Page 1

1

NASLOVNICA

17. rujna 2013., br. 487 || REGIONALNI TJEDNIK

GORAN VUČETIĆ, predsjednik Zajednice športskih udruga Grada Varaždina

Str. 8. - 9.

Regionalni 40.000

Plus

Tjednik

BESPLATAN PRIMJERAK

ISSN 1846-8969

BROJ 487 II 17. RUJNA 2013. II www.regionalni.com

ISTRAŽUJEMO Primanja službenika i namještenika u Gradu Varaždinu i Varaždinskoj županiji

Gradskim pročelnicima plaća veća za 6.000 kn! Str. 2. -3.

OTVORENO Denis Fudurić, suvlasnik varaždinske hortikulturne tvrtke

Nastave li Parkovi ovako, za tri godine poduzeće čeka stečaj Stranica 7.

 Protekla tri mjeseca u poduzeću varaždinska policija na nalog Državnog odvjetništva istražuje nepravilnosti u poslovanju koje ovisi o kreditima, ali usprkos tome isplaćuje velike menadžerske plaće i otpremnine

Str. 4-5.

43. BAROKNE VEČERI Str. 20-21.

GRADSKI STANOVI VARAŽDIN

Ljubitelje barokne glazbe očekuje čak 18 koncerata

Javnosti popisi kupaca, a nezadovoljni kupci idu opet na prosvjed!

Str.5.


2

AKTUALNO

REGIONALNI TJEDNIK || 17. rujna 2013., br. 487

aktualno www.regionalni.com Zovite nas na 042/290-777

Grad Varaždin traži pročelnike Grad Varaždin raspisao je javni natječaj za pročelnike “za stalno” triju gradskih upravnih odjela - Upravnog odjela za poslove gradonačelnika, Upravnog odjela za gospodarstvo, turizam i međunarodnu suradnju te Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša. Trenutno su na tim mjestima privremeni pročelnici - Branka Matavulj, Vlado Podbrežnički

i Nada Bengeri. Tijekom ovog tjedna raspisat će se natječaj za pročelnika još dvaju odjela: Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća, mjesnu samoupravu i opće poslove te Upravnog odjela za društvene djelatnosti. Tu, međutim, nije kraj promjenama jer se komunalni pročelnik Vlado Vlašić sprema u Varkom iz kojeg se izdvaja Čistoća za čijeg će direktora prijedlog dati HSLS.

Ivan Jenkač novi je predsjednik HSLS-a Varaždinske županije. Potpredsjednici su Miljenko Ernoić, Stanko Friščić i Ivan Lončarić, Mladen Lončarić je tajnik, a Milivoj Zajec rizničar. Članovi ŽV HSLS-a su Mirjana Auker, Ivan Brlić, Stjepan Denžić, Đamila Florjanić, Anica Jurić, Zvonko Mihin, Sanja Rajner, Dragica Ratković i Dubravka Rog.

ISTRAŽUJEMO Kolika su primanja župana i gradonačelnika Varaždina te službenika i namješteni

Gradski pročelnici imaju ča višu bruto plaću od župani

 Bruto plaća pročelnika u Županiji bez uračunatog staža i drugih dodataka ili izdataka iznosi 11.560 kuna bruto, a pročelnika u Gradu 17.370 kuna. Ča Županiji. Takve razlike posljedice su različitih osnovica za obračun plaća: u Gradu je osnovica 5.108,84 kuna bruto, a u Županiji 3.400 kuna Piše: VESNA MARGETIĆ-SLATKI vmargetic@regionalni.com

Iako obavljaju gotovo isti posao, domari u Varaždinskoj županiji i Gradu Varaždinu nemaju ni približno ista primanja. Domar koji je zaposlen u Županiji mjesečno prima 4.420 kuna bruto bez uračunatog radnog staža, olakšica i drugih izdvajanja ili dodataka. Za razliku od njega, domar koji radi u Gradu Varaždinu prima 1.000 kuna bruto više, također bez uračunatog staža i ostaloga.

(Pre)plaćeni?

Različita primanja imaju i poslužitelji. Rade li u Županiji, primaju mjesečno 3.400 kuna bruto, dok oni zaposleni u Gradu primaju 5.415 kuna bruto, čak dvije tisuće kuna više! Među zaposlenicima Županije najnižu plaću imaju upravo poslužitelji, kao i čuvari, a ona iznosi 3.400 kuna bruto. U Gradu Varaždinu najnižu plaću imaju pak čistači radnih prostora, 5.108,84 kuna bruto! Riječ je o iznosima bez uračunatog radnog staža i ostalih izdvajanja ili dodataka na plaću. Usporede li se pak plaće za radna mjesta najviše, prve kategorije, u što spadaju radna mjesta pročelnika, njihovih pomoćnika, voditelja odsjeka i druga, razlike su još veće. Primjerice, Mario Sačić je pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Varaždinske županije, a Vlado Podbrežnički je privremeni pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Varaždina. Njih dvojica se bave gotovo istim poslom, a i plaća im se obračunava na temelju istog koeficijenta, 3,4. Međutim, Sačić od Varaždinske županije prima 11.560 kuna bruto plaće bez uračunatog radnog staža i drugih dodataka, a Podbrežnički od Grada Varaždina

gotovo 6.000 kuna više! Njegova bruto plaća bez staža i drugih izdataka ili dodataka iznosi 17.370 kuna. Po 6.000 kuna bruto manje prima i svih preostalih sedmero županijskih pročelnika u odnosu na preostalih šest gradskih, pri čemu, opet napominjemo, njihova neto primanja ovise o tome koliko imaju radnog staža, gdje žive, imaju li kakve olakšice ili dodatke na plaću. Iako su Grad Varaždin i Varaždinska županija prošlu godinu završili s manjkom prihoda u proračun i ma, u Grad skoj vijećnici službenici i namještenici posljedice lošeg poslovanja

ŽUPAN Bruto plaća (bez uračunatog staža):

28.743 kn Koeficijent: 6,4 Osnovica: 4.491,24 kn bruto

GRADONAČELNIK Bruto plaća (bez uračunatog staža):

25.544 kn Koeficijent: 5 Osnovica: 5.108,84 kn bruto

Plaća gradonačelnika ne obračuvava se po osnovici za dužnosnike (4.491,24 kn), nego po višoj za službenike (5.108,84 kn) ne osjećaju. U obje jedinice lokalne samouprave bruto plaća se obračunava na temelju Zakona o državnim službenicima i namještenicima: koeficijent složenosti poslova radnog mjesta množi se s osnovicom za izračun plaće te se uvećava za 0,5 posto za svaku navršenu godinu radnog staža. Međutim, zaposlenici Županije su znatno slabije plaćeni zbog toga što osnovica za obračun njihovih plaća iznosi 3.400 kuna bruto, dok je u Gradu osnovica 5.108,84 kuna bruto.

Dužnosnici

Kad su u pitanju plaće župana i gradonačelnika, situacija je drugačija. Plaća gradonačelnika Varaždina bez uvećanja od 0,5 posto za

Dogradonačelnik Radelić

Dožupan Kišić

Dožupan Košić

Bruto plaća zamjenika župana i gradonačelnika Grad Varaždin

Varaždinska županija

Zamjenik gradonačelnika Zamjenik župana Koeficijent za obračun plaće Osnovica (bruto) Bruto plaća (bez uračunatog staža i drugo)

4,25

4,93

5.108,84 kn

4.491,24 kn

21.712,50 kn

22.141,00 kn

svaku navršenu godinu radnog staža i druge dodatke ili izdvajanja iznosi 25.544 kune bruto. Gradsko vijeće je u veljači prošle godine donijelo Odluku o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika prema kojoj je osnovica za obračun njihovih plaća određena u visini od 5.108,84 kuna bruto, dok je koeficijent 5. Za razliku od toga, osnovica za obračun plaće župana iznosi 4.491,24 kuna bruto. - Za župana i zamjenika župana propisano je da se za obračun primjenjuje osnovica za obračun plaće državnih dužnosnika – odgovorili su nam iz Županije. Budući da je Vlada ove godine donijela odluku prema kojoj osnovica iznosi 4.491,24 kune, županova plaća se obračunava sukladno tome. Iako je osnovica za obračun županove plaće 500-tinjak kuna manja, on ima veću plaću od varaždinskoga gradonačelnika: prima mjeseč-


Aktualno

17. rujna 2013., br. 487 || REGIONALNI TJEDNIK

3

Štrajk u bolnicama od srijede: pacijenti, nazovite odjele na koje ste naručeni! Štrajku koji počinje u srijedu 18. rujna u 7 sati pridružit će se liječnici i medicinske sestre iz bolnica u Varaždinskoj županiji. I u Općoj bolnici Varaždin radit će se kao nedjeljom - primat će hitne pacijente kojima je ugrožen život ili im je zdravlje teško narušeno. Unaprijed zakazani pregledi, pretrage i operacije, koji nisu hitni, neće se obavljati. Međutim, to

se ne odnosi na djecu, trudnice, rodilje, pacijente oboljele od malignih bolesti te one na dijalizi. - Djeca, trudnice i rodilje dobit će svu potrebnu zdravstvenu skrb. Pacijenti s karcinomom će biti operirani, odnosno dobiti kemoterapiju u terminu u kojem su naručeni. To smo dogovorili sa sanacijskim upraviteljem. Nećemo štrajkati da

nika u Gradu Varaždinu i Varaždinskoj županiji

ak 6.000 kuna ijskih kolega!

bi pacijenti ostali bez usluga, nego zato što smo jedina javna služba u kojoj se ne plaćaju prekovremeni sati– rekao je dr. Denis Grgurović, sindikalni povjerenik u Općoj bolnici. Pacijentima savjetuje da nazovu odjel na koji su naručeni, jer će tako dobiti najtočnije informacije. - Bolnički laboratorij bi trebao raditi, kao i RTG dijagnostika s obzirom na to da

se inženjeri medicinske biokemije i inženjeri radiologije nisu izjasnili za štrajk. No najbolje je nazvati i provjeriti – kaže. To vrijedi i za preostale tri specijalne bolnice. Treba napomenuti da u štrajk ne idu djelatnici primarne zdravstvene zaštite, obiteljski doktori, pedijatri i ginekolozi, koji će normalno raditi. (vms)

AKTUALNO Poništen natječaj za gradonačelnikov auto

ak 2.000 kuna bruto više dobiva domar zaposlen u Gradu, nego onaj u U roku za dostavu ponuda zaprimljena je samo jedna, od autokuće Porsche leasing

Habuš odustao od Škode od pola milijuna kuna? „„Ponuđena cijena premašuje procijenjenu, objasnili su u Gradu gradonačelnikovu odluku o poništenju postupka javne nabave za automobil Grad: pročelnici V. Vlašić i M. Ivanković te privremena pročelnica R. Radelić s bivšom kolegicom

Koeficijenti za obračun plaće za pojedina radna mjesta Pročelnik Viši savjetnik Domar Poslužitelj Čistač radnih prostora Osnovica (bruto)

Grad Varaždin 3,4 2,40 / 2,30 1,06 1,06 1 5.108,84 kn

Varaždinska županija 3,4 2,82 1,3 1 3.400,00 kn

Izvor: Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Gradskoj upravi Grada Varaždina (Službeni vjesnik Grada Varaždina, br. 11, 2012.); Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Varaždinske županije (Službeni vjesnik Varaždinske župnije, br. 20., 2010.)

Formula Obračun plaća Plaću službenika i namještenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5 posto za svaku navršenu godinu radnog staža, propisano je Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Plaću župana, gradonačelnika i općinskih načelnika i njihovih zamjenika čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5 posto za svaku navršenu godinu radnog staža, ali ukupno najviše za 20 posto.

no 28.743 kune bruto bez uračunatog staža i ostaloga. Osnovica je manja, ali se za obračun plaće župana primjenjuje viši koeficijent - 6,4. Riječ je koeficijentu

Varaždinski župan ima svega stotinjak kuna nižu bruto plaću od maksimalno dopuštene zakonom koji je za svega 0,02 manji od maksimalno propisanog za obračun plaće župana. - Plaća župana i plaća gradonačelnika velikoga grada i grada sjedišta županije, bez uvećanja za radni staž, ne smiju se odrediti u iznosu ve-

ćem od umnoška koeficijenta 6,42 i osnovice za izračun plaće državnih dužnosnika – propisano je Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. To znači da je plaća varaždinskog župana svega stotinjak kuna niža od one maksimalno moguće po zakonu. Plaća varaždinskoga gradonačelnika ne prelazi maksimalno moguću po zakonu, ali je zanimljivo da se za obračun ne koristi osnovica za dužnosnike. Umjesto nje, koristi se ona 500-tinjak kuna viša za službenike i namještenike o kojoj je odluka donesena još 2009. godine. Varaždinska županija je svojim službenicima i namještenicima osnovicu smanjila na 3.400 kuna još prije nekoliko godina.

Varaždinski gradonačelnik Goran Habuš u petak je, samo dan nakon otvaranja ponuda, poništio postupak javne nabave za novi službeni automobil Grada Varaždina.

Namjerno preskupo?

- Procijenjena vrijednost nabave bila je 312.000 kuna bez PDV-a, no u roku za dostavu ponuda zaprimljena je samo jedna ponuda s cijenom od 432.182 kune bez PDV-a. Gradonačelnik se odlučio na odluku o poništenju budući da ponuđena cijena premašuje procijenjenu za 120.182 kune – izvijestili su iz Grada Varaždina. Jedina ponuda za novo Habuševo službeno vozilo stigla je iz Porsche leasing iz Zagreba, autokuće specijalizirane za financiranje vozila marke

Volkswagen, Audi, Seat, Škoda, Porsche, Bentley i Lamborghini, za koje pruža uvjete financiranja putem leasinga na tržištu. Cijena ponude bez PDV-a bila je 57.091 euro, odnosno, zajedno s PDV-om 71.364 eura, što je preko pola

Do kraja godine bit će pokrenut novi postupak za isti predmet nabave milijuna kuna! Iako na javnom otvaranju ponuda u Gradskoj vijećnici u četvrtak nije rečeno o kojem se tipu, marki i modelu vozila radi, nagađa se da je riječ o luksuznoj Škodi. To zaključuju, naime, u drugim autokućama na temelju teh-

ničkih značajki vozila navedenih u postupku javne nabave. Podsjećamo, tražilo se da novo vozilo za varaždinskoga gradonačelnika bude duljine 4,8 metara i visine 1,5 metara s benzinskim motorom od najmanje 3.000 ccm i snagom od 190 kW, što je Habuš pravdao svojom visinom i težinom, a da je novi auto trebao biti čisti luksuz potvrđuju i neke druge moguće značajke novog vozila, poput grijanih kožnih sjedala s opcijom ventiliranja. Zasad će se varaždinski gradonačelnik voziti u jednom od ukupno devet službenih automobila koliko ih ima Grad Varaždin. No, od novog automobila očito nije odustao jer iz Grada poručuju kako će do kraja ove godine biti pokrenut novi postupak za isti predmet nabave. (ihr)

DVOJBE Stao na mjestu za osobe s invaliditetom u Grabanicama

Je li Habuš vozio pod zabranom?

Nakon što smo u prošlom broju Regionalog tjednika objavili fotografije čitatelja koji je snimio gradonačelnika Gorana Habuša kako parkira na mjestu za osobe s invaliditetom, u redakciju Regionalnog tjednika stiglo je nekoliko poziva. Da razjasnimo – čitatelj snimatelj nije snimio gradonačelnika kako parkira u POS naselju u Jalkovečkoj ulici već u naselju Graba-

nice. Odgovor gradonačelnika kako se sjeća da ga je čitatelj snimio i da se

Grad: Fotografije prije zabrane to dogodilo u jesen prošle godine otvorio je pitanje je li vozio pod zabranom. - Prema izvješću Policijske uprave varaždinske, Goranu Habušu je u evi-

denciju izdanih vozačkih dozvola upisana zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B-kategorije od 26. 7. 2012. do 18. 2. 2013., a po odluci suda – odgovor je Prekršajnog suda u Varaždinu. U Gradu Varaždinu tvrde da gradonačelnik sigurno nije vozio pod zabranom te da su fotografije snimljene prije stupanja zabrane na snagu. (td)


4

Aktualno

REGIONALNI TJEDNIK || 17. rujna 2013., br. 487

PARKOVI Protekla 3 mjeseca u poduzeću varaždinska policija na nalog Državnog odvjetništva is

Fudurić: Nastave li Parkov za tri godine poduzeće ček

„„Suvlasnik Parkova Denis Fudurić glavni problem vidi u samoj vlasničkoj strukturi – jedinoj takvoj u Hrvatskoj (53 % u vlasništvu Grada, a ostalo Piše: Tihana Drumev tihana@regionalni.com

U Parkovima ne cvatu r u že. U podu zeću koje vodi brigu o varaždinskim grobljima i održava zelene površine protekla tri mjeseca poslovanje je na nalog Županijskog državnog odvjetništva (ŽDO) pretresala varaždinska policija, a unatrag godinu dana, ne-

Brdar: neka Grad kupi sve dionice pa bira namještenika kako želi službeno doznajemo, moraju svakog mjeseca dizati kredite i pozajmice da bi ostali solventni. U tvrtki koja je u većinskom vlasništvu Grada Varaždina i koja je 2012. godinu završila s dobiti od svega 12.000 kuna sporno je i to što je prije samo nekoliko mjeseci bivšem direktoru Slavku Vegaru isplaćena menadžerska otpremnina visine nekoliko stotina tisuća kuna o kojoj nitko ne želi pričati – jer se radi o poslovnoj tajni. Istovremeno, Parkove vodi Marin Bašić koji je 5. srpnja imenovan članom Uprave direktorom. Što je točno istraživala policija u Parkovima protekla 3 mjeseca, nismo saznali. - Proveli smo kriminalističko istraživanje vezano za poduzeće iz upita, a o rezultatima je obaviješten ŽDO – objašnjava načelnik Policijske uprave varaždinske Darko Jurčec. Glasnogovornik ŽDO-a Darko Galić također nije htio ulaziti u detalje istrage, no poručio je da se radi o “nepravilnostima vezanim za poslovanje”. Kako doznajemo od izvora upućenog u poslovanje Parkova, unatrag više od godinu dana u tom poduzeću moraju uzimati kredite i pozajmice da bi ostali solventni. Međutim, tu istu informaciju negira direktor Marin Bašić. Član Nadzornog o d b o r a ( N O) Denis Fudurić

smatra da poslovanje Parkova ne ide u dobrom smjeru. - Ukoliko se nastavi ovako poslovati, Parkove čeka stečaj. Dosta sam dugo u biznisu i znam o čemu govorim. Dajem im neki srednji rok – to je 3 godine. Moguće čak i kraće od toga – ustvrdio je Fudurić koji ima 20 posto dionica Parkova.

Gradsko vs. privatno

Fudurić glavni problem vidi u samoj strukturi Parkova – jedinoj tak voj u Hrvatskoj (53 % u vlasništvu Grada, a ostalo su mali

Parkovi imaju 101 zaposlenika, a najveći dio posla je uređivanje zelenih površina Grada Varaždina i Varaždinskoga groblja

Habuš: Grad ne radi na otkupljivanju dionica malih dioničara dioničari). - Sama priroda tvrtke je čudna. Tu je stalni sukob između privatnog i gradskog vlasništva. Ja vidim nekoliko rješenja – ili da Parkovi budu u stopostotnom

vlasništvu Grada ili da se do kraja privatiziraju. Ili pak da se tvrtka podijeli na dva dijela od kojeg bi jedan bio komunalni – objašnjava. Da je privatizacija Parkova, takva djelomična kakva postoji, bila promašaj, slaže se i njihov nekadašnji direktor Josip Ljubomir Brdar, također član Nadzornog odbora - Ja sam proveo privatizaciju i sad mislim da to nije bila dobra ideja

Zapisnik NO-a Parkova

– kaže. Smatra da bi Grad trebao ponovno postati stopostotni vlasnik. - U Parkovima se najveći dio prihoda ostvaruje iz poslova koje plaća Grad. Tako da bi najjednostavnije bilo da oni ponovno kupe sve dionice. Tada bi mogli birati svog namještenika kako god žele – veli Brdar. No Grad nema namjeru kupiti dionice, bar ne trenutno. - Ni Gradu ni Gradskom vijeću nisu ponuđene dionice tvrtke Parkovi, a iz proračuna je vidljivo da Grad ne radi na otkupljivanju dionica malih dioničara (ta bi se

sredstva morala osigurati u proračunu) – poručuje gradonačelnik Goran Habuš. Čini se da će još jedno vrijeme sve ostati nepromijenjeno. O tome smo razgovarali s Fudurićem. - Upravo je nečinjenje ničega najgora varijanta. Sada smo i dio Europske unije i iskreno sumnjam da će se takve stvari dopuštati – zaključuje.

Povlačenje izjava

O sukobu privatno-javno kao stalno prisutnom problemu razgovarali smo i s predsjednikom NO-a Antunom Mišanovićem. S njim smo razgovarali u srijedu, a

u petak nam je putem telefona autorizirao svoje izjave. Međutim, do ponedjeljka se predomislio. Na dan kada zaključujemo broj novina primili smo njegov e-mail. “Nažalost NE mogu vam autorizirati tekst i molim da ga ne objavljujete pod mojim imenom. Pozdrav: Mišanović”, kratko je napisao predsjednik Nadzornog odbora. Nije jasno zbog čega je Mišanović povukao autorizaciju za svoje izjave koje nisu otkrivale ništa tajno poput detalja kriminalističke istrage, spornog ugovora bivšeg direktora ili poslovne tajne.

ULOGA ODBORA Potvrdile se odluke gradske vlasti

Ljubomir Brdar: Sve je to farsa Bivši direktor Parkova Slavko Vegar, već su pisali mediji, bio je prisiljen otići jer nije bio čovjek aktualne vlasti. To nije toliko sporno koliko činjenica da je praktički “dao otkaz” i dobio otpremninu o čijoj se visini šuti. Naime, došli smo u posjed Odluke o imenovanju Zamjenika člana Uprave - direktora Parkova Marina Bašića iz lipnja u kojem jasno piše: “Zbog zahtjeva Uprave -direktora Slavka Vegara za sporazumni prestanak funkcije Uprave - direktora i prestanka ugovora o radu...”. Članovi Nadzornog odbora (NO) s kojima smo razgovarali također smatraju da nisu vremena za takve otpremnine i slažu se da je sporan Vegarov ugovor koji se morao ispoštovati. Da je dolazak Bašića bio

dogovoren s gradskom vlasti vidljivo je i u zapisniku sjednice Nadzornog odbora održane 18. lipnja. - Prema prijedlogu većinskog vlasnika Grada predlaže se da se Marin Bašić imenuje za zamjenika člana Uprave – rekao je predsjednik NO-a Antun Mišanović. S njegovim imenovanjem svi su se složili, no ne i s načinom. - Uloga NO-a svela se na potvrđivanje tuđih odluka. Smatram da je sve ovo farsa – rekao je tada član NO-a Josip Ljubomir Brdar. Kako se vidi u zapisniku, i Bašićeva plaća dogovorena je sa zamjenikom gradonačelnika Vjeranom Radelićem. - - Ako je to dogovoren iznos sa zamjenikom gradonačelnika, onda mi to trebamo poštovati – izjavio je tada član NO-a Vjekoslav Vrbanec.


Aktualno

17. rujna 2013., br. 487 || REGIONALNI TJEDNIK

5

stražuje nepravilnosti poslovanja ODLUKA JE PALA JUGS mora objaviti popis kupaca POS stanova

vi ovako, ka stečaj

o su mali dioničari) NASLJEĐE Skupe zgrade i apartmani

“Ne uzimaju se krediti” Nakon što su nam izvori upućeni u poslovanje Parkova potvrdili da se mjesečno uzimaju krediti da bi poduzeće ostalo solventno, zamjenik člana Uprave – direktor Marin Bašić to negira. - Ne znam da li Vam Vaš informator namjerno daje krive informacije ili želi samo naštetiti ugledu Parkova, ali Parkovi uredno ispunjavaju sve svoje obaveze, nisu u kreditima i ne podižu nikakve pozajmice – poručuje. Priznaje, situacija nije baš bajna. - Ne bih rekao da Parkovi loše posluju već posluju slabije u odnosu na prijašnje godine. Razlog tome je više uzroka. Jedan od uzroka je općepoznata recesija koja je zahvatila i Parkove. Poznato je da je u recesiji najviše pogođen građevinski sektor, a kako su Parkovi usko vezani za tu granu gospodarstva, njezin utjecaj reflektirao se i na nas. Drugi uzrok leži u lošim odlukama i radu prijašnjih uprava. Također tu treba spomenuti da se više ne odrađuju poslovi

izgradnje za Grad, što je bio slučaj prijašnjih godina – pojašnjava Bašić. Loše poslovne odluke sigurno su i upravna zgrada kod rasadnika koja je koštala 8 milijuna kuna, a koja se ne koristi dovoljno da bi se otplatila te apartmani na Pagu čije održavanje košta više nego što oni donose .Sve su to

Ptiček tužio Parkove jer mu nisu isplatili otpremninu bile odluke bivše uprave. Direktor prije Slavka Vegara bio je Miljenko Ptičeka koji je u prosincu 2010. priveden zbog sumnje da je kao prvi čovjek Parkova počinio 80 kaznenih djela na štetu proračuna Grada Varaždina. U siječnju ove godine Ptiček je optužen da je poticao bivšeg gradonačelnika Ivana Čehoka da sklopi štetan ugovor za Grad Varaždin – radi se o aferi Mercator. Kako saznajemo od Bašića, Ptiček je tužio Parkove jer mu nisu isplatili otpremninu.

Popise kupaca POS stanova u Varaždinu JUGS će objaviti na internetskim stranicama, pa će svi koji žele moći provjeriti tko su kupci

Javnosti popisi, a kupci stanova - na prosvjed! „„Pregledat ćemo liste reda prvenstva i popise kupaca, a sve nepravilnosti prijaviti nadležnim institucijama – poručuju iz Udruge stanara POS Varaždin koja u četvrtak organizira prosvjed

Piše: IRENA HARAČI PINTARIĆ iharaci@regionalni.com

Uskoro bi trebalo biti poznato tko su kupci stanova građenih po Programu poticane stanogradnje (POS) u Varaždinu. Upravno vijeće Javne ustanove Gradski stanovi (JUGS) u četvrtak je na sjednici zatvorenoj za javnost jednoglasno odlučilo da se popis kupaca mora objaviti. Ravnatelju ustanove Vladimiru Kukecu naložilo je da u roku od osam dana te podatke stavi na internetske stranice JUGS-a te ih dostavi svim članovima Upravnog vijeća, gradonačelniku Goranu Habušu i njegovim zamjenicima. - Meni je važno da netko iza toga stoji – kratko je prokomentirao Kukec u četvrtak nakon sjednice Upravnog vijeća JUGS-a.

Što se skriva?

Parkovi su prošlu godinu završili s 12.000 kuna dobiti

Kukec je dosad odbijao objaviti imena kupaca u strahu od tužbi zbog, kako je navodio, objave osobnih podataka, iako je i sam Habuš početkom prošlog tjedna poručio kako smatra da to valja učiniti. Da bi te podatke trebalo objaviti utvrdila je i Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP). Prema pisanju Večernjeg lista, radi se o “informaciji koja se odnosi na sustavno organiziranu stanogradnju poticanu javnim sredstvima, odnosno informaciju koja se odnosi na državnu potporu, a propisano je kako su tijela javne vlasti obvezna na internetskim stranicama objaviti na lako pretraživ način informacije o dodijeljenim potporama, uključujući popis korisnika”. U JUGS-u se s time, međutim, nisu zadovoljili, pa su se čak obratili Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja koje je dalo mišljenje “da se kupci

Udruge koja će ovaj četvrtak na središnjem varaždinskom trgu u 10 sati organizirati miran prosvjed.

Penali samo nekima

Članovi Upravnog vijeća JUGS-a jednoglasno donijeli odluku

Predsjednik Udruge stanara POS Varaždin Tomica Drvar Trtinjak smatra kako JUGS dosad nije želio objaviti popise kupaca jer se želi prikriti da su stanove dobile osobe koje nisu ni bile na listama redova prvenstva, a i sada se u Ulici Vilka Novaka stanovi “čuvaju” za određene osobe. - Znamo za jedan slučaj u kojem je kupac tražio zamjenu stana iz zgrade A2 u A1, dakle, zgradi koja bi trebala biti gotova do kraja ovog mjeseca. U Gradskim stanovima su rekli da je stan koji je želio kupac prodan, i na listi koja je objavljena na intern etskim stranicama JUGS-a pisalo je da je prodan, no u gruntovnici nije bilo upisano nikakvo vlasništvo. Na kraju je kupac ipak dobio traženi stan, koji je, doznali smo kasnije, bio namijenjen direktoru jedne varaždinske tvrtke za gospodarenje otpadom koji je u njemu već i napravio preinake – doznajemo u udruzi.

stanova izgrađenih u skladu sa Zakonom o društveno poticanoj stanogradnji ne mogu smatrati korisnicima državne potpore, pa shodno tome ne

Mišljenje ministrice nije mjerodavno kada je u pitanju objava osobnih podataka postoji obveza za objavljivanjem popisa tih kupaca”. Mišljenje ministrice Anke Mrak-Taritaš, međutim, nije mjerodavno kada je u pitanju

objava osobnih podataka. Tako bi popis kupaca trebao uskoro ugledati svjetlo dana, što pozdravljaju i članovi Udruge stanara POS Varaždin koji su to prvi zatražili. - Pozivamo sve građane koji imaju ikakva saznanja o preskakanju reda prvenstva kupnje ili posjeduju liste reda prvenstva od 1. faze u Jalkovečkoj ulici u Varaždinu do danas da nam se jave ili pošalju e-mail udruga.pos@ gmail.com. Pregledat ćemo sve liste te ih usporediti s popisima kupaca POS stanova, a sve eventualne nepravilnosti prijaviti nadležnim institucijama – piše u priopćenju

Kupci stanova okupljeni u udruzi ne vjeruju da će zgrade u Ulici Vilka Novaka biti gotove u novim obećanim rokovima i žele od odgovornih doznati kada će doista dobiti ključeve svojih stanova. Ujedno žele ukazati na nepravilnosti u poslovanju JUGS-a zbog čega traže ostavku Vladimira Kukeca, ali i pružiti podršku članovima udruge koji žele raskinuti ugovore. Navode kako prema predugovoru svi kupci imaju pravo na penale,

Kupci stanova okupljeni u udruzi ne vjeruju da će zgrade u Novakovoj biti gotove u novim obećanim rokovima no JUGS ih je odlučio isplatiti samo onima koji su potpisali “lihvarske” ugovore. - Ostali moraju čekati završetak svojih stanova za koji je, prema informacijama s gradilišta, rok tek sredina iduće godine. Iz JUGS-a indirektno poručuju da će za povrat svojih uplaćenih sredstava kupci morati dići privatne tužbe budući da prema predugovoru imaju pravo na raskid ugovora ako se zgrada ne izgradi do navedenih rokova, pa se postavlja pitanje hoće li opet građani Varaždina plaćati tuđe greške? Nadamo se da će kupci, ukoliko odustanu, svoj novac dobiti u kratkom roku te da se neće morati izlagati još dodatnim troškovima i stresu – poručuju iz udruge.


6

Čitatelji zovu

čitatelji zovu www.regionalni.com Zovite nas na 042/290-777

REGIONALNI TJEDNIK || 17. rujna 2013., br. 487

Obavijest čitateljima 7Plus Regionalni tjednik objavljuje isključivo pisma koja su potpisana imenom i prezimenom uz navedenu adresu, pri čemu ćemo poštovati želju da zaštitimo vaš identitet. Pišite nam na adresu 7Plus Regionalni tjednik, Augusta Šenoe 10, Varaždin, uz naznaku “Za Reagiranja čitatelja“ ili na e-mail adrese urednik@regionalni.com ili vmargetic@regionalni.com. Zovite nas na broj telefona: 042/290-777. Pratite nas na www.regionalni.com i na Facebooku.

GRAĐANI PROTIV DRŽAVE Supružnici Sokač iz Možđenca već godinama vode bitku za izvlaštenje zemljišta

“Ne želimo više ovakav život” „„- Uzeli su nam više zemljišta, autocesta nam prolazi ni 10 metara od kuće, djeca mi imaju zdravstvenih problema, pucaju nam zidovi i prozori na kući, a stalno se utvrđuje da naš zahtjev za izvlaštenjem nekretnina nije opravdan - ogorčena je Branka Sokač Piše: IRENA HARAČI PINTARIĆ iharaci@regionalni.com

- Hrvatske autoceste su prilikom gradnje autoceste Zagreb – Goričan prisvojile 136 četvornih metara više zemljišta nego je to bilo predviđeno elaboratom s kojim smo se mi složili – tvrdi Branka Sokač iz Možđenca kod Novog Marofa koja je zbog toga zajedno sa suprugom Valentom pokrenula tužbu protiv Hrvatskih autocesta, ali i postupak potpunog izvlaštenja njihovih nekretnina jer se žele odseliti iz svoje kuće uz koju se nalazi nadvožnjak vrlo prometne autoceste Zagreb – Goričan.

Samo “pomaknuli”?

- Nadvožnjak je svega 10-ak metara udaljen od kuće, što nije prema projektu koji nam je dan na uvid i na temelju kojeg smo mi dali dio svojeg zemljišta za potrebe izgradnje autoceste za koji nam je isplaćena naknada. Konkretno, mi smo se složili i potpisali da cesta ide niže od ovog brijega koji se nalazi kraj kuće, a oni su je jednostavno “pomaknuli” bliže kući. Šokirali smo se kad su počeli radovi i vidjeli kuda će ići nadvožnjak – prisjetila se Branka Sokač čijim je ukućanima uz autocestu život već godinama neizdrživ. Zbog gustog prometa na autocesti kuća se stalno “tre-

se”, pucaju zidovi i prozori, a obitelj živi u stalnom strahu da će automobil ili šleper s nadvožnjaka probiti bočne barijere i završiti u njihovoj kući. Mogućnost gospodarskog iskorištavanja dvorišta zbog uzetog zemljišta ne postoji, a zbog stalnog straha i napetosti, cijela obitelj pati od nesanice. Našu sugovornicu ipak najviše pogađa što joj djeca imaju zdravstvenih problema. - Nedugo nakon što je autocesta puštena u promet, kod moje djece počeli su problemi s dišnim putevima. Liječnik mi je nakon brojnih pretraga koje smo prošli na kraju rekao, ako hoću imati zdravu djecu, da se odselimo čim prije – ispričala

Na teren stalno izlaze jedni te isti vještaci koji samo prepisuju stara mišljenja, tvrdi čitateljica je Sokač. Ističe kako su već tijekom izgradnje autoceste, kada su vidjeli na čemu su, preko odvjetnika zatražili potpuno izvlaštenje svih nekretnina, no uzalud. - Na teren stalno izlaze jedni te isti vještaci koji samo “prepisuju” stara mišljenja i vještačke

Je li to 20 metara, kao što se navodi u nalazima vještaka? - pita se čitateljica

nalaze u kojima utvrđuju kako je naš zahtjev za izvlaštenjem neopravdan. Čak u tim nalazima nisu istiniti navodi. Evo, pogledajte, u ovom piše da je naša kuća “udaljena od nožice nasipa cestovne konstrukcije u najbližem dijelu 8 metara, a od same autoceste na najbližem dijelu 30 metara” - ogorčena je naša sugovornica pokazujući jedan od nalaza vještaka iz 2009. u kojem je utvrđeno da njihov zahtjev za otkupom

preostalog dijela nekretnina nije opravdan. Na zadnje rješenje Ureda državne uprave Varaždinske županije koje je izdano sredinom prošle godine supružnici su uložili žalbu koja je trenutno u postupku rješavanja na Ministarstvu pravosuđa. - Imamo sve uvjete za izvlaštenje. Nadamo se da će Ministarstvo pravosuđa svojim rješenjem ispraviti tu nepravdu i to što prije jer više ne možemo izdržati – nada se Sokač.

