Page 1

72e jaargang

Woensdag 20 juni 2012

Nr. 52

In dit blad vindt u de officiële berichten van de

Weekblad voor Hof van Twente

Volg ons op twitter! #Hofweekblad www.twitter.com/hofweekblad

Verspreidingsgebied: Stad Delden, Ambt Delden, Goor, Markelo, Diepenheim, Bornerbroek, Beckum, St. Isidorushoeve en een deel van Hengelo (5000 ex.) Totale oplage 21.600 ex.

www.hofvantwente.nl

De Stadsraad Delden nodigt u uit ‘Respect voor het verleden en invloed op de toekomst’

Er is bij de inwoners veel verwarring ontstaan over de aanleg van het glasvezelnetwerk in Stad Delden en wij hebben er als Stadsraad Delden dan ook diverse vragen over gekregen. Dat er in alle plaatsen in het land een glasvezelnetwerk komt te liggen is een innovatie die niet meer weg te denken is. Op dit ogenblik is er veel verwarring over wie het aan gaat leggen, want uit persberichten is gebleken dat Reggefiber dit zal gaan doen en Cogas, waarvoor 80% gekozen had, het voorlopig niet zal doen. Bij een telefonisch contact met Cogas, kregen wij op de vraag: “Gaat Cogas in de toekomst een glasvezelnetwerk in Stad Delden aanleggen”, het antwoord dat de beslissing hierover nog niet gevallen was en zeer zeker niet in 2012. Als Stadsraad hebben wij daarom een voorlichtingsavond georganiseerd waarbij zowel Reggefiber als Cogas uitgenodigd zijn om op de diverse vragen te antwoorden. Deze avond zal gehouden worden op: maandag 25 juni as. in het Parochiehuis, aanvang 19.30 uur. Als Stadsraad zullen wij alle vragen via een presentatie in Powerpoint aan de bedrijven voorleggen. De reden dat wij dit op deze wijze doen is, dat het geen discussieavond moet worden, maar zuiver een voorlichting. Ook heeft zo’n presentatie het voordeel dat iedereen de vragen duidelijk kan lezen en ook voorkomen wordt, dat er mensen zijn die hun vragen niet kunnen stellen. Heeft u zelf vragen, dan zouden wij die graag van u willen horen, zodat wij die in de presentatie mee kunnen nemen en aan beide bedrijven kunnen voorleggen. U kunt dit doen per mail en schriftelijk Wij hopen van harte dat u van deze gelegenheid gebruik zult maken, want het is de kans om informatie over glasvezel, de aanleg, kosten, providers e.d. uit de eerste hand te horen. Stadsraad Delden Mailadres: hschulten@ziggo.nl, postadres: Stichting Stadsraad Delden, De Helle 25, 7491 KV Delden.

Zonnebloemplanten

€ 2,50 per stuk 00 2 stuks voor € 4,

Rode Kruis vraagt enthousiaste collectanten Delden - In de week van 25 juni tot en met 1 juli a.s. wordt er landelijke gecollecteerd voor het Rode Kruis. Help ons door 1 uurtje te collecteren in Delden. U kunt contact opnemen met Annet Seiger, 06 - 51 03 04 60.

Kortestraat 17 | 7491 AX Delden | Tel. 074-376 6760

Meld u aan als vrijwilliger tijdens het Schoolfeest

Goor - “Schoolfeest voor Goor en door Goor”.  Dit aloude credo wordt elk jaar door vrijwel iedere Gorenaar omarmd. Mensen willen niet alleen feestvieren, maar ook hun medewerking verlenen aan het Feest der Feesten door bijvoorbeeld bardiensten te draaien. Er zijn nog wat lege plekken op de vrijdagavond vanaf 22.00 uur en op zondagmiddag tussen 15.00 en 18.00 uur. Aanmelden kan via het digitale formulier te vinden op www.schoolfeest.com.

Jong Vocaal wordt: Be-Lieve!

Een nieuw repertoire, een nieuw geluid, een nieuwe naam!

Horlogebatterij E 2.00

juwelier zengerink Langestraat 101 Delden

Volop zomerbloeiers o.a. Geraniums, Surfinia’s Spaanse Margrieten

per stuk

€1,-

mooie grote bloeiende

Lavendel potmaat Ø 17 cm

van €2,90

voor €1,95

eek Deze w .. bij .... Jonge

Tuinbonen 2 kilo 1.99 Grote

Opperdoes kilo 2.99 Zoete

Galia

per stuk

0.99

Er zijn weer Hollandse kasbonen, raapstelen en asperges. Kijk nu ook op www.ronnieweegink.nl

Kortestraat 21 Delden

2503390

Dames modehorloges vanaf E 10,00

juwelier zengerink Langestraat 101 Delden

PvdA Hof van Twente blij met uitstel goederenvervoer Goor - PvdA Hof van Twente is blij met het uitstel van de plannen waardoor er mogelijk veel goederentreinen door de gemeente Hof van Twente gaat rijden. De Tweede Kamer heeft het onderdeel Goederenroutering Oost Nederland van het Programma Hoogfrequent Spoor controversieel verklaard. Dat betekent dat er hierover geen beslissing wordt genomen voor de verkiezingen in september en dat het dus voorlopig niet doorgaat. Dit is erg goed nieuws voor Hof van Twente. Minister Schultz van Haegen leek erg overtuigd voor het uitvoeren van de plannen, ondanks veel protest en het negatieve advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage. Deze commissie had, op verzoek van de minister, advies uitgebracht. Zij raadden aan om eerst meer onderzoek te doen naar noodzaak en alternatieven, maar dit werd door de minister totaal niet serieus genomen. Gelukkig heeft de val van het kabinet en het controversieel verklaren van dit onderwerp de verdere uitvoering gedwarsboomd. De ChristenUnie nam het initiatief tot dit uitstel en kreeg hierin bijval van PvdA, SP, D66, PVV en GroenLinks. Dat was voldoende voor een meerderheid. De PvdA hoopt dat er na de verkiezingen een kabinet komt die de plannen definitief van tafel veegt. Gemeente Hof van Twente heeft, naar aanleiding van een raadsbreed ondersteunde motie van de PvdA, de Tweede Kamer opgeroepen om de plannen controversieel te verklaren. “Deze oproep alleen zal de Kamer misschien niet overtuigd hebben, maar het massale protest uit Oost Nederland is dus wel in Den Haag aangekomen” aldus Annemieke Wissink, raadslid namens de sociaaldemocraten. De plannen hielden in dat de Twentekanaallijn (het spoor door o.a. Hof van Twente) of de Twentelijn (het spoor via Deventer naar Almelo) wordt opgewaardeerd tot een hoogfrequente lijn. Hierdoor zouden op termijn, naast de bestaande personentreinen circa 80 goederentreinen gebruik maken van het spoor. Hiervoor moet het spoor verdubbeld worden. De goederentreinen zijn langer en zwaarder dan de huidige treinen en mogen net zo hard rijden als personentreinen. Om dit te realiseren zullen huizen afgebroken moeten worden. Daarnaast zal de mate van overlast door geluid en trillingen veroorzaakt door het spoor schrikbarend toenemen. Ook bestaan er zorgen voor de veiligheid in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen door bewoonde gebieden. Er zijn 1800 zienswijzen ingediend op het Ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau met betrekking tot de Goederenroutering OostNederland. De reacties van het ministerie op de zienswijzen zijn uitgesteld naar aanleiding van het besluit van de Kamer.

Bentelo - Be van Bentelo, Lieve van: Onze Lieve Vrouwekerk, Be-lieve! van Geloven! Omdat we geloven in de kracht die God je geeft, het geloof in de kracht van jezelf. Het geloof dat je sterker maakt dan je denkt. Dat we door samen te zingen mensen op kunnen beuren en harten weten te raken. Kom alsjebelieved ook naar onze viering van 30 juni, 19.00 uur, met als thema: Je geloof heeft je gered. Met zang van Be-Lieve! Onder leiding van Tjeerd Bollmann, Marieke Berkvens en Tymen Ottenschot. Wil je ook voelen hoeveel energie zingen je geeft en word je net zo enthousiast van onze liederen als wij? Kom dan een keer gezellig meezingen op dinsdag vanaf 19.30 in onze kerk (we zijn met name nog op zoek naar sopranen en tenoren…). Voor meer info, bel Martine: 06 24 62 02 98.

Goorse Allegorische Optocht 2012 wordt “machtig prachtig” Het Goorse School- en Volksfeest kent traditioneel het hoogtepunt op de zondag. Op zondag 24 juni zal vanaf 13.00 uur de Grote Allegorische Optocht weer door de Goorse straten trekken. Ieder jaar komen vele tienduizenden mensen kijken. Thema dit jaar is “machtig prachtig”. Dit onderwerp zal op verschillende manieren in de Optocht duidelijk worden gemaakt. Er zijn 15 praalwagens, 4 grote groepen en 1 kleine groep. Zo zal wagenbouwgroep “Krange” met een bijzondere waterval te zien zijn, en is er een nieuwe wagenbouwgroep met leden van het Goorse Schlagerskoor. Ook doet voetbalvereniging GFC na jaren van afwezigheid weer mee. We raden de Optochtbezoekers aan een pen of potlood mee te nemen voor het invullen van de publieksprijs op de kaart, die aan het begin van de Optocht uitgedeeld wordt. Verder is zoals gewoonlijk veel aandacht besteed aan de muziekkorpsen, zoals Advendo Sneek en Showband Corio uit Heerlen. De lokale en regionale korpsen ontbreken natuurlijk niet. Spetterend slotstuk van de Optocht is wederom de Goorse Rellie. Die groep heeft haar eigen thema namelijk “Wild West”, en komt met de meest fantastische creaties in de Optocht. De meeste praalwagens zijn gemaakt in een speciale loods, die eigendom is van het Schoolfeest. Vanaf 31 maart is met man en macht gewerkt om alles voor elkaar te krijgen. Zondag om 13.00 uur vertrekt de Optocht aan de Stationslaan en Irisstraat, en gaat vervolgens via de Diepenheimseweg, Kerkstraat, Van Kollaan, Herman Heijermansstraat, Laarstraat, Grotestraat, Schoolstraat, Iependijk, Lindelaan, Julianaplein, Hengevelderstraat naar de Molenstraat. Parkeren kunt u het best zoveel mogelijk buiten het centrum. ’s Avonds vanaf 19.30 uur is de prijsuitreiking, die evenals vorig jaar weer met veel spektakel, beeld en geluid plaatsvindt in de Schoolfeesttent. De Goorse EHBO-voorman Herman van Ommen zal de hoogste prijzen uitreiken. Onder meer voor zijn inzet voor de EHBO heeft hij eerder dit jaar een koninklijke onderscheiding gekregen. Op www.schoolfeest.com is het Schoolfeestboekje 2012 in PDF-formaat te zien, en kan men alle info over de Optochtdeelnemers vinden.

Open dag voor kinderen met een beperking bij ‘t Lansink

Hengelo - Op zaterdag 30 juni is er op wijkcentrum ’t Lansink een open dag voor kinderen met een verstandelijke beperking. Ouders en kinderen zijn van harte welkom kennis te maken met deze VTB activiteit op ’t Lansink van 12:00 uur tot 14:00 uur.

Huidverbetering en duurzaam ontharen

Zijn 24 juni deelnemers op de Life Experience, zie pagina 15


Hofweekblad HUISARTSENDIENSTEN

Woensdag 20 juni 2012, pag. 2 Dag en nacht bereikbaar: 074-2552552

z poo U

KRANENBERG uitvaartzorg

06-10862012 www.tonnykranenberg.nl Oude Haaksbergerweg 100 - Goor

Alle inwoners uit de gemeenten Hof van Twente (excl. Markelo), Hengelo en Borne kunnen voor spoedeisende medische hulp buiten kantooruren terecht bij de Huisartsenpost Hengelo. De Huisartsenpost Hengelo is van maandag tot en met vrijdag van 17.00 tot 08.00 uur de volgende ochtend bereikbaar. In het weekend en op officiële feestdagen is er een 24-uursdienst. bezoek alleen na telefonische afspraak, telefoonnummer 088 - 555 11 55. Markelo: Als u ‘s avonds, ‘s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen dringend een huisarts nodig heeft: tel. 0570-501777. ZIEKENHUIS ZGT: ZGT Hengelo, Geerdinksweg 141, 074 2 905 905 Voor informatie over bezoektijden en het maken van afspraken zie www.zgt.nl Buitenpoliklinieken ZGT Goor, Medisch Centrum De Oliphant, Irisstraat 2-24, 074 2 905 905. Voor de spreekuren en het maken van afspraken zie www.zgt.nl Prikposten ZGT Delden, Woonzorgcentrum St. Elisabeth, Langestraat 74, maan-, dins-, donder- en vrijdag 8.00 10.30 uur Goor, Medisch Centrum De Oliphant, Irisstraat 2, maandag tot en met vrijdag 8.00 - 11.00 uur Prikposten DZ Markelo, Carint Thuiszorg, Burg. De Beaufortplein 15. maan-, dins-, donder- en vrijdag 08.00-10.00. Prikpost (medisch steunpunt) SHO Delden, Cultureel Centrum ‘t Parochiehuis, Langestraat 79, ma t/m vr 08.15 - 10.00 uur. Diepenheim, Huisartsenpraktijk De Vries, Grotestraat 80, ma en woe 08.15 - 09.45 uur. APOTHEEK: Delden, Dr. Gewinstraat 2, tel (074)-3761882. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: van 08.00 tot 18.00 uur, Zaterdag: van 09.00 tot 12.00 uur. Service-uur op zaterdag: van 17.00 tot 18.00 uur. Buiten deze uren kunt u ons proberen te bereiken op ons telefoonnummer 074-3761882. Buiten deze tijden: Dienstapotheek Midden-Twente, Aletta Jacobslaan 45a, Hengelo, 074-2596016. Open: ma t/m vr 17.00-08.00 uur, weekeinde en feestdagen 24 uur. Goor, Medisch Centrum Goor “De Oliphant”, Irisstraat 2-01, tel. 0547-285555. Geopend: ma t/m vr 08.30-18.00 uur; za 10.00-12.00; zondag gesloten. Buiten deze tijden: Dienstapotheek Midden-Twente, Aletta Jacobslaan 45a, Hengelo, 074-2596016. Open: ma t/m vr 17.00-08.00 uur, weekeinde en feestdagen 24 uur. Markelo, Burg. de Beaufortplein 17, 0547-363936, ma t/m vrij 08.00-12.30 en 13.30-17.30 uur; van 12.30-13.30 uur alleen spoedeisende recepten (s.v.p. aanbellen); za 09.00-10.00 uur. Buiten openingstijden en op zon- en feestdagen: Dienst Apotheek Salland, in de hal van het Deventer Ziekenhuis, Nico Bolkesteinlaan 75, tel. 0570-536505. WEEKENDDIENST TANDARTS Delden e.o. Voor spoedgevallen zijn er spreekuren. Zaterdag 1212.30 en 18.30-19; zondag 12-12.30. Voor informatie over de dienstdoende tandarts kunt u bellen met de tandartsendienst 0900-1282632. Diepenheim-Goor-Markelo: 23 en 24 juni Tandarts Elzink, Markelo, tel. 0547-380586 TERMINALE THUISZORG Stichting Leendert Vriel Hof van Twente Coördinatrice P. Krabbendam-Roobol, tel.0547262706 of 06-12884477, b.g.g. R.G. Schuite-van der Veen, tel. 0547-271657 of 06-12884477 of M. Katier-Luttikhuis, tel. 0547-292298. DIERENARTSEN DELDEN en omstreken Dierenkliniek ‘De Vossenbrink’ Landbouwhuisdieren en gezelschapsdieren, Door de week en in het weekend 24 uur bereikbaar onder tel. 074-3762262 Dierenartsenpraktijk De Hagmolen Hagmolenweg 13a, Bentelo. Van zaterdag 8.00 uur tot maandag 8.00 uur 23 en 24 juni: J. Put De dienstdoende dierenarts is bereikbaar via het centrale praktijknummer: 0547-292827. Dierenkliniek De Vijf Heuvels, Markelo Spelleweg 12, Markelo, tel. 0547-361764, 24 uur per dag bereikbaar. Behandeling gezelschapsdieren ma t/m vrij volgens afspraak. Dier Medisch Centrum Hof van Twente Hengevelderstraat 34, Goor, tel. 0547-272740 www.diermedischcentrum.nl Dierenartsenpraktijk Goor Spechthorstweg 2, Goor, tel. 0547-272604 Openingstijden: ma t/m vr 8.00-19.00 uur., za 8.009.00 uur, iedere middag van 12.30 uur tot 13.30 uur gesloten. Voor spoedgevallen altijd bereikbaar. Informatie over zwerfdieren: Dierenhotel De Bréborgh, Bentelo 0547-292377 Stichting Dierenambulance Hof van Twente Tel. 06-30704810, b.g.g. 074-3761464 www.dierenambulancehofvantwente.nl Dierenbescherming Dierenbescherming Hengelo, 06-52332216 Dierenambulance, 06-52332216 Inspectie (landbouw)huisdieren 0900-1120000 Dierenopvang De Oelerbrug, 074-2504046 SENSOOR Sensoor biedt echte aandacht aan iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, culturele of religieuze achtergrond. De medewerkers zijn professioneel getrainde vrijwilligers met levenservaring. Sensoor is altijd bereikbaar: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Bellen, chatten en mailen is mogelijk via 0900 – 0767 of www.sensoor.nl. Ouderentelefoon Oost Nederland

met aandacht voor afscheid

Telefonische Hulpdienst Agrariërs Voor en door agrariërs: 0800-0240021 (gratis) Bereikbaar: di t/m vr 10-15.00; do 19-22.30 uur. MAATSCHAPPELIJK WERK CARINTREGGELAND Spoedgevallen: 088 367 70 00 (lokaal tarief, dag en nacht bereikbaar) Delden/Bentelo/Hengevelde: Noordwal 72 in Delden, tel.: (074) 3677575 Goor, locatie Grotestraat 86, tel. (0547) 386425. Markelo/Diepenheim, Burg. De Beaufortplein 15, Markelo, tel. (0547) 386325 WOONZORGCENTRA CARINTREGGELAND Weekendopname en spoedgevallen, 088 367 70 00 (lokaal tarief, 24-uurs bereikbaarheid) - Woonzorgcentrum St. Elisabeth, Langestraat 74, Delden, tel (074) 3673500 - Woonzorgcentrum De Wieken, Molenstraat 1, Delden, tel. (074) 3673600 - Woonzorgcentrum Anholtskamp, A. ten Hovestraat 1, Markelo, tel. (0547) 363555 - Woonzorgcentrum De Stoevelaar, de Stoevelaar 1, Goor, tel. (0547) 386700 - Huize Scherpenzeel, Markeloseweg 2, Goor, tel. (0547) 272506 - Huize ‘t Vrijland, Deldensestraat 8, Goor, tel. 0547272147 CARINTREGGELAND THUISZORG: Tel. 088 367 70 00 (lokaal tarief, 24-uurs bereikbaarheid)DIËTIST CARINTREGGELAND: op afspraak via tel.; (074) 3677111 MAALTIJDSERVICE CARINTREGGELAND 7 dagen per week. Aanvragen via 0546-62 98 98 PERSONENALARMERING CARINTREGGELAND: informatie en aanmelden via 088 367 70 00 (lokaal tarief, 24 uurs bereikbaarheid) UITLEEN VERPLEEGARTIKELEN Carintreggeland Winkel - Hengelo Geerdinksweg 137-15, Hengelo, tel.: (074) 3677690 - uitleen, verhuur en verkoop van verpleegartikelen en hulpmiddelen: (werkdagen 08.30 -17.00 / zaterdag 09.00-12.00). -Uitleenpunt Goor Uitleen van verpleegartikelen, De Stoevelaar 1 openingstijden: ma t/m vrij van 09.00 tot 16.30 uur. Telefoon (0547) 38 67 00 - Uitleenpunt Markelo Uitleen van verpleegartikelen via receptie Anholtskamp, A. Ten Hovestraat 1 Ma tm. vrijdag van 08.30 tm. 12.00 uur. Tel: (0547) 36 3555 DAGVOORZIENING CARINTREGGELAND Carintreggeland biedt dagstructuur en opvang overdag voor senioren die thuis willen blijven wonen. Dat doet Carintreggeland door in iedere kern in Hof van Twente een dagvoorziening aan te bieden: Markelo: De Esch, Noordachtereschweg 3-17. Diepenheim: ’n Kuierhook, Marsmansland 1 Goor: De Binnenhof, De Stoevelaar 1 Delden: dagverzorging Kuierhook en ‘t Uitzicht, Molenstraat 1 Hengevelde: De Eikenborg, Pellehof 19 Bentelo: ’t Niehoes, Burg. Buyvoetsplein 36 Delden: dagbehandeling Twickeler Es en Raesfelt, Langestraat 74 Meer informatie op www.carint.nl of bel 074- 367 70 00 DAGVOORZIENING HOF VAN TWENTE Bentelo: Bentelerhof Zorgkamer Dagopvang voor senioren in kleinschalige landelijke omgeving. Bentelerhof Zorgkamer, Bentelosestraat 28 te Bentelo. www.bentelerhof.nl, Mail: info@ bentelerhof.nl, Tel. 06-26999404. ALZHEIMER-CAFÉ HOF VAN TWENTE Een trefpunt voor een ieder die belangstelling en/of vragen heeft over dementie, in gemoedelijke sfeer. Locatie cafe “De Bebsel” in Goor. Volg deze krant voor data’s. Informatie r.hoonhorst@carintreggeland tel. 0634356721 BTKZORG Tthuiszorg, kraamzorg, huishoudelijke verzorging, maaltijdservice en personenalarmering: 24 uur per dag en zeven dagen per week. Bereikbaar onder: 088 – 2383737 THUISZORG ZORGGROEP SINT MAARTEN: Voor cliënten in Hengelo, Borne en Hof van Twente: - hulp bij het huishouden voor PGB cliënten. - persoonlijke verz.,verpleging, begeleiding. - uitleen, verhuur en verkoop van hulpmiddelen. Irisstraat 2-23 in het Medisch Centrum Goor De Oliphant. tel: 088-0005218 (dag en nacht ook voor spoedgevallen). • Diëtist Zorggroep Sint Maarten: op afspraak via tel: 088-0005205. • Ergotherapie Zorggroep Sint Maarten: op afspraak via tel: 088 – 0005205 • Psychologie Zorggroep Sint Maarten: op afspraak via tel : 088 - 0002505 www.zsmzorg.nl Buurtzorg Diepenheim en omstreken Thuiszorg verpleging en verzorging. Kantoor: Grotestraat 80, 7478 AE Diepenheim. Tel. 06-12942343, 24 uur per dag bereikbaar. Buurtzorg Goor en Markelo Thuiszorg verpleging en verzorging. Tel. 06-10826868, 24 uur per dag bereikbaar. STEUNPUNT MANTELZORG Steunpunt Mantelzorg, Rozenstraat 2b, Goor, tel. 0546-276466. e-mail: hofvantwente@siztwente.nl Ondersteuning voor iedereen, jong en oud met mantelzorgtaken. Voor informatie en persoonlijk advies,

organiseren van (thema)bijeenkomsten en cursussen en de inzet van vrijwilligers. Zorgbelang Overijssel, afd. Signalering en Klachten opvang Zorg. Voor informatie over patiëntenrechten, Wmo, klachtwegen zorg en advies, tel. 09002437070. www.zorgbelang-overijssel.nl De dienstverlening is gratis. UVV STAD DELDEN: Unie van Vrijwilligers Voorz. mw. M. Westen-Reckman Secr. dhr. J. Bekink, tel. 3762833 Tafeltje-Dekje UVV Maaltijdbezorging bij ouderen en zieken in Stad Delden. Informatie: projectleidsters mw. A. Wiggers, tel. 3762478 of mw. R. Klein Breteler, tel. 3762593. Open Tafel UVV Elke dag van 12.30-13.30 uur, mogelijkheid voor zelfstandig wonende senioren in Delden om gezamenlijk te eten in de ontmoetingsruimte van De Stadshagen. Informatie: mw M. Plum, tel. 3763023 of mw. A. Vennik, tel. 3763147. Huiskamer voor ouderen UVV Op dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 u kunnen ouderen binnenlopen voor een kopje koffie, een praatje en/of een spelletje in de Huiskamer voor ouderen. Plaats: de ontmoetingsruimte van De Stadshagen. Informatie: mw. José Kamp, tel. 074-3762047 / 06 48073379. Gymnastiek voor 55+ UVV Inl. dhr. J. Bekink, tel. 074 376.2833. Dansen Internationaal 55+ UVV Donderdagmiddag van 13.30-15.00 uur in de zaal van Amicitia, aan de Sportlaan. Informatie: mw. A. Breukink tel. 3763837. Bibliotheek UVV Jan Lucaskamp / De Wieken / De Klokkenkamp. Informatie mw. T. de Jong, tel. 3766366 Speel-o-theek ‘De Harlekijn’, UVV Parochiehuis, Langestraat 79, Delden. Open: dinsdag- en donderdagavond van 19.00-20.00 uur. Inl. mevr. C. Kusters tel. 074 2671968. Graag gedaan Voor hulp bij boodschappen, begeleiding naar ziekenhuis of arts, kleine klusjes of even gezelschap bij een wandelingetje. Aanmelding bij SWO Hof van Twente, tel 0547-260053 Informatie: mw. L. Goselink, tel. 3762456. Algemene inlichtingen UVV Mw. I. Brons, tel. 3763169, b.g.g. 3766870 UVV AMBT DELDEN: Voorz. J. van Eck, tel. 0547-272235. Secr. T. Workel-Lubberink, tel. 074-2502239. Tafeltje Dek Je (UVV) Maaltijdbezorging voor ouderen en of zieken in Ambt Delden. Ria Haverkate-Wolbers, tel. 0547-275738, tussen 17 en 18 uur. Graag gedaan: Voor hulp bij boodschappen, bezoek aan het ziekenhuis of huisarts, kleine klusjes, een wandeling. Aanmelding zorgloket, tel. 0743677550 tussen 09.00-10.00 uur. Winkel St. Elisabeth (Carint) Inl. mevr. M. Jansink, tel. 074 376.3980. STICHTING WELZIJN OUDEREN HOF VAN TWENTE (SWOHvT) De SWOHvT zet zich in voor alle inwoners van 55 jaar en ouder uit de kernen Goor, Delden, Markelo, Diepenheim, Hengevelde, Bentelo en alle buurtschappen van Hof van Twente en stelt zich ten doel het welzijn van ouderen te bevorderen, te handhaven dan wel te vergroten. Informatie en advies is daarbij van het grootste belang omdat ouderen op die manier hun eigen keuzes kunnen maken en daarmee zelf hun leven vorm kunnen geven en zelfstandig deel kunnen blijven nemen aan de samenleving. In de kernen Goor, Delden, Markelo, Diepenheim, Hengevelde, Bentelo wordt door de ouderenadviseur kosteloos inloopspreekuur gehouden. Het inloopspreekuur is er voor informatie, advies, begeleiding en ondersteuning op het gebied van Wonen, Welzijn, Zorg en Financiën van ouderen, mantelzorgers en vrijwilligers uit kernen en buurtschappen. • Markelo: A. ten Hovestraat 1, inloopspreekuur maandag van 9.00-10.00 uur • Diepenheim: Marsmansland 1, inloopspreekuur dinsdag van 9.00- 10.00 uur • Delden: Stadshagen, Jan Lucaskamp 50, inloopspreekuur maandag, dinsdag en vrijdag van 9.00-10.00 uur • Hengevelde: Pellehof 19, inloopspreekuur woensdag van 9.00-10.00 uur • Bentelo: Burg.Buyvoetsplein “op ’t Niehoes”, inloopspreekuur donderdag van 9.00-10.00 uur • Goor: Rozenstraat 2A, inloopspreekuur maandag en donderdag van 9.00-10.00 uur Het centrale kantoor is in Goor, Rozenstraat 2A, bereikbaar op alle werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur, telefoon: 0547-260053 of kijk op www.swohofvantwente.nl. Ook voor informatie of aanmelding vrijwilligerswerk. BRANDWEER EN AMBULANCE: 112 REGIOPOLITIE TWENTE: 0900-8844 www.politie.nl/Twente Openingstijden Politie Hof van Twente en spreekuren wijkagenten: Locatie Goor: Het politiebureau in Goor, maandag t/m vrijdag 10.00-13.00 uur. Voor meer informatie zie www.politie.nl. Uiteraard blijft de politie Twente altijd bereikbaar via telefoonnummer 0900-8844 en via telefoonnummer 112 voor spoedeisende zaken. Locatie Stad Delden, Parochiehuis, Langestraat 81. Geopend op maandag van 10.00-13.00 uur en donderdag van 17.00 tot 20.00 uur Ieder ander moment op afspraak. Wijkagent Jos Olde Daalhuis. Locatie Markelo, Schoolstraat 13a. Geopend: iedere donderdag van 10.00-13.00 uur. Wijkagent Monique Oude Groeniger. Locatie Diepenheim, het spreekuur in Diepenheim wordt niet meer worden gehouden. Bewoners van Diepenheim worden verzocht om een afspraak te maken met hun wijkagent Monique Oude Groeniger. Stichting Mortuarium Stad en Ambt Delden. Tel. 3761041; bgg 06-51170704 Begrafenisvereniging “De Laatste Eer” Markelo Uitvaartleiders: mw. C. Kremer en dhr. H. Kloots. Meldnummer bij overlijden: 0547-361305 (dag en nacht bereikbaar). Vrijwillige Hulpdienst Goor Telefonisch bereikbaar iedere werkdag van 9.00 tot 10.00 uur. mw. Haafkes tel. 261099, mw. Vaarhorst tel 274998. Dienst in juni: mw. Haafkes tel. 261099. Vrijwillige Hulpdienst Markelo Coördinatoren dhr. H. Mulder, 0547-363228; Zr. v. Zwaag, 0547-362490. Aanmeldpunt: Anholtskamp 0547-363555. Wet voorzieningen gehandicapten (Reg. adviesorgaan. vertegenwoordigers gemeente Markelo: dhr. G.W. Arps, 0547-364141; dhr. P. Hellinga, 0547-362337. Peuterspeelzaal Delden ‘De Kletskevertjes’, Bernhardstraat 25, tel. 3765317. Door de week elke schoolgaande ochtend geopend van 8.45-11.30 uur. U kunt uw kind aanmelden via www.hofpeuterspeelzalen.nl Diabeteslijn 033-4630566, 24 uur per dag (‘s nachts alleen in geval van nood). Seniorenraad Stad Delden Secr.: B.J. Veldhuis, tel. 3763303 Ouderensoos St. Jozef/De Wieken Donderdag 14.00-16.00 uur, informatie M. ter Braak, 074-3762268 Yoga in Hof van Twente maandag, dinsdag, woensdag 20.00-21.30, donderdag 09.30-11.00 uur. Co Spannenburg-van Esch, tel. 0547-274897, n.spannenburg1@kpnplanet.nl Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen, departement Delden. Secr. mw. M. Schutte, tel. 0743762256. Stichting Heemkunde, Markelo Archief geopend in kelder voormalig gemeentehuis. Iedere donderdagmorgen 9.30-12.00 uur.

