Page 1

INTERVJU Poznati futurolog Marko Pejnović o budućnosti planeta Zemlje i čovječanstva ALMIRA OSMANOVIĆ - BALERINA

INOVATORSTVO

Opraštam, ali pamtim lažljive i sebične ljude

Je li ambroziji odzvonilo jednom zauvijek

Stranica 43.

Stranice 6.-7.

Stranica 4. - 5.

Tjednik

Regionalni

Plus

Besplatni primjerak

Broj 327 :: 24. kolovoza 2010. :: www.regionalni.com

OTKRIVAMO Što koči bržu obnovu i stavljanje u funkciju dvorca Maruševec

Oko dvorca smrad, pa i muhe zunzare Sadašnja situacija veliki je problem, ističe vlasnik mr. Pongratz-Lippitt

Stranice 12.-13.

TVORNICA MBO

ZDRAVSTVO

Betoniraju se temelji

“Čajankom” su prosvjedovali i naši liječnici

Stranice 2.-3.

Stranica 41.

ČITATELJI ZOVU

Iz Švicarske došli u Poleve baviti se mljekarstvom!

Veliki istraživač Ferdinand Košćak polako se vraća u svoj rodni grad Stranice 26.-27.

Do otrova za samo 30 kuna

Stranica 20.

ŠPANCIRFEST

ZLATNO DOBA

I lijepa riječ za umirovljenike je snažan lijek

Stranica 8.

Prvi vikend oborio baš sve rekorde

Stranice 28.-29.

Truje li netko namjerno pse u naselju Gojanec sredstvom za deratizaciju? Stranica 16.

CRNA KRONIKA

USKOK-u prijavljen i poreznik! Stranica 22.

ISSN 1846-8969

  

t%0;/"+&.0Josip Remenar od čokota izrađuje skulpture Stranica 16.t ;%3"7-+&Snižavanje temperature kod djece: Oprez, voltaren pothlađuje Stranica 40. t 41035Ljetna akademija stolnog tenisa u dvorani Druge gimnazije Varaždin Stranice 36.-37. t 4"47*)453"/" Studentu zrakoplovstva iz Varaždina povelju uručio hrvatski predsjednik Stranica 54. t 16501*4Izrael: Skijanje na Hermonu Stranica 30.


2

Aktualno glavnog urednika

Riječ

Mnogo više od festivala

24. kolovoza 2010.

DOZNAJEMO Betoniraju se temelji pogona tvornice za M

Tvornica MBO

Š

pancirfest. Neki kažu: vrijeme u Varaždinu mjeri se od Špancirfesta do Špancirfesta. Mnogi uzimaju godišnji odmor, vraćaju se s mora radi Festivala uličnih šetača, Željko PAVLEK dogovaraju dnevurednik@regionalni.com ne planove posjeta predstavama, koncertima, uličnim događanjima, kojih je toliki broj da se ponekad običnim posjetiteljima čini i previše. Ali, od viška glava ne boli. posjetitelji? Ovaj vikend njih je ukupno u Varaždinu došlo 90.000, kažu u varaždinskoj Turističkoj zajednici. Svaki od njih sigurno je nešto potrošio, kupio suvenir, poklon, zanimljiv obrtnički predmet ili tek popio kavu, svejedno. Ugostitelji će sigurno imati koristi i dobru zaradu, jer zakon brojaka je ipak neumoljiv. A bude li sve kako je planirano i vremenske prilike povoljne, ovaj će Špancirfest imati najbolju posjećenost do sada. Od malog sajma tradicijskih obrta stasao je u međunarodno poznati multikulturni festival koji je već prepoznatljiv na festivalskoj karti Europe. Za organizatore Špancirfesta i Grad Varaždin to, međutim, znači i nove izazove, jer dosegnute će vrijednosti festivala u ovom recesijskom razdoblju trebati znati održati na sadašnjoj razini kvalitetom programa i pratećih sadržaja. A tu treba postaviti i nedvosmislena pravila igre kako se ne bi pod festivalskim krovom ili pod ugostiteljskim šatorima događalo i ono što u taj festival ne spada, poput turbo derneka i cajki. araždin je ipak grad kulture, a mjesto urbane kulture u tom bi spektru trebalo ostati neupitno.

A

V

Nakon betoniranja temelja, kreće postavljanje ostalih betonskih elemenata budućeg pogona u Brezju

Sadašnji način zbrinjavanja komunalnog otpada na lokaciji u Brezju ozbiljna je ekološka prijetnja, nije trajno rješenje, niti je u skladu s propisima Piše: IVICA KRUHOBEREC ikruhoberec@regionalni.com

VARAŽDIN - Betoniranje temelja tvornice za mehaničkobiološku obradu komunalnog otpada u Brezju, koje se ovih dana završava kako bi se uskoro mogli postaviti ostali betonski elementi, a zatim i oprema, rječito govori da projekt interventnog zbrinjavanja otpada ide dalje.

Nema zapreka

Usprkos nedavnim napisima, u T7 Visu ne vide nikakvih pravno-formalnih ili drugih razloga za zaustavljanje projekta čiji su se obrisi, nakon niza prepreka, počeli napokon nazirati. Stoga bi, kako upozoravaju, njegovim zaustavljanjem svi izgubili, i to ne samo u materijalnom, nego još više u smislu zašti-

te okoliša te zdravlja ljudi, budući da sadašnji način zbrinjavanja varaždinskog komunalnog otpada nije trajno rješenje, niti je u skladu s zakonima. Da je tome tako, rječito govore upozorenja i rješenja nadležnih inspekcijskih službi, ali i drugih institucija, ponajprije Hrvatskih voda. Tako su potonje, prema dokumentima do kojih smo došli, još 17. studenog 2006. godine upozorile da, sukladno Studiji utjecaja na okoliš građevine za obradu i skladištenje baliranog komunalnog i neopasnog proizvodnog otpada u Brezju, plato za privremeno odlaganje baliranog otpada treba napraviti od vodonepropusnih materijala, a „otpadne vode s prostora platoa i prostora hala valja

skupljati u vodonepropusnim sabirnim jamama koje je potrebno redovito prazniti, a sadržaj odvoziti na gradski uređaj za pročišćavanje otpadnih voda“. U studiji, nastaloj 2005. godine, navodi se kako je u skladištu moguće balirani otpad skladištiti do tri godine.

Bale do tri godine!

”Kako je studija rađena

H

rvatske vode su još 17. 11. 2006. upozorile na moguće zagađenje voda u vrijeme kada je na predmetnoj lokaciji postrojenje

za baliranje već radilo, skladištenje od 3 godine predviđeno je kao maksimalno vrijeme zadržavanja bala na predmetnoj lokaciji. Jasno je da bi, ukoliko se bale ne odvoze tijekom 3 godine, ovaj rok prekršio. S obzirom na to da se bale slažu u redove (do 5 redova, prema studiji) najstariji otpad, koji se nalazi u podnožju stogova bala, izložen je najvećem pritisku i nemoguće ga je ukloniti bez prethodnog odvoženja gornjih bala. Prema tome, ukoliko se bale ne počnu uskoro odvoziti s predmetne lokacije, otpad se neće u zadanom roku moći premjestiti na za to primjerenu lokaciju”, upozorili su još prije četiri godine iz Hrvatskih voda. Isto tako zatražile su očitovanje o usklađenosti postu-

OPASNOST Vode u Brezju su već na udaru

Teški metali u podzemlju Balirani otpad u Brezju je, kao što smo pisali, uzvodno u odnosu na crpilište Bartolovec, pa podzemne vode teku prema tom vodocrpilištu koje pokriva glavninu potreba pitke vode Varaždina. Stoga je iznimno važno kakvo je stanje u Brezju. Da su tu prilike daleko od

poželjnih, sugeriraju rezultati ispitivanja koja su lani obavljena na parceli stotinjak metara udaljenoj od buduće tvornice MBO-a. Naime, rezultati analiza HZJZ-a pokazuju da su koncentracije teških metala u podzemnoj vodi daleko iznad dopuštenih!


Aktualno

24. kolovoza 2010.

BO komunalnog otpada

ide dalje

3

Inspekcija zaštite okoliša: Zaprijetili i – zašutjeli! U vezi skladištenja bala područna jedinica Uprave za inspekcijske poslove Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donijela je još u srpnju 2007. rješenje da u roku od tri mjeseca treba iz Brezja ukloniti privremeno skladišteni otpad zbog niza propusta i manjkavosti. Tako je uz ostalo, utvrđeno da nije onemogućen

dotok oborinskih voda, budući da skladište nije zatvoreno niti natkriveno. Podna površina nije nepropusna i otporna na djelovanje otpada koji je samo djelomično smješten na betonsko-asfaltnoj podlozi... Ukoliko se to ne ispravi, zapriječena je kazna, a zatim i odvoženje od strane države. No, ništa se od toga nije dogodilo.

TREBA ZNATI Zašto se ove činjenice prešućuju?

Inspekcija 2007. godine naredila promptno micanje bala u roku 90 dana! Trajnost folije u koje se zamata smeće je dvije godine Balirani otpad skladišti se na otvorenom prostoru, što je protuzakonito Lokacija Brezje spada u vodozaštitno područje, opravdano se sumnja da u balama ima i opasnog otpada što povećava rizike po zdravlje ljudi i okoliš Prolaskom kroz “deponiju Brezje” oborinske vode se zagađuju i na sebe vežu bakterije i ostale patogene elemente Takve oborinske vode zagađuju vodonosni sloj koji je izvor pitke vode, kao i okoliš putem podzemnih voda

OPASNOST OD POŽARA Protupožarni stručnjaci upozoravaju

Bale se mogu same zapaliti! Zagađenje podzemnih voda uslijed nekontrolirane odvodnje oborinskih voda nije jedina opasnost u Brezju. Takav način zbrinjavanja otpada može, uz ostalo, biti i potencijalan uzrok požara velikih razmjera. - Bale smeća mogu se same zapaliti, a opasnost od samozapaljenja ovisi o njihovom sastavu, koliko dugo su na otvorenom i drugim čimbenicima. Ako bala koja sadrži vegetativni, tekstilni materijal, plastika ili kemijski otpad počinje propuštati vlapanja s otpadom na lokaciji Brezje s mjerama zaštite okoliša i planom provedbe mjera iz studije koje se odnose na zaštitu voda, odnosno s vodopravnim uvjetima, kao i projekciju plana odvoženja otpada te ocjenu stanja baliranog otpada s obzirom na vanjske utjecaje, odnosno pucanja bala i pojavu većih količina procjednih voda. Nekoliko mjeseci kasnije, točnije u ožujku 2007. godine, Hrvatske vode očitovale su se i o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja grada Varaždina u dijelu koji se odnosi na gospodarenje otpadom. Naime,

gu, može doći do kemijske ili reakcije mikroorganizama, rasta temperature unutar bala i samozapaljenja - upozoravaju

B

ale su se trebale slagati po 500 komada zajedno

protupožarni stručnjaci. S obzirom na lokaciju, količinu bala i način odlaganja, upitno je kako bi se požar ugasio. - Do lokacije bi trebalo osiu to vrijeme je bila aktualna zamisao Varaždinske županije da se u Motičnjaku izgradi - spalionica smeća! Ističe se nadalje, da se na

p

itanje je zašto je dosad izostala reakcija nadležnih inspekcija?! lokaciji Brezje ne provode mjere zaštite voda propisane provedbenim postupkom procjene utjecaja na okoliš. ”Pitanje je i zašto izostaje reakcija nadležnih inspekcija

gurati više pristupa koji bi mogli podnijeti cisterne, budući da u blizini nema dovoljno hidranata, niti pak u Plitvici ima dovoljno vode za gašenje. Bale bi trebalo slagati po petstotinjak komada zajedno, a oko njih osigurati put širine pet metara, i to sa svih strana. To sada nije slučaj - upozoravaju stručnjaci, dodavši da nadležne inspekcije nisu do sada reagirale jer se baliranje otpada u Brezju zapravo za njih ne postoji jer je ilegalno, budući da nikada nisu zatražene odgovarajuće dozvole! u ovom slučaju i kolika je snaga njihovih rješenja”, navodi se u dopisu Hrvatskih voda koje su upozorile na to da bi u Brezju trebalo postaviti vodonepropusnu podlogu s kontroliranom odvodnjom. Toga, međutim, nema već godinama. Zašto, sada možda i nije najvažnije. Naime, važnije od odgovora na to pitanje je svjesnost da bi eventualno zaustavljanje projekta interventnog zbrinjavanja otpada dovelo do velikih rizika za okoliš i ljude, ukoliko se ne bi istovremeno osiguralo brzo i kvalitetno alternativno rješenje, što je uistinu teško očekivati.

Sve je veća opasnost od stvaranja deponijskih plinova koji nastaju kemijskim, fizikalnim i mikrobiološkim procesima razgrađivanja otpada. Izgledna je mogućnost eksplozija i požara Smrad, odnosno neprijatan miris već je široko zamjetan Zbog raspadanja bala biorazgradivi dio otpada privlači kao hrana razne životnje na deponij. Konzumacijom takvog otpada ptice i glodavci postaju potencijalni prenosnici bolesti te zaraza za životinje i ljude Na ilegalnoj“deponiji” u Brezju trenutno je više od 80 000 tona baliranog smeća

Nakon pet godina na otvorenom, bale se raspadaju, a smeće zagađuje okoliš - dokle?


4

Aktualno

24. kolovoza 2010.

Vrijeme istraga

SEDAM DANA U HRVATSKOJ I SVIJETU

Piše: IVICA KRUHOBEREC ikruhoberec@regionalni.com

17.8.

Nakon što su mediji počeli izvještavati o istrazi protiv Sanadera zbog navodno Kutlinih 800 tisuća DEM-a za kredit u Hypo banci - koje je, po Kajinu, uzrok ostavke bivšeg premijera - to je opovrgnulo Državno odvjetništvo u „Priopćenju radi objektivnog izvješćivanja javnosti“. Zanimljivo, takvu potrebu nema u svim slučajevima. Hrvatsku se pljačkalo za vrijeme HDZ-a, ali je ipak na vlasti, čudi se Delo.

18.8.

Da bi se rasvijetlilo navodno namještanje utakmica, Hrvatski nogometni savez posjetili istražitelji UEFA-e, što pozdravljaju ljubitelji nogometa. Sramota je umrijeti bogat, tvrdi vlasnik dm-a koji je prebacio cjelokupni udio u vlasništvu kompanije dobrotvornom fondu.

19.8.

Nisam dobivao ilegalne uplate, poručuje Sanader iz SAD-a, a navodno odlučio progovoriti i bivši predsjednik Uprave HEP-a protiv kojeg je otvorena još jedna istraga zbog štete od 6 milijuna kuna. Istraga se otvara i protiv bivše glavne haaške tužiteljice Carle del Ponte, Janeza Janše zbog slučaja Patria…

20.8.

Šuker je bankama najbolja mušterija, ustvrdio Friščić upitan za rješenje proračunskog manjka, naglašavajući da svoj doprinos izlasku iz krize trebaju dati i oni koji su imali dobre profite i dobro poslovali. A kako je poslovala Hypo banka, počelo se ispitivati i u Sloveniji te Srbiji.

21.8.

Novac je iz Hrvatske posebnim zrakoplovom stizao u Klagenfurt, a dalje je slan u Lihtenštajn, tvrdi bivši djelatnik Hypo banke s kojom se povezuje Sanader, Jakovčić, Pavić i posebno Zagorec koji je navodno dobio 72 milijuna eura slabo osiguranog kredita. Pred USKOK-om bi se mogao naći novi zastupnik, ovaj put Drmić koji je navodno skupljao novac za suce radi Glavaša.

22.8.

Nakon ukidanja niže stope kriznog poreza, prosječna plaća porasla na 5.415 kuna, odnosno za 138 kuna. A milijuni kuna otišli su iz državnih poduzeća u gotovo nepoznatu Fimi mediju čije je usluge samo MUP platio 26 milijuna kuna.

23.8

Nakon što su se lomila koplja o oporezivanju banaka, rezanju povlastice i slično, vladajuća koalicija postigla načelan dogovor o rebalansu proračuna, ali detalje skriva. Znali smo da je pohlepa loša po moral, ali sada znamo da je loša i za gospodarstvo. Banke se moraju oporezivati, tvrdi sindikalist Ribić, upozoravaju da su u Srbiji kamate osjetno niže.

++

IMPRESSUM IZDAVAČ Plus

7PLUS d.o.o. Ivana Milčetića 13 42000 Varaždin

UPRAVA Siniša Jembrih Željko Pavlek

- Samo špricanje protiv žilave ambrozije ima učinka - kaže Aleksandar

Stefanović

OTKRIĆA Aleksandar Stefanović, slastičar i inovator iz Čakovca

Ambroziji odzvonilo? - Moji se izumi temelje na čudesnom češnjaku i mentolu (bonbon i tinktura), ali i na kristalima iz suhog jezera u Egiptu (protiv ambrozije) - tvrdi Stefanović Piše: IVICA ZAMODA

Ljudi, ta je li to moguće - lijek iliti strah i trepet za ambroziju napokon stiže na velika vrata i na naša vrata? I to punom brzinom, i to iz Čakovca, iz inovatorske “kuhinje” umirovljenog slastičara... ? Stoga, kaže on: - Ambrozija se ne može istrijebiti čupanjem ili kosidbom nego samo špricanjem.

Bonbon “Cas”

Riječ je o preparatu koji nosi ime Cas, škropivu što efikasno služi za suzbijanje pelinaste ambrozije, koje nije kemikalija, razvrstano je izvan skupine otrova i nije zapaljivo. No, nije to jedini izumiteljev

“Cas”. - Mi u obitelji gripu i ne pamtimo. I moja majka, premda sa 103 godine, nikad nije imala gripu ili neke druge bolesti govori Aleksandar Stefanović, legendarni slastičar iz Čakovca, držeći punu šaku bonbona prozvanog - Cas (kratica od:

A

mbroziji došli glave: kristali, voda, mentol i tajni dodatak Conditorei Aleksandar Stefanović). To je njegovih ruku djelo. Lizaljku ili bonbon Cas kao smjesu, kako im sam tepa - “Njegovog Veličanstva” češ-

njaka i mentola, on preporučuje po jednu svaki dan. A na “dnevnom redu” učinkovitosti tog bonbona je više od 60 boljetica. - Nema te bolesti koja se ne bi povukla pred češnjakom - uporan je ovaj slastičarski majstor. - Mnoge mi žene povjere uz osmijeh: “Bolje se osjećamo sad nego prije!” Za njega je dobio brončano odličje na 33. izložbi INOVA 2008. godine. - Do prije 18 godina bolovao sam od dijabetesa četiri godine - kaže on i potvrđuje: - Samoinicijativno sam prekinuo daljnje uzimanje inzulina. Zdrav sam kao dren. Aleksandar uzima bonbon Cas redovito ujutro s kavom, supruga kao i majka iz hrpe tzv. “otpada” (ono što nije

strojno prešano), susjed ujutro s čajem, zet također, i svi kažu: - Super se osjećam. ”Nije lijek, ali ima jaka ljekovita svojstva” - to je slogan kojim se diči ne samo kad je o tom bonbonu riječ, nego i o tinkturi za vanjsku uporabu nazvanoj Avepsa kojom je osvojio u Zagrebu na izložbi INOVA 2009. srebrno odličje.

Češnjak - in & out

Avepsom se premaže bolno mjesto na tijelu, od prirodnih je sirov ina, a djelotvorno može poslužiti kod reume, probadanja oko srca, bolova kralježnice, glave, nogu, ruku, umora, a i snizuje povišenu temperaturu. A odakle taj neobični naziv tinkture? Njezin tvorac voli kratice - u Avepsi su poreda-

DOZNAJEMO U Varaždinu visoka koncentracija peluda korova izaziva alergijske reakcije

Alergijski semafor u „crvenom“ VARAŽDIN - Alergijski semafor (dostupan na www.zzjzzv.hr) svakodnevno nas izvještava o količini peludnih zrnaca u zraku, a kako doznajemo od Ines Bacinger, dipl. ing. mol. biologije, iz Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije, ovih je dana, skoro pa u „crvenom“. Naime, koncentracija peludi korova je visoka, a prevladava pelud ambrozije i koprive. Svake godine u mjesecu kolovozu 15 do 25 posto stanovnika kontinentalne Hrvatske počinje patiti od alergije na ambroziju ili, točnije, alergijskog rinitisa. Simptomi su

POMOĆNICI GLAVNOG UREDNIKA Irena Harači Pintarić

NOVINARI Vesna Margetić-Slatki

GLAVNI UREDNIK Željko Pavlek

iharaci@regionalni.com

Josip Novak

Ivica Kruhoberec

josip@regionalni.com

urednik@regionalni.com

ikruhoberec@regionalni.com

Denis Peričić

vmargetic@regionalni.com

denis@regionalni.com

SURADNICI Davor Pejnović Darko Rušec Damir Ivančić Ivica Zamoda Stjepan Bonev Daniel Šantalab Gordana Igrec Mateja Ratković

kihanje, nadraženo grlo, grlobolja, curenje nosa, svrbež u očima i nosu. Ukoliko vaš imunološki sustav burno reagira i na inače

s

imptomi su kihanje, nadraženo grlo, grlobolja, curenje nosa, svrbež u očima bezopasne alergene kao što je, primjerice, pelud, svakako nastojte pratiti izvještaje o koncentraciji peludi u zraku. U zadnje LEKTORICA Isidora Vujošević isidora@regionalni.com

FOTOREPORTERI Siniša Sović

GRAFIČKA REDAKCIJA Sandra Malenica voditeljica grafičke redakcije sandra@regionalni.com

Dragutin Kliček

foto@regionalni.com

dragutin@regionalni.com

Tomislav Makaj

Robert Marciuš

foto@regionalni.com

roby@regionalni.com

vrijeme češće ga spominju u medijima pri nekim prognozama vremena, a poglavito na bioprognozi. Ukoliko se spremate na put izvan Varaždinske županije, aktualnu peludnu prognozu za Hrvatsku možete potražiti na stranicama Zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” (www. stampar.hr). Simptome ambrozijske alergije možete umanjiti ako provodite vrijeme u zatvorenim, klimatiziranim prostorijama. No, klima-uređaj trebao bi imati antipeludni filter – savjetuju između ostalog liječnici.

PRODAJA: Zdenka Jagić voditeljica prodaje zjagic@regionalni.com marketing@regionalni.com Tel. 042/290-778

Mira Ljubić mljubic@ vis-cro.com Tel. 042/290-775

Ivana Novosel inovosel@vis-cro.com Tel. 042/290-776


Aktualno

24. kolovoza 2010.

TAJNA RECEPTURA “CASA”

Briše ambroziju kao od šale Zovu je ambrozijom, strogo ju ocjenjuju korovom, ozbiljno je optužuju za izazivanje neugodnih alergijskih reakcija. Njezina peludna zrnca kao da ne znaju za ograničenja, ali nanose boli i manje ili više nepodnošljive popratne pojave preko svih granica. Već 30 zrnaca peluda na metar kubični izaziva u osjetljivih alergijsku reakciju. Za svoj preparat Cas čako-

H

oće li ambrozija zauvijek “odlepršati” s lica Zemlje? večki umirovljeni slastičar Aleksandar Stefanović još je na međunarodnim izložbama inovacija 2005. (INOVA, Zagreb, zlatno odličje) i 2006. (INOVA, Rijeka, srebrno odličje) primio priznanja koja do danas, nažalost, nisu urodila odgovarajućom proizvodnjom i komercijalizacijom otkrića uporaba kojeg bi, zacijelo, pomogla mnogima. Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu iznio je svoje tok-

ni inicijali njegova imena i prezimena, te imena supruge Evice i svih triju kćeri: Violete, Palmire i Aleksandre. Obiteljski slastičarski obrt pokrenuo je još 1900. godine Aleksandrov djed Milan u Budimpešti, a nastavili otac

Bonboni od češnjaka i mentola

sikološko mišljenje o tom desetak minuta. Receptura ekološkom poljoprivrednom je garantirano samo moja! preparatu za uništavanje pe- tvrdi Stefanović. - Sastojci se linaste ambrozije (Ambrosia mogu pribaviti u Hrvatskoj, elatinor) i on nije razvrstan u ali onaj veoma bitan dolazi skupinu otrova ili kemikalija. iz jednog “suhog jezera” u Zavod za zaštitu bilja u po- Egiptu, a ima ga i u Gani. I, ljoprivredi i šumarstvu RH u naravno, sastav preparata Zagrebu također je dao svoje poznat je samo meni i nikome mišljenje o mogućoj primjeni drugom! preparata Cas te dodao već spomenutom da on nije zapaljiv. Inovator Stefanović dopunjava pak da bez opasnost i č ak i djeca mogu baratati tim sredstvom koje je neškodljivo i samo ciljano uništava ambroziju (navodi primjere u vinogradu i na nasadima mladog luka kad su uništene samo biljke ambrozije, a ne i ostale). - Vodim pregovore o mogućoj proizvodnji preparata Cas. On se može dobiti već za dvam Evom Aleksandar sa suprugo

imenjak (također rodom iz Budimpešte) i majka Matilda iz Slavonskog Broda. A sam Aleksandar Stefanović rođen je 1940. u Senti, u Bačkoj, dok je njegova supruga Eva također rodom iz glavnog mađarskog grada. Obitelj Stefanović doselila se 1945. u Čakovec, gdje je djed vodio slastičarski obrt još od 1935. godine. - Već sa šest godina morao sam se rano buditi i ići u slastičarnicu jer me doma nije imao tko čuvati - prisjeća se danas Aleksandar. Dok je supruga Eva radila u Tvornici obuće “Jelen”, Aleksandar je bio od 1978. do 2000. i kaluper tesar u GK “Međimurje”. Slastičarnicu, kroz koju su prodef ilirale mnoge generacije Čakovča-

naca, držali su u centru blizu ljekarne, kod Prve osnovne... Slastičarski obrt zatvorili su 2004. godine; opskrbljivali su bili raznim slasticama mnoge tvrtke i trgovine: - Koliko znamo, danas jedini u Hrvatskoj još proizvodimo popularne salon-bonbone kaže Aleksandar. No, sada kao umirovljenik intenzivnije se bavi i - inovatorstvom. Član je i čakovečke INOMA-e i varaždinskog DIVž-a. Aktualizirao je svoju inovaciju otprije 30 godina - peć na kruta goriva koja dimovodnu cijev ima na dnu, a najavljuje stroj za temeljito uništavanje dokumenata tako da ih više nitko pod kapom nebeskom ne može nikako rekonstruirati i, nedajBože pročitati.

Suzbijanje ambrozije košnjom MALI OGLASI I DISTRIBUCIJA: malioglasi@regionalni. com Tel. 042/290-774 Fax 042/290-789

PRIJAMNA MJESTA: VARAŽDIN 7Plus Regionalni tjednik Ivana Milčetića 13 Ivana Gundulića 4 (Dućanska) pon - pet: 08 - 20 h subotom: 08 - 13 h

NOVI MAROF Galerija Bukovčan Novi Marof Zagorska 20 pon - pet: 09 - 16 h subotom: 09 - 12 h

LUDBREG AROMAMEDIA d. o. o. Dom zdravlja Ludbreg / I. kat Vinogradska 1 pon - pet: 08 - 17 h

REDAKCIJA: Tel. 042/290-777 042/290-770 Fax 042/290-789

5


6

Intervju tjedna

24. kolovoza 2010.

OTVORENO Poznati futurolog Marko Pejnović o budućnosti planeta Zemlje i čovje

Na tragu drevnih proroč Vjerujem da ljudski rod ima šansu za preokret, samo što još nismo dotakli tu kritičnu točku Piše: GORDNA IGREC Snimio: BUSINESS.HR

Više od tri milijuna ljudi na sjeverozapadu Pakistana pogođeno je teškim poplavama koje su odnijele više o 1.400 ljudskih života, objavio je UNICEF. Pakistanske vlasti nastoje pomoći žrtvama, među kojima su mnogi izgubili svoje domove, tvrdeći da ih nisu pravodobno upozorili na opasnost! Vlasti strahuju da će biti još žrtava, jer se očekuje još jakih monsunskih kiša. Osim dramatičnih zbivanja u Pakistanu, kojem je i hrvatska Vlada “uskočila” u pomoć, kao i hrvatski građani, ali i znatno gospodarski jače zemlje od nas, poplave su pogodile i NR Kinu. U Kini je zbog olujnih kiša i bujica od početka godine zabilježeno 2.100 mrtvih, a evakuirano je 12 milijuna ljudi! Materijalna šteta procjenjuje se na 30 milijardi eura. I dok svijet strepi nad sudbinom stanovnika Pakistana i Kine, prve žrtve nabujalih rijeka pale su u “trokutu” država Poljske, Njemačke i Češke. Na tisuće ljudi je evakuirano iz poplavljenih poljskih i čeških gradića jer je došlo do raspada sustava električne opskrbe i vodoopskrbe, a pale su i prve ljudske žrtve. U Poljskoj i Njemačkoj izgubljena su tri ljudska života, a u Češkoj je pet osoba od posljedica poplava izgubilo živote. Ovi događaji ne samo što nikog nisu ostavili ravnodušnim, nego su nas primorali da se zapitamo o sudbini života na jedinom nam planetu Zemlji koji imamo. Jesu li “gatare” ili futurolozi predvidjeli u prošlosti ove događaje i jesu li se oni mogli nekako, ako ne već izbjeći, a ono barem ublažiti, o samom fenomenu futurologije, predviđanjima Maya o “smaku svijeta” koji nam “kuca na vrata”, predviđanjima čuvene “babe Vange”, sudbini čovjeka na Zemlji itd. za Regionalni

f

uturologija je zaista interdisciplinarno područje i amalgam mnogih znanosti

tjednik razgovarali smo s diplomiranim ekonomistom, voditeljem razvojnih projekata i novih tehnologija u tvrtki Tisak d.o.o. u Zagrebu, futurologom po vokaciji Markom Pejnovićem. Što je futurologija? Interdisciplinarno područje koje je amalgam mnogih znanosti. To je zaista interdis-

ciplinarno polje koje proučava moguć, vjerojatan i poželjan tijek vremena i razvoj situacija vezan uz ishod događaja. Futurologija istražuje i nastoji razumjeti i povezati događaje koji su se već odvili, one koji se trenutno odvijaju, te trendove koji će dovesti do kombinacije povoljne da se određeni događaj odvije. Može li se budućnost predvidjeti? Budućnost se ne može predvidjeti, ali se možemo pripremiti za nju! Upravo tu nastupa futurologija koja proučava moguće, poželjne događaje. Ustvari izrađujete scenarij kako biste se pripremili za sve što se može dogoditi u

b

udućnost se ne može predvidjeti, ali se možemo pripremiti za nju budućnosti. Znači, planirate čvrste ideje i vodilje za dulji vremenski raspon, tzv. strateško predviđanje. U disciplinu futurologije ne spadaju oni koji budućnost predviđaju uz izraženu pomoć nadnaravnih sredstava i procesa, ali futurologija nastoji razumjeti njihove prediktivne modele i interpretaciju tih modela. Na primjeru poznatog znanstvenika Arthura C. Clarkea kojeg mogu citirati – iako su znanstvene greške rijetke u Clarkeovim radovima, on je mnogo puta imao krivo što se tiče tehnološkog napretka: “Često je bilo zanimljivije vidjeti u čemu sam (i zašto) imao krivo, nego gdje je ispalo da imam pravo”.

Futorologija

Kada je futurologija kao znanstvena disciplina utemeljena u Europi, pa i u svijetu? Javlja se s kraja 19. i početkom 20. stoljeća. Tada su poznati pisci i filozofi imali dosta vremena za razmišljanje pa su mogli iznositi svoje hrabre ideje. 1932. otac Rata svijetova, H. G. Wells, otac znanstvene fantastike, rekao je da bi se to trebalo proučavati na akademskom nivou i nekako sistematizirati. 70-ih godina 20. stoljeća futurologija se počela izučavati u Houstonu. Tako da se danas futurologija izučava na Oxfordu, a nama je najbliži Corvinus Univerzitet u Budimpešti. A kako kod nas stvari stoje s futurolgijom? Na nekim fakultetima se u pojedinim kolegijima izučavaju neki elementi futurologije.

Futurolog Marko Pejnović mnogim će svojim stavovima pobuditi zanimanje javnosti


Intervju tjedna

24. kolovoza 2010.

7

ečanstva, drevnim spisima, proročanstvima o propasti svijeta, katastrofama...

čanstava plemena Maya Tko je kod nas utemeljio futurologiju? Možemo spomenut i dr. Pavunu koji se dosta bavi promišljanjem razvoja u budućnosti.

Predviđanja

Koliki je interes za futurologiju kod nas? Kad sam pokrenuo stranicu, zamislio sam je kao jednu malu intimnu stranicu gdje bih se mogli pisati članci o određenim scenar ijima u budućnosti. Međutim, u međuvremenu se dogodilo to da su se televizija i drugi mediji počeli zanimati za to. Počeli su me zvati na konferencije i predavanja, a počeli su pristizati i e-mailovi s pitanjima kako postati futurolog ili može li se negdje učiti futurologija. Odgovor je: u Hrvatskoj zasad ne, počnite sami učiti i graditi svoj put. Inače, zemlje koje ozbiljno shvaćaju da se za budućnost treba pripremati imaju razrađene strategije razvoja na 10, 50, 100 pa čak i do 300 i 500 godina unaprijed. Ovdje prvenstveno ciljam na Kinu

p

oplave i potresi su upozorenje koje ukazuje na poremećaj na planetu Zemlji koja je upravo prije par dana postala drugo gospodarstvo po veličini u svijetu. Koji je primarni predmet istraživanja futurologije? Futurologija je toliko široka da ne možemo a priori reći da je neka znanost nositelj futurologije. Futurologija se najviše koncentrirala na scenarije budućnosti pokušavši predvidjeti neke događaje. Ali možemo reći da kvalitetan futurolog može imati svoje područje interesa. Primjerice, ekonomiju. Kakva će biti budućnost ekonomije: hoće

li to biti liberalni kapitalizam, kapitalizam s ljudskim licem ili ćemo se vratiti u prvobitnu razmjenu dobara? Tijekom istraživanja ovih pitanja on ne smije zanemariti cijeli niz događanja na drugim poljima koja se paralelno odvijaju i mogu utjecati na krajnji ishod: politički događaji, previranja u društvu, napredak u tehnologiji, medicini... Zamislite samo da se ostvare nekakvi fikcijski izumi poput replikatora iz Zvjezdanih staza? Možete li zamisliti kamo bi to odvelo ekonomiju? Ekonomija je bazirana na tome kako efikasno raspodijeliti resurse koji su oskudni. Pojavom replikatora hrane ili osobnih predmeta oskudnost izostaje i neke se stvari iz temelja mijenjaju. U svakom slučaju: futurolog ne smije zatvoriti svoja osjetila niti uši za druga područja jer mi živimo u sistemu u kojem je sve u međusobnom prožimanju i djelovanju. Odakle potreba kod čovjeka da zna svoju budućnost? Ta je potreba od samih početaka čovjeka, ljudskog društva. Predviđanje budućnosti, i “pobjeđivanje sudbine” zaokupljali su imaginaciju ljudske vrste od njenih početaka. Sama mogućnost predskazivanja onog što dolazi davala je ljudima osjećaj sigurnosti, utjehe i moći nad nedaćama svakodnevnog života. Osoba i skupine osoba koje bi ovladale “tehnikama proricanja” ili protokom informacija o rezultatu samog proricanja, ostvarivale bi značajnu kompetitivnu prednost pred neukim i neupućenim članovima zajednice. Ta skupina ljudi, hajdemo je nazvati elitom, raspolagala je svojim informacijama za koje je koristila čak i proroke i gatare da bi doznala kako doći do bogatstva, do pobjede u ratovima itd. Što u tom kontekstu znači pojam vremena? Prošlost, sadašnjost, budućnost?

PROROČANSTVA Drevni Maye i baba Vanga

Planet X i Zemlja

A kako gledate na proročanstvo Maya prema kojima “smak svijeta” kuca na vrata? Oni su to predvijedjeli za 21. prosinca 2012. za vrijeme zimskog solsticija kad je dan na našoj polutci najkraći. Ali mislim da su mislili više na promjenu svijesti kod ljudi. Ako dovoljno puta čujemo upozorenje, možemo se zapitati što se s nama događa. Inače, oni su također rekli da će doći Planet X koji će poremetiti Zemljinu putanju. U svakom slučaju, zanimljivo i poticajno štivo za kreativno razmišljanje, neovisno o

tome koliko nevjerojatno zvuči. A provjerena proročanstva “babe Vange” koja je navijestila II. svjetski rat, propast III. Raicha, pomor i glad...? Ona je interesantan medij. Poznata nam je stoga što je iz naše regije, okolice. Eto, ostalo nam je još malo vremena, pa da vidimo što će biti. Ruski znanstvenici su se bavili s njome, ali ta istraživanja nikad nisu bila objavljena. Oko njenog djelovanja postoje velike kontroverze. U svakom slučaju, dala je ideju mnogim autorima fikcije.

Armagedon

“Dan poslije”?

Mnogi se pribojavaju sudara meteora i Zemlje zbog mogućih posljedica

Kakva je budućnost na Zemlji, imamo li šanse? Kakva nam je budućnost na Zemlji? To nitko ne zna! Ali možemo pretpostaviti dva-tri scenarija koja bi mogla biti najvjerojatnija. Mi želimo promatrati iz pozitivnog aspekta. Tako da i ako mislimo da nam se sprema nešto loše, to nastojimo ili spriječiti ili izbjeći. Ako pitate za konkretne klimatske promjene, to možemo tumačiti u kontekSad dok govorim tu rečenicu, to je već prošlost. Tako da je vrijeme stvarno relativno, ali mi ga aproksimiramo, sistematiziramo i prikazujemo nekakvom vremenskom lentom, kalendarima i satovima da nama bude lakše. Ima li futurologija kakvih dodirnih točaka s “vračarama i vradžbinama”? Reći ću da ima! Sad bih mogao pobrati raznorazne psovke od ozbiljnih znastvenika. Ali u početku je upravo sve počelo od toga. Uz slikovite obrede poput gledanja u kristalnu kuglu i tumačenja sadržaja utrobe ptica, prori-

stu globalnih promjena i potpomognutih direktnim ljudskim uplitanjem. Vjerujem da ljudski rod ima šansu za preokret, samo što još nismo dotakli tu kritičnu točku. Mislim da će biti potrebno puno više ozbiljnih i kritičnih događaja koji bi doveli do katarze i natjerali ljudski rod da promijeni paradigmu i način mišljenja.

canje budućnosti činio se kao mističan i odgovoran posao. No, unatoč svim usađenim ograničenjima i limitiranom setu razvijenih alata na raspolaganju, posao kolege prafuturologa zadržao je poveznicu s današnjom modernom futurologijom: kreativnost, uzbuđenje i svojevrsno pionirstvo u ispitivanju mogućnosti i granica. Tako da se uvijek nalazilo nekoga tko je želio objasniti. Danas se futurologija koristi naprednim metodama kvantitativnog predviđanja i izrada scenarija. Mora li čovjek ove po plave i potrese shvatiti kao

znak upozorenja, kao “prst Božji”? Svakako kao upozorenja da je svojim djelima prouzrokovao neravnotežu na Zemlji. Postoji holističko poimanje prema kojem je planeta Zemlja „živi” organizam koji pati. Trebali bismo promijeniti način pristupa i razmišljanja, jer pustiti Zemlju da se sama od sebe oporavi iziskuje puno vremena. Znači: jedno proaktivno razmišljanje kako spasiti Zemlju. Kako do vas doći? Futurologija.com neprofitna je stranica posvećena razmjeni ideja i mišljenja.

