Page 1

Željka Markić, predsjednica građanske inicijative „U ime obitelji“

Str. 8. - 9.

Regionalni 40.000

Plus

Tjednik

Besplatan primjerak

ISSN 1846-8969

Broj 497 II 26. Studenog 2013. II www.regionalni.com

I TOGA IMA JUGS-u Varaždin ni smrt nije prepreka za naplatu najamnine za socijalne stanove

Mjesecima su naplaćivali najamninu umrlom stanaru „„- Netočno je da Grad Varaždin naplaćuje najamninu od pokojnog stanara. Sadašnja stanarka nepozvana i samovoljno putem Centra za socijalnu skrb Varaždin uplaćuje određene novčane iznose na račun Grada Varaždina, poručuju iz JUGS-a. Međutim, uplatnica za najamninu za mjesec listopad ove godine dokazuje da se najamnina ipak potražuje od pokojnog stanara Str. 2. - 3. DVOJBE Opća bolnica Varaždin neće moći zadržati 21 odjel, ali...

Str. 11.

Str. 5.

Stranica 7.

Tršinski: Netočno da će Opća bolnica Varaždin imati tek četiri odjela!


2

Aktualno

REGIONALNI TJEDNIK || 26. studenog 2013. , br. 497

aktualno www.regionalni.com Zovite nas na 042/290-777

Varkom preselio u novi centar , a građanima opet veći računi Nakon što su dioničari na izvanrednoj glavnoj skupštini donijeli odluku o izdvajanju Radne jedinice Čistoća u novu tvrtku, u Ulici Ognjena Price u ponedjeljak je svečano otvoren novi poslovni centar Varkoma vrijedan više od 13 milijuna kuna. Blagajne su već preseljene tako da građani račune više ne mogu plaćati u Kukuljevićevoj ulici. Iznenadili su ih viši računi koje je Var-

kom poslao za listopad. Čitatelj se požalio da “stavka 9 - kanta” više ne košta 28,5 kuna, nego 52,50 kuna, što je 83 posto više. - Nije došlo do poskupljenja, nego su prema odluci Gradskog vijeća odvoz i zbrinjavanje otpada sada jedna usluga. U kolovozu i rujnu nije bilo uračunato baliranje pa račune za listopad treba usporediti s onima za srpanj – objasnio je direktor Varkoma Vlado Vlašić. (vms)

I TOGA IMA JUGS-u ni smrt nije prepreka za naplatu najamnine u kući u kojem se nalaze sta

Preminulom stanaru socija mjesecima su naplaćivali n

„„- Netočno je da Grad Varaždin naplaćuje najamninu od pokojnog stanara. Sadašnja stanarka nepozvana i samovoljno putem Centra za socijalnu skrb poručuju iz JUGS-a. Međutim, uplatnica za najamninu za mjesec listopad ove godine dokazuje da se najamnina ipak potražuje od - pokojnog stanara Piše: IRENA HARAČI PINTARIĆ iharaci@regionalni.com

Grad Varaždin, odnosno Javna ustanova Gradski stanovi (JUGS) mjesecima su slali uplatnice preminulom stanaru i uspijevali ih naplaćivati! Uplatnice pokojnog stanara Zvonimira P., koji je živio u gradskom socijalnom stanu u Biškupcu, plaćala je, naime, stanarka koja se u taj stan uselila samovoljno, bez ikakvog rješenja nakon što je najmoprimac umro. Stanarka (podaci poznati redakciji) javila nam se jer joj sada prijeti iseljenje, odnosno zajedno sa svojim nevjenčanim suprugom i malodobnim djetetom završit će na cesti.

Znali su, ali?

U JUGS-u su potvrdili da stanarka zajedno sa svojim izvanbračnim suprugom i djetetom bespravno koristi gradski stan od 26 kvadrata u kući na Trgu Ivana Perkovca 23/1 od sredine prošle godine. - Stan su nasilno uzurpirali po smrti najmoprimca Grada Varaždina pokojnog Zvonimira P. i to, prema saznanjima kojima raspo-

Stanarki, koja se u stan uselila samovoljno bez ikakvog rješenja, sada prijeti prisilno iseljenje lažemo, od kolovoza 2012. godine. S obzirom na to da spomenuti stan koriste bez pravne osnove, prema nalogu Upravnog odjela za komunalni sustav i urbanizam Grada Varaždina od 11. studenog, poduzete su radnje za njihovo prisilno iseljenje, a stanarka je dopisom Gradskih stanova

od 20. studenog ponovno pozvana da stan oslobodi do 10. prosinca ove godine, u svrhu izbjegavanja postupka prisilnog iseljenja i daljnjih troškova– navodi se u odgovorima JUGS-a koje potpisuje ravnatelj Vladimir Kukec.

Tko ima ugovore? Objašnjavajući zašto se bespravno uselila, stanaraka kaže kako mjesecima zahtijeva od Grada Varaždina da riješi njezino stambeno pitanje. Dodaje i da ne zna imaju li rješenja drugi stanari koji tamo žive. - Na navedenoj adresi žive ukupno četiri najmoprimca Grada Varaždina te svi imaju valjane ugovore o najmu. U vezi zahtjeva za dodjelu stana u vlasništvu Grada Varaždina upućena je da svoj zahtjev ponovi u postupku natječaja Grada Varaždina za dodjelom stanova u najam, koji Grad Varaždin planira provesti do kraja ove godine – izvijestili su iz JUGS-a.

Iako priznaju da ova obitelj bez pravne osnove živi u tom stanu, u JUGS-u ne priznaju da najamninu naplaćuju pokojnom stanaru. - Netočno je da Grad Varaždin naplaćuje najamninu od pokojnog Zvonimira P. već sadašnja stanarka nepozvana i samovoljno putem Centra za socijalnu skrb Varaždin, uplaćuje određene novčane iznose na račun Grada Varaždina. Osobno ne raspolažemo podacima po kojoj osnovi je istoj Centar navedeno dopustio, no pretpostavljamo da je riječ, u najmanju ruku,

dovođenja u zabludu Centra za socijalnu skrb Varaždin – poručuju iz JUGS-a. No uplatnica za najamninu za mjesec listopad, koju nam je pokazala stanarka, dokazuju da se najamnina ipak potražuje od - pokojnog stanara! U Centru za socijalnu skrb Varaždin pak ističu kako nemaju ništa sa spomenutim plaćanjem najamnine. - Mogu jedino reći da Centar korisnicima pomaže u plaćanju režijskih troškova – rekao je Siniša Česi, ravnatelj Centra za socijalnu skrb Varaždin.

Za sve krivi susjede

Međutim, za stanarku nije sporno to što bespravno

Radi se o inatu i zlobi susjeda koji su potpisivali peticiju da me se izbaci iz stana, tvrdi stanarka koristi gradski stan na kojeg nema pravo i što plaća najamninu pokojnog stanara. Za to što će ostati na cesti krivi isključivo – susjede. Kaže kako su stanari, s kojima je inače u sukobu i s kojima ne razgovara, potpisivali peticiju da je se izbaci iz stana i to zbog narušavanja javnog reda i mira, za što ona kaže da nije istina. - Radi se isključivo o inatu i zlobi. Iako smo nezaposleni, sada se tjera mene i mog muža na cestu zajedno s malodobnim djetetom. Zanimljivo je da mi pravu peticiju, onu pisanu rukom, ne žele pokazati, makar na to imam pravo, a doznala sam da su je potpisale osobe koje uopće ne žive u socijalnim stanovima u Biškupcu – tvrdi stanarka koja se, doznali smo, prije nekoliko godina na isti način kao i ovdje u Biškupcu, uselila

Na uplatnici se jasno vidi od koga se potražuje naplata najamnine za stan, a koja se odnosi na prethodni m

U gradskim stanovima za socijalno ugrožene obitelji u Biškupcu česte su nesuglasice između petero stana


Aktualno

26. studenog 2013. , br. 497 || REGIONALNI TJEDNIK

3

Biskupi okupljeni u Varaždinu podržali nedjeljni referendum o braku Obitelj je bitna, a brak prevažna institucija u društvu, pa se zato njima ne smije pristupati neozbiljno, naglasio je kardinal Josip Bozanić, zagrebački biskup i metropolit, na redovnom zasjedanju Zagrebačke crkvene pokrajine u Varaždinu. - Pitanje obitelji i braka životno je pitanje. Ako se domaćinstva napuštaju, ako nas ima manje, onda pred tom činjenicom ne možemo ostati indiferentni, ni kao pripadnici hrvatskog naroda, ni kao članovi Katoličke crkve - rekao je Bozanić dodavši da se institucija braka valja obraniti zbog budućnosti obitelji i hrvatskog

naroda. O pitanju braka i obitelji, kako je upozorio, piše i papa Franjo u knjizi „O nebu i o zemlji“. - Kada je riječ o braku i obitelji, Papa tu govori o stanovitom antropološkom nazadovanju. Sama narav govori što je brak, a i Riječ Božja nam o tome govori da je brak životna zajednica žene i muškarca. To je jasno i nekako je čudno da se mi danas moramo toliko zalagati da to ponovno definiramo, obranimo i sačuvamo za našu budućnost - ustvrdio je Bozanić. Biskupi okupljeni u Varaždinu podržali su referendum o dopuni Ustava koji

anovi za socijalno ugrožene obitelji u Biškupcu

će se održati 1. prosinca. - Crkva ne promiče prava većine na račun manjine. Crkva želi samo da se definicija braka i obitelji sačuva i za budućnost. Crkva time nije protiv nikoga, već je za dijalog sa svima, ali želi jasno reći da se neke stvari ne mogu poistovijetiti. Crkva samo to želi, a kada govori o tome, ne promiče nikakvu diskriminaciju. Dapače, možemo reći da je u opasnosti da danas brak bude diskriminiran i da se predstavi nešto što nije - upozorio je Bozanić dodavši da se nekima raznim manipulacijama predbacuje nešto što uopće ne zastupaju.

DOZNAJEMO Stanari razmatraju odustanak

alnih stanova najamninu?!

b Varaždin uplaćuje određene novčane iznose na račun Grada Varaždina,

Stanovi spremni za useljenje, a natječaj još nije ni raspisan I dpk se neki besparavno i svojom voljom useljavaju u gradske socijalne stanove drugi se moraju javljati na natječaje i čekaju godinama. Za tridesetak socijalno ugroženih obitelji stanovi u Hrašćici gotovo su spremni za useljenje. - Prošlog četvrtka imali smo tehnički pregled na kojem su uočene sitne pogreške koje ćemo ukloniti tijekom ovog tjedna. Vrlo brzo očekujemo uporabnu dozvolu – objašnjava nam ravnatelj Gradskih stanova Vladimir Kukec. Ov i su stanovi trebali biti gotovi u srpnju ove godine, no sredinom kolovoza taj je rok pomaknut do kraja jeseni. Cijelo to vrijeme nije bio raspisan natječaj prema kojemu bi bila zaključena lista po kojoj će se oni popunjavati. - Natječaj

će se raspisati do sredine prosinca, u tijeku je izrada pravilnika - dobili smo odgovor iz Grada Varaždina. Što znači da će socijalno ugrožene obitelji, kojih se prije četiri godine 344 javilo na tadašnji natječaj, morati pričekati početak 2014. na useljenje. Neki od kriterija za dobivanje socijalnog stana na temelju kojih će se raditi lista prvenstva su: zdravstveno stanje podnositelja zahtjeva i članova njegovog obiteljskog domaćinstva, broj članova domaćinstva, broj maloljetne djece i djece na redovnom školovanju, socijalno stanje, stručna sprema, stambeni status, sudjelovanje u Domovinskom ratu, radni staž ostvaren u Republici Hrvatskoj i vrijeme prebivanja na području grada Varaždina. (td)

mjesec ove godine

ara koji tu žive

u stan koji je u vlasništvu Grada Varaždina na Trgu slobode u Varaždinu.

Tko je odgovoran?

Na kraju svega postavlja

U JUGS-u uvjeravaju da su kontrole stanova u Biškupcu česte i provode se u suradnji s MUP-om se pitanje kako su uopće moguća bespravna useljenja, i to koja traju dulje od godinu dana? Zašto je došlo do ove nevjerojatne situacije i zašto prije 11. studenog ove godine, kada se krenulo u prisilno iseljenje, nitko nije

reagirao? Čini se da oni koji su zaduženi za upravljane socijalnim stanovima u vlasništva Grada Varaždina kontrole ne provodi ili se možda ne mogu nositi s problemima u ovom derutnom socijalnom naselju sa svega šest stanova i pet stanara? Naime, na naše pitanje kada je zadnji put provedena kontrola u biškupečkom socijalnom naselju nismo dobili konkretan odgovor u JUGS-u, ali istodobno uvjeravaju da su učestale kontrole koje provode u suradnji s MUP-om s obzirom na česte nesuglasice između stanara. Nije nam jasno kako onda u tim kontrolama nije i otkriveno da stanarka već godinu i pol živi bespravno u gradskom stanu i plaća najamninu čovjeka kojeg više nema?!

PARKOVI

Kako se traži novi direktor

Predsjednik USPOS-a kaže da sumnjaju u novi rok 30. 5. 2014.

Približava li se kraj POS-a u Varaždinu? Piše: Tihana Drumev tihana@regionalni.com

- Sumnjičavi smo i većina ljudi koja je kupila stanove u zgradama B1 i A2 razmišlja o tome da raskine ugovor s Javnom ustanovom Gradski stanovi – rekao je predsjednik Udruge stanara POS-a Tomica Drvar Trtinjak nakon radnog sastanka održanog u ponedjeljak u Gradskoj vijećnici sa gradonačelnikom Goranom Habušem i ravnateljem JUGSa Vladimirom Kukecom. Kako su ovog mjeseca konačno počela useljenja u prvu zgradu koja je završena u POS naselju u Vilka Novaka, u zgradu A1 koja je popunjena ostalo je još 17 kupaca stanova u nedovršenim zgradama – 13 njih u zgradi B1 te još četvero u zgradi A2. Ovog ljeta bilo im je rečeno da će u svoje stanove, oni u zgradi B1 useliti 30. studenog. - Gradonačelnik je prije dva tjedna u intervjuu izjavio da će taj rok biti 30. travnja 2014., a sada je to 30. svibnja. Želio nam je prezentirati uspješnu suradnju između JUGS-a i izvođača radova, ali mi smo već tri puta prevareni istom pričom – objašnjava Drvar Trtinjak.

Naglašava da je trenutno ostalo 17 kupaca sveukupno, a u zgradi B1 trebalo bi prodati 56 stanova. - Sam JUGS je danas na sastanku potvrdio da neće nastaviti sa gradnjom zgrade ukoliko većina nas odustane. Neki o tome razmišljaju, a dali su nam rok do petka da odnesemo svoju izjavu tj. zahtjev za raskid ugovora na što će nam odgovoriti u roku od 15 dana – veli Drvar Trtinjak. Kaže, ukoliko se ipak krene u izgradnju u USPOS-u smatraju da je sporno kako će se ta gradnja financirati. - Rekli su da dižu namjenski kredit od 8,5 milijuna kuna za Hrašćicu što će onda prenamijeniti za Vilka Novaka. Ako je kredit namjenski nije li to nezakonito – pita se predsjednik USPOS-a. Nakon sastanka sa izvođačem radova Tehnobetonom i stečajnim upraviteljem iz Coninga dobili smo rok o završetku radova 30. svibnja. O tome smo željeli obavijestiti kupce te ih željeli pitati da li se s time slažu – da li će prihvatiti ili odustati od kupnje stanova – poručili su iz Grada Varaždina. Podsjetimo, kupci ovih stanova nešto više od dvije godine plaćaju kredite za svoje stanove.

Do petka 29. studenog otvoren je natječaj za izbor i imenovanje Uprave odnosno direktora Parkova, hortikulturnog i komunalnog poduzeća u većinskom vlasništvu Grada Varaždina. Kandidati koji se žele javiti trebaju, uz opće uvjete, zadovoljavati još samo dva: visoka stručna sprema i minimalno tri godine radnog iskustva. Predsjednik Nadzornog odbora Antun Mišanović objašnjava da je to posljedica statuta tvrtke koji omogućava da se jave kandidati različitih struka, što i nije loše, odnosno govori da natječaj nije skrojen po nečijoj mjeri. No ne misle svi tako. - Bio sam iznenađen kada sam vidio natječaj u novinama, a još više s uvjetima. Naime, činjenica je da smo na sjednici NO-a raspravljali o potrebi raspisivanja natječaja, ali niti smo spominjali kada to treba učiniti, niti pak koje uvjete treba ispunjavati kandidat koji će biti izabran za direktora rekao nam je član Nadzornog odbora Parkova koji smatra da i ovaj slučaj ukazuje kako se odluke vezane za mjesta u varaždinskim gradskim poduzeć ima zapravo donose izvan njihovih tijela, odnosno da su i dalje plod političkih dogovora i trgovine. Izbor direktora to će potvrditi ili demantirati. (ikr)

HNS Smatraju da ima nepravilnosti u radu gradskih tvrtki

“Ukazat ćemo na netransparentnosti “ - Potrebno je ukazati na netranspareNtnosti u poslovanju u radu javnih društava. To ćemo sigurno učiniti nakon što čujemo izvješće direktora tvrtki na sjednici Gradskog vijeća 2. prosinca – rekao je u ponedjeljak na konferenciji za novinare predsjednik varaždinske Hrvatske narodne stranke (HNS) Josip Dreven. Na novinarsko pitanje o konkretnim nepravilnostima u radu tvrtki

u vlasništvu Grada Varaždina odgovorio je da nema točnih podataka koje bi one bile. Na konferenciji ususret sjednici HNSovci su istaknuli da će se zalagati i za preoblikovanje NK Varaždina što je također jedna od točaka dnevnog reda. - Varaždin treba imati nogometnog prvoligaša baram za 4,5 godina – istaknuo je Dreven.


4

Aktualno

REGIONALNI TJEDNIK || 26. studenog 2013. , br. 497

Pridržavaju li se dužnosnici Etičkog kodeksa, kontrolira Viktor Plavec Županijska skupština Varaždinske županije od prošlog tjedna ima dva nova savjetodavna tijela. Vijećnici su donijeli odluku o ponovnom osnivanju Savjeta za sigurnost prometa na cestama te o osnivanju Savjeta za gospodarstvo i međuregionalnu suradnju. Na čelu prvog će biti Branko Osonjački, a na čelu drugog doc.

dr. sc. Marina Klačmer Čalopa. Imenovani su i predsjednici te članovi čak deset radnih tijela Skupštine. Doc. dr. sc. Nina Begičević-Ređep je predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova, prof. dr. sc. Vesna Dušak Koordinacije za ljudska prava, Nadica Dreven Budinski Antikorupcijskog povjerenstva, Marta

KRITERIJ Nadzorni odbori i upravna vijeća

“Stranke odlučuju tko je stručan” - U Službenom vjesniku Varaždinske županije objavljeno je da je župan gospođu Anicu Jurič imenovao u Nadzorni odbor PZC-a Varaždin. To ne bi bilo sporno da se ne radi o supruzi direktora jednih novina, gospodinu Mirku Juriču. Gospodine župane, jeste li se prilikom navedenog imenovanja vodili načelom transparentnosti ili možda načelom dobre investicije, da navedene novine lijepo pišu o vama i članovima Kukuriku koalicije? - upitao je vijećnik HDZ-a Ivo Loborec župana Predraga Štromara na aktualnom satu prošlotjedne Županijske skupštine. Župan mu je kratko odgovorio da neće dobiti besplatnu reklamu. Ranije je pojasnio da je Anicu Jurič za članicu NO-a predložio HSLS, a ta i sve druge stranke koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini predlagat će članove nadzornih

odbora u drugim tvrtkama u (su)vlasništvu Županije, odnosno članove upravnih vijeća u ustanovama. Tko će biti imenovan, trebalo bi biti poznato uskoro, jer sadašnjim članovima istječe četverogodišnji mandat. - Kao što se prema odnosu parlamentarnih snaga imenuju članovi povjerenstava u Županijskoj skupštini, tako će biti imenovani i članovi nadzornih odbora te upravnih vijeća. Pr itom svaka stranka sama odlučuje tko je za njih stručan te za tu osobu snosi odgovornost. Ako pojedinac ne može dobro odrađivati svoj posao, onda ga ja mogu promijeniti – rekao je Štromar. Strankama su zasigurno “primamljivija” mjesta u nadzornim odborima, jer članovi primaju višu naknadu. U PZC-u, primjerice, naknada iznosi oko 2.600 kuna.

tko RUČA - Molim ministricu Vesnu Pusić da dostavi popis zemalja u kojima predsjednici i premijeri idu na ručkove i domjenke s osobama na odsluženju zatvorske kazne – zatražio je HDZ-ov vijećnik Anđelko Stričak. - Ovo kao da nisam čuo – komentirao je župan Štromar.

Dretar Savjeta za socijalnu skrb, a dr. Mirjana Kolarek Karakaš Savjeta za zdravlje. Dožupan Alen Kišić je na čelu dva radna tijela, Povjerenstva za pitanje Roma te Vijeća za prevenciju. Dražen Jagić je imenovan za v. d. predsjednika Povjerenstva za drogu, a Marin Vučić za v. d. predsjednika Povjerenstva za udruge. Radno

tijelo najzanimljivijeg naziva je svakako “Etičko povjerenstvo za praćenje Etičkog kodeksa ponašanja nositelja političkih dužnosti”. Za predsjednika je imenovan Viktor Plavec. Zamjenica je Ruža Zlatar, a članovi su mons. Antun Perčić, Darko Šabijan, Ljubimka Vitez, Višeslav Štimec Protrka, mr. sc. Ivan Kreč i Jelena Pintar.

(NE)ZAPOSLENOST Na županijskoj skupštini upozoreno na teška krš

“Šivače ubijaju s pred znaju da će u 50. godi

„„Miličić: Poslovodstvo jedne tvrtke prima nagrade, a više stotina njihovih radnika prima plaće niže od z Piše: Vesna Margetić-slatki vmargetic@regionalni.com

Svaki treći radnik koji je u Varaždinskoj županiji ove godine uspio pronaći posao zaposlen je u prerađivačkoj industriji. Od siječnja do rujna ove godine zaposlene su ukupno 5.802 osobe, od čega je njih 1.841 ili čak 31,7 posto posao našlo u tvornicama.

Apsurd

I sljedeće godine se očekuje slična situacija, jer je župan Predrag Štromar potvrdio da austrijska tvrtka upravo kupuje 40.000 četvornih metara zemljišta u Poslovnoj zoni Jalžabet. Već ranije je najavljeno da će graditi tvornicu za proizvodnju kožnih sjedala za zrakoplove vrijednu

Iako je nezaposlenih blizu 11.000, šivača nema dovoljno, a školuje ih se 84 osam milijuna eura i zaposliti 250 ljudi. Iako je u evidenciji varaždinskog Područnog ureda Zavoda za zapošljavanje 19. studenoga bilo evidentirano 10.777 nezaposlenih, šivača

TOP 10

Najtraženija zanimanja 1. Radnici u održavanju 2. Radnici na liniji 3. Šivači 4. Prodavači 5. Konobari 6. Medicinske sestre 7. Diplomirani ekonomisti 8. Kožarski radnici 9. Zidari 10. Odgajatelji

nema dovoljno. - Mi smo tekstilni bazen i ne možemo raditi na ovaj način. Obrazovni sustav ne školuje dovoljno šivača, ukupno njih 84. Svi bi htjeli biti tajnice i ekonomisti, ali netko mora raditi i u proizvodnji – istaknula je Jasenka Hutinski, pročelnica varaždinskog Područnog ureda Zavoda za zapošljavanje na sjednici županijske skupštine prošli tjedan. Zašto se nitko ne želi školovati za zanimanja potrebna kožarskoj i tekstilnoj industriji? Dramatičan odgovor na to pitanje dao je vijećnik

Prekovremeni

Naveo je i primjere teških kršenja radničkih prava. - I dok poslovodstvo jedne tvornice u Varaždinskoj županiji prima nagrade za uspješan rad, više stotina njihovih radnika prima plaće niže od zakonom propisanog minimalca – naveo je Miličić. Međutim, upozorio je i na prekovremeni rad u trgovini koji se ne plaća, ali i na neobično visok broj prekovremenih sati u jednoj tvornici. - U jednoj tvrtki imaju čak 85.000 prekovremenih sati. To je 40 radnih mjesta na puno radno vrijeme – istaknuo je. O kojim tvrtkama je riječ, nije htio odgovoriti. - Ne

Od siječnja do rujna zaposlene su uku

mogu to reći, jer će sindikalisti imati velikih problema – rekao je. Župana Predraga Štromara pitali smo jesu li se u Županiju možda javili radnici zbog teških kršenja radničkih prava. - Ne, nisu. O tome ništa ne znam. Pitajte Miličića – kratko je odvratio, iz čega

Iz evidencije izbris

Zone i Agencija – bez svrhe od mjesec dana. “Poslovne zone i Varaždinska agencija ne ispunjavaju osnovnu svrhu postojanja svakog trgovačkog društva, a to je ostvarivanje dobiti nastupanjem na tržištu”, obrazložili su inicijativu kojom bi se, ističu, racionaliziralo poslovanje Županije i smanjili gubici.

Hrvatskih laburista Siniša Miličić. - Roditelji, nemojte svoju djecu slati u šivače, u kožarsku i tekstilnu industriju, jer će ih vrijeđati, zlostavljati i tjerati da rade duže. Poslodavci ih ubijaju na radnim mjestima. U radno-intenzivnoj industriji poslodavci točno znaju što rade. Razgovarao sam s njima, oni znaju da će njihov radnik u 50. godini biti invalid, a onda će ga brzo zamijeniti s drugim s burze, koji će raditi za još manju plaću. To je ubojstvo s predumišljajem – ustvrdio je.

IZVJEŠĆE Velikom broju nezaposlenih t

INICIJATIVA Dvije tvrtke pripojiti AZRA-i Inicijativu da se Poslovne zone i Varaždinska agencija za promidžbu i marketing, trgovačka društva u direktnom ili indirektnom vlasništvu Varaždinske županije, pripoje AZRA-i, Klub vijećnika Hrvatskih laburista predao je prošli tjedan predsjednici Županijske skupštine. Očitovanje moraju dobiti u roku

0,2

posto ili 430.000 kuna je veći proračun Varaždinske županije nakon drugog rebalansa koji su županijski vijećnici prihvatili prošli tjedan. Izmjene su prvenstveno bile potrebne kako bi se planirani prihodi uskladili s odlukama Vlade o financiranju školstva, zdravstva i socijalne skrbi.

Županija je među 4 županije s najnižom stopom nezaposlenosti

Iako broj nezaposlenih i dalje raste te bi na kraju ove godine opet mogao premašiti brojku od 11.000, Varaždinska županija ima jednu od najnižih stopa nezaposlenosti u Hrvatskoj. Nižu stopu imaju samo Zagrebačka, Istarska i Primorsko-goranska županija. U našoj županiji je prosječni broj nezaposlenih osoba u prvih devet mjeseci ove godine bio 11.108 osoba, što je porast od 8,9 posto ili čak 900-tinjak osoba više nego 2012. Veljača je bila najgori mjesec:

tada su na burzi bile registrirane čak 12.052 osobe. Od ožujka se broj počeo smanjivati i 19.

Neslavan rekord: u veljači evidentirana 12.052 nezaposlena studenog iznosio je 10.777 nezaposlenih. Međutim, stvarni broj nezaposlenih osoba je daleko viši: iz evidencije varaždinskog ureda Zavoda za zapošljavanje je u


Aktualno

26. studenog 2013. , br. 497 || REGIONALNI TJEDNIK

Po 3.0000 kuna za liječenje djece

Raskrižje opasno, a semafori ne rade Zašto semafori postavljeni na raskrižju Optujske ulice i jugozapadne obilaznice grada Varaždina ne rade barem između 6 i 8 sati, odnosno 14 i 16 sati? Vijećnik HRAST-a Nikola Šopar upozorio je da je silazak s obilaznice u smjeru Hrašćice u vrijeme prometnih špica ne samo otežan, nego i opasan zbog kolone vozila koja se kreću po glavnoj cesti. - Zbog većeg intenziteta u smjeru Varaždin – Sračinec u dogovoru s Prometnom policijom

Varaždin semarofski uređaji su prebačeni u program treptajućeg svjetla. (...) Prema reakcijama, to se pokazalo kao dobro rješenje – odgovorili su iz Hrvatskih cesta, što je razljutilo Šopara. - Tko je zadovoljan?! Pa vozači šlepera nakon 10 minuta čekanja gube živce i “skaču” na cestu! Razmišljaju li javne službe o interesu ljudi – komentirao je na prošlotjednoj sjednici Županijske skupštine i zatražio da se odluka preispita u korist građana.

šenja radničkih prava u radno-intenzivnoj industriji

5

Roditelji dječaka iz Gačica koji boluje od tumora na mozgu, te roditelji dječaka iz Varaždina kojem je nužna bila rana intervencija, dobili su po 3.000 kuna jednokratne novčane pomoći od Zaklade Vita. Riječ je o zakladi koju je Varaždinska županija osnovala za pomoć roditeljima djece oboljele od malignih i drugih teških bolesti, za opremanje dječjih igra-

lišta te promicanje interesa djece. Ove godine Zaklada je potporu za kupnju najviše tri igrala do vrijednosti 12.000 kuna dodijelila mjesnim odborima Slokovec, Vrtlinovec, Lukavec, Šemovec, Breznica i Cestica, Športskom društvu Bukovčan i udruzi Voćanski pinklec. Više o radu Zaklade Vita možete doznati na www.zaklada-vita.hr.

DVOJBE Opća bolnica Varaždin neće moći zadržati 21 odjel, ali...

dumišljajem ini biti invalidi” ilustracija/FLICKR

zakonom propisanog minimalca

Konačne odgovor dat će masterplan, no u tri bolnice se neće kao dosad obavljati sve operacije

Nemojte svoju djecu slati u šivače, jer će ih vrijeđati, zlostavljati i tjerati da rade duže. Siniša Miličić (Hrvatski laburisti)

Tršinski: Netočno da će bolnica imati 4 odjela!

„„Objavljeni su prijedlozi statuta u kojima su navedena samo četiri temeljna odjela, a za ostale su ostavljena prazna mjesta. Otud vjerojatno kriva informacija, kaže sanacijski upravitelj Piše: Vesna Margetić-slatki vmargetic@regionalni.com

upno 5.802 osobe, od čega njih čak 31,7 posto u prerađivačkoj industriji

se dalo naslutiti da ga je pogodila izjava o “poslovodstvu koje prima nagrade, a krši radnička prava”. Pročelnicu HZZ-a Jasenku Hutinski je pak pogodilo ponašanje zaposlenika općina i gradova iz županije. - Svim odjelima za gospodarstvo poslali smo molbu da nam

pošalju potrebe za radnom snagom te koje investicije planiraju. Upit smo poslali na 60-70 adresa, a primili smo svega tri odgovora! Ako će se i dalje oglušiti na naše molbe, sljedeći put ću poimence navesti sve koji nisu poslali odgovore – poručila je Hutinski.

Ne možemo tako raditi. Svi bi htjeli biti tajnice i ekonomisti, ali netko mora raditi i u proizvodnji. Jasenka Hutinski (pročelnica HZZ-a)

treba pribrojiti i one izbrisane s burze

san 2.721 radnik prvih devet mjeseci izbrisana 2.721 osoba. To je povećanje od 1,3 posto u odnosu na 2012. godinu kada je “iz ostalih razloga osim zaposlenja” izbrisano 2.687 osoba. Izvještaj o nezaposlenosti i zapošljavanju od siječnja do rujna 2013. godine prihvatili su prošli tjedan vijećnici Županijske skupštine uz zaključak da će zbog rasta nezaposlenosti Županija “u suradnji s resornim ministarstvima i HZZom – Područnim uredom Varaždin i nadalje aktivno

poduzimati sve potrebne i moguće mjere u cilju očuvanja radnih mjesta te otvaranje novih kako bi se zaustavio daljnji rast nezaposlenosti”. - Što uopće trebamo prihvaćati? Činjenica je da nezaposlenost raste i da nije dobro. U Zaključku se navode mjere. Pa koje su to mjere, što se poduzima? O tome trebamo raspravljati. U Knegincu je zatvoren B•Hyper, a još se nešto sprema. Neću reći, ali me zabrinjava – rekao je HSS-ov vijećnik Zvonimir Sabati.

Nakon zatvaranja B-Hypera u Knegincu se još nešto sprema. Neću reći što, ali me zabrinjava. Zvonimir Sabati (HSS)

Hoće li u Općoj bolnici Varaždin ostati djelovati samo četiri odjela, dok će svi ostali biti preseljeni u čakovečku i koprivničku bolnicu? To pitanje je na aktualnom satu Županijske skupštine prošli tjedan postavio HDZov vijećnik Josip Križanić.

Odjel i odsjek

- Sanacijsko vijeće Opće bolnice pripremilo je prijedlog prema kojem će ostati samo četiri odjela. Bolnicu su građani gradili iz samodoprinosa. Vi, župane, možete i morate utjecati na odluke Vlade da varaždinska bolnica ne ostane samo s četiri odjela – istaknuo je Križanić. Župan Predrag Štromar je rekao da takvu informaciju nema te da će tek masterplan bolnica, čija izrada je u Ministarstvu zdravlja pri kraju, potvrditi koji će odjeli funkcionirati u varaždinskoj bolnici. Međutim, sanacijski upravitelj dr. Dubravko Tršinski je to opovrgnuo. - Opća bolnica Varaždin trenutno ima 21 medicinski odjel i potpuno je netočno da je Sanacijsko vijeće predložilo da ostanu samo četiri odjela. No pretpostavljam otkud je stigla takva informacija. Objavljeni

su prijedlozi statuta kliničkih i općih bolnica, u kojima se navode i odjeli koje će pojedina bolnica imati - kaže Tršinski. Pojašnjava da su u tim dokumentima doista navedena četiri odjela. - Navedeni su Interna, Kirurgija, Pedijatrija i Ginekologija, ali kao četiri temeljna odjela bez kojih niti jedna bolnica ne može raditi. Ispod toga su ostavljena prazna mjesta u koja će svaka bolnica sama upisivati ostale odjele, a prema pravilniku o unutarnjem ustroju – kaže Tršinski.