Kerkberichten

“Mag niet, maar is wel leuk” ‘Wat nie mag, ken toch heel leuk wese.’ De man die deze ware spreuk naar voren brengt, zit op een bankje dat uitkijkt op een speelveld. Naast hem zitten nog twee figuren van hetzelfde geslacht. Ook zij zijn zeker 20 jaar boven de leeftijd waarvan het kabinet vindt dat je tot zo lang door moet werken. De heren zien er alle drie gezond uit. De man die sprak, herhaalt zijn woorden nog een keer. Hij lacht er tersluiks bij. De anderen knikken instemmend. Ik kom er niet achter wat de spreker precies bedoelt met ‘wat niet mag’, maar te oordelen naar hun schalkse blikken, denk ik dat het iets in de relationele sfeer zal zijn geweest. Mannen met ervaring. ‘Labrador meneer?’, vraagt een van hen aan mij als ik de hond uitlaat. Dat wordt een praatje. Nee over Oranje willen ze het niet meer hebben en het weer vinden ze ook al niet veel soeps. ‘Ik las dat juni nu al de natste maand is,’ zegt de dunste van de drie. ‘Dat hoef ik nie te leze, dat kende ook zo wel merreke,’ beweert degene die

ook de spreuk uitsprak. ‘U komt vast niet uit Twente,’ merk ik op. Er volgt een lange uiteenzetting over het Brabantse dorp waar zijn wieg stond. Terwijl hij nog bezig is met zijn lofdicht op Herpen, tikt zijn buurman hem op het bovenbeen en wijst naar de speelweide. Daar komt een jonge vrouw heupwiegend hun kant op. Haar hond loopt vrolijk voor haar uit. Ineens roept ze: ‘Terry, foei!’ en ze rent op haar stiletto’s achter de hond aan de bosjes in. Als Terry weer is aangelijnd, loopt ze langs de mannen. ‘U was nogal boos mevrouwke,’ zegt de Brabander. Ze vertelt dat haar hond onder behandeling van een dierenarts is. Hij heeft waarschijnlijk een voedselallergie ontwikkeld en nu duikt ze vaak de bosjes in vanwege het feit dat hij graag poep eet. ‘En dat mag hij niet,’ zegt ze streng. De Brabander bekijkt haar van top tot teen. ‘Er mag zoveel nie,’ zegt hij, ‘maar wat nie mag, ken toch heel leuk wese.’ Mevrouw vervolgt haar weg.

Open dag Muziekschool Hengelo met nieuw aanbod!

Kwaliteit en vertrouwen, op Feijten kun je bouwen

Zaterdag 23 juni staan van 12.00 - 15.00 uur de deuren van de Muziekschool Hengelo aan de Deldenerstraat 20 wagenwijd open. Er is van alles te beleven op muziekgebied. Naast de docenten-informatie over de instrumenten en het cursusaanbod zijn er op drie podia tal van optredens door leerlingen en muziekverenigingen. Bijzondere aandacht is er voor drie nieuwe cursussen die met ingang van het nieuwe schooljaar een plek in de Muziekschool gaan krijgen: ‘Zapp je instrument!’, waarbij leerlingen gedurende een heel schooljaar les krijgen op 5 verschillende instrumenten. Je kunt uit vier verschillende pakketten kiezen. ‘PopLab’, dé plek waar je in een band leert spelen, al heb je nog nooit les gehad op een instrument. ‘Zigeunermuziek/Balkanmuziek’. Laat je meevoeren in het culturele erfgoed van de gloedvolle Zigeuner- en Balkanmuziek. Wil je meer informatie? Kom naar de Open Dag! Het is er heel erg gezellig! Kijk voor het volledige programma op www. muziekschoolhengelo.nl

Man van de Hof

Oecumenisch Avondgebed Donderdag 21 juni, Oude Blasius 19.00 uur Oecumenisch Avondgebed Protestantse Gemeente (Oude Blasius) Zondag 24 juni 10.00 uur, ds. Mulder (Almelo) 19.30 uur, vesperviering R.K. Blasiuskerk Delden Zondag 24 juni, 10.00 uur Eucharistieviering, pastor Hoogland Kinderkoor Driekoningenkapel Delden Vrijdag 22 juni, 15.00 uur Woord en Gebed, PKN Zondag 24 juni, 10.15 uur WoCo, pastor Voorthuis Zangkoor Oude Blasius Dinsdag 26 juni, 10.15 uur Eucharistieviering, pastor Schuurman O.L. Vrouwekerk Bentelo Vrijdag 22 juni, 09.00 uur Eucharistieviering, pastor Golianek Zondag 24 juni, 10.30 uur WoCo, pastor Saris, Dames/Herenkoor Petrus en Paulus Parochie Hengevelde Zaterdag 23 juni, 19.00 uur Eucharistieviering, pastor Hoogland Cantu Anglican Church Twente St. Mary’s Chapel, aan de weg Goor Diepenheim Zondag 24 juni, 10.30 uur Eucharist, Revd. Tollefsen Protestantse Gemeente Diepenheim Zondag 24 juni, 10.00 uur Ds. Wassink-Pluimers, Winterswijk Protestantse Gemeente Markelo Zondag 24 juni, 10.00 uur Ds. Dijkstra, Doopdienst en koffiedrinken Vrije Baptisten Gemeente Goor Zondag 24 juni 10.00 uur, ds. Vos, Duiven 19.00 uur, ds. Passchier, Veenendaal Hofkerk, Goor Zondag 24 juni, 10.00 uur Ds. de Jong R.K. Petrus en Paulus Parochie Goor Zondag 24 juni, 10.00 uur Pastor Golianek, volkszang Remonstrantse Gemeente Twente Hengelo Zondag 24 juni, 10.15 uur Dhr. de Vries, Almelo, DoRemdienst Doopsgezinde Gemeenten in Twente Zondag 24 juni 10.15 uur , Hengelo, br. de Vries, DoRem 16.00 uur, Almelo, ledendienst, middagv. R.K. Blasiuskerk Beckum Zaterdag 23 juni, 19.00 uur Eucharistieviering, pastor Golianek

Weekblad voor Hof van Twente

OPLAGE: elke woensdag, huis aan huis, 21.600 ex. in Stad- en Ambt Delden, Goor, Markelo, Diepenheim, St. Isidorushoeve, Bornerbroek, Beckum en een deel van Hengelo (5.000 ex.) INZENDING KOPIJ EN ADVERTENTIES: maandag tot 12.00 uur. aan: info@hofweekblad.nl Advertentietarieven op aanvraag. KANTOOR OPEN: maandag t/m vrijdag van 08.30-17.00 uur. UITGAVE: Drukkerij Unaniem B.V. Molenstraat 14, 7491 BG Delden Tel. 074-3761354 - Fax 074-3761303 Internet: www.hofweekblad.nl Postadres: Postbus 38, 7490 AA Delden CORRESPONDENT/FOTOGRAAF: Jan Schoneveld, Hengevelde Het Hofweekblad is vanaf donderdag te lezen op internet: www.hofweekblad.nl

Nieuw binnengekomen boeken Bibliotheek Hof van Twente

Spoorstraat 7 Delden | 074-3761266 | feijten.nl

25e jubileumeditie Goorse Tourpoule De Goorse Tourpoule beleeft dit jaar het 25-jarig jubileum. Dat heuglijke feit laat de ‘directie’ niet ongemerkt voorbij gaan. Tourcafé De Ster is vanaf zaterdag 30 juni in Franse sferen. De formulieren moeten 30 juni voor 16.00 uur zijn ingeleverd. De organisatie hoopt dat, net als voorgaande jaren, iedereen ervoor kiest om via internet in te schrijven. Zo gauw de rugnummers van het deelnemersveld bekend zijn, kan er worden ingeschreven via Goorsnieuws.nl of cafedester.nl/goorsetourpoule. Daar vindt u ook alle spelregels. De formule is inmiddels beproefd. Nieuw is dit jaar het ploegenklassement. Wilt u met maximaal zes of minimaal drie vrienden/familie een eigen team vormen? Dat kan. Ook het jeugdklassement, dat vorig jaar zijn primeur kende, krijgt een vervolg. Tourcafé De Ster organiseert ook weer elke zaterdagmiddag tijdens de Tour het inmiddels befaamde rugnummerspel. De prijsuitreiking belooft ook iets speciaals te worden. Als de renners 22 juli finishen in Parijs is direct aansluitend een buffetje voor alle tourpoule-deelnemers en dan zullen ook de winnaars van de Goorse Tourpoule bekend worden gemaakt. Wie wint het bergklassement? Wie stelt de beste sprinters op? En het allerbelangrijkste: wie is de opvolger van Erik Leeftink als winnaar van de Goorse Tourpoule. Niemand minder dan dj -Wipneus, al jarenlang trouw deelnemer, heeft toegezegd een speciale Toursjow te verzorgen tijdens de prijsuitreiking.

Crispijn, Reina Het zal je maar gebeuren (Enkele gezinnen in Alkmaar kopen een lot vanr De Staatsloterij in de hoop een grote slag te slaan.) Eekhaut, Guido De schuld van Roseboom (Terwijl een journalist onderzoek doet naar het storten van radioactief afval in een Afrikaans land, onderzoekt AIVD-agent Eekhaut de moord op een Marokkaanse jongen en op de eigenaar van het afvalbedrijf dat het materiaal versleept heeft.) Hollander, Ellen den De Primeur (Als een van haar collega’s is vermoord, onderzoekt een jonge verslaggeefster zowel de moord zelf als de zaken waarmee hij zich bezighield.) Kerr, Philip Praag fataal (In het najaar van 1941 wordt de Berlijnse politieman Bernie Gunther door Reinhard Heydrich uitgenodigd om naar zijn buitenhuis in Praag te komen omdat de nazi-leider zich bedreigd voelt.) Lewis, Ali De schoenen van mijn broer (Als zijn ouders ruzie maken, zoekt een 13-jarige jongen steun bij zijn kameel op hun boerderij in Australië) Mairal, Pedro Het verdwenen jaar van Salvatierra (Twee zoons speuren naar een periode in het leven van hun overleden vader, die jarenlang nauwkeurig schilderde wat er gebeurde in zijn omgeving, een Argentijns gehucht.) Makkai, Rebecca De Lener (De conservatief-religieuze ouders van een 10-jarige jongen vrezen om belachelijke redenen dat hun zoon homoseksueel is en willen hem onderwerpen aan een bijbels programma dat hem daarvan moet ‘genezen’.) Morgenroth, Kate In het hart (De grote liefde tussen twee dertigers eindigt vlak voor hun bruiloft met moord op de bruid.) Smith, Tom Rob Agent 6 (Wanneer zijn vrouw wordt vermoord in New York, pakt een Russische ex-geheim agent zijn oude stiel op om de dader op te sporen.) Ven-Rijken, Ria van der Met tegenwind (Het huwelijk van een succesvol fotografe en een aankomend chirurg komt onder druk te staan door zijn burn-out.) Houd uw bibliotheek in de buurt. Teken tegen sluiting bibliotheken! www.hofbibliotheek.nl


Hofweekblad

Woensdag 20 juni 2012, pag. 3

Dolblij zijn wij met de geboorte van onze dochter

Hanne

Trots en superblij zijn wij met de geboorte van onze zoon

21 mei 2012

Dinand

Judith Marie

Harry Cornelis

Zusje van: Caran, Meike, Benne, Jonne en Lindy Jan Willem Poelman en Maaike van den Berg

30 mei 2012 Coen en Marlies Vrielink - Geelen De Dinkel 18 7491 MK Delden

De Goorn 10 7491 HB Delden

Blij en dankbaar zijn wij met de geboorte van onze dochters

Anniek Willemijn

&

Mirthe Maria

12 juni 2012 Jeroen Röttink en Martine Ottink Molenstraat 71 7471 CK Goor

”Het krakende karretje staat stil” Na een afnemende gezondheid is toch nog plotseling van ons heengegaan, onze lieve vader, groot- en overgrootvader, broer, zwager en oom

Johan Lammertink * 1 mei 1928

† 12 juni 2012 Mini en Bennie Mandy Jan en Saskia Tim Ricardo Levi Morris Frits en Jenneke

Kinderen van Daantje feliciteren

voorleesopa Wieb met zijn 75e verjaardag!

De crematieplechtigheid heeft in stilte plaatsgevonden.

TE KOOP: • Hooi kleine balen nieuwe oogst

neven en nichten Correspondentieadres: J. Wassink, Hachreyse 3, 7471 TG Goor.

EIJSINK - ANKERSMID BV

enkele partijen van ± 250 stuks

TONNY EGBERINK VERKOOP EN REPARATIES VAN ALLE MERKEN

Het is nog steeds onvoorstelbaar dat mijn allerliefste, mijn Celie, moeder van onze kinderen en oma van onze kleinkinderen ons heeft verlaten.

Hengevelderstraat 18 - Goor (0547) 27 27 78 Het Ei 14 - Lochem (0573) 25 42 52 06 - 41 29 15 73

Uw vele, vele blijken van medeleven tijdens haar ziekte en na haar heengaan hebben ons diep getroffen.

Reparaties kunt u ook brengen bij Harrie v.d. Woning in Delden

• Nog te koop (van de wagen) kuilbalen oude en nieuwe oogst • Gerstestro en tarwestro nieuwe oogst te bestellen

Bel info: 0547-292292 of 06-54916685, Slaghekkenweg 6, 7497 NB Bentelo

Ze waren en zijn nog steeds een grote steun bij het verwerken van dit grote verlies. Hiervoor onze oprechte dank. Familie Mol Bentelo, juni 2012

De praktijk van dokter van den Helder is gesloten van 25 juni t/m 13 juli De waarneming is als volgt verdeeld: Patiënten wonende ten zuiden van het kanaal: Dr. Elhorst, tel. 0547-333245 A t/m H: Dr. van Manen tel. 074-3764599 I t/m P: Dr. Dijkstra, tel. 074-3761466 Q t/m Z: Dr. Hiltermann/ Dr. vd Velden tel. 074-3761257

De Berken 4, 7491 HJ Delden. Telefoon 074 - 376 44 55

is een groothandel in automaterialen, lastechniek-gereedschappen en fabricage kentekenplaten

Ter versterking van ons team zoeken wij per direct:

1 Bezorger - in bezit rijbewijs B - leeftijd 18 jaar - representatief en een klantvriendelijke instelling - technische kennis vereist Sollicitaties uitsluitend schriftelijk t.a.v. Peter Lutke Veldhuis De Berken 4, 7491 HJ Delden

M. KEIZER

Schilderwerken

GLAS- SCHILDER- en WANDAFWERKING

HEngEvEldE. Tel. 0547-333180 www.keizer-schildersbedrijf.nl


Hofweekblad

Woensdag 20 juni 2012, pag. 4

Hennie Franke triomfeert op duivenvlucht vanaf Reims

Voorbereiding renovatie en uitbreiding brandweerkazerne Goor De brandweerkazerne aan de Van Kollaan in Goor voldoet niet meer aan de eisen die gesteld worden aan een brandweerkazerne. Daarom besloot de gemeenteraad de kazerne te renoveren en uit te breiden zodat er een veilige en toekomstbestendige kazerne ontstaat. De voorbereidingen daarvoor zijn inmiddels in volle gang. In verband met de renovatie krijgt de brandweer een tijdelijk onderkomen bij de gemeentewerf aan de Patrijzenstraat 1 in Goor. De brandweerkazerne aan de Van Kollaan voldoet niet alleen niet meer aan de eisen die gesteld worden aan een kazerne maar is ook te klein om goed te functioneren. De kazerne moet niet alleen beschikken over een uitrukgarage maar bijvoorbeeld ook over opslagruimte, gescheiden sanitair, kantine en slaapruimte. Tegelijkertijd met de renovatie wordt de kazerne daarom uitgebreid. De vernieuwde brandweerkazerne is naar verwachting in juli 2013 klaar. Het ligt in de planning om in november 2012 te starten met de werkzaamheden. Omdat de werkzaamheden nogal ingrijpend zijn kan de brandweer de kazerne in de tussentijd niet gebruiken. Om toch operationeel te blijven wijkt de brandweer uit naar de gemeentewerf aan de Patrijzenstraat die op 500 meter afstand van de huidige brandweerkazerne ligt. Deze locatie biedt voldoende ruimte om als tijdelijk onderkomen te gebruiken. Ook blijven de kosten voor tijdelijke huisvesting hierdoor tot een minimum beperkt. Omstreeks september/ oktober verhuist de brandweer naar de tijdelijke locatie.

Seksuele voorlichting bij GFC Goor - De tijden veranderen. Helaas blijkt dat niet altijd positief te zijn. Terwijl de jeugd steeds jonger seksueel actief wordt, blijkt de kennis hierover helaas niet zo vanzelfsprekend als men mag aannemen. Soa’s zijn de laatste jaren weer een groeiend risico. De consequenties daarvan zijn ook veel groter dan menigeen doorheeft. GFC neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Met een groeiende jeugdopleiding, die sinds enkele seizoenen gemêleerd genoemd kan worden, kan de club niet negeren dat haar jeugdleden een risico lopen. Vele meisjesteams is de club reeds rijker, de voetbalwereld is niet meer een zuivere mannelijke kwestie. En daar waar jongeren elkaar regelmatig ontmoeten, kan het resultaat ook iets anders zijn dan een partijtje voetbal binnen de witte lijnen. Aanstaande zondag zal GFC dan ook beginnen met het verhaal van de bloemetjes en de bijtjes. Het is het startsein voor een campagne die komend seizoen de oudere jeugd zal omvatten. Het bestuur van GFC toont hiermee aan dat de club, als altijd, vooruitstrevend is en verder kijkt dan de neuzen lang zijn. Zoals zo vaak: GFC is er als eerste bij.

Goorse Naomi naar FC Twente

Teenage Party Delden Zaterdag 23 juni organiseert SV Delden een teenage party voor alle jeugd uit Delden en omstreken. De disco begint om 19:30 uur en duurt tot 23:30 uur. Ben je tussen 12 en 16 jaar dan ben je welkom, ook als je geen lid bent van SV Delden. De entree is gratis en de prijzen in de kantine worden speciaal voor deze avond aangepast. Het licht en geluid wordt deze avond professioneel verzorgd door de drive-in show van feestverkoop.nl! Heb je dus zin in een leuk feestje, sein dan al je vrienden in en kom zaterdagavond 23 juni naar de kantine van SV Delden. Tot dan!

Extra attentie tijdens de première Markelo - Op woensdag 4 juli a.s. zal het openluchtspel “Brinker Jan” in première gaan. Iedere bezoeker die naar de première komt, ontvangt bij de ingang één comsumptiemunt die kan worden ingeleverd voor koffie/thee, bier of frisdrank. Na weken van voorbereiding staan onze regisseurs en souffleur met hun spelers en verder iedereen die het mogelijk maakt om het 27e openluchtspel wederom tot een groot succes te maken, te trappelen van ongeduld. Veel werk is er dan ook verzet de afgelopen tijd. En het resultaat mag er dan ook dit jaar zeker weer zijn. Dit wilt u toch ook niet missen! Wacht niet af. Maar kom naar de première van “Brinker Jan”. Kaarten voor het openluchtspel zijn uitsluitend te koop of te reserveren bij de VVV van Markelo, tel. 0547 - 361555. Toegangsprijs € 9,00. Aanvang 20.30 uur, theater open om 19.00 uur.

Nadat Hans Leloux wekenlang de duivenvluchten gedomineerd heeft zijn het nu een keer andere liefhebbers die het mooi weer maken. Het was nu Hennie Franke die de hoofdprijs pakte op een duivendag waarop de weergoden ons niet gunstig gezind waren. Een harde zuid-westen wind plus hagel en regen buien en of dat niet genoeg was gooiden de weergoden er ook nog enkele onweersbuien tussendoor. Maar onze renpaarden van het luchtruim pakten de handschoen op en het merendeel wist ‘s avonds het thuishonk tebereiken. Plaats twee en drie zijn voor Robin Scherphof die steeds nadrukkelijker op de deur begint te kloppen en plek vier voor vader Scherphof die altijd goed is voor een plaats bij de eerste tien. Jan Verdriet op plek vijf, Arie Beltman plaats zes en negen, Hennie Franke ook nog op acht en op tien deze keer Hans Leloux. Er waren 288 duiven in concours, de afstand was ongeveer 380 km. Dan was er ook nog een fondvlucht voor de duiven met de lange adem. Deze ging over een afstand 630 km en werd een prooi voor good old Herman v/d Einde. Een knappe prestatie leverden Jan en Annie Verdriet met de plaatsen twee, drie en acht. Arend Scherphof veroverde plaats vier en negen, Hans Leloux plek vijf en Hennie Franke zes, zeven en tien. De vlucht had een snel verloop en kende geen verliezen.

Goor - De 10-jarige Naomi Hilhorst uit Goor heeft afgelopen week een plaats afgedwongen bij het meisjesteam tot 14 jaar van FC Twente. Naomi heeft 5 selectierondes doorstaan waardoor ze vanaf augustus wordt toegevoegd aan de jongste groep meisjes. Deze meisjes blijven trainen en voetballen voor hun eigen amateurclub en trainen op vrijdagavond met elkaar op het trainingscentrum in Hengelo, daarnaast worden er door het jaar heen nog vriendschappelijke wedstrijden gespeeld.

Ook dit jaar organiseert de kaartclub van buurtvereniging Markelosebroek in de feesttent in de weide van de Fam. Snellink, Larenseweg 66, een kaartwedstrijd om het tentkampioenschap kruisjassen van Markelosebroek. Donderdag 5 juli, aanvang 20:00 uur (uiterlijk 19:45 uur aanwezig). De tegen- en medespelers worden bepaald door loting. Er worden 4 rondes gespeeld van 10 potjes. Voor elk potje zal opnieuw een loting plaatsvinden. De hoofdprijs is een fraaie beker en een waardebon en natuurlijk de “eeuwige roem”. Verder vele andere fraaie (en lekkere) prijzen. Vanwege de beperkte ruimte dient men zich voortijdig op te geven, want vol = vol. Opgave uiterlijk 30 juni 2012. Opgave kan (individueel of in groepen) middels de mail: brookkaarten@Gmail.com of telefonisch bij Gert Nijkamp, tel. 0547363116 of Henk Scholman, tel. 0547-363062. Inschrijfgeld is 3 euro p.p.(incl koffie), bij binnenkomst in de tent te voldoen.

Beginnen met Bootcamp

Zaterdag 30 juni

Hengelo - Voor iedereen die de zomer fit en energiek wil starten is er nu het 6-weekse programma Beginnen met Bootcamp. Het programma, dat op 8 juli officieel van start gaat, bevat een set van uitdagende trainingen en deskundig voedingadvies. Beginnen met Bootcamp is een samenwerking tussen Carintreggeland Leden en Battlefield Strength & Conditioning. Bootcamp is in Amerika al razend populair en verovert ook langzaam ons land. Bootcamp staat garant voor een uitdagende work-out in de buitenlucht waarbij alle spiergroepen aan bod komen. Beginnen met Bootcamp richt zich op het vergroten van kracht en uithoudingsvermogen. Hierdoor worden deelnemers sterker, slanker en verbetert hun conditie. De trainingen zijn geschikt voor alle niveaus. Er wordt gewerkt met oefeningen die individueel gemakkelijk aan te passen zijn. Naarmate het uithoudingsvermogen en de kracht van deelnemers groeien, kunnen de oefeningen ook pittiger worden gemaakt zodat het lichaam blijvend wordt uitgedaagd. De trainingen worden begeleid door professionele personal trainers van Battlefield; die er op toe zien dat de oefeningen op de juiste manier worden uitgevoerd en motiveren deelnemers om het beste uit zichzelf te halen zonder daarbij over de eigen grenzen heen te gaan. Het voedingsadvies, wordt gegeven door een diëtist en fysiotherapeut van Carintreggeland. Deelname aan Beginnen met Bootcamp kost € 55, -. Het programma is exclusief voor leden van Carintreggeland. Mensen die nog geen lid zijn, maar wel mee willen doen kunnen zich bij inschrijving ook direct aanmelden voor het lidmaatschap van Carintreggeland (€ 17, - per jaar). De korting t.o.v. de reguliere Bootcamptraining is min. € 105,- bij twee keer per week trainen. Trainen deelnemers vaker dan loopt de korting nog hoger op. Aanmelden voor het programma kan online via de website van Carintreggeland Leden, www.carintreggeland.nl/leden of via Battlefield Strenght & Conditioning, www.jointhebattle.nl of tel. 06 43 02 17 49.