A kako bi izgledao “Dan poslije”? Mislim da nas baš briga za to s obzirom na to da nas neće niti biti! A odakle bi sve počelo? Imamo doslovno 500 tisuća scenarija za smak svijeta. Trebamo vidjeti: počevši od klimatskih promjena, udara meteora do nuklearnih eksplozija. Postoje razni scenariji. Može li svijet ako znamo da je “od vijeka i za vijeka” doživjeti svoj kraj? Naravno! Sve što ima svoj početak, ima i svoj kraj! To je iz Matriksa. Kako vi kao ozbiljan futorolog gledate na poplavu “proročica i proročanstava”? Evidentna je poplava televizijskih emisija s ovakvom tematikom, ali tome ne pridajem pažnju niti to ikad gledam. Ali razumijem zašto se to događa. Za sve za čime postoji potražnja stvara se i adekvatna ponuda. A znamo da su ljudi po prirodi znatiželjni. Žele vidjeti i utješiti se da će im biti dobro, te da se loše stvari događaju nekom drugom. Govori li to nešto o stanju u društvu? Društvo se transformira. Dijete kad se rodi odmah se počinje razvijati, odnosno starjeti. Društvo je živo tkivo. Sad, možemo li govoriti o degradaciji društva?

KATASTROFE U svijetu je sve više poplava, potresa, nevremena...

Znanstvenici su na to upozorili Je li netko predvidio ove događaje koji nam se danas zbivaju poput, poplava ili potresa? Nisam sklon vjerovanju raznim proročanstivma jer ih ne možemo bazirati na nečem čvrstom i kredibilnom. Ako uzmemo za primjer Nostradamusa, više sam ga čitao kao beletristiku. Ali, mogu vam reći da su upravo znanstvenici ti koji su na temelju mjerenja još 60-ih godina predviđali da bi se sve to moglo dogoditi. U dokumentarnom filmu Ala Gorea “Neugodna istina” u kojem su znanstvenici obav-

ljali sva ta mjerenja, upozorili su na događaje povezane s klimatskim promjenama koji

s

vete spise je teško komentirati, pogotovo izvan konteksta se nama dešavaju upravo početkom 21. stoljeća. Svi govore o “smaku svijeta”. Prema Kur’anu “smak svijeta će doći kad će dojučerašnji čuvari deva postati

graditelji palača”. Što u prijevodu na suvremeni jezik znači: “Svi oni koji su do jučer bili siromašni preko noći su postali tajkuni”... Svete spise je teško komentirati, pogotovo izvan konteksta. Ali ako ćemo ući u misaonu igru, to ne mora značiti kraj svijeta za sve, već može značiti kraj jednog poretka za one koji su bili gore i na vlasti, a sad bi zbog određenih poteza mogli završiti dolje i obratno. Iznenadna oskudica u materijalnom i nedostatak moći njima zaista i znači kraj svijeta, zar ne. Mijene su stal-

ne, a obrati zaista mogu biti neočekivani. Smije li čovjek zaviriti u svoju budućnost? Nije li to u suprotnosti s Božjim zakonima prema kojima samo Bog zna kad će svijetu doći “konac i kraj”? Svakako da ljudi žele i da bi trebali proaktivno razmatrati svoju sudbinu, jer samo na taj način mogu izbjeći ili mogu biti spremni na ono što nas čeka. Da se malo manje osvrćemo u svoju prošlost, a više okrećemo budućnosti kako bismo mogli ostvariti svoju sreću.


24. kolovoza 2010.

8

Život Zlatno doba

24. kolovoza 2010.

ISTRAŽUJEMO Ima pomoći za starije i nemoćne osobe zahvaljujući Društvu Crvenoga križa Varaždin

I lijepa riječ za njih je snažan lijek! Društvo Crvenoga križa Varaždinske županije uspješno provodi program pomoći i njege u kući

Piše: NEVENKA SUHIĆ

Iako se u organizaciji Društva Crvenoga križa Varaždinske županije program pomoći starijim osobama provodi od 2002. godine i stalno se unapređuje novim sadržajima, još uvijek ima onih koji ili ne znaju ili iz nekih drugih razloga ne traže pomoć i njegu koja im se nudi.

Crveni križ

Uz vrlo dobru suradnju u provođenju ovog programa s Društvom Crvenoga križa grada Varaždina, uspostavljena je suradnja i s gradskim društvima Lepoglave, Ludbrega, Ivanca i Novog Marofa, kao i šire lokalne zajednice, koji sufinanciranjem projekta pomažu da se njime obuhvati što veći broj starijih i nemoćnih osoba, kao i staračkih domaćinstava kojima je pomoć i njega u kući neophodna. O korisnicima ove pomoći, njihovim zdravstvenim i egzistencijalnim problemima, nemoći, usamljenosti i zapuštenosti, što je posebno prisutno u ruralnim područjima županije, moglo bi se ispričati stotine tužnih priča. Baš toliko koliko je i korisnika kojima se dolaskom gerontodomaćica, medicinske sestre i drugih stručnih i educiranih osoba, život uistinu mijenja nabolje. To nam je u razgovoru potvrdila ravnateljica Županijskog

n

ajviše starima i usamljenima nedostaje topla ljudska riječ društva Nada Liber ističući kako se s provođenjem ovog projekta na terenu probudila i savjest sumještana i susjeda, koji sve češće priskaču u pomoć i zajedno s djelatnicima Cr venoga kr iža odrađuju mnoge poljoprivredne, gospodarske i kućanske poslove starim, bolesnim i nemoćnim ljudima u svojoj sredini. Najvrednija je činjenica da se s ovim programom i njegovom primjenom velikom broju korisnika olakšava svakodnevni život u njihovom domu, ali

Više je od stotinu korisnika kojima se redovito pomaže u sklopu programa pomoći starijim osobama, koji Društvo Crvenoga križa Varaždin provodi od 2002. godine

i poboljšava njihovo samopouzdanje, komunikacija s vanjskim svijetom i osjećaj da nisu sami i zaboravljeni.

Žive sami

Za korisnike ovaj program pomoći i njege u kući je besplatan. No, odabir korisnika obavlja se po posebnim kriterijima Društva Crvenoga križa Varaždinske županije, za koji je potrebna i dokumentacija iz područja ostvarivanja socijalno-zdravstvenih i materijalnih prava, te statusa korisnika, kao i mogućih socijalno-humanitarnih usluga ostalih institucija. U tom smislu vrlo je važna konzultacija i suradnja s nadležnim centrom za socijalnu skrb kao i drugim institucijama. Kako nam je rekla ravnateljica Liber, korisnici ovog programa mogu biti osobe starije od 65 godina koje žive same u vlastitom domaćinstvu, osobe koje su korisnici nekog oblika socijalne pomoći, kao i one koje imaju ostale otežavajuće okolnosti kao

Mislim - još uvijek jesam

«

Zašto se u Varaždinu ne izgradi dom umirovljenika za siromašne ljude, koji bi s minimalnom mirovinom mogli u njemu dostojanstveno umrijeti?» FANIKA KELČEC, Varaždin

Dnevne vijesti čitajte na www.regionalni.com

što su invaliditet te izostanak obveznika za uzdržavanje. I, naravno, osobe koje su suglasne, odnosno žele da im se pruža ova vrsta društvene pomoći. Dakle, riječ o starijim osobama koje žive u izuzetno

k

orisnici programa mogu biti osobe starije od 65 godina koje žive same teškim obiteljskim okolnostima, kako zbog zdravstvenih i financijskih teškoća, tako i vrlo često zbog obiteljske i prometne izoliranosti, udaljenosti trgovine, ambulante, prijevoza i sličnog. Za praćenje provedbe programa mora postojati i službena dokumentacija koja se sastoji od liste korisnika, izjave korisnika o suglasnosti provođenja programa pomoći te osnovnih podataka o korisniku osobno, u što ulaze

socio-anamnestički podaci, zdravstveno stanje korisnika, potrebe i uvjeti stanovanja, visina primanja, kao i srodstvo. Vodi se dnevno izvješće o obavljenim uslugama uz opažanja voditelja programa i potpis korisnika, te mjesečna evidencija obavljenih posjeta i poslova.

Svekolika pomoć

S obzirom na to da su istraživanja pokazala da je za većinu starijih ljudi njihova obitelj najvažniji servis u njihovom životu, program pomoći i njege u kući trebao bi, bar donekle, nadoknaditi upravo to što im nedostaje, a to je podrška obitelji i obiteljska solidarnost. Program pomoći na terenu provode za to educirane medicinske sestre i gerontodomaćice, a prema potrebi uključuju se i drugi stručno osposobljeni timovi, kako na razini županije tako i Varaždina te pojedinih lokalnih zajednica. Na području Varaždinske županije više je

od stotinu korisnika kojima se redovito pomaže. Pomoć uključuje posjete, razgovore i druženja kao oblik psihosocijalne pomoći, pratnju do liječnika, podizanje recepata i lijekova, obavljanje raznoraznih kućanskih poslova, kao i održavanje osobne higijene, higijene stambenog prostora i okoliša, pripremu ogrjeva, nabavu prehrambenih proizvoda, odjeće i obuće, pranje

Nada Liber

Tko se boji vuka još... ?

posteljine i slično. Pomaže se i u rješavanju statusa i prava u suradnji s Centrom za socijalnu skrb, zdravstvenim institucijama i udrugama, gradskim društvima Crvenoga križa i slično.

Koliko ih ima?

Kako su nam rekli ovi svojevrsni humanitarci, pomaže se u svemu što je potrebno i gdje god se može. No, najviše što tim starim i usamljenima ljudima nedostaje – lijepa je, topla, ljudska riječ zbog koje zaborave i daleko veće brige koje ih muče. Ravnateljica Nada Liber zaključila je kako se u praksi pokazalo da je na području Varaždinske županije broj staračkih institucionalno nezbrinutih domaćinstava i osoba nedovoljno otkriven te da su mreža potpore i provođenje ovakvog programa itekako opravdani, kako bi starije osobe mogle dulje, kvalitetno i dostojanstveno proživjeti svoj životni vijek u vlastitoj kući i obitelji.

Nevenka SUHIĆ

Roditelji nisu važni, ali imovina...?

T

užne su sudbine ljudi na koje su zaboravili i djeca i rođaci. Istinite priče djelatnika koji na terenu pomažu starijim i nemoćnim, a često i nezbrinutim osobama, ne samo na selu, nego i u gradskim četvrtima, dovode u pitanje humanost i čovječnost mlađih naraštaja. Na žalost i njihove djece, koja bez grižnje savjesti mogu gledati kako im

mati, otac, sestra ili brat pate. Iako je prema Obiteljskom zakonu dijete dužno brinuti se za svoje roditelje, na to se mnogi oglušuju, ali se itekako brzo pojave kad roditelji ili braća umru, kako bi naslijedili imovinu. a i onu ruševnu kućicu, zapuštenu oranicu, šumarak ili livadu za koju gotovo i ne znaju više gdje je. Jer, zakon

P

je zakon! U cijeloj toj priči, međutim, najžalosnije je to što svi ti zaboravljeni i ostavljeni roditelji, koliko god bili izmučeni patnjom i razočarani svojim najbližima, a pogotovo djecom, nikad neće reći riječ protiv svog djeteta, a kamoli da ga tuži zbog zapostavljanja i nebrige. A na to im zakon daje potpuno pravo!


24. kolovoza 2010.

Oglas

9


10 Život

24. kolovoza 2010.

BRANITELJI

“Dizao moral agresorima”

Bajaga - heroj ili zločinac?

STRASTI Poneki gosti nisu naišli na dobrodošlicu dijela Varaždinaca

Špancirfest nikada ne smije postati Pancirfest!

Iz pisma varaždinske podružnice Udruge hrvatskih branitelja-dragovoljaca Domovinskog rata i Udruge pripadnika 104. brigade Zbora narodne garde – Hrvatske vojske izdvajamo: ”U povodu najave da će u našem gradu Varaždinu na završnoj svečanosti Špancirfesta nastupati srpski pjevač Momčilo Bajaga i srpski Instruktori izražavamo nezadovoljstvo takvom odlukom organizatora. Naime, pored velikog broja hrvatskih pjevačkih zvijezda i glazbenika koji su godinama humanitarno nastupali za pomoć braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata sada će se pozamašna sredstva poreznih obveznika izdvajati za tamo nekog Bajagu. Još od 1991. godine poznato je da su on i njemu slični svojom svirkom i ponašanjem pomagali velikosrpsku politiku i dizali moral onima koji su izvršili tešku agresiju na našu domovinu.”

Varaždin je kulturan i otvoren grad u kojemu će svaki pravi umjetnik naići na vjernu publiku Piše: DENIS PERIČIĆ denis@regionalni.com

B

ajaga svira ideološki i nacionalno neutralnu glazbu

koji je uporno gradio i slavio mit komunističke Jugoslavije i njenog “neprežaljenog” vođe Tita. U tom kontekstu Bajaga ima manje putra na glavi i od Rade Šerbedžije, Johnnyja Štulića ili Gorana Milića.

Hrvatski istok

Napadi na Bajagu nelogični su i zato jer on svira modernu, urbanu, ideološki i nacionalno neutralnu glazbu. Ta je glazba daleko kulturnija od glazbe,

recimo, Magazina, koju je bračni par Huljić bogato ispunio idiotskim stihovima i istočnjačkim melosom. Bajaga sigurno nije Željko Joksimović, za čiju je pastirsku bajalicu glasala većina hrvatskih gledatelja. Bajaga nije ni Bregović, koji nas uporno truje sa srpskim trubačima i Severinom, koju je od velike poklonice generala Gotovine pretvorio u turbofolk čudovište. Bajaga sigurno nije Lepa Brena, nego njena suprotnost. Bajaga sigurno nije Ceca niti kakva druga cajka, na čija se zavijanja “režu vene” i banči se u mnogim hrvatskim, pa i varaždinskim klubovima i kafićima. Napadi na Bajagu nelogični su i zato jer je došlo doba kada u Srbiji mirno nastupaju slični hrvatski izvođači poput Jure Stublića ili Psihomodo popa, a Srbi sigurno nisu zaljubljeni u njihove pjesme “E moj druže beogradski” i “Hrvatska mora pobijediti”. Napadi na Bajagu nelogični su i zato jer on nije ni Thomp-

son, a niti njegova srpska varijanta. Stoga su napadi na Bajagu nelogični baš kao i pretjerana histerija protiv Thompsona. Thompson svira solidan rock s domoljubnim nabojem, a to što je ponekad navodno znao zapjevati i pokoju ustašku, sad to više ne radi. Uostalom, to je činio i gospodin Mesić, živući simbol hrvatske nelogičnosti. Ljudi koji vole slušati Thompsona moraju imati pravo na to, baš kao što i ljudi koji su protiv dolaska Bajage imaju pravo izraziti svoje mišljenje. Ali, samo dok ta prava ne ugrožavaju prava drugih – sve dok ostaju u okvirima demokratskog društva.

Romi nisu Cigani

Zato uvijek treba paziti da se ne pretjera! Stoga se treba čuvati SMS-poruka koje ovih dana kruže gradom, a koje glase: “Počeli smo s Ciganima, a završit ćemo sa Srbima”. Takva dosjetka može poslužiti kao zgodna “kajla” organiza-

torima “Balkanfesta”, ali ona u sebi krije daleko opasnije konotacije. Nazivati Rome Ciganima bilo je i ostalo uvredljivo. Nazivati naše sugrađane romske nacionalnosti Ciganima je uvredljivo. Nazivati makedonsku umjetnicu i humanitarku Esmu Redžepovu Cigankom nije samo uvredljivo, nego i deplasirano. Korištenje ovakvih dosjetki mora se zaustaviti na vrijeme. Varaždin je kulturan i otvoren grad u kojemu će svaki pravi umjetnik naići na vjernu publiku, Varaždin može postati grad-slučaj, ali samo ako ga takvim učine političari. Varaždin ne smije postati grad-slučaj zato što će netko vrijeđati njegove goste samo zato jer su Romi ili Srbi. Ili, ne daj Bože, širiti ozračje neprijateljstva, u kojemu bi se Bajaga ili Esma osjećali zabrinutima za svoju sigurnost. Drugim riječima, možda se nakratko pretvorio u Balkanfest, ali Špancirfest nikada ne smije postati - Pancirfest!

BAJAGA odgovorio

“Dosta mi je insinuacija” Na slične prosvjede tamošnjih branitelja protiv njegovog nastupa na dočeku Nove godine u Rijeci, Bajaga je odgovorio ovako: ”Svirali smo na svim mogućim trgovima u antimiloševićevskim kampanjama i mitinzima od 9. ožujka i studentskih šetnji početkom devedesetih, do suzavca na pozornici pred Skupštinom. Ako sve ovo nekome još nije jasno, stvarno me zaboli ona stvar. Dosta mi je više takvih insinuacija i ubuduće stvarno više ne želim pričati o tome.” (Bajaga za Jutarnji list, preuzeto s portala Index.hr, 22. 12. 2009.)

PREUZETO S INTERNETA

Već smo pisali kako koncepcija ovogodišnjeg Špancirfesta, s inozemnim glazbenim gostima gotovo isključivo s područja bivše Jugoslavije, predstavlja ne(s)pretno rješenje koje se ne bi trebalo ponoviti. Varaždin sigurno nije mjesto koje bi trebalo imati – Balkanfest. Ipak, pojedine reakcije, službene i neslužbene, uistinu su pretjerane i pripadaju nekim drugim vremenima i misaonim sklopovima koji jednostavno nisu – logični. Posebno je nelogično što se bijes svalio o leđa Bajage, pjevača kojemu je valjda jedini grijeh to što dolazi iz Beograda. Bajaga je jedan od glazbenika koji se najmanje uvlačio u huškačke retorike i koji je možda baš i zbog toga ostao popularan na cijelom području bivše tvorevine, podjednako kao što je bio i prije 90-ih. Pritom je sličan Đorđu Balaševiću, koji je u Varaždinu,

upravo na Špancirfestu, kraj Staroga grada, još prije pet godina okupio nevjerojatan broj poklonika. Oni koji su protiv Bajagina dolaska zacijelo nemaju ništa protiv Balaševića. A opet, Balašević je politički kontroverznija figura od Bajage, jer se radi o čovjeku

Bajaga ipak nije Lepa Brena...

...ni Arkanova žena...

...a ni Bora Čorba


24. kolovoza 2010.

Oglas 11


12 Život

24. kolovoza 2010.

OTKRIVAMO Što koči bržu obnovu i stavljanje u primjerenu funkciju jednog od de

Idilu dvorca i perivoja Maru smrad i muhe zunzare s farm

Iako je dvorac i njegovo okruženje prekrasno i poznato, što bi olakšalo njegovo korištenje u posebne namjene, mirisi s farme sve to godinama sprečavaju

Sadašnja situacija veliki je problem, ne samo za nas, nego i za cijeli kraj koji bismo željeli pretvoriti u primamljivu izletničku i turističku destinaciju, ističe mr. Maximilian von Pongratz-Lippitt, vlasnik dvorca i sin grofa Oskara Pongratza Piše: IVICA KRUHOBEREC ikruhoberec@regionalni.com

MARUŠEVEC - Osim perivoja s koloradskim i alžirskim jelama, lipama i višestoljetnim hrastovima, malo je poznato da dvorac Maruševec, spomenik prve kategorije i jednu od deset najljepših građevina takve vrste u Hrvatskoj, već godinama okružuju smrad i muhe zunzare. Osobito to vrijedi u toplim ljetnim danima, kada se kroz perivoj, umjesto mirisa s okolnih livada, širi neugodan vonj s farme junica koja je izgrađena svega pedesetak metara od ulaza u dvorac!

Vonj farmi

- Iako je dvorac i njegovo okruženje prekrasno i poznato, što bi olakšalo njegovo kor ištenje u posebne na-

mjene, mirisi s farme sve to sprečavaju. Tako je moj otac nedavno došao u Maruševec s grupom austrijskih studenata za koje je pripremljen i piknik uz dvorac. Međutim, sve je neslavno završilo upravo zbog smrada i muha koje nisu dopustile ležerno druženje. To je velik problem ne samo za nas, nego i za cijeli kraj koji bismo željeli pretvoriti u primamljivu izletničku i turističku destinaciju, koja može ponuditi ekskluzivne sadržaje koji bi bili na ponos ne samo dvorca, nego i šire zajednice - ističe mr. Maximilian von PongratzLippitt, vlasnik dvorca i sin grofa Oskara Pongratza, čiji je djed Oskar zadnji živio u Maruševcu. Osim što je upravitelj Dvorca Maruševec, Maximilian

PZ Ivanec: Ne zadovoljava nas samo otkup zemljišta jer su tu i objekti Farma koja je smještena neposredno uz dvorac Maruševec kapaciteta je oko 370 junica. - Farma je vlasništvo Poljoprivrednog poduzeća Ivanec, a njome upravlja ivanečka Poljoprivredna zadruga koja u njoj godišnje utovi od 2.500 do 3.000 junica koje su također u vlasništvu Poljoprivrednog poduzeća - doznajemo od Stjepana Cerovečkog, direktora Poljoprivredne zadruge. Iako maruševečka farma nije novijeg datuma, njezine štale,

von Pongratz-Lippitt vodi i daleko veće dobro dvorca Pernegg, koji se nalazi oko 40 kilometara od Graza. Tu i živi, ali se također bavi šumarstvom te organizacijom raznih događanja, koncerata, vjenčanja i odmora u jedinstvenom ambijentu štajerskog dvorca iz 16. stoljeća. Cijena dnevnog najma u dvorcu Pernegg ovisi o tome

koliko se soba unajmljuje, a kreće se od 300 eura pa do dvije tisuće, ukoliko se iznajmi cijeli dvorac s kapelom, terasom i drugim sadržajima, koje je moguće vidjeti na web stranicama www.schloss-pernegg.at.

Hotel, golf ili…

- To isto bismo željeli i u Maruševcu, a možda će postati

kako dodaje, mogu još desetak godina služiti tovu junadi, a tek nakon toga bilo bi potrebno graditi nove. - Razgovori su vođeni i do nekog rješenja može se doći vrlo brzo, no sve ovisi o ponudi. U svakom slučaju, nas ne zadovoljava samo otkup zemljišta jer su na njemu i objekti. Budući da imamo zamjensko zemljište, rješenje bi bilo da nam se na njemu izgrade novi objekti, koji mogu biti i drveni - veli Cerovečki.

hotel ili nešto slično. Međutim, kako da to ostvarimo u

f

arma junica izgrađena je svega pedesetak metara od ulaza u dvorac sadašnjim okolnostima koje nam otežavaju i nesređene

gruntovnice? Kako možemo privući investitore koji su nam nužni je bi dvorac trebalo temeljito urediti, osobito njegovu unutrašnjost - pita se austrijski poduzetnik koji zadnjih godina vodi obnovu maruševečkog dvorca i njegovog perivoja, koje su dobili natrag u lošem stanju. S obzirom na vrijednost i ljepotu dvorca Maruševec,

IZDVOJENO Obitelj Pongratz-Lippitt živi u dvorcu Pernegg oko 40 kilometara od Graza

Šumarstvo je glavni posao obitelji u Austriji

Dvorac Pernegg oko 40 kilometara sjeverno od Graza

Glavni posao obitelji Pongratz-Lippitt u Austriji je šumarstvo. Njihove šume prostiru se na 1200 hektara. Šumski posjed u Austriji puno je veći od Maruševca gdje imaju oko 280 hektara šuma. - Glavni dio država nam je vratila i tu je bila vrlo korektna. No, nekada smo imali i puno više. Postoji doduše mogućnost da će nam još nešto biti vraćeno, ali to će biti manji dijelovi, po desetak hektara. To je možda

puno za hrvatske prilike, ali ne i za bavljenje šumarstvom. Ako nemate veliku površinu, nema smisla baviti se tim poslom - veli Maximilian von Pongratz-Lippitt. Ne samo zbog površine, nego i tradicije, njegova obitelj nastoji se šumarstvom baviti i u Maruševcu. - Problem je ovdje neuredno plaćanje. Naime, nakon što isporučimo drvo, jako teško dolazimo do novca. No nije to samo naš problem, nego i drugih,

kao što su Hrvatske šume, koje od kupaca potražuju, kao što sam pročitao, 500 milijuna kuna. U Hrvatskoj je neplaćanje, koliko čujem, velik i raširen problem. A ako meni ne plate drvo, ne mogu platiti zaposlenike, a kako onda od njih mogu očekivati da će raditi? To je prilično teška situacija koju nastojimo izbjeći tako da poslujemo samo s dobrim partnerima koji uredno plaćaju zaključuje vlasnik dvorca.


eset najljepših dvoraca Hrvatskog zagorja

DOZNAJEMO Što se zbiva s hotelom Coning

uševec remete me junica!

D.LOVRENČIĆ

Život 13

24. kolovoza 2010.

I TOGA JE BILO Ostali bez dvorca rješenjem na jednom listu papira

Ništa im nije moglo pomoći prilikom nacionalizacije 1945. je došlo na jednom papiru, a žalba je bila beskorisna. Povrat imovine mojoj obitelji počeo je nakon što je 1995. godine moj otac do-

Nakon rekonstrukcije, hotel Coning u Trakošćanu spadat će u kategoriju hotela s četiri zvjezdice

Kriza omela planove rekonstrukcije hotela

o

bitelj zadovoljna tijekom povratka imovine u Maruševcu bio hrvatsko državljanstvo. Dvorac i perivoj dobili smo 2004. godine. Budući da dio našeg zemljišta više nije državni, nego privatan, stvar nije jednostavna, pa idemo korak po korak. Gotovo sav namještaj iz našeg dvorca danas je u varaždinskom Starom gradu. No, zadovoljni smo i vjerujemo u uspjeh - veli mr. Maximilian von Pongratz-Lippitt.

Zbog aktualnih gospodarskih prilika, radovi na adaptaciji nisu išli planiranom dinamikom, veli Stjepan Ptiček

Piše: IVICA KRUHOBEREC ikruhoberec@regionalni.com

Maximilian von Pongratz-Lippitt

TRAKOŠĆAN – Izuzmu li se dva manja objekta neposredno uz prilaz dvorcu Trakošćan, odnosno na njegovom jezeru, ova jedinstvena destinacija nema nikakav ugostiteljski, a kamoli neki drugi sadržaj. Zašto je to tako, pitali smo Stjepana Ptičeka, predsjednika Uprave krovne Coningove tvrtke, u čijem je sklopu i istoimeni trakošćanski hotel koji je izvan funkcije više od godinu dana.

Ulaganje veće od 10 milijuna eura - Osnovna nit koncepta uređenja hotela je postići doživljaj jedinstven za hotel i okolicu. Lokalni i kulturni identitet želimo uvući fragmentarno iz okolice dvorca - ističe Ptiček, dodavši da će unutarnje uređenje hotela biti minimalističko, moderno te profinjeno uz topao i ugodan boravak. Ukupno planirano investicijsko ulaganje prelazi 10 milijuna eura, što uključuje građevinsko obrtničke radove, ne računajući na vrijednost postojeće građevine i zemljišta s infrastrukturom na kojem se hotel gradi. M. BITUH

Mi nismo samo Austrijanci koji nešto žele napraviti u Hrvatskoj, nego smo i Hrvati. Moji preci došli su iz Mađarske u Hrvatsku prije dvjestotinjak godina. Bavili su se bankarstvom, pa su tako u Zagrebu imali Pongratz banku i palaču na Jelačićevom trgu, a njihova zagrebačka vila Pongratz bila je u planu kao novi uredski prostor Stjepana Mesića nakon prestanka mandata predsjednika. Moj pradjed Oskar Pongratz, koji je živio u vrijeme Austro- Ugarske, nije se 1918. izjasnio Austrijancem, budući da je živio u Maruševcu. No, ni to nam nije pomoglo 1945. godine kada nam je dvorac, sukladno odlukama AVNOJ-a, oduzet nacionalizacijom. Rješenje

Sklad s prirodom

Ivanečka Poljoprivredna zadruga u farmi uz dvorac godišnje utovi od 2.500 do 3.000 junica

koji će u rujnu biti mjesto prvog vjenčanja nakon niza godina, obitelj Pongratz-Lippitt nastoji postići dogovor s

u

rujnu će dvorac biti mjesto prvog vjenčanja nakon niza godina Poljoprivrednom zadrugom Ivanec koja vodi farmu junica, odnosno Poljopr ivrednim poduzećem Ivanec, koje je vlasnik farme izgrađene na prostoru konjušnica davnih vlasnika dvorca, od baruna

Vragovića i Schlippenbacha, pa do Oskara pl. Pongratza, čija je obitelj nakon nacionalizacije 1945. godine bila prisiljena preseliti se u Austriju.

Pregovori u tijeku

- Nudimo im otkup ili zamjenu zemljišta na kojem bi mogli izgraditi novu farmu. Tek nakon što se sadašnja farma preseli, možemo krenuti s velikim projektom obnove i budućeg korištenja dvorca u što bismo željeli uključiti i širu zajednicu, od Općine Maruševec, pa do Grada Varaždina i Varaždinske županije. Nadamo se da će naši susjedi imati

razumijevanja za to te da će pregovori uroditi plodom početkom iduće godine, ako ne i prije. Međutim, nemamo previše vremena jer će ljudi ulagati u Hrvatsku u vrijeme kada ulazi u EU, a ne kasnije. Isto tako, EU će osigurati čvrsti pravni okvir koji je nužan. Tko će, naime, uložiti desetak milijuna eura u, primjerice, golf terene ako neće biti siguran da neće zbog toga imati probleme od zelenih ili slično - upozorava Maximilian von Pongratz-Lippitt, koji je uvjeren da Maruševec neće zadesiti sudbina gotovo potpuno nestalog dvorca Vinica.

– Vjerojatno ćemo se svi složiti s tim da pitoreskna mikro-lokacija u podnožju markantnog dvorca koji okružuje očuvani okoliš s gustom šumom, livadom i akumulacijskim jezerom, zaht ijeva i pr imjerene smještajne i druge kapacitete. Upravo zbog toga krenuli smo u adaptaciju našeg hotela kako bismo ga uskladili s prostorom visoke ambijentalne vrijednosti, koji je poznat i kao park šuma Trakošćan. Međutim, zbog poznatih nam aktualnih gospodarskih prilika – i to ne samo kod nas, nego i u svijetu – radovi nisu išli planiranom dinamikom, tako da ćemo temeljito preuređenje objekta završiti krajem svibnja 2011., dok otvorenje potpuno novog hotela planiramo za lipanj - doznajemo od Ptičeka koji napominje da su radovi opet maksimalno intenzivirani.

Četiri zvjezdice

Kada bude dovršena temeljita rekonstrukcija,

Nije slika, nego pogled kroz prozor hotela u izgradnji

hotel Coning u Trakošćanu spadat će u kategoriju hotela s četiri zvjezdice, a uz njega će biti i zona bungalova. Na bruto površini nešto manjoj od devet tisuća četvornih metara bit će 128 smještajnih jedinica, od čega 115 dvo-

z

avršetak radova krajem svibnja, a otvorenje novog hotela u lipnju 2011. krevetnih i 11 jednokrevetnih soba te dva apartmana, odnosno ukupno 245 kreveta. Imat će dva restorana s 277 mjesta, terasu restorana s 208 mjesta te podrumski klub s vinotekom i – klet. - Hotel će biti usmjeren prema MICE turizmu, što je

kratica od Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions. Sukladno tome, imat će i wellness s natkrivenim bazenom, whirlpoolom, parnom saunom, finskom saunom, prostorijom za odmor, tri prostora za masažu i slično doznajemo od Ptičeka. Osim sadržaja unutar novog hotela, gostima će na raspolaganju biti i vanjski sadržaji za sport i rekreaciju: dva tenis terena i polivalentna igrališta veličine rukometnog, sve s rasvjetom za noćno korištenje, zatim prostor za odbojku na pijesku i boćanje, kao i golf vježbalište (driving range). Uz to, u okolici hotela bit će označene biciklističke staze, staze za šetnju i izletnički turizam, seoski turizam i lokalni programi turističke zajednice.


14 Oglas

24. kolovoza 2010.


24. kolovoza 2010.

Oglasi 15


16 Čitatelji zovu

24. kolovoza 2010.

U štetne glodavce ubrajamo crnog i sivog štakora te kućnog miša, no uvijek se mogu naći neodgovorni pojedinci koji rodenticide okreću i protiv kućnih ljubimaca

ISTRAŽUJEMO Truje li netko namjerno pse u naselju Gojanec sredstvom za deratizaciju?

Do otrova za samo 30 kuna! Javio nam se čitatelj koji sumnja kako je njegov pas otrovan Facironom Piše: JOSIP NOVAK josip@regionalni.com

- Nedavno nam je uginuo potpuno zdrav pas od posljedica trovanja i to vrlo izgledno nakon što je pojeo hranu zatrovanu Facironom… Mogu li novinari redakcije 7Plus Regionalnog tjednika istražiti kako je moguće da se jedan tako opasan otrov može kupovati u poljoprivrednim apotekama bez osobne iskaznice? - stoji između ostalog u dopisu koji nam je ovih dana uputio mještanin Gojanca (podaci poznati redakciji), zgrožen takvim postupanjem prema kućnim ljubimcima, možda čak, piše on, nekog od najbližih susjeda!

Educirati “trovače”?

Slijedom rečenog, kontaktirali smo nekoliko poljoprivrednih apoteka na širem području Varaždina koje su registrirane za stavljanje u promet kako sredstava za zaštitu bilja tako i namjen-

TREBA ZNATI U rodenticide se ugrađuje i “gorka tvar”

Ukusni samo štakorima, ne i psima

skih rodenticida (sredstva za suzbijanje štakora i ostalih štetnih glodavaca). Njihovi zaposlenici potvrdili su nam kako se Faciron uljni koncentrat (pakiranje 1 dl) i Faciron Forte mamac pšenica, mogu kupiti po cijeni od tridesetak kuna i bez osobne iskaznice. A da tome nema nikakvih

F

aciron na ambalaži ima oznaku opasnosti “štetno” a ne “otrovno” zakonskih zapreka, uvjerili smo se nakon uvida u Sigurnosno-tehnički list za kemijske proizvode (STL) proizvođača, tvrtke Veterina Kalinova d.o.o. iz Rakova Potoka. Iz STL-ova iz 2009. godine, koje imamo u posjedu i koje je ovjerio Hrvatski zavod za toksikologiju, vidljivo je da svi spomenuti rodenticidi osim Faciron uljnog koncentrata

Faciron uljni i mamac

nisu ni otrovni ni štetni, nemaju nikakvih oznaka opasnosti ni upozorenja. Iako aktivna tvar klorfacinon, tehnički, 99-postotni spada u I. grupu otrova, koncentracija od 0,0075 posto klorfacinona u gotovom proizvodu je tako mala da ne predstavlja opasnost za ljude. Faciron uljni koncentrat ima sadržaj 0,25 posto klorfacinona (nešto

Iz tvrtke Veterina Kalinova dobili smo dodatna pojašnjenja o Facironu od dipl. ing. kem. tehnologije Darka Racana, koji upozorava na još neke činjenice. - Ako je poljoapoteka registrirana za promet štetnih i opasnih tvari i ako smije držati u svom, po propisu uređenom, skladištu štetne ili čak otrovne kemikalije (pesticide), zbog kojeg razloga ne bi mogla držati rodenticide na bazi klorfacinona ili bromadiolona koji uopće nemaju nikakve

oznake, ili faciron uljni koncentrat koji nosi samo oznaku “štetno u dodiru s kožom i ako se proguta”?! Osim toga, rodenticidi na bazi bromadiolona imaju u sebi ugrađen i denatonium benzoate, tzv. “gorku tvar” koja potpuno onemogućava gutanje mamaca. Kod štakora, miševa i još nekih vrsta životinja, gorka tvar nema utjecaja zbog specifičnog načina uzimanja hrane - stoji, između ostalog, u odgovoru rukovoditelja razvoja Veterininih proizvoda.

više od gotovih žitnih mamaca) i zbog toga ima oznaku opasnosti “štetno” i oznaku upozorenja “štetno ako se proguta i u dodiru s kožom”. Dakle, ne “otrovno” nego samo “štetno”. I ne samo to, usporedite li te oznake opasnosti s većinom herbicida, fungicida i pogotovo insekticida na tržištu (oznake se nalaze istaknute na svakoj

etiketi) stvar postaje potpuno jasna. Naime, većina pesticida nosi oznake “štetno” ili čak “otrovno”! U našem tjedniku ne želimo educirati potencijalne “trovače” i iz tog razloga ne navodimo nazive dobavljivih produkta čiji kokteli mogu biti ne samo izuzetno letalni za kućne ljubimce, već i za ljude.

DOZNAJEMO Za kućne ljubimce opasnije je ukoliko se otruju rodenticidima 2. generacije, upozorava dr. Albus

Pomoć veterinara je nužna ako pas i mačka krvare

Primijetite li da vaš pas ili mačka krvare kroz tjelesne otvore, izbija im pjena na usta ili imaju ozbiljnije promjene u ponašanju, svakako možete posumnjati i na mogućnost trovanja – upozorava mr. sc. Krešimir Albus, dr. vet. medicine, koji rukovodi DDD službom Veterinarske stanice Varaždin. Naime, kako doznajemo, baš ovih dana u Ambulanti za prevenciju

i liječenje malih životinja uspješno se oporavljaju dva psa kod kojih je dijagnosticirano trovanje. - Treba znati da će psi, čak i kad su gladni, vrlo rijetko uzimati pšenicu kao obrok. No ukoliko bi se određeni otrov, zvao se on i Faciron uljni, po-

miješao u meku s ribicama, mesnim nareskom ili pak s pilećim iznutricama, pas ili mačka teško će im odoljeti. No, i male životinje morale bi pojesti puno zatrovane hrane kako bi se u njihovom organizmu akumulirala letalna doza. Za

kućne ljubimce daleko je opasnije ukoliko se otruju rodenticidima 2. generacije, jer već nakon jednog obroka, mogu uginut i – istaknuo je Krešimir Albus dodavši kako vlasnici trebaju žurno potražiti pomoć veterinara u ambulantama i to unutar 8 - 10 sati od pojave spomenutih simptoma. Kao antidot, obično se koristi Vitamin K1.

PU VARAŽDINSKA

Policija nema prijava o trovanju pasa i mačaka! “Tijekom ove godine nismo zaprimili niti jednu prijavu građana u vezi s namjernim trovanjem mačaka ili pasa na području Policijske uprave varaždinske”, stoji u odgovoru na naš upit o namjernom trovanju domaćih životinja upućen PU Varaždin, čiji djelatnici pojašnjavaju da je namjer-

no trovanje životinja s pretpostavkom kontinuiteta u takvim radnjama jedan od mogućih modaliteta zlostavljanja životinja. U takvim slučajevima, kaznenopravna zaštita propisuje se i kroz opis kaznenog djela mučenja životinja kroz članak 260. Kaznenog zakona R H. I ne samo to, jer u nekoliko je slučajeva namjernog trenutnog usmrćivanja kućnih ljubimaca, a u konzultaciji s Državnim odvjetništvom, zauzet stav, i u praksi se kazneno progoni počinitelj kroz prizmu i odrednice kaznenog djela uništenja i oštećenja tuđe stvari iz članka 222. Kaznenog zakona.


24. kolovoza 2010.

Oglasi 17


18 Mozaik Pisma Polemike Vaše vijesti

24. kolovoza 2010.