Predmet je na Ministarstvu Ured državne uprave Varaždinske županije u predmetu Branka i Valent Sokač – izvlaštenje nekretnina u k.o. Grana donio je prvostupanjsko rješenje 16. srpnja 2012. godine. Na rješenje su supružnici, zastupani po svojoj punomoćnici, izjavili pravodobnu žalbu te se predmet od 21. rujna prošle godine nalazi na drugostupanjskom rješavanju pri Ministarstvu pravosuđa RH, očitovali su se iz Službe za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove Ureda državne uprave Varaždinske županije.

HRVATSKE AUTOCESTE Pozivaju se na rješenje Ureda državne uprave Varaždinske županije iz srpnja 2012. godine

Uzeta površina koja je predviđena parcelacijskim elaboratom

Hrvatske autoceste tužili i drugi mještani čije su kuće uz autocestu

Na tvrdnje naše čitateljice da su joj Hrvatske autoceste uzele više zemljišta od izvlaštenog u toj se tvrtki pozivaju na dopunsko rješenje Ureda državne uprave Varaždinske županije od 16. srpnja 2012. godine u kojem je njihov zahtjev za isplatom razlike naknade za 136 četvornih metara odbijen. - U spomenutom postupku Ured državne uprave Varaždinske županije je ponovno zatražio mišljenje vještaka, izvršio očevid na licu mjesta te donio odluku kojom je odbio njihov zahtjev. Zahtjev je bio neosnovan jer je na očevidu bio nazočan i vještak geodet-

ske struke koji je ustanovio da je za potrebe izgradnje autoceste uzeta površina koje je predviđena u parcelacijskom elaboratu – očitovali su se iz Hrvatskih autocesta na tvrd-

Mještani koji su tužili Hrvatske autoceste žalili su se na buku nje Branke Sokač. No supružnici Sokač nisu jedini koji su pokrenuli spor protiv Hrvatskih autocesta. Iz te tvrtke poručuju da je u

razdoblju od 2004. do 2006. dakle, nakon što je autocesta puštena u promet, pokrenuto nekoliko sporova protiv Hrvatskih autocesta od strane vlasnika nekretnina radi naknade štete u vidu umanjenja vrijednosti nekretnina zbog izgradnje autoceste. Vlasnici nekretnina su tvrdili da trpe štetne imisije koje dolaze s autoceste, između ostalog i buku. - Ni u jednom od pokrenutih sporova nije dokazana prekomjerna buka koja dolazi s autoceste. Napominjemo da je uz autocestu, u naselju Možđenec, izgrađen zid za zaštitu

od buka te da je za predmetnu autocestu obavljen tehnički pregled i ishođena uporabna dozvola. U samo jednom od predmetnih sporova tužitelj je zatražio mjerenje buke te je vještačenje provedeno po sudskom vještaku i utvrđeno je da buka koja dolazi s autoceste nije prekomjerna. Predmetno vještačenje je provedno 2009. godine i istim vještačenjm je utvrđeno je da prekomjerna buka dolazi s državne ceste Breznički Hum – Varaždinske Toplice koja prolazi neposredno uz samu nekretninu tužitelja – izvijestili su iz Hrvatskih autocesta.


17. rujna 2013., br. 487 || REGIONALNI TJEDNIK

Oglas

7


8

Intervju tjedna

REGIONALNI TJEDNIK || 17. rujna 2013., br. 487

OTVORENO Goran Vučetić, predsjednik Zajednice športskih udruga Grada Varaždina, uoči izvan

Profesionalni sport d „„Neprihvatljivo mi je da Grad Varaždin na bilo koji način podržava klubove koji sebe nazivaju vrhunskim, a jedino su im vrhunski dugovi, upozorava predsjednik Zajednice športskih udruga Grada Varaždina Piše: IVICA KRUHOBEREC ikruhoberec@regionalni.com

Gdje je danas varaždinski sport, stižu li sredstva klubovima sukladno kriterijima i kakvi su oni zapravo te o drugim sportskim pitanjima razgovarali smo s odvjetnikom Goranom Vučetićem, predsjednikom Zajednica športskih udruga Grada Varaždina (ZŠUGV), varaždinske krovne sportske organizacije čija će se skupština ovih dana izvanredno sastati.

Više reda, ali...

Kako vidite varaždinski sport danas u odnosu na to kada ste prvi put izabrani za predsjednika ZŠUGV-a? Kao prvo, naglasio bih da prije pet godina nisam uopće razmišljao o tome da vodim ZŠUGV, već sam zamoljen da preuzmem ZŠUGV koji je bio u dosta velikim problemima. Ne samo da je imao ogromna dugovanja, nego nije bio ni razrađen priljev i odljev sredstava. Postojala je suma novaca i dugova za koje se nije znalo kuda što ide. Bili su tu i sudski postupci… Jednostavno, bilo je krajnje vrijeme za uvođenje reda. Dugo sam dvojio trebam li prihvatiti novu dužnost kraj poslovnih i privatnih obveza. Na kraju sam prihvatio misleći da treba pomoći u sređivanju stanja. Osnovni cilj je bio da poslovanje ubuduće bude jasno i čisto te transparentno, bez mjesta za sumnje u financijsko poslovanje. Isto tako želja mi je bila da sportaši stave glave skupa kako bi sport u cjelini dobio važnije mjesto u društvu i izborio se ne samo za novac, nego i određene projekte jer se sport tretira na način da mu se baci kost oko koje se sportaši potuku i nikada ne vide meso koje postoji, niti su ikada odlučivali o bitnim stvarima u

Izvanredna skupština radi preraspodjele preostalih sredstava za rukomet sportu, kao što je npr. izgradnja sportske dvorane i drugi kapitalni projekti. Sportaši su tu tek promatrači, a ne kreatori pa makar i u savjetodavnom smislu. U nadi da ćemo se izboriti za ove stvari prihvatio sam se vođenje Zajednice koju sam želio podići na tu razinu da se ona više neće zaobilaziti kada su u pitanju stvari strateški bitne za razvoj sporta, nego će se pitati za njeno mišljenje i stav. Jeste li u tome uspjeli? Samo djelomično. Zajednica se dalje u percepciji mnogih tumači u prvom redu kao sredstvo za raspodjelu javnog novca namijenjenog sportu. Inače,

što se tiče raspodjele novca, o tome odlučuje naša skupština, a zatim to potvrđuje Gradsko vijeće i usvojeni program treba se poštovati. Takvu proceduru smo uspjeli uspostaviti, iako još uvijek ima pukotina. No većina novca danas ipak dolazi na račun korisnika s točnom namjenom i kontrolom trošenja. Međutim, cijelo vrijeme traje borba onih koji žele s novcem raspolagati po svojem nahođenju. Primjerice, novac dobiven za trenere potrošiti za skupog igrača, pa onda nam dolazi trener i žali se da nije dobio plaću te da zbog toga ne želi trenirati mlade i odlazi. To se događalo i to želimo spriječiti. U sportu je danas više reda, ali je ipak jedan dio pao na niske grane, osobito klupski u nekim sportovima. Zato treba naglasiti da zajednica ne vodi klubove. Do propasti klubova je došlo zbog načina vođenja klubova koje nije bilo

varaždinskom sportu. Javni poziv je posljedica promjene zakonske regulative, odnosno propisa koji traže da se ovaj svojevrsni upitnik dostavi klubovima. Do sada smo radili tako da su klubovi dostavljali svoje programe, ali to nije bila zakonska obveza. Sada imamo zakonsku obvezu raspisivanja javnog poziva jer se očito i na području sporta želi uvesti reda, da sredstva koja se usmjeravaju u sport budu objedinjena. To za nas nije neka velika promjena, ali ćemo je se morati držati. Koliko se novca predviđa podijeliti? Iz gradskog proračuna za sport ide oko 7.500.000,00 kn, ali sve to ne ide klubovima oko čega su najveće prepirke. Dio novca ide za sportske objekte, zaposlenike koji ih održavaju, pa na sportske ambulante i drugo. Koliko na kraju ostane za

ga jer ga ne želimo dati.

Kriteriji (ne)sporni

Kubovima se raspodjeli oko 2.150.000,00 a oko kriterija po kojima se to čini postoje primjedbe. Primjerice, zašto najmanje bodova dobiva za olimpijske sportove, odnosno zašto se ne poštuju poznati modeli. Zakon ne propisuje kriterije, već ga donose zajednice. Teško ih je utvrditi jer nije lako uspoređivati pojedinačni i grupni sport, odnosno što je dobar rezultat u jednom, a što u drugom sportu. Jedinstveni kriterij s kojim bi svi bili zadovoljni nije moguće donijeti. No mi smo napravili najbolje kriterije u Hrvatskoj. To su nam priznale i druge sredine. Imamo bodovanje iz kojeg se vidi koliko ima članova klub, gdje se natječe, koji su rezultati… Sve je provjereno u sportskim savezima i vidljivo.

Za izdvajanje sportskih objekata još nismo sazreli Postoji zamisao o izdvajanju objekta u posebnu organizaciju, kao što je u Čakovcu. Bojim se da mi kao društvo nismo sazreli da radimo kroz takve forme. Pogledajte Zagrebački holding. Ideja je bila ista, a kolika su danas dugovanja. Bojim se da bi se tu moglo uhljebiti nekoliko ljudi koji bi više vodili računa o službenim automobilima, a ne objektima. Možda grubo zvuči, ali to je hrvatska zbilja. Sada imamo stanje da mi održavamo kapitalne objekte, a da dio klubova vodi brigu o objektima i za to dobivaju i dio novca. Tisuću problema ima na stadionu u Zagrebačkoj ulici koji smo

sukladno stvarnom stanju i mogućnostima. Zadnjih pet godina gospodarstvo je jako palo, sponzori su iz sporta gotovo nestali uz rijetke izuzetke kao što je Vindija. Sponzorima su sigurno smetala i stalna podmetanja, svađe, sporovi kao i to da su sportaši ružno govorili jedni o drugima. Zbog spomenute politike psa i kosti i ne vide dalje od te kosti. Sportaši se svađaju oko novca i tako si narušavamo kredibilitet, umjesto da stavimo glave skupa i idemo prema razvojnim projektima da napravimo ono što sam davno htio: naprimjer - selekcija i što želimo u sportskim objektima idućih pet ili deset godina. Ako napravimo rangiranje i redoslijed i oko toga se složimo, onda više nema ulazaka sa strane i više nema povoda za čudne priče. Onda možemo lakše tražiti i dobiti sredstva. No to jednostavno ne ide. Ovako jedna afera sustiže drugu. Na djelu je politika i dajmo sad jedan na drugog na bilo koji način. Jedan od načina uvođenje je i raspisivanje javnog poziva za predlaganje programa u području javnih potreba u

preuzeli ne svojom željom, nego smo opet podmetnuli leđa, ali to je za grad sigurno najbolji i najjeftiniji način. Na primjer, svlačionice, koje su izgledale stravično, iako smo ih preuzeli od prvoligaškog kluba, uredili smo o svom trošku i uz rad naših djelatnika do te mjere da smo ovdje organizirali utakmicu Švedska – Hrvatska. Tako da su čak i Šveđani bili jako zadovoljni uvjetima. Mogu reći da je ta utakmica bila čisto naša ideja i izvedba u cilju da dovedemo vrhunski nogomet na stadion, što nam itekako treba dok se ponovno ne dogodi prvoligaški nogomet u Varaždinu.

klubove? Lani smo uspjeli zadržati istu razinu dok su mnoge djelatnosti pale. Nadamo se da će tako biti i ove godine. U ovim kriznim vremenima teško je očekivati povećanje. Nastojimo uvijek osigurati više novca jer ovo danas je minimum minimuma zbog čega se guše i najskromniji klubovi. Tu treba reći da imate klubove koji su skromni i preživljavaju s puno volonterskog rada, dok je drugima to sitniš i žele na bilo koji način uzeti puno više. Osobno sam se nadao da ćemo uspjeti više postići kroz sportske projekte, odnosno da se svake godine uredi jedan objekt, sportski teren i klub kroz jasan program financiran iz gradskog proračuna. Ovako se događa pretjecanje. Netko može čekati 30 godina, a drugi će riješiti u godinu dana. Oni koji vide tu mogućnost da idu preko reda, oni to i rade. To se radi kroz politiku, to se radi kroz poznanstva. To nije dobro. Stvara se nesloga među sportašima i zbog toga su nam kao Zajednici vezane ruke ili se Zajednica proziva kao da mi imamo novac u džepu i čuvamo

Međutim, kriteriji su samo pravila koja se donose određenom procedurom i zatim se poštuju do trenutka kada se ne promijene također po određenoj proceduri. I to je bit svega. Kada smo donosili postojeće kriterije, svi su bili uključeni. Imali smo dva okupljanja i to u sportskoj dvorani kako bismo mogli čuti prijedloge apsolutno svakog zainteresiranog. No stvar je elementarne kulture kada se kriteriji donesu da se i poštuju. Ako kriteriji nisu dobri, ako ih želimo mijenjati, onda jednostavno treba pokrenuti proceduru za njihovu promjenu. Međutim, ako gledaš samo svoj klub i njegove potrebe, onda nitko drugi ne postoji i želiš sve za sebe. Na takav način ne mogu raditi jer moram štititi sve sportaše i poštovati kriterije koji postoje. Ali kriterije već sutra možemo mijenjati na način na koji smo ih i usvojili, iako se bojim da bi nam mijenjanje svake godine oduzelo previše energije. Prigovara se da su kriteriji prilagođeni bejzbol-klubu iz kojeg dolazite. To je tipična naša priča. Kad se ne može nekoga pobijediti

argumentima, onda se ide na osobu ili klub. Bejzbol dobija točno onoliko koliko zavređuje u usporedbi s drugima. Postojeće kriterije nisam ja pisao niti su pisani prema jednom klubu, pogotovo ne bejzbolu. Mene ne zanima kako će proći moj klub jer on treba prići kroz iste kriterije kao i svi ostali. Jasno

Sportaši se svađaju oko novca, umjesto da stavimo glave skupa je da kod donošenja kriterija uvijek treba uzimati u obzir stanje sporta u toj sredini jer postoje sportovi koji u određenom trenutku nisu olimpijski, a za tu su sredinu značajni. U Prelogu, primjerice, speedway je vrlo značajan sport i zacijelo prepoznatljiv za taj grad, pa zar nije logično da se to uvažava? Ako smo pošteni, onda moramo imati realne kriterije kod kojih se gleda koliko klub radi, koliko okuplja djece, natječe li se ili ne… To ne bi trebalo teško utvrditi u gradu kao što je Varaždin. Međutim, lakše je napadati bez argumenta. Bejzbol djeluje u Varaždinu 30 godina, kao uzoran klub okuplja mlade i postiže odlične rezultate. Ako to nekome nije dovoljno, onda ne znam što još treba. Međutim, napadi uopće nisu usmjereni na bejzbol, već na mene osobno jer nisam za čudne dogovore i priče, i novce ispod stola. No činjenica je da bejzbol dobiva danas više nego prije. Već ovakva pitanja unose sumnju za koju apsolutno nema mjesta. Bejzbol je dobio točno toliko koliko je trebao dobiti u odnosu na druge sportove. Ako je nešto raslo, onda to govori da je bio zakinut prije. Na kraju krajeva, bejzbol danas nakon 30 godina rada nema čak ni pravo igralište jer se ne služimo smicalicama, nego čekamo na red, pa sad vi prosudite kako takvi u našem društvu prolaze.

Izvanredna skupština

Zašto sada izvanredna skupština? Izvanredna skupština sazvana je radi preraspodjele preostalih sredstava za rukomet. Naime, skupština zajednice je donijela odluku po kojoj klubovi koji se nalaze u trajnoj blokadi računa ne mogu participirati u raspodjeli sredstava. Jedan od takvih klubova je i Varteks di Caprio koji je bodovan, ali je u blokadi dužoj od godinu dana tako da su ta sredstva u iznosu od 180.000,00 kn ostala slobodna. Zajednica je na inicijativu Gradskog rukometnog kluba i Grada Varaždina sazvala izvanrednu skupštinu radi odluke o

Goran Vučetić

Vodimo računa o Imamo tajnika, dva stručna suradnika, poslovnu tajnicu i 11 radnika u održavanju s kojima održavamo dvoranu Graberje, stadion Slobode i stadion Varteksa. Dakle, apsolutno nedovoljno na svim razinama u odnosu na potrebe. Pokušat ću i to promijeniti, ali za bitne stvari nema suglasnosti. Ima samo oko toga “daj više meni”. Vodimo računa o svakoj kuni i uštede su vidljive. Računovodstvo je nekada bilo vlastito, a sada se koriste vanjske usluge


Intervju tjedna

17. rujna 2013., br. 487 || REGIONALNI TJEDNIK

9

nredne skupštine Zajednice govori o stanju i izazovima pred kojima je danas varaždinski sport

dokazuje se na tržištu raspodjeli tih sredstava. Prijedlog je da se ta sredstva dodjele GRK Varaždin. Skupštinari će o tome odlučiti u srijedu. Osobno nemam ništa protiv da sredstva koja su bila rezervirana za rukomet ostanu u rukometu, to je za sport najbolje i najpoštenije, a na GRK Varaždin i Gradu Varaždinu je da skupštinarima objasne da je dodjela sredstava

Bejzbol dobiva točno onoliko koliko zavređuje u usporedbi s drugima.

o svakoj kuni i uštede su vidljive za što se plaća 100 tisuća kuna. Treba li to mijenjati, vratiti? Mi smo došli na gotovo stanje. Računovodstvo koje je zapošljavalo 3 radnika je rasformirano prije nas i angažiran je vanjski servis. Promjena uvijek nešto košta, a koštali bi i radnici koji bi to radili i to vrlo vjerojatno više od vanjskog servisa. No nisam protiv toga da se i to pitanje razmotri, ali ozbiljno, a ne preko nekakvih tračeva za šankom odakle ovakva pitanja i dolaze. Prema informacijama ko-

jima ja raspolažem, cijena koju plaćamo računovodstvu je tržišno opravdana, a kvaliteta rada je na visokom nivou pa do sada nije bilo razloga za razmatranje ove teme. Koliko je na Zajednicu utjecalo to što gotovo sve škole imaju dvorane? Nekim srednjim školama još iznajmljujemo dvoranu, ali njihovi budžeti su dosta mali. Tako da nam je na taj način smanjen priljev sredstava, ali mislim da je društvena korist ostvarena gradnjom dvorana veća.

upravo GRK Varaždin najbolja odluka za rukomet. Kakva je situacija po pitanju poštovanja kriterija kada je u pitanju nogomet? Nogomet je u kriterijima, ali je lani doživio slom u natjecateljskom smislu. Nogomet je izgubio lidera i naravno da smo zbog toga mogli bodovati samo klubove druge županijske lige. Po našim kriterijima zapravo ih i ne možeš ni bodovati jer ako nisu u prvoj ili drugoj ligi, ne spadaš u sport koji bi trebao dobivati novac. Nažalost. Stoga smo na skupštini odlučili da ćemo novac koji je bio namijenjen za nogomet preusmjeriti na klubove županijskog ranga, ali na vrlo jasan način. Platili smo suce, delegate, troškove natjecanja da bi nogomet preživio. Nitko ne dvoji da je nogomet najmasovniji sport i mi sportaši smo trebali pokazati da kada susjedu kuća gori dođemo s kantom vode, a ne s kantom benzina. Ako tome netko prigovara i želi za sebe taj novac, onda apsolutno nije sportaš. U Varaždinu se uvijek dobar potez tumači kao nekakva čudna priča, pokvarena i sumnjiva. To je naš najveći problem. Vrijedi li to i za 400 tisuća kuna za koje se tvrdi da je netransparentno podijeljeno? To je priča koja ima određeni rep. Naime, Grad Varaždin je nekada jedan dio sredstava za tzv. vrhunski sport raspoređivao mimo Zajednice, izravno nekim klubovima i to posebice NK Varteks, RK Varteks di Caprio, Odbojkaškom klubu Varaždin te RK Koka. Radilo se o ozbiljnim sredstvima od čak, ako se ne varam, i do 2.500.000,00 kn godišnje. Ta sredstva dijeljena su izravno iz gradskog proračuna i to tako da mi ostali nismo znali ni kome se dijele ni u kojem iznosu niti za koju namjenu. Dakle, postojali su klubovi koji su imali povlašteni status i koji su među sobom dijelili ogromna sredstva, a da sportska zajednica ni šira javnost nije znala ni kako se ta sredstva dijele, a još manje kako se troše. Da stvar bude žalosnija, svi ti klubovi osim ženskog rukometa neslavno su završili u trajnim blokadama, stečajevima, ispadanjima iz liga, a

dugovi koje su stvorili, koliko ja znam, prelaze 40.000.000,00 kn. I ne samo to, nogometu, odbojci i rukometu odobravani su višemilijunski krediti koje Grad kao jamac još danas otplaćuje. I Zajednicu se pokušalo kao jamca uvući u taj kreditni vrtlog, ali sam ja to odbio, pa stoga danas uopće i možemo poslovati. Evo, tako se dijelio novac za samozvani vrhunski sport i dok se na taj način dijelilo nije bilo prigovora, a sada su oni koji su tako dobivali najglasniji kritičari Zajednice jer žele da se sve vrati na staro. Zajednica je s druge strane na svakoj skupštini ukazivala da je takav način raspodjele protivan Zakonu o sportu po kojem jedino zajednica može predlagati raspodjelu proračunskih sredstava namijenjenih za sport i tražiti i da se to uredi. Tako su i ta sredstva na kraju nama usmjerena, ali u znatno manjem iznosu od svega 360.000,00 kn, a mi smo ih sada raspo-

sredstvima raspolažemo diskreciono po svojoj odluci, a tako će i ostati jer je to u najboljem interesu sporta.

Kome novac?

Sva su otišla u sport? Kome? Raspoređena su djelomično prema klubovima i to prvenstveno momčadskim sportovima za pokrivanje troškova natjecanja što je posve logično jer je momčadski sport najskuplji i u najdubljoj krizi, a djelomično i prema pojedincima, ali bezuvjetno, i sva direktno u sport. Eto, na zadnjoj sjednici podržali smo pripreme mladog skijaša Istoka Rodeša za Olimpijadu, nastup plesača na Europskom prvenstvu i sl. Naravno, možemo iduće godine razmišljati kako još bolje usmjeriti sredstva prema klubovima, ali volio bih da barem pola tog iznosa bude usmjereno u spomenutu teretanu, ili u neki drugi program koji trajno ostaje na korist svih sportaša, pa bi je sportaši mogli

O radu Povjerenstva za sport Povjerenstvo za sport Grada Varaždina tražilo je određene podatke, no niste se oglasili. Zajednica odlično surađuje s Upravnim odjelom za sport i gradonačelnikom, zbog toga očekujemo takvu suradnju i s povjerenstvom za sport. Međutim, zahtjevi za dokumentacijom upućeni su od strane povjerenstva za vrijeme ljetne stanke, odnosno između sjednica Izvršnog odbora pa se o tome do sada nije ni moglo odlučiti. Ipak, moram reći da je zaista čudno da nas novooformljeno povjerenstvo traži dokumente koje Grad Varaždin ima u posjedu jer mu ih redovito dostavljamo. Isto tako nije uobičajeno da se bilo kakva konstruktivna suradnja započne dopisima u kojima se nešto traži, naređuje i sl. Ne znam što je u pitanju, osobne taštine ili neki drugi interesi, međutim, Izvršni odbor je na sjednici održanoj u utorak odlučio zamoliti gradonačelnika za sastanak kako bi se bilo kakvi nesporazumi ubuduće izbjegli jer to sportu zaista ne treba.

dijelili za vrhunske sportaše i razvojne programe. Dakle, po te dvije osnove. Naša zamisao je bila da mi kao izvršno tijelo imamo određena slobodna sredstva koja možemo usmjeriti u jednoj godini i to interventno prema sportašima i planski za određene projekte. Naime, nakon što sredstva jednom raspodijelimo po kriterijima, ništa nam ne ostaje. A imamo upita i potreba tijekom godine. I to svakodnevno. Primjerice, Tanji Perec se pokvari puška. Kupili smo joj pušku. Ili se netko tijekom godine plasira na europsko ili svjetsko natjecanje, i tu mi uskačemo. Isto tako plan je bio značajan dio tih sredstava usmjeriti za pojedine projekte od općeg sportskog interesa. Međutim, oko projekata je bilo razgovora, ali nije bilo suglasnosti. Moja ideja je bila da Zajednica u svojim prostorima uredi suvremenu teretanu namijenjenu sportskim klubovima. Takva teretana namijenjena natjecateljskom sportu i danas je nužna za napredak sporta te zdravlje i sigurnost sportaša, a Varaždin je nema. I danas mi je žao što ta zamisao nije prošla. Međutim, ono što neke zbunjuje je to što mi s tim

koristiti. Takvi projekti me zanimaju, a ne neke privatne priče. Recimo, uspio sam u tome da se nabave dva kombija, pa da se sportaši voze jeftinije, ali je čak i oko toga bilo prigovora. Htio sam i da se stave solarne ploče na sportske objekte, ali i to ide sporo. Za projekte od općeg interesa nema vremena ni volje. Samo nam svađe idu dobro. Recimo, baloni su nam pri kraju. I čiji bi sad to interes trebao biti? Oko tih pitanje nećete dobiti podršku. Isto tako valja naglasiti da smo svi mi u Izvršnom odboru volonteri. Vrijeme koje tu trošim zapravo je poklon društvu. Štitimo opći interes sporta, ali kao da to više nikome nije bitno. Neki bi da se tih 400 tisuća jednostavno razgrabi i ništa se ne napravi. U takvoj podjeli, čim netko dobije, drugi ga odmah mrzi. Umjesto da se razgovara i sugerira, pa onda odluči, samo se napada. U Varaždinu je previše napada i zakulisnih igara. A na djelu je i politika “daj meni nešto pa da šutim”. Je li tako bilo i prije? Ovo vrijeme je promijenilo puno toga. Nestalo je novaca, nestalo je sponzora i sad se svi tuku za tu jednu kost – gradski

proračun. Na jednoj strani su sportaši koji žive za sport, a u drugoj oni koji žive od sporta. I to nije loše da netko živi od sporta, dapače. No problem je kada netko ne voli sport, a živi od njega. Mnogi problemi su u sportu zbog toga što su neki navikli na život koji ne žele promijeniti. Znaju trošiti, a ne znaju zaraditi. Porezni obveznici u ovoj krizi, po mojem mišljenju, nisu dužni davati novac za nečiju skupu zabavu pod firmom tzv. vrhunskog sporta. Treba davati za mlađe uzraste i tamo gdje se natječu naši građani. S druge strane nemam ništa protiv da Grad na jasan i transparentan način podupre neke zdrave sportske kolektive i da im pomogne u ovoj krizi. To je, međutim, posebno pitanje za koje zapravo nema mjesta ukoliko se ukupno izdvajanje za sport ne poveća. Kako to postići? Umjesto razdora i svađa, treba nam više suradnje i dobrih sportskih projekata. Sportaši trebaju više sudjelovati u radu Zajednice koja je njihovo tijelo i tu se izboriti za svoje stavove i bolji status sporta. No i Grad Varaždin se treba odrediti kome idu novci. Želimo li dati profesionalnim, poluprofesionalnim klubovima ili mlađim uzrasnim kategorijama i amaterskim klubovima. Smatram da ako klub ima novaca za plaćanje profesionalnih igrača, onda ne može tražiti novac, barem ne za tu prvu ekipu. Sada je trenutak da se to vidi i u strategiji sporta za iduće četiri godine. Moja je želja da se prvenstveno podupire rad s mlađim kategorijama, kao i seniorskih ekipa koje dobro rade, ali ne i profesionalni i poluprofesionalni klubovi. Ako netko ima novca za profesionalni pogon igrača, ne vidim razloga da

Nestalo je novaca, nestalo je sponzora i sad se svi tuku za tu jednu kost – proračun se prema takvoj ekipi usmjerava javni novac. Uostalom, takvi već sada besplatno dobivaju objekte i to bi trebao biti maksimum. Isto tako neprihvatljivo mi je da Grad Varaždin na bilo koji način podržava klubove koji sebe nazivaju vrhunskim, a jedino su im vrhunski dugovi. Čudna mi je i priča da se daje, a ne traži ništa zauzvrat, a i toga je bilo. Varaždin ima uspjeha u različitim sportovima i širinu te sportske kulture treba zadržati, pogotovo ekipnim sportovima treba pomoći da ne propadnu i da se sportska kultura nađe u širini i sportskom amaterizmu kako bi svako dijete moglo biti uključeno u neki sport. A profesionalizam je druga, tržišna priča, pa se treba dokazati na tržištu.


10

POSLOVNI SVIJET

poslovni svijet www.regionalni.com Zovite nas na 042/290-777

REGIONALNI TJEDNIK || 17. rujna 2013., br. 487

65.000 kuna za ATK Lepoglava Udruga Agro-turistički klaster „Lepoglava“ dobila je 65 tisuća kuna za projekt „Razvoj novog proizvoda“ koji je prijavila na javni poziv Ministarstva poduzetništva i obrta za aktivnost A5 Jačanje poslovne konkurentnosti klastera Poduzetničkog impulsa za 2013. godinu.Ovim projektom omogućit će se kreiranje zajedničkog i prepoznatljivog identiteta kroz povezivanje proizvoda koji predstavljaju cjelokupnost ponude članova ATK „Lepoglava“. U okviru projekta bit će između ostalog izrađen tiskani katalog proizvoda članica klastera, kao i web-katalog proizvoda članica, što će omogućiti nove oblike promocije i oglašavanja te promociju na internetu.

Franjo Veble, dugogodišnji povjerenik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, ostaje bez tog posla, potvrdio nam je u srijedu Mladen Novosel, predsjednik SSSHa. Kao razlog naveo je prekobrojnost profesionalnih boraca za radnička prava u tom sindikatu s obzirom na članstvo koje je u padu.

VARTEKS Poslovodstvo, koje i dalje spas vidi u kreditu, traži poslove i u dalekim zemljama

Za Irak odore umjesto odijela  U Varteksu tvrde da bi danas sve bilo drukčije da je kredit odobren na vrijeme, a ugovor s Iračanima bio bi konkretna odskočna daska za početak spašavanja tvrtke čija je sudbina i dalje neizvjesna Piše: VIŠNJA GOTAL visnjagotal@gmail.com

Varaždinom i krugom Varteksa proteklog tjedna prošetali su se u pratnji predsjednika Uprave Zorana Košćeca javnosti nepoznati ljudi s Bliskog istoka. Kako doznajemo, riječ je o predstavnicima iračkog Ministarstva obrane koji žele angažirati Varteks za šivanje policijskih odora. Nejasno je i nepoznato zašto Varteks tu informaciju i još k tome tako (ne)vješto skriva od javnosti, iako bi vjerojatno mogla pripomoći u stvaranju bolje slike kompanije, posebice kod bankara. Isto tako više nitko i ne spominje kredit, iako se donedavno često isticalo da bez njega kompaniji prijeti stečaj. Najprije se govorilo da će se stečajni postupak morati pokrenuti ukoliko kredit ne stigne do kraja kolovoza, pa zatim do 10. rujna, onda do 15. rujna... Iz ZABA-e je nemoguće dobiti odgovor što se događa, odnosno hoće li i kada biti odobren kredit, odnosno ako neće - zašto neće.

Košćecovo jamstvo

Tako banke i dalje drže sudbinu Varteksa nakon što je poduzeće u zadnji trenutak ishodilo predstečajnu nagodbu s planom restrukturiranja koji je doradilo Ministarstvo financija. Predsjenik Uprave Zoran Košćec pri tome je čak osobnom imovinom zajamčio

da će kredit biti utrošen u točno određenu svrhu. Kad je u Varteksu proglašen predstečaj, novine su preplavili naslovi „Spas u zadnji tren“, „Varteks ne ide u stečaj, nagodba prihvaćena“... No to je tek bio početak borbe u koju je država ušla kao ni u jednu do sada – zbog Varteksa su se mijenjali zakoni; otpisano je 200 milijuna kuna duga za svega 13,5 posto vlasničkoog udjela; dogovorena dokapitalizacija s državnih 15 milijuna kuna...

Zaposleni, a ne rade

Radnici prodanih trgov ina Var teksa, njih preko stotinu, još uvijek su na listi zaposlenih. Budući da nema novac za otpremnine, tvrtka im ne može dati otkaz, pa primaju redovitu plaću iz ionako prazne kase. Tako trenutno Varteks zapošljava oko dvije tisuće radnika. Velik broj radnika iskoristio je predstečajnu nagodbu i deblokadu računa te do otpremnine došao Ovršnim zakonom.

Planova ima, novca ne

Mijenjali su se zakoni i uvjeti, ali osnovno je ostalo isto – da bi tvrtka opstala, neophodna je nova kreditna linija.

Iračko Ministarstvo želi angažirati Varteks za šivanje policijskih odora U Varteksu tvrde da bi danas sva bilo drukčije da je kredit odobren na vrijeme, a ugovor s Iračanima bio bi konkretna odskočna daska za početak spašavanja tvrtke. - Kad se nešto želi riješiti, nađe se način da tako bude. Kad se ne želi, nađe se stotinu izlika da tako ne bude, vele u poslovodstvu tvrtke. Ipak nadaju se boljemu. -Ako ovoga puta bude sve po planu, slika Varteksa do kraja bi godine trebala dobiti novi okvir – započelo bi se

Proizvodnja odjela ostala bi u Hrvatskoj dok bi se neki dijelovi preselili u Europu - kažu u Varteksu

Kod nas gubitak, u svijetu profit

?

Država je, kao i u mnogim drugim slučajevima, lošim zakonima bez imalo poticaja ulagačima, i u Varteksu rastjerala investitore. Na primjer, nedavno je propala suknara „Tivar“, nekada najcjenjenija u Europi. Za „Tivar“ je vrlo zainteresirana bila talijanska tvrtka Menchi, ali je odustala jer hrvatska Vlada nije pokazala nikakav interes izaći, možda kakvim poticajnim mjerama, u susret talijanskom kupcu. Menchi je otvorio tvornicu u u Rumunjskoj, a Tivar propao

s neophodnim poslovnim, kadrovskim i proizvodnim restrukturirnjem, preselje-

i radnici završili na burzi. Jednako tako je Varteksov tim već kompletirao dokumentaciju projekta školskih uniformi s kojima bi se počelo od prvašića. No iako su ideju zagovarali i u Gradskoj vijećnici izgleda da mali Varaždinci, još barem neko vrijeme, gradom neće špancirati u školskim uniformama. Projekt bi ujedinio nekoliko domaćih proizvođača – Varteks bi odrađivao pamučnu odjeću, CROATA kravate, a Borovo startasice. U dizajniranju bi sudjelovali učenici sami.

njem, poduzeće bi se prema planovima striktno razvijalo kroz vlastitu robnu marku.

Razlika između običnih i ekskluzivnih ugovora o posredovanju Agencije u prometu nekretnina prilikom posredovanja u prometu nekretnina mogu ponuditi dvije vrste ugovora o posredovanju koji se bitno razlikuju. Jedna vrsta ugovora odnosi se na tzv. klasične ugovore o posredovanju. To podrazumijeva da agencija, koja je s prodavateljem kojeg zastupa potpisala takav ugovor, ima obvezu nastojati naći kupca, dati mišljenje o tržišnoj vrijednosti nekretnine, upozoriti na nedostatke nekretnine, obaviti kontrolu isprava potrebnih za pravovaljanost posredovanog posla, izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo, upozoriti

nalogodavca sa zakonskim poreznim i drugim obvezama, obaviti potrebne radnje za prezentaciju nekretnine (oglasiti ju), omogućiti pregled nekretnina, čuvati osobne podatke nalogodavca kao poslovnu tajnu te u slučaju obavljenog posla posredovanja naplatiti proviziju u visini koja je određena prethodno potpisanim ugovorom između posrednika i nalogodavca. Posrednik takvu proviziju naplaćuje samo u slučaju ako je on obavio posredovani posao, tj. doveo kupca i prodavatelja u vezu, a ukoliko je prodavatelj sam prodao svoju nekretninu ili je prodao putem

druge agencije, posrednik nema pravo na posredničku proviziju. Druga vrsta ugovora su tzv. ekskluzivni ugovori kod kojih posrednik ima iste prethodno navedene obveze prema Zakonu o obveznim odnosima, ali u tom slučaju posrednik ima pravo naplatiti proviziju i u slučaju da je nalogodavac (prodavatelj) sam prodao svoju nekretninu ili putem druge agencije. U ovom slučaju često dolazi do nesporazuma između nalogodavca (prodavatelja) i posrednika. Stoga sugeriramo prodavateljima da prilikom potpisivanja ugovora dobro čitaju klauzule ugovora

Piše: LUCIJA NOVOSELEC LUCERNA NEKRETNINE

koje potpisuju, jer nerijetke su situacije danas brojnih klijenata da često potpišu ugovor koji nisu ni pročitali, odnosno vežu se za pojedine agencije ekskluzivnom ugovorima koji za njih nisu toliko pogodni.