Goor - Hoofdklasser Heren 1 Schaerweijde komt naar Goor (5 spelers én keeper!). Dit team is te vergelijken met FC Twente! Een spannend en aantrekkelijk ochtendprogramma voor de jongste jeugd verzorgd door eigen trainers en begeleiding H1 en D1. Vanaf 13.00 uur een uitdagend en spectaculair middagprogramma voor eigen jeugd en aansluitend Heren 1 en Dames 1! Wil je / wilt u nu ook eens een stick vast houden en een bal op de goal slaan; wij staan voor u klaar! Om 16.00 uur: Topwedstrijd tussen GMHC Heren 1 en Schaerweijde en eigen topper Lotte Koop! Als organisatie en club willen wij de inwoners van Hof van Twente, buurtschappen en verenigingen uitnodigen de sfeer te komen proeven op 30 juni! Dit alles komt regionaal op en in ’t nieuws; wij willen als club aan de weg timmeren en hopelijk nieuw Hockey elan creëren in de regio! Hapjes en drankjes zijn voor eigen rekening. Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben, went u zich dan tot Rens van Zoelen, organisatie Summer Hockey Event GMHC, tel. 06-46711758.

Fit en energiek de zomer in

Geweldige uitvoering gymnastiekvereniging Excelsior Goor - Gymnastiekvereniging Excelsior gaf afgelopen zaterdagmiddag en avond haar tweejaarlijkse uitvoering in een 2 keer uitverkochte sporthal ‘de Mossendam’. Het publiek kon genieten van een geweldige show, waaraan de bijna 300 deelnemers samen met de leiding maandenlang hard aan hadden gewerkt. Het resultaat mocht er zijn! Alle deelnemers, van peuter tot volwassene lieten zich van hun beste kant zien. De kleine smurfen die samen met hun moeder optraden, klauterden over banken en matten. Kleuters haalden kapriolen uit met ballonnen terwijl ze mooie sprongen maakten en de wat oudere kinderen maakten een feestje van hun gymnastiekvoorstelling. De meisjes turnen lieten zich van hun beste kant zien en gaven een geweldige show weg op onder andere de balk, de brug en de lange mat. Iedereen was onder de indruk van hun prestaties. Ook de jongens turnen waren met een grote groep vertegenwoordigd en als ‘free runners’ vertoonden ze hun kunsten, waarbij de radslagen, flickflacks en salto’s voorbijvlogen. Ook de springgroep maakte als echte piraten de hoogste sprongen op zowel kleine trampolines als een hele grote trampoline, waarop de meest spectaculaire duikelingen in de lucht werden vertoond. Het turnen werd afgewisseld met mooie dansen van de vele Jazz-groepen die Excelsior rijk is. De jongste Jazzkids vanaf 4 jaar lieten al zien wat ze geleerd hadden en dansten geweldig op K3. Ook de wat oudere Jazzkids showden hun knap geleerde danspasjes op leuke muziek. De Jazz-meiden van 10 tot 15 lieten zien hoe je als robots stijlvol kon dansen maar ook de Jazz-selectie en Jazz-dames dansten zo mooi op muziek van onder andere Adele en The Script, dat iedereen er stil van werd. Al met al een schitterende show van een bruisende vereniging, waarbij het publiek kostelijk werd vermaakt en waar kreeg voor zijn geld. Voor informatie over het lesaanbod kunt u terecht op de site: www.gvexcelsiorgoor.nl

wo 20 juni do 21 t/m zo 24 juni

Tentkampioenschap Kruisjassen Markelosebroek voor kaartliefhebbers en kaartclubs uit de voormalige gemeente Markelo

Summer Hockey Event op de GMHC

Agenda Pop- en Cultuurpodium Metropool 12 okt The Astroids Galaxy Tour A Psychedelic Big Band from the future. Zo noemen ze het zelf in elk geval. Iedereen kent bewust of onbewust hun nummer The Golden Age. Deze uiterst aanstekelijke deun fleurt al enige tijd de reclame van een bekend biermerk op. Maar Mette Lindberg en Lars Iversen, de kern van deze Deense band, hebben meer pijlen op hun boog. Sinds 2008 brachten ze 2 platen uit vol feelgoodnummers die zich prima lenen voor een avond topvermaak. Met zangeres Mette heeft de band een eyecatcher van jewelste in huis, waarmee ze podia en festivalweides platspelen. Tel daarbij de energieke live performance van de band op en je weet dat het op 12 oktober een memorabel avondje gaat worden. Tickets voorverkoop: € 16,Open 19:30 uur | Aanvang 20:30 uur 10 nov Alain Clark We hadden al een tijdje niets gehoord van Alain Clark maar daar komt bij deze een einde aan. Want de Nederlandse zanger heeft een nieuwe plaat opgenomen en die liegt er niet om. De plaat heeft groove om u tegen te zeggen en herbergt duidelijke invloeden van funk en soulgrootheden als Prince, Sly Stone en George Clinton. En dan weet je het wel! Dat wordt knallen op het podium. En dat kan je dan weer prima aan Alain en zijn band overlaten. Een paar jaar terug rockten ze voor een uitverkochte grote zaal en wij weten zeker dat het op 10 november weer een heet avondje gaat worden. Want dan is de beste man terug in Hengelo om al die lekkere nieuwe nummers van de Generation Love Revival én de knallers van zijn voorgaande albums voor jullie te spelen! Tickets voorverkoop: € 22,50 Open 19:30 uur | Aanvang 20:30 uur

Goors School- en Volksfeest. Schoolfeestweide, De Höfte, Goor. Tijd: 13-18 uur. www.erve-brooks.nl www.schoolfeest.com. Op za optocht Goorse scholen 13-15 uur. Op zondag grote allegorische optocht v.a. 13 uur.

za 23 juni

Eét je uitzicht. Galerie Erve de Wezel, Oude Borculoseweg 2, Diepenheim. Tijd: 16 uur. www.eetjeuitzicht.nl.

za 23 t/m zo 24 juni

Vrouwen vinden elkaar - Workshop. Erve Bonkert, Deldensestraat 11, Diepenheim. Tijd: 10-22 uur, op zo tot 16 uur. www.dewoestewieven.nl

zo 24 juni

01 dec MOKE Vaste bezoekers van onze website hadden het misschien al opgemerkt, maar velen wisten het nog niet: Moke komt terug naar Metropool! De band die eigenlijk geen verdere introductie behoeft komt in september met een nieuwe single en een nieuwe plaat. Frontman Felix Manginn met Noord-Ierse roots zorgt voor een heerlijk Brits geluid. Met deze sound stonden ze in 2007 met hun debuutalbum zelfs in het voorprogramma van Paul Weller. Tourden ze afgelopen najaar nog langs de theaters, nu weer terug in de clubs. Op 1 december staat de best geklede band van Nederland hier op de Jupiler Stage. Tickets voorverkoop: € 16,Open 19:30 uur | Aanvang 20:30 uur 14 dec Delain Met hun derde album vers in het schap gaat Delain de podia af om We are the Others aan de man te brengen. Het album is veruit de meest krachtige, atmosferische en onweerstaanbare album van hun carrière! Typerend zijn de prominente toetsenpartijen, bombastische koren en tempowisselingen, aangevuld met heavy gitaren en retestrakke drums. Zangeres Charlotte Wessels zorg met haar prettige sound voor een sfeervol geheel. Een avond genieten van één van de grootste gothic metalbands van dit moment. Tickets voorverkoop: € 15,Open 19:30 uur | Aanvang 20:30 uur Vacatures Stages - per 1 september zijn er stageplaatsen beschikbaar op de afdelingen Theatertechniek en Horeca. Sollicitanten kunnen een korte motivatie en cv mailen naar productie@metropool.nl. Bel voor meer informatie met 074-2438000 Vrijwilligers Metropool is met spoed op zoek naar camera- en monteermultitalenten. Geïnteresseerden kunnen mailen naar marketing@ metropool.nl Gratis naar concerten en dance events?? Metropool is altijd op zoek naar vrijwilligers voor promotie, horeca, licht, geluid en onze kookploeg. Voor slechts 2 diensten per maand ben je erbij! Interesse? Stuur dan meteen een mailtje naar Tineke@metropool.nl

Prinsessen- en ridderdag. Huis Verwolde, Jonker Emilelaan 4, Laren. Tijd: 14-17 uur. Prijs: € 7,50. www.huisverwolde.nl.

ma 25 t/m vr 29 juni

Internationaal concours d’élégance. Landgoed Warmelo, Stedeke 11, Diepenheim. Tijd: 10 uur. www..kasteelwarmelo.nl. Jonge Dierendag. Kinderboerderij de Strubbert, Koebushorst 7, Laren.Tijd: 10-18 uur. Prijs: € 3,50, tot 2 jr gratis. www.strubbert.nll Zwem4daagse. Zwembad De Whee, Gruttostraat 44, Goor. Tijd: 18-19.30 uur. Inschrijven op ma en di v.a. 17 uur. www.sportfondsenhofvantwente.nl Wandelvierdaagse. C.Centrum, Hagen 3, Diepenheim. Tijd: 18 uur. www.nooitgedacht.nl Zwem4daagse - NK Bommetje. Zwembad de Vijf Heuvels, Potdijk 5, Markelo. Tijd: 18.30-20 uur. Prijs: € 3,50 of met abonnement. www.sportfondsenhofvantwente.nl. Wijzigingen voorbehouden, voor actuele gegevens kijk op www.vvvhofvantwente.nl

Tentoonstellingen t/m wo 20 jun Expositie Rob Koenders. De kunstenaar met de zwarte hond. Het Beaufort, Beaufortplein 1, Markelo. Tijdens activiteiten en op afspraak. www.hetbeaufort.nl. t/m za 23 jun De Schans van Delden. Perron 1, Stationsweg 5, Ambt Delden. Tijd: wo t/m vr 14-17 uur. t/m zo 24 jun Virtueel Reisburo, Magic Worlds. Perron 1, Stationsweg 5, Ambt Delden. Tijd: wo t/m vr 14-17 uur. t/m zo 1 juli Verkoopexpositie zout- en pepervaatjes. Zoutmuseum Delden, Langestraat 30, Delden. Tijd: di t/m vr 11-17 uur en za en zo 14-17 uur. Prijs: € 4,50. www.zoutmuseum.nl. t/m zo 8 juli Voorjaarsexpositie met Henny Zandjans, Erik van Rotterdam en Arvee. Galerie Alafran, Grotestraat 45 Diepenheim Tijd: wo t/m zo 12-17 uur en op afspraak. www.galeriealafran.nl. vr 29, za 30 juni, zo 1, za 7, zo 8, za 14, zo 15, za 21 en zo 22 juli Overzichtstentoonstelling van Jo Woestenenk. Het Beaufort, Beaufortplein 1, Markelo. Tijd: 14-17 uur. www.vvvmarkelo.nl t/m zo 29 juli Martina Bakker-Schaafsma: Stoelend op een rose wolk. Galerie Erve de Wezel, Oude Borculoseweg 2, Diepenheim. Tijd: vr, za en laatste zo vd mnd 10.30-17 uur. www.ervedewezel.nl. t/m zo 29 juli Peter Hermans exposeert bij de Pook. Galerie en Kunstuitleen de Pook, Noorderhagen 58a, Delden. Tijd: wo t/m vr 13-18, za 11-17, zo 13-17 uur.www.depook.nl. t/m vr 31 aug Wildbreiproject. Kinder- en Speelboerderij Strubbert, Koebushorst 7, Laren. Tijd: 10-18 uur. Prijs: € 3,50. T/m 2 jr gratis. www.strubbert.nl. t/m zo 2 sep Documentaire tentoonstelling Now I Lay Me Down To Eat. Kunstvereniging, Grotestraat 17, Diepenheim. Tijd: di t/m zo 11-17 uur. www.kunstvereniging.nl. t/m zo 2 sep People we may know. Drawing Centre Diepenheim, Kuimgaarden 1, Diepenheim. Tijd: di t/m zo 11-17 uur. Gratis. www.kunstvereniging.nl. t/m za 29 sep Kleren maken de pop. Goors Historisch Museum, Stationslaan 1-3, Goor. Tijd: ma t/m vr 10-15 uur. www.historischgoor.nl/museum.htm. t/m za 29 sept Zomertentoonstelling: Beroepen. Museumboerderij Eungs Schöppe, Goorseweg 1, Markelo. Tijd: ma 10-13, di t/m vr 10-16, za 10-13 uur. Op do demonstraties. Prijs: € 2,- tot 12 jr gratis. www.eungsschoppe.nl. t/m zo 7 okt Tentoonstelling graftrommels. Algemene Begraafplaats, Markeloseweg, Goor. Elke 1e zo 14-16 uur.


Hofweekblad

Woensdag 20 juni 2012, pag. 5

26 JAAR Hanzeweg 14m, 7241 CS Lochem T (0573) 25 82 09

E info@badenbouwcentrum.nl I www.tegeloutletlochem.nl

OLDTIMERDAG ZONDAG 24 JUNI

WWW.OLDTIMERCLUBSAASVELD.NL

Bentelo 06 - 27 54 36 23

Te koop:

Bouwkavel (2000 m)

In buitengebied Beckum.

€ 298.000,- v.o.n. Info: 074-3676688 of 06-22081407

carwash verkoop | reparatie | onderhoud

bentelo

Tevens hét adres voor uw complete onderhoud en Boekweitstraat 4 - Tel. 0547-292274 - www.ooink.nl


Hofweekblad

Woensdag 20 juni 2012, pag. 6

Alpe d’Huzes 2012 een avontuur om nooit te vergeten

voor de maand juni Zomer Hamam Special (50 min.)

Om uw huid voor te bereiden op de zomer. Traditionele scrubbehandeling, inzeping, zeepmassage met gelaatsmassage.

Goors School- en Volksfeest live bij Hofstreek TV

Woensdag 6 juni vertrokken wij, Team Diepenheim/Winterswijk, vanaf ons huisje richting Alpe d’Huez. Nadat wij eerst een paar kilometer hadden ingefietst begon het te regenen. Terwijl we de eerste dagen super mooi weer hebben gehad was dit wel even een tegenvaller. Bij de start hebben we kunnen schuilen en stonden we vol spanning te wachten tot we eindelijk aan onze klim konden beginnen. Om 10.00 uur gingen we van start. Ieder op zijn eigen tempo de 15,5 km (21 bochten) naar boven. Gelukkig zat het weer ons mee en bleef het droog. Onderweg stonden vele supporters, klonk er overal muziek, hingen er spandoeken en stonden er teksten op het wegdek. Annemarie kwam als eerste (van ons team) de finish over waarna zij nog 2 keer afdaalde en de berg weer beklom. Mathijs was als tweede boven en maakte ook een tweede beklimming. Ger kwam als derde binnen. Daarna volgde Dian. Zij heeft de berg hardlopend beklommen en is ook een tweede keer naar boven gekomen. Nadat Cor en Esther samen de finish binnenkwamen volgde ook Wim met het door zijn buren gemaakte t-shirt. Met het team hebben wij een bedrag van € 20.000,- ingezameld voor KWF Kankerbestrijding. Hier zijn wij erg blij mee. Het was een avontuur om nooit te vergeten. De indrukken die je onderweg opdoet en de saamhorigheid die je voelt zijn niet te beschrijven. Namens het team willen wij alle supporters, sponsoren, vrienden en familie hartelijk danken voor de enorme steun die wij mochten ontvangen!!

Hofstreek TV registreert op 23 en 24 juni live het Goors School en Volksfeest. Zaterdags vanaf 12.00 uur zullen verschillende items rondom het feest in beeld komen met om 13.00 uur live de kinderoptocht. Op zondag zal Hofstreek TV wederom vanaf 12.00 uur aftrappen met verslagen van het feest en vanaf 13.00 uur live verslag doen van de grote allegorische optocht waarna vanaf 19.30 uur de prijsuitreiking in beeld zal komen. De uitzending zal te bekijken zijn op kanaal Digitaal 47, en analoog op kanaal 7 via de kabel. Tevens zal op www.hofstreek.nl  de uitzending live te volgen zijn.

SCHAAKCLUB EDS DELDEN Senioren Om verschillende redenen werd slechts 1 inhaalpartij gespeeld. Art Rol kwam in het Frans iets beter te staan, maar nadat Evert de kwaliteit had gewonnen, werd tot remise besloten. De stand aan kop:A-groep: 1. F. Stokkentreeff 4½ uit 7; 2. A. Rol 3½ uit 5; 3. M. Pots 3½ uit 6; B-groep:1. M. Mentink 4 uit 5; 2. S. Weijers 4 uit 5; 3. G.v.d. Berg 3 uit 5. Jeugd. Voor de competitie werd de voorlaatste ronde gespeeld. Tom kwam heel goed te staan, maar nam genoegen met remise, omdat dit voldoende was om kampioen te worden. Gefeliciteerd! Bas heeft dit seizoen uitstekend gespeeld, maar kwam aan het eind net te kort. Gijs deed examen eerste stap, wat hem prima af ging. De uitslagen: Gijs – Nick 1-0; Bas – Luca ½-½; Tom – Luca ½-½. De stand: 1.Tom 13½ uit 19; 2. Bas 11½ uit 19; 3. Gijs 8 uit 18; 4. Luca 7 uit 17;5. Nick 6½ uit 19. Bezoek ook onze website: www.edsschaak.nl

Normale prijs E 57,50 p.p.

nu voor E 39,50 p.p.

(Geldig tot 30 juni 2012)

Zomerretraite, voeding voor de ziel

Zenderen - Ook deze zomer organiseert de Zwanenhof, centrum voor verdieping, een aantal retraites. Op 24 juni a.s. start de zomerretraite, ‘Voeding voor de Ziel’. Een retraite voor wie behoefte heeft aan stilte, rust en bezinning… voor wie verdieping in z’n leven zoekt… even een pas op de plaats wil maken… weg van de beslommeringen van alledag… Een kleine pelgrimage, naar de heilige plek in jezelf. Een week lang samen zijn en alleen… stil en bezig zijn. Op adem komen en ‘bijtanken’. U bent van harte welkom! De Zwanenhof, centrum voor training en verdieping, Retraitehuisweg 6, Zenderen. Zondag 24 juni tot zondag 1 juli. Voor informatie www.zwanenhof.nl of 074 265 95 25. Via de website kunt u zich ook aanmelden.

PAARDENSPORT KNHS Peter Geerink beste Nederlandse ruiter in GP Pforzheim Geen van de Nederlandse starters in de Grote Prijs van de Duitse stad Pforzheim wist door te dringen tot de barrage. Peter Geerink (Diepenheim) werd op een negende plaats met Wiesielottie de beste Nederlander, terwijl Willem Greve (Markelo) met Sonate als elfde eindigde. De zege in deze Grote Prijs ging naar de Mexicaan Jaime Azcarraga met Celsius, die in de barrage de snelste foutloze combinatie bleek van het kwartet ruiters dat zich voor deze eindstrijd had weten te plaatsen. In een 1.50 m. rubriek, de finale van de Midden Tour, eindigde Marc Houtzager (Rouveen) met Sterrehof’s Uppity als derde. Elf combinaties hadden zich voor de barrage van deze wedstrijd geplaatst. De Duitser Andreas Brenner won met Cronos deze rubriek en dat leverde hem naast 2.000 euro ook een E-Bike op. Houtzager verdiende met zijn derde plek 3.400,euro. Uitslag Grote Prijs (1.60m) (zo): 1) Jaime Azcarrage (Mex) - Celsius (Carthago x Peter Pan) - 0 / 0 - 41.75 2) Angelie von Essen (Zwe) - Carrento Ztar (Cardento x Indus) - 0 / 0 - 43.42 3) Kenneth Cheng (HKg) - Jockey Club Can Do (Chambertin x Calypso I) - 0 / 0 - 43.68 9) Peter Geerink (Diepenheim) - Wiesielottie (Rash R x Burggraaf) - 4 11) Willem Greve (Markelo) - Sonate (Stakkato x Calypso II) - 4 Finale Mittlere Tour (1.50m) (zo): 1) Andreas Brenner (Dui) - Cronos (Corrado I x Lord) - 0 / 0 - 41.59 2) Hans-Dieter Dreher (Dui) - Master de Menardiere (Flipper d’Elle x Iris Landai) - 0 / 0 - 42.03 3) Marc Houtzager (Rouveen) - Sterrehof’s Uppity (Guidam x Epilot) - 0 / 0 - 42.73.

Gezocht: vrijwilligers voor technieklessen in het basisonderwijs! Goor - Stichting Zwaluwstaarten zet zich in om techniek een structurele plek in het basisonderwijs te geven. Wij willen kinderen waardevolle ervaringen laten opdoen met materialen, gereedschappen, technische principes en met zichzelf. Hout, metaal, elektriciteit, installatietechniek, zonnecellen, waterkracht, scheiden van stoffen, duurzame energie, echt alles komt aan de orde. Hiervoor hebben wij 56 verschillende leskisten ontwikkeld. Om de scholen te helpen met de technieklessen zijn we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die affiniteit met techniek hebben en het leuk vinden om met kinderen te werken. U begeleidt kleine groepen leerlingen, stimuleert ze en maakt het mogelijk dat ze met zelf gemaakte technische werkstukken naar huis gaan. Voor een basisschool in Goor zoeken we meerdere vrijwilligers. De investering in tijd: gemiddeld één morgen of middag per week. Bij 3 à 4 vrijwilligers is het mogelijk een wisselschema op te stellen, zodat wanneer u een keer verhinderd bent, dit kan worden opgevangen. U kunt reageren per e-mail: zwaluwstaarten@xs4all.nl of per post: Stichting Zwaluwstaarten, Patrijzenstraat 1, 7471 GK Goor Voor meer informatie kunt u kijken op onze website www.zwaluwstaarten.com of bellen kan op dinsdag, woensdag en donderdag op telefoonnummer 0547-274433.

Markeloërs kunnen weer dwars de schuur in

Markelo – Afgelopen vrijdag herleefde de geschiedenis zich voor heel even. Mevrouw Hester Maij, gedeputeerde van de provincie Overijssel, en de heer Josh Sijbom, wethouder van de gemeente Hof van Twente, namen plaats op een met hooi geladen authentieke hooiwagen. Een krachtig Belgisch paard bewoog het gevaarte met hun lifters sierlijk voort tot in de dwarsritschöppe van de familie Hoek-Nijhof aan de Kemperweg. Daarmee sloten zij op ludieke wijze het project ‘Dwarsritschöppes’ af. Zowel mevrouw Maij als de heer Sijbom spraken daarna zeer enthousiast over de culturele, historische en educatieve waarde van het afgeronde restauratieproject. Streekgebonden schuren In het kader van dit project zijn in totaal dertien van deze karakteristieke hooischuren gerestaureerd. Ze worden beschouwd als uniek cultureel erfgoed. De schuren, die haast alleen in Markelo voorkomen, kenmerken zich door twee grote deuren aan de ene zijkant en twee kleinere deuren aan de andere zijkant van de schuur. Op die manier kon men vroeger met gemak een volgeladen hooiwagen naar binnen rijden, waarna deze in onbeladen toestand het gebouw weer kon verlaten. Project ‘Dwarsritschöppes’ Tegenwoordig worden de meeste dwarsritschuren niet meer als hooischuur gebruikt. Doordat de onderhoudskosten van deze gebouwen erg hoog zijn, worden de resterende schuren bedreigd met verval of afbraak. Dit was de reden dat in september 2009 het project ‘Dwarsritschöppes’ is gestart. In samenwerking met de stichting Maarkels Landschap, de provincie Overijssel en de gemeente Hof van Twente heeft Monumentenwacht Overijssel de uitvoering hiervan begeleid. Eigenaren van een dwarsritschuur konden door middel van dit project hun schuur laten restaureren met gedeeltelijke financiële steun van de provincie Overijssel en de gemeente Hof van Twente. De restauraties werden verricht door leerling-bouwvakkers. Fietstocht De VVV heeft samen met de stichting Maarkels Landschap een fietsroute uitgezet die langs een aantal gerestaureerde dwarsritschöppes leidt. Tekst en foto: Petra

Twentse Processie naar Kevelaer Op zaterdag 25 augustus a.s. trekt voor de 142e keer de Twentse Processie naar Kevelaer. Wij hopen dat ook dit jaar weer vele mensen met ons mee willen gaan, om onze Hemelse Moeder Maria te eren en dank te

brengen in dit bijzondere genade-oord. Deze processie wordt bijzonder bij u aanbevolen. Helaas zijn wij genoodzaakt door de stijgende onkosten de kosten voor deelname iets te verhogen. De kosten voor deze busreis bedragen € 27,50 p.p. U kunt zich opgeven bij uw broedermeester Jos Bouman, tel. 074-3764942, of via de mail: jambouman@hetnet.nl.

Medewerkers SV Delden in oranje

Even wennen, Höftedagen zonder straattheater

Delden - Vrijdagavond 15 juni kleurde het clubhuis van SV Delden eens een keer niet blauw-geel. De organisatoren van de jaarlijkse medewerkersavond hadden iedereen opgeroepen om zich deze avond in oranje te hullen. Ondanks de tegenvallende resultaten op het EK voetbal gaven de vrijwilligers van SV Delden massaal gehoor aan deze oproep. Met bijna zeventig vrijwilligers heerste er een gezellige oranje-sfeer in het clubhuis op De Mors. Aan het begin van de avond bedankte Hans van Laarhoven alle aanwezigen voor hun inzet in het afgelopen seizoen. Helaas moest de voorzitter eraan toe voegen dat, vanwege de regenachtige omstandigheden, de speurtocht deze avond was afgelast. De barbecue daarentegen kon gelukkig wel doorgaan en eenieder liet zich het eten -mede mogelijk gemaakt door Spar Kleis uit Diepenheim- en het drinken dan ook goed smaken. Zowel buiten op het terras als binnen aan de bar was alles perfect geregeld door de organisatoren van deze avond (Henk van Geenen, Herman de Jong, Dick ter Kulve, Hans Pots en Martin Wardenburg) en door de tappers van korfbalvereniging Zwart-Wit (Jeroen van Geenen, Martijn Hartgerink en Jorik Kamp). Voor de best geklede dame en heer had de organisatie een mooie prijs in petto. Halverwege de avond werden de prijswinnaars bekend gemaakt. Terecht werden Nicole Naafs en Edward Eenkhoorn naar voren geroepen als de meest enthousiaste oranje-supporters van SV Delden. Onder welluidende muzikale klanken, mede mogelijk gemaakt door feestverkoop.nl, was er daarna nog volop ruimte voor geanimeerde gesprekken en verhitte discussies over kleine en grote voetbalzaken. De traditionele bel voor de laatste ronde vormde een mooi slot van deze geslaagde oranje medewerkersavond. Wel jammer dat nog geen twee dagen later ook voor het grote Oranje, op het EK voetbal, de bel voor de laatste ronde al zou luiden...

Expositie aquarellen De Stoevelaar

Hengevelde - Gelukkig overtrof het bezoekersaantal ook zonder het straattheater de verwachtingen. De organisatie schat dat er over de twee weekenden verdeeld tegen de 18000 bezoekers het feestterrein hebben weten te vinden. Het zal ook te maken hebben gehad met het feit dat er bij het Höftespektakel in de Laan van Plezier geen entree meer geheven werd. Op een enkel incident na verliep het tweede weekend bijzonder gladjes. Het incident betrof een onverlaat uit het naburige Bentelo die zich wat al

te joviaal jegens de plaatselijke Hermandad gedroeg en vervolgens, door het krachtdadig optreden van deze Hermandad, op wat minder elegante wijze van het terrein werd verwijderd (zie foto). Hoogtepunt van de vrijdag was een drukbezochte reünie, waarbij vele oud-Hengeveldenaren waren komen opdagen. De zaterdag overdag was de dag voor de jeugd. Het succesnummer van vorig jaar, Wensen zonder Grenzen, was vanzelfsprekend weer van stal gehaald en zorgde voor hilarische taferelen. De avond werd ingeluid door een daverende regenbui die

gelukkig geen vervolg kreeg en de feestvreugde bij het optreden van Roel VanVelzen en Miss Montreal niet in de weg stond. De autorodeo trok een horde aanhangers en ’s middags stroomde de Laan van Plezier met de talrijke evenementen mudjevol. Het vriendelijke weer was daar zeker debet aan, zodat concluderend Höftedagen zonder straattheater nauwelijks gewenning vereist en zeker geslaagd is. Tekst en foto’s: Jan Schoneveld

Goor - Tot 9 augustus exposeert de aquarelclub uit Diepenheim onder leiding van Rina van der Eerden in woonzorgcentrum De Stoevelaar. Al 10 jaar schilderen zij samen met veel plezier en vinden het leuk om af en toe het werk te laten zien aan geïntereseerden. U kunt altijd bij de Stoevelaar binnen lopen om een kijkje te gaan nemen.


