtjevan zadatak, no naši učenici su i to uspješno napravili – rekao je Davor Petak, profesor likovne kulture i voditelj Županijskog stručnog vijeća za likovnu kulturu. Osim njega, u Stručnom povjerenstvu bili su Ivan Duić, Biserka Hudoletnjak i Ksenija Kipke, a domaćin izložbe LIK 2023.tradicionalnojebilaI.OŠ Varaždin. Uz učenike i njihove mentore, izložbi je prisustvovala i zamjenica pročelnika Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport Sanja Herceg.

jednom velikom investicijskom zahvatu, ali i ulaganju koje će pozitivno utjecati na razvoj sporta. Dvorana Graditeljske škole Čakovec najveći je sportski objekt u Međimurju koji uz učenike srednjih škola koriste i članovi brojnih sportskih udruga. Radovi se izvode na 1368 četvornih metara glavnog borilišta i 151,6 četvornih metara svlačionica i sanitarnih prostorija.

SVEUČILIŠTE SJEVER Predstavljeni studijski programi u Ivancu i Krapini

Sveučilište Sjever predstavilo je svoje studijske programe učenicima Srednje škole Ivanec i Srednje škole Krapina. Okupio sevelikbrojmladih,aliiroditelja koji su imali priliku doznati više o raznovrsnim studijskim programima Sveučilišta, od kojih je njih 85 posto iz STEM područja. Posebice su predstavljeni studijiGeodezijeigeomatike,Mehatronike, Logistike te Strojarstva, ali su budući studenti pokazali velikiinteresizaostalestudijske programe na Sjeveru, kojih je ukupno 17 na preddiplomskoj i 10 na diplomskoj razini. U individualnim razgovorima doznali su više o studiranju, specifičnostima i posebnostima studija na Sjeveru, ali i studentskom životu u Varaždinu i Koprivnici.

Sveučilište Sjever u Krapini su predstavljali pročelnik Odsjeka za strojarstvo doc. dr. sc. Tomislav Veliki, izv. prof. dr. sc. PredragBrlek,pročelnikOdsjeka za logistiku i mobilnost Sveučilišnog centra Koprivnica, doc. dr. sc. Sanja Šamanović s Odjela zageodezijuigeomatikutepred.

Zoran Busija s Odjela za meha-

troniku. U Ivancu je pročelnik doc. art. Ivan Batoš predstavio Odsjek za glazbu i medije, a Valentina Novak studijske programe Sestrinstva.

– U svibnju ćemo ponovno organiziratiTjedankarijerakako

U Ivancu je pročelnik doc. art. Ivan Batoš predstavio Odsjek za glazbu i medije, a Valentina Novak studijske programe Sestrinstva

bismo naše studente povezali s potencijalnim poslodavcima, a vrata ćemo naših sveučilišnih centara i u Varaždinu i Koprivnici otvoriti idućeg mjeseca, krajem travnja, na Festivalu znanosti za kojeg naši profesori, predavači i asistenti već imaju spremnezanimljiveiraznovrsne programe – poručuju sa Sveučilišta Sjever.

Više od 200 maturanata doznalo zašto su studiji na MEV-u studiji budućnosti

Međimursko veleučilište u Čakovcu u četvrtak, 2. ožujka, svojim je budućim studentima otvorilo vrata kako bi iz prve ruke doznali zašto su studiji koje nudi, zanimanja budućnosti.

NaDanotvorenihvratastiglo je200-tinjakučenikaiztrijusjevernih županija, a na zanimljivim radionicama o virtualnoj stvarnosti, dronovima i Centru održivog razvoja upoznali su se s jednim dijelom onoga što studiji na MEV-u uključuju. Studentski život na MEV-u budućim kolegama predstavili su sadašnji studenti smjera Održive gradnje na studiju Održivog razvoja Vedran Vuk

i Ivona Kučičić. Maturante je pozdravio i dekan Veleučilišta doc. dr. sc. Igor Klopotan koji jeistaknuozadovoljstvovelikim interesom.

– Redovito pratimo trendove i prema tome prilagođavamo naše studijske programe, a ovakovelikbrojmaturanatakoji sustiglinaDanotvorenihvrata našeg Veleučilišta potvrđuje da smoutomeuspješniidasunaši studiji zanimanja budućnosti, što je prepoznato na tržištu –rekao je Klopotan. Pročelnik Odjela za menadžment Tibor Rodiger rekao je da su studiji Računarstva, Održivog razvoja te Menadžmenta turizma i sporta usmjereni na

budućnost.

Besplatne pripreme

– Neki maturanti na licu mjesta odlučili su se za studij na MEV-u, a neki će, vjerujem, kasnije. Osim Dana otvorenih vrata, Međimursko veleučilište uČakovcusvojimbudućimstudentimanudiijednupopularnu pogodnost: svim maturantima kojimaćeMEVbitiprviilidrugi izbor omogućujemo pohađanje besplatnih priprema za ispit državne mature iz matematike – poručio je Rodiger. Sadašnji studenti svojim su budućim kolegama predstavili najmodernije softvere u kojima će, ako upišu studij Održivog

razvoja, danas-sutra raditi. Riječ je o radionicama o održivosti gradnje na kojima su maturanti doznali s kojim će kompetencijama otići s MEVa te Allplanu – BIM sustavu koji je budućnost i sadašnjost arhitekture, građevine i ostalih srodnih zanimanja. Na Dane otvorenih vrata MEV-a stigli su i pročelnici upravnihodjelazaobrazovanje, kulturu i sport Međimurske i Varaždinske županije Nives Kolarić Strah i Miroslav Huđek koji su pohvalili rad Međimurskogveleučilišta.MEVjevažan i Varaždinskoj županiji budući da 50 posto studenata dolazi upravo odande.

19 Školstvo 14. ožujka 2023., br. 985 || Regionalni tjednik
VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU OTVORILO SVOJA VRATA
MEĐIMURSKO
PIŠE: MARTINA LONČAR-PETRINJAK mlpetrinjak@regionalni.com

GABRIJEL RATKOVIĆ (72) PROGOVARA O NEVJEROJATNIM DOGODOVŠTINAMA

“Da pregovorima nisam zaustavio popucale bi brojne usijane glave

- Svaki pošten lugar priznat će da ne čuva on šumu. Čuvaju je ljudi koji žive u rajonu, a on je taj koji mora imati ugled u selu i ne smije vas ljudi poštuju, možete mirno spavati jer mještani neće odlaziti krasti drva iz šume, neće u njima paliti vatru ni dovoziti otpad. vatrogasci. I to je dokaz da naše selo itekako

Zahvaljujući lugarima, u varaždinskom kraju i Međimurju brojna svjetovna i crkvena vlastelinstva nesumnjivo su desetljećima imala uređeno iskorištavanješuma.Ovivrijedni čuvari šumskih biocenoza za buduće generacije, ujedno su od pucanja spasili brojne glave posvađanih šumovlasnika.

”Riđan” i “Pišta” ušli u legendu Nažalost, kako doznajemo od Gabrijela Ratkovića, i ovo zanimanje nestaje. Naš sugovornikpolaziojeosnovnuškolu u Varaždinskim Toplicama, a potom u tvornici Opruga završava tečaj za PKV radnika u crnoj metalurgiji. Nažalost, pri radu sa strojevima ekscentar preša mu je 1974. godine odsjekla prste na ruci. - Srećom, još kao školarac surađivao sam sa šumarima i lugarima koji su uvijek trebali suradnike na doznaku, na obilježavanju stabala ili sadnji. Među njima je bilo i inženjera izZagrebakojisuobavljalirazličite stručne usluge za Šumariju Varaždin. Potreba za zapošljavanjem lugara u topličkom kraju i onom oko Kalnika ukazala se kada je moj prethodnik GabrijelBogožalecteškoobolio.Tu prilikunisamnipoštoželiopropustiti – prisjeća se Ratković. S obzirom na to da su ga kolege dobro poznale, predlažu mu da se odluči za prekvalifikaciju. - Nakon odslušanih predavanja u Varaždinu s još trojicom kolega uspješno polažem sve predviđene ispite u Karlovcu.

Udomio je 1988. izgubljenog jelenka, no kada je došlo vrijeme parenja, netragom je nestao

Najvišeznanjamoralismoimatiodendrologijiiiskorištavanju šuma.Lugarjetadamoradobro znati izračun obujma drva i bio samvrstanukubiciranjutrupaca. Važno je pravilno izmjeriti njihovudužinu,širinuisredinu (promjer). Primjerice, trupac dimenzija 5-10 puta 50 centimetara vam je pola kubika. Na terenusmozatajposaokoristili i namjenske tablice… Moj prvi radnidanpočeoje1980.godine dolaskom u Šumariju Varaždin ukojojodšefa–revirnikaIvana Žajedoznajemdaćuimativeliki rajon.Odmahmeodveoušumu i upoznao s radnicima kojima postajem šefom, jer je moje

zanimanje u to vrijeme glasilo “lugar – čuvar šuma” (danas je to “šumarski tehničar”) – objasnio je Ratković, dodavši da su terenski radnici imali normu. S radom bi počinjali u 7 sati ujutro i vozio ih je na radilište s kombijem. U to vrijeme bile su četiri kategorije lugara, različito stimulirane osobnim dohocima, jer neki nisu imali pojma o proceduri preuzimanja i otpreme trupaca. - S mojim dolaskom na teren šumarski tehničari više nisu morali odlaziti na preuzimanje iz kancelarija. Naše zanimanje 80-ih godina bilo je itekako popularno. Svi su čuli za junake televizijskih serijaRiđana iz Kapelskih kresova, pa za Pištu iz Gruntovčana. Stoga je i malo dijete znalo da lugari moraju imati nekakav šešir na glavi ili kapu, lovačku pušku obješenu na rame, pljosku… - govori Ratković koji je godinama bio pripadnik pričuvnog sastava policije. Stoga je odmah zadužio staru dvocijevnu sačmaricu (flahericu), ali je nije uvijek imao uz sebe jer mu je smetala pri svakodnevnom poslu. Štoviše, trebalo je paziti da pušku netko ne ukrade, a propisana sivomaslinastaodora(sličnaoficirskoj) bila je obavezna.

Lugarska kapa spas za teleke!

- Imali smo šapke (tanjurače) na glavi i osebujne šumarske gumbe boje kosti na kaputu. Nareverusubileprišivenestrukovne oznake u obliku češera položenog na hrastovo lišće i zaistasmobiligizdavi.Točnoje i to da lugari čuvaju biocenoze i mnogo puta samoinicijativno sam u slobodno vrijeme obilaziorajon.Bitnojedačovjekvoli prirodu i ima volju za taj posao kojeg treba znati dobro pripremitiprijebilokakvesječestabala.Bilojeisusretasljudimakoji supokušavaliukrastituđadrva te različitim životinjama. Ali najbolja od svega bila su vjerovanjapriprostihseljaka.Naime, nekada je svaka obitelj imala krave i najveći problem nastajao bi kada telek prestane piti. Tada bi žurno slali ukućana do najbližeglugarakakobiposudili njegovu kapu i njome pokrili telekovuglavu!Uglavnom,ljudi su bili sto posto uvjereni da će telek odmah početi piti i vodu i mlijeko. To je postala tradicija – otkriva Ratković.

Bife “pod borom”

Kad već spominjemo “tekuća pitanja”, točno je i da su lugari nekad bili veliki potrošači alkohola. No, ta tradicija polako nestaje u 21. stoljeću i danas je teško zamisliti da je u bivšoj državi sječa počinjala uz jaki zajutrak, pivu i gemište.

- Nama je bilo normalno da nas na radilištu dočekuju ljudi koji su skupljali otpadne vrhove krošnji. Svo drvo ispod 10 centimetara više nije bilo ni za ogrjev i mogli su to “granje” besplatno odvesti iz šume. Naši gosti nikada u šumu nisu dolazili bez demižonki od par litara vina jer su znali da će im uvijek žedni radnici ostaviti i deblju “robu”. No, ja sam se brinuo da senenapijupodradnimvremenom. Bilo je situacija kada sam im višak punih flaša namjerno zakamuflirao u grmlje, za dane kad bi nastupila “suša” i velika žeđ…Bilojeipraveromantikeu

Danas je teško zamisliti da je u bivšoj državi sječa počinjala uz jaki zajutrak, pivu i gemište

šumi uz logorsku vatru na kojoj se po potrebi spravljao gablec. No, jako se pazilo i zimi da se pri odlasku s radilišta potpuno ugasi žeravica. A kod rušenja drva vikalo se iz sveg glasa: “Hop,hop”,danekoganepoklopistablopripadu.Srećom,nitko od mojih radnika nije pretrpio težu ozljedu na radu u šumi. Uprava Šuma Varaždin imala jeiradnujedinicumehanizacija koja je bila dobro opremljena namjenskim traktorima za izvlačenje trupaca, ali su se za tajposao80-ihgodinajošuvijek koristili i konji. Te snažne životinje bile su idealne za posao, a imali su ih privatnici – napominje ovaj vitalni 72-godišnji lugar koji je rođen u Škarniku u kojem i danas živi s obitelji. Od njega doznajemo i to da su naudaljenimrajonimagrađene lugarnice u kojima su živjeli lugari,čestoisasvojomobitelji. Tek kada bi im djeca morala u školu, ostavljali bi mališane kod djedova i baka. Nije im bilo druge jer su lugarnice, poput oneuGabrinovcu,kilometrima udaljene od civilizacije. Gabrijel je 13 godina bio aktivan član Lovačkog društva Vepar u Ljubešćici, i to u vrijeme kada se gradio lovački dom. -Imalismobrojneradneakcije, natjecanja, prelijepa druženja. No, morao sam s tim prekinuti zbog brojnih obveza na poslu i zamjena kolega na zahtjevnim poslovima otpreme. Jurio sam službenim kombijem i mopedom APN-com od Jalžabeta do Bisaga. A kakvi su tek snjegovi nekad bili, nalopatao sam se za triživota…Napametznamsvaku stazu na sjevernim obroncima Kalnika i drugdje. Nekad je taj rajon pokrivalo 15 lugara, a kada sam odlazio u mirovinu,

LUGARNICE, BOSANCI, KONJI I SAMARICE

U sezoni za otpremu posložili 10.000 metara drva

Govoreći o lugarnicama, Ratković se posebno osvrnuo na onu u Piščanovcu. Bila je među najstarijima te je imala i prostrani štagalj.

- Mi smo često trebali pomoć Bosanaca koji bi tovarili drva na samarice, koje se stavljaju na radne konje. Ti vrijedni radnici su stanovali u Drenovcu i imali su 30-ak konja s kojima bi odlazili na radilišta šumarija diljem najsjevernijih županija. Bili su spretni i znali su u sezoni posložiti i 10.000 metara drva spremnih za otpremu. Tijekom Drugog svjetskog rata šume u našem kraju bile su pune partizana i nailazili smo na grobove označene križevima urezanim u stabla. Takav je slučaj bio kod Vidobornjaka, gdje su lokalni Topličanci imali i zemunice za skrivanje cijelih obitelji. Takva, obilježena stabla također smo uklanjali kod čišćenja šuma jer bi ionako s vremenom sama pala i istrunula. Za svaku šumu postoji gospodarska osnova koja se mijenja svakih 10 godina uz obavezne periodične kontrole.

Konj s kladama natovarenima na samaricu

Ljudima je malo poznato da se rušiti smije samo do 10 posto stabala, i to isključivo od prirasta šume –naglašava Ratković.

250

20 Duplerica Regionalni tjednik || 14. ožujka 2023., br. 985
DOVITLJIVIH
Gabrijel Ratković uvjeren je da lugar može biti jedino čovjek koji voli prirodu, prepoznaje drveće, gljive i ostalo volju za taj posao kojeg treba znati
dobro pripremiti prije bilo kakve sječe stabala
Gabrijel Ratković kraj srušenog hrastakapitalca starog godina Radni konj izvlači trupce iz šume PIŠE: JOSIP NOVAK jnovak@regionalni.com

DOVITLJIVIH LUGARA KOJI SU ČUVALI ŠUMSKE BIOCENOZE NA SJEVERU HRVATSKE:

zaustavio seljačku bunu u Kaštelancu, glave nesuđenih šumovlasnika!”

smije biti pijanac ili imati protivnika. Ne smije se nikome zamjerati, mora ljudima izlaziti ususret u okviru svojih mogućnosti. Kada otpad. Požara smo se uvijek bojali, ali 90% njih uspješno su ugasili domaći ljudi lopatama prije nego bi na teren stigli šumari, sjekači i itekako čuva šumu, tvrdi Gabrijel Ratković.

dijeliti zaradu. Pametni su me uvijekposlušaliinakrajubibili zahvalni jer dobar savjet zlata vrijedi.Lugarmorabitidobaris policijskimslužbenicimajeroni često zaustave sumnjivce koji cestom voze drva bez pratećih dokumenata – ističe Ratković koji je mnogo vremena proveo pošumljavajući šumske terene. Sadnice je dostavljao na sve lokacije koje su pošumljavane, iz rasadnika u Kloštru Podravskom, Sesvetama, Koprivnici, ČakovcudoonoguZelendvoru.

- Iz svojeg iskustva mogu reći danajkvalitetnijastablarastuu gospodarskojjediniciVaraždin Breg, odnosno na potezu od VinicedoBisagainakalničkom području. Tu ima najviše hrasta, bukve, javora i graba, dok nešto manje raste joha. Bivše grofovskešumepričasuzasebe, jer su nekada vlasnici Opeke i šuma na Jugovcu iznad Oštrica moglinjimaprolazitikočijama.

posao je nastavilo njih 6 i radili su od “ve do ve” jer lugar nema radno vrijeme. Svaki pošten lugar priznat će da ne čuva on šumu. Čuvaju je ljudi koji žive u rajonu, a on je taj koji mora imati ugled u selu i ne smije biti pijanac ili imati protivnika. Ne smije se nikome zamjerati, mora ljudima izlaziti ususret u okvirusvojihmogućnosti.Kada vasljudipoštuju,možetemirno spavati jer mještani neće odlaziti krasti drva iz šume, neće u njima paliti vatru ni dovoziti otpad. Požara smo se uvijek bojali, ali 90% njih uspješno su ugasili domaći ljudi lopatama prije nego bi na teren stigli šumari, sjekači i vatrogasci. I to je dokaz da naše selo itekako čuva šumu – tvrdi Ratković.

Kad međaši “polude”

Ponjemu,lugarmorabitiivrhunskipsiholog,pogotovokada brine i o privatnim šumama. - Nema goreg nego kada nastupi svađa jer su međaši jedan drugome srušili bukvu ili neko drugo drvo. Takve je muka pomiriti, pogotovo kada su sjekire u ruci. Prvo morate biti istražitelj, utvrditi tko je rušio i tko je to dozvolio. Najčešće su probleminastupiliušumamačijim su vlasnicima djedovi “rukom pokazali”gdjesumeđe.Trebalo je puno pregovaračke vještine da se svađa prekine jer od svega bi profitirali jedino fiškali i inspekcije. Najbolje je sjesti za stol, prodati porušena drva i ne bratski, nego pola – pola po-

Slično su bile uređene i šume u vlasništvu Kaptola, na Kalniku prema Ljubešćici i Varaždin Bregu. Pametni mještani okolnihselasu poslije rata dogovorno podijelili tzv. “osmine” i imaju koristodtih šuma, dok je onima koji su se svađali sve uzeladržava.Primjerice, zbog jala su ljudiostalibezZelendvora

Jedino lugariglumci moraju imati nekakav šešir na glavi ili kapu, lovačku pušku obješenu na rame, punu pljosku…

– ukazuje Ratković.

Sila caruje, a um klade valja!

Svega se nagledao u radnom vijeku, pa čak i slučajeva kada ljudi silom žele vratiti šume u svoj posjed.