ČITATELJI PIŠU U bolnici Varaždin uspješno operiran 4-godišnjak

POZIV

Od srca hvala doktorima i medicinskim sestrama

Sjećanje na branitelje

Ovo bi bila još samo jedna tužna priča nesretnih roditelja koje je pogodila najveća nesreća koja se može dogoditi svakom roditelju. Tog je kobnog utorka u varaždinskoj bolnici našem četverogodišnjem sinu dijagnosticiran tumor na mozgu. Doveli smo ga na Odjel pedijatrije zbog učestalih glavobolja te je dijete nakon uzimanja anamneze odmah podvrgnuto CT snimanju i nakon samo dva sata javljeno nam je o čemu se radi. Od tog trena naš se čitav svijet srušio, a bilo bi sto puta groznije da u tom trenutku nisu uz nas bile doktorice Martina Kronja i Petra Detoni s Odjela pedijatrije te sve sestre koje su pokazale svu svoju dobru volju, a ispred svega ljubaznost i ljudskost koje su u ovakvim trenucima najvažnije za roditelje. Nakon što smo saznali koja je dijagnoza, uslijedilo je ono najgore, taj je tumor iz ove glavice trebalo i odstraniti. Svi znamo što je mozak i kakve sve posljedice mogu biti, ali na sreću u nesreći na razgovor zbog operacije poslani smo kod dr. Nenada Kudelića, spec. neurokirurga. Nakon što nam je objašnjeno kako je zahvat potrebno obaviti u nekih sedam dana, pitanje je bilo gdje ćemo na operaciju. Budući da nam je doktor rekao da dijete može i on operirati,

tu u Varaždinu, odlučili smo da ga ne vozimo drugdje, nego smo ga prepustili doktorovim zlatnim rukama i ni jednog trenutka to nismo požalili. Nakon točno 7 dana od postavljanja dijagnoze operacija je bila obavljena u varaždinskoj bolnici, i to po prvi puta na djetetu. Sada kad je sve prošlo, i to vrlo uspješno, nadam se da ću ovom pričom pomoći mnogima koji se nađu u ovakvom kaosu. Naš je Petar već drugi dan nakon operacije hodao, dizao se i opet smijao, a već nakon šest dana bio je kod kuće, ponovno nasmijan i sretan. Ova priča je ukratko ispričana kako biste znali da će u Varaždinu, gradu anđela, anđeli uvijek postojati, samo ih morate znati prepoznati. Još jednom veliko hvala dr. Nenadu Kudeliću spec. neurokirurgu, i doktorici Maji Krobot koja je bila Petrov anesteziolog te cijelom timu koji ga je operirao. Također zahvaljujemo Odjelu dječije kirurgije te svim sestrama koje su također suosjećale s nama. Svi oni omogućili su da Petar sve ovo proživi bez trauma i bez bilo kakvih loših sjećanja. Od operacije je prošlo 14 dana, a na našem djetetu se i ne vidi da je bio operiran, a o doktoru, doktoricama i sestrama priča kao o svojim prijateljima. Mi roditelji bit ćemo svima njima zahvalni do groba. Anita Vidović

Čitatelji pitaju: Je li isplaćen honorar Belfast Foodu? Samo jedno pitanje za članove Gradskog poglavarstva. Jeste ili niste isplatili bendu Belfast Food honorar za nastup za Dane maturanata u Varaždinu? (I ako niste, zbog čega?) Da li bi se to moglo nazvati direktnim obmanjivanjem javnosti i mladih? Ispada da svaki put kad se za to ukaže mogućnost i prilika, svaka situacija se koristi za skupljanje političkih bodova, ali kad treba poravnati račune i ispuniti obećanja, ljudi na položajima uzdaju se u svoju političku moć i naklonost

ionako sporih i za ozbiljnije stvari neučinkovitih hrvatskih sudova. Jer ako u ovom slučaju honorar nije isplaćen, onda koncert nije poklonio grad, nego sastav koji ga je odsvirao. To s jedne strane znači da ljudi rade i za to nisu plaćeni, a s druge da netko laže. Ako sve ovo nije točno, ispričavam se, ali ako jest, tražim, ako ništa drugo, onda barem objašnjenje. P. M. (Podaci poznati redakciji)

USPJEH Likovne radionice Obiteljskog centra Varaždinske županije

360 djece na radionicama “Kreativko” Obiteljski centar Varaždinske županije organizirao je tijekom srpnja i kolovoza čak 19 besplatnih likovnih kreativnih radionica pod nazivom „Kreativko“ s ciljem da se tijekom ljetnih praznika djeci školske i predškolske dobi omogući kvalitetno provođenje slobodnog vremena i razvoj njihovih stvaralačkih i kreativnih sposobnosti. Radionice su organizirane u tri grada na području Varaždinske županije u prostorijama dječjih odjela gradskih knjižnica i čitaonica u Varaždinu, Ludbregu i Ivancu, te im ovim putem želimo zahvaliti na suradnji. U sklopu “Kreativka” održane su i radionice na Aquacityju povodom Susreta osoba s invaliditetom. Djeca su se likovno kreativno izražavala kroz različite likovne tehnike i koristila različite materijale za izradu svojih malih likovnih djela, a najzanimljiviji su im bili materijali iz

prirode kao što je kamen., Na radionicama je sudjelovalo čak 362 djece, koja su s velikim osmjehom i zadovoljstvom sudjelovala na radionicama te s velikom ponosom radove izrađene na radionicama nosila svojoj kući. Obiteljski centar Varaždinske županije

U petak 20. kolovoza godine započeo je turnir sjećanja za poginule branitelje Tomu Jambora, Josipa Kapustića i Stjepana Vusića na malonogometnom igralištu u Jerovcu Donjem, koji se dan kasnije nastavio na igralištu u Žarovnici. Prvi dan turnira nastupilo je osam malonogometnih muških ekipa. Nakon razigravanja po skupinama, pobjednici skupina su malonogometne ekipe Bedenca i Cvetlina koje se dalje natječu u Žarovnici. Posebno atraktivan bio je nastup ženskih malonogometnih ekipa Lepoglave i Cvetlina. Na turniru je sudjelovalo stotinjak natjecatelja, koji su nastupili pred više stotina gledatelja. Organizatori turnira su HDZ Ivanca i Lepoglave, pri čemu su nositelji turnira bili članovi Temeljne organizacije HDZ-a iz Jerovca koji su za sve natjecatelje i gledatelje pripremili besplatne porcije graha. Turnir je ispucavanjem udarca s centra terena otvorio Eduard Vusić, unuk poginulog branitelja Stjepana Vusića. HDZ Ivanca i Lepoglave

POZIV

Pomoć za starije Sa svrhom poboljšanja kvalitete života osoba starije životne dobi, Općina Vinica uključit će se u program usluga za starije osobe koji će obuhvaćati skrb o starijim osobama, i to kroz pomoć starijim osobama u kući te organizaciju dnevnog boravka za starije. U program se mogu uključiti osobe starije od 65 godina koje žive same, bez pomoći mlađih članova obitelji ili skrbnika, a koje zbog narušenog zdravlja nisu u mogućnosti obavljati svakodnevne životne aktivnosti. Osnovni podaci (ime i prezime, datum rođenja, adresa) o osobama kojima je potreban takav oblik skrbi, a zadovoljavaju osnovne kriterije, mogu se dostaviti u Jedinstveni upravni odjel Općine Vinica osobno ili na broj telefona 722–233. Općina Vinica Redakcija 7Plus Regionalnog tjednika ispričava se obitelji Tomašković na pogrešno objavljenoj slici u sjećanju za obitelj Tomašković u prošlom broju, zbog tehničke greške.

Obavijest čitateljima 7Plus Regionalni tjednik objavljuje isključivo pisma koja su potpisana imenom i prezimenom uz navedenu adresu, pri čemu ćemo poštovati želju da zaštitimo vaš identitet. Pišite nam na adresu 7Plus Regionalni tjednik, Milčetićeva 13, Varaždin uz naznaku “Za Reagiranja čitatelja” ili na e-mail adrese: urednik@ regionalni.com ili vmargetic@regionalni.com.


24. kolovoza 2010.

Oglasi 19


20 Poslovni svijet

24. kolovoza 2010.

I TOGA IMA Mladi bračni par iz Švicarske doselio se u Međimurje kako bi se bavio stočarstvom

Švicarci su u Polevama pokrenuli mljekarstvo!

Moji roditelji nemaju farmu, a u Švicarskoj ju je teško kupiti jer dosta košta, pa nas je zainteresirala ponuda iz Hrvatske, objašnjava dvadesettrogodišnji Markus Stucki, koji surađuje s mljekarom Bohnec Piše: IVICA KRUHOBEREC ikruhoberec@regionalni.com

Spali na 30 grla

p

o dolasku bračni par uvezao 33 usjemenjene junice iz Njemačke

U studenome tisuću litara

- S obzirom na naše ulaganje, želja nam je da već od studenog dignemo današnju dnevnu proizvodnju sa 150 - 160 litara na tisuću. Znam da mnogi u svijetu imaju problema oko cijene mlijeka, no u Hrvatskoj je prihvatljiva, iako nije visoka. Uz to, Hrvatska dosta mlijeka uvozi, što bi također trebao biti poticaj za proizvodnju. Obitelj, ako se drugim ne bavi i sve je dobro usklađeno, može živjeti i zaraditi od četrdeset krava. Naravno, ta brojka ovisi i o prijašnjim ulaganjima u farmu - veli Stucki koji sa suprugom namjerava ostati dvije do tri godine na farmi u Polevama.

POLEVE - Simone i Markus Stucki mladi su par iz Diemtigena kod Berna, koji su svoju poslovnu priliku, umjesto u rodnoj Švicarskoj, odlučili potražiti u Međimurju, i to na farmi za uzgoj mliječnih krava u mjestu Poleve gdje namjeravaju obnoviti proizvodnju koja je gotovo zamrla. - Zahvaljujući pomoći našeg ministarstva i nizozemske vlade, farmu je naše poduzeće izgradilo 1997. godine u namjeri da bude i edukacijski centar za stočare. No, nakon što su je desetak godina vodili ljudi koji nisu bili dovoljno educirani za stočarstvo, farma je spala na 30 grla, od čega devet muznih krava - doznajemo od Petra

PLAN

Svoju poslovnu priliku, umjesto u rodnoj Švicarskoj, Simone i Markus Stucki odlučili su potražiti na farmi u Polevama

za automehaničara završio i dvogodišnju školu poljoprivrednog usmjerenja.

Model iz N. Zelanda

IZDVOJENO Problema uvijek ima, bit je kako se rješavaju

Kravu spasili od operacije - magnetom

Horvata, čiji je otac Bratoljub, nakon iskustva s domaćim stočarima, odlučio preko prijatelja potražiti pomoć i partnere u inozemstvu. Nakon nekoliko kraćih posjeta farmi u Polevama, bračni par Stucki u travnju ove godine odlučio je tu i ostati - Moji roditelji nemaju farmu, a u Švicarskoj ju je teško kupiti jer dosta košta. Stoga nas je ponuda iz Hrvatske zainteresirala - veli Markus Stucki, dvadesettrogodišnjak koji je nakon trogodišnjeg školovanja

Umjesto kupnje farme, mladi švicarski bračni par odlučio je u Hrvatskoj primijeniti model iz Novog Zelanda koji su prilagodili ovdašnjim prilikama. - Tamo vlasnicima farme ostaje polovica od ostvarene zarade, a druga polovica zakupcima koji imaju sve strojeve i opremu. Budući da mi potonje nemamo, dogovorili smo se da na kraju godine zarađeno dijelimo na tri jednaka dijela, od kojih jedan ide za razvoj farme, jedan vlasniku, a jedan nama - pojašnjava mladi Švicarac koji je radi boravišne dozvole morao postati suosnivač Horvatovog

VARTEKS

DOZNAJEMO Gospodarstvo Varaždinske županije više nema najveći suficit u zemlji, iako više izvozi i manje uvozi

Nova skupština 24. rujna VARAŽDIN – Za 24. rujna zakazana je Glavna skupština Varteksa, budući da u srpnju nije održana zbog nedostatka kvoruma. Da bi ovaj put moglo biti dovoljno glasova, govori i kupoprodaja sa Zagrebačke burze u kojoj je Zoran Košćec, predsjednik Uprave Varteksa, stekao 2.811 komada dionica tvrtke, što je 0,15 posto temeljnog kapitala, odnsono 0,15 glasova glasova na skupštini. Košćec sada posjeduje 48.769 komada dionica Varteksa, što je 2,54 posto temeljnog kapitala, odnsono isto toliko glasova na Glavnoj skupštini.

Danas je na fami u Polevama osamdesetak grla stoke - krava, junica i teladi. Na upit o mogućim teškoćama na koje je naišao, Stucki odgovara da u tim djelatnostima uvijek ima problema. - Bit je u tome kako se rješavaju, odnosno koliko ih uspijevaš riješiti sam ili uz pomoć prijatelja, a koliko koristiš usluge vanjskih ljudi, koji ne samo da koštaju, nego ponekad niti ne znaju koliko bi trebali - veli mladi Švicarac kojemu je želja da s vremenom pokrene i praktičnu edukaciju

stočara jer vidi potrebe za tim. Znanje stečeno u Švicarskoj već sada obilato koriste. Tako su se njihove sumnje na

Z

nanje stečeno u Švicarskoj supružnici Stucki obilato koriste bolesti krava uvijek pokazale ne samo točnima, nego u nekim slučajevima čak i boljima od veterinarskih dijagnoza.

Zahvaljujući tome, dosad nisu imali uginuća na farmi izuzev jednog slučaja. A kada su zatražili obdukciju kako bi se utvrdio točan uzrok smrti, neki su na to gledali s čuđenjem. Ništa manje nisu bili iznenađeni ni načinom na koji je riješio slučaj krave koja je progutala metal. Naime, umjesto operacije koju su neki predlagali, naručio je iz Švicarske poseban magnet koji je krava progutala, nakon čega je magnet privukao metal i operacija nije bila nužna.

Farma u Polevama oživjela

poduzeća Poljoprivreda, usluge i trgovina. Gotovo odmah po dolasku švicarski je bračni par uvezao 33 usjemenjene junice iz Njemačke, od kojih je svaka stajala oko 1400 eura. Mlijeko predaju mljekari Bohnec.

Višak Istre veći nego Varaždinske županije

Najveći izvoznici u Varaždinskoj županiji 2009. godine (izvor HGK)

S 829 milijuna kuna viška u vanjskotrgovinskoj razmjeni Istarska županija izbila je na prvo mjesto među 13 županija koje su u prvom polugodištu 2010. imale suficit u robnoj razmjeni. Time je, nakon nekoliko godina, s trona izbacila Varaždinsku županiju čije je gospodarstvo bilježilo najveću razliku između izvoza i uvoza, što je bio jedan od rijetkih svijetlih pokazatelja, budući da je po plaćama uvijek pri dnu ljestvice, a sada ima i rast nezaposlenosti. Suficit Varaždinske županije u prvih šest mjeseci, prema podacima DSZ-a, iznosio je 685,7 milijuna kuna. Poduzeća

s područja županije izvezla su robu u vrijednosti 2,1 milijarde kuna, što je 12,5 posto više nego u isto vrijeme lani, a uvoz je pao za 2,5 posto, na 1,47 milijardi kuna. To nije

u

Varaždinskim Toplicama izvoz pao za četvrtinu, a uvoz rastao 60 posto loše, pogotovo ako se uzmu u obzir okolnosti poslovanja i da je izvoz Zagreba, primjerice, pao 0,6 posto, tako da je njegov deficit iznosio 20,7 milijardi kuna.

No, gospodarstvo Istarske županije ostvarilo je bolje rezultate. Naime, istarske su tvrtke povećale izvoz za 38,7 posto, odnosno na 3,6 milijardi kuna, uz pad uvoza za 8,3 posto. Ipak, izvoz su najviše povećali u Vukovarsko-srijemskoj županiji, i to za oko 170 posto, tj. na milijardu kuna. Ako se gleda prvi kvartal, najveći rast izvoza bio je u N. Marofu, čak za četvrtinu, dok je najveći pad izvoza bio u V. Toplicama – gotovo za trećinu. Tamo su poduzetnici ostvarili i najveći rast uvoza, gotovo 60 posto, dok je najveći pad uvoza bio u gospodarstvu Varaždina – 14 posto.


Poslovni svijet 21

DARKO GORENAK

24. kolovoza 2010.

VARAŽDIN BUS

Krišto: Stečaj je jedino rješenje!

Atraktivnom ponudom upotpunjenom poklonima i nagradama Shopping Park SUPERNOVA opet je privukao brojne posjetitelje na proslavu prve godišnjice otvorenja

DOZNAJEMO Što je razlog uspjeha SUPERNOVE iza koje je godinu dana poslovanja

Inovativnošću do uspjeha

Varaždinska SUPERNOVA u svibnju je valorizirana kao TOP 5 najinovativnijih shopping objekata u srednjoistočnoj i jugoistočnoj Europi, s ponosom ističe upraviteljica VARAŽDIN - Dok se uslijed aktualnih gospodarskih prilika većina trgovačkih centara u Hrvatskoj muči kako bi privukla kupce, odnosno imala dovoljno zakupaca, pa nije rijedak slučaj da su dijelom prazni ili im se ne plaćaju zakupnine, takve probleme ne poznaje Shopping Park SUPERNOVA Varaždin, koji je u četvrtak obilježio prvu godišnjicu otvorenja. Kako to uspijeva, pitali smo njegovu upraviteljicu Patriciju Tkalčec, dipl. kroat. i dipl. german., koja je i organizirala rođendansku proslavu na kojoj su, uz brojne kupce, bili i Franz Brünner, predstavnik investitora i direktor m2 Centarmanagementa, zatim međimurski župan Ivan Perhoč, predsjednica Županijske skupštine Varaždinske županije Dubravka Biberdžić, dipl. oec., te zamjenik gradonačelnika Varaždina Slobodan Mikac.

Bergodrom za najmlađe

- Shopping Park SUPERNOVA Varaždin optimalno je osmišljen projekt koji se tijekom svoje prve godine poslovanja isprofilirao kao odlično locirana obiteljska shopping destinacija čiji su brendovi raznoliki asortimanom te prije svega prilagođeni regionalnoj kupovnoj moći. Da je uistinu tako, govori i činjenica kako je upravo varaždinska SUPERNOVA u svibnju valorizirana kao TOP 5 najinovativnijih shopping objekata u srednjoistočnoj i jugoistočnoj Europi - objaš-

njava upraviteljica priznanje ACROSS AWARD 2010, koje se tijekom nekoliko outdoor kampanja nezaobilazno ističe svojim logotipom. Inovativna je posebnost SUPERNOVE upravo to što je zahvaljujući njenom poslovnom kursu omogućila ulazak afirmiranim svjetskim brendovima i na područje sjeverozapadne Hrvatske. - Željela bih zahvaliti svim djelatnicima naše dvadesetčetveročlane obitelji, koji su predanim radom te ljubaznim ophođenjem kupovanje učinili svima ugodnim. Ne smijemo zaboraviti ni doprinos naših zaštitarskih, tehničkih te službi vanjskih održavanja, bez čijeg angažmana rad ne bi bio besprijekoran. Međutim, najveće hvala upravo kupcima koji su u SUPERNOVOJ prepoznali destinaciju obiteljskog kupovanja - ističe upraviteljica.

Oko rođendanske torte okupili su se predstavnik investitora i direktor m2 Centarmanagementa Franz Brünner, predsjednica Županijske skupštine Varaždinske županije Dubravka Biberdžić, zatim zamjenik gradonačelnika Varaždina Slobodan Mikac te upraviteljica Shopping Parka Patricija Tkalčec

Kupcima 4000 poklona i 300 nagrada Povodom 1. rođendana, vjerne je potrošače SUPERNOVA darivala s čak 4.000 poklona te 300 nagrada. Tako su njezini posjetitelji u četvrtak, uz ostalo, mogli uživati u besplatnoj rođendanskoj torti velikih dimenzija, sladoledu koji se također dijelio besplatno, kao i kokice, šećerna vata te baloni, a ni korištenje prigodno postavljenog bergodroma i clics cornera nije se naplaćivalo. Uz to, parkiralištem su se probijali klaunovi i drugi zabavljači, poput mađioničara i maskota. Vrhunac večeri bio je nastup etno glazbenika Žige i Bandista, koji je potrajao duže od planiranog, odnosno čak do 21 sat.

VARAŽDIN – Stečaj je jedino rješenje jer dogovora nema - rekao nam je Frano Krišto, direktor Varaždin busa, nakon što su propali pregovori vođeni s AP-om u stečaju o preuzimanju javnog prijevoza, odnosno obveza poduzeća. Regionalni industrijski sindikat (RIS) podnio je u petak prijedlog za pokretanje stečajnog postupka. ”Varaždin-bus duguje plaće za svibanj, lipanj i srpanj, a prema dvadesetak radnika nisu ispunjene ni obveze u iznosu od stotinjak tisuća kuna na temelju izvansudskih i sudskih nagodbi”, izvijestio je Siniša Miličić, predsjednik RIS-a. Uz to, kako je dodao, na sastanku održanom 18. kolovoza Krišto je izjavio da je Varaždin-bus u blokadi, te da je prezaduženo i nesposobno za plaćanje. “S obzirom na to da Sindikat od prvog dana podržava projekt javnoga gradskoga prijevoza, uputili smo i pismo Gradu Varaždinu u kojem tražimo da se prilikom odabira privremenog ili novog koncesionara uzme u obzir to da vozači nisu primili plaće za posljednja tri mjeseca. Isto tako od Grada očekujemo da budućem koncesionaru sugerira zapošljavanje barem dijela vozača koji u gradskom prijevozu putnika imaju najdulji staž, te onih vozača koje terete veće obveze uzdržavanja”, veli Miličić, upozoravajući Krištu da ne poduzima radnje kojima bi se umanjila stečajna masa, remetilo ujednačeno namirenje vjerovnika ili pak kojima bi se pojedini stečajni vjerovnici stavili u povoljniji položaj.

Prava odluka

Upravljanje sukobima kod žena i muškaraca

K

ako se ponašaju žene, a kako muškarci menadžeri kada se nađu u konfliktnoj situaciji? Rezultati istraživanja rodnih razlika izdvajaju dva stila upravljanja sukobom: kooperativni i konkurentni stil koji se još nazivaju i ženskim, odnosno muškim stilom upravljanja sukobom. Kooperativni stil predstavlja žene u situacijama rješavanja sukoba kao susretljivije i obzirnije uz preferiranje suradničkih i kompromisnih strategija rješavanja konflikata, dok muš-

karci imaju veću tendenciju primjene agresivnog, dominantnog i neovisnog konkurentnog stila. Treba spomenuti i jedno drugo istraživanje iz 90-ih godina koje je pokazalo da je kod žena veća vjerojatnost da će se upustiti u sukob nego kod muškaraca, što više govori u prilog konkurentnom stilu nego kooperativnom stilu kod žena menadžera. No i to istraživanje je pokazalo da kad do sukoba dođe, žene imaju veću tendenciju prihvaćanja fleksibilnih i posredničkih pristupa u

upravljanju sukobima. Što je s ponašanjem žena i muškaraca menadžera u pregovorima? Stereotipni zaključci da su žene ugodnije od muškaraca u pregovorima vjerojatno se donose zbog nedovoljno velikog broja žena na visokim menadžerskim pozicijama u organizacijama. Menadžeri koji su na nižoj poziciji i imaju ograničenu moć i autoritet u pregovorima, skloniji su mekšem pristupu uvjeravanja nego neposrednom sukobljavanju i prijetnjama. Značajnije razlike u

pregovaračkim stilovima žena i muškaraca menadžera u situacijama kada žene i muškarci imaju slične pozicije i moć, ne postoje. Ono po čemu se razlikuju su stavovi prema pregovorima i pregovaračima koji su kod žena prilično drugačiji od stavova muškaraca. Menadžerice imaju manja očekivanja od pregovora prije njihova početka i manje su zadovoljne svojim radnim učinkom po završetku procesa pregovaranja iako su postignuti rezultati isti.

Nina Begičević doc. dr. sc.


22 Crna kronika

24. kolovoza 2010.

NAŠA POSLA Službenika područnog ureda Porezne uprave policija je prijavila USKOK-u

Dojavljivao kontrole aparata za igre VARAŽDIN - Protiv službenika varaždinskog područnog ureda Porezne uprave Ministarstva financija policija je podnijela kaznenu prijavu USKOK-u. Dovršenim kriminalističkim istraživanjem i analizom podataka, kako je u ponedjeljak izvijestio zamjenik načelnika Policijske uprave varaždinske Siniša Brkinjač, utvrđeno je

postojanje osnovane sumnje da je 59-godišnji službenik u

n

emaju podatke je li poreznik zadržan na radnom mjestu duljem razdoblj počinio više kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti.

- Kao službena osoba Ministarstva financija, zlorabljujući svoj položaj, određenom je broju neovlaštenih osoba, vlasnika aparata za igre na sreću i zabavnih igara, dojavljivao informacije o nenajavljenim kontrolama aparata za igre na sreću, čim je oštetio Državni proračun za sada neutvrđeni iznos - rekao je Brkinjač, dodavši da je u tom slučaju za

sada utvrđeno devet kaznenih djela, od koja su tri zlouporabe položaja i ovlasti, a tri poticanje na zlouporabu, budući da su obrađena tri vlasnika aparata za igre na sreću. Nakon ispitivanja, osumnjičeni djelatnik varaždinskog područnog ureda Porezne uprave pušten je na slobodu, a policija nema podatke je li zadržan na radnom mjestu.

Pred USKOK-om naći će se i - poreznik

DOZNAJEMO Drogu za preprodaju držali u stanu, ali i u trgovačkom centru

Marihuanu kupcima ostavili u pretincu za odlaganje prtljage Kod zagrebačkih dilera pronađeno više od pola kilograma marihuane, čija je vrijednost oko 50 tisuća kuna Piše: IVICA KRUHOBEREC ikruhoberec@regionalni.com

VARAŽDIN/ZAGREB - Više od pola kilograma marihuane i skunka, čija se vrijednost procjenjuje na oko 50 tisuća kuna, varaždinska je policija otkrila kod 28- godišnjeg i 29-godišnjeg Zagrepčanina koje se sumnjiči da su se bavili preprodajom droge na varaždinskom području.

Vrećice u pretincu

Zagrebački dileri uhićeni su u subotu u središtu Varaždina, no tom prilikom droga nije pronađena kod njih, već u jednom trgovačkom centru u južnom dijelu grada Varaždina, što nije prvi slučaj takve vrste. Tu je, temeljem naloga istražnog suca varaždinskog Županijskog suda, pretražen pretinac za odlaganje prtljage u kojem su pronađene dvije PVC vrećice s opojnom drogom marihuanom pojedinačnih težina od 102,2 grama i 106,7 grama. Osumnjičeni su priznali da pronađena droga pripada njima, rečeno je na redovitoj konferenciji u PU varaždinskoj. Isti dan, kako je dodano, varaždinski su policajci u suradnji s policijskim službenicima Policijske uprave zagrebačke pretražili i stan s

Ostao u pritvoru

- Ukupna količina od 102,2 grama marihuane te 106,7 grama marihuane otkrivene u Varaždinu, kao i 334 grama marihuane otkrivene u Zagrebu, čine najmanje 2700 dnevnih doza opojne droge,

n

ije prvi put da se kod preprodaje koriste ormarići trgovine

KRIMINALITET Droga iz Zagreba u Varaždin sve češće dolazi jugoistočnom zaobilaznicom u obližnje - trgovine

policajci protiv njih podnijeli prijave radi osnovane sumnje da su počinili više kaznenih djela iz domene zlouporabe opojnih droga na području grada Varaždina. Zbog toga su zajedno s oduzetim materijalom privedeni istražnom sucu Županijskog suda u Varaždinu, koji je 28-godišnjaku nakon saslušanja odredio zadržavanje, dok je drugi pušten da se brani sa slobode.

Iz Zagreba stiže i heroin Međimurska policija otkrila je 46-godišnjaka koji je kontinuirano kupovao heroin od makedonskog državljanina rođenog 1974. godine iz Zagreba, i to u količinama od 10 i 25 grama. Drogu je preprodavao konzumentima u Zagrebu i Čakovcu u količinama od 2 do 10 grama, među kojima su bili 35-godišnji i

44-godišnji Čakovčani, te 30-godišnja Riječanka. Oni su pribavljeni heroin prodavali krajnjim konzumentima u Čakovcu i Varaždinu u količinama od 0,5 pa do 3 grama. Protiv četvorice osumnjičenih istražni sudac odredio je zadržavanje, dok je ženska osoba puštena na slobodu.

DRUGA STRANA Tijekom prva tri dana Špancirfesta sedam izgreda

Desetorici izgrednika prijave

Većina navijača bila pijana, a neki od privedenih su i kažnjavani

Obljubio teško bolesnu VARAŽDIN - Tijekom vikenda policijski službenici Policijske uprave varaždinske dovršili su kriminalističko istraživanje nad 50-godišnjim muškarcem za kojeg se osnovano sumnja da je unatrag dva tjedna izvršio obljubu nad 45-godišnjom ženom protiv njezine volje, a koja boluje od teških bolesti. Zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo spolnog odnošaja s nemoćnom osobom iz članka 189. Kaznenog zakona 50-godišnjak je sproveden istražnom sucu Županijskog suda u Varaždinu, koji mu je nakon saslušanja odredio zadržavanje.

pripadajućim prostorijama na području Jaruna, a kojima se koristio jedan od počinitelja. Tom pr ilikom pronađena je PVC vrećica sa sadržajem opojne droge marihuane neto težine 334 grama.

što uvelike premašuje dnevne potrebe konzumenata. To ukazuje kako je oduzeta droga bila namijenjena daljnjoj preprodaji kojom bi se ostvarila materijalna korist od oko 50.000,00 kuna - naglasio je u ponedjeljak Siniša Brkinjač, zamjenik načelnika PU varaždinske. Nakon što su završili kriminalističko istraživanje nad 28-godišnjim i 29-godišnjim muškarcima, državljanima Republike Hrvatske s područja grada Zagreba, varaždinski su

I TOGA IMA

VARAŽDIN – U prva tri dana održavanja manifestac ije Špancirferst, tijekom kojih je održan veći broj nastupa kojima je bilo nazočno oko 42 tisuće posjetitelja, policija je zabilježila sedam slučajeva narušavanja javnog reda i mira. - Uglavnom se to odnosilo na buku, viku i galamu, ali je bilo i tučnjave u ugostiteljskim objektima i na ulici, vrijeđanja i omalovažavanja

policijskih službenika - rekao je u ponedjeljak Siniša Brki-

s

tanje se analizira na koordinacijama u Gradu Varaždinu

njač, zamjenik načelnika PU varaždinske, dodavši kako se stanje analizira na koordinacijama u Gradu Varaždinu. Posebno je izdvojio divlja-

nje navijača varaždinskog nogometnog prvoligaša na središnjem varaždinskom trgu, koji su narušavali javni red i mir vikom, galamom, pa i međusobnom tučnjavom te paljenjem bengalki na zgražanje prolaznika. Od tridesetak okupljenih izgrednika, koji su uglavnom bili pod znatnim utjecajem alkohola, desetoricu je policija prijavila, među kojima su neki već kažnjavani.

Pekar lagao, varao… VARAŽDIN - Zbog lažnog prijavljivanja krađe, zlouporabe ovlasti te krivotvorenja varaždinska je policija podnijela kaznenu prijavu protiv 46-godišnjaka iz Koprivnice. Kao odgovorna osoba poduzeća iz Koprivnice, lažno je prijavio krađu više komada različitih pekarskih strojeva i predmeta, navodeći štetu od 240.750 kuna. No, predmeti su pronađeni u prostorima tvrtke, a u suradnji s djelatnicima Porezne uprave, policija je utvrdila da je u poreznoj prijavi za 2008. godinu prikazao veće troškove od stvarnih, čime je državni proračun oštetio za oko 42.000 kuna. U istom je razdoblju uskratio i uplatu od oko 6.600 kuna poreza na dohodak, koje je isplatio jednoj djelatnici poduzeća.


24. kolovoza 2010.

Oglasi 23


24 Oglasi

24. kolovoza 2010.

USPJEH Prije mjesec dana Radio Varaždin proslavio je svoj 65. rođendan

Nova vizija Radija Varaždin Sve bolja programska shema, dinamičnost, aktualnost i zabava u eteru, u skladu su sa željama slušatelja

Prije mjesec dana Radio Varaždin proslavio je svoj 65. rođendan. Bila je to ujedno i prigoda da se javnosti predstavi novo vodstvo radija: direktorica Kristina Androlić, dipl. oec., i glavna urednica Lidija BenjakGotić, dipl. novinarka.

Uigrani tim

Uz već dobro uigran tim novinara i voditelja, koji su dugogodišnji zaposlenici radija, te marketinšku službu, svima je zajedničko vjerovanje da Radio Varaždin počinje novi zaokret u svojoj programskoj shemi i uspješno gradi svoj novi imidž. Da je tome tako, pokazuju i najnovija istraživanja prema kojima slušanost RV-a raste iz dana u dan. Kako se na radiju spremaju za nove izazove, razgovarali smo s direktoricom Kristinom Androlić, koja je iskustvo stekla umarketingu PSa Vindija, izvozu Koke i T7 grupi kao voditeljica prodaje u Winairu, a ujedno i kao šefica marketinga na Radiju Varaždin. S obzirom na to da ste tek mjesec dana direktorica, kakav je prvi dojam? Nova pozicija za mene je poseban izazov koji sam spremno prihvatila jer imam podršku djelatnika RV-a i ekipu koja zaista

zna raditi svoj posao. Imam povjerenja u novu urednicu Lidiju Benjak-Gotić koja je u svega par mjeseci rada na radiju pokazala kreativnost i odlučnost, kako u eteru tako i na poziciji koju je prihvatila. Stekla je iskustvo kroz nekoliko medija: Nacional, Sportske novosti, kao urednica novina Županijske vijesti i kroz suradnju s Varaždinskim vijestima. Urednik informativnog programa je i dalje Dražen Novosel. U redakciji su i dalje poznata imena varaždinske novinarske

t

SLUŠAJTE IH

Špancirfest u eteru RV-a

ijekom godina, puno toga se mijenjalo nabolje

S dobro uigranim timom novinara, voditelja te djelatnika u marketingu, počinje novi zaokret

scene Andrea Žigić Dolenec, Dunja Benković Golubić, Nebojša Kalajdžija te prepoznatljivi voditeljski glasovi Vesne Golub, Alenke Kučić te Darija Graša. Osim toga, osvježenje u marketingu su Anica Sakač Kociper i Nevanka Čudina koje također izuzetno dobro rade svoj posao te dodatno rade na promociji RV-a. Radio je nedavno proslavio lijepu obljetnicu? - Da, zaista se imamo čime pohvaliti jer 65 je respektabilan

broj. Tijekom tih godina, puno toga se mijenjalo, od direktora do adrese radija. Međutim, ostali su kvaliteta, iskustvo i aktualnost. Važno je spomenuti činjenicu da Radio Varaždin ima županijsku koncesiju i 4 frekvencije: 107.1 Varaždin, 103,2 Novi Marof, 93,3 Ivanec i 91,4 Ludbreg. Danas ima 13 zaposlenika s iskustvom, dopunjenih s nekoliko novih ljudi. Bez susprezanja mogu reći da je Radio Varaždin jak medij koji pokriva sve važne događaje na području cijele Varaždinske

županije. Tko su slušatelji Radija Varaždin? Naši slušatelji su educirane zaposlene osobe iznad 30 godina. Naš prosječni slušatelj je u braku, ima minimalno srednju stručnu spremu te solidna redovita mjesečna primanja. Jednostavnim rječnikom, rekla bih da su to osobe koje znaju što žele, koje imaju sređen život. Možemo se pohvaliti kvalitetnim informativnim programom koji prati puls cijele Varaždinske županije te donosi aktualnosti

iz Hrvatske i svijeta. Kada govorimo o onome što slušatelji očekuju od nas, to su ljudi koji imaju širok spektar znanja te su im potrebne aktualnosti iz područja gospodarstva, kulture, sporta, politike i, naravno, dobra i raznolika glazba. Upravo im to nastojimo pružiti. Radio Varaždin je radio koji prepoznaje probleme malog čovjeka i živi s ljudima njihovu svakodnevicu. Ne smijemo zaboraviti ni zabavu, a takvih sadržaja je u našem programu sve više, a bit će ih i u budućnosti…

Tijekom trajanja Špancirfesta Radio Varaždin će, kao jedan od medijskih pokrovitelja, svaki dan od jutarnjih sati pa sve do 22 h uživo prenositi uličnu atmosferu. Kućica RV-a nalazi se na uglu Gajeve i Bakačeve ulice, a na Radiju kažu da će biti zabavno i veselo. Dobra glazba, tamburaši, gosti iznenađenja, zanimljiva druženja i nagradne igre samo su neki od sadržaja Špancir radija RV-a koji sve svoje slušatelje, poslovne partnere i šetače poziva na druženje na Festivalu dobrih emocija.


Urbana kultura 25

24. kolovoza 2010.

ART

/media

Sretne svinje D

Denis Peričić, mr. sc.

obro da je počeo Špancirfest, sad sam više vani i nisam toliko osuđen na HTV, RTL i Novu. Posljednji dan prije otvaranja Špancira bio je teško podnošljiv jer se ukazao grozan treći Dnevnik HTV-a. Jedna od tema bili su nehigijenski uvjeti na farmi svinja Željka Mavrovića. Evo ti Mavrovića odmah u Dnevniku. Očito je da je on jako važan čim su ga hitro pozvali da osobno sve demantira. Ili je možda dobro platio. glavnom, u minutu-dvije Mavrović je sve objasnio i ustvrdio da su to “sretne svinje”. Bez ikakvih dokaza. Bez ikoga da mu kontrira. To ti je HTV. Ipak, moram paziti što pišem. Da

U

me Mavrović ne izboksa. Iako sad ima manje kila od mene. Svejedno, bolje mi je da se obrušim na jednu krhku damu. nevnik ide dalje i iz Benkovca se javlja krhka dama Majda Mikulandra. Kaže da su dan nakon stravičnog zločina “ulice Benkovca osvanule sablasno puste”. Ne živim blizu Benkovca kao ova velika novinarka, ali znam da ulice Benkovca inače sigurno pršte od života. To je pravi velegrad. Ne znaš kud bi od živosti, događaja, punine zbivanja. Svako jutro se, valjda, trči Alka, onda počinje Špancirfest, popodne je narodno veselje, navečer je modna revija, gostuju Iron Maiden i Madonna.

D

Takav je inače Benkovac. Ali sad više nema ništa od toga. Sada je postao sablasno pust. nda vijest iz kulture. Na venecijanskom biennalu Hrvatska će sudjelovati s nekakvim ogromnim plovilom. To je neko staro železo koje se vari u brodogradilištu. Opako. Ne liči ni na šta. Nema nikakvog smisla. Ali će sigurno donijeti revoluciju u suvremenoj umjetnosti. Mudrac, stručnjak, kaže: “To je jedna konstrukcija, i to je to”. A tu konstrukciju država masno plaća. Našim novcem. baš smo svi mi sretne svinje. Svašta možemo progutati.

O

E

ŠPANCIRFEST Koncert Desperado banda iz Ludbrega i Regional banda iz Varaždina

Mirniji zvuci uz fontanu na Kazališnom trgu

Darko Rušec, virtuoz na gitari

Naizgled u sjeni proslavljenih estradnih imena, od kojih su neka nastupala istovremeno na drugim lokacijama u gradu, prelijepa je glazbena nedjeljna večer upr iličena kraj fontane na Kazališnom trgu. Nastupila su dva benda u usponu – ludbreški Dese-

perado i varaždinski Regional band. Predvođen izvrsnom pjevačicom Joe, Desperado je izveo vrsno konc ipiran program sastavljen od obrada pjesama U2-a, REM-a, The Culta, En facea i drugih. Regional band, sastavljen isključivo od novi-

Danijel, Darko, Davor, Damir i Željko iz Regional benda suradnici su i dobri prijatelji

nara i suradnika Regionalnog tjednika, predstavio se s vlastitim autorskim pjesmama poput “Uz prugu”, “Orbis Vaginalis” i drugima. Po prvi put izvedena je pjesma na kajkavskom jeziku “Volel bi” koju su članovi benda uglazbili na tekst Denisa Peričića

i za koju mnogi kažu da je potencijalni hit. Treba istaći i virtuozna gitaristička sola Darka Rušeca. Vidno raspoloženi članov i benda, za svirku su nagrađeni pljeskom publike koja je ispunila Kazališni trg do posljednjeg mjesta potvrdivši

Božo iz Desperado banda sa svojom je ekipom glazbenika ponovno bio u top formi

PROJEKTI Simboličko bacanje predrasuda u kantu za smeće

“Odbaci svoje predrasude” U sklopu programa “Mladi na djelu” udruga Zora organizirala koncert s mladim muškim i ženskim punk bendovima, a s ciljem rušenja predrasuda Piše: STELA NOVAK

Udruga Zora u sklopu projekta “Odbaci svoje predrasude” koji se provodi u sklopu programa Mladi na djelu, Europske unije organizirala je koncert koji se održao 14. 8. 2010. na Trgu Republike u Čakovcu s pocetkom u 21:00 sati. Program Mladi na djelu jedan je od programa Europske komisije (EC) namijenjen mladima, organizacijama mladih te svima uključenim u rad s mladima. Temelji se na iskustvima prijašnjih programa: Mladi za Europu (1989.-1999 .),Europska volonterska služba (1996.-1999.) i programu MLADI (2000.-2006.). Program Mladi na djelu nudi brojne mogućnosti mobilnosti i neformalnog učenja, promiče međukulturalni dijalog i otvoren je za sve mlade ljude, neovisno o njihovom obrazovanju

ili društvenoj i kulturalnoj pripadnosti. Pružajući financijsku potporu, program Mladi na djelu omogućava projekte poput razmjene mladih, volonterske službe, edukacija i umrežavanja u području rada s mladima kao i razvijanje novih partnerstva u Europi.