Hofweekblad

Woensdag 20 juni 2012, pag. 7


Hofweekblad

Woensdag 20 juni 2012, pag. 8

Prijs

Op winkelcentrum De Whee Da Costastraat 1 in Goor

Verder in de actie Diverse mini’s vanaf € 0,50 op=op

knallers

Diverse merken 2+1 gratis Ter introductie: Bij besteding van € 15,- krijgt u een hand care&color t.w.v. € 7,45 gratis Bij besteding van € 20,- krijgt u een gezichtsbehandeling t.w.v. € 19,95 gratis

DIO Drogisterij Stroot | Drogisterij | Parfumerie | Reform | Cosmetica | Cadeau-artikelen | Boeken | Kantoorartikelen

tle t i L s e Huggi mers Swim

Libresse

Roxase ct

25% korting

vanaf € 7,49 Dijkerman en Lammers Installatietechniek op de zuinige toer viering 100-jarig bestaan met open huis op 22 en 23 juni Lochem - In verband met het 100-jarige jubileum van het Lochemse installatiebedrijf zal er op vrijdag en zaterdag 22 en 23 juni een open huis worden gehouden op het adres van het jubilerende bedrijf aan de Aalsvoort 41 te Lochem. Dijkerman en Lammers installatietechniek zet op deze dagen haar deuren open voor klanten, leveranciers en andere belangstellenden. Tijdens deze dagen zal een doorlopende presentatie zijn van duurzame oplossingen in de installatietechniek. De nieuwste CVketels van kwaliteitsmerken als Nefit en Remeha worden getoond, aandacht is er natuurlijk voor zonne-energie, ledverlichting, domotica en andere mogelijkheden om zuinig en comfortabel met energie om te gaan. Medewerkers van het all-round installatiebedrijf adviseren u graag over de vele mogelijkheden. Omdat het bedrijf zich niet alleen van de zuinige kant wilt laten zien staat er voor iedereen een drankje en hapje klaar tijdens deze jubileumshow en kunt u zich laten informeren over de aantrekkelijke jubileumacties. 100 jaar geleden is de opa van de huidige eigenaar Gerrit Dijkerman in Laren begonnen als “koperslager”. In de jaren dertig werd een nieuwe woning met winkel en smidse betrokken aan Deventerweg 14 te Laren waar het bedrijf tot 1999 gevestigd was. Het is nu niet meer voor te stellen maar tot aan de jaren ‘50 van de vorige eeuw gebeurde het vervoer van gasflessen, meterslange ijzeren pijpen en gereedschap nog per fiets. Toen het bedrijf medio jaren ‘90 uit zijn jasje begon te groeien is een bedrijfspand op het industrieterrein in Lochem betrokken. Anno nu heeft het familiebedrijf duizenden verschillende installatiematerialen op voorraad in het magazijn aan de Aalsvoort 41 en zijn de bedrijfsbussen een bekend gezicht in de regio. Het bedrijf is aangesloten bij landelijke organisaties als Uneto-VNI en Gasned. Dijkerman & Lammers installatietechniek staat voor zijn werk en zal dat ook in de toekomst blijven doen. Dus na 100 jaar nog steeds “energiek in installatietechniek”.

Examentraining geslaagd! Hengelo - Studiecentrum Hengelo heeft dit jaar voor de tiende keer in de meivakantie examentraining aangeboden. Veel leerlingen van 4Vmbo- TL, 5 Havo en 6 VWO hebben aan deze 4-daagse training deelgenomen, en met succes. Bijna iedereen is in 1 keer geslaagd. Proficiat! Voor het schooljaar 2011/2012 waren de exameneisen verder aangescherpt: het gemiddelde cijfer over alle vakken van het Centraal Examen moest voldoende zijn. Vanaf het nieuwe schooljaar 2012/2013 geldt bovendien voor havo- en vwo-leerlingen dat ze maximaal één 5 als eindcijfer mogen halen voor de kernvakken: Nederlands, Engels en wiskunde. Een goede voorbereiding wordt dus steeds belangrijker. Studiecentrum Hengelo biedt daarom, naast de bekende examentraining in de meivakantie, ook tussentijds gerichte voorbereiding aan op schoolexamens en het eindexamen. Allereerst wordt in tien bijeenkomsten, verspreid over het jaar door ervaren docenten, de totale examenstof doorgenomen. Daarnaast wordt ook in andere tussenvakanties en weekenden hulp geboden. Enerzijds om achterstanden weg te kunnen werken, anderzijds om een gedegen voorbereid te zijn op de schoolexamens. Bijles in alle vakken door ervaren docenten blijft natuurlijk ook altijd mogelijk. Een goede voorbereiding, waarbinnen ook ruim aandacht besteed wordt aan studiemethodiek en faalangstreductie blijft de basis voor succes. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Studiecentrum Hengelo, tel. 0742431571, www.studiecentrum-hengelo.nl.

3 stuks € 5,00 Loman Parket en Johan Bos Keukens deelnemers aan Life Experience Beurs Haaksbergen Haaksbergen - Zondag 24 juni a.s. organiseert een 30-tal ondernemers een gezellige beurs bij Auto Temminghoff in Haaksbergen. Johan Bos Keukens en Loman Parket zullen daar ook aanwezig zijn. Tijdens deze beurs hebben ze een aantal mooie acties. Zo biedt Loman Parket iedere 10 m2 laminaat- of PVC-vloer gratis aan of schuurt hij iedere 10 m2 gratis. Johan Bos Keukens verkoopt zijn voorraad composiet uit met 30% korting. Deze beurs onderscheidt zich door een brede variëteit aan deelnemers en activiteiten. Van motor opstap, proef autorijlessen, tot Live-cooking en Live-hairstyling. De voorgaande editie van de Life Experience Beurs bleek zeer succesvol en dus voor herhaling vatbaar echter dit keer met een groter aantal deelnemers en activiteiten. De Life Experience Beurs begint om 11.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Autobedrijf Temminghoff is gevestigd aan de Bouwstraat 1 op industrieterrein Stepelo in Haaksbergen. Johan Bos Keukens, Textielstraat 15, Haaksbergen, www.johanboskeukens.nl, tel. 0535722908, info@johanboskeukens.nl.

Viswedstrijd G.H.V. Goor Goor - De vijfde door Discus W. Vaarhorst gesponsorde jeugdviswedstrijd bij Overmeen te Markelo is gewonnen door Sven Markerink met 96,0 cm. Door 18 jeugdvissers werd in totaal 681,2 cm vis gevangen. 1 Sven Markerink 96,0 cm 2 Douwe Leijdekkers 90,0 3 Robert Lammers 85,0 4 Lars Tijhof 67,7 5 Emiel Buruma 51,7 6 Kevin Siepman 50,2 7 Chris Buruma 48,9 8 Thijmen Jeurlink 39,0 9 Demian Haagen 30,0 9 Wout Boeijen 30,0 11 Dijlan Leverink 24,5 12 Job Hartgerink 20,0 13 Tim Hartgerink 18,0 14 Jorn Spekenbrink 16,0 15 Bart Otte 14,2 3 vissers bleven zonder succes. De volgende jeugdwedstrijd zal worden gehouden op woensdag 27 juni in de Berkel bij de politieschool te Lochem. Vertrek bij de Schoolfeestweide om 18.00 uur.

Genomineerden Èpos Press Tekeningen Prijs jonge kunstenaars bekend Diepenheim - De Èpos Press Tekeningen Prijs is een nieuwe kunstprijs in Nederland en zal eens in de twee jaar worden uitgereikt. Met deze prijs wil uitgeverij/drukkerij Èpos Press het belang van de hedendaagse Nederlandse tekenkunst onderstrepen en tekentalent stimuleren. De Èpos Press Tekeningenprijs is een initiatief van Èpos Press Zwolle in samenwerking met Drawing Centre Diepenheim. Juist in tijden van exorbitante bezuinigingen levert Èpos Press hiermee een bijzondere bijdrage aan het cultureel- en maatschappelijk belang van de kunst in de Nederlandse samenleving. De Èpos Press Tekeningen Prijs bestaat uit twee prijzen: één voor jong tekentalent (tot 35 jaar) en één voor een kunstenaar (vanaf 45 jaar), die zijn/haar talent door de jaren heen als het ware onzichtbaar heeft bewezen. Beide prijzen worden eens in de twee jaar uitgereikt en bestaan uit een tentoonstelling in Drawing Centre Diepenheim en een publicatie. De genomineerden 2012 voor de prijs voor jong tekentalent zijn: Ben Kruisdijk (1981); Heidi Linck (1978); Femmy Otten (1981); Rik Smits (1982) en Justin Wijers (1981). De winnaar van de Èpos Press Tekeningen Prijs voor jong tekentalent wordt op 22 september 2012 om 17.00 uur bekend gemaakt bij de opening van de groepstentoonstelling van de genomineerden in Drawing Centre Diepenheim. Bij de uitreiking van deze prijs, maakt de juryvoorzitter eveneens de winnaar van de Èpos Press Tekeningen Prijs voor de kunstenaar vanaf 45 jaar bekend. Deze krijgt in 2013 een solo-tentoonstelling in Drawing Centre Diepenheim. De jury van de Èpos Press Tekeningen Press bestaat uit Roos van Put -voorzitter- (hoofdredacteur Kunstbeeld), Corrie van der Veen (curator NOG Collectie SNS REAAL Beheer en Collectie AEGON ), Ludo van Halem (conservator Moderne Kunst Rijksmuseum Amsterdam), Arno Kramer (kunstenaar en curator Drawing Centre Diepenheim) en Diana Wind (directeur Stedelijk Museum Schiedam).

Jubilieumjaar Vogelschieten Dorpsfeest Markelo geopend

Markelo - Afgelopen zaterdag heeft de Vogelschietcommissie van het Dorpsfeest Markelo de eerste uitnodiging voor het Keizerschieten en de receptie uitgereikt aan oud Koning Jan Willem Schorfhaar, “Plas Jan Wil’m”. Het was voor de commissie nog een hele opgave voordat de uitnodiging aan Jan Willem uitgereikt kon worden. De buren hadden lucht gekregen van deze officiële overhandiging en hadden op traditionele wijze de weg geblokkeerd. Zoals bekend viert het Koningschieten in Markelo dit jaar haar 100-jarige bestaan. Op de zaterdag van het dorpsfeest worden herinneringen opgehaald door o.a. oud-koningen, oud-koninginnen, oud-commissieleden en andere betrokkenen. De komende tijd worden door de commissie de genodigden uitgenodigd. “Jan Willem is de koning welke het langst geleden koning is geweest en thans nog onder ons is.”: zo gaf commissievoorzitter Bert Pinkert de reden aan waarom de Larenseweg als eerste werd bezocht. In 1964 was “Plas Jan Wil’m” de laatste die het schot loste en zo de Koningstitel meenam naar het Markelosebroek. Voordat Bert Pinkert de uitnodiging kon uitreiken moest er eerst “gemeut” worden. De buren hadden een boom over de weg gelegd om de toegang te blokkeren. Eerst moest er onderhandeld worden maar de buren gaven zich niet zo snel over om de blokkade op te heffen. De commissieleden moesten maar een handje helpen en namen de zaag ter hand. Dit alles werd een gezellige happening op de toegangsweg naar de familie Schorfhaar. De komende weken zullen andere oudKoningen en -Koninginnen door de commissieleden uitgenodigd worden. De receptie is voor het schietprogramma op de zaterdagmiddag van het Dorpsfeest. Naast het Keizerschieten wordt er echter deze middag ook gewoon gestreden om de reguliere Koningstitel! Hieraan kan natuurlijk elke inwoner van Markelo meedoen.

Opbrengst OZO-collecte Goor De huis-aan-huiscollecte die onlangs in Goor is gehouden ten behoeve van de Overijsselse Zieken Omroep midden Overijssel, (O.Z.O.) heeft een totaal bedrag opgeleverd van € 2.064,54. De OZO is erg blij met dit resultaat, dat aangewend zal worden voor de verzorging van uitzendingen in o.m. Woon- en Zorgcentrum Herfstzon, alsmede voor de aanschaf en het onderhoud van apparatuur. Alle gulle gevers - en uiteraard de collectanten - hartelijk dank!!

Deze aanbiedingen zijn geldig t/m 30 juni 2012

Aspecten van de Romantiek (IV): het interieur van de boerderij Nijhuis te Oele, door Herman van der Worp (ca. 1910)

Lös hoes Nijhuis te Oele, geschilderd door Herman van der Worp omstreeks 1910 Al in de 18de eeuw had de Franse schrijver en componist Jean-Jacques Rousseau (17121778) betoogd, dat de ontwikkeling van de beschaving voor de mensheid niet minder dan een ramp is geweest. Ongeveer tegelijkertijd ontstond de aandacht voor het boerenleven, dat Romantisch gekleurd werd in die zin, dat de rust en de huiselijke bezigheden van dat bestaan werden verheerlijkt, maar aan de hardheid van dat leven werd voorbijgegaan. Vooral in de 19de en het begin van de 20ste eeuw heerste een in wezen vertekend beeld van gelukkig levende, eenvoudige lieden op het platteland, die nog niet gebukt gingen onder de gecompliceerdheid van de moderne, geïndustrialiseerde en verstedelijkte samenleving. In deze Romantische geesteshouding, in de hand gewerkt door de zogenoemde industriële revolutie, speelden sentiment en nostalgie een grote rol. Overal in ons land en daarbuiten zien wij in deze perioden dan ook schilders naar het platteland trekken om daar inspiratie op te doen. In Twente waren het vooral de oude boerderijen met hun ongedeelde binnenruimte (“lös hoes”), die aantrekkingskracht op de artiesten uitoefenden. In dit verband dienen vooral de namen genoemd te worden van de in ’s Gravenhage woonachtige Jozef Israëls (1824-1911), de Berlijner Max Liebermann

(1847-1935) en van Hendrik Valkenburg (1826-1896), die tussen 1854 en 1865 in Almelo verbleef. Israëls is in 1884 in Delden geweest, Liebermann in 1884 en 1890. Israëls zou de intussen verdwenen boerderij van de familie Hobbes bij Carelshaven als motief hebben gebruikt voor zijn bekende schilderij “Middagmaal in een Boerenwoning te Karlshaven bij Delden”, dat uit 1885 dateert en dus pas een jaar na zijn bezoek aan Delden is ontstaan. Meer dan de weergave van een werkelijk bestaande situatie zal het de schilder te doen zijn geweest om het oproepen van de sfeer van het leven in een oude, schaars verlichte, boerderij. Ook de schilder Herman van der Worp (1849-1941), die een groot gedeelte van zijn leven in Delden heeft gewoond (1906-1941), heeft enkele boereninterieurs geschilderd. Eén daarvan is boerderij Nijhuis te Oele. Van der Worp moet dit lös hoes omstreeks 1910 hebben vastgelegd. De schemerig diffuse ruimte en de personages, die daarin voorkomen, zijn namelijk in 1985 herkend door een man, die destijds als jongetje bij zijn grootvader op schoot zat! “Overigens”, zo schreef mijn toenmalige collega Herman Hagens, “is alles, wat men in zo’n Twents boerenhuis verwachten kan, aanwezig; naast mensen ook het rundvee en zelfs de kippen, die niet verder (mogen!) komen dan de deel. Naast de koeien de voederbak en ruif voor het paard, verder het gebruikelijke gerei en meubilair. De rook trekt omhoog, niet alleen in de schoorsteenmantel (“bozem”) maar ook er langs en zorgt er zo voor, dat spek en hammen, die aan de zolder hangen, geconserveerd worden.” In dit geval zou het mij niet verbazen wanneer het schilderij (grotendeels?) ter plaatse zou zijn geschilderd. Het interieur van boerderij Nijhuis is te zien op de tentoonstelling van schilderijen van Herman van der Worp, die van 9 september tot 11 november 2012 gehouden wordt in hotel Carelshaven en bij Kuipers kunst en antiek te Delden. Zeno Kolks

Opruiming bij Hesselink Mode Haaksbergen - Bij Hesselink Mode aan de Jhr. von Heijdenstraat is de volgende ronde van de zomeropruiming van start gegaan; stapelvoordeel. Hoe meer stuks, hoe meer korting. Bij aankoop van 3 stuks loopt de korting op tot 50! Deze actie geldt alleen op damesmode, met uitzondering van de hoogzomer. Ook voor de heren is het voordelig inkopen doen. Hier gelden kortingen van 10% tot 50%. Er is nog volop keuze. Nu de temperaturen weer oplopen, is het nu de tijd om voordelig je zomergarderobe aan te vullen.


Hofweekblad

Woensdag 20 juni 2012, pag. 9

www.anneschepensoftijs.nl

IJssalon open: dinsdag t/m zondag van 12.00 tot 21.00 uur

Op zoek naar een lekker cadeau? Geef eens een ijscheque van Anne. Al vanaf e 2,50 verkrijgbaar.

Restaurant ‘s maandags gesloten

Pannetje van de week Spies Onwies, met friet en rauwkost

a 12 , 50 Lunchtip:

Tomatensoep met tosti ham en kaas

a7,-

(deze advertentie is geldig van donderdag t/m woensdag)

Bespaar

honderden euro’s!

Kleinschalig, vertrouwd en veel voordeliger dan de reguliere opvang. Kinderen zijn meer ontspannen en op hun gemak bij gastouderopvang (onderzoek universiteit Leiden). Bel voor een vrijblijvend gesprek 053-5726115 of kijk op onze website.

gastouderbureausnoesje.nl

visitekaart 2010 01 2.pdf 1 03-01-11 09:51 visitekaart 2010 01 2.pdf 1 03-01-11

09:51

Aandachtsgebieden: Aandachtsgebieden: Aandachtsgebieden: Aandachtsgebieden: • Ruimtelijke ordening • Ruimtelijke ordening Ruimtelijke ordening • Ruimtelijke ordening • Wonen • Wonen • Economie Wonen • Wonen • Economie • Kunst•en cultuur Kunst en cultuur Economie • Economie • Monumenten • Monumenten Kunst •en cultuur Kunst en• Sport cultuur • Sport • Verkeer en Vervoer • Verkeer en Vervoer Monumenten • Monumenten • Veiligheid Sport • Sport • Veiligheid • Natuur en Groenvoorziening. • Natuur en Groenvoorziening.

www.stadsraaddelden.nl

www.stadsraaddelden.nl

• • • • • • • Verkeer en Vervoer • Verkeer en Vervoer • Veiligheid • Veiligheid • Natuur• Natuur en Groenvoorziening. en Groenvoorziening.

Stadsraad Delden Stadsraad Delden Stadsraad Delden Stadsraad Delden Correspondentie: Correspondentie:

De Correspondentie: DeWieken Wieken 66 Correspondentie: 7491 DELDEN 7491 HM HM De 6 DELDEN DeWieken Wieken Bankrekening. nr.108044394 108044394 Bankrekening. nr. 7491 7491HM HM DELDEN DELDEN Bankrekening. nr. 108044394 108044394 Contact: Bankrekening. nr. Contact: 074 074-- 2508682 2508682 info@stadsraaddelden.nl info@stadsraaddelden.nl

Contact: Contact: 074 074- -2508682 2508682 info@stadsraaddelden.nl info@stadsraaddelden.nl

Respect voor het verleden& & Respect voor het verleden Invloed toekomst Invloed op op de de toekomst

visitekaart 85x55.indd 2 visitekaart 85x55.indd 2

Nieuw in Goor! Hoge kwaliteit en topproducten... Een auto-cosmetische behandeling! Auto’s worden teruggebracht in nieuwstaat. Wassen en drogen gebeurt met de hand. Het voordeel ten opzichte van een wasstraat is dat er absoluut geen krassen in de lak achterblijven. Ook worden alle hoeken en gaten geraakt, tot en met de wielkasten. Niet alleen een oplossing voor degene die zuinig is op zijn auto, maar ook voor eigenaren van auto’s die niet in een wasstraat passen vanwege hun afmeting, imperiaal en andere uitsteeksels.

06-01-11 08:56 06-01-11 08:56

organiseert zaterdag 30 juni a.s. van 19.00 tot 22.00 uur in ons restaurant met

Noorker - Wijndomein & VITICULT - wijninkopers een

WINE EN BITE

Vijf gerechten met bijpassende wijnen Voor E 25,00 per persoon Alleen op reservering 074-3765104 Stadshagen 201 | 7491 NP | Delden | www.indehagen.nl

SUMMER SALE

Onze gehele collectie afgeprijsd! Uitgezonderd basis en nieuwe collectie Langestraat 28 Delden Tel. 074-376 70 50

Nijverheidsweg 19a | 7471 EW Goor | 0547-263144 | info@vosautocare.nl

#

Bij een complete poetsbeurt een GRATIS mattenset Tegen inlevering van deze bon

#


Hofweekblad

Woensdag 20 juni 2012, pag. 10

T E L E F O O N Autorijscholen

Aannemers

Handwerken

Harm Hoek

A B C

Voor 5 euro per plaatsing / per week (1 jaar vast) elke week de naam van uw bedrijf / winkel in het Hofweekblad! (Dubbele grootte 10 euro)

06-18999918

Gem. slagingspercentages 1e geslaagden:

www.harmhoek.nl Lid Bouwgarand en Bouwend Nederland

70-plus RIJBEWIJSKEURING € 30,0 Elke drie weken wereld Muziek Podium Voor tickets en info: www.dewoestewieven.nl

Rijwielen

Geerdink fietsen

Voor uw nieuwe fiets. Gazelle-Batavus - Bikkel.

ESSINK

Reparatieafdeling met leenfietsen. Geerdinksweg 36, Hengelo. Telefoon 074

KUNSTSTOF KOZIJNEN & ZONWERING > > > > >

info@harmhoek.nl

uitvoering conform SKG norm de kozijnen voldoen aan alle kwaliteitseisen tevens een uitstekende inbraakbeveiliging diverse kleuren met houtnerf goot- en gevelbekleding

Plasdijk 10 - Markelo Tel. 0547 364490

/ 0622748701

Autoschadeherstelbedrijf

www.geerdinkfietsen.nl

Ongediertebestrijding

LIMA Kunststofkozijnen

duurzaam kunstwerk

uw opdracht is ons visitekaartje

Klavermaten 24 7472 DD Goor T: 0547-262799 F: 0547-272933 www.profixautoschade.nl

Bloemen Bloembinderij

Anton Visch

Voor uw bruidswerk, potterie, grafbloemwerk Markt 1, Delden Telefax 074-3764099 Telefoon 074 3763871

• Ontwerp van mooie tuinen • Onderhoudsvriendelijk • Vakkundig/betrouwbaar Telefoon 0547-750902 Postbus 15, 7475 ZG Markelo www.buiten-zorg.nl info@buiten-zorg.nl

Eigen fabricage en montage. Bel voor vrijblijvende offerte en advies: Harmeloweg 4, 7482 PL Haaksbergen Telefoon 074 3575385 Fax 074 2918642 KUNSTSTOF: * Kozijnen-ramen * Deuren-schuifpuien * Serres-overkappingen * Goot-gevelbekleding Vraag vrijblijvend prijsopgave

Molenkamp

TIMMER- EN BOUWBEDRIJF De Berken 7 Telefoon 074 - 376 29 77 7491 HJ Delden Telefax 074 - 376 33 22

www.tenvregelaar.nl NIEUWBOUW VERBOUW RENOVATIE ONDERHOUD

Accountancy/ belastingzaken

Telefoon ABC

Voor 5 euro per plaatsing / per week (1 jaar vast) elke week de naam van uw bedrijf / winkel in het Hofweekblad! (Dubbele grootte 10 euro). Boomverzorging

Entersestraat 25, 7627 LS Bornerbroek Telefoon 074 - 259 63 56 Mob. 06-21 92 20 99 www.hoveniersbedrijfdeveen.nl

Specialist in tuinaanleg en onderhoud Rijssenseweg 39 A, 7475 VA Markelo Tel: 0547 362 825 www.hoveniersbedrijf-wentink.nl

Huish. art. Speelgoed

Tafeltje Dekje UVV Stad Delden bezorgt maaltijden aan huis Telefoon 074 Telefoon 074

3762478 3762593

speelgoed & huishoudelijke artikelen Langestraat 110, Delden Telefoon 074

Administratieve ondersteuning Fiscale werkzaamheden Verzorgen loonadministratie Samenstellen jaarrekeningen

Welbergweg 124, 7556 PE Hengelo Telefoon 074 - 2508082 - Fax 074 - 2508087 E-mail: info@krudersweda.nl Fons Kruders, privé 0547-261216 / 06-21527556

3761217

ICT Dienstverlener

Contactlenzen Ter Braak Brillen en contactlenzen

Industriestraat 52, Hengelo 2914687 Telefoon 074 Winkelcentrum Hasselo 074-2771999

P.Gerritsjans

Opleidingen Heftruck Hijsen VCA - BHV Ri&E Noodplannen

installatiebedrijf Patrick Gerritsjans

Mobiel 06 21 57 57 58 Lid van

Dakbedekking

Sluisstraat 3a 7491 GA Delden T 074 37 67 176 F 074 37 66 797

Sanitair / electra Gas, water en riolering Centrale verwarming Dakbedekking Zinkwerk Luchtbehandeling

VastgoedCert gecertificeerd: Wonen/MKB en Landelijk Vastgoed

administratiekantoor

06-22477326 info@willemijnsmit.nl

Egbert Westerhof

Oud ijzer/metaal

Jager van Schoten V.O.F. In- en verkoop van oud ijzer en metalen tevens plaatsen containers MARKELO 0547 362587

Elkink afbouw Markelo 0642099090

Hier had uw bedrijf voor 5 euro per week kunnen staan. Taxi

Taxi Centrale Goor Weekendvervoer.nl 06-20539460 Therapie en Welzijn

333513

HYPNOSE

Helpt bij stress, examenvrees, faalangst, vrouwelijke en relatieproblemen, eetstoornissen, burn out, hoofdpijn,overgewicht, roken, coaching. Voor een afspr. bel 004925624651D-Gronau

Ontdek zelf ook onze bijzonder aantrekkelijke prijzen en uitstekende dienstverlening.

Tarot Reading, “Maaiki” healing en Sound Healing.