- Jednom je 90-ih godina čak izbila “seljačka buna” kod Kaštelanca. Bio sam prisutan na radilištu kada su sjekirama krenuli na naše radnike da ih istjeraju iz šume. U prvi mah pomislio sam da putem od Kelemena ide sprovod, ali kad je narodprošaogroblje,vidiosam da je vrag odnio šalu jer svi do jednogaimajunaoštrenesjekire u rukama! Čim su ušli u šumu počeli su tjerati radnike da prestanusrušenjemipiljenjemnekvalitetnihsamoniklihstabala. Morao sam stati pred narod i zaštititi radnike od napadača koji silom žele zaštititi svoju navodnu, nikad rasparceliranu “djedovinu”. To vam tako ide kada rade pokvareni telefoni i politika pusti glas kako će se “nekome” po neutvrđenom ključu vraćati šume. No, sve je dobro prošlo jer su me radnici poslušali i odložili motorke spremne za samoobranu. Ipak je naknadno stigao nalog da

se u tim šumama u vlasništvu Hrvatskih šuma “zbog mira u kući” prekinu bilo kakvi radovi – rekao je Ratković koji se sa sjetomprisjećavremenakadasu varaždinskišumariimaliisvoju šljunčaru na Dravi sa separacijom u Družbincu, pa i vrhunski serviszaHondinemotornepile. Otkupljivali su od privatnih vlasnika trupce oraha, punili drvom željezničke vagone u Turčinu, stavljajući na trupce oznake ili precizno lupajući tzv. kolobroj. - Tako se tukla i “klasa” drveta… Nažalost, kada su 1993. godine osnovane Hrvatske šume, sve te itekako isplative pratećedjelatnostisunampotezomperazabranjene.Međutim, brojne pozitivne stvari nitko ne može zabraniti. Primjerice, na svim lokacijama sječina uvijek bih potražio izvore vode i očistio ih motikom. Tu su radnici na terenu u slučaju potrebe imali Bogom danu vodu za piće i hlađenje različitih flaširanih napitaka. U Kuščevcu u župnoj šumi kod Toplica i danas ljudi piju vrhunsku “zdenu” vodu i lijepojeda se prirodni izvori čuvaju i održavaju – poručuje Ratković, čije su znanje budući šumarski tehničari pa i inženjeriuvijekupijalikaospužve. Mnogi su uz njega odradili pripravnički staž, a bilo je i onih kojima znanje baš ne ide u glavu.

“Pili Miško”

- Većina njih je uspješno napravila karijeru u struci i nisu “pobjegli”naraduinozemstvo, iako je bilo pokušaja. Mladima preporučam da se informiraju o mogućnostima zapošljavanja u Hrvatskim šumama jer traže se radnici različitih profila koji će brinuti o tisućama hektara šuma.ŠumarijaVaraždinuvijek je imala vješte sjekače drva koji su se isticali na lokalnim i državnim natjecanjima. Poligoni za pripremu natjecanja bili su u šumi i imao sam čast suditi u desetak disciplina, poput obaranja drveta “na napuhani balon”, nadzirao sam brzinu promjene lanaca na motorkama, klaštrenje grana, rezanje cvika,srušenihtrupaca…Jedan odnajvještijihsjekačaiznašega kraja bio je Tot Miško iz okolice Maruševca koji je redovno pobjeđivao na državnim natjecanjima. Bio je nizak rastom, mišićav i precizan u rezanju kao najbolji kirurg – zaključio je Gabrijel Ratković.

21 Duplerica 14. ožujka 2023.,
br. 985 || Regionalni tjednik
ostalo samoniklo šumsko bilje, te ima Lane - siroče našlo je spas u dvorištu obitelji Ratković Srtara lugarnica na Kalniku kod Gabrinovca Nepoznati varaždinski lugar na jednom druženjuOdore bivših lugara danas su muzejski eksponati

SPORT

1. ŽNL: DOMAĆI KIKS VARAŽDINSKE MLADOSTI

Nogometaši varaždinske Mladosti nisu uspjeli doći do pobjede protiv pretposljednje momčadi 1. županijske nogometne lige. Varaždinci su na domaćem travnjaku odigrali tek 1:1 protiv sastava Beretineca. Gosti su poveli u 15. minuti preko Patrika Fotaka, a iako je Mladost izjednačila u 56. minuti golom Luke Sveteca, rezultat se više nije mijenjao. Kiks Mladosti iskoristio je Razvitak, koji se visokom 6:2 pobjedom u Varaždinskim

Toplicama protiv Mladosti, sada odvojio na vrhu tablice. Čak četiri gola zabio je Ivan Vagjunec, a po jednim su se među strijelce upisali Karlo Ivančić i Dino Horvat. Za domaćine su zabijali Ivan Turkalj i Nenad Hanc. Razvitak je skupio 34 boda, dva više od Mladosti (Vž). Ostali rezultati 15. kola: Mladost (S) – Plitvica (S) 1:2, Obreš – Čevo 3:2, Zadrugar – Sloboda (Vž) 7:0, Sloboda (T) – Drava-Ajax 1:1. (rp)

U NK MEĐIMURJU, ZADNJOJ MOMČADI 2. NL, NE CVJETAJU RUŽE

Golik podnio ostavku, pa od nje odustao, otišao predsjednik Jasenović

– Iako je bila jako kratka avantura, bila je vrlo poučna i s moje strane korisna. Hvala svim igračima na suradnji i želim vam svima puno uspjeha u karijerama, a klubu da se spasi od ispadanja. Hvala svima od srca i sretno dalje – napisao je Gordan Golik, pa onda ipak nastavio voditi Međimurce.

U nekadašnjem prvoligašu, Nogometnom klubu Međimurje, ne cvjetaju ruže. Klub senalazinaposljednjemmjestu2.NL(trećirang),aotišao je još jedan trener nakon dva poraza na početku drugog dijela sezone.

– Iako je bila jako kratka avantura, bila je vrlo poučna

Skupština Kluba zakazana je za srijedu, 15. ožujka kad će se govoriti o budućnosti međimurskog kluba

i s moje strane korisna. Hvala svim igračima na suradnji i želimvamsvimapunouspjeha u karijerama, a klubu da se spasi od ispadanja. Hvala svima od srca i sretno dalje –napisao je Gordan Golik na društvenim mrežama nakon dva poraza na startu drugog dijela sezone.

Ipak, Golik je na kraju povukao ostavku i vodit će Me-

đimurce u nastavku sezone.

Kao na traci

Da je Golik kojim slučajem otišao bio bi deveti takav trener NK Međimurja u samo godinu dana. Godinu 2022. započeo je Nikola Goričanec, a na njegovo mjesto sjeo je Goran Vincetić koji je pak klupu

visoko postavljene. No, nakonispadanjauŽupanijskom kupu i Hrvatskom nogometnom kupu Solomun i Jukić su otišli.

Ostavke pljušte No, uprava na čelu s Augustinom Jasenovićem uspjela je s igračima izgladiti situaciju.

NK Međimurje nalazi se na zadnjem mjestu

2. NL s osvojenih devet bodova

napustio dan prije uzvrata finala Međimurskog kupa. Finalni susret vodio je mladi Karlo Kosalec. No, shvatili su da će igrati kvalifikacije za 2. NL pa su angažirali Gordana Golika koji je s njima ušao u 2. NL. U ljeto je postavljen Ivica Solomun, a za sportskog direktora Antun Jukić. Izlazili su tada bomboni iz usta čelnih ljudi i ambicije su bile

Potkraj ljeta nakon Solomuna na klupu čakovečkog drugoligaša doveden je Zoran Ivančić, no on se zadržao samo tri tjedna. Privremeno jenaklupusjeoDamirVugrinec, a potkraj rujna doveden je Igor Budiša koji je također otišao nakon mjesec i pol dana.

Inače, baš u to vrijeme u cijelu priču upleo se Nogometni sindikat koji je ukazao na tešku financijsku situaciju u kojoj se nalaze igrači.

NOGOMETAŠI VARAŽDINA PORAŽENI NA GOSTOVANJU KOD RIJEKE

Momčad je opet vodio Damir Vugrinec, privremeni trener, no za proljetni dio uzde u ruke dobio je Gordan Golik. Golika je naslijedio privremeni trener Damir Vugrinec, čak treći put ove sezone.

Uztosmjestapredsjednika Kluba odstupio je Augustin Jasenović, a o budućnosti i smjeru nekadašnjeg prvoligaša pričat će se na Skupštini kluba koja je zakazana za srijedu, 15. ožujka.

Kovačević: Drago mi je da se nismo raspali do samog kraja

Nogometaši Varaždina upisali su gostujući poraz u utakmici 25. kola SuperSport HNL-a. Bolja od Varaždinaca bila je momčad Rijeke koja je slavila rezultatom 3:1. Domaćini prvi dolaze do prilike. U 8. minuti snažno je pucao Danilo, a njegov pokušaj brani varaždinskigolmanZelenika.Varaždinci uzvraćaju u 17. minuti, kada je Drožđek nakon povratne lopte gađao precizno, ali domaći vratar krajnjim naporom brani svojumrežu.Drožđekjeunaslovnojuloziiu21.minuti,alinjegovo dodavanje nakon kontranapada ipak ne pronalazi suigrača Pilja u vrlo izglednoj prilici. Domaćini

u tom periodu igre prijete u dva navrata, ali pokušaje Marina i Jankovića ponovno zaustavlja raspoloženi Zelenika.

I dok se mislilo da će se na odmor otići s početnih 0:0, Riječani uspijevajudoćidovodstva.Igrala se 45. minuta kada se na desnoj stranidomaćegnapadaDaniloriješio svog čuvara, a njegov ubačaj na pet metara spretno dočekuje SelahiipogađazaprednostRijeke od 1:0.

Kakosuzavršiliprvo,domaćini otvaraju i drugo poluvrijeme. U 53. minuti Teklić je pogriješio na sredini terena. Lopta dolazi do Obregona koji se sjurio prema

varaždinskom golu. Kratkim dodavanjem pronalazi usamljenog Ampema kojem nije bilo teško pogoditi za povećanje riječkog vodstva na 2:0. Pet minuta kasnije domaćini pogađaju i za 3:0. Banda je ubacio s desne strane, a njegov pokušaj prevario je cijelu varaždinsku obranu i vratara Zeleniku te je lopta neometano završila u mreži. Blizu smanjenju zaostatka Varaždinci su bili u 64. minuti. Teklićjeubacioizkornera,aHerrera ne uspijeva iz neposredne blizine zatresti mrežu. Počasni gol za Varaždincezakonačnih3:1zabija Jelenić u 88. minuti.

–Nažalost,dotezadnjeminute prvogdijelajebilosolidno,aznali smo da je Rijeka opasna iz prekida, primili smo gol u najgorem trenutku.Unastavkususretasmo prejeftino primili dva pogotka s kojima je Rijeka na kraju riješila susret u svoju korist. Meni može biti drago jedino da se nismo raspali do samog kraja nego smo postigli i taj utješni pogodak –rekao je Mario Kovačević, trener Varaždinakojisadadrži5.mjesto Lige s 33 osvojena boda. U sljedećem kolu momčad Varaždina kod kuće dočekuje Goricu.Utakmicaseigraupetak, 17. ožujka, od 17 sati. (it)

22 Sport Regionalni tjednik || 14. ožujka 2023., br. 985
PIŠE: IVAN TOMAŠKOVIĆ ivan@regionalni.com
FOTO: NK ISTRA 1961 FOTO: ŠNK RAZVITAK
Gordan Golik

2023., br. 985 || Regionalni tjednik

GRANIČAR IZ KOTORIBE NE POSUSTAJE TE DRŽI MEĐIMUREC I NEDELIŠĆE NA ODSTOJANJU

Odigrano je 16. kolo Međimurske Premijer lige, a derbi kola odigran je u Dunjkovcu gdje je domaći Međimurec ugostio BSK iz Belice. Momčad koju vodi Jurica Vručina povela je preko Patrika Kirića u 17. minuti, da bi isti igrač postavio konačnih 2:0 golom u 67. minuti susreta. Do slavlja je stigao i vodeći Graničar iz Kotoribe koji je zadržao šest bodovaprednostispreddrugoplasiranogMeđimurca.

Graničar je na domaćem terenu svladao Mladost Komet s 1:0, a jedini pogodak bio je djelo Karla Jadanića u 66. minuti susreta. Treće mjesto sa

sedam bodova manje od vodećih drži Nedelišće koje je u golijadi s 4:3 bilo bolje od Galeba u Oporovcu. Nedelišće je povelo preko Davida Juraka u 9. minuti, no 10 minuta kasnije Dorian Zagorščak Smetiško poravnao je na 1:1. U nastavku su gosti iz Nedelišća postigli čak tri gola. Prvo je u 21. Ian Treska ponovno doveo u vodstvo, na 3:1 povisio je Vedran Kršlak u 33. minuti, da bi Brazilac Gabriel u 65. minuti povisio na 4:1. No, u samoj završnici domaćin je postigao dva zgoditka. Prvo je u 78. minuti smanjio Dino Božić, da bi Frederico Arthur

Dilly dvije minute kasnije postavio konačnih 4:3. U preostalim utakmicama, Podturen je s 3:2 bio bolji od Bratstva u Savskoj Vesi, a Dinamo je u Palovcu s 2:1 svladao jurovečko Bratstvo. Draškovec i Centrometal odigrali su 1:1, istim rezultatom završio je i susret Jedinstva i Mladosti iz Sv. Marije u Gornjem Mihaljevcu, dok su Sloga i Naprijed u Štrigovi odigrali bez golova. U idućem kolu vodeći Graničar u Kotoribi dočekuje Draškovec, dok drugoplasirani Međimurec i trećeplasirano Nedelišće igraju međusobni derbi kola. (it)

3. NOGOMETNA LIGA SJEVER

Pobjede Podravine, Poleta i Rudara, Varteks remizirao

U sljedećem kolu Polet dočekuje Varteksa, Podravina i Dinamo (D) su domaćini Papuku, odnosno Koprivnici, dok Rudar putuje u Virje

Nastavljeno je natjecanje u prvenstvu 3. nogometne lige Sjever, a klubovi su protekle subote odigrali utakmice 15. kola. Puno razloga za zadovoljstvo imaju igrači ludbreške Podravine, koji su na gostovanju s 2:1 bili bolji od Virovitice. Ludbrežani su početkomnastavkanapraviliodlučujuću prednost golovima Davida Šmrčeka (48) i Karla Dumbovića (53). Domaćini u nastavku igre uspijevaju tek ublažiti poraz.

Gostujućupobjeduupisaoje i svetomartinski Polet koji je s 4:2 bio bolji do Papuka. Polet

je poveo već u 1. minuti preko Nike Mihalineca. Domaćini preokreću rezultat u vodstvo od 2:1, ali se na odmor ipak odlazi s poravnatih 2:2 zahvaljujući autogolu domaćeg

igrača Šantića. U drugom dijelu pobjedu Poletu s dva gola osigurava Petar Horvat. Tri boda dohvatio je i Rudar, koji je u međimurskom derbiju odigranom u Murskom

Središću s 2:0 nadvisio momčad Dinama iz Domašinca. Strijelci su bili prezimenjaci Hlišć, Slaven i Neven. Varteks pak na domaćem travnjaku nije uspio doći do slavlja protiv Podravca iz Virja, odigravši tek 1:1. Gosti su poveliu21.minutiprekoMate Bagavca, a Varaždince je od poraza spasio Ivan Dolovski golom u 54. minuti susreta. U preostaloj utakmici Radnik je s 2:1 slavio na gostovanju protiv Koprivnice. Na vrhu tablice su Polet i Radnik s po 36 bodova. Varteks je treći s 27 bodova, a slijede ga Dinamo (D) s 25 i Rudar s 23 boda. Podravina je na pretposljednjem 9. mjestu s 12 bodova.

ELITNA ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA VARAŽDIN

Pobjede Bednje i Nedeljanca

Bednja je proljetni dio natjecanja u Elitnoj ŽNL Varaždin otvorila visokom 4:0 pobjedom u Gojancu protiv domaće Plitvice. Posebno raspoložen bio je Tomislav Herceg s tri postignuta gola, dok je jedan dodao Dominik Božak. Uspješni na gostovanjubilisuiigračiNedeljanca, koji su s 2:1 slavili protiv Jalžabeta.Nedeljanecjepoveou 33. minuti iz najstrože kazne, a precizan je bio Dejan Kučko. U 60.minutina1:1izjednačujeFilip Omazić, a pobjedu gostima donosi Emanuel Škvarić golom u 73. minuti susreta.

S tri boda s gostovanja vratila se i momčad Ivančice. Ivančani su slavili u Margečanu protiv domaće Mladosti rezultatom 2:0, a oba pogotka postigao je Eduard Vusić u prvom poluvremenu. Seriju gostujućih pobjeda zaokružila je Budućnost slavljem protiv Zelengaja. Jedino domaće slavlje upisao je cestički Polet, koji je s 2:0 bio bolji od Dubravke-Zagorca. Novi Marof i Polet (T) odigrali su bez golova. VodećajeBednjas39bodova, aslijedejePolet(T)iNedeljanec s po 34 bodova. (rp)

STOLNOTENISKI ENTUZIJAST IZ ŽABNIKA U 80. godini preminuo Vilim Šagi

Nakon duge i teške bolesti u 80. gogdini preminuo je Vilim Šagi, trener, osnivač, dugogodišnji i počasni predsjednik Stolnoteniskog kluba MGK Drava Žabnik. Riječ je o velikom stolnoteniskom entuzijastu koji je još 1955. dao izgraditi prvi stolnoteniski stol od dasaka električnog mlina koji se rastavljao za pod u vatrogasnom domu u Žabniku. Uključio se s ekipom u županijsku ligu još u vrijeme studentskih dana. Završio je školu na Badiji za trenera stolnog tenisa, a s klubom se izborio za ulazak u 2. hrvatsku ligu – muški. Bio je glavni nositelj izgradnje stolnoteniske dvorane u Žabniku. Kao dipl. ing. građevinarstva pribavio je svu potrebnu dokumentaciju i građevinsku dozvolu. Dobio je pomoć od mnogih poslovnih partnera. Uspio je uz samodoprinos (mjesta Žabnik) sagraditi dvoranu u koju su utrošena 8733 dobrovoljnasatačlanovakluba, od kojih je Vilim Šagi imao 1123 sata.

Nakon useljenja u novu dvoranu počelo se raditi s najmlađim kategorijama i postizati kvalitetne rezultate. Stolnotenisku dvoranu krase pehari (više od 200) s raznih ekipnih natjecanja diljem Hrvatske, koji su osvojeni pod vodstvom Vi-

lima Šagija. Godine 1999. Klub je sudjelovao na dječjoj olimpijadi u Njemačkoj, gdje je osvojeno čak pet odličja, a ženska ekipa igrala je 2. hrvatskoj, 1. hrvatskoj ligi te tri sezone u Superligi. Prema ukupnom bodovanju u svim kategorijama, STK MGK Drava Žabnik je bila na 1. mjestu u Hrvatskoj

Dužnost predsjednika kluba STK MGKDrava Žabnik obnašao je od 1992. do 2021. godine

2002. godine. Mlađe kadetkinje su bile pet puta zaredom prvakinje Hrvatske, a najmlađikadeti2018.godine postali su prvaci Hrvatske. Dužnostpredsjednikakluba STK MGK-Drava Žabnik obnašaojeod1992.do2021., prošle godine proglašen je od članova kluba počasnim predsjednikom, a od Općine Trnovec Bartolovečki dobio je Nagradu za životno djelo. – Hvala mu na svemu –poručuju iz Kluba. Njegov posljednji ispraćaj održan je u četvrtak, 9. ožujka na groblju u Bartolovcu.

23 Sport 14. ožujka
FOTO: NK JALŽABET FOTO: DAMIR PERHOČ FOTO: NK VARTEKS
PIŠE: ROBERT PEHARDA rpeharda@regionalni.com

ODBOJKA: SIGURNA POBJEDA KITRO VARAŽDINA PROTIV MEDICINARA

Zbog zamjene domaćinstva odbojkaši Kitro Varaždina su u dvorani na Dravi ugostili momčad zagrebačkog Medicinara, upisavši pritom pobjedu rezultatom 3:0 (25:19, 25:11, 25:22) za svega 70 minuta igre. Sigurna igra varaždinske momčadi, koja niti jednog trenutka nije ispustila kontrolu rezultata iz svojih ruku, omogućila je treneru Ivici Đolongi da na teren pošalje igrače s manjom minutažom. Pobjednički niz Centrometala od četiri uta-

kmice prekinut je kod Ribole Kaštele, koja je slavila s 3:0 (25:20, 25:21, 25:19). Susret je lako mogao otići i na stranu međimurskih odbojkaša, s obzirom na to da se ravnopravna borba vodila do same završnice u sva tri seta.