Proizvodnja odjela ostala bi u Hrvatskoj dok bi se neki dijelovi preselili u Europu - kažu.

-Varteksov centar u Puli je prodan, no budući je istarsko tržište vrlo važno, upravo smo u potrazi za novim prodajnim prostorom. Jednako tako će prodavaonica Levi’s u robnoj kući na zagrebačkom glavnom trgu ostati u vlasništvu Varteksa dok će Varteks u svom negdašnjem centru uzeti u najam prvi kat gdje će prodavati svoj asortiman. Cilj nam je smanjiti maloprodajnu mrežu na oko 30 prodavaonica do 2014. godine. Istovremeno bismo povećali efikasnost - saznajemo u Varteksu. - Novcem možeš kupiti sve, ali ne i tradiciju - svojedobno je rekao Zoran Koščec.

STROJARSKA I PROMETNA ŠKOLA VARAŽDIN

Od EU gotovo 80.000 eura Strojarska i prometna škola Varaždin, zajedno s ostalim partnerima, predstavit će u srijedu projekt „Inovativne metode u praktičnoj nastavi uvođenjem prijevozničke i logističke vježbeničke tvrtke - VTT - Firm“. Vrijednost ovog projekta je gotovo 100 tisuća eura, a 80 % sredstava predstavlja financijsku potporu Europske unije iz IV. komponente IPA Programa koja se ostvaruje kroz ugovor s Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.Kroz projektne aktivnosti nastavnici škola

uključeni u projekt educirani su u realnim, suvremenim prijevozničkim i logističkim tvrtkama u okruženju, kao što su KOS Transporti Varaždin, GPP Osijek, Gebrueder Weiss Zagreb. Uz to, izrađeni su i provedeni nova metodologija i program edukacije učenika, registrirane su virtualne vježbeničke tvrtke, nabavljeni su specijalizirani računalni programi i oprema uz pomoć kojih su učenici dobili priliku osposobiti se za rad u realnom sektoru kroz rad u virtualnim vježbeničkim tvrtkama za promet i logistiku.


17. rujna 2013., br. 487 || REGIONALNI TJEDNIK

Oglasi

11


12

Školstvo

REGIONALNI TJEDNIK || 17. rujna 2013., br. 487

školstvo znanost www.regionalni.com/ zivotdrustvo/skolstvo Zovite nas na 042/290-777

OŠ V. TOPLICE

Olimpijski duh Olimpijski dan obilježen je i u OŠ Antuna i Ivana Kukuljevića u Varaždinskim Toplicama. Učenici nižih razreda sudjelovali su u štafetnim igrama, dok su učenici 8. a i 8. b razreda odigrali nogometnu utakmicu u kojoj su nakon teške borbe pobijedu odnijeli učenici 8. a.

760

učenika s kojima je radilo 79 mentora u prošloj školskoj godini pohađalo je centre izvrsnosti, njih ukupno šest, koji djeluju na području Varaždinske županije. To su Centar izvrsnosti iz matematike, fizike, informatike, poduzetništva, kemije i hrvatskog jezika koji s radom nastavljaju i dalje.

VANIMA

Počeli upisi Rujan je mjesec upisa u Filmsko-kreativni studio VANIMA. Djeca koja su završila prvi razred osnovne škole, vole crtati i htjela bi napraviti svoj vlastiti crtić, neka dođu s roditeljima ovaj utorak, 17. rujna, te idući, 24. rujna, od 17 do 18 sati u prostor Vanime u Zajednici tehničke kulture - Križanićeva 33, Varaždin. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na e-mail vanima@vanima.hr.

Na Olimpijskom danu Centra T. Špoljar i Milihram s kanuima! Učenici Centra Tomislav Špoljar u utorak su bili dio velike obitelji koja obilježava Hrvatski olimpijski dan (HOD) čiji je cilj potaknuti građane svih dobnih skupina na aktivno bavljenje sportovima koji su im na raspolaganju u sredinama gdje žive. Ove godine učenicima su se u obilježavanju HOD-a pridružili poznati varaždinski sportaši i treneri Emil Milihram, Marijan Mrmić, Dražen Besek, Mihaela Zagoršćak,

Marko Dugandžić i Zoran Čubra. Oni su učenicima demonstrirali sportove kojima se bave, a velika atrakcija bili su kanu jednosjed i kanu dvosjed Emila Milihrama, pa su učenici mogli isprobati kako se vesla! Najbolji učenici u natjecateljskom dijelu na kraju su stali na pobjednička postolja, a gosti sportaši uručili su im medalje i lovorove vijence kao pravim olimpijcima. Na kraju su se svi počastili tortom.

DOZNAJEMO Grad Varaždin i Zagorje-Tehnobeton potpisali ugovor o energetskoj obnov

Od ušteda 664.000 k 60 posto dosadašnj

„„Ukoliko će Gradu Varaždinu uistinu ostati godišnje oko 700.000 kuna za druge projekte, nije jasno odakle će se Zag Piše: IVICA KRUHOBEREC ikruhoberec@regionalni.com

Objekti varaždinskih gradskih vrtića, kao i I. osnovne škole, korak su bliže temeljitijoj obnovi nakon više od dva desetljeća. Predstavnici Grada Varaždina i ZagorjeTehnobetona potpisali su u ponedjeljak 9. rujna ugovor o obnovi kojom bi se u prvom redu trebala osigurati značajna ušteda energije, što je i glavni uvjet za dobivanje potpora iz nacionalnog Programa energetske obnove zgrada javnog sektora.

Prijavili još lani

Još u lipnju prošle godine Grad Varaždin prijavio je sedam dječjih vrtića i isto toliko osnovnih škola na Program energetske obnove zgrada javnog sektora 2012. - 2013., koji je osmišljen u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja. Model energetske obnove javnih zgrada zamišljen je tako da nadležni fond plaća izradu projektnog zadatka, a troškove ulaganja u objekte snosi ponuditelj odabran na javnom nadmetanju, dok se vlasnik zgrade obvezuje isplatiti ulaganje ponuditelju od ostvarene uštede tijekom ugovorenog razdoblja. Mjesec dana kasnije obavljeni su pregledi potrošnje

Godine neulaganja - Projekt je dugo pripreman i konačno je došao do ove faze. Na tome sam zahvalna našem osnivaču - naglasila je Jasenka Husnjak, ravnateljica Dječjeg vrtića Varaždin, prilikom potpisivanja ugovora. Izrazila je uvjerenje da je pronađen najbolji model koji će pomoći ustanovi nakon godina neulaganja, a za dobrobit djece. - Objekti naših vrtića građeni su u približno isto vrijeme, pa će tako i radovi biti ravnomjerno raspoređeni na sedam objekata, dok radovi nisu potrebni u iznajmljenom prostoru VII. osnovne škole. Nama su svakako najvažniji objekti u Trakošćanskoj, Dravskoj i Aleji. Očekujemo uz uštedu energije i obnovu krovišta - naglasila je ravnateljica Dječjeg vrtića Varaždin, u koji je upisano 800-tinjak mališana.

energenata u prijavljenim zgradama nakon čega je prihvaćena obnova svih sedam objekata Dječjeg vrtića Varaždin te I. osnovne škole gdje je zadovoljen osnovni uvjet spomenutog modela, odnosno programa: ušteda energenata minimalno za 30 posto te isplativost investicije nakon najviše 14 godina. Nakon evaluacije Ministarstva graditeljstva 22. veljače ove godine raspisano je javno nadmetanje za pružanje energetske usluge u svrhu poboljšanja energetskih svojstava dječjih vrtića u Kozarčevoj, Trakošćanskoj, Koprivničkoj, Dravskoj i Gortanovoj ulici, kao i u Aleji, Biškupcu te I. osnovnoj. Otvaranje ponuda

bilo je 14. travnja, a najboljom je ocijenjena ponuda poduzeća Zagorje-Tehnobeton koje je za obnovu spomenutih objekata ponudilo devet milijuna kuna bez PDV-a.

Tko će platiti?

- Samo će ušteda na energentima biti godišnje 664 tisuće kuna, što je ušteda od 60 posto u odnosu na dosadašnje račune za energente, a iz tih sredstava financirat će se kompletna obnova svih gradskih vrtića u koje ništa nije ulagano zadnjih 30-ak godina. Ovo će biti model po kojem ćemo ih obnoviti, a bez ikakvog troška za gradski proračun – rekla je prilikom potpisivanja ugovora Natalija

U sr ijedu 18. rujna na FOI-ju poč inje među narodna znan stvena konferenc ija posvećena informac ijskim i inteligentnim sustavima – CECIIS 2013. Središnja tema ovogodišnje konferencije je “Usluge usmjerene korisnicima”. U sklopu CECIIS-a, koji traje tri dana, održat će se stručni simpozij o računalnoj sigurnosti – FOI Security (Fsec) i stručni simpozij o razvoju mobilnih aplikacija.

Martinčević, zamjenica varaždinskoga gradonačelnika, koja u Gradu Varaždinu vodi ovaj projekt. Ugovor o energetskoj obnovi potpisali su varaždinski gradonačelnik Goran Habuš u ime osnivača Dječjeg vrtića Varaždin, te Romano Perić i Stjepan Gluhaković, članovi Uprave tvrtke Zagorje-Tehnobeton. Nakon dva mjeseca projektiranja, kreću radovi koji moraju završiti u roku od osam mjeseci. U tom razdoblju na vrtićima, koji će raditi cijelo vrijeme obnove, izmijenit će se stolarija te staviti izolacija, ukloniti toplinski mostovi, ali i ugraditi obnovljivi izvori energije. Naime, svaki vrtić dobit će solarne panele koji će ukupno proizvoditi godišnje najmanje 12.800 kWh energije. -Ulaskom u EU obvezali smo se na energetsku učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije i u dogledno vrijeme sve će javne zgrade u Hrvatskoj morati doživjeti energetsku obnovu s kakvom sada krećemo u varaždinskim vrtićima - rekao je Romano Perić, član Uprave Zagorje-Tehnobetona. Gradonačelnik Varaždina Goran Habuš naglasio je kako će gotovo 700 tisuća kuna godišnje, koliko će se uštedjeti energenata ovim modelom, biti preusmjereno na financiranje drugih programa, pa Varaždin

Gdje je zapelo? U Hrvatskoj je prvi ugovor u sklopu Programa energetske obnove zgrada javnog sektora potpisan još prije godinu dana. Radilo se o obnovi pet srednjih škola i učeničkog doma u Varaždin - posao vrijedan 16,4 milijuna kuna, koji je dobila Reflex Zagreb. Iako bi već trebali biti završeni, radovi još uvijek traju, a veliko je pitanje hoće li se samo od najavljivanih ušteda moći vraćati novac koji je u obnovu fasada i stolariju uložilo spomenuto zagrebačko poduzeće koje na varaždinskom Trgovačkom sudu već vodi sporove s kooperantima poput V.K.V. Montaže iz Donje Dubrave.

ide dalje s Programom energetske obnove javnih zgrada na koji su prijavljeni varaždinski Stari grad, palača Herzer i palača Sermage. Ukoliko će Gradu Varaždinu, zahvaljujući uštedama energenata u obnovljenim vrtićima, uistinu ostati godišnje oko 700 tisuća kuna za druge projekte, nije jasno odakle će se izvođaču radova vraćati novac koji će uložiti u obnovu vrtića.

DOZNAJEMO Zbog kašnjenja s oprem

U novu zgradu o

Za ukupno opremanje nove škole predviđena su dva milijuna kuna, izvijestili su iz Grada Varaždina

Iako se očekivalo da će učenici varaždinskog Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar nastavu u novoj zgradi koja se nalazi u Križanićevoj ulici u Varaždinu započeti s početkom ove školske godine, to se nije dogodilo jer nova zgrada škole još nije opremljena. - S obzirom na to da nisu gotovi natječaji za opremanje škole, nemoguće je

novu školsku godinu bilo započeti u novim prostorima – poručili su Grada Varaždina.

Kasni opremanje

To što škola dosad nije opremljena ne iznenađuje jer se, primjerice, tek u lipnju krenulo u nabavu kuhinjske opreme za novu zgradu škole ot vorenim postupkom javne nabave.


Školstvo

17. rujna 2013., br. 487 || REGIONALNI TJEDNIK

Općina Vinica i ove godine podupire studente Općina Vinica objavila je javni poziv za dodjelu novčanih potpora studentima u novoj školskoj godini. Iznos potpora je 250 kuna mjesečno za studente koji studiraju na području Varaždinske, Međimurske i Koprivničko-križevačke županije, te 400 kuna za one koji studiraju u Zagrebu i ostalim županijama u Hrvatskoj i inozemstvu. Pravo na potpore imaju studenti koji imaju

prebivalište na području Općine Vinica, kao i njihovi roditelji, moraju biti redoviti studenti i imati minimalni prosjek ocjena 2,5 na zadnjoj godini studija, a mjesečna primanja po domaćinstvu iz kojeg dolaze ne smiju prelaziti iznos od 2,5 prosječne mjesečne plaće u Hrvatskoj u 2012. Prijave traju do kraja listopada, a koje sve dokumente moraju priložiti mogu provjeriti u Općini Vinica.

ovi gradskih dječjih vrtića i objekta I. osnovne škole

kuna ili čak jih računa!?

gorje-Tehnobetonu vraćati novac koji će tvrtka uložiti u obnovu vrtića

Nakon godina neulaganja, obnovit će se i vrtić u Kozarčevoj na zadovoljstvo djece, teta i roditelja

11,3

milijuna kuna uložit će ZagorjeTehnobeton u obnovu sedam dječjih vrtića i I. OŠ Varaždin

manjem učenici Centra T. Špoljar još uvijek u staroj zgradi

od drugog polugodišta? Inače, za ukupno opremanje nove zgrade škole pred-

Građevinski radovi na novoj zgradi u potpunosti su gotovi viđeno je dva milijuna kuna. - Novce će u istim omjerima osigurati Ministar-

stvo znanosti, obrazovanja i sporta te Ministarstvo socijalne politike i mladih - izvijestili su iz Grada Varaždina u kojem vjeruju da će ipak do kraja prvog polugodišta škola biti u potpunosti opremljena i spremna za rad.

Građevinci gotovi

Također, navode da su građevinski radovi na novoj

zgradi u potpunosti gotovi i predan je zahtjev za tehnički pregled, - Gradnja i nadzor iznose 24 milijuna kuna, s time da Ministarstvo znanosti sudjeluje sa 19,5 milijuna kuna, Grad Varaždin s tri milijuna kuna, a Ministarstvo socijalne politike i mladih s ostatkom - poručili su iz Grada Varaždina još početkom ovog mjeseca.

13


14

Život

REGIONALNI TJEDNIK || 17. rujna 2013., br. 487

ŽIVOT U KOLICIMA Svaka stepenica osobi s invaliditetom smanjuje samostalnost

Svaki odlazak po papire je pravi organizacijski izazov „„Mnoge zgrade i službenici lokalne i državne uprave prilagodili su se potrebama osoba s invaliditetom, no zasad ne i PU varaždinska Piše: Tihana Drumev tihana@regionalni.com

Birokracija nikome nije omiljena, no za osobu u invalidskim kolicima podizanje dokumenata je organizacijski izazov. Iako Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja svojim Pravilnikom o pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom nalaže svim tijelima lokalne i državne samouprave, Saboru, Vladi, sudovima i administracijskim uredima da budu pristupačni, neki od njih to nisu. - Svaki odlazak od kuće i sređivanje nekakvih papira, za mene je pothvat. Uvijek je uz mene brat, otac ili netko od prijatelja. Odlazak na policiju, za podizanje osobne iskaznice ili nekog drugog dokumenta, nije moguć ako sam sâm. Mislim da bi trebali razmisliti oko stavljanja rampe – ispričao nam je Alen Ilić (24), član varaždinskog Društva distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida koji je zbog mišićne atrofije u kolicima od svoje druge godine. Podizanje dokumenata u zgradi policije u Ulici

Načelnik Jurčec: radovi nisu realizirani zbog velikih troškova Augusta Cesarca je poseban problem jer sve druge papire može podići netko drugi, no za davanje otiska prsta ili vlastoručnog potpisa, mora se doći na šalter. Tako osobama s invaliditetom, kako bi prevalile sve stepenice, u pomoć, doznajemo, često uskače dežurni portir, no to nije nikakvo rješenje.

Najava telefonom

U Policijskoj upravi varaždinskoj svjesni su činjenice da imaju problem, a njega

Ispunite anketu Na web - stranicama Društva distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Grada Varaždina nalazi se i anketa kojoj je cilj saznati više o svakodnevnom životu i problemima s kojima se članovi društva nalaze. Pristupačnost zgradama jedna je od točaka u anketi. Iz Društva pozivaju sve članove da ispune anketu.

ne mogu riješiti jer nemaju novaca. - Pokušali smo riješiti problem pristupačnosti objektu u Varaždinu u Ulici Augusta Cesarca u suradnji s nadležnim ministarstvom i Gradom Varaždinom. Radovi nisu realizirani zbog zahtjevnosti velikih troškova izvedbe, no PU varaždinska će inicirati rješavanje problema u suradnji s Gradom Varaždinom – obećaje načelnik Darko Jurčec. Iz policije savjetuju osobama s invaliditetom da svoj dolazak najave telefonski.

Seljenje službenika

Ostale “birokratske” zgrade donekle su riješile ovaj problem. U Vodotornju postoji dizalo, ali do njega treba prevaliti 15 stepenica pa službenici silaze u prizemlje. Slično je i sa zgradom suda. - Do gruntovnice i ureda u prizemlju osobe s invaliditetom mogu doći, a ukoliko se radi o suđenju ili ispitivanju – sve se seli dolje – kaže glasnogovornik varaždinskog Županijskog suda Igor Pavlic. Zgrada Župa n ije, ia ko datira iz 1768., ima lift. Zgrada ima uređen pristup, dostupnost svih dvorana te prilagođen WC, a tijekom obnove 2006. ugrađen je i

Svako podizanje dokumenata na šalterima Policijske uprave varaždinske za Alena Ilića (24) znači traženje pomoći

lift – objašnjava pročelnica Upravnog odjela za poslove župana Iva Janežić. Zgrade Grada Varaždina donekle su se prilagodile. U Gradskom komunalu nije riješen pristup osobama s invaliditetom dok su se u Kukuljevićevoj prilagodilli službenici – spuštaju se u prizemlje ako je potrebno. Gradska vijećnica nema lift, ali ima pristup prizemlju za osobe s invaliditetom kroz atrij, tj. dvorište. Do prvoga kata ipak treba prevaliti velik broj stepenica. - Bio sam mjesec dana na praksi na Odjelu za financije i kretanje po katu je bilo stvarno odlično, a zaposlenici su mi uskakali u pomoć. No svaki dan mi je trebala pomoć da dođem do kata – kaže Alen. Bez pomoći Alen ne bi mogao završiti srednju školu ni fakultet. -

SANKCIJE Za novu zgradu kazna i do 100.000 kuna, a za staru ne

Uskoro kazne svima bez pristupa - Sve zgrade javne namjene podliježu obvezama iz propisa o pristupačnosti. Odstupanja su moguća jedino ako bi provedba mjera pristupačnosti ugrozila spomeničko svojstvo, za građevine koje su zaštićeni spomenici kulture, zaštićene spomeničke cjeline, zaštićene prirodne cjeline. Dakle ako nema ugrožavanja spomeničkih svojstava, obveza se mora poštovati. Kod rekonstrukcija se Pravilnik primjenjuje u određenom manjem opsegu u odnosu na obveze za gradnju nove zgrade – odgovaraju nam iz Ureda gla-

Kad sam završio Elektrostrojarsku školu, stavili su dizalo, a sad opremaju i FOI – kaže. Objašnjava da kada se kreće gradskim ulicama, nema problema, no svaka stepenica

snogovornika Ministarstva graditeljstva na pitanje što sa starim zgradama, ovim “birokratskim” koje nisu pristupačne osobama s invaliditetom. Kažu, sankcija trenutno nema. Bilo ih je, ali je rok prilagodbe bio nerealan. - Novim Zakonom o gradnji koji je od prošlog tjedna na usvajanju definirat će se jasno odgovornost i sankcije – poručuju iz Ministarstva. Inače, ukoliko se radi nova zgrada, a ne radi se pristup osobama s invaliditetom, projektant se može kazniti s 25.000 kuna, a izvođač radova sa 100.000.

mu smanjuje samostalnost. Ne radi se samo o dokumentima koje svi moramo podizati, već i o drugim sadržajima o kojima zdravi ljudi ne razmišljaju. - Kad idem

u knjižnicu, moram zvati nekog kroz vrata da dođe po mene. Ulazim kroz kazalište i spremište – opisuje svoj put Alen. Kaže, sve bi bilo lakše kad bi postojale rampe.

apel Čitateljica sa stopostotnim oštećenjem i na štakama moli ljude da se maknu s mjesta za invalide

Uzimaju nam mjesto, pa mi onda plaćamo kazne

Ispred Doma zdravlja mjesta za invalide uvijek su zauzeta

- Ne mogu to više trpjeti, tu nepravdu i taj bezobrazluk. Ja se konstantno borim s tim. Tome treba stati na kraj i nešto se mora poduzeti – kaže nam Žaklina Golubić, Varaždinka sa stopostotnim tjelesnim oštećenjem. Žaklina nam se, potaknuta člankom objavljenim u prošlom broju o parkiranju gradonačelnika Gorana Habuša na mjestu za osobe s invaliditetom, od-

lučila javiti. - Takvih kao on ima puno. Stanu na kratko ili na dugo na mjesto za osobe s invaliditetom, a mi nemamo kud. I svi na koje redom nailazim voze ne tako “obične” aute – nastavlja. Prošle godine od Crtorada je dobila kaznu. - Jedan pametnjaković bez oznake pristupačnosti stao je na mjesto za osobe s invaliditetom u Zagrebačkoj ulici, a mi smo

stali na obično parkirališno mjesto. Taj crni mercedes sam i poslikala. No njemu se ništa nije dogodilo, a ja moram platiti kaznu. Odnijela sam i fotografiju, ali su mi rekli da nemaju ništa s mjestima za invalide, to je u nadležnosti Grada Varaždina i policije – nastavlja Žaklina i pita se gdje je tu pravda. Svakodnevno ide u Dom zdravlja u Kolodvorskoj ulici i kaže – nikad mjesta

za nju na tri mjesta rezervirana za osobe s invaliditetom. - Neki dan djevojka stane, pa priča na telefon, drugi put žena u autu čeka muža koji je kod doktora, a ja na štakama onda dolazim do njih i molim da se maknu – kaže. Jednom prilikom zvala je i policiju, a od sada nadalje fotografirat će automobile parkirane na mjestu za osobe s invaliditetom i prijavljivati ih policiji.


17. rujna 2013., br. 487 || REGIONALNI TJEDNIK

Oglasi

15


16

ROTIRKA - SUDNICA

rotirka sudnica www.regionalni.com/ crna-kronika Zovite nas na 042/290-777

REGIONALNI TJEDNIK || 17. rujna 2013., br. 487

Odbijeni prigovori Ivana Čehoka i ostalih okrivljenika Zagrebački Županijski sud odbio je na pripremnom ročištu održanom u petak prijedloge bivšeg varaždinskog gradonačelnika Ivana Čehoka, poduzetnika Davora Patafte, bivšeg direktora Varkoma Tomislava Kezelja, vlasnika Ekos holdinga Hrvoja Vojvode te bivše članice Uprave T7 Grupe Narcise Huljev da se iz spisa izdvoje kao nezakoniti dokazni pr ijedlozi USKOK-a. Svega desetak minuta trajalo je zadnje pripremno ročište koje je dva puta odgađano budući da zbog

bolesti nisu mogli doći svi okrivljenici. No to što su se u petak pojavili na sudu ne znači da će uskoro početi i suđenje budući da Vlado Sevšek, branitelj bivšeg varaždinskog gradonačelnika, najavljuje žalbu na takvu odluku o kojoj odlučuje Vrhovni sud RH. Naime, branitelji svih okrivljenih smatraju dokazne prijedloge USKOK-a nezakonitima, pa će uložiti žalbe po primitku pisanog otpravka rješenja Županijskog suda u Zagrebu kojim su njihovi zahtjevi odbijeni.

PRONEVJERA Suđenje bivšem upravitelju braniteljske zadruge Agro Drava Ivanu Kolareku

Kome su isplaćivane plaće u braniteljskoj zadruzi?  Hrvatski zavod za zapošljavanje doznačio je 35.000 kuna, ali nisu isplaćivani doprinosi i porezne obveze Piše: TIHANA DRUMEV tihana@regionalni.com

Nakon niza odgoda prošlog je četvrtka na varaždinskom Županijskom sudu nastavljeno suđenje Ivanu Kolareku zvanom Curica iz Preloga, bivšem upravitelju braniteljske zadruge Agro Drava.

Međimurski raj

Kolareka, koji je bio na čelu zadruge u Hrženici, u optužnici se tereti da je zloporabom položaja i ovlasti protupravno stekao više od 400.000 kuna. Optužnica koju je Županijsko državno odvjetništvo podiglo u veljači 2011. godine navodi da je Kolarek tijekom 2007. i 2008. za vrijeme kad je bio upravitelj zadruge neovlašteno podizao novac s dva računa zadruge te uzimao dnevne utrške iz ugostiteljskog objekta “Međimurski raj” koji je zadruga unajmila u Šenkovcu. U optužnici se navodi da je na taj način protupravno stekao ukupno nešto više od 400 tisuća kuna. Usto, kako bi prikrio ove radnje, dao je nalog knjigovodstvenom servisu da iznose koje je zadržao bez odgovarajućih odluka prikaže kao zajmove iako za to nije napravljen nikakav ugovor. Nakon što su na prošlim ročištima bili saslušani svje-

doci, članovi zadruge, koji su izjavljivali da su od Kolareka dobivali novac na ruke ili na žiro-račun, prošlog je tjedna svoj iskaz dala i financijska vještakinja Vlasta Santo Olđa, no njen posao na suđenju zbog zahtjeva optužbe i obrane za novim dokazima nije gotov.

Sporne doznake

U ovom slučaju sporan je i novac koji je u listopadu 2007. Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) doznačio 36.234 kune zadruzi. - HZZ doznačio je taj iznos te je taj iznos trebao biti doznačen kao prihod braniteljske zadruge. Na samom izlistu računa nije vidljiva svrha uplate tog računa – rekla je Santo Olđa. No isto tako, na pitanje tužiteljstva da li su se isplaćivale i kome su isplaćivale plaće u zadruzi, nije mogla do kraja odgovoriti. - Vidljivo je da su plaće obračunavane te da postoje neevidentirane obveze za poreze i doprinose tih plaća dok su obveze za neto plaću iskazane u iznosu od 3 500 kuna. Dosada nisam imala zadatak analizirati obračunate i isplaćene plaće i ne mogu odgovoriti kome su plaće isplaćene – pojasnila je vještakinja. Dokaze o tome kako su u zadruzi potrošena sred-

Pas srušio biciklisticu Neodgovorni vlasnik kriv je što je biciklistica (66) završila u bolnici. Naime, u subotu oko 19 sati dogodila se prometna nesreća u kojoj je sudjelovao pas. - Muškarac starosti 41 godinu vodio je psa bez uzice nogostupom uz rub kolnika Ulice Ratimira Hercega. Pas je u jednom trenutku otrčao na biciklističku stazu, na prednji kotač bicikla kojim je biciklističkom stazom iz smjera Ulice braće Radića prema Hallerovoj aleji upravljala 66-godišnjakinja - javlja varaždinska policija. Pas je srušio biciklisticu koja je završila u bolnici. Nije poznato je li ozlijeđen i pas.

DNK ANALIZA

Identificirana Marija Mor Suđenje Ivanu Kolareku nastavlja se u studenom

stva HZZ-a, kako su i koji zaposleni u zadruzi primali novac te da li su se sredstva prebacivala s jednog na drugi račun tražila je optužba dok je obrana tražila da se ispitaju i ostali koji su iz zadruge dobivali novac, a nisu bili zaposleni. Sudsko vijeće tražit će dodatnu dokumentaciju od knjigovodstvenog servisa koje bi trebalo omogućiti tražene dokaze. Suđenje Kolareku nastavlja se početkom studenog.

Kolarek: Nisam kriv!

Ivan Kolarek - Curica od samog početka suđenja tvrdi da nije kriv za djela za koja mu se sudi. Predstavio se kao pukovnik Hrvatske vojske s odlikovanjem iz akcija Oluja, Bljesak i Međački džep. Kaže, trenutačno živi od 4 do 4 500 kuna

mjesečno povremenih prihoda. Inače, braniteljska zadruga Agro Drava bila je osnovana s ciljem da se zaposle nezaposleni branitelji, a registrirana je bila za proizvodnju, ekološku proizvodnju i razvoj u poljoprivredi, stočarstvo i voćarstvo.

TRAŽI SE SVJEDOK Nesreća na križanju Zagrebačke i Ulice Miroslava Krleže

Srušio biciklisticu na zemlju i samo - otišao

Traži se svjedok nesreće koja se ovdje dogodila 27. kolovoza

BEZ UZICE

Traži se vozač koji je krajem kolovoza srušio ženu s bicikla kad je prolazila na zeleno svjetlo, savio joj bicikl do neprepoznatljivosti, svađao se s prolaznikom i otišao. Nesretna žena zbog ozljeda zadobivenih u sudaru još uvijek leži u bolnici, a njezina obitelj obratila nam se za pomoć. - Nesreća se dogodila 27. kolovoza u 8:50 na raskršću Miroslava Krleže i Zagrebač-

ke ulice. Majka je prelazila preko zebre, na dijelu za bi-

Svjedok nesreće neka se javi obitelji na 098/9630-144 cikliste, na zeleno svjetlo kad ju je tresnuo auto i srušio. Vozač je izašao jvan, pokazao se, svađao se s prolaznikom i otišao. Majka ga je prepozna-

la jer je to jutro kao i ona bio na vađenju krvi u ambulanti kraj Varteksa, ali policiji to nije dovoljno. - kaže sin ozlijeđene biciklistice. - Trebaju broj tablice ili svjedoka, a to je prolaznik koji se ponudio biti svjedok samo majka od šoka nije uspjela uzeti njegov kontakt - nastavlja.Zato ga mole da da im se javi da bi im pomogao. Broj telefona je 098/9630144.

Prošle srijede međimurska policija izvijestila je o nalazima DNK analize izvršene nad tijelom mrtve osobe izvučenim iz Drave 7. kolovoza na području Novog Virja. - Radi se o Mariji Mor iz Donje Dubrave čiji je nestanak prijavljen 3. kolovoza ove godine. Obavljenim pregledom i obdukcijom mrtvog tijela nisu utvrđeni tragovi nasilja - javlja međimurska policija. O događaju se obavještava Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu.

ŠINKOVICA ŠAŠKA

Pucao u prozor Strašna tragedija gotovo se dogodila u selu Šinkovica Šaška u blizini Bednje. - Nepoznati počinitelj propucao je drvene grilje i staklo balkonskih vrata na gornjem dijelu obiteljske kuće u vlasništvu 56-godišnjaka. Tom je prilikom zrno metka oštetilo drvenu grilju i staklo te se zaustavilo na zavjesi unutar prostorije u kojoj se u tom trenutku nalazila 15-godišnjakinja, koja nije zadobila nikakve ozljede - javlja varaždinska policija. Incident se dogodio u subotu oko 19 sati. Policija intenzivno traga za počiniteljem.


Mozaik

17. rujna 2013., br. 487 || REGIONALNI TJEDNIK

mozaik www.regionalni.com Zovite nas na 042/290-777

ivica kruhoberec ikruhoberec@regionalni.com

(Ne)volja građana Odjednom je zašutio do jučer glasni i buntovni premijer Zoran Milanović, ali zato ministar pravosuđa Orsat Miljenić poručuje da „sankcije kao takve i ne postoje, mogu se poduzeti samo neke mjere, no naši građani neće ostati zakinuti niti za jedan euro“. Ovaj žalosni otpor možda ne bi bio toliko tragičan da je vlast nije spremna zaratiti s EU i riskirati budućnost građana samo zbog mogućih kriminalaca koje konačno treba izvesti pred sud. Vlast, iako tvrdi drukčije, očigledno ne mari za građane. Kad je tako na najvišoj razini, ne treba čuditi što se događa na nižim. Umjesto da konačno počnu raditi na stvaranju uvjeta za otvaranje novih radnih mjesta, lokane vlasti uglavnom zbrinjavaju samo podobne. I kod toga ne biraju ni načine ni novac. Dok domaća poduzeća radije investiraju u inozemstvu, a strana već rade na uvozu radne snage iz inozemstva, lokalni političare sve to ne zanima već lakonski dijele desetke tisuće kuna plaća podobnima u komunalnim tvrtkama, stotine tisuća kuna daju za dvojbene otpremnine, kupuju (pre)skupa vozila … A zašto i ne bi kad su oni odraz (ne)volje građana?

KNJIŽNICA PRVE GIMNAZIJE

Naglas čitali i uživali! U ponedjeljak 9. rujna u čitaonici knjižnice Prve gimnazije Varaždin, učenici 1. b razreda čitali su naglas Pupačićevu poeziju, kako bi obilježili 85 godina od njegova rođenja, i poeziju drugih hrvatskih pjesnika koja se nalazi u njihovom programu rada. Učenici Knjižničarske grupe i njihovi prijatelji čitali su u knjižnici, na hodniku FOI-ja i u čitaonici Knjižnice Metel Ožegović. Tako smo nastavili s našim već uhodanim projektom Tulum s(l)ova čiji je cilj razvijati navike čitanja iz užitka. Čitanjem smo željeli naše slušatelje, studente, podsjetiti na i dalje velik problem nepismenosti u većem dijelu svijeta. Godina 2013. posvećena je čitanju naglas. Željeli smo i

Zahvaljujem u svoje i u ime svog oca dr. Nenadu Kudeliću, neurokirurgu gospodinu Darku, cijelom operacijskom timu i osoblju Neurokirurgije Opće bolnice Varaždin. Zahvaljujemo na profesionalnosti, toplom ljudskom duhu, nesebičnosti, a ponajviše na plemenitom radu i ljudskosti.

Hvala sestrama na velikoj brizi i trudu, hvala im što su bile svake sekunde uz nas, što su uvijek bile ugodna osmijeha i lijepe riječi. Iako je to toliko stresan i težak posao, kod njih se činilo da je to najljepši posao koji je ikad postojao. Hvala! Ivica i Ivan Horvatić

75

godina je prošlo od početka djelovanja DVD-a Svibovec Podravski, jedinog DVD-a na području Općine Sračinec. Povodom jubileja 21. rujna bit će održana proslava i otkrivanje kipa sv. Florijana pored vatrogasnog spremišta. Program počinje u 15 sati postrojavanjem i mimohodom vatrogasaca, u 16 sati je otkrivanje i blagoslov kipa, a u 17 sati počinje svečana sjednica. Zvonimir Mikašek

PRIOPĆENJE HDZ protiv menadžerskih ugovora i postavljanja podobnih u NO-e

Komentar

U subotu, dan nakon što je kolegij povjerenika Europske komisije podržao prijedlog Viviane Reding o discipliniranju Hrvatske zbog kršenja europskog uhidbenog naloga, predsjednik Ivo Josipović našao se, kao što bi se i očekivalo u takvim okolnostima, gotovo sa cijelim diplomatskim zborom. Međutim, ne na izvanrednom okupljanju zbog prijetećih sankcija, nego tradicionalnoj berbi grožđa iz koje je poručio da sankcija - neće biti!? Mora da je ozračje u Jastrebarskom bilo jako dobar jer se nije samo na tome stalo. Dapače, ustvrdivši nonšalantno da ima mnogo važnijih problema nego što je Lex Perković, Josipović je naglasio da je Hrvatska je u EU percipirana kao – ni manje ni više - odgovorna zemlja?! Trenutak istine došao je svega dan dva kasnije, zahvaljujući tome da smo ipak u EU. - Hrvatska se mora naučiti redu. Neodgojenu i nevaljalu djecu treba kazniti dok su mladi, kako bi rano naučili da reda mora biti. Nakon sankcija planiramo poslati odred higijeničara i odrediti tko je redar taj tjedan, poručila je Reding. Ali naša vlast kao da ne čuje i ne vidi što joj ne odgovara.