Voor alle streekpost

• Meer dan 20 jaar ervaring. • Maaike geeft je tools aan, waar je mee verder kan gaan. • Leert je dat jij degene bent die de baas is, over je eigen leven. • Werkt met positieve energie. • Maaike’s healing hands worden als een weldaad ervaren. • Meer info op: www.dewoestewieven.nl

Inleveradres VVV, Langestraat 29 Delden Stadspost Hengelo-Enschede BV

Presentatie

Tuincentrum

Presentation developer to move your sales www.viewnetix.nl

Reclame Uitvaartverzorging

Uitvaartonderneming Vruwink

als ook de laatste zorg goed verzorgd moet zijn! Tevens advisering in: uitvaartverzekeringen, grafmonumenten

364343

Telefoon 0547

Goorseweg 34, 7475 BD Markelo internet: www.vruwink.nl e-mail: info@vruwink.nl

Keukens - Kasten Buitenkeukens - Buitenmeubilair

Woninginrichting

Grotestraat 80 Goor Tel. 0547 26 Internet: www.morsink.net

17 95

Rietdekkersbedrijf

Klompenwinkel Diepenheim Grotestraat 64

Dierenkliniek

Wilgenklompen grote maten € 11,50 per paar Open: dinsdagmiddag - vrijdagmiddag, zaterdag gehele dag 352374 Telefoon 0547

Kringloopwinkel

www.prismamakelaars.nl DELDEN Langestraat 41 (074) 376 67 77

Email : delden@prismamakelaars.nl

HENGELO Marskant 10 (074) Email : info@prismamakelaars.nl

255 97 97

Vossenbrinkweg 1/H

Motoren en Scooters

7491 DA Delden Tel.: 074 - 3762262

dierenartsen Rannie Sumter

assistentes Erica Tijink Marjolein ter Weele Maaike ten Pierik Romy Nijhuis

Aggregatenverhuur

* Onderdelen * Accessoires * Onderhoud *Kleding Diepenheimsestraat 59b - Hengevelde

Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.30-16.00 uur Open spreekuren: • maandag • dinsdag • donderdag van 19.00 - 19.30 uur

Dierenambulance Dierenambulance Hof van Twente

• Vervoer gewonde dieren/zwerfdieren • vervoer overleden huisdieren • taxiritten naar/van dierenarts • meldpunt vermiste huisdieren • voorlichting scholen/instanties • medewerking tv programma’s •

Telefoon 06

30704810

WAWOLLIE KRINGLOOP Kringloopbedrijf Hof van Twente te Goor. De stichting Wawollie Kringloop steunt goede doelen aangaande dierenleed. Bruikbare goederen halen wij graag en gratis bij u op. Open: dinsdag t/m zaterdag van 09.00 - 17.00 uur

Haaksbergerweg 2, Goor Telefoon 0547

275926

Kunstgalerie

Drogisterijen Uw eigen drogist

Aarsen

homeopathische geneesmiddelen/foto Langestraat 4, Delden 3761207 Telefoon 074 “tevens aanbrengpunt stomerij-service Roeloffzen Textielverwenners”

Langestraat 47a, Delden Fax: 074 - 2913606. www.dewittekamer.nl Telefoon 074 b.g.g. 06-34616005

Muziek Peter-Jan Knape Voor sfeervolle live-muziek receptie, diner, open huis, 40-50 jarig bruiloft, ouderen programma Telefoon :

2593555

06 - 222 474 55 www.pjknape.nl

Rijssenseweg 11, 7495 RP Ambt Delden

Telefoon 074 Mobiel

3764605 06 20 40 36 35

Rioolontstopping

• Tapijt • Gordijnen • • Laminaat • • Zonwering • Glas in lood • • Pvc • Toonzaal aan de Vossenbrinkweg 6 te Delden Geopend op afspraak

06-54271931 W. Wolf

Rolluiken, horren markiezen zonneschermen overgordijnen inbetweens, screens rolgordijnen vouwgordijnen reparaties Doodsdwarsweg 2, 7627 NW Bornerbroek Telefoon 074 3766993

Rolluiken Screens Raamdecoratie Horren Zonneschermen

Afvoer verstopt?

Tel: 0546 - 490305 www.nonstop-riool.nl

WISSINK

www.RIOLERINGSERVICE.nl Esweg 3, 7475 ME Hof van Twente Tel. 06 483 49 info@rioleringservice.nl

Beitelstraat 17, 7556 ND Hengelo Telefoon 074 2911199 Fax 074 2914848 info@markantwonen.nl www.markantwonen.nl

Zonwering

* Nieuwbouw * Renovatie * Tuinhuisjes

Tel: 0547-334200 / 0621-573595

Behandeling dagelijks volgens afspraak

Voor spoedgevallen: 24 uur per dag telefonisch bereikbaar

Hogedijk 10, 7475 PR Markelo, Tel: 0547 262786 - Mob.: 06-50847253 E-mail: info@rietdekkersbedrijfoosterkamp.nl Web: www.rietdekkersbedrijfoosterkamp.nl

A. Oude Wesselink

Voor gezelschaps- en landbouwhuisdieren

Margriet van der Meer

Voor al uw assurantie-, pensioen-, hypotheek-, financieringsadviezen. Kortestraat 4, Delden 3765111 Telefoon 074

Telefoon

Interieur

Klompenwinkel

Fiscale & Financiële Dienstverlening Voor uw complete boekhouding, salarissen en belastingaangiften. Stokkumerweg 58, 7475 MV Markelo Telefoon 0547 352839

Evers Assurantiën

Ter Braak

Brillen en contactlenzen Industriestraat 52, Hengelo 2914687 Telefoon 074 Winkelcentrum Hasselo 074-2771999

261417

Slotsweg 14 7496 PW Hengevelde Telefoon 06 55961288 slotshoekinterieur@gmail.com

Administratie

Assurantiën

contactlensvloeistoffen / optische artikelen Langestraat 4, Delden Telefoon 074 3761207

Slotshoek Interieur

www.willemijnsmit.nl

Voor alle bedrijfsadministraties, zowel interim, in- en outdoor Belastingaangiften, ook particulieren Amstelstraat 7 Hengelo (O) tel: 06-12287753

De Jong Stucwerk Goor Telefoon 0547

0644 - 196 012

Badkamers/Sanitair - Gas/ water/verwarming Dakbedekking De Berken 2F, Postbus 20 7490 AA Delden 2917035 Telefoon 074 www.johnpeper.nl Werfstraat 9, 7553 GZ Hengelo tel. 074-3767068/06-29506798 fax 074-3767067

Aarsen

Electronics - Telecommunication - HCI/MMI Sensor systems - Radar systems

Lid van

boekhouding jaarrekening belastingen salarissen

Stucadoor

Optiek

Postbezorging

Beldsweg 27-27a 7495 PH * Bemiddeling in onroerende zaken Tel. 0547-292263 Fax 0547-292659 * Taxaties voor grond- en pachtzaken Mob. 06-51158404 info@beldmakelaars.com * Taxaties voor fiscale doeleinden www.beldmakelaars.com * Taxaties v. financiering met NWWI keurmerk vanaf € 325,-

Schildersbedrijven

www.tmta.nl UW PARTNER IN MAATWERK (074) 3766663

Diabetische/reumatische voet Goorsestraat 3, Hengevelde Telefoon 0547-

Beld makelaars • Ambt-Delden

Ruitersport

gecertificeerd door KAD

Pedicure Marie-José

Makelaardij

Dealer van de merken Batavus, Gazelle, Multicycle, Sparta Tevens elk merk leverbaar. Reparaties op afspraak. Leenfietsen aanwezig. ’s Morgens gebracht, ’s avonds klaar. Ook het adres voor: * sleutelservice Langestraat 65a, Delden Telefoon 074 3765161 Fax 074-3761272 www.harrievdwoning.nl

Beldsweg 29 7495 PH Ambt Delden Tel. 0547 29 22 72 Mob. 06 23 03 81 46 www.ottenschotfaunabeheersing.nl info@ottenschotfaunabeheersing.nl

Pedicure

Het Wegdam 2 7496 CA Hengevelde tel.: 088-2000800 email:info@icscomputers.nl www.icscomputers.nl

Installatiebedrijf Accountants en Belastingadviseurs

Maaltijdbezorging

Marketing en Reclame

Administratie- & Belastingadviseurs

Zuiderhagen 10, 7491 CD Delden 3766147 Telefoon 074 Telefax (074) 3766146 Grotestraat 24, 7471 BP Goor 284130 Telefoon 0547 Telefax (0547) 274131 Twentepoort Oost 3a, 7609 RG Almelo 537160 Telefoon 0546 Telefax (0546) 537169 E-mail: info@rupertonline.nl Internet:www.rupertonline.nl

Industrieterrein Wolbeslanden 1d Bornerbroek e-mail: info@molenkampbornerbroek.nl www.molenkampbornerbroek.nl www.keralitbestellen.nl Fax: 074-384 14 60 Telefoon 074 3841080

Harrie vd Woning

PREVENTIE EN BESTRIJDING VAN PLAAGDIEREN

Kunststof bouwelementen

Onderhoud-verbouw-nieuwbouw Noordwal 4-6, Delden 3762754 Telefoon 074 www.vosbouwmij.nl

2913429

Tweewielers

www.limavof.nl

Renovatie-nieuwbouw-verbouw-enz.

Keuring binnen 5 d op 3d/wk Gemakkelijk bereikbaar vanuit Almelo, Delden, Hengelo. NW Drijber, arts Pr Bernhardlaan 23, Borne

Tel: 06-3089 2073 (9-13u)

Naai-atelier

Kunststof kozijnen

Hoveniers

BROMFIETS is 86-90% AUTO 81-85% MOTOR voertuigbeheersing 96-100% MOTOR verkeersdeelname 91-95%

Rijbewijskeuring

Telefoon ABC

132

Raanhuisstraat 4, 7491 ME Delden tel: 074 25 00 230 fax: 074 25 00 240 www.roescherzonwering.nl

• • • • •

ZONWERING, GARAGEDEUREN EN OVERKAPPINGEN Shutters, horren, rolluiken en raamdecoratie. Langestraat 129, Delden Telefoon 074 3766328 Telefax 074-3766329


Hofweekblad

Woensdag 20 juni 2012, pag. 11

TEGELOUTLET

KEUKENS

SCHADEHERSTEL

Wand- en vloertegels en sanitair

De Keuken Designers zijn anders dan andere keukenzaken. In persoonlijke gesprekken ontdekken wij wat u van uw nieuwe keuken verwacht, wat wij vertalen naar een plek waar u zich helemaal thuis voelt. Geen standaardinvullingen, maar smaakvolle, slimme en functionele ruimteoplossingen passend binnen uw budget. De Keuken Designers verstaan deze kunst als geen ander.

PAS OP PAALTJE! Wist u dat 44% van de autobezitters ooit schade heeft gereden door een paaltje? En dat meer mannen dan vrouwen paaltjesschade rijden? Opvallend is dat 26% van de vrouwen het paaltje wel zag staan, maar er toch tegenaan reed. En in Overijssel wordt de meeste paaltjesschade gereden en in Noord-Brabant en Drenthe het minst. De meest voorkomende plaatsen waar de schade wordt gereden zijn: in een woonwijk (39%), op een parkeerplaats (34%) en bij een supermarkt (17%).

• Topkwaliteit • Enorme keuze • Uit voorraad

Bij aankoop van een complete keuken in de maanden juni en juli een gratis Siemens inductiekookplaat!

Goorsestraat 31 - Hengevelde T 0547 - 33 35 61 E tenthije@dekeukendesigners.nl www.dekeukendesigners.nl/tenthije

Hanzeweg 14m, 7241 CS Lochem T (0573) 25 82 09 E info@badenbouwcentrum.nl I www.tegeloutletlochem.nl

UITGELICHT

HUIDVERBETERING

SERVICESTATION

Gel op teennagels van € 32,50 voor € 25,French manicure of een leuk kleurtje! Beide zorgen ze ervoor dat je nagels er mooi strak uitzien, en geen eventuele uitgedroogde ribbels meer hebben. Alle oneffenheden worden strak getrokken. De gel blijft 6 tot 8 weken zitten, en u hoeft er niets aan te doen. Hij behoudt zijn ultieme glans en kleur. Mocht u besluiten het vroegtijdig te laten verwijderen, is dat mogelijk. Ook bijvullen is een mogelijkheid.

Originele cadeautips bij een handgemaakte wijndrager met antilekring en nootjes. Het Tankstation Hoek

• Combinatie met nieuwe set op de handen € 55,• Wenkbrauwen harsen/ epileren en wimpers en wenkbrauwen verven samen € 18,50 Bernhardstraat 64 Delden T 06-12065556 E info@studiotineke.nl I www.studiotineke.nl

RESTAURANT Welkom in ons Franse specialiteiten restaurant waar gastvrijheid en een gemoedelijke sfeer hand in hand gaan met culinaire kwaliteit. Onze keukenbrigade is daarvoor continu op zoek naar dagverse en vaak Twentse streekproducten. Voorbeelden daarvan zijn: Vleesproducten van Vleeschhouwerij Saasveld; Slager Hubert Nijland verwerkt vlees van het mooie ras Blonde d’Aquitane. Asperges komen in het seizoen uit Bentelo. Vis wordt dagelijks vers aangevoerd uit Blokzijl.

• 24/7 doorgeven van uw schade • Gratis vervangend vervoer of halen & brengen

(vraag naar de voorwaarden)

• Bodemprijzen

Dus, als u er ook netjes en verzorgd uit wilt zien in de slippers of open schoentjes. Maak dan nu een afspraak!

Autoschade Drenthen kan uw deuk of kras voordelig repareren. Als de lak nog heel is, kan een vakman in sommige gevallen uitdeuken zonder te spuiten. Daarnaast is het door specialistische technieken mogelijk om een beschadigde bumper met behoud van kwaliteit te herstellen, zodat vervanging niet altijd nodig is.

Goor - Servicestation Hoek aan de Enterseweg is weer een extra service rijker. Na vorig jaar een inmiddels befaamde Foodcorner te hebben geopend, beschikt men sinds enkele weken over een bijzondere Giftshop. De persoon achter deze Giftshop is Anita Reef. Met haar creatieve inslag weet Anita in te spelen op de behoefte aan originele cadeautjes, zodat bijvoorbeeld bij vaderdag niet telkens weer de “verrassing” bestaat uit een paar sokken of een stropdas. Anita’s Gifts zijn er in diverse prijsklassen, variërend van 5 tot 50 euro. Ze bestaan voornamelijk uit samengestelde, bij elkaar horende en feestelijk verpakte hebbedingetjes, zoals bijvoorbeeld

Wheedwarsweg 3, 7471 GG Goor T (0547) 274907 E administratie@absdrenthen.nl I www.absdrenthen.nl

INTERIEUR-AFBOUW

leuke aan deze hebbedingetjes is dat ze nergens anders verkrijgbaar zijn, dus originaliteit is gegarandeerd. Anita: “We spelen in op trends, seizoenen en feestdagen. Daarom staat er elke keer weer wat nieuws. Vorige week overheerste vanzelfsprekend het cadeau voor vaderdag en ik moet zeggen dat ik goed heb verkocht. Het blijkt toch altijd weer moeilijk voor mensen iets leuks te bedenken”.

Compleet in afbouw van keukens, badkamers, haarden, kasten, deuren en heel veel vloeren voor nieuwbouw en renovatie. - wij luisteren naar de wensen van de klant - wij werken vanuit het beschikbare budget - wij ontwerpen, adviseren, leveren en realiseren - wij doen wat we beloven 1 aanspreekpunt van ontwerp tot oplevering, realisatie door vakmensen, vaste scherpe prijs vooraf. Wij nodigen u uit voor een inspirerend bezoek aan onze showroom van 600 m2.

• HAARDEN • VLOEREN • KERAMIEK TEGELS & SANITAIR Industriestraat 54, Haaksbergen T 053 - 5730040 E info@scharenborghaaksbergen.nl I www@scharenborghaaksbergen.nl

Foto en tekst: Jan Schoneveld

INTERIEUR Door de samenwerkingsverbanden met een keur aan meubel- en stoffenleveranciers bent u altijd verzekerd van een resultaat naar uw smaak. Wij maken gebruik van materialen die stuk voor stuk het predicaat ‘exclusief’ verdienen en zeker niet op elke straathoek verkrijgbaar zijn. Ook hebben wij relaties met verschillende meubelmakers. Dus wij kunnen altijd voldoen aan uw smaak en dus uw wens.

• Advies op maat

• Bedrijfsdiner

Openingstijden: woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag van 13.00 uur - 17.00 uur

• Recepties

Vossenbrinkweg 1 L - Delden T 074 - 376 71 18 E info@claudiaextercatte.nl I www.claudiaextercatte.nl

Zenderensestr. 16, 7625 TE Zenderen T (074) 2673215 E info@dekloostergang.nl I www.dekloostergang.nl

INSTALLATIE

SERVICESTATION

HOVENIER

Als veelzijdig installateur werken wij voor zowel professionele opdrachtgevers als voor particuliere klanten. In bestaande woningen, nieuwbouw- en renovatiewoningen en utiliteitsprojecten voeren wij alle voorkomende soorten installatiewerk uit. Wij adviseren u graag bij het realiseren van uw plannen en brengen voor u vrijblijvend een offerte uit.

Servicestation Shell Hoek BV is u graag van dienst met kwaliteitsbrandstoffen van Shell waarmee u zuiniger rijdt en dat tegen een scherpe prijs. 7 dagen per week staan wij voor u en uw auto klaar! Heerlijke vers belegde broodjes, gehaktballen uit de jus, diverse warme snacks en een uitgebreide shop. Kom langs en overtuig u zelf aan de Enterseweg te Goor (industrieterrein Zenkelsdamshoek). U bent van harte welkom!

Mensink Hoveniers is een vakkundig hoveniersbedrijf voor al uw tuinwerkzaamheden. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden van zowel uw particuliere tuin als de tuin rondom uw bedrijfspand. Wij brengen te allen tijde graag vrijblijvend voor u een offerte op maat uit.

• Verwarming • Zinkwerken

ans meer. lk geen k a k t jg ri e. k arder rijsopgav wateronth vies en p d a d n e Met een jv n u vrijbli Wij geve

De Berken 2F - Delden T 074 - 291 70 35 E info@johnpeper.nl I www.johnpeper.nl

• Exclusieve merken • Eigen stoffeerderij

• Huwelijksdiner

• Gas/water/elektra

• KEUKENS • BADKAMERS

• À la carte

• Badkamers/sanitair

interieur-afbouw sfeerbeleving vanuit visie

• Alle brandstoffen (ook LPG) • Moderne wasstraat en wasboxen • 7 Dagen per week Tevens uw adres om zelf uw auto te wassen in een van onze 3 wasboxen, welke 24 uur per dag geopend zijn. Enterseweg 10, 7472 DG Goor T (0547) 262602 E info@tankstationhoek.nl I www.tankstationhoek.nl

Bedrijvencarrousel maandelijkse specialistenpagina

• Tuinaanleg • Tuinontwerp • Onderhoud • Sierbestrating

Boterbloem 11, 7491 LD Delden T 06 46336398 E info@mensinkhoveniers.nl I www.mensinkhoveniers.nl


Hofweekblad Hofweekblad

Adressen en telefoonnummers Gemeentehuis: Bezoekadres: De Höfte 7, 7471 DK Goor Postadres: Postbus 54, 7470 AB Goor

Woensdag Woensdag2030juni mei2012, 2012,pag. pag.125

Feestelijke afsluiting restauratieproject dwarsritschöppes De restauratie van dertien karakteristieke Markelose dwarsritschöppes in het kader van het project Dwarsritschöppes is voltooid. Op vrijdag 15 juni sloten Hester Maij, gedeputeerde van de provincie Overijssel, en Josh Sijbom wethouder van de gemeente Hof van Twente, het project op feestelijke wijze af.

E-mailadres: info@hofvantwente.nl Telefoon: 0547 - 85 85 85 Fax: 0547 - 85 85 86 Openingstijden: Zonder afspraak Dinsdag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur Maandagavond van 17.00 uur tot 19.30 uur Alleen op afspraak Maandagmiddag van 12.00 uur tot 17.00 uur Dinsdag t/m vrijdag van 13.00 uur tot 17.00 uur Afspraak maken? dat kan: digitaal via www.hofvantwente.nl per telefoon via 0547 - 85 85 85 persoonlijk aan de balie tijdens de openingstijden Afvaldepot Groen-Recycling Twente Het afvalstoffendepot is gelegen aan de Mossendamsdwarsweg nabij Goor (bij de provinciale weg S15/N347 Goor-Rijssen). Telefoon: 0547 - 36 34 95 Openingstijden: Vrijdag 12.30 tot 16.30 uur Zaterdag 9.00 tot 14.00 uur Storingsnummers: Spoedzaken buiten kantoortijd (rioleringen, gevonden huisdieren) Rayon West (Markelo - Diepenheim) Telefoon: 06 2223 8768 Rayon Midden (Goor) Telefoon: 06 1237 3918 Rayon Oost (Ambt en Stad Delden) Telefoon: 06 1130 8827

Alsnog recht op bijstand Op 1 januari 2012 is de Wet werk en bijstand veranderd. Voor aanvragen vanaf 1 januari 2012 was de gezinsnorm en de huishoudmiddelentoets van toepassing. In het zogenaamde lenteakkoord is afgesproken de gezinsnorm en huishoudmiddelentoets met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012 af te schaffen.

Alsnog aanvragen Het kan zijn dat u in de afgelopen maanden geen aanvraag voor bijstand hebt ingediend omdat u al wist dat u door de gezinsnorm geen recht had op bijstand. U kunt nu alsnog bijstand aanvragen. Als u aan de voorwaarden van de bijstand voldoet, dan kunt u de bijstanduitkering met terugwerkende kracht krijgen.

Wethouder Josh Sijbom: “Een mooi project dat de landschappelijke waarde van onze gemeente verhoogt en bijdraagt aan de recreatieve aantrekkingskracht van het platteland.”

Uniek cultureel erfgoed De dwarsritschöppes zijn uniek cultureel erfgoed. Het zijn karakteristieke schuren bij boerderijen in Markelo, die elders nauwelijks voorkomen. De schuren hebben grote deuren aan de zijkanten, waardoor volgeladen hooiwagens dwars door de schuur konden rijden. De meeste dwarsritschöppes hebben door de tijd hun oorspronkelijke functie verloren en veel zijn afgebroken. Het onderhoud van deze gebouwen is voor de eigenaren een flinke opgave, waardoor de resterende schöppes worden bedreigd met verval of afbraak. In samenwerking met de stichting Maarkels landschap, provincie Overijssel en de gemeente Hof van Twente heeft Monumentenwacht Overijssel de uitvoering van het project begeleid. Bij de uitvoering van het project zijn de bouwplaatsen ingericht als leerlingbouwplaats. De daardoor opgedane kennis en ervaring kunnen ook bij toekomstige herstelwerkzaamheden worden ingezet.

In dit artikel laten we een aantal mensen aan het woord over het restauratieproject

Jan Nijkamp van aannemersbedrijf Paalman & Tempelman Aannemersbedrijf Paalman & Tempelman uit Holten heeft 12 van de 13 dwarsritschöppes gerestaureerd.

Functie dwarsritschöppes

Jan Nijkamp, die zelf ook eigenaar is van een gerestaureerde dwarsritschöppe, vertelt dat dit schuren zijn waar van oorsprong hooi in werd opgeslagen. “Het is een slimme indeling. Aan de ene lange kant van de schuur reed een volle hooiwagen naar binnen en als het hooi was opgestapeld, reed de lege wagen door de lagere deur er aan de andere kant weer uit. De onderkant van de schuur bestond uit halfronde paaltjes waar de lucht doorheen kon, goed voor de ventilatie. Het dak bestond uit riet omdat dat destijds goedkoop materiaal was. Na verloop van tijd veranderde de functie van de schuren en kwamen ze leeg te staan of werden ze als opbergruimte gebruikt. Veelal raakten ze in verval.”

Leerlingwerkplaats

“Een van de voorwaarden bij de aanbesteding was, dat het bedrijf een leerbedrijf moest zijn. Wij zijn een erkend leerbedrijf en dit was wel een heel bijzondere klus voor een leerling. Er zijn er niet zo heel veel die de restauratieopleiding doen. Twee leerlingen hebben bij ons het hele traject doorlopen met een meestertimmerman. Het was een uniek project omdat geen enkele schuur hetzelfde was. Soms moest alleen het riet vervangen worden of wat metselwerk. Maar soms moesten ook complete gebinten en dakconstructies vervaardigd worden. Dat betekende echt authentiek vakwerk met pen en gat verbindingen. Dat bleek een behoorlijke uitdaging, zegt Jan.”

Authentieke materialen

Jan geeft aan dat bij de restauratie veelal gebruik is gemaakt van authentieke materialen. “Daarvoor konden we terecht bij de Stichting Materiaal voor Monumenten in Hengelo. Deze stichting heeft materialen die uit de sloop van monumentale of oude gebouwen komen. De materialen worden gereinigd, gesorteerd en opgeslagen in het depot bij Erve Woldhuis. Dit gebeurt samen met bewoners van Erve Woldhuis, mensen met beperkingen, die onder begeleiding in het depot werken.”

Nieuwe bestemming

“De laatste lichting dwarsritschöppes was in dermate staat van verval dat alleen de buitenmuren zijn blijven staan. Daarvan hebben we de buitenkant en de binnenkant in oude stijl afgebouwd, afhankelijk van de bestemming. In een van de dwarsritschöppes worden nu huisconcerten gegeven (Muziek op de Welle). Er zijn slaapkamers, douches en toiletten in gemaakt zodat artiesten er ook kunnen overnachten. Deze schöppe heeft dus een nieuwe functie gekregen. Andere eigenaren gebruiken de schöppe als schuur maar er zijn er ook die nog nadenken over eenandere bestemming. Bijvoorbeeld als kantoor of Bed & Breakfast.”

Diederik Roeterdink namens Maarkels Landschap Maarkels landschap is een stichting die de belangen van het streekeigen landschap in Markelo wil behartigen. Diederik Roeterdink: “Wij waren voornamelijk contactpersoon tussen provincie, gemeente en de Monumentenwacht en hebben eigenaren van dwarsritschöppes benaderd en gestimuleerd om mee te doen met dit project. Eigenaren konden een subsidie krijgen voor de helft van de restauratiekosten met een maximum van € 40.000. Uiteindelijk zijn er 13 schöppes hersteld waarvan sommige een bijzondere herbestemming kregen, bijvoorbeeld als concertzaal of solexverhuurbedrijf. Goed voor recreatie en toerisme”. De VVV heeft in samenwerking met Maarkels Landschap een fietsroute uitgezet die langs een aantal gerestaureerde dwarsritschoppes leidt.

Monumentenwacht Onder leiding van Monumentenwacht Overijssel is het project in september 2009 gestart. Door een bijdrage van de provincie Overijssel en de gemeente Hof van Twente, in het kader van het provinciaal meerjarenprogramma 2007-2013 en met een eigen bijdrage van de deelnemers, zijn met dit project rondom Markelo 13 dwarsritschöppes hersteld.

Arie Schuilenborg, projectleider Monumentenwacht Arie Schuilenborg is projectleider bij de Stichting Monumentenwacht Overijssel en Flevoland. De Monumentenwacht is een organisatie die op een praktische manier bijdraagt aan behoud van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen. Zij voert inspecties uit, herstelt kleine gebreken en geeft onderhoudsadviezen aan abonnees. De Monumentenwacht is een stichting die bestaat uit 23 personen en doet haar werk in Overijssel en Flevoland. Arie vertelt dat de Monumentenwacht al diverse projecten heeft gedaan in Overijssel. “Bijvoorbeeld het rieten-daken-project, Tuindorp Hengelo en ook in en rond Markelo de dwarsritschöppes”.

Zo snel mogelijk Indien u alsnog vanaf 1 januari 2012 bijstand aan wilt vragen, doet u dat dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval vóór 1 augustus 2012. U kunt bijstand aanvragen bij het werkplein Midden Twente, Deldenerstraat 6-18 in Hengelo, op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur.

Muziek op De Welle en Cultuur in de Schuur

Een van de gerestaureerde dwarsritschöppes is in het bezit van Jonneke Adolfsen en Arjen Haffmans. Naast hun fulltime banen organiseren ze huiskamerconcerten en andere culturele activiteiten in hun pas gerestaureerde schuur. Arjen vertelt dat de huiskamerconcerten eerst op de deel in hun boerderij gegeven werden. “Door het bijzondere restauratieproject kwamen we op het idee om de schuur voor dit doel te gaan gebruiken. De schuur was in verval geraakt en er was een ingrijpende verbouwing nodig. Maar het resultaat mag er zijn. We zijn heel tevreden over de uitvoering. De authentieke elementen, als bijvoorbeeld de gebinten, zijn bewaard gebleven en ik heb met verbazing gezien hoe de dakconstructie is gemaakt. De spanten werden op het gras voor de schuur uitgemeten en vervolgens geplaatst. Een zware klus.” “De samenwerking met de gemeente is bijzonder goed verlopen,” vertelt Jonneke. Arjen geeft aan dat hij het ook belangrijk vindt dat niet alleen de schuur maar ook het erf past in het landschap. “Ik snap dat de gemeente daar eisen aan stelt. Zo moesten er parkeerplaatsen op het eigen erf zijn en moest extra groen worden aangeplant. Om het erf streekeigen kenmerken mee te geven hebben we hulp gehad van de stichting Maarkels Landschap. Studenten uit Velp hebben onderzocht hoe een streekeigen erfinrichting eruit zou moeten zien. Zij hebben een schets gemaakt en nagenoeg alles hebben wij zo overgenomen. Zo is er een scheiding tussen voor- en achtererf aangebracht en zijn er fruitbomen geplant van oude fruitrassen.” Arjen vindt het goed dat dit soort projecten bestaan. “Zo blijft het streekeigen karakter van het landschap behouden en door andere functies toe te staan wordt de leefbaarheid op het platteland bevorderd.”