Unatoč porazu Centrometal tri kola prije kraja prvog dijela prvenstva i dalje sigurno drži četvrto mjesto na tablici koje vodi u doigravanje za prvaka Hrvatske. Prati ga

upravo varaždinska momčad koja ima dva poraza više i četiri boda manje na svojem kontu. Do kraja ovog dijela prvenstva Centrometal kod kuće igra protiv Zadra i Murse te putuje u Rovinj, dok Varaždinci gostuju u Sisku i Splitu, a kod kuće dočekuju zagrebačku Mladost. Ne bude li velikih rezultatskih iznenađenja, Centrometal će otići u borbu za titulu, dok će se Kitro Varaždin morati zadovoljiti ukupno 5. mjestom. (rp)

Zrinski lako s Trogirom, poraz Koke

Rukometašice su proteklog vikenda odradile utakmice

17.kola1.hrvatskerukometne lige za žene. Posebno raspoložene bile su igračice Zrinskog koje su pred domaćom publikom stigle do uvjerljive pobjede protiv Trogira rezultatom 36:21. Čakovčanke su od samog početka preuzele inicijativu pa već na sredini prvog poluvremena imaju velikihsedampogodakaprednosti (13:6). Slična slika na parketuiunastavkususretaza zasluženo slavlje čakovečkog sastava.

– Dobro smo otvorili utakmicu.Bilismokoncentrirani i u napadu i u obrani što je dovelo do toga da rutinski kontroliramo tijek cijelog susreta. Igračice su odradile sveštojetrenerGoranMrđen tražio od njih i na kraju smo zasluženo slavili. Veseli me da nam je komotan rezultat dopustio da priliku pružimo i mlađim igračicama od kojih očekujemo da budu budućnostkluba–rekaojepo završetku utakmice pomoćni trenerčakovečkeekipeDarko Dania.

Među strijelce se upisalo čak deset igračica. Najučinkovitija je s devet golova bila Kala Kosovac. Pet ih je zabila Melani Balić, jedan manje Selena Milošević. Pet igrača postigle su po tri gola: Anja

RUKOMET STOLNI TENIS

Balent, Renee Posavac, Sara Krizmanić, Lana Blagus i Lucija Cvitanović. Dva gola djelo su Dore Car, a jedan Eme Balaško. Na vratima je briljirala Marta Kozjak s 18 obranaiimpresivnih58posto uspješnosti. Kokajepakporaženas26:23 na gostovanju u Rijeci od domaćeg Zameta. Prvo poluvrijeme proteklo je u prilično izjednačenom nadmetanju, a na odmor se otišlo s minimalnim vodstvom Zameta od 13:12. Početkom drugog dijela domaće igračice bježe na četiri gola razlike (18:14), a turazlikuuspijevajuodržavati sve do same završnice kada se Koka u 59. minuti primaknula na zaostatak od dva gola (25:23). No, za potpuni rezultatski preokret nije više bilo vremena. Najučinkovitija uredovimaKokebilajeMartinaKrajplsašestgolova,doksu po jedan manje postigle Lara Perić i Ines Pifar. NovompobjedomZrinskise učvrstio na 6. mjesto s 21 bodom,četiribodavišeodprvih pratitelja.Kokajetrenutnona 8. mjestu s 15 bodova. U sljedećem kolu Čakovčanke očekuje gostovanje u Koprivnici protiv ekipe PodravkeVegete(petak,17.ožujka, 18 sati), dok Varaždinke u subotu, 18. ožujka, dočekuju Sesvete. (rp)

Odlični Varaždinci na Prvenstvu Hrvatske

U Varaždinu je održano Prvenstvo Hrvatske u stolnom tenisu u kategorijama U-15 za mlađekadeteimlađekadetkinje te U-19 za juniore i juniorke. Varaždinci su ukupno uzeli sedam medalja u juniorskoj konkurenciji i tako dokazali da je Varaždin uz Zagreb u samom vrhu hrvatskoga stolnoteniskog sporta. Varaždinka Bruna Borovec iz STK Starr ovom je prilikomosvojilačaktrimedalje

MIA MEĐIMUREC, NAJVEĆA NADA VARAŽDINSKOG

u juniorskoj kategoriji – zlato u juniorskim mješovitim parovima i dvije bronce pojedinačno i uparovima,potvrdivšitakosvoj primat u ovome sportu na područjusjeverozapadneHrvatske.

Jelena Vukelić iz STK Varaždin osvojila je broncu pojedinačno i uigriparova,aigračiVitoMilak i Simon Dvorski juniori iz STK Visia Trnovec Bartolovečki u juniorskim muškim parovima također su bili brončani. (it)

Prošle godine članica Streličarskog kluba Cekin osvojila je naslov kadetske prvakinje Europe u mješovitom paru s Mihaelom Ćurićem

PIŠE: IVAN TOMAŠKOVIĆ ivan@regionalni.com

Iza Varaždinke Mije Međimurec vrlo je dobra godina. U prošloj, 2022. stigla je do naslova kadetske prvakinje Hrvatske u dvorani i na otvorenom. Također, u kategoriji složeni luk postala je ukupna pobjednica Central European Cupa te je stigla do naslova kadetske prvakinje Europe u mješovitim parovima s Mihaelom Ćurićem iz PSK.

Uzor joj je Britanka Ella Gibson, europska i svjetska prvakinja

Europska smotra održala se u britanskom Lilleshallu. Mia i Mihael u četvrtfinalu pobijedili su njemačku ekipu, a u polufinalu tursku ekipu, koja je nakon kvalifikacija bila uvjerljivo prva. U finalu susvladalitalijanskiparitako stigli do zlatnog odličja.

Uspjesi

– Unatoč zdravstvenim poteškoćama, rezultati prošle godine bili su vrlo zadovo-

ljavajući i doveli su me do stipendije Hrvatskog olimpijskog saveza. Postala sam i dio hrvatske streličarske reprezentacije, tako da mogu rećidajegodinabila uspješna. No, ne zadovoljavam se trenutnim rezultatima – rekla nam je Mia Međimurec, članica Streličarskog kluba Cekin.

Prošle godine Mia je postala

kadetska prvakinja

Hrvatske u dvorani i na otvorenom

Njezine rezultate prepoznali su sportski djelatnici, novinari i urednici koji su glasali u izboru za najsportaša Varaždina za 2022. godinu.

Mia je na kraju proglašena za najveću nadu varaždinskog sportauženskojkonkurenciji. –Malomeiznenadilatanagrada. No, s druge strane uložila sam puno truda, što me dovelo do tog priznanja. Nagrada mi puno znači, jer me motivira da još više treniram i postignem još bolje rezultate – dodala je Mija koja se streličarstvom započela baviti vrlo rano, s osam godina. –Ustreličarstvosumeuveli brat i sestra. Prateći brata i

sestru na treninge sve više me počelo zanimati i tako sam počela redovito trenirati. Istovremenosamsebavilaslobodnimpenjanjemiatletikom da bi si upotpunila treninge streličarstva – dodala je Mia kojoj je uzor Ella Gibson.

Ambicije

Riječ je o 22-godišnjoj Britanki, europskoj i svjetskoj prvakinji u složenom luku.

Miji pak ove godine slijedi nastup na Europskom juniorskom prvenstvu.

– Za ovu godinu cilj mi je poboljšati prijašnje rezultate i sudjelovati na više većih natjecanja. Cilj mi je osvojiti prvo mjesto na Europskom juniorskom prvenstvu – zaključila je Međimurec.

24 Sport Regionalni tjednik || 14. ožujka 2023., br. 985
U ŽENSKOJ KONKURENCIJI
SPORTA
“Ove godine želim postati juniorskom prvakinjom Europe”
KITRO
FOTO: OK
VARAŽDIN
FOTO: PIXINO

KULTURNI OBZOR

UDRUGA “SELJAČKA SLOGA” I ZRINSKA GARDA PREDSTAVILI SE NA SICILIJI

Članovi Kulturne udruge “Seljačka sloga”

Prelog prošli su tjedan boravili na Siciliji, a na putu su im se pridružili i članovi povijesne postrojbe Zrinska garda iz Čakovca.

Kulturna udruga “Seljačka sloga” predstavljala je Grad Prelog, Međimursku

županiju i Republiku Hrvatsku na tradicionalnoj Međunarodnoj smotri folklora

“Mandorlo in Fiore” koja je trajala od 5. do 12. ožujka 2023. godine.

Osim Hrvatske, ove godine nastupili su

ZAVRŠIO 14. TJEDAN SMIJEHA

gosti iz Albanije, Saudijske Arabije, Armenije, Bugarske, Čilea, Egipta, Gruzije, Grčke, Indije, Italije, Kenije, Kirgistana, Koreje, Malezije, Makedonije, Poljske Rumunjske, Srbije, Španjolske, Tajlanda i Uzbekistana.

Međunarodni festival “Mandorlo in Fiore”

jedan je od najvećih svjetskih festivala folklora i narodnih običaja te jedan od najvećih atrakcija Sicilije. Održava se od 1934. godine, a svake godine okuplja

Više od 16.600 posjetitelja pogledalo 60 predstava

Nagrada publike “Najjači smehek” pripala je predstavi “Dame biraju” kazališta Alt Teatar iz Sarajeva koja je uvjerljivo pobijedila sa 137 reakcija punog gledališta

PIŠE: MARTINA LONČAR-PETRINJAK mlpetrinjak@regionalni.com

Završio je 14. Tjedan smijeha

Kerekesh Teatra, najveći i najposjećeniji kazališni festival u Hrvatskoj.Udesetdanafestival je posjetilo više od 16.600 gledatelja, čime je oboren rekord iz 2019. godine.

Festival se ove godine održao od3.do12.ožujka,agostovaoje

diljem Varaždinske, Međimurske i Krapinsko-zagorske županije. Ovogodišnji festival bio je u jubilarnom tonu za Kerekesh Teatar;čakdvijepredstavesvoje sujubilarneizvedbeimaleupravo na 14. Tjednu smijeha.

Predstava“Krtice”250putaje nasmijala i oduševila publiku, a festivaljezatvorilanajizvođenija i najdugovječnija predstava Kerekesh Teatra “Dimnjačar” jubilarnom 1350. izvedbom.

Nagrađeni

U okviru 14. Tjedna smijeha održana je i 7. međunarodna izložba karikaturista pod nazivom “Smijeh bez granica” te su nagrađene i najbolje karikature po ocjeni publike. Nagradu za najbolju portretnu karikaturu dobio je Damir Novak, dok je

nagrada za najbolju “geg” karikaturu pripala Dragutinu Dadi Kovačeviću.

Nagrada publike “Najjači smehek”, koja se dodjeljuje četvrtu godinu zaredom, pripala je predstavi “Dame biraju” kazališta Alt Teatar iz Sarajeva, koja je uvjerljivo pobijedila sa

137 reakcija punog gledališta. –Velikohvalasvimopćinama i gradovima koji su se uključili i pomogli nam u realizaciji najvećeg i najposjećenijeg kazališnog festivala u Hrvatskoj. Posebno hvala najboljoj publici

Festival je završio jubilarnom 1350. izvedbom predstave “Dimnjačar” u varaždinskom HNK-u

na svijetu! Veselimo se novim kazališnim druženjima i skupa se smijemo već u lipnju na 9. Varaždinskimkazališnimvečerima! – poručili su iz Kerekesh Teatra.

folklorne grupe koje predstavljaju običaje zemlje iz koje dolaze.

HNK U VARAŽDINU

Gostovanje triju predstava

U ovom tjednu u Hrvatskom narodnomkazalištuuVaraždinugostovatćečaktripredstave.

HNK Ivana pl. Zajca iz Rijeke u Varaždin dolazi s dvije predstave u okviru konzorcija K-HNK u kojem nacionalna kazalištarazmjenjujuprograme izsvojebogateprodukcije.Balet “Plamteća voda” koreografa AndonisaFoniadakisaigratćeu utorak, 14. ožujka, u 19 sati i 30 minuta na velikoj sceni, dok će komedija “Gospođa ministarka” Branislava Nušića u režiji Tatjane Mandić Rigonat igrati u četvrtak, 16. ožujka, također u 19 sati i 30 minuta na velikoj sceni.

U srijedu, 15. ožujka, u varaždinskom Kazalištu gostovat će predstava Kunst Teatra “Vic o Sizifu” autora Alberta Camusa u režiji Ivana Planinića i to je ujedno prva predstava koja će igrati na obnovljenoj Sceni Zvonimira Rogoza. Predstava počinje u 20 sati.

Jedna domaća Zakrajtjednaslijedinajnovija predstava HNK-a u Varaždinu koja je nastala u koprodukciji s

KNJIŽNICA “NIKOLA ZRINSKI” ČAKOVEC

Kazalištem Marina Držića iz Dubrovnika – “Majka Hrabrost injezinadjeca”BertoltaBrechta u režiji Krešimira Dolenčića. Nakon dubrovačke premijere 10. ožujka, varaždinska publika predstavu može pogledati na velikojsceniusubotuinedjelju, 18. i 19. ožujka, s početkom u 19 sati i 30 minuta. Ulaznice su u prodaji na blagajni Kazališta ili putem online prodaje.

Žene iz Udruge “Zlatne ruke” izložile rukotvorine

Povodom Međunarodnog dana žena, žene okupljene u aktivnoj Udruzi “Zlatne ruke” Čakovec otvorile su 3. ožujka tradicionalnu izložbu rukotvorina, ovoga puta u čakovečkoj Knjižnici “Nikola Zrinski”. Uz unikatne izloške članica Udruge, izloženi su bili i radovi učenika3.drazredaI.OŠČakovec, nastali pod mentorstvom učiteljice Danijele Topličanec i članica Udruge. Otvorenjeizložbeprigodnom je recitacijom uveličala članica Udruge Radovanka Drk, dok je u glazbenom dijelu programa nastupioprofesorJosipPosavec.

– Žene zlatnih ruku, marlji-

ve i predane čuvanju vještina naših majki i baka, neumorne su u stvaranju, ali i u namjeri da znanja prenesu novim generacijama osiguravajući na taj načinibudućnostsvojeUdruge – istaknuo je župan Međimurske županije Matija Posavec na otvorenju izložbe te prigodnim stihovima obradovao sve prisutne i čestitao im nadolazeći Dan žena.

Gradonačelnica grada Čakovca Ljerka Cividini čestitala je autoricama izložbe Katarini Gašparić i Katarini Kovačić te predsjednici i svim članicama Udruge na lijepoj izložbi te im zahvalila što educiraju mlade

Izloženi su bili i radovi učenika

3.d razreda I. OŠ

Čakovec, nastali pod mentorstvom učiteljice Danijele

Topličanec i članica Udruge

i neumorno prenose bogatu kulturnu baštinu na mlađe generacije. Udruga žena “Zlatne ruke” Čakovec osnovana je 2006. godine te otada njezine članice

neumorno stvaraju i obogaćuju gotovo svaku manifestaciju Grada Čakovca i Međimurske županije. Dugogodišnja predsjednica Udruge Ana Vrbanec, umirovljena prosvjetna djelatnica, svoj pedagoški impuls danas daruje novim naraštajima koje Udruga redovito uključuje u svoje aktivnosti. Vrijedne članice ne izrađuju samo rukotvorine, već unutar svoje asocijacije rade i na edukaciji organiziranjem brojnih predavanja posvećenih uglavnom zdravlju i zdravim životnim navikama.

Izložba je za razgled bila otvorena do 11. ožujka.

25 Kulturni obzor 14. ožujka 2023., br. 985 || Regionalni tjednik
FOTO: STUDIO VIPRO
Plamteća voda Vic o sizifu Gospođa ministarka

ZDRAVLJE

ANKSIOZNOST I ŠKOLSKI USPJEH

Anksioznost je stanje pobuđenosti organizma koje uključuje subjektivni doživljaj zabrinutosti i nervoze, a očituje se i u tjelesnim promjenama kao što su ubrzano lupanje srca, drhtanje, slabost, pretjerano znojenje i slično. Određena razina anksioznosti, napetosti i treme prije nekog bitnog događaja poput testa u školi ili ispitivanjanormalnajepojava,aikorisnaje

u smislu da motivira dijete i potiče ga na veći angažman. Međutim, ako anksioznostdostignerazinukojapostane ometajuća za obavljanje školskih obaveza, može doći do pada motivacije i razvoja drugih teškoća, što će za posljedicu imati pad školskog uspjeha, ali i probleme mentalnog zdravlja kod djeteta. Anksioznost kod djece vrlo često se može prepoznati

Centar za mentalno zdravlje MBM Tina Ujevića 1/C Varaždin

putem fizičkih manifestacija, kada se dijete učestalo, a posebno prije ispita u školi, žali na bolove i slabost za koje ne postoji zdravstveno objašnjenje. Ako primijetite da vaše dijete iskazuje simptome anksioznosti, izuzetno je važno reagirati na vrijeme i potražiti stručnu pomoć. U Centru za mentalno zdravlje MBM pružamo usluge psihodijagnostike te psihološkog

E-mail: centarmbm@gmail.com www.centar-mbm.hr

MJESEC SVJESNOSTI O RAKU DEBELOG CRIJEVA

savjetovanja djece i adolescenata. Naši paketi savjetovanja uključuju inovativanpristupprilagođensvakom djetetu. Javite nam se s povjerenjem i olakšajte svom djetetu nošenje sa zahtjevima obrazovanja.

Facebook: centarmbm

Odazivom pozivu ranog otkrivanja raka sačuvajte svoj život i njegovu kvalitetu

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije u suradnji sa Županijskom bolnicom Čakovec, Domom zdravlja Čakovec, Županijskom ligom protiv raka Čakovec i Srednjom školom Čakovec održao je javnozdravstvenu akciju pod nazivom “Pošalji uzorak, spriječi rak!”

PIŠE: MARTINA LONČAR-PETRINJAK mlpetrinjak@regionalni.com

Povodom obilježavanja Mjeseca svjesnosti o raku debelog crijeva, Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije u suradnjisaŽupanijskombolnicom Čakovec, Domom zdravlja Čakovec, Županijskom ligom protiv raka Čakovec i Srednjom školom Čakovec održao je javnozdravstvenu akciju pod nazivom

Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva spašava živote, a namijenjen je muškarcima i ženama u dobi od 50 do 74 godine

“Pošalji uzorak, spriječi rak!” u holu čakovečke Bolnice.

Glavni cilj akcije bio je motivirati što veći broj ciljane populacije da se odazove Nacionalnom programu ranog otkrivanja raka debelog crijeva koji spašava živote, a namijenjen je muškarcima i ženama u dobi od 50 do 74 godine.

– Veseli nas što je interes za sudjelovanje u programu pokazao veliki broj osoba, a testove je na akciji podiglo

15-ak osoba koje su pripadale ciljanoj populaciji – navode iz međimurskog ZZJZ-a. Budući da se rak debelog crijeva razvija sporo, primjenom metoda ranog otkrivanja, koje uključuju testiranje stolice na skriveno krvarenje i kolonoskopiju u osoba s pozitivnim testom, moguće ga je otkritiznatnoprijenego što se pojave prvi simptomi bolesti, a odstranjivanjem polipa, osobito adenoma, može se utjecati i na smanjenje obolijevanja. Ako se rak debelog crijevaotkrije uranojfaziteseodmah pristupi liječenju, izlječiv je u više od 90 posto slučajeva, odnosno povećava se preživljenje i poboljšava kvaliteta života oboljelih osoba, a smanjuju se i ekonomski troškovi, rekli su iz Zavoda.

Potreban maksimalni angažman – Iako je odaziv programu ranog otkrivanja raka debelog crijevauMeđimurskojžupaniji

U Međimurju godišnje oboli oko 100 osoba

Rak debelog crijeva na drugom je mjestu po broju novooboljelih te je drugi je uzrok smrtnosti od raka u Međimurskoj županiji i u Hrvatskoj. U Hrvatskoj se godišnje registrira oko 3500 novih slučajeva raka debelog crijeva te više od 2000 umrlih osoba, a u Međimurskoj županiji godišnje obolijeva oko 100 osoba, a 50-ak ih umire.

– Zajedno možemo utjecati na smanjenje obolijevanja i smrtnosti od raka debelog crijeva te svima koji su se uključili najljepše zahvaljujemo! – ističu iz međimurskog ZZJZ-a.

među najvišima u Hrvatskoj, jošuvijeknemožemobitizadovoljnijerjezapostizanjeciljeva programa potreban odaziv od najmanje 45 posto, što se smatrazadovoljavajućimodazivom, dok je željeni odaziv 65 posto, kojem i mi stremimo kako bi se ostvarili dugoročni ciljevi Nacionalnogprograma–ističu iz međimurskog ZZJZ-a.