Župan Štromar: Manje kvalitetni odjeli će biti ugašeni u manjim bolnicama Ponovio je da zajedno sa Sanacijsk im v ijećem nije predložio ukidanje pojedinih odjela, nego funkcionalno povezivanje pojedinih djelatnosti u varaždinskoj, koprivničkoj i čakovečkoj bolnici. - Moram reći da se brkaju odjeli i odsjeci. Primjerice, imamo Odsjek za neurokirugiju koji može postati samostalni odjel ili dio Kirurgije. Ako smo predložili da taj odsjek postane dio Kirurgije, nismo ukinuli djelatnost, kao što se pogrešno shvaća

– navodi sanacijski upravitelj.

Bolja usluga

Koji odjeli će eventualno biti spojeni s onima u druge dvije bolnice, bit će poznato tek kada Ministarstvo objavi dugoočekivani masterplan, jer će upravo taj dokument definirati djelatnosti, odnosno odjele za svaku bolnicu. Da je zapravo nemoguće da će varaždinska bolnica zadržati 21 postojeći odjel, potvrdio je župan Predrag Štromar. - U niti jednoj bolnici neće biti više odjela, nego će oni kvalitetniji najvjerojatnije biti u samo jednoj od te tri bolnice. Manje kvalitetni odjeli će biti ugašeni u manjim bolnicama. Naprimjer, ako neka bolnica može raditi operacije koje ne mogu druge, onda će vjerojatno biti centar u toj bolnici, a u ostalim bolnicama će biti samo priprema i dijagnostika – rekao je župan Predrag Štromar. Na pitanje očekuje li zbog toga nezadovoljstvo građana, primjerice onih iz Ivanca i Lepoglave koji će morati u Koprivnicu, odgovorio je samo da građani moraju dobiti bolju i kvalitetniju uslugu. - To je najvažnije, a ne da dobiju lošiju uslugu pa makar i u varaždinskoj bolnici. Moramo biti svjesni da uz manje troškove moramo imati bolju kvalitetu – zaključio je.


6

Aktualno

REGIONALNI TJEDNIK || 26. studenog 2013. , br. 497

EUROPARLAMENT - Članovi Europskog parlamenta iz HDZ-a održali tribinu u Varaždinu

Lakonski pristup prema fondovima - neprihvatljiv

„„Nakon održane tribine u dijelu BiH, europarlamentarci HDZ-a - Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Zdravka Bušić i Andrej Plenković - turneju su nastavili u Hrvatskoj. Iz Rijeke su stigli u Varaždin gdje im je domaćin bio Anđelko Stričak, predsjednik županijskog HDZ-a Piše: Višnja gotal visnjagotal@gmail.com

Sve je politika. Ova uzrečica ima i uporište i zaleđe u svakodnevnom životu. Na tribini u Varaždinu, gdje su glavni akteri bili upravo političari – europarlamentarci HDZ-a, najmanje se pak politiziralo. Oni skloniji skepticizmu i u nastavku će teksta u svakoj rečenici pronaći skrivenu političku poruku. Tako će u izjavama Ivane Maletić i Andreja Plenkovića o neznanju Hrvatske da iskoristi novac koji joj se pristupom Europskoj uniji nudi na pladnju već pronaći neku skrivenu namjeru; jasno, ukoliko je riječ o kvalitetnim programima korisnim cijeloj zajednici, čime se pridonosi i napretku Unije.

Uplaćeni novac

Ne treba biti politički interesent ili gospodarski lumen pa se složiti s Ivanom Maletić kad kaže da ne znamo iskoristiti pruženu šansu. - Hrvatska je od 1. srpnja trebala početi koristiti 450 milijuna eura koji su joj bili na raspolaganju. Ali nije. Kao država članica već smo uplatili točno 1,4 milijarde kuna u europski proračun. Za ovih 450 milijuna trebali smo imati projekte koji povlače novce već u 2012./2013. godini. Projekti se ne realiziraju - upozorila je Ivana Maletić, europarlamentarka koja može poslužiti kao primjer uzrečici da čovjeka ne valja ocjenjivati prema prvome dojmu. Jer Maletić, onako mirna i neupadljiva, uvijek je u pozadini. Dok ne progovori. A potom je dovoljna jedna rečenica da slušatelji zaborave sve osim riječi ove britke i oštre parlamentarke. - Uvjerena sam da Vlada nema pojma što će s ovom velikom omotnicom koja ide od 2014. - 2020. godine - 8,5 milijardi eura. Potpredsjednik

Vlade danas se pohvalio kako ima 480 milijuna eura spremnih projekata. Što je to na 8,5 milijardi? Ništa - revoltirana je. Ljutitoj Maletić nije jasno kako Hrvatska, do grla u financijskim problemima tako olako shvaća 8,5 milijardi eura i 450 izgubljenih milijuna pa se doslovno igra sa sve vjerojatnijim scenarijem da ćemo biti jedina zemlja koja je prvu godinu članstva okončala u minusu.

S promjenom vlasti smijenjeni su i kompetentni stručnjaci Na nju se nadovezao Andrej Plenković. Problem s nekorištenim sredstvima iz fondova vidi u tome što su prije dvije godine, kada je došlo do promjene vlasti, smijenjeni i ljudi koji su već ovladali fondovima. - Lakonski pristup Vlade prema fondovima je, kaže, neprihvatljiv. Uz smjenu stručnjaka, nepravodobnim usvajanjem strateških dokumenata, nedovoljnim investiranjem za potporu pripremi projekata na lokalnoj razini. To je nedopustivo. Sredstva koja su nam namijenjena trebaju biti dodatna vrijednost nacionalnom razvoju, a svako oklijevanje pridonosi problemima u gospodarstvu - veli Plenković. Nedavno je netko rekao kako bi Hrvatskoj trebao „Fond za fondove“ ukoliko ne želi postati zemlja koja bi u prvim godinama članstva bili proglašena jednom od zemalja s najnižom absorpcijskom sposobnošću u povijesti Unije.

Vladi jedinica

Na varaždinskoj tribini održanoj pred punom dvoranom hotela Turist, odgovoreno je i na neka „lakša“ pitanja. Bivša gradonačelnica Dubrovnika,

Zdravka Bušić, Dubravka Šuica, Ivana Miletić i Andrej Plenković - HDZ-ova ekipa u Europskom parlamentu

Bez politikanstva kad je opće dobro u pitanju Varaždinski HDZ ne libi se, u interesu građana, surađivati i s najvećim političkim oponentom – HNS-om. Tako je na agendi tradicionalno HDZ-ove Općine Gornji Kneginec, gdje je mladi načelnik Goran Kaniški s uvjerljivim postotkom osvojio svoj četvrti mandat, i izgradnja Turističko-rekreativne zone Banjšćina. Riječ je o ambicioznom projektu, svojevrsnom hrvatskom Gardalandu. S obzirom na položaj, koji je na putu iz južnog djela Hrvatske prema europskim zemljama, skeptici bi mogli, ukoliko se

Dubravka Šuica, govorila je o percepciji Unije iz europske fotelje. - Puno toga će se promijeniti u zemlji, već se mjenja, ali nisu svi zakoni još implementirani - rekla je. No niti ona nije mogla ignorirati lakonski pristup fondovima. - Ukoliko shvatimo način funkcioniranja Unije i način povlačenja novca, onda će svima biti bolje i Hrvatska će biti ravnomjernije razvijena -

projekt realizira, ostati iznenađeni. Prvi preduvjet za sve je izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine. Drugi je odlazak vojske s Banjšćine i suglasnost Ministarstva obrane. Za sada je odobrena prenamjena prostora u njihovu vlasništvu. – Napravili smo Prostornu mapu 1 i Prostornu mapu 2. Mapa 1 podrazumijeva vojno skladište dok je Mapa 2, Banjšćina bez vojske. Znači, kad vojska izađe, više ne moramo raditi izmjene prostornog plana već je dovoljno konstatirati odlazak i prelazi

rekla je Dubrovčanka. Kad su u pitanju fondovi, rad Vlade ocjenjuje najnižom ocjenom. Spominje Garancijski fond za mlade i Socijalni fond, od kojih svaki iznosi po 60 milijuna eura. Kaže da Ministarstvo rada još nije napravilo ama baš ništa da se ta sredstva iskoriste. Upozorava da se približava početak 2014. od kada su ta sredstva na raspolaganju Hrvatskoj, a da oni kojima su

se na drugu mapu. O konkretnim rokovima ne može govoriti jer sve ovisi o vojsci. Ova je, pak, lokaciju što se njenih potreba tiče ionako proglasila besperspektivnom. Barijera za barijerom se ruši. Zato inače oprezan Kaniški ipak veli da je projekt „u hodu“. Za voditelja Povjerenstva Rekreacijsko-turitičke zone Banjšćina pozvan je varaždinski župan Predrag Štromar dok bi mu zamjenik bio Goran Kaniški. – Nema politikanstva kada je interes građana u pitanju - kaže Goran Kaniški.

namijenjena o tome još ništa niti ne znaju.

Ozračje podjele

Prije početka tribine novinari su iskoristili priliku pa domaćim predstavnicima u europskom Parlamentu postavili nekoliko pitanja. Jedno od njih bilo je i kako u Parlamentu gledaju na probleme koji ovih dana vode zemlju u raskol – pitanje ćirilice u Vukovaru i

referenduma o braku. Odgovorila nam je Dubravka Šuica. - Većina tih pitanja rješava se na nacionalnoj razini. Vlada treba regulirati stvari u državi. Zadnjih se dana stvara ozračje podjele. Hrvatskoj to nitko ne želi, a sigurno ne njezini građani. Vjerujem da ih više zanima gospodarstvo i izlazak iz krize i potrebno je da to naša vlada, s Milanovićem na čelu, napokon počne rješavati - kazala je.

Gumiimpex Europarlamentarci HDZ-a posjetili su tvrtku Gumiimpex koja je po mnogočemu već europska

U 43 godine nije izostala niti jedna plaća

Rudolf Kirić s europarlamentarcima u Gumiimpexu

Kad su došli u Gumiimpex europarlamentarci kao da se nisu niti maknuli iz Bruxellessa. Dovoljno je reći da u 43 godine postojanja niti jedan mjesec nije prošao bez plaće. Spomenut ćemo nekoliko brojki kako bismo objasnili zašto je baš ova tvrtka ugostila „europejce“. Prihod tvrtke je oko 40 milijuna eura godišnje – po čemu zauzima 237. mjesto u zemlji. Po dobiti

je još i bolje plasirana – 139. sveukupno, a 7. po ukupnom prihoduu županiji. Čak 98 posto proizvoda namijenjeno je izvozu. Vlasnik Kirić sve to jednostavno objašnjava. – Kod nas je malo veća disciplina i puno se radi. U Hrvatskoj se općenito premalo radi. Imamo kvalitetne ljude na svim položajima. Mislim da nikome, tko hoće raditi, kod nas nije loše. Za

neradnika nema mjesta – taj jedan kvari njih deset. Vrlo malo podrške imamo od države. Ne prati nas, prepušteni ste sami sebi... radite kako znate i možete... Sreća je pa mi znamo. Potražnja je tri puta veća od kapaciteta kaže Kirić, koji jednostavno detektira hrvatski problem pa je na pitanje Dubravke Šuice o strukturi zaposlenika, odgovorio: - Polovica

je fakultetski obrazovanih strojara, ali veliki je problem naći klasičnog vulkanizera pa primamo ljude druge struke i prekvalificiramo ih u ono što nama treba. Najteže je danas naći proizvodna zanimanja. Svi bi bili neki gosponi, radili na tastaturi. A živimo od proizvodnje. Stvaranje nove vrijednosti najveća je stvar. Toga je, na žalost, sve manje, a mislim da će biti još manje.


26. studenog 2013. , br. 497 || REGIONALNI TJEDNIK

OGLAS

7


8

Intervju tjedna

REGIONALNI TJEDNIK || 26. studenog 2013. , br. 497

Željka Markić, predsjednica građanske inicijative „U ime obitelji“, uoči referendu

Budući naraštaji bitni „„Europski sud za ljudska prava u svojim presudama mnogo je puta potvrdio kako pravo na izjednačavanje istospolne veze i braka nije ljudsko pravo Piše: GORDANA IGREC

Hrvatski će građani 1. prosinca moći izaći na referendum radi promjene Ustava RH jer je jedna građanska inicijativa, prvi put u povijesti Hrvatske, uspjela za to prikupiti više od 700 tisuća potpisa. O tome zašto je u ova složena vremena bitno da se najviši domaći pravni akt mijenja baš zbog definicije braka, odakle uopće inicijativa za to i kakav ishod očekuje razgovarali smo s dr. med. Željkom Markić, predsjednicom građanske inicijative U ime obitelji.

Brak danas

Što danas znači brak? Bit će da je hrvatskim građanima jako stalo do braka kad su zbog njega spremni mijenjati čak i Ustav, unatoč činjenici što se svaki treći brak u Lijepoj Našoj razvodi. Sigurno je hrvatskim građanima važno izraziti da je brak životna zajednica žene i muškarca. Da nije tako, ne bi se izjasnilo 20 posto biračkog tijela da traži referendum na kojem će se odlučivati o tome

U inicijativu je uključeno mnogo samohranih roditelja da Ustav, kao najviši pravni akt svake zemlje, štiti brak baš kao takvu zajednicu. U Hrvatskoj se u braku rađa 90 posto djece – to pokazuje da 90 posto očeva i 90 posto majki procjenjuje da je baš brak najsigurnija zajednica za njihovo dijete. U inicijativu je uključeno mnogo samohranih roditelja – upravo oni koji uz puno žrtve podižu svoju djecu, znaju koliko je za dijete važno da ima i oca i majku. Nismo li mi država s licemjernim moralom? Gotovo svaki treći brak se raspadne a da ne doživi niti sedmu godinu. O nevjerama se snimaju filmovi i prepričavaju anegdote na kavi i sl. Pa što onda čovjeku XXI. stoljeća znači brak? Vaši su podaci nepotpuni. U Hrvatskoj u braku žive gotovo dva milijuna ljudi. A prosječno trajanje braka je iznad 18 godina. Prosječno. Ali nije tema ovog referenduma dužina braka – tema je je li brak zajednica žene i muškarca i treba li jedino ta zajednica imati sva prava koja iz nje proizlaze, uključujući i posvajanje djece. Mnogo ljudi u Hrvatskoj oko toga se slaže – bez obzira na to jesu li u sretnom braku, jesu li rastavljeni ili nisu još u braku,

imaju li djece ili ne... Nije li monogamija “prošlo svršeno vrijeme”, a spolna orijentacija stvar izbora i ljudskih prava? Građanska inicijativa „U ime obitelji“ zalaže se za pravo građana Hrvatske da Ustavom zaštite brak kao zajednicu žene i muškarca. Ako je brak nevažan, zašto onda homoseksualni aktivisti toliko inzistiraju na tome da istospolnu vezu izjednače s brakom? Svaka odrasla osoba ima pravo odabrati svoj životni stil, ali nitko nema pravo krivotvoriti stvarnost. Ako agresivnost homoseksualnih aktivista oduzima važnost majke i oca u životu djeteta, pa onda iz toga proizlazi da ja nisam mama, već roditelj 1, a moj muž nije tata, već roditelj 2, kao što je to slučaj u nekim zemljama gdje se istospolna veza izjednačila a brakom, onda je za mene jako važno zaustaviti takvo nametanje nove ideologije.

SDP i HDZ skupa

Kako to da su stav o promjeni Ustava unošenjem definicije o braku kao zajednici muškarca i žene u članak 62. uskladili SDP i HDZ, a da je HNS tražio da se uputi pitanje Ustavnom sudu? Trebamo se podsjetiti da su vladajuće stranke pokušale učiniti sve da bi spriječile ovaj referendum. Pa čak iako su SDP-u vlastite ankete pokazale da će 40 posto njihovog biračkog tijela glasati ZA brak kao zajednicu žene i muškarca u Ustavu. To samo pokazuje kako je ovaj referendum i ispit demokracije. Smiju li građani staviti veto na politike vlasti pokušaje redefiniranja braka i obitelji - koje im se ne sviđaju? Ako je Hrvatska slobodna zemlja slobodnih ljudi, onda smiju. I nadam se da će 1. prosinca upravo to i učiniti. Ne ide li građanska inicijativa „U ime obitelji“ makar nesvjesno na ruku Vladi time što skreće pozornost s bitnih i pravih problema, poput gašenja radnih mjesta, neisplate plaća i goruće gospodarske situacije? Što je, dakle, naš prioritet? Početna postavka ove teze je da je narod glup. Da mu je vrlo lako skrenuti pažnju s par trikova. No to nije istina. Naša je početna postavka bila ta da narod zna prepoznati što mu je bitno. A brak i obitelj su mu bitni. Pa, recite, u ovoj teškoj ekonomskoj situaciji, kad je toliko ljudi bez posla – pa zar upravo brak, roditelj, djeca, obitelj nisu zadnja linija obrane, zaštita i pomoć onima u potrebi? Zar nije upravo solidarnost u obitelji, među kumovima, prijateljima ona koja najviše pomaže u teškim

vremenima? O čemu god da razgovaramo, uvijek opet dođemo na važnost braka, koji je temelj obitelji, koja je osnovna jedinica svakog društva. Koliko ste u inicijativi U ime obitelji u sprezi s Katoličkom crkvom, odnosno koliko se vaši stavovi podudaraju s crkvenim? I zbog čega je to dobro, a zbog čega možda i ne? Katolička crkva je, baš kao i sve veće vjerske zajednice u RH, podržala ovu inicijativu.

Srce mi se stegne kad vidim Eltona Johna s bebama kojima je namjerno oduzeo majku Prije nekoliko dana su predstavnici svih vjerskih zajednica – katolika, pravoslavaca, protestanata, muslimana pozvali vjernike da izađu na referendum i zaokruže ZA. Jako nam je drago da su svi oni prepoznali važnost ustavne zaštite braka. Ali u inicijativi ima i ljudi koji uopće nisu vjernici, koji su ateisti, ali opet drže da je zajednica žene i muškarca prirodna, baš kao i odnos roditelja, oca i majke, i djece. Sada je red na svim građanima da kažu što misle o braku, da se ne daju zaplašiti niti izmanipulirati jednostranom kampanjom koja ih želi zaplašiti da će kršiti nečija prava ukoliko kažu da je brak zajednica jedne žene i jednog muškarca, jer neće. Samo će se „usuditi“ reći kako žele urediti društvo u kojem žive.

Inicijativa iz srca

Odakle je zapravo potekla ideja za referendum o dopuni Ustava definicijom braka? Iz srca. Ozbiljno. I iz spremnosti građana da preuzmu odgovornost za ono što im je važno. Od ljudi kojima je stalo do toga da društvo zaštiti brak, zajednicu žene i muškarca kao

Ova je inicijativa okupila ljude različitih nacionalnosti i vjeroispovijesti i različitog bračnog statusa najbolje mjesto za dobivanje i podizanje djece. Ova je inicijativa okupila pojedince, obitelji, građanske udruge, vjerske udruge, ljude različitih nacionalnosti, vjeroispovijesti, imovinskog ili obrazovnog statusa, različitog bračnog

1. prosinca bit će festival demokracije Neki mediji navode da ste izjavili kako je zajednica samohranih roditelja neprirodna. Možete to komentirati? To nisam nikad rekla. Prenošenje neistinite izjave dio je kampanje protiv referenduma. Ponavljam što sam izjavila: “Najbolja majka, najsnažnija, najodgovornija, najkompententija, najnježnija, ne može svom djetetu u potpunosti zamijeniti oca. Niti najbolji otac ne može u potpunosti djetetu zamijeniti najbolju majku. Vaša majka je očito obavila odličan posao s vama (voditeljica je

statusa – među nama ima oženjenih i udatih, onih koji nisu u braku, mladića i djevojaka, samohranih roditelja, ljudi koji imaju djecu i ljudi koji ih nemaju, ali zato opet imaju obitelj – roditelje, braću i sestre, nećake ili nećakinje. Svima nam je zajedničko da držimo da je brak životna zajednica žene i muškarca, i to je ono oko čega smo se u ovoj inicijativi povezali. Želimo potvrditi da je brak jedino zajednica žene i muškarca, idealno mjesto za dobivanje i odgoj djece. Želimo obvezati svaku vladu da promiče brak i obitelj kao temeljne vrijednosti hrvatskog društva. Želimo zaštititi djecu od mogućnosti da ih posvoje istospolni parovi. Želimo do-

rekla da je njezina majka samohrana), kao što čini jako puno samohranih roditelja. Jako puno samohranih roditelja dio je ove inicijative upravo zbog toga što oni razumiju koliko je teško sam podići dijete, upravo zato što oni razumiju koliko im fali, koliko im je teško kad oni sami odgajaju dijete... Dijete treba i oca i majku i, ako društvo može, treba to osigurati. Postoji niz različitih situacija, ali ja bih isto rekla da u situacijama gdje samohrani roditelji podižu svoju djecu, ti roditelji to rade uz jako velike žrtve.

prinijeti pokretanju pozitivnih promjena u Hrvatskoj. Želimo spriječiti da političari, protivno volji hrvatskih građana, zloupotrebom moći redefiniraju brak, a time i obitelj, a time i cijelo društvo. Je li potrebno mijenjati čak Ustav kako bi se dokazalo da je brak zajednica muškarca i žene? Ustav neće dokazati da je brak zajednica muškarca i žene. Ustav to podrazumijeva. Nakon referenduma 1. 12., ako tako odluče hrvatski birači, Ustav će to i izrijekom potvrditi. A to će onemogućiti buduće proizvoljne redefinicije braka te će brak biti definiran onako kako će se hrvatski građani u ovoj jedinstvenoj prilici o tome

Također, uspjeh u odgoju te djece jako ovisi o obitelji, o onima koji su oko njih - djedovima, bakama, ujacima, tetkama, dakle, u situaciji u kojoj se naruši jedan prirodni odnos, ulazi obitelj, ulazi zajednica koja toj djeci pomaže.” Ova antikampanja kojoj su izloženi svi građani, puna je mržnje prema svima koji misle drugačije. Izlazak na referendum i odabir ZA najbolji je odgovor na pokušaje da se biračima oduzme pravo na točnu informaciju i donošenje informirane odluke. Nedjelja 1. prosinca bit će festival demokracije.

kolektivno izjasniti. Optužuje vas se da svojom inicijativom diskriminirate homoseksualce i lezbijke. Takve optužbe su neistinite. I ne predstavljaju iznenađenje. U nedostatku argumenata i poštovanja tuđeg prava na drugačije mišljenje, jedino što ostaje su etiketiranje i lažne optužbe. Poznato nam je da istu definiciju braka sadrži važeći Obiteljski zakon, čl. 5., koji je na snazi već deset godina. Opća deklaracija o ljudskim pravima i Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda izrijekom navode da je ljudsko pravo jedino pravo punoljetnog muškarca i žene, bez obzira na rasu, nacionalnost ili vjeru,


Intervju tjedna

26. studenog 2013. , br. 497 || REGIONALNI TJEDNIK

za društvo

mljivo vidjeti hoće li autorica s čitateljstvom podijeliti istinu kako ni hrvatska ni ijedna druga kultura u povijesti čovječanstva nikad nije izjednačila istospolnu vezu i brak. Pa čak niti one kulture u kojima je homoseksualno ponašanje bilo široko prihvaćeno. Zašto? Zato što je svim tim kulturama kroz povijest čovječanstva bila jasna društvena uloga braka, zajednice u koju, još od doba rimskog prava, muškarac i žena ulaze kako bi dobili potomstvo. A potomstvo, djeca, budući naraštaji su važni za svako društvo.

(Ne)bitna pitanja

da sklope brak i osnuju obitelj. Europski sud za ljudska prava u svojim presudama mnogo je puta potvrdio kako pravo na izjednačavanje istospolne veze i braka nije ljudsko pravo.

Elton u Hrvatskoj

Da li bi onda, prema vama, u Hrvatskoj bilo mjesta za, primjerice, Eltona Johna koji je u braku s muškarcem i ima usvojenu djecu? Ili za njega nema mjesta u Hrvatskoj?! Brak je u Hrvatskoj isključivo životna zajednica žene i muškarca. A od 1. prosinca, ako birači tako odluče, takva zajednica bit će zaštićena i Ustavom. Srce mi se stegne kad vidim Eltona Johna s bebama kojima je namjerno oduzeo majku, kad se sjetim da je neka siromašna žena nosila u svom trbuhu djecu koju su onda on i njegov partner od nje uzeli samo zato što su bogati i mogu si „priuštiti“ da ženu, majku pretvore u stroj za rađanje. Nevjerojatno je da netko tko ima toliko senzibiliteta napisati pjesmu poput „Candle in the wind“ nema osnovnu ljudsku osjetljivost za potrebe i prava tog djeteta – da ono nije igračka, da mu treba majka. Da mu je nitko nema pravo namjerno uskratiti. Etnologinja Ivanka Ivkanec navodi da su još u XIX. st. prabake i bake znale imati ili prije braka ili tijekom braka lezbijske odnose obično sa svojim prijateljicama ili susjedama, a da je izlika za istospolne odnose muškarcima znalo biti kumstvo! Kako

komentirate to što će se naći u knjizi o spolnom životu u Hrvata kroz povijest koja će izaći iduće godine? Naravno da ne mogu komentirati podatke koji će tek izići u knjizi uvažene etnologinje Ivkanec te ću rado prepustiti struci da se pozabavi navikama naših predaka u XIX. stoljeću i pritom točno utvrdi koliki je opseg i značenje istih. Pretpostavljam da će, ukoliko se ta tema pokaže relevantnom, doktorica Iv-

Prvi hrvatski narodni referendum velik je uspjeh mlade hrvatske demokracije kanec zasigurno dobiti sugovornike u vlastitoj struci. I, o tome neovisno, zbog zgodnog trenutka, povoljnu medijsku pažnju. Međutim, ono što ja odgovorno tvrdim je da navike koje su eventualno i imale biti zastupljene u 19. stoljeću nikako ne utječu na istinu o bitnim značajkama braka. Isto kao niti današnje. Ono što propuštate ovim pitanjem uočiti je da samo postojanje homoseksualnih sklonosti u povijesti civilizacije, kao prvo, doista nije neka novost, a kao drugo, nipošto ne utječe na to da je brak, upravo i u toj specifičnoj situaciji koju navodite u svom primjeru, bio zajednica žene i muškarca. Bit će zani-

Koliko će koštati referendum i je li to dobro utrošen novac? Žao mi je da se u ovako teškoj ekonomskoj situaciji mora potrošiti toliko novca zato da bi političari čuli ono što im birači govore. Žalosno je da je jedini način da se aktualnu vlast natjera da čuje, i posluša narod, referendum. Tješi me da taj novac, trošak referenduma, neće otići u neki sef u Švicarskoj, već će biti plaćen ljudima koji će raditi u biračkim odborima, a 23 posto će odmah otići i na PDV. U svakom slučaju, građani su ti koji su odlučili da je relevantno. Da je vrijedno. Naspram uobičajene podjele budžeta po nadahnuću vladajućih, ovo je prvi put da je sama hrvatska javnost odlučila na što želi potrošiti svoj porezni novac. Je li doista unošenje definicije braka čak u Ustav toliko bitno da zasjenjuje, primjerice, pitanje jedne od najveće nezaposlenosti u Europi, kakva vlada u Hrvatskoj? Ne znam po čemu ste prosudili da je pitanje nezaposlenosti u Hrvatskoj ičim zasjenjeno. To je goruće pitanje hrvatske sadašnjosti, koje izravno ili neizravno pogađa svakog člana našeg društva. Vlada mora hitno upregnuti sva svoja nastojanja da razriješi problem nezaposlenosti, to je njezina glavna odgovornost, a ne preodgajati građane kojima nisu u stanju osigurati osnovne životne uvjete. U Hrvatskoj ima jako puno važnih pitanja koja treba rješavati i mi se nadamo da ćemo kao inicijativa građana moći i nakon referenduma nastaviti doprinositi pozitivnim promjenama u Hrvatskoj. Ali, korak po korak. Što očekujete od referenduma? Prvi hrvatski narodni referendum velik je uspjeh mlade hrvatske demokracije. Ovaj referendum o braku znak je buđenja iz rezigniranog pesimizma, držim ga dokazom da se može, učim od njega o snazi koju postižu ljudi udruženi u volji za obranom svojih vrijednosti te od njega očekujem ustavnu definiciju braka. Za početak.

PROTIV 60 udruga u kampanji “Građani glasaju protiv” foto: matej čelar/facebook

uma za dopunu Ustava Republike Hrvatske

9

- Referendum se koristi da bi se ugrozila prava manjine što je nakaradno - kaže dr. Zoran Pusić

“Glasati protiv: Zato jer se ovdje ne radi o obitelji“ „„U kampanju uključili se i poznati, a Mile Kekin kaže da se zadnji put tako osramoćen osjećao kad je premijer pobjegao preko granice Piše: Tihana Drumev tihana@regionalni.com

Prvi put u povijesti Hrvatske građani izlaze na referendum zbog inicijative udruge građana. U doba kada je broj nezaposlenih 350.000, iz državnog proračuna izdvojit će se 47 milijuna kuna da bi svi mi mogli odlučiti da li smo za ili protiv. I to da sljedeća formulacija uđe u temeljni dokument Republike Hrvatske Ustav: “Jeste li za to da se u Ustav RH unese odredba po kojoj je brak životna zajednica žene i muškarca?”. Za će zaokružiti oni okupljeni u inicijativi “U ime obitelji” koja je i pokrenula ovo pitanje. A tko je protiv? Više od 60 organizacija i udruga prošlog tjedna udružile su se u kampanju “Građani glasaju protiv” koju su i predstavili u zagrebačkom oktogonu i dali velik broj razloga zašto glasati PROTIV, a podržala su ih i poznata lica. Jedna od organizacija je GONG koji još od početka inicijative upozorava da “U ime obitelji” nikada nisu javno objavili tko stoji iza njih kao financijer što su opisali kao “minimum demokratske pristojnosti”.

Nakaradno pravo

- Ovaj referendum nije o braku, niti o obitelji, čak niti o pravima jedne manjine. Ovo je referendum o tome kakvu Hrvatsku želimo imati i u kakvoj Hrvatskoj želimo živjeti. Ovo su oblici totalitarnoga društva i zato je bitno da svi izađu i glasaju protiv jer 1. 12. biti protiv znači biti demokrat i biti antitotalitaran – kaže Duje Prkut iz GONG-a, jedan od organizatore kampanje.

Je li ovo kampanja za obitelj ili brak? Glasat ću PROTIV jer tako štitim pravo na slobodu bližnjeg svog i budućnost svojeg djeteta. Daniela Trbović, voditeljica

U kampanju se uključio i Građanski odbor za ljudska prava. - Ovim referendumom potencijalno se radi o kršenju ljudskih prava. Referendum se koristi da bi se ugrozila prava manjine. To je nakaradno viđenje demokracije. Protiv smo jer se radi

o zadiranju u temeljna ljudska prava – objasnio je predsjednik odbora dr. Zoran Pusić. Protiv se svrstao i niz poznatih hrvatskih lica koja su objasnila zašto su donijela takvu odluku. - Je li ovo kampanja za obitelj ili za brak? Ja sam razvedena i svaki treći brak u Hrvatskoj se razvodi. Obitelji se mijenjaju, kao i međuljudski odnosi i interakcija, dakle, sve ovo što se danas događa istospolnim parovima, jednog će se dana dogoditi meni kao samohranoj materi, nekom visokom,

Nevjerojatno mi je da ćemo sad potrošiti tolike novce za takav užasan potez i cijelim svojim heteroseksualnim bićem sam PROTIV. Mile Kekin, glazbenik

nekom mršavom, nekom debelom. Definitivno ću glasati PROTIV jer tako štitim pravo na slobodu bližnjeg svog i budućnost svojeg djeteta – kaže voditeljica Daniela Trbović. - Protiv sam iz čistog razloga što ne mogu nikako naći suvisao razlog da nekome zabranim ono u čemu sam uživam, pogotovo da zabranim prava koja još nema. Nevjerojatno mi je da ćemo sad potrošiti tolike novce za takav užasan potez i cijelim svojim heteroseksualnim bićem sam PROTIV. Tako loše i osramoćeno svojom domovinom osjećao sam se jedino kad je bivši premijer pobjegao preko granice – kaže frontmen Hladnog piva Mile Kekin. Na web-stranici “Glasaj protiv” stoje i 23 razloga zašto zaokružiti protiv. Među njima su: “Zato jer je ovo zemlja za sve nas.” “Zato jer ne znamo tko predlaže izmjenu Ustava.” “Zato jer iza referendumske inicijative leži težnja za političkom moći.” ”Zato jer se ovdje ne radi o obitelji.”


10

Poslovni svijet

poslovni svijet www.regionalni.com Zovite nas na 042/290-777

Piše: Lucija Novoselec LUCERNA NEKRETNINE

REGIONALNI TJEDNIK || 26. studenog 2013. , br. 497

Energetsko certificiranje nekretnina Energetski certifikat je dokument koji definira energetska svojstva nekretnine. U Hrvatskoj je obavezno energetsko certificiranje sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji. Kod kupoprodaje nekretnina energetski cerfikat potreban je za svaku građevinu veću od 50 m² (stan, kuća, poslovni prostor...). Prilikom kupoprodaje kupac može zatražiti energetski certifikat na uvid, u protivnom može prijaviti prodavatelja nadležnom inspektoratu. Energetski certifikat do kraja prošle godine su bile dužne ishoditi zgrade javne namjene ili dio zgrade mješovite namjene. Do srpnja ove godine stambene zgrade ili dio zgrade koji se prodaje površine veće od 500 m², a do srpnja 2015. sve stambene i nestambene zgrade (poslovne, škole, hoteli, muzeji, bolnice...) veće od 250 m² te svaka druga zgrada.

6

godina poslovanja u Varaždinu Lesnina je proteklog vikenda obilježila nizom prigodnih popusta. Minimalni popust na sav asortiman iznosio je 20 posto, a bilo je i popusta od gotovo 70 posto. Tako su se dječje sobe, čija je cijena bila 3.000 kuna, sada mogle kupiti za svega 999 kuna, a madraci i popluni su se prodavali u pola cijene.