Criteria

Hogere grenswaarde Wet geluidhinder Kennisgeving ontwerpbeschikking Kerkstraat 68-72, Goor

Arie heeft vanaf de informatieavond tot en met de oplevering het project dwarsritschöppes begeleid: “De genteresseerden konden zich aanmelden. Wij inspecteerden de schöppes en hanteerden een aantal criteria: is de schöppe authentiek, is de schöppe uniek, hoe is de staat van onderhoud, ligt de schöppe aan een fiets- en/ of wandelroute, is de schöppe zichtbaar vanaf de weg. Aan deze criteria kenden we punten toe en vervolgens benaderden we de eigenaren of ze mee wilden doen.”

Wethouder Pieter van Zwanenburg over woonservicegebieden:

De gemeenteraad is voornemens het bestemmingsplan te herzien voor de Kerkstraat 68-72. (kadastraal bekend Goor, sectie C, nr. 5868 Met dit plan wordt de realisatie van 8 zorgappartementen met bijbehorende wacht- en slaapruimte voor verzorgers beoogd. Alle wegen hebben van rechtswege een geluidszone. Nieuwe woningen gelegen binnen de zone van een weg moeten in principe op zodanige afstand worden geprojecteerd dat voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde die de Wet geluidhinder daaraan stelt. De geplande zorgappartementen aan de Kerkstraat 68-72 in Goor zijn gelegen binnen de geluidzones van de Kerkstraat en de Van Kollaan. Uit onderzoek is gebleken dat ten gevolge van de Kerkstraat en de Van Kollaan een hogere geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde zal optreden. Burgemeester en wethouders zijn van plan om voor deze bouwmogelijkheid op grond van art. 83 van de Wet geluidhinder een hogere grenswaarde vast te stellen.

Informatie om te reageren: www.hofvantwente.nl/gemeenteblad

Ruimtelijke plannen: Ambt Delden - Bestemmingsplan ”Bedrijventerrein ’t Wegdam e.o. (Hengevelde)” - ongewijzigd vastgesteld

Stad Delden - Bestemmingsplan “Reparatieregeling Delden-Zuid” - gewijzigd vastgesteld Voor de volledige publicatie kunt u kijken op de gemeentelijke website www.hofvantwente.nl onder het kopje ‘Gemeenteblad’. Deze informatie én alle overige informatie met betrekking tot ruimtelijke plannen in gemeente Hof van Twente kunt u ook op deze website vinden onder het kopje ‘Ruimtelijke plannen’.

“Binnen Hof van Twente vinden we het belangrijk dat mensen mee kunnen blijven doen aan de samenleving en zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Ook als er beperkingen zijn of wanneer mensen minder mobiel worden.”

Woonservicegebieden Hof van Twente

Het is alweer enige tijd geleden dat er in de kernen gesprekken plaatsvonden over de woonservicegebieden, tijd om te berichten over de uitwerking van de plannen.

Wat is ook weer een woonservicegebied? Een woonservicegebied is een wijk in een stad of dorp waar kwetsbare mensen als ouderen en mensen met een beperking zo lang mogelijk en zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven wonen. Dit is mogelijk met behulp van afgestemde voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Zo zorgen de gemeente, organisaties en inwoners zelf ervoor dat mensen zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving.

Wat gaat er gebeuren in de woonservicegebieden? De plannen zijn voor een groot deel gericht op het toegankelijk maken van de openbare ruimte, zodat rolstoelers geen hindernissen ondervinden. Een aantal voorbeelden: - In Markelo worden invalidenparkeerplaatsen aangelegd in het centrum en bij de sporthal. - In Hengevelde komt een invalidentoilet in sporthal de Marke. - In Delden worden obstakels in het centrum verwijderd. - In Goor worden trottoirbanden verlaagd. - In Diepenheim worden delen van het trottoir in het centrum vlak gemaakt. Daarnaast zijn er drie projecten gestart die voor de hele gemeente van belang zijn. Dit zijn: - Buurtbemiddeling (met hulp van vrijwilligers lossen buren hun ruzies op). - Het bekend maken van voorzieningen (digitale activiteitenkalender, spreekuur voor allochtone ouderen). - Het werken met wijkserviceteams (het team pakt problemen op die inwoners aandragen en koppelt terug wat ermee gedaan is. Het eerste wijkserviceteam is in Delden van start gegaan).

Terugkoppeling in de kernen en buurtschappen Binnenkort maakt de gemeente een afspraak met de verschillende groepen waarmee in de kernen is gesproken, voor een toelichting en verdere invulling van de plannen. Er zal dan ook uitleg gegeven worden waarom een aantal van de ideeën die tijdens de thema-avonden naar voren is gebracht, niet in de plannen voor woonservicegebieden is opgenomen en hoe de gemeente daar mee om zal gaan. Meer informatie:

www.hofvantwente.nl woonservicegebieden - uitvoeringsplan

Fietsen bij station Goor verwijderd 11 juni 2011 heeft de politie in samenwerking met de gemeente Hof van Twente een dertig tal fietsen uit de fietsenstalling van Prorail te Goor verwijderd. Het betrof hier fietsen welke zichtbaar niet meer in gebruik waren, mankementen, slag in de wielen en lekke banden. Er werd zodoende nieuwe ruimte gecreëerd. De fietsen zijn tot de eerstkomende fietskijkdag op de gemeentewerf gestald. Nadat dit jaar de uitbreiding van de fietsenstalling is gerealiseerd is het reizigers, VVV, de politie en de gemeente een doorn in het oog dat fietsen en bromfietsen, meestal gemakshalve, kris kras rond het station gestald worden. In overleg met ProRail en politie worden door de gemeente borden geplaatst die het stallen van fietsen rond het stationsgebouw, buiten de stalling, strafbaar stellen. Tot die tijd zullen de politie en de gemeentelijke boa’s toezicht gaan houden, zo nodig fietsen verwijderen en mensen aanspreken op het stalgedrag. Na de vakantieperiode zal er daadwerkelijk gehandhaafd worden.

Voorbereiding renovatie en uitbreiding brandweerkazerne Goor De brandweerkazerne aan de Van Kollaan in Goor voldoet niet meer aan de eisen die gesteld worden aan een brandweerkazerne. Daarom besloot de gemeenteraad de kazerne te renoveren en uit te breiden zodat er een veilige en toekomstbestendige kazerne ontstaat. De voorbereidingen daarvoor zijn inmiddels in volle gang. In verband met de renovatie krijgt de brandweer een tijdelijk onderkomen bij de gemeentewerf aan de Patrijzenstraat 1 in Goor. De brandweerkazerne aan de Van Kollaan voldoet niet alleen niet meer aan de eisen die gesteld worden aan een kazerne maar is ook te klein om goed te functioneren. De kazerne moet niet alleen beschikken over een uitrukgarage maar bijvoorbeeld ook over opslagruimte, gescheiden sanitair, kantine en slaapruimte. Tegelijkertijd met de renovatie wordt de kazerne daarom uitgebreid. De vernieuwde brandweerkazerne is naar verwachting in juli 2013 klaar. Het ligt in de planning om in november 2012 te starten met de werkzaamheden. Omdat de werkzaamheden nogal ingrijpend zijn kan de brandweer de kazerne in de tussentijd niet gebruiken. Om toch operationeel te blijven wijkt de brandweer uit naar de gemeentewerf aan de Patrijzenstraat die op 500 meter afstand van de huidige brandweerkazerne ligt. Deze locatie biedt voldoende ruimte om als tijdelijk onderkomen te gebruiken. Ook blijven de kosten voor tijdelijke huisvesting hierdoor tot een minimum beperkt. Omstreeks september/oktober verhuist de brandweer naar de tijdelijke locatie.


Hofweekblad Hofweekblad

Woensdag Woensdag2030juni mei2012, 2012,pag. pag.135

Relatiebijeenkomst toeristisch-recreatieve ondernemers In 2012 zal de Beleidsnota Recreatie en Toerisme 2007-2012 “Laat je verleiden in Hof van Twente” worden geëvalueerd en geactualiseerd. Hierin wordt teruggeblikt op de destijds uitgesproken ambities en de resultaten, op de niet gehaalde ambities maar ook op de toekomstvisie. Gezamenlijk met de ondernemers en raadsleden willen wij graag bouwstenen aangereikt zien, van onderwerpen die in de nieuwe nota aan de orde moeten komen. De bijeenkomst zal worden gehouden op maandag 25 juni 2012 van 16.00 - 22.00 uur bij Vakantie- en Conferentiecentrum De Kroeze Danne, Ambt Delden. Hoewel sommige ondernemingen schriftelijk zijn uitgenodigd, willen wij iedereen, die geen uitnodiging heeft ontvangen, maar wel op één of andere manier werkzaam is binnen de verblijfs- en/of dagrecreatieve sector, nadrukkelijk uitnodigen om deze bijeenkomst te bezoeken.

Herinnering: Aanvraag vaststellen subsidie 2008-2011 indienen voor 1 juli 2012 Verenigingen en instellingen in Hof van Twente die in het tijdvak 2008-2011 een structurele (jaarlijks terugkerende) subsidie hebben ontvangen, dienen hiervoor een aanvraag tot vaststellen van de subsidie in te dienen. Alle verenigingen en instellingen in Hof van Twente die een dergelijke subsidie hebben ontvangen, hebben hierover een brief ontvangen. De aanvraag voor vaststelling van de subsidie dient voor 1 juli 2012 door middel van een daarvoor bestemd aanvraagformulier te worden ingediend.

Het programma voor de bijeenkomst is als volgt:

Kinderen Maken Muziek Prinses Maxima lanceerde het programma Kinderen Maken Muziek op haar 40e verjaardag in mei 2011, met als doel, kinderen in Nederland in groepsverband een muziekinstrument te leren spelen. Er werden 183 projectvoorstellen ingestuurd uit het hele land. Na een strenge selectie zijn er 31 uitgekozen om uitgevoerd te worden. Het project van Stichting WEIMS “Kinderen Maken Muziek in Overijssel” is er één van.

16.00 uur - Ontvangst op parkeerplaats van het Conferentiecentrum. 16.15 uur - Bustour langs enkele toeristisch-recreatieve voorzieningen in de directe omgeving. 17.30 uur - Soep met broodjes in conferentiecentrum. 18.15 uur - Huidige ontwikkelingen / toekomstvisie gemeente Hof van Twente door Jeroen Goudt, burgemeester Hof van Twente / portefeuillehouder Recreatie & Toerisme. 18.45 uur - Gemeente -ondernemers - samen sterk door Wynand Vogels, eigenaar Natuurkampeerterrein Hoeve Krekelberg in Schinnen, voorzitter commissie Recreatie & Toerisme en Bestuurslid VVV Zuid-Limburg 19.15 uur - oprichting Werkgroep Toerisme en Recreatie door Martin Verbeek, onafhankelijke voorzitter van de Economische Werkgroep Hof van Twente 19.30 uur - Pauze 19.45 uur - Paneldiscussie tussen sprekers en de zaal 20.30 uur - Rondleiding over het terrein van het Conferentiecentrum door gastheer Ad op ‘t Hoff 20.45 uur - Borrel en hapje 21.15 uur - Einde relatiebijeenkomst Gastvrouw is Dinie Schreurs, senior medewerker communicatie en PR gemeente Hof van Twente.

Nadere informatie over de vaststelling van de subsidie is in te zien op de website van de gemeente Hof van Twente. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Maatschappelijke ontwikkeling.

Start groot onderhoud aan wegen en verhardingen 2012

Op 6 juni 2012 speelden ruim 3200 kinderen uit het hele land samen in de Heineken Music Hall in Amsterdam in aanwezigheid van de Prins van Oranje, Prinses Maxima en hun drie dochters. Kinderen Maken Muziek is ontstaan uit een uniek samenwerkingsverband tussen het Oranje Fonds en het fonds van Cultuurparticipatie en is mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Skanfonds en tal van particuliere giften. Ongeveer 160 kinderen van Basisschool de Toonladder in Delden, Scholengemeenschap Twickel in Delden en Hengelo leerden op school een instrument te bespelen. Ze kregen een jaar lang les van docenten van Muziekschool Hengelo. Samen met 85 leden van het Twents Jeugd Symfonie speelden deze leerlingen “Vier dansen voor Maxima” onder begeleiding van Carl Wittrock nogmaals voor eigen publiek op 15 juni j.l. in de Reigerhal in Delden. Voor wie het gemist heeft kan op vrijdag 22 juni a.s. om 19.00 uur de voorstelling nog bijwonen in de Stadhuishal in Hengelo.

Gemeente Hof van Twente gaat in 2012 op grote schaal werkzaamheden uitvoeren aan asfalt- en straatsteenverhardingen op diverse wegen en wegvakken. Het werk bestaat uit het repareren van asfalt, maar ook uit het geheel reconstrueren van wegen en het aanbrengen van nieuwe asfaltdeklagen. De uitvoering is voorzien in de periode vanaf heden tot november 2012. Dit bericht informeert u over de werkdelen die tot de zomervakantie worden opgepakt.

Informatie Een overzicht van de planning tot de zomervakantie en een overzicht van alle in 2012 aan te pakken wegen en wegvakken ligt gedurende de uitvoeringsperiode tijdens openingstijden ter inzage in het infocentrum in de hal van het gemeentehuis in Goor. Het planningsoverzicht en de tekening is ook te zien op de gemeentelijke website www.hofvantwente.nl. Contactpersoon is de toezichthouder, de heer N.W.A. (Nico) Brummelhuis, tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0547-858585. U kunt ook terecht bij de uitvoerder, de heer J. (Jurriaan) Mollink. Hij is tijdens kantooruren bereikbaar op 053-4614905.

PvdA-zorgplan

Ambt Delden - Vergunning toertocht met oldtimertractoren op 8 juli 2012 (13-06-2012)

Diepenheim - Ontheffing art. 35 D&H-wet op 14 en15 juni 2012, Raadhuisstraat 8 (05-06-2012) - Vergunning boekenmarkt en ontheffing geluid op 1 juli 2012 op het Plein o/d Platanen. In verband hiermee zal op 1 juli 2012 van 08.00 uur tot 19.00 uur de Grotestraat worden afgesloten voor alle verkeer in beide richtingen, voor zover gelegen tussen de kruising met De Hagen en het Looiersplantsoen (05-06-2012) - Vergunning Kasteeldag op 5 augustus 2012, Stedeke 11 (05-06-2012) - Vergunning menwedstrijd en ontheffing art. 35 D&H-wet op 24 juni 2012, op landgoed Warmelo, Stedeke 11. In verband hiermee zal op 24 juni van 07.00 tot 19.00 uur een parkeerverbod worden ingesteld aan beide zijden van de Borculoseweg, voor zover gelegen tussen de bebouwde kom en de kruising met de Wilgemansweg en een parkeerverbod op de parkeerplaats aan het Looiersplantsoen. (13-06-2012) - Vergunning mountainbiketocht 14 oktober (05-06-2012) - Vergunning reünie en ontheffing D&H-wet op 14 juli 2012, Kloosterlaan 60 (05-06-2012) - Vergunning houtdorp en ontheffing geluid van 27 t/m 31 augustus 2012, Steltloperstraat (13-06-2012) - Vergunning Project Streetwise op 7 en 10 september 2012. In verband hiermee zal de Reviusstraat op 7 en 10 september 2012 van 08.00 uur tot 12.00 uur worden afgesloten voor alle verkeer in beide richtingen. (13-06-2012) - Loterijvergunning oktober 2012 t/m november 2012 (08-06-2012) - Standplaatsvergunning voor de verkoop van vis en visproducten van 20 tm 24 juni 2012 op het Sterplein (0706-2012)

Hengevelde - Vergunning buurtfeest op 23 juni 2012, Het Uding. In verband hiermee zal Het Uding op 23 juni 2012 van 09.00 uur tot 24.00 uur worden afgesloten voor alle verkeer in beide richtingen, voor zover gelegen tussen De Bleek en De Klomp (19-06-2012) - Instemming verleend voor het leggen van een laagspanningskabel t.b.v. Janninksweg (05-06-2012).

Op dit moment is het werk gepland voor de periode tot de zomervakantie, eind juli. De aannemer zal in de komende periode op een achttal buitenwegen reparatiewerk uitvoeren, om er direct na de vakantie slijtlagen op aan te brengen. Het gaat om de: Bovenbergweg, Hochtweg, Wenninkweg, Klompmakersweg, Petersweg, Twikkelerweg, Drekkersweg, Slotsweg.

De planning voor de werkzaamheden voor de periode na de zomer zal in augustus worden gepubliceerd. Het werk wordt uitgevoerd door de aannemerscombinatie Lansink Wegenbouw – NTP Infra. De wegen en wegvakken worden voor de uitvoering van het werk afgesloten voor het verkeer, waar nodig wordt het verkeer middels een omleidingsroute omgeleid. Aanwonenden, bedrijven en hulpdiensten worden vooraf door de aannemer op de hoogte gebracht. Natuurlijk doen we er alles aan om de overlast voor de aanwonenden en het verkeer zo beperkt mogelijk te laten zijn.

Besluiten Algemene wet bestuursrecht (APV)

Goor

De gemeenteraad heeft voor het jaar 2012 extra geld voor het onderhoud aan verhardingen vrijgemaakt. Op deze manier wil zij een start maken met het inhalen van achterstallig onderhoud en ook een aantal hoognodige schades herstellen. Dat betekent dat een aantal wegen en wegvakken geheel opnieuw wordt opgebouwd. In totaal worden dit jaar ruim 50 wegen of delen daarvan aangepakt, het merendeel daarvan buiten de bebouwde kommen.

Daarnaast worden in de komende weken de Ensinkgoorsdijk en de Grotegoorsdijk gereconstrueerd. Dat houdt in dat de straatstenen worden verwijderd, een nieuwe wegfundatie wordt opgebouwd en de rijbaan in asfalt wordt her-aangebracht.

Om organisatorische redenen verzoeken wij u zich aan te melden voor deze bijeenkomst. Opgave kan tot 22 juni bij Tonnie Vehof, e-mail: t.vehof@hofvantwente.nl

Markelo - Verklaring van geen bezwaar Hamac-Run op 16 juni 2012 (13-06-2012) - Vergunning afscheidsfeest AZC en ontheffing geluid op 30 juni 2012, Herikerweg 31.(14-06-2012) - Instemming verleend voor het leggen van een telecomkabel t.b.v. Holtdijk (04-06-2012).

Ontheffing ex artikel 10.63, lid 2 Wet milieubeheer De volgende ontheffing is verleend voor het brandenvan een kampvuur van gerooid en/of snoeihout: - Locatie stookplaats: Houtdorpterrein aan de Steltloperstraat in Goor (12-06-2012). - Locatie stookplaats: Haarweg 2, Ambt Delden (12-06-2012). Informatie om te reageren: www.hofvantwente.nl/gemeenteblad

Omgevingsvergunning Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (regulier)

Zomerweg ong., Ambt Delden: het kappen van bomen Hengelosestraat ong., Delden: Het ophogen van bermen Langestraat ong. (nabij huisnummer 155), Delden: het kappen van een boom Middendorperweg ong., Diepenheim: het kappen van drie elzen Heijnksweg ong. Goor en Twikkelerweg ong. Markelo: het kappen van twee bomen Klavermaten 22, Goor: het aanbrengen van een verdiepingsvloer in een bedrijfshal Laarstraat 77, Goor: het plaatsen van een dakkapel Rembrandtstraat 34, Goor: het plaatsen van een erker

Ontvangen op 13 juni 2012 11 juni 2012 31 mei 2012 13 juni 2012 13 juni 2012 8 juni 2012 11 juni 2012 11 juni 2012

Als u wilt reageren, zie informatie: Bezwaar/Voorlopige voorziening op http://www.hofvantwente.nl/gemeenteblad Einde reactietermijn 24 juli 2012 26 juli 2012 24 juli 2012 27 juli 2012 27 juli 2012 21 juli 2012

Ontwerpbesluit

Als u wilt reageren, zie informatie: Zienswijzen op http://www.hofvantwente.nl/gemeenteblad Rapperdsweg 1a en 1b, Ambt Delden: vervangende nieuwbouw van een pluimveestal met educatieruimte, het bouwen van een opslagloods, revisie van de inrichting en het kappen van bomen. Daarnaast is het dagelijks bestuur van het waterschap Regge en Dinkel voornemens positief te besluiten op de aanvraag om vergunning van maatschap Katier Pluimvee voor: • het lozen van afvalwater, afkomstig van het erf en de daken van de agrarische inrichting, v, op waterloop 3-4-1 (Beneden Bolscherbeek);

Fractieleider Rijkens bood wethouder Van Zwanenburg tijdens de vergadering het PvdA-zorgplan aan. Het plan met de naam “Zorgen voor en om de zorg in de Hof van Twente” hoopt een oplossing te bieden voor de zorg in een gemeente die sterk vergrijst en als gevolg daarvan steeds meer zorg behoeft, maar die tevens te maken heeft met een golf van bezuinigingen, veroorzaakt door de economische crisis. In het plan wordt sterk de nadruk gelegd op de mantelzorg. Er zal steeds meer een beroep op deze categorie mensen gedaan worden en de PvdA ziet het als een must om deze mantelzorgers op velerlei wijzen te ondersteunen. Daarnaast moet de cliënt centraal staan en zo veel mogelijk in de eigen omgeving kunnen blijven wonen. Onder het motto: doe wat plaatselijk kan, dient in het plan de gemeente de regie te voeren in het bevorderen van samenwerking tussen de verschillende instanties die zorg leveren. Zowel het CDA als de VVD spraken zich lovend uit over het plan en constateerden dat er nu reeds diverse voorstellen worden geïmplementeerd.

Op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Waterwet vindt een gecoördineerde behandeling plaats van beide vergunningaanvragen. Het voornemen bestaat de gevraagde vergunningen onder het stellen van voorschriften te verlenen. De vergunningaanvraag en het ontwerp van de beschikking ingevolge de Waterwet liggen eveneens ter inzage bij het Waterschap Regge en Dinkel, Kooikersweg 1 te Almelo en zijn in te zien tijdens kantooruren.

Einde reactietermijn 2 augustus 2012

Verleende omgevingsvergunning (regulier)

Oude Deldensestraat 7, Diepenheim: het vellen van 4 are bos Enterseweg 5, Goor: het plaatsen van een dakkapel en het aanbrengen van dakisolatie Klavermaten 22, Goor: het aanleggen van twee uitritten en het plaatsen van een reclamezuil Bentelosestraat 21, Hengevelde: het vervangen van de kapconstructie van een schuur Needsestraat 3a, Hengevelde: het bouwen van een schuur Stokkumerbroekweg 10, Markelo: het kappen van een eik

• het aanbrengen en hebben van 1 hemelwaterafvoerbuis in de rechteroever van de waterloop 3-4-1 (Beneden Bolscherbeek), ter plaatse van het perceel kadastraal bekend Ambt Delden sectie G, nummer 3029, 3204, en 3205.

Verleende omgevingsvergunning fase 2 (regulier)

Als u wilt reageren, zie informatie: Bezwaar/Voorlopige voorziening op http://www.hofvantwente.nl/gemeenteblad Einde reactietermijn Goorsestraat 22, Hengevelde: het verbouwen van een winkel/ woning tot winkel met appartementen

Milieu Melding besluit landbouw

Als u wilt reageren, zie informatie: Verzoek om handhaving op http://www.hofvantwente.nl/gemeenteblad Suetersweg 2a, Bentelo: het wijzigen van de inrichting

Ontwerpbesluit

Als u wilt reageren, zie informatie: Zienswijzen op http://www.hofvantwente.nl/gemeenteblad

Dhr. Bergman (PvdA) wilde weten waarom kabelexploitant Cogas de industrieterreinen Zenkeldamshoek en Spechthorst niet gratis voorziet van glasvezel en de industrieterreinen in de andere kernen wel. Wethouder Eshuis had zich door de Cogas laten voorlichten en vertelde dat er bij bedrijven een z.g. FTTBaansluiting (Fiber to the Business) aangelegd dient te worden, die meer graafwerkzaamheden vereist en die ook duurder uitvalt. Op veel industrieterreinen is reeds glasvezel aanwezig. Hengevelde vormt een uitzondering. Uit concurrentieoverwegingen is er in Hengevelde met Cogas een deal gesloten, waarbij het gehele dorp bekabeld wordt, dus ook het bedrijventerrein.

Einde reactietermijn 2 augustus 2012

Burgemeester en wethouders gemeente Hof van Twente, 20 juni 2012

Tekst: Jan Schoneveld

Glasvezel

27 juli 2012

Nieuwe indeling raadszaal Tijdens de raadsvergadering van vorige week dinsdag maakten de raadsleden kennis met een nieuwe indeling. De wijziging kwam tot stand op initiatief van het college dat voorheen met de rug naar het publiek zat. De nieuwe indeling heeft tot gevolg dat de raadsleden in twee rijen achter elkaar zitten. De fractievoorzitters zitten op de tweede rij, waarschijnlijk om niet de indruk te wekken dat er sprake is van een soort tweederangsraadsleden. Gezien de reacties is de nieuwe opstelling geen lang leven beschoren. Grootste probleem betreft volgens meerdere raadsleden dat het moeilijk is met fractiegenoten overleg te plegen.


Hofweekblad

Woensdag 20 juni 2012, pag. 14

En de winnaar is …. !

Nieuwe tennisbanen bij TV Stedeke

Delden - Van 12 tot 26 mei vond bij de Wereldwinkel Delden de actie “Fairtrade Break” plaats. Het doel van de actie was om het begrip eerlijke handel nog eens extra onder de aandacht te brengen. Eerlijke handel wil zeggen dat producten die (onder andere) in de Wereldwinkel worden verkocht, volgens eerlijke handelsvoorwaarden zijn gekocht. Boeren en producenten in ontwikkelingslanden krijgen en eerlijke prijs voor hun producten. Daarmee krijgen ze de kans zich op eigen kracht te ontwikkelen en te werken voor een leefbaar loon. Elke klant die in de actieperiode voor minimaal € 5,00 aan boodschappen heeft gekocht, maakte kans op het winnen van een fraai “Fairtrade Break-pakket” ter waarde van € 25,00. In het pakket zaten heerlijke lekkernijen en serviesgoed. In Delden is het pakket gewonnen door mevrouw Engelen. Op de foto is te zien hoe Annelies Ramaaker, inkoopster van foodproducten van de Wereldwinkel, het pakket overhandigt aan de gelukkige winnares.

Diepenheim - Nu de tennisvereniging is geprivatiseerd is de hele buitenaccommodatie op de schop gegaan. De oude gravelbanen zijn omgebouwd naar All weather banen. De voordelen van deze banen zijn dat er het hele jaar door getennist kan worden en het veel onderhoudsvriendelijker is dan gravel. Daarnaast zijn het terras, bestrating en groenvoorziening flink aangepakt. Dankzij medewerking van de gemeente Hof van Twente, sponsoren en zeer enthousiaste leden is het mooie tennispark een aanwinst voor Diepenheim. Vrijdag 22 juni is er van 18.30 - 20.30 uur een open huis voor leden, sponsoren, vrijwilligers en genodigden. Mocht u eens een balletje willen slaan dan kunt u informatie vinden op www.tvstedeke. nl of mailen naar tvstedeke@gmail.com.

Concert bij Kaarslicht Delden - Het volgende Concert bij Kaarslicht in de Oude Blasius te Delden is op zaterdag 30 juni en begint zoals gewoonlijk om 19.30 uur. Dit concert wordt verzorgd door het Twentse koor ‘La Colombe’. Dirigent is Iassen Raykov. Organiste is Liga Vilmane. Het koor wordt gevormd door geschoolde zangers en zingt in verschillende bezettingen, afhankelijk van de uit te voeren muziek. Op dit zeer bijzondere concert wordt koormuziek uitgevoerd uit de 16e en 17e eeuw. Deze muziek heeft geklonken in de San Marco te Venetië en werd in die basiliek uitgevoerd tijdens de vieringen van de vespers. Deze kerk was indertijd een centrum van nieuwe ontwikkelingen in de muziek. Nieuw was de o.a. meerkorigheid. Meerdere koren stonden op verschillende plaatsen in de San Marco gelijktijdig of afwisselend te zingen. De koormuziek is dan ook vaak heel veelstemmig. Ook ‘La Colombe’ zingt op dit concert in verschillende formaties, soms is de muziek zelfs 12-stemmig! Koormuziek in deze nieuwe stijl plus oudere renaissancemuziek vormen samen een harmonieus en veelkleurig palet. De prachtige muziek is geschreven door grote componisten: Willaert, Grandi, Bassano en Monteverdi. Het complete programma staat op de website van de Deldense kerken: www.blasiusdelden.nl Zoals gewoonlijk begint ook dit Concert bij Kaarslicht om 19.30 uur en het duurt ongeveer een uur. De toegang is gratis, bij de uitgang is een collecte. Van harte welkom!