Stoga je, dodaju, nužno kontinuirano ulagati maksimalne napore da se odaziv poboljša, a za njegovu uspješnu provedbu

neophodan je maksimalni angažmanipredanostsvihzdravstvenih djelatnika uključenih u njegovu provedbu te odlična interdisciplinarnasuradnja,ali i uključenost ostalih sektora društva i populacije kojoj je program namijenjen. To uključuje edukaciju cjelokupne javnosti, a posebno ciljane populacije o raku debelog crijeva i o Programu ranog otkrivanja raka,pričemijeposebnovažno

Ako se rak debelog crijeva otkrije u ranoj fazi i odmah se pristupi liječenju, izlječiv je u više od 90 posto slučajeva

isticati da je program namijenjen osobama koje nemaju simptome kako bi se bolest na vrijeme otkrila. Naime, više je istraživanja utvrdilo da se ljudineodazivajuprogramujer nemaju simptome pa smatraju da im program nije potreban. – Stoga ako dobijete poziv za sudjelovanjeuprogramuizZavodazajavnozdravstvo,odazovite se jer tako možete sačuvati svoj život i njegovu kvalitetu! – poručuju iz Zavoda.

O svom iskustvu govorile Marta Divjak, NikaTurković i Severina Lajtman

NaSceniZvonimiraRogoza Hrvatskognarodnogkazališta u Varaždinu 4. ožujka održan jeprogrampodnazivom“Fragmenti odrastanja vol. 4” na kojem su gostovale pjevačica Nika Turković, studentica Severina Lajtman te novinarka i aktivistica Marta Divjak. Cilj je bio potaknuti mlade da se zauzimajuzavlastiteinterese, ali i da ukažu na važnost brige o mentalnom zdravlju.

Gošće su sa sudionicima tribinepodijelileiskustvakako njihove živote obilježavaju strasti prema onome čime se bave, prema glazbi, brizi za ljudskapravaiglumi.Naglasi-

le su da se iza svakog njihovog uspjeha također kriju i osobne borbe na različitim životnim frontovima, koje su utjecale i na njihove čvrsto izgrađene stavove. Na tribini su govorile o iskustvima odrastanja, dočaravajući epizode iz adolescencijekrozprizmuaktivnosti kojima se bave.

Program “Pukotine” već treću godinu zaredom putuje u razne krajeve Hrvatske i uključuje mlade u razgovore o njihovu mentalnom zdravlju. Susret u Varaždinu, kojem su, između ostalih, prisustvovali i mladi iz Kazališnog studija mladih iz skupine B1 HNK

u Varaždinu pod dramskopedagoškim vodstvom Tanje Novak, moderirao je glumac Adrian Pezdirc, a cijeli se događaj odvijao uz stručnu podršku tima psihoterapeuta: Dušanke Kosanović, Josipe Mihić i Martine Ferić.

Relevantne teme

Skupina tinejdžera iz Kazališnog studija mladih ove se sezone putem dramskih igara i improvizacije bavi temama koje su njima relevantne te problematiziraju epizode iz adolescencije koje smatraju rubnima.

Odlaskomnatribinuprodu-

bili su ne samo razumijevanje za teme kojima se bave već su se dotakli i nekih važnih pitanjakojasetičunjihoveživotne

Sudjelovali su i mladi iz Kazališnog studija mladih HNK-a u Varaždinu

dobi,kaoštosu:“Tkosamikoliko smijem biti to što jesam?” te su produbili shvaćanje o važnosti razmjene iskustava i mentalnog zdravlja.

26 Zdravlje Regionalni tjednik || 14. ožujka 2023., br. 985
U ROGOZU ODRŽANA TRIBINA O MENTALNOM ZDRAVLJU MLADIH
FOTO: KARLA JURIĆ / 925 STUDIO

Tvrtka Pro-eco d.o.o. Novi Marof već 15 godina na tržištu nudi širok asortiman proizvoda za organsku poljoprivredu, certificiranih od ovlaštenih certifikacijskih kuća EU.

Svi su preparati namijenjeni profesionalnim ekološkim proizvođačima, ali i pojedincima koji se žele posvetiti uzgoju zdravih i kvalitetnih namirnica. Korisnicima kontinuirano pružamo besplatnu podršku, savjetovanja i edukacije.

Tražimo kvalitetnog člana/članicu tima na poziciji:

AGRONOM (M/Ž)

Mjesto rada: Novi Marof

Opis posla:

• prodaja, tehnička podrška i savjetovanje korisnika o primjeni ekoloških preparata za zaštitu i ekoloških gnojiva, održavanje prezentacija i edukacija, provođenje pokusa na terenu

• razvoj postojećih i uvođenje novih poslovnih suradnji

• komercijalni poslovi, istraživanje i praćenje tržišta

• kontakt sa nadležnim ministarstvom i ostalim tijelima uprave

Uvjeti za prijavu:

• VSS agronomski fakultet (biljne znanosti, hortikultura, fitomedicina, agro-ekologija, ekološka poljoprivreda)

• iskustvo ili dobro poznavanje struke, asortimana i tehnologija

• obavezno aktivno korištenje engleskog jezika

• napredno korištenje MS Office programskog paketa

• vozačka dozvola B kategorije

• profesionalan pristup, razvijene organizacijske, pregovaračke i prezentacijske vještine

Odabrane kandidate očekuju:

• stimulativna primanja, uspješno i stabilno okruženje

• mobilni telefon, računalo, korištenje službenog vozila

• samostalnost u odlučivanju, dinamičan i kreativan posao

• mogućnost stalnog zaposlenja, edukacije i prilike za osobni razvoj

Ako zadovoljavate uvjete i želite postati važan dio našeg tima, javite se na oglas! Uz zamolbu priložite životopis, presliku osobne iskaznice te e-izvadak o stažu.

Vaše prijave primamo do 20.03.2023. putem maila: posao@comet.hr.

POVRŠINE: 500-5000 m2

VRSTE PROSTORA:

PROIZVODNO SKLADIŠNI PROSTOR

SKLADIŠNO UREDSKI PROSTOR

UREDSKI PROSTOR

PROSTORI SE NALAZE NA LOKACIJAMA:

VARAŽDIN DUGA RESA

VELIKA KLADUŠA (BiH)

27 Oglasi 14. ožujka 2023., br. 985 || Regionalni tjednik SKLADIŠNI I PROIZVODNO SKLADIŠNI PROSTORI ZA NAJAM 091 / 352 00 26 091 / 357 70 04 MOGUĆNOST NAJMA UZ KORIŠTENJE POVOLJNE ELEKTRIČNE ENERGIJE

DOŽIVJETI KUHINJU VARAŽDINSKOGA KRAJA ZNAČI UPOZNATI BOGATSTVO I RAZNOLIKOST JELA

Ne propustite 6. “Dane okusa varaždinskoga kraja”

Borislav Šimenc, idejni začetnik manifestacije, najavio je da će se u studenom održati prvi veliki nacionalni festival “Okusi hrvatske tradicije”

Ovegodinedočekajteproljeće opijeni okusima i mirisima u okviru sad već tradicionalne manifestacije “Dani okusa varaždinskoga kraja” koja se ove godine održava šesti puta.

U vremenu od 10. do 19. ožujka 16 ugostiteljskih objekata, nosioca standarda “Okusi varaždinskogakraja”,omogućit će ljubiteljima gastronomskih specijaliteta da po promotivnoj cijeni uživaju u menijima od tri slijeda jela spravljenih od tradicijskih namirnica našega kraja. Cijena menija od tri slijeda počinje od 13 eura. Sudjeluju ugostiteljski objekti: restoran Arabela, restoran August, restoran Bedem, restoran Bernarda, hotel La’Gus, hotel Minerva, restoran Garestin, Seosko domaćinstvo Grešna pilnica, restoran Šanjek, hotel Trakošćan, hotel Varaždin, Kavana Grofica Marica, restoran

Verglec, restoran Vila Toplissa, restoran Zlatne gorice i Bistro Žmah.

Doživjeti kuhinju varaždinskoga kraja znači upoznati bogatstvo i raznolikost jela koja su, s jedne strane, nastala jednostavnošću pripreme i domišljatošću seoskih domaćica uz kućna ognjišta ili, s druge strane, osobitim kulinarskim umijećem i vještinama u građanskim, gospodskim i plemenitaškim dvorskim kuhinjama.

Goran Mališ, direktor TZ Varaždinske županije, na konferenciji za medije u Varaždinu

9. ožujka naglasio je bogatstvo manifestacije te nastavak tradicije.

- Gastronomija je također obilježje određenog kraja. Bez nje bi bili kao jelo bez soli, dakle nezamislivo. Ako još pridodamo prirodne i kulturne ljepote kraja te manifestacije

dobijemo cjelinu koju možemo nazvati bitnom za razvoj turizma. Smatram da smo mi u Varaždinskoj županiji uspjeli tosvezaokružitiispojitipazato iz godine u godine imamo veći broj posjetitelja. Prošle godine uspjeli smo prijeći u Varaždinskojžupanijibrojkuod200.000 noćenja. Pozivam građane da

obiđusvih16objekatakojisuse uključili u manifestaciju “Dani okusa varaždinskoga kraja”. Varaždinska županija ima što pokazati - rekao je župan Varaždinske županije Anđelko Stričak te pozvao na kupnju domaćeg. Borislav Šimenc, idejni začetnik manifestacije, podsjetio

Gastronomija je također obilježje određenog kraja. Bez nje bi bili kao jelo bez soli, dakle nezamislivo.”

je da je ona počela prije sedam godina te je obuhvatio Vukovarsko-srijemskuiVaraždinsku županiju.

- Prvi koraci su napravljeni ovdje. Naša ideja bila je da iz Varaždina potekne projekt koji je vezan na obilježja koja mi kao županija imamo. Danas s veseljem mogu kazati da je 12 županija uključeno u projekt, a nosioci standarda su 130 ugostiteljskih objekata. Nadam se da smo tako dali doprinos očuvanjugastronomskebaštine Hrvatske, ali i povećanju udjela tradicijskih jela u ponudi naših

6.

ugostitelja. Cilj nam je dalje razvijati projekt. U studenom ove godine svih 12 županija priprema prvi veliki nacionalni festival “Okusi hrvatske tradicije” - završio je Šimenc te zahvalio Varaždinskoj županiji na potpori.

Tri nove plakete dodijeljene “Okusi varaždinskog kraja” dodijeljene su objektima bistro Žmah, zalogajnica Šanjek i kavana Grofica Marica.

Popis restorana i menija nađite na internetskoj stranici Turističke zajednice Varaždinske županije.

MENI OD 3 SLIJEDA ♥ već od 13 € ♥ www.okusi.hr

Arabela • August • Bedem • Bernarda • Garestin

Grešna pilnica • La’Gus • Minerva • Šanjek • Hotel Trakošćan Hotel Varaždin • Verglec • Vila Toplissa • Zlatne gorice • Žmah

28 Zeleni kutak i turizam Regionalni tjednik || 14. ožujka 2023., br. 985
Župan Stričak 10.-19. 3. 2023. OKUSA
Kavana Grofica Marica

PRIZNANJE SA SVJETSKE RAZINE

Međimurje je prva regija u Hrvatskoj s prestižnom nagradom Green Destination

Certificiranje donosi niz dobrobiti od povećavanja vidljivosti na turističkom tržištu, uvrštavanjem destinacija u svjetske vodiče i prezentacije na velikim turističkim sajmovima čime se jača konkurentnost, do razvijanja inovativnih ekoloških rješenja, postizanja nižih operativnih troškova u turizmu te zadovoljnijih gostiju

Nastojanja i dugogodišnji predan rad Međimurske županije i njezine Turističke zajednice na stvaranju sadržaja održivog turizma prepoznate su na svjetskoj razini te je na najvećem svjetskom turističkom sajmu u Berlinu, MeđimurjeproglašenoGreen

Destinations regijom, te joj je dodijeljena srebrna oznaka Green Destination.

Time je Međimurje postala prva regija u Hrvatskoj i četvrta na svijetu koja je pristupilaovomcertificiranju.

- Certificiranje donosi niz dobrobiti od povećavanja vidljivosti na turističkom tržištu, uvrštavanjem naših destinacija u svjetske vodiče i prezentacije na velikim turističkim sajmovima čime se jača konkurentnost, do razvijanja inovativnih ekoloških rješenja, postizanja nižih operativnih troškova u turizmu te zadovoljnijih gostiju – objašnjavaju u Međimurskoj županiji.

Veliko priznanje

GreenDestinationneprofitna je organizacija osnovana s ciljem unaprjeđenja održivog razvoja destinacija i dionika u turizmutenjihoveprepoznatljivosti na globalnoj razini, a o koliko je respektabilnoj organizaciji riječ svjedoči suradnja s 200 destinacija u više od 80 zemalja svijeta. Uživa iznimnu prepoznatljivost kvalitete partnera i turista širom svijeta, a razvija održiv iodgovoranturizamsukladan načelima Ujedinjenih naroda iciljevimaGlobalnogvijećaza održivi turizam.

-Ovovelikopriznanjestiglo je kao rezultat truda, rada, zalaganja svih stanovnika Međimurja. Ovo je nagrada svih onih koji neumorno i predano brinu o uređenosti svog zavičaja, zaštiti okoliša, čuvanju prirodnih i kulturnih vrijednosti. Međimurje

Turistička zajednica Međimurske županije u suradnji sa Županijom i dionicima iz komercijalnog, javnog i nevladinog sektora, posljednjih šest mjeseci aktivno je radila na preduvjetima za dobivanje ove vrijedne nagrade kojom smo dokazali visoku razinu održive turističke ponude destinacije.”

Ovo je nagrada svih onih koji neumorno i predano brinu o uređenosti svog zavičaja, zaštiti okoliša, čuvanju prirodnih i kulturnih vrijednosti.”

MATIJA POSAVEC

je zelena kolijevka hrvatskog održivog turizma, sve naše strategije razvoja turizma usmjerene su u održivost, promociji bogatih prirodnih vrijednosti između Mure i Drave, revitalizaciji kulturne baštine, naše povijesti, kvalitete enogastronomije i lokalnih proizvoda, i svega što daje snažni identitet Međimurja. Ovim vrijednim priznanjem to je prepoznala struka na svjetskoj razini - rekao je župan Međimurske županije Matija Posavec preuzimajući nagradu u Berlinu.

Održivi turizam

- Turistička zajednica Međimurske županije u suradnji sa Županijom i dionicima iz komercijalnog, javnog i nevladinog sektora, posljednjih šest mjeseci aktivno je radila na preduvjetima za dobivanje ove vrijedne nagrade kojom smo dokazali visoku razinu održive turističke ponude destinacije-dodaojedirektor Turističke zajednice Međimurske županije Rudi Grula, dodajući kako je ovakva strategija turističkog razvoja Međimurja važna za cijelu Hrvatskojinjenkontinentalni turizam.

- Mnogo je truda uloženo da bismo postigli tu razinu kvalitete i prepoznatljivosti i nastojat ćemo ostati uspješni primjer dobre prakse – zaključili su u Turističkoj zajednici i Međimurskoj županiji.

29
14. ožujka 2023., br. 985 || Regionalni tjednik
Zeleni kutak i turizam

DS E-TENSE PERFORMANCE PROGLAŠEN KONCEPTNIM AUTOMOBILOM GODINE

Prototipni automobil DS E-TENSE PERFORMANCE proglašen je Konceptnim automobilom godine na ovogodišnjoj dodjeli automobilističkih nagrada časopisa GQ.

DS E-TENSE Performance potpisuje DS Performance, trkaći odjel marke DS Automobiles. Taj spoj laboratorija na kotačima i automobila vrhunskih performansi nastao je na krilima uspjeha marke u prvenstvu Formule E te upotrebljava iste električne motore kao i električni bolidi. Budući da u

VREMEPLOV

15. ožujka 1911.

Gustave Otto, sin izumitelja motora s unutranjim sagorijevanjem Nikolausa Otta, utemeljuje Flugmaschinenfabrik Muchen koji se kasnije udružuje s tvrtkom Karla Rappa i nastaje Bayerische Motoren-Werke ili skraćeno BMW.

Prodaja po proizvođačima

trenu razvija 815 KS i ima nevjerojatno velik okretni moment od 8.000 Nm, DS E-TENSE Performance može ubrzati od 0 do 100 km/h za manje od dvije sekunde. Kada se priključi na punionicu snage 350 kW, potrebno mu je samo pet minuta da se napuni do punog kapaciteta. Ovaj prototip jednako tako nagovještava budućnost elektrificiranih vozila te istražuje u kojoj je mjeri regenerativno kočenje dostatan mehanizam kočenja za buduće modele (umjesto upotrebe konven-

cionalnih kočnih diskova i pločica). Iako je regenerativno kočenje već dostupno u većini električnih vozila, ta se tehnologija zasad upotrebljava kao dopuna konvencionalnim tarnim kočnicama. Međutim, DS E-TENSE Performance omogućuje marki DS da istraži mogućnosti usporavanja automobila samo uz pomoć regenerativnog kočenja, čime bi se ujedno optimiziralo punjenje baterije, a konvencionalnu tehnologiju poslalo u ropotarnicu povijesti.

TEST: HONDA CIVIC 2,0 E:HEV ELEGANCE

I nakon 50 godina na vrhu segmenta I na

Izvor:

posto rekordni je tržišni udio Kije u 2022. godini za sva prodana putnička vozila. Prodaja vozila Kia na tržištima EU, EFTA i Ujedinjenog kraljevstva povećala se na 542.423 vozila, što je rast od 7,9 posto u odnosu na 2021. godinu kada je bilo prodanih 502.677 vozila. Kijin rast suprotan je od europskog tržišta putničkih vozila na kom se broj prvi put registriranih vozila u 2022. smanjio za 4,1%. Na Kijinu prodaju pozitivno je utjecala rastuća potražnja za njenim elektrificiranim modelima koji su prošle godine predstavljali skoro trećinu njezine prodaje u Europi – 30,9% (176.149 vozila).

4,8

UREĐUJE: DALIBOR FLAJPAN FOTO: MIKLOŠ LANG

Honda je krajem prošle godine počela prodaju jedanaeste generacije Civica nadovezujući se na 50 godina naslijeđa ovog modela. Uz standardnu Hondinu dokazanu tehnologiju e:HEV pogonskog sklopa, potpuno novi Civic dovršava misiju marke elektrificiranja svih svojih glavnih europskih modela do kraja 2022. Premda je uoči najave bilo sumnji u daljnji smjer razvoja Honde, brige nema – Civic je ostao vozački usmjeren model. je neometano prebacivati između EV, hibridnog i motornog pogona bez ikakvog utjecajavozača.Četirinačina vožnje–Eco,Normal,Sporti novi Individualni način rada omogućujuprilagodbuvozila prema potrebi. Središnji dio sustava e:HEV je mjenjač s fiksnim stupnjem prijenosa i nije više onaj neželjeni CVT, već optimizira vozilo za svaku situaciju vožnje.

Hondin pristup razvoja novih modela M/M (ManMaximum, Machine-Minimum; ‘čovjek-maksimum, stroj-minimum’), ostao je smjernica pri razvoju novog Civica. Novi model ima 35 mm duži međuosovinski razmak koji je dizajnerima omogućio stvaranje prostranijeg i udobnijeg prostora u kabini,štojeposebnovidljivo na stražnjoj klupi. Novi se Civic odlikuje elegantnom i sportskom siluetom, što je postignuto spuštanjem linije poklopca motora za 25 mm u odnosu na prethodnu generaciju. ‘A’ nosač sada je postavljen unatrag, što daje automobilu uravnoteženiji omjer u profilu.

U unutrašnjosti dominira horizontalni stil armaturne ploče koji naglašava širinu kabine koja u kombinaciji sa širim vidnim poljem daje uistinu prozračan i otvoren osjećaj. Unutrašnjost također ima koristi od novih taktilnih, visokokvalitetnih materijalaucijelom,uključujući upečatljiv detalj zračnog otvora s metalnim uzorkom u obliku saća koji se proteže po širini nadzorne ploče. Središte infotainment sustava je središni zaslon osjetljiv na dodir koji je povećan na devet inča (u paketu Elegance), a sustav dolazi zajedno s bežičnom Apple CarPlay i

Tehnički podaci: Honda Civic 2,0 eHEV Elegance obujam motora; mjenjač1.993 ccm; automatski eCVT

snaga; okretni moment 184 KS pri 6.000 o/min; 315 Nm pri 4.500 o/min

prosječna potrošnja 4,7 WLTP / na testu 5,1 l/100 km

dimenzije (dך×v); masa 4.551×2.082×1.408 mm; 1.517 kg

najveća brzina; ubrzanje180 km/h; 7,8 s cijena testiranog modela36.489,97 €

Android Auto kompatibilnošću.