Hvala dr. Kudeliću i osoblju Neurokirurgije

17

Dobivaju mjesečnu naknadu, a umjesto njih misle drugi!?

Vezano na postojanje tajnih menadžerskih ugovora gradskih komunalnih tvrtki Varkom, Parkovi, JUGS, Termoplin, te županijskih tajnih ugovora o JPP-u i kupnji dionica VABA-e dajem sljedeće priopćenje: Hrvatska demokratska zajednica od samog se početka, tj. od kada se saznalo za njihovo postojanje, zalaže za skidanje oznake tajnosti sa svih menadžerskih ugovora u gradskim komunalnim tvrtkama te županijskih ugovora o JPP-u i kupnji dionica VABA-e. Zahtjev za njihovim javnim objavljivanjem iznijeli smo na više konferencija za novinare, kao i na sjednicama Županijske skupštine.

Dok je HDZ vodio Varaždinsku županiju (župan dr. Marijan Mlinarić) i Grad Varaždin (gradonačelnik mr. sc. Hrvoje Vojvoda), takvih tajnih ugovora nije bilo. Zadivljujuća je lakoća s kojom stranke vladajuće koalicije (HNS-SDP-HSLS-HSU-Hrvatski laburisti), opravdavaju postojanje tajnih ugovora. Možda to i ne bi bilo čudno da se te iste stranke nisu oduvijek pozivale na transparentnost, racionalnost, socijalnu osjetljivost, demokratičnost, javnost rada i slično. U cijeloj priči najodgovornijima smatramo one koji su to omogućili - župana i gradonačelnika, a u slučaju gradskih tvrtki i članove nadzornih

odbora. Koje je - zar uopće treba podsjećati? - redom postavila u Gradskom vijeću većinska koalicija HNS-SDPHSLS-HSU. Pritom bez imalo srama priznaju “da se uloga nadzornih odbora svela na potvrđivanje tuđih odluka” ili da “članovi NO-a u pravilu slušaju sugestije iz Grada”. Zbog čega uhljebljeni podobnici uopće dobivaju mjesečnu naknadu za rad u nadzornim odborima ako umjesto njih misle drugi!? Da se napokon, kako to poštenje nalaže, skinu oznake tajnosti s menadžerskih ugovora i s ugovora o JPP-u, teških oko milijardu kuna, bi li tada prof. dr. sc. Josip Kregar, prof. dr. sc. Dražen Lalić ili predsjednik Transparency Internationa-

la Hrvatska Zorislav Antun Petrović i dalje Varaždinskoj županiji redovito dolazili u goste i obasipali župana Predraga Štromara i gradonačelnika Gorana Habuša lovorikama o njihovoj tobožnjoj transparentnosti, javnosti rada? Nevjerojatno je da oporba i javnost već nekoliko godina osuđuju tajnost navedenih ugovora, sumnjaju u ozbiljne krimene, a da državne institucije još nisu reagirale. Očito im je lakše, kako bi zamazali oči javnosti, baviti se ginekolozima, farmaceutima, sportašima… i njihovim prekršajima od kojih tisuću kuna. Anđelko Stričak, predsjednik HDZ-a Varaždinske županije

OSVRT Odlično na proslavi 10. rođendana Cold Snapa u Domu željezničara

Mladi žele i zaslužuju svoj prostor Slavlje povodom 10. rođendana Cold Snapa prošlo je apsolutno savršeno! Za vrijeme nastupa u dvorani Doma željezničara (BKD) zabavljalo se čak 400 ljudi, a Cold Snap je svirao više od 20 pjesama sa sva tri albuma, a najviše ipak s novog albuma “World War 3”. Apsolutno sve je bilo na vrijeme, prvi bend Under Melody iz Goričana, zatim rock bend Muscle Tribe Of Danger And Excellence iz Zagreba, pa odličan Zoran Mišić & Fireball. Kulturna udruga mladih “Centar Scena” izuzetno je zadovoljna s organizacijom, nije bilo nikakvih propusta, jedino možda manjak zraka u dvorani. Više od deset ljudi sudjelovalo je u organizaciji,

a udruzi je pomogao i Savjet mladih Grada Varaždina. Financijska pomoć stigla je od Derme Varaždin, PZC-a Varaždin i Koncertnog ureda Varaždin, varaždinski vatrogasci pomogli su u pripremi prostora i provjeri sigurnosti prostora, a Grad Varaždin ustupio je gradsku zaštitnu ogradu. (...) Pripreme za koncert trajale su nekoliko tjedana, a čišćenje i priprema prostora gotovo 5 dana, od provjere instalacija do improvizirane izolacije prostora. Prostor je odličan za koncerte, no potrebna je velika sanacija. Krovište, grijanje, sanitarije, ventilacija i na kraju kvalitetna izolacija. Ništa se ne može preko noći,

pa tako niti otvoriti Centar za mlade u gradu Varaždinu, no ovog puta postoji snažna inicijativa Savjeta mladih, udruga mladih i mladih ljudi koji su spremni pomoći i pridonijeti funkcioniranju Doma željezničara. U “Kreativnu kutiju” koja se nalazila na koncertu, ljudi su ubacili 27 papirića, od koji su neki crteži, neki su pjesme, no većina je pravih konkretnih prijedloga. “Izvrstan prostor za mlade. Sad Grad treba profesionalno zaposliti najmanje 1 osobu za organizaciju događanja za mlade”, “Češći koncerti i festivali”, “Organizirati tematske festivale”, “Treba nova ventilacija”, “Budući da susjedima smeta, pa

policija intervenira, bilo bi dobro napraviti - Silent Party gdje svi imaju slušalice (...), susjedi se ne žale, policija ne intervenira”, “Koncerti, izložbe, kreativne radionice, slušaonice i puuuuno ljubavi” - mi isto tako mislimo da je upravo ovo posljednje najvažnije. Sada treba krenuti dalje, od ove točke, ne vraćati se natrag i preispitivati treba li taj prostor mladima, jer treba i mladi ga žele i zaslužuju i treba im samo prilika da pokažu da se mogu i znaju brinuti o njemu. Hvala svima još jednom na pomoći oko promocije i realizacije dobrog i važnog koncerta i nadamo se da se vidimo uskoro. Jan Kerekeš

REAGIRANJE Klub vijećnika DC-HDZ-HSLS-HSS u Općinskom vijeću Sračinec mi biti dio projekta “Čitaj mi!” koji potiče sve, bez obzira na dob, na čitanje. Našim slušateljima približili smo poeziju koju možda sami ne bi nikada otkrili i na taj način širili smo ljubav prema knjizi koju u svim našim projektima stavljamo u samo središte. A, na kraju, ali ne i manje važno, glasno čitanje je, kiši i grmljavini usprkos, našoj Patriciji Hipp, Petru Brleku i Leonu Žganecu Brajši, bilo i zabavno! Jasminka Horvatić-Bedenik, prof.

Na novi dječji vrtić čekamo predugo U 7Plus Regionalnom tjedniku od 27. kolovoza objavili ste članak „Radovi – obnova vrtića u Sračincu – novi vrtić dogodine”. U citiranom članku čitateljstvo ste obavijestili da se obnavlja vrtić u Sračincu koji je izgrađen 1974. godine. Problematika izgradnje novog vrtića – većeg i modernijeg prisutna je barem 10-ak godina. Kako je na vlasti kolicija HNS-SDP svih proteklih godina, realizacija izgradnje

novog vrtića jedan je od prioriteta kako tih stranaka, tako i oporbe – HDZ-DC-HSLSHSS. Po obećanjima koalicije HNS-SDP, izgradnja vrtića trebala je početi još 2009. godine, ali se konstantno odgađa. I sada načelnik obećaje da će izgradnja početi iduće godine nadajući se da će mu u tome pomoći novci iz EU. Istovremeno, ne priprema, kao što to nije činio ni do sada, kvalitetnu financijsku podlogu

– novac, kako bi Općina bila spremna sudjelovati u realizaciji izgradnje. Očito je da će se morati zadužiti, a zaduženja nisu poželjna u recesijskim vremenima. Smatram da se načelnik ne snalazi najbolje u potrebitim investicijama, a osobito na konkretnom projektu izgradnje dječjeg vrtića. Propustio je previše godina i potrošio novce na “nepotrebne stvari” umjesto da je, ako ništa drugo, sada pripremio 3-4 mi-

liljuna kuna za izgradnju prijeko potrebnog dječjeg vrtića iz vlastitih sredstava Općine. A to je bilo moguće. Želim podsjetiti i načelnika, ali i župana, kao i čitatelje da je župan više puta obećao konkretnu pomoć u izgradnji vrtića. Sigurno je da bi Županija trebala pomoći u izgradnji dječjeg vrtića isto kao i država. Stanko Friščić, Klub Vijećnika DC-HDZ -HSLS-HSS


18

KULTURNI OBZOR

kulturni obzor www.regionalni.com/kultura Zovite nas na 042/290-777

REGIONALNI TJEDNIK || 17. rujna 2013., br. 487

KUD Toplice gostovao u Istri Mješoviti pjevački zbor KUD-a «Toplice» iz Varaždinskih Toplica gostovao je u Istri 7. rujna u Općini Tar-Vabriga u blizini Poreča, na poziv domaćina, mješovitog pjevačkog zbora «San Martino» i turističke zajednice Tar-Vabriga. Topličani su se predstavili duhovnim i svjetovnim skladbama te skladbama zagorskog podneblja.

Zborom je dirigirao prof. Branko Krušec uz soloizvedbe Franje Šanteka i klavirsku pratnju prof. Ivana Mežnarića, a izvedbom na trubi predstavio se Bojan Krušec. Koncert je održan u crkvi sv. Martina u Tar-Vabrigi, ispunjenoj do posljednjeg mjesta. Oduševljeni posjetitelji nisu štedjeli dlanove uz poruke – dođite nam opet.

DIGITALNA ERA Iz Varaždinske županije u projekt uključeni Varaždinske Toplice i Trakošćan ŠTO ČITATI Erik Axl Sund, Soba zla: Tko je Victoria Bergman – prvi dio, Znanje, Zagreb, srpanj 2013. Šveđani Jerker Erikson i Hakan Axlander Sundquist u posljednjih su desetak godina sa svojim elektro-punk bendom „i love you baby!“ bili na više turneja po Ukrajini, Rusiji, Bjelorusiji i Poljskoj. Bavili su se i filmom i drugim umjetnostima, a onda su pod pseudonimom Erik Axl Sund napisali trilogiju „Tko je Victoria Bergman“. Da, opet se radi o nordijskom krimiću, ali ovako nešto još niste čitali. Prvi dio, „Soba zla“ odlično je napisan roman, ali grijeh ga je (što neki čine) uspoređivati s „Milleniumom“ Stiega Larssona, jer ipak nije tako dobar, ali ima jednu drugu, sasvim specifičnu kvalitetu. „Soba zla“ je samo za one čitatelje koji mogu podnijeti naturalističke opise nevjerojatne okrutnosti prema djeci. No, upravo to i jest specifična kvaliteta, jer se takvi zločini doista događaju, i to u nezamislivoj mjeri. „Soba zla“ razotkriva prave razmjere cjelokupnog svjetskog sustava pedofilije, dječje pornografije i trgovine dječjim seksualnim robljem. Ako sam dobro razumio, u ovom trenutku na internetu visi oko pola milijuna manijaka koji se ne zadovoljavaju samo gledanjem slika, nego čine sve da pokoje dijete i – kupe! Najgore je to da mnogo te djece službeno ni ne postoji. To je pravi problem ovoga svijeta, i njemu bi svim silama stati na kraj, a ne raspravljati o tome treba li napasti Siriju ili ne. Tamo je već poginulo nekoliko tisuća djece, i da im se htjelo pomoći, već im se moralo pomoći. S druge strane, nemamo pojma ne samo što s djecom rade u Sijeri Leoneu nego ni što možda s djecom radi naš susjed. I nećemo ni znati dok ne pročitamo ovaj snažan i vrlo humani roman. denis.pericic@vz.htnet.hr

Središte Varaždinskih Toplica područje digitalnoga muzeja  Osnovni cilj projekta je unapređivanje turističke ponude stvaranjem atraktivnog turističkog proizvoda i promidžbom bogate povijesne i kulturne baštine sjeverozapadne Hrvatske. Piše: ISIDORA VUJOŠEVIĆ isidora@regionalni.com

Iduće bi godine Varaždinske Toplice trebale započeti s ostvarenjem projekta “Aquae Iasae – termalna voda – tisućljetni izvor zdravlja”, koji je pak dio velikog nacionalnog projekta pod nazivom Regija digitalnih muzeja – očuvanje kulturne i povijesne baštine korištenjem novih tehnologija u prezentaciji i međunarodnoj promociji sjeverozapadne Hrvatske. Ovaj će projekt obuhvatiti ukupno šest župa-

Nositelj projekta je Bolnica V. Toplice nija odnosno devet lokacija sjeverozapadne Hrvatske. Kako doznajemo, u projekt je osim Toplica iz Varaždinske županije ušao i Dvor Trakošćan no, iako bi to bilo očekivano, Gradski muzej Varaždin neće biti dijelom nacionalnog projekta koji će u konačnici vrijediti 50 milijuna eura.

Bolnica nositelj

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice nositelj je topličkog dijela projekta, kojim se planira uspostavljanje digitalnog muzeja. Novi koncept će nuditi muzeološku multimedijalnu prezentaciju kulturnih, povijesnih i prirodnih sadržaja

Varaždinskih Toplica. Kao što je poznato, arheološki nalazi i termalna voda čine grad Varaždinske Toplice osobito privlačnom turističkom i kulturnom destinacijom, a novom prezentacijom sadržaja cijelo središte grada postalo bi područje digitalnog muzeja. Kao partneri i suradnici na topličkom projektu sudjeluju i Zavičajni muzej Varaždinske Toplice, Grad Varaždinske Toplice, Varaždinska županija, Turistička zajednica Varaždinske županije, Agencija za razvoj Varaždinske županije i Arheološki muzej u Zagrebu.

Plan obilaska

Obilazak prostora digitalnog muzeja započeo bi u prijemnom objektu Vremeplovu (prostor Pučke kupelji) s interaktivnom multimedijalnom prezentacijom vode kroz povijest te bi se nastavio obilaskom arheoloških lokacija u centru grada. Korištenje termalne vode i prostora oko samog izvorišta nakon rimskog vremena prikazano bi bilo u neposrednoj blizini izvorišta, u tzv. objektu Munjara gdje bi posjetioci doživjeli stvarne mirise i okuse vezane za vodu. Obilazak bi se nastavio prema Starom gradu gdje bi se u sklopu postojećeg muzeja predstavile zbirke vezane za termalnu vodu. Svi prezentirani sadržaji bi, osim tematski, bili povezani i multimedijalnim prezentacijama.

Arheološki nalazi čine Varaždinske Toplice privlačnom turističkom i kulturnom destinacijom

POTPORA Konačni cilj je financiranje iz EU fondova

Podršku dalo i Ministarstvo kulture Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU odobrilo je tehničku pomoć u pripremi i razradi projekta digitalnih muzeja s konačnim ciljem njegovog financiranja iz fondova EU u razdoblju od 2014. do 2020. godine. U sklopu dodijeljene tehničke pomoći do sada je izvršena investicijska procjena svake od sastavnica projekta te je izrađen plan izrade potrebne projektno-tehničke dokumentacije. Napravljena je i detaljna razrada projekta

s utvrđenim obuhvatom, utjecajima i proračunom. U tijeku je razrada analize troškova i koristi te studije izvedivosti. Nakon ove faze slijedi faza izrade arhitektonske i projektne dokumentacije te ishođenje potrebnih odobrenja, uz financijsku podršku Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Podršku ovom projektu dalo je i Ministarstvo kulture Republike Hrvatske stavivši ovaj projekt na listu prioritetnih projekta kulture na nacionalnoj razini.

Što je „Pax“, a što je „Lex“?!

Denis PERIČIĆ mr. sc.

Gledao sam nedavno (više-manje slučajno, uglavnom na televiziji) nekoliko američkih filmova o stanju na Bliskom istoku, pa tako, opet, i „Syrianu“. Taj odlični geopolitički triler zamišljen je kao poticaj za daljnje promišljanje teme, pa sam se i ja našao na internetu, tražeći pravo značenje naslova: jer se termin „Syriana“ uopće ne spominje u filmu, baš kao ni Sirija! Tako sam saznao da je „Siryana“ zemljopisni termin za šire okruže-

nje sadašnje države Sirije, područje od Sredozemlja do središnjeg dijela Iraka te od Taurusa do Sinaja. Još važnije, saznao sam da se taj termin odnosi na tzv. „Pax Syriana“, „Sirijski mir“, geopolitički termin skovan u washingtonskim krugovima, koji pretpostavlja nužnost trajnog mira između SAD-a i Sirije! Nisam pritom postao ništa pametniji. Još uvijek mi nije jasno puno toga u vezi s Bliskim Istokom. Ali sada mi je jasnije ZAŠTO mi puno toga

nije jasno! Zato što su istine uvijek skrivene od nas. Ono što saznajemo iz medija, knjiga i filmova samo je debela koprena pomno istkana nad pravim stanjem stvari. Zato nam i nije jasno tko se tamo bori protiv koga. Zato smo se i iznenadili što je najavljena intervencija odjednom stavljena u drugi plan i što se ponovno govori o mirnom rješenju. No, tko nam sve to prodaje i zašto? Zato da ne bismo shvatili da se SAD boji intervencije jer bi to dovelo do totalnog rata pro-

tiv Hezbolaha, Palestinaca, Assada, Al-Khaide, talibana, iračkih pobunjenika, Irana i „uvoznih“ boraca iz mnogih islamskih zemalja, od Malija do Čečenije? Ili je i to razmišljanje naivno i pojednostavljeno? Znam da je „Pax Syriana“ složena tema. Ali znam da je i „Lex Perković“ složena tema, no znam tko je to toliko zakomplicirao. Kad već ne znamo što je „Pax“, neka nam barem netko napokon objasni što je „Lex“ i čemu sva ta buka oko njega!


Kulturni obzor

17. rujna 2013., br. 487 || REGIONALNI TJEDNIK

Obilježen spomen na bana Jelačića

Izložba Wande Tudja-Strahonja U salonu palače Sermage 19. rujna otvara se izložba Wande Tudja-Strahonja “Ispisi novog trajanja” s početkom u 19 sati. Poznata varaždinska umjetnica svoje je najnovije radove izvela u mediju u kojem se dosad nije okušala, primijenivši kompjutorsku tehnologiju za ispis crteža. “Bez obzira na

19

to, u njezinim kompjuterskim crtežima/ispisima i nadalje se zadržala autentična likovna poetika jer je autorici računalo alat za postizanje cilja, a nikako ne sredstvo koje bi određivalo karakter, a kamoli kvalitetu rada”, u predgovoru kataloga istaknuo je povjesničar umjetnosti Marijan Špoljar.

KNJIGE V HIŽI Prvi sajam knjiga u Varaždinskoj županiji

U Varaždinu je 10. rujna Zmajski stol Varaždin Družbe “Braća hrvatskoga zmaja” svečano otkrio spomen-ploču banu Josipu Jelačiću na kući Ožegović na Trgu bana Jelačića br. 4. Svečanosti otkrivanja prisustvovalo je Hrvatsko pjevačko društvo ‘’Jelačić’’ iz Zaprešića.

NAJAVA Sajam čipke i čipkarstva od 19. do 22. rujna

Najveća lepoglavska čipka pripadala je Josipu Brozu „„Tema ovogodišnjeg festivala je Čipkarstvo i djeca, a dijelom je posvećen i Europskoj uniji

Od zavjera preko Prousta do Krleže Piše: Višnja gotal visnjagotal@gmail.com

Knjige v hiži naziv je prvog sajma knjiga u Varaždinskoj županiji, koji je prošli vikend održan u Gornjem Knegincu. U sklopu sajma u rustikalnoj Kneginečkoj hiži održano je i nekoliko promocija knjiga. Tako je u petak navečer Krešimir Mišak predstavio svoju novu knjigu „Dečki, odjebite u skokovima“. U knjizi autora poznatijeg kao voditelja televizijske emisije „Na rubu znanosti“ i člana malo manje poznatog rock-banda Hakuna Matata, Mišak se bavi teorijama svjetske urote. Knjiga je nastavak autorovog djela “Sve piše u novinama... a ponešto i ne” i predstavlja nastavak šetnje kroz vijesti koje su ispred naših očiju, a opet skriveno, programiranjem i zavođenjem uma i pažnje, i same sudjeluju u gradnji orvelovske totalitarističke države. Na Mišakovo je mjesto dan kasnije - nakon svečanog otvorenja, koje je originalnim tekstom redatelja Darija Harjačeka službeno otvorila Nina Violić – u potkrovlje hiže sjela spisateljica Milana Vuković

“Čisti Krleža”

Lepoglava će i ove godine, kao i 16 godina dosad, biti domaćinom međunarodnog festivala čipke. Od 19. do 22. rujna posjetitelji će moći uživati ne samo u čipki, već i u brojnim popratnim događanjima - radionicama, izložbama, koncertima... Posebnost ovogodišnjeg festivala je tema - Čipkarstvo i djeca - što znači da će sadržaj biti posebno prilagođen i mlađem uzrastu. Osim toga, festival čipke će prvi put imati zemlju partnera - Poljsku, koja će se, između ostalog, predstaviti najvećom čipkom, veličine 5 metara, za koju je bilo potrebno 50 kilometara

pamučne niti. Prvi put će se predstaviti i čipkarstvo BiH, a posebnost ovogodišnjeg festivala bit će i izložba njemačkih lepeza. Budući da je ove godine Hrvatska pristupila

Festival čipke će prvi put imati zemlju partnera - Poljsku Europskoj uniji, i Lepoglava će izložbama dočarati publici europsku dimenziju te korijene lepoglavskoga čipkarstva. Pokrovitelj festivala je predsjednik RH Ivo Josipović, koji će i prisustvovati otvaranju.

Posjetitelje će zasigurno privući i replika čipke nekoć izrađene za Josipa Broza Tita, kao i instalacija od čipke u obliku zemljovida Hrvatske. - Imamo itekako što pokazati Europi - istaknuo je lepoglavski gradonačelnik Marijan Škvarić, koji je za zatvaranje festivala najavio i kuhanje svojeg, tzv. gradonačelnikova gulaša. Za posjetitelje iz Varaždina, u nedjelju 22. rujna bit će organiziran besplatan prijevoz vlakom do Lepoglave i nazad. Više detalja o festivalu možete pronaći na internetskoj stranici www.cipkarski-festival.com.

U sklupu Sajma predstavljena je i knjiga Denisa Peričića, ujedno i moderatora pojedinih prezentacija. Peričić je predstavio knjigu „Krleža, provokativne misli“. Jedan je kritičar napisao da je riječ zapravo o Krleži za početnike, za koju se nadamo da će one čitatelje, koji to još dosada nisu učinili, navesti da posegnu za integralnim tekstovima, a da će onima, dobro upućenima u Krležin opus, svejedno dobro doći kao podsjetnik ili neka vrsta putokaza, vodiča kroz Krležine “artističke teme”. „Ljudi čitaju kako hoće (dok čitaju), a ne kako je napisano“, jedna je od misli Miroslava Krleže, uvrštena u Peričićevu knjigu.

Runjić kako bi prezentirala svoju novu knjigu “Proust i Matoš u Veneciji”. Autorica, koja je nakon knjige „Seksopolis“, u jednim dnevnim novinama prozvana hrvatskom Carrie Bradshow, ovoga se puta predstavila ozbiljnim djelom „Proust u Veneciji, Matoš u Mlecima“. Složivši se da su životi Matoša i Prousta bili različiti, Vuković Runjić rekla je da im je zajedničko bilo “robovanje ljepoti”, gdje i počinje sličnost među njima. Zadnja je na red došla promocija knjige „Alkor“, povijesni roman s temom križarskih ratova varaždinske profesorice Gordane Kokanović-Krušelj.

Osim predstavljanja knjiga i prodaje drugih izdanja osam hrvatskih izdavača (Algoritam, DAVŽ, Izvori, Higher ground comics, Muzika.hr, Stanek, Šareni dućan te Vuković i Runjić) u Kneginečkoj su se hiži potrudili da goste zadrže i nakon prezentacija pa su na programu događanja bili česti gastrodogađaji i vesele ure, jednostavnije rečeno – tulumi. Prvi sajam knjige Varaždinske županije ostavio je za sobom pozitivne dojmove, pa vjerujemo kako je ostvaren cilj organizatora, koji je zadovoljio i očekivanja načelnika Općine Gorana Kaniškog.

Novi nosač zvuka U subotu 14. rujna u dvorani Biskupskog ordinarijata u Varaždinu održana je promocija CD-a “Cesar Franck i Charles-Marie Widor” koji je na orguljama varaždinske katedrale snimila orguljašica Natalija Imbrišak. Nakon što je 1990. godine na Muzičkoj akademiji u Zagrebu diplomirala

teorijske glazbene predmete, a 1994. i orgulje, studirala je i na Kraljevskom konzervatoriju u Bruxellesu te poslijediplomski studij završila magisterijem u Zagrebu. Od 1997. godine profesorica je orgulja u Glazbenoj školi u Varaždinu te stalni predavač u Orguljaškoj ljetnoj školi u Šibeniku.

Marijan Škvarić za zatvaranje festivala najavio i kuhanje gradonačelnikova gulaša

IZLOŽBA U palači Sermage pogledajte Prostore čuda

Kreativna igra Petra Popijača U palači Sermage Gradski muzej Varaždin priredio je prošli četvrtak izložbu akademskog kipara Petra Popijača, koji je izložio svoje skulpture, crteže i prostorne instalacije nastale u posljednje tri godine. Kustosica izložbe Elizabeta Igrec istakla je kako je Popijač autor koji stvara umjetnost otvorenih granica, nesputanih ideja i misli, u potpuno slobodnoj kreativnoj igri. Njegovo stvaralaštvo “obilježeno je eksperimentiranjem na polju likovnosti, u tehnikama i tematici, opredmećenom u korištenju raznovrsnih

materijala, kao i dodatnih medijskih pomagala poput zvuka, elektromotora, senzora i neonske rasvjete”, istakla je Igrec.

Petar Popijač rođen je 1988. godine, a diplomirao je prošle godine na Odsjeku kiparstva zagrebačke Akademije likovnih umjetnosti, u klasi prof. Slavomira Drinkovića. Vlastite umjetničke preokupacije Popijač opisuje kao propitivanje raznih oblika ljudske egzistencije, naglasivši svoju otvorenost prema različitim metodama rada na umjetničkom djelu, s krajnjim ciljem razumljivosti te jednostavnosti izraza i poruke. Njegova izložba nazvana Prostori čuda postavljena je za razgled do 6. listopada ove godine.


20

VBV

REGIONALNI TJEDNIK || 17. rujna 2013., br. 487

USKORO 43. po redu Varaždinske barokne večeri ove godine ugošćuju eminentne ruske glazbenike

Ljubitelje barokne glazbe očekuje čak 18 koncerata „„Posebno atraktivno će biti otvorenje Baroknih večeri s nastupom ruskih glazbenika 20. rujna u varaždinskoj katedrali

Po 43. put Varaždin će ove jeseni živjeti uz baroknu glazbu i svoj tradicionalni festival - Varaždinske barokne večeri. Iz godine u godinu krajem rujna u Varaždin stižu najeminentniji izvođači barokne glazbe iz cijeloga svijeta, predstavljajući publici djela nastala iz pera poznatih i manje poznatih svjetskih, ali i hrvatskih baroknih skladatelja. Zahvaljujući partnerstvu sa zemljama u inozemstvu, Varaždinske barokne večeri otvorile su novu stranicu u svojoj dugogodišnjoj tradiciji održavanja i omogućile publici da otkriva barokna djela nastala u tim zemljama. Nakon prošlogodišnjeg otvorenja “za pamćenje” s Bečkim dječacima, organizatori u partnerstvu s Ruskom Federacijom pripremaju 18 koncerata u 13 dana održa-

vanja 43. Festivala. Publika će imati jedinstvenu prigodu poslušati djela rane ruske glazbe, a većina će ruskih ansambla prvi put doći u Hrvatsku. Izvodit će se djela od novosibirskog baroka, čak i pjesme švedskih zato-

Koncerti će se održavati i u Belecu, Osijeku, Krapini, Ludbregu, Križevcima, Prelogu i Varaždinskim Toplicama te u Sloveniji čenika koji su bili u Sibiru, do prve višeglasne duhovne glazbe koju je Rusija imala. Atraktivno će biti otvorenje s

nastupom ruskih glazbenika 20. rujna u varaždinskoj katedrali, a organizatori ističu i posebno zanimljiv nastup zbora Ruske patrijaršije koji stiže u Varaždin s djelima rane ruske glazbe koja će publiku ostaviti bez daha. Iz Rusije u Varaždin dolaze i glazbenici Telemann consorta, Insula magicae, Solisti Katerine Velike, ansambl Musica Antiqua Russica, a zanimljiv će biti i koncert svjetski poznatog lutnjista Edina Karamazova. Osim gostovanja glazbenika iz Rusije, 40 % svih koncerata ovogodišnjeg Festivala bit će u znaku hrvatskih glazbenika, a nastavit će se i tradicija održavanja koncerata na kojima se publici predstavlja hrvatska glazbena barokna ostavština. Od popratnih programa koji će uslijediti nakon spektaku-

larnog otvorenja, značajan je i međunarodni znanstveni skup Zavoda za znanstveni rad HAZU u Varaždinu i VBV-a o životu i stvaralaštvu baroknog skladatelja Ivana Krstitelja Vanhala, a i dva će koncerta festivala biti posvećena hrvatskoj baroknoj glazbi. U partnerstvu s Turističkom zajednicom grada Varaždina kao jedan od popratnih programa ovogodišnjeg Festivala priprema se i modna revija varaždinske dizajnerice Alenke Mikulan inspirirana upravo barokom i Rusijom. Osim Varaždina, koncerti 43. Varaždinskih baroknih večeri održavat će se u Belecu, Osijeku, Krapini, Ludbregu, Križevcima, Prelogu i Varaždinskim Toplicama te u Šmarju pri Jelšah u Sloveniji u vrijeme održavanja Festivala, a u listopadu i studenome u Bratislavi i Beču.

Svečano otvorenje uz Pratum Integrum i Chorus Angelicus

GOSTOVANJE Austrijska prijestolnica bila je domaćinom varaždinskoj delegaciji, koja je predstavila program

Barokne večeri predstavili u Beču Austrijskoj publici, politici, gospodarstvenicima i kulturnoj javnosti u utorak 10. rujna u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Beču, uoči 43. varaždinskog baroknog festivala, organizirano je predstavljanje programa uz prigodan koncert. Varaždinske barokne večeri okupile su iznimno velik broj uzvanika među kojima i papinskog nuncija u Austriji, predstavnike gradišćanskih Hrvata, poslovne partnere varaždinskih tvrtki, dirigente talijanskih i austrijskih orkestara, varaždinskoga gradonačelnika i župana Varaždinske županije, mecene VB-a i još mnoge. Domaćin je bio veleposlanik RH u Republici Austriji Gordan Bakota.

Bečka elita

- Mislim da smo dobili

Sopranistica Francesca Lombardi Mazzulli uveličala predstavljanje

probrano društvo i elitu Beča, eminentne diplomate na čelu s apostolskim nuncijem i doajenom diplomatskoga kora, pa do veleposlanika, predstavnika Ministarstva vanjskih

poslova i Grada Beča, kao i Ureda premijera. Meni je drago da se Varaždin pripremio na visokoj razini i da je ovo početak odlične suradnje koja će rezultirati novim zajedničkim

Ulaznice skoro rasprodane O velikom interesu publike za koncerte Varaždinskih baroknih večeri svjedoči i podatak da su neki koncerti već tjednima rasprodani. Za svečano otvorenje ovogodišnjeg Festivala 20. rujna na kojem će nastupiti moskovski ansambl Pratum integrum i varaždinski zbor Chorus angelicus sa solistima preostalo je tek 20-ak ulaznica u pretprodaji. U potpunosti su rasprodane ulaznice za prijepodnevne

koncerte uz baroknu kavu u dvorcu Trakošćan oba festivalska vikenda odnosno za koncert Ansambla Minstrel 21. rujna i koncert baroknog violinista Jorgea Jimeneza i čembalista Pavla Mašića tjedan dana kasnije. Za utjehu ljubiteljima barokne glazbe koji nisu uspjeli nabaviti ulaznice za te koncerte preostaje još mogućnost da ove vrhunske glazbenike poslušaju dan kasnije, odnosno u dvije festivalske nedjelje na

njihovim koncertima također uz baroknu kavu u renesansnoj i baroknoj dvorani varaždinskog Starog grada. Još je ponešto “slobodnih” ulaznica za koncert Edina Karamazova, dok je za koncert zbora Ruske patrijaršije u subotu 28. 9. u pretprodaji još samo desetak karata. Ulaznice za koncerte mogu se kupiti u Koncertnom uredu Varaždin u zgradi varaždinskog HNK ili u sustavu eventim.hr.

projektima već iduće godine - istaknuo je veleposlanik Bakota. Program 43. Varaždinskih baroknih večeri predstavila je uzvanicima savjetnica za kulturu u Veleposlanstvu dr. sc. Zdenka Weber, inače i predsjednica žirija Varaždinskih baroknih večeri, koja je istaknula kako su na predstavljanje u Veleposlanstvu pozvani i tour operatori i turističke agencije upravo kako bi se poboljšalo i turističko povezivanje dvaju gradova - Varaždina i Beča. Promociju VBV-a u Beču svojim su nastupom u Veleposlanstvu uveličali vrsna talijanska sopranistica Francesca Lombardi Mazzulli i hrvatski pijanist s bečkom adresom Hrvoje Jugović. Oni su okupljene

počastili izvedbom Mozartovih, Rossinijevih i Handelovih djela. Nastup Francesce Lombardi bio je ujedno poziv i najava 44.

Zemlja partner iduće će godine biti Italija Baroknih večeri na kojima će zemlja partner biti Italija.

Suradnja u planu

Varaždinski gradonačelnik Goran Habuš i župan Varaždinske županije Predrag Štromar s veleposlanikom Bakotom razgovarali su i o planovima za iduću godinu, kada bi se Grad Varaždin i Varaždinska županija trebali predstaviti

u Beču sa svojim gospodarskim i kulturnim potencijalima. Iznimno zadovoljan promocijom Va ra žd i n sk i h baroknih večeri u Beču bio je i ravnatelj festivala Davor Bobić, naročito činjenicom da su joj nazočila dvojica vrsnih dirigenata svjetskoga glasa koji su se posvetili proučavanju i izvođenju barokne glazbe - Alan Curtis i Claudio Osele, koji bi iduće godine trebali također biti među sudionicima varaždinskog baroknog festivala. Partnerstvo sa stranim zemljama prigoda je i za usavršavanje festivala, za njegovu ulogu u širenje spektra klasične glazbe, ali i još boljeg pozicioniranja Varaždina kao kulturnog centra Srednje Europe.