VARTEKS Potpisan sporazum o uređenju međusobnih odnosa i dodatnom financiranju

Varteksu kredit, zaposlenicima zaostale plaće, ali i otpuštanja „„Prema Varteksu bit će ubuduće izložene samo ZABA i HBOR koje daju 10 milijuna eura kredita od čega će se isplatiti dvije zaostale plaće i sve druge obveze prema sadašnjim i bivšim zaposlenicima, najavio je Zoran Košćec Piše: IVICA KRUHOBEREC ikruhoberec@regionalni.com

Varteks je sa svim razlučnim vjerovnicima uspio potpisati sporazum o uređenju međusobnih odnosa i dodatnom financiranju, pa uprava najveće hrvatske tekstilne tvrtke uskoro očekuje kredit od 10 milijuna eura od HBOR-a i ZABA-e. Time će se riješiti obveze prema svih ostalim bankama, kao i isplata otpremnina i zaostalih plaća prema 1.900 zaposleniku od kojih će neki ipak morati na burzu.

Zahvala na pomoći

- Varteks je uspio preživjeti

U trećem kvartalu gubitak 22 milijuna dugotrajan i iscrpljujući proces financijske konsolidacije koji je trajao više od četiri godine naglasio je u sjedištu kompanije Zoran Košćec, predsjednik Uprave Varteksa, zahvalivši zaposlenicima, vlasnicima i dobavljačima što su zajedno zadržali „hladnu glavu u situacijama kad to stvarno nije bilo jednostavno”. U nazočnosti varaždinskog župana Predraga Štromara, gradonačelnika Gorana Habuša i zamjenice Natalije Martinčević, posebno je zahvalio na podršci i lokalnoj upravi, financijskim institucijama te Ministarstvu financija i Ministarstvu gospodarstva. - Za Varteks je ovo izuzetno važan korak za novi početak. Varteks ima razvojni plan i naš je zadatak da ga sada pro-

U trećem kvartalu gubitak 22 milijuna Varteks posluje s gubitkom i nakon sklapanja predstečajne nagodbe. U trećem kvartalu, prema podacima objavljenim na Zagrebačkoj burzi, varaždinska tekstilna tvrtka ostvarila je gubitak od 22 milijuna kuna, dok je tijekom devet mjeseci ostvaren gubitak od 64 milijuna kuna. Ukupni prihodi u trećem kvartalu ove godine iznosili su 36 milijuna, što je gotovo dvostruko manje nego u istom razdoblju prošle godine. Prepolovljeni su i rashodi, koji su u trećem kvartalu prošle godine iznosili 125 milijuna kuna, a ove godine 58 milijuna kuna.

vedemo, a kreditna linija čiju realizaciju očekujemo kroz nekoliko dana postavlja temelj za provedbu razvojnih projekata sa željom da budemo primjer i pokretač pozitivnih trendova

Preneseni gubitak Varteksa, prema bilanci na dan 30. rujna ove godine, iznosi 184 milijuna kuna. Dugoročne obveze najveće hrvatske tekstilne kompanije iznose 148 milijuna kuna, od čega 78 milijuna su obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama, dok odgođena porezna obveza je 66 milijuna kuna. Kratkoročne obveze iznose 554 milijuna kuna, od čega 224 milijuna otpada na banke, 94 milijuna na dobavljače, 20 milijuna na obveze prema zaposlenicima te 192 milijuna na obveze za poreze, doprinose i sl.

u industriji i ponovo pozitivna hrvatska poslovna priča - rekao je Košćec naglasivši da će nastavkom poslovanja izvozno orijentirane tvrtke stoljetne tradicije biti očuvan značajan

broj radnih mjesta.

Dobit - 2015.

Upitan hoće li nakon potpisivanja sporazuma s vjerovnicima, odnosno dobivanja

kredita biti i otpuštanja, predsjednik Uprave Varteksa dao je odgovor koji ne isključuje daljnje smanjivanje broja zaposlenika. - Vezano za razvojne i projekte restrukturiranja dobit ćete cjelovitu informaciju s obzirom na to da se radi o sustavnom procesu. Sada radimo na kreditu od HBOR-a i ZABA-e kako bismo maksimalno skratili vrijeme do njegove realizacije. Kreditnom linijom konsolidirat će se kompletan postojeći dug na bilanci tvrtke koji seže unatrag zadnjih tridesetak godina. Prema Varteksu bit će izložene samo ZABA i HBOR, a isplatit će se dvije zaostale plaće i sve druge obveze prema sadašnjim i bivšim zaposlenicima - odgovorio je Košćec. Osvrćući se na stav varaždinskog župana da će Uprava morati sada dobro raditi ili će se tražiti novo rješenje, predsjednik Uprave Varteksa rekao je da se dosada više radilo na tome kako da tvrtka preživi, a ne na njezinom razvoju. - Veselimo se tome da ćemo se sada moći ozbiljnije baviti poslom. U vremenu koje je pred nama moći ćemo se baviti stabilizacijom poslovanja i razvojem. No valja znati da je Varteksov proces poslovanja nemoguće provesti tako da danas dođe kredit, a da je sutra pozitiva i plus. Proces do operativne dobiti trajat će nešto više od godinu dana, ali unutar okvira predstečajne nagodbe uz mali odmak zbog toga što se razvuklo potpisivanje sporazuma - ustvrdio je Košćec.

EKOLOGIJA Lepoglavske će ulice među prvima u Hrvatskoj biti osvijetljene ekorasvjetom

Uskoro „zelene žarulje“ na lepoglavskim ulicama Lepoglava će uskoro biti jedan od prvih hrvatskih gradova s gradskom ekorasvjetom. Stare će žarulje zamijeniti novima koje zadovoljavaju ekološke standarde. Svjetlost gradskih lampi neće se raspršivati, kao što je to uobičajeno,

već će biti strogo usmjerena. Na taj će način grad biti kvalitetno osvijetljen, a istovremeno ugljični monoksid iz žarulja neće ugrožavati biljke, ptice, prirodu općenito... Osim ekološke prihvatljivosti, štedjet će se struja, novac, neće se emi-

tirati toliko CO2... Spojit će se ekološka i ekonomska priča. Premda će u startu, kao i sve uostalom, koštati, nova će rasvjeta dugoročno donijeti velike uštede. One će od samog početka biti vidljive. – Do sada

se trošilo oko 132 tisuće kilovatsati struje godišnje po mjernom mjestu obuhvaćenom projektom. Sada to pada na 92,5 tisuća, pokazuje izračun, dok će se emisija CO2 smanjiti za 45 tona godišnje. U prvom će se krugu zamijeniti 123

komada dotrajalih živinih žarulja snage 125 vata, u 17 ulica. Uz njih će biti zamijenjeno i 68 dotrajalih natrijevih svjetljki snage 150 vati - rek li su nam dogradonačelnik Hrvoje Kovač i gradski komunalni redar Dalibor Husnjak.(vg)

Štromar: Sad rezultati ili novo rješenje - Ovih se dana skidaju zabilježbe nekih banaka s nekretnina Varteksa jer se priprema sporazum čiji će potpisnici ostati samo HBOR i Zagrebačka banka. Oni će dati novi kredit Varteksu kako bi mogao funkcionirati - ustvrdio je varaždinski župan Predrag Štromar u utorak stanci sjednice Skupštine Varaždinske županije. Štromar je rekao da vjeruje da će već „danas Ministarstvo financija, banke i svi ostali potpisati potrebne sporazume, a nakon toga će do isplate kredita proći određeno vrijeme”. - Kada se ZABA i HBOR uknjiže na Varteksove nekretnine, doći će i novac. Riječ je o 10 milijuna eura kredita po povoljnoj kamatnoj stopi. Tako će menadžment Var teksa vlasnicima moći dokazati da mogu raditi, jer će konačno imati normalne uvjete. Neće imati ogromne kamate i obaveze u kreditima. Tek tada će se vidjeti mogu li dobro obavljati posao. Ako se pokaže da ne mogu, morat će se naći drugo rješenje ustvrdio je Štromar. Varaždinski župan i predsjednik Središnjeg odbora HNS-a ustvrdio je da je slučaj Varteksa pred rješenjem još tijekom izborne skupštine HNS-a Varaždinske županije koja je održana u Knegincu. (vms/ikr)


26. studenog 2013. , br. 497 || REGIONALNI TJEDNIK

OGLAS

11


12

Čitatelji zovu

REGIONALNI TJEDNIK || 26. studenog 2013. , br. 497

VINOGRADI LUDBREŠKI Štefica Petrin moli da joj netko pomogne sanirati klizište jer je siromašna

Tlo već klizi pod nogama, a bez svoje kućice postat će beskućnik „„S velikim kišama zemlja je počela kliziti, a u dva tjedna vrlo se brzo približila kući. Ukoliko se klizište ne sanira, kuća će se srušiti Piše: Tihana Drumev tihana@regionalni.com

Pomoć CENTRA

Drugi smještaj

- Ova kućica je sve što imam. Bojim se da ću i bez toga ostati i što onda? Neću valjda završiti u domu za beskućnike? – kaže nam Štefica Petrin (39) iz Vinograda Ludbreških. Štefica živi u trošnoj maloj kućici bez vodovoda, koja nema ni dozvolu, a vlasništvo je nje i njene braće. Iako nije idealna i netko bi možda pomislio da nije vrijedna, to je najvrednije što Štefica ima, njen mali topli dom.

Štefica je trenutno nezaposlena i živi od 600 kuna mjesečno. - Radim preko ljeta sezonske poslove i to u okolici jer je David preko ljeta kod kuće i želim biti s njim. No ne mogu naći neki stalni posao što bih željela– priča. U programu je i Centra za socijalnu skrb - Mi smo otišli na teren i dali molbu Gradu Ludbregu da joj pomogne. No, istina, problem je što Grad Ludbreg nema poput Varaždina socijalne stanove. Ono što mi vidimo kao moguće rješenje je podstanarstvo. Tada joj se daje pomoć za uzdržavanje što je mjesečno 600 kuna te još 300 kuna od Grada – kaže nam ravnateljica centra Anica Zember.

Topli dom

Štefica je u kući većinu vremena sama, a najsretnija je svakog drugog vikenda i tije-

Potok je našao svoj put ispod kuće i zemlja je počela kliziti velikom brzinom. Rupa se približila metar do kuće i Štefica je u strahu

Štefica je najsretnija kad je David (13) na praznicima, a boji se da uskoro neće imati kamo doći kući

kom školskih praznika kada je s njom 13-godišnji sin David koji se školuje u zagrebačkom Centru za odgoj i obrazovanje

u Prekrižju. Majka i sin uskoro bi mogli ostati bez svog doma. I to zato jer je voda odlučila naći svoj put ispod njihove kuće. - Kada je prije dva tjedna pala prva velika kiša, u zemlji se pojavila mala rupa pokraj kanala. Rupa se sve više počela širiti, zemlja klizi, a vidi se da je potok našao svoj put ispod kuće da dođe do kanala koji prolazi pokraj ceste. Sada se ta rupa i klizište sve više približava mojoj kući. Trenutno je na nešto manje od metra. Bojim se da će mi se kuća srušiti, a jedan zid već je napukao u potresu.

I kamo ću onda? Gdje će moj David dolaziti kući? – pita se Štefica.

Pomoć od Grada

Vrlo brzo nakon što je zemlja počela kliziti i Štefica vidjela da je situacija postala ozbiljna, za pomoć je zamolila Grad Ludbreg i ludbreški Centar za socijalnu skrb. - Ja sam nezaposlena i nemam odakle platiti sanaciju, pa sam zamolila Grad Ludbreg da mi pomognu kako ne bih ostala bez kuće. Došli su djelatnici iz komunala, a primili

su me i u Gradu. Međutim, nisu mi ništa točno obećali osim da će mi, ukoliko se kuća sruši, naći neki smještaj.

Grad Ludbreg nije spreman na brzu sanaciju klizišta Mene je doista strah što će se dogoditi – priča nam. U Gradu Ludbregu niti sami nisu sigurni što učiniti. Kada smo ih prošlog tjedna nazvali

u Odjel za komunal da ih upoznamo s problemom, odmah su nas prebacili na Upravni odjel za društvene djelatnosti i pročelnika Alena Sabola. - Radimo na tome, ali problem doista nije jednostavan. Kad bismo išli u sanaciju klizišta, to bi doista bili veliki iznosi, a ta kuća nema veliku vrijednost. Ono što možemo je naći neki privremeni smještaj – objasnio nam je preko telefona Sabol. Da nisu spremni na brzu sanaciju, poručuje i gradonačelnik Dubravko Bilić. - Najvaž-

nije nam je pronaći kvalitetno rješenje u što kraćem vremenu jer se tlo u dubinu odronilo u neposrednoj blizini kuće, a sanacija klizišta, pogotovo s obzirom na najavljeni snijeg, trajala bi predugo, stoga smo maksimalno angažirani da gospođu hitno smjestimo na sigurnu lokaciju – poručio je. Štefici će se očito doslovno morati zatresti tlo pod nogama. I tada će postati socijalni slučaj bez svog krova nad glavom. Ukoliko se ne nađe neki građevinski dobrotvor koji joj želi pomoći sanirati klizište.

NAŠA POSLA Servis u Kozarčevoj ulici u Varaždinu ne upozorava klijente da nisu ovlašteni Gorenje servis

Dva mjeseca nakon kvara sušilice i u Državni inspektorat Piše: Tihana Drumev tihana@regionalni.com

- Već dva mjeseca čekam popravak sušilice koja je pod garancijom. Na rubu sam živaca. Zvala sam udrugu Potrošač i Državni inspektorat. Molim vas da objavite ovo moje nenormalno iskustvo jer ne želim da se to dogodi nekom drugome – kaže nam Ljiljana Đunđek iz Lovrečana. Njena “bitka za sušilicu” počinje 14. rujna kada se stroj pokvario. - Nazvala sam Gorenje servis u Ulici Josipa Kozarca i došli su po stroj. Prošli su tjedni do kad sam ih prvi put zvala što je sa sušilicom. Stalno su mi ponavljali da bude uskoro gotova jer se čeka grijač iz Zagreba. Kako taj grijač

nije nikako stizao, nazvala sam Gorenje u Zagrebu i šokirala se kada su mi rekli da taj servis u Kozarčevoj više nije ovlašteni servis, što mi oni, naravno, nisu ni spomenuli. Zbog svega sam kontaktirala i udrugu Potrošač koja me usmjerila na Državni inspektorat, a oni su me savjetovali da od tog servisa tražim svoju nepopravljenu sušilicu natrag što sam i tražila. No ni to očito nije moguće. Osjećam se kao budala jer ne mogu do nečeg što sam platila – kaže. U Gorenju Hrvatska znaju da se njihovi dugogodišnji, ali i bivši partneri u Kozarčevoj i dalje predstavljaju kao ovlašteni servis. - Upoznati smo s tim i više puta smo putem naših odvjetni-

Zatražili smo preko odvjetnika da se ne predstavljaju kao Gorenje ovlašteni servis”

Ljiljana Đunđek je na rubu živaca zbog servisa u Kozarčevoj

ka zatražili od njih (direktno i putem njihovog odvjetničkog ureda) da se ne predstavljaju kao Gorenje ovlašteni servis kao i da skinu sve žigove Gorenje koji bi kupce naših

proizvoda mogli zavarati i obmanuti. Otkazali smo ugovor 1. travnja i to područje sada pokriva Izi commerce koji se nalazi u Zagrebačkoj 65. Želimo samo upozoriti kupce da

se javio muški glas koji nam je brzo dao na telefon jednu žensku osobu, a ona nam nije željela reći kako se zove. - Gospođa će sutra dobiti svoju sušilicu. Mi nismo oštetili nikoga, a od trenutka kad je Europska unija postoji novi call centar što piše u uputama koje je Mladen Periček, svaki potrošač dužan pročiGorenje Hrvatska tati – objasnila nam je preko telefona u četvrtak. U tom telefonskom razgoza područje cijele Hrvatske prijave kvarova u garanciji voru imala je i neke nejasne obave na jedinstveni pozivni kritike na rad novinara Regicentar Gorenje 01/241-5050. onalnog tjednika. - Vaše noUkoliko kupci postupe na vine često objavljuju neistine ovaj način, kontaktirat će ih i laži te je vrlo sporno kako naš ovlašteni servis – objaš- vi novinari dolazite do odrenjava nam Mladen Periček đenih podataka - rekla nam je. Kada smo je konkretno iz Gorenja Hrvatska. Kada smo zvali u sporni pitali na koje tekstove misli, servis u Kozarčevoj, prvo nije nam htjela reći.


Oglasi

26. studenog 2013. , br. 497 || REGIONALNI TJEDNIK

TURISTIčka zajednica grada varaždina

13

IZLOŽBA Letizia doprinijela adventskom ugođaju Varaždina

Letizijin “Bijeli Božić” u kavani Grofica Marica

Stvorimo zajedno varaždinsku adventsku čaroliju Paljenjem prve svijeće na adventskom vijencu smještenom ispred katedrale, uz nastup mješovitog zbora Obrtničkog glazbenog društva Varaždin, u subotu 30. studenog u 18.30 sati započet će Advent u Varaždinu. Vrijeme adventa i božićnih blagdana vrijeme je mirisa, darivanja i druženja. Jednom riječju, vrijeme je to čarolije ispunjene zajedništvom, koja oplemenjuje i bar nakratko svijet oko nas čini ljepšim i sretnijim. U tome duhu zajedništva Grad Varaždin te zamjenica gradonačelnika i predsjednica

Turističke zajednice grada Varaždina Natalija Martinčević pozivaju Varaždince da ove subote prisustvuju paljenju prve adventske svijeće te da zajedno započnu varaždinsku adventsku čaroliju. - U Varaždinu smo ove godine pripremili bogatu, toplu i zanimljivu adventsku priču. U vremenu od 30. 11. do Badnjaka pripremili smo 54 programa, od toga će se samo 3 naplaćivati i to simboličnih 10 kuna. Ostalo je sve potpuno besplatno za naše male i velike posjetitelje jer smo građanima željeli

pružiti kvalitetne i raznolike programe, da mogu uživati u blagdanskom ugođaju, a da to od njih ne iziskuje financijske izdatke - ističe zamjenica varaždinskoga gradonačelnika i predsjednica Turističke zajednice grada Varaždina Natalija Martinčević te Varaždince poziva da u što većem broju budu dio varaždinske adventske čarolije. Više informacija o Adventu u Varaždinu i programu može se pronaći na web-stranicama Turističke zajednice grada Varaždina www.tourism-varazdin.hr.

Ozračje adventa i blagdanskog ugođaja Božića u Varaždinu se sve više osjeća, a svoj doprinos tome dala je Letizia svojom izložbom “Bijeli Božić” koja je u petak otvorena u varaždinskoj kavani grofica Marica. Riječ je o već tradicionalnoj izložbi koja je ove godine organizirana petu godinu zaredom, a koja donosi prvi adventski ugođaj u grad baroka, glazbe i cvijeća. - Svake godine, pa tako i ove želimo podići raspoloženje građana i naših kupaca i to je način na koji im zahvaljujemo. Izložba je odraz toga da smo i u ova teška poslovna vremena uspjeli zadržati kvalitetu i razinu na koju su navikli Varaždinci, na što smo izuzetno ponosni i zahvalni svima koji

nas u tome prate – rekla je autorica izložbe Letizia, poznata varaždinska floristica

Letizijina izložba je otvorena do ovog petka 29. studenog koja je sudjelovala na brojnim međunarodnim izložbama i zabilježila značajne uspjehe. Svojim profinjenim ukusom Letizia je kroz svoju izložbu pokazala i ovogodišnje trendove u ukrašavanju za advent, a želite li doživjeti njezin “Bijeli Božić” svakako ovih dana svratite u kavanu Grofica Marica jer je izložba otvorena do ovog petka, 29. studenog.


14

Mozaik

REGIONALNI TJEDNIK || 26. studenog 2013. , br. 497

mozaik www.regionalni.com Zovite nas na 042/290-777

Obavijest čitateljima

7Plus Regionalni tjednik objavljuje isključivo pisma koja su potpisana imenom i prezimenom uz navedenu adresu, pri čemu ćemo poštovati želju da zaštitimo vaš identitet. Pišite nam na adresu 7Plus Regionalni tjednik, Augusta Šenoe 10, Varaždin, uz naznaku “Za Reagiranja čitatelja“ ili na e-mail adrese urednik@regionalni.com ili vmargetic@regionalni.com. Zovite nas na broj telefona: 042/290-777. Pratite nas na www. regionalni.com i na Facebooku.

Hvala djelatnicima Ginekologije!

Na Ginekologiji Opće bolnice Varaždin boravila sam deset dana zbog operativnog zahvata koji po meni i nije bio toliko hitan da bi mi život bio ugrožen. Zbog štrajka koji je trajao puna dva mjeseca, ugodno sam se iznenadila da u toj bolnici baš niti u jednom pogledu pacijenti nisu osjetili “štrajk liječnika”. Dapače, liječnici su svoj posao odrađivali s puno pažnje i stručnosti prema svakom pacijentu. Hvala medicinskom osoblju u operacijskoj sali na podršci i ohrabrenju. Pozitivno iskustvo podijelila sam s još nekoliko pacijenata, pa me to i motiviralo da javno pohvalim svo osoblje Ginekologije. Veliko hvala! Čitateljica (podaci poznati redakciji)

REAGIRANJE O plaćama dužnosnika te isplati otpremnina bivšim direktorima

Komentar

Otpremnine iz Varkoma i Parkova ili - svakom učeniku po 300 kuna

ivica kruhoberec ikruhoberec@regionalni.com

Tko diskriminira Da se pedesetak milijuna kao primjer, izvanbračni dug kuna, koliko stoji nedjeljni čak ima pravo na mirovinu referendum, podijelilo potre- od izvanbračnog supruga ili bitim obiteljima, plasiralo u supruge, a da ne govorim o gospodarstvo ili na sličan na- drugim stvarima - upozoračin utrošilo, zacijelo bi od toga vala je još prije godinu dana bilo veća korist nego od dopune Vesna Kovačić, predsjednica Ustava definicijom o braku varaždinskog Potrošača, nakao zajednice žene i muškar- javljujući pravnu bitku za ca koja je već u Obiteljskom prava izvanbračnih zajednica pred europzakonu. Stoga skim sudoviod te dopune, ma, budući ukoliko prođe Glede da je istu izreferendum, ravnopravnosti gubila pred članovi bračhrvatskim. nih zajednica bračne i Zbog iste neće, u biti, izvanbračne neravnonešto (novo) pravnosti dobiti, ali isto zajednice ništa Ivana El tako neće nitAssadi, vako ni izgubi- nije učinila bivša raž dinska ti, osobito ne vlast, a ne čini ni pravnica izvanbračne sadašnja koja živi u zajednice koje Bruxelessu, su već sada u neravnopravnom položaju u još je lani tužbu podnijela Europskom sudu za ljudska odnosu na bračne. Da je potonje tako, niz je prava u Strasbourgu i Europprimjera koji su osobito vidljivi skom sudu u Luksemburgu. Usprkos ovim i sličnim na području porezne politike. Primjerice, kupe li članovi upozorenjima na neravnoizvanbračne zajednice stan, pravnosti s kojima se susreću platit će veći porez nego oni izvanbračne zajednice, u nas koji su braku. Neravnoprav- se ništa ne mijenja. I tako je nost je i kod podjele imovine godinama. Ništa po tome stečene tijekom braka, odno- pitanju nije učinila bivša, kao sno izvanbračne zajednice. ni sadašnja vlast. Stoga bi U potonjem slučaju, naime, vladajući, koji se ovih dana potrebno je platiti porez kojeg oštro protive promjeni Ustava su oslobođeni bračni drugovi, i zalažu se za ravnopravnost potomci, preci te posvojenici izvanbračnih zajednica, najumrloga ili darovatelja te bivši prije trebali riješiti postojeću neravnopravnost. No to ne bračni drugovi. - Ovaj porezni zakon kao čine. Zašto, ukoliko im je uida su pisali bivši ministar stinu stalo do ravnopravnosti? financija Šuker, Sveti Otac i Ili su u pravu oni koji tvrde kardinal Bozanić. Kako druk- da im pravi cilj zapravo nije čije objasniti da se ne priznaju ravnopravnost, već skretanje izvanbračne zajednice, a pri- pozornosti s bitnih stvari te i o znaju usvojitelji i svi ostali. U tom pitanju razdijeliti javnost Njemačkoj, koja se često ističe jer se tada lakše vlada?

Izjava tjedna: HNS nikada ni od koga nije dobio nikakva novčana sredstva mimo zakona i zakonskih odredbi.” Renata Potočnik (HNS) povodom navoda da je Josip Sapunar odnio novac visokopozicioniranom članu HNS-a Stanku Kovaču

U Regionalnom tjedniku je unatrag nekoliko mjeseci dotaknuto pitanje otpremnina i plaća, pogotovo plaća župana, gradonačenika Varaždina, pročelnika i drugih. Tako je u broju Regionalnog tjednika od 17. rujna objavljena bruto plaća (bez uračunatog staža) župana u iznosu od 28.743 kuna, a za gradonačelnika 25.544 kuna. (...) Osobno smatram da plaća župana nije previsoka i trebala biti manja, ali ne više od 15.500 kuna sa stažom. To bi bila primjerena plaća u sadašnjem trenutku, ali i stupnju razvoja naše županije. Nije dobro da toliko zaostajemo za prosjekom plaća Republike Hrvatske (podatak GK Varaž-

din): za čak 1.700 kuna, a da ne govorimo da su nam plaće u odnosu na grad Zagreb niže 2.600 kuna (plaće za Zagreb, srpanj 2013.), a pravne osobe - prosjek plaća u iznosu od 6.370 kuna. Kako se takve ili slične činjenice ponavljaju u vezi plaća svake godine, očito je da politika za to snosi odgovornost bez obzira na to što će se možda opravdavati niskim tečajem kune i slično. Ponavljanje činjenica je dobro, ali i podloga za određene mjere koje će to otkloniti. Ako se stalno ponavlja, nisu dobri učenici, ali ni profesori. Zato gospodine župane, gradonačelnici, načelnici, gospodarstvenici, glave skupa i počnite to rješavati! (...) I bitno je još i

to: uključite u rješavanje sveučilišne profesore, imamo ih, imamo na desetine inženjera, ekonomista, direktora. Neka se u svakoj općini i gradu formiraju centri za razvoj u koje će se uključiti lokalni akademski obrazovani stanovnici i poduzetnici. Svaka čast svakom zanimanju, ali neke općine vode ljudi koji nisu tome skloni. Rezultat se zna gubici i veliko “podaništvo“ u hijerarhiji. Primjeri se mogu navesti. Nije dobro pogotovo moralno ako tvrtka ili institucija je u gubitku – minusu, a „šef“ ima visoku plaću. (...) Otpremnine se isto provlače kroz tisak. Kad se zbroje otpremnine bivših direktora Varkoma i Parkova u neto

iznosu, svaki pučkoškolac Varaždina dobio bi za sufinaciranje knjiga po 300 kuna, a to nije malo. Ako su na to plaćeni nameti, možda i 500 kuna. Zaista je čudno da je „lokalna vlast“ tako na to „pristala“. S jedne strane, „neke smetlare iz grupe se tuži“, a nekima daje lijepe otpremnine umjesto da “delaju” i da otplaćuju „krivnju“. Kao da je to dogovorena “igra“. A najgore je to ako su se “sume i dijelile“. Za dve-tri lete ispočetka. A Varaždin sve niže i niže. Sa siromašnim, nezaposlenim građanima. I sa siromašnim umirovljenicima. Stanko Friščić, vijećnik Općinskog vijeća Sračinca

MUKE PO TELEFONU Ogromni problemi s T-comom nakon prelaska na novi model

Šest dana bez telefonskih linija!? Od veljače 1995. godine sam poslovni korisnik T-coma. Početkom studenog ove godine mene kao i ostale poslovne korisnike T-coma nazivali su i obilazili sales manageri, partneri T-coma obavještavajući nas da će se „ugasiti“ postojeće centrale te da trebamo prijeći na jedan drugi model... Budući da sam iz njihovih obavijesti uočila da mi nema druge nego prihvatiti to što nude ili ostati bez telefona, uz velike muke i puno telefoniranja sa sales managerima, uspjela sam ishoditi da prelazak na novi sustav platim, a da ne zasnivam s njima pretplatnički odnos na dvije godine, što su besramno tražili i uvjeravali

me da drugo nije moguće, da ću više platiti i drugo. Ispunjen obrazac s potrebnim podacima sukladno zahtjevu sam faksirala 11. studenoga očekujući da je time sve riješeno. Međutim, 19. studenoga bez ikakve obavijesti od strane T-coma, u jutarnjim satima, za radnog vremena ostala sam bez dvije ulazne telefonske linije i faksa, što znači da me nitko nije mogao dobiti na telefon, a sekretarica je javljala: “Broj se ne koristi”. Odmah sam se obratila sales manageru s kojim sam kontaktirala i ugovorila promjene, obećao je da će se javiti kroz 15-ak minuta, međutim od toga nije bilo ništa. Nakon toga sam sve

ove dane nazivala službu za korisnike 08009100 te slala mailove na info.poslovni@ ht.hr tražeći uspostavu linija, a do tada da se s mojih telefonskih linija pozivi preusmjere na moj mobilni telefon te da se uključi sekretarica koja će govoriti da je linija u kvaru, a ne da se broj ne koristi. U periodu od 19. studenoga pa do danas, 25. studenoga kada pišem ovaj tekst, ja sam bez ulaznih telefonskih linija te sam zbog službe koju obavljam dovedena bez ikakve svoje krivnje u nemoguću situaciju. Za one koji ne znaju, kada se prijavljuje kvar službi 08009100 uvijek se javljaju različite osobe koje se predstavljaju

samo imenom, a kada ih se pita prezime ili kako se može doći do njihovih nadređenih, odgovaraju kao što mi je jedan gospođa imenom Lana rekla „da ona prezime nema“, a drugi vam odgovaraju da nemaju brojeva telefona svojih naređenih i da je moj zahtjev proslijeđen. Na pitanja kako sam ja kao korisnik sigurna da su oni moj zahtjev dostavili na nadležno mjesto, odgovaraju da su to oni sigurno učinili, ali da ne izdaju nikakve potvrde… Ovakav odnos T-coma je bez presedana. Kako se mi kao građani RH možemo zaštititi od takvog ponašanja T-coma? Čitateljica (podaci poznati redakciji)

POZIV Udruga JEZGRA poziva udruge da se uključe u koordinaciju civilnog društva

Varaždinci, postanite korektiv vlasti!

Na Facebook stranicama Udruge JEZGRA Varaždin je objavljen poziv na koordinaciju udruga civilnog društva, kao i pojedinaca koji žele sudjelovati u koordinaciji. Ovaj poziv je upućen kako udrugama, tako i svim pojedincima, kojima je dosta politike vođene stranačko-interesnim principima. Želimo da se one prave promjene zaista počnu događati u Gradu Varaždinu, pa tako i želimo

da Grad Varaždin bude prvi primjer uključivanja građana u aktivan politički rad kao korektiv vlasti. Zato želimo okupiti što više nestranačkih osoba, kao i udruga civilnog društva, kako bi se oformila zajednica udruga i građana kao način političkog i svakog drugog djelovanja van stranaka i interesnih lobija, kako bi se implemetirala direktna demokracija, zakonsko pravo na pristup informacijama,

te se posebno u pitanjima zaštite okoliša implemetirala Arhuška konvencija kojom svi imamo pravo na dobivanje informacija po pitanju zaštite okoliša, kao i pravo u sudjelovanju i odlučivanju po ekološkim pitanjima. Želimo da se što prije održi sastanak svih koji žele sudjelovati, te da se čim prije sastavi službeni dopis s pitanjima na koje očekujemo odgovore. Sama pitanja koja su zasada

aktualna, mogu se pročitati na Facebook stranicama Udruge JEZGRA. Svatko je dobrodošao sa svojim prijedlozima. Javiti se možete na mail jezgra.vz@gmail.com ili u inbox na Facebook stranicama JEZGRA Varaždin. Rok za prijavu je 30. studenoga 2013 godine. Inicijalni sastanak je predviđen u tjednu od 2. do 7. prosinca. Predsjednik Neven Kovač


Rotirka - sudnica

26. studenog 2013. , br. 497 || REGIONALNI TJEDNIK

rotirka sudnica www.regionalni.com/ crna-kronika Zovite nas na 042/290-777

15

Pintarić: Policiji nedostaje kriminalista Strukovna udruga kriminalista Hrvatske koja broji oko 650 članova od petka ima podružnicu i u Varaždinskoj županiji. Osnivačka skupština podružnice koja broji 23 člana održana je u PU varaždinskoj gdje su tim povodom predavanja održali prof. dr. Duško Modly, koji je govorio o razlozima što otežavaju ili onemogućavaju profesionalan rad policije te mr. Davor Solomun, koji je govorio o suvremenom

pristupu nacionalnoj sigurnosti. Zadaća udruge, kako je rekao predsjednik Upravnog odbora Davor Posilović, razvoj su i promocija struke kroz predavanja, obrazovanje i zakonska rješenja. - U policiji ima raznih zanimanja, a kriminalista nedostaje. Želja nam je da se to promijeni - rekao je Dejan Pintarić, predsjednik Podružnice Varaždinske županije, koji je pozvao da se učlane i nezaposleni kriminalisti.

EKSPLOZIJA U kemijskoj čistionici Horvat u Varaždinu prošle srijede vatrogasci gasili požar

U zrak odletjelo staklo i zid, a kaputi i roba - ostali cijeli

„„Zagrebački forenzičari utvrdili da je do požara i eksplozije došlo zbog kvara na stroju za kemijsko čišćenje. Stroj se zapalio, kemikalija iscurila i došlo je do eksplozije Piše: Tihana Drumev tihana@regionalni.com

- Bili smo kod kuće i večerali kada se odjednom čuo glasan zvuk. Kao da je snijeg pao s krova. Bilo nam je jasno da to ne može biti snijeg i odmah smo istrčali iz kuće da vidimo o čemu se radi – opisuje nam trenutak eksplozije koja se dogodila u obiteljskom dvorištu Melita Horvat. U dvorištu obitelji Horvat u varaždinskoj Ulici kralja Petra Krešimira nalazi se obiteljska Kemijska čistionica gdje se u srijedu navečer oko 20 sati dogodila eksplozija koja je doslovno jedan zid čistionice odnijela u zrak. Susjedi na čije je dvorište srušen zid, koji je nagnuo i boks za psa, s nama nisu htjeli razgovarati, samo su nam doviknuli s prozora da se “to jučer jako čulo dok su se odmarali”.