Napredan i učinkovit e:HEV pogonski sklop je Hondina dokazana tehnologijapogonskogsklopakojase nudi kao standard, a njezina primjena u Civicu predviđa implementaciju nove 72-ćelijske litij-ionske baterije i dva kompaktna, ali snažna električna motora uparena s novorazvijenim2.0-litrenim motorom s direktnim ubrizgavanjem i Atkinsonoviom ciklusom. U kombinaciji, pogonski sklop ima najveću

snagu motora 135 kW i 315 Nm okretnog momenta. Toplinska učinkovitost motora je čak 41%, što je jedna od najviših brojki u automobilskoj industriji za serijski cestovni automobil. Dva snažna elektromotora rade zajedno kako bi osigurali primarnu pogonsku snagu za potpuno novi Civic. Ovaj sustav pruža osjećaj trenutnog okretnog momenta i snažnog ubrzanja, a istovremeno nudi izvanrednu učinkovitost. Ovaj napredni pogonski sklop sposoban

Imajući na umu podatke ‘s papira’ sjeli smo za upravljač i shvatili da je u praksi Civic vrlo dinamičan automobil s odličnim međubrzanjima tako da u svakodnevnoj uporabi predstavlja iznenađujuće brz automobil, vrijedan nasljeđa Honde Civic. Tek pogledom u retrovizore shvatitćetekolikostebržiod ostalih, uobičajenih, sudionika u prometu. Hondin prošireni SENSING paket naprednih sigurnosnih značajki i pomoći vozaču implementiran je u ovaj auto te ga stavlja na vrh najsigurnijih automobila u klasi.

Novi Civic e:HEV je najdinamičniji, učinkovit i najsigurniji Civic do sada. Od svog lansiranja 1972., Civic je prodan u više od 27,5 milijuna primjeraka u 170 zemalja. Potpuno novi Civic nadovezuje se na uspjeh prethodnih generacija te ponovnopostavljanovamjerila u klasi poštujući nasljeđe i karakteristike Honde na radost svih hondaša.

Kia već treću godinu zaredom najpouzdaniji masovni automobilski brend u studiji J. D. Power

Kia je već treću godinu zaredom najbolja među masovnim proizvođačima automobilaustudijiJ.D.Power

VDS 2023 o pouzdanosti vozila (Vehicle Dependability Study) koja se temelji na izvještavanju vlasnika o problemima sa svojim tri godine starim vozilima.

Ovoj značajnom ukupnoj pobjedi treba dodati još tri pobjede po razredima, gdje su pobijedili modeli Forte (kompaktni automobil), Optima (srednje velika limuzina) i Sportage (kompaktni SUV). Ovo najnovije dostignuće dodatno jača

Kijin ugled proizvođača automobila koji proizvodi najpouzdanija vozila. Studija proučava probleme s kojimasuseuposljednjih12 mjeseci susretali vlasnici tri godine starih vozila. Opća pouzdanost određena je brojem prijavljenih problema na 100 vozila (PP100).

Tako niža ocjena odražava viši stupanj pouzdanosti. Studija je sastavljena od 30.062 ispunjene ankete i proučavala je kako vozila modelnog godišta 2020 trenutnodjelujunapodručjima kvalitete, zamjene komponenti i privlačnosti.

30 AUTOsti Regionalni tjednik || 14. ožujka 2023., br. 985
proizvođačkoličinaudio, % 1 Volkswagen82011,76% 2 Škoda 73810,58% 3Renault 6829,78% 4Dacia 6329,06% 5Kia 5527,92% 6 Hyundai 4196,01% 7 Ford 3915,61% 8 Toyota 3615,18% 9 Suzuki311 4,46% 10 Audi 3074,40% 11Opel 2814,03% 12 BMW 2193,14% 13Mercedes 1922,75% 14Mazda188 2,70% 15Peugeot151 2,17% 16 ostali 72910,45% UKUPNO 6973100%
1. 1. - 28. 2. 2023.
Promocija
Plus

MALI OGLASI

ENERGETSKI CERTIFIKAT

ENERGETSKA OBNOVA OBITELJSKIH KUĆA LEGALIZACIJA Planum j.d.o.o. mob:091/720-0212 planum@planum.hr

KUĆE

NEKRETNINE DOMINUS – Frana Kurelca 9, Varaždin, savjetovanje, prodaja, najam, kupnja nekretnina. Mob.: 098/494-585, tel.: 042/321-936, www. nekretninedominus.hr ozn.351c

HITNO POTRAŽUJEMO kuće i vikendice u Varaždinu i okolici te stanove svih kvadratura, poslovne prostore, zemljišta i apartmane, kuće na moru. Lucerna nekretnine, Pavlinska 5, Varaždin, www. lucerna-nekretnine. com, tel.: 042/321-635, mob.: 091/784-4868, 098/162-1432 ozn.62c

MEN-ARS NEKRETNINE kupnja, prodaja, najam, najveći izbor nekretnina u gradu, ured agencije; Zagrebačka 31,Varaždin,www.menars.hr, 042/200-117, 098/333-363 ozn.141c

NEKRETNINE CROATIA D.O.O. licencirana agencija za poslovanje u prometu nekretnina. Kupnja/prodaja/najam. 15 godina iskustva. Vašu nekretninu u Hrvatskoj i inozemstvu reklamiramo besplatno! Tel.: 042/500-100, mob.: 091/300-0570 ozn.912c

EUROEstate – potražujemo kuće, stanove i apartmane za kupoprodaju; www.euroestate-nekretnine.hr ; Zagrebačka 30, Varaždin; mob.:098/652-059 ozn.556c

POTRAŽUJEMO NE-

KRETNINE za prodaju! Nazovite odmah!!! Mob.: 099/240-6993, tel.: 042/320-991 Queen Stela nekretnine, Pavlinska 5, Varaždin ozn.879c

ZEMLJIŠTA

PRODAJEMO GRA-

ĐEVINSKO zemljište sa projektom hale, poslovna zona Brezje, k.č.15153, 3973 m², 50,00 €/m², tel.: 042/612-774, mob.: 098/267-065 ozn.203c

PRODAJEM dva gradilišta u bližoj okolici Varaždina,uvjetiodlični.

Mob.: 098/174-3718

ozn.588c

NAJAM

IZNAJMLJUJEMjednosoban stan, polunamješten, Z. i Frankopana 4, na duže vrijeme, en.r. C, mob.: 098/961-9223

ozn.5a

POSAO

MALEGRAGRADITELJ-

STVO J.D.O.O. – traži zidare i tesare za rad na području Vž – županije. Javiti se na broj: 095/505-5403ozn.881c

BAU-ARTD.O.O.izIvanca zapošljava majstora i pomoćnog fasadera za siguranistalanposao,isključivonapodručjuVaraždinske županije. Info: 098/478-900 ozn.773c

RADNIKE – rad na OPG-u (zatvoreni prostor) Čakovec, mob.: 098/267-897 ozn.370

RESTORANPOPOLARE Vidovectražikonobara/ ice, Lory bar traži konobara/icu, Pekara Edi prodavačicu. Upitati: 091/593-3113ozn.252c

SOBOSLIKARA, LIČIOCA- fasadera samostalnog i urednog u stalniradniodnos.Može i umirovljenik. Mob.: 098/791-092 ozn.314c

CAFFE PIK PUB traži djelatnicu na pola radnog vremena, može i studentica. Mob.: 099/784-3668 ozn.879

TRAŽI SE radnik za čišćenje životinjskih prostora, pripremu hrane te hranjenje životinja. Mogućnost stanovanja, prijave i toplog obroka. Mob.: 095/512-3469 ozn.659c

FRIZER/FRIZERKA za stalni radni odnos, Kukuljevićeva 10, Varaždin. Iskustvo nije uvjet. Mob.: 091/884-2711 ozn.5a

TRAŽI se samostalni žbuker – fasader. Rad na području Vž. Mob.: 095/535-8573 ozn.944

TRAŽE se djelatnice za rad na šanku i konobari, informacije na: 095/404-0455 ili 091/927-3286ozn.252c

TRAŽE SE kuhari i dostavljač, informacije na: 095/404-0455 ili 091/927-3286ozn.252c

VOZILA

KUPUJEM automobil ili skuter i sve od Tomosa, može i odjavljeno (oštećeno). Može i novije. Povoljno.Isplataodmah. Mob.: 098/9656-624 ozn.2418

KUPUJEM automobil, traktor,kamion,strojeve imotocikl,ispravneineispravne,mob.:092/2875661 ozn.2251

KUPUJEM TRAKTOR do 50 ks, motokultivatore i freze, ispravno i neispravno. Mob.: 099/888-7501

EURO-KUKE za vozila, prijevoz vozila, najam prikolice,rabljenegume, mob.: 098/983-3910 ozn. 38c

PRODAJE SE Hyundai Accent 1,5, 2001. g., registriran 5./2023. Cijena 1.000,00 €/dogovor. Tel.: 042/714-473 ozn.914

USLUGE

SOBOSLIKARSKI i KNAUF radovi, gletanje,bojanje,impregniranje,lakiranje,špahtlanje, suha gradnja, mob.: 098/1969-437ozn.219b

ODČEPLJIVANJEISNIMANJE KANALIZACIJE kamerom odvodnih cijevi; adaptacije kupaona sa svim radovima; postavljanje keramičkih pločica, vodovoda…Mob.098/783-060 ozn.107c

ODČEPLJIVANJE odvoda strojem (wc,kuhinje...), garancija, iskustvo.”ERIK ODVODI” 098/1389-232 ozn.446c

KROVIŠTA ROKY: pokrivanje svim vrstama pokrova, adaptacija krova; tesarski i limarski radovi. Mob. 099/6399932 ozn.1c

ELEKTRO- N TECH – izrada i održavanje elektroinstalacija i razvodnihormara,motori za dvorišne ograde i garažna vrata, klima uređaji, interfoni. Mob.: 099/518-4630ozn.913c

NAJPOVOLJNIJI PRIJEVOZ šljunka, sipine, zemlje za vrt, pilanska drva. Uređenje dvorišta, iskopi i navozi, Mob.: 099/3530-180. ozn. 600c

OBAVLJAM besplatan odvozmetalnogotpadai škrinji,vešmašina,slavina i drugog. Ivan, mob.: 098/267-733 ozn.52

KNJIGOVODSTVENI servis Lipić d.o.o. Varaždin,I.Režeka4.c,tel. 042/214-711,fax:200713, e-mail: ured@biro-lipic.hr. Sastavljamo financijska, porezna i drugaizvješća.ozn.40c

VODOINSTALA -

TER BAN: nove instalacije, adaptacije, sitni popravci, keramika. Mob. 098/710301, 095/801-1776 ozn.209c

VODOINSTALATER – ODŠTOPAVANJE odvoda – adaptacija kupaone, vodoinstalaterski radovi, mob.: 098/936-2540 ozn.4007

PRIJEVOZ: šljunak, sipina, drenaža, drva, odvoz šute do 3m³. Mob.: 098/284-922, 091/601-4351, tel.: 042/240-663ozn.205c

GRAĐEVINSKIRADOVI – adaptacija kupaonica (stanova) sa svim radovima: vodovod, keramika, knauf i rušenje i zbrinjavanje građ. otpada.Mob.:097/6545646

OREZIVANJEIGRUBA rezidba stabala. Izrada, sijanje, gnojenje i košnja travnjaka. Šišanje živice. Uređenje okućnice. Komes cleaning. Goran–095/581-5046 ozn.724

BU-JAN TIM j.d.o.o. –izvodimo:novogradnja, kompletna adaptacija kuća, izrada te prekrivanje krovišta, knauf radoviteizradastiropor fasade,mob.:098/9745950 ozn.650c

31 Mali oglasi 14. ožujka 2023., br. 985 || Regionalni tjednik
7Plus Regionalni tjednik Prijamni uredVaraždin Zagrebačka 38,Varaždin Tel.: 042/290-774 Radnovrijeme: pon: 7,30 - 12,00 h, uto: 7,30 - 14,00 h, sri: 7,30 - 15,30 h, čet: 7,30 - 15,00 h pet: 7,30 - 14,30 h Ostala prijamna mjesta: NOVI MAROF BENJAK Remetinec 290 Radnovrijeme: pon - pet: 7.30 - 15 h subotom: 7.30 - 12 h LUDBREG CVJEĆARNICA “RUŽA“ P. Krešimira 19 Radnovrijeme: pon - pet: 8 - 16 h subotom: 8 - 14 h IVANEC POLJODOM Gospodarska 2, VOĆARNA “BAGREM“ Trg hrvatskih ivanovaca 9a LEPOGLAVA CVJEĆARNICA „BAGREM“ Hrvatskih pavlina 3a CESTICA Realize IT Varaždinska 27 Tel.: 042/353-555 GITD.O.O. V. Lisinskog 6 42000Varaždin Tel.: 042/211-877 radnovrijeme: pon - pet: 7-20 sati subotom: 7 – 14 sati ZASADRŽAJ OGLASANE ODGOVARAMO! Primjedbe za distribuciju na mobitel: 095/700-7005 MALI
NA TELEFON:
PRODAJE
kuća
Murskom
Informacije
OGLASI, ZAHVALE , POSLJEDNJI POZDRAVI I SJEĆANJA
042/290-774
se
u
Središću.
na mob.: 091/357-0117 ozn.3a
ZA SADRŽAJ OGLASA NE ODGOVARAMO

RESTORAN BANUS TRAŽI U RADNI STALNI ODNOS KUHARA I KONOBARA. ISKUSTVO

U RADU POŽELJNO.

DODATNE INFORMACIJE I UPITI NA TEL. 099-555-1120

STROJNA ŽBUKA, strojne glazure, skela, termofasade, soboslikarski radovi, mob.: 098/267-065, tel. 042/612-774,granom@ granom.hr ozn.203c

SELIDBE – dostava namještaja, bijele tehnike, odvoz šute u vrećama i granja, čistimo tavane, podrume, praznimo kuće, stanove, odvozimo dotrajali namještaj, bijelu tehniku, mob.: 098/906-0658 ozn.352c

STABLA RUŠIMO –orahe borove, trešnje, odvoz granja osiguran. Vrtove frezamo,, živice šišamo, mob.: 099/6618353 ozn.352c

ODČEPLJIVANJE svih vrsta odvodnih cijevi - stručno i povoljno. “Tino”, mob.: 098/9317570 ozn.184c

GRAĐEVINSKI RADOVI, adaptacije i sanacije kuća i stanova, sanacije krovova, gipskartonski i soboslikarskiradovi.Garancijanaradove.Ninex Mob. 098/414-128 ozn. 303c

IZRADA svih vrsta termofasada, gipskartonski i soboslikarski radovi. Na sve radove dajemogaranciju.Ninex, 098/414-128 ozn.303c.

SOBOSLIKARSKO –FASADERSKI obrt : sve vrste soboslikarskih radova,bojanjafasade,toplinske fasade (stiropor, kamena vuna), knauf sistemi. Mob.091/5885740 ozn.151c

PARKETI SJAJ - ogledalo Vašeg doma! Sve vrste parketa, podova, teobnovastarihparketa i stepeništa. Nazovite s povjerenjem! Tel.: 040/682-988, mob.: 098/242-190 ozn.564c

B.M.V. d.o.o. Varaždin, Zagrebačka 94 42 000 Varaždin

NATJEČAJ

Poduzeće B.M.V.d.o.o. objavljuje natječaj za primanje

Record d.o.o. Varaždin

MIŠAK – iskopi, navozi, rušenje objekata, odvoz šute, postava tlakavaca, rubnika, kanalizacija, ograde, dovoz zemlje, kamena, uređenje zelenihpovršina,malčiranje. Mob.: 091/572-3895 ozn.445c

SOBOSLIKARSKI – fasaderski obrt: bojanje unutarnjih i vanjskih zidova, izrada toplinske fasade (stiropor, kamena vuna), knauf sistem, spušteni stropovi, pregradni zidovi. Mob.: 098/ 9254 – 731 ozn.570c

IZVOĐENJE INSTALACIJA plina, grijanja, vodovoda, kanalizacije, klimatizacije,servisplinskih trošila, električarske usluge, knauferske usluge, keramičarske usluge, adaptacija od početka pa do sistema ključ u ruke. Kvalitetno i povoljno. Kontakt: ZT – Zgradarska tehnika d.o.o., mob.: 095/1123469,098/213-739, tel.: 040/341-004 ozn.659c

KREDITI

ZAPOSLENICI I UMIROVLJENICI do 300.000,00 kn, MOGUĆNOST OTPLATE TRAJNIM NALOGOM, zatvaranje blokada i neurednosti. Putni troškovi , dnevniceiterenskidodaci u kreditnu sposobnost, radniodnosnaodređeno.

Male mirovine, umirovljenici iznad 75 g starosti. Mob.: 091/203-4666, tel.: 042/561-192 ozn.568c

JEDNOSTAVNOiBRZO do gotovine putem kreditnih kartica (Diners, Master, Maestro, Visa, Pbz), 12-36 rata, isplata odmah,mob.:095/8889781. ozn.589c

više djelatnica za rad u montaži gotove obuće na pomoćnim poslovima rad u jutarnjoj smjeni

Zainteresirani mogu doći osobno u poduzeće B.M.V. d.o.o. Zagrebačka 94 od 6 – 13 sati ili nazvati na broj telefona 042 204 189

POZAJMICE I KREDITI

Zaposleni i umirovljenici

Preko 1/4 primanja

Zatvaramo ovrhe Bez HROK-a Isplata u 24 sata 098/9162109

OSTALO

SOK OD ARONIJE, 100% matični sok, vrhunskekvalitete.Pomoć kod dijabetesa, jačanja imuniteta, bolesti srca i krvnih žila, štiti od bakterija i virusa, povoljno djeluje na probavni sustav, ima protuupalna svojstva, štiti zdravlje urinarnog sustava, stimulira rad štitnjače. Mob.: 098/455-313 ozn.3a

PRODAJU se orasi, mob.: 091/764-6545 ozn.3a

PRODAJU SE industrijska drva, kratko piljena, kvalitetna. Brza i besplatna dostava. 5 m³ = 135,00€i10m³=250,00

€. Mob.: 092/333-3545 ozn.2882

PRODAJEM zečeve, đureke, papige i grlice. Mob.: 091/721-8473 ozn.926

KUPUJEM NEISPRAVNE motorne pile, flakserice, skutere, freze te traktore i mopede. Mob.: 098/979-9666 ozn.1298

PRODAJEM 6 novih kreveta sa madracima. Mob.: 098/174-3718 ozn.588c

USTUPAM duplo grobno mjesto na starom djelu Vžd groblja. Mob.: 092/110-4316 ozn.744

KONJSKI GNOJ pakiran u vreće od 50 l, prodajem. Vreća - 6,00 €, vreća s dostavom

Vž i okolica – 7,00 €, mob.: 091/732-1338 ozn.337b

PRODAJEM MJEŠALICU za beton. Upitati: 091/591-5419 ozn.952

- pekarnica Mlinček objavljuje natječaj za radno mjesto: PEKAR

- 1 izvršitelj

- mjesto rada Varaždin

Kontakt: osobno na adresi

Široke ledine 4, Varaždin od 8 do 14 ili

Email: mlincek.pekarnica@gmail.com

Mobitel: 098/844-442

POZNANSTVA

VRUĆE SEXY teme za Tebeimene,javiseneka akcija krene. Od 0-24 na 064/400-400. Tel./ mob.: 0,31 €/min, 0,47 €/min ozn.166c

SITUIRANMUŠKARAC radiizvanHrvatsketraži žensku osobu za druženje i vezu, Vž i Čk.

Mob.: 099/839-0501; 097/646-0778 ozn. 352b

MUŠKARAC 46 godina tražiženuzapovremene susrete.SMS:092/4272508 ozn.215b

UDOVAC 71. g, traži ženu 67 – 71 g, za bolji život. U penziji sam. Mob.: 099/213-2187 ozn.5a

VIS PROMOTEX d.o.o.