IZLOŽBA Galerijski centar Varaždin pridružuje se VBV-u

Umjetnici iz Sibira Povodom Varaždinskih baroknih večeri, čija je zemlja partner ove godine Ruska Federacija, Galerijski centar Varaždin organizira izložbu slika sibirskih umjetnika, pod nazivom Dah Sibira na Baroknim večerima. Izložba će biti otvorena u petak 20. rujna u 22 h, tj. odmah nakon službenog otvorenja VBV-a. Na izložbi

će se u Galerijskom centru predstaviti umjetnici Ivan Nikolajević Krotov, Larisa Zujkova, Larisa Golec, Sergej Viktorović Forostovskij te Viktorija Rabžajeva, svi redom porijeklom iz Sibira, iz grada Krasnojarska, s kojim ovom prilikom Galerijski centar Varaždin uspostavlja kulturne veze. Izložba ostaje otvorena do 6. listopada.


17. rujna 2013., br. 487 || REGIONALNI TJEDNIK

Vbv

21


22

SPORT

REGIONALNI TJEDNIK || 17. rujna 2013., br. 487

NK Varaždin bez boda iz Virja

sport

NK Varaždin je u 5. kolu 3. HNL Sjever pretrpio poraz od domaćeg Podravca iz Virja 2:1. Domaćini su oba pogotka postigli u prvom poluvremenu i to isti igrač, Tomislav Njegač. Varaždinci su smanjili golom Marka Roga šest minuta prije kraja susreta. Osim toga NK Varaždin je dvadeset posljednjih minuta susreta igrao s igračem manje jer je Vuk dobio crveni karton. Trener Varaždinaca Ivica Solomun razočaran je suđenjem i dalje smatra da je NK Varaždin bio bolja momčad od Podravca. U sljedećem kolu Varaždin dočekuje ekipu Bjelovara koja se nalazi u vrhu prvenstvene ljestvice.

www.regionalni.com/sport Zovite nas na 042/290-777

Na speedway stadionu Millenium u Donjem Kraljevcu održana je treća utrka finala EP u speedwayu. U neizvjesnim i napetim utrkama, koje su izravno prenošene na tv postaji Europort uživali su i svi ljubitelji motosporta koji su bili uživo na stadionu. Ukupno je bilo 20 vožnji a najbolji hrvatski vozač Jurica Pavlic dva puta je bio prvi i tri puta posljednji te je sa šest bodova osvojio 11. mjesto.

Počela amaterska liga Počela je treća sezona amaterskog stolnog tenisa u Varaždinu. U prvoj ligi su odigrala tek dva kola, a Klenovnik se iz druge lige odmah nametnuo kao glavni favorit za prvo mjesto prve lige s omjerom 10-0. Detaljnije informacije o rezultatima današnjih mečeva kao i raspored igranja očekujte na stranici: http://www.stolni-tenis.com.hr/. S obzirom na sufinanciranje Grada Varaždina i Varaždinske županije u projektu VzPong, organizacijski odbor je odlučio da će kotizacija, koja se uplaćivala na Trening turniru, biti vraćena svim natjecateljima. Sljedeće nedjelje počet će i druga liga, a prijave traju do petka na: info@stolni-tenis.com.hr.

8.

rujna održana je tradicionalna simultanka na Korzu u organizaciji Šahovskog saveza Varaždinske županije. Ove godine snagu sa šahistima varaždinskoga kraja odmjerio je mladi osamnaestgodišnji FIDE majstor Jurica Srbiš iz Koprivnice, aktualni juniorski prvak Hrvatske, i pobijedio rezultatom 17,5 prema 2,5.

17. 9. u 19 sati odigrat će se susret 2. kola rukometne premijer lige između domaćeg Gradskog rukometnog kluba Varaždin i Rukometnog kluba Poreč.

RUKOMET ŽRK Koka u 1. kolu 1. HRL za žene pobijedila ŽRK Dugo

Nakon početne ner Varaždinke - pobije  Oko 300 gledatelja u sportskoj dvorani u Graberju napravilo je lijepu sportsku atmosferu Piše: DAMIR IVANČIĆ damir@regionalni.com

Ženski rukometni klub Koka ušao je novu sezonu pobjedom u 1. kolu 1. Hrvatske rukometne lige za žene. Varaždinke su pobijedile ekipu Dugog Sela 26:23 (11:13).

Pobjeda

Trener ŽRK Koka Neven Hrupec zadovoljan je pobjedom. - Prije svega čestitam

Mlada varaždinska ekipa podložna je ovakvim oscilacijama igračicama na prvoj pobjedi. Postojao je mali grč u početku, možda su osjećale prevelik respekt prema protivnicama, ali je u drugom poluvremenu bilo bolje. Nadam se da ćemo iz utakmice u utakmicu igrati i izgledati na terenu sve bolje. Ovo je mlada ekipa i važno je da smo startali

s pobjedom. Drago mi je bilo da se okupio lijep broj gledatelja. Atmosfera je bila lijepa sportska i nadam se da će tako biti i dalje te da će na utakmice dolaziti i sve veći broj gledatelja. Kakvi su ciljevi i želje u sezoni koja je počela? Mlada smo ekipa i jasno je da će još biti ovakvih oscilacija. Nedostaje nam iskustvo igranja prve lige, ali ja vjerujem u naše igračice. Realno smatram da možemo biti u sredini prvenstvene ljestvice, a nadam se da ćemo biti među prve četiri ekipe i tako ući u završnicu natjecanja. Tome težimo uz, naravno, želju da naše mlade i perspektivne igračice što više napreduju. Kako ocjenjujete uvjete za rad i igranje u Gradskoj sportskoj dvorani Varaždin i školsko-sportskoj dvorani u Graberju? Uv jet i ma u Grad skoj sportskoj dvorani Varaždin sam oduševljen, vidio sam mnogo rukometnih dvorana po svijetu i uvjeti u Varaždinu su privilegij. Stvarno malo klubova ima takve uvjete. Mi ćemo se našom igrom potruditi da

ŽRK Koka - ŽRK Dugo Selo 55 26:23 (11:13) Za ŽRK Koka nastupile su: Karaula, Franić, Antolić, Jalušić, E. Halili, Maljak, Marković, L. Kalaus, Babić, D. Kalaus, Jazbec, Tomašek, Domjan, Dežić, Haček, Vrček. Trener: Neven Hrupec. Za ŽRK Dugo Selo 55 nastupile su: Budić, Kuprešak, Šebalj, Đurak, Mamić, Čamber, Grebenar, Sadrić, Galić, Mikolčić, Maraković, Pavković, Peti, Slišković, Novosel, Kranjec. Trener: Tanja Plašić.

Mlada ekipa ŽRK Koka već je prošle sezone pokazala da može puno više

dođe što veći broj ljudi na utakmice. Teško je u Areni postići „pritisak “ kakav može napraviti 300 gledatelja u Graberju. Međutim, mi se nadamo da ćemo imati sve veću podršku s tribina.

Iskustvo

U Upravi kluba također su zadovoljni prvenstvenim startom. Direktor Damir Premužić naglašava kako je velika razlika između pripremnih utakmica i službe-

nih prvenstvenih, pogotovo u 1. ligi. – Dobro poznajemo ekipu iz Dugog Sela, s njima

Uz podršku s tribina, svi očekuju uspon forme i igre često igramo prijateljske utakmice i u odličnim smo odnosima s klubom. Našim mladim igračicama su se na

RUKOMET RK Varaždin održao je turnir za dječake 2000. godište, povodom 4.

RK San Sport u finalu pobijedio RK V

RK Varaždin turnir održava u TTS-u

RK Varaždin organizirao je tradicionalni rukometni turnir za dječake 2000. godište i mlađi, povodom 4. godišnjice osnutka kluba. Osam ekipa iz Koprivnice, Virovitice, Novog Marofa, Ludbrega, Čakovca, Preloga i Varaždina raspoređenih u dvije grupe odigrale su kvalifikacijske utakmice, a prve dvije ušle su u polufinale. U prvom polufinalu Varaždin je pobijedio Koprivnicu 9:5, a u drugom Virovitica - San Sport 6:13. Treće mjesto

pripalo je ekipi Virovitice koja je pobijedila Koprivnicu 13:6, a u finalu je čakovečki San Sport bio bolji od Varaždina 13:5. Za golmana turnira proglašen je Juraj Primorac iz RK Varaždin, a naslov igrača turnira pripao je Karlu Kranjecu iz ekipe San Sport. Turnir se održao u prostoru Sportskog centra TTS, a domaćini su se pobrinuli za objed i okrepu svih ekipa. RK Varaždin i dalje upisuje dječake, od 1998. do 2007.


Sport

17. rujna 2013., br. 487 || REGIONALNI TJEDNIK

Kadeti drugi u finalu Kupu

U Ludbregu se igra utakmica 1/16 finala Hrvatskog nogometnog kupa u kojoj se na stadionu sastaju NK Podravina i NK Šibenik u srijedu 25. rujna s početkom u 15 h. NK Podravina poziva svoje nav ijače i na susret 3. HNL Sjever u subotu 21. rujna u Ludbregu s početkom u 16.30 sati, a ugošćuje NK Croatia Grabrovnica.

U Čakovcu se održalo finale Kupa Hrvatske za kadete i kadetkinje. Atletičari i atletičarke Slobode osvojili su drugo mjesto u ukupnom poretku. Franja Žalimorski bila je 1. u bacanju koplja i 2. u bacanju diska. Monika Cmrečki bila je 2. na 100 m prepone,kao i Nina Karan Hrženjak u skoku s motkom. Tin Vlahinja bio je 1. u skoku u vis, Jan Ožeg bio je 1. u bacanju kladiva, a 2. u istoj disciplini Vinko Kopjar. Štafeta 4x100m Šlehta, Šalamon, Vlahinja i Novko osvojila je 2. mjesto. David Šalamon bio je 2. na 300 m, Ivan Novko bio je 3. na 100 m.

Selo 55

rvoze edile

STOLNI TENIS Croatia Junior and Cadet Open u Varaždinu

23

Ciglar i Kovačić zlatni U Kozarskoj Dubici je održan 1. međunarodni karate turnir „Arawaza Cup 2013.“. Turnir je okupio oko 300 natjecatelja iz Hrvatske, Slovenije, Srbije i BiH. Za KK Varaždin nastupili su: Tibor Kovačić, Lovro Rozman, Ivona Ciglar, Tara Nikolić i Enes Garibović. Tibor Kovačić osvojio je 1. mjesto pobijedivši 9:0 u finalu u kategoriji u kategoriji učenici -40 kg. Lovro Rozman osvojio je 3. mjesto u kategoriji učenici -37 kg. Ivona Ciglar osvojila je 1. mjesto u kategoriji mlađe kadetkinje -37 kg pobijedivši u finalu

Taru Nikolić koja je zauzela 2. mjesto. Enes Garibović osvojio je 2. mjesto u kategoriji juniori -76 kg. Sljedeći nastup KK Varaždin bit će već sljedeći tjedan na međunarodnom turniru u Karlovcu.

Fran Golob osvojio je drugo mjesto na utješnom turniru za kadete

Zlato za hrvatske juniorke u varaždinskoj Areni „„Juniorka Mateja Jeger osvojila je dvostruku krunu u pojedinačnoj konkurenciji i u parovima. Piše: Damir IvanČić damir@regionalni.com

e

početku utakmice malo tresle ruke, ali najvažnije je da su to prebrodile i pobijedile. Igrali smo u Graberju pred oko 300 gledatelja i atmosfera je bila odlična, pa smo se podsjetili varijante iz vremena planiranja izgradnje nove dvorane. Naime, jedna varijanta je bila da se na lokaciji u Graberju gradi nova dvorana, što bi onda bio još veći sportski kompleks u gradu, a vjerojatno bi bio i jeftiniji - dodao je Premužić.

godišnjice osnutka

Varaždin

godišta u školu rukometa, a do kraja rujna škola rukometa za novopridošle članove je besplatna. Treninzi se održavaju ponedjeljkom, srijedom i petkom od 17 do 19 sati u Sportskom centru TTS. Škola rukometa RK Varaždin radi po modelu Akademije Balić & Metlečić. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na 091/2601-501, 091/4601501 ili na rk.varazdin@ gmail.com.

U Gradskoj sportskoj dvorani Varaždin proteklog je tjedna održan međunarodni stolnoteniski turnir Croatia Junior and Cadet Open, koji je u Varaždinu okupio 200-tinjak mladih europskih igrača i trenera.

Uspjeh

Od puno dobrih rezultata treba izdvojiti da su hrvatske juniorke osvojile prvo mjesto u ekipnoj igri. Juniorke u sastavu Mateja Jeger, Dorina Srebrnjak i Paula Markati

su u navijački raspoloženoj atmosferi u varaždinskoj Areni pobijedile Rumunjsku s 3:2. Juniori su zaustavljeni u polufinalu od Mađara 2:3

Kadetkinje Ombla i Cakol u parovima su bile treće (Zeljko – Ecseki 3:1, Marelja – Szudi 0:3, Bakač – Majoros 3:0, Zeljko – Szudi 0:3, Marelja – Ecseki 0:3). Od pojedinačnih rezultata treba izdvojiti Mateju Jeger koja je osvojila dvostruku

krunu. Sjajna najava završetka juniorske karijere jer će do kraja svog juniorskog staža nastupiti na još samo dva turnira. Jeger je u finalu pobijedila Ruskinju Valeriju Ščerbatih s 4:1(10,-10,5,9,10) u setovima. U finalu igre parova Rakovac i Jeger su nakon velike borbe s 3:2 (8,-6,-9,6,12) pobijedile Rumunjke Balint i Daiconu. Posljednjeg natjecateljskog dana hrvatski reprezentativci su osvojili još jednu medalju i to u igri parova u konkurenciji kadetkinja gdje su Mateja Ombla i Klara Cakol osvojile brončanu medalju.

ODBOJKA Najprije Kup, a zatim natjecanja u 1. HOL-u

Slijede službena natjecanja

Pripremni susret između s Centrometalom

Odbojkaši OK Varaždin Volley igraju pripremne utakmice i dovršavaju pripremno razdoblje za nastavak igranja u 1. HOL, u društvu najboljih hrvatskih odbojkaških ekipa. U nedjelju 22. rujna na rasporedu je finale Kupa regije Centar u kojem se Varaždinci susreću s ekipom Čazme. Pobjednik iz tog susreta igrat će 28. rujna i 2. listopada 1. kolo Kupa HOU s ekipom MOK Rijeka. Do tada je u planu još nekoliko pripremnih utakmica a najzanimljivija je ona sa zagrebačkom Mladosti u srijedu 18. rujna. U dosadašnjim pripremnim utakmicama Varaždinci su izgubili od ekipe Karlovca 3:2 i Centrometala 3:0, a pobijedili slovensku ekipu Šempeter 3:2. Seniorke OK Varaždin, nakon osvajanja trećeg mjesta u Kupu Regije Centar nastavljaju s pripremama za sezonu u 2. HOL Regije Centar i borbu za vrh prvenstvene ljestvice.

Poznati košarkaški trener Neven Spahija i Dražen Cesar

Biti među prve tri ekipe

- Grafičar je pripreme za sezonu 2013./14. započeo u svibnju, kada je i završio svoj roster i tako radio do 1. srpnja na uigravanju, konsolidaciji i na stvaranju ekipe i karaktera, jer dobru igru može donijeti samo sustavan rad - rekao je trener Ludbrežana Dražen Cesar.

Pojačanja

- U odnosu na prošlu godinu došli su Matija Novak i Luka Prpović iz Čakovca i Zlatko Štefan iz Vindije. Nakon dva tjedna odigrali smo utakmicu protiv prvoligaša Križevaca 82:78. Niz pripremnih utakmica nastavili smo u Sloveniji protiv A 1 ligaša Rogaške Slatine i pobijedili 78:75. Ova dva

susreta pokazala su nam put za dalje, gdje griješimo, na čemu treba raditi - dodao je Cesar. Ludbrežani u planu imaju odigravanje još osam pripremnih utakmica i sudjelovanje na tri turnira. Prvi je u Virju, a sudjeluju Belišće, Dubrava, Virje i Grafičar, zatim međunarodni turnir u Ludbregu Grafičar kup 2013. sudjeluju Ivanec, Virje, Murska Sobota i 28. i 29. rujna. Slijedi Međunarodni turnir u Murskoj Soboti 4. i 5. listopada. Ludbreški klub ima zadane ciljeve za narednu sezonu. - Primarni cilj je zadržati djecu koju smo prikupili prošle sezone. Biti među tri najbolje ekipe, isprofilirati juniore i puniti dvoranu s gledateljima.

GRADSKA SPORTSKA DVORANA 17. 9. 2013. - velika dvorana – rukometna utakmica GRK Varaždin – RK Poreč s početkom u 19.00 sati 21. 9. 2013. - velika dvorana - odbojkaški turnir „Hrvoje Nemeti” s početkom u 09.00 sati - mala dvorana – GRK Varaždin 2 – RK Trnovec u 16.00 sati 22. 9. 2013. - velika i mala dvorana – humanitarni malonogometni turnir u sklopu akcije „Ne mogu mijenjati boju neba”


24

Sport

REGIONALNI TJEDNIK || 17. rujna 2013., br. 487

VJEŽBANJE Sve je veća potreba za tjelesnim aktivnostima i kretanjem većine ljudi

Sport ili ciljani tjelesni trening „„Redovno prakticiranje fitnes-sadržaja predstavlja odlično sredstvo prevencije bolesti krvožilnog sustava Piše: Mihael Bermanec

Tjelesna aktivnost kao prirodna potreba predstavlja vrlo važan segment ljudskoga života. Nedovoljna tjelesna aktivnost velik je javnozdravstveni problem u tehnološki naprednom svijetu. Suvremeni uvjeti života te sjedilački način života polako svode potrebu za fizičkim radom i kretanjem na razinu koja ugrožava normalno funkcioniranje i zdravlje čovjekova organizma.

Redovito

S gledišta medicine i posebno u smislu održanja zdravlja i poboljšanja sposobnosti i efikasnosti, sport ili ciljani tjelesni trening je postao biološka neophodnost. S aspekta korisnosti za društvo i državu, prakticiranje fitnes-sadržaja predstavlja odlično sredstvo prevencije bolesti

Tjelesna neaktivnost utječe na slabljenje raspoloženja krvožilnog sustava koje su najveći problemi suvremene medicine (Hollmann, 1992). Liječnici i kineziolozi uporno sugeriraju redovitu tjelesnu aktivnost i bavljenje onim vrstama sportova koji blagotvorno djeluju na prevenciju najučestalijih oboljenja današnjice. Tjelesna neaktivnost također utječe na slabljenje

raspoloženja i osjećaja uživanja u životu. Danas je vrlo važno da osoba bude zadovoljna vlastitim izgledom, naročito morfološkim karakteristikama, ali još je važnije zdravlje i sposobnost da obavlja svakodnevne aktivnosti u koje se ubraja profesionalni posao i slobodno vrijeme. Tjelesna aktivnost kao način života, najznačajniji je čimbenik postizanja i održavanja zdravlja u svim njegovim aspektima te kao stil života povećava kvalitetu življenja na svim područjima.

DOBROBITI TJELESNE AKTIVNOSTI ZA ZDRAVLJE (prema Kotecki i Thomas, 2007). Dobrobiti tjelesne aktivnosti Tjelesna kondicija Podiže kardiovaskularnu izdržljivost Podiže mišićnu izdržljivost Podiže mišićnu snagu Snižava udio tjelesne masti Bolesti srca i krvnih žila Prevenira koronarnu bolest srca Prevenira infarkt Reducira aterosklerozu Pomaže u liječenju srčanih bolesti   Krvni tlak Prevenira povišeni krvni tlak Smanjuje povišeni krvni tlak   Masnoće u krvi Snižava trigiceride Snižava ukupni kolesterol Povećava HDL-kolesterol Šećerna bolest Prevenira dijabetes tipa 2 Pomaže u liječenju dijabetesa tipa 2

Dokaz *** *** *** ***     *** ** ** **     *** ***     ** ** **     *** ***

Pomaže u liječenju dijabetesa tipa 1

*

  *** ** **     *** * *     * * * *

Tjelesna težina Prevenira nakupljanje masti Pomaže redukciji tjelesne masti Liječenje pretilosti Rak Smanjuje rizik od raka crijeva Smanjuje rizik od raka dojke Smanjuje rizik od raka prostate Troškovi u zdravstvu Smanjuje direktne troškove Smanjuje bolničke dane Smanjuje broj liječničkih pregleda Smanjuje korištenje lijekova

Dobrobiti tjelesne aktivnosti Mentalno zdravlje Smanjuje simptome stresa Smanjuje anksiozne simptome Smanjuje depresivne simptome Potiče pamćenje i učenje Podiže raspoloženje i samopoštovanje Mišićno koštani sustav Prevenira bolove u leđima Prevenira artritis Pomaže u liječenju artritisa Jača zglobne strukture i funkcionalnost Pomaže u gradnji gustoće kostiju Prevenira osteoporozu Pomaže u liječenju osteoporoze   Imunološki sustav Podiže cjelokupni imunitet Prevenira prehladu   Starenje Povećava godine zdravog života Produžava očekivano trajanje života Smanjuje broj padova Smanjuje rizik obolijevanja od Alzheimerove bolesti   Profesionalno zdravlje Povećava produktivnost Smanjuje kratkotrajna bolovanja   Trudnoća Jača otpornost na trudove Popravlja držanje tijela i jača leđne mišiće Može olakšati porod i ubrzati oporavak Brže vraćanje pretporođajne težine   Mortalitet Smanjene stope mortaliteta u odraslih Smanjuje stope prijevremene smrtnosti    

Dokaz ** ** ** ** **   * * * *** ** **     ** *     ** * * *     * *     * * * *     ** **    

*** Dokazano na velikom broju istraživanja,  ** Dokazano na srednjem broju istraživanja,  * Dokazano na manjem broju istraživanja


Oglasi

17. rujna 2013., br. 487 || REGIONALNI TJEDNIK

Trgovački sud u Varaždinu, po sucu toga suda Mariji Levanić-Škerbić, kao stečajnom sucu, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOMAGOJ INVEST d.o.o. „u stečaju“ Varaždin, Zagrebačka 53/a, MBS: 070021926, OIB: 72147534720, temeljem odredbe čl. 164. st. 4. Stečajnog zakona i odgovarajuću primjenu pravila o ovrsi na nekretnini, dana 5. rujna 2013. godine, donosi sljedeći

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA OPĆINA VINICA NAČELNIK Vinica, 12. rujna 2013.

a) nekretnina upisana u zk. ul. 3285 k.o. Bartolovečki Trnovec, čkbr. 297/9, koja u naravi predstavlja oranicu u Jamini sa 1.233 m2, - početna cijena iznosi 319.543,67 kn. b) nekretnina upisana u zk. ul. 14348 k.o. Varaždin (u osnivanju), čkbr. 9364/4, koja u naravi predstavlja dvorište Gornji Čikovec površine 2.169 m2, - početna cijena iznosi 1.072.054,28 kn. II. Određuje se 1. (prva) javna dražba za prodaju nekretnine stečajnog dužnika DOMAGOJ INVEST d.o.o. „u stečaju“ Varaždin, Zagrebačka 53/a, MBS: 070021926, OIB: 72147534720, upisane u zk. ul. 3167 k.o. Bartolovečki Trnovec, čkbr. 297/1, oranica Med puti sa 1634 m2, - početna cijena iznosi 780.352,50 kn, III Uvjeti prodaje: a) Na nekretnini pod Ia) razlučno pravo imaju Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb i RH Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Varaždin, a na nekretnini pod b) razlučno pravo ima RH Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Varaždin. b) Nekretnine se ne mogu prodavati ispod početnih cijena navedenih u točci I i II izreke. c) Poreze i pristojbe u vezi s prodajom, kao i troškove uknjižbe plaća kupac. d) a) Nekretnine će se prodavati na usmenoj javnoj dražbi, a kao kupci mogu sudjelovati samo osobe koje su najkasnije do zaključno 7. listopada 2013. godine uplatile jamčevinu od 10 % od utvrđene vrijednosti nekretnine na žiro-račun ovoga suda broj: 2390001-1300002754, a kupac je dužan potvrdu o uplati predočiti sudu prije nego što se pristupi dražbi. Uplaćena jamčevina uračunava se u kupovninu. e) Od polaganja jamčevine oslobođeni su razlučni vjerovnici. f) Pravo nadmetanja imaju sve fizičke i pravne osobe u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske. g) Kupac je dužan položiti kupovninu u roku od 30 dana od donošenja rješenja o dosudi. Ako kupac u tom roku ne položi kupovninu smatrat će se da je odustao od kupnje, a položena jamčevina se zadržava. Iz položenog osiguranja namirit će se troškovi nove prodaje (članak 100. stavak 1., 2., i 3. Ovršnog zakona). Ako bude više ponuditelja, sud će u rješenju o dosudi odrediti da će se nekretnina dosuditi i kupcima koji su ponudili nižu cijenu, redom prema veličini cijene koju su ponudili, a ako kupci koji su ponudili veću cijenu ne polože kupovninu u roku koji im je određen, u tom slučaju sud će donijeti posebno rješenje o dosudi svakom slijedećem kupcu koji je ispunio uvjete da mu se nekretnina dosudi, u kojem će odrediti rok za polaganje kupovnine. Sud će u tom rješenju najprije oglasiti nevažećom dosudu kupcu koji je ponudio višu cijenu (članak 98. stavak 6. Ovršnog zakona). 1. Ročište za javnu dražbu održat će se i ako na njemu sudjeluje samo jedan ponuditelj (članak 95. stavak 1. Ovršnog zakona). 2. Nekretnine se prodaju po principu viđeno-kupljeno, što isključuje sve naknadne prigovore kupca na nedostatke, pravne ili činjenične naravi. 3. Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena, uplaćena jamčevina vratit će se odmah nakon zaključenja dražbe (član 94. stavak 4. Ovršnog zakona). 4. Nakon što kupac položi kupovninu i rješenje o dosudi postane pravomoćno, sud će zaključkom o predaji nekretnine kupcu, ukoliko to nije određeno rješenjem o dosudi, odrediti upis prava vlasništva u korist kupca te brisanje tereta na nekretnini. 5. Nekretnine koje su predmet prodaje, kao i procjena sudskog vještaka, mogu se razgledati uz prethodni dogovor sa stečajnim upraviteljem na broj mob. 098 268 856. 6. Zaključak o prodaji objavit će se na stečajnoj ploči ovoga suda. U Varaždinu, 5. rujna 2013. godine Stečajni sudac Marija Levanić-Škerbić,v.r.

Na temelju članka 3. Odluke o uvjetima i kriterijima pružanja novčane potpore studentima Općine Vinica, Općinski načelnik objavljuje

BERNARDA d.o.o. za proizvodnju kreveta i madraca, Čakovečka 136 a, Pušćine objavljuje

ZAKLJUČAK O PRODAJI I. Određuje se 6. (šesta) javna dražba za prodaju nekretnina stečajnog dužnika DOMAGOJ INVEST d.o.o. „u stečaju“ Varaždin, Zagrebačka 53/a, MBS: 070021926, OIB: 72147534720, za dan 9. listopada 2013. g. u 13,00 sati kod Trgovačkog suda u Varaždinu, Ulica B. Radića 2, soba 223/II kat na kojoj će se prodavati:

25

JAVNI POZIV

OGLAS za radno mjesto: REFERENT IZVOZA – 1 izvršitelj Traženi uvjeti: - srednja ili viša stručna sprema, - aktivno znanje njemačkog i engleskog jezika u govoru i pismu, - aktivno znanje rada na računalu, - samostalnost, odgovornost i korektnost u radu, - posjedovanje vozačke dozvole B kategorije. Rok prijave je 8 dana od objave u tisku na adresu : Bernarda d.o.o. Pušćine, Čakovečka 136a, 40305 Nedelišće

Stečajni upravitelj društva VALIDUS d.d. u stečaju, Anina 2, Varaždin temeljem čl. 165.. Stečajnoga zakona te suglasnosti razlučnih vjerovnika objavljuje:

ŠESTU USMENU JAVNU DRAŽBU RADI PRODAJE POKRETNE IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA R. br.

Predmet prodaje

Početna prodajna vrijednost (u kn)

1.

Vozilo JAGUAR X J 4,2 (br. šas. SAJAA79P96SH11448) 2006 g.

70.000,00

2.

Vozilo JAGUAR XJR-NAW 4200 I (br. šas. SAJAA7R23TG09022) 2003 g.

40.000,00

Usmena javna dražba održat će se dana 24. rujna 2013. godine u 12:00 sati u prostorijama društva, Anina 2, Varaždin, 4. kat - Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe koje najkasnije do početka održavanja javne dražbe uplate jamčevinu u visini 10% početne cijene na žiro-račun VALIDUS d.d. u stečaju, Varaždin broj: 2340009-1190019446, te dokaz o uplaćenoj jamčevini predoče prije održavanja javne dražbe stečajnom upravitelju. - Pokretnine se na dražbi ne mogu prodati ispod početne prodajne vrijednosti. - Početna prodajna vrijednost iskazana je bez PDV-a. - Prodaja se obavlja prema načelu “viđeno-kupljeno”. Prodavatelj ne odgovara za eventualne pravne i materijalne nedostatke, te se isključuje svaka materijalna odgovornost prodavatelja, a kupac se unaprijed odriče bilo kakvih naknadnih prigovora u svezi s predmetom prodaje. - Kupac nema pravo na povrat jamčevine ako odustane od kupnje ili iz bilo kojih razloga ne uplati kupoprodajnu cijenu u predviđenom roku. Kupcu se uplaćena jamčevina uračunava u prodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima se vraća u roku od 8 dana nakon zaključenja javne dražbe. - Rok plaćanja kupoprodajne cijene iznosi 15 dana od održavanja javne dražbe. - Sve porezne i pristojbene obveze vezane uz kupoprodaju snosi kupac. - Detaljnije obavijesti o predmetu prodaje kod stečajnog upravitelja na telefon 098/407 337, 048/621-838. Razgledavanje predmeta prodaje moguće je uz prethodan dogovor.

za dodjelu novčanih potpora studentima Općine Vinica I. Općina Vinica će u akademskoj godini 2013./2014. dodjeljivati novčane potpore u iznosu od: a) 250,00 kn mjesečno – studentima koji studiraju na području Varaždinske, Međimurske i Koprivničko-križevačke županije b) 400,00 kn mjesečno – studentima koji studiraju u Zagrebu, u svim ostalim županijama u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu II. Studenti mogu ostvariti pravo na mjesečnu novčanu potporu pod slijedećim uvjetima: - da oni, kao i njihovi roditelji/staratelji/zakonski skrbnici imaju prebivalište na području Općine Vinica - da su redoviti studenti - da su ostvarili minimalni prosjek ocjena od 2,5 na posljednjoj godini studija - da mjesečna primanja po domaćinstvu studenta ne prelaze iznos od 2,5 prosječne mjesečne plaće u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini III. Kako bi ostvarili pravo na novčanu potporu studenti dostavljaju slijedeću dokumentaciju: - presliku vlastite osobne iskaznice te preslike osobnih iskaznica roditelja/staratelja/ zakonskih skrbnika - potvrdu visokog učilišta o redovnom upisu u akademsku godinu s naznakom godine studija i semestra - potvrdu visokog učilišta o ostvarenom prosjeku ocjena (ovaj uvjet odnosi se na studente 2. i slijedećih godina studija, a studenti upisani u 1. godinu diplomskog studija dostavljaju potvrdu s prosjekom ocjena ostvarenim na preddiplomskom studiju) - potvrdu Porezne uprave o prihodima ostvarenim u prethodnoj godini kao dokaz o primanjima za svakog roditelja/startelja/zakonskog skrbnika odnosno odgovarajuću potvrdu o visini prihoda ukoliko roditelji/staratelji/zakonski skrbnici studenta ostvaruju prihode u inozemstvu - broj žiro-računa na koji će se vršiti uplata potpore IV. Prijave sa svom potrebnom dokumentacijom zaprimaju se zaključno do 31. listopada 2013. godine, a mogu se dostaviti osobno ili poštom na adresu: Općina Vinica, Marčan, Vinička 5. Nepotpune prijave te prijave dostavljene van roka neće se uzeti u razmatranje. Načelnik Općine Vinica Marijan Kostanjevac


26

Zdravlje

REGIONALNI TJEDNIK || 17. rujna 2013., br. 487

zdravlje www.regionalni.com/ znanost/medicina Zovite nas na 042/290-777

Međimurje: prvi slučaj zaraze virusom Zapadnog Nila U Hrvatskoj je do petka registrirano 18 bolesnika kod kojih se sumnja na infekciju virusom Zapadnog Nila koju prenose komarci, izvijestili su iz Službe za epidemiologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Svi oboljeli su s područja Zagrebačke županije osim

jedne pacijentice koja je iz Međimurske županije, što je prvi slučaj te bolesti u najsjevernijoj županiji, objavio je portal eMedjimurje. Zaraza virusom Zapadnog Nila u oko 80 posto slučajeva prolazi nezapaženo i bez znakova bolesti,

a manje od 1 posto zaraženih razvija teški oblik bolesti s encefalitisom i meningit isom. Iz HZ JZa podsjećaju na važnost dezinsekcijskih mjera suzbijanja komaraca, ali i na važnost osobne zaštite. Građanima savjetuju da primjenjuju sredstva koja

odbijaju komarce, nošenje odjeće dugih rukava i nogavica, izbjegavanje boravka na otvorenom od sumraka do zore, kao i uklanjanje ili redovito pražnjenje spremnika s vodom, odbačenih posuda, automobilskih guma i slično.

DJECA U BOLNICI Pedijatriji varaždinske bolnice stigla vrije

Dječjem odjelu do pomoćnih ležajev

„„- Sada ćemo moći osigurati pomoćne ležajeve svim roditeljima djece do šest godina starosti koji će bora Piše: Vesna Margetić-slatki vmargetic@regionalni.com

SAJAM ALTERNATIVE

Na “Mysticu” u Zagrebu i poznati Dean Jambrošić Na Sajmu alternative i zdravog života, koji će biti održan od 19. do 22. rujna na Zagrebačkom velesajmu, sudjelovat će i Nova energija iz Čakovca, čiji je voditelj i osnivač Dean Jambrošić, majstor reikija i učitelj duhovnog iscjeljivanja. Na polju energetske medicine Dean Jambrošić je jedini terapeut na području Hrvatske, odnosno na temelju obrazovanja u Njemačkoj jedan od poznatijih iscjelitelja novog doba. U osnovni dio njegove terapeutske

aktivnosti spada provjerena metoda ispravljanja čovjekovog tijela i to metodom duhovne korekcije spuštenog zdjeličnog ustroja. Postupak se izvodi bez dodirivanja tijela, manipulacije kostima i bolnih reakcija, a samo snagom inteligentnog duha pri čemu je rezultat uklanjanje uzročnog lanca svih energetskih blokada na duhovnoj i tjelesnoj razini. Deana Jambrošića od 19. do 22. rujna na sajmu Mystic potražite u paviljonu 11A na štandu 5.

163

učenika završnih razreda Srednje škole Ivanec prisustvovala su u srijedu predavanju pod nazivom “Prva pomoć i sigurnost na cestama” koje su Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec, PU varaždinska i Srednja škola organizirali povodom Svjetskog dana prve pomoći 14. rujna. Ivanečki Crveni križ će svim prvašićima na svojem području podijeliti slikovnice Pomozi medi Jurici – Na putu do škole, a održat će i radionicu kako bi kod djece osvijestili važnost sigurnog ponašanja. Ujedno će nastaviti provoditi projekt “Volim pomagati” za učenike prvog do četvrtog razreda.

Grad Varaždin raspisao je Javni poziv za prijavu programa humanitarnih i socijalnih udruga za potpore iz gradskog proračuna za 2014. godinu. Prijaviti se mogu udruge koje programe provode na području Varaždina, a koji promiču zdravstvene interese i ciljeve, kao i one koje promiču humanitarne, socijalne i druge ciljeve. Rok za podnošenje prijava je 15. listopada, a javni poziv i obrasci su dostupni na http://www. varazdin.hr/natjecaji.