Zatvoren plin

Na teren su u srijedu navečer vrlo brzo izašli i vatrogasci koji su ugasili požar u kemijskoj čistionici, ali i policija koja je evakuirala susjede okolnih kuća te čitavu ulicu zatvorila za promet. Na terenu su bili i djelatnici Termoplina. - Dje-

U eksploziji je srušen zid koji je dijelio čistionicu sa susjednim dvorištem

latnici poduzeća za opskrbu plinom zatvorili su glavni dovod plina te pregledom utvrdili da u ulici ne istječe plin - izvijestila je sljedeći dan varaždinska policija. Tijekom četvrtka vještaci iz Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“, utvrdili su da je do eksplozije došlo uslijed kvara na upravljačkoj jedinici stroja za kemijsko čišćenje. Pri tome je došlo do požara i zapaljenja dijelova stroja, te istjecanja kemikalije tetra-

kloretilen iz spremnika. Kao posljedica požara i izlijevanja kemikalije u prostoriju, došlo je do oslobađanja eksplozivnog plina klorovodika, koji je

Policija je u srijedu navečer evakuirala susjede iz okolnih kuća uslijed povišene temperature i eksplodirao - utvrdili su forenzičari.

U ovoj eksploziji srećom nije bilo ozlijeđenih, n a s t r ad a l a s u samo stakla i zid koji se dijeli sa susjedom, a Horvati kažu da nije došlo ni do oštećenja stvari koje su klijenti ostavili u njihovoj čistionici. - Roba se skladišti u drugoj prostoriji tako da su stvari ostale čitave. Klijentima ćemo sve još jednom oprati i predati - objasnila je.

OVRHA Tvrtka Java naplatila od Robnih terminala Zagreb ovrhu, a tvrtka je prošle godine izbrisana iz sudskog registra

Tužili Hrvatsku jer im je sutkinja nezakonito skinula 10 milijuna kuna Robni terminali Zagreb tražili su naknadu štete koju su pretrpjeli zbog, kako se navodi u tužbi, nezakonitog i nepravilnog rada sutkinje zagrebačkog Trgovačkog suda u ovršnom predmetu u kojem je iznos veći od 9,6 milijuna kuna skinut s računa podružnice Zagrebačkog holdinga i prenesen na račun ovrhovoditelja, zagrebačke tvrtke Java. Naime, nakon što je Java, danas propalo poduzeće za graditeljstvo i trgovinu, dobilo višemilijunski spor na Visokom trgovačkom sudu,

pokrenulo je ovršni postupak na zagrebačkom Trgovačkom

Uvjereni da su ostali bez novaca zbog nepravilnog rada sutkinje sudu. Ovrha je u jednom trenutku odgođena do završetka postupka za zaštitu zakonitosti, po prijedlogu državnog odvjetništva. Rješenje o tome

sud, međutim, nije dostavio državnom odvjetništvu. Štoviše, prije isteka roka u kojem je državno odvjetništvo moglo podnijeti zahtjev za zaštitu zakonitosti, sutkinja je nastavila s ovrhom zahvaljujući čemu je gotovo 10 milijuna kuna sjelo na račun poduzeća Java. U međuvremenu je državno odvjetništvo podnijelo zahtjev koji je usvojen te je ukinuta presuda VTS-a u korist Jave. No Robni terminali Zagreb više nisu mogli povratiti nezakonito naplaćeni iznos jer je novac isplaćen s računa

poduzeća Java prošle godine izbrisanog iz sudskog registra. Uvjereni su kako su bez svojih milijuna ostali zbog nezakonitog i nepravilnog rada sutkinje zagrebačkog Trgovačkog suda. Pokrenuli su parnični postupak protiv Republike Hrvatske, ali zasad bez uspjeha. I varaždinski Trgovački sud odbio je tužbeni zahtjev jer je utvrdio da ne postoji pravno relevantna uzročno-posljedična veza između nezakonitog i nepravilnog rada suda i nastale štete.

U presudi se navodi kako Republika odgovara za štetu koju nanese sudac nezakonitim ili nepravilnim radom, kao i da je zagrebački Trgovački sud znao da po-

Nakon što je Java dobila novac na račun, milijuni su odmah skinuti duzeće Java ima minimalna financijska sredstva, odnosno

posluje gotovo bez prihoda. Međutim, varaždinski Trgovački sud zauzeo je stav da rok za zaštitu zakonitosti nije ni mogao početi zbog toga što državno odvjetništvo nije dobilo rješenje o obustavi ovršnog postupka. Isto tako i to što su milijuni odmah skinuti s računa poduzeća Java nije posljedica nezakonite ili nepravilne odluke suda ili pravno relevantne radnje o kojoj bi sud trebao voditi računa, navodi se u presudi protiv koje su Robni terminali Zagreb izjavili žalbu. (ikr)


16

Školstvo

REGIONALNI TJEDNIK || 26. studenog 2013. , br. 497

školstvo znanost www.regionalni.com/ zivotdrustvo/skolstvo Zovite nas na 042/290-777

OŠ Petrijanec povećala energetsku učinkovitost U OŠ Petrijanec proveden je projekt energetske učinkovitosti. Kako su u starom dijelu škole učionice različitih veličina i okrenute na različite strane svijeta, povremeno je tijekom sezone grijanja u nekima bilo hladno, a u drugima prevruće. Sagledavajujći taj problem prišlo se razmišljanju kako naći najbolje rješenje za taj problem. Provedena su potrebna ispitivanja i mjerenja koja su pokazala da

sa zastarjelim termostatskim glavama nije moguće precizno regulirati toplinu te da bi energetskoj učinkovitosti pridonijela zamjena termostatskih ventila i ugradnja tzv. antivandalskih glava. Polazeći od saznanja da tvrtka Herz Armaturen već dugi niz godina pruža podršku različitim humanitarnim akcijama, kontaktiran je Petar Jelić, predstavnik Herza za RH i BiH, koji je odmah izrazio spremnost

uključivanja u rješavanje problema. Tako je tvrtka Herz Armaturen OŠ Petrijanec donirala potreban broj termostatskih ventila, a Varaždinska županija financirala je termostatske glave. Nakon njihovog postavljananja na radijatore pozitivan učinak brzo je bio vidljiv. Boljom raspodjelom toplinske energije štedi se na grijanju pa je u planu i nastavak projekta koji bi obuhvatio područne škole u Novoj Vesi i Strmcu.

DOZNAJEMO Prošlog tjedna službeno je otvorena Srednja škola Novi Marof koju pohađa 49 učenika u tri prva razredna odjela

Zgrada Srednje škole N. Marof novcem iz europskih fondova

„„Nastava u Srednjoj školi Novi Marof provodi se u prostorima osnovne škole. Župan očekuje da će vlastitu zgradu škola dobiti kroz naredne tri godine. Idejno rješenje škole, koje je financirao Grad Novi Marof, je gotovo, a trenutno se pripremaju projekti kojima bi se prijavili na EU fondove Piše: IRENA HARAČI PINTARIĆ iharaci@regionalni.com

Kako će izgledati Srednja škola Novi Marof?

Srednju školu Novi Marof, novu srednjoškolsku ustanovu na području Varaždinske županije koja je ove jeseni započela s radom, prigodnim otkrivanjem ploče otvorili su župan Varaždinske županije Predrag Štromar, gradonačelnik Novog Marofa Darko Hrenić i ravnateljica škole Jasminka Behin.

Još su podstanari

Zajedno s pedesetak učenika i njihovih roditelja, župan Štromar i gradonačelnik Hrenić prošetali su hodnicima novootvorene srednje škole koja je startala s 49 učenika u tri prva razredna odjeljenja u tri usmjerenja: opća gimnazija, ekonomist i prodavač, no tu su još prisutni i dislocirani odjeli viših razreda Gospodarske škole Varaždin i Prve gimnazije Varaždin. - Veselim se danu kada će Varaždinska županija početi graditi zasebnu zgradu srednje škole Novi Marof kako postojeća srednja škola ne bi bila u prostorijama osnovne škole - istaknuo je župan Štromar koji očekuje da će se to ostvariti u naredne tri godine. Učenici IV. OŠ Varaždin posjetili su Županijsku palaču i upoznali župana Predraga Štromara. Učenike je najviše zanimalo kako izgleda njegav radni dan, koliko ima suradnika te ima li uopće slobodnog vremena. Bilo je vremena i za razgledavanje sjedišta Varaždinske županije i upoznati se s njezinom poviješću, pri čemu se učenike najviše dojmila priča o ratničkim danima slavne Husarske pukovnije, koja danas sudjeluje u brojnim protokolarno-cermonijalnim manifestacijama.

• Ukupno zemljište na kojem će se prostirati škola je površine od oko 22.760 m2 • Škola će imati dvije etaže – prizemlje i kat. Iskorišteni prostori škole bit će 3972,70 m2 • Raspored učionica, kabineta i ostalih sadržaja unutar školske zgrade napravljen je prema programskim potrebama za prostorom

49

• Na prizemlju će se nalaziti nastavni prostori, zajednički prostori, gospodarsko-tehnički prostori, komunikacije/pomoćni prostori prijenosnih računala darovano je učenicima Srednje škole Novi Marof. Računala su nabavljena u suradnji Varaždinske županije i Grada Novog Marofa, koji je za to izdvojio 55.000 kuna.

• Na katu će, uz nastavne prostore, biti smještena uprava škole • Srednja škola Novi Marof koristit će sportsku dvoranu OŠ Novi Marof

Srednjoškolcima nove srednje škole gradonačelnik Hrenić podijelio prijenosna računala

milijuna kuna. Projekt će se aplicirati na EU fondove preko Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta najkasnije do 30. lipnja iduće godine. Dinamika realizacije odredit će se prilikom prijave na natječaj, a izgradnja takvih objekata obično traje dvije godine – izvijestili su iz Grada Novog Marofa. Župan je zajedno s novomarofskim gradonačelnikom Hrenićem učenicima podijelio 49 prijenosnih

Inače, idejno rješenje za novu srednju školu je gotovo, a njegovu izradu je financirao Grad Novi Marof. Projekt izgradnje Srednje škole Novi Marof trenutno je u fazi stvaranja uvjeta za pripremu projekata koji bi omogućio prijavu na EU fondove. - Procijenjeni projektantski troškovi izgradnje škole iznose 30,6 milijuna kuna bez PDV-a, a ukupni troškovi do pune funkcionalnosti, gdje osim izgradnje imamo

opremu, vanjsko uređenje i slično prema projektanstskoj procjeni iznose oko

prosinca (petak) od 10 do 14 sati učenic i Strojarske i prometne škole Varaždin drugu godinu zaredom u suradnji s policijskim službenicima PU varaždinske provodit će akciju “Dan ljubaznosti u prometu”. Akcija će se provoditi povodom Dana grada Varaždina, a njome će se obuhvatiti deset najfrekventnijih pješačkih prijelaza u blizini centra grada Varaždina. Cilj akcije je uspostaviti tolerantniji odnos između vozača i pješaka, odnosno potaknuti vozače da poštuju prednost pješaka na pješačkim prijelazima.

OPĆINA VINICA Počela je isplata potpora redovitim studentima za listopad i studeni

6.

Ukupna vrijednost investicije izgradnje i opremanja škole procijenjena je na 47,5 milijuna kuna 38 milijuna kuna. Ako se tome pridoda 25 % PDVa, iznos se penje na 47,5

računala koja su nabavljena u suradnji Varaždinske županije i Grada Novog Marofa, pri čemu je 55.000 kuna izdvojio Grad Novi Marof.

Bolje obrazovanje

S obzirom na to da su čelnici županije i Grada Novog Marofa istaknuli kako novomarofskim srednjoškolcima žele omogućiti kvalitetno obrazovanje, prijenosna računala su, ustvrdili su, sastavni dio

toga. - Zbog novih društvenih, kulturnih i obrazovnih izazova i potreba, obrazovnonastavni program temeljen na konceptu cjeloživotnog učenja kakvog nudi ova škola trebaju pratiti i kvalitetna informatička pomagala i oprema u školi, a upravo ovim darivanjem notebooka želimo pridonijeti informatizaciji škole te modernizaciji školskih programa - istaknuo je gradonačelnik Darko Hrenić.

Stižu novci na studentske račune!

Krajem prošlog tjedna počela je isplata potpora redovitim studentima s područja Općine Vinica za listopad i studeni. Riječ je o studentima koji su do sada s načelnikom Marijanom Kostanjevcem potpisali Ugovor o korištenju novčane potpore. Studenti koji studiraju u Varaždinskoj, Međimurskoj te Koprivničko-križevačkoj županiji tako će na žiro-računima zaprimiti uplatu od 500 kuna, po 250 kuna za svaki mjesec,

dok će studenti na visokim učilištima u Zagrebu, svim ostalim županijama te u inozemstvu na žiro-račun zaprimiti uplatu od 800 kuna, odnosno po 400 kuna za svaki mjesec. Povjerenstvo za dodjelu

studentskih potpora Općine Vinica još je u rujnu objavilo javni poziv za dodjelu potpora na koji su se prijavila 43 studenta koji su svi zadovoljili tražene uvjete. Osim prebivališta na području Općine Vinica, uvjeti koje su morali ispunjavati studenti su da su studij upisali redovito, da im prosjek ocjena iznosi minimalno 2,5 te da mjesečna primanja u obitelji ne iznose više od 2 i pol hrvatske prosječne plaće u prošloj godini.

kuna i znosi mjesečna potpora za studente koji studiraju u Varaždinskoj, Međimurskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji.

250

400

kuna iznosi mjesečna potpora za studente koji studiraju u ostalim županijama, Zagrebu i inozemstvu.


Kulturni obzor

26. studenog 2013. , br. 497 || REGIONALNI TJEDNIK

kulturni obzor www.regionalni.com/kultura Zovite nas na 042/290-777

HNK Najavljujemo premijeru

I ti ljubav nekom daj, nova dječja predstava Djeca će uskoro moći u kazalište na novu premijeru! Specijalno za njih, varaždinski HNK je pripremio predstavu “I ti ljubav nekom daj”, koja će premijerno biti izvedena u subotu 30. studenog na velikoj sceni, s početkom u 17 sati. Redatelj Ladislav Vindakijević i glumačka postava (Ljiljana Bogojević, Zdenko Brlek, Hana Hegedušić...) predviđaju velik uspjeh ove predstave nastale na temelju teksta Vesne Parun originalnog naslova “Ponoćna ogrlica”. Govori o psima u azilu za životinje, koji priprema natjecanje ostavljenih ili izgubljenih ljubimaca. Tekst je prvi put dramatiziran kao radiodrama ‘70-ih, a kako izgleda

Vanji Cuculiću Nagrada Goran Merkaš za najbolji kazališni plakat Treći Bijenale kazališnog plakata svečano je otvoren u petak 16. studenog u varaždinskom HNK. Tom je prigodom proglašen i dobitnik Nagrade Goran Merkaš, koju je žiri Bijenala (ponovno) dodijelio Vanji Cuculiću. Najbolji plakat napravljen je za Čehovljevu kazališnu predstavu Platonov ili Drama bez naslova kazališta Gavella iz Zagreba. Nagrada se dodjeljuje samo

jednom autoru, pa je žiri u sastavu Marjan Varjačić, Darko Sačić i Marinko Prga imao težak zadatak, jer se među plakatima pristiglim na Bijenale mogu vidjeti doista izvanredni radovi. Nas su se dojmili plakati Slovenskog narodnog gledališča Drama Ljubljana, koje je radila Hrvatica Danijela Grgić. Izložba kazališnih plakata može se pogledati za radnog vremena blagajne HNK. (iv)

LUDBREG Ususret 8. Dana Mladena Kerstnera, autora Gruntovčana

Kerstner u Ludbregu

„„Već uobičajeno, ulaznice za sve predstave kojima se prikazuje svakodnevni život kajkavskoga kraja, bit će, očekuje se, razgrabljene. Cilj je predstaviti Kerstnera kao dijela gradskog identiteta Piše: višnja gotal visnjagotal@gmail.com

na sceni, djeca i njihovi roditelji moći će pogledati već na generalnoj probi u petak 29. studenog u 17 sati. - Očekujemo predstavu koja će dugo igrati - istakla je dramaturginja Vesna Kosec-Torjanac. (iv)

Izložba fotografija o nestajanju zaseoka Nestaju zaseoci Ravne gore. Na tu je činjenicu istoimenom izložbom odluč io u k azati Zlatko Smerke, koji će 2. prosinca u dvorani Vat ro g asnog doma u Va ra žd inu prezentirati svoje fotog r a f ije n a ko j i m a je zabilježio pučku graditeljsku baštinu našega kraja koja, nažalost, nestaje. Izložbom, koja počinje u 18.30 sati u Trenkovoj ulici 44, započinje

17

ujedno i serija planinarskih predavanja 57. Planinarski tjedan, koja će trajati do 6. prosinca. Predavanja orga n i z i r a Pla n i n a rsko društvo Ravna gora. Na izložbi fotograf ija Z lat ka Smerkea moći ćemo vidjeti trad iciona l ne kućice iz zaselaka Mački, Kolari, Bušnji i drugih, koji se nalaze u okolici Ravne gore, planine Varaždinske županije. (iv)

Svi se sjećamo Gruntovčana, Dudeka i Regice, Presvetlog i Cinobera. No puno je manje onih koji će znati da je za klasik hrvatske kulture scenarij napisao Ludbrežanin, Mladen Kerstner. No od kada se održava Ku lt u rna ma n i fest acija “Dani Mladena Kerstnera”, sve je više onih koji će znati odgovor na pitanje o scenaristu. Na priredbi s ciljem promoviranja kajkavske komedije nastupiti će 16 dramskih skupina odraslih glumaca amatera i pet dječjih. Za festival u organizaciji

Festival Mladen Kerstner nema uobičajeni natjecateljski karakter Pučkog otvorenog učilišta Dragutin Novak, koji od 2006. godine prati i Ministarstvo kulture, svake se godine traži karta više. Ulaznice su besplatne, a na ludbreškoj će se pozornici izmjenjivati kazališne družine i na humorističan način prikazivati svakodnevni život u kajkavskome kraju. Intrige, zavrzlame, prijevare – sve će to biti teme neke od predstava na priredbi koja se održava od 1998. godine, kada je na taj način prvi put proslav-

ljen 70. rođendan velikog ludbreškog komediografa, Mladena Kerstnera. - Iza poznatog Ludbrežanina ostao je bogat i raznovrstan opus, a namjera je vrednovanje Kerstnerovih djela na način na koja su to zaslužila. Ovaj istinski poznavatelj podravskih duša odveo nas je u svijet u kojemu ponekad moral ostaje samo na riječi, a spletke i podmetanja sastavnim su dijelom sva-

kodnevice. S druge je, pak, strane, idilično prikazao podravski zavičaj. Njegov i Gr u ntovč a n i klasično su djelo hrvatske kulture. istaknuo je dobar poznavatelj Kerstnerovih djela, gradonačelnik Ludbrega, Dubravko Bilić. Priča iz Gruntovca, koju nam je predstavio ovaj književnik, scenarist i promicatelj kajkavske književne riječi, komotno se može presli-

kati na današnje vrijeme. Korupcija, jal, sitničarenje i politikanstvo – sveprisutni su dijelovi naših života. Festival Mladen Kerstner nema uobičajeni natjecateljski karakter, a Branko Janušić u ime organizatora kaže kako se nada da će uz kajkavsku komediografiju i predstavljanja Kerstnera dijelom gradskog identiteta Ludbreg ostvariti uspješnu kulturnu prezentaciju.

Zaoštravanje uoči referenduma

Denis PERIČIĆ mr. sc.

Slažem se da Hrvatska ima važnijih briga od definicije braka. Slažem se da su neke izjave Željke Markić neprihvatljive. Slažem se i s tim da je na djelu homogenizacija konzervativnijeg dijela nacije oko Crkve i nekih stranaka, što može imati i loše posljedice. Ali ne mogu se složiti s tim da su baš svi pobornici referenduma zadrti, homofobi, glupani, zagovornici mržnje, nejednakosti i nepravde itd. A sve se to moglo čuti od – protivnika referenduma.

Koliko god „desni“ pretjeruju u nekim stavovima, toliko „lijevi“ upravo manijakalno, uz golemu podršku vlasti i bliskih medija, duboko nedemokratski, žučno i isključivo, vrijeđaju sve koji misle suprotno. Po njima su, valjda, svi koji će glasati „za“ isti kao Ante Pavelić. Ili barem kao Joe Šimunić. A nisu. Jer ljudi imaju pravo glasati kako god žele. Smiju biti „protiv“, ali smiju biti i „za“, zato jer je Europski sud za ljudska prava presudio da

pravo na istospolni brak ne ulazi u područje ljudskih prava i da svaka nacija to može posložiti kako hoće. Koliko god „desni“ imaju i nedemokratskih primisli, toliko su „lijevi“ uništili sav demokratski diskurs u koji se silno zaklinju. I time izazvali mnoge koji nemaju radikalne stavove (i koji nemaju ništa protiv da se dvije cure ili dva dečka vole sve dok se to ne naziva brakom) da izađu na referendum i glasaju „za“. I zato će referendum uspjeti: ne toliko zbog

agresivne kampanje „desnih“, koliko zbog kontraefekta koji će polučiti – agresivna kampanja „lijevih“! A možda se uzrujavamo bez veze? Možda je u pravu Romano Bolković kad kaže: „Riječ je o nagodbi sadašnje vlasti i Crkve. Crkvi se zajamčilo konzerviranje kršćanski posredovanog nazora na brak upisivanjem takve njegove definicije u Ustav, a vlast će ostati još mandat ista, uz potporu Crkve”. Ne znam. Ali znam kako ću glasati.


18

Duplerica

Kalifor nija u slikama

REGIONALNI TJEDNIK || 26. studenog 2013. , br. 497

ZA PAMĆENJE Tisa Šegović godinu je dana boravila u Kaliforniji i upoznala

Amerika bila i ostal

„„Jednogodišnji boravak u Americi Tisa smatra neprocjenjivim iskustvom. Stekla je brojne prij života, a posjetila je i doživjela brojna mjesta koja je dotada gledala samo na filmovima, među

Piše: IRENA HARAČI PINTARIĆ iharaci@regionalni.com

Ovako je obitelj Gamble iz Cottonwooda docekala Tisu na aerodromu

Tisa s maskotom svoje škole i uobicajenom razonodom Amerikanaca zvanom - rodeo

Tisa je posjetila sveuciliste za atleticare dva sata udaljeno od Cottonwooda

- Amerika je oduvijek bila moj san – tvrdi Tisa Šegović, učenica 3. razreda IB programa Prve varaždinske gimnazije, jedna od samo troje učenika iz Hrvatske koji su dobili priliku putem međunarodne razmjene Hrvatsko-američkog društva provesti godinu dana u jednoj od brojnih zemalja svijeta. Njezin san ostvario se prošlog ljeta kada je, nakon što je prošla testiranja i pripreme i čekala šest mjeseci, primila vijest da je pronađena obitelj kod koje će biti smještena, u Cottonwoodu u Kaliforniji.

Nema “bubanja”

- Bila sam među zadnjima koja je “upala” te godine u međunarodnu razmjenu i bila sam presretna, a tako je, zapravo, započela moja najbolja godina u životu! U samo tri dana sredili smo sve potrebne dokumente, spakirala sam kofere i krenula put Kalifornije – prisjeća se Tisa koja je u Cottonwood stigla u petak, a već u nedjelju pa k irala je torbu jer joj je u ponedjelja k počela nastava. - Još sa m praktički bila u šoku od puta i promjene vremenske zone, a već sam morala krenuti u ško- l u . No nisam imala nikakvih

U školi sam bila atrakcija, svi su se htjeli sa mnom družiti

Tipicno kalifornijsko pice italian soda i prvi Tisin izlet na ocean

Upravo ovdje u San Franciscu snimala se popularna TV serija “Puna kuca”

problema. Moja zamjenska obitelj, odnosno host mama i tata, Shahna i Jim Gamble te host brat i sestre, 20-godišnji Brandon, 24-godišnja Brittny i najmlađa Madelynn, na sve su me pripremili, pa sam se u školi brzo snašla i pronašla prijatelje. Amerikanci su zapravo jako ljubazni i vole strance, pa sam u školi bila prava atrakcija. Svi su se htjeli sa mnom družiti i pomagati mi – ispričala je Tisa kojoj su novi kolege bili Afroamerikanci, Azijati, Indijci, ali i tri djevojke iz Njemačke i jedna iz Slovačke, koje su također bile na razmjeni.

Njezina škola, Vest Valley High School, imala je 1500 učenika, a uz obavezne predmete, matematiku i engleski, sama je birala još četiri predmeta. Tako je učila trigonometriju, biologiju, umjetnost, grafički dizajn i ples. - A m e r ič k i sustav obrazovanja sasvim je drugačiji od našeg. Umjesto “bubanja”, puno je praktične nastave, pa smo tako

U Americi te kroz izazovne zadatke potaknu da naučiš potrebnu teoriju biologiju puno radili u prirodi, a u sklopu američke povijesti posjetili smo i kazalište u San Franciscu. Nastava počinje u 7.45, a završava u 14.33 sata i u tom periodu imali smo sat vremena odmora - ispričala je Tisa. Zanimljivo je, ističe, kako svaki učenik za vrijeme pauze može potražiti profesora i pitati ga za savjet i pomoć u učenju. - Profesori su jako prisni s učenicima i spremni pomoći, a tu su i savjetnici. Naša je škola imala tri savjetnika koji na početku godine sa svakim učenikom imaju savjetovanje kako bi im pomogli u odabiru predmeta u skladu s njihovim interesima. Testovi se pišu jednom mjesečno, s time da se na k r aju p olugodišta i na kraju godine piše veliki završni test. A li to nisu testovi kao u n a š em obrazovnom sustavu. Ne može se tamo dogoditi da se od učenika traži, primjerice, “definiraj difuziju”. Kod nas je princip “ne trebam razumjeti, važno je da znam”. U Americi te kroz razne zadatke, koji su izazovni, natjeraju da s razumijevanjem naučiš

teoriju – ispričala je Tisa koja ističe kako Amerikanci nisu glupi, kao što se to obično misli. - Riječ je o predrasudama. Mor a m priznati da sam i ja došla u Ameriku s tom predrasudom, no danas t vrdim da to uopće nije istina! Ima doista puno iznimnih osoba koje puno znaju i od kojih možeš puno toga naučiti – kaže gimnazijalka koju je boravak u Kaliforniji promijenio, stvorio neprocjenjiva prijateljstva i otvorio nove poglede na svijet. Nije bitno kakav si, kakvu odjeću nosiš, važno je kakva si osoba - poručuje Tisa.

(Ne)sigurna Amerika

No koliko god bila oduševljena Amerikom i Amerikancima, loša strana obećane zemlje je nasilje. Zbog toga je u SAD-u, kaže Tisa, normalno da se djeca školuju kod kuće, a obitelji radi sigurnosti posjeduju oružje.

Zbog ubojstva policajca jednom smo četiri sata bili zaključani u školi - Jednom se dogodilo ubojstvo policajca na raskrižju nedaleko škole, pa smo svi mi učenici bili zaključani u učionicama četiri sata. Užasan je to osjećaj, strah, neizvjesnost, ne znaš što se događa vani… Meni je to bilo neugodno iskustvo, no, nažalost, to je amer i č k i život i Amerikanci su na to navikli – ispričala je Tisa za koju to nije razlog da se ne vrati natrag u Kaliforniju. - Da se mene pita, vratila bih se odmah! Ovako, u Cottonwood prvo putujem na vjenčanje moje host sestre Brittny, a potom, iskreno se nadam, nakon mature na studij psihologije - priželjkuje mlada Varaždinka.

Tisa bi rado ponovno spakirala torbu

Tisa je za svoj 16. rođendan od obitelji kod koje je bila smještena dobila put u Las Vegas i to je bio, ističe, njezin najbolji provod u životu. Las Vegas je, kaže, svijet u malom – s automatima za igre na sreću na svakom koraku, čak i u WC-ima. U Las Vegasu postoje hoteli koji se zovu po svjetskim metropolama, pa tako dok šećete hotelom New York, New York zapravo šećete njegovim ulicama jer je oblikovan kao grad. Najviše joj se svidio Venice hotel po kojem se vozila gondolom. Osim Las Vegasa, Tisa je bila u San Franciscu, San Diegu, Santa Cruzu, a posjetila je i zloglasni Alcatraz.


VRTLARSTVO Varaždinska udruga Gredica organizira predavanje i razmjenu sjemenja

Kako u vrtu imati domaće sjeme?

Oba događanja koja se održavaju u subotu u 10 sati ujutro u palači Herzer su besplatna za javnost. Nakon polusatnog predavanja Silvije Kolar Fodor, sudionici će razmjenivati sjemenje Tekst: Višnja Gotal Varaždinska udruga “Gredica”, u suradnji s međimurskom udrugom Biovrt u subotu 30. studenog s početkom u 10 sati organizirat će predavanje na temu “Na s t a n a k, sk uplja nje i čuvanje domaćeg sjemena”. Na kon predavanja u palači Herzer, koje će voditi Silvija Kolar Fodor iz Biovrta, ljubitelji prirode i vrtlarenja, imat će priliku ra zmjenjiva nja domaćeg sjemenja dok građani koji nemaju sjeme za razmjenu do istog mogu doći i

donacijom za sjeme. Oba događanja su besplatna i otvorena za javnost. Na predavanju će biti pre-

Razmjena iskustava o uspješnom uzgoju za korištenje idućih godina zentirane tehnike skupljanja i oč uv a nja sjemenja svih vrsta koje uzgajamo u našim vrtovima. Predavačica Silvija Kolar Fodor osv rnut će se na g lav ne

obitelji biljaka i podijeliti svoja iskustva o uspješnom uzgoju, skupljanju i čuvanju sjemena za korištenje idućih godina. Građanima će biti prezentirana važnost spomenutih a k tiv nosti za budućnost čov ječa n st va. Va lja reći da je predavačica, Silvija Kolar-Fodor, predsjednica udruge “Biovrt – u skladu s prirodom” vrlo kompetentna osoba u svome “fahu”. Autor ic a je i nt er ne t ske stranice i tekstova na www. biovrt.com. Osim toga piše i tekstove z a r u br i k u “ B iov r t l a r i-

ca” u prilogu Vrt dnevnih nov i na, kolu m n i st ica je na por t a lu Nat u r a la .h r, autorica bloga “U skladu s prirodom” na Blogosferi Večernjeg lista, suradnica na por ta lu Sirova h ra na. hr, administratorica foruma Vrtlari. Ničega ne bi bilo da pr venst veno nije zaljubljenica u prirodu i dugogodišnja biovrtlarka. Udruga je u javnosti prepoznata ponajviše po uspješnom projektu društvenog vrta pod nazivom Čudesni v r tov i, koji okuplja v iše od 100 vrtlara s područja Varaždina.


2


3 PERADARSTVO U Varaždinu održana prva nacionalna izložba izvornih pasmina peradi

Kokoši hrvatice idu stopama purana – izvorna hrvatska pasmina na sve više gospodarstava!

Kolekcije purana i kokoši hrvatice predstavilo je 55 uzgajivača iz sedam županija. I dok su kolekcije purana prvorazredne, kod kokoši još ima odstupanja Tekst: Vesna Margetić-Slatki Foto: Ivan Agnezović

I

dok je zagorski puran već brendiran i nedavno promoviran i u Japanu, u Hrvatskoj sve veći interes vlada za uzgoj kokoši hr vatice. Pot vrdila je to pr va nacionalna izložba izvornih pasmina peradi koja je u nedjelju održana u Varaždinu: svoje kolekcije kokoši hrvatica i zagorskih purana predstavilo je 55 uzgajivača iz sedam županija, Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke, Virovitičko-podravske, Bjelovarsko-bilogorske i Sisačko-moslavačke županije. - Tržište iskazuje sve veći interes za izvornim pasminama i proizvodnjom na t rad iciona la n nači n. Uzgoj purana i kokoši hrvatice važan je za očuvanje biološke raznolikosti, ali predstavlja i značajnu gospoda rsk u v rijed nost – i st a k nu la je Gorda na Duvnjak, stručna savjetnica u Odjelu za male životinje Hr vatske poljoprivredne agencije, koja je prvu nacionalnu izložbu organizirala zajedno s Udrugom uzgajivača zagorskih purana, Udrugom uzgajivača kokoši hrvatica i Varaždinskom županijom, a pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede. Zanimljivo je da je bilo izloženo više kolekcija kokoši, u kupno 4 4 iz sv ih

sedam županija, dok su 37 kolekcija purana izložili uzgajivači iz tri županije, od čega je čak 21 kolekcija bila iz Varaždinske županije. – Jako sam zadovoljan izloženim kolekcijama, posebno kolekcijama purana. Kokoši ponešto odstupaju. Primjerice, neki uzgajivači su izložili pijetla iz jednog, a kokice iz drugog soja. To ne treba čuditi jer se na uzgoju purana selekcijski radi već 16 godina, dok je kod kokoši hr vatica uzgojno-selekcijski rad tek počeo. Ništa se ne može postići preko noći, no ova izložba, predavanja, uzgojno-selekcijski rad, ali i udruživanje uzgajivača sasvim će sigurno donijeti dobre rezultate i najbolje jedinke – istaknuo je prof. dr. sc. Zlatko Janječić s Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Zainteresirani za uzgoj izvornih pasmina mogu se javiti u Hrvatsku poljoprivrednu agenciju. Kad su u pitanju kokoši hrvatice, djelatnici Agencije obavljaju odabir i umatičavanje rasplodnih jata koje čini jedan pijetao i do deset kokoši istog soja. Za svaku rasplodnu životinju moguće je ostvariti 60 kuna poticaja. S druge strane, uzgajivači su matično jato dužni držati u uzgoju godinu dana, pratiti proizvodne pokazatelje te podatke dostavljati u Agenciju.