Adolfa Wisserta 3/a, Varaždin

Tvrtka VIS vodeća je tvrtka u regiji u svojoj djelatnosti s tradicijom dužom od 90 godina. VIS posluje u djelatnostima profesionalnih promotivnih suncobrana i ostalih promotekstilnih proizvoda, a svoju široku paletu proizvoda izvozi na preko 50 inozemnih tržišta Europe i svijeta. Snaga tvrtke te njena konkurentna prednost očituje se u zaokruženosti poslovnih procesa proizvodnje.

Tražimo iskusnu i odgovornu osobu za radno mjesto:

RAČUNOVOĐA/RAČUNOVOTKINJA

Potrebna stručna sprema: VŠS/VSS Ostali uvjeti:

Radno iskustvo: 2 godine

Potrebno zvanje: Ekonomija

Način rada: Smjena-prijepodne

Vrsta zaposlenja: Na neodređeno

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Uvjeti:

• Samostalno obavljanje

računovodstveno-knjigovodstvenih poslova

•Izvještavanje i izrada analize, priprema podataka za reviziju.

• Fleksibilnost i komunikativnost

• Spremnost na timski rad

• Samoinicijativnost i odgovornost

• Odlično poznavanje osnovnih računalnih aplikacija (Microsoft Office, e-mail)

Mogućnosti za posloprimce:

• Mogućnost napredovanja

• Rad u poticajnom timu

• Kontinuirano usavršavanje

• Prilika za osobni i profesionalni razvoj

Ostali knjigovodstveni poslovi u skladu s poslovanjem tvrtke.

Molbe sa CV-om šaljite u formatu .doc ili .pdf na e-mail adresu: prijava@vis-cro.com

ili pisanim putem na adresu:

VIS PROMOTEX d.o.o. Adolfa Wisserta 3/a 42000 Varaždin, Hrvatska

Rok za predaju: 31.03.2023

32 Mali oglasi Regionalni tjednik || 14. ožujka 2023., br. 985
ZA
SADRŽAJ OGLASA NE ODGOVARAMO

POSLJEDNJI POZDRAV

dragoj i voljenoj majci, baki i sestri

MARIJI SAJKO 11. 2. 1949. – 4. 3. 2023.

Život, u ki tko vjeruje, još da umre živi u veke.

Sinovi Mario i Marko, unuci Ana, Eva, Ivan i Dunja, sestra Jagica, snahe Nataša i Daniela

ZAHVALA

povodom smrti našeg dragog brata, šogora, ujaka i strica

STJEPANA BLAŽI koji je preminuo 17. 2. 2023. u 72. godini života.

Najiskrenije zahvaljujemo svim rođacima, prijateljima, susjedima, znancima i svima ostalima koji su bili uz nas u ovim teškim trenucima, uputili nam izraze sućuti, okitili odar cvijećem i svijećama te zajedno s nama ispratili dragog nam pokojnika na vječni počinak. Zahvaljujemo vlč. Cujzeku i vlč. Izidoru Fereku na lijepim riječima ispraćaja i molitve.

Ožalošćeni: brat Ivan, sestra blizanka Marija, sestra Dragica, nećaci i nećakinje i ostala rodbina

ZAHVALA

povodom smrti mog dragog supruga

STJEPANA LOVRENČIĆA preminulog 1. 3. 2023. u 82. godini.

Najiskrenije zahvaljujem susjedima Presečki, rodbini, kumovima i susjedimaštosumipružilipomoćiutjehuidragogmiStjepanaispratili na vječni počinak te okitili odar cvijećem i svijećama. Posebno hvala velečasnom Ivanu Sakaču na molitvi i dostojanstvenom ispraćaju, a ujedno veliko hvala sestrama Nikolini i Danijeli na pruženoj pomoći prilikom njege dragog mi pokojnika.

Ožalošćena supruga Ivka

ZAHVALA

povodom smrti naše drage majke, bake, prabake i punice

JOSIPE DENAC preminule u 94. godini života.

Ovim putem zahvaljujemo svima koji su bili uz nas, uputili nam riječi utjehe, darovali cvijeće i svijeće te našu dragu pokojnicu ispratili na vječni počinak. Posebno hvala velečasnom gosp. Siniši Dudašeku na lijepim riječima i molitvama te svim djelatnicama Doma Sv. Rozalija.

Ožalošćeni:

kći Božica, unuci Bojana i Jurica sa Anom, praunuci Hana i Rafael, zet Ivo te ostali tugujući

ZAHVALA

povodom prerane smrti našeg voljenog

MARTINA ŽUGECA preminulog 5. 3. 2023. u 76. godini života.

Od srca hvala svima na izrazima sućuti i dostojanstvenom ispraćaju našeg dragog pokojnika na vječni počinak.

Tugujuća obitelj

*

POSLJEDNJI POZDRAV

voljenom suprugu, ocu i djedu

Ožalošćeni: supruga Ana, sinovi Neven i Mario, kćeri Silvica i Željkica, snahe Tatjana i Anica, zetovi Dražen i Filip, unuke Anamarija, Jana i Elena i unuci Emanuel i Matej

ZAHVALA

povodom prerane smrti dragog sina i brata

DALIBORA TEŽAKA

Zahvale i sjećanja

ZAHVALA

povodom prerane smrti naše voljene kćeri, majke, supruge, sestre, unuke i snahe

Od srca zahvaljujemo svim rođacima, prijateljima i susjedima na riječima utjehe te ispraćaju našeg dragog pokojnika na vječni počinak. Posebno hvala Općini Sveti Ilija na velikoj pomoći.

Ožalošćeni: otac Milivoj, majka Đurđa, brat Dražen te ostala tugujuća rodbina

koji je preminuo u 42. godini života. Zastalo je srce Tvoje utihnuo je Tvoj glas, duša će uvijek patiti, srce će uvijek boljeti. Neka Tvoj svijet ispuni vječni mir.

POSLJEDNJI POZDRAV

dragoj mami, baki, prabaki, punici i svekrvi

CVJETANI GOTT preminuloj 5. 3. 2023. u 89. godini.

Zauvijek ćeš živjeti u našim srcima i mislima.

Djeca Jadranka, Dubravka i Vedran s obiteljima

ZAHVALA

VILME KIĐEMET rođ. KUHAR preminule u 73. godini.

Najiskrenije zahvaljujemo rodbini, kumovima, susjedima i svim dragim prijateljima koji su bili uz nas, na svakoj toploj riječi, na cvijeću i svijećama. Posebno se zahvaljujemo vlč. Ivanu Sakaču na riječima oproštaja i pogrebnom poduzeću Arka iz Lepoglave.

NIKOLINE POSAVEC preminule u 40. godini života.

Od srca veliko hvala na izrazima sućuti u našoj prevelikoj tuzi i boli, posebno zahvaljujemo OB Varaždin, Djelatnosti za anesteziologiju i reanimatologiju, svim suradnicima i kolegama. Posebno hvala dr. Fumić, prim. Krobot, dr. Antončić, dr. Hrženjak, dr. Škorjanec i dr. Kudelić Kos. Veliko hvala KBC Sestre milosrdnice Zagreb i gđi. prim. Nini Dabelić.

Hvala Vindiji d.d., OŠ Podrute i Radovan te školi Završje, OŠ Sračinec, vrtiću Bambi te svoj rodbini i prijateljima koji su na bilo koji način pružili utjehu u najtežim trenutcima. Posebno hvala velečasnom Siniši Dudašeku na lijepom ispraćaju naše pokojnice

Ožalošćeni: obitelji Stunjek i Posavec

* * * * *

POSLJEDNJI POZDRAV

Teško je živjeti s ranom u duši, vidjeti te svuda, a nigdje te ne naći. S ljubavlju koju smrt ne prekida, živjeti ćeš vječno, anđele, u srcima našim.

Tvoji sinovi Petar i Martin, suprug, roditelji, brat s obitelji, sestra, baka i svekar

POSLJEDNJI POZDRAV

Za svaku dobru riječ, kaj reči si nam znala, za svaki pogled Tvoj, za svaki smeh Tvoj fala.

* * * * * * * * * *

POSLJEDNJI POZDRAV

dragoj supruzi, majci i baki

ANICI BALAŽINEC preminuloj 4. 3. 2023. u 61. godini života.

Ožalošćeni: suprug, sinovi, snaha i unuk

POSLJEDNJI POZDRAV

prabaki

Otkada Te znam, ja vjerujem u anđele. Čuvaj me.

Tvoja obitelj Tvoja Maris

ZAHVALA

Dirnuti pažnjom i suosjećanjem u najtežim trenucima oproštaja od našeg voljenog

VILIMA ŠAGIJA preminulog u 80. godini života.

Ovim putem želimo zahvaliti svima koji su bili uz nas, uputili nam riječi utjehe te našeg voljenog Vilima ispratili na vječni počinak. Posebno hvala dr. Marku Crnkoviću, dr. Ljubici Radmilović Varga, Odjelu urologije u Varaždinu te Odjelu palijativne skrbi u Novom Marofu. Hvala načelnici Verici Vitković, Martini Milošević Andonovski te Antunu Peteku na lijepim riječima ispraćaja.

Ožalošćeni:

Dragica, Jasmina, Velimir, Snježana i Bruno

POSLJEDNJI POZDRAV

treneru i počasnom predsjedniku

VILIMU ŠAGIJU

Hvala Vam na svemu!

Članovi Stolnoteniskog kluba „MGK – Drava“ Žabnik

Svima zahvaljujemo na riječima utjehe i izraženoj sućuti. * * * *

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom

STJEPANU BREŽNI

U srcima tuga, na grobu tišina, u domu našem velika praznina. Gore na nebu sad Tvoj je dom, a mi ćemo Te zauvijek čuvati u srcu svom.

Tvoji: supruga Jaga, kći Suzana, zet Josip, sin Ivica, snaha Kristina, unuci Nino, Lidija i Nikolina, praunuci

POSLJEDNJI POZDRAV

voljenom suprugu i ocu

MARIU TKALČECU

preminulom 5. 3. 2023. u 58. godini života.

Iskreno hvala rodbini, prijateljima i svim dragim ljudima koji su bili uz nas u najtežim trenucima i ispratili voljenog na vječni počinak.

Ožalošćeni: supruga Jadranka, sinovi Marko i Vedran

SVAKE SRIJEDE 10 % POPUSTA na zahvale, posljednje pozdrave i sjećanja. Isključivo na uplate u prijamnom uredu u Zagrebačkoj 38.

33 14. ožujka 2023., br. 985 || Regionalni tjednik
* * *
* *
*
Neće Te izbrisati vrijeme, niti skrivati tama, zvijezda si koja nas prati, vječno ćeš živjeti s nama! * * * *
povodom iznenadne smrti voljene supruge, mame, bake i prabake

SJEĆANJE

VLADIMIR BRAČKO 16. 3. 1963.

Nisam Te zaboravila.

Tvoja Katarina

SJEĆANJE

na kći

JASMINKU KUNIĆ

15. 3. 2013. – 15. 3. 2023.

S ljubavlju, poštovanjem i ponosom čuvamo uspomenu na Tebe.

Tvoji roditelji i brat s obitelji

SJEĆANJE

STANKO REMAR

17. 3. 2018. – 17. 3. 2023.

Uvijek u mislima i molitvama.

Tvoja obitelj

SJEĆANJE

VLADIMIR MLAKAR

16. 3. 2011. – 16. 3. 2023.

Uvijek u našim mislima i srcima.

Tvoji najmiliji

SJEĆANJE

STJEPAN CVEK – PEPEK † 16. 3. 2017.

Bez Tebe život nam je tužan i siv, sve bi dali da si opet tu, zdrav i živ. Više nego ikad nam nedostaješ, znaj da uzor našeg života zauvijek Ti ostaješ.

Tvoji: Marina, Saša i Martina s obitelji

SJEĆANJE

MILKA BREZOVEC † 2022. – 2023.

Zauvijek si u našim mislima.

Tvoj sin Srećko sa Mirjanom i unučadi

SJEĆANJE

MILKA BREZOVEC † 2022. – 2023.

Zauvijek si u našim mislima.

Sin Stanko sa Pupom

TUŽNO SJEĆANJE

ANU POLJANEC 14. 3. 2019. – 14. 3. 2023.

Hvala Ti za svu dobrotu i ljubav, kojom si nas uvijek nesebično darivala.

Sin Zdravko s obitelji te unuci Ana i Marko s obiteljima

IN MEMORAM

MIRJANA MILIĆ † 18. 3. 2007.

Zlatan i Vinko

SJEĆANJE

na našu voljenu

IVANU IVANUŠEC KOREN

13. 3. 2021. – 13. 3. 2023.

Voljena naša, na Tvome grobu nijema tišina, u srcu našem velika praznina. Godina duga bez Tebe teče, ali vrijeme Te nikad izbrisati neće. Ima neka moć u dobrim ljudima, oni žive i poslije smrti po svojim riječima i djelima, a najviše po dobroti.

Tvoji: mama, tata, Tvoja Tena, brat Mario i sestra Karmen s obiteljima

SJEĆANJE

HORVAT Zauvijek ste u našim mislima.

GABRIJEL VLADIMIR 13. 3. 2009. – 13. 3. 2023. 4. 3. 2002. – 4. 3. 2023.

Vaši najmiliji

SJEĆANJE

IVAN HLAD 12. 3. 2014. – 12. 3. 2023.

Uvijek si u našim mislima i srcima.

Leon, Matija i Tomislav

SJEĆANJE

LJERKA PREGLEJ 13. 3. 2013. – 13. 3. 2023.

Tvoje srce prestalo je prerano kucati. Tvoje oči su zaspale tihi san, a u našim srcima i mislima živiš svaki dan.

Ožalošćeni: suprug Krešimir s obitelji

TUŽNO SJEĆANJE

DUŠKO PREVOLČIĆ 21. 3. 2022. – 21. 3. 2023.

Fališ … Volimo Te.

Tvoja obitelj

SJEĆANJE

IVAN GOLUBAR 13. 3. 2009. – 13. 3. 2023.

Uvijek u našim mislima.

Tvoji najmiliji

TUŽNO SJEĆANJE

na voljenog

ANDRIJU OREŠKI

19. 3. 2020. – 19. 3. 2023.

na dragu mamu, punicu i baku

ŠTEFANIJU SIROVEC

15. 3. 2020. – 15. 3. 2023.

Postoji nešto što nikad umrijeti neće, a to je ljubav i sjećanje na Tebe.

SJEĆANJE Kći Božica s obitelji

TUŽNO SJEĆANJE

NEVENKO MEŠTRIĆ 1. 7. 1972. – 11. 3. 2022.

S ljubavlju i tugom čuvamo uspomenu na Tebe.

Tvoji roditelji Mira i Vladimir

NEVENKO MEŠTRIĆ 11. 3. 2022. – 11. 3. 2023.

Pričamo o Tebi, tad uspomene naviru i opet smo zajedno bar u jednom trenu.

SJEĆANJE Djelatnici Termoplina d.d.

SJEĆANJE

SNJEŽANA HRŽENJAK 12. 3. 2019. – 12. 3. 2023.

Godine koje su prošle i život koji teče, ljubav i sjećanja na Tebe, nikad izbrisati neće.

Tvoj suprug sa djecom

SJEĆANJE

SNJEŽANA HRŽENJAK 12. 3. 2019. – 12. 3. 2023.

U srcu tuga, na grobu tišina, u domu mom velika praznina.

Kći Helena s obitelji

SJEĆANJE

na dragu kćerkicu

SNJEŽANU HRŽENJAK rođ. FARC

Postoji tuga koju vrijeme ne briše, ona je u srcu i boli sve više. U tišini vječnog mira, neka Te čuvaju anđeli. Vječno voljena i nikad zaboravljena.

U mislima i molitvama Tvoji: tata i mama

SJEĆANJE

na voljenu sestru

SNJEŽANU HRŽENJAK 12. 3. 2019. – 12. 3. 2023.

Voljeni ne umiru tako dugo dok žive oni koji ih vole. Čuvali Te anđeli.

Sestra Anica, šogor Stjepan, nećaci Krunoslav i Mario

SJEĆANJE

na dragu sestru

SNJEŽANU

STJEPANA PUČEKA 18. 3. 1988. – 18.

SJEĆANJE Supruga Ana i kći s obitelji

Prolaze nam tužna proljeća i bolni dani, dani bez Tebe.

S velikim poštovanjem i ljubavlju, Verica i Vikica

Uvijek si bila i ostat ćeš naš anđeo, koji nas voli i bdije nad nama.

U našim si životima ostavila neizbrisiv trag. Hvala Ti za sve.

Ožalošćeni brat Ivica

34 Zahvale i sjećanja Regionalni tjednik || 14. ožujka 2023., br. 985
* * * *
* * * * * * * * * * * * * *
*
*
na
na
3. 2023.

TUŽNO

Zauvijek

SJEĆANJE

na

ANTUNA TENKO

11. 3. 2008. – 11. 3. 2023.

Uvijek u našim mislima.

Tvoja obitelj

SJEĆANJE

DRAŽENKA VRČEK ŠTEFANIJA LESKOVAR

† 26. 1. 2021. † 20. 3. 2007.

na voljenu

MARIJU BEDEKOVIĆ

12. 3. 2020. – 12. 3. 2023.

Zauvijek u našim srcima i mislima.

SJEĆANJE Tvoja obitelj

SJEĆANJE

IVAN DUBOVEČAK

14. 3. 2018. – 14. 3. 2023.

Biti ćeš uvijek u našim mislima i molitvama.

Tvoji najmiliji

SJEĆANJE

TOMO DOLOVSKI

15. 3. 2022. – 15. 3. 2023.

„I otrt će Bog svaku suzu s očiju njihovih, i smrti više neće biti; ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti jer prijašnje prođe.“

S velikim ponosom sjećanje na Tebe čuvaju: supruga Dragica, kći Eli, sin Tomislav, snaha Fanika i unuk Filip

SJEĆANJE

U srcu vas nosimo, od zaborava čuvamo, za vas se Bogu molimo i neizmjerno vas volimo.

Vaša obitelj

MARIJA RUŠNJAK iz Šenkovca

13. 3. 2015. – 13. 3. 2023.

S ljubavlju čuvam uspomenu na Tebe.

SJEĆANJE Suprug Franjo

SJEĆANJE

VALENT HREBAK

13. 3. 2018. – 13. 3. 2023.

Prošlo je tužnih pet godina kako si nas napustio.

S ljubavlju i poštovanjem čuvamo uspomenu na Tebe.

Tvoji najmiliji

SJEĆANJE

IVAN BRODAR 17. 3. 2018. – 17. 3. 2023.

U našim srcima živi Tvoja ljubav, osmijeh i dobrota.

Tvoja obitelj

SJEĆANJE

TOMO CUPAR

18. 3. 2021. – 18. 3. 2023.

Uspomene i ljubav čuvamo u srcu. Volimo Te.

Tvoja obitelj

SAMBOLEC

NADA VINKO

† 15. 12. 2018. † 8. 3. 2022.

SJEĆANJE Dino, Biserka, Samir

ŽMUK

ANKU i VEĆESLAVA

1. 2. 2020. – 1. 2. 2023. 20. 3. 2022. – 20. 3. 2023.

na drage roditelje Uvijek u našim mislima i molitvama.

Vaši najmiliji

SJEĆANJE

na voljenog

FILIPA CINGESARA

16. 3. 2013. – 16. 3. 2023.

Najdraže naše, ljubav prema Tebi nema granica. Ponosni smo što si bio i ostao dio naših života. Zauvijek i uvijek u našim si srcima, mislima i sjećanjima.

Tvoji najmiliji

SJEĆANJE

na

FILIPA CINGESARA

16. 3. 2013. – 16. 3. 2023.

Prijatelju naš, u srcima našim Ti još uvijek šašav letiš i živiš.

Vole Te Ana, Miro, Tena i Mateja

SJEĆANJE

MARA BANFIĆ

7. 3. 2022. – 7. 3. 2023.

U srcu tuga, na grobu tišina, a u domu našem velika praznina. Ne vidimo Ti oči, ne čujemo glas, ali osjećamo da si tu između nas.

Tvoji: sinovi Marijan i Zvonko sa suprugom Katicom, unuci Aleksandra, Tihana, Mateja, Ivana i Dalibor

SJEĆANJE

VLADO KALČEV

13. 3. 2017. – 13. 3. 2023.

na

STJEPANA BOŽIĆA

13. 3. 2022. – 13. 3. 2023.

Uvijek si u srcu i mislima.