Aktivisti na štandu

Mladi na djelu

Ciljevi programa Mladi na djelu: promicanje aktivnog građanstva mladih, razvijanje solidarnosti i promicanje tolerancije među mladima, poticanje uzajamnog razumijevanja među mladima iz različitih zemalja, razvijanje kvalitetnih sustava potpore aktivnostima i organizacijama mladih, promicanje europske suradnje u sektoru mladih. Prioriteti programa: Europsko građanstvo, aktivno sudjelovanje mladih u društvu

Emphasis odličan svojim melodičnim ritmovima

(u životu zajednice),kulturalna različitost, uključivanje mladih s smanjenim mogućnostima. Unatoč kratkotrajnoj obilnoj kiši, publika nije odustala od koncerta, kao ni izvođači, te su redom nastupali The rock flock, ženski punk rock bend iz Zagreba/Pleternice i Emphasis iz Čakovca. Tim projektom udruga je obilježila Međuna-

da u Varaždinu ima brojnih poklonika ove vrste glazbe. Kazališni trg pak idealno je mjesto za ovakve glazbene susrete pogotovo ako razglas bespr ijekorno funkc ionira kao za vrijeme koncerta Desp e r a d o b a n d a i Re g i o nal banda ove nedjelje. (rm)

rodni dan mladih( 12. 8.) i Medjunarodni dan edukacije o transrodnim pravima (7. 8.). U sklopu koncerta posjetitelji su se mogli informitati na štandu s promotivnim i edukativnim mater ijalima, te simbolički odbaciti svoje predrasude na način da bace papir s napisanom predrasudom u veliku kutiju-smeće.

Ženski bendovi ravnopravno


26 Kulturni obzor

U D-duru Barokna glazba Aestas Musicae M

eđunarodna ljetna škola barokne glazbe i plesa Aestas Musica održavala se od 16. do 22. kolovoza, a okupila je učenike osnovnih i srednjih glazbenih škola, studente i mlade profesionalne glazbenike te plesače iz cijeloga svijeta koji su sudjelovali u povijesno osviještenoj izvedbi barokne glazbe pod vodstvom vrhunskih međunarodnih profesor gitare u stručnjaka, u jedinstvenom Glazbenoj školi Varaždin baroknom ozračju grada Varaždina. Pedagozi koji su prenosili svoje znanje i vještine polaznicima su: aurence Cummings jedan od najuspješnijih i najsvestranijih čembalista i dirigenata Velike Britanije čije se ime nalazi na brojnim nosačima zvuka. aura Vadjon prva je hrvatska umjetnica na baroknoj violini i vodeće ime na području reprodukcije glazbe starih epoha u Hrvatskoj. Laura Vadjon umjetnička je voditeljica i koncertna majstorica Hrvatskog baroknog ansambla. Catherine Denley rođena je u Northamptonshireu, studirala glazbu na Trinity Collegeu u Cambridgeu. Nakon dvogodišnjeg rada u BBC Singersima odlučila se za solističku karijeru. Nastupila je na skoro svim svjetskim opernim pozornicama i sa svim slavnim dirigentima te snimila preko 50 nosača zvuka. ada Ruža podučava dirigiranje i vokalnu tehniku te vođenje školskih zborova na Glazbenoj školi u Varaždinu. ary Collins podučava ples na Birmingham Conservatory, University of Warwick i Royal Academy of Music u Londonu. Utemeljila je Nacionalnu udrugu za povijesni ples u Velikoj Britaniji. oseph Crouch, violončelist koji je započeo svoje glazbeno obrazovanje kao zborist u Westminster Abbeyu, a zatim i na King’s Collegeu, u Cambridgeu i na Royal Academy of Music. Odmah po završetku studija postaje jedan od najtraženijih instrumentalista rane glazbe. drian Butterfield svira violinu, violu i komornu glazbu. Koncertni je majstor ansambla London Händel Players, a podučava violinu i ravna orkestrom na Royal College of Music. vi oni u četvrtak 19. kolovoza pripremili su koncert u Velikoj koncertnoj dvorani Glazbene škole u Varaždinu gdje su izvodili djela velikih baroknih majstora: Händela, Bacha, Giordanija, Corellija, Muffata itd. Publika je imala prilike uživati u baroknom plesu i slušati divno muziciranje i pjevanje eminentnih glazbenih pedagoga i polaznika.

24. kolovoza 2010.

POVIJEST Veliki varaždinski istraživač i misionar izlazi iz

Ferdinand Konšćak p ipak vraća u svoj rod

Darko RUŠEC

L L

D

M J

A S

Dnevne vijesti čitajte na www.regionalni.com

Naslovnica promotivne brošure povodom 250. obljetnice smrti Ferdinanda Konšćaka

Varaždinac koji je otkrio da Kalifornija nije otok nego poluotok još je uvijek nadaleko poznatiji u Meksiku nego u vlastitoj domovini Piše: DENIS PERIČIĆ denis@regionalni.com

Nešto se ipak - kreće. Jedan od najzanemarenijih, ali i najzaslužnijih Varaždinaca, misionar i istraživač Ferdinand Konšćak, naći će su u središtu skorašnjeg programa Lions kluba. Konšćak je rođen 1703. u Varaždinu, gdje je završio Gimnaziju. Dugo se mislilo da je Konšćak Španjolac, Nijemac, Mađar ili Čeh. No, u Katalogu iz Graza (1726) jasno se navodi da je Konšćak — Croata Varasdiniensis (Varaždinski Hrvat).

”Croata VŽ”

U španjolskoj literaturi uvriježio se oblik Consag, kojega je misionar i sam rabio. U Europi je Konšćak boravio Trenčinu, Budimpešti, Grazu i Leobenu, uporno moleći

čelnike svoje Družbe Isusove da ga pošalju u misije. Udovoljeno mu je krajem 1729. kad je otputovao u Cadiz u Španjolsku, gdje je punu godinu dana čekao na brod za Ameriku. U travnju 1731. stiže u meksičku luku Vera Cruz. Prvo njegovo odredište bila je misijska postaja San Ignacio (de) Kadakaaman, udaljena od grada Meksika oko 2.000 kilometara. Širi vjeru, podučava indijansko stanovništvo, gradi ceste i nasipe… Bavi se matematikom, astronomijom, geologijom, prirodoslovljem. Godine 1747. imenovan je voditeljom misije San Ignacio, a 1748. promaknut je za vizitatora svih misija u Donjoj Kaliforniji. U okviru svoje misionarske djelatnosti za nekoliko je godina pokrstio

oko tisuću tamošnjih Indijanaca, a također je osnovao i novu misijsku postaju Santa Gertrudis.

Nije otok

Ipak, njegova najveća zasluga je otkriće da je Kalifornija poluotok, a ne otok. To je,

U

Meksiku Konšćak uživa ugled oca domovine!

zapravo, samo krajnji rezultat triju istraživačkih, kopnenopomorskih ekspedicija koje je pokrenuo, prošavši gotovo svaku stopu tog golemog područja. Kako navodi Vladimir Muljević, Ferdinand Konšćak je na svoju najvažniju

ekspediciju pošao i u svrhu istraživanja istočne obale Donje Kalifornije, od Cabo de las Virgenesa do ušća rijeke Colorado. Krenuo je iz Loreta 9. lipnja 1746. godine, a ekspedicija sastavljena od vojnika i pokrštenih Indijanaca otisnula se čamcima uz obalu zaljeva. Obavljajući pomorska, geografska, prirodoslovna i etnološka opažanja, tražeći pritom prvenstveno izvore pitke vode, pašnjake i povoljna mjesta za sidrišta i luke, Ferdinand Konšćak je s ekspedicijom stigao do ušća rijeke Colorado, na vrhu Kalifornijskog zaljeva dugog oko 1.200 kilometara. Nakon nekoliko dana boravka na ušću ove velike rijeke i bilježenja geografskih podataka, ekspedicija se istom obalom vratila u Loreto 25. srpnja


Kulturni obzor 27

24. kolovoza 2010.

z nezasluženog zaborava

polako se dni grad! LIONS CLUB Prvi potez novog guvernera

PJESMA I PLES Dvanaestodnevna turneja u četiri grada i na četiri festivala

Varaždinski folklorni ansambl u Italiji Varaždinski folklorni ansambl vratio se s dvanaestodnevne turneje po Italiji, gdje su nastupili na čak četiri međunarodna festivala, od kojih je najvažniji 32. Međunarodni festival folklora “Valle di Comino” u gradu Atini. Kako ističe voditelj Ansambla Pjerino Hrvaćanin, VFA je tek drugi hrvatski ansambl koji se u 32 godine uspio plasirati na ovu renomiranu smotru. Iz svijeta je stiglo više od 100 prijava, a prihvaćena je samo nekolicina ansambala izvan Italije. Osim Varaždinaca, bile su tu još i grupe iz Brazila,

Gvatemale, Tajlanda i Poljske. Osim u Atini, naša ekipa, u punoj postavi od 35-oro članova, nastupila je u gradovima Roccavivi, Castro de Volsce te Luco de Marsi. Izveli su 90-minutni program sastavljen od plesova iz svih hrvatskih krajeva. U slobodnim satima uspjeli su razgledati Rim i Monte Cassino. Valja istaknuti da su ovu talijansku turneju Varaždinskoga folklornog ansambla financijski potpomogli Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Grad Varaždin. Denis PERIČIĆ

U punom sastavu

Program u znaku velikog istraživača Uistinu je pohvalno što je novi guverner hrvatskog distrikta Lions kluba, Varaždinac Nikola Plavec, prvu sjednicu svog kabineta (u proširenom postavu) osmislio kao humanitarnozabavno druženje u vrijeme trajanja Špancirfesta. Još je pohvalnije što će program proteći u znaku Ferdinanda Konšćaka, varaždinskog istraživača koji je mnogima još uvijek nedovoljno poznat. Program nazvan “Varaždin do Meksika (od gemišta do tequile, od štrukla do burrita)” održat će se u subotu, 28. kolovoza, u atriju Županijske palače, s početkom u 20.30 sati. Uz slikovito upoznavanje

sa životom Ferdinanda Konšćaka i njegovog misionarskog i istraživačkog

S

jednica kabineta guvernera Nikole Plaveca u znaku Ferdinanda Konšćaka djelovanja u Meksiku u 18. stoljeću, lionsi i njihovi gosti okušat će se u pripremanju sangrije, a zagorske i meksičke pjesme svirat će popularni Kavaliri i mariachi sastav El Combo. Ulaznica stoji 200 kuna, a sve informacije mogu se dobiti na telefon 098/379-194.

“Nema straha od letenja” (s izložbe Damjana Fiketa i Mladena Šinka)

IZLOŽBE Fotografije s vjenčanja i - iz svih novina u 2009.

Od zvjezdanog neba nad nama - do zvjezdanog neba u nama Hrvatska novinska fotografija 2009. te izložba Damjana Fiketa i Mladena Šinka Piše: IVICA ZAMODA ivica.zamoda@gmail.com

- Taj specifičan suživot fotoreportera sa svakodnevicom naše zemlje iskazan je kroz fotografije koje zrače kvalitetom, društvenim angažmanom i intr igom - rekao je Igor Nobilo, predsjednik Zbora fotoreportera Hrvatske 20. kolovoza na otvorenju sedme godišnje natječajne (putujuće) izložbe “Hrvatska novinska fotografija 2009.” u Galeriji starih i novih majstora u Varaždinu. Međunarodni žiri izabrao je najbolje u 7 kategorija između 2200 radova 120 Novo spomen obilježje

1746. godine, dakle nakon 46 dana putovanja. Na temelju detaljnih opažanja i geodetskih mjerenja, ovom je ekspedicijom konačno Ferdinand Konšćak potvrdio da Donja Kalifornija nije otok. U zapisima s tih ekspedicija temeljito je opisao podneblje, stanovništvo i njihove običaje, floru, faunu, geološke, morfološke i sve druge karakteristike područja koje je istraživao te ucrtao prve točne zemljovide Donje Kalifornije. Stoga je u njegovu čast jedna skupina hridi u Kalifornijskom zaljevu prozvana Consag Rocas – Konšćakove

stijene. Konšćak je umro u San Ignaciju 10. rujna 1759. Gotovo 40 godina bio je član Družbe Isusove, 27 godina radio je kao misionar u Donjoj Kaliforniji, od toga 22 godine u San Ignaciju. Pokopan je na groblju u San Ignaciju, a na njegov su grob dugo još hodočastili njegovi prijatelji Indijanci. I dok se u Varaždinu i Hrvatskoj, unatoč mnogim stručnim radovima, o njemu još uvijek premalo zna, u meksičkoj saveznoj državi Baja Kalifornija (Donja Kalifornija), Konšćak uživa čast – oca domovine!

O

d mene do tebe i - do neba i natrag reportera. Pobjednička fotografija godine (nagrada “Ivan Fabijan” i 1. mjesto u kategoriji “zabava i umjetnost”) djelo je autora Antonija Bronića koji je 29. travnja lani snimio “Djevojčicu s fotoaparatom” kako prati manekenku na pisti u hotelu Esplanade tijekom modne revije donjeg rublja Women’s Secret. U kategoriji reportaža najbolji je bio Saša Kosanović ciklusom “Mliječni put nad Lastovom” gdje je najta-

mnije nebo u Europi i nema problema sa svjetlosnim onečišćenjem. Tematski i stilski veoma raznolik izbor donosi još fotoportrete bijele čaplje, divljih konja i tune, ali i pjevača, škverana, alkara, časnih sestara, kao i sadašnjih, prošlih, budućih i nesuđenih predsjednika. Ovjekovječeni su i izrada raspela od slame, i preživjeli iz konclogora, i vatrogasci u simulatoru plamenih udara, a zajedno s njima još i ragbijaši, i ronioci na dah, i bolesnici, i baletani bilo u fotografskom simulatoru stvarnosti bilo u stvarnosnim kliještima slučajnog ili neslučajnog svjedoka.

Antonio Bronić: Djevojčica s fotoaparatom, 29. travnja 2009.

Samo reci “da”

”Just say - Yes” naziv je izložbe 38 fotografija s vjenčanja kojima su autori dvojica varaždinskih fotografa - Damjan Fiket i Mladen Šinko, što je otvoreno u isto predvečerje u prizemlju iste zgrade. Što su brojni radoznali posjetitelji poručili fotografima na stranicama Knjige utisaka? Recimo - “Kad gledaš te prekrasne slike, tek tada moraš reći: Kako je lijep ovaj svijet!” rekla je baka Višnja, a Ivanka ukratko - “Ti si savršenstvo nad savršenstvom”, dok su “Vaši modeli Arambašići” napisali:

Saša Kosanović: Mliječni put nad Lastovom, 29. prosinca 2009.

“Dragi naši dečki, hvala vam što ste naš najljepši dan još više uljepšali prekrasnim slikama!...” Svi mladenci ovdje “uhvaćeni” urbi et orbi okom kamere, bilo pod sunco-

branom ili očiju podignutih prema nebu, bilo na podvodnom vjenčanju ili na plesu, pred starinskim portalom ili u predvečerje, kao da poručuju svoje: - Nema straha od letenja!


28 Duplerica

24. kolovoza 2010.

ŠPANCIRFEST Prva tri dana u znaku dobrih koncerata, velikog odaziva publike, pre

Na tom festivalu – sve

Vatromet uz otvorenje

Najveći i najraznovrsniji festival svega i svačega eksplodirao je u punini zbivanja uvodnog vikenda. Kaotična smotra najrazličitijih izvođača, izlagača i šetača zasjala je u punom sjaju svog neuhvatljivog, ali i neodoljivog šarma Piše: DENIS PERIČIĆ denis@regionalni.com Snimio: SINIŠA SOVIĆ, TOMISLAV MAKAJ foto@regionalni.com

Mile Kekin, Hladno pivo

Najveći i najraznovrsniji festival svega i svačega eksplodirao je u punini zbivanja uvodnog vikenda. Kaotična smotra najrazličitijih izvođača, izlagača i šetača zasjala je u punom sjaju svog neuhvatljivog, ali i neodoljivog šarma. Da, to je Špancirfest – za svakog ponešto, za svakog previše... Ali od viška – glava ne boli! Da, to je Špancirfest - Festival dobrih emocija, koji je sve i svašta, ali je, na koncu,

Overflow

Kiril Džajkovski i njegova ekipa

ipak, samo to: festival dobrih emocija. I takav mora ostati. Veliko, neopterećeno veselje.

Kiril & Esma

Prvi festivalski dan, petak,

Z

vijezde drugog dana bili su momci iz Hladnog piva koje je slušalo 15.000 ljudi zahuktao se u večernjim satima, kad su u popularnoj “grabi” Staroga grada na-

stupili Kiril Džajkovski, Esma Redžepova i njihovi brojni glazbeni suradnici sa svih strana svijeta. Ruku na srce, unatoč ugledu Kirila i Esme i unatoč buci i bijesu tonova i svjetala, za mnoge posjetitelje njihov se nastup ispostavio kao teška papazjanija koju ni pas s maslom ne bi pojeo, ali ta međunarodna ekipa ima svoj renome, pa tako i svoju (uglavnom mlađu) publiku. Drugi dan, suncem okupan, primamio je još više tisuća posjetitelja iz svih krajeva Hrvatske i Europe. Zv ijezde su bili momci

Oduševljene ljubiteljice glazbe

iz Hladnog piva, hrvatske glazbene institucije koja je uspjela spojiti svoje punk korijene s izvrsnom, energičnom, mnogima prihvatljivom glazbom i s nadasve duhovitim, aktualnim i društveno-kritičkim stihovima. Odaziv publike i atmosfera u “grabi”, nakon uvoda Overflowa i legendarne Zadruge, podsjetila je na najbolje trenutke Špancirfesta. Po slobodnoj procjeni, nekih 15.000 posjetitelja može se mjeriti možda i s nenadmašnim odazivom na koncert Balaševića otprije nekoliko godina.


Duplerica 29

24. kolovoza 2010.

emnogih programa, različitih sadržaja i neopisive gužve na gradskim trgovima

ega obilja! I još toga! PRVI DAN Na Stančićevom trgu ljubimac domaće publike

Predin otvorio festival pomalo zbunjen vatrometom Lijepo je što je čast da formalno otvori Špancirfest pripala Zoranu Predinu, sjajnom slovenskom kantautoru koji je već desetljećima ljubimac hrvatske publike. Tako su izbjegnute dosadne političke govorancije, ali čudno je, opet, što je usred Predinove uvodne, vrlo sjetne pjesme, zapucao svečani vatromet. Predin je, vidno iznerviran, morao skratiti pjesmu i ironično pozdraviti vatromet, ali da – to je to, (i) to je Špancirfest. Uslijedio je uobičajeno odličan koncert, u kojemu je Predin s Gipsy Swing kvar tetom, svojom najboljom postavom, izveo dosta novih pjesama, ali i puno starih, s očekivanim vrhuncima u “Čakaj me” i “Praslovanu”. Predin ima sreće što ga Varaždinci cijene takvog kakav jest, pa mu nisu bile nužne ponešto isforsirane hrvatske var ijante pjesama, a na

Brojni performeri...

Izvrstan slovenski kantautor

svaku izvornu, slovensku inačicu teksta publika ga je pozdravljala ovacijama. Jer, da – to je to, takvi su Varaždinci! Nakon Predina, sa Stančićeva trga ljude je otjerao nekakav mahniti DJ koji je puštao tutnjavu primjerenu partijima na

Zrću ili na Love parade. Mili Bože, čuda da se dese, pa da netko shvati da neke stvari ne idu skupa uvijek i na svakom mjestu. Ne možeš jesti govedsku juhu i sladoled istovremeno. Možda i možeš, ali će ti pozliti. ...i atraktivni izvođači

Jura u “grabi”

Nedjelja je pokazala kako Špancir nijednog dana ne gubi na intenzitetu. Nakon Celie Mare, Jura Stublić opet je posve popunio “grabu”. Pritom je kasnio skoro sat vremena, počeo je tek iza 23 sata, a opet ga je slušalo barem desetak tisuća ljudi. Jura je veliki autor i pjevač, ali, doista, posve je nejasno kako čovjek koji katkad jedva ispuni i omalenu dvoranu može privući toliku publiku, i to u osvit radnoga dana. Ali u tome je vjerojatno tajna Špancirfesta. U deset dana dobivamo – sve. I u tih deset dana vrijedi – uživati!

Ulični zabavljači

Jura Stublić

Predstave na svakom trgu

Stančićev trg navečer prvoga dana

Svake večeri na Starom gradu - najmanje 10.000 ljudi!


30 Putopisi

24. kolovoza 2010.

Snjegović (ali ne od snijega) na planini Hermon

Rajska flora na Jordanu, rijeci na kojoj je Ivan krstio Isusa

PUTOPIS Supružnici Irena i Branko Glušica motorom putovali do države Izrael (2)

Skijati se može i na Hermonu pod kojim izvire rijeka Jordan Proizvodi u Izraelu odlične su kvalitete, naročito svježe ukiseljene ribe

Svetišta triju monoteističkih vjera Jeruzalem je jedinstven po tome što su u njemu svetišta triju monoteističkih vjera: hebrejske, čiji se Zid plača nalazi u centru staroga grada, kršćanske, čija je bazilika Svetoga groba najveći hram svih kršćana, i islamske, čija se džamija Al Aqsa smatra trećim najznačajnijim Alahovim hramom. Kroz uličice prepune trgovina i uličnih prodavača probijamo se do Zida plača, jedinog ostatka čuvenog jeruzalemskog hrama. Ne zadržavamo se dugo, vruće je pa bježimo u hlad uličnih trgovina. Odavde nam je najbliža destinacija Al Aqsa, nažalost na ulazu u taj dio grada policijska patrola ne dozvoljava nikome ulaz. Kod crkve Svetoga groba identična situacija - vrućina je neizdrživa, pa uskoro izlazimo iz staroga grada, nakratko stajemo kod meni najljepše sakralne građevine - crkve Svih nacija u Getsemanskom vrtu.

Pišu i snimili: IRENA I BRANKO GLUŠICA

Prvi dojam o cestama u Izraelu je više nego dobar. Ulazimo u Tiberias, turistički grad prepun hotela, restorana, kafića, dok jezero neodoljivo podsjeća na mađarski Balaton. Nakon uobičajenog lutanja pronalazimo naš hotel u kojem nas dočekuje izuzetno ljubazni vlasnik Berger, čiji su preci početkom prošlog stoljeća doselili iz Poljske u svoju pradomovinu. U obiteljskom hotelu čini se da su zaposleni samo muškarci, budući da od zaposlenika u hotelu nismo vidjeli nijednu ženu. Odlazimo u kupovinu u shopping centar u kojem “nema čega nema” prevladava izraelska roba, voće i povrće, mliječni proizvodi, nešto manje suhomesnatih proizvoda, ali zato konzervi-

Nazaret

rane hrane ima u izobilju. Iz znatiželje smo uzeli od svega po malo. Proizvodi su svi odlične kvalitete, naročito svježe ukiseljene ribe, kod nas poznate pod nazivom “rusli”, i kvalitetni kravlji sirevi i namazi.

Na planini

Sljedeće jutro krećemo na sjever prema planini Hermonu. Ovdje je, u podnožju Hermona, i izvor rijeke Jordan, kao i još nekoliko manjih rječica koje utječu u Jordan. Ispod samog

Današnji Nazaret, grad Isusove mladosti

vrha, izgrađen je skijaški centar

n

a Mrtvom smo moru uživali u ležanju na solju prezasićenoj vodi s nekoliko vučnica. Odlazimo i u Kafarnaum, ribarsko naselje u kojem se posebno ističu ostaci bijele sinagoge u kojoj je Isus, nakon iskušenja u pustinji, po-

čeo propovijedati. Do Nazareta pak vodi odlična cesta, za nešto više od pola sata već smo u “gradu Isusove mladosti”. U Nazaretu je, kao i u većini izraelskih gradova, kaotičan promet, tako da smo uz velike napore nakon dosta lutanja pronašli izlaz prema Haifi. Haifa je veliki lučki grad u koji se tijekom 90-ih godina prošlog stoljeća iz zemalja bivšeg SSSR-a doselilo gotovo 100.000 ljudi. Haifa je poznata turistička destinacija u kojoj

Crkva Svih nacija u Getsemanskom vrtu

dominira Bab (drugo najvažnije svetište bahai vjere na svijetu) sa svojim neponovljivim Bahai vrtovima koje dnevno posjeti nekoliko tisuća turista. Posjetili smo zatim i Cezareju, grad koji je bio sjedište Poncija Pilata. More je tamo ugodno toplo, ali se zbog velikih valova malo tko odlučuje na pravo kupanje. Uglavnom se sve svodi na brčkanje u plićaku. Na Mrtvom smo pak moru uživali u ležanju na solju prezasićenoj vodi, bez valova.

Plutanje na Mrtvome moru

YARDENIT

Rijeka Jordan Krenuli smo do krstionice na mjestu na kojem se Galilejsko jezero sužava i ponovo pretvara u rijeku Jordan. Čitavo vrijeme vozimo uz obalu Galilejskog jezera, ulazimo u Yardenit, jedinstveno mjesto koje godišnje posjeti više od pola milijuna hodočasnika iz cijelog svijeta, i na kojem je, prema predaji, Ivan krstio Isusa. Nalazi se između stabala eukaliptusa i neponovljive riječne flore. Za vjerske obrede dostupni su adekvatni uređeni prostori na samoj obali rijeke Jordan. Ulazak u vodu dozvoljen je isključivo organiziranim skupinama, dok je plivanje i ronjenje strogo zabranjeno. Na ovome mjestu čovjek može osjetiti neki poseban mir i spokojstvo bez obzira na vjerska uvjerenja. Boravak u Yardenitu vrlo je impresivno iskustvo za svakog posjetitelja.


24. kolovoza 2010.

Oglasi 31


32 Oglas

24. kolovoza 2010.


24. kolovoza 2010.

Oglas 33


34 Sport

24. kolovoza 2010.

NOGOMET

STRELIČARSTVO Alen Ružić deveti na 5. parastreličarskom europskom prvenstvu

Perilica poremetila treninge

Sljedeći cilj - OI u Londonu

Utakmica 5. kola HNL-a između Varaždina i Hrvatskog dragovoljca još tako reći nije niti počela, a već su bumbari imali rezultatsku prednost. Sve je krenulo u 17. sekundi utakmice kad je Josip Golubar vjerojatno najbržim golom HNL-a doveo Varaždin u vodstvo. Rezultat nije mirovao dugo, povećan je već u 8. minuti kada je svoj prvijenac

u dresu NK Varaždina postigao Feđo Dudić. Mogli su domaćini stići do uvjerljive pobjede, ali je Davor Vugrinec promašio udarac s bijele točke. - Istina, 2:0 je veoma opasan rezultat. Jedan primljeni gol sve okreće. Razmišljao sam da već nakon 60 minuta uvedem Sačera i Hojskoga umjesto tandema Vugrinec-Dudić, no bojao sam se da dvostrukom izmjenom ne poremetim previše - rekao je trener NK Varaždina Samir Toplak, te dodao da su u utakmicu krenuli fantastično, ali su u nastavku pali u veznom redu i napadu dok je obrana ostala na visini zadatka. NK Varaždin čeka u utorak prijateljska utakmica sa Slobodom iz Varaždina, ali ona bi mogla biti odgođena zbog kvara klupske perilice rublja - zbog toga je odgođen i jučerašnji večernji trening. Novo pojačanje kluba je Nikola Šafarić koji je potpisao ugovor na dvije godine. (gj)

Alen je iz rata izašao bez lijeve noge, s vanjskim prijelomom na desnoj i ozljedama na gornjem dijelu tijela Piše: DAVOR PEJNOVIĆ davor@regionalni.com

Na nedavno držanom 5. parastreličarskom europskom prvenstvu naš predstavnik Alen Ružić osvojio je odlično deveto mjesto u vrlo jakoj konkurenciji. Pod patronatom Europske i mediteranske streličarske unije (EMAUA), u organizaciji Francuskog streličarskog saveza (FF TA) i Francuske federacije za sport hendikepiranih, natjecanje je održano u gradu Vichyju. Na prvenstvu je nastupilo 149 natjecatelja iz 25 europskih zemalja, koji su se borili u dva stila luka (zakrivljenom i složenom), u muškoj i ženskoj konkurenciji, u nekoliko kategorija prema parastreličarskim podjelama. Uz punu potporu Hrvatskog paraolimpijskog odbora Alen Ružić nastupio je u kategoriji složeni luk „Open“, a pratio ga je njegov trener i izbornik hrvatske paraolimpijske streličarske reprezentacije i povjerenik Hrvatskog streličarskog saveza za parastreličarstvo Cvijetoslav Zorman.

Upornost

Alen je u konkurenciji 46 natjecatelja u kategoriji složenog luka kvalifikacije odradio kao 40. s pogođenim 641 krugom što ga je u eliminacijama vodilo na predstavnika Turske Hancija Dogana, 25. iz kvalifikacija. U međusobnom meču obojica su osvojila po 3 boda u setovima, ali je meč s 4:3 u shoot offu dobio Alen. U šesnaestini finala, također u shoot offu, dobio je i predstavnika Finske Jukku Petaja, 8. iz kvalifikacija. Našeg je predstavnika u osmini finala s 4:2 u setovima zaustavio njemački predstavnik Michael Müller koji je kasnije s 4:6 u setovima izgubio

od novog europskog prvaka, Švicarca Philippea Hornera. - Vrlo sam zadovoljan ostvarenim rezultatom, s obzirom na to da sam u streličarstvu nešto manje od dvije godine. Ovaj sport nastavak je mojih sportskih aktivnosti i dok nisam bio invalid. Vjerujem da ću postići još bolje rezultate na narednim natjecanjima - priča Alen koji je iz rata izašao bez lijeve noge, s vanjskim prijelomom na desnoj i ozljedama na gornjem dijelu tijela. Svoje zadovoljstvo nije krio ni poznati varaždinski sportaš

u

živam raditi s Vugrincem i Zormanom jer oni su izuzetno pozitivne osobe Cvijetoslav Cico Zorman koji je kao dugogodišnji natjecatelj i trener svoje znanje odlučio prenijeti na sportaše s invaliditetom. - Alen je napravio dobar rezultat i vidim mogućnosti daljnjeg napredovanja. Siguran sam da će on uz Ivicu Vugrinca, također vrsnog streličara, nastupiti na olimpijadi u Londonu. Mi radimo na tom programu priprema i nemojte se iznenaditi ako dođemo doma s medaljom. Uživam raditi s ovakvim ljudima, jer oni su izuzetno pozitivne osobe - naglašava Cico koji sav trenerski posao odrađuje posve besplatno. Sa svih strana stižu čestitke Alenu Ružiću koje mu daju novu snagu da nastavi sa treninzima i izbori nastup na predstojećim vekim natjecanjima, među kojima su i Paraolimpijske igre u Londonu 2012. godine.

Alen je s upornošću i velikim trudom nastavio sportski život i nakon velike tragedije

Na otvorenju EP-a

Na borilištu je Alen bio koncentriran i spreman za dobar rezultat

KAJAK I KANU KKK Varteks domaćin je prvenstva Hrvatske u spustu, sprintu i slalomu

Dolaze i natjecatelji iz BiH i Slovenije Kajak kanu kluba Varteks, u suradnji s Hrvatskim kajakaškim savezom, kao izvršni organizator, organizira prvestvo Hrvatske u spustu, sprintu i slalomu za seniore, juniore i kadete. Prvenstvo će se održati od 27. do 29. kolovoza na drenažnom kanalu HE Donja Dubrava. Natjecanje počinje u petak u 16.00 sati klasičnim spustom za kadete, nastavlja se u subotu

kada je s početkom u 10.00 sati na rasporedu je natjecanje u slalomu za kadete i juniore, a u popodnevnom terminu u 15.00 je natjecanje u spust sprintu za sve starosne kategorije. Natjecanje će završiti u nedjelju kada je na programu slalom za seniore a ova najinteresantnija i najkvalitetnija utrka na rasporeduje s početkom u 10.00 sati. Očekuje se do-

lazak natjecatelja iz Slovenije i Bosne i Hercegovine, što uz nastup svih članova reprezentacije Hrvatske obećava odlično natjecanje. Ovo je prilika za popularizaciju ovog “malog” ali vrlo trofejnog sporta koji u Varaždinu okuplja sve veći broj mladih. Na primjeru uspjeha Emila Milihrama i dobrog rada u klubu može se očekivati još puno rezultata. (di)

ŽRK Koka - ŽRK Trešnjevka, mala dvorana, 25.08.2010. s početkom u 16,00 sati

GRADSKA SPORTSKA DVORANA - EVENT CALENDAR Ž

ŽRK Koka - ŽRK Arena Pula, mala dvorana, 26.08.2010. s početkom u 18,00


Sport 35

24. kolovoza 2010.

GIMNASTIKA

Ponovo tri zlata Varaždincima

Petra Đidara jedna je od rijetkih žena koje se aktivno bave padobranstvom, postižu odlične rezultate i još pritom uživaju u tome što rade

PADOBRANSTVO Petra Đidara, uspješna hrvatska reprezentativka

Prvog skoka padobranom od treme se više ne sjećam Ljudi ne razumiju poantu ovoga sporta, što govore i njihove reakcije u smislu: “Jao, vidi ove luđakinje, skače padobranom”, i slično Piše: DAMIR IVANČIĆ damir@regionalni.com

Petra Đidara hrvatska je reprezentativka u padobranstvu. Iako se godinama opirala krenuti stopama svojih roditelja, koji su poznati padobranci, Petra je čari tog sporta otkrila tek u 20-im. Ipak, ubrzo nakon prvog skoka otkrila je taj svoj urođeni talent i vrlo je brzo krenula na natjecanja. Danas je ona članica hrvatske padobranske reprezentacije u skoku na cilj, a nije joj stran ni para-ski, posebno zanimljiva padobranska disciplina u kojoj je Petra također postigla odlične rezultate.

Adrenalin

Osim što živi za natjecanja, Petra s nestrpljenjem očekuje i zagrebački aeromiting, točnije proslavu 100 godina zrakoplovstva u Hrvatskoj, koja će se održati 28. kolovoza na aerodromu Lučko, na kojem

je i Petra godinama “brusila” svoje umijeće. Kakav je bio tvoj prvi skok padobranom? Prvi skok imala sam s 20 godina. Za pojam padobranca, ja sam već bila malo starija.

P

etra nastupa i na zagrebačkom aeromitingu 28. 8. povodom 100 godina zrakoplovstva u nas

Inače, počinje se skakati sa 16 godina, no u to vrijeme o tome nisam previše razmišljala. Zapravo sam počela skakati na nagovor prijatelja koji je bio jako zagrijan za to. Bio mi je strašan taj prvi skok. Sjećam se da smo oko ruke imali mjerač otkucaja srca jer je jedan dečko radio magisterij baš na tim ekstre-

mnim uzbuđenjima. Sjećam se da sam negdje na 700 metara pogledala na taj satić i puls mi je bio 160. Samog iskoka se uopće ne sjećam. Sjećam se da se padobran otvorio i bio je žut. To je šok za organizam, to je nešto totalno neprirodno. Drugi put kad skačeš, već znaš što te otprilike očekuje. Kako ljudi reagiraju kad čuju da si padobranka? Općenito to ne govorim zato što ljudi svakako reagiraju. Ne govorim to ni na poslu ni u nekom društvu jer mnogi prema padobranstvu gaje nekakve negativne misli. Vjerujem da je tome razlog i to što ovaj sport i nije toliko medijski popraćen. Ljudi ne razumiju poantu ovoga sporta, što govore i njihove reakcije u smislu: “Jao, vidi ove luđakinje, skače padobranom”, i slično. Zato sam dosta oprezna u otkrivanju toga čime se bavim.

REZULTATI Četvrta na svijetu u para-skiju

Dođeš na aerodrom i napuniš sve baterije Na koje si rezultate najponosnija u svojoj karijeri? Moj najbolji rezultat je bio na para-skiju gdje sam bila 4. na svijetu, ali svojim najvećim uspjehom smatram što sam još uvijek tu i što se još uvijek bavim padobranstvom. Mislim da mi je uspjeh to što još uvijek u tome, čime se bavim pronalazim svaki dan nešto lijepo i relaksirajuće. Recimo, radiš cijeli tjedan i dođeš vikendom na aerodrom i iznova se oduševiš i napuniš baterije. To je stvarno prekrasan osjećaj. Svi ti prijatelji koji se tamo nalaze i druže, to je neopisiv osjećaj koji želim da traje što dulje. Mi smo svi nasmijani, veseli. Ljudi na Lučko dođu uživati. To je stvarno lijep način sportskog života.

Petra još uvijek uživa na aerodromu i prilikom skokova

Posljednje kolo Lige Na varaždinskom Aquacityju, u srijedu 25. kolovoza s početkom u 18 sati posljednjim kolom završava ovogodišnja Triatlon liga 042. Kroz dosadašnjih sedam kola triatlonci i rekreativci natjecali su se u sprint triatlonu i supersprint triatlonu. Do sada se natjecalo više od 80 natjecatelja, a najviše veseli veliki odaziv juniora i kadeta. Organizator natjecanja, Triatlon klub 042 Varaždin, poslije završetka natjecanja priprema i proglašenja pobjednika lige po disciplinama, u ukupnom poretku i po kategorijama, koje će se održati u ugostiteljskom objektu Aquacity nakon utrke.

Gregur Invest za NK Sloboda

Dvaput sam završila na rezervi strpljiva, žurila sam na drugi skok. A drugi put mi je izletio konopac za upravljanje i upetljao se u kupolu. To mi je bilo prilično strašno iskustvo jer sam se uplašila. usprkos tome imam oko 1600 skokova, što i nije velika brojka s obzirom na to da skačem 13 godina. Tko su članice hrvatske žen-

TRIATLON

DONACIJA

ISKUSTVA Normalna padobranska iskustva su i ona loša Jesi li kad doživjela neko loše iskustvo u padobranstvu? Dvaput sam prizemljila na rezervnim padobranima. Nije to ništa tako strašno. U razmaku od neka dva tjedna dogodilo mi se da sam dvaput završila na rezervi. Jedanput sam sama sebi krivo spakirala kupolu jer sam bila malo ne-

U Selcu je održano 4. veteransko prvenstvo Hrvatske u sportskoj gimnastici. Na prvenstvu su Gimnastički klub Vindija Varaždin predstavljala tri natjecatelja: u kategoriji od 41 do 50 godina starosti Ivan Oskoruš, u kategoriji od 51 do 60 godina Milan Lekić, a u kategoriji od 61 do 70 godina Stjepan Stolnik. Sva tri natjecatelja osvojila su prvo mjesto, svaki u svojoj kategoriji, što je ponavljanje rezultata veterana Vindije sa svih ranijih državnih prvenstava.To je bio ujedno prvi turnir na kojem su ove godine nastupili veterani Gimnastičkog kluba „Vindija“ Varaždin.

ske padobranske reprezentacije? Trenutno nas je aktivno šest. To su kolegice iz Osijeka - Helena Janson i Jadranka Marković, Veselka Klobučarić Pirc i ja iz Zagreba, iz Rijeke su tu Jasminka Žeželić i Ina Muharemović. Nekad je bilo puno više žena ali recesija...