Svake godine na Pedijatriji varaždinske bolnice na liječenju mora ostati oko 2.000 djece, a svima njima je važno da su tada uz njih roditelji. Ako je dijete mlađe od šest godina, roditelju je omogućeno da uz njega bude 24 sata. No u dane kada je bio hospitaliziran veći broj dojenčadi i predškolaraca, djelatnici Odjela za zdravstvenu zaštitu dojenčadi i djece svim roditeljima u bolesničkim sobama nisu mogli osigurati pomoćni ležaj.

Brži oporavak

Od prošlog tjedna to više nije tako. Rotary club Varaždin – Jug u srijedu je voditeljici Pedijatrije dr. Nataši Mesarić Antončić i zamjeniku sanacijskog upravitelja Bolnice dr. Davoru Skoku predao 15 pomoćnih ležajeva za roditelje. Zahvaljujući tome, Odjel raspolaže s čak četiri puta više takvih ležajeva! - Odlučili smo se za ovu donaciju kako bismo omogućili roditeljima da neprestano budu uz svoju djecu tijekom hospitalizacije, što će utjecati na njihov brži oporavak. Ležajeve smo kupili sredstvima prikupljenima na Humanitarnom festivalu vina u lipnju, pa

Dr. Nataša Mesarić Antončić

ŠTO TREBA? Mali bolesnici su bez DVD uređaja i igraćih konzola. Na Dječjem odjelu uvijek trebaju pidžame i ručnike. zahvaljujem vinarima, sponzorima i svima drugima koji su svojim prilozima omogućili ovu donaciju – rekao je Marin Dražin, predsjednik RC Varaždin Jug. Rotarijancima je pak zahvalio dr. Davor Skok, kao i dr. Nataša Mesarić Antončić. - Sada ćemo moći osigurati pomoćne ležajeve svim roditeljima koji će boraviti u bolnici uz svoje

dijete – istaknula je. Roditelji mogu biti 24 sata uz dijete starosti do 6 godina. Pritom pravo na besplatan boravak na teret HZZO-a imaju samo majke dojilje, dok svi ostali trebaju izdvojiti 150 kuna po danu. - Roditelju su tijekom boravka u bolnici osigurana tri obroka dnevno. Cijena pokriva najosnovnije troškove i dvostruko je manja nego u susjednim bolnicama – napomenuo je dr. Skok. Kad su u pitanju djeca starija od šest godina, njihovi roditelji ne mogu prenoćiti u bolnici, ali uz svoje dijete mogu biti cijeli dan, sve do 22 sata. Hospitaliziranoj djeci važno je da su uz njih roditelji, ali bi im boravak u bolnici brže prošao kada bi na Odjelu imali DVD uređaj. - Onaj koji smo imali se pokvario – rekla je dr. Mesarić Antončić. Rotarijance je zanimalo što bi Pedijatriji još trebalo. - Potrebne su nam pidžame, ručnici, kao i plastične stolice. Bilo bi lijepo i kada bi djeca imala konzolu za igrice, a i kada bi u svakoj sobi bio televizor. Dobro bi nam došli klima-uređaji, jer sve sobe gledaju na jug i tijekom velikih vrućina ovdje je teško boraviti – nabrojila je dr. Nataša Mesarić Antončić. Svaka donacija je dobrodošla!

Zahvaljujući donaciji rotarijanaca, Pet

NOVO Županijski obiteljski centar poziva razvedene majke te očeve

Grupe podrške za razvedene

javni POZIV

V. Prstec: Prijave na 042/303-075

U Obiteljskom centru Varaždinske županije krajem ovog mjeseca s radom počinju grupe podrške razvedenim majkama i očevima. - Ako ste razvedeni ili ste prekinuli izvanbračnu zajednicu, ako imate djecu i s njima želite s njima razvijati i održavati kvalitetan odnos, ako želite ostati u prijateljskom ili barem suradničkom odnosu s bivšim partnerom, a ne znate gdje se i kome obratiti za pomoć, tada nam se javite. U grupama podrške dobit ćete

stručan savjet i potporu voditelja, diplomirane pravnice Vlatke Prstec i diplomiranog

Grupa za razvedene majke počinje 26. rujna, a za razvedene očeve 3. listopada socijalnog pedagoga Nebojše Buđanovca. No dobit ćete i iskustvene savjete drugih razvedenih majki, odnosno očeva koji se nalaze u sličnoj

situaciji kao i vi – pozivaju iz Obiteljskog centra. Susreti će se održavati jednom mjesečno u trajanju od sat i pol u prostorijama Centra u Poljani Biškupečkoj. Prvi susret grupe za žene počinje 26. rujna u 17.30 sati, a potom će se održavati svaki zadnji četvrtak u mjesecu. Grupa za muškarce počinje 3. listopada u 17.30 sati, a nakon toga svaki prvi četvrtak u mjesecu. Svi zainteresirani prijaviti se mogu na broj telefona 042/303-075.


Zdravlje

17. rujna 2013., br. 487 || REGIONALNI TJEDNIK

Čakovec: Pokrenite se za zdravlje!

Tjedan borbe protiv tuberkuloze Tjedan borbe protiv tuberkuloze (14. - 21. rujna) Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec obilježit će ovog četvrtka, 19. rujna, predavanjem o TBC-u za učenike 7. i 8. razreda OŠ Metel Ožegović iz Radovana, podjelom edukativnog materijala te posjetom bolesnicima u Bolnici u Klenovniku uz uručivanje prigodne donacije. - Prema

27

podacima HZJZ-a, u Hrvatskoj je posljednjih desetljeća zabilježen postupni pad broja oboljelih od TBC-a koji je u 2011. iznosio 19, a u 2012. godini 13 novooboljelih na 100.000 stanovnika. Varaždinska županija u 2012. godini bilježi 14 novooboljelih na 100.000 stanovnika - izvijestili su iz ivanečkog Crvenog križa.

edna donacija Rotary cluba Varaždin – Jug

onirali čak 15 va za roditelje

“Pokreni se za zdravlje” naziv je središnje akcije kojom će u Čakovcu u petak 20. rujna biti obilježen Europski tjedan kretanja u Međimurju. Na Trgu Republike građani će od 10 do 12 sati moći provjeriti svoje zdravstveno stanje, šećer u krvi, krvni tlak te indeks tjelesne mase, a ujedno će moći dobiti savjete o pravilnoj prehrani i tjelesnoj

aktivnosti. Akciju organizira Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, čiji će djelatnici dijeliti edukativne materijale te promovirati akciju “Pješke ili biciklom na posao”, zajedno s Crvenim križem Čakovec koji će pak prikazati pokaznu vježbu pružanja prve pomoći unesrećenima u prometnoj nezgodi.

POZIV Teniski turnir za pomoć djeci s autizmom

aviti u bolnici uz svoje dijete 24 sata - istaknula je dr. Mesarić Antončić

DOJENČAD Majke dojenčadi imaju pravo na besplatan boravak u bolnici uz dijete.

150 kn po danu plaća roditelj djeteta do 6 godina starosti ako je u bolnici uz dijete 24 sata.

stariji od 6

trijatrija ima četiri puta više pomoćnih ležajeva nego dosad

Roditelji djece starije od 6 godina uz dijete u bolnici mogu biti sve do 22 sata.

PROJEKCIJA U kinu Galerija ovog petka 20. rujna

Pogledajte film “Doula” U Varaždinu će ovaj petak 20. rujna u 18.30 sati u kinu Galerija u Gajevoj ulici početi besplatna projekcija dokumentarnog britanskog filma “Doula”. Dokumentarac u režiji Toni Harman govori o doulama, pomoćnicama pri porodu, a osim u Varaždinu bit će prikazan u još 15-ak hrvatskih gradova. Besplatne projekcije organizra udruga Roda u suradnji s Hrvatskom udrugom doula, koje se zala-

žu da se rodiljama iz Hrvatske tijekom poroda osigura podrška majke, prijateljice ili doule. - U Hrvatskoj je posljednjih godina očevo prisustvo na porodu uobičajena pojava, ali je njihova pratnja u pravilu uvjetovana pohađanjem tečaja ili su prisiljeni platiti „ulaz“ u rodilište. Postoje rodilišta koja dozvoljavaju isključivo pratnju oca i ne dopuštaju da uz ženu koja

rađa bude njezina majka, sestra ili prijateljica. U idealnoj situaciji, ako to želi, tijekom poroda ženi bi se uz partnerovu podršku trebala osigurati i podrška još jedne osobe – majke, prijateljice ili doule. U doba kada je štednja potrebna u zdravstvu i kada država potiče samozapošljavanje, doule bi mogle dati veliki doprinos unapređenju rađanja u Hrvatskoj – ističe Daniela Drandić iz Roda.

Johana Čubra iz udruge “Pogled” i Marijan Dugandžić iz Teniskog kluba Varteks

Nema veze dal’ znate tenis: dođite i pomognite djeci! „„Treći turnir bit će održan 21. rujna na terenima TK Varteks, a cilj je prikupiti sredstva za terapije za 40-ak djece iz udruge “Pogled”

- Sve nas je više. To je loš znak. U udruzi “Pogled” je ove godine 40-ak djece, čak desetak više nego prošle godine – rekla je Johana Čubra iz udruge koja okuplja roditelje i djecu s poremećajima iz spektra autizma. Da bi pomogli malim članovima udruge iz Varaždinske i Međimurske županije, Teniski klub Varteks i NC Lions Club Varaždin ove subote, 21. rujna, organiziraju treći po redu humanitarni teniski turnir.

Nakon turnira bogata tombola Treći humanitarni teniski turnir za pomoć djeci s autizmom počinje 21. rujna u 8.30 sati na terenima TK Varteks u Varaždinu. Održat će se natjecanje ženskih, muških i mješovitih parova. Kotizacija iznosi 100 kuna po osobi. Oko 18 sati posjetitelje očekuje bogata tombola. Ove godine će prvi put biti održan i zabavni program: svoj dolazak najavile su trbušne plesačice.

Nužne terapije

Za roditelje i djecu učinili su više nego državni sustav: novcem prikupljenim nakon prvog turnira kupljen je uređaj neurofeedback i doniran Općoj bolnici Varaždin koja je zahvaljujući tome na trošak HZZO-a uspjela uvesti terapije za djecu s autizmom, ali i drugim poremećajima. Prošle godine na turniru je prikupljeno više od 30.000 kuna, a većina tih sredstava utrošena je za edukaciju 27 odgajatelja, asistenata i stručnih suradnika. Svima njima danas je lakše raditi s djecom s autizmom, jer je edukacija rađena na temelju primjera iz stvarnih situacija i videosnimki. Ove godine novi cilj: prikupiti sredstva za senzomotoričke vježbe i radionice te različite kineziterapije za članove udruge Pogled.

Dr. Sanja Petek Modrić: Trošak terapija je na leđima roditelja - Terapije su već počele. Organiziramo terapijsko jahanje u Hodošanu, plivanje na Gradskim bazenima Čakovec i vježbe u Sportsko-gimnastičkom centru Aton. Odaziv je velik, jer je,

nažalost, u udruzi više djece. Sredstva prikupljena na teniskom turniru omogućit će našoj udruzi da i ubuduće financira ove važne terapije, koje su za djecu besplatne – istaknula je Johana Čubra. Uz udrugu je već treću godinu NC Lions Club Varaždin. - Vremena nisu sjajna. Roditelji djece iz udruge Pogled, ali i roditelji djece s drugim teškoćama u razvoju za važne terapije dobivaju malo iz sustava države pa je sve na njima – rekla je dr. Sanja Petek Modrić. Sportski direktor TK Varteksa rekao je da su ponosni na ovaj turnir. - Svake godine turnir je kvalitetniji, odaziv je veći, kao i prikupljena sredstva. No uvijek možemo bolje i više! Pozivam sve građane da nam se pridruže u subotu 21. rujna, bez obzira znaju li igrati tenis ili ne. Očekuje ih i bogata tombola – pozvao je Dugandžić. (vms)


28

ŽENSKI SVIJET

REGIONALNI TJEDNIK || 17. rujna 2013., br. 487

ženski svijet www.regionalni.com Zovite nas na 042/290-777

Ove jeseni se nakovrčajte: u trendu wet look kovrče Kada govorimo o trendovima za sezonu jesen/ zima držite se pravila “što prirodnije, to bolje”! No, što se nosi? U trendu su wet look kovrče. One koje imaju prirodno kovrčavu kosu trebaju je samo raspustiti, dok ostale pripadnice ljepšeg spola moraju nanijeti pjenu i same stvoriti svoje prirodne kovrče kao s plaže. I vlasnice bob-frizure mogu je osvježiti s nekoliko Piše: BISERKA BUHIN prirodnih kovrča gotovih u samo dvije Frizerski salon “Tina”, minute. Kako biste postigli razbarušeŠtefanec 4, telefon: 099/195-6750

ni, prirodni efekt, pramenove uvijajte u različitim smjerovima, dakle, jedan prema naprijed, a sljedeći prema natrag. No kosu ne morate uvijati od korijena već naglasak stavljajte na sredinu i završetke kose. Sezona koja je pred nama “dopušta” i obične konjske repove i punđe, idealne za dugu kosu, a i kratka frizura ove jeseni i zime može izgledati svježe. Bez obzira na to koji trend slijedili, zapamtite: ove sezone ne mora svaka vlas biti na svome mjestu, dovoljno je da je kosa čista i sjajna!

MIRELIN KUTAK Naše sugrađanke na stolici poznate varaždinske

Recept tjedna

Elegancija uz dob

Piše: TIHANA KOPREK www.justcakegirl.com tihana.koprek@gamil.com

 - Volim pastelne, nježne tonove, pa koristim smeđa, brončana ili zlatna sjenila i uvijek nastojim Čavić, organizatorica prvog sajma knjiga “Knjige v hiži” održanog proteklog vikenda u poznatoj K Piše: IRENA HARAČI PINTARIĆ iharaci@regionalni.com

VRIJEME PRIPREME: 30 minuta

Ruska torta od maka Sastojci: 130 g brašna 1 žlica praška za pecivo 1/2 žličice soli 2 jaja 225 g šećera 1 mahuna vanilije 200 g mljevenog maka 1 žlica naribane korice limu-

na ili naranče 50 ml soka od naranče ili limuna 120 ml mlijeka 130 g maslaca, otopljenog i ohlađenog 30 ml ulja Šećer u prahu za posluživanje

Priprema: Zagrijati pećnicu na 180 stupnjeva te u kalup od 20 cm na dno staviti papir za pečenje, a stranice premazati maslacem. Pomiješati brašno, prašak za pecivo i sol. Mikserom istući zajedno jaja, šećer i sjemenke vanilije, cca 4-5 minuta dok ne postane pjenasto. Dodati mak i koricu naranče ili limuna + cca 50 ml soka. Umiješani otopljeni maslac, promiješati te nakon toga dodati suhe sastojke. Mješavinu staviti u kalup, peći 40 minuta ili dok ne postane čvrsta na dodir, ali provjerite čačkalicom. Ostaviti 15 minuta da se hladi u kalupu, nakon toga izvaditi i izrezati. Servirati hladno, posipano sa šećerom u prahu.

- Šminkam se svakodnevno, ali ne pretjerano. Obično stavim malo maskare, sjenilo i sjajilo ili ruž. Volim pastelne, nježne tonove, pa koristim smeđa, brončana ili zlatna sjenila i uvijek nastojim šminku prilagoditi odjeći. Ništa drugačije nije ni za svečane prilike, jedino tada šminku na očima malo “pojačam” crnim tušem - rekla je Suzana Čavić, simpatična organizatorica sajma “Knjige v hiži” koji je proteklog vikenda održan u Kneginečkoj hiži u Gornjem Knegincu.

”Knjiški moljci”

Uz brojne promocije eminentnih gostiju iz područja kulture, književnosti i umjetnosti, književnu večer i prodajni dio sajma održan je i knjiški tulum uz prigodne delicije Kneginečke hiže koju je s 1. rujna preuzela Suzana Čavić. - Želja mi je bila sajmom knjiga upotpuniti ponudu ugostiteljskog objekta poznatog po svojim domaćim, tradicionalnim specijalitetima koji

Sajam knjiga je prvi u nizu sličnih događanja koja će se svakog mjeseca organizirati u Kneginečkoj hiži su u ponudi svakodnevno, od domaće šunke, špeka, kobasica, vrhunske pačje paštete, kosane masti, sira sa začinskim biljem, do kneginečke juhe, hajdinog gibanka i kukuruzne zlevke. Najprepoznatljiviji smo po našem kukuruznom kruhu koji pečemo svaki dan i za koji je zaslužna naša Valentina, jer je kruh njezinih ruku djelo. Uz ponudu tradicionalnih jela, koja se pripremaju svakodnevno od svježih namirnica, posebnost Kneginečke hiže je i 110 godina star vinski podrum koji može zadovoljiti i najinstančanije ljubitelje fine vinske kapljice i domaće rakije. Dakle, namjera

SAVJET PLUS

Kom bini rajt e sjen ila! Kod šminkanja očiju koristite različita sjenila, no ne zaboravite na glavno prav ilo: sjenila svjetlijih tonova nanosite s unutarnje strane kapaka, a tamnija s vanjske.

mi je bila obogatiti poznatu i prepoznatljivu ponudu Kneginečke hiže, a kako sam veliki ljubitelj knjiga i redovito posjećujem sajmove knjiga, nastala je i ideja za organiziranjem događanja koje će spojiti književnike i izdavače knjiga te sve ljubitelje dobrog štiva na jednome mjestu - doznajemo od Suzane Čavić koja najavljuje da je sajam knjiga prvi u nizu sličnih događanja koja će se svakog mjeseca organizirati u Kneginečkoj hiži. Iako je mlada poduzetnica i ljubiteljica knjiga prošli tjedan imala puno posla oko organizacije prvog sajma knjiga, uspjeli smo je opustiti uz stručne ruke varaždinske vizažistice Mirele Magdić-Fotak i “uhvatiti” fotoobjektivom Krešimira Gecija.

Nježna elegancija

- Odabrala sam kombinaciju ružičastog i ljubičastog sjenila, boja koje odlično pristaju uz Suzaninu boju kose, ten, ali i cjelokupni outfit. S obzirom na to da je riječ o nježnim, pastel-

nim tonovima sjenila, oči sam naglasila nanošenjem linije crnog tuša i crnom maskarom, a sve zaokružila nanošenjem bijelog sjenila na rubove kapka

Šminka:

MIRELA MAGDIĆ FOTAK profesionalna vizažistica, stalna suradnica HNK Varaždin e-mail: mirela.fotak@gmail.com

čime sam postigla prozračnost - rekla je Mirela Magdić-Fotak. Cjelokupni makeup varaž-

Odabrala sam kombinaciju ružičastog i ljubičastog sjenila na očima, a za Suzanine usne jači ružičasti ruž dinska vizažistica upotpunila je rumenilom i jačim ružem ružičaste boje koji Suzana, prizaje, osobno nikad ne koristi. - Iako je Suzana ljubiteljica sjajila i ruževa boje mesa, ovog puta odlučila sam se za nešto sasvim drugačije i za nju nešto novo. Odabrala sam ružičasti ruž za koji smatram da joj odlično pristaje, a i uklapa se u njezinu cjelokupnu šminku za ovu prigodu koja je prozračna, ali elegantna – rekla je MagdićFotak.


ŽENSKI SVIJET

17. rujna 2013., br. 487 || REGIONALNI TJEDNIK

69

poznata je poza o kojoj se jako puno pričalo, no riječ je o pozi koja se baš i ne prakticira. Potvrđuju to brojna istraživanja provedena proteklih godina koja su pokazala kako ovu pozu primjenjuje zapravo jako malo parova, svega 15 posto.

29

Maska od grožđa za očuvanje mladosti i učvršćivanje kože Nema ništa bolje od svježe, cjelovite namirnice koja se može koristiti iznutra i izvana kao što je grožđe. Upravo je ovo voće jedno od najstarijih uzgajanih biljaka u svrhu njege tijela. Još od antičkog doba u starom Egiptu žene su grožđe koristile za očuvanje mladosti i učvrščivanje kože. Sok od grožđa čini kožu mekom, sjajnom i odmornom. Svi se dijelovi mogu koristiti u pripremi raznih čajeva, maski, obloga, toni-

ka i pilinga. Tako sok od zgnječenih bobica odlično smanjuje proširene pore i osvježava umornu kožu te je učvršćuje i zaglađuje.

Ako nemate pri ruci ništa drugo osim grožđa, istrljajte lice zgnječenim bobicama. Ukoliko svojoj koži nakon sunčanog ljeta želite dati kompletniju njegu, probajte predloženu hranjivu jesensku masku: 100 g grožđa, 4 velike žlice mljevenog lana i 1 velika žlica ricinusova ulja. Sve sastojke samljeti i nanijeti na cijelo lice te nakon 15 minuta isprati mlakom vodom.

Piše: ŽELJKA SLATKI

Majstorica kozmetičarka Kozmetički salon Face, Kolodvorska 5a, o42/201 392

e vizažistice Mirele Magdić-Fotak

bro štivo

m šminku prilagoditi odjeći – otkrila je Suzana Kneginečkoj hiži

SUZANA ČAVIĆ

Kalendarski, ljeto još uvijek traje, no moda s varaždinskih ulica jasno poručuje: ljetu je odzvonilo! Bez jakni se prošlog tjedna nije izlazilo van, a sve one koje su iz sandala uskočile u čizme nisu pogriješile jer im je bilo toplo i ugodno. Omiljena modna kombinacija naših sugrađanki prošlog tjedna bile su traperice ili tajice i lagane veste ispod kojih se još uvijek nose majice kratkih rukava. Uz ovakav outfit Varaždinke su uglavnom kombinirale balerinke ili, još bolje, svoje nadraže patike koje su očigledno za sve vremenske prilike najudobnije za šetnju gradskim ulicama. Nadamo se da će još biti lijepog vremena i prigode za kratke rukave, a kako su se prošlog tjedna Varaždinke “borile” protiv prvih hladnijih dana pogledajte na fotografijama našeg fotoreportera Ivana Agnezovića.

Toplo i udobno

Varaždinke se zabundale KREŠIMIR GECI, G2 studio-Gettzy Foto

Trg kralja Tomislava 4 (Korzo) Varaždin http://www.facebook.com/gettzy, tel. 042/200-161

Led ŠAPUTANJA NA KREVETU Doznajte što nikada ne smijete reći muškarcima

“Požuri se” nije riječ - za krevet!

“Požuri” - najgore je što možete reći svom partneru u krevetu jer će ga to totalno izbaciti iz takta. Nema veze što kasnite na posao, što vam baš nije dobro ili što za pet minuta počinje vaša omiljena serija na televiziji. Jednostavno ga pustite da odradi svoj posao bez požurivanja. U krevetu nemojte spominjati ni vruće igrice svoje

prijateljice iz spavaće sobe. To neće dobro završiti jer će on, piše Cosmopolitan, misliti da je po vama dečko vaše prijateljice bolji u krevetu od njega, što će uništiti njegovo samopouzdanje. Krevet, također, nije mjesto za raspravu o vašim debelim nogama i celulitu. Kad započne igra, vaš dragi će vidjeti samo djevojku koju

želi bez ikakvih nedostataka. U krevetu ne zazivajte imena bivših. Možda vas nešto može podsjetiti na neke prošle veze, no držite jezik za zubima. I na kraju, glasno smijanje tijekom seksa jedna je od najgorih stvari koju možete napraviti jer prvo što će mu pasti na pamet je da ismijavate njegovu muškost, a to ne želite.


30

OGLASI

REGIONALNI TJEDNIK || 17. rujna 2013., br. 487

www.regionalni.com Pratite nas i na svom mobilnom uređaju Preuzmite besplatnu aplikaciju


17. rujna 2013., br. 487 || REGIONALNI TJEDNIK

OGLAS

31


32

Za sadržaj oglasa ne odgovaramo!

Mali oglasi

Mali oglasi

Varaždin Augusta Šenoe 10 (kod gradske tržnice) Tel.: 042/290-774 Radno vrijeme: Ponedjeljak: 8 - 12 h Utorak: 8 - 13 h Sri - pet: 8 - 16 h

Prijamna mjesta: Varaždin IANA Kapucinski trg 5 (ulaz iz Blažekove ul.) pon - pet: 8 - 20 h subotom: 8 - 13 h

www.regionalni.com www.regionalni.com

Zovite nas na 042/290-774

PROJEKTIRANJE LEGALIZACIJA ETAŽIRANJE ENERGETSKO CERTIFICIRANJE 042 200 555

AKODA d.o.o. Varaždin 098-222895, 042-500802

„NEKRETNINE DOMINUS“ – Prodaja, kupnja, najam, zakup svih vrsta nekretnina na atraktivnim lokacijama !!! www.nekretninedominus.hr, 042/321-936, 095/9140-200, 098/494-585. Ured agencije: Frana Kurelca 9, Varaždin ozn.351c

AGENCIJA za nekretnine ARGES d.o.o. Prodajete nekretninu? Obratite nam se! Provjerite zašto smo drugačiji. Tel: 042/210-008, mob: 099/244-5915 ozn.286c

KUĆA u centru Vodica 131 m², luxuzno uređena s konobom i 4 parkirna mjesta – blizina mora. Lucerna nekretnine, 091/784-48-68 ozn.62c NOVOGRADNJA kuća u Jalkovcu 220 m² i 400 m² okućnica, useljiva odmah – 130.000 €! Lucerna nekretnine, 099/404-8241, 098/162-1432 ozn.62c VIKEND kuća 50 m² i 1200 m² okućnice Varaždin Breg - 15.000 €! Lucerna nekretnine, 098/162-1432, 091/7844868 ozn.62c PRODAJE se kuća u M. Laginje 18 u Varaždinu ili se mijenja za

AGENCIJA „GRABAR“, G. Kneginec, Toplička 200 – posredujemo u prodaji nekretnina. Mob. 098/267-070, e-mail: grabar.tihomir@gmail.com ozn.335c KUĆA u Rangerovoj (iza bolnice) 160 m², 85.000,00 €, kuća u Rakovčevoj 140 m² 85.000,00 €. GRADILIŠTE u Trenkovoj 75.000,00 €, gradilište Trg M. Gupca 65.000,00 €. PROVJERITE i ostale nekretnine - TEL/FAX 042 321 071, 098/284 692, www.acdpremier.hr, Varaždin, I. Kukuljevića 18 ozn.126c KUĆA – CENTAR, 100 m do gradske vijećnice, 470 m² stambeno-poslovnog prostora, dvor 808 m², sve uređeno!!! PROVJERITE i ostale nekretnine TEL/FAX 042 321 071,  098/284 692, www.acd-premier.hr Varaždin, I. Kukuljevića 18 ozn.126c KUĆA u Varaždinu (Vidovski trg 9/1), 60.000 eura. Tel. 042/211-569, 098/852-402 ozn.2565e

STANOVI

POTRAŽUJEMO za kupnju za poznate kupce više stanova od 25 m² do 60 m². Wens nekretnine, 042/2000 55 , 0 91 /39 0 - 3175 , 099/591-1709 ozn.378c

T R A KOŠ Ć A N SK A ulic a: jednosobni stan 36 m², etažno plinsko gr ijanje, 30.500 €, jednosobni stan 30 m², 25.000 €. Wens nekretnine, 0 4 2/20 0 - 055 , 091/390 -3175, 099/5911709 ozn.378c ULICA Braće Radić: dvosobni stan 53 m², PVC stolarija, etažno grijanje u fazi uvođenja, 35.000 €, trosobni 77 m² 59.999 €, četverosobni 111 m² 81.500 €. 042/200-055, 091/390 -3175, 099/5911709 ozn.378c LUDBREŠKA ulica, stanovi s etažnim grijanjem: jednoipolsobni 44 m² 34.000 €, dvoipolsobni 65 m² 49.999 €. Wens nekretnine, 042/200055, 091/390-3175, 099/5911709 ozn.378c TOP PONUDA!! Trosoban stan Grabanice, 85 m² i 40 m² terase – 85.000 €!! Lucerna nekretnine, 099/404-8241 ozn.62c JEDNOSOBNI 35 m² u I. Meštrovića - 29.000 €! Lucerna nekretnine, 099/404-8241, 098/162-1432 ozn.62c TROSOBNI u B. Radić 76 m²samo 55.000 €! Lucerna nekretnine, 098/162-1432, 099/404-8241ozn.62c NOVOGRADNJA! Dvosobni 46 m² u M. Laginje kraj bolnice - povoljno! Lucerna nekretnine, 091/784-4868, 098/162-1432 ozn.62c TROSOBNI stan 83 m² u Grabanicama, prodajemo ili mijenjamo za kuću. Mob. 091/900-8740 ozn.1233 PRODAJEM 3-sobni stan 54 m², Grabanice, 60.000 €. Mob. 098/551171 ozn.1267 POVOLJNO prodajem dvosobni stan 65 m², uređeni, etažno, sva brojila. Mob. 097/7723-592 ozn.470c DVOSOBNI stan u I. Režeka, 47,55 m², sve etažno, II. kat, prodajem. Mob. 099/215-7037 ozn.1323 PRODAJE SE trosobni stan od 56 kvadrata u samom centru grada, u Ulici Ivana Cankara 9, u Varaždinu (palača Hinterholzer), pogodan za poslovni prostor. Informacije na broju telefona: 042/212-795 ozn.2568e

ZEMLJIŠTA GRAĐEVINSKO zemljište u Varaždinu od 703 m², prodajem. Mob. 091/352-0083, 091/232-0350 ozn.2564e GRADILIŠTA, Hrašćica jug s geodet-

LUDBREG AROMAMEDIA d. o. o. Petra Zrinskog 7 42230 Ludbreg Radno vrijeme (ljetno) od 14-19h info 091 92 99 329

Reklamacije vezane uz distribuciju novina 7Plus Regionalnog tjednika javite na mobitel 0914601501.

KOMPLETNA USLUGA

PROKON d.o.o.

KUĆE

NOVI MAROF Benjak Remetinec 290 pon - pet: 7.30 - 15 h subotom: 7.30- 12 h

LEGALIZACIJA BESPRAVNO IZGRAĐENIH OBJEKATA

kuću ili poslovni prostor na moru. Mob. 091/5147-212, tel. 042/711-811 ozn.129c

REGIONALNI TJEDNIK || 17. rujna 2013., br. 487

skom podlogom za projekt. Pojedinačno 600 m² i 1100 m² ili ukupno 2170 m². Moguća višenamjenska gradnja. Mob. 099/8530-930 ozn.1310

POSLOVNI PROSTORI IZNAMLJUJEM skladišno-poslovni prostor 400 m², povoljno za proizvodnju, trgovinu, skladištenje. Mob. 098/268-919 ozn.1237 IZNAJMLJUJE se prostor 26 m², prizemlje, I. Cankara 1a, Varaždin. Mob. 098/373-433 ozn.1276 PRODAJA tri stambeno-poslovna prostora, 50 m² + podrum, 100 m² + tavan i 50 m². Mob. 098/702-701 ozn.8/2/1 IZNAJMLJUJEM poslovni prostor 50 m² u Knegincu Gornjem, pogodno za sve djelatnosti. Info: 097/7744-003 ozn.1312

APARTMANI

APARTMANI SUPER CIJENE! Prodaju se apartmani, novogradnja, u Pakoštanima, od 40 m² do 60 m²! Lucerna nekretnine, 099/404-8241, 091/784-4868 ozn.62c NAJAM

Za sadržaj oglasa ne odgovaramo!

Traži se poslovni prostor za najam u Novom Marofu, veličine do 100 m2. Za ponude i informacije zvati na broj 091-352-0026 DVOSOBNI nenamješten stan za dugoročni najam. Etažno grijanje, vodomjer, blizina vrtića i škole. Upitati: 098/ 683-666 ozn.31c IZNAJMLJUJEM sobu u zgradi, centar grada, upotreba kuhinje i kupaonice, studentu (nepušaču). Mob. 095/3937-501 ozn.1217 IZNAJMLJUJEM sobu u kući ženskoj osobi, s upotrebom kuhinje i kupaonice. Mob. 098/863-700 ozn.125c IZNAJMLJUJEM 2,5 sobni stan u Varaždinu 64 m², S. Vukovića u stambenoj zgradi, 1. kat, adaptiran. Mob. 098/935-6452 ozn.798a STUDENTIMA sobe, 600 kn/osobi, 10 min. do fakulteta, svi uvjeti, ulaz poseban i iznajmljujem garažu. Tel. 042/350-607, 091/7365-010 ozn.1225 IZNAJMLJUJEM dvosoban 64 m² kompletno namješten stan u zgradi, Banfica, kablovska TV i FLAT internet. Tel. 042/330-516, 099/598-5383 ozn.1234 IZNAJMLJUJE se dvosobni, namješteni stan studentima, poseban ulaz. Tel. 261-521 ozn.1246

IZNAJMLJUJE se namješteni dvosobni stan od 50 m² u Varaždinu, Masarykova 1B, prizemlje.  Mob.: 091/787-6649 ozn.326c

IZNAJMLJUJEM namještenu sobu studentici/zaposlenoj ž. osobi, upotreba kuhinje i kupaone, te garažu, Banfica. Mob. 091/565-7253 ozn.1253

IZNAJMLJUJE se jednosobni stan 45 m² na Banfici, novogradnja. Mob. 091/2510-999 ozn.1205

IZNAJMLJUJE se soba studentu (muškom) uz upotrebu kuhinje u kupaonice. Mob. 091/9248-519 ozn.1255

IZNAJMLJUJEM sobu u zgradi, centar grada, upotreba kuhinje i kupaonice, studentu (nepušaču). Tel. 213-966, 091/5978-167 ozn. 1216

IVANEC Poljodom Gospodarska 2

IZNAJMLJUJEM jednosobni stan, 2. kat, struja, voda, plin-centralno, polu-

namješten. Povoljno! Mob. 099/5007489 ozn.1257 IZNAJMLJUJEM jednosoban, namješteni stan, centralno, u privatnoj kući, poseban ulaz, 1-2 studenta. Mob. 098/162-1443 ozn.1261

IZNAJMLJUJEM 2-sobni, namješten stan 66 m² u POS naselju, u Jalkovečkoj ulici za 2.000 kn + režije. Mob. 097/755-7707 ozn.1263 IZNAJMLJUJEM dvokrevetnu sobu s upotrebom kuhinje i kupaone, centralno, poseban ulaz, Internet, blizu fakulteta. Mob. 091/784-3722, 042/211-517 ozn.1291 IZNAJMLJUJEM jednosobni, namješten stan u zgradi, ispred bolnice, 35 m². Mob. 091/541-2642 ozn.4/2/1 TRAŽIM u najam 3-sobni, nenamješten stan s kuhinjom, na duži period. Kuć. ljubimci uključeni. Mob. 099/2152-065 ozn.1284 IZNAJMLJUJEM dvije sobe studentima, tv, Internet, upotreba kuhinje i kupaone. Mob. 091/767-4650 ozn.1290 IZNAJMLJUJE se manji, novouređeni jednosobni stan u centru grada. Mob. 098/268-233 ozn.161c IZNAJMLJUJE se jednosobni stan kompletno namješten. Upitati: 091/6080-696 ozn.1313 IZNAJMLJUJEM sobu studentima i učenicima, centralno, Internet, kuhinja, kupaona. Tel. 331-049, 099/1993683 ozn.1316


17. rujna 2013., br. 487 || REGIONALNI TJEDNIK

Za sadržaj oglasa ne odgovaramo!