Nieuwe hoofdsponsors vv Twenthe

Goor - Het shirt van het vlaggenschip van de voetbalvereniging Twenthe zal volgend jaar voorzien zijn van de namen van twee nieuwe hoofdsponsors. De logo’s van Tankstation Hoek en Café Buddy’s zullen gaan prijken op de shirts van de tricolores. Alwie Hoek en Buddy’s-uitbaters André en Hanneke nemen daarmee de rol over van ThuisIn, dat de afgelopen zes jaar als hoofdsponsor van vv Twente heeft gefungeerd. De club is verheugd dat ThuisIn wel betrokken blijft bij de vereniging middels het sponsoren van het jaarlijkse jeugdtoernooi. Twenthe dankt ThuisIn en verwelkomt met veel genoegen de nieuwe sponsoren.

Jaarvergadering De Nijverheid

Kleding uitverkoop Heracles Almelo Altijd al willen trainen in het trainingspak van Samuel Armenteros? Of in het blauwe trainersshirt van trainer Peter Bosz? Kom dan op zaterdag 30 juni naar de Businessclub van het Polman Stadion! Tussen 11.00 uur en 13.00 uur heb je de kans in het trainingstenue van je favoriete speler of trainer te kunnen rondlopen. En dat allemaal voor bodemprijzen! En dat is nog niet alles, want ook vanuit de Fanshop zijn er diverse scherpe aanbiedingen. Zorg dus dat je erbij bent, op zaterdag 30 juni tussen 11.00 uur en 13.00 uur. Op dit moment is alle JAKO kleding al in de aanbieding in de Fanshop, daar geldt zelfs een spectaculaire korting van maar liefst 50 procent! De Fanshop is alleen deze week (20 tot en met 23 juni) nog geopend op woensdag, donderdag en vrijdag van 13.30 uur tot 17.00 uur en zaterdag van 9.30 uur tot 12.00 uur. Volgende week (tussen 25 en 29 juni) is de Fanshop gesloten, en zoals gezegd is zaterdag 30 juni de datum om in je agenda te noteren.

Hengelo - Speeltuin en Buurthuisvereniging De Nijverheid Paulinastraat 40 heeft op maandag 25 juni de jaarvergadering. De avond begint om 20.00 uur, de jaarstukken en  het bestuursvoorstel over de toekomst liggen ter inzage op 20, 21 en 22 juni  van 14.00 uur tot 16.30 uur  in het Buurthuis. Voor meer informatie kun je bellen met Annie Nobbe, tel. 074-2426655.

Muzikale middag Muziek Uniek

Hofclubs strijden om wisselbokaal

Tuinconcert Fraggle Jazz Orchestra in de tuinen van Twickel

St.Isidorushoeve - Zondagmiddag 24 juni houdt Muziek Uniek haar muzikale middag. Het Orkest Muziek Uniek, Dwarsbloazers en een Bandje met de jongste leden verzorgen een gevarieerd programma. Er wordt vlotte bekende muziek gespeeld waarvan enkele nummers worden uitgevoerd met zangeres. Aanvang van de uitvoering 14.30 uur, einde ± 16.30 uur. Gespeeld wordt in Zalencentrum Dwars te St.Isidorushoeve. De toegang is gratis.

Hengevelde - Vorig jaar werd in het kader van het 10-jarig bestaan van Hof van Twente een voetbaltoernooi georganiseerd voor de negen voetbalverenigingen uit Hof van Twente. Dit bleek een groot succes te zijn. Zodoende hebben de hofclubs besloten om dit toernooi jaarlijks te organiseren en in te passen in de voorbereiding naar het nieuwe seizoen. Dit jaar zal het toernooi georganiseerd worden door WVV’34 Hengevelde. Tijdens dit toernooi zullen de eerste elftallen van de negen verenigingen uit Hof van Twente het tegen elkaar opnemen. De Hofclubs zullen, door loting, in drie poules worden onderverdeeld. Na de poulewedstrijden zullen de poulewinnaars aan elkaar gekoppeld worden om te strijden om de Hofbokaal. Ook de nummers twee en de nummers drie van de poules zullen het tegen elkaar opnemen. De loting zal verricht worden door wethouder Eshuis, inwoner van Hengevelde. Het tweede Hoftoernooi zal vrijdag 17 augustus, vanaf 18.30 uur, plaatsvinden op het terrein van de WVV’34.

Ambt Delden - Zondag 24 juni verzorgt het 18-koppige Fraggle Jazz Orchestra een uniek openluchtconcert in het huispark van kasteel Twickel. Het optreden maakt deel uit van de serie tuin- en parkconcerten Trompetenbaum und Geigenfeige, georganiseerd door de Duitse regio Münsterland.  Het ‘Fraggle Jazz Orchestra’ speelt in de standaard big band bezetting. Dat houdt in: 5 saxofoons, 4 trompetten, 4 trombones, gitaar, piano, bas en slagwerk. Voor de gelegenheid is het orkest ook nog versterkt door een gastvocaliste: Nadya Bolhaar. Het repertoire omvat hoofdzakelijk jazz; Big band klassiekers bekend geworden door de orkesten van o.a. Count Basie, Woody Herman, Stan Kenton en Duke Ellington en daarnaast jazz-standards en wat uitstapjes naar latin en jazz-rock. Het concert begint om 16:00 uur. De tuinen en kassa zijn geopend van 15:00 – 18:00 uur en alleen toegankelijk voor bezoekers van het concert. De entreeprijs is 10 euro; kaartverkoop alleen op zondag voor aanvang van het concert in de Landgoedwinkel aan de Twickelerlaan. Er is beperkt zitgelegenheid. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar de Oranjerie.

Wine & Bite In de Hagen Delden - Op zaterdag 30 juni organiseert Grand Café In de Hagen een Wine & Bite samen met Viticult uit Hengelo. U bent welkom op deze heerlijke avond. Misschien weet u al lang dat In de Hagen een geweldige keuken heeft. Dan begrijpt u dat u deze avond niet wilt missen. Weet u dit nog niet, dan is deze Wine & Bite avond een geweldige manier om kennis te maken met de kwaliteit van ons restaurant. U krijgt 5 gerechten aangeboden met elk een goede bijpassende wijn. Ook krijgt u uitleg over de wijnen en hoe een wijn te kiezen bij een bepaald gerecht. Kortom, het wordt culinair genieten voor € 25,00 op 30 juni tussen 19.00 en 22.00 uur! Om te reserveren kunt u bellen met 074-3765104.   Grand Café In de Hagen in de Stadshagen wordt door steeds meer Deldenaren ontdenkt. Eerst dacht iedereen dat dit restaurant, dat gevestigd is in één van de woongebouwen van de Stadshagen, alleen voor bewoners toegankelijk was, maar niets is minder waar. In de Hagen is juist een ontmoetingsplek voor alle Deldenaren. Er vinden geregeld activiteiten plaats die open staan voor iedereen. Ook kunt u er dagelijks terecht voor een heerlijke lunch of dagmaaltijd. Van woensdag tot en met zondag kunt u ook à la carte dineren of genieten van het heerlijke maandmenu. U zult verrast zijn als u ervaart dat er voor een redelijke prijs een goede kwaliteit geleverd wordt. Altijd passend bij het seizoen en vers.

ACTUELE AGENDA

ACCORDEONVERENIGING DE OPTIMISTEN 23 sept.: Openluchtconcert bij ’t Hoogspel in Ambt Delden, aanvang 14.00 uur; 10 nov.: Najaarsconcert in het Parochiehuis in Delden, aanvang 20.00 uur, toegang gratis. Elke dinsdagavond repetitie (18.30 uur opleidingsorkest; 18.45 uur B-orkest; 20.15 uur Aorkest) in muziekgebouw In Vriendschap, De Mors 1, Delden. www.de-optimisten.nl. CENTRALE AGENDA BENTELO 24 juni: Tropical Grass Tournament Polstars; 5-6-7-8 juli: Midzomerfeesten; 17 juli: BVV: Nordic-walking en wandelen: 18 juli: vergadering dorpsraad; 23-28 juli: Scouting: verkenners/gidsen gezamenlijk kamp;

28 en 29 juli: Concours Hippique; 31 juli: Jeugdmotorcross; 1 aug.: Internationaal Motorspektakel 11 sept.: Ouderensoos: uitstapje naar paardenmelkerij; 18 sept.: BVV: theeproeverij; 25 sept.: BVV: welzijn ouderen; 26 sept.: vergadering dorpsraad; 16 okt.: Ouderensoos: Bingo+jaarvergadering; 13 nov.: BVV: slachtvisite; 20 nov.: Ouderensoos: Rob Kleinsman over zijn vleesbedrijf: 21 nov.: vergadering dorpsraad; 29 nov.: BVV: bijeenkomst met Beckum-St.Isidorushoeve; 11 dec.: Ouderensoos: Kerstmiddag; 18 dec.: BVV: kerstavond; 15 jan.: Ouderensoos: Nieuwjaarsborrel; 19 febr.: Ouderensoos: Voorjaarsmiddag; 12 mrt.: Ouderensoos: met Jan Roerink; 23 apr.: Ouderensoos: samen met KBO afsluitingsavond. Zie www.bentelo.info. Opgave/ inlichtingen: 0547-292305.

Voorbereidingen Zomerspelen in volle gang Delden - De voorbereidingen voor de zomerspelen van 2012 zijn in volle gang. De zomerspelen worden dit jaar gehouden in Sporthal de Reiger te Delden en we hebben gekozen voor het thema “Zomercarnaval”. De sporthal zal daarom in de week van 27 tot en met 31 augustus worden omgetoverd tot een echte “Carnavalswereld”, waarin jullie je kunnen vermaken met: spelletjes, speurtochten en niet te vergeten de knutselstands. Zie voor ons volledige programma en entreeprijzen onze website: www.zomerspelendelden.nl. Met dank aan All-in-Media Multimedia & Grafische Vormgeving. Gezocht: Vrijwilligers Vrijwilligers voor in de voorbereidingsweek en tijdens de week zelf. Ben je niet de gehele week beschikbaar? Geen probleem, alle hulp is welkom! Meld je aan via onze website: www.zomerspelendelden.nl Of neem contact op met: Luuk Veldhuis, Telefoon: 0622908782 of stuur een mailtje naar: luukveldhuis@gmail.com Materialen Wij zijn opzoek naar: textiel, opvulstof voor knuffels, eierendozen, hout en bingoprijzen. (Contactpersoon materialen: Lionne Braker, tel. 06 38239182, mail:info@geregeldfeestje.nl).

“Op weg naar begrip” Markelo Ina Aalpoel-Leferink (gediplomeerd NLPmaster) geeft in haar lezing ‘Op weg naar begrip’ op een toegankelijk wijze een inkijkje in onze bewuste en onbewuste gedachten, gedragingen en gevoelens. De onbewuste ervaringen zijn van grote invloed op de wijze waarop wij dagelijks communiceren en

handelen. Meer inzicht in je onbewuste ‘Ik’ geeft een ruimere blik op de wereld en leidt tot meer begrip voor jezelf en de ander. Donderdag 21 juni. Cultureel centrum Het Beaufort Markelo. De lezing begint 20.00 uur, toegang: € 2.50,- (incl. koffie/thee). Graag reserveren, tel. 0547-363265 of 0683181272.


Hofweekblad

Woensdag 20 juni 2012, pag. 15

De Strookappe 19 7491 JB Delden Tel 074 - 25 95 121

OLF

NU OOK FOOTG -

Korte instructie vooraf Voor sporter en recreant Familie- en bedrijfsfeesten Diverse (vergader) arrangementen

- nu ook het adres voor al uw nieuwe witgoedapparatuur - gas, water, cv en elektra - dakwerk - airconditioning, zonnepanelen - zowel nieuwbouw als verbouw

Hengevelderweg 3 7478 PE Diepenheim 0547-351990 - www.pitch-putt.nl

Tevens uw adres voor waterontharders vraag vrijblijvend een offerte of advies

Timmerbedrijf Ben ter Braak

Voor al uw timmerwerkzaamheden in en om het huis. Ook voor het vervangen van houten kozijnen en vervaardigen van trappen.

Renovatie? Nieuwe keuken of badkamer?

Bij Loohuis Weerselo alles onder één dak!

HET HOFWEEKBLAD

wordt gelezen in 21.600 gezinnen in: Stad Delden, Ambt Delden, Goor, Markelo, Diepenheim, Bornerbroek, Beckum, St. Isidorushoeve en Hengelo (5.000 ex)

Sleutelbloem 13 - 7491 LR Delden Tel. 074 -3761154 / 06-23363563

André Oude Groeniger

Groenvoorziening André Oude Groeniger Onderhoud

• Groenvoorziening Wilhelminastraat 12 7491 EG Delden • Onderhoud Tel.• 074Tuinaanleg - 376 27 82

Tuinaanleg

Diepenheim - Het tankstation met bijbehorende fietsenzaak aan de Wilsonweg is de afgelopen maanden met een grondige renovatie omgebouwd tot AVIA Xpress. De komende weken vindt er nog een aanpassing plaats: ‘Bouwmeester Tweewielen’ wordt ‘Fietswereld Bouwmeester’. Eigenaar Wim Bouwmeester is een nieuwe weg ingeslagen; “Het tankstation is onbemand gemaakt, waardoor de klanten snel, gemakkelijk en zeer goedkoop tanken. Daarentegen blijf ik dezelfde service bieden als voorheen. U kunt uw oliepeil laten controleren, de lamp laten vervangen, een bandencontrole laten uitvoeren of uw auto wassen in de volautomatische Carwash. Daarnaast kan ik mij nu volledig op de fietsen concentreren. Ik heb mijn assortiment in fietsen en accessoires verbreed en ik kan een nog betere fietsenservice bieden. Ik ben heel erg blij met deze metamorfose en hoop ook dat de klanten blij zullen zijn.’ Binnenkort houdt Wim Bouwmeester open huis. De precieze datum is nog niet bekend. Tekst en foto: Petra

Ineke’s Hofdichten ‘‘Lijnen!”

Hedy Pol Nederlands Kampioen kanovaren

Ne klaant bekik met graagte, Al’t lekkers bie de bakker, Ma hee dut an de lijn En mag niks hebbn, de stakker!

Hengelo - Afgelopen weekend werd het NK lange baan kanoën in Kampen gevaren. Een grote delegatie van de Twentse Watersport Vereniging uit Hengelo nam hier aan deel. Senior Hedy Pol werd met haar Eindhovense k2 maatje Nederlands Kampioen over 5000 meter in de tweepersoons. In dezelfde race voer clubgenootje Janine Moeken met een k2 partner uit Deventer naar een derde plaats. Hedy werd in haar eentje in de boot over 5km 2e. Bij de heren senioren eindigden Mark Schopman en Eddy Wiegers als 3e. Maurice ten Peze en Ruud van Hezel behaalden ook brons, bij de heren veteranen. Maurice werd in de k1 ook 3e. De zusjes Koers presteerden beiden ook goed in de tweepersoons. Kelsey, de jongste, behaalde een zilveren medaille. Kylie voer samen met clubgenote Jeanine Leerkotte naar een 3e plek bij de dames junioren. Tevens werden er dit weekend clubkampioenschappen gehouden. De punten voor de beste vereniging konden worden behaald op de bijwedstrijden over 200 en 500 meter. De Twentse Watersport Vereniging viel net buiten de prijzen met een vierde plaats.

‘En wat wenst u meneer’? Vreug de verkoopster toen. Hee zeg: ’Ne grootn mokkapunt, Ne moorkop en ne negerzoen’! Zee vreug nog es beleafd: ‘Dat zal het nu zijn’? Hee zucht; ’Het wordt ne müslibol Want ik doo an de lijn’! Ineke Smit-Vukkink

Foto: Alberta Groteboer

Clubcompetitie Pitch&Putt Golf Diepenheim - Jacco Touw en Sietse Lever hebben hun koppositie in de Stablefordcompetitie en Strokeplay competitie verstevigd. Sietse werd met een goede ronde, in slechts 50 slagen, winnaar in de Strokeplay. Jacco had 62 slagen en werd derde in de Stableford waardoor hij wederom 13 competitiepunten wist te verdienen. Nieuwkomer Bart Merkus presteert zeer goed. Tijdens de laatste 3 competitieavonden werd hij achtereenvolgen 3e, 2e en 1e. Als hij zo doorgaat zal hij binnenkort een plaats gaan veroveren in de top 3. Strokeplay Slagen 1. Sietse Lever (Lochem) 50 2. Wichert Droppers (Neede) 56 3. Bart Merkus (Lochhuizen) 58 4. Hans ad Stegge (Goor) 58 5. Fred Pachter (Lochem) 60 6. Martien Overkemping (Groenlo) 60 7. Michel Swarts (Wiene) 60 8. Cor Migchielsen (Groenlo) 61 9. Bert Wienk (Goor) 61 10.Jacco Touw (Markelo) 62 Tussenstand Strokeplay (8 ronden) 1. Sietse Lever 447 slagen 2. Fred Pachter 475 3. Cor Migchielsen 481 Stableford Slagen Punten 1. Bart Merkus 58 15 2. Sietse Lever 50 14 3. Jacco Touw 62 13 4. Henk Hartge 62 12 5.Martien Overkemping 60 11 6. Hans ad Stegge 58 10 7. Ingrid de Vuyst 66 9 8. Henk Reudink 64 8 9. Harrie Jansen 65 7 10.Michel Swarts 60 6

SP opent Meldpunt ZGT Ziekenhuis Hengelo - Naar aanleiding van de onrust die ontstaan is bij personeel en patiënten in de Hengelose vestiging van het ZGT ziekenhuis opent de SP op haar website een meldpunt. Die is te vinden onder www. hengelo.sp.nl. Artsen, personeelsleden, patiënten en hun familieleden kunnen melding maken van de misstanden die ontstaan doordat allerlei diensten en afdelingen worden afgestoten en verplaatst naar het ziekenhuis in Almelo. Ook alle andere aspecten van de reorganisatie kunnen worden gemeld. De SP heeft al veel klachten ontvangen van personeel wat van de ene dag op de andere vrijwel geen werk meer te doen heeft. Anderen die in de reorganisatie niet meer weten wat hun taken zijn, naast de vrees voor ontslag of loonsverlaging. Vanwege het feit dat personeel onder druk wordt gezet om niet met informatie naar buiten te treden maakt de SP uitdrukkelijk de mogelijkheid om eventueel ook anoniem melding te maken van de situatie in het ziekenhuis. De SP wil snel een inventarisatie maken om in kaart te brengen wat er precies in het ziekenhuis speelt. Dit om de directie van het ziekenhuis te houden aan hun belofte om in Hengelo (net als in Almelo) een volwaardig ziekenhuis te behouden.

Rellie jubilarissen

Goor - Maar liefst 60 jaar lang is Wolter Wiegerinck lid van de Goorse Rellie. Als verfexpert, secretaris, bijzondere invullingen, smaakmaker op de verf- en tekstvondsten en zeer actief deelnemer aan de optocht van de Goorsche Biertentrellie. Een ongekende prestatie. De heren Henk Schreuder (30 jaar lid), Frits Toren (15 jaar), Wim de Wit (15 jaar) en Jeroen v.d. Kolk (15 jaar) vieren eveneens hun jubileum. Het zijn zeer gewaardeerde medewerkers aan de voorbereiding van en de optocht zelf en voor de invulling van het specifieke Rellie-gevoel.

Overweldigend succes Activiteiten Proeverij in Bornerbroek Mensen genoten van de sfeer en ruime mogelijkheden van ’t Brookshoes en sportzaal de Latei. Er was een grootse Activiteiten Proeverij. Een keur van mogelijkheden werd getoond. Spontaan deden bezoekers mee met de Beweeggroep en de Koersbal, ze genoten van de heerlijke hapjes en lieten zich verleiden tot een verkeerstest. Niemand slaagt, maar dat kan de pret niet drukken: een grote groep laat zich enthousiast inschrijven voor lessen over nieuwe verkeersregels. De politie geeft voorlichting, verder was er een prachtige voorstelling van wandel- en fietstochten in de wijde omgeving. Mensen konden zich heerlijk uitleven bij de Koersbal, Nordic Walking en Tai Chi. Alles met als doel nieuwe activiteiten op te zetten voor de inwoners! Opvallend is de sfeer: vriendelijk, gemoedelijk en uitnodigend; kortom een heerlijk evenement tekenend voor een dorp als Bornerbroek.

Installeren en monteren zonder €zorgen. 6.999 Kijk voor alle showroommodellen op

Mobiel 06 - 27 58 84 57 • Wilhelminastraat 12 • 7491 EG Delden • • Tel. 074 - 376 27 82 • Mobiel 06 - 27 58 84 57 •

Flinke verbouwing Bouwmeester Diepenheim

Als u dat wilt, is Loohuis ook uw sloper, elektriciën, loodgieter, sanitairmonteur, kitter, tegelzetter, metselaar en zélfs timmerman. Alles met onze eigen vakmensen! € 6.999

www.loohuis.com Echelpoelweg 1 • Weerselo • Tel: (0541) 66 25 25

Eén totaal-installateur met alles onder één dak en één aanspreekpunt.

Muziekschool pleit voor betaalbaar muziekonderwijs voor de hele Hof De Muziekschool Hof van Twente heeft met ontsteltenis kennis genomen van de voorstellen van de Gemeente Hof van Twente: de Muziekschool sluiten en een aanzienlijk lager bedrag voor educatie direct aan muziekverenigingen en onderwijs beschikbaar stellen. Met deze plannen zou het betekenen dat er geen enkele professionele bemoeienis meer is in organisatie van cultuureducatie, dat ouders en leerlingen afhankelijk zijn van het aanbod van muziekverenigingen of flink moeten gaan reizen om voor het instrument van hun keuze een goede docent te vinden. De gemeente, die altijd trots als een pauw is geweest op zijn muzikale klimaat, zou hiermee flink wat veren moeten laten: alleen muziekles voor super gemotiveerden die daar veel geld voor over hebben. Er is bij de muziekschool best begrip om te moeten bezuinigen, maar waarom niet eerst in gesprek gaan over de mogelijkheden? “Het lijkt of de gemeente gelijk radicale stellingen heeft neergezet, zonder na te denken over directe gevolgen, maar ook niet over 10 of 15 jaar. De enige visie die is beschreven is snijden in budget”. De muziekschool is op vele plaatsen zichtbaar, maar vaak ook onzichtbaar, aanwezig of levert een bijdrage aan de sjeu van de samenleving: op de scholen, waarmee ze bijvoorbeeld projecten organiseert met het Nederlands Symfonieorkest en de plaatselijke verenigingen. Bij de muziekverenigingen, waar het de opleiding verzorgt van de leerlingen, bij Hofactiviteiten, waarbij de muziekschool op grote schaal aanwezig is en bij allerlei (tent)feesten en waar musici uit de Hof hun bijdrage leveren. Eigenlijk teveel om op te noemen, maar belangrijker is dat kinderen door een instrument te leren bespelen een identiteit ontwikkelen waarvan zij en de samenleving een leven lang plezier hebben. De muziekschool zal de komende week op diverse fronten actie voeren en roept iedereen op om verdere verschraling van cultuur in de Hof te voorkomen. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad op 10 juli wat de toekomst zal worden. Wat de uitkomst van diverse plannen en resultaten ook mogen zijn: ouders en leerlingen gaan de komende jaren fors meer betalen voor instrumentaal en vocaal onderwijs. De Muziekschool Hof van Twente roept iedereen op tot actie voor betaalbaar muziekonderwijs voor iedereen.

Brocante Parade Diepenheim; gezellig en goed bezocht

Diepenheim - In totaal 66 handelaren met spullen uit grootmoeders tijd zijn vrijdag 15 juni in Diepenheim neergestreken. En wat een prachtige spullen kwamen er tevoorschijn. Van meubeltjes tot serviesgoed, van verlichting tot glas- en zinkwerk. Veel werd al snel van eigenaar gewisseld, waarna het beeld volgde van “wandelende” stoelen, lampen en tafels door het centrum! Het weer zat niet echt mee, maar dat deerde niemand! Bezoekers en deelnemers waren zeer te spreken over de sfeer, de entourage en het gevarieerde aanbod van antiek en brocante. Iedereen kon lekker rondstruinen door meerdere straten, zoals De Hagen met de oude bleek en ook het plein bij Herberg de Pol was weer omgetoverd in een brocante paradijs.   Alles met elkaar was het dus weer enorm gezellig in Diepenheim. En gelukkig wordt dit evenement herhaald. Volgend jaar vindt de Brocante Parade plaats op vrijdag 21 juni.


Hofweekblad

Woensdag 20 juni 2012, pag. 16

Je mooiste dag... DEN HALLER: VOOR EEN “SPECIALE” BRUILOFT

Restaurant Den Haller, idyllisch gelegen bij de gelijknamige watermolen is al vele jaren een bijzondere trouwlocatie in Hof van Twente. Trouwen in het sfeervolle restaurant op de deel of in de Twentse keuken, het jawoord geven in de mooie tuin onder de notenboom, wie wil dat nou niet! Na de huwelijksceremonie toosten met een glas Champagne. Een prachtige, met handgemaakte marsepeinen rozen versierde bruidstaart mag eigenlijk niet ontbreken. Den Haller heeft uiteraard alles in huis voor een door u gekozen bruiloftsfeest. Niet alleen voor een kersvers huwelijk maar ook voor uw huwelijksverjaardag! Een mooi diner of een speciaal buffet, wij verzorgen het graag voor u en nodigen u uit eens langs te komen zodat u uw wensen kenbaar kunt maken en wij uw huwelijksdag tot een onvergetelijke mogen maken. Natuurlijk bent u van harte welkom in ons restaurant of bij mooi zomerweer in de tuin, voor een kopje koffie met huisgemaakt gebak een heerlijk lunchgerechtje of een sfeervol diner. Een nieuwe kaart, daarop heerlijke zomerse lekkernijen en een mooi € 25,00 menu. Nieuw deze zomer is de kleine avondkaart; voor iedereen die vanaf 17.00 uur even lekker wil genieten van een goed glas wijn of een zomers drankje en wat kleinere gerechtjes in plaats van een uitgebreid diner.

Trouwkaarten

UW bruiloft UW wensen WIJ maken het voor u waar! Restaurant Den Haller voor: • Een sfeervolle huwelijksvoltrekking • Een bijzondere bruiloft • Een geweldig feest

Tegen inlevering van deze bon

10% korting op uw trouwkaarten! Watermolenweg 34 7478 PW Diepenheim

Dit geldt voor kaarten uit de standaard collectie en voor het drukken van uw eigen ontwerp trouwkaart. Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden. Kaarten gezien op internet? Ook deze kunt u via ons bestellen. Loop vrijblijvend binnen tijdens kantooruren. Is dit voor u niet mogelijk, maak dan een afspraak buiten deze tijden.