SJEĆANJE Supruga Dragica s obitelji

SJEĆANJE

JAKOB MUDNIĆ

15. 3. 2015. – 15. 3. 2023.

U srcu tuga, na grobu tišina, a u domu našem velika praznina. Hvala svima koji Te se sjećaju.

Tvoji:

Anđelka, Korina, Vanja, Darijo i Ivana

na

STJEPANA VRBNJAKA 16. 3. 2008. – 16. 3. 2023.

Uvijek u našim srcima i molitvama.

SJEĆANJE Tvoji najmiliji

Ne postoji utjeha ni zaborav, već samo tuga i sjećanje.

Tvoja obitelj

35
i sjećanja 14. ožujka 2023., br. 985
Zahvale
|| Regionalni tjednik
SJEĆANJE Tvoji najmiliji
u našim srcima
GOLUBIĆ 17. 3. 2013. – 17. 3. 2023.
Verica i Nadica s obitelji S ljubavlju i poštovanjem, FEJZO MEŠANOVIĆ 15. 3. 1999. – 15. 3. 2023.
Tvoji najmiliji Uvijek ćeš biti u našim molitvama i srcima. VERONIKA PLANTAK 11. 3. 2018. – 11. 3. 2023.
Tvoja obitelj Godine prolaze, ljubav i uspomene ostaju. STJEPAN PINTER 19. 3. 2020. – 19. 3. 2023. SJEĆANJE Josip i Dražen Godine prolaze, uspomene ostaju. ANA BESAK 18. 3. 2019. – 18. 3. 2023.
Tvoji najmiliji
i mislima. ZLATKO
SJEĆANJE
SJEĆANJE
SJEĆANJE
SJEĆANJE
HUDOLETNJAK 19. 3. 2019. – 19. 3. 2023.
Zauvijek u našim srcima i mislima. ŽELJKO
obitelj PETAR BEKIĆ 15. 3. 2020. – 15. 3. 2023.
SJEĆANJE Tvoja

TUŽNO SJEĆANJE

MOŽANIĆ

STJEPAN DARKO

† 9. 2. 2022. † 7. 5. 1989.

Sve godine koje su prošle, i vrijeme koje teče, tugu i bol izbrisati neće.

Vaši najmiliji: supruga i majka te unuk i sin

SJEĆANJE

na

ŠTEFANIJU HORVAT iz Kelemena

11. 9. 1954. – 16. 3. 2016.

Ima nešto što nikada neće umrijeti, a to je ljubav i sjećanje na Tebe.

Tvoji najmiliji

SJEĆANJE

NADA ŠPOLJARIĆ

14. 3. 2022. – 14. 3. 2023.

Otišla si stazom s koje povratka nema, ostala je samo bol, tuga i vječna uspomena. Daleko na nebu Tvoj je dom, a mi Te čuvamo u srcu svom.

Tvoji: suprug Branko, kćeri Diana i Martina, zetovi Robert i Marko te unuke Ana-Marija i Tia

* * * * * Nebo je sad Tvoj dom, a mi Te čuvamo u srcu svom. Fališ nam.

Vlasta, Rajko, Matija i Mirna s obitelji

SJEĆANJE

ŽELJKO ŠKORIĆ 16. 3. 2017. – 16. 3. 2023.

Uvijek si u našim srcima i mislima.

Tvoja obitelj

JOSIPA na tatu

SJEĆANJE Tvoja djeca s obitelji

SJEĆANJE

IVAN HABULAN 16. 3. 2017. – 16. 3. 2023.

Uvijek u mislima i molitvi.

Supruga Katarina.

SJEĆANJE

IVAN VIDMAN 8. 3. 2020. – 8. 3. 2023.

I smrt neće gospodstva imat.

Supruga Ljerka, sinovi Mihael i Tomislav

SJEĆANJE

ZVONIMIR MATEČAK 16. 3. 1993. – 16. 3. 2023.

Godine prolaze, a sjećanja ostaju.

Tvoja obitelj

SJEĆANJE

na naše drage

HUMIĆ

NADU i IVANA

† 15. 3. 2013. † 26. 10. 2013.

Već deset godina prođe, otkad u mislima živite s nama. Zajedno sad živite u nebeskom raju, sretni u Božjem zagrljaju.

Vaše obitelji: Humić, Trušćec i Hrženjak

na

MARKA MARČECA

13. 3. 2008. – 13. 3. 2023.

Život koji teče, sjećanje na Tebe izbrisati neće.

SJEĆANJE Tvoji: supruga, sin, snaha i unuk

najdraži

Tvoji

SJEĆANJE

ZDRAVKA TRSTENJAČKI 17. 3. 2008. – 17. 3. 2023.

Maja s obitelji

KATICA ALEKSIĆ

na

Živiš u našim srcima i sjećanjima.

SJEĆANJE Tvoji najmiliji: sin Mladen s obitelji

SJEĆANJE

ZVONIMIR TKALEC 11. 3. 2009. – 11. 3. 2023.

Nikad Te nećemo zaboraviti.

Tvoja djeca

SJEĆANJE

ZLATKO GREDIČEK 12. 3. 2022. – 12. 3. 2023.

Nedostaješ nam u svakom otkucaju srca, u svakom treptaju oka, svakoj sekundi života. Uvijek u našim mislima, vječno u našim srcima.

Tvoja obitelj

SJEĆANJE

MARIJA SKRBNIK 18. 3. 2018. – 18. 3. 2023.

Ne postoji zaborav, već duge godine sjećanja.

Tvoja obitelj

14. 3. 2022. – 14. 3. 2023.

MAMA … mala, a tako VELIKA riječ. Mama … samo ljubav, sigurnost,.. najljepše oči, osmijeh, najdraže ruke, zagrljaj, Ali, Tebe više nema, ni zagrljaja, ni osmijeha… samo naša sjećanja, uspomene, ljubav i … tuga. Fališ nam lavice, svaki dan, uvijek u našim srcima.

Tvoji: Seka, Anica, Vujo i Ivo

ŠTEFANIJA ČIĆ – ŠTEFA 11. 3. 2022. – 11. 3. 2023.

S ljubavlju Te spominjemo. Zauvijek si u našim srcima i mislima.

SJEĆANJE

MARTINA LEVANIĆ – DARINKA 16. 3. 2022. – 16. 3. 2023.

Kćeri Biserka i Mirjana, unuk Tomislav

SJEĆANJE

MILKA PAVLIČEVIĆ 11. 3. 2013. – 11. 3. 2023.

Ljubav i sjećanje na Tebe u našim srcima vječno je.

Tvoji najmiliji

SJEĆANJE

VLADIMIR PREMUŽ 19. 3. 2022. – 19. 3. 2023.

Uživaj u Božjem zasluženom miru.

Tvoji najmiliji: supruga Kata, sin Mladen, snaha Željka, unuci Nina, Matko i Alan

SJEĆANJE

na voljenog supruga, tatu i djeda

KRUNOSLAVA CECELJU 17. 3. 2022. – 17. 3. 2023.

S tugom čuvamo uspomenu na Tebe.

Tvoja obitelj

SJEĆANJE

na

JOSIPA ŠAGI

18. 3. 2017. – 18. 3. 2023.

Vrijeme nas dijeli samo na čas, sjećanja ne mogu otići, ona su vječno živa za nas.

Marija, Romana, unuci i zet

na

IVANA VRBANIĆA 19. 3. 2022. – 19. 3. 2023.

Daleko na nebu Tvoj je dom, a mi Te čuvamo u srcu svom.

SJEĆANJE Tvoji najmiliji

36 Zahvale i sjećanja Regionalni tjednik || 14. ožujka 2023., br. 985
S ljubavlju čuvamo uspomenu na Tebe. OBRSTARA 17. 3. 2019. – 17. 3. 2023.
ZDRAVKU TRSTENJAČKI 22. 3. 1957. – 17. 3. 2018. na dragu
MARIJU MAKITAN 7. 3. 2022. – 7. 3. 2023.
SJEĆANJE
SJEĆANJE
Suprug Konrad, sinovi Damir i Kristian s obitelji
SJEĆANJE

TUŽNO SJEĆANJE

dr. LÁSZLÓ BÜN – LACI

12. 3. 2022. – 12. 3. 2023.

Bilo je teško živjeti bez Tebe.

Ostat ćeš s nama zauvijek.

Tvoja obitelj

* * * * *

SJEĆANJE

ANTUN ĐURASEK

3.

IVAN PEHARDA 12. 3. 2017. – 12. 3. 2023.

obitelj

SJEĆANJE

BRUNO DREVEN

18. 3. 2015. – 18. 3. 2023.

Tvoja obitelj Uvijek si u našim mislima.

SJEĆANJE

MILENA MLAKAR FAJT 17. 3. 2016. – 17. 3. 2023.

Počivaj u miru.

Tvoja mama i brat s obitelji

na

ĐURĐICU ŠPANIĆ

Marica

SJEĆANJE

VESNA ADLAŠIĆ

14. 3. 2018. – 14. 3. 2023. Draga mama, premalo je riječi, a previše tuge, da Ti kažemo koliko nam nedostaješ.

Tvoji:

kći Melita i sin Dejan s obiteljima

SJEĆANJE

VLATKO KOŠIĆ

10. 3. 2017. – 10. 3. 2023.

Prošlo je šest godina kako nas je napustio, ali ostati će uvijek u našim mislima i srcu.

Njegovi unuci Nela i Ronald, djeca Andrea i Robert, snaha Natalija i supruga Dubravka

ĐURO HUĐEK

14. 3. 2022. – 14. 3.

ZAHVALA

Tvoji najmiliji

Duboko potreseni smrću, ovim putem zahvaljujemo rodbini, kumovima, prijateljima, susjedima koji su bili uz nas u ovim teškim trenucima, uputili nam izraze sućuti i utjehe, okitili nam odar cvijećem i svijećama te ispratili dragu nam pokojnicu na vječni počinak. Posebno zahvaljujemo osoblju Interne u Varaždinu i osoblju Hitne službe te župniku Hrvoju Damišu. Velika hvala svima!

od Marija s obitelji

*

POSLJEDNJI POZDRAV

*

od Vladimira s obitelji

POSLJEDNJI POZDRAV

od Lane, Damira, Jakova i Lea

POSLJEDNJI POZDRAV

ANICE LAKOSIL preminule 9. 3. 2023. u 72. godini života. ANICI LAKOSIL ANICI LAKOSIL

majci majci baki i prabaki baki i prabaki

od Patrika, Monike, Stelle, Hane i Asje

SJEĆANJE

na drage roditelje

VRBANIĆ

KAROLINU i FRANJU † 2006. – 2023. † 1998. – 2023.

Vrijeme prolazi, ostaju samo sjećanja i molitve za vas.

Kćeri s obiteljima

IN MEMORIAM

dr. ZVONIMIR BOSILJ 9. 3. 1986. – 9. 3. 2023.

Stalno si u našim srcima i mislima.

Tvoja obitelj

37 Zahvale i sjećanja 14. ožujka 2023., br. 985 || Regionalni tjednik
Tvoji: supruga Ivanka i sin Darko s obitelji
si u našim molitvama i mislima.
HRUPEKA 13. 3. 2020. – 13. 3. 2023. na SJEĆANJE Tvoja djeca S ljubavlju, ANU SINČIĆ 18. 3. 2011. – 18. 3. 2023. na majku
Tvoji najmiliji Vječno živiš u našim srcima i mislima. MARIJANA ŠIMIĆA 16. 3. 2022. – 16. 3. 2023. na našeg dragog
Tvoja obitelj Zauvijek u našim srcima i mislima. STJEPANA GALIĆA 19. 3. 2019. – 19. 3. 2023. na POSLJEDNJI POZDRAV Lana, Patrik, Iva i Lena Sjećanje na Tebe ostat će dovijeka. ANICI LAKOSIL dragoj baki
Barbara s obitelji
ČREP 14. 3. 2002. – 14. 3. 2023. na
SJEĆANJE
Zauvijek
STJEPANA
SJEĆANJE
SJEĆANJE
SJEĆANJE Unuka
MARIJU
SJEĆANJE Tvoji najmiliji Nebo Tvoj je dom, a mi Te nosimo u srcu svom.
20. 3.
3.
STJEPAN SPEVAN
2010. – 20.
2023.
Tvoja obitelj
Uvijek u našim mislima i molitvama. 16.
2017. – 16. 3. 2023.
Hvala svim dragim ljudima koji Te se sjećaju.
* * * * * * * * * * * * *
povodom iznenadne smrti naše drage majke, svekrve, bake i prabake * * * * *
POSLJEDNJI POZDRAV
SJEĆANJE Tvoja
Uvijek si u našim srcima i mislima.
SJEĆANJE
SJEĆANJE
Suprug
Mislimo na Tebe. MILENU MLAKAR 17. 3. 2016. – 17. 3. 2023. na našu dragu
S ljubavlju, ponosom i zahvalnošću čuvamo uspomenu na Tebe. U našim si mislima i molitvama.
2023. SJEĆANJE
i kći

S RAZNIH STRANA

VJESNICI PROLJEĆA

Nešto ranije nego inače, rascvjetale se visibabe, zvončići, jaglaci i narcise, rane šljive i marelice pa čak i prošlotjedno pupanje magnolije, sve su to vjesnici proljeća. Ove godine, možda kao nikad prije, vjesnici proljeća griju naša srca, bude neku novu nadu. Ljudima je dosta rata, bolesti, potresa, siromaštva i strahova koje mediji uporno plasiraju iz dana u dan. Vjesnici proljeća nam govore o velikoj Božjoj ljubavi za čovjeka, osvješćuju nas da se život ponovo budi, govore nam da još uvijek ima nade. Govore nam da u tami i neizvjesnosti ovoga svijeta ipak tinja

iskra svjetla. A kako doći do toga da bude dobro? Postoji vrlo jednostavan recept za to. U Bibliji piše:

“ ‘Jer ja znam svoje naume koje s vama namjeravam’ – riječ je Jahvina – ‘naume mira, a ne nesreće: da vam dadnem budućnost i nadu. Tada ćete me zazivati, dolaziti k meni, moliti mi se i ja ću vas uslišati. Tražit ćete me i naći me jer ćete me tražiti svim srcem svojim.’” (Jeremija 29, 11-12)

Biblija kaže da se obratimo i vratimo Bogu. I to ne samo neki tamo zločesti, već svi mi, ama baš svi, od najvećih do najmanjih. A kada se ljudi ponovo okrenu Bogu onda dolazi mir i blagostanje, radost i ljubav. Nemoguće

je ljutiti se na susjeda ako smo oboje izmirenisBogom,nemogućejepsovati suradnika na poslu ako ste izmireni s Bogom, nemoguće je započeti rat ako ste izmireni s Bogom. Čitajući Sveto pismo učimo kako živjeti s Bogom. Zato Vam nudimo BESPLATAN primjerak Biblije, tiskane usuradnjisKršćanskomsadašnjosti(rimokatolička izdavačka kuća). Nazovite nas na 042 311 202. Posjetite nas na našem redovitom proučavanju Biblije srijedom u 19 sati.

Mladen Dominić, pastor Kristove Crkve u Varaždinu, Ul. braće Krajanski 14.

APSOLUTNI ŠAMPION BIO JE RAJNSKI RIZLING SINIŠE FAJTA IZ MARTIJANCA

Rekordni broj uzoraka i medalja na 11. izložbi vina ludbreškog kraja

Mirela Osrečak, predsjednica ocjenjivačke komisije, zadovoljna je rekordnim brojem uzoraka nakon zahtjevne vinogradarske godine i korone koja je stopirala cijelu priču

PIŠE: SANDRA ŽUPANIĆ szupanic@regionalni.com

Rekordnih 228 uzoraka na 11. izložbi vina ludbreškog kraja Udruge vinogradara i vinaraGračkiGrozdekdokaz je da vinari i vinogradari na području Općina Sveti Đurđ, Martijanec, Veliki i Mali Bukovecobavljajuitekakodobar posao. Bilo je to vidljivo u subotu, 11. ožujka, u prepunom Društvenom domu u Hrženici.

Od 219 uzoraka vina i devet uzoraka likera i rakija, ukupno je 60 vina ili 26 % nagrađeno zlatnom medaljom, 125 vina srebrnom i 28 vina brončanom medaljom. Četiri uzorka rakije ocijenjena su zlatnom medaljom, a pet srebrnom.

Najbolje ocijenjeno vino općine Veliki Bukovec je pinot bijeli Franje Rašića, najbolje ocijenjeno vino susjednog Malog Bukovca je mješavina bijelih sorata Nikole Kovačeka, a najbolje ocijenjeno vino domaćina izložbe, općine Sv. Đurđ je suho vino laški rizling Kristijana Gomaza, dok je šampion izložbe rajnski rizling Siniše Fajta iz Općine Martijanec.

Izložbujeotvorilazamjeni-

ca varaždinskog župana Silvija Zagorec koja je poručila kako su vina s ovog područja već itekako prepoznatljiva po svojoj kvaliteti, što potvrđuje i prva zlatna medalja s međunarodnog natjecanja Decanter iz Londona upravo s tog područja. Tako je krajem veljače, podsjetila je Zagorec, Varaždinska županija objavila Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u poljoprivredi,urekordnomiznosu od gotovo milijun eura, a

Županijaiovegodinetakođer pokrivatroškovekotizacijeza odabrana vina za Decanter izložbu.

Načelnik Općine Sveti Đurđ Josip Jany zahvalio je Udruzi i čestitao vinogradarima na osvojenim medaljama, a svim uzvanicima zaželio ugodan boravak u Općini Sv. Đurđ. Mirela Osrečak, predsjednica ocjenjivačke komisije, zadovoljna je rekordnim brojemuzorakanakonzahtjevne vinogradarske godine i korone koja je stopirala cijelu priču.

– Ja sudjelujem na dosta tih ocjenjivanja i mogu reći da je ovih 26 % zlata zaista velik prosjek, što znači da bez obzira na velik broj uzoraka ne pada kvaliteta, to je još bitnije od same kvantitete – rekla je Osrečak i čestitala svimaprijavljenima,posebno šampionima.

– Nama je iznimno drago da vidimo svaki put, iz godine u godinu, da naši vinogradaripostižusveboljerezultateidasuvinasvekvalitetnija.

Ono što mene kao načelnika Općine Martijanec izrazito raduje je to da je s područja mojeopćineupravogospodin SinišaFajtšampionoveizložbe Gračkog Grozdeka tako

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN

da mu na tome čestitam, kao i svim natjecateljima izložbe – poručio je Branimir Nađ, načelnik Općine Martijanec dodavši kako su u smjeru poticanja vinogradarstva raspisali javni poziv za sufinanciranjesadnjevinoveloze koja je naišla na velik interes mještana.

Načelnik Franjo Vrbanić izjavio je kako se Općina Veliki Bukovec po prvi put uključila u ovu priču prošle godine, na inicijativu Gračkog Grozdeka koji je tada imao desetu obljetnicu, kako bi malo proširili želju za natjecanjem.

– Danas su sva ta vina kvalitetna i onima koji se bave time ovakve su izložbe način da tu kvalitetu još i poboljšaju. Pratimo udrugu već par godina, a posljednje dvije godine uključili smo se u ovu izložbu na kojoj četiri općine biraju svoja najbolja vina, uz sve ostale nagrade i to je hvalevrijedan projekt za koji se nadamo da će opstati – rekao je Vrbanić.

Druga je to godina sudjelovanja i za Općinu Mali Bukovec čiji načelnik Darko Marković izražava zadovoljstvo natjecanjem za najbolje općinsko vino na inicijativu Udruge Grački Grozdek.

Uz obilje pjesme i smijeha obilježen Dan žena

Prigodnom svečanošću u srijedu je u Domu za starije i nemoćne osobe VaraždinobilježenMeđunarodnidan

žena, kojem je prisustvovala i zamjenica župana Varaždinske županije

Silvija Zagorec koja je korisnicama i djelatnicama uputila iskrene čestitke povodom njihova Dana.

RavnateljDomazastarijeinemoćne

osobe Varaždin Alen Runac rekao je kako je njima u Domu, gotovo svaki dan – Dan žena.