Zahvaljujući općinskom načelniku Bruni Hraniću, predsjedniku Općinskog vijeća Ivanu Grđanu i vlasniku poduzeća Gregur Invest iz Cargovca Mladenu Greguru, NK Sloboda Tužno dobilo je vrijednu donaciju - materijal koji je potreban za održavanje postojećeg objekta uz nogometno igralište. Poduzeće Gregur Invest, i ovom je donacijom pokazalo da podržava sport i u ovoj recesijskoj godini. Čelništvo Općine zahvaljuje poduzeću Gregur Invest na potpori.


36 Sport

U zaleđu Slijedi “vruća” sportska jesen P

očetak je novih natjecateljskih sezona za brojne varaždinske sportske kolektive. Prije samog početka već su postale vidljive posljedice recesije i smanjenog priliva novca te nerealnih poteza Damir IVANČIĆ uprava. Tako na vidjelo dolaze posljedice urednik sportske nerealnih planova u rubrike koje se ulazilo proteklih sezona. narednih nekoliko tjedana očekuju se značajnije promjene u nekoliko klubova, a vrlo je moguće da neki od njih odu u stečaj i zauvijek odu u sportsku povijest grada. eće biti neuobičajeno da klubovi odlaze u stečaj ili iz profesionalnog statusa prelaze u amaterski. Možda takvi “drastični” događaji neće donijeti samo loše posljedice. Moguće je da se sportski klubovi preslože i da glavnu riječ počnu voditi oni kojima je stalo do sporta, a ne do sitnih privatnih interesa i “uhljebljenja”. Isto tako, optimistički je očekivano i da istinski sportaši iz Varaždina dobiju prednost u ekipama i klubovima pred stranim plaćenim “legionarima” jer za njih će očito biti sve manje novaca. ajavljena su već i spajanja klubova iz istog sporta kako bi se smanjili troškovi i povećala kvaliteta u stručnom radu, posebice s mladima ali i poboljšali rezultati na natjecanjima u svim uzrasnim kategorijama. sim toga, sigurno će se ponovo raspravljati i o kriterijima za financiranje sporta. U sportskim kuloarima kruže priče kako će se pojedini “favorizirani” sportski kolektivi ponovo financirati mimo postojećeg načina putem Zajednice športskih udruga grada Varaždina, sportska javnost tako očekuje i službene informacije o toj temi s obzirom na to da je bilo puno diskusija i zaključaka na tu temu početkom ove godine. takvoj situaciji, koja je u pojedinim sportskim sredinama prilično konfuzna, svoju prednost traže klubovi iz manjih sredina koji ukupno raspolažu s manje novca, ali su stabilni pa neki sportaši odlaze za manjom, ali sigurnijom plaćom. Zatim ovu situaciju iz prikrajka vrebaju i “mali” sportovi koji sponzorima i donatorima nude i europska natjecanja za minimalne iznose u usporedbi s “velikim” sportovima. svakom slučaju, očekuje se “vruća” sportska jesen u gradu.

24. kolovoza 2010.

STOLNI TENIS Ljetni stolnoteniski kamp Stolnoteniske a

Inicijative koje bi v sportu mogle don

U N

N

O

U

Dio polaznika Ljetnog stolnoteniskog kampa koji radi po azijskom modelu uz europski program razvoja tih dobnih skupina

Mladi stolnotenisači do sada su bili prepušteni sami sebi kada su dosegnuli određeni nivo; svi koji su mogli više ili su otišli iz Varaždina ili su prestali igrati Piše: DAMIR IVANČIĆ damir@regionalni.com

Stolnoteniska akademija STARR u suradnji sa stolnoteniskim klubovima iz Varaždinske i Međimurske županije održava Ljetni stolnoteniski kamp u sportskoj dvorani Druge gimnazije Varaždin. Kamp pohađaju mladi stolnotenisači u dobi od 8 do 16 godina, koji su već visoko rangirani na službenim ljestvicama Hrvatskog stolnoteniskog saveza kako bi još više unaprijedili svoje znanje iz ovog sporta. S radom se započelo 12. srpnja i planirano trajanje je ukupno sedam tjedana, radi se koncentrirano do šest sati dnevno s profesionalnim voditeljima.

I psiholog

- Oni sada uče kako se ustvari radi i trenira. S njima je i

Organizira se Županijska stolnoteniska liga Ljetni stolnoteniski kamp i STK IGEA Željezničar pokreću Županijsku stolnotenisku ligu kako bi omasovili sport koji konstantno promoviraju gdje god stignu. U ligi mogu nastupati svi neregistrirani igrači ili oni stariji od 45 godina, a ekipe se mogu dogovoriti i zvati po firmama, udrugama, školama, gradskim kvartovima i sl.

mladi trener za kondicijsku pripremu Denis Petričević, koji je pripremio specifičnu pripremu isključivo vezanu za stolni tenis - rekao je Ronald Ređep, voditelj i inicijator ovog kampa. - S djecom je radio i sportski psiholog iz Zagreba Vlatko Kalapoš, koji je radio i s rukometnom reprezentacijom, vrhunskim tenisačima te stol-

Liga će se igrati u sportskoj dvorani Druge gimnazije Varaždin, a postoji i mogućnost igranja u drugim županijskim središtima kao primjerice u Ivancu ili Ludbregu ukoliko se pojavi veći broj ekipa. Svi zainteresirani mogu se javiti u tajništvo Druge gimnazije Varaždin ili na e-mail ronaldredjep@gmail.com.

notenisačima. Sve ovo zajedno je koncentrirani trening nami-

s

uradnja s Varaždinskom županijom i Drugom gimnazijom Varaždin

jenjen napredovanju. Oni se

sada pripremaju za natjecateljski stolni tenis za novu sezonu. Metode kojima radimo su kao one koje se koriste za njihove vršnjake u Aziji uz europski program razvoja tih dobnih skupina - dodao je Ređep. Kamp pohađa dvadesetak mladih stolnotenisača, jer su trenutno takve mogućnosti za kvalitetan rad, iako je bilo mnogo više upita. Bilo je pred-

PRVENSTVO Počele pripreme seniora STK IGEA Željezničar

Prvi protivnik - prvak države

U

Denis Petričević

Ljetnom sportskom kampu pridružili su se i igrači seniorske ekipe STK IGEA Željezničar koji se pripremaju za prvu sezonu koju će igrati u 1. Hrvatskoj stolnoteniskoj ligi. Ekipu čine Marko Mataja, Neven Samac i Luka Fučec koji se nalazi na Olimpijskim igrama mladih u Singapuru. On je

odlično startao pobjedama u grupi ali je ipak zaustavljen u osmini finala. Ovje rezultat je svakako ohrabrujuć za klupske kolege koji od njega očekuju i pobjede u domaćem prvenstvu. Prvenstvo počinje 25. rujna, a prvi protivnik Varaždincima je ekipa aktualnog prvaka

države STK dr. Časl u Zagrebu. Ovogodišnji cilj kluba je ostanak u društvu najboljih, pofiliranje prve ekipe i otvaranja prostora za domaće mlade stolnotenisače da igranjem kvalitetnih susreta unaprijede svoje stolnotenisko znanje i napreduju kako bi mogli igrati i europske susrtete.


Sport 37

24. kolovoza 2010.

akademije STARR donosi novosti u varaždinski sport

varaždinskom nijeti napredak

SURADNJA Druga gimnazija Varaždin, STK IGEA Željezničar i Varaždinska županija

Velika vrijednost za cijelu Gimnaziju NIje tako uobičajeno da se uspoatavlja kvalitetna suradnja između škola i sportskih klubova. - Druga gimnazija Varaždin i prvoligaški Stolnoteniski klub IGEA Željezničar iz Varaždina uspostavili su suradnju uz podršku Varaždinske županije na području obrazovnih sportskih aktivnosti i dodatne nastave iz područja tjelesne i zdravstvene kulture - rekla je ravnateljica Druge gimnazije Varaždin Zdravka Grđan. - Cilj Druge gimnazije jest kroz otvorene i partnerske odnose s državnim i civilnim sektorom odgoja i obrazovanja iskoristiti svu moguću raspoloživost ljudskih, prostornih i materijalnih kapaciteta za podizanje standarda učenika i njihov boljitak. Upravo na taj način dobili smo sto posto iskoristivost naše nove sportske dvorane. U tijeku su pla-

niranja i programiranja te organizacijske pripreme na novu 2010./2011. godinu. Zahvaljujući uspostavljenoj suradnji unijet će se u školski kurikulum novi dodatni i izvanškolski programi te brojne mogućnosti za učenike, kako bi aktivnije i kvalitetnije mogli iskoristiti svoje slobodno vrijeme nakon škole. Od ove školske godine svi zainteresirani učenici, profesori i ostali ljubitelji stolnog tenisa moći će se uključiti i aktivno sudjelovati. Izrazito nam je zadovoljstvo surađivati s našim Varaždincem, reprezentativcem u stolnom tenisu svjetske reputacije Ronaldom Ređepom. Velika je vrijednost za Drugu gimnaziju, sve nas u gradu i županiji, a posebice učenike, što imaju priliku upoznati pravog sportaša i vježbati s njim - dodala je ravnateljica Grđan.

za bolje zdravlje

Sport

Budite aktivni R

adite nešto u čemu uživate. Vježbanje ne mora značiti da ćete sate i sate provoditi u teretani. Ne znači da morate potrošiti brdo novca na nove sprave u kućnoj teretani koje vjerojatno nikada nećete koristiti. Raditi bilo što što vas pokreće izvrsno je i bolje nego ne raditi ništa. Hodanje, na primjer, možete prakticirati bilo gdje, na Špancirfestu, na primjer, a da ne spominjemo da je ljudsko tijelo i stvoreno Bojan GOLUB za kretanje. Vožnja biciklom, Kondicijski trener vrtlarenje, plesanje, čišćenje kuće, igranje s djecom u vrtu, fitness cluba sve to može biti dio vaše dnevne “Sportlife” rutine. 042/241-600 rije vježbanja, bez obzira na to kakav oblik rekreacije odabrali, vrlo je važno zagrijati se. Istezanjem i rotacijom zglobova umanjit ćete mogućnost oštećenja mišića i potaknut ćete cirkulaciju. dredite vrijeme za vježbu - to je vrlo važno. U suvremenom svijetu svi više-manje imaju pretrpan raspored u kojem se uglavnom brinu za sve drugo više nego za sebe. Jednom kada vježbanje postane dio vašeg popisa stvari koje obvezno morate napraviti, vjerojatno ćete ga se i pridržavati. Budite predani, a ako će vam biti lakše održavati kontinuitet u društvu, na vježbanje krenite s prijateljicom ili prijateljem. apamtite da vas vježbanje može napuniti energijom. Iako vam se čini da ste preumorni za vježbanje, svakako probajte odraditi dnevni trening. Bit ćete iznenađeni koliko ćete se bolje osjećati kada završite s vježbanjem. Vježbanje oslobađa od stresa, a kako znate, stres je najveći uzročnik gubitka energije. ombinirajte razne vrste vježbi. Kao i sve ostalo, i vježbanje može postati dosadno, a ako vam postane monotono, vrlo vjerojatno ćete odustati. Promijenite rutinu, intenzitet ili mjesto vježbanja. ključite se u neki ekipni sport. Ako se stvarno želite baviti svojim tijelom, a niste „individualac“, uključite se u neki timski sport i to je najbolji način da ustrajete. Tenis, košarka, odbojka, nogomet, vaterpolo - sve su to izvrsni sportovi, radite nešto i krećite se.

P

O

Z

Kamp je privukao mlade iz cijele sjeverozapadne Hrvatske

K

U

viđeno da se radi samo s dječacima, ali je na kraju primljeno i nekoliko djevojčica, zbog brojnih molbi roditelja i klubova. - Mladi su do sada bili prepušteni sami sebi kada su dosegnuli određeni nivo. Svi koji su mogli više, ili su otišli iz Varaždina, ili su se prestali baviti stolnim tenisom jer ih više nije imao tko učiti. Sada bi se trebalo promijeniti takvo stanje. Stvoreni su uvjeti za kvalitetan rad s nadarenim

mladim stolnotenisačima. U kampu su, primjerice, i Marko Vidaček i Matija Hrelec koji se pripremaju za mini EP u Strasbourgu, koji će se održati naredni vikend. Ovdje se pripremao i Luka Fučes za nastup na Olimpijskim igrama mladih u Singapuru - naglasio je Ređep i dodao kako zahvaljuje Varaždinskoj županiji i Drugoj gimnaziji Varaždin, koje su im pružile vrhunske uvjete, bez kojih se ovakvo nešto

KAJAK I KANU Matej Herkov u finalu Teen kupa

Važno međunarodno iskustvo Član Kajak kanu kluba Varteks Matej Herkov uspješno je nastupio na finalu natjecanja za Teen kup, međunarodnom natjecanju u slalomu za kadete i juniore. Finalne utrke su održane na najjačoj umjetnoj kajakaškoj stazi Tacen, koja se nalazi na rijeci Savi u blizini slovenskog glavnog grada.

U jakoj konkurenciji nastupila je 191 posada iz Slovenije, Hrvatske, Italije, Engleske, Francuske, Kanade, Slovačke, Češke, Belgije, Irske i Austrije. U takvoj jakoj konkurenciji ukajaku jednosjedu kod juniora Matej Herkov plasirao se na devetnaesto mjesto, poboljšavši tako svoj ukupni rezultat.

ne bi moglo organizirati i provesti. Ideja je da se rad nastavi i tijekom godine i da se jedanput tjedno održava ovakav koncentrirani trening u suradnji s klubovima, te mini kampovi vikendom. U rad kampa uključilo se najviše mladih stolnotenisača iz varaždinskog STK IGEA Željezničar, a u radu je sudjelovala i kompletna prva ekipa koja se od ove sezone natječe u Prvoj ligi.

Počinju treninzi i natjecanja Nakon ljetnih praznika nastavlja s radom Škola rukometa RK Varaždin. Iz kluba pozivaju sve zainteresirane dječake starosti od 6 do 16 godina u Školu rukometa RK Varaždin. Škola će u sezoni 2010./2011. raditi utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati te subotom od 10 do 11 sati. Treninzi će se i dalje održavati u dvorani TTS centra Varaždin na Banfici.Dodatne informacije mogu se dobiti na mobitel 091/255-7142.


38 Oglas

24. kolovoza 2010.


Savjetnik 39

24. kolovoza 2010.

Hortikultura Veterinarska klinika Varaždinski mamutovci U današnje vrijeme invazije uvozne robe, starije generacije već su zaboravile da je tržištem ukrasnog bilja dominirala roba domaćeg uzgoja. Perivoji i parkovi, osobito Arboretum peka, bili su dragocjeni izvor sjemenja i reznica za reprodukciju sadnoga materijala. Zahvaljujući višegodišnjem Franjo Pavetić prilagođavanju neautoh“Nije sramota raditi, tonih biljaka iz takvih a kamoli u vrtu” perivojnih cjelina, razmnožavanjem su iznikle biljke potpuno prilagođene klimi našeg podneblja, koje još i dan-danas krase okoliš u kojem su zasađene. Značajno je naglasiti da tri primjerka mamutovca (Sequoiadendron giganteum) krase istočno pročelje Kirurgije varaždinske bolnice. Nije mi poznato postoji li igdje u gradu primjerak mamutovca čije porijeklo nije nesumnjivo iz Arboretuma Opeka. amim tim, to je razlog više da se poduzmu potrebne radnje kako bi se na vrijeme zaštitio barem jedan primjerak. Isto je tako neophodan angažman turističkih ureda grada i županije da se adekvatno označi odgovarajućim natpisom i unese u turističke brošure i karte. Takvi primjerci to zaslužuju, tim više što nam to postaje obaveza ulaskom u Europu. alo je gradova i parkova (ne samo u Hrvatskoj) koji se mogu pohvaliti tako impozantnim primjercima mamutovca. Pa ako se već nađete u krugu varaždinske bolnice, posjetite skupinu mamutovaca čija je veličina doista impozantna.

Ne kupujte mačka u vreći!

O

S

M

Pametan dom Nadogradiva rješenja

Davorin LUKMAN

Dr. sc. dr. vet. medicine

Specijalist za uzgoj i bolesti pasa i mačaka (Ambulanta, Trnovečka 6, Varaždin Hitni slučajevi 0-24 na 098/267-458 www.dr-lukman.hr)

P

r ije par tjedana bio sam svjedokom jedne prijevarne radnje u kojoj su sudjelovali uzgajivač, preprodavač i, nažalost, veterinar. Naravno, u cijeloj priči oštećen je bio novi vlasnik psa - nastradalog šteneta. O čemu se radilo? Štene je taj dan bilo nadocijepljeno kod jednog lokalnog veterinara, (izgleda bez općeg pregleda i utvrđivanja zdravstvenog stanja) i to popodne je počelo povraćati i stenjati. Našavši na internetu adresu moje specijalističke prakse, došli su zatražiti pomoć. Usvrdio sam da je štene

stanjem psa. a kraju se ispostavilo da je veterinar iz tog drugog grada izdao knjižicu s potvrdom o cijepljenju prije nego je preprodavač išao u Italiju po psa, tj. štene nije ni bilo

N

O

prodajom mješanaca pod čistokrvne pse, prodajom bolesnih pasa ili s urođenim manama, namještanjem identiteta pasa u tzv. kooperacijskom uzgoju, prodajom s knjižicama iz Mađarske, cijepljenjem bez cijepljenja ili cjepivom prošvercanim u đžepovima iz Mađarske itd. Dakle, trgovina je uvijek bila i bit će mogućnost prijevare, no u kinologiji je to nažalost prečesta pojava. o, nevjerojatno je s kolikim povjerenjem novi vlasnici slušaju savjete uzgajivača, koji su vrlo često samo dobri trgovci pa često prodaju i „mačka u vreći“. A kad nastane problem, onda neka mi ispravljamo „krivu Drinu“! Stoga bi svaka prodaja trebala biti popraćena ugovorom kao dokazom o kupoprodaji, s odgovornošću uzgajivača, odnosno prodavača, jer dati 2500 eura za prijevaru, ipak je već stvar za sud.

N

c ijepljeno prot iv zaraznih bolesti, kako je pisalo u knjižici! Kad je konačno ustvrđena cijela malverzacija, vlasnica je vratila štene preprodavaču, a završetak priče nisam ni saznao. akle, ovo je samo jedan primjer kako se nasamare novi vlasnici, a takvih situacija ima bezbroj. Od malverzacija s tetovirnim brojem, snimkama kukova,

D

Energetski kutak Solarni sustavi

Z

a razliku od sličnih rješenja, sustav pametnog doma je vrlo jednostavno naknadno nadograđivati i proširivati. Budući da pametan dom koristi standardne žične i bežične tehnologije, instalacija i ugradnja sustava Goran Levanić je jednostavna neovisno radi Impressum d.o.o. li se o novom ili postojećem Varaždin domu. 091 / 9241-499 ve to krajnjem korisniku omogućuje automatizaciju doma malim osnovnim sustavom i unutar jedne prostorije te s vremenom nadogradnju i proširenje sustava na druge prostorije i dodavanje nove mogućnosti. Ove pogodnosti omogućuju vam da započnete automatizaciju svojeg doma nižim budžetom, te da postepeno nadograđujete i proširujete sustav pametnog doma rješenjima koja su vam potrebna kako bi sustav maksimalno prilagodili svojim željama, potrebama i mogućnostima. Osim samih hardverskih nadogradnji i proširenja, tu su i softverske nadogradnje. Softver pametnog doma neprestano se razvija i unapređuje kako bi korisnici još više mogli prilagoditi sustav svojim individualnim potrebama. Novi softver sustava pametnog doma (verzija 2.0) donosi niz noviteta i pogodnosti. Novitet vidljiv krajnjem korisniku je novo grafičko sučelje (vidljivo na TV sučelju i ekranima osjetljivim na dodir) koje je sada bazirano na Flash tehnologiji. Uveden je servis 4Store, koji je ujedno i prvi servis za kupnju aplikacija dizajniran specijalno za pametne domove. 4Store omogućuje korisnicima da individualno integriraju željene aplikacije u svoj sustav pametnog doma – od Facebook aplikacije, aplikacije za online rezervaciju večere, aplikacije za kontrolu potrošnje energije, aplikacije za upravljanje rasvjetom... Pametan dom uz 4Store servis omogućuje vlasnicima domova dodatnu mogućnost da svoj sustav pametnog doma još više usklade svojem životnom stilu. Od ostalih noviteta tu je i prelazak sa ZigBee na ZigBee Pro bežičnu tehnologiju.

bezvoljno, a stenjalo je i na najmanji dodir trbuha, koji je bio povećan i napet. Stolica je bila proljevasta i specifičnog mirisa. Prema riječima vlasnice, štene je povraćalo uzastopce nekoliko puta. Kontrolom knjižice o cijepljenju ustvrdio sam da je štene bilo cijepljeno i jednom prije kupnje, u drugom gradu. Kad sam upitao kako su nabavili štene, rekli su mi da je preko posrednika kupljeno u Italiji. dmah mi je bilo sumnjivo što je datum prvog cijepljenja u Hrvatskoj bio upisan prije nego je štene doveženo iz Italije, s čime sam upoznao vlasnike. Drugi dan štene nije bilo lošije, ali nije bilo ni bolje, no pojavila se smrdljiva stolica specifična za parvovirozu! S obzirom na cijelu situaciju, cijenu šteneta (2500 eura!), malverzacije s datumom prvog cijepljenja i moguću lošu prognozu kod parvoviroze, sugerirao sam vlasnici da kontaktira prodavača i upozna ga sa zdravstvenim

način održava temperatura u prostoriji. olarni sustav sastoji se od solarnih kolektora, spremnika tople vode, solarne stanice ili regulacije, ekspanzione posude, solarnog medija te pumpi, si gurnosnog ventila i instalac i ja. Solarni kolektori primaju sunčevo zračenje i zagrijavaju solarni medij, a osnovn e izvedbe su ravni pločasti kolektor i cijevni vakuumski kolektor. Ravni pločasti kolektori odlikuju se visokim koeficijentom apsorpcije sunčevog zračenja, što rezultira visokim stupnjem iskoristivosti. Mogu se ugrađivati na kose ili ravne krovove. Najčešće se koriste jer su im cijene prihvatljive. Ci-

S

Ivan Strnad

S

dipl. ing. el.

ivan.strnad@energo-consult.hr www.energo-consult.hr 098/933-4000

S

olarni kolektori pretvaraju sunčevu energiju u toplinsku energiju vode (ili neke druge tekućine npr. glikola), a najčešće se koriste za pripremu potrošne tople vode, dogrijavanje vode u sustavu grijanja, zagrijavanje bazena i klimatizaciju prostora (apsorpcijsko hlađenje). Postoje i kolektori koji direktno griju zrak. Ti sustavi cirkuliraju zrak kroz kolektore i na taj način prenose velik dio energije na zrak. Taj se zrak kasnije vraća u grijanu prostoriju i na taj se

jevni vakuumski kolektori imaju vakumirane cijevi, čime su im toplinski gubici prema okolini svedeni na minimum. Efikasniji su od ravnih pločastih kolektora. Za usporedbu, kod sustava za pripremu tople p o -

montaže, često su jedini izbor. Spremnik topline akumulira sunčevu energiju tijekom dana. Uglavnom se sastoji od dvije ogrjevne spirale i time se razlikuje od standardnih akumulacijskih spremnika tople potrošne vode (imaju jednu spiralu). Gornja ogrjevna spirala spaja se na kotao, a donja ogrjevna spirala povezana je cjevovodom s kolektorima. Solarna regulacija uključuje/isključuje pumpu ovisno o temperaturi u kolektorima i spremniku topline. ajv i š e su n č eve energije, gledano kroz godišnji prosjek, može se dobiti ako je nagib kolektora u odnosu na horizontalnu površinu jednak kutu zemljopisne širine mjesta, što za Hrvatsku iznosi 40 - 45 stupnjeva.

N

trošne vode efikasniji su za 25-30%. Za razliku od ravnih pločastih kolektora, mogu se koristiti na potpuno ravnim ili okomitim površinama (fasada). Nešto su više cijene, ali zbog fleksibilnosti načina

Dnevne vijesti čitajte na www.regionalni.com


40 Zdravlje

Pogrešne doze lijekova Osim što roditelji objektivno ne izmjere temperaturu, već napamet posežu za antipireticima, jedna od najčešćih pogrešaka koje rade je da često interveniraju dok dijete zapravo još ni nema vrućicu. - Snižavaju ektalnu temperaturu kada je manja ili jednaka 37,8 °C , a često visokom temperaturom smatraju rektalnu temperaturu manju od 38,9 °C – doznajemo od dr. Chamae. Roditelji često griješe i s dozama lijekova. Zanimljivo je da su neke ankete pokazale da blizu 50 posto djece koja zbog povišene temperature dolaze u Hitnu službu, kod kuće nije dobilo adekvatnu dozu lijeka. - To osobito vrijedi za paracetamol, kod čijih doza roditelji griješe više, no i kod ibuprofena, osobito ako se drže nižih

doza, a lijek primjenjuju per rektum. Prve doze paracetamola mogu ići i do 30 mg/kg ako se radi o stvarnoj vrućici. Umjesto prave doze lijeka, roditelji radije posežu za lijekovima poput diklofenaka, koji snažno utječu na termostatski centar i nerijetko abruptivno snižavaju tjelesnu temperaturu i ispod normalne – objasnila je dr. Chamae te naglasila da roditelji, da bi lijek mogli pravilno dozirati, moraju znati koliko kilograma ima njihovo dijete. - Također, često izostaju i popratne mjere važne za učinkovitost antipiretika, a to su dobra hidracija, ugodno temperirani okoliš, lagana odjeća, lagana prehrana, mirovanje i, naravno, obavezna primjena fizikalnih metoda snižavanja temperature – doznajemo od dr. Chamae.

24. kolovoza 2010.

DJECA Koje lijekove treba koristiti kod snižavanja temperature

Pamet u glavu: ne intervenirajte ako dijete doista nema vrućicu!

Oprez, voltaren pothlađuje! Paracetamol je najspecifičniji centralni analgoantipiretik i djeca ga bolje podnose Piše: IRENA HARAČI PINTARIĆ iharaci@regionalni.com

Kada neodgodivo k liječniku? Bilo kakvo povišenje temperature u dojenčeta do dva mjeseca starosti ili temperatura viša od 40,5 °C u djeteta bilo koje dobi, razlozi su za neodložnu posjetu liječniku – rekla je dr. Snježana Chamae. Roditelji bi se pedijatru trebali obratiti ako uz vrućicu postoje i drugi simptomi bolesti - ako neutješno plače, jeca na dodir, pospano je ili se ne da probuditi, ima ukočen vrat, osip, otežano diše i nakon čišćenja nosa, teško guta, slini, ima moždane grčeve. - Liječnički pregled u roku od 24 sata zahtijeva dijete u dobi od dva do četiri mjeseca s bilo kojom povišenom temperaturom, kao i djeca mlađa od tri godine ako im je temperatura viša ili jednaka 40 °C, ako temperatura traje više od 24 sata bez očitog fokusa ili je temperatura najprije pala, a zatim se nakon više od 24 sata vratila. Liječniku se treba javiti ako temperatura traje duže od 72 sata – poručila je roditeljima dr. Chamae.

Davati puno tekućine! Povišenom temperaturom gubi se mnogo tekućine, pa svaki stupanj povišenja dnevno traži dodatnih 12 ml/kg tekućine, a u vrućem okolišu povećana potreba za vodom može iznositi i 30 ml/kg dnevno. Stoga uz lijekove ne treba zaboraviti djetetu davati dovoljno tekućine. - To može biti voda, ali sobne

temperature, blago zaslađeni čaj i sok razrijeđen vodom. Ako dijete ne unosi dovoljno tekućine, razvije se patogeni začarani krug: zbog dehidracije je povišena tjelesna temperatura, a zbog povišene temperature povećanom se perspiracijom gubi više tekućine, što povećava dehidraciju – ističe dr. Chamae.

Ako je temperatura kod djeteta u porastu, nakon mlake kupke, o čemu smo pisali u prošlom broju 7Plus Regionalnog tjednika, na red dolaze lijekovi za snižavanje tjelesne temperature. No, koji primijeniti? Roditelji se u praksi često susreću s različitim mišljenima liječnika o tome koji lijek koristiti. Dok neki tvrde isključivo paracetamol (Lupocet, Efferalgan), drugi kažu da se temperatura jedino učinkovito može smanjiti kombinacijom tih lijekova s ibuprofenom i voltarenom. Što, dakle, učiniti?

Antipiretici

- Lijekovi za snižavanje tjelesne temperature su antipiretici. To su paracetamol, nesteroidni protuupalni lijekovi u koje ubrajamo ibuprofen, diklofenak-Na (voltaren) i salicilati (aspirin, andol), te kortikosteroidi. Paracetamol je antipiretik prvog izbora jer je najspecifičniji centralni analgoantipiretik. Dijete ga bolje podnosi od ibuprofena, ne izaziva depresiju koštane srži i time smanjeno stvaranje leukocita, važnih u obrani od infekcija, trombocita i eritrocita. Primjenjuje se kod

djece starije od dva mjeseca u dozi od 10, 15 ili 20 mg/kg svakih četiri do šest sati (sirup 5ml/120 mg) ili per rektum (supozitorij 120 i 250 mg), iako treba reći da je rektalna rasorpcija nešto slabija od oralne. Kod prevelikih doza može doći do oštećenja jetre – doznali smo od dr. Snježane Chamae, specijalistice pedijatrije. Primjena paracetamola sma-

a

spirin i andol ne preporučuju se do 12. godine života; po nekima čak do 16. njit će povišenu temperaturu za stupanj do dva kroz dva sata nakon primjene, no dr. Chamae ističe kako je važno znati da je neće smanjiti toliko da odmah postane normalna. - Lijek drugog izbora je ibuprofen, koji je dostupan samo kao sirup, a primjenjuje se kod djece starije od šest mjeseci u dozi od 5-10 mg/kg svakih šest do osam sati. I paracetamol i ibuprofen su lijekovi slične kliničke djelotvornosti. Paracetamol će spustiti temperature malo brže od ibuprofena, ali

Savjeti iz ordinacije

će učinak ibuprofena trajati koji sat duže. Ipak, uz primjenu ibuprofena može se zabilježiti nešto više nuspojava, kao što su mučnina, povraćanje i leukopenija. Važno je naglasiti da je riječ o različitim lijekovima koji se različito doziraju i primjenjuju u različitim intervalima, a nema znanstvenih dokaza da kombinacije tih dvaju lijekova djelotvornije snizuju vrućicu i one se ne preporučuju – istaknula je dr. Chamae. Voltaren je na tržištu dostupan u obliku čepića. Dosta je raširena njegova uporaba kao antipiretika iako registracija ne sadrži izričitu uputu za tu indikaciju. - Njegovo je mjesto prvenstveno u kroničnom liječenju juvenilnog reumatoidnog artritisa i kratkom liječenju postoperacijske boli. Uporaba kao antipiretika može dovesti do pothlađivanja, što je jednaki problem kao i vrućica, a može dovesti i do značajne depresije koštane srži – doznajemo od varaždinske pedijatrice. Aspirin i andol ne preporučuju se kao antipiretici u djece do 12. godine života, a po nekima čak do 16. zbog udruženosti virusnih bolesti (vodenih ko-

Dr. Chamae, spec. pedijatrije

zica i “gripoznih” sindroma) s akutnom toksičnom hepatoencefalopatijom (zatajenje jetre s oštećenjem mozga). Dodajmo na kraju kako priče da vrućicu, osobito ako je niska ne treba liječiti jer sudjeluje u obrani organizma, zasad u humanoj medicini nemaju znanstveno utemeljenje, a ne pružaju niti poticaj za snižavanje temperature, koju ipak svi liječe - Može se izostaviti antipiretik, ali ako je povišenje temperature niskog stupnja ili se očekuje ozdravljenje od osnovne bolesti uz opće simptomatske i suportivne mjere - zaključila je na kraju dr. Chamae.

Potpis pod sliku

Nečiste ruke – zašto je iznimno važno pranje ruku (2) K

ao što smo već istaknuli, pravilnim pranjem ruku možemo spriječiti širenje različitih bolesti. Neki će ponoviti, a neki tek naučiti. Kako pravilno oprati ruke? uke treba prati u toploj vodi jer topla voda bolje uništava uzročnike zaraze od hladne. Sapun treba koristiti najmanje 10 do 15 sekundi. e zaborav ite dobro oprati područja između prstiju, ispod noktiju i ispod nakita, jer se tu mikroorganizmi vrlo rado zadržavaju i skupljaju u velikom broju. Nakon ispiranja ruke treba dobro

R

Nives TOPOLNJAK dr. med. specijalist obiteljske medicine

N

osušiti čistim ručnikom ili još bolje papirnatim. ri odabiru sapuna važno je da se dobro pjeni, jer mjehurići stvaraju negativan tlak koji izbacuje nakupljenu nečistoću i mikroorganizme s kože. Nakon pranja sa sapuna treba isprati nečistoću i odložiti ga u čistu i suhu posudicu. Zato je praktičnije i higijenski ispravnije prati ruke tekućim sapunom. ikad se ne smiju miješati dvije ili više vrsta tekućeg sapuna u istoj posudi jer može doći do alergijske reakcije. Prije punjenja tekućeg sapuna u spremnik ostatke

P

N

treba dobro isprati tekućom toplom vodom, pažljivo birajući mjesto na koje se odlaže raspršivač da se ne bi dodatno onečistio i zagadio novi tekući sapun kojim će se dalje prati ruke. Ako se ruke peru u javnim prostorijama, vodu treba zatvoriti papirnatim ubrusom kojim ste prethodno brisali ruke. orate li često prati ruke, koristite blage neutralne sapune kako biste spriječili nastajanje pukotina na koži i ne zaboravite nanijeti zaštitnu kremu za ruke. ada treba prati ruke? Uvijek prije jela i kuhanja; prije i poslije

M K

odlaska na WC; poslije čišćenja i spremanja u kući; poslije diranja životinja, uključujući i kućne ljubimce: poslije posjeta bolnici, zdravstvenoj ustanovi ili bolesnoj osobi; nakon ispuhivanja nosa, kašljanja ili kihanja; čim uđete u kuću nakon igranja, boravka u vrtu, parku, šetnje s psom, kupnje i slično. e kaže se uzalud da je čistoća pola zdravlja. Zato, ne zaboravite da će vas nekoliko sekundi pranja ruku poštedjeti različitih bolesti, bolnih pretraga i dugotrajnog boravka kod liječnika.

N


Zdravlje 41

24. kolovoza 2010.

PROSVJED “Čajanku” u županiji podržalo petnaestak obiteljskih liječnika

HZZO

Program je bez licence Sustav e-zdravstva koji omogućava rad s e-receptima, e-uputnicama i drugim mogućnostima koje znatno povećavaju kvalitetu zdravstvene zaštite i donose administrativno rasterećenje za pacijente i liječnike, moći će koristiti samo ordinacije primarne zdravstvene zaštite koje koriste licencirane programe, istaknuli su u HZZO-u u prošlotjednom priopćenju. - Liječnici primarne zdravstvene zaštite dužni su koristiti isključivo programsku podršku s odobrenjem za rad (tzv. “licencom”) koju izdaje Ministarstvo, dok je HZZO određen za operatora središnjeg zdravstvenog informatičkog sustava (CEZIH-PZZ). Liječnici su kao korisnici slobodni izabrati između rješenja s dopuštenjem za rad Ministarstva prema popisu koji je objavljen na adresi www.cezih. hr. Rješenjem Ministarstva tvrtki ABA informatika oduzeto je odobrenje za rad još početkom 2009. godine, a od tada su liječnici opetovano pozivani da prijeđu na rješenje s dozvolom za rad Ministarstva – navode u HZZO-u. Ističu da je rok u kojem su se liječnici mogli prilagoditi novim programskim rješenjima trajao više od godinu i pol, pa se pitaju tko „maltretira“ liječnike i pacijente, HZZO ili dr. Galibedin Galijašević, za kojeg tvrde da štiti isključivo vlastite interese.

Čaj za spas zdravstva kuhali i naši doktori

U državi HZZO blokirao 200-tinjak ordinacija, zasad nijednu iz županije Piše: VESNA MARGETIĆ-SLATKI vmargetic@regionalni.com

Hoće li svojim pacijentima moći i dalje izdavati elektroničke uputnice i elektroničke recepte, već se nekoliko mjeseci pita dr. Mirjana Korman-Platiša, specijalistica obiteljske medicine, čija se ordinacija nalazi u Petrijancu. Treću godinu koristi informatički program Lord Primus, pomoću kojeg se bez problema spaja na CEZIH (Centralni zdravstveni informatički sustav), a vrlo jednostavno otvara i ažurira e-kartone svojih pacijenata, kojih ima više od dvije tisuće.

E-kartoni i e-recepti

Nije stoga čudno što je u četvrtak, pred kraj radnog vremena ordinacije, zajedno sa svojom medicinskom sestrom kuhala čaj i dijelila ga pacijentima. Dr. Korman-Platiša na taj se način priključila prosvjedu obiteljskih liječnika pod nazivom “Ljekoviti čaj za hrvatsko

zdravstvo”. Podržala je 200tinjak svojih kolega koje je 14. kolovoza HZZO izbacio iz zdravstvenog sustava zbog toga što koriste program Lord Primus. Autor tog programa je dr. Galibedin Galijašević, vlasnik ABA informatike, ali i obiteljski liječnik, a njegov program koristi čak 500-tinjak ordinacija u Hrvatskoj. Problemi su počeli

s

porni program koristi šest ordinacija s područja Varaždina i Cestice

još u siječnju prošle godine kada je resorno ministarstvo programu Lord Primus oduzelo odobrenje za rad, a HZZO je od liječnika zatražio da počnu koristiti jedan od drugih programa s potrebnim odobrenjima. - Instalirala sam i drugi program, ali sam s njim imala puno problema, od kojih je najveći taj što uopće nije bilo moguće

Ispred svoje ordinacije obiteljske medicine u Petrijancu čaj je točila dr. Mirjana Korman-Platiša

prenijeti e-kartone pacijenata. Zbog toga i dalje koristim Lord Primus, koji je doista odličan program, radi bez ikakvih zastoja i problema. Štoviše, omogućava mi da, primjerice, nalaze iz medicinsko-biokemijskog laboratorija dobijem direktno u e-karton pacijenta,

o čemu me obavještava posebna ikonica – pokazuje nam dr. Korman-Platiša. HZZO dosad nije blokirao njezinu “smart karticu”, kao ni kartice još petero liječnika iz Varaždinske županije koji također koriste sporni program. - Ne znam hoće li i meni

blokirati karticu pomoću koje se priključujem na CEZIH, a koja je ujedno i moja zdravstvena iskaznica. Ako to učine, pacijentima neću moći izdavati e-recepte i e-uputnice, ali ću ih moći pregledati, kao i dosad – kaže liječnica koja ima više od 30 godina staža.

POVOD Zašto su liječnici prosvjedovali?

PODRŠKA Uz liječnike pet njihovih udruga

Borba protiv nepravde

“Liječnici opet taoci”

Na pitanje zašto se priključila prosvjedu “Ljekoviti čaj za hrvatsko zdravstvo”, dr. Mirjana Korman-Platiša odgovara kratko i jasno: “Borim se protiv nepravde!” Kaže da borba za program Lord Primus, o kojem korisnici imaju samo riječi hvale, traje već godinu i pol, pri čemu je glavni problem to što je autor programa li-

ječnik koji se zamjerio Ministarstvu i HZZO-u, jer se lani angažirao u pobuni protiv nepovoljnih i nepravednih uvjeta financiranja ordinacija. Dr. Korman-Platiša zajedno s kolegama čeka 1. rujan, kada bi njihovi predstavnici o problemu trebali razgovarati u Ministarstvu zdravstva, i to na inicijativu premijerke Jadranke Kosor.