Kokoši hrvatice jarebičasto-zlatnog soja uzgajaju Jasenka i Marijan Kovačić iz Šemovca, a uz to imaju i farmu koza

Alan i Laura Sukačić s djedom su došli pogledati purane i kokoši

Ocjenjivanje: prof. Janječić jako je zadovoljan izloženim kolekcijama

NAGRADE Najuspješniji uzgajivači su za svoje kolekcije peradi primili nagrade za dostignuća u uzgoju

Kokoš hrvatica u nesenju jaja pobijedila još 1937!

Z

agorski puran se uzgaja u četiri soja – brončani, crni, sivi i svijetli, a pod selekcijskim obuhvatom je 2012. godine evidentirano 3.258 rasplodnih životinja u sedam županija. - Iako je zagorski puran tražen na tržištu, na njegovom uzgoju ne može se puno zaraditi. Nas vodi ljubav prema toj izvornoj pasmini, a ujedno želimo

pota k nuti m lade da se u što većem broju bave ovim poslom – istaknuo je Dragutin Medenjak, predsjednik Udruge uzgajivača zagorskih purana Varaždinske županije. Poput purana, i kokoši hrvatice uzgajaju se u četiri soja – crveni, crni, jarebičasto-zlatni i crnozlatni. Lani je bilo 1.419 rasplodnih životinja u čak 13 županija, a zbog sve većeg

interesa uzgajivača, matična populacija kokoši hrvatice je u stalnom porastu. Njihov uzgoj je počeo još 1917. godine, a najveći uspjeh ta je kokoš ostvarila 1937. na državnom dobru kraj Bačke Palanke. Ta je pasmina dala najbolje rezu lt ate i t ada dobila ime hrvatica. Nakon što je sve do 80-ih godina prošlog stoljeća uzgoj bio potpuno potisnut, pernate

hrvatice opet se vraćaju na gospodarstva. Najuspješniji uzgajivači su iz Varaždina s prve nacionalne izložbe iz vornih pasmina peradi kući otišli s nagradama za dostignuća u uzgoju. Prvu nagradu za kolekcije purana osvojili su: Snježana Cingu lin iz K ra ljevca na Sutli (brončani soj), Barica Husnjak iz Dubrave Križovljanske (crni soj), Milka Kle-

kar iz Hrastovljana (sivi soj) i Ivan Ščuric iz Križovljana Radovečkog (svijetli soj). Nagrade za najbolje kolekcije kokoši hrvatice primili su: Ivan Bakarić iz Ivanca (crveni soj) i Zlatko Herceg iz Sračinca (jarebičasto-zlatni soj), dok je Božidar Županić iz Klanjca kući otišao s dvije prve nagrade, za kolekcije kokoši hrvatica crno-zlatnog soja te crnog soja.


4


Duplerica

26. studenog 2013. , br. 497 || REGIONALNI TJEDNIK

dobre i loše strane obećane zemlje

la moj san

23

FOI Uspješno se predstavio na Smotri Sveučilišta u Zagrebu

jatelje, upoznala američku kulturu i način u kojima je San Francisco, Las Vegas, Alcatraz...

Od igrica do nagrada

„„Zadnjeg dana Smotre Sveučilišta u Zagrebu, varaždinskom FOI-ju je dodijeljeno priznanje u kategoriji komunikativnost i susretljivost Fakultet organizacije i informatike (FOI) i ove se godine uspješno predstavio na Smotri Sveučilišta u Zagrebu kojoj je glavni moto bio “Karijera bez granice”, a štand najpoznatijeg informatičkog fakulteta u Hrvatskoj posjetio je i sam predsjednik RH Ivo Josipović.

Brojne aktivnosti

Promotivni pult FOI-ja bio je odlično posjećen, kako zbog mnoštva zanimljivih aktivnosti koje su se na njemu odvijale, tako i zbog nagrada koje su posjetitelji mogli osvojiti. Na smotri, FOI su predstavljali Zoran Antolović, Tomislav Šulc, Suzana Rendulić i Daniela Kidjemet te Marina Grubeša kao predstavnica Studentskog zbora, a u pripremi igrica, brošura, videa i ostalih promotivnih aktivnosti i materijala sudjelovali su Alen Huskanović, Marko Alerić, Krešimir Varga i Dijana Grd. Osobito je važno istaknuti kako su cjelokupni

FOI-jev štand osmislili sami studenti, od dizajna do aktivnosti koje su se na njemu odvijale. Posjetitelji su, osim što su igrali videoigrice, iz prve ruke mogli saznati kako su one nastale od studenata koji su ih izradili. Uz to su učenici i svi ostali zainteresirani mogli saznati koji su

Svi su mogli iz prve ruke doznati kako je to studirati na FOI-ju studijski programi na FOI-ju, kako je studirati na FOI-ju, u koje je izvannastavne aktivnosti moguće uključiti se, što mogu kasnije, kakav je studentski život u Varaždinu. Uz studente, na promotivnom pultu FOI-ja bili su i djelatnici Izabela Oletić, Danijel Dadović, Filip Mamić, Petra Žugec i Katarina Pažur Aničić, dok su u pripremne aktivnosti bile uključene i asistentice Dijana Oreški i Zrinka Lacković. Prodekan

za nastavu, doc. dr. sc. Zlatko Erjavec sudjelovao je u službenom dijelu predstavljanja fakulteta, dok je dekan FOI-ja prof. dr. sc. Vjeran Strahonja moderirao tribinu pod nazivom “Razlikujemo li kompetencije?” Zadnjeg dana Smotre Sve-

učilišta u Zagrebu, FOI-ju je dodijeljeno priznanje u kategoriji komunikativnost i susretljivost. To je dokaz kako FOI ulaže puno truda u vlastito predstavljanje te u što bolju komunikaciju s učenicima srednjih škola i svojim budućim studentima.

SURADNJA Veleručilišta varaždin, Medijskog sveučilišta i Centra Alma Mater Europae

u i vratila se natrag u Kaliforniju na studij

TOČNO U MINUTU Za Amerikance je tipično da događaje zakazuju točno u minutu, ispričala je Tisa. Njoj je, primjerice, nastava završavala u 14.33 sati, a slično je s pozivnicama na događaje, čak se i počeci vjenčanja zakazuju točno u minutu. Osim školovanja kod kuće, na što se dosta obitelji odlučuje zbog izraženog nasilja u školama, dosta Amerikanaca i radi od kuće. Dok je u Hrvatskoj to nevjerojatno, u SAD-u je to, kaže Tisa, nešto sasvim uobičajeno. Primjerice, Tisina mama domaćica radila je u odjelu za krađe kreditnih kartica jedne banke, a svoj je posao svakodnevno radila putem računala od kuće.

Svi Ameriku poznajemo preko filmova, gdje je sve idilično, ali tako doista i jest u stvarnom životu. Amerikanci rade do 17 sati i prvo što naprave dok dođu kući je kuhanje večere, najvažnijeg i najobilnijeg obroka u danu. Tamo je normalno u 23 sata malo „gricnuti“ krumpir, u ponoć ako ogladnite piletinu, a u tri sata ujutro pojesti krafnu! Činjenica jest da se mnogi Amerikanci hrane jako nezdravo, a zbog ovakvog ritma i sama sam dobila nekoliko kilograma! Nemaju neku tradicionalnu hranu jer imaju utjecaj brojnih svjetskih kuhinja, no za piletinu u naranči svi znaju i svi je jedu.

VELV i Medijsko streme ka Europi „„Suradnja će omogućiti uključivanje u europske projekte, pristup EU fondovima te usavršavanje profestora i studenata - istaknuo je Milković, dekan i rektor

Veleučilište u Varaždinu (VELV), Medijsko sveučilište i Europski centar Sveučilišta Alma Mater Europae iz Maribora potpisali su Ugovor o međunarodnoj suradnji te suradnji kroz program Erasmus za aktualnu akademsku godinu.

Za budućnost

Ugovor su u ime institucija potpisali prof. dr. Ludvik Toplak i rektor Medijskog sveučilišta i dekan Veleučilišta prof. dr. sc. Marin Milković. - Ova suradnja omogućit će još kvalitetnije uključivanje naših institucija u europske razvojne projekte, pristup europskim fondovima, usavršavanje nastavnika i studenata te niz drugih mogućih oblika suradnje - istaknuo je Milković. Ovom suradnjom planira

se podići kvaliteta postojećih studija Medijskog sveučilišta, odnosno Veleučilišta u Varaždinu, no to je bilo u planu i bez ovog ugovora. - Kada je riječ o stručnim studijima, razvojem sveučilišta planiramo podizanje pojedinih stručnih studija na sveučilišnu razinu, kao i pokretanje novih studija na preddiplomskoj, diplomskoj i postdiplomskoj

razini, no ono se neće dogoditi odmah po okončanju integracije - poručili su s VELV-a. Navode kako sveučilišta mogu izvoditi stručne studije, pa će i buduće sveučilište nastaviti izvoditi postojeće stručne studije do trenutka dok se ne stvore potreba i uvjeti za podizanje pojedinih studija na sveučilišnu razinu. Inače, Sveučilište Alma Mater

Europae osnovala je Europska akademija znanosti i umjetnosti u sklopu koje djeluje više od 1500 znanstvenika i umjetnika, među kojima i 29 dobitnika Nobelove nagrade. Alma Mater Europea je svojim djelovanjem orijentirana na Podunavsku regiju, pa će suradnja s Medijskim sveučilištem i Veleučilištem u Varaždinu geografski i po strukturi studijskih programa omogućiti kvalitetno partnerstvo. Alma Mater Europea – Europski centar u Mariboru ima akreditirane studijske programe na sva tri bolonjska stupnja (preddiplomski, diplomski, i doktorski studij) iz Sestrinstva, Fizioterapije, Socijalne gerontologije, Upravljanja poslovnim sustavima, Financijskim uslugama, Ekoremediaciji i Europskim poslovnim studijima. (ihr)


24

Sport

REGIONALNI TJEDNIK || 26. studenog 2013. , br. 497

Martini Štefinec dva srebra

sport

Bazen Višnjik u Zadru bio je domaćin drugog ovogodišnjeg natjecanja Mini Grand Prix za kategorije kadeta i mlađih kadeta. Na natjecanju je nastupilo 232 natjecatelja iz 17 klubova, među kojima i pet članova Baroka: Martina Štefinec, Mirta Vučetić, Jakov Igrec, Nikola Briški i Luka Cvetko. Veliki uspjeh u jakoj konkurenciji ostvarila je Martina Štefinec koja se u utrkama 100 i 200 prsno okitila srebrom. Osim toga, Martina je bila 6. na 400 slobodno, a 9. na 200 mješovito. Jakov Igrec plasirao se na 5. mjesto u utrci 400 mješovito. Dobre rezultate u Zadru ostvarili su i Nikola Briški, Luka Cvetko i Mirta Vučetić.

www.regionalni.com/sport Zovite nas na 042/290-777

Kaj kup Ivanec 2014. počet će 30. studenog 2013. u poslijepodnevnim satima. Ovaj popularni malonogometni turnir se održava u seniorskoj i veteranskoj kategoriji. Javno izvlačenje skupina bit će 27. 11. u 18 sati u amfiteatru Srednje škole Ivanec.

NOGOMET Počelo preoblikovanje NK Varaždin u sportsko dioničko društvo

U Križevcima je održan 1. međunarodni karate turnir „Križevci Open 2013“. Nastupilo je 450 natjecatelja iz 60-ak klubova iz Mađarske i Hrvatske, a među njima i KK Varaždin. Luka Salihović osvojio je 3. mj, Lovro Rozman osvojio je 1. mj, Tibor Kovačić osvojio je 1. mj, Ante Tadić osvojio je 1. mj, Mislav Mlinarec osvojio je 3. mj, Enes Garibović osvojio je 3. mj, Ivona Ciglar osvojila je 3. mj, Tara Nikolić osvojila je 1. mj, Jelena Puzak osvojila je 3. mj, Elma Garibović osvojila je 1. mj. i 3. mj u apsolutnoj kategoriji kadetkinja.

Grad Varaždin preuzima 8 milijuna kuna potraživanja „„Osim toga Grad Varaždin će otkupiti dionice u prvom krugu u iznosu od milijun kuna, a sredstva će osigurati u Proračunu Grada za sljedeću godinu Piše: Damir IvanČić damir@regionalni.com

Na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća očekuje se da će se prihvatiti Odluka o sudjelovanju Grada Varaždina u preoblikovanju NK Varaždin. Grad Varaždin tako će aktivno sudjelovati u preoblikovanju NK Varaždin u sportsko dioničko društvo.

Vlasništvo

21. studenog Mario Agatić, član Fight Cluba Kovačić, na profesionalnoj priredbi Heroes Gate u meču po full Muay thai pravilima ,gdje su dozvoljeni udarci koljenima i laktovima, pobijedio je svjetskog muay thai prvaka Jirka “Aplik” Apeltauera. Nakon dinamične i vrlo atraktivne borbe Mario odnosi pobjedu 3:0. Više od 3000 gledatelja uživalo je u atraktivnoj borbi.

Odluka obuhvaća davanje na korištenje nogometnog stadiona Varteks NK Varaždin, upis i uplatu svih dionica u prvom krugu upisa uplatom od 1 milijun kuna i procijenjenom vrijednosti prava korištenja nogometnog stadiona Varteks, te podno-

Odlukom Skupštine kluba započet je postupak obaveznog preoblikovanja šenje zahtjeva gradonačelnika Ministarstvu financija za preuzimanje potraživanja RH u iznosu od 8.526.959 kn prema NK Varaždin i na pretvaranje navedenog iznosa u ulog Grada Varaždina temeljni kapital sportskog dioničkog društva. Potrebni milijun kuna osigurat će se u

GRADSKA SPORTSKA DVORANA 27.11.2013. - mala dvorana - OK Varaždin Volley - OK Cestica u 20,00 sati - kuglana - KK Obrtnik 2011 - KK Ivančica u 20,00 sati 29.11.2013. - kuglana - KK Željezničar Vž - KK Koprivnica u 18,00 sati 30.11.2013. - mala dvorana - 9. međunarodni karate turnir “Sv. Nikola” u 10,00 sati - kuglana - kuglačka utakmica KK Lepoglava - KK Sirela u 14,00 sati 01.12.2013. - mala dvorana - OK Varaždin Volley - OK Ivanec - OK Cestica u 10,00 sati - GRK Varaždin 2 - RK Nedelišće u 16,00 sati - OK Varaždin Volley - OK Kaštel Pribislavec - seniorke u 19,00 sati - kuglačka utakmica OK Varteks - OK Prosvjetar u 10,00 sati

Znači li pretvorba NK Varaždin i povratak poznatih varaždinskih nogometaša u matični klub?

Proračunu Grada za sljedeću godinu.

Važnost

U obrazloženju Odluke piše da NK Varaždin predstavlja bitan segment sportskog života u Varažd i nu na temelju spor tskih rezultata koje je Klub ostvario u svojoj povijesti, dugogodišnjeg rada s generacijama mladih te

mnogobrojnog članstva. „Nepovoljne okolnosti u gospoda rst v u i ma le su nažalost snažan utjecaj i na sportsku djelatnost što se odrazilo i na Nogometni klub Varaždin koji je u proteklim godinama bilježio sve veći porast nepodmirenih potraživanja.“ Prema Zakonu o sportu postoje uvjeti i obveza za preoblikovanje u sportsko

dioničko društvo. Tako je

Grad će sudjelovati sa 9,5 milijuna kuna u temeljnom kapitalu sportskog dioničkog društva Odlukom Skupštine kluba započet post upa k oba-

veznog preobl i kova nja. Financijska potraživanja mogu se riješiti na predložen način na temelju članaka iz Zakona o sportu, piše u obrazloženju. Ukoliko se ovakva Odluka donese NK Varaždin sportsko dioničko društvo postat će pravni sljedbenik sportskog kluba – udruge za natjecanje koja se preoblikovala.

Dabrovi u Graberju riješili i Medveščak Susret 12. kola Premijer lige između momčadi GRK Varaždina i RK Medveščak NFD odigran je u punoj dvorani Graberje. Na tom mjestu odigrane su neki od sjajnih rukometnih susreta, a i subotnji susret protiv Medveščaka je bio vrlo uzbudljiv, no lider tablice je na kraju pobijedio 33:27 (16:16). Susret su bolje otvorili gostujući rukometaši koji su

poveli već u prvoj minuti susreta preko Marinčića. Ubrzo stiže odgovor domaćina te sa dva uzastopna gola preuzima vodstvo. U 13. minuti Dabrovi prvi puta u susretu vode s dva gola prednosti, za 10:8 zabio je Ante Tokić. Do kraja prvog poluvremena to je ujedno bilo i posljednje vodstvo domaćina, jer inicijativu preuzimaju gostujući igrači koji spretnije

pronalaze put prema domaćem golu. Na odmor se odlazi neriješeno, 16:16. Početak drugog poluvremena ponudio je nastavak igre gol za golom. U 40. minuti Jurica Vidaček poravnava rezultat na 21:21. U predstojećim minutama Dabrovi pokazuju zašto su vodeća ekipa prvenstva te sa različitih pozicija grade pobjedu, a raspoloženi Balent zaključava

svoja vrata. Utakmica završava sa 6 golova prednosti ekipe Varaždina, 33:27. - Naša pobjeda je danas zaslužena, a rezultat možda ne odražava prvo stanje stvari na parketu. Medveščak se odlično držao veći dio utakmice, no na kraju smo ipak riješili susret u našu korist – istaknuo je Alan Belko, trener Varaždina. Dabrovi u 13. kolu odlaze u goste u Umag.


Sport

26. studenog 2013. , br. 497 || REGIONALNI TJEDNIK

25

30.11.

Grafičaru finale Sjever - Istok U finalu sektora Sjever - Istok, Kupa Krešimir Ćosić u Ludbregu je domaći Grafičar pobijedio ekipu Požege 109:82. U uzavreloj atmosferi ludbreške gradske sportske dvorane pred više od 300 gledatelja domaći košarkaši ostvarili su novu vrijednu pobjedu. Nakon prvih desetak minuta vodili su 26:20, na kraju prvog poluvremena bilo je 47:33. Početak drugog dijela utakmice ponovo odlazi u korist Ludbrežana, koji ostvaruju prednost i trideset koševa razlike. Od domaćih igrača izdvaja se Vilim Poljak s postignutih 27 koševa, ali i svi ostali su bili na vrhunskoj razini. Sljedeći protivnik u Kupu Ludbrežana bit će ekipa Gorice.

u organizaciji Sportskog plesnog kluba “ Varaždin” u Sportskoj dvorani u Graberju održat će se najznačajnije i najcjenjenije plesno natjecanje u Hrvatskoj – Croatia Open Varaždin 2013.

PLIVANJE PK Varaždin uskoro obilježava 10. godišnjicu osnivanja i rada

Dominantne Kosi i Petric

PK Varaždin natječe se u 4. regiji Hrvatskog plivačkog saveza i radi sa pedesetak mladih plivača od 5 do 15 godina starosti

Mala i čvrsta ekipa koja sudjeluje na natjecanjima „„Klub djeluje u četiri grupe: obuku neplivača, početnike, rekreaciju i natjecatelje Piše: Damir IvanČić damir@regionalni.com

Plivački klub Varaždin osnovan je 1. travnja 2004. godine, a s radom je počeo u travnju 2005. godine, od prvog dana otvorenja Varaždinskih bazena. Tri godine je djelovao kao jedini plivački klub u Varaždinu te s ponosom ističu kako će iduća godina biti 10. obljetnica rada kluba.

Organizacija

Klub trenutno broji 50-ak djece, uglavnom od 5 do 15

godina, koja su svrstana u četiri grupe: obuku neplivača, početnike, rekreaciju i natjecatelje. S obzirom na

Kad je plivanje više od sporta - slogan je to kluba koji radi u četiri grupe mladih broj članova, PK Varaždin je relativno mali klub, no upravo to omogućava individualan pristup svakom

djetetu i intimniju atmosferu unutar kluba. Obuka neplivača provodi se tijekom cijele godine, a pohađaju je djeca od 5 godina pa nadalje. Kad dijete nauči plivati ima mogućnost dalje nastaviti trenirati, bilo rekreativno ili natjecateljski. U veljači iduće godine krenut će s radom nova grupa za naše najmlađe.

Druženje

- Trenutno se orijentiramo na natjecanja unutar naše 4. regije Hrvatskog

plivačkog saveza jer nemamo sponzora i financiramo se isključivo od članarina te roditelja koji samostalno snose troškove prijevoza, kotizacija i smještaja prilikom natjecanja, a ti tropškovi često nisu mali. No, unatoč tome, kao mala ali čvrsta ekipa prisutni smo na natjecanjima, družimo se, stječemo nova iskustva i djelujemo u skladu s našim sloganom: Kad je plivanje više od sporta! istaknula je jedina trenerica u klubu Irena Srdarević, mag. kineziologije.

GIMNASTIKA Tri bronce za Varaždince na PH u višeboju i pojedinačno

Nezgode su smanjile rezultate

Članovi GK Vindija na PH u Ogulinu

U organizaciji GK Ogulin održano je državno prvenstvo u sportskoj gimnastici, višebojsko i pojedinačno, kao i završnica višebojskog b i c programa. Za GK Vindiju nastupilo je deset gimnastičara i gimnastičarki, od čega 6 u a fig programu te 4 u b programu. U juniorskoj konkurenciji, na najljepši način medaljom je obilježio povratak nakon velike ozljede ramena i operacije, Matija Vugrinec, koji je tek prije koji mjesec završio s postoperativnim tretmanom te je samo s najsigurnijim elementima. U

kadetskom a programu Mateo Žugec s najjačom vježbom na prvenstvu, no na žalost uz dva pada, i dalje ostaje na postolju te osvaja utješnu broncu, dok njegov klupski kolega Marko Sambolec, isto tako s jednim padom, zauzima 5. mjesto. Vinko Kirinić je na kraju vježbe nažalost zapeo nogom. Kod kadetkinja fig a Rahela Lešćak glatko je osvojila broncu s nekoliko sitnih pogrešaka na tlu. Varaždinske gimnastičare su za natjecanje spremili trener Ivan Oskoruš i Emil Šanjek te u ulozi suca prvi put Luka Tuđan.

Članovi Kickboksing kluba Mladost iz Varaždina nastupili su na međunarodnom natjecanju 15. Otvoreno prvenstvo u kickboksingu u Kutini. Seniorke Marija Kosi i Marija Petric svladale su sve svoje protivnice dominirajući u svim borbama i osvojivši prva mjesta u najtvrđim disciplinama low kick. Marija Kosi u kategoriji do 65 kg, u finalu je svladala protivnicu iz požeškog Bushida: Teu Scaniu Đakić, dok je Marija Petric u kategoriji do 56 kg svladala protivnicu iz Zagreba: Dariju Popović iz Titan Gyma. Mladi junior Tomislav Jalšovečki odličnim je borbama došao do finala, Petra Jalšovečki u kategoriji do 56 kg nije uspjela protiv borbene protivnice iako je pružala jako dobar otpor te se uspjela izboriti na poziciju za treće mjesto, Kristina Sokolić u kategoriji do 56 kg poražena je u kvalifikacijama.

Amaterski MMA turnir održat će se 30. studenog u Lumini centru s početkom u 12:00 sati. Hrvatski savez slobodne borbe (HSSB), začetnik i organizator s najdužom tradicijom organiziranja amaterskih MMA turnira i ove godine organizira tradicionalni Kneginec challenge 2013 i to u Lumini centru. Ovogodišnji Kneginec challenge je poseban jer HSSB, osim medalja, ima pravo podijeliti i direktne poziv-

nice za profesionalni FFC (Final Fight Championship). Na turniru mogu sudjelovati strani i domaći državljani.

Dvostruka pobjeda za Lešić Drugi ovosezonski turnir iz Masters serije Hrvatskog pikado saveza održan je u subotu 23. studenoga u Sportskom centru Rehlicki u Slavonskom Brodu. Vlatka Lešić slavila je u obje pojedinačne discipline i tako učvrstila vodstvo u ukupnom po- Vlatka Lešić, Jasna Šegvić i Darija Balen retku Masters liste. Vlatka Lešić je uvjerljivo slavila u 501 MO gdje je nadigrala Ivanku Maršić Šeketa, Hanu Jurjako, Anu Mamut te dva puta Jasnu Šegvić, prvo u finalu desne strane i potom još jednom u velikom finalu. U Cricketu je bilo malo teže jer je nakon pobjeda protiv Darije Balen i Kristine Ćirić stigao poraz od Tanje Perić,ali Vlatku to nije omelo, na lijevoj strani je nanizala pobjede protiv Đurđice Delić, Rine Radun i Josipe Radić i tako se vratila u veliko finale gdje je dva puta nadigrala Perić i uzvratila joj za jedini poraz. Tako je dodatno učvrstila svoje vodstvo u ukupnom poretku Masters liste i najavila pohod na njezin treći naslov ukupne pobjednice Masters serije HPS-a nakon što je slavila u sezonama 2007/08. i 2008/09. Kod seniora su prema već ustaljenom običaju slavili Vladimir Lešić u 501 DO i Boris Krčmar u Cricketu. Pažnju je na sebe odličnim nastupom skrenuo Alan Ljubić koji je bio drugi u 501 DO i treći u Cricketu.


26

Oglasi

REGIONALNI TJEDNIK || 26. studenog 2013. , br. 497

Temeljem zaključka Trgovačkog suda u Varaždinu broj 5 St-318/12-41 od 13.11.2013. godine, stečajni upravitelj društva KREŠIMIR PROJEKT d.o.o. „u stečaju“ Varaždin, J. Draškovića 2, oglašava:

PRODAJU NEKRETNINA STEČAJNOG DUŽNIKA 1. JAVNOM DRAŽBOM 1. Prodaje se nekretnina stečajnog dužnika KREŠIMIR PROJEKT d.o.o. „u stečaju“ Varaždin, J. Draškovića 2, OIB: 57689615125 u stečajnom postupku primjenom pravila o ovrsi na nekretnini i to: - nekretnina upisana u zk.ul.br. 3266 k.o. Kneginec čk.br. 362/52 Oranica sa 2834 m2 i nekretnina upisana u zk.ul.br. 3362 k.o. Kneginec čk.br. 330/20 Livada Cvilenke sa 2776 m2 u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Varaždinu. Početna cijena nekretnina iznosi 1.190.060,00 kn 2. NAČIN PRODAJE Ročište za prodaju prvom usmenom javnom dražbom, održat će se u zgradi Trgovačkog suda u Varaždinu, B. Radića 2, soba 232, 2. kat, 8. siječnja 2013. godine u 12,00 sati. 3. Nekretnine navedene pod I. ovog rješenja opterećene su razlučnim pravom za korist HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Zagreb i REPUBLIKE HRVATSKE, MINISTARSTVA FINANCIJA, POREZNA UPRAVA, PODRUČNI URED VARAŽDIN. 4. UVJETI PRODAJE a) Nekretnine iz točke 1. ovog zaključka prodavat će se kao cjelina. b) Nekretnine iz točke 1. zaključka o prodaji na prvoj javnoj dražbi ne mogu se prodati ispod početne cijene navedene u točci 1. zaključka o prodaji. c) Prodajom nekretnina brišu se svi tereti na istima. d) Sve poreze i pristojbe vezane za prodaju nekretnina snosi kupac. e) Kao kupci mogu sudjelovati samo osobe koje su najkasnije tri dana prije ročišta za dražbu uplatili jamčevinu u iznosu od 5% od utvrđene vrijednosti nekretnina, koja se uplaćuje na račun stečajnog dužnika broj HR3923400091190020456, otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb te uz poziv na broj ST 318-12. Potvrdu o uplati jamčevine svaki sudionik dužan je predočiti na dražbi prije početka dražbe. f) Osobe koje ne uplate jamčevinu neće moći

sudjelovati u dražbi. g) Sudionik čija će ponuda biti prihvaćena, jamčevina će se uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim sudionicima će biti vraćena najkasnije u roku od 8 dana. h) Jamčevinu nisu dužni položiti razlučni vjerovnici. i) Kupac je dužan uplatiti razliku između uplaćene jamčevine i postignute kupoprodajne cijene u roku od 30 dana od pravomoćnosti rješenja o dosudi. Ako kupac u tom roku ne položi kupovninu, sud će posebnim rješenjem odrediti prodaju nevažećom i odrediti novu prodaju. j) Nekretnine će se rješenjem o dosudi dosuditi kupcu koji ponudi najpovoljniju cijenu. Nekretnine će se dosuditi i kupcima koji su ponudili nižu cijenu prema veličini ponuđene cijene, ako kupci koji su ponudili veću cijenu ne polože kupovninu u roku iz ovog zaključka. k) U rješenju o dosudi nekretnina, sud će odrediti da će se nakon pravomoćnosti toga rješenja i nakon što kupac položi kupovninu u zemljišnim knjigama upisati u njegovu korist pravo vlasništva na dosuđenim nekretninama te brisati terete na nekretninama. l) Nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi i nakon što kupac položi kupovninu, sud će donijeti zaključak o predaji nekretnina kupcu, čime kupac stupa u posjed istih. m) Ako kupac radi plaćanja kupovne cijene treba uzeti kredit, sud će na prijedlog kupca već u rješenju o dosudi odrediti da će se nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi te pošto kupovnina bude položena, u zemljišnim knjigama prilikom upisa prava vlasništva u korist kupca upisati i založno pravo na nekretninama radi osiguranja tražbine po osnovi kredita, u korist davatelja kredita u skladu sa sporazumom o osiguranju. n) Prodaja se provodi po načelu „viđeno – kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca. Zainteresirane osobe mogu razgledati predmetne nekretnine, te dokumentaciju koja se odnosi na ovu imovinu uz prethodni dogovor s stečajnim upraviteljem na broj telefona 098/407-337.

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD NOVI MAROF GRADONAČELNIK KLASA: 944-01/13-01/07 URBROJ: 2186-022-02-13-4 Novi Marof, 22. studenoga 2013.

OBAVIJEST o Natječaju o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Novog Marofa čkbr. 4089/29 k.o. Bela Gradonačelnik Grada Novog Marofa raspisao je dana 22. studenoga 2013. godine Natječaj o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Novog Marofa čkbr. 4089/29 Oranica Podolnica u Filipiću sa 63 čhv upis u z.k.ul 1802 k.o. Bela. Zemljištem se raspolaže u stanju «viđeno-kupljeno». Kupac zemljišta je obvezan osigurati pravo staze preko čkbr. 4089/29 k.o. Bela svakodobnim vlasnicima čkbr. 4087/8 i čkbr. 4087/2 k.o. Bela, a koje pravo nije upisano u zemljišnoj knjizi. Lokacija zemljišta: u naselju Filipići, iza kućnog broja 11, uz asfaltiranu prometnicu. Namjena zemljišta: zemljište se nalazi izvan granica građevinskog područja te na njemu nije dozvoljena gradnja. Početna cijena zemljišta je: 45,00 kn/m2, tj. 10.215,00 kn (slovima:desettisućadvijestopetnaest kuna). Iznos jamčevine je: 10% od ukupne početne cijene zemljišta tj. 1.021,50 kn (slovima: tisućudvadesetjednu kunu pedeset lipa). Jamčevina se uplaćuje na IBAN: HR8424890041828900008, Proračun Grada Novog Marofa, poziv na broj 68 7706-0IB. Izabranom ponuditelju jamčevina će se uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalima će se vratiti u roku 8 dana po izvršenom odabiru. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske, zatim pravne osobe koje imaju sjedište i obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj te strane osobe sukladno uvjetima predviđenim odgovarajućim propisima RH. Na natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje imaju nepodmirene obveze prema Gradu Novom Marofu i Državnom proračunu. Natječaj se provodi putem zatvorenih pisanih ponuda koje se mogu podnijeti u roku od 30 dana od dana objave obavijesti o natječaju u 7 Plus “Regionalnom tjedniku”, a cjelokupni tekst natječaja objavljen je na Oglasnoj ploči i na web stranicama Grada Novog Marofa (www.novi-marof.hr). Tekst natječaja i sve dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, stambeno-komunalne i imovinsko pravne poslove Grada Novog Marofa, Trg hrvatske državnosti br.1, soba br.9 ili na telefon 042 205-151. GRADONAČELNIK mr.sc. Darko Hrenić, dipl. ing.


26. studenog 2013. , br. 497 || REGIONALNI TJEDNIK

Oglasi

27


28

Zdravlje

REGIONALNI TJEDNIK || 26. studenog 2013. , br. 497

zdravlje www.regionalni.com/ znanost/medicina Zovite nas na 042/290-777

U četvrtak besplatna predavanja o karcinomu Što možemo učiniti da spriječimo rak debelog crijeva te kako se dijagnosticira i liječi, odnosno operira rak štitnjače? Na ta pitanja odgovore će dati liječnici Opće bolnice Varaždin ovaj četvrtak, 28. studenoga, na šestom Danu prevencije karcinoma u Varaždinskoj županiji. U Županijskoj palači će

gologije. Specijalist interne medicine dr. Bojan Marijani će pak građanima dati savjete što mogu sami učiniti, a što uz pomoć liječnika da bi spriječili obolijevanje od raka debelog crijeva. Dan prevencije karcinoma organiziraju Županijska liga protiv raka i Opća bolnica Varaždin pod pokrovitelj-

od 17 do 19 sati biti održana tri predavanja na koja je ulaz besplatan. O smjernicama za dijagnostiku i liječenje karcinoma štitne žlijezde govorit će dr. Karmen Marija Jelaković, specijalist nuklearne medicine, a o operativnom tretmanu tumora štitne žlijezde dr. Davor Skok, specijalist otorinolarin-

stvom Varaždinske županije. - Karcinomi su drugi vodeći uzrok smrtnosti u Varaždinskoj županiji i zbog toga je ova tradicionalna akcija opravdana i važna. U 2011. godini je od raka umrlo 538 osoba, a to je svaki četvrti stanovnik naše županije – istaknuo je dožupan Alen Kišić.