Mali oglasi

33

AedifiCon d.o.o. Varaždin

LEGALIZACIJA OBJEKATA

IZRADA KOMPLETNE DOKUMENTACIJE STAMBENI I POLJOPRIVREDNI OBJEKTI DOGRADNJA I POMOĆNI OBJEKTI

Mob. 091/211-5529 Tel./fax: 213-903

LEGALIZACIJA, izrada kompletne dokumentacije, najpovoljnija usluga. GT-EXOR d.o.o. 098/173-69 41 ili 091 /444 08 49 ozn.466c VOZILA RENT-A-CAR, Krištofić trans - najam osobnih, putničkih i kombi vozila. Tel. 098/241-161 ozn.148c EURO-KUKE za sva vozila, auto prikolice, nadstrešnice za automobile. TEHNOMETAL&CO. Mob.098/9833910 ozn. 38c KUPUJEM automobil do 17 g i skuter, od vlasnika, može oštećeni, povoljno ispod cijene! Isplata odmah! Mob. 098/965-6624 ozn.1175 KUPUJEM automobile, traktore, kombije. Ispod cijene. Mob. 098/9279560 ozn.1174 POVOLJNO prodajem Škodu Favorit, g. p. 1991., neregistrirana, u voznom stanju. Mob. 098/1626-116 ozn.1247 PRODAJEM kombi hladnjaču marke Ford Transit, 2006. g., 2.4 tdci, ful oprema u jako dobrom stanju. Mob: 091/515-2483 ozn.2566e KUPUJEM automobil, traktor, ispravan, neispravan, karambolirani, može i stara olupina. Mob. 092/287-5661 ozn.1295

POSAO KONTURA d.o.o. traži više KV zidara. Ponude na: 091/523-6679 ozn.153c CAFFE BAR traži mlađu žensku osobu za rad, za šankom. Mob. 098/284-218 ozn.1314 HITNO se traži pekar s iskustvom. Javiti se na: 091/509-6601 ozn.252c TRAŽIMO KV zidara i fasadera, KV armirače i tesare. Mob. 098/449-583 ozn.285c TRAŽI se mlađa, ženska osoba za rad u caffe baru „Narca“. Mob. 098/890071 ozn.1278 PIVNICA pred otvaranjem traži dvije ženske osobe za rad. Mob. 099/7747883 ozn.490c DOM za stare i nemoćne osobe traži medicinsku sestru i njegovateljicu s položenim tečajem. Životopis slati na mail: kasebrek@gmail.com ozn.1297 TRAŽIMO ozbiljne i perspektivne osobe za honoraran posao uz mogućnost stalnog zaposlenja te odličnu zaradu. Mob. 097/600-7324 ozn.1306 TRAŽIM studenticu za honoraran rad u caffe baru, u Varaždinu. Mob. 095/5387-310 ozn.482c KOSIM, flaksam travu, čistim podrume i tavane, odvozim otpad i izvodim ostale fizičke radove. Mob. 099/4404442, ozn.1236 USLUGE

KROVIŠTA: prekrivanje, izrada i adaptacija krova, izrada krovnih kućica i limarski radovi. Zidarski radovi, kvaliteta i dugogodišnje iskustvo, povoljne cijene usluga - KROV ČAKOVEC. Tel. 040/395-722, 098/744-980 ozn.1c

ENTRY - AKCIJA GARAŽNIH VRATA Novoferm, Varaždin! U ponudi krilni i klizni motori za ograde, ugradnja i servisi. Prednost plaćanja - beskamatni krediti.Tel. 042/351511, 095/969-1251, www. entry.hr ozn.5c

ODČEPLJIVANJE odvodnih cijevi sa posebnim strojem; adaptacije kupaona sa svim radovima; postavljanje keramičkih pločica, vodovoda… Mob.098/783-060 ozn.107c VODOVOD, centralno grijanje, kanalizacija, klimatizacija te ovlašteni servis plinskih trošila od 0 – 24 h. INSTALACIJE MARTI-MONT, Nedelišće, 095/5123-469 ozn.213c KUHINJE PO MJERI - Akcijske cijene! Popusti na sve vrste namještaja. „INTERIJERI SLATKI“ Izložbeno prodajni salon TC-Mercator, 042/200066 ozn.33c SERVIS RAČUNALA – LAPTOPA, hp, asus, acer, compaq, toshiba, dell, lenovo, emachines, samsung. Tel. 321-702, www.pcserviser. com ozn.365c AKCIJA: fotografije za dokumente 28 kn za set 8 fotografija! FOTO MONDO, T. Blažeka 3, tel. 213-085 (kod Zagrebačke banke) ozn.284c ODČEPLJIVANJE svih vrsta odvodnih cijevi - stručno i povoljno. “Tino”, mob: 098/931-7570 ozn.184c PROMO d.o.o.: završni građevinski radovi, soboslikarsko – ličilački, knauf radovi, podopokrivalački i dr. Brzo, kvalitetno i povoljno. Tel. 042/331-200, 098/977-5323 ozn. 2c ČISTIMO DUBINSKI strojno: tepihe, kožu, eko-kožu, tapecirani namještaj, sve podne obloge, lokale, poslovne prostore. Završno čišćenje poslije građevinskih radova, generalke, ugovaramo održavanje. ADI SERVIS, 098/329-811, 042/311-434 ozn.7c BRAVARIJA-MAČEK: Novo! Spavaće kabine u kombijima, nadstrešnice za aute od lexana, kovane ograde i krovne konstrukcije. Mob.098/961-5016 ozn.14c BRAVARIJA KUSERBANJ – intervencije ( otvaranje brava 0-24 ), ključevi i brave, Mul-t-lock cilindri. Mob: 091/511-1999 ozn. 24c IZRADA ograda, nadstrešnica te raznih metalnih konstrukcija. Mob. 098/227024 ozn.48c VODOINSTALATERSKE USLUGEFirma sa dugogodišnjim iskustvom vrši izvođenje instalacija vode, centralnog grijanja,adaptacija kupaonica sa svim radovima,montaža sanitarija. Garancija na sve radove. Mob. 095/ 8540-727   ozn.69c     GRAĐEVINSKA limarija, limeni pokrovi, adaptacije i rekonstrukcije postojećih krovišta te pokrivanje sa svim

vrstama pokrova. ITT d.o.o., Petrijanec, V. Nazora 28, mob.098/284-103, tel.714322 ozn.134c SOBOSLIKARSKO – FASADERSKI obrt : sve vrste soboslikarskih radova, bojanja fasade, toplinske fasade (stiropor, kamena vuna), knauf sistemi. Mob.099/500-4859 ozn.151c STROJNA žbuka, strojne glazure i termofasade – „GRANOM“ d.o.o., broj 098/267-065 i 042/612-512, granom@ granom.hr, www.granom.hr ozn.203c PRIJEVOZ šljunka, sipine, drva, kamena, pijeska do 3 m³, odvoz šute i drugo. Mob. 098/284-922 ozn. 205c

(wc,kuhinje...), garancija, iskustvo.”ERIK ODVODI” 098/1389-232 ozn.446c ČISTIMO povoljno i brzo tapecirane stolice, trosjede, autosjedala i tepihe, 099/198-5959, EKOKOD ozn.475c ROLETE, zavjese, žaluzine, tende.. Vrhunska kvaliteta ugradnje i održavanja. Najbolji odnos cijene i kvalitete! Mob. 095/914-4580, www.rolete-roloplast.hr ozn.488c UGRADNJA i sanacija inox dimnjaka, prekrivanje krovišta, građevinska limarija. Povoljno. Mob. 091/2502-144 ozn.489c

V O D O I N S TA L AT E R o d 0 0 - 2 4 sata: nove instalacije i sitni popravci, sniženje na sanitariju -25%. Više na www.aquainstal-dakovic.hr, mob. 095/906-3361ozn.231c

STIROPOR fasade, štukature (proizvodnja i ugradnja), soboslikarski radovi, knauf, adaptacije. Ostavljamo čisto. Mob. 091/250-1040, www.piturjunior.com, e-mail: pitur.junior@gmail. com ozn.900

GRADNJA KOJIĆ – visokogradnja – sve vrste građ. radova, gradnja „ključ u ruke“, fasade, žbuke, glazure, krovišta, adaptacije, sanacije, hidro izolacije, ograde i sl. Mob. 098/449-583 ozn.285c

STANKO d.o.o.: postavljamo sve vrste parketa, laminata, linoleuma, tepiha. Obnavljamo stare parkete, zidne panele, izrađujemo suhe glazure. Mob. 095/9170-675 ozn.1026

GRADNJA KOJIĆ – niskogradnja – iskopi, navozi, rušenja, tlakovci, rubnici, ograde, kanalizacija, iskopi „mini“ bagerom, rušenja drveća, uređivanje zelenih površina i sl. Mob. 098/449583 ozn.285c

KERAMIČARSKI obrt Toplek postavlja keramiku, kvalitetno i povoljno. Mob. 098/473-421 ozn.1144

NOVO: uređenja okoliša, okućnice i održavanje, košnja trave, rušenje i odvoz drveća. Mob.: 099/7755-381, 098/414128, ozn.303c GRAĐEVINSKI radovi, izrada i sanacija krovova, izrada termo fasada, ostala renoviranja. Mob.: 099/7755-381, 098/414-128 ozn.303c SOBOSLIKARSKI - ličilački i fasaderski radovi - kvalitetno i povoljno. www. soboslikar-fasader.com ,mob. 098/791092, 042/647-168 ozn.314c STRUČNO vođenje knjigovodstva za pravne osobe pruža firma s dugogodišnjim iskustvom. Mob.: 091/787-6649 ozn.326c „POLANEC KNAUF-SISTEMI“, uređujemo potkrovlja i poslovne prostore gips pločama,te obavljamo soboslikarske radove. Mob: 098/241-042 ozn.330c KROVIŠTA, nadstrešnice, sjenice, stubišta, građevinska limarija, sve vrste materijala. Mob. 098/417-373 ozn.343c SELIDBE, prijevoz i skladištenje robe obavljamo u Hrvatskoj i inozemstvu. Mob. 098/704-257 ozn.353c NAJPOVOLJNIJA dostava šljunka, pijeska, sipine, drenaže, zemlje, ogrjevna drva bukovi okrajci od 650 KN. Mob. 099/3530-180 ozn.417c ISKOPI, navozi, rušenje objekata, odvoz šute, postava tlakavaca, rubnika, kanalizacija, ograde, dovoz zemlje, kamena, uređenje zelenih površina, malčiranje. Mob. 091/572-3895 ozn.445c ODČEPLJIVANJE odvoda strojem

FASADE BOŽIĆ d.o.o.: stiropor fasade, kamena vuna, knauf sistem, gletanje, farbanje i žbukanje. Mob. 099/672-6574 ozn.1164 ODŠTOPAVANJE, odčepljenje garantiramo „TIMO“ renoviranje kupaonica (svi radovi), vodovod, keramika, knauf, termofasade. Mob. 097/654-5646 ozn.1162 PRIMAM na čuvanje stare i nemoćne osobe. Mob. 098/454-261 ozn.1208 TERMOFASADE , knauf sustavi, soboslikarstvo, polaganje keramike, laminata. Uredno i povoljno. Mob. 098/478-900 ozn.1212 STIROPOR fasade, štukature (proizvodnja i ugradnja), soboslikarski radovi, knauf, adaptacije. Ostavljamo čisto. Mob. 091/250-1040, www.piturjunior.com, e-mail: pitur.junior@gmail. com ozn.1280 TOPLINA – Toplinske fasade: stiropor i vuna, farbanje fasada, soboslikarski radovi, knauf sistemi. Mob. 098/1320197 ozn.84/1/1

ŽIVOTINJE PILIĆI od 14. 9. živi ili očišćeni, Bartolovec, Vžd 81, tel. 657-172, 098/651-089 ozn.1155

OSTALO

H I T N O! Prodaje se uhodana f irma (3 godine): bez imovine, bez dugova, nije bila u blokadi. Mob. 099/709-7091 ozn.485c

OGRJEVNO drvo I. klasa, bukva, hrast, rezano i kalano, paleta, rinfuza i metrica, besplatna dostava. Grafoinvest d.o.o., mob.098/226-301 ozn.347c DRVA za prodaju - bukva, grab, agacija. Mob. 095/513-0088 ozn.1032 GROŽĐE rizling rajnski, kvalitetno, zdravo, oko 6 tona. Tel. 768-107, 091/196-3670 ozn.1135 POVOLJNO prodajem: plinski bojler – grijanje/topla voda ZWE 24-5 MFK Junkers, star 2 g. i električni bojler 50 l Končar, pod garancijom. Mob. 098/9363-098 ozn.1229 PRODAJE se grožđe graševina i ostale sorte na Lovrečan Bregu, oko 500 kg. Tel. 042/212-184 poslije 15.00 h ozn.1255 PRODAJE se grožđe cijep, miješanih sorti oko 100 kg. Vinograd se nalazi u Beretincu. Mob. 091/5756-248 ozn.1268 PRODAJE se miješano grožđe s područja Varaždin Brega, Halić. Mob. 098/205-531 ozn.1273 OTKUPLJUJEMO rabljenu bijelu, neispravnu tehniku koja je za glomazni otpad, perilice rublja, frižidere, škrinje, štednjake, peći – sve vrste, radijatore, bojlere. Ne bacajte jer mi to plaćamo! Tel. 042/505-024, 099/8233156 ozn.352c DRVA bukva, hrast, grab…Akcija, kratko piljena, 100 % suha, visoko kalorična, 6.5 cm³/599 kn. Mob. 092/2875661 ozn.1295 DRVA industrijska od 550-750 kn debela bukva, sa dostavom. Mob. 098/914-8430 ozn.1308 CIRKULAR, haljine za vjenčanje, inv. kolica, kauč, krevet, dom. platno. Mob. 098/972-6274 ozn.1277

PRODAJE se francuski ležaj, ugaona garnitura, ovalni stolovi dulj. 160 cm, 190 cm, stol 80x80 cm, električna gitara. Tel. 260-739, 091/795-2258 ozn.2567e UGLJEN za loženje. Akcija 150 kg za 300,00 kn s dostavom. Mob. 091/9191998, 042/711-378 ozn.425c PRODAJEM grožđe traminac, rajnski rizling, Ludbreg. Mob. 098/9841-183 ozn.1282 POVOLJNO prodajem grožđe miješano cca 1000 kg, vrtnu garnituru, krevet 200 x 160. Mob. 098/405-602 ozn.1298 PRODAJEM rabljeni namještaj, novi krevet, televizor ispravan i ostalo. Mob. 099/8622-737 ozn.1299 GROŽĐE cijep miješane sorte oko 1000 kg. Cijena 3 kn/kg. Tel. 042/647-205, 092/241-2653 ozn.1302 PRODAJEM u pola cijene! Inoks posuda 300 l – 1.200 kn, inoks posuda 60 l – 400 kn. pređa za grožđe 25 l – 800 kn, bedenj 1000 l stakloplast, četvrtasti – 500 kn, kukuružnjak metalni 3.20x70x230 – 1.800 kn. Mob. 098/9054-990 ozn.1304 PRODAJE se grožđe cijep miješane sorte. Mob. 098/735-214 ozn.1309 POVOLJNO prodajem prešu (grožđe) 80 l i bačve (vino) 40 l, 100 l, 110 l i 235 l. Mob. 098/821-155 ozn.1315 ULAZNA hrastova vrata sa štokom, nastavkom i staklom 205x124 cm, mlin – muljača za grožđe MIO Osijek u dobrom stanju, jeftino. Mob. 091/5103001 ozn.1320 PRODAJE se grožđe cijep miješane sorte. Tel. 042/331-651, 091/5906-499 ozn.1321 GROŽĐE francuz i noja (na plantaži), mošt kvalitetan (graševina), ispod preše, Viničko gorje. Mob. 098/9482436 ozn.1324 PRODAJEM 2 hrastove bačve u izvrsnom stanju. 400 i 600 litara. Povoljno. Mob. 099/694-8816 ozn.2569e


34

Mali oglasi/ZAHVALE I SJEĆANJA

REGIONALNI TJEDNIK || 17. rujna 2013., br. 487

ZAHVALA

ZAHVALA

povodom smrti našeg dragog tate, svekra, djeda i pradjeda

povodom smrti našeg dragog sina, supruga, oca i djeda

ANTUNA ŠINKA

MILIVOJA MINĐEKA

† 31. 8. 2013. Veliku zahvalnost na svakom stisku ruke, svakoj riječi utjehe, svakom cvijetu i svijeći iskazujemo rodbini, kumovima, susjedima i vama, dragi prijatelji. Hvala vam na dostojanstvenom ispraćaju dragog nam pokojnika. Posebno hvala na trudu i pomoći dr. Željki Grđan te doktoricama i medicinskom osoblju Infektologije bolnice Varaždin. Ljubav ne prestaje odlaskom, ni sjećanje s vremenom. KREDITI

NA JBR ŽE do gotov ine putem kreditnih kartica (Amex, Diners, Master, Maestro, RBA) 12 do 60 rata. ISPL ATA ODMAH! Mob. 0 9 8/9 87– 0 078 ozn.1258

POSEBNA PONUDA!

Tvoje kćeri: Katarina i Božena s obiteljima

SJEĆANJE

STJEPAN KUŠĆER

Nove kreditne linije, najpovoljniji reprogrami postojećih kredita, rješavamo blokade i crne liste Ana :

S ljubavlju, ponosom i tugom čuvamo uspomenu na Tebe.

*****

Tvoja obitelj

BRZO do gotovine putem American, Diners, Master kartica (do 60 rata) ! Mob. 091/110-5024 ozn.1307

BRZO i pouzdano pomažemo realizaciju svih vrsta kredita, obustava i ovrha! Damir 098/242-777, Robert 098/702-705, 099/5009-109 ozn.448c NOVI gotovinski krediti uz hipoteku do 25 g! Krediti za zaposlene uz niže kamate! Akcija umirovljeničkih kredita do 12 g! Zatvaramo ovrhe i blokade. Pozajmice do 4 g. bez HROKa! Inf: Željka Matušin, 098/591-533, 098/903-8995 ozn.138c PROGRESO Grupa, prva licencirana tvrtka u RH specijalizirana za kreditna posredovanja Vam nudi sve kreditne linije banaka. Refinanciranje kredita, krediti na ostatak plaće, zatvaranje obustava i ovrha, posebne pogodnosti za umirovljenike (do 85 god.), zaposlene na određeno….Preko 80 % uspješno realiziranih zahtjeva! Podružnica Čakovec 040/386-926, 095/9080-226, www. progreso.hr ozn.472c NOVAC za nezaposlene, zaposlene i umirovljenike temeljem zlata, srebra, tehničke robe, starina u ovlaštenoj zalagaonici, Zagrebačka 7. Mob. 095/4088840 ozn.233c KREDITI za umirovljenike do 84. godine, zaposlene na 15 godina. Mob. 091/111-6101 ozn.467c NOVO – pozajmice do 5 g. – trajni nalog. Krediti – niže kamate do 2/3 p. Zatvaranje CL i blokada. Akcije – male mirovine do 78 g. Mob. 099/837-1958 ozn.430c

IVAN CANJUGA 15. 9. 2012. - 15. 9. 2013. Postoji nešto što umrijeti ne može, a to su ljubav, poštovanje i sjećanje na Tebe.

BANKOVNI krediti – najniža kamata, zaposleni i umirovljenici do 78 g. do 30.000,00 €/12 g., zatvaranje svih neurednosti i blokada, FINE, neplaćenih računa…Info: 099/579-5712, 092/1190041 ozn.1289

Tvoji najmiliji

SJEĆANJE

BANKOVNI krediti za zaposlene i umirovljenike od 12-25 g., razni modeli. Pozajmice na 5 g. bez HROK-a. Mob. 092/285-5079 ozn.1305 POZAJMICE do 80 g./24 h. Krediti - zaposleni do 30.000 €, na određeno /8.000 €. Trajni nalog. Na ostatak primanja, obrti. Umirovljenici do 78 g. već od 1.200 kn. Inozemne/7.000 €. Zatvaramo CL, blokade. Isplata u bankama. Tražimo suradnike. Mob. 097/6109-793 ozn.1306 POZAJMICE do 20.000 kn – odmah, krediti na ostatak primanja do 50.000 kn, umirovljenici do 10.000 € uz zatvaranje blokada i CL-a u roku dva dana, zaposleni na određeno do 8.000 €, do 30.000 € na 12 god. do polovice primanja. Mob. 091/342-2075, 097/797-5934 ozn.1306 POZAJMICE do 20.000 kn/24 h, na ostatak primanja do 50.000 kn, zaposleni na određeno do 8.000 €, do 30.000 €/12 g., umirovljenici do 10.000 € uz zat. CL-a i blokada, inozemne do 7.000 €, isplata u banci. Mob. 091/342-2075, 097/7975934 ozn.1306 POZAJMICE odmah, inoz. mirovine, krediti bez HROK-a, na određeno, bez administrativne zabrane, umirovljenici do 80 g. Mob. 099/844-5802 ozn.1306 NOVO – rješavamo Vaše probleme, C.L. – blokade, umirovljenici preko 70 g. do 8.000 €, do 100.000 kn u roku dva dana, pozajmice do 30.000 kn odmah, kreditne kartice Diners, American, Master ZABA u 20 min, kta od 7.99. Mob. 092/1775900 ozn.483c TRGOVINA TR-AG - U Vaše ime i za Vaš račun prodajemo Vaše pokretnine. Isplata akontacije isti dan. Tel. 042/321701 ozn.8/2/1 LICENCIRANI kreditni ured – krediti, pozajmice, osiguranja. Najkvalitetnije, najefikasnije, najbrže i sigurno. Mob. 095/515-8209 ozn.799a AKCIJA – umirovljenici – male mirovine. Svi modeli kredita – zatvaranje blokada i C/L, do 1/2 p. Pozajmice – trajni nalog. Mob. 099/4070-651 ozn.1311

SVE vrste bankovnih kredita bez jamaca. Podižemo kreditnu sposobnost. Kamata od 5,5 % do 30 god. Mob. 091/507-6660 ozn.1166

SUPERBRZI i najpovoljniji bankovni krediti! Nazovite s povjerenjem, zakažite svoj termin već danas. Tražimo pouzdane suradnike. Mob. 099/7805852 ozn.1318

SUPER ponuda!!! Uspješna i brza realizacija kredita do 30.000 €. Izuzetne pogodnosti – Boxmark i umirovljenici. Mob. 099/488-5559 ozn.1251

KREDITI i pozajmice za umirovljenike i zaposlene, obustave na plaću i mirovinu. Mob. 099/6694-124 ozn.1319

JEDNOSTAVNE pozajmice i krediti! Otplata općim uplatnicama! Bez ovjere i provjere HROK-a i CL! Zaposleni na određeno i stalno! Umirovljenici! Odobreno od MF. Mob. 091/916-9885 ozn.1271

VRUĆE cure za vrući spoj... preko žice, nazovi 064/400-909. Ako si dobar popit ćemo i piće! ozn.166c

AKCIJA – umirovljenici bez HROK-a na 5 g. Razni modeli kredita – zatvaranje

SJEĆANJE

GOTOVINA odmah! Pogodnosti male mirovine. Rješavamo blokade! Mob. 099/199-4328 ozn.1283

POZNANSTVA

MUŠKARAC 51 godina, 170 cm/67 kg, traži žensku osobu za ozbiljnu vezu. Mob. 091/1539-845 ozn.1204

Najmiliji naš, duša će uvijek plakati, srce će uvijek boljeti, a mi ćemo zauvijek samo Tebe voljeti. Ponosni smo što smo Te imali. Tvoji: mama Ana, supruga Nadica, sinovi Goran i Luka, kći Maja, unuci Ivano i Tin

098/916-2109

blokada i ovrha. Mob. 097/7723-592 ozn.470c

Najiskrenije zahvaljujemo svoj rodbini, prijateljima i svim dragim ljudima na dostojanstvenom ispraćaju našeg Milivoja na vječni počinak. Posebno hvala nećakinji Mihaeli na brizi i riječima utjehe te obiteljima Jagenčić Stjepana i Nenada.

20. 9. 1998. – 20. 9. 2013.

Karizma d.o.o. Bakaćeva 6, Varaždin -licenca Min. financija-

RJEŠITE se ovrha i CL, najpovoljniji gotovinski krediti na 12 godina, umirovljenički krediti, pozajmice, svi modeli kredita na jednom mjestu! Arges d.o.o. info: 042/210 - 0 08, 099/2445915 ozn.286c

preminulog 12. 9. 2013. u 51. godini života, nakon kratke i teške bolesti.

na

ZAJEC

Čuvali Te anđeli dok spavaš mirnim snom. Tvoja neutješna mama Ana *****

Neće se izbrisati vrijeme, ni sakriti zemlja u kojoj počivaš, jer Ti si zvijezda sjajna što nas prati i uvijek ćeš biti s nama. Tvoji: kći Maja, unuk Ivano, zet Željko *****

E, moj tata, sad kad Te nema, meni fali da mi neko kaže stani, stani mali. Tvoja slika svaki put mi se javi, kad ne znam koji je put pravi. Iskušenje kad mi dušu vreba, o kako mi Tvoja pomoć treba. Tvoji: sin Goran, snaha Mateja, unuk Tin *****

Zauvijek u našim srcima i mislima.

Tvoj vedar duh, toplina i dobrota pratit će nas do kraja života. Hvala Ti za sve divne trenutke koje si nesebično podijelio s nama.

Vaši najmiliji

Tvoja sestra Ljubica, nećakinje Ivana i Tina s obiteljima

TILDU

i

VLADIMIRA

† 20. 9. 2009.

† 2. 10. 2009.

*****

SJEĆANJE

RUDOLF MARTINEZ 18. 9. 2002. – 18. 9. 2013.

Hvala za sve divne trenutke koje smo dijelili s Tobom. Tvoji: šogor Stjepan, šogorica Marija, nećaci Mihaela, Ana i Nikola i punica Ivka

Neće Te izbrisati vrijeme, ni sakriti tama, uvijek ćeš biti s nama. Obitelj

SJEĆANJE

ZAHVALA povodom smrti našeg dragog supruga, sina, brata, šogora

JOSIP JURIŠA

ŽELJKA GRUDIČEKA

20. 9. 1991. – 20. 9. 2013.

preminulog nakon kratke i teške bolesti u 38. godini.

Vrijeme prolazi, sjećanja ostaju. Natalija, Željka, Hrvoje

U SPOMEN

ŠTEFANIJA SEDLAR rođ. ŠANJEK 20. 9. 2010. – 20. 9. 2013. Hvala svima koji Te se sjećaju. Tvoj sin Zlatko s obitelji

SJEĆANJE

STJEPAN ANDROIĆ 22. 9. 2008. – 22. 9. 2013. Nisi zaboravljen, čuvamo Te u srcima i mislima. Tvoja supruga i kći s obitelji

100

Sjećanja, posljednji pozdravi i zahvale sa slikom već od kuna!!!

Najiskrenije zahvaljujemo svim prijateljima, kumovima, rođacima, susjedima i znancima koji su nam izrazili sućut, položili cvijeće i svijeće te ispratili nam dragog pokojnika na vječni počinak. Posebno hvala Odjelu interne 3. kat dr. Šimegi i osoblju, upravi „Vindije“ i „Koke“ kao i svim upraviteljima i radnicima farmi. Hvala velečasnom Alojziju Pakracu na dirljivim riječima utjehe. Ožalošćeni supruga Ivana, roditelji, sestra Draženka s obitelji i ostala tugujuća rodbina *****

Bog nam daje, ali i uzima naše najmilije. Hvala za svaku lijepu riječ, osmijeh i zagrljaj, ali ovo nije kraj… Iza Tebe ostaje lijepo sjećanje, ali i nada da ćemo se svi jednoga dana zajedno sresti… Tvoja obitelj

POSLJEDNJI POZDRAV voljenom zetu i šogoru

ŽELJKU GRUDIČEKU Neka Te čuvaju anđeli. Obitelj Šoštarić


ZAHVALE I SJEĆANJA

17. rujna 2013., br. 487 || REGIONALNI TJEDNIK

Dragom suprugu i tati

POSLJEDNJI POZDRAV

ZAHVALA

ZORANU

povodom smrti našeg voljenog supruga, oca, djeda, brata, šogora i ujaka

ZORANU POTOČNIKU …sav sam od svjetlosti stvoren, ništa se u meni neće ugasiti ni skratiti, samo ću, obično tako, jedne slučajne zore, svom, nekom dalekom suncu, zlatnih se očiju vratiti. I zemlja će me skriti i korov će me skriti, a ja ću, za to vrijeme, negdje visoko letjeti. Noću, kad gledaš u nebo ti namigni meni, to neka bude tajna usprkos danima sivim, kad vidiš neku kometu da nebo zarumeni, upamti, to ja još uvijek letim i eto, živim…

35

BORISA SIMONA

Marija i Ivica

preminulog u 64. godini života.

SJEĆANJE

20. IX. 2002. – 20. IX. 2013. Duboko u nama, u našim mislima, u sjećanju i snovima, živi Tvoj dragi lik.

Najiskrenije zahvaljujemo našoj predivnoj rodbini, prijateljima i znancima koji su nam pomogli u teškim trenucima, izrazili sućut te ga ispratili na vječni počinak. Posebno zahvaljujemo djelatnicima Spinalnog odjela Bolnice Varaždinske Toplice, terapeutu Zvonku. Veliko hvala doktorima Hadžiavdič i Vlahek, našem Petru Oreškoviću, susjedi Treziki, stanarima prvog ulaza Zagrebačke 71 te djelatnicima dm-a.

Supruga i djeca s obiteljima

Obitelj Simon i Karoly

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

voljenom sinu

dragom šogoru i tetku

Tvoji su koraci utihnuli, ali tragovi Tvojeg života i Tvoje ljubavi su posvuda.

ZORANU POTOČNIKU

PETRU HRMANU

19. 8. 1973. – 7. 9. 2013.

Zauvijek ćeš ostati u našim srcima. Počivaj u miru Božjem!

na voljenog supruga, tatu i djeda

IVANA CEGLECA – VANJU

(M. Antić) Tvoji Ema, Petar i Barbara

Hvala svima na izrazima sućuti, položenom cvijeću i svijećama, telegramima te zajedničkom ispraćaju.

*****

Iz srca mi glasak krene, zašto si me tako rano ostavio. Nestao si kao rosa, otišao si kao na put bez povratka. Prestalo je kucati Tvoje veliko plemenito srce. Ponosna sam što sam Te imala, a sada neizmjerno tužna, jer srce je puno bola i tuge. Teško je gledati svijet oko sebe, a Tebe ne vidjeti. Zašto si nestao? Ostavio si svoja dva prekrasna anđela koji Te pogledom traže i čekaju, koje si Ti toliko pazio, mazio i volio. Jako im nedostaješ, a toliko si im potreban. Lako Te je bilo voljeti, teško i bolno izgubiti, a još će biti teže bez Tebe živjeti.

Voli Te Tvoja Marjeta *****

Kaj morem ti nek reč, od sveg Ti srca FALA.

Obitelji Kancijan Stanka, Dinka, Skupnjak Stjepana, Maria, Lazar i Zrinski

Tvoja Rosana *****

Bol nije u riječima već u srcu gdje ćeš vječno ostati voljen, poštovan i nikad zaboravljen…

SJEĆANJE

ŽELJKO JERGAN 21. IX. 2000. – 21. IX. 2013.

Tvoj Miško

Pričamo o Tebi… tad sjećanja krenu i opet smo zajedno bar u jednom trenu.

*****

Najdražem dedici

Tvoji Željkica, Marin, Draženka, majka Ana, punica Marija i ostala rodbina

VOLIM TE Tvoja May

ZAHVALA

TUŽNO SJEĆANJE

povodom smrti voljenog

Voli Te neizmjerno Tvoja tužna mama Milica

DRAGUTINA PERNARA

na naše nezaboravne mame i bake

preminulog 11. 9. 2013. g.

POSLJEDNJI POZDRAV dragom bratu, stricu i šogoru

ZORANU POTOČNIKU Sve bi da’ da si tu, barem jedan tren da vičnost bude, da ti pratim trag u beskraju, sve bi da’ da si tu. Mladen, Renato, Dorotea i Snježana

POSLJEDNJI POZDRAV

u 62. godini života. Najiskrenije zahvaljujemo rođacima, kumovima, prijateljima, susjedima i znancima na izrazima sućuti, položenom cvijeću i svijećama te dostojanstvenom ispraćaju na vječni počinak. Posebno hvala vlč. Josipu Vidoviću na dirljivim riječima utjehe i molitve. Hvala djelatnicima Odjela interne OB Varaždin te DVD-u Jakopovec.

KRISTINU IVANKOVIĆ

NADU BIŠKUP

19. 9. 2012. – 19. 9. 2013.

19. 3. 2013. – 19. 9. 2013.

Zauvijek ste u našim srcima. Vesna, Branko, Mija i Hrvoje

Počivao u miru Božjem. Ožalošćeni: supruga Nevenka, majka Draga, sinovi Nenad i Dalibor te kći Draženka s obiteljima, unučad Maksimilijan, Martin, Dorja i ostala tugujuća rodbina

SJEĆANJE

VLADO BUKAL hrvatski branitelj

dragom nećaku

15. IX. 1995. – 15. IX. 2013.

POSLJEDNJI POZDRAV

ZORANU

dragom suprugu, ocu i tastu

Ujak Dragan i ujna Mira s obitelji

ANDRIJI CARU

*****

† 12. 9. 2013.

POSLJEDNJI POZDRAV

Prošlo je 18 godina brzog rastanka s Tobom. Na Tvome grobu ne miriše cvijeće, jer Tebe nema više, ali Ti si uvijek u našim srcima, mislima i molitvama. Tvoji najmiliji

„Ma kako uzdiglo se srce, Klonuti mora, mora pasti Sudbino, prije no mi klone, O daj mu još jedanput cvasti!...“

dragom kumu

ZORANU

SJEĆANJE na dragog

(D. Cesarić)

Od Denisa

POSLJEDNJI POZDRAV našem

ZORANU POTOČNIKU Hvala Ti za sve trenutke provedene s Tobom. Fališ nam!

VLADU BUKALA

S ljubavlju i poštovanjem čuvat ćemo uspomenu na Tebe! Zauvijek ćeš biti u našim srcima i mislima! Neka Te čuvaju anđeli…

Neće Te izbrisati vrijeme, ni sakriti tama, uvijek ćeš biti u mislima s nama.

Tvoji: supruga Evica, sin Branko, kći Zvijezdana i zet Nenad

Brat Ivica, šogorica Danijela, nećaci Mihael i Marsel

Tast Josip, punica Ljubica, šogor Riki i Lucija

15. 9. 1995. – 15. 9. 2013.

SJEĆANJE

SJEĆANJE

POSLJEDNJI POZDRAV dragom prijatelju

ZORANU POTOČNIKU Napustio si nas iznenada i prerano, ali jedan si od onih koje je nemoguće zaboraviti. Uvijek ćeš biti u našim mislima i srcima. Tvoji prijatelji iz 8. d

ALEKSA MAJCEN

PAULA ROJC

17. 9. 2000. – 17. 9. 2013.

19. 9. 2004. – 19. 9. 2013.

Vječno ćete živjeti u našim srcima i mislima. Vaši najmiliji

ANTONIJA PLANTAK

IVAN PLANTAK

2003. – 2013.

1989. – 2013.

Hvala svima koji posjećuju vaš grob. Obitelj Čiček, Plantak i Rihtarić


36

ZAHVALE I SJEĆANJA SJEĆANJE

REGIONALNI TJEDNIK || 17. rujna 2013., br. 487

SJEĆANJE

ZAHVALA

8. 9. 2009. – 8. 9. 2013.

DRAGUTIN ŠEMIGA

povodom smrti našeg voljenog

U tišini vječnog mira neka Te prate naše misli i sjećanja.

22. 9. 2006. – 22. 9. 2013.

MARTINA BLAŽIJA

Obitelj

S ljubavlju i poštovanjem,

preminulog 7. 9. 2013. u 64. godini.

BARICA TOPOLOVEC

SJEĆANJE

Obitelj Šemiga

na

VLADIMIRA BLAŽIJA 23. 9. 2010. – 23. 9. 2013. S ljubavlju i poštovanjem čuvamo uspomenu na Tebe. Tvoja obitelj

SJEĆANJE

FRANJO PLANTIĆ 19. 9. 2011. – 19. 9. 2013. Ljubav i sjećanje na Tebe ostat će vječno. Kći Verica, zet Franjo, unuke Jelena i Marija

SJEĆANJE

BOGUMIL IPŠA 2002. – 2013. S ljubavlju i poštovanjem čuvamo Te u srcu. Tvoja obitelj

Svima od srca hvala. Ožalošćeni supruga, sinovi s obiteljima te ostala tugujuća rodbina

SJEĆANJE

FRANJO PLANTIĆ 19. 9. 2011. – 19. 9. 2013. Vrijeme prolazi, a sjećanja i ljubav ostaju. Sin Stanislav, snaha Pavlica i unuka Petra

SJEĆANJE

ZVONIMIR HABEK

Dirnuti pažnjom ukazanom u trenucima boli i tuge najiskrenije zahvaljujemo svim rođacima, prijateljima, susjedima i kolegama na izrazima sućuti i utjehe, položenim vijencima, cvijeću i upućenim telegramima. Posebno zahvaljujemo HŽ-u Varaždin i gospodinu Kozjaku na dirljivom oproštaju. Hvala osoblju Intenzive internog odjela OB Varaždin, dr. Antončiću, dr. Slunjskom, dr. Topolnjak i našoj dragoj sestri Marini iz ambulante Sveti Ilija. Zahvaljujemo velečasnom Fereku, policijskom kapelanu Horvatu, župnom zboru župe Sveti Ilija i obiteljima Plavec-Fiket.