– Gotovo 90 % naših zaposlenika

čine žene, dok ostatak otpada na muškarce. Stoga je jedan normalan slijed bio, da nakon što smo obilježili Valentinovo, maškare, rođendane, da obilježimo i ovaj praznik posvećen našim ženama – djelatnicama, ali

i korisnicama Doma. Trenutno je u našem Domu smješteno 360 korisnika, za koje se trudimo da kroz razne aktivnosti, od folklorne grupe, likovne, recitatorske…, pružimo im što sadržajniji i ugodniji boravak u Domu – istaknuo je ravnatelj Runac zahvalivši se na posjeti zamjenici županaSilvijiZagorec,pročelniciLjubiciBožićaliidjelatnicamaUpravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje. Zadovoljstvoštosuihseiovegodine sjetili, nisu krile ni same korisnice. – Gledajući kroz povijest žene su ipak malo ravnopravnije u društvu nego prije. Izborile su se za svoja prava, ali još uvijek ima mjesta za napredak – rekla je korisnica Doma

Ružica Žganec. NjeneriječipotvrdilajeiMagdalena

Brajša. – Iako žene još uvijek prevladavaju u radu u trgovinu ili pak zdravstvu, možemo se pohvaliti kako smo imali

i ženu premijerku, ali i ženu predsjednicu. Mi kao žene trudimo se da se poboljša naš položaj, trudi se i naše zakonodavstvo da stavi položaj žene na pravo mjesto, ali da li uvijek uspije - to je pitanje.

38 S raznih strana Regionalni tjednik || 14. ožujka 2023., br. 985

PROGNOZA VREMENA ZA SLJEDEĆIH 7 DANA – SKOKOVITE PROMJENE

U utorak djelomično sunčana razdoblja i južina. Poslijepodne i osobito navečer mogućnost za kišu i pljuskove. Jutarnja temperaturua oko 10, a najviša dnevna između 17 i 20 Celzijevaca. Srijeda nam donosi veliku mogućnost za kišu, osobito u noći i ujutro. U popodnevnim satima prestanak oborina i polagano razvedravanje. Jutarnja temperatura od 3 do 5, a najviša dnevna između 7 i 10 Celzijevih stupnjeva.

Četvrtak se čini suho i djelomično sunčano vrijeme uz lagani povjetarac. Jutro prohladno uz moguću maglu i slab mraz, a najviša dnevna temperatura u

ROĐENI:

Varaždinska županija

Djevojčice: Lorena Bolčević, Atena Varga, Tara Posavec-Kovač

popodnevnimsatimaoko10ili11stupnjeva.Povoljne vremenske prilike bi se trebale nastaviti i tijekom petka. U subotu daljnje zatopljenje uz novu južinu. Zapuhat će umjeren i pojačan jugozapadni vjetar. Vrijeme će biti suho i djelomično sunčano uz dnevni maksimalac do 18 Celzijevih stupnjeva. Južina se nastavlja i tijekom nedjelje. To je uvod u još jedno osvježenje u ponedjeljak kad uz pad temperature i sjeverac treba računati na još nešto kiše. Na kraju napomena da je dobro redovito pratiti prognozu na Twitteru i našoj Facebook stranici „Kad će Kiša“. (Prognozu napisao: Kristijan Božarov 13.3.2023.)

Dječaci: Luka Žganec, Viktor Tropša, Tin Marčec, Luka Hlebec, Ivan Kuserbanj, Izak Jeličić, Viktor Vugrin, Dorijan Vertuš, Liam Florjanić, Matej Horvat, Pavel Delize, Ernest Večenaj, Viktor Šarc, Ivan Blaži

Međimurska županija

Djevojčice: Kaja Modlic, Kaja Novak, Mia Levačić, Una Preiner

Dječaci: Jakov Čurin, Nik Heđa, Matteo Kovačić, Valter Magdalenić, Liam Škvorc, Luka Žganec, Teo Horvat, Valentino Dolenčić

UMRLI:

Varaždinska županija: Zvonimir Stančić (70), Katarina Novak (91), Cvjetana Gott (88), Marija Sajko (74), Mario Tkalčec (57), Anka Bojčić (93), Željko Hatlak (56), Estera Čalopa (85)

Međimurska županija: Marija Škvorc r. Mihalic, Ivan Belković, Marija Hertelendi r. Kardoš, Gizela Kolar r. Novak, Zvonimir Novak, Marija Novak, Ivan Muža, Biserka Novak r. Kraljić, Đurđica Škreb r. Prelac, Stjepan Ribarić, Tereza Korunić r. Levec, Antun Mandlin, Vlado Vidović, Ivan Mađarić, Dian Jankulija, Josip Meglić, Katarina Gregorić r. Kranjčić, Antun Trstenjak, Stjepan Nerer, Antun Marušić

TJEDNI HOROSKOP

OVAN (21. 3. – 19. 4.)

Poslovno i dalje dobro stojite, no morat ćete ulagati puno truda jer se čini kao da se ništa ne pokreće s mjesta. Što je najgore, ne vide se neki finacijski učinci vašeg truda. Što se ljubavi tiče, i tu stalno čekate na koju će stranu vaš odnos prevagnuti. Slobodni i dalje žele samo dobar provod i nisu zainteresirani za ozbiljniju vezu. Zdravlje – vjerojatno ćete patiti od glavobolje, ali mogli bi se javiti i problemi s grlom.

RAK (21. 6. – 22. 7.)

Dosta posla čeka da ga riješite, a preporuka vam je da radite samo ono štomorate.Truditesedauzadanimrokovima obavite svoj posao i ne izlažite se nepotrebnim neprilikama. U ljubavi nije sjajno, no nije ni loše kao što je bilo. Izgleda da se bolje razumijete s partnerom i to će vam situaciju učiniti lakšom. Slobodni imaju dosta prilika, ali sve je to na granici prijateljstva. Zdravlje – pad imuniteta.

VAGA (23. 9. – 22. 10.)

Posao koji obavljate pokazao se puno zahtjevniji nego što ste mislili. Puno je tu nejasnih stvari i situacija. Zbog toga budite na oprezu i dobro razmislite kako da stvari popravite dok još imate vremena. U partnerskom odnosu ste zadovoljniji nego prije i lakše održavate dobru komunikaciju s partnerom. Slobodni su opušteni i skloni zabavama, ali i novim poznanstvima. Zdravlje – nije najbolje,ali nije ni loše.

JARAC (22. 12. – 19. 1.)

Izgleda da vam posao dobro ide, no ciljevi su sve dalje od vas. Nemojte gubiti nadu jer poslovni planovi su vam dobri, samo nežurite.Iditekorak po korak. Vi barem znate biti uporni pa to sada pokažite. Komunikacija s partnerom vam postaje sve čudnija pa pokušajte otvoreno razgovarati. Slobodni još nisu sigurni kako se postaviti prema osobi koja im je nekada puno značila. Zdravlje – kronične tagobe.

BIK (20. 4. – 20. 5.)

Poslovno niste loše, ali niste ni dobro. Planete u vašem znaku ukazuju na neminovne promjene. Bit će vam teško, no nemojte sve poslovne problemeshvaćatiosobno.Jednostavno, nije još došlo vrijeme za neke stvari. Partnerski odnos vam je dobar, pa ga nemojte kvariti. Slobodni pripadnici znaka žele ozbiljnu vezu, no nisu još spremni za nju. Zdravlje – budući da stalno živite u stresu, to je i razlog vašim tegobama.

LAV (23. 7. – 22. 8.)

Poslovne prilike su vam u najmanju ruku čudne, a realizacije već započetih planova nema. Očekuju vas malo teža poslovna vremena pa dobro razmislite kako ćete dalje. Ipak, neko se bolje vrijeme nazire, pa malo pričekajte. Partnerskiodnosvam daljestvaranervozu i nikako da nađete zajednički jezik. Slobodni će biti znatno bolje i imati dosta ljubavnih prilika. Zdravlje – moguće su tegobe uzrokovane vremenom.

ŠKORPION

(23. 10. – 21. 11.)

Na poslu i dalje sve po starom, ali naziru se skorašnje promjene koje će vas koštati živaca. Teško ćete ostvariti ono što želite. Odnosi s poslovnim partnerima su dobri i korektni pa možete računati na pomoć. Problemi u partnerskom odnosu se nastavljaju paćegotovosigurnodoćidopromjena. Slobodni pripadnici znaka bez problema će ostvarivati nova poznanstva, a samimtimeimogućnostozbiljnijeveze. Zdravlje – problemi s grlom.

VODENJAK (20. 1. – 18. 2.)

Vama je dosta svega i svih. Sve vas umara, nervira i iscrpljuje. No, dobre poslovne prilike koje su pred vama ipak nemojte propustiti. U ljubavi je prisutno izvjesno nezadovoljstvo, premda na prvi pogled ne izgleda tako. I slobodni pripadnici znaka ne znaju da li da se upuste u vezu ili ne. Za sada bi bolje bilo da ne ulaze u ozbiljne veze. Zdravlje –mogle bi se vratiti kronićne tegobe i alergije.

BLIZANCI (21. 5. – 20. 6.)

Poslovni odnos vam nije najbolji i teško se izvlačite iz postojeće situacije. Najbolje bi bilo da zasad ne planirate ništa veliko. Partnerski odnos i dalje nije najbolji i vi nikako da se uskladite s partnerom. Pokušajte s jednim smirenim i otvorenim razgovorom riješiti neke stvari. Slobodni puno izlaze, no neće ulaziti u nikakvu vezu. Pustite da sve ide svojim tokom. Zdravlje – nije baš najbolje.

DJEVICA (23. 8. – 22. 9.)

U poslu samo nastavite dalje jer sve dobiva pravi oblik i pokreće se na pravi način. Sve što ste pokrenuli ide u dobrom smjeru. U partnerskom odnosu dolazi do promjena i vama se čini da za ono koliko dajete dobivate premalonatrag.Nemojtenagloreagirati i povrijediti partnera, jer ni vi niste bez greške. Slobodni za sada imaju jako dobrukomunikacijusosobomkojaimje draga. Zdravlje – bez problema.

STRIJELAC

(22. 11. – 21. 12.)

Posao vam je i dalje na prvome mjestu i jako se puno bavite nekim detaljima koje su drugi trebali obaviti. Osjećate da su već pokrenute akcije stale i vi ponovno počinjete od početeka. No, sva je sreća da takvo stanje neće dugo trajati. Što se ljubavi tiče, opet se vraćaju stare neriješene stvari iz prošlosti. Jedan ozbiljan razgovor s partnerom ipak ćete morati obaviti. Slobodni ni sami neznaju što bi htjeli. Zdravlje – problemi s grlom.

RIBE (19. 2. – 20. 3.)

Posao vam je dobro aspektiran, no nemojte raditi greške i prikrivati tuđi nerad i tako riskirati neugodnosti. No, nekog većeg razloga za zabrinutost nemate. U ljubavi se problemi nastavljaju jer nemate vremena za partnera. Mogao bi to biti razlog za neugodan razgovor koji ćete morati obaviti. Slobodni ne žele nikakve promjene u svojem životu. Trenutno imajudrugeprioritete.Zdravlje–pad imuniteta.

39 S raznih strana 14. ožujka 2023., br. 985 || Regionalni tjednik
VJENČANI: Međimurska županija Tea Cotter i Silvijo Vurušić Telefonski sex uživo! Svaki dan 0-24 064/688-691 Tel0,93€ï6,99kn/min;Mob1,12€ï8,41kn/min Maratela mreže doo, 072/700700 | +18 | 1€ = 7.53450kn Nazovi napaljene Varaždinke i Međimurke! UPRAVA Marijo Bucina GLAVNA UREDNICA Amalija Šašek asasek@regionalni.com ZAMJENIK GLAVNE UREDNICE Josip Novak, jnovak@regionalni.com NOVINARI Ivan Tomašković (urednik portala) ivan@regionalni.com Robert Peharda, rpeharda@regionalni.com Sandra Županić, szupanic@regionalni.com Martina Lončar-Petrinjak, mlpetrinjak@regionalni.com FOTOREPORTER Ivan Agnezović, foto@regionalni.com SURADNICI Dalibor Flajpan GRAFIČKA REDAKCIJA Vlatka Lešić, vlatka@regionalni.com Željka Biškup, zbiskup@regionalni.com Lucia Hojski lhojski@regionalni.com IMPRESSUM IZDAVAČ Regionalni tjednik d.o.o. Zagrebačka 38, 42000 Varaždin Redakcija 7Plus Regionalnog tjednika ne odgovara za istinitost podataka oglasa. PRODAJA: Zdenka Jagić,
marketing@regionalni.com Tel. 042/290-778 PREDAJA MALIH
OSMRTNICA: Zagrebačka
Ljiljana
malioglasi@regionalni.com Tel. 042/290-774 Radno vrijeme za stranke: pon: 7,30 - 12,00 h uto: 7,30 - 14,00 h sri: 7,30 - 15,30 h čet: 7,30 - 15,00 h pet: 7,30 - 14,30 h Ostala prijamna mjesta za male oglase, zahvale sjećanja: IVANEC Poljodom Gospodarska
LUDBREG Cvjećarnica
Petra
NOVI MAROF Benjak
LEPOGLAVA Cvjećarnica
Hrvatskih
CESTICA Realize IT Varaždinska 27 Tiskara Slobodna Dalmacija MARKETING: Tel. 042/290-778 Tel. 042/290-781 MALI OGLASI, ZAHVALE I SJEĆANJA Tel. 042/290-774 REDAKCIJA: Tel. 042/290-777 Male oglase osim u prijamnom uredu u Zagrebačkoj 38 u Varaždinu možete uplatiti internet bankarstvom, na pošti ili banci. Postupak je slijedeći: proslijedite tekst na mail malioglasi@ regionalni.com radi obračuna cijene. Na vaš mail šalje se obračunata cijena i žiro-račun na koji uplaćujete uslugu. Nakon uplate potrebno je potvrdu o uplati poslati na mail. Za sve informacije obratite se na telefon 042/290-774 Autor: MILAN ĐURIĆ . 6 PJEVAČ NA SLICI PAS DONOSILAC LOVINE NA APORT DIO GLAVE IZNAD OČIJU SLOVENSKI NOGOMETAŠ PIHLER OTOČNA DRŽAVA U TIHOM OCEANU MUŽJAK MAČKE OPĆI POZIV UPUĆEN JAVNOSTI (MN.) ONAJ KOJI VOZI ROLE SKICA OLIVER TORRES ZADEBLJANJE VEZIVNOG TKIVA SLAVONSKI BROD VODITELJ, DIREKTOR, RAVANATELJ ČIN KOJI POSRAMLJUJE AUSTRIJA OSNIVAČ KRŠĆANSTVA, ISUS BOJA KOŽE LICA, PUT GRAD U VOJVODINI, Z BAČKOJ NIKAL NEOTUĐIV DIO IMETKA (TURC.) KIRURŠKI ZAHVAT PRU PORODU URANIJ LIJEČNIK KIRURG ŽITELJ BRITANIJE PLANINA SREDNJE VISINE VINOTEKA EPSKA POEZIJA BLAŽI OBLIK KAZNE ŠARENICA U OKU ARGON RAZBORITOST, UVIĐANJE DUŠEVNA TEGOBA ŠTAP GRČ. BOGA DIONIZA POTOMAK STAROEGIPATSKIH KRŠĆANA M. IME VRISKA KALIJ KARLOVAC NADIMAK IVICE OLIĆA BOLESNICI OD ATONIJE KARIKATURIST REISINGER (1927-2016) ERBIJ ISLAND NOVA GRADIŠKA MLIJEČNI PROIZVOD NESIT «RADIJUS» BILJARSKI ŠTAP, TAK PROJEKTIRANI PRAVAC CESTE GRAD U AUSTRIJI
voditeljica prodaje zjagic@regionalni.com
OGLASA
38, Varaždin
Simić, ljsimic@regionalni.com
2 Voćarna Bagrem Trg hrvatskih ivanovaca 9a
Ruža
Krešimira 19, Radno vrijeme: od 7 do 16 h
Remetinec 290
Bagrem
pavlina 3a

VARAŽDINCI I MEĐIMURCI POSJETILI SARAJEVO I UŽIVALI NA KONCERTU HALIDA BEŠLIĆA

Bilo je senzacionalno, ovo valja ponoviti čim prije

Posjetitelji su tako mogli upoznati grad u kojem su isprepletene zapadna i istočna kultura, a zajedno žive mnoge nacije i nacionalnosti.

– Baš je bilo lijepo. Ovo valjaponovitičimprije–naglasilajevremešnijaVaraždinka koja je subotu i nedjelju, 11. i 12.ožujkaprovelauSarajevu.

Dvodnevno putovanje povodom Dana žena organizirala je varaždinska putnička agencija Travelego koja je Varaždince i Međimurce vodila u šarmantni glavni grad Bosne i Hercegovine.

Posjetitelji su tako mogli upoznati grad u kojem su isprepletene zapadna i istočna kultura, a zajedno žive mnogenacijeinacionalnosti.

Multikulturalnost

– Baš je to ogromno bogatstvo ovog grada. Vidjeti sve te kulture i nacije kako žive zajedno u jednom skladu, to jeneprocjenjivo–istaknulaje Varaždinka, srednjih godina.

Grupa je tako u pratnji lokalne vodičke razgledala najvažnije znamenitosti Sarajeva kao što su Sebilj, Gazi Husrev begova džamija i Morića han uz nezaobilaznu šetnju Baščaršijom. Tamo su mnogi uživali u vrhunskim ćevapima, bureku, pitama te slasticama. Sve to uz vrhunsku kavu, čije su ispijanje Bosanci doveli do savršenstva.

“Florijanke” u Donjem Kućanu

održale tradicionalnu izložbu

Povodom Međunarodnog dana žena, Udruga žena “Florijanke” Donji Kućan održala je u subotu, 11. ožujka, 16. tradicionalnu izložbu ručnih radova i predmeta iz života ovoga kraja, naziva “Kaj se ženske roke moreju”.

Izložba je održana u VatrogasnomdomuuDonjemKućanu,a uz prikaz života mještana Kućana, članice Udruge organizirale su i mjerenje šećera te krvnog tlaka za posjetitelje izložbe.

– Svake godine povodom

je bilo više od 15.000 ljudi. Umjetnik, koji je u više od 40 godina pjevačke karijere objavio preko 20 albuma i u svom opusu ima gotovo 200 pjesama, koncert je u Zetri započeo pjesmom “Dvadesete”. Obožavatelji su s njim uglas otpjevali ovu pjesmu i pozdravili ga gromoglasnim aplauzom. Sljedeća

Grupa je tako u pratnji lokalne vodičke razgledala najvažnije znamenitosti Sarajeva

Na koncertu u dvorani Zetra u Sarajevu bilo preko 15.000 ljudi

Grupa je posjetila i Vrelo Bosne, guštajući u netaknutoj prirodi koja se nalazi nekoliko kilometara od samoga centra grada.

– Prekrasna priroda. Ovo je melem za oči – dodao je vremešniji Varaždinac.

No, glavni razlog dolaska u Sarajevobiojekoncertlegendarnog Halida Bešlića koji je nakon 10 godina ponovno nastupio u rodnome gradu, a za koji je putnička agencija osigurala i same ulaznice. Neki od putnika ponavljaju putovanje u svibnju kada se putuje na koncert Gibonnija za koji su već rezervirali aranžmane.

Za pamćenje

Nastup Halida Bešlića bio je vrhunski. Na koncertu

na repertoaru bila je “Ja bez tebe ne mogu da živim”, a zatim i “Čardak”. Publika je odmah pala u trans. Kasnije je redao hit do hita. U pauzi je nastupio bend Divanhana, a kasnije i Španjolka Laura Marin.

– Ovo je bilo senzacionalno. Bili smo na koncertu Halida u varaždinskoj Areni, ali energija u Zetri je bila nevjerojatna. Ovo ću pamtiti cijeli život – zaključila je Varaždinka.

KARIKATURA

crta: Željko Pilipović

bila “stara kuhinja” i naglasak je bio na hrani, ove godine tema je “Kaj se ženske roke moreju”. Kao što vidite ovdje, ženske ruke doista mogu izraditi sve – rekla je Štefica Vidović, predsjednica Udruge “Florijanke”.

Međunarodnog dana žena pri- redimo drugačiju izložbu. I dok je prošle godine glavna tema

Podršku izložbi dali su zamjenik gradonačelnika Varaždina Miroslav Marković, zamjenica župana Varaždinske županije Silvija Zagorec te predsjednica županijskog SDP-a i saborska zastupnica Barbara Antolić Vupora.

40 Zadnja Regionalni tjednik || 14. ožujka 2023., br. 985
“KAJ SE ŽENSKE ROKE MOREJU”

Articles from RT 985