DOZNAJEMO Poznati bioenergetičar Boris Buden i Slavko Sambolec dosad su pomogli mnogima

Snagom i moći bioenergije iznenađena čak i liječnica! - Htjela bih pohvaliti bioenergetičare Slavka i Borisa zbog njihove požrtvovnosti i znanja koje dijele s prijateljima u ozdravljenju. Umirovljena sam liječnica i naglašavam da ovo nije reklama, već istina o gospodi Slavku i Borisu koji zaista pomažu ljudima. Skrenula bih pažnju kolegama u Hrvatskoj da ne gledaju samo svoju stranu klasične medicine, već da se malo okrenu prema alternativnoj medicini i podrže ljude koje se njome bave. Alternativna medicina kod nas je velika nepoznanca, a i sumnjičavo se gleda na nju, no u Hrvatskoj postoje velika udruženja koja su priznata od Ministarstva zdravlja. Smatram da treba podržati ljude koji se bave alternativnom medicinom – priča 73 godišnja liječnica koja je cijeli svoj radni vijek provela u Zagrebu, a sada živi u Varaždinu, koja je i sama potražila pomoć kod Slavka i Borisa.

Vjerujte, oni pomažu!

- Imala sam problema s kralježnicom i zglobovima. Za Slavka i Borisa saznala sam od nećakinje koja mi je rekla za njih dok su još radili u Čakovcu. Odlučila sam napraviti tretmane koje su mi odredili i sad se osjećam puno, puno bolje. Nažalost, ne mogu reći svoje ime i prezime jer ipak sam se cijeli život bavila klasičnom medicinom, pa nisam vjerovala u bioenergiju. No sada vjerujem. Ne znam kako bi moji kolege reagirali na to, ali iskrena

plaćeni oglas

„„- Nažalost, ne mogu reći svoje ime i prezime jer ipak sam se cijeli život bavila klasičnom medicinom, pa nisam vjerovala u bioenergiju. No sada vjerujem. Slavka i Borisa preporučam svima – poručila je 73-godišnja liječnica u mirovini

Mirjana Pravica-Kurilić

Ivo Križanec iz Hrastovskog kraj Ludbrega kojem se zdravstveno stanje nakon terapija kod Slavka i Borisa drastično poboljšalo.

Bolovi nestali

SLAVKO I BORIS SADA SU NA NOVOJ ADRESI U Ulici Ive Režeka 1 u Varaždinu. Već danas rezervirajte svoj termin. Nazovite nas na brojeve telefona 099/506-04-09 (Boris) ili 091/723-79-40 (Slavko). sam i stvarno su mi Slavko i Boris jako pomogli – iskreno priznaje umirovljena liječnica koja smatra da bi sadašnji zdravstveni sustav trebao prihvatiti sve dobro iz alternativne medicine što pomaže oboljelim ljudima. - Dosadašnja ispitivanja u svijetu pokazala su da su alternativna medicina, bioenergija i druge metode značajni faktor za ostvarivanje programa zdravlja na Zapadu, a postoje čak škole, fakulteti i zdravstvene ustanove koje se bave tim područjima. Treba naglasiti da se

alternativnu medicinu ne smije uspoređivati s magijom, šarlatanima i misticizmom. U ime alternativne medicine Svjetska

Već nakon jedne odrađene terapije bolovi su se smanjili, ističe Ivo Križanec zdravstvena organizacija definira tradicionalnu medicinu kao zbir cjelokupnog znanja

čovječanstva, neovisno o tome može li se ona objasniti ili ne, koja se koriste u dijagnosticiranju, sprečavanju i ostvarivanju fizičkog, mentalnog i socijalnog zdravlja. Tradicionalna medicina također se može smatrati čvrstom integracijom dinamičnog alternativnog znanja i iskustva. Stoga podržavam bioenergetičare Slavka i Borisa u njihovom radu, jednako kao i njihovu požrtvovnost i humanost, o čemu svjedoče brojni ljudi kojima su pomogli – ističe liječnica. A među njima je i 58-godišnji

Pomažu kod glavobolje, išijasa, migrene, bronhitisa, pušenja... Varaždinski bioenergetičari Slavko i Boris postižu vrhunske rezultate u kratkom vremenu bioenergijom, akupresurom, hipnozom, kiropraktikom, EFT-metodom te indijskoturskom metodom koju jedino oni rade na ovom području. - Najbolje je da se ljudi prvo jave za pomoć liječnicima klasične medicine, a ukoliko klasična medicina ne uspijeva u liječenju pojedinih bolesti, obratite se nama – savjetuju. Zahvaljujući sposobnostima koje su im date i dugogodišnjoj edukaciji, Slavko i Boris pomažu kod bolesti kralježnice, glavobolje,

išijasa, migrene, psihičkih poteškoća, cirularnih problema, bronhitisa, asme, alkoholizma, pretilosti, mucanja, strahova, depresije, škripanja zubima, grickanja noktiju, pušenja i niza drugih problema koji se tiču svakodnevnih problema. - Međutim, ne možemo pomoći kod epilepsije, šizofrenije, Alzheimerove bolesti, raka, leukemije i paralize – ističu Slavko i Boris koji su bioenergijom nadareni od rođenja. Različitih su sposobnosti i različitih darova, a cilj im je isti: pomoći svima koji zatraže pomoć kroz alternativni način liječenja.

- Radim u građevini. Volim svoj posao, iako je fizički dosta naporan. Ne znam da li mi se uključio živac u ramenu ili sam preforsirao desnu ruku, no jednostavno su se jednog dan pojavili neizdrživi bolovi u desnom ramenu. Nikad nisam osjetio tako jaku bol u svom životu, ni zub ne boli tako kako me boljelo rame! Iza mene su bile brojne neprospavane noći jer i najmanji pokret bi me probudio. Stavljao sam jastuk ispod ruke da bi mi bilo lakše. Nisam išao doktoru jer znao sam da će mi dati injekciju, a to nisam želio. Želio sam trajno riješiti moju muku i zato sam se obratio za pomoć Slavku i Borisu koji su mi, već nakon jedne terapije, olakšali tegobe. Nakon odrađene cjelokupne terapije bolovi su jednostavno nestali iz ramena, kao da me nikad nije ništa boljelo! Danas još jedino malo osjećam bol u mišiću ruke, no Slavko i Boris kažu da će i to nestati, a ja im vjerujem jer sam se uvjerio da su njihove metode djelotvorne. Stvarno sam im zahvalan i mogu ih svima preporučiti – ističe taj vrijedan i pošten građevinarac. Slavka i Borisa danas preporučuje svima i 53-godišnja Mirjana Pravica-Kurilić, rođena Varaždinka koja danas živi na otoku Pagu i koja se, iz trećeg pokušaja, ostavila pušenja!

Zbogom cigaretama!

- Pušila sam 33 godine, nekad kutiju dnevno, a nekad i dvije. Kada sam kod Slavka i Borisa

Ivo Križanec

napravila terapiju zbog bolova u kralježnici, prije nekoliko godina, rekla sam da idemo napraviti i hipnozu kako bih se riješila pušenja. No nisam uspjela. Bez cigarete sam izdržala devet dana. Drugi put sam otišla na hipnozu, no tada sam cigaretu ostavila tri dana. No prije dva mjeseca nešto se u meni preokrenulo. Sama sebi sam rekla: “Dosta cigaretama!” i otišla sam k Slavku i Borisu. Ni oni više nisu vjerovali da sam doista to odlučila, no napravili su mi terapiju koja je ovog puta uspjela! Ne pušim već dva mjeseca i izenanadila sam sve - Slavka i Borisa, mog supruga, svoju obitelj, čak i samu sebe! - priznaje Mirjana koja danas uživa u šetnjama uz more bez cigareta. - Danas se uopće ne sjetim

Ne pušim već dva mjeseca! Iznenadila sam sve, čak i sebe - otkriva Mirjana Pravica-Kurilić cigarete i uživam u životu. Jednostavno sam se preporodila! otkrila je. Kaže daje najvažnije donijeti odluku. - U prva dva slučaja, kada se nisam uspjela maknuti od cigarete, zapravo ni nisam htjela prestati pušiti. U trećem slučaju to sam stvarno odlučila i uz pomoć Slavka i Borisa, koji su me hipnozom u tome samo “pogurali”, i uspjela. Na tome sam im danas iskreno zahvalna i svima govorim: Pokušajte i vi jer Slavko i Boris uistinu pomažu! zaključila je Mirjana.


Zdravlje

26. studenog 2013. , br. 497 || REGIONALNI TJEDNIK

29

Antioksidanti su važni čimbenici našeg organizma koji su u službi zdravlja kože Brojne studije pokazuju da su starenje organizma, kronične bolesti odnosno tumori posljedica stvaranja tzv. slobodnih kisikovih radikala. Riječ je o visoko reaktivnim spojevima koji oštećuju stanice našeg organizma (osobito DNA molekule), pa tako i stanice kože. Da bi neutraliziralo njihov učinak, naše tijelo proizvodi molekule koje se prirodno bore protiv slobodnih radi-

kala - antioksidante, a čije se stvaranje u našem tijelu smanjuje s godinama. Kada govorimo o koži, stvaranje slobodnih radikala dodatno je pojačano izlaganjem kože ultraljubičastim (UV) zrakama, onečišćenju iz okoliša, pušenjem i sl. Posljedice su brojne: prerano starenje kože, mlohava koža, pojava dubljih i plićih bora, svjetlijih i tamnijih mrlja, pa i upala odnosno karcinoma

kože. Antioksidanti koje unosimo hranom u manjoj mjeri prodiru do kože, pa ne utječu značajno na sprečavanje djelovanja slobodnih radikala u koži. Stoga su antioksidanti sve češće prisutni i u proizvodima za njegu kože. Najpoznatiji su svakako C i E vitamin, ali tu su i ekstrakti zelenog čaja, sikavica, a u novije vrijeme tu je i ferulična kiselina, floretin i sl. No nisu svi preparati isti.

20.

otkrivamo Kako očistiti pore, nahraniti i obnoviti kožu lica?

Skeyndor derma peel

„„Derma peel je učinkovit i ugodan tretman lica, a predstavlja kombinaciju pet različitih tehnika pilinga u jednom tretmanu

Piše: Željka SLATKI Majstorica kozmetičarka Kozmetički salon Face, Kolodvorska 5a, o42/201 392

Skeyndor Derma peel je eksfolirajući tretman lica koji je istovremeno nježan i učinkovit, ali i vrlo ugodan. Derma peel predstavlja zapravo kombinaciju pet različitih tehnika pilinga

u jednom tretmanu. To su mehanički s dijamantnim granulama, ultrazvučni, kemijski piling s kiselinama, enzimski te biološki. Koristeći ovih pet vrsta pilinga u kombinaciji dobivamo brze i trajne rezultate. Svrha tretmana je djelovati na svih pet slojeva epidermisa te u potpunosti ukloniti odumrle stanice s površine kože i ultrazvučnom metodom očistiti pore. Ovim tretmanom istovremeno se pospješuje stanična obnova i metabolizam kože lica, potiče prodiranje hranjivih tvari i opskrba kože kisikom. Zahvaljujući intenzivnoj eksfolijaciji, koža se brzo pročišćava i normalizira,

stanjuje se grubi rožnati sloj, proširene pore te se koža lica zapravo dubinski regenerira.

Ovim tretmanom potiče se prodiranje hranjivih tvari i opskrba kože kisikom Eksfolirajući tretma n Skeyndor Derma peel preporuča se za sve vrste koža, posebno za masnu kožu s proširenim porama. Rezultat je čista i sjajna koža, glatkog reljefa i, što je vrlo bitno, bez crvenila i neugodnih iritacija.

Da bi u koži bili i učinkoviti, antioksidanti moraju biti ispravno formulirani, u dovoljnoj koncentraciji i pravilnoj kombinaciji. Naša ordinacija prva u Hrvatskoj nudi našim pacijentima i klijentima visokokvalitetne tretmane američke dermatološke profesionalne linije za njegu Piše: sanja petek-modrić kože, stručnjake za antioksidr. med. specijalist, dermatovenerolog dante - skinceuticals. Vinka Međerala 4a, Varaždin 042/302-904, www.dermatologija.hr

studen o g a o b i lj e žava se Svjetski dan kronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB). Riječ je o bolesti koja napreduje polako, pa početni znaci često budu neprepoznati te se otkriva u poodmaklom stadiju kada je kod bolesnika velik dio plućne funkcije trajno propao. Prema nepotpunim statistikama, u Hrvatskoj godišnje od KOPB-a umire 1.300 do 1.500 stanovnika. Simptomi kojima se često ne pridaje pažnja su kronični kašalj s ili bez iskašljavanja, zaduha ili osjećaj gušenja u fizičkom naporu te pojačano umaranje. Hr vatsko pulmološko društvo HL Z- a je Dan KOPB-a obilježilo prošli tjedan predavanjem o liječenju egzacerbacije KOPB-a u Hrvatskoj.


30

DJEČJI SVIJET

REGIONALNI TJEDNIK || 26. studenog 2013. , br. 497

dječji svijet www.regionalni.com Zovite nas na 042/290-777

VRTIĆ PALČIĆ Obilježeno 17 godina rada

Prijavite se za novi Varaždinski dječji sajam koji će biti 22. prosinca U hotelu Turist u nedjelju je održan još jedan uspješan 5. Varaždinski dječji sajam, na kojem su roditelji za svoje mališane mogli kupiti rabljenu odjeću, obuću, opremu i igračke po više nego povoljnim cijenama. Sajam organiziraju Tihana Glavica i Nataša Hutinski, majke koje ovim sajmom žele pomoći drugim roditeljima da na jednome mjestu kupe sve potrebno za svoju djecu po znatno

nižim cijenama od onih u trgovinama. Sajam je okupio 60-ak prodavača, a prijave za novi, koji će se održati na istome mjestu 22. prosinca od 9 do 15 sati već traju. - Već imamo popunjeno 30-ak mjesta, a još toliko je slobodno, tako da molimo sve zainteresirane za prodaju da nam se jave i rezerviraju svoje mjesto na e-mail varazdinskidjecjisajam@ gmail.com – poručuju organizatorice.

Trgovina za djecu

Sve za klince U vrtić stiglo i “Supersrce” Dječji vrtić Palčić ponosan na svojih 17 godina proslavio je svoj dan u krugu najdražih preko niza aktivnosti pr i tome učeći kroz igru i zabavu. U ovom vrtiću obilježeni su dani jeseni, dani kruha gdje im je u goste stigao profesionalni kuhar, a u vrtiću je održan i

niz aktivnosti kako bi djeci i rodite- ljima skrenuli pozornost na važnost zdrave prehrane i redovite fizičke aktivnosti. Kako bi djeci približili ovu temu, u Palčiću su gostovali djelatnici Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije sa svojom maskotom Supersrcem.

“DJECA PRIJE SVEGA”

Brojne akcije diljem županije Nastavlja se humanitarna akcija “Djeca prije svega” Zaklade solidarnosti Grada Varaždina kojom se prikupljaju sredstva za kupnju specijalne opreme i pomagala neophodnih za kvalitetnu nastavu i cjelokupni rast i razvoj djece s posebnim potrebama za Centar Tomislav Špoljar. Nakon subotnje akcije u Novom Marofu, akcija

prodaje radova djece spomenutog centra kojom se također prikupljaju novci za opremu održat će se u srijedu 27. studenog u Minervi u Varaždinskim Toplicama, a u subotu 29. studenog u robnoj kući KTC-a u Ivancu. Središnji događaj bit će 8. prosinca kada će se održati veliki humanitarni koncert u Graberju.

FACEBOOK HUMANITARCI

koja niz godina postiže dobre rezultate i veseli me svaki njihov novi poslovni uspjeh, a otvorenje ove specijalizirane trgovine dječje odjeće i igračaka zasigurno jest. Magro je s godinama postao svojevrstan brend Općine Sračinec. Želim LaDugi puno uspjeha u radu, a tvrtki Magro u budućnosti još više prodajnih mjesta – poručio Super ponuda i cijene! je Novoselec. Nova specijalizirana trgo- Na otvorenje ove specijalizirane trgovine za djecu vina dječje odjeće i igračaka odlučili smo se kako bismo šesta je trgovina tvrtke Mabili bliže našim kupcima, gro iz Sračinca na područodnosno kako bismo našu ju Varaždinske županije. ponudu koju inače imamo u Uz dvije u Sračincu, Magro Dječjem centru u Sračincu shop i Dječji centar te jednu doveli u Varaždin. LaDuga u Ivancu, LaDuga je treća ima široki asortiman za djecu trgovina koju je ove godine p o z n at a od 0 do 14 godina, baby odjetvrtka će i opreme otvorila te igrau Varažčaka poa Z u la z i s e a dinu. znatih n a t g u ro sup L aD brendova Trg o v in a 2 u Varaždinu (na ždina. P r i j e j ra ljeta p o v r l o grebačko mom središtu Va n od 8 povoljnim pošte) u sa otvoreni svaki da 3 sati. u s a 1 u o mom cijenama! Za vas s subotom od 8 d , sreNo u planu do 20 sati dištu je i Lagrada, Dugu i isplaati u Garazviete kupit ž o to se m g kuna, i L aDu jati kao U trgov in ž a m e v e ć o d 3 7 dječje jevoj i id ulici vlastiti d je č je p jice od 35 kuna a 5 u brend – dječje m samo 89 kuna! za trenirke Varek la je raždinu, otvoreAleksandra Gran, d i - na je trgovina M Glamour u rektorica Magra na otvorenju čijoj ponudi je glamuroznija, nove trgovine u srijedu u svečana odjeća za djevojke i žene, dok je sredinom listoVaraždinu. Novoj trgovini i poslovod- pada u Ulici braće Radić 20 stvu tvrtke puno uspjeha u (Mali plac) otvorena trgodaljnjem radu poželio je i vina sa širokom ponudom Božidar Novoselec, načelnik donjeg rublja za djecu, žene i muškarce te trudnice po Općine Sračinec. - S ponosom mogu reći da vrlo povoljnim, diskontnim je riječ o obiteljskoj tvrtci cijenama. LaDuga naziv je nove specijalizirane trgovine dječje odjeće i igračaka koja je vrata otvorila u samom središtu grada, u Zagrebačkoj ulici 2 u Varaždinu (nasuprot pošte). Riječ je o novoj trgovini tvrtke Magro iz Sračinca, obiteljske tvrtke koja uspješno posluje već 25 godina i razvila je svoje vlastite brendove.

E NAS POSJETIT

DAN BEZ BRIGE Humanitarni događaj koji će se ovog petka održati u dvorani OŠ Cestica

Kavaliri i klapa Bistrica za djecu

Uspješna igraonica za klince Uspješno je završena još jedna humanitarna akcija Facebook humanitaraca. Na igraonici za djecu čiji su roditelji slabijeg imov inskog stanja okupilo se 30-ak mališana koji su cijelo poslijepodne uživali u igri. Ovim putem htjeli bi zahvaliti Zabavnom parku

Zvončica, u sklopu kojeg je igraonica organizirana, te volonterkama koje su animirale i zabavljale djecu, svim članovima udruge koji su pomagali na igraonici te svim donatorima koji su donijeli grickalice i sokove, poručuju Facebook humanitarci.

U sportskoj dvorani OŠ Cestica održat će se humanitarno druženje “Dan bez brige” koje je namijenjeno djeci s posebnim potrebama. Ovaj događaj organizira Udruga “Život i radost”, koja broji 40-ak članova, volontera te 25 djece s posebnim potrebama i teškoćama, kojoj je cilj na razne načine integrirati djecu s posebnim potrebama u zajednicu, no ne samo u cestičkom kraju, odakle dolaze, već na području čitave Varaždinske

županije. Humanitarno druženje započinje u 18 sati ovog petka, 29. studenog, u OŠ Cestica. Ulaznica iznosi 30 kuna i prihod koji će biti prikupljen predat će se djeci s posebnim potrebama i bit će im uručen na kraju manifestacije. U program su se uključili pjevači klape Bistrica i tamburaški sastav Kavaliri, tako

da će dvorana biti ispunjena glazbom dva sata, a organizatori su pripremili i jedno iznenađenje, no detalji na konferenciji za novinare održanoj u petak, na kojoj je predstavljeno humanitarno događanje, nisu otkriveni. Svi koji će sudjelovati u Danu bez brige imat će prilike upoznati i niz

udruga i zadruga koje će se predstaviti u hodniku sportske dvorane te izložiti svoje rukotvorine, za koje će svi zainteresirani moći izdvojiti donaciju te kući ponijeti neki od suvenira. Na konferenciji je bio i načelnik Općine Cestica Mirko Korotaj koji je istaknuo važnost svih aktivnosti kojima će se životni standard djece s posebnim potrebama podići na novu, višu razinu. Podršku događaju dala je i Varaždinska županija.


26. studenog 2013. , br. 497 || REGIONALNI TJEDNIK

Stečajni upravitelj Domagoj Invest d.o.o. u stečaju iz Varaždina, Zagrebačka 53a, objavljuje slijedeći

OGLAS

o prodaji pokretnina, vozila i radnih strojeva neposrednom pogodbom I. Na temelju odluke Skupštine vjerovnika Domagoj Invest d.o.o. u stečaju broj St-145/12 od 19.11.2012. i Odluke Odbora vjerovnika od 24.10.2013. određena je prodaja pokretnina stečajnog dužnika i to: 1. Stroj za horizontalnu signalizaciju HOFMANN H 25/1 amakos 2. Hidraulični čekić INDECO tip HP600w 390 kg JCB 4CX 3. Rezervoar za boju 4. Teretni automobil VOLKSWAGEN 70XOD broj šasije: WV2ZZZ70ZRH066531 tip vozila: VW, 70XOD, T4, god.proizv.: 1994. 5. Teretni automobil MAGIRUS broj šasije: 4910012931 tip vozila: MAGIRUS, 90 M5, god. proizv.: 1981. 6. Teretni automobil VOLKSWAGEN TRANSPORTER broj šasije: WV1ZZZ70ZYH024839 tip vozila: VW 70X02D, god. proizvodnje: 1999. 7. Teretni automobil VOLKSWAGEN CADDY broj šasije: WV1ZZZ2KZ5X065664 tip vozila: VW CADDY 2,0 SDI, godina proizvodnje: 2005. 8. Teretni automobil VOLKSWAGEN TRANSPORTER broj šasije: WV1ZZZ70ZWH020707 tip vozila: VW, 70X02D, god. proizvodnje: 1997. 9. Teretni automobil VOLKSWAGEN 70X02D broj šasije: WV1ZZZ70ZXH019343 tip vozila: VOLKSWAGEN TRANSPORTER, 70X02D, godina proizvodnje: 1998. 10. Osobni automobil BMW 528 I/4 99 broj šasije: WBADD51020BP25229 tip vozila: BMW 28 I/4, god. proizvodnje: 1999. 11. Sitni inventar, ulja i maziva, repromaterijal, rezervni dijelovi – prodaje se isključivo skupno kao cjelina prema inventurnoj listi 12. Fiat Marea 1,6 SX Vlasnik De-Montiranje d.o.o. u stečaju Godina proizvodnje 1999. Na gore navedenim pokretninama upisano je razlučno pravo u korist PZC Varaždin d.d, Mikol d.o.o. i Republike Hrvatske, Ministarstva financija, Porezna uprava Varaždin. Vozilo pod 12 – vlasnik De-montiranje d.o.o. u stečaju, razlučno pravo MF - Porezna uprava Varaždin. II. Pravo sudjelovanja na dražbi imaju sve pravne i fizičke osobe. Kupovnina se nakon izdavanja računa uplaćuje na žiro-račun stečajnog dužnika, broj: 2360000-1102301794, s naznakom rednog broja pokretnine iz oglasa, model 05, poziv na broj odobrenja 145-12. Jamčevina se uplaćuje u iznosu 10% od početne cijene za svaku pokretninu odnosno pojedino vozilo iz točke I., a uplaćuje se na žiro-račun stečajnog dužnika, broj: 2360000-1102301794, s naznakom "jamčevina" za pokretninu iz rednog broja oglasa, model 05, poziv na broj odobrenja 145-12. Na kupovninu se plaća PDV. III. Kupac je dužan kupovninu platiti u roku od 8 dana od zaključenja prodaje te odmah po konačnoj isplati, odnosno u daljnjem roku od 5 dana, kupljenu pokretninu o vlastitom trošku otpremiti. Ukoliko kupac u naznačenom roku ne uplati kupovninu smatrati će se da je odustao od kupnje, čime gubi pravo na kupnju. IV. Pokretnine se prodaju po načelu „viđenokupljeno“, i time se isključuju svi prigovori glede nedostataka kupljene pokretnine. Obavijesti vezane uz prodaju predmetnih pokretnina mogu se dobiti kod stečajnog upravitelja Zvonka Hraina, te se iste mogu razgledati, uz prethodnu najavu na broj 098 268 856. V. Prodaja pokretnina pokretnina neposrednom pogodbom održati će se na prostoru gdje su smještena vozila i stvari, u Trnovcu, Branimirova bb, dana 03.12.2013. u 13,00 sati.

Oglasi

31


32

Za sadržaj oglasa ne odgovaramo!

Mali oglasi

Mali oglasi

Varaždin Augusta Šenoe 10 (kod gradske tržnice) Tel.: 042/290-774 Radno vrijeme: Ponedjeljak: 8 - 12 h Utorak: 8 - 13 h Sri - pet: 8 - 16 h

Prijamna mjesta: Varaždin IANA Kapucinski trg 5 (ulaz iz Blažekove ul.) pon - pet: 8 - 20 h subotom: 8 - 13 h

www.regionalni.com www.regionalni.com

Zovite nas na 042/290-774

KUĆE

MEN-ARS NEKRETNINE, kupnja, prodaja, najam, najveći izbor nekretnina u Varaždinu, www. men-ars.hr, Zagrebačka 31, 042/200-117, 098/1644483 ozn.141 „LUCERNA NEKRETNINE“ Najbolja ponuda nekretnina kuća, stanova, posl. prostora, zemljišta, apartmana po SUPER CIJENAMA! 042/321- 635, 091/784-4868, 098/1621432. Ured agencije: A. ŠENOE 10, VAR A ŽDIN ozn.62c „ NEKRE T NINE D OMI NUS“ – Prodaja, kupnja, najam, zakup svih vrsta nekretnina na atraktivnim lokacijama !!! www. nekretninedominus.hr, 042/321-936, 095/9140200, 098/494-585. Ured agencije: Frana Kurelca 9, Varaždin ozn.351c UPRAVO SNIŽENO!!! Visoka prizemnica 160 m² na čestici 453 m², u Hrašćici. Samo 59.000 €! Nekretnine Dominus, 095/9140-200 ozn.351c PRODAJE se kuća u M. Laginje 18 u Varaždinu ili se mijenja za kuću ili poslovni prostor na moru. Mob. 091/5147-212, tel.

NOVI MAROF Benjak Remetinec 290 pon - pet: 7.30 - 15 h subotom: 7.30- 12 h

LEGALIZACIJA, izrada kompletne dokumentac ije, najpovoljnija usluga. GTEXOR d.o.o. 098/173-69 41 ili 091 /444 08 49 ozn.466c

LEGALIZACIJA ENERGETSKI CERTIFIKAT ETAŽIRANJE

AKODA d.o.o. Varaždin 098-222895, 042-500802

JEDNOSOBNI stanovi: R. Hercega 30 m², Trakošćanska 30 m², B. Radića 36,5 m² (etažno g.), Režekova 39 m² (etažno g,)… Wens nekretnine, 042/200-055, 091/390-3175, 099/8306645 ozn.378c

kompletna usluga OVLAŠTENI INŽENJER mob: 099/482-280 tel/fax: 042/200-280 Jakovečka 30, Varaždin

042/711-811 ozn.129c AGENCIJA „GRABAR“, G. Kneginec, Toplička 200 – posredujemo u prodaji nekretnina. Mob. 098/267-070, e-mail: grabar.tihomir@gmail.com ozn.335c KUĆA katnica u Varaždinu, nedovršena, 3 etaže, podrum, balkoni, terasa, struja, voda. Tel. 212-675 ozn.96/2/1 PRODAJE se ruševna kuća u Knegincu Gornjem sa zemljom od 3000 m². Mob. 095/8233636 ozn.2284 PRODAJEM kuću u Gojancu 77 m², dvorišta 640 m², gospodarske zgrade i oranica. Mob. 091/2022-603 ozn.2373 STANOVI

STANOVI U NOVOGRADNJI, niskoenergetski razred „A“, cijene već od 1.000 €/ m², ključ u ruke, MEN-ARS NEKRETNINE, Zagrebačka 31, www.men-ars.hr, 042/200-117, 098/1644483 ozn.141c -

IZDVOJENO: Trakošćanska 54 m² 37.900 €, Ludbreška 67 m² (etažno g.) 48.000 €, Vukovarska 79 m² (etažno g.) 58.000 €, B. Radića 77 m² (etažno g.) 58.000 €…Wens nekretnine, 042/200-055, 091/390 -3175, 099/830 6645 ozn.378c

POTRAŽUJEMO za poznate kupce više stanova s etažnim plinskim grijanjem… Wens nekretnine, 042/200 - 055, 091/390 3 17 5 , 0 9 9 / 8 3 0 - 6 6 4 5 ozn.378c HITNO potražujemo garsonjere i jednosobne stanove! Lucerna nekretnine, 091/784-4868, 098/162-1432 ozn.62c POTRAŽUJEMO stanove novogradnja! Lucerna nekretnine, 091/784-4868, 098/162-1432 ozn.62c JEDNOSOBNI u M. Krleže 27

LUDBREG AROMAMEDIA d. o. o. Petra Zrinskog 7 42230 Ludbreg Radno vrijeme (ljetno) od 14-19h info 091 92 99 329

Reklamacije vezane uz distribuciju novina 7Plus Regionalnog tjednika javite na mobitel 0914601501.

LEGALIZACIJA BESPRAVNO IZGRAĐENIH OBJEKATA

KOMPLETNA USLUGA

REGIONALNI TJEDNIK || 26. studenog 2013. , br. 497

m² – samo 24.000 €! Lucerna nekretnine, 091/784-4868, 098/162-1432 ozn.62c POVOLJNO! Dvosobni stan 51 m², novija gradnja, moderno namješten, samo 45.000 €. Beginn j.d.o.o., 042/301-234, 091/3012334 ozn.499c A. K. ZVONIMIRA, 2 sobni 43 m², sve novouređeno, etažna brojila - 38.000 €. Beginn j.d.o.o., 042/301-234, 091/301-2334 ozn.499c HITNO: Jednosobni stan, Grabanice, namješten kompletno, spreman za useljenje - 41.000 €. Beginn j.d.o.o., 042/301-234, 091/301-2334 ozn.499c CENTAR: dvosobni stan, kompletno uređen (PVC, parketi), namješten etažna brojila, samo 48.000 €.. Beginn j.d.o.o., 042/301-234, 091/301-2334 ozn.499c PRODAJE SE trosobni stan od 56 kvadrata u samom centru grada, u Ulici Ivana Cankara 9, u Varaždinu (palača Hinterholzer), pogodan za poslovni prostor. Informacije na broju te-

lefona: 042/212-795 ozn.2610e VRLO povoljno prodajem dvosobni stan 65 m², uređeni, etažno, sva brojila. Mob. 097/7723-592 ozn.470c STAN u centru 100 m² + tavan 150 m². Mob. 098/593-803 ozn.97/2/1 PRODAJEM/mijenjam uz nadoplatu trosobni stan u Zagrebačkoj 17 i prodajem garažu u Masarykovoj. Mob. 097/9033084 ozn.2359

APARTMANI

APARTMAN prilika! Novogradnja od 58 m² u Pakoštanima - super cijena! Lucerna nekretnine, 091/784-4868 ozn.62c

ZEMLJIŠTA ZEMLJIŠTE (Peharnica, zapadni dio) 10.200 m² – samo 45.000 €! Lucerna nekretnine, 091/7844868, 098/162-1432 ozn.62c GRAĐEVINSKO zemljište površine 4660 m², Grabanice. Mob. 098/680-447 ozn.2189 PRODAJEM vinograd s klijeti u Bolfanu blizu glavne ceste, 504 čhv, atraktivna lokacija, legalizirano. Mob. 091/899-5518 ozn.2210 GRAĐEVINSKO zemljište u Varaždinu od 703 m², prodajem. Mob. 091/352-0083, 091/2320350 ozn.2609e

IVANEC Poljodom Gospodarska 2

Za sadržaj oglasa ne odgovaramo!

IZNAJMLJUJEMO 500 m² poslovnog prostora hale i kancelarije u II gradskoj zoni. Može i u manjim površinama. Informacije: 098/359-404 ozn.54c POSLOVNI prostori u centru 50 m², 55 m² i 100 m². Pojedinačno ili u cjelini. Mob. 098/702-701 ozn.80/2/1 UREĐEN uredski prostor 55 m², u centru. Mob. 098/593-803 ozn.97/2/1

NAJAM

IZNAJMLJUJE se manji dvosobni u Slavenskoj 36,50 m² (etažno). Lucerna nekretnine, 091/784-4868, 098/162-1432 ozn.62c IZNAJMLJUJEM sobu s upotrebom kuhinje i kupaonice, studentima, Trenkova 84, tel. 233-009 ozn.2271 IZNAJMLJUJE se mali jednosobni stan, namješten, na duže. Mob. 092/131-7720 ozn.2612e IZNAJMJUJE SE manji dvosobni stan u blizini centra. Mob. 098/952-9749 ozn.2611e TRAŽI se sustanar u stanu 66 m², vlastita soba, zajednička uporaba kupaone i kuhinje. Mob. 098/821-814, 091/1763880 ozn.2283 IZNAJMLJUJEM dvosobni


26. studenog 2013. , br. 497 || REGIONALNI TJEDNIK

Za sadržaj oglasa ne odgovaramo!