SJEĆANJE

TUŽNO SJEĆANJE na voljenu

BOSILJKU BENČIĆ 16. 9. 2006. – 16. 9. 2013. Ljubav i sjećanje na Tebe ostat će vječno. Tvoji najmiliji

15. IX. 2001. – 15. IX. 2013. Kad suza na obraz padne i niz lice krene, rukom ću je zaustaviti, ali ne i uspomene.

Zauvijek ćeš ostati u našim srcima i mislima.

JURAJ POZDER

Supruga Dragica i djeca

Kći Fanika, zet Josip, unuci i praunuci

18. IX. 2001. – 18. IX. 2013.

FRANJO PLANTIĆ 19. 9. 2011. – 19. 9. 2013.

SJEĆANJE

U molitvi i sjećanju s Tobom.

SJEĆANJE

SJEĆANJE

MILICA BEK

FRANJO PLANTIĆ

13. 9. 2010. – 13. 9. 2013. Uvijek si s nama u našim srcima i mislima. Tvoji najmiliji

S ljubavlju i ponosom čuvamo uspomenu na Tebe. Unuka Huanita, Tomica, praunuke Patricija i Samantha

SJEĆANJE

SJEĆANJE

na voljenog

MARIJA BANIČEK

STJEPANA HORVATIĆA 15. IX. 1991. – 15. IX. 2013.

22. 9. 2007. – 22. 9. 2013.

Godine prolaze, tuga i bol ostaju.

S ljubavlju i poštovanjem čuvamo uspomenu na Tebe.

Tvoja obitelj

Tvoji najmiliji

SJEĆANJE

SJEĆANJE

na voljenu nam

ZVONKO KURTANJEK

JASMINU JURJEVIĆ

22. 9. 1993. – 22. 9. 2013.

rođ. GLAVICA

20. IX. 2009. - 20. IX. 2013. U srcu tuga, na grobu tišina, u našem domu velika praznina. Teško je bol u duši kriti, u srcu plakati, a nasmijan biti. Mama Gordana, poočim Dražen, braća Mario i Marko, sestre Ana-Maria i Marina, šogor Tomislav te mala Senna

SJEĆANJE

VJEKOSLAV HOSNI 17. IX. 2003. – 17. IX. 2013. S ljubavlju i tugom čuvamo uspomenu na Tebe. Tvoji najmiliji

U mislima i molitvama čuvamo uspomenu na Tebe. Supruga, kći i sin s obiteljima

IVAN KANIŽIĆ 21. 9. 1991. – 21. 9. 2013. Sjećanje na Tebe bolno je, vrijeme koje prolazi tužno je, život bez Tebe težak je, al’ ljubav prema Tebi vječna je. Tvoji: Ivana, Hrvoje i Mirjana

MARIJAN SABOLIĆ

Tvoji najmiliji

Čuvamo Te u našim srcima i mislima.

JOSIP DUBRAVEC S ljubavlju i poštovanjem čuvamo uspomenu na Tebe. Supruga Jagica i djeca s obiteljima

Iskreno zahvaljujemo rođacima, kumovima, prijateljima, susjedima, poslovnim partnerima i znancima na izrazima sućuti u najtežim trenucima te ispraćaju na vječni počinak. Posebno zahvaljujemo dr. Danici Trubelja Koren na nesebičnoj brizi i pomoći. Tugujući: supruga Ana, sin Zlatko, kćeri Antonija i Katica, snaha Dubravka, zet Damir, unučad Tihana, Alen, Ivan, Antonijo, Tea, Ines i Vito te ostala rodbina

BOLNO SJEĆANJE na voljenog

STJEPANA PETAKA 18. 9. 2009. – 18. 9. 2013. U mislima i srcima čuvamo uspomenu na Tebe.

SJEĆANJE

ZORAN KUKEC 20. IX. 2001. – 20. IX. 2013. Prolazi vrijeme, ali tugu ne briše, što dalje teče, boli sve više. S ljubavlju,

TUŽNO SJEĆANJE

KARMEN TOMIŠA

20. 9. 2007. – 20. 9. 2013.

FRANJE DVORSKOG preminulog 3. 9. 2013. godine u 83. godini.

mama i tata

17. 9. 1993. – 17. 9. 2013.

SJEĆANJE

povodom smrti našeg dragog supruga, oca, djeda, svekra i tasta

Tvoji najmiliji

S ljubavlju, tugom i poštovanjem čuvamo Te u našim srcima.

Suprug i djeca s obiteljima

ZAHVALA

TUŽNO SJEĆANJE

SJEĆANJE 21. 9. 1996. – 21. 9. 2013.

Tvoji najmiliji

SJEĆANJE

ZVONIMIR TRUPKOVIĆ 17. 9. 2012. – 17. 9. 2013. Po dobroti ćemo Te pamtiti, u srcu vječno čuvati i s ponosom spominjati. Tvoji Kekec, Nonek, Karmen, unuci, praunuci, snahe i zet

SJEĆANJE na dragog brata

VLADIMIRA RUŠECA (ĐIĐIJA) 19. 9. 2011. – 19. 9. 2013. Godine prolaze, a sjećanje na Tebe ostaje. Brat Božidar i Cilika

TUŽNO SJEĆANJE

VJEKOSLAV LACKO 16. 9. 2007. – 16. 9. 2013. U našim srcima si voljen, u mislima i molitvama nezaboravljen. Supruga, sin i kći s obiteljima


ZAHVALE I SJEĆANJA

17. rujna 2013., br. 487 || REGIONALNI TJEDNIK

SJEĆANJE

ZAHVALA

ZAHVALA

povodom smrti dragog supruga, oca, djeda, pradjeda i prapradjeda

povodom smrti voljenog oca

Vrijeme prolazi, a sjećanja ostaju.

PETRA POCEDULIĆA

Supruga Marija

preminulog 6. 9. 2013. u 88. g. života.

preminulog 9. 9. 2013. g., nakon kratke i teške bolesti u 71. god. života.

na

IVANA FLEGARA 18. 9. 1995. – 18. 9. 2013.

ZVONKO GAJSKI

Veliko hvala svima na dostojanstvenom ispraćaju dragog nam pokojnika te na položenom cvijeću i svijećama. Posebno hvala župniku Karlu Koračeviću na dirljivim riječima utjehe.

21. 9. 2003. – 21. 9. 2013.

Ožalošćena obitelj

SJEĆANJE

Zauvijek ćeš ostati u našim srcima i mislima. Tvoja obitelj

SJEĆANJE na našu dragu

VESNU ZRINJSKI 20. 9. 2009. – 20. 9. 2013. S ljubavlju i tugom čuvamo uspomenu na Tebe, jer bez Tebe više ništa nije isto. Tvoji najmiliji

SJEĆANJE

MILKA VEČERIĆ

ZAHVALA povodom smrti našeg dragog brata, strica i ujaka

IVANA CEPANCA preminulog 11. 9. 2013. g. Najiskrenije zahvaljujemo rođacima, prijateljima, susjedima, doktorici Vidak, sestri Verici, velečasnom Jadranku na izrazima sućuti, položenim vijencima te dostojnom ispraćaju na vječni počinak.

povodom smrti našeg dragog oca, djeda, pradjeda, svekra i brata

SJEĆANJE

ĐURE GOLUBA

IVAN JEREC

preminulog 4. 9. 2013. g. u 73. g. života.

SJEĆANJE

Otišao je tiho, dostojanstveno, baš kao što je i živio. Iskreno zahvaljujemo rodbini, prijateljima, znancima, susjedima na izrazima sućuti, cvijeću i svijećama, koji su bili uz nas u tužnim trenucima i zajedno s nama ispratili našeg dragog pokojnika. Veliko hvala kapelanu Igoru na molitvama i riječima utjehe.

na našu dragu

Tugujuća obitelj

MARJANU ŠMIDLEHNER

*****

20. 9. 2010. – 20. 9. 2013. Vrijeme koje prolazi tužno je, sjećanje na Tebe bolno je, ali ljubav prema Tebi vječna je. Tvoji: roditelji Špiranec, sin Vedran s obitelji, kći Vlatka s obitelji

SJEĆANJE

POSLJEDNJI POZDRAV mom dragom ocu

ĐURI GOLUBU Nije sve mrtvo što zemlja pokriva, niti je zaboravljeno tko u njoj počiva. S ljubavlju i poštovanjem čuvat ću uspomenu na Tebe. Tvoja kći Božena i zet Franjo

na voljene roditelje i brata

*****

POSLJEDNJI POZDRAV dragom djedu i pradjedu

ĐURI GOLUBU GABRIJELA

BARBARU

STJEPANA

1990. – 2013.

1987. – 2013.

1989. - 2013.

KLEPAČ Otišli ste sve troje tako iznenada i brzo. Bol nije u riječima, već u srcu gdje ćete vječno ostati voljeni, poštovani i nikad zaboravljeni. Vaše kćeri i sestre: Marija, Katarina, Dragica i Emica

SJEĆANJE

GABRIJEL VIDAČIĆ 18. 9. 2012. – 18. 9. 2013. Zauvijek u našim mislima i sjećanju.

POSLJEDNJI POZDRAV dragom bratu i ujaku

SLAVKU KOZULIĆU 25. 5. 1943. – 9. 9. 2013. Spavaj, mirno spavaj, bez boli i bez muke, Preda mnom će uvijek biti Tvoje lice milo što je tešku tugu u srcu krilo. Za svaki Tvoj osmijeh i dragu riječ još jednom od srca hvala. Tvoja sestra Anđela i nećakinja Zdenka sa suprugom Mijom *****

dragom uji

Vesna, Dražen i Marko

Obitelj Juranko i Njegovec

Tugujući sin Milorad

Ožalošćeni: sestra Slava, šogor Josip, nećaci Boris, Spomenka, Ilija, Vesna, Monika

ZAHVALA

19. 9. 2011. – 19. 9. 2013.

Dirnut pažnjom i izrazima sućuti te riječima utjehe najiskrenije zahvaljujem rodbini, prijateljima i susjedima što su bili uz mene u najtežim trenucima.

POSLJEDNJI POZDRAV

Nad grobom Tvojim tiho se molimo, u srcima Te čuvamo i beskrajno volimo.

Čuvamo Te u našim srcima, molitvama u sjećanju.

SLAVKA KOZULIĆA

Svima hvala.

17. 9. 2012. – 17. 9. 2013.

Pružio si nam mnogo toga, sve što si mogao od srca svoga. Bio si najbolji i bolji od toga, uvijek si molio svog dragog Boga.

37

SLAVKU KOZULIĆU S ljubavlju i poštovanjem čuvat ćemo u našim srcima nježnu uspomenu na Tebe. Jelena i Božidar sa svojim obiteljima

SJEĆANJE

JOSIP STRELEC 18. 9. 2012. – 18. 9. 2013. Prolaze tužni dani, mjeseci, a prošla je i godina otkad si na dalek put morao otići, al’ jednog dana pronaći ću i ja taj put pa ćemo biti opet zajedno. Supruga Slavica *****

Bio si marljiv, iskren i uvijek nasmijan. Svima si nam bio vrlo drag. Zašto, zašto, naš tata, si otišao? Tako si bio mlad. Kćeri Petra i Sandra, sin Tomislav, zet Marko

POSLJEDNJI POZDRAV našoj dragoj mami, sestri, baki, svekrvi i punici

DRAGICI ČEŠLJAŠ 2. 11. 1936. – 10. 9. 2013. Tvoj lik i Tvoja dobrota ostat će s nama do kraja života. S ljubavlju i poštovanjem čuvamo uspomenu na Tebe. Tvoji najmiliji: kći Sanja, sinovi Branko i Žarko, sestra Ružica, unuci Bruno, Patrik, Tea i Lara, snaha Alica i zet Marijan

Tvoja unuka Renata, suprug Milivoj, praunučad Mischela, Patrik i Božena

ZAHVALA

*****

povodom smrti našeg dragog supruga, oca, djeda, tasta i brata

POSLJEDNJI POZDRAV dragom djedu i pradjedu

ĐURI GOLUBU Nije teška suza što iz oka teče, već je teška tuga što u srcu peče. Tvoj unuk Slobodan, supruga Ivana, praunučad Viktorija, Nikola, Jan, Tin, Lukas i Jana

ANDRIJE BUBNJARA preminulog 13. 9. 2013. godine u 62. g. Najiskrenije zahvaljujemo svima koji su nam izrazili sućut u najtežim trenucima i okitili odar cvijećem te ga ispratili na vječni počinak. Ožalošćeni: supruga Rozika, djeca s obitelji te brat i sestra

Kći Štefanija s obitelji

U SPOMEN

SJEĆANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

voljenom tati, djedu i svekru

IVI JANIČARU

VILIMU LESIČARU

21. 9. 2010. – 21. 9. 2013.

Tvoja duša mirno spi, sve dok nas ima, živjet ćeš i Ti.

18. 9. 1988. – 18. 9. 2013. Ni 25 prošlih godina, ni život koji teče, sjećanje na Tebe izbrisati neće.

Godine prolaze, sjećanje na Tebe ostaje.

Obitelj Kišić

Tvoji najmiliji

ZDENKO MARTAN

Brat Antun, šogorica Vera, nećakinja Danijela s obitelji


38

S RAZNIH STRANA

VAŠE LJETNE FOTKE Biograd

REGIONALNI TJEDNIK || 17. rujna 2013., br. 487

s raznih strana www.regionalni.com Zovite nas na 042/290-777

MUGI: Prva izlaže Martina Stipan (16) MUGI (Mladi u Galeriji izlažu) je natječaj za mlade neafirmirane dvodimenzionalne umjetnike regionalnoga karaktera koji organizira udruga Filmsko-kreativni studio VANIMA u suradnji s Gradom Varaždinom, Galerijskim centrom Varaždin i Muzejom suvremene umjetnosti Zagreb. Natječajem se željelo potaknuti da mladi izađu

iz ladice, a najbolji radovi da se izlože. Stručni sud u sastavu Darko Sačić, Ivan Mesek i Nada Beroš donio je odluku o održavanju četiri izložbe, a prva se otvara ovog četvrtka, 19. rujna, u 18 sati u predvorju kina Galerija. Izlaže šesnaestogodišnja Martina Stipan, koja je odabrala temu plakat za SF film i tehniku Photoshopa.

NE PROPUSTITE Od petka do nedjelje u Vidovcu 16. po redu “Zeljarijada”

Novalja

Sarma od 4 tone!

 Osim sarme, posjetitelji će moći kušati brojna jela od izvornog vidovečkog zelja, a na ražnju će se vrtjeti - vol

Piše: VESNA MARGETIĆ-SLATKI vmargetic@regionalni.com

Turanj

Sarma duža od 1.000 metara i teška oko četiri tone, jela od zelja, vol na ražnju, stari zanati, folklor i večernje veselice – sve to očekuje posjetitelje 16. po redu “Zeljarijade” u Vidovcu. Počinje ovog petka, 20. rujna, i završava u nedjelju 22. rujna.

Entuzijasti

Šaljite nam fotografije! Bilo da se kupate u moru ili kod kuće brčkate u lavoru, podijelite s nama doživljaje s ljetovanja. Svoje ljetne fotografije šaljite nam na e-mail urednistvo@regionalni.com

- Pozivamo posjetitelje u Vidovec, jer ih tijekom tri dana očekuje bogat gastronomski i kulturno-umjetnički program. Nije bilo lako organizirati “Zeljarijadu”, ali velike zasluge za to pripadaju vidovečkim entuzijastima koji su privukli brojne sponzore. Na tome im zahvaljujem - istaknuo je u petak načelnik Općine Vidovec Bruno Hranić. Već tradicionalno glavna atrakcija je megasarma koju

Zdravko Cafuk: Ne znam kako dugo već doniram zelje. Počeo sam iz inata zbog hibrida će ove godine pripremati 30-ak kuhara pod vodstvom Damira Crlenog, predsjednika Udruge kuhara Varaždinske županije. - Prije 16 godina u Vidovcu su četiri kuhara pripremala sarmu dugačku 240 metara. Ove godine ćemo pripremati sarmu dužu od 1.000 metara, tešku oko četiri tone. Profesionalnim kuharima pridružit će se učenici završnih razreda koji se u Gospodarskoj školi Varaždin i Srednjoj školi “Arboretum Opeka” Vinica školuju za kuhare. Zahvaljujem školama na suradnji – rekao je Crleni. Najvažniji sastojak sarme – zelje – donirali su Zdravko i Marija Cafuk, četvrta generacija u obitelji koja se bavi proizvodnjom zelja. - Ne znam ni sam koja je godina kako doniram zelje. Iz inata sam rekao da ću to učiniti, jer se na prvih nekoliko “Zeljarijada” sarma pripremala iz nekakvih hibrida

Uvijek zabavne “Zeljarske igre” ove godine počinju u subotu u 10.30 sati

Zelje s posebnim genima Zeljarijadu, manifestaciju posvećenu zelju, baš kao i proizvodnju zelja svesrdno podržava Varaždinska županija. - Varaždinsko zelje je iznimno važno za naš kraj. U lipnju smo u Bruxellesu predali zahtjev za registraciju oznake izvornosti na razini Europske unije. Varaždinsko zelje je uz istarski pršut jedini proizvod za koji je to zatraženo – istaknuo je Dragutin Vincek, pročelnik za poljoprivredu u petak. Ujedno je otkrio da nastavljaju s istraživanjima genetske raznolikosti zelja, a već su prvi rezultati pokazali da se vidovečko zelje po genetskoj strukturi razlikuje od svih drugih vrsta.

Prva megasarma bila je duga svega 240 metara

iz drugih dijelova Hrvatske, a i inozemstva – otkrio je Zdravko Cafuk.

Što nas čeka?

Osim u subotu poslije 15 sati, sarmu možete probati i prvog dana, u petak, jer će od podneva “malu sarmu” pripremati učenici OŠ Vidovec. Od 20 sati počinje zabavni program uz tamburaški sastav Carevi i makedonski orkestar Miška Krstevskog. U subotu će u 10.30 početi “Zeljarske igre”, a u 13 sati će biti degustacija jela od zelja iz kotlića, dok će od 15 sati biti rezanje i podjela megasarme. U 15.30 sati bit će proglašen najbolji vidovečki gibanek, u 19 sati počinje “Zeljarska noć” uz nagrade igre i nastup grupe Romansa, Activ banda i mladog Tomislava Prihera, ali i goste iznenađenja. U nedjelju u 8 sati počinje Sajam starih zanata, a u 9.30 sati mimohod KUD-ova i konjskih zaprega od OŠ u Nedeljancu do crkve u Vidovcu. Međunarodni folklorni festival na rasporedu je od 15 sati. “Zeljarijada” će završiti veselicom uz Gloria band i makedonski orkestar Miška Krstevskog. Svi programi “Zeljarijade”, koju organizira KUD Vidovec, odvijaju se na depou kod benzinske postaje pod šatorima.


Vodič

17. rujna 2013., br. 487 || REGIONALNI TJEDNIK

39

PROGNOZA VREMENA ZA SLJEDEĆIH 7 DANA

Najgore će biti u utorak uz kišu, vjetar i zahlađenje. Moguća je obilnija kiša, možda i preko 15 ili 20 L/m2. Osjetno će zahladiti pa uz oblake, kišu i jak sjeverni vjetar treba računati na dnevnu temperaturu samo između 10 i 14 °C. Praktički za jaknu! Do večeri očekujemo djelomično razvedravanje pa možda prije zalaska vidimo čak i malo sunca. Međutim, čini se samo na jedan dan pa bi u srijedu opet moglo biti bolje vrijeme. Novo pogoršanje vremena očekuje se u četvrtak. Malo ljepše vrijeme možemo očekivati za vikend. To bi bilo itekako poželjno da omogući radove i boravak na otvorenom. Bit će više sunca i topline. Jedino će noći i jutra biti svježi, a vjerojatno i magloviti. U ovom trenutku se sigurnija čini subota kad kiše neće biti, dok u nedjelju nije isključeno malo slabe kiše, osobito krajem dana. To bi bila najava opet oblačnijeg i malo hladnijeg ponedjeljka kad može biti povremene kiše. Za precizniju vremensku prognozu slobodno nazovite 060-555-555. Cijena 3,49 kn/min iz fiksnih te 4,78 kn/min iz mobilnih mreža. Davatelj usluge: HT d.d., Savska cesta 32, Zagreb, info tel. 0800-1234. (Prognoza izrađena 16. 9.)

VAŠE FOTOGRAFIJE

Svoje fotografije šaljite nam na foto@regionalni.com

Fotografije za fotonatječaj sajma Lov, ribolov, priroda, turizam [Varaždin, 11.-13.X.2013.]

Za najuspješnije – nagrade! Vaše fotografije koje šaljete za istoimenu rubriku postaju dio fotonatječaja sajma Lov, ribolov, priroda, turizam! 7Plus Regionalni tjednik i Vall 042, organizator najveće hrvatske sajamske priredbe posvećene lovu, ribolovu, prirodi i turizmu, nagradit će najbolje fotografije na temu PRIRODA, odnosno ČOVJEK I PRIRODA, koje stignu na našu e-mail adresu foto@regionalni.com.

Natječaj traje do 25. rujna. Deset najuspjelijih fotografija po izboru zajedničkog stručnog suda bit će opremljeno i izloženo tijekom 18. sajma Lov, ribolov, priroda, turizam koji će se održati od 11. do 13. listopada. Osim priznanja, za najbolje fotografije osigurane su i novčane nagrade: za 1. mjesto 750 kn, 2. mjesto 500 kn, 3. mjesto 350 kn te 4. i 5. mjesto po 250 kn. Stoga, krenite u prirodu, ali ne zaboravite i fotoaparate!

rođeni: DJEVOJČICE: Emanuela Horvat, Tara Uršić, Rebeka Vuković, Eva Vidrač, Patricia Juriša, Lukrecija Hadrović, Lana Videc, Petra Zidarić, Mia Marenčić i Nesa Papec. DJEČACI: Damjan Huzjak, Valentino Pintarić, Leon Deduš, Alan Flojhar, Luka Popović, Roko Hudoletnjak, Leo Bužić, Karlo Magašić, Luka Lajnvaš, Mark Žulić, Petar Kaniški, Lovro Osredek, Matija Flegar, Tin Pintarić, Vito Deban, Lovro Đuras, Roko Balić i Mateo Mlakar.

UMRLI: Vjekoslava Štimac (82), Simon Boris (63), Dragica Češljaš (76), Dubravka Rijavec (71), Andrija Car (78), Štefanija Dreifeld Zimić (64), Tomo Kralj (74), Ljubica Jedvaj (62), Anđela Sudec (85), Milica Vidović (90) i Stjepan Hokman (82).

VJENČANI: Sanja Slunjski i Marko Drobac, Lucija Jezidžić i Marijo Budinski, Melita Kocijan i Nikola Filipović, Iva Levak i Zdravko Mikac, Suzana Turkalj i Marko Njegovec, Maja Vacenovski i Matija Novak, Nikolina Čus i Daniel Pijaca, Gordana Vugrinec i Mario Sakač, Romana Kundija i Dejan Strmečki, Jelena Juran i Marko Šegula, Marina Mavriček i Nikola Špicer te Janja Vlahek i Branislav Toplak.

Pravila za slanje fotografija - Svatko smije poslati do dvije fotografije tjedno. Fotografije moraju biti snimljene digitalnim fotoaparatom, kompaktnim ili DSLR-om i horizontalne orijentacije. U natječaj ne ulaze fotografije koje su mutne, pretamne ili na bilo koji drugi način loše kvalitete. Veličina fotografija mora biti od 1600 piksela do 3000 piksela po dužoj strani i veličina datoteke ne smije prelaziti 2 MB. Sve pristigle fotografije koje ne zadovoljavaju navedene uvjete nećemo objaviti.

Izgubljeni smo!

Mirko Svetec

TJEDNI VODIČ VARAŽDIN KAZALIŠTE 18. rujna (srijeda) • Ruke po ranku u 20.00 h (Scena Zvonimir Rogoz) 22. rujna (nedjelja) VARAŽDINSKE BAROKNE VEČERI • Edin Karamazov, lutnja u 21.00 h (Velika koncertna dvorana varaždinskog kazališta)

KNJIŽNICA Odjel za odrasle (Trg slobode 8a) i Odjel za djecu (vila Bedeković, A. Cesarca 10) PON – PET 7.30 – 19.30 h SUB 7.30 – 13.00 h Odjel za mlade, Odjel strane literature (vila Bedeković, A. Cesarca 10) Ogranak Banfica (N. Tesle 20) PON, UTO, SRI 13.30 – 19.30 h ČET, PET 7.30 – 15.00 h SUB 7.30 – 13.00 h

MUZEJI

tvoreno

Stari grad UTO-PET 9.00 – 17.00 h SUB, NED 9.00 – 13.00 h Ponedjeljkom i blagdanom zatvoreno

GALERIJE

Palača Sermage Stalni postav – Galerija starih i novih majstora UTO-PET 9.00 – 17.00 h SUB, NED 9.00 – 13.00 h Ponedjeljkom i blagdanom zatvoreno Palača Herzer • Prostori čuda (skulpture, crteži, prostorne instalacije), izložba Petra Popijača (otvorena do 6. listopada) Stalni postav – Svijet kukaca UTO – PET 9.00 – 17.00 h SUB, NED 9.00 – 13.00 h Ponedjeljkom i blagdanom za-

Galerijski centar Varaždin Stalni postav – Zbirka Miljenka Stančića UTO-NED 10.00 – 13.00 h i 17.00 – 20.00 h Ponedjeljkom i blagdanom zatvoreno Galerija K 10 Varaždin • KERAMEIKONOVA zbirka suvremene svjetske keramike UTO, SRI I PET 18.00 – 20.00 h ČET, SUB I NED 11.00 – 13.00 h Ponedjeljkom i praznikom Galerija K10 je zatvorena; organizirane grupe mogu dogovor iti svoj posjet izvan radnog vremena na broj 091/1744-000

KINO GALERIJA 20. rujna (petak) • Doula (projekcija filma i razgovor) u 18.30 h

21. i 22. rujna (subota i nedjelja) • Carstvo velikog Oza u 18.00 h

Nađena su dva psića, mužjak (slijeva) i ženka (zdesna). Stari su oko godinu i pol, srednjeg rasta, socijalizirani i dobroćudni. Nađeni su kako zajedno lutaju, bliski su i vjerujemo da su zajedno pobjegli i izgubili se. Molimo vlasnika ili sve informacije o vlasniku javite u udrugu Spas kako bi zajedno našli put kući. Udruga Spas 042/330-004

IMPRESSUM UPRAVA Zdenka Jagić Ivica Kruhoberec Vesna Margetić-Slatki

ČAKOVEC CENTAR ZA KULTURU 17. rujna (utorak) • Gru na supertajnom zadatku u 16.45 h • One direction: This is us 3D u 18.45 h • Mala Pula – izbor filmova u 20.45 h 19. rujna (četvrtak) • Maja Vrban, otvorenje izložbe u 19.30 h (izložbeni prostor CZK)

IZDAVAČ Regionalni tjednik d.o.o. Augusta Šenoe 10 42000 Varaždin

LEKTORICA Isidora Vujošević isidora@regionalni.com

FOTOREPORTERI Siniša Sović GLAVNI UREDNIK Oliver Knolmajer Ivica Kruhoberec ikruhoberec@regionalni.com Ivan Agnezović foto@regionalni.com Zamjenik GRAFIČKA REDAKCIJA GlAVNOG UREDNIKA Vlatka Lešić Vesna Margetić-Slatki vlatka@regionalni.com vmargetic@regionalni.com Mirta Brozičević mirta@regionalni.com POMOĆNIK Maja Denac GLAVNOG UREDNIKA maja@regionalni.com Irena Harači Pintarić iharaci@regionalni.com PRODAJA: Zdenka Jagić NOVINARI voditeljica prodaje Tihana Drumev zjagic@regionalni.com tihana@regionalni.com marketing@regionalni.com Višnja Gotal Tel. 042/290-778 visnja@regionalni.com Mira Ljubić mljubic@regionalni.com SURADNICI Tel. 042/290-775 Damir Ivančić MALI OGLASI: Gordana Igrec malioglasi@regionalni.com Denis Peričić Tel. 042/290-774 Ljiljana Risek Fax 042/290-789

REDAKCIJA: Tel. 042/290-777 Fax 042/290-789

Prijamna mjesta za male oglase, zahvale i sjećanja: VARAŽDIN 7Plus Regionalni tjednik Augusta Šenoe 1o pon: 8 - 12 uto: 8-13 sri - pet: 8 - 16 IANA Kapucinski trg 5 (ulaz iz Blažekove ul.) pon - pet: 8 - 20 h subotom: 8 - 13 h NOVI MAROF Benjak Remetinec 290 pon - pet: 7,30 - 15 h subotom: 7,30 - 12 h LUDBREG AROMAMEDIA d. o. o. Petra Zrinskog 7 pon - pet: 14 - 19 h info: 091 92 99 329 IVANEC Poljodom Gospodarska 2


40

ZADNJA

REGIONALNI TJEDNIK || 17. rujna 2013., br. 487

TRASH FILM FESTIVAL Završeno osmo izdanje u znaku znanstvene fantastike

Dvije motorke za rat vrata i prozora  U kinu Galerija odvrtjela su se 23 filma, a Kapucinski trg odzvanjao je dobrom glazbom Piše: TIHANA DRUMEV tihana@regionalni.com

Utrka za zlatnim motorkoma je završila. Osmi Trash film festival u SF stilu nije bio tako lažno glamurozan kao što smo navikli, ali i njegovo recesijsko izdanje bilo je i više nego zabavno. U kinu Galerija u petak i subotu odvrtjela su se 23 filma iz Hrvatske, Srbije, Španjolske, SAD-a, Njemačke, Slovenije i Poljske u četiri žanra – SF, akcija, borilački i horor. Najviše motorki otići će poštom i to u Poljsku, autoru filma Itihasa (akcija), u Španjolsku za horor Horizonte, dok motorka za borilački ostaje u Hrvatskoj – dobio ju je autor filma Čik Boris protiv mučke đubradi.

Svečanost uz 22. rujna

Polaganjem vijenaca i prigodnom svečanošću kod Križa zahvalnosti uz crkvu svetog Nikole na varaždinskom Trgu slobode, ove nedjelje, 22. rujna, bit će obilježena 22. obljetnica oslobođenja grada Varaždina od JNA. Nakon prigodnih govora gradskih i županijskih predstavnika, predsjednika Kriznog štaba Čedomila Cesarca i zapovjednika

Filmaš iz Subotice Andrej Boka osvojio je dvije zlatne motorke

Popis stanovništva u BiH animatorima, montažerima i članovima Narodnog kazališta u Subotici – rekao je Boka. On je jedan od rijetkih autora koji je stigao na festival, a nije krio svoje oduševljenje gostoprimstvom. - Svi su me super primili i atmosfera je odlična. Doći ću opet - poručuje.

Tri godine rada

No autor najboljeg filma u SF kategoriji, filma koji

Peppersi iz Brazila mlađa su verzija originalnog benda je publika nagradila još jednom motorkom i filma koji je žiri proglasio najboljim na festivalu – primio je nagradu „kak spada“ u kinu Galerija. Mladi filmaš Andrej Boka (28) tri godine je radio na 17 minuta dugoj priči o sukobu prozora i vrata “The Tale of the wall habitants”, a svoje dvije motorke ponosno nosi kuću u Suboticu. Nije krio svoje zadovoljstvo. - Jako sam sretan. Dugo smo se mučili s ograničenim sredst v ima i zahvaljujem svim kolegama

Peppersi iz Brazila

“Treš” bez lažnog glamura

Još privlačniji Anthony - ali kopija :)

LUMINI “Lumini fashion & fun show” 28. rujna

Ove subote dođite na casting!

Lumini poziva sve klince i klinceze u dobi od 4 do 14 godina da ove subote, 21. rujna, dođu na casting za modni spektakl “Lumini fashion & fun show”. Istog dana organizirat će se kreativne radionice “mali stilisti” i “mali vizažisti”, radionica izrade nakita kao i mini manekenski tečaj,

kako bi sudionici “Lumini fashion & fun showa” svoj prvi catwalk odvažno napravili poput pravih profesionalaca. Inače, modni spektakl “Lumini fashion & fun show” održava se 28. rujna. U sklopu ovog događanja održat će se modne revije i talent show gdje će

obrane grada pukovnika Ivana Rukljića, glazbeni program izvest će Gradski puhački orkestar Hrvatskih željeznica Varaždin. Na svečanosti kod crkve svetog Nikole okupit će se predstavnici svih varaždinskih udruga proisteklih iz Domovinskog rata. Organizatori proslave pozivaju sve građane da svojim prisustvovanjem uveličaju svečanost.

klinci imati šansu pokazati svoje najbolje talente. Organizatori su za sudionike pripremili i druge modne zanimljivosti: dječji beauty kutak koji uključuje dječje tetovaže i frizure, dok je face painting posebno organiziran od strane dm-a ne samo za male manekene već, nego i ostale posjetitelje ovog modnog spektakla. Svi sudionici dobit će fotografiju s diplomom, a najboljeg u talent showu očekuju vrijedne nagrade koje su pripremili B•Hyper, dm, Zlatne Gorice i Stadium Bowling.

Trešeri nam ove godine nisu u limuzini dovukli neke zaboravljene zvijezde koje bi hoda le cr venim tepihom. Na novom Kapucinskom trgu svirali su varaždinski bendovi, a pojavili su se Red Hot Chilli Peppersi. Ne original već njihov tribute bend iz Brazila koji ne samo da pjeva njihove pjesme već ih imitira u svemu – ponašanju, oblačenju i tetovažama. U svakom slučaju, koncerti na ovom trgu su pun pogodak, a i ona fontana u bojama malo je „treš“.

KARIKATURA

U prostorijama Varaždinske biskupije, Zagrebačka ulica broj 3 ili Cesarčeva ulica broj 8 (nasuprot varaždinskog HNK), u četvrtak 19. rujna s početkom u 18 sati održat će se javna tribina o popisu stanovništva u BiH ove godine. Sudionici tribine su zamjenik predsjednika HDZ-a prof. dr. sc. Drago Prgomet, zamjenik predsjednika

HDZ-a BiH Nikola Lovrinović, član Predsjedništva HDZ-a predsjednik Odbora za Hrvate u BiH Milan Kovač, predsjednik Udruge bosanskih hrvata „Prsten“ Podružnica Varaždin Mario Paurević, predsjednik KUD-a „Napredak“ Varaždin Ivan Bošnjak i predsjednik Udruga regija za jugoistočnu Europu „Sokrat“ Blago Spajić.

O zelenoj gradnji U sklopu Svjetskog tjedna zelene gradnje 20. rujna priređuje se mini simpozij o zelenoj gradnji u Varaždinu na temu „Održivi materijali i resursi“. Skup koji organizira Hrvatski savjet za zelenu gradnju održat će se u dvorani Herzer s početkom u 13 sati. Predsjednik Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju Hrvoje Kvasnička i izvršna

direktorica Snježana Turalija povodom obilježavanja Svjetskog tjedna zelene gradnje u Hrvatskoj, ističu doprinos Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju i gotovo 100 članova iz gospodarskog i institucionalnog sektora u promicanju koncepta zelene gradnje unutar više povezanih strukovnih institucija, ali i opće javnosti u Hrvatskoj.

crta: Željko Pilipović

RT_487  

Regionalni tjednik 487