U Hrvatskoj je oko 600 liječnika obiteljske medicine “čajankom” prosvjedovalo protiv odluke HZZO-a, kojom su svojevoljno, ističu, 200 timova i 350.000 pacijenata isključili iz informatičkog sustava CEZIH. Prosvjed je podržalo svih pet liječničkih udruga u obiteljskoj medicini. - Iako su stotine liječnika potpisale

peticiju protiv oduzimanja licence programu Lord Primus, HZZO je uzvratio onemogućavanjem rada tim ordinacijama. Liječnici su tako po ne znamo koji put u ovoj reformi zdravstva postali taoci administracije zdravstvenog sustava, a pacijenti žrtve nepromišljenih odluka – priopćili su iz KoHOM-a.

Zdravo srce

Debljina i rizik kardiovaskularnih bolesti (1)

I

mam problema s pretilošću. U kojoj mjeri debljina može biti uzročnik srčanih oboljenja? Koju metodu skidanja kilograma preporučate kako ne bih ugrozila zdravlje i previše opteretila srce? posljednjih nekoliko godina sve se više pažnje posvećuje debljini kao faktoru rizika za razvoj kardiovaskularnih bolesti, pa se danas smatra da osobe s indeksom mase većim od 25 kg/m2 ili s opsegom trbuha kod muškaraca većim od 102 cm, a žena većim od 88 cm, imaju povećani rizik oboljenja od kardiovskularnih bolesti. Naravno, rizik je tim veći ako postoje pridruženi i drugi faktori rizika. Ukoliko se radi samo o prekomjer-

U

noj tjelesnoj težini, tada treba ozbiljno prionuti njezinoj redukciji. Danas postoji niz raznih dijeta, a zapravo, formula je relativno jednostavna. Potrošnja kalorija mora biti veća od unosa. Pretile osobe zbog svoje su debljine i manje fizički aktivne, pa i na taj način povećavaju rizik pojave bolesti. Stoga bi svaka osoba čije mjere prelaze ranije navedene trebala započeti redukciju tjelesne težine. Možda nije dobro u samom početku dijete krenuti s ozbiljnim zaokretom u sastavu namirnica koje se jedu. To je tada podsvjesno kažnjavanje, već bih preporučio smanjenje obroka za 30-ak posto, uz polagano jedenje. Na taj ćemo

način dati vremena organizmu da primi signal sitosti na vrijeme, a ne nakon što smo u sebe ubacilii više hrane nego što nam treba. Može se upotrijebiti i trik s manjim tanjurima - tada nam se vizualno čini da jedemo dosta. Ukoliko osoba koja se odluči na dijetu nije dijabetičar, može pokušati još jedan trik: kockica čokolade 15 minuta prije obroka - lagano je otopiti u ustima. Tako će nam tijekom obroka već porasti nivo glukoze i počet će signali sitosti. Nakon početnih uspjeha u skidanju kilograma može se, i preporučljivo je, postupno mijenjati i naviku prehrane glede namirnica koje trošimo: smanjenje unosa masti na manje od 30%

kalorijskog unosa, prijeći na uporabu monosaturiranih masti - npr. maslinovo ulje, uvesti u prehranu ribu najmanje jednom tjedno, a poželjno i više, smanjiti unos soli, uvesti, odnosno povećati broj obroka voća i povrća na 3-5 dnevno.Tada to ne osjećamo kao kaznu već kao želju i šanse za uspješno mršavljenje znatno su veće. Svakako treba povećati fizičku aktivnost. Nisu dobre nagle dijete, jer je obično posljedica vraćanje još veće tjelesne težine nakon što se postigne cilj. Dijetu treba provoditi polako, lagano mijenjati prehrambene navike, tako da to postane način života. (Nastavak u idućem broju.)

Dubravko TRŠINSKI

dr. med., FESC spec. internist-kardiolog


42 Ženski svijet

Trudnoća

24. kolovoza 2010.

MODA Odjećom, obućom i nakitom pokažite koje je vaše omiljeno voće

Pojačajte izdržljivost T

reniranje i pripremanje za porod povećava mogućnost sigurnog i zdravog poroda za vas i vašu bebu. Činjenica je da vaše tijelo nije ono što je bilo iako znate da zato postoji dobar razlog. jelesna aktivnost smanjit će suvišno debljanje, osjećat ćete se manje nezgrapno, a nakon poroda ćete lakše vratiti prijašnji oblik tijela. Martina ŠEBIJAN ekoliko je tipova vježlicencirani voditelj vježbi i banja koji su sigur- tjelesnih aktivnosti za trudnice, ni i učinkoviti tijekom prenatalfintess@gmail.com trudnoće. Hodanje bez prestanka u periodu od dvadeset minuta čini vas izdržljivom, a ne opterećuje zglobove. Joga i istezanje pomaže održavanju napetosti mišića te vas čini savitljivom bez ikakvih posljedica na vaše zglobove. izanje utega preporučljivo je jedino ako je to već dio vaše dnevne rutine te ako koristite utege male težine i dobru tehniku koja uključuje spore i oprezne pokrete bez velikog naprezanja. agani aerobik i ples može biti zabavan način održavanja forme. Ako ste sramežljivi i ne želite ići u gimnastičke dvorane i teretane, oboje možete raditi kod kuće. Preporučljivo je upisati se na tečaj vježbanja za trudnice jer će vam tamo stručno osoblje pokazati koje su vježbe dobre za vas i vaše dijete. To je također i mogućnost da se upoznate s drugim trudnicama koje prolaze isto što i vi. livanje je najbolji i najsigurniji oblik vježbanja za trudnicu jer njime vježbate ruke i noge, a omogućuje olakšanje od tereta na zglobovima koji dijete inače predstavlja prilikom tjelesne aktivnosti. rudnice koje izvode Kegelove vježbe obično imaju lakši porođaj. Kegelovim vježbama smanjujemo mogućnost nekontroliranog mokrenja i pojave hemeroida. Ove vježbe korisne su i nakon poroda zbog bržeg zacjeljivanja međice, uspostave normalnog kontroliranja mokrenja i jačanja zdjeličnih mišića. Najbolje kod Kegelovih vježbi je to što ih možete izvoditi bilo gdje. Prošpancirajte svoje trbuščiće i iskoristite to kao priliku za vježbanje.

T

N

D L

P T

U haljini s uzorkom voća umjesto točkica, izdvajat ćete se iz mase, no voće je pravi izbor i za romantičan, kao i seksepilan izgled

Jeste za jagodu ili kivi? Opet su moderne haljine iz 40-ih i 50-ih godina prošlog stoljeća s uzorkom voća Piše: STELA NOVAK

Svaka žena ima svoje omiljeno i najslađe voće, a tako je i s ovogodišnjim ljetnim trendom. Pokažite cijelom svijetu koje je vaše omiljeno voće - je li to jagoda, naranča, malina, jabuka, banana, kivi ili ananas, sve po želji možete nositi na odjeći, otisnuto u obliku šarenih dezena na materijalima.

Haljine i suknje

Tako već poznate dizajnerske kuće poput Yves saint Laurenta u svojim kolekcijama predviđaju modni voćni trend. YSL preferira bijelu odjeću s prišivenim velikim komadima egzotičnog voća, najčešće ananasa, banane i kivija, koji su obrubljeni finim lame nitima (metalizirane niti od, primjerice, zlata ili srebra). A između ostalog se također vraćaju u trend ženstvene haljine iz 40-ih i 50-ih godina prošlog stoljeća s uzorkom voća umjesto točkica. Preslatko, a ujedno i privlačno izgleda bijela haljina visokog

struka, krojena do koljena s lađa-izrezom, koja po sebi ima prosute stotine jagoda umjesto klasičnog točkastog uzorka. Također se nose i suknje, kao i lepršave košulje, pa i obične majice s uzorkom voća. Najnoviji i najotkačeniji trendovi s voćem su sunčane naočale u obliku jagoda, a i nakit poput naušnica, ogrli-

S cipele vise ananas, kivi, banana... Obuća s voćnim detaljima je također ove sezone apsolutni modni hit. Najčešće se tako mogu naći japanke s visećim komadima umjetnog egzotičnog voća - ananasa i banana, ali također se mogu vidjeti i sandale, natikače,

kao i patike s voćnim uzorkom. Najbitnije kod ovog trenda je držati se jednog jednostavnog pravila - ako nosimo cipele i torbu s voćem, onda odjeća ne bi trebala biti u istom znaku i obratno.

v

oće je poželjno posvuda: na torbama, sunčanim naočalama... ca, narukvica i prstenja, pa sve do ukosnica za kosu s omiljenim voćem. Možete ih naći u svim boljim trgovinama koje svojom ponudom prate modne trendove. Nose se i torbe različitih veličina i boja u voćnom trendu, samo se ipak mora pripaziti s ljubavi prema voću i ne pretjerivati s “voćnim” detaljima.

Frizerski salon

Afro frizura za osebujan izgled A

Kristina BOŽIČEVIĆ djelatnica u frizerskom salonu GLOSS Ive Režeka 4a, Varaždin 042/200-420

nđa Marić totalno nas je zarazila svojom gomilom vesele narančaste kose na glavi. “Mikrofonka” ili “afro”, ta voluminozna i osebujna frizura, najpogodnija je za prirodno kovrčavu kosu, no možete je postići i vrlo sitnim raščešljanim minivalom. Kosa mora biti šišana slojevito, tako da gor-

nji slojevi budu kraći i da kosa sama stvori okrugli oblik. Kovrče se tada mogu raščešljati i dobit ćemo pravi afro, a one će se složiti jedna do druge i napraviti taj oblik kugle. sobe s ravnom kosom taj si volumen mogu napraviti tako da kosu uviju sitnim uvijačima i učvrste lakom i

O

pjenom. Dobro je znati da europska ravna kosa teže dobiva taj oblik “mikrofona”, tako da je ta frizura pogodnija za prirodno kovrčave. ko želite vidjeti kako vam stoji mikro fonka, svakako je prvo isprobajte, npr. pomoću perike. Tako ćete biti sigurni da se s njom na glavi osjećate dobro.

A


Ženski svijet 43

24. kolovoza 2010.

MALI ŽENSKI RAZGOVORI Almira Osmanović, proslavljena balerina

Opraštam, ali pamtim Dermatolog Mikrosporija lažljive i sebične ljude N CROPIX

Almira obožava svojeg supruga Jakova, djecu Tina i Saru, makrobiotičku kuhinju, šetnje, čitanje i druženje s dragim ljudima. Jedino što stalno mijenja su parfemi

ajčešća gljivična infekcija kože ili vlasišta, koja se pojavljuje krajem ljeta ili početkom jeseni, je mikrosporija. Infekcija nastaje uslijed dodira s bolesnom životinjom, osobito mačkom, rjeđe psom. Najčešće su zaražene mačke skitnice od kojih se tijekom igre zaraze djeca predškolske ili rane školske dobi. No, jednako tako mogu oboSanja PETEK-MODRIĆ ljeti i odrasle osobe. dr. med. specijalist dermatovenerolog a goloj koži promjene Kralja P. Krešimira IV. 41 a, se najčešće javljaju Varaždin 042/302-080 na otkrivenim dijelovima tijela, odnosno na mjestima direktnog kontakta sa zaraženom životinjom. Dakle, prvenstveno na licu, vratu, rukama ili nogama pojavljuju se brojna, relativno mala, okrugla žarišta. Obično imaju oštar, crvenkasti rub, a bljeđi središnji dio promjene. Nerijetko se bolest pojavljuje i na vlasištu. Tu se pronalazi jedno ili više okruglastih, ljuskastih žarišta, s nešto slomljene kose, te eventualno oteklina i blago crvenilo kože. Često opisane promjene i svrbe. ada prilikom pregleda bolesnog djeteta posumnjamo na gljivičnu infekciju, svakako moramo učiniti mikroskopski pregled obrisa oboljelog dijela kože ili vlasišta. U slučaju pozitivnog nalaza, liječnik odlučuje o obliku terapije. azlikuju se lokalna (primjenjuje se direktno na oboljelo područje) i sistemska (u obliku tableta) terapija. U slučaju da se odlučimo za sistemsku terapiju, preporuča se učiniti i tzv. kultivacija gljiva. jeca koja boluju od mikrosporije moraju redovito provoditi (tj. uzimati) preporučenu terapiju te izbjegavati boravak u većim kolektivima, npr. vrtiću ili školi. Zahvaćena područja potrebno je prekrivati gazom, kako ne bi došlo do širenja infekcije na druge dijelove tijela ili prijenosa infekcije na drugu osobu. Terapiju je potrebno provoditi do negativizacije opisanih mikrobioloških pretraga.

N

Uspješna balerina danas je uspješna ravnateljica Baletne scene HNK-a u Splitu i docentica na Akademiji dramskih umjetnosti Piše: GORDANA IGREC

U 11. godini prvi put je obula baletne papučice. Ni nakon 30 godina trajanja na baletnoj sceni, kao da ih sa sebe ne skida. Plesala je u najnježnijoj i najženstvenijoj umjetnosti - baletu, u Njemačkoj, Italiji, Švicarskoj, Izraelu, Danskoj, Nizozemskoj, Turskoj, Španjolskoj, SAD-u, Japanu, Costa Rici i Meksiku. U sjećanju su joj posebice ostali nastupi u Labuđem jezeru, Don Quijoteu, Carmen, Medeji...

Vesela i energična

Niti danas ne miruje. Ravna baletnom scenom HNK-a u Splitu i docentica je na Akademiji dramskih umjetnosti u Splitu, a predaje plesačima i studentima glume. Iza ovih uvodnih riječi krije se ime balerine Almire Osmanović. Iza nje su najvrednije nagrade poput njoj najdražih: Grand pr ix na 1. jugoslavenskom natjecanju u Novom Sadu te jedinstvena nagrada za umjetničko ostvarenje na 3. međunarodnom natjecanju u Osaki. U braku je s poznatim redateljem Jakovom Sedlarom, a za Male ženske razgovore otkriva svoj nježan ženski svijet. Jutro započinjete s... Miso juhom. Kako biste se opisali u tri riječi? Vesela, energična, pravedna. Svaka prava žena nikad ne smije... Biti pijana i vulgarna. Vaš uzor u životu? Moji roditelji. Iz kuće ne izlazite bez... Malo rumenila i ruža na usnicama. Iz takta vas može izbaciti... Bezobrazluk i bahatost. Najromantičniji trenutak u životu bio je... Svaki trenutak proveden s

mojim Jakovom je najromantičniji! S kojim glumcem biste rado otišli na večeru? Ni s kojim. Kako provodite slobodno vrijeme? Ili u šetnji, ili na hipodromu, ili čitajući, ili družeći se s dragim ljudima.

Bez ljubomore!

Omiljeni parfem? Parfeme stalno mijenjam. Šteta bi bilo zadržati se na samo jednom mirisu kad ih je toliko na tržištu sjajnih. Ipak, biram one lagane, osvježavajuće, sportske. Koju glazbu slušate? Svu osim techna i turbofolka. Najdraži film? Fellinijev “Amarcord”.

Varaždin je čaroban – pravi dragulj! Vaš moto u životu? Uživaj u životu na planetu Zemlji u suživotu s prirodom i svime što nas okružuje. Da ulovite zlatnu ribicu, koje tri želje biste poželjeli? Da se sačuva planet Zemlja, da prestanu ratovi, da nema gladnih ljudi na svijetu. Što vas prvo privuče kod muškarca? Osmijeh, smisao za humor, pamet, galantnost,

dobrota. Što smatrate svojim najvećim uspjehom? Svoje dvoje djece: Tina i Saru. Muškarci nikad neće... Osjetiti kako je to nositi plod u utrobi. Jeste li ikad posjetili Varaždin i kako vas se dojmio? Bila sam i sama i sa splitskim baletom. Plesali smo Orašara u vašem divnom kazalištu. A grad je čaroban, pravi dragulj!

v

oli svu glazbu osim techna i turbofolka, a najdraži film joj je Fellinijev “Amarcord” Omiljeno jelo? Sve što je pripremljeno prema makrobiotičkim načelima. Je li istina da iza svakog uspješnog muškarca stoji uspješna žena? Moj muškarac je uspješan i bez mene, a ja sam tu da uspjeh ima s kim podijeliti. Što je najvažnije u vezi? Ljubav, tolerancija, povjerenje, iskreni i otvoreni razgovori. Što ne biste nikad oprostili? Po karakteru sam čovjek koji oprašta, ali zapamtim lažljivce i sebične ljude. Knjiga koju biste još jednom rado pročitali? Sidartu od Hessea često ponovim. Što nikad niste učinili, a

Almira je u Varaždinu nastupila na Varteksovoj proslavi

svakako biste htjeli? Skočiti padobranom. Najviše novca potrošili biste... Na dobrotvorne akcije. Jednog dana htjeli biste

posjetiti... Indiju, Kinu, Afriku. Volite li kuhati? Obožavam. Jeste li ljubomorni? Nimalo.

K R

D


44 Ženski svijet i zdravlje

Žene

Dan poslije? P

ostoji niz situacija u životu koje nam se čine rijetkima i koje se u pravilu događaju nekom drugom, no splet životnih okolnosti neugodno nas iznenadi kada se dogode upravo nama. Tako je i sa situacijom nezaštićenog spolnog odnosa i mučnog «sljedećeg jutra», pitanjima koja sebi postavljamo Dr. Aleksandar – kome se obratiti? Što sada napraviti? Da li JUKIĆ otići u ljekarnu, «pregrispec.ginekologije i sti» sram i istresti svoju muku ljekarniku? Da li porodništva zvati svog ginekologa? Da li se obratiti liječniku obiteljske medicine? A kada govorimo o mogućoj neželjenoj trudnoći, vrijeme koje nam je potrebno za reakciju i prvi korak, od iznimne je važnosti. Naši zakoni će nas u tim dilemama ubrzo navesti na činjenicu da hormonalne pripravke za «dan poslije» ne možemo nabaviti u slobodnoj prodaji bez preporuke liječnika i do nedavno je uz preporuku ginekologa jedino nes(p)retno rješenje bilo propisivanje određene sheme pijenja kontraceptivnih pilula s učinkovitošću najdulje do 72 sata od neželjena odnosa. Pakiranje od jedne pilule koje s visokom učinkovitošću otklanja našu brigu u tim trenucima do 5 dana od nezaštićenog spolnog odnosa u Europi je dostupno unatrag godinu dana. U SAD-u je, slično kao i u nas, odobrena tek nedavno. Pilula za dan poslije nije sredstvo za pobačaj niti je preporučljivo osloniti se na činjenicu da prema uputama proizvođača nema gornje granice koliko se često smije koristiti takav lijek. Puno važnija činjenica jest da se u tim pilulama nalazi visoka doza hormona koja po zdravoj logici ne može biti zdrava za naš organizam ukoliko se koristi učestalo i služi samo u tim iznimnim situacijama. ako takva pilula djeluje? Ona u suštini «zavara» organizam. Ukoliko je došlo do oplodnje, ona pripremi maternicu na izrazito nepovoljne uvjete za oplođeno jajašce s visokom učinkovitošću. Ukoliko se koristi blizu svog roka učinkovitosti od 5 dana, djelotvornost takvog lijeka je manja. Rijetke smetnje nakon unošenja pilule u organizam poput nadutosti, umora i napetih dojki obično su prolazne kroz nekoliko dana. Sljedeća menstruacija bi morala uslijediti najkasnije do 5 dana od očekivane. Ukoliko izostane, svakako je potrebno posumnjati na trudnoću te se javiti svom ginekologu. U sljedećem ciklusu moguće je oskudnije krvarenje oko sredine ciklusa i nije znak bolesti ili neuspješnosti pilule već prolazna posljedica unesenog hormona u organizam. I svakako valja imati na umu: ona služi isključivo za te rijetke neugodne situacije koje se nerijetko ne događaju nekom drugom već i nama samima.

24. kolovoza 2010.

MALE TAJNE ŠMINKANJA Crvene usne jedan su od make up klasika

Crveno je lijepo Suprotno uvriježenom mišljenju, crveni ruž pristaje svima, ali je važno odabrati odgovarajuću nijansu Piše: IVANA BLAŽOTI www.sminkerica.com e-mail: info@sminkerica.com

Olovkom iscrtajte rub usana i popunite ih

Sintetičkim kistom nanesite dva sloja ruža

Dodatno istaknite rub usana korektorom

1. 2. 3.

Dnevne vijesti čitajte na www.regionalni.com

Njegovane usne

Pošto ćemo crvenom bojom istaknuti svoje usne, one moraju prije svega biti njegovane. Stoga napravite blagi piling četkicom za zube, ručnikom ili mješavinom meda i šećera. Zatim ih obilno namažite balzamom i pustite da se upije. Prije nanošenja ruža, utapkajte višak balzama maramicom. Ukoliko su vaše usne same po sebi previše pigmentirane, boja pigmenta mogla bi izmijeniti nijansu ruža koji nanosite. U tom slučaju usne neutralizirajte utapkavanjem malo korektora ili tekućeg pudera.

n

ikako nemojte usklađivati nijansu ruža s nijansom odjeće koju nosite tički kistić. Nanesite njime jedan sloj ruža, zatim prislonite maramicu kako bi upila vlagu iz ruža te nanesite još jedan sloj. Slojevitim nanošenjem produžujete trajnost ruža. Kako biste još više istaknule usne, uz sam vanjski rub usana čistim, sintetičkim kistom nanesite malo tekućeg korektora. Ovako ćete usne još više definirati. Na kraju na srednji dio donje usne utapkajte malo bezbojnog ili crvenog sjajila. Što se ostatka make upa tiče, ograničite se tek na olovku ili tuš crne, smeđe ili sive nijanse uz gornji rub trepavica te maskaru i malo rumenila.

Trajni ruževi

K

Ostatak lica neka bude neutralan

Još jedan od make up klasika jesu crvene usne. Unatoč suprotnim mišljenjima, crvene usne pristaju svima, bitno je samo odabrati odgovarajuću nijansu. Ukoliko je vaša koža tople, maslinaste ili žućkaste nijanse, birajte crvene ruževe s narančastim ili smeđim podtonom. No, ukoliko je vaša koža svijetla, s crvenim ili ružičastim podtonom, birajte crvene ruževe čija nijansa sadrži plavičaste ili ružičaste podtonove. Nikako ne usklađujte nijansu ruža s nijansom odjeće!

Prije nanošenja ruža potrebna nam je podloga koja će ga držati na mjestu i onemogućiti mu da prelazi preko rubova. Olovkom, nijanse identične ružu ili za nijansu tamnijom od ruža, iscrtajte rub usana. Pokušajte ne izlaziti izvan rubova, jer neće izgledati lijepo. Zatim olovkom ispunite cijele usne. Ukoliko ruž želite nanijeti zaista precizno, koristite sinte-

4. savjeti

Kozmetički

Ako nemate problema s isušenim i ispucalim usnama, pokušajte kor ist it i trajne ruževe. No, iako će ponekad zaista trajati po nekoliko sati, s vremenom će usne ispucati, a ruž se nakupiti na rubovima, pa su standardni, hidratantni ruževi možda ipak bolja opcija. Ako se ipak odlučite za trajni ruž, svakih nekoli-

ko sati pređite preko njega bezbojnim balzamom ili sjajilom za usne kako biste ga osvježile.

Željka SLATKI Majstorica kozmetičarka Kozmetički salon Face, I. Kukuljevića 28, 042/201 392

Kako pripremiti lice za vjenčanje D

va tjedna prije vjenčanja preporuča se napraviti čišćenje lica i, nekoliko dana prije, piling te staviti hranjivu masku kako bi make up savršeno pristajao. Pilingom ćemo učiniti lice glatkim, a maskom svježim. Mladenka nakon šminkanja treba izgledati kao da nije našminkana, a opet moramo prekriti nedostatke. Oči naglašavamo malo više, a na usne stavljamo sjajilo. Ono će se ljepše isticati na slikama. Što se tiče boje sjenila, najčešće se koriste zemljani

tonovi da lice izgleda prirodno. akon tekućeg pudera stavljamo obavezno puder u kamenu da se lice ne bi sjajilo. Kako bi vaše oči bile još istaknutije, možete staviti umjetne trepavice. One mogu biti pojedinačne u pramenovima ili se lijepe cijele. Pojedinačne izgledaju puno prirodnije. Pri ugradnji umjetnih trepavica moramo s očiju detaljno odstraniti sve nečistoće. Trepavice koje se lijepe napravljene su od prirodne i umjetne dlake, a u pra-

N

menovima ih se nalazi po pet. Pramen trepavice stavlja se u posebno ljepilo te se pincetom pričvršćuje za kapak i trepavicu da se vežu jedna za drugu. Na jedno oko stavljamo pet do deset pramenova ovisno o veličini oka i o želji mladenke. jepilo kojim se lijepi je vodootporno tako da mogu potrajati do dva tjedna. Na kraju šminkanja cijelo se lice poprska fiksatorom da šminka traje cijelu noć.

L


Ženski svijet 45

24. kolovoza 2010.

KUĆANSKI POSLOVI Izumire li podjela na “ženske” i “muške” poslove?

Ja, on i mač! Piše: VAŠA DIVA

Muškarci čiste temeljitije od žena, kad ih uspijete nagovoriti, ali prije bi umrli u mukama nego to priznali svojim prijateljima

Kuhaju i peglaju, ali o tome šute k’o zaliveni... Muškarci, posebno mlađi od 35 godina, ravnopravno sudjeluju u kućanskim poslovima. Međutim, njih gotovo 60 posto izmislit će sto izlika prije nego što se prime usisavača Piše: VESNA MARGETIĆ-SLATKI vmargetic@regionalni.com

Nakon napornog radnog dana, žena se vraća kući s posla, odmah kuha ručak, pere suđe, “baca” se redom na usisavanje, pranje rublja, glačanje, pa mrtva umorna zaspi pr ije 22 sata pred televizorom. Istovremeno, njezin partner je nakon posla odspavao dva, tri sata, otišao na piće s dečkima, a navečer je morao pogledati utakmicu, jer je nogometna Liga prvaka upravo počela. Jesu li danas kućanski poslovi doista ovako raspodijeljeni?

”Macho” stavovi

- Naravno da obavljam kućanske poslove, ali vam neću o tome govoriti. Nije to stvar s kojom se muškarac treba hvaliti – rekao nam je 43-godišnji Varaždinac, koji je visoko obrazovan i radi na, za današnje prilike, dobro plaćenom poslu.

Nije on iznimka: sve veći broj muškaraca ravnopravno sudjeluje u kućanskim poslovima. To se ponajprije odnosi na one mlađe od

n

eću o tome govoriti, jer to nije stvar s kojom se muškarac hvali, kaže Varaždinac 35 godina, među kojima, naravno, ima onih koji smatraju da je Bog kućanske poslove stvorio za ženu. Ali takvi “macho” stavovi danas su iznimka, a nikako ne pravilo. - Kućanski poslovi? Ja s tim nemam nikakvih problema. Moj dečko radi sve – slegnula je ramenima 22-godišnja Iva, kao da se čudi zašto uopće postavljamo to pitanje. Međutim, problem je što

muškarci o svojim dužnostima u zajedničkom kućanstvu ne žele govoriti. Teško ćete iz njih uspjeti izvući priznanje da pomažu partnerici skuhati ručak, usisati sobu ili, ne daj Bože, da sami glačaju svoje košulje. Kao da žele održati na životu mit koji generacijama čuvaju njihovi preci: “Metlu je Bog stvorio za žene”. - Ma, da! Te priče mogu prodavati svojim prijateljima, ali mi dobro znamo što oni rade kod kuće. Štoviše, mogu reći da moj suprug ne voli kad ja glačam, jer, za razliku od njega, smatram da ručnike doista nije potrebno glačati – kroz smijeh je priznala 33-godišnja Lucija. Moderne žene muči druga stvar: muškarci će sve obaviti, ali ih sto puta moraju podsjetiti da je njihov red za usisavanje ili vješanje rublja. Istraživanja u Velikoj Britaniji su pokazala da se gotovo 60 posto muškaraca pretvara

da nisu čuli partnericu kad im je rekla da se prime usisavača ili, kad je već “gusto”, na repertoaru imaju cijeli niz izlika samo da bi izbjegli kućanske poslove.

pogled na svijet iz ženske perspektive

zenski-svijet@regionalni.com

E

A K L

091 92 99 329 Aromamedia d.o.o. Salon za masažu Dom zdravlja Ludbreg Vinogradska 1, Ludbreg

Eterično ulje mravinca (Origanum vulgare L.) R iscrpljenosti organizma. Čuveni rimski sladokusac i gastronomski stručnjak Apicije u svojim je kulinarskim kreacijama preferirao mravinac, koji je do danas ostao nezaobilazan začin mediteranske kuhinje. terično ulje mravinca jedno je od ulja s najsnažnijim protuinfektivnim djelovanjem, potiče zacjeljivanje rana, opekotina, akni i čireva. Ima izražena protuvirusna, protugljivična i antioksidativna svojstva te je dobra pomoć kod tegoba respiratornog

I

Koristan, a uz to i lijep prizor

Aromaterapija eputacija mravinca kao ljekovite biljke seže daleko u prošlost. Egipćani su ga cijenili zbog njegove sposobnosti usporavanja procesa gnjiljenja, učinkovitosti u dezinfekciji rana i u ubrzavanju procesa zacjeljivanja. Stari su ga Grci upotrebljavali kao protuotrov kod ugriza zmija i uboda insekata, njime su smanjivali tegobe probavnoga trakta, olakšavali kašalj i nesanicu. Služio je kao antiseptik respiratornog sustava i kao tonik u stanjima potpune

D

anas bih se samo mazila. I ništa drugo. Osjećam kako bih se rado prepustila sanjarenju udvoje i kako bih htjela ležati u mekome zagrljaju nekoga koga silno ljubim. Jednostavno, htjela bih se stisnuti uz njegovo tijelo, osluškujući kako diše i miluje me tiho, toplo, nježno. Bez ijedne riječi... da sam u tom času samo njegova, da me čuva, štiti, voli kao maleno i nejako nešto. Ni sama ne znam što, ali znam da mi ponekad to silno godi i da me čini sigurnom i sretnom. li, ti se trenuci uvijek pretvore u nešto drugo. Možda u ono što u podsvijesti, zapravo, želim?! Jer,dok se tako mazimo, dok osjećam njegov topao dah na mom vratu, a njegove mi čvrste ruke obujmljuju tijelo, ova igra nagovješćuje novi početak. Vatromet probuđenih strasti koje ne znaju za granice. oja je to igra skrivača!? Ili su to neke skrovite sposobnosti žena da u stotinama varijacija zavođenja znaju odabrati baš onu koja vodi do cilja? Što god da je, prelijepo je. Uvijek drugačije, neponovljivo, uzbuđujuće do ludila i nježno do smiraja. ežimo razgaljeni, zadovoljni, sretni. Moja je glava naslonjena na njegovo rame, dok me rukom miluje po kosi. Promatra me. Gleda me i smije se. «I?! Ti bi se samo mazila...?» - pita me naglašavajući namjerno neke riječi, pa ponovo zašuti. Nato zabaci glavu, zatvori oči, prigrli me još jače i poljubi. Onda se, u isti čas, počnemo oboje glasno smijati. «Zakaj se ne bi mogli samo maziti? Baš onak’, da ležimo, uživamo, milujemo se. I ništ’ drugo! Ali, stvarno ništ’!» - kroz smijeh inzistiram na odgovoru i kriomice gledam njegovu reakciju. «Veliš, ti bi stvarno ništ’?! A dobro, znaš da je to...» - i počne se ponovo smijati. »Nemoguće?» - prekinem ga. «Pa jasno da je nemoguće! Uz tebe je to – nemoguće izdržati! I ti to itekako dobro znaš..?» - reče i jednom iznenadnom kretnjom odbaci prekrivač s mene. Pogledao je moje preplanulo nago tijelo s toliko požude, da sam zadrhtala. «Je l’ ti sad jasno zašto...?» - pita, gledajući me izazovno i s odmjerenom dozom poželjne muške drskosti ravno u oči. Odjednom, na moju ruku, koja je bila prebačena preko njegovog tijela, položi svoj dlan i nježno je povuče ispod svog pokrivača. Sve niže i niže... A to što sam dotakla izgledalo je kao isukani mač spreman za boj! Znala sam. Mazili se budemo opet neki drugi put. Ali samo mazili i – ništ’ drugo!

trakta poput astme, bronhitisa, gripe, prehlade i grlobolje. Također odlično pomaže kod omekšavanja i oslobađanja sluzi, smirivanja kašlja uz istovremeno analgetično djelovanje. Ublažava bol i smiruje upalu zglobova te olakšava tegobe kod artritisa, bolova u leđima, reumatizma i išijasa. Može se primijeniti kod uganuća, oteklina i ukočenosti mišića. lakšava uhobolju, glavobolju i smiruje živčanu napetost. Djelotvoran je

O

sastojak mješavina za tretiranje gljivičnih oboljenja stopala i noktiju. Potiče prokrvljenost tkiva, ublažava stanja napetosti, razdražljivosti, stresa i tjeskobe, uspostavljajući emocionalnu ravnotežu. Zbog visokog postotka fenola u svojem sastavu, ulje mravinca nadražuje kožu i sluznicu, pa ga koriste samo profesionalni aromaterapeuti i tada vrlo razrijeđeno (npr. 1 kap eteričnog na 30 ml baznog ulja) tijekom kratkog vremenskog razdoblja.


46 Mali oglasi KUĆE ŽELIMORSKI d.o.o. agencija za promet nekretninama, B. Kašića 31: Za stručno i kvalitetno zastupanje u kupoprodaji svih vrsta nekretnina uz najpovoljniju proviziju obratite se sa punim povjerenjem na tel. 330-063, 098/1661-177, www.zelimorski. com ozn.188c LUKSUZNU, novoizgrađenu vikend kuću, 90 m², u Leštakovcu, Mali Vrh, prodajem. Dvoetažna, namještena vikend kuća sa velikom terasom i nadstrešnicom i 7000 m² obradivog zemljišta. Mob: 091/352-0026 ozn. 1300e NUDIMO preko 150 nekretnina / kuće, stanovi, zemljišta, poslovni prostori! Provjerite:tel/ fax 042/321-071, 098/284-692, www.acd-premier.hr, ACD PREMIER, Varaždin, Kukuljevićeva 18 ozn.126c VIKEND kuće! Vikendica u Ledincu - 9.000 €, lijepa kuća 70 m² na ulazu u Varaždinske Toplice - 29.000 €! Lucerna nekretnine, 099/404-8241 ozn.62c SUPER ponuda! Novogradnja u Hrašćici 140 m² i 600 dvorišta, novija u Trnovcu od 120 m² povoljno, kuća Kneginec 130 m²- 75.000 €! Lucerna nekretnine, 099/404-8241 ozn.62c LUXUZNE kuće novogradnje! Brezje - 250 m² i 1000 dvorišta, Vidovečka - 250 m² i 350 dvorište, Gotovčeva - 200 m² i 700 dvorište! Lucerna nekretnine, 099/404-8241 ozn.62c KUĆE Varaždin! Bartola Kašića 150 m², Ratimira Hercega 150 m², Prekrasna u Brezju 180 m² - 135,000 €! Lucerna nekretnine, 099/404-8241 ozn.62c KUĆE:novoadaptirana kuća sa svim priključcima, nove instalacije, PVC stolarija, 45.000

Za sadržaj oglasa ne odgovaramo!

€, Trstenjakova ulica. Veneknekretnine, 042/301-234, 091/301-2335 ozn.72c KUĆE: D. Poljana 70.000 €, V. Žganca, Đ. Kuhara, Kozarčeva, Filićeva, B. Slukan, Kneginec 55.000 €…Venek-nekretnine, 042/301-234, 091/301-2335 ozn.72c VŽ: veća kuća, terasa, garaža, 85.000 €; Kučan: kuća od 50.000 €. Paurević nekretnine, 098/9706-575 ozn.167c KUĆA, nova ,super uređena, veliko dvorište, Hrašćica. Moguća zamjena za stan. Mob. 099/408-8832 ozn.2311 STARA kuća s okučnicom u Varaždinu, pogodno za novogradnju. Mob.091/789-1569 ozn.1308e

091/720-3813 ozn.2406

STANOVI PRODAJE se ili iznajmljuje trosobni stan u strogom centru Varaždina, S.S. Kranjčevića 3, visoko prizemlje, veličine 98,10 m², temeljito renoviran djelomično namješten. Dvorište, podrum, tavan, garaža. Mob:091/352-0072 ozn. 1300e P RO DA J E M 3- s o b n i s t a n 55,80 m2 u Jalkovečkoj ulici sa spremištem u podrumu i podzemnom garažom. Mob. 091/352-0026 ozn.1300e PRODAJEM namješten jednosobni stan od 37 m² sa garažom (može i odvojeno). Mob. 091/934-7262 ozn.1297e

KUCA katnica s okučnicom, garažom i manjim gospod. objektom u Vžd, odmah useljivo. Mob.091/789-1569 ozn.1308e

SUPER povoljno! Dvoetažni stanovi, visoki rohbau, 130 i 160 m², papiri uredni, po dogovoru dovršenje, „ključ u ruke“. Mob. 091/3231-269 ozn.2437

KUĆA u Trnovcu Bartolovečkom (Ludbreška 73) 100 m² ; okućnica, vrt-livada 1.660 m²; papiri uredni, struja, voda, plin, telefon; useljivo. Tel.683-563, 091/903-8832 ozn.1295e

PRODAJE se - iznajmljuje garaža u ulici Ruđera Boškovića (Banfica). Mob: 091/934-7262 ozn.1297e

VARAŽDINBREG, ekskluzivna kuća, 150 m², zimski vrt, voćnjak, krasan pogled, 1 m²/ 850 €. Mob.099/6772-771 ozn.1120b STARU kuću za rušenje u Varaždinu, velika okućnica, svi priključci, prodajem. Mob. 099/5160-428 ozn.1132b VIKEND kuću (Vinica Breg) sa vinogradom, prodajem. Mob. 098/798-365 ozn.2379 NEKRETNINE CROATIA! Atraktivne kuće u centru i periferiji. Stanovi od 800 €/m². Veliko građevinsko zemljište u centru. Exkluzivni stanovi u Varaždinskim Toplicama. Mob.