Mali oglasi

33

AedifiCon d.o.o. Varaždin

LEGALIZACIJA OBJEKATA

IZRADA KOMPLETNE DOKUMENTACIJE STAMBENI I POLJOPRIVREDNI OBJEKTI DOGRADNJA I POMOĆNI OBJEKTI

Mob. 091/211-5529 Tel./fax: 213-903

stan studenticama, zaposlenim ženskim osobama/bračnom paru bez djece. Mob. 098/9837826 ozn.2293 IZNAJMLJUJEM stan u Sračincu 55 m², cijena 1.100,00 kn plus režije. Mob. 098/267-588 ozn.2301 IZNAJMLJUJEM sobu s upotrebom kuhinje i kupaonice zaposlenoj osobi/studentu-ici. Blizina Geotehničkog fakulteta. Mob. 092/176-5301 ozn.2306 TROSOBNI stan u kući, polunamješten, etažno grijanje, iznajmljujem povoljno. Mob. 099/212-7493 ozn.106/2/1

ozn.148c

EURO-KUKE za sva vozila, auto prikolice, nadstrešnice za automobile. TEHNOMETAL&CO. Mob.098/9833-910 ozn. 38c KUPUJEM automobile, traktore, kombije, ispod cijene. Mob. 098/927-9560 ozn.2239 KUPUJEM automobil do 17 g i skuter, od vlasnika, može oštećeni, povoljno ispod cijene! Isplata odmah! Mob. 098/9656624 ozn.2252 PRODAJEM kombi hladnjaču marke Ford Transit, 2006. g., 2.4 tdci, ful oprema u jako dobrom stanju. Mob.: 091/5152483 ozn.2611e

DVOJE studenata u kući traže cimera. Mob. 091/568-3406 ozn.2325

KUPUJEM automobil, traktor, ispravan, neispravan, karambolirani, može i stara olupina. Mob. 092/287-5661 ozn.2334

IZNAJMLJUJEM stan zaposlenima ili dvojici studenata/ dvjema studenticama, I. Meštrovića 4. Tel. 211-226 ozn.2345

FIAT CROMA 2.0 ie, ‘96. god., prvi vlasnik, u odličnom stanju, prodajem. Mob. 091/554-6879 ozn.2350

DVOKREVETNU sobu iznajmljujem, s upotrebom kuhinje i kupaone, centralno, poseban ulaz, internet. Mob. 091/7843722, 211-517 ozn.2358

VOZILA RENT-A-CAR, Krištofić trans - najam osobnih, putničkih i kombi vozila. Tel. 098/241-161

PRODAJEM Golf 4 1.9 disel, 2003, reg. 1 g., potrošnja 4.5 l; Mercedes Sprinter, dupla kabina, ‘99 g., reg. 1g., odlični, povoljno. Mob. 092/245-0068 ozn.2353 AUTOPRIKOLICU s papirima, skuter, razni bicikli. Mob. 098/446-443 ozn.2366

POSAO

PIZZERIA TONI traži djelatnicu za rad, za šankom, uz mogućnost stanovanja. Mob. 095/8913-512 ozn.20c TRAŽIM ozbiljnu žensku osobu za njegu stare osobe s mogućnošću kuhanja. Mob. 099/242-1182 ozn.2287 TRAŽIM kuće, stanove, zgrade i ostalo za čišćenje. Informacije na: 098/9719-069 ozn.2297 CAFFE BAR MIRO Vidovec, traži mlađu žensku osobu za rad na šanku i ispomoć kroz vikend. Mob. 098/284-218 ozn.2355 NOĆNI klub u Varaždinu traži konobare za rad vikendom. Prijava obavezna. Mob. 091/241-2314 ozn.2372 ŽENU za pomoć u kući u zamjenu za smještaj, tražim. Mob 092/1658-313 ozn.2366 TRAŽIMO djevojke za rad u caffe baru. Informacije: 095/911-5102 ozn.218c TRAŽI se djevojka za rad u caffe baru, može o početnica. Mob. 092/148-4167 ozn.2365 TRAŽIMO djelatnice za rad u  caffe baru  MEHANA,  G. Kneginec. Mob. 091/1568031 ozn.272c HITNO se traži pekar sa iskustvom. Javiti se na 091/5096601 ozn.252c USLUGE

KROVIŠTA: pokrivanje svim vrstama pokrova, adaptacije krova; tesarski, limarski i manji zidarski radovi. Uređenje potkrovlja knauf pločama. KROV ČAKOVEC. Tel. 040/395-722, 098/744980 ozn.1c ENTRY - AKCIJA GARAŽNIH VRATA Novoferm, Varaždin! U ponudi krilni i klizni motori za ograde, ugradnja i servisi. Novo u ponudi – PVC stolarija!. Tel. 042/351-511, 095/9691251, www.entry.hr ozn.5c

ODČEPLJIVANJE odvodnih cijevi sa posebnim strojem; adaptacije kupaona sa svim radovima; postavljanje keramičkih pločica, vodovoda…Mob.098/783060 ozn.107c KUHINJE PO MJERI - Akcijske cijene! Popusti na sve vrste namještaja. „INTERIJERI SLATKI“ Izložbeno prodajni salon TC-Mercator, 042/200-066 ozn.33c VODOVOD, centralno grijanje, kanalizacija, klimatizacija te ovlašteni servis plinskih trošila od 0 – 24 h. INSTALACIJE MARTI-MONT, Nedelišće, 095/5123-469 ozn.213c ODŠTOPAVANJE odvoda strojem „TIMO“ adaptacija kupaonica, stanova, sa svim radovima, vodovod, keramika, knauf…Mob. 097/654-5646 ozn.503c LIMENI krovovi svih vrsta, građevinska limarija, izolacije, garancija, NAJPOVOLJNIJE. Tel. 098/1729903 ozn.500c ODČEPLJIVANJE svih vrsta odvoda specijalnim strojevima, odvoz fekalija 0-24 h. Mob. 098/9621-694 ozn.59/3/1 ODČEPLJIVANJE svih vrsta odvodnih cijevi - stručno i povoljno. “Tino”, mob: 098/9317570 ozn.184c ČISTIMO DUBINSKI strojno: tepihe, kožu, eko-kožu, tapecirani namještaj, sve podne

obloge, lokale, poslovne prostore. Završno čišćenje poslije građevinskih radova, generalke, ugovaramo održavanje. ADI SERVIS, 098/329-811, 042/311434 ozn.7c BRAVARIJA-MAČEK: Novo! Spavaće kabine u kombijima, nadstrešnice za aute od lexana, kovane ograde i krovne konstrukcije. Mob.098/961-5016 ozn.14c BRAVARIJA KUSERBANJ – intervencije ( otvaranje brava 0-24 ), ključevi i brave, Mul-t-lock cilindri. Mob: 091/511-1999 ozn. 24c

BRZA I POVOLJNA KOMPLETNA USLUGA!

- LEGALIZACIJA BESPRAVNIH GRAĐEVINA - ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA

Arsing d.o.o., mob: 099/211-60-40

IZRADA ograda, nadstrešnica te raznih metalnih konstrukcija. Mob. 098/227-024 ozn.48c VODOINSTAL AT E R S K E USLUGE - Fir-

ma sa dugogodišnjim iskustvom vrši izvođenje instalacija vode, centralnog grijanja, adaptacija kupaonica sa svim radovima, montaža sanitarija. Garancija na sve radove. Mob. 095/ 8540727 ozn.69c  ADAPTACIJE i uređenje stanova, keramika, knauf, soboslikarski radovi, hidroizolacije, spajanje kanalizacija i svi ostali građevinski i završni radovi. Profesionalno obavljamo. Mob. 091/511-0682 ozn.81c GRAĐEVINSKA limarija, limeni pokrovi, adaptacije i rekonstrukcije postojećih krovišta te pokrivanje sa svim vrstama pokrova. ITT d.o.o., Petrijanec, V. Nazora 28, mob.098/284-103, tel.714-322 ozn.134c SOB OSLIK AR SKO – FASADERSKI obrt : sve vrste soboslikarskih radova, bojanja fasade, toplinske fasade (stiropor, kamena vuna), knauf sistemi. Mob.099/500-4859 ozn.151c


34

Mali oglasi

REGIONALNI TJEDNIK || 26. studenog 2013. , br. 497

Najbrže do

KREDITA

Pomažemo kod realizacije svih vrsta kredita, reprograma već postojećih kredita i otklanjanja ovrha. Obratite nam se s povjerenjem!

Karizma d.o.o.

Bakačeva 6, Varaždin -licenca Min. financijaAna :

POVOLJNO! Knauf, soboslikarsko-ličilačke uluge, obrade špaleta, stiropor fasade. Mob. 098/821-857 ozn.177c

dimnjaka, prekrivanje krovišta, građevinska limarija. Povoljno. Mob. 091/2502-144 ozn.489c

PRIJEVOZ šljunka, sipine, drva, kamena, pijeska do 3 m³, odvoz šute i drugo. Mob. 098/284-922 ozn. 205c

INOX - ograde, stubišta, rukohvati, balkoni, galenderi, nadstrešnice, konstrukcije i dr...www.keckes.hr - mob: 098/9229-105 ozn.502c

VOD OI N STA L ATE R o d 00-24 sata: nove instalacije i sitni popravci, sniženje na sanitariju -25%. Više na www. aquainstal-dakovic.hr, mob. 095/906-3361ozn.231c GRADNJA KOJIĆ – visokogradnja – sve vrste građ. radova, gradnja „ključ u ruke“, fasade, žbuke, glazure, krovišta, adaptacije, sanacije, hidro izolacije, ograde i sl. Mob. 098/449-583 ozn.285c GRADNJA KOJIĆ – niskogradnja – iskopi, navozi, rušenja, tlakovci, rubnici, ograde, kanalizacija, iskopi „mini“ bagerom, rušenja drveća, uređivanje zelenih površina i sl. Mob. 098/449-583 ozn.285c SOBOSLIKARSKI - ličilački i fasaderski radovi - kvalitetno i povoljno. www.soboslikar-fasader.com ,mob. 098/791-092, 042/647-168 ozn.314c „POLANEC KNAUF-SISTEMI“, uređujemo potkrovlja i poslovne prostore gips pločama,te obavljamo soboslikarske radove. Mob: 098/241042 ozn.330c KROVIŠTA, nadstrešnice, sjenice, stubišta, građevinska limarija, sve vrste materijala. Mob. 098/417-373 ozn.343c SELIDBE, prijevoz i skladištenje robe obavljamo u Hrvatskoj i inozemstvu. Mob. 098/704-257ozn.353c NAJPOVOLJNIJA dostava šljunka, pijeska, sipine, drenaže, zemlje, ogrjevna drva bukovi okrajci od 650 KN. Mob. 099/3530-180 ozn.417c ISKOPI, navozi, rušenje objekata, odvoz šute, postava tlakavaca, rubnika, kanalizacija, ograde, dovoz zemlje, kamena, uređenje zelenih površina, malčiranje. Mob. 091/5723895 ozn.445c ODČEPLJIVANJE odvoda strojem (wc,kuhinje...), garancija, iskustvo.”ERIK ODVODI” 098/1389-232 ozn.446c FASADER d.o.o. izvodi stiropor fasade, vunu, sanacija starih objekata i fasada i manje zidarske radove. Za manje radove dolazimo odmah. Mob.098/843-874 ozn.477c UGRADNJA i sanacija inox

FASADE BOŽIĆ d.o.o.: stiropor fasade, kamena vuna, knauf sistem, gletanje, farbanje i žbukanje. Mob. 099/672-6574 ozn.2057 TERMOFASADE, knauf sustavi, soboslikarstvo, polaganje keramike, laminata. Uredno i povoljno. Mob. 098/478-900 ozn.2122 AQUAMONT: vodovod, sanitarije, grijanje, solarni sistemi, nove instalacije, adaptacije, popravci. Mob. 098/927-9903, 095/908-4793 ozn.2137 KERAMIČAR postavlja pločice, kamen, laminat, popravci, adaptacije, Mob. 098/637-097 ozn.2276 KERAMIČARSKI obrt Toplek postavlja keramiku, te vrši kompletnu adaptaciju vaše kupaonice. Mob. 098/473-421 ozn.2323 PRIMAMO na smještaj starije i nemoćne osobe (pokretne i nepokretne), 2.000,00 kn/ mjesec. Mob. 095/509-1858 ozn.2352 PRIMAMO na njegu i skrb starije ženske osobe. Info: 099/574-3423 ozn.2363

ŽIVOTINJE PRODAJEM svinje 130-140 kg, 14 kn/kg. Mogućnost klanja. Tel. 684-179, 099/591-6423 ozn.2292 PRODAJEM svinju za klanje 130-150 kg. Tel. 641-328, 099/2436-148 ozn.2308 PRODAJE se svinja oko 150 kg uz mogućnost klanja. Upitati: 647-530 ozn.2321 SVINJE i krmače za klanje. Tel. 714-191, 098/267-834 ozn.2341 PRODAJU se 2 muške svinje oko 200 kg težine, uz mogućnost klanja, Tel. 645-163 ozn.108/2/1

098/916-2109

OSTALO

OGRJEVNO drvo I. klasa, bukva, hrast, rezano i kalano, paleta, rinfuza i metrica . Grafoinvest d.o.o., mob.098/226-301 ozn.347c UGLJEN za loženje. Akcija 150 kg za 300,00 kn s dostavom. Mob. 091/9191-998, 042/711378 ozn.425c MAGAREĆE mlijeko smrznuto ili friško, pakirano po 1 deci. Tel. 042/231-032, 092/1115233 ozn.2213 BOBIČEVA indust. drva, debela, pogodna za centralno, 700-800 kn. Mob. 099/2842479, 098/914-8430 ozn.2269 KUPUJEM ispravnu termoakomulacionu peć. Mob. 098/184-1227 ozn.2278 PRODAJEM rabljeni plinski bojler Vaillant samo za toplu vodu. Mob. 092/176-5301 ozn.2306 PRODAJE se kukuruz i ječam. Informacije na broj: 091/5017936 ozn.2312 OTKUPLJUJEMO rabljenu bijelu, neispravnu tehniku koja je za glomazni otpad, perilice rublja, frižidere, škrinje, štednjake, peći – sve vrste, radijatore, bojlere. Ne bacajte jer mi to plaćamo! Tel. 042/505-024, 099/8233-156 ozn.352c UGLJEN „Stanari“ i „Kreka“ i visokokalorični „Banovići“, drva i usluge prijevoza. Tel. 042/714-191, 098/267-834 ozn.338c PRODAJEM pola grobnice u Varaždinu. Mob. 099/6399559 ozn.2336 PRODAJE se sijeno 12 kn i slama 6 kn bala. Tel. 240-510 ozn.2339 UŠTEDITE do 1.000,00 kn kod produljenja registracije Vašeg automobila. Mob. 099/6586133 ozn.2364 PRODAJEM cijelu kolekciju: namještaj (od baroka do secesije), slike, satove, porculan, lustere, cijelu biblioteku i klavir. Mob. 091/2504-765 ozn.2370 DRVA za ogrjev bukva, grab, akacija. Mob. 092/1658-313 ozn.2366

PILIĆI živi, očišćeni, svinje za klanje. Bartolovec, Vžd. 81, tel. 657-172, 098/651-089 ozn.2344

PRODAJE se ljekovita jazavčeva mast. Mob. 099/571-6317 ozn.2357

PRODAJEM dvije muške svinje oko 230 kg. Mob. 099/687-1949 ozn.2346

PRODAJEM novi elekt. bojler Gorenje 80 l i novi plinski šporet. Tel. 684-132 ozn.2361

ODOJCI od 25 kg. Upitati: Lukačić, Kneginec D., tel. 042/690-421 ozn.2348

DASKE jalove suhe (2,5 cm dužine 4m), grede i roženice (razne dimenzije – višak od

gradnje). Mob. 091/585-1926 ozn.2368 BOBIČEVA indust. drva debela pogodna za centralno i kamin, 750-800 kn. Mob. 095/516-5493, 729-006 ozn.58/3/1

KREDITI

NAJBRŽE do gotovine putem kreditnih kartica (Amex, Diners, Master, Maestro, RBA) 12 do 60 rata. ISPLATA ODMAH! M o b. 0 9 8/9 8 7 – 0 0 7 8 ozn.822a NOVI gotovinski krediti uz hipoteku do 25 g! Krediti za zaposlene uz niže kamate! Akcija umirovljeničkih kredita do 12 g! Zatvaramo ovrhe i blokade. Pozajmice do 4 g. bez HROKa! Novo! Umirovljeničke pozajmice na 5 g. uz niže kamate. Inf: Željka Matušin, 098/591-533, 098/903-8995 ozn.138c LICENCIRANI kreditni ured nudi Vam kreditne linije svih banaka na jednom mjestu, zaposleni, reprogram postojećih zaduženja do 30.000 €/12 g., na ostatak primanja 60.000 kn/8 g., do 10.000 € bez uvida u HROK, pozajmice do 35.000 kn – odmah, umirovljenici do 78 g. – 8.000 €, na ostatak do 50.000 kn, ino mirovine – 7.000 €, pozajmice 20.000 kn – odmah. Zatvaramo ovrhe, blokade, CL, realizacija striktno u banci. Mob. 091/3422075, 097/797-5934 ozn.2332 NOVAC za nezaposlene, zaposlene i umirovljenike temeljem zlata, srebra, tehničke robe, starina u ovlaštenoj zalagaonici, Zagrebačka 7. Mob. 095/4088-840 ozn.233c GOTOVINA – isplata isti dan! Rješavamo blokade i male mirovine. Mob. 099/1994-328 ozn.44/2/1 TR-AG – Informacije o pozajmicama. Tel. 042/321-701, 098/702-701 ozn.80/2/1

primanja, umirovljenici do 80 g., pozajmice odmah. Mob. 099/4070-651 ozn.2280 NOVI gotovinski krediti – velike pogodnosti, niže kamate. Reprogram kredita, 30.000 €/12 g., na ostatak primanja 50.000 kn. Gotovina odmah. Mob. 099/7805-582 ozn.2356 BANKOVNI krediti – zaposleni i umirovljenici 30.000 €/12 g., inozemne 7.000 €, na ostatak primanja 50.000 kn. Pozajmice 30.000 kn/24 h. Mob. 098/9581-789 ozn.2356 KREDITI na trajni nalog bez prijenosa plaće i mirovine do 85 g.starosti. Mob. 095/7906381 ozn.460c EXPRES krediti-zatvaranje ovrha, blokada, zaštićeni računi, crne liste. Mob. 097/6170619 ozn.460c UMIROVLJENIČKI krediti do 85 g.starosti bez prijenosa mirovine u 2 dana. Pozajmice odmah. Mob. 099/778-0060 ozn.460c KREDITI prebijanje -zatvaranje. Crna lista ne smeta. Zaposleni na određeno i neodređeno. Mob. 099/4000-613, 095/4000-613 ozn.460c GOTOVINSKI krediti na 12 g. do 30.000 €, obustave do 2/3, zatvaramo C/L i ovrhe. Pozajmice odmah. Mob. 099/8371958 ozn.430c POZAJMICE! Vraćanje uplatnicama! Hrok, CL, zaštićeni račun, ne smetaju! Bez ovjere! Zaposleni i umirovljenici! Mob.: 091/916-9885 ozn.2317 LICENCIRANI kreditni ured – krediti, pozajmice, osiguranja. Najkvalitetnije, najefikasnije, najbrže i sigurno. Mob. 095/515-8209 ozn.821a NAJNOVIJA i izuzetno povoljna linija kredita - bez troškova bilježnika i obrade uz nagradu banke! Info: 099/4885559 ozn.2314 JEDNOSTAVNI krediti! Otplata općim uplatnicama! Bez ovjere! Nema provjere HROK i CL! Zaposleni – određeno i stalno! Umirovljenici! Mob. 098/446-600 ozn.2317

AKCIJA – umirovljenici s malim mirovinama bez HROK-a na rok do 5 g., do 80 g. Mob. 099/837-1958 ozn.430c

UMIROVLJENIČKI krediti do 85 god.! Zatvaranje C/L i blokada. Pozajmice – 30.000 kn odmah! Mob. 097/703-6402 ozn.2324

NOVI modeli kredita do 2/3

BRZI krediti za zaposlene do

12 g./30.000 €, za umirovljenike (naše i inozemne) iznad 70 g., na ostatak primanja do 50.000 kn, zatvaramo CL, ovrhe. Trajni nalog, realizacija u bankama. Mob. 097/610-9793 ozn.2349 RJEŠAVANJE financijskih problema, posredovanje kod bankovnih kredita, pozajmica. Zatvaranje blokada, CL-a. Mob. 099/6637-362 ozn.2349 KREDITI bez HROK-a, pozajmice – odmah, inozemne mirovine, umirovljenici do 80 g. na ostatak primanja do 30.000 €. Mob. 099/8445-802 ozn.2349 KREDITI – zaposleni i umirovljenici do 30.000 €, zatvaranje svih neurednih zaduženja, pozajmice do 30.000 kn/24 h. Mob. 097/600-7214 ozn.2362 KREDITI: zatvaramo blokade, CL-e i ovrhe, kreditne linije za zaposlene i umirovljenike, pozajmice do 30.000 kn/24 h. Mob. 099/870-0958 ozn.2362 KREDITI: zaposleni do 30.000 € do 12 g., umirovljenici do 78 g., pozajmice do 30.000 kn/24 h. Mob. 095/852-3240 ozn.2362 KREDITI: zatvaramo blokade, CL-e, ovrhe za zaposlene i umirovljenike, pozajmice do 30.000 kn/24 h. Mob. 099/4008331 ozn.2362 ZATVARAMO blokade, CL-e i ovrhe, zaposleni do 30.000 €/12 g., na ostatak do 60.000 kn/8 g., umirovljenici do 78 g. – 8.000 €, pozajmice do 35.000 kn/24 h. Mob. 097/600-7324 ozn.2362

POZNANSTVA EROTIČNA DAMA! Ako želiš erotsko ribanje,nazovi me za vatreno šibanje od 0-24. 064/400-909 (tel/mob: 2,33 kn/3,58 kn/min). ozn.166c „DVOJE” za osamljene, posreduje pri odabiru životnog partnera.  Tel: 040/822-362, 099/516-6780 ozn.128c MUŠKARAC, slobodan bez obaveza, traži slobodnu gospođu 55-58 g, za ozbiljnu vezu. Mob. 099/6887-017 ozn.2302 SAMAC 34 g. traži slobodnu curu svojih godina za ozbiljnu vezu/brak. Mob. 091/9288-579 ozn.103/2/1


ZAHVALE I SJEĆANJA

26. studenog 2013. , br. 497 || REGIONALNI TJEDNIK

SJEĆANJE

ZAHVALA

ZAHVALA

povodom smrti dragog supruga, tate, svekra, djeda i pradjeda

VALENTA RATKAJCA

Nakon kratke i teške bolesti napustila nas je u 89. godini života naša draga supruga, majka, baka, prabaka i punica

preminulog 19. studenog 2013. godine u 80. godini života.

CVJETA ŠUMIGA

Od srca zahvaljujemo rodbini, kumovima, susjedima, prijateljima i svim ostalim ljudima na izrazima sućuti te dostojanstvenom ispraćaju dragog nam pokojnika na vječni počinak. Veliko hvala dr. Keretić na stručnoj pomoći i brizi tijekom liječenja. Zahvaljujemo velečasnom Siniši Dudašeku te kapelanu Igoru iz župe Sračinec na molitvama i dirljivim riječima prilikom ispraćaja. Svima veliko hvala. Hvala Ti za svu ljubav i dobrotu koju si nam davao. Počivao u miru Božjem. Ožalošćeni: supruga Kata, kći Ivanka, unuci Nino sa Željanom, Mario s Dragicom te praunuci Marin, Dora, Lora i Ena

MARIJAN VUKOVIĆ 26. 11. 2010. - 26. 11. 2013. Zauvijek ćeš ostati u našim srcima.

ZAHVALA povodom gubitka naše drage mame, sestre, bake, prabake, svekrve i punice

ZORE GLUŠICA Tvoji najmiliji

SJEĆANJE

ANASTAZIJA BOŽIĆ 28. XI. 2010. – 28. XI. 2013. Tri godine Te zemlja pokriva. Zovemo Te tiho, al’ odgovora nije. Na grobu palimo Ti svijeće, al’ bol i tuga prestati neće. Tvoji najmiliji

preminule 20. 11. 2013. u 90. godini. Najiskrenije zahvaljujemo svim rođacima, prijateljima i susjedima koji su nam izrazili sućut te našu dragu pokojnicu ispratili na vječni počinak. Posebno zahvaljujemo Hitnoj pomoći te liječnicima i medicinskom osoblju Neurološkog odjela bolnice u Varaždinu kao i liječnicima i med. osoblju Odsjeka 2B bolnice u Novom Marofu na brizi i njezi tijekom liječenja. Ožalošćeni: sin Branko, kći Radmila, snaha Irena, zet Ivan, brat Bogdan, unuke Dunja i Martina, praunuci Juraj, Vili i Ivor

U dubokoj boli iskreno zahvaljujemo rodbini, prijateljima, susjedima, djelatnicima Odjela za interne bolesti, Odjela za ekonomiku i računovodstvo OB Varaždin, Prve gimnazije Varaždin i svim ostalim dragim ljudima na izrazima sućuti, cvijeću, svijećama te dostojanstvenom ispraćaju. Veliko hvala liječnicima i sestrama Odjela za ženske bolesti, drugog odsjeka Odjela za abdominalnu kirurgiju i Jedinice za intenzivno liječenje Odjela za anesteziologiju OB Varaždin na pruženoj pomoći i liječenju. Posebno zahvaljujemo vlč. Miji Horvatu na toplom i dirljivom ispraćaju. Počivala u miru Božjem. Ožalošćeni: suprug, kćeri, unučad, praunuka i zetovi

ZAHVALA Nakon kratke i teške bolesti naš dragi bratić i stric

STJEPAN GAZDIĆ blago u Gospodinu preminuo je 20. 11. 2013. u 70. godini života. Zahvaljujemo svim rođacima, kumovima, susjedima i prijateljima na izrazima sućuti, cvijeću i svijećama te dostojanstvenom ispraćaju na vječni počinak. Veliko hvala obitelji Stjepana Vinceka, posebno Štefici i Ivici na pruženoj brizi i njezi tijekom teške bolesti, kumu Josipu Vinceku s obitelji, obitelji Šaško, šogorici Mariji, šogoru Stjepanu Kocijanu te Ljubici Kocijan s obitelji. Hvala doktorici Šetušić i patronažnoj sestri Sanji te vlč. Martinu Mezeku na molitvi i dostojanstvenom ispraćaju. Ožalošćeni: bratić Vlado, sestrične Nada i Viktorija s obiteljima

ZAHVALA

TUŽNO SJEĆANJE

KATARINU KRALJ

na dragog tatu i djeda

povodom smrti našeg dragog supruga, oca, djeda, pradjeda i svekra

FRANJU DOMISLOVIĆA

DRAGUTINA KANIŠKOG

† 27. XI. 1988. Po dobroti ćemo Te pamtiti u srcu vječno čuvati i s ponosom spominjati.

preminulog 19. 11. 2013. u 80. godini života.

SJEĆANJE

Sin Mladen s obitelji

SJEĆANJE

HELENA ISTER 29. 11. 2012. – 29. 11. 2013. S ljubavlju i poštovanjem čuvamo uspomenu na Tebe. Tvoja obitelj

Najiskrenije zahvaljujemo rodbini, prijateljima, susjedima i svim dragim ljudima koji su nam izrazili sućut te ispratili dragog nam pokojnika na vječni počinak. Veliko hvala svim djelatnicima Doma „Šebrek“ na pruženoj brizi i njezi. Zahvaljujemo Udruzi umirovljenika Hrašćica, NK Dubravka iz Turčina, djelatnicima CITY-EX d. o. o., doktoru Hlišću i PP „Plantak“. Ožalošćeni: supruga Đurđica i djeca s obiteljima

ZAHVALA povodom smrti naše drage

preminule 17. 11. 2013.

već od 100a kun

Zahvaljujemo rodbini i svim dragim ljudima na ispraćaju te osoblju Doma „Lekić“ i vlč. Martinu Mezaku. Ožalošćeni: sestra Štefanija, nećaci Marija, Ivica, Marina i Ana

Iako Te nema, u mojim si mislima. Nedostaješ mi. Tvoja unuka Vlatka

SJEĆANJE

JAKOB DREVEN 29. 11. 2006. – 29. 11. 2013. S ljubavlju i poštovanjem čuvamo uspomenu na Tebe.

SJEĆANJE

MARIJA KUREČIĆ 28. 11. 1993. – 28. 11. 2013. Biti žalostan ili tužan sve isto je, da Te 20 godina nema, istina je. Ožalošćeni suprug Đuro i sin Juraj

SJEĆANJE na

ZAHVALA

BOŽENU PLANTAK

povodom smrti drage mame, bake i prabake

14. 11. 2008. – 14. 11. 2013.

NADE VARADIN

Tvoji najmiliji

preminule 19. studenog nakon duge bolesti u 75. godini života. Najiskrenije zahvaljujemo svim rođacima, prijateljima i znancima na pruženoj pomoći, riječima utjehe i ispraćaju drage pokojnice do vječnog počivališta. Svima veliko hvala. Tvoji najmiliji

SJEĆANJE

7 Plus i Tjednik ln a n io g e R

na baku

Supruga i sinovi s obiteljima

BARICE RUŠEC

Sjećanja, posljednji pozdravi i zahvale sa slikom

35

LJUBICA JAMBOR rođ. MAŽAR 24. 11. 1998. – 24. 11. 2013. Suprug Ivan, kći Marija, zet Saša, unuci Vedran i Filip

ŽALOSNO SJEĆANJE na dragu suprugu

ANICU SOKOL 1. 12. 2010. – 1. 12. 2013. Volim Te, draga moja ženo, ljubavi Anice. Tvoj suprug Joža

TUŽNO SJEĆANJE

DRAGICA MATIJAŠEC 27. 11. 2010. – 27. 11. 2013. Uvijek u našim srcima i sjećamo se s ljubavlju. Tugujuća obitelj


36

ZAHVALE I SJEĆANJA

REGIONALNI TJEDNIK || 26. studenog 2013. , br. 497

ZAHVALA

TUŽNO SJEĆANJE

povodom iznenadne smrti našeg voljenog

VJEKOSLAVA BRANILOVIĆ 28. 11. 2010. – 28. 11. 2013. Rekla je da će umrijeti za 5 dana, a umrla je za 6. Ostavila me samog sa snovima i mislima na nju. Suprug Miško, obitelj Đuras i Šopar

TUŽNO SJEĆANJE na voljenu

ANA-MARIJU PETRINJAK

TOMISLAVA KIRIĆA

29. 11. 2007. – 29. 11. 2013. Cvijeće na grobu, zapaljene svijeće, bol je u duši i suza teče. Čuvali Te anđeli!

preminulog 14.11.2013. u 20 godini života Najiskrenije zahvaljujemo svima koji su pomogli u najtežim trenucima, izrazili nam sućut, položili cvijeće i svijeće na odar, te ispratili dragog nam sina i brata na vječni počinak

Tvoji najmiliji

ZAHVALA Dirnuti iskrenom pažnjom i suosjećanjem u teškim trenucima oproštaja od našeg voljenog supruga, sina, brata, zeta, šogora i nećaka

MIROSLAVA STANIĆA preminulog 13. XI. 2013. u 47. godini života,

želimo zahvaliti svima koji su ga voljeli, poštovali i podijelili bol s nama. Veliko hvala teti Mariji Šantek, rodbini, kumovima, susjedima, prijateljima i znancima te djelatnicima „Prehrane“ OB Varaždin. Svima iskreno HVALA. Ožalošćeni: supruga Snježana, mama Štefanija i brat Tomica s obitelji *****

SJEĆANJE

…ljubav ne umire kad najdraži odlaze, nema te sile, ni sudbine da srca razdvoje. Ako smrt i ugasi svjetlo, nikada ne ugasi snagu ljubavi i sjećanja.

JOSIP SEKETIN

Zauvijek Tvoja supruga Snježana

27. 11. 2012. – 27. 11. 2013. S poštovanjem i ljubavlju zauvijek u mislima s Tobom.

*****

Ožalošćeni: mama Sonja, tata Zvonko, brat Nikola, sestre Monika, Marija i Simona Počivaj u miru Božjem i neka Te čuvaju anđeli.

Tvoji najmiliji

*****

Nismo te mogli sačuvati od smrti, al ćemo te sačuvati od zaborava. Smrt je jača od života, ali ne i od ljubavi, ljubavi prema tebi, Tebi voljeni sine i brate

Tvoja mama Štefanija

SJEĆANJE

TUŽNO SJEĆANJE

MARIJA MAŠIĆ

na dragog supruga, oca i djeda

*****

STANISLAVA LUKAČIĆA

Život snove rađa i ruši, Ti ćeš mi, jedini brate, uvijek ostati u duši.

21. 11. 2010. – 21. 11. 2013.

† 25. 11. 2012.

Zauvijek si u našim srcima i mislima.

Hvala svima koji Te se sjećaju.

Unuk Božidar s obitelji

Supruga Štefanija, sin Nenad i unuka Ivona

POSLJEDNJI POZDRAV

TUŽNO SJEĆANJE

ŽARKO GRKOVIĆ

voljenom na voljene

1938. – 1986.

NEĆAKU

Zauvijek si u našim srcima i molitvama.

VJEKOSLAVA

*****

i

MILJENKA

4. XI. 2004. – 4. XI. 2013.

na obitelj

Od tete Micike

VUPORA

Tvoje cure Ljubica, Jagoda, Nataša, Maya Diana i zetovi

TUŽNO SJEĆANJE

29. XI. 2011. – 29. XI. 2013.

Život nestane u tren, a ljubav i sjećanje ostaju zauvijek.

ŠRETER

Mama, brat i obitelj Toplak

S ljubavlju i molitvama čuvamo uspomenu na vas. Vaši najmiliji

STJEPANA

S ljubavlju Te spominjemo, u srcima nosimo. Od šogora Miška, šogorice Božene i njihove obitelji Drožđek

i

VERU † 27. 8. 1995.

S dubokim poštovanjem čuvamo uspomenu na vas.

SJEĆANJE

Sin Drago, snaha Ruža, unuk Boris s obitelji

JULIJANU BORAK

SJEĆANJE

26. 11. 2000. – 26. 11. 2013. S ljubavlju i poštovanjem čuvamo uspomenu na Tebe.

SJEĆANJE na dragu mamu, svekrvu, baku i prabaku

Tvoji najmiliji

LJUBICU ZAGOREC

PLANTAK

29. IX. 2010. – 29. IX. 2013.

SJEĆANJE 21. 11. 2012. - 21. 11. 2013. S ljubavlju i poštovanjem čuvamo uspomenu na Tebe. Sin Dražen s obitelji

SJEĆANJE

DARINKA JURANKO

*****

Otišao si tiho kao što odlaze dobre duše, tamo gdje boli više nema. Zauvijek ćeš biti u našim srcima i mislima. Šogor Zlatko i Mirjana s obitelji

na

BOŽENA PETAK

*****

*****

ŠINJUR

† 28. 11. 1999.