GARSONIJERU 25 m² sa pripadajućim spremištem u Zagrebačkoj 86 a, 4.kat, cijena 23.000,00 €, prodajem. Kontakt: 091/2555-644 ozn. 1297e VEĆI stanovi prilike! Trosobni Dravski vrtovi - 85 m², četverosobni- Vukovićeva- luxuzni 124 m²- 600 €/m² ! Lucerna nekretnine, 099/404-8241 ozn.62c TROSOBNI Grabanice najpovoljnije! Trosobni novogradnja Grabanice - 58 m² , 68 m² , 79 m² (odličan raspored) sa pripadajućom garažom! Lucerna nekretnine, 099/404-8241 ozn.62 JEDNOSOBNI i dvosobni Grabanice! Jednosobni 35 m²,

dvosobni 37, 50 m², dvosobni 44 m²! Lucerna nekretnine, 099/404-8241 ozn.62c EXLUZIVNA ponuda! Apartman Novalja - 45.000 € i kuća stara u centru Medulina 38.000 €! Lucerna nekretnine, 099/404-8241 ozn.62c STANOVI, vila „Antonija“ Ul. Franje Račkog u Varaždinu, cca 86 m² dvoetažni (platiš 86 dobivaš 100 m²), četverosobni, s kuhinjskim namještajem po mjeri - gratis, klasična gradnja, moguće rezervno grijanje, useljivo. Stanovi u izgradnji, Kumičićeva, cca 50 m². Najjeftinije u gradu. Tel.330-868 MDV-CENTAR. ozn.63c GRABANICE „ključ u ruke“: jednosobni 31 m² 33.500 €, 44 m² 46.200 €, 60 m² 65.000 €, 69 m² 72.000 €, 95 m² 95.000 €. Venek-nekretnine, 042/301-234, 091/301-2335 ozn.72c

BANFICA: F. Konščaka 37 m² (etažno g.), Preloška 45 m², Preloška 64 m² 900 €/m², Vukovarska 65 m² 800 €/m². Venek-nekretnine, 042/301-234, 091/301-2335 ozn.72c ZAGREBAČKA: jednosobni 33 m² , dvosobni 49 m² (etažno), trosobni 63 m² (etažno) 55.000 €, trosobni 77 m². Venek-nekretnine, 042/301-234, 091/301-2335 ozn.72c B. RADIĆA - dvosobni: 40 m² 39.500 €, 52 m², 57 m² 899 €/ m², 59 m²; trosobni: 61 m², 84 m² (etažno grijanje). Venek-nekretnine, 042/301-234, 091/301-2335 ozn.72c REŽEKOVA: jednosobni 35 m², dvosobni 54 m², trosobni 80 m² + tavan, četverosobni 82 m² + tavan. Venek-nekretnine, 042/301-234, 091/301-2335 ozn.72c NOVOGRADNJA, Jurkovićeva ulica, urbana vila, „ključ u

24. kolovoza 2010.

ruke“, trosobni i četverosobni stanovi već od 1.050 €/m². Venek-nekretnine, 042/301-234, 091/301-2335 ozn.72c

PRILIKA! Novi super komforni dvosobni stan, atraktivna lokacija, hitno, ispod cijene. Tel. 206-465 ozn.2361

DVOSOBNI: Meštrovićeva 40 m² , Vrazova 44 m² 36.000 €, Z. i Frankopana 52 m² 898 €/ m², Trakoščanska 59 m², V. Novaka 60 m². Venek-nekretnine, 042/301-234, 091/301-2335 ozn.72c

KOMFORNI, jednosobni stan, 46 m², polunamješten, na Banfici, 5. kat, ima lift, sve komunalije, prodajem povoljno, 42.000 €. Tel. 042/230-060 ozn.1135b

STAN u Supilovoj ulici, novogradnja, prodajem. Mob. 098/246-177 ozn.109c MODERNI dvosobni i trosobni stan sa balkonima te poslovni prostor, vila u centru grada, vlastiti parking u dvorištu. Mob.099/3530-328 ozn.164c VŽ, 2-sobni, novi i 1-sobni, renovirani stan, prodajemo. Paurević nekretnine, 098/9706-575 ozn.167c TROSOBAN stan 69,20 m², 2. kat, (sa dizalom), sa/bez garaže 17,60 m² u prizemlju, novogradnja, Varaždin, Grabanice 2, Jalkovečka 102. Informacije i fotografije: info@helcomtrade.hr, tel. 098/268-581 ozn.192c DVOSOBN I, uređeni stan od 67 m², 850 €/m², Miroslava Krleže 1A, povoljno prodajem. Tel. 048/626-545, mob.098/608-952 ozn.276a KOMFORNI četverosobni stan ili poslovni prostor u Varaždinu, Kumičićeva 29a, 90 m², 120.000 €, prodajem. Mob. 098/436-129, 098/436-137 ozn.2232 JEDNOSOBNI stan, 31 m², u Zrinskih i Frankopana, I kat, prodajem. Tel. 042/332-018 ozn.2327 TROSOBNI stan 81 m², Zagrebačka 17, otkupljen, etažiran, svi priključci, s namještajem. Mob. 091/179-7434 ozn. 2338

DVOSOBNI stan, 54 m², u Trakoščanskoj , prodajem vrlo povoljno. Mob. 091/1241-137 ozn.1139b PRODAJEM/iznajmljujem trosoban stan, 83 m², potpuno namješten, etažno grijanje, klima, odmah useljiv, Banfica. Mob. 099/231-7123 ozn.1140b POVOLJNO prodajem! Dvosoban stan, 61 m², Banfica, jugoistočna strana, etažno g., PVC stolarija, Koprivnička 3. Mob. 091/546-1576, 091/902-3321 ozn.2395 HITNO i povoljno! 3-soban, 61,5 m², etažna brojila, visoko prizemlje, blizina centra, 55.000 €. MEN-ARS NEKRETNINE, 098/1644-483 ozn.141c TROSOBAN stan, 59 m², novogradnja, Grabanice, s garažnim mjestom u podzemnoj garaži, prodajem hitno. Mob. 091/8872-888 poslije 13.00 h ozn.2421 STAN u Masarykovoj , 68 m², na prvom katu, odmah useljiv, prodajem. Mob. 098/190-5696 ozn.2425

ZEMLJIŠTA PREPORUKA tjedna! Gradilište 3.500 m² u produžetku Jurkovićeve 18 €/m²! Lucerna nekretnine, 099/404-8241 ozn.62c GRADILIŠTA prilike! - 1000 m², Kurelčeva Đure Arnolda 1200 žuranićeva 507 m²!

Gojanec 419 m², m², MaLucerna


Za sadržaj oglasa ne odgovaramo!

24. kolovoza 2010.

nekretnine, 099/404-8241 ozn.62c

roh- bau, prodajem. Mob. 098/821-871 ozn.2357

GRAĐEVINSKO zemljište 820 m², 30 €/m², kontejner 5x2,20 m i kuća u Gornjoj Rijeci, 15.000 €. Mob. 099/315-7242 ozn.1298e

PRODAJEM/iznajmljujem poslovno skladišni prostor, 400 m², na građ.parceli 3 200 m², pogodno za sve namjene. Mob. 098/268-919 ozn.2378

GORNJI KNEGINEC, Odvojak Topličke, građevinsko zemljište, 3 500 m², prodajem. Mob. 091/914-5987 ozn.1144b

PRODAJEM/iznajmljujem 150 m² poslovnog prostora i 2 700 m² zemljišta na super lokaciji u Sv. Iliji. Mob. 091/547-1458 ozn.2415

VIKEND zemljište s vinogradom i drvenom klijeti, iznad Kelemena, prodajem. Tel. 210-027, 091/570-4421 ozn.2400

POSLOVNI PROSTORI IZNAJMLJUJEMO 1000 m² poslovnog prostora, pogodan za trgovinu, proizvodnju, skladište i kancelarije. Može i u manjim površinama. Informacije: 098/359-404 ozn.54c POSLOVNI prostor nasuprot ZA-BE, Blažekova 3, ukupno 200 m² + podrum + tavan. Mob. 098/702-701 ozn.1073b TRAŽIM skladište 200 – 300 m², pristup kamionom. Mob. 098/446-902 ozn.1112b POSLOVNI prostor u centru Varaždina od 35 m², parking, izlog, iznajmljujem. Mob. 098/551-408 ili 091/352-0083 ozn.1309e BUDINŠĆINA, kolodvor, kafić 45 m², novouređen, uhodan, 24.000 €. Papiri uredni. Isplata dogovorno. Mob. 098/633-041, 049/459- 652 ozn.283a POSLOVNI prostor, novogradnja, Trstenjakova, 52 + 15 m²,

IZNAJMLJUJEM/prodajem poslovni prostor u Dućasnkoj ulici u Varaždinu, 70 m² u prizemlju i 70 m² na I. katu. Mob. 091/547-1458 ozn.2415 IZNAJMLJUJEM 60 m² poslovnog prostora Meštrovićevoj ulici u Varaždinu, preko puta bolnice. Mob. 091/547-1458 ozn.2415 UGOSTITELJSKI objekat u blizini srednjih škola u Varaždinu, prodajem. Mob. 098/801-591 ozn.2417

NAJAM APARTMAN u Sabunikama kraj Zadra, pješčana plaža, potpuno opremljen, već od 20 €/dan. Mob. 098/9695-884 ozn.1299e APARTMANE, Vrsi Mulo, blizina mora, iznajmljujem. Mob. 091/507-9788 ozn.1304e VODICE – apartmani: trosobni, dvosobni, jednosobni, novouređeni, opremljeni, terasa, parking, 200 m do plaže. Mob. 098/951-8248 ozn.1306e SABUNIKE, apartman za 3-5 osoba, gril, parking, pješčana plaža. Mob. 091/536-3041,

023/272-777 ozn.1307e VODICE, iznajmljujemo apartmane ,19 – 29 € noćenje. Mob. 098/909-6768, 021/378-358, www.vodice. org/olga ozn.284a NOVOUREĐENI, komforni apartmani za studente/studentice, TV, Int. u Ul. Z. Kunc, iznajmljujem. Mob.098/607-093 ozn.2371 RIJEKA – centar! Traži se cimer (zasebna soba u dvosobnom stanu). Mob. 091/7666-126, tel. 201-107 ozn.1133b JEDNOSOBNI stan, namješten, flat Internet + kabelska, sva brojila, na duže razdoblje. Mob. 098/863-700 ozn.125c KUĆU (3 sobe), pogodno za studentice, blizina Više ekonomske škole u Čakovcu, iznajmljujem. Mob. 098/241-161 ozn.148c NOVA kuća u centru grada, dvokatnica, stambeni prostor 210 m², tavan 105 m², dvorište 250 m² ; 2 garaže i skladište 23 m², povoljno za firme. Mob. 099/3530-328 iza 10.00 h ozn.164c KUĆU u Vinici i stan u Vratnu D., iznajmljujem. Mob. 099/874-7281, tel. 722-193 ozn.2329 JEDNOSOBNI, namješteni stan u kući, poseban ulaz, iznajmljujem. Mob.095/837-6792 ozn.1303e SOBU studentu/ici, upotreba kuhinje i kupaone, centralno, Internet, poseban ulaz, iznajmljujem. Mob. 091/506-7749 ozn.2368

Mali oglasi 47

STUDENTIMA, stan, blizu fakulteta, svi uvjeti, ulaz poseban i garažu u Varaždinu, iznajmljujem. Tel. 042/350-607, 091/736-5010 ozn.2360 SOBU sa upotrebom kupaone i kuhinje, iznajmljujem studentima. Tel. 042/261-386, adresa: M. Krleže 26 ozn.1121b NENAMJEŠTEN stan, 32 m², Ratimira Hercega 3, Varaždin – nastavak Trakoščanske, iznajmljujem. Tel. 210-713, 098/1755-947, 098/163-5797 ozn.1126b SOBU, poseban ulaz, kuhinja, kupaona, Internet, c. grijanje, iznajmljujem studentima. Mob. 091/581-1727 ozn.2374 PRAZAN, trosobni stan na duže vrijeme, klima, I kat, podzemna garaža, iznajmljujem. Mob. 098/1745-775 ozn.1136b STAN u obiteljskoj kući, 82 m ² , i z n a j m l j u j e m . M o b. 098/984-2033 ozn.2392 STAN 30 m² u zgradi, III kat, iznajmljujem na duže vrijeme. Mob. 091/2409- 067 ozn.1149b JEDNOSOB N I, namješten stan u novogradnji, u blizini Veleučilišta i Medicinske škole, iznajmljujem. Mob. 098/555-623 ozn.2382

paru bez djece. Tel. 210-027, 091/570-4421 ozn.2400 JEDNOKREVETNA i dvokrevetna soba u studentskom apartmanu, novo, 50 n od FOI-a. Mob. 098/220-803 ozn.2403

SOBU sa upotrebom kupaonice, iznajmljujem studentima; poslovni prostor za trgovinu/ ordinaciju. Tel. 042/261-234, 099/190-4378 ozn.2389

JEDNOKREVETNU i dvokrevetnu namještenu sobu, centralno grijanje, kuhinja i kupaona, iznajmljujem. Mob. 098/138-4704 ozn.2404

JEDNOSOB N I, namješten stan, iznajmljujem samcu, može učeniku/studentu ili

SOBU, čajna kuhinja, kupaonica, Internet, c,

grijanje, iznajmljujem studentima (m/ž), nepušačima. Mob. 095/895-2284 ozn.2407 LIJEPU i urednu sobu, iznajmljujem studenticama. Upitati na mob. 091/5911-470 ozn.2418 GARSONIJERU u Grabanicama, nenamještenu, veliki balkon, klima, iznajmljujem. Mob. 091/8872-888 poslije 15.00 h ouzn.2421 TROSOBNI stan u Z. i


48 Mali oglasi

Za sadržaj oglasa ne odgovaramo!

F r a n k o p a n a , iznajmljujem studentima-cama, Internet, etažna brojila, povoljno. Mob. 099/372-0810 ozn.2424

kvalitetno i povoljno. Tel. 042/331-200, 099/333-2095 ozn. 2c BRAVARIJA MAČEK: izrada nadstrešnica za aute od lexsana, kovanih i balkonskih ograda, krovnih konstrukcija, vrata ... Mob.098/961-5016 ozn.14c

GARSONIJERU u centru grada, iznajmljujem. Tel. 494- 667, 098/928-2771 ozn.2430

VOZILA EURO-KUKE za sve tipove vozila te prodaja i Renta a Car prikolica. TEHNOMETAL&CO. Mob.098/983-3910 ozn. 38c PRODAJU SE rabljena vozila novijeg godišta te različitih marki i modela, lager cca 50 vozila. Krediti do 7 godina (ERSTE, PBZ, RBA), kartice (Master, American-do 60 rata), leasing. AUTO-FLORIJANIĆ Trnovec Bartolovečki,098 /379-885, 098/390-644. ozn. 52c RENT-A-CAR, Krištofić trans - najam osobnih, putničkih i kombi vozila. Tel. 042/200-089, 098/241-161 ozn.148c GARAŽE MONTAŽNE metalne od dekapiranog pocinčanog lima dim: 3 x 5 m. KAPITAL d.o.o., 042/313-955, 091/904-8002 ozn.227c CITROEN C-3, 1.4, 2005.g., reg .06./’11., klima, abs, el. podizači, u odličnom stanju, prvi vlasnik, prodajem. Mobl. 091/9316-863, 099/2653-107 iza 15.00 h ozn.1299e KIA PRIDE GLX, ‘97. g., registriran do 5. mjeseca iduće godine, siva metalik boja , 4 vrata i Opel Olimpija, oldtimer, za renoviranje. Mob: 099/675-9713. ozn.1311e FORD ESCORT 1,4 CLX, ‘93. g., reg. 06./2011., 1.000 €. Mob. 091/720-7959 ozn.2356 FIAT PUNTO 1.2, 2000. g., prodajem povoljno. Mob. 098/735-830 ozn.1131b UKLANJANJE koda ključa, povećanje snage motora (chiptuning), programiranje instrument tabla (km), reset airbag centrale automobila. Gsm: 095/8646-300 ozn.2434

AUTOSTAKLO S.A.S. POKLON IZNENAĐENJE ɄĮĤÿġČåļÿġČåļÿûČÑĨĨĨĮÑĊČÑ ɄĨåĤĺÿĨÑıĮėĨĮÑĊČÑ ɄıûĤÑáĒĉÑġÑĤĊÿĒûĨåĒŀėĤÑ ɄŀÑĮÑđĒĉÿĺÑĒĉåÑıĮėĨĮÑĊÑČÑ Ʉ ŀÑ ėĨÿûıĤÑĒÿĊå ėĨÿûıĤÑĺÑĉıćih kuća BESPLATNO. Čakovečka 25, Varaždin. Tel/ f a x : 0 4 2 / 23 2- 8 0 0 , 231-2 9 8 ozn.19c PEUGEOT 307 SW 1.6 E, 2002., 102 000 km, 7 sjedala, prodajem. Mob. 098/9920-994 ozn.2388 CORSA, reg. 12., 1.199 €; Fiesta, reg 4. mj., 650 €; Panda, reg. 3. mj., 750 €; kupujem automobile. Mob. 098/777-095 ozn.2394 ŠKODA FABIA 1.4 MPi, ‘03. g., reg, 1. g., full oprema, 1. vl., 4.250 €; Opel Corsa 1.2, ‘97. g., kao nova, 1.999 € i Opel Vectra 2.0i, GLS, ‘92. g., reg. 1. g., 1.100 €! Mob. 091/1437-007 ozn.2414 HONDA HORNET 600, 2000. g., reg. 04./2011.; Ford Escort

1.6, 90 KS, 1994., šiber, 2 x zračni, alu felge ili mijenjam za auto! Mob. 098/190-5696 ozn.2425 FIAT UNO 1.0 i, 1997. g., reg. do 12./2010., odlično stanje, mala potrošnja, 7.200 kn. Mob. 098/956-1241, 091/336-8303 ozn.2426 RENAULT KANGOO, 2000.g., 1.4, putnički, reg. 05./’11., prodajem. Mob: 095/546-6634 ozn.1299e

BRAVARIJA KUSERBANJ – intervencije ( otvaranje brava 0-24 ),protuprovalna vrata, Mul-t-lock cilindri. Mob: 091/511-1999 ozn. 24c A.D.M. interijeri: Projektiranje i izrada namještaja po mjeri. Kuhinje , spavaće sobe, dnevne sobe, dječje sobe, uredski namještaj... 3D prikaz namještaja u prostoru. Popravak vašeg rabljenog namještaja i montaža gotovog (kupljenog) namještaja. Tel. 042/208-937, 091/5070-142 ozn. 25c

ASTRA 1.4, ‘93. g., očuvana, reg. 01./2011., 1.150 €; Yugo 55, ‘90. g., reg. 07./2011., 550 €, odlični. Mob. 095/518-4814 ozn.2427

TRAŽIMO ljude sa iskustvom za sječu i ostale radove u šumi (licenca), za privatnog šumo – posjednika. Mob. 099/789-0644 ozn.2341 MAJKA i kći traže posao čišćenja, spremanja i peglanja. Nazvati na: 098/1934-101 ozn.2222 TRAŽIMO radnika pekara-slastičara. Mob. 092/100-8974 od 15.00 – 17.00 h ozn.2410 TRAŽI se djevojka za rad u kafiću. Upitati na 686-030 ozn.12f TRAŽIMO djevojke za rad u caffe baru. Plaća 4.000,00 kn, prijava obavezno. Mob. 095/911-5102 ozn.218c AUTOPRAONICA traži radnika. Zvati od 08.00 – 15.00 h, radnim danom. Tel. 042/206-260 ozn.2433

USLUGE KROVIŠTA: prekrivanje, izrada i adaptacija krova, izrada krovnih kućica i nadstrešnica. Zidarski radovi, kvaliteta i dugogodišnje iskustvo, povoljne cijene usluga - KROV ČAKOVEC. Tel.040/395-722,098/744-980. ozn.1c

ODČEPLJIVANJE svih vrsta odvodnih cijevi - stručno i povoljno. “Tino”, mob: 098/931-7570 ozn.184c SYSINFO nudi uslugu servisa računala te detekciju kvara na terenu. Održavanje računalnih mreža, servera i ADSL linija. info@sysinfo.hr; tel.091/502-0727 ozn.3c PROMO d.o.o.: završni građevinski radovi, soboslikarsko – ličilački, knauf radovi, podopokrivalački i dr. Brzo,

SOBOSLIKARSKO – FASADERSKI obrt : sve vrste soboslikarskih radova, bojanja fasade, toplinske fasade (stiropor, kamena vuna). Mob.099/500-4859 ozn.151c ELEKTRO-MONT: montaža i servis klima uređaja; izvođenje elektro instalacija. Mob. 098/450-486 ozn.156c FASADE – toplinske izolacije, strojna obrada žbuka, knauf sistemi, stropovi, zidovi… Tel.714-521, mob.098/792-286 ozn.174c LIMARIJA: montaža svih vrsta oluka, opšava, limenih pokrova, zidnih stijena, sendvić paneli, inox dimnjaci… IZO- MONT Švetak d.o.o., mob.091/795-2256 ozn.202c STROJNA žbuka, strojne glazure i termofasade – „Granom“ d.o.o. na broj mob.098/267-065 i 042/612-512 ozn.203c

POSAO TRAŽI se studentica (mlađa ženska osoba) za posredovanje i organizaciju različitih događanja (vjenčanja, proslava, izložba), na bazi provizije. Pismene ponude na: Uprava, Dvorac Maruševec, Ljudevita Gaja 7, Kučan Marof, 42 000 Varaždin ozn. 2341

GRAĐEVINSKA limarija, limeni pokrovi, adaptacije i rekonstrukcije postojećih krovišta te pokrivanje sa svim vrstama pokrova. ITT d.o.o., Petrijanec, V. Nazora 28, mob.098/284-103, tel.714-322 ozn.134c

PRIJEVOZ šljunka, sipine, drenaže, pijeska do 3 m³, odvoz šute i drugo. Mob.098/284-922 ozn.205c

NAMJEŠTAJ po mjeri: kuhinje, spavaće sobe, klizne stijene, regali; opremamo apartmane , poslovne prostore; isporuka do 15 dana; najkvalitetniji materijali i okovi; veliki izbor ugradbenih i samostojećih aparata; besplatna izmjera, 3D skica, dostava i montaža; mogućnost kreditiranja od 2-60 rata.. Mob: 091/781-5790 ozn. 33c NOVO U PONUDI PVC STOLARIJE „MIPLAST“! Uz vrhunsku PVC stolariju od sada Vam nudimo i oblaganje zidova gips pločama (KNAUF- program). Kvalitetna i brza montaža uz stručni tim. Prozori, vrata, rolete, žaluzine, klupčice. Beskamatni krediti, kartice. Popust na gotovinu. Tel. 744- 015, mob. 098/544-199, www.miplast.com ozn. 65c GEODETSKA izmjera, uređenje međa, situacije za legalizaciju objekata, upis kuća, parcelacije, PGP. Obratite se s povjerenjem! Mob. 098/9814-734 ozn.240c

KROVIŠTA, FASADE i sve ostale građevinske radove izvodi brzo, kvalitetno i povoljno tvrtka KONTURA d.o.o.. Izvodimo radove i na moru. Ponude na 091/574-5542 ozn.153c OGRADE, metalne konstrukcije i nadstrešnice. Mob. 098/227-024 ozn.48c SERVIS plinskih trošila Vaillant, Junkers i čišćenje od kamenca 300 kn. Mob.091/7977-600 ozn.99c ODČEPLJIVANJE odvodnih cijevi sa posebnim strojem; adaptacije kupaona sa svim radovima; postavljanje keramičkih pločica, vodovoda… Mob.098/783-060 ozn.107c

VODOINSTALATERSKE usluge – AQUAINSTAL – izrada instalacija, montaža vodomjera, odštopavanje odvoda, sitni popravci. Mob. 095/906-3361 ozn.231c ENTRY-AKCIJA GARAŽNIH VRATA Novoferm, Varaždin, najprodavanija! U ponudi i motori za ograde, parkirne rampe, ugradnja, servisi. Prednost plaćanja - beskamatni krediti. Tel.042/351-511, 095/969-1251, www.entry.hr ozn.5c ELFO ovlašteni servis (Končar,Samsung,Vivax)– servisiranje svih vrsta kućanskih aparata , prodaja, montaža i servisiranje klima uređaja, auto-klime. Mob:091/515-1237, 098/427-284 ozn.32c POTRČKALO vam obavlja sve od odlazaka u kupovinu do sitnih popravaka, brzo i jeftino Tel. 042/232-349, 095/556-5322 ozn.236c OBAVLJAMO ISKOPE minibagerom, priprema i postavljanje tlakovaca te manje građevinske radove. Mob. 091/176-0616 ozn.245c OTČEPLJIVANJE svih vrsta odvoda posebnim strojevima, 0 – 24 h, povoljno. Mob.098/962-1694 ozn.1957 DIMNJACI LIMENI: izrađujemo i montiramo za sve vrste ložišta te montaža građevinske limarije. Mob.095/862-1230 ozn.1984 STROJNO unutarnje žbukanje i termo fasade svih vrsta izvodimo kvalitetno uz garanciju. Mob. 098/242-496 ozn.2021 KROVIŠTA, nadstrešnice, sjenice, građ. limarija, gromobrane i ostali građevinski radovi. Mob. 098/417-373 ozn.2027 FASADERSKO LIČILAČKI radovi: stiropor-vuna, fasade, farbanje fasada, unutarnje farbanje i gletanje, knauf si-

24. kolovoza 2010.

stemi. Mob.098/478-900, 042/ 766-119 ozn.2047 ROLETAR – montaža i popravak plastičnih i aluminijskih roleta. Mob. 091/762-4286 ozn.2054 AQUAMONT: vodovod, kanalizacija, sanitarije, grijanje, solarni sistemi, nove instalacije, adaptacije, popravci. Mob.098/927-9903, 095/908-4793 ozn.2099 IZRADA fasada 8 cm već od 155 kn, strojno žbukanje, izrada knaufa, soboslikarski radovi, sa garancijom. Mob.091/7542-336 ozn.2103

MALI OGLASI već od 40 kuna

francuske krevete + izmjena federa; popravak stolarije, bajcanje + lakiranje. Prijevoz osiguran. Tel. 042/230-354, 099/722-4736 ozn.2428 UREĐENJE, održavanje dvorišta, voćnjaka, košnja, izrada travnjaka, šišanje živice, krčenje, čišćenje terena, Mob.099/412-7863 ozn.2387 CENTRALNO grijanje – solarni sistemi – vodovod, kanalizacija, montaža sanitarija i popravci. Brzo i povoljno. Mob.091/184-7397ozn.2429 ČISTIM i popravljam sve vrste laptopa. Povoljno! Mob. 099/5734-746 ozn.2423 SOBOSLIKARSKE, keramičarske i ostale završne radove izvodimo; krpanje i bojanje fasada. Popust umirovljenicima! Tel. 042/230-354, 099/722-4736 ozn.2428 VRLO povoljno kosim vaše travnjake, zapuštene terene i šišam živice. Mob. 091/1449-515 ozn.2432

ŽIVOTINJE VODOVOD, keramika, centralno g.; kompletna obnova kupaonica, kuhinja – svi radovi, glazure, knauf. Mob.099/7080792 ozn.2247 STROJNO žbukanje termo fasade te manji zidarski radovi. Mob. 098/905-7189 ozn.2252 TOPLINA d.o.o. Toplinske fasade; stiropor i vuna, knauf sistemi. Kvaliteta i pristupačne cijene. Akcija! Mob. 098/1320-197 ozn.2301 PARKETI i LAMINATI! Postavljanje, brušenje i lakiranje novih i starih parketa. Brzo i kvalitetno, povoljne cijene. Mob. 098/9066-889 ozn.2315 SOBOSLIKARSKI, ličilački, štukaturski radovi i sve vrste fasada. Mob. 091/540- 2681 ozn.32d POPRAVAK I IZRADA kuhinjskog i drugog namještaja po mjeri; popravak i izvedba elektro instalacija i druge popravke u domaćinstvu obavljam. Mob.095/9155-123 ozn.1296e ADAPTACIJE: stanova, kupaonica; vodoinstalaterski, zidarski, keramičarski i ostali radovi. Mob. 098/632-428 ozn.2362 PEČAR i KERAMIČAR: postavljam i obnavljam kamine (Kalijeve peći) te postavljam keramičke pločice. Mob. 091/570-4956, 042/330-893 ozn.2366 ASTROLOGIJA i TAROT! Nudim vam odgovore na pitanja koja vas muče! Mob. 098/909-0365 ozn.1129b NAJPOVOLJNIJA dostava šljunka, pijeska, sipine, zemlje, iskopi, tlakavci, odvoz šute. Akcija ogrjevnih drva već od 650 kn. Mob.099/3530-180 ozn.2381 KERAMIKA: novogradnja i adaptacije, brza i kvalitetna postava keramike i svih vrsta kamena. Mob. 091/896-1397 ozn.2386 TAPECIRAMO namještaj, kutne garniture, trosjede, kauče,

ODLUTALA kujica – pekinezer, kod Plodina, Optujska ulica, bež boje – Mrvica. Moli se poštena osoba da nazove: 042/331-912, 091//539-8258, Kolačko, Svibovečka 2, Varaždin ozn.1127b JARIĆE, 22 kn/kg, obrada, moguća dostava, prodajem. Mob. 091/738-6716 ozn.2253 KRMAČU prodajem. Mob. 091/586-2296 ozn. 2348 ŠTENCE zlatnog retrivera, prodajem. Upitati na broj: 098/950-1193 ozn.2359 ODOJCI 30-40 kg, moguća dostava. Vitez, Kneginec D., tel. 690-374, mob. 098/132-4242 ozn.2419

OSTALO HM TERMO Zagrebačka 145, Varaždin Pozivamo Vas na dane alternativnih izvora energije 03. i 04. 09. 2010. U ponudi su peći i štednjaci za centralno grijanje, kamini, trajno žareće peći na palete sa daljinskim upravljanjem, prezentacija peći na palete i sječku. Svakog kupca peći čeka nagrada: pivo i gulaš. Besplatni savjeti stručnjaka. SENKO – VIADRUS ozn.246c ŠATOR za manje fešte iznajmljujem. Tihomir – Ivan Golub, mob.099/323-4334 ozn.1301e

RABLJENI namještaj, komplet kupaona, garnitura za dnevnu 3 + 2 +1 sa stolićem, stol i stolice, TV, ormar, krevet, prodajem. Mob. 091/630-9630 ozn.1080b VINO GOLUB: ODLIČNO Stolno bijelo vino (vlastiti vinograd), degustacije po dogovoru, za ugostitelje, svadbe i male potrošače, besplatna dostava kod narudžbe od 5 l (Vž i okolica). Mob.099/323-4334 ozn.1302e KUPINOVO vino i liker, prodajem. Tel. 651-780 ozn.1308e PRODAJEM kvalitetno vino, graševina, rajnski rizling, muš-


Za sadržaj oglasa ne odgovaramo!

24. kolovoza 2010.

kat, miješano vino, pogodno za ugostitelje ili svadbe, veće količine. Mob. 098/268-250 ozn.1310e

(oko 500 l). Mob. 099/4015-442 ozn.2377 KUPUJEM pianino. Mob. 098/922-3652 ozn.2396

GRAFIČKU karticu Gainward golden sample ATI 4870512mb za 800 kn, prodajem. Mob. 091/200-2080 ozn.1305e KURUŽNJAK metalni 5,20 x 2,60 x 80, cijena 4.500 kn. Mob. 091/762-4286 ozn.2337 LOVOR višnju, vrlo kvalitetnu (zimzelena biljaka čvrstih mesnatih listova, najčešće se koristi za živu ogradu), prodajem. Sračinec, A. Šenoe 7, tel. 042/711-340, mob. 098/449-259 ozn.2346 DVIJE trajnožareće peći „Plamen“, jednu kombinirku „Mio Standard Osijek“, sve novo. Mob. 098/932-0375 ozn.2358 USTUPAM dva grobna mjesta (slijepa grobnica) u centru starog dijela varaždinskog groblja. Mob. 098/9868-600 ozn.1137b

KROVNA građa (grede, roženice, daske), piljena po narudžbi i tanki vrhunci ariša i jele (dužine 4 m, ф 10 – 15 cm). Mob. 098/948-2436 ozn.2436 STOL + kutnu garnituru + 2 stolice, 1.000,00 kn, prodajem. Mob. 091/591-7546 ozn.2439

KREDITI KREDITI bez HROK-a i C/L, pozajmice 18 – 36 mj., na trajni nalog, 30.000 € (10 god.). Mob. 092/2929-106 ozn.159c FENOMENALNI krediti bez jamaca do 30.000 € do polovice primanja. Zatvaramo postojeća zaduženja. Expresne pozajmice 30.000 kn/24 h. Kreditni ured sa dugogodišnjim iskustvom. Gđa. Ivana, 091/908-0808, 098/180-7778 ozn.176c BANKARSKI krediti – gotovinski 220.000 kn, bez jamaca, bez HROK-a i C/L 70.000 kn, pozajmice 30.000 kn u 5 min. Mob. 091/881-7102, 092/276-8336, Josip ozn. 176c

MALI OGLASI već od 40 kuna

STOP fenomenalnim, atraktivnim kreditima sa skrivenim troškovima – novi uvjeti do 30.000 € bez skrivenih troškova, pozajmice. Mob. 099/809-1333 ozn.2111

BOJLER „Vajland“ 2 400 KW; bojler „Junkes“, 13 l, protočni; bojler na struju, 10 l, novi, sve u dobrom stanju. Tel. 042/260-757 ozn.1147b

NOVO ! Akcija kredita bez HROK-a do 150.000 kn, na ostatak plaće do 7.000 €. Umirovljenici, čisti odrezak do 10.000 €, pozajmice do 20.000 kn odmah! Robert, 098/958-8981 ozn.2295

VINO: miješane sorte – graševina, muškat + rajnski rizling

NOVI! Mogućnost bez HROK-a i C/L, zaduženje do 2/3, na

ostatak primanja od 1.500 k n . M o b . 0 9 8 / 1 8 1- 6 9 6 1 , 091/9277-209 ozn.2330 KREDITI do 180.000 kn na razliku, zatvaranje C/L. Inohipotekarni krediti bez troška procjene. Mob. 098/375-966, 091/5440-151, 095/601-1576 ozn.2347

092/111-9630, 091/916-9885 ozn.2369 UMIROVLJENICI – do 95 g., bez jamaca, bez C. L. i HROK-a; do 220.000 kn uz zatvaranje postojećih; pozajmice odmah; na ostatak plaće do 12.000 €. Mob. 098/9055-687, 095/914-9838 ozn.2399 BEZ jamaca! 30.000 € do 1/2 primanja. 7.000 € na ostatak plaće od 1.500 kn. Mob. 091/541-4241 ozn.2401

AKCIJA gotovinskih kredita do 30.000 € bez jamaca! 150.000 € bez C. L. i HROK-a. Pozajmice odmah do 20.000 kn, 17.000 € do 1/2 plaće! Inf. Željana, 098/291-005 ozn.237c

KREDITI! - 30.000 €, 10.000 € 1/2 plaće, 10.000 € bez HROKa, 7.000 € - ostatak plaće. Pozajmice 30.000 kn. Slavica: 091/904-3612, 095/558-1759 ozn.2411

NOVI KREDITI! Umirovljenici sa čistim odreskom – 10.000 €; zaposleni – 30.000 €; bez HROK-a i C.L. 150.000 kn; na razliku plaće 7.000 €; do 1/2 plaće 17.000 €; pozajmice – 20.000 kn odmah! Željka Matušin, 098/591-533, 092/241-7972 ozn.138c

Mali oglasi 49

EXPRES pozajmice 30.000 kn, umirovljenički krediti 15.000 kn/24 h, krediti bez HROK-a 10.000 €. Mob. 099/7866-758 ozn.1148b POZAJMICE i krediti bez obzira na dob, bez C. L. i HROK-a. Mob. 091/603-7074 ozn.2422

POZNANSTVA AKO JE Vaš san upoznati idealnog životnog partnera, nazovite Bračno posredovanje „Dvoje“ s povjerenjem. Tel.040/822-362, 099/516-6780 ozn.128c VRUČE ,a jeftino! Podijelite vašu maštu i iskustvo u seksi razgovorima sa malom

pohotnom razvratnicom.Tel: 064/400-909, 3,49 kn/min ozn.166c DEČKO, 32 g., rastavljen, traži slobodnu djevojku/ rastavljenu ž., do 35 g., za ozbiljnu vezu. Mob. 095/5505- 989 ozn.2389 SLOBODAN muškarac, 63 g., traži slobodnu ženu do 62. g., za druženje i vezu. Mob. 095/579-8738 ozn.2435 MUŠKARAC, 40 g., kulturan, romantičan i zgodan, 185/85, traži simpatičnu i osjećajnu ženu koja voli duge razgovore i šetnje. Poziv/SMS: 095/908-1349 ozn.2438

IMATE li svog financijskog savjetnika? Trebate li hitno novac? Nazovite s povjerenjem. Mob. 098/1606-175 ozn.2413 POZAJMICE! Realizacija u roku 24 sata. Informacije. 095/585-3157 ozn.2413

POVOLJNI krediti! Bez jamaca, HROK-a, C/L, na ostatak primanja; prebijanje. Razne mogućnosti. Pozajmice 20.000 kn/24 h. Karmen, 095/5517-670 ozn.2390

NIKAD nije bilo, da nekak ne bi bilo! Do 25.000 € bez jamaca, do 150.000 kn bez HROK-a, pozajmice – odmah. Varteks, Konzum i Boxmark – do 5.000 € bez jamaca, bez zabrane na plaću, zatvaranje. Mob.098/964-5711ozn.2420

NOVO! Gotovinski krediti do 30.000 € bez jamaca. Pogodnosti umirovljenicima i zaposlenima u Boxmarku. Pozajmice do 50.000 kn. Mob. 099/528-3329, 091/506-1660 ozn.2416

AKCIJA gotovinskih kredita do 30.000 €, umirovljenici sa čistim odreskom do 10.000 €, na ostatak plaće do 7.000 €, pozajmice 20.000 kn/24 h. Krediti bez HROK-a, C/L i bez administrativne zabrane. Nazovite: 098/669-508 ozn.2420

BRZO i efikasno do gotovine putem Diners i MasterCard (do 36 rata), American kreditnih kartica (do 60 rata). Mogućnost prijevremene otplate. Mob. 091/110-5478 ozn.2431 GOTOVINSKI, hipotekarni te stambeni krediti uz mogućnost fiksne kamate od 2,99 % i prebijanja dugovanja. Mob. 098/920-2090, 095/578-4932,

FENIOMENALNI hit krediti za umirovljenike do 90. g. starosti. Realizacija u roku od 24 h. Kamata samo od 5 – 7 %. Nazovite na: 099/8327-400 ozn.2420

POSLJEDNJI POZDRAV dragom susjedu

ŽELJKU IVEKU † 22. 08. 2010. Od stanara zgrade Zagrebačka 13/2

SJEĆANJE na drage roditelje

Zahvale i sjećanja ZAHVALA

ZAHVALA

U srijedu, 11. kolovoza 2010. preminuo je nakon duge i teške bolesti u 81. godini života naš voljeni

povodom smrti naše drage majke, svekrve i bake

DRAGUTIN VUKOVIĆ Najiskrenije zahvaljujemo svim dragim ljudima koji su nam izrazili sućut, ispratili ga na vječni počinak te mu odar okitili cvijećem i svijećama.

MARIJU MAŠIĆ

JOSIPA MAŠIĆA

27. 08. 2005. – 27. 08. 2010.

Ožalošćena obitelj

18. 11. 1995. – 18. 11. 2010.

Vaša djeca s obitelji

ZAHVALA povodom smrti našeg dragog

ZVONKA PAHIĆA preminulog 19. 08. 2010. u 67. godini života, nakon kratke i teške bolesti. Najiskrenije zahvaljujemo na velikoj podršci i pomoći rodbini, kumovima, susjedima, prijateljima i svima onima koji su suosjećali s nama u najtežim trenucima te ispratili našeg dragog Zvonka na vječni počinak. Supruga Danica, kći Renata, sin Renato, snaha Tea, zet Vinko, unuka Helena, sestra Ljubica i ostala tugujuća rodbina

ZAHVALA povodom smrti našeg dragog

ANDRIJE TUĐANA koji je preminuo u 85. godini života nakon kratke i teške bolesti. Najiskrenije zahvaljujemo svim susjedima, kumovima, rođacima, prijateljima, znancima i svima koji su suosjećali s nama, okitili odar cvijećem i svijećama i ispratili nam dragog pokojnika na vječni počinak. Veliko hvala liječnicima i osoblju Odsjeka II bolnice Novi Marof, djelatnicima firme Požgaj – posebno Pogonu ploča, djelatnicima računovodstva Banke Kovanice, osoblju pivnice „Stari mlin“, Udruzi „Park“, Udruzi umirovljenika Trnovec Bartolovečki. Posebno hvala velečasnom Josipu Hadroviću na dirljivim riječima i dostojanstvenom ispraćaju. Svima od srca veliko hvala! Ožalošćena obitelj

TEREZIJE KOREN preminule u 87. godini života. Najiskrenije zahvaljujemo rodbini, kumovima, susjedima i svim dobrim ljudima koji su je ispratili na vječni počinak, okitili odar cvijećem i svijećama. Posebno zahvaljujemo kapelanu župe svetog Vida Vidovec na oproštaju i lijepim riječima utjehe. Zahvaljujemo doktorima i sestrama Bolnice Novi Marof. Ožalošćeni Sin Ivan, kćeri Božica, Katica, Biserka, snaha Štefica i zet Fabijan

ZAHVALA povodom smrti našeg dragog

JOSIPA HUZJAKA koji je iznenada preminuo 14. 08. 2010. u 75. godini života. Najiskrenije zahvaljujemo rodbini, prijateljima, susjedima i svima onima koji su suosjećali s nama u najtežim trenucima i ispratili ga na vječni počinak. Veliko hvala svima! Ožalošćeni: supruga Štefica, kći Marica, unuci Sandra i Damir sa supružnicima, praunuk Karlo, zet Vjekoslav i ostala tugujuća rodbina


50 Zahvale i sjećanja

24. kolovoza 2010.