Od punice Micike

Od šogora Nenada, šogorice Nade i njihove obitelji

na drage roditelje IVAN 2010. – 2013.

Suze koje teku ispraćaju dušu u novi svijet, gdje ćemo se opet jednom sresti.

Zastalo je srce, utihnuo je Tvoj glas, otišao si, Miro, prerano od nas.

SJEĆANJE

STJEPAN 1994. – 2013.

Brat Tomica, šogorica Snježana, nećaci Tijana i Luka *****

SJEĆANJE

HELENA 1992. – 2013.

Život bez Tebe težak će mi biti. Bol i tuga iz srca nikad neće nestati. U mislima i molitvama zauvijek ćeš sa mnom biti.

STJEPAN

MARIJA

† 3. 4. 2000.

† 25. 11. 2012. S ljubavlju,

kći Ivanka, unuke Dijana i Sunčica, praunuci Emil, Lana i Matija te Ivica i Miro

IN MEMORIAM

EMIR RAMIĆ

2. 10. 1949. – 29. 11. 2012. Teško je izgubiti onoga koga si volio, a još teže znati da ga ne možeš vratiti.

27. XI. 2012. – 27. XI. 2013. Već je prošla godina dana, ali na našem srcu nikad neće zarasti rana.

Od obitelji Juranko i Njegovec

Tvoja obitelj

Hvala Ti za ljubav i dobrotu koju si nam dala. Počivaj u miru Božjem! Tvoji najmiliji

SJEĆANJE na supruga i oca

JOSIPA CRNČECA 2. 12. 1991. – 2. 12. 2013. Duboko u srcu nosimo Te, s ponosom i poštovanjem sjećamo Te se. Tvoji: Dubravka, Matija s Natašom i Nikola s Tamarom


zahvale i sjećanja

26. studenog 2013. , br. 497 || REGIONALNI TJEDNIK

ZAHVALA

ZAHVALA

povodom smrti naše drage mame, bake, sestre i tete

povodom smrti naše drage mame, bake i sestre

KATE PILČIĆ rođ. ROŽĐAK

IVANKE NEGOVEC

preminule 16. 11. 2013. u 87. godini.

preminule 17. 11. 2013. g. U 73. godini života

Najiskrenije zahvaljujemo rođacima, susjedima i prijateljima na izrazima sućuti, položenim vijencima i svijećama te ispraćaju na vječni počinak. Zahvaljujemo Odjelu C III, Bolnici Novi Marof dr. Sekovanić. Posebno hvala Nevenki i Zvonku Rožđaku koji su od prvog dana bolesti pomogli. Zahvaljujemo velečasnom Ivanu Sakaču na ispraćaju pokojnice na vječni počinak. Ožalošćeni: kći Marija, unuk Dražen, zet Đuro, sestra Mara, obitelj Matajia, Tomašić, Pilčić

PETAR PAJTLAR blago u Gospodinu preminuo je 15. 11. 2013. u 85. godini života.

S ljubavlju i ponosom čuvamo Tvoj dragi i plemeniti lik. Ožalošćeni: kći, unuci, zet, braća i ostala tugujuća rodbina

Svjetlost vječna neka Ti svjetlila! Počivao u miru Božjem! Supruga Slavica, sin Darko, kćerka Marija, snaha Ljerka, zet Josip, unuci Krešimir, Miroslav, Edina i Valentina

povodom iznenadne smrti dragog supruga, oca i šogora

ZDRAVKA ŠIMEKA Najiskrenije zahvaljujemo svim rođacima, prijateljima, Udruzi branitelja, susjedima, kapelanu Igoru na molitvama i dirljivim riječima prilikom ispraćaja. Ožalošćeni: supruga Lovorka, sinovi Marin i Tomislav i ostala tugujuća rodbina

ZAHVALA povodom iznenadne smrti našeg dragog supruga, oca, djeda, svekra, brata, šogora, strica i ujaka

ŽELJKA ŠČURECA preminulog 20. 11. 2013. u 71. godini života. Najiskrenije zahvaljujemo rodbini, prijateljima, djelatnicima Doma zdravlja – medicine rada i susjedima. Hvala svećeniku Mirku Kemivešu na dirljivim riječima ispraćaja. Ožalošćeni: supruga, sinovi, unuci, snaha, brat, sestra, šogorica, nećakinje i nećaci

SJEĆANJE

JASNA HERCEG 26. 10. 2013. – 26. 11. 2013. Kad umre čovjek, zatvori se jedno oko svemira! Bernarda, Vlatka, Martina i Andreja

TUŽNO SJEĆANJE

26. 11. 2012. – 26. 11. 2013.

Bol nije u riječima nego u srcu. S ljubavlju i poštovanjem čuvamo uspomenu na vas. Mnogo nam nedostajete. Djeca: Vladimir, Blanka i Josip s obiteljima

preminule 18. 11. 2013. u 77. god. života. Iskreno zahvaljujemo rodbini, braći i prijateljima na izrazima sućuti, položenom cvijeću i svijećama te ispraćaju drage nam pokojnice na vječni počinak. Ožalošćeni: kći Anica, zet Duško, unuci Igor i Zoran s obiteljima, kći Nadica, zet Krešo, unučad Marko i Sandra s obiteljima

SJEĆANJE

ŽELJKU

na voljenog sina, supruga i oca

S ljubavi koju smrt ne prekida, nosim Te u srcu. U srcu Ti si više od sjećanja!

dragom suprugu, ocu i sinu

KATICA

KATARINE DOMITER

mom dragom suprugu

Tvoja Željana

KORPAR

ZAHVALA povodom smrti naše drage mame, punice, bake i prabake

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

9. 9. 1988. – 9. 9. 2013.

Nakon duge i teške bolesti naš dragi suprug, otac i dida

Iskreno zahvaljujemo svim rođacima, kumovima, susjedima i prijateljima na izrazima sućuti, cvijeću i svijećama te ispraćaju našeg dragog Pere u vječnost. Veliko hvala prečasnom Valentu Posavcu na molitvi i toplim riječima oproštaja. Hvala svim dobrim ljudima koji su nam na bilo koji način pomogli i uputili riječi utjehe.

Hvala rodbini, kumovima i prijateljima koji su s nama podijelili tugu i bol te okitili odar cvijećem i svijećama. Iskreno hvala teti Mariji, ujaku Josipu, ujni Mariji, teti Dragici i njihovim obiteljima. Hvala vlč. Alojziju Pakracu na lijepim riječima oproštaja te časnim sestrama dominikankama.

ZAHVALA

IVAN

37

IVANU MILIHRAMU

MARIJANA POMPERA 30. 11. 2012. – 30. 11. 2013. Moj ponos oduvijek si bio, svaki mi dan radošću ispunio. Oči Te traže, srce Te voli, nema Te, sine, to jako boli. Mama Antonija *****

na

Bog Te rano k sebi pozvao, ovozemaljskih muka Te oslobodio. S njime nad nama bdiješ Ti, dok živimo mi, u našim mislima živjet ćeš i Ti. Za sve što si nam dao od srca hvala Ti.

DRAGUTINA GALOVIĆA

Supruga i djeca

Čuvali Te anđeli. Tvoje: Maja, Tea, Ina i Vera

SJEĆANJE

30. 11. 1991. – 30. 11. 2013.

SJEĆANJE na

ANU ŠIMEK

Prošlo je mnogo godina otkako Te nema, ali tuga i bol ne prolaze. Uvijek si u našim mislima i srcima. Tvoji: Ana, Mirjana, Duda, Toni, Joško i Petra

MARIJAN POMPER 30. 11. 2012. – 30. 11. 2013.

22. 11. 2012. – 22. 11. 2013. Od obitelji Šimek Marijana

SJEĆANJE

SJEĆANJE

Štamparija Derma d. d.

STJEPAN MARTINČEVIĆ SJEĆANJE

VELIMIR KOVAČIĆEK 20. 11. 2002. – 20. 11. 2013. S poštovanjem čuvamo uspomenu na Tebe. Tvoji: supruga i sinovi s obiteljima

28. 11. 2011. - 28. 11. 2013. S poštovanjem, ljubavlju i tugom čuvamo uspomenu na Tebe.

LJUBA BUBNJARIĆ

Tvoja obitelj

29. XI. 1988. – 29. XI. 2013.

SJEĆANJE

Čuvamo Te u srcima i mislima.

SJEĆANJE

Tvoji najmiliji

BOŽIDAR BLAŽI SJEĆANJE na

DRAGICU HREN 26. XI. 2012. – 26. XI. 2013. Uvijek si u našim srcima i molitvama.

30. 11. 2004. – 30. 11. 2013. S ljubavlju i poštovanjem čuvamo uspomenu na Tebe. Tvoji najmiliji supruga Štefica, kći Ksenija i sin Damir s obiteljima

Stjepan i Danica

SJEĆANJE na mog dragog tatu

IVANA KROBOTA 21. 11. 2012. – 21. 11. 2013. Tvoj sin Tomislav

TUŽNO SJEĆANJE SJEĆANJE na

na dragu majku, baku i prabaku

ANU CVEK

Ne postoji zaborav, ostaju uspomene.

26. XI. 2012. 26. XI. 2013. Bol nije u riječima, nego u srcu gdje si ostala voljena i nikad zaboravljena.

Tvoja obitelj

Kći Ljubica s obitelji

BOŽENU ADLAŠIĆ 24. XI. 1997. – 24. XI. 2013.

SJEĆANJE

ALOJZ ŠESTANJ PERIĆ 28. XI. 1998. – 28. XI. 2013. Tvoji: supruga Amalija, sin Robert, kći Anita, zet Denis


38

s raznih strana

s raznih strana www.regionalni.com Zovite nas na 042/290-777

REGIONALNI TJEDNIK || 26. studenog 2013. , br. 497

Novčana naknada Grada Lepoglave roditeljima novorođenih beba Gradonačelnik Lepoglave Marijan Škvarić i zamjenik Hrvoje Kovač darivali su u ime Grada lepoglavsku novorođenčad. Tako su roditelji za prvorođeno dijete dobili 1000 kuna,1500 kuna za drugo dijete, dok je za treće i svako sljedeće dijete izdvojeno 2000 kuna. Ovom prilikom naknadu je primilo 23 roditelja, što je uz prethodnih 47 ukupno 70 novorođenih beba u 2013. godini. - Program potpore obuhvaća i 30

kutija dječje hrane koju nadležni liječnik može propisati do 6 mjeseci starosti djeteta i koju u cijelosti financira Grad - istaknuo je Škvarić. Međutim, majke su objasnile kako sva djeca ne trebaju dohranu i time nemaju pravo koristiti ove pogodnosti. Na to je gradonačelnik u dogovoru s roditeljima donio prijedlog da se dohrana ukine, a umjesto nje će se uručivati jednokratna novčana pomoć u istom iznosu.

ADVENT Grad Varaždin i Turistička zajednica pripremili čak 54 programa

OPĆINA VINICA

Nikad bogatiji Advent na trgovima i ulicama

Uspješna “Vinička jesen”

„„Tek tri od 54 programa će se naplaćivati po deset kuna, naglasila je govoreći o programima N. Martinčević, zamjenica varaždinskoga gradonačelnika i predsjednica TZ grada Varaždina

Trinaesta po redu smotra folklora “Vinička jesen” održana je u subotu, 16. studenog u Vinici. Ovu tradicionalnu manifestaciju organizralo je Kulturno-umjetničko društvo Vinica pod glavnim pokroviteljstvom Općine Vinica čiji je načelnik Marijan Kostanjevac otvorio smotru poželivši svim sudionicima

Anđeoskim plesom varaždinskih mažoretkinja na Franjevačkom trgu u 11 sati i paljenjem prve svijeće na adventskom vijencu, u 18.30 sati, uz nastup mješovitog zbora Obrtničkog glazbenog društva Varaždin, započet će u subotu, 30. studenog, Advent u Varaždinu, već tradicionalna manifestacija koja će biti sadržajno najbogatija do sada.

Svi sudionici dobili su zahvalnice, koja je uručena i načelniku ugodan boravak u Vinici. U svojem govoru načelnik se kritički osvrnuo kako nitko nema vremena i novaca za očuvanje najvrijednije nematerijalne kulturne baštine, te se zahvalio svima koji njeguju i čuvaju tradiciju, ples, pjesmu, običaje i izričaj i to bez ikakve naknade. Smotra je započela nastu-

pom domaćina Malih Viničanaca, folklorne skupine iz OŠ Vinica pod stručnim vodstvom voditeljice Snježane Gašparić. Potom su zaredali nastupi KUD-ova Cestica, Donja Voća te Salinovec. Nastupili su i dugogodišnji prijatelji Viničanaca Kulturno-prosvjetno društvo Seljačka sloga iz Đelekovca, a nastupom su Viničance počastili i nijhovi dragi prijatelji, susjedi KUD-a Obrež iz Slovenije, te prvi puta članovi KUD-a Češka beseda iz Velikih Zdenaca. Na kraju su nastupali i Vinički tamburaši.

ZLATNI PIR

Ulica snjegovića

U organizaciji Grada Varaždina i Turističke zajednice grada Varaždina do Badnjaka će se održati 54 programa na nekoliko lokacija u povijesnoj jezgri, a u njihovu realizaciju uključili su se i Gradski muzej Varaždin, Gradska tržnica Varaždin, Filmsko kreativni studio VANIMA, Muzej Anđela, Društvo Naša djeca, Udruženje hrvatskih obrtnika Varaždin, varaždinski dječji vrtići, Koncertni ured, Hrvatsko keramičarsko društvo Kerameikon te Varaždinska biskupija. - Varaždinu smo ove godine pripremili bogatu, toplu i zanimljivu adventsku priču. Tek tri od 54 programa će se naplaćivati po deset kuna. Ostalo je sve potpuno besplatno za naše male i velike posjetitelje koji će tako moći uživati u kvalitetnim i raznolikim programima, a da to od njih ne iziskuje financijske

Na Franjevačkom i Trgu slobode tijekom prosinca i ove će godine biti prigodna prodaja

B. Tropp i N. Martinčević

Gajeva ulica postat će Ulica snjegovića s 12 velikih snjegovića izdatke - naglasila je govoreći o programima Natalija Martinčević, zamjenica varaždinskoga

gradonačelnika i predsjednica TZ grada Varaždina. Na Franjevačkom i Trgu slobode tijekom prosinca i ove će godine biti prigodna prodaja u posebno uređenim kućicama, a Gajeva ulica postat će Ulica snjegovića s dvanaest velikih snjegovića koji će sjediti i šetati se, dok će 16. prosinca djeca sedamnaest varaždinskih dječjih vrtića u njoj izložiti svoje snjegoviće i tako obilježiti Dan snjegovića.

Svijeće kod katedrale

- Uz snjegoviće, djeca će izraditi i svoje kućice za ptice koje će nakon završetka adventskog

razdoblja biti postavljene u šetalištu Vatroslava Jagića. U Varaždinskoj kući, koja se također nalazi u Gajevoj ulici, bit će jedna obitelj snjegovića koja će se moći pogledati samo u slučaju ako se držite za ruke i ako dotaknete jedno srce - najavila je Branka Tropp, direktorica Ureda TZ grada Varaždina i izvršna organizatorica Adventa u Varaždinu. Na Trgu kralja Tomislava bit će postavljen bor i drugi dekorativni elementi, a adventski će vijenac ove godine biti smješten ispred katedrale, gdje će se uz pratnju pjevačkih zborova tijekom došašća paliti svijeće.

IZDVOJENO Koncerti, izložbe, besplatne radionice i dolazak Djeda Mraza na Korzo

Lado, srednjovjekovno oružje, radionice keramike

50 godina ljubavi 50 Danice i Stjepana Danica i Stjepan Kočako iz Bartolovca 16. studenog ove godine proslavili su veliki jubilej, 50 godina braka. U društvu sina Ivice, snahe Sanje, kćeri Mirjane i zeta Branka te unucima Dinom, Andreasom, Patrikom, Mariom, Bornom te rodbinom

i prijateljima prisjetili su se kako je to bilo kada su se upoznali i svih godina koje su zajedno proveli. Slavlje je potrajalo do dugo u noć uz pjesmu i ples, a svi prisutni zlatnim mladencima poželjeli su još mnogo godina sreće, zdravlja i zajedništva.

Od 30. studenog do 6. prosinca u Varaždinskoj kući bit će izložba Viteškog reda Sv. Nikole koji će izložiti srednjovjekovno oružje te demonstrirati mačevanje, streličarstvo i druge vještine. U srijedu 4. prosinca, GMV će u palači Herzer otvoriti izložbu Varaždinska kovanica Sorlini, a dan kasnije u kino Galeriji bit će prikazan film Hrvatsko zagorje iz 1934. uz pratnju kvarteta saksofona Glazbene škole. U subotu 7. prosinca u 11 sati slijedi novi nastup mažoretkinja ispred Anđelinjaka i paljenje druge adventske svijeće uz nastup okteta Donum. Od 7. do 22. prosinca u podrumu Gradske tržnice održavat će se Walda-

onica s božićnim pjesmama i pričama. Djed Mraz dolazi na Trg kralja Tomislava u subotu 14. prosinca, 22. prosinca nastupa LADO, a u prizemnom

poslovnom prostoru na Trgu kralja Tomislava 3 bit će organizirane i kreativne radionice te lutkarske predstave. Besplatne radionice Kerameikona (tel.

091 1 744 000) za velike i male održavat će se u Kukuljevićevoj 10 u srijedu 27. studenoga, 4. prosinca i 11. prosinca od 17 do 20 sati. Paljenje nastalih radova u raku-tehnici bit će 14. prosinca, a 18. prosinca otvorit će se izložba novog dijela postava Kerameikonove Zbirke suvremene svjetske keramike te izložba i otkup nastalih radova u adventskim radionicama. Naime, donacijom od minimalno 100 kuna sudionici radionica i drugi posjetitelji moći će otkupiti svoju ili neku drugu zdjelicu. Dio prihoda izdvojit će se za potporu odličnom studentu koji je u teškoj materijalnoj situaciji.


Vodič

26. studenog 2013. , br. 497 || REGIONALNI TJEDNIK

39

PROGNOZA VREMENA ZA SLJEDEĆIH 7 DANA – HLADNO

Krajem ponedjeljka i oko utorka je moguć slab snijeg i ponegdje na sjeveru Hrvatske. Teško je govoriti o količinama, vjerojatno će to biti malo ili ništa, tek pokoja pahulja nošena hladnim sjevernim vjetrom. Vjerojatno se neće stvoriti snježni pokrivač. I dalje će biti vjetrovito uz jak sjeverac i hladno uz temperaturu zraka oko nule. U srijedu većinom suho, a očekuju se i sunčana razdoblja. Vjetar će postupno oslabjeti, ali ostaje hladno. U četvrtak većinom suho uz sunčana razdoblja. Jutro hladno s temperaturom od -5 do -2°C, a najviša dnevna bit će malo u plusu. U petak dosta oblaka, ali uglavnom suho. Bit će hladno. U subotu bi moglo biti povremenih oborina na granici kiše i snijega jer će i temperatura zraka biti takva granična. U nedjelju i ponedjeljak izmjena sunca i oblaka uz hladna i mjestimice maglovita jutra. Temperatura zraka ostaje u zimskom režimu. Za precizniju vremensku prognozu slobodno nazovite 060-555-555. Cijena 3,49 kn/min iz fiksnih te 4,78 kn/min iz mobilnih mreža. Davatelj usluge: HT d.d., Savska cesta 32, Zagreb, info tel. 0800-1234. (Prognoza izrađena 25. 11.)

VAŠE FOTOGRAFIJE

Svoje fotografije šaljite nam na foto@regionalni.com

rođeni: DJEVOJČICE: Iva Petrić, Leona Peharda, Vita Mlinarek, Korana Šimić, Lana Petrinjak, Sara Komes, Ariana Liber, Mia Vitez, Hana Prešnjak, Helena Herega Hum, Franka Tepeš, Ariana Cenko, Marija Jurgec, Patricija Užar, Gordana Hanževački, Lora Kišićek, Lotta Marija Lesičar i Lara Pečenec, Sara Vertuš, Lena Poljak, Tia Galeković, Nika Benžić, Lara Novak, Julija Buhin, Adela Šmuc, Ella Dreven, Kiara Zadravec, Ana Novosel, Anđela Hajsok, Tea Trubić i Zara Tkalec. DJEČACI: Vito Komes, Matija Posavi, Nikola Horvat, Kristijan Kučina, Dominik Rešetar, Marko Bartolić, Teo Hasnak, Dorijan Bužić, Emanuel Mišak, Andro Cifrek, Marko Aleksić, Noa Ćorko, Lovro Bednjanić, Petar Žiher, David Mušić, Ivor Husak, Patrik Skupnjak, Dino Ribić, Gabrijel Repić i Alen Flis. BLIZANCI: Oskar i Sofija Vrabec. U varaždinskom rodilištu u petak 22. studenog u 18.07 sati rođena je Iva Petrić teška 2750 grama i duga 48 centimetara. Roditelji male Ive su Valentina i Ivan koji zahvaljuju medicinskom osoblju varaždinskog rodilišta.

VJENČANI: Stela Adžić i Ante Baraba, Marijana Đuras i Filip Dodigović te Anita Mikac i Aleksandar Grabarić.

UMRLI: Zora Glušica Vukadinović (89), Matilda Mišak Jurić (96), Cvjeta Šumiga Malogorski (88), Slavko Ivančević (54), Angela Levačić (86), Albin Korotaj (73) i Dragica Šipek (89).

Jelena Oršolić Terijer Smokey

Smokey je p r e k r as a n mladi terijer većeg rasta, star oko godinu dana. Pronađen je na parkiralištu centra Supernova. Tražimo vlasnika jer vjerujemo da je odlutao i nije se znao vratiti. Ukoliko se vlasnik ne javi, za veselog čupavca tražimo topli dom, veliko dvorište i naravno pristup u kuću u ove nadolazeće hladne dane. Udruga Spas 330 004

Pravila za slanje fotografija - Svatko smije poslati do dvije fotografije tjedno. Fotografije moraju biti snimljene digitalnim fotoaparatom, kompaktnim ili DSLR-om i horizontalne orijentacije. U natječaj ne ulaze fotografije koje su mutne, pretamne ili na bilo koji drugi način loše kvalitete. Veličina fotografija mora biti od 1600 piksela do 3000 piksela po dužoj strani i veličina datoteke ne smije prelaziti 2 MB. Sve pristigle fotografije koje ne zadovoljavaju navedene uvjete nećemo objaviti.

TJEDNI VODIČ VARAŽDIN KAZALIŠTE 26. studenog (utorak) • Koncert Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO Zagreb (Velika scena) u 19.30 sati 28. studenog (četvrtak) • Stilske vježbe (Velika scena) u 20.00 h 30. studenog (subota) • I ti ljubav nekom daj – premijera (Velika scena) u 17.00 h

KNJIŽNICA Odjel za odrasle (Trg slobode 8a) i Odjel za djecu (vila Bedeković, A. Cesarca 10) PON – PET 7.30 – 19.30 h SUB 7.30 – 13.00 h Odjel za mlade, Odjel strane literature (vila Bedeković, A. Cesarca 10) i Ogranak Banfica (N. Tesle 20) PON, UTO, SRI 13.30 – 19.30 h ČET, PET 7.30 – 15.00 h SUB 7.30 – 13.00 h

MUZEJI Stari grad UTO-PET 9.00 – 17.00 h

SUB, NED 9.00 – 13.00 h Ponedjeljkom i blagdanom zatvoreno Palača Sermage Stalni postav – Galerija starih i novih majstora IZLOŽBA Horizonti rimske Panonije (izložba otvorena do 8. prosinca) UTO-PET 9.00 – 17.00 h SUB, NED 9.00 – 13.00 h Ponedjeljkom i blagdanom zatvoreno Palača Herzer Stalni postav – Svijet kukaca IZLOŽBA Vjera, ufanje, ljubav (otvorena do 24. studenog) UTO – PET 9.00 – 17.00 h SUB, NED 9.00 – 13.00 h Ponedjeljkom i blagdanom zatvoreno

tvoreno Galerija K 10 Varaždin • KERAMEIKONOVA zbirka suvremene svjetske keramike UTO, SRI I PET 18.00 – 20.00 h ČET, SUB I NED 11.00 – 13.00 h Ponedjeljkom i praznikom Galerija K10 je zatvorena; organizirane grupe mogu dogovoriti svoj posjet izvan radnog vremena Galerije K 10 na broj 091/1744-000

KINO GALERIJA 30. studenog (subota) • Reality u 19.00 h (ulaznica 15

GALERIJE Galerijski centar Varaždin Stalni postav – Zbirka Miljenka Stančića UTO-NED 10.00 – 13.00 h i 17.00 – 20.00 h Ponedjeljkom i blagdanom za-

kuna) 1. prosinac (nedjelja) • Veliko čišćenje u 18.00 h (ulaznica 10 kuna)

ČAKOVEC CENTAR ZA KULTURU 26. studenog (utorak) utorak 26.11.(utorak) • Igre gladi: Plamen u 17.30 i 20.00 h 28. studenog (četvrtak) • Tribina ČČ: Gospođa Roza u 20.00 h 29. studenog (petak) • Otvorenje izložbe Krijesnice u 18.00 h (Galerija Scheier) • Snježno kraljevstvo (3D) u 16.30 h • Visoka modna napetost u 18.30 h • Savjetnik u 20.30 h 30. studenog (subota) i 2. studenog (ponedjeljak) • Snježno kraljevstvo (3D) u 16.30 h • Visoka modna napetost u 18.30 h • Savjetnik u 20.30 h 1. prosinca (nedjelja) • Snježno kraljevstvo (3D) u 16.00 h • Visoka modna napetost u 18.00 h • Savjetnik u 20.00 h

IMPRESSUM UPRAVA Zdenka Jagić Ivica Kruhoberec Vesna Margetić-Slatki

IZDAVAČ Regionalni tjednik d.o.o. Augusta Šenoe 10 42000 Varaždin

LEKTORICA Isidora Vujošević isidora@regionalni.com

FOTOREPORTERI Siniša Sović GLAVNI UREDNIK Ivan Agnezović Ivica Kruhoberec ikruhoberec@regionalni.com foto@regionalni.com GRAFIČKA REDAKCIJA Zamjenik Vlatka Lešić GlAVNOG UREDNIKA vlatka@regionalni.com Vesna Margetić-Slatki Mirta Brozičević vmargetic@regionalni.com mirta@regionalni.com Maja Denac POMOĆNIK maja@regionalni.com GLAVNOG UREDNIKA Irena Harači Pintarić PRODAJA: iharaci@regionalni.com Zdenka Jagić voditeljica prodaje NOVINARI zjagic@regionalni.com Tihana Drumev marketing@regionalni.com tihana@regionalni.com Tel. 042/290-778 Višnja Gotal Mira Ljubić visnja@regionalni.com mljubic@regionalni.com Tel. 042/290-775 SURADNICI MALI OGLASI: Damir Ivančić malioglasi@regionalni.com Gordana Igrec Tel. 042/290-774 Denis Peričić Fax 042/290-789 Ljiljana Risek

REDAKCIJA: Tel. 042/290-777 Fax 042/290-789

Prijamna mjesta za male oglase, zahvale i sjećanja: VARAŽDIN 7Plus Regionalni tjednik Augusta Šenoe 1o pon: 8 - 12 uto: 8-13 sri - pet: 8 - 16 IANA Kapucinski trg 5 (ulaz iz Blažekove ul.) pon - pet: 8 - 20 h subotom: 8 - 13 h NOVI MAROF Benjak Remetinec 290 pon - pet: 7,30 - 15 h subotom: 7,30 - 12 h LUDBREG AROMAMEDIA d. o. o. Petra Zrinskog 7 pon - pet: 14 - 19 h info: 091 92 99 329 IVANEC Poljodom Gospodarska 2

Tiskara Novi list


40

Zadnja

REGIONALNI TJEDNIK || 26. studenog 2013. , br. 497

Josipović i Türk u Varaždinu

Turcima o iskustvima u EU

BIZARNO Na starom groblju u Bednji pokopan kućni ljubimac

Goran Granić na tribini GFV-a

„„Vlč. Blažon: Zakapanje uginulih životinja u posvećenu zemlju neprimjereno je i nedopustivo

Na Geotehničkom fakultetu u četvrtak 28. studenog s početkom u 11 h bit će održana javna tribina „Mogući razvoj energetskog sektora RH do 2050. godine u uvjetima radikalnog smanjenja emisija CO2 i kako to ostvariti?“ Na tribini će dr. Goran Granić, ravnatelj Energetskog instituta Hrvoje Požar, predstaviti analizu energetskog sektora te moguća rješenja za ostvarenje ciljeva radikalnog smanjenja emisije CO2 do 2050. godine.

Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović i dr. Danilo Türk, bivši predsjednik Republike Slovenije, susreli su se u ponedjeljak u Varaždinu. Nakon što su ih na Trgu slobode dočekali varaždinski župan Predrag Štromar i varaždinski gradonačelnik Goran Habuš, obišli su povijesnu gradsku jezgru te razgledali izložbu slika

slovenskog umjetnika Bogdana Čobala u Galeriji Kovačić-Macolić. Posjet je završio u Gradskoj vijećnici gdje je upriličen prijem kojem su prisustvovali i predstavnici slovenske nacionalne manjine te Dunja Bezjak, agilna Varaždinka koja živi u Mariboru. U izjavi za medije Josipović se osvrnuo na aktualna pitanja.

U sklopu posjeta Hrvatskoj, tročlano izaslanstvo turske Velike narodne skupštine boravilo je u četvrtak i u Varaždinu. Tu su razgovarali o iskustvima pristupanja Hrvatske Europskoj uniji s predstavnicima DAN-a i AZRA-e, kao i gradonačelnikom Goranom Habušem, zamjenicom gradonačelnika i saborskom zastupnicom Na-

Zbog ukopa “male Lili” ekshumacija uz policiju

talijom Martinčević, zamjenikom gradonačelnika Vjeranom Radelićem, pročelnicom Upravnog odjela za gospodarstvo Gorankom Grgić te predsjednicom Skupštine Dubravkom Biberdžić. Izaslanstvo je posjetilo Srednju strukovnu i Gospodarsku školu kao primjere dobre prakse povlačenja sredstava iz EU fondova.

Piše: Ljiljana Risek

Veliku je nevolju i pomutnju izazvao (ne)poznati građanin koji je nedavno na starom groblju u Bednji odlučio zakopati uginulog kućnog ljubimca. Vjerojatno bi „sahrana“ nekome, očito, dragog stvorenja, prošla bez ikakve pompe da ožalošćeni vlasnik nije otišao korak dalje: mrtvu mačku zakopao je među grobovima u kojima počivaju ljudi te počivalište svoga ljubimca i uredio ogradivši ga pločicama te stavivši na njega stiliziran križ na kojemu piše: Mala Lili, 25. 4. 2013. – 29. 9. 2013. Reakcija građana brzo je uslijedila.

Pozivi građana

- Više građana zvalo je općinske službe i obavijestilo nas da su pojedini mještani uznemireni i da je krenula javna rasprava o tomu da su na groblju zakopani posmrtni ostaci pobačenog djeteta ili novorođenčeta. Naime, građani, pogotovo vjernici, naprosto nisu mogli povjerovati u to da bi se netko uopće odvažio uginulu mačku ili psa zakapati među ljude. Premda smo pretpostavljali da ipak nije riječ o ljudskim ostacima, rasprava je bila tolika da smo morali zvati policiju – izvijestio je načelnik Bednje Mirko Bistrović. Tako je u nazočnosti

Odličan interes za Bregovića

Sumnjiv grob, smješten uz grobove pokojnih ljudi, izazvao je javnu raspravu

policijskih službenika grobar izvršio ekshumaciju, pri čemu je ustanovljeno da je mala Lili ipak bila mačka. Životinjsko truplo zakopano je potom u obližnjem grmlju. Iz općinskih službi mole građane da na groblju ne zakapaju uginule životinje. Jer ne samo što to nije primjereno iz civilizacijskih i vjerskih razloga, već i zato što Općina neće dopustiti da se taj prostor s vremenom pretvori u groblje kućnih ljubimaca. S općinskim službama slaže se i bednjanski župnik vlč. Neven Blažon. - Koliko god čovjek volio svoje pse, mačke, hrčke i druge ljubimce, njihovo zakapanje u blagoslovljenu zemlju, u kojoj počivaju ljudi, posve je neprimjereno. Naime, prilikom sprovoda moli se i molitva blagoslova groba u koji se

lijes polaže. Groblje je prostor posebnog pijeteta i stoga je nedopustivo na takav ga način oskvrnjivati. Križ je znak vjere u Isusa, pa se pitam gdje je bila pamet gazdi koji je „grob“ jedne mačke označio križem? – odrješit je vlč. Blažon.

Povijest starog groblja

Staro groblje o kojemu je riječ inače je tužna priča iznimno zanimljive povijesti. Na njemu su mještani bili pokapani sve do ‘20-ih, kada je i Bednju poharala španjolska gripa. Mještani kažu da su nakon „španjolke“ tadašnje vlasti zabranile da se tijekom idućih 50 godina na tom groblju obavljaju ukopi te da je pokapanje mrtvih ponovno počelo 70-ih godina i trajalo je sve do otvaranja današnjeg novog groblja u Bednji.

KARIKATURA

Za koncert Gorana Bregovića u varaždinskoj Areni vlada odličan interes, a organizatori očekuju da će 30. studenog u Varaždin pohrliti Bregini fanovi iz cijele Hrvatske. - Ulaznice se dobro prodaju i zanimanje publike za ovaj spektakl je odlično - kaže Neven Buljan, upravitelj Arene Varaždin,

koja je organizator koncerta. Subotnji koncert bit će jedinstvena prilika da se uživa u nastupu jednog od najpopularnijih world music glazbenika u Europi, koji će nastupiti s velikim orkestrom i publiku držati na nogama puna dva sata! Stoga treba svakako po ulaznice za Bregin varaždinski spektakl.

crta: Željko Pilipović

RT_ 497  
RT_ 497  

Regionalni Tjednik 497

Advertisement