SJEĆANJE

SJEĆANJE

ZAHVALA

na drage

na naše voljene

povodom smrti dragog nam

NIKOLE KELKOCEVA preminulog 14. 08. 2010. g. u 77. godini života.

JOSIPA

TOMAŠKOVIĆ

Najiskrenije zahvaljujemo svim ljudima koji su nam izrazili iskrenu sućut i okitili odar cvijećem i svijećama te nam ispratili dragog Nikolu na vječni počinak. Veliko hvala medicinskom osoblju Novi Marof koje mu je olakšalo najteže trenutke. Također veliko hvala Udruzi varaždinskih samaca te i ostalim samcima koji su također suosjećali s nama. Svim susjedima i rodbini još jednom veliko hvala.

Sin i unuk Zdenko s obitelji

Barica s obitelji

IVKU

1992. – 2010.

ANU 2003. – 2010.

1998. – 2010.

SJEĆANJE

SJEĆANJE

ŠTEFANIJA KEČKAN

na voljenog

ZLATKA KOLARIĆA 29. 08. 2005. – 29. 08. 2010. Živiš s nama u svakom djeliću našeg života. Tvoji najmiliji

TUŽNO SJEĆANJE

TOMISLAVA, DUBRAVKU, JURJA HALAPIRA i KARMELU KOS 31. VIII. 2008. – 31. VIII. 2010.

SJEĆANJE

ŠTEFANIJA KEČKAN 27. 08. 2009. – 27. 08. 2010. Vrijeme prolazi, ali ljubav i sjećanja na Tebe ostaju zauvijek.

IN MEMORIAM

27. VIII. 2009. – 27. VIII. 2010. Cvijeće na grobu, zapaljene svijeće, bol u duši, a suza sama teče. I nije istina da vrijeme tugu briše, kako dani prolaze, nedostaješ nam sve više.

Tvoji: Verica, Stjepan, Tomislav i Barbara

na voljene roditelje

SJEĆANJE

KATARINA PISAČIĆ

Tvoji najmiliji supruga Božica, djeca Andreja i Petra, punica Marija

RUDOLFA LAZARA 24. 08. 2009. – 24. 08. 2010.

24. 08. 2001. – 24. 08. 2010. Tvoj dragi nam lik i dobra djela, naša su draga uspomena.

PAVLA POCEDULIĆA

MILICU POCEDULIĆ

24. 08. 2000. – 24. 08. 2010.

16. 07. 2002. – 16. 07. 2010.

Kći, zet i unuci

SJEĆANJE

STANKO ŠIMEK TUŽNO SJEĆANJE

Volimo Te, Tvoji Renata, Kiara i Karlo

na

MIRKA VILAJA

POSLJEDNJI POZDRAV

24. VIII. 2001. – 24. VIII. 2010.

dragoj

Godine brzo prolaze, a bol i tuga sve jače ostaje.

OLGICI ŠEBREK

Tvoji: supruga Štefanija, djeca s obitelji i Vladimir

od njezinih prijatelja s Hemodijalize – Trezike, Julke, Pauline i Valenta Nosimo Te u srcu.

IN MEMORIAM

Obitelj Peričić Zora, Drenka i Denis

TUŽNO SJEĆANJE na dragu

VESNU DETIĆ rođ. POCEDULIĆ

na drage roditelje

ANTONIJU

21. 08. 2009. – 21. 08. 2010. Godine prolaze, sjećanje ostaje. Supruga Mira, kćeri Petra i Ivana, zetovi Ivica i Robert

SJEĆANJE

STANKO ŠIMEK Djede, mi Te čekamo, a Tebe nema.

SJEĆANJE

18. VIII. 1989. - 18. VIII. 2010.

Tvoji: Valent, Nada, Mirjana, Zvonimir, Josip, Lucija i Vanessa

I nakon svih ovih godina i dalje u našem sjećanju.

S ljubavlju koju smrt ne prekida i tugom koju vrijeme ne liječi, uvijek si u našim mislima i molitvama.

MLADEN PERIČIĆ – PUBA

Tvoji: Božo, Danica, Filip i Luka

Roditelji Ivana i Mladen Kos, sestra Natalija s obitelji

BOŽIDARA TOMAŠKOVIĆA

na dragog

Zaborav ne donosi ni vrijeme koje prolazi…

Otišli ste stazom koja povratka nema, ali ostala je tuga, bol i vječna uspomena.

na voljenog supruga, oca i zeta

U SPOMEN

27. 08. 2009. – 27. 08. 2010.

Unuci Matija, Nikolina, Lucija i Petar

IVANA

04. 02. 2000. – 04. 02. 2010.

25. 08. 1985. – 25. 08. 2010.

BRKINJAČ Kćerka i sin s obitelji

SJEĆANJE

ANĐELKO PERŠI 26. 08. 2009. – 26. 08. 2010.

SJEĆANJE

JOSIP MEKOTA

U mislima i srcima s nama. Tvoji najmiliji

23. 08. 2000. – 23. 08. 2010.

27. VIII. 2008. – 27. VIII. 2010.

Vrijeme zaborav donijelo nije, još živiš u nama kao i prije.

Tvoj suprug Josip s obitelji

Supruga, djeca, unuci i praunuci

SJEĆANJE

SJEĆANJE

ZVONIMIR MIHALIĆ

STJEPAN HUNJET

SJEĆANJE

JOSIP OŠTRKAPA 22. 08. 2009. – 22. 08. 2010. Bez Tebe, tužan i prazan je naš mali dom, ali mi Te nosimo uvijek u srcu svom. Tvoji najmiliji

26. 08. 1990. – 26. 08. 2010.

24. 08. 2008. – 24. 08. 2010.

Godine prolaze, a mi s ljubavlju i poštovanjem čuvamo uspomenu na Tebe.

Ostat ćeš zauvijek u našim srcima.

TUŽNO SJEĆANJE

Tvoja braća i sestre

Tvoji najmiliji

JOSIPA ŠANTALABA

na II. 1997. – 2010.

SJEĆANJE

SJEĆANJE

na

ĆIRIL BRLEK

MLADENA CESARA 19. 08. 1998. – 19. 08. 2010.

24. 08. 2000. – 24. 08. 2010.

IVANA ŠANTALABA 23. 08. 1999. – 23. 08. 2010.

TOMICU ŠANTALABA 24. 08. 2007. – 24. 08. 2010.

Živiš u našim mislima i srcima.

Sve lijepo u životu kratko traje, samo uspomena zauvijek ostaje.

Život nestane u trenu, a ljubav i sjećanja ostaju zauvijek.

Tvoji: Vera, Alen, Damjan i roditelji

Tvoja obitelj

Vaši najmiliji


Zahvale i sjećanja 51

24. kolovoza 2010.

SJEĆANJE na voljenu

NADU JURINJAK 26. 08. 2007. – 26. 08. 2010. Koraci se Tvoji ne čuju, glasa Tvoga više nema, sve je tako tužno otkada Te nema. Tvoji: suprug, kćeri, zet i unuci

IN MEMORIAM

CIRIL ČULEK

ZAHVALA povodom smrti naše drage

JELENE BOROVEC preminule 16. kolovoza 2010. u 84. godini života. Najiskrenije zahvaljujemo svima koji su nam uputili riječi utjehe i sućuti, položenom cvijeću i svijećama te ispraćaju drage nam pokojnice. Zauvijek ćeš biti u našim mislima i srcima. Ti si otišla, a uspomene ostaju vječno. Tvoja obitelj *****

POSLJEDNJI POZDRAV

Tvoje Gabrica i Lili

Zauvijek ćeš ostati u našim mislima i srcima. unuka Alma s obitelji

PETRA KOVAČA preminulog 17. 08. 2010. godine. Zahvaljujemo svima koji su nam uputili sućut te na položenom cvijeću na njegov grob. Supruga Katarina i sinovi Neven i Miodrag s obiteljima

ZAHVALA U dubokoj boli koja nas je zadesila iznenadnom smrću naše drage mame, bake, prabake i punice

SJEĆANJE

STANKO MIŠAK 26. VIII. 2009. – 26. VIII. 2010.

ZAHVALA povodom smrti našeg dragog supruga, brata, šogora i ujaka

MIRKA CRLENIJA – MIRCIJA preminulog 17. 08. 2010. u 59. godini života nakon kratke i teške bolesti. Posebna zahvala gospodinu doktoru Škoraku iz Klenovnika, medicinskom osoblju, sestri Ivanki Kovačić, Općini Sračinec i cvjećarnici Orhideja. Dirnuti iskrenom pažnjom koja nam je ukazana u najtežim trenucima, zahvaljujemo kumovima, rodbini, prijateljima, susjedima, kolegama i svim dobrim ljudima koji su okitili odar cvijećem te ispratili našeg dragog Mircija na vječni počinak. Iskreno hvala gospodinu župniku Siniši Dudašeku na toplim i lijepim riječima oproštaja. Ožalošćeni: supruga Nevenka, sestra Micika, šogor Ivan, nećakinja Mirjana sa suprugom Dragecom, Ivicom, Gordanom i Emanuelom *****

voljenom

MIRCIJU Boli i duša i tijelo. Svaki trenutak s Tobom, svaki osmijeh za mene i radosti našeg druženja, ostat će zauvijek u mom srcu, sjećanju i uspomeni. Tvoja supruga Nevenka

Ožalošćena obitelj Vučković i Šilec

SJEĆANJE

MLADEN MEŠTRIĆ

Kći Marinka, unuci Alen, Nives i Mia, praunuci Tara, Leo i Vlatka te zetovi Enis i Zvonimir

Zauvijek ćeš živjeti u našim srcima. Tvoji: mama, braća, sestre, šogor i šogorice

SJEĆANJE

IVANKA ČEPRNJA rođ. BAIS 23. 08. 2006. – 23. 08. 2010. Daleko na nebu Tvoj je dom, a mi Te čuvamo u srcu svom. Tvoji najmiliji

POSLJEDNJI POZDRAV kolegici koja nas je napustila

KATARINI DŽEBA Djelatnici odsjeka 3 bolnice Novi Marof

SJEĆANJE

RUŽA ŽUNEC 29. 08. 2008. – 29. 08. 2010. U vječnost si otišla, u srcima i sjećanju nama si ostala. Tvoj suprug Stjepan s djecom

22. 08. 1992. – 22. 08. 2010. Zaborav ne postoji dok žive oni koji Te vole! Tvoji najmiliji

NADE KOLAR Veliko hvala rodbini, prijateljima i svim dobrim ljudima na toplim riječima sućuti, položenom cvijeću, svijećama i ispraćaju drage nam pokojnice. Veliko hvala kapelanu Ivanu (sv. Nikola).

S ljubavlju i poštovanjem čuvamo uspomenu na Tebe. Hvala svima koji Te se sjećaju i posjećuju Tvoj tihi dom.

kćerka Marija, zet Ivan i unuka Ivana

POSLJEDNJI POZDRAV

povodom smrti voljene mame, bake, prabake i punice

SJEĆANJE

DRAGUTIN MEDVED

U tišini Tvog vječnog doma, spomen i sjećanja na Tebe bit će vječni.

MARE SEKETIN

ZAHVALA

Tvoji najmiliji

Supruga Milka, kćeri, zetovi i unuci

*****

koja je preminula 13. 08. 2010. u 86. godini ovim putem najtoplije zahvaljujemo obitelji Greguraš, Tereziji Habulan, kumovima, rodbini, susjedima, prijateljima, Dnevnom centru za starije osobe Majerje, velečasnom župe Petrijanec na lijepom ispraćaju i svim dragim ljudima koji su u tim teškim trenucima bili uz nas i uz cvijeće i svijeće ispratili na njezino posljednje počivalište. Svima još jednom veliko hvala.

S poštovanjem i ljubavlju čuvamo uspomenu na Tebe.

POSLJEDNJI POZDRAV

ZAHVALA povodom smrti našeg dragog oca i supruga

BRANKA LACKOVIĆA 28. 08. 2000. – 28. 08. 2010.

25. VIII. 1994. – 25. VIII. 2010.

26. VIII. 2009. - 26. VIII. 2010. Kažu da vrijeme briše tugu i da dani što dolaze vraćaju mir. Kao kamen teška tuga na duši, sakrivena iza osmijeha, raste u našoj tišini. Zahvalne na neizmjernoj ljubavi i toplini, koje si zauvijek utkao u naše živote, te vođene mudrošću dragih riječi, živimo od snage koju si nam ostavio.

SJEĆANJE na dragog nam

SJEĆANJE

MARKO PLASAJEC 29. 08. 2009. – 29. 08. 2010. Zauvijek ćeš ostati u našim srcima i mislima. Tvoji najmiliji

Naš najdraži

JURICA napustio nas je iznenada i neočekivano i iza sebe ostavio veliku prazninu i duboku bol. Zahvaljujemo svima na iskrenim izrazima sućuti i velikoj podršci koja nam je u ovim trenucima neizmjerne tuge pružena. Zauvijek neutješni: mama Rozalija, tata Nenad, braća Ivica i Tihomir, šogorica Davorka, nećaci Dominik i Dario, stric Milivoj, strina Bernarda, tete Bunča i Marija, sestrične Bojana, Renata, Ivana i Maja sa svojim obiteljima

POSLJEDNJI POZDRAV voljenoj mami

SJEĆANJE

NADI KOLAR

FRANJO MIHALIĆ

11. 07. 1931. – 12. 08. 2010.

30. 08. 2005. – 30. 08. 2010.

Tvoja Marinka

Teško je bez Tebe biti i u srcu tugu kriti. Supruga Milka i kći Marija s obitelji

OHNE DICH Ivica

ZAHVALA povodom smrti našeg dragog supruga, oca i djeda

IVANA HAJSOKA

BOLNO SJEĆANJE na voljenog

VJEKOSLAVA TRSTENJAKA 14. 08. 2002. – 14. 08. 2010.

Najiskrenije zahvaljujemo rodbini, susjedima, prijateljima i svima koji su suosjećali s nama u najtežim trenucima i ispratili ga na vječni počinak. Posebno zahvaljujemo velečasnom Alojziju Pakracu na dostojanstvenom oproštaju i lijepim riječima utjehe te crkvenom zboru sv. Antuna iz Tužna.

Godine prolaze ko tiha rijeka, a sjećanje i ljubav za Tobom ostaju do vijeka. Beskrajno Te volimo. Hvala svima koji ga se sjećaju.

Ožalošćeni Supruga, sinovi, snahe i unuci

Tvoji: roditelji, seka, šogor te nećaci Dado i Andreja s obitelji

POSLJEDNJI POZDRAV prijatelju

JURICI MIĆOVIĆU „Those we love don’t go away, they walk beside us every day unseen, unheard, but always near still loved, stil missed, still always dear.“ Hvala ti za sve ove godine koje si proveo s nama. Zauvijek ćeš živjeti u našim pričama, mislima i srcima. Tihana, Robi, Katarina, Nikola


52 Vaš kutak

24. kolovoza 2010.

Što čitati?

Ludlum

zločesta

Vrtoglavica Cvjetni dom

Ukrasni jastučići!

Preobraženja Piše: RADAR

O

vo je fakat vreme za velike meštre. Kaj ih ima se posud, vu politiki, biznisu, muriji, medijima… Di god se okreneš, eto ti na, tu su. Lepi, jaki, pametni, moćni, bogati… Pa ih sako malo nekaj slikaju kajti imaju kakti puno toga pametnoga za reči. Tak je Ratko rekel za jen cajtung da je konačno skužil da je bahat. Prosvetlilo mu se. Nakon kaj je z avtom vu Mađariji zveknul drugi avto, ukazalo mu se. Sad više nebu kakti bahati. Ve bu kak cvjetak mali. Mimoza. Mimozica. Kaj god. reobraženje je čopilo i velikog bossa Hepa kaj je struju poklanjal nekima podobnima. Po diktatu Ive ili nekoga drugoga vu vlasti. Bivšoj. Ve kad je to sranje zišlo vun, Ivanu je svanulo i rekel je da bu rekel sve kaj su njemu rekli i kaj je napraviti moral da bi fotelju zadržal i blagoslov partije. Preobraženje je zahvatilo i Darka, ministra. ovek je javno rekel, kak na ispovedi, da ga jadnoga, onakvoga kakav je, financijski pomažu starci tak da si bu mogel zgraditi viletinu i još nekaj k tomu. Da mu se najde. Prosvetlilo se i sucu, nogometnomu, Mariću. Ukazale su mu se nameštaljke vu hrvackom nogometu i slika Zorana Maminja. Pa je to došlo i do UEFE a i domaće murije. Silom prilika.

P

Č

Robert Ludlum, Holcroftova pogodba, Extrade, Zagreb, 2003. U nekoj r ijetkoj stanci između praćenja zbivanja na Špancir festu, uspio sam u nedjelju popodne na Pop Tv- u pogledati film “Holcroftova pogodba” s Michaelom Caineom u glavnoj ulozi. Već dugo nisam tako uživao u nekom filmu. Nije to remekdjelo, ali ta ekranizacija Johna Frankeheimera iz 1985. i danas djeluje i klasično i moderno, baš kao i romaneskni predložak Roberta Ludluma. Čitao sam to još kao klinac i nisam mogao doći do daha. Dozlaboga komplicirano, a opet tako napeto i, na neki nač in, produhovljeno, emocionalno. Tu je riječ o zavjerama koje mogu uništiti ono što nam je preostalo od ovog jadnog svijeta, ali tu je riječ i o majstorski ispisanom trileru.

Ukrasni jastučići nikad nisu naodmet i nikad ih ne može biti previše jer osim privlačnog izgleda posjeduju i funkcionalnu stranu. Njih možemo postaviti na različitim mjestima, od spavaćih, dnevnih, dječjih soba do terasa i sjenica u vrtovima. Oni mijenjaju izgled svake obične Leticija sofe, ležaljke ili naslonjača pa tako svoj naslonjač možete ZADRAVEC lako promijeniti i učiniti zanosnijim s nekolicinom jastuKukuljevićeva 17, Varaždin čića. Puno je lakše i jeftinije kupiti jastučić i tako svojem 042/212-362 naslonjaču dati novi izgled, nego kupiti novi dizajnerski letiziazadravec@gmail.com naslonjač kad se starog zasitite. Osim toga, bojom jastučića i još ponekim predmetom u toj boji možete promijeniti izgled svoje sobe pa tako, na primjer, ako u smeđu sobu unesete crvene jastučiće i crvenu teglu ili stavite vazu na stol s malo crvenog cvijeća, dobit ćete jednu toplu domaćinsku sobu koja će biti nova i zadovoljiti vašu potrebu za promjenom. Jednako tako, ako u sivu ili bež sobu koja odiše mirom ali je dosadna unesete lila ili ljubičaste jastučiće, unijet ćete svježinu, vedrinu i dašak proljeća u svoj dom. Ili pak svoju sobu i vrt možete mijenjati prema sezonama i trendovima; ljetne mjesece možete obogatiti tirkiznim, narančastim ili nekim drugim ljetnim bojama, dok zimske dane nekim mirnijim, oku lakšim bojama, poput nježno bijele, pastelnih boja ili pak kontrasnih ljubičaste i tamnozelene. Nadamo se da ćete odgovarajuće jastučiće naći kod nas po popularnoj cijeni od - 30 posto. Pozdrav, Letizia

Robert Ludlum, Bourneov identitet, VBZ, Zagreb, 2002. Zahvaljujući seriji novih filmova s Mattom Damonom, ali i nekim starim verzijama s Richardom Chamberlainom, Ludlumove priče o Bourneu danas su poznate milijunima ljudi. Ipak, pristalica sam toga da, ako vam se svidi film, svakako pročitate knjigu, ako je već niste pročitali prije gledanja filma. Ludlumovi romani o Bourneu možda su na neki način i jači od “Holcroftove pogodbe”. Zamislite da se probudite negdje usred Sredozemlja, na brodu stranaca koji su vas spasili, a da ne znate ni kako se zovete, ni kako ste dospjeli u takvu pogibeljnu situaciju, a kamoli što vam je činiti...

Denis Peričić


Vaš kutak 53

24. kolovoza 2010.

Tko je pomaknuo kameru???

Sound Trek BlakRoc B

lakRoc je više glazbeni projekt nego bend. Izdali su istoimeni album prošle godine, a radi se o suradnji američkih rokera The Black Keys i raznih američkih repera. Nije riječ o nekakvom rap metalu, kako biste to mogli pretpostaviti. Ako ste ikad slušali The Black Keys, jasno vam je i zašto. Nemec NENAD, Ako želite nešto žešćeg NMC tipa, poslušajte prastari glazbeni producent/DJ soundtrack filma Judgesound.regionalni@gmail.com ment Night ili eksperiment rap grupe Onyx (bili su kod nas u Varaždinu). Koliko je popularno ili jednostavno zanimljivo reperima da odlaze u žešće rock metal kombinacije svjedoči i daljnji trend. Neki bi rekli, reperi otkrili gitare. Sad, je li to izazov za nečim novim ili traženje nove publike? Ili možda jednostavno vole tu energiju s bendom. Ima malo izvođača u formi MC i DJ koji na velikom festivalu mogu konkurirati atmosferi benda. Čak i Jay-Z nastupa s Rootsima. Domaći primjer je Edo Maajka. No natrag na BlakRoc. Gostujući vokali isporučuju ono što se od njih i tražilo. Billy Danze, Jim Jones, NOE, a posebno Mos Def i Q-Tip zvuče genijalno kao i na svojim izdanjima. Lirika je i dalje tu. Ono možda bitnije i posebnije je ugođaj koji stvaraju muzičari, rokeri The Black Keys. Rock koji više naginje eri rocka prije osamdesetih. Garažni zvuk pun jeke sviran uživo daje taj poseban štimung. Neki se kunu da je ovo upravo ono što je potrebno hip-hopu danas. Povratak iz komercijale i popa. Ovaj album definitivno ima ono što ionako nedostaje većini današnjih izdanja. A to je duša.


54 S raznih strana

24. kolovoza 2010.

ZAGREB AIRSHOW

Lučko je spremno za spektakl! ZAGREB - Povodom obilježavanja 100. godišnjice zrakoplovstva u Hrvatskoj, Aeroklub Zagreb organizira i snimanje milenijske fotografije na kojoj mogu sudjelovati svi vlasnici zrakoplova sa svojim čeličnim pticama. Kako doznajemo, milenijsku fotografiju snimit će legendarni Šime Strikoman dan prije velikog Zagreb Air Showa, odnosno 27. kolovoza. Podsjetimo, 100. godišnjica zrakoplovstva obilježit će se velikim aeromitingom 28. kolovoza na aerodromu Lučko. Očekuje vas prvi let Penkalinog aviona nakon 100 godina, kao i prvi Air Race u Hrvatskoj na kojem će se međusobno utrkivati vojni i civilni avioni, a luda jurnjava moći će se pratiti i u zraku i na displayu...

! Slatki štenci Na slici se nalaze muški štenci stari 2,5 mjeseca kojima je potreban novi dom. Mješanci labradora, biti će srednjeg do velikog rasta. Veseli i zaigrani čekaju na nekog tko će učiniti dobro dijelo i povesti sa sobom kući jednog od ova dva preslatka psića. Udruga Spas 330-004

OVAJ VIKEND

2. seoske igre u Jalžabetu

Josip Remenar, osim što se u slobodno vrijeme intenzivno bavi vinogradarstvom i travarstvom, godinama obrađuje stare trsove i pretvara ih u remek-djela

OTKRIVAMO Josip Remenar iz Petkovca stare trsove vraća u život kao skulpture

S čokota grožđe, u čokot – rujno vino! Jednom dok sam radio u vinogradu, ugledao sam neobičan trs koji je u mojim očima odmah imao prepoznatljiv oblik. Izgledao je kao da čovjek nosi drvo na leđima...

Piše: MATEJA RATKOVIĆ

PETKOVEC - Josip Remenar, naširoko poznat kao Jožica iz Petkovca, mjesta nedaleko Varaždinskih Toplica, u svoje slobodno vrijeme, osim što se intenzivno bavi vinogradarstvom i travarstvom, već osam godina obrađuje stare trsove te ih na taj način vraća u život u obliku različitih skulptura.

Priroda daje

- Jednom dok sam radio u vinogradu, slučajno sam ugledao neobičan trs koji je u mojim očima odmah imao oblik. Izgledao je baš kao čovjek koji nosi naramak drva na svojim pognutim leđima. Taj JALŽABET - Savjet mladih Općine Jalžabet organizira 2. seoske igre koje će se održati u subotu 28. kolovoza na prostorima lovačkoga doma ‘’Trčka’’ u Jalžabetu s početkom u 12.00 sati. Kako doznajemo, sve goste, uz garantiranu dobru zabavu, tijekom igara očekuju bogata ponuda jela i pića po povoljnim cijenama te atraktivna natjecateljska igra – gađanje puškom. Za dobru zabavu u večernjim satima pobrinut će se glazbenic i domaćeg sastava - Millenium band, a kao gost večeri nastupit će Ivica Pepelko, koji u Jalžabet stiže u večernjim satima.

sam trs malo doradio i nastala je moja prva skulptura. Od tog sam dana najprije u trsovima počeo tražiti oblike različitih životinja i krenuo u osmišljavanje svojih prepoznatljivih djela, dok sada

o

d sakralnih motiva s likom Bogorodice, sv. Josipa ili raspela do težaka... pretežno izrađujem sakralne motive kao što su lik Majke Božje, lik svetog Josipa, Križni put, različita raspela, a uz njih također izrađujem radnike i težake, najčešće vinogradare.

Najviše se posvećujem ovim potonjim ne bih li na njihovom licu dočarao koliko je taj posao težak i da, kao i svaki naporan fizički posao, uzima svoj danak - ističe Josip Remenar. Danas u svojoj zbirci Josip broji preko 400 rukotvorina, od kojih je najviše radio raspela, te je velik dio njih prodao u Austriju, Bosnu i Hercegovinu, Njemačku te Italiju. Također je sa svojim radovima sudjelovao na mnogobrojnim izložbama u našim krajevima - u Varaždinskim Toplicama, Novom Marofu, Knegincu... Da je Josip postao već pravim majstorom pokazuje činjenica da mu je za izradu jedne skulpture potrebno svega nekoliko sati.

Onaj koji je za nas umro na križu, i danas je inspiracija

DOZNAJEMO Dalibor Đurđek imao čast biti predstavnikom Zajednice udruga udovica

Student zrakoplovstva s predsjednikom Dalibor Đurđek iz Varaždina, 29-godišnjak čiji je otac nestao u Domovinskom ratu, imao je veliku čast na nedavnoj proslavi Dana pobjede i domovinske zahvalnosti u Kninu. Izabran je za predstavnika Zajednice udruga udovica hrvatskih branitelja Domovinskog rata zajedno s Katarinom Čović iz Zagreba, pa su na središnjoj svečanosti obilježavanja Dana pobjede, Dana hrvatskih branitelja i 15. obljetnice akcije Oluja njih dvoje primili povelju Republike Hrvatske od predsjednika

Ive Josipovića. Povelja je Zajednici udruga udovica dodijeljena kao iskaz poštovanja i zahvalnosti djeci poginulih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja kojima je trajno uskraćena obiteljska skrb.

Ponos i tuga

- Bila sam neizrecivo ponosna kada sam vidjela da moj sin Dalibor preuzima Povelju od predsjednika Josipovića, a istovremeno tužna jer još uvijek ne znam što se dogodilo mojem

suprugu, Daliborovom ocu – rekla je majka Blaženka. Bez supruga živi od studenog 1991. godine, kada je Dalibor imao samo deset godina. Njegovom ocu Ivanu, pripadniku Policijske uprave varaždinske svaki trag se gubi 19. studenoga u zgradi Borovo-Komerca te se i danas vodi službeno nestalim. Dalibor Đurđek živi s majkom i bratom Sandrom u Varaždinu, a redoviti je student studija civilnog zrakoplovstva u Zagrebu.

Dalibor Đurđek s Katarinom Čović i predsjednikom Josipovićem


Vodič 55

24. kolovoza 2010.

Tjedni vodič VARAŽDIN Kino GAJ

Od 26. do 31. kolovoza PRIČA O IGRAČKAMA (animirani film - američki obiteljski)

ŠPANCIRFEST

Koncertni program U srijedu, 25. kolovoza Korzo u 19 sati KVARTET KORONA Stari grad u 21 sat VLADA DIVLJAN U četvrtak, 26. kolovoza Korzo u 19 sati KRALJEVI ULICE Stari grad u 21 sat BOJAN JAMBROŠIĆ Trg Miljenka Stančića u 22 sata

APPARATSCHIK U petak, 27. kolovoza Trg Miljenka Stančića u 22 sata AERODROM Stari grad STILLNES u 21 sat ELEMENTAL u 22 sata DUBIOZA KOLEKTIV u 23 sata U subotu, 28. kolovoza Korzo u 19 sati ĐANI STIPANIČEV i Klapa KAMPANEL Trg Miljenka Stančića u 22 sata QUEEN REAL TRIBUTE Stari grad DISKURZ u 21 sat ONE PLACE PUZZLE u 22 sata LET 3 u 23 sata U nedjelju, 29 kolovoza Korzo u 19 sati VARAŽDINSKI TAMBURAŠKI ORKESTAR Trg Miljenka Stančića u 21 sat

SPAGHETTTI SWING Stari grad u 22 sata BAJAGA & INSTRUKTORI ŠPANCIRFEST Kazališne predstave Od srijede, 25. kolovoza do nedjelje, 29. kolovoza Pozornica “Pri Parku” - Habdelićeva - Franjevački trg

KNJIŽNICA

Ʉ=áĉåČŀÑėáĤÑĨČåÿėáĉåČŀÑáĉåÝıȦ ėáĉåČŀÑđČÑáåȦėáĉåČĨĮĤÑĒåČÿĮåĤÑĮıĤåÿėáĉåČÑĒóÝÑ LJETNO RADNO VRIJEME OD 28. LIPNJA DO 28. KOLOVOZA 2010. ponedjeljak, utorak 14,00 - 20,00 srijeda, četvrtak, petak

7,30 - 14,00 subota 7,30 - 12,00

MUZEJI

ɄNĮÑĤÿûĤÑá Stalni postav Kulturnopovijesnog odjela Otvoreno: Utorak-petak 9-17 sati, subota i nedjelja 9-13 sati, ponedjeljkom i blagdanom zatvoreno Ʉ0ıČÑĨĮĤÑłÑĤĒÿÝÑȿĨıĺåĒÿĤĒÿÝÑ Izložba Snježane Brkić Ʉ#ÑČåĤÿĉÑNåĤđÑûå #ÑČåĤÿĉÑĨĮÑĤÿþÿĒėĺÿþđÑĉĨĮėĤÑ “JUST SAY YES”, izložba fotografija s vjenčanja HRVATSKA NOVINSKA FOTOGRAFIJA 2009. Otvoreno: utorak-petak 9-17 sati, subota i nedjelja od 9 do 13 sati, ponedjeljkom i blagdanom zatvoreno

ɄGÑČÑàÑ&åĤŀåĤ ĒĮėđėČėĪĊÿėáĉåČȦ NĮÑČĒÿġėĨĮÑĺȿNĺÿĉåĮĊıĊÑÝÑ Otvoreno: utorak-petak 9-17 sati, subota i nedjelja 9-13 sati, ponedjeljkom i blagdanom zatvoreno

GALERIJE

Ʉ#ÑČåĤÿĉĨĊÿÝåĒĮÑĤ_ÑĤÑłáÿĒ eÜÿĤĊÑ7ÿČĉåĒĊėNĮÑĒàÿß Trg Miljenka Stančića tel. 042/311-312, 098/276-249 - od utorka do nedjelje od 10 do 13 sati i od 17 do 20 sati, ponedjeljkom i blagdanom zatvoreno - za grupe posjet moguć prema dogovoru Ʉ#2J'/e2S'/8#2 JANE ŠTRAVS: “American Express”, izložba fotografija otvorenje u subotu, 21. kolovoza Ʉ#2J'/GJNS S. Vukovića 15

FOTO NATJEČAJ

Nove fotografije šaljite na temu “Ljetni motivi” na foto@regionalni.com. Autora najbolje nagradit ćemo s 1000 kuna! Pravila za slanje fotografija na foto natječaj - Svaki sudionik smije poslati do dvije fotografije tjedno. Fotografije moraju biti snimljene digitalnim fotoaparatom, kompaktnim ili DSLR-om i horizontalne orijentacije. U natječaj ne ulaze fotografije koje su mutne, pretamne ili na bilo koji drugi način loše kvalitete. Veličina fotografija mora biti od 1600 piksela do 3000 piksela po dužoj strani i veličina datoteke ne smije prelaziti 400 kb. Sve pristigle fotografije koje ne zadovoljavaju navedene uvjete neće biti uzete u obzir za izbor fotografije tjedna. Ako objavimo vašu fotografiju, ušli ste u finalni izbor za najbolju fotografiju sezone i imate priliku osvojiti nagradu. Najbolja fotografija bit će objavljena po završetku natječaja. Sretno u natječaju i želimo vam dobro svjetlo! (TMa)

Izložba slika i grafika Ž. Prsteca - posjet svakodnevno uz telefonsku najavu 042/212 000, 098/56 95 20 Ʉ#2J'/=G' Zagrebačka 130, tel. 042/241-841, 098/919-0763 - stalni postav slika i skulptura akademskog slikara Nenada Opačića

0=_ CENTAR ZA KULTURU Od 22. do 31. kolovoza 12. Škola medijske kulture “Dr. Ante Peterlić” Izložbeni prostor DAVOR CURIĆ: “Posljednja oaza” izložba fotografija

Rođeni /_=/' Tena Cerovec, Marie Jagačić, Nika Habek, Katja Kukec, Klara Žeželj, Valentina Novosel, Ana Kanešić, Tea Sakač, Magdalena Uršanić, Lana Podolski, Mirjam Džojić, Leona Kraljić, Mila Ipša, Marli Nemec, Patricija Habek, Elena Habek, Gabrijela Čančar, Hana Valjak, Magdalena Šipek, Matea Zeljko, Elizabeta Novosel, Paula Kontek, Melissa Pintarić, Neva Varošanec, Mateja Mihalić, Jana Kračun

/' Vito Spirić, Roko Lukačić, Erik Havaić, Manuel Mašić, Roko Koprek, Dominik Domislović, Mateo Pavusa, Marin Živković, David Draguljić, David Sokač, Niko Grubešić, Manuel Podolnjak, Sven Rosman, Dražen Margetić

Vjenčani

Jurica Jalšovec i Karmenka Filipašić, Zoran Rožić i Ružica Mlinarić, Zoran Sačić i Danijela Pušelja

NıŀÑĒÑ0ÑČÑĉáłÿĉÑȿPåĮĒĉÑ

PROGNOZA VREMENA ZA SLJEDEĆIH 7 DANA I DALJE LJETNO - VREMENSKA SLIKA: Ljetu još nije kraj! Danas će vrijeme biti vruće i sparno. Promjena vremena s kišom i padom temperature stiže krajem dana i sutra, ali samo na jedan dan pa će nakon toga opet biti lijepo. Tek je tijekom vikenda, osobito u nedjelju, ponovno moguća kiša. Dakle, ovog tjedna dosta lijepih dana. Koliko će promjena vremena za vikend potrajati možete provjeriti i na našem broju telefona 060-444-444 uz cijenu poziva od 2,29 KN/min.iz fiksnih te 3,52 KN/min. iz mobilnih mreža. (prognozu izradila udruga Crometeo 23.8.).

Umrli Jurica Mićović (26), Nikola Kelkocev (76), Jelena Borovec Bogović (83), Željko Horvat (68), Petar Kovač (71), Zdravko Vasović (68), Petar Gerenčer (77), Rudolf Hrastovec (79), Zvonko Pahić (66), Milica Roginek (67)

Dnevne vijesti čitajte na www. regionalni. com


56 Zadnja

24. kolovoza 2010.

PRIJE ŠKOLE

PURGARI Obilježena 260. obljetnica Varaždinske građanske garde

Susret povijesnih postrojbi Sudjelovalo je 9 povijesnih postrojbi iz Koblenza, Karlovca, Šibenika, Koprivnice, Čakovca... Drugi dan Špancirfesta, u subotu 21. kolovoza, svečano je obilježena 260. obljetnica popularnih purgara - Varaždinske građanske garde. Proslavu su uveličali sudionici već tradicionalnog susreta povijesnih postrojbi iz Hrvatske i inozemstva.

A

traktivna manifestacija s mimohodom i bakljadom

mnoge druge. Povijest varaždinskih purgara seže u 1750. godinu, kada ih je kao Cesarsku i kraljevsku poveljnu građansku četu pot vrdil a Mar ija Terezija. Za svoj 260. rođendan purgari su od Grada dobili 11 novih uniformi, a uskoro će im stići još 19 odora kako bi se popunio asortiman za 30 stalnih pripadnika.

U ovoj atraktivnoj manifestaciji s mimohodom i bakljadom sudjelovali su pripadnici 9 povijesnih postrojbi, kao što su Gradska straža iz bratskog nam njemačkog Koblenza, Zrinska garda iz Čakovca, Gradska straža iz Šibenika, Karlovačka građanska garda i

Razmjena potrepština Prije početka nove školske godine varaždinski Klub Mama ponovno organizira razmjenu školskih potrepština, koja je počela ovaj ponedjeljak. Razmjena potrepština, školskih torbi, pernica, papuča, tenisica, dresova i sličnog, održavat će se svaki dan, od ponedjeljka do petka poslije 15 sati i vikendom prema dogovoru. Stvari možete donijeti, odnosno podići na sljedećim lokacijama: u Klubu Mama u Dravskoj 23 u Sračincu, za što možete kontaktirati Željku Lalić na broj 095/9130-323 i Valentinu Mašić na broj 091/521-7657; u podružnici Kluba u Ulici grofa Bombellesa 21 u Zelendvoru kraj Petrijanca, za što možete kontaktirati Šteficu Sambolec na broj 099/409-7128.

AUDICIJA

Štigleci traže nove članove Sljedeće subote, 4. rujna, održat će se audicija za nove članove Dječjeg zbora Štigleci, na koju se mogu javiti djeca od tri do 12 godina starosti. Audicija će biti održana u dvorani Štigleca u Ulici kralja Petra Krešimira IV. broj 6, a isti dan u 11 sati počinju redovite probe zbora. No, prije toga, ovaj petak i subotu, 27. i 28. kolovoza za vrijeme Špancirfesta bit će održane predaudicije, oba dana u 16 sati u dvorani Štigleca, a prvih sedam članova na poklon će dobiti dar iz asortimana Štiglec.

!

Razbili jaje i pronašli žumanjak bijele boje

Kad je obitelj Budanec iz Krča kod Novog Marofa u nedjelju spremala doručak, nemalo se iznenadila. - Razbili smo jaje i pronašli bijeli žumanjak! Svekrva je odmah rekla da to još nikada nije vidjela, a to nam je reklo još nekoliko ljudi. Shvatili smo da je žutanjak

bijele boje neuobičajen, pa smo svoj doživljaj odlučili podijeliti s čitateljima 7Plus Regionalnog tjednika – napisala je Violeta Budanec, koja je bila toliko iznenađena da je odmah u nedjelju ujutro faksom u našu redakciju poslala obavijest o neobičnom jajetu.

KARIKATURA

crta: Željko Pilipović

RT_327  

Regionalni Tjednik

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you