Tel.: 0547 - 351287 - www.denhaller.com - denhaller@online.nl

Goorse gastouders behalen diploma SPW3 Markelo/Goor – Het was een behoorlijk pittige klus. Desondanks hebben gastouders Nathalie Mensink en Henriëtte Slomp uit Goor hun welverdiende diploma SPW3 behaald. Gastouderbureau De Bengel, waarmee zij samenwerken, is dan ook heel trots op dit behaalde resultaat. De helft van de deelnemers aan de verkorte SPW3-opleiding had al vroeg het bijltje erbij neergelegd, maar Nathalie en Henriëtte bleven stug volhouden met het gewenste resultaat. Voordat ze aan de opleiding begonnen, werkten ze al een aantal jaren als gastouder. Op een gegeven moment wilden ze wat meer diepgang Nathalie en Henriëtte met diploma aanbrengen in hun werk met kinderen. Dus toen vorig jaar het aanbod kwam om de opleiding SPW3 verkort te doen, grepen ze die kans met beide handen aan. Naast hun werk als gastouder moesten ze bijna tien maanden lang veel zelfstudie doen en praktijkopdrachten uitvoeren. Voor de afstudeeropdracht moesten zij bijvoorbeeld iets nieuws bedenken wat toepasbaar was in de dagelijkse praktijk van de kinderopvang. Henriëtte bedacht voor jonge kinderen een variant op Twister en Nathalie ontwikkelde een aanwezigheidsbord. Tekst: Petra, Foto’s: GOB ‘De Bengel’

Lucky Dip Diepenheim de Ontmoeting Lucky Dip is een digitale brievenbus. Leden van Kunstvereniging Diepenheim kunnen tot uiterlijk 1 juli foto’s sturen naar het e-mailadres luckydip@kunstvereniging. nl, waarna de kunstenaar met een selectie uit het ingezonden materiaal aan de slag gaat. Het Lucky Dip Diepenheim project draait om liefdes van de leden van de Kunstvereniging. Geliefde familieleden, geheime liefdes, idolen, huisdieren en zelfs voorwerpen. Stijn Peeters gaat van de foto’s tekeningen maken. Op de ‘Lucky Dip Diepenheim’ Facebook-pagina doet hij verslag van de vorderingen en tevens kunnen mensen hier met de kunstenaar in contact treden. Alle tekeningen worden getoond tijdens een openbare bijeenkomst waarbij de kunstenaar in gesprek gaat met de inzenders. Op 8 Juli 2012 van 12.00 tot 15.00 uur in Drawing Centre Diepenheim. Lucky Dip Diepenheim is een gecomprimeerde variant op het omvangrijke project Stijn zegt Hey, waaraan Peeters twee jaar lang werkte. Hij maakte hiervoor gebruik van het sociale netwerk Hyves. Peeters stuurde vriendschapsverzoeken aan on-

bekenden en kreeg na acceptatie toegang tot de fotoalbums van de nieuwe vriend. Hieruit koos hij een foto als voorbeeld voor een tekening. Vervolgens plaatste hij een foto van de tekening op zijn eigen Hyvespagina, waarna hij een bericht stuurde aan de geportretteerde; ”Je tekening is klaar, ik hoop dat je hem mooi vindt”. Het project ontstond vanuit de behoefte van de kunstenaar om actief op zoek te gaan naar nieuw publiek. Het resultaat is nu te zien in Drawing Centre Diepenheim, naast series als De ander tekeningen met gezichten van slachtoffers van terroristische aanslagen - en Heroïsch naakt waarin mensen worden afgebeeld in poses die doen denken aan de martelpraktijken in de Iraakse Abu Ghraib gevangenis. Hiermee geeft Stijn Peeters menselijke ellende letterlijk een gezicht. Hetzelfde doet hij met de serie Inferno die ontstond n.a.v. de massale vlucht van Afrikanen naar Europa. Door het individu uit de massa te lichten, stelt Peeters de vraag wat iemand ertoe beweegt huis en haard te verlaten en de dood als mogelijkheid te trotseren. Bent u nog geen lid maar wilt u wel deelnemen aan Lucky Dip Diepenheim? Voor 37,50 € (of meer) geniet u een jaar lang van alle voordelen die bij het lidmaatschap van Kunstvereniging Diepenheim horen. Kijk voor meer info op: www.kunstvereniging. nl

Slagerij de Buitenhoeve

Voor diervriendelijk vlees! WWW.SLAGERIJDEBUITENHOEVE.NL

Vlees van het buitenvarken

Verse worst, 100 gram voor € 1,00 Hamlapjes, 100 gram voor € 1,40 aanbieding geldig t/m 27 juni

• tel. 06-12630340

#

• info@slagerijdebuitenhoeve.nl

Kim Klein Breteler rijdt vlekkeloos naar de finish in de Rally van Albanië 2012

Van 8-15 juni heeft de Internationale Rally Raid over 1500 km door Albanië plaatsgevonden. Tijdens deze rally maakt men dagen van 10 tot 15 uur door op de motoren. Wegen zijn er niet en iedere deelnemer dient volledig zelfverzorgend te zijn in de klassementsproeven. Men kan immers niet zomaar even brandstof halen of de motor laten repareren. Albanië, het rotsachtige achterland van Europa waar de meeste wegen niet verhard zijn, is het land bij uitstek om een dergelijke rally te organiseren. Vanuit Hof van Twente is er een eigen team samengesteld met 6 rijders en 2 man begeleiding. Kim Klein Breteler heeft Kapers Motoren en Rally Bike Centrum Lochem de mogelijkheid gegeven om zijn Husqvarna volledig te prepareren. Naast speciale navigatie is er alles aan gedaan om te zorgen dat de motor in topconditie aan de start kon verschijnen. Binnen het team waren er ook duidelijke afspraken gemaakt m.b.t. de bandenkeuze en het rijden met BIB mousse banden. Dit zijn binnenbanden zonder lucht welke dus niet lek kunnen worden gereden. Het rijden van een rally is een beproeving over meerdere

dagen. Winnen van dit soort wedstrijden doet men niet door snel te rijden maar door te blijven rijden. Een navigatiefout is immers zo gemaakt en bij motorische mankementen wordt het al zeer snel moeilijk om aan de gestelde tijdcontrole te voldoen. Vele rijders zijn er gesneuveld doordat men zich te laat op de dag pas bij de specials kon melden, met het risico dat men dan in het donker in de bergen zou moeten navigeren. Hier zijn geen mogelijkheden tot ondersteuning en overdag rijden langs ravijnen van 200 m diepte waren eerder regelmaat dan uitzondering, laat staan dat men dit in het donker zou moeten gaan doen. Tijdens de specials zaten er rivierdoorwadingen bij waar menigeen de motoren tot het zadel onder water zag verdwijnen, en dan hebben we het over afstanden van veelal 11 km of meer langs de bedding van de rivier. Naar gelang de week vorderde werden de proeven telkens zwaarder gemaakt en de beproeving van mens en machine op maximaal gezet. De Husqvarna liep perfect en heeft Kim geen enkel moment in de steek gelaten. Deze rally was voor mij binnen het team de eerste echte rally. De eerste dagen heb ik daarom het spelletje in mij opgenomen. Tijdens de proeven heb ik me niet laten verrassen door de navigatie. Wanneer dan vervolgens zeer ervaren rijders mis navigeren en aanklampen om weer op de route te komen stijgt het zelfvertrouwen en begint men ook te stijgen in het klassement. Uitrijden was de doelstelling. Aan de teamorders van ‘70% rijden van je kunnen is 100% aankomen’, heb ik me ook strak gehouden. Doordat er meerdere dagen reeds vanaf 05:00 uur 's ochtends werd gestart en men wist dat men pas tegen de avond weer in het bivak aan zou komen, was voeding en conditie ook een belangrijk punt van de opbouw van de rally. Sportschool Van Wijnen en fysiotherapeut Rob Prenger hebben ervoor gezorgd dat de conditie op peil was en dat de voeding tijdens de rally goed benut werd. Ik heb geen enkele tijdcontrole overschreden en was iedere avond netjes binnen de tijd weer in het bivak. Door constant te rijden is het gelukt om de 49ste plaats in het klassement van de motoren te bereiken.

#

Molenstraat 14 - 7491 BG Delden T 074 - 376 13 54 - F 074 - 376 13 03 info@hofweekblad.nl - www.hofweekblad.nl

Restaurant Den Haller

Graag tot ziens! Clemens & Roellien den Elzen

Vrijwilligerswerk: wel eens aan gedacht? Servicepunt Vrijwilligerswerk Hof van Twente geeft antwoord op allerlei vragen rondom vrijwilligerswerk. U kunt er ook terecht als u vrijwilligerswerk zoekt. Organisaties zoeken vrijwilligers voor de volgende functies: Projectbegeleider SIW. Internationale Vrijwilligersprojecten in Nederland zoekt begeleiders om met buitenlandse vrijwilligers bijvoorbeeld in kwetsbare natuurgebieden te gaan helpen, of in een kringloopcentrum met voormalige daklozen aan de slag te gaan. Voor meer informatie: Davinia Croes en Karin van Mullen, telefoon 030-2317721. info@siw.nl; www. siw.nl Hulp bieden bij het zwemmen. Woonzorgcentrum De Stoevelaar willen graag zwemmen met ouderen maar heeft hiervoor vrijwilligers nodig. Deze helpen bij het aan- en uitkleden en bieden hulp bij het zwemmen. U kunt contact opnemen met Lia Bonkestoter, telefoon 0547-386700. l.bonkestoter@carintreggeland.nl; www.carintreggeland.nl Begeleider spelletjes. De organisatie van de Deldense Zomerspelen is voor de laatste week van augustus op zoek naar jongeren vanaf 16 jaar die spelletjes en knutselactiviteiten willen begeleiden. Heb jij de laatste week van de zomervakantie vrij en lijkt dit je leuk? Zoek contact met Luuk Veldhuis, telefoon 06-22908782 of mail hem: luukveldhuis@gmail.com; www.zomerspelendelden.nl. Medewerker PR. De Wereldwinkel in Delden zoekt een medewerker voor voorlichtings-activiteiten, uitvoeren campagnes, informatie voor de website. U doet dit samen met twee anderen. Voor meer informatie over deze functie: mevr. H.J.G. Albers, telefoon 06-53187010. www.wereldwinkeldelden.nl Algemene of financiële hulp. Slachtofferhulp Nederland zoekt in Hof van Twente mensen die willen luisteren, hulp bieden, informatie geven over wat er verder moet gebeuren. Wilt u die helpende hand zijn? Dan kunt u bellen met mevrouw A. Schriemer-Ardesch, telefoon 0546-829217. www.slachtofferhulp.nl Meer weten? info@vrijwilligerswerkhofvantwente.nl Bezoek ook de nieuwe website voor onder meer het overzicht van alle vrijwilligersvacatures: www.vrijwilligerswerkhofvantwente.nl. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hof van Twente vindt u aan de Herman Heijermansstraat 36 in Goor, tel. 0547 260 100. Of bij het VIP op vrijdag in de bibliotheek van Goor van 10.30 tot 11.30 uur.

Professioneel • Praktisch • BetaalBaar • opstellen en beoordelen van contracten en/of algemene voorwaarden • geschillen met leveranciers • consumentenrecht • huurrecht • civiel bouwrecht • conflictbemiddeling Markesingel 20 | 7496 BB Hengevelde | T 0547-851 522 E info@bdr-juridischadvies.nl | www.bdr-juridischadvies.nl

De zwemvierdaagse bijna van start

Rode Kruis Collecte

Markelo - Nog een paar weken en dan is het zo ver: De zwemvierdaagse zal van start gaan. Van 25 t/m 29 juni zal de zwemvierdaagse weer in Markelo georganiseerd worden in een samenwerking tussen Sportfondsen Hof van Twente en ZPC de Hof. Het buitenbad van zwembad ‘de Vijf Heuvels’ is hier uitermate geschikt voor. Op maandag 25 juni zal de zwemvierdaagse om 18.00 uur worden geopend met een optreden van springgroep VEC uit Rijssen. VEC bestaat uit een groep zeer getalenteerde springers. Verder zijn er in de week van de zwemvierdaagse demonstraties acrogym en schoonzwemmen door de Nederlands Kampioen uit Nijverdal ZPC het Ravijn. Daarnaast is het ook mogelijk om aan leuke activiteiten mee te doen na het zwemmen. Er zijn iedere dag allerlei spelletjes zoals spijkerbroekhangen, buikschuiven, balgooien, doelschieten en een conditietest; van al deze spelletjes wordt een score bijgehouden. Op vrijdag zullen de winnaars over de hele vierdaagse bekend gemaakt worden. Een workshop waterpolo, het spel jagerbal, een stoelendans in het water en een mattenrace staan ook op het programma. Elke avond is er ook Kids Aquarobics in het ondiepe bassin. We zijn erg blij dat de grootste club van Hof van Twente ons wil helpen. Zonder de hulp van deze vereniging wordt het heel lastig om dit evenement te kunnen organiseren. Op donderdagavond is er een Rad van Fortuin waar leuke prijzen te winnen zijn. De zwemvierdaagse zal worden afgesloten op vrijdag 29 juni met een geweldige Beach Party; vanaf 18.00 uur gezellige muziek met een live DJ, waag je aan het limbodansen of doe mee met allerlei strandspelletjes. Tevens zal tijdens de Zwemvierdaagse op woensdagavond de voorronde van het NK Bommetje plaatsvinden. Wie maakt er van de duikplank de hoogste bom? Je kunt vanaf 18.45 uur meedoen. Zwem je mee met de vierdaagse dan zijn hier geen kosten aan verbonden maar schrijf je wel even in bij de kassa tijdens de vierdaagse. Er kan maandag 25 juni en verder iedere dag vanaf 18.00 uur gestart worden met de zwemvierdaagse en men kan zwemmen tot 19.30 uur. De inschrijving kan vanaf nu dagelijks aan de kassa van het zwembad (ook in zwembad ‘de Whee’ te Goor) en maandag 25 juni (evt. dinsdag 26 juni) vanaf 17.00 uur. De organisatie hoopt op veel enthousiaste deelnemers, zodat de zwemvierdaagse weer een jaarlijks terugkerende activiteit kan worden. Voor verdere informatie kunt u kijken op de website www.sportfondsenhofvantwente.nl.

Van 24 tot 30 juni is weer de jaarlijkse collecte voor het Rode Kruis. Grote kans dat in die week een collectant bij u aanbelt. Al weer een collecte hoor ik u zeggen. Klopt, maar toch is deze een beetje speciaal. Waarom? Het Rode kruis opereert niet alleen wereldwijd, maar ook lokaal. En het speciale van deze collecte is dat de opbrengst volledig ten goede komt aan de Rode kruis afdeling Hof van Twente. De vele activiteiten die georganiseerd worden richten zich met name op de zwakkeren binnen de gemeente. Daarvoor is geld nodig. Niet voor de vrijwilligers die doen het voor de glimlach, maar voor accommodatie, catering, vervoer, middelen, e.d. Dus als u geeft dan weet u bij deze dat elke euro naar een minder bedeelde medeburger in Hof van Twente gaat en is de glimlach ook voor u. Wat doet de Rode Kruis afdeling Hof van Twente? De activiteiten zijn onderverdeeld in noodhulp, sociale hulp en ondersteuning. Noodhulp. Hulp bij calamiteiten, EHBO ondersteuning bij evenementen, opleiding EHBO en reanimatie/AED. Sociale hulp. De doelgroep: mensen met een beperking, (eenzame) ouderen, gezinnen met weinig financiële middelen, e.d. De activiteiten. Welfare, handwerken en andere creatieve bezigheden. Uitstapjes, dag-, middag-, avondtochten, bijzondere vakanties. Zomer-/wintercafé, een gezellig samenzijn voor de eenzame mensen omdat familie of verzorgers met vakantie zijn. Rolstoelwinkelen en wandelen met rolstoelgebonden mensen. ‘t-Kruispunt, dagopvang voor ouderen die (nog) geen indicatie hebben en dus niet in aanmerking komen voor de reguliere opvang. Gezamenlijke maaltijden voor alleenstaanden. Kinderen die het verdienen, uitstapje met kinderen voor wie vakantie niet vanzelfsprekend is. Huisbezoek bij eenzamen. Sociaal vervoer, de afdeling beschikt over drie busjes, met rolstoelaanpassing, voor vervoer naar en van eigen activiteiten of die van derden. Ondersteuning. Voorlichting op scholen en aanbieden maatschappelijke stageplaatsen. Er zijn activiteiten in alle kernen van Hof van Twente. De afdeling beschikt over een vrijwilligersbestand van ongeveer 315 gemotiveerde mensen. Deze zijn hard nodig voor de geboden variëteit aan activiteiten. Wat kunt u doen? Bijvoorbeeld wat geld in de collectebus deponeren. Maar ook, u aanbieden als collectant of als vrijwilliger. Dat kan via e-mail rodekruis.hvt@home.nl.


Hofweekblad

Woensdag 20 juni 2012, pag. 17

SPOTGOEDKOPE ELEKTRISCHE FIETSEN vanaf €1099,-

Giant, Batavus, Gazelle, Sparta en Symplex U vindt ons op het bedrijventerrein Zenkeldamshoek (naast bouwmarkt KARWEI),

Mossendamsdwarsweg 2, 7472 DB Goor. Tel. 0547-274344

Freddy Willemsband

Zaterdag 21 juli Bas Baake Nacht van Delden Uiteraard is er in 2012 ook weer een daverende editie van de “Bas Baake Nacht van Delden”. De voorbereidingen voor de versie 2012 gaan voortvarend. Ook dit jaar zal het Ressingplein weer veranderen in een gezellige sfeervolle open- air feestlocatie. De band staat vast, de planning voor alle medewerkers is bijna klaar, de sponsoren staan ons weer half, kortom we zijn bijna zover! Zaterdagmidag 21 juli zullen we het Ressing-plein omtoveren tot een top feestlocatie! Vanaf ca. 21.00 uur gaan we met het programma van start. Live op de bühne staat de band Hooked on Red, deze band zet een topact neer, die een ieder zal aanspreken. Met ondersteuning van de sponsoren en vrijwilligers gaan we ook de 2012 editie weer tot een succes brengen. De opbrengsten gaan ook dit jaar weer naar de diverse Deldense verenigingen, die op hun beurt weer de medewerkers aanleveren om de avond tot een goed einde te brengen. 21 juli zo tegen de klok van 21.00 uur zal disco Black Light de avond met muzikale klanken inluiden. U bent van harte welkom op het Ressingplein in Delden, dat die avond wellicht het gezelligste plein van Twente zal worden! En vergeet niet: gratis toegankelijk! Voor meer info check www.nachtvandelden.nl

Ambt Delden - Zondag 24 juni (als de weersvoorspellingen gunstig zijn) speelt de 7-mans formatie Freddy Willemsband. Vanaf 14.00 uur tot ca 17.00 uur in de tuin van restaurant “’t Hoogspel”. Het repertoire is veelzijdig, waaronder jaren ‘60 en ‘70 muziek, waarbij de meerstemmige zang zeer bepalend is. Ook de close harmony gaat de band niet uit de weg. De bandleden zijn ervaren muzikanten uit diverse formaties. o.a. Easy Music, D.O.M. Celebration en Maxim. Kom zondag en laat u verrassen.

Lezing over gezonde voeding Beckum - Op donderdag 5 juli organiseert Astrid Blaauwehand een lezing over gezonde voeding. Sprekers op deze avond zijn Mike Donker en Ado Bloemendal (namens Pure Graze). Mike Donker zal op interactieve en begrijpelijke manier spreken over gezonde voeding: wat is dit nu precies? En Ado Bloemendal zal vertellen over het belang van grasgevoerde beesten. Verder nog aanwezig: slagerij de Feijter, met een proeverij en José en Frans Breukers, die je laten proeven van hun biologische rauwe melk. Belangrijk: meld je aan als je wilt komen op: www.eerlijkevoeding.info. Donderdag 5 juli, Proggiehoes in Beckum. Aanvang: 19.00 uur.

Open Tuinen Weekend zaterdag 23 en zondag 24 juni

Landschap Overijssel beloont buurtinitiatieven Jij doet toch ook weer mee aan de Zwemvierdaagse? van maandag 25 t/m vrijdag 29 juni Delden - Het sportieve zwemevenement in Delden zal ook dit jaar weer vol zitten met gezellige maar zeker ook spectaculaire activiteiten. Het is de 36e keer dat de zwemvierdaagse op het Deldense openluchtzwembad wordt georganiseerd. De laatste jaren zijn de deelnemersaantallen weer flink toegenomen. Vorig jaar werden er maar liefst 350 medailles uitgereikt en bezochten, mede dankzij het mooie weer, enkele duizenden bezoekers die week het bad. Voor alle leeftijden worden er dagelijks tal van activiteiten georganiseerd van 17:30 - 19:30 uur. Zo kun je ervaren hoe het is om met echte zuurstofflessen te duiken, lekker knutselen in de knutselkar, springen en rennen op de diverse opblaasbare speeltoestellen, enz, enz. Opzwepende en gezellige muziek verzekeren een topsfeer. Op vrijdagavond worden onder de deelnemers ook nog eens een aantal mooie prijzen verloot. Inschrijving kan vanaf heden aan de kassa van het zwembad. Door je in te schrijven mag je meedoen aan alle activiteiten, krijg je een mooie medaille en een lekker drankje of patatje aangeboden op het terras van Paviljoen de Mors. Geef je dus snel op!

’t Is d’r moar zo met… Azelo - Op 15 juni was het 50 jaar geleden dat Johan en Sini Huiskes elkaar het ja-woord gaven. Afgelopen zaterdag vierden ze hun gouden huwelijksfeest te midden van familie, kennissen en noabers op Hoeve de Haar in Azelo. Een bijzondere locatie voor het bruidspaar, omdat dit het ouderlijk huis van Johan betreft. Johan en Sini hebben vijftig jaar geleden land ontgonnen verderop aan de Grote Looweg om daar hun nieuwe bedrijf te starten. Van het ouderlijk huis op Hoeve de Haar trokken ze naar de nieuwe boerderij. Ze kregen er twee dochters, Ria en Geke en een zoon, Henk. Het bedrijf omvatte melkvee en varkens. Het melkvee is er nog steeds en met veel plezier werken zowel Johan als Sini nog volop mee op het bedrijf. Daarnaast zijn Johan en Henk nog altijd vaak te vinden op Hoeve de Haar om de huidige bewoners, Pieter en Francine Berntsen, te helpen met allerlei handen spandiensten. Traditioneel is enkele dagen voor het feest een boog gemaakt door de noabers. Deze was versierd met gouden roosjes.

Groei & Bloei, afdeling Hengelo organiseert wederom dit jaar het Open Tuinen Weekend. Er zijn 23 tuinen geopend in Albergen, Ambt Delden, Azelo, Borne, Delden, Goor, Haaksbergen, Hengelo en Saasveld. Deze tuinen zijn geopend van 10.00 tot 17.00 uur, toegang gratis. Vindt u het leuk om eens een kijkje te nemen in andermans tuin? Op deze dagen kan dat en u kunt dan ook van gedachten wisselen met andere tuinliefhebbers over de eigenaardigheden van planten, tuinideeën opdoen, eigenlijk over het hele wel en wee van tuinen. Er zijn diverse vormen van tuinen zoals stadstuinen, Engelse landschapstuinen en tuinen in buitengebieden en een park. Met dit Open Tuinen Weekend wil de afdeling Hengelo uw aandacht vestigen op haar activiteiten en tuinliefhebbers met elkaar in contact brengen. Voor een overzicht van de opengestelde tuinen zie de website www.hengelo.groei.nl. Ook zijn de adressen en korte tuinbeschrijvingen van de 23 tuinen verkrijgbaar bij De Bibliotheek Hengelo en de VVV’s van Borne, Delden, Goor, Haaksbergen en bij Bureau Hengelo. Er is geen vaste route, maar u kunt er zelf wel een gezellige (fiets)route van maken.

‘Koninklijke’ Toonladder geeft concert

Delden - De Toonladder zou het predikaat Koninklijk moeten kunnen voeren, volgens dhr. Dijkmans van de Oranjevereniging Delden. Hij zei dit vrijdagavond na de succesvolle uitvoering van het eerste eindconcert van “Kinderen Maken Muziek In Overijssel” in sporthal de Reiger. Woensdag 6 juni j.l. mochten kinderen van de Toonladder uit de groepen 5, 6, 7 en 8 samen met leerlingen van het Twickel College voor de Prins van Oranje, Prinses Máxima en hun kinderen optreden. Daarvoor gingen ze per bus naar de Heineken Music Hall in Amsterdam, om samen met ruim 3200 kinderen uit heel Nederland deel te nemen aan het grote landelijke eindconcert van “Kinderen Maken Muziek”. Dat zou volgens Dijkmans toch genoeg reden moeten zijn om de scholen het predikaat te laten voeren; Koninklijke Toonladder en Koninklijke SG Twickel. Hij stelde dit tijdens zijn dankwoord na het symbolisch overdragen van de partituren van “Vier Dansen Voor Máxima”, dat even daarvoor was uitgevoerd. Vera Hanekamp van de stichting WEIMS, overhandigde deze met de opdracht om het stuk in Delden voor de Prinses te kunnen uitvoeren. De overweldigende vrijdagavond begon met de optredens van de afzonderlijke groepen. Voor de pauze bracht elke klas twee songs ten gehore en werd dit deel afgesloten met een swingende ABBA-medley. Bijzonder opvallend was de toewijding en concentratie bij de kinderen en jongeren, die allen uiterst gemotiveerd deelnamen aan het samen muziek maken. Tijdens de korte interviews met de uitvoerenden tussen de optredens door, bleek dat bijna alle kinderen niet eerder hun muziekinstrument hadden bespeeld. Na de pauze konden zij ervaren hoe het is om op hoog niveau samen muziek te maken. De uitvoering van twee stukken door het Twents Jeugd Symfonie Orkest waren zeer kundig en fraai uitgevoerd. Vervolgens begeleidden zij alle leerlingen bij de adembenemende uitvoering van de vier prachtige door Carl Wittrock gecomponeerde finalestukken. Het tweede en tevens laatste eindconcert zal gegeven worden op vrijdag 22 juni a.s., om 19.00 uur in de Stadhuishal te Hengelo. De toegang is € 2,50 en de kaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal, of bij VVV Delden.

Uitkeringen Rabofonds Centraal Twente Daar zijn waar het telt. Dat is het idee Het Rabofonds is een initiatief van Rabobank Centraal Twente en ondersteunt duurzame, maatschappelijke initiatieven in haar werkgebied. Vier keer per jaar beoordeelt de Rabofondscommissie binnengekomen aanvragen. Op 11 juni jl. heeft de commissie tijdens de tweede vergadering van 2012 aan de volgende initiatieven een financiële bijdrage toegekend: - Stichting Twente Hart Safe heeft financiële bijdrage ontvangen voor aanschaf bus - Stichting Binnenste Buitenbos heeft financiële bijdrage ontvangen voor het ontwerpen, in stand houden en het stimuleren van het gebruik van een multifunctionele speelplek te Diepenheim - Stichting Goorse Sociëteit voor Ouderen heeft financiële bijdrage ontvangen voor vervangen 3 biljartlakens en accessoires - Werkgroep de Beukenhof (Dorpsraad Beckum) heeft financiële bijdrage ontvangen voor twee zitbanken en een kunstwerk in de tuin van seniorencomplex de Beukenhof - IJsclub Zenderen heeft financiële bijdrage ontvangen voor aanschaf sneeuwblazer - Bridge Sociëteit Borne heeft financiële bijdrage ontvangen voor aanschaf extra bridgemateriaal - Hengelose Bridgeclub Het Twentse Ros heeft financiële bijdrage ontvangen voor aanschaf dupliceermachine - ANBO Diepenheim heeft financiële bijdrage ontvangen voor aanschaf computers ten behoeve van opstarten leercentrum - Muziekvereniging Drumfanfare Delden heeft financiële bijdrage ontvangen voor aanschaf muziekinstrument - Speeltuin ’t Lansink heeft financiële bijdrage ontvangen voor aanschaf speeltoestel Heeft u ook een idee? Bezoek www.rabobank.nl/centraaltwente voor meer informatie en stuur uw aanvraag in! De volgende commissievergadering is op 10 september Samenvatting 2012. 3

Landschap Overijssel is op zoek naar initiatieven die buurtbewoners nemen om het landschap in hun eigen omgeving te versterken. De beste vijf initiatieven worden elk beloond met 5.000 euro, bestemd voor de uitvoering van het initiatief. De initiatieven moeten de ecologische, landschappelijke of cultuurhistorische waarde van het landschap vergroten. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van een buurtboomgaard, een nieuwe functie voor een oude aardappelkelder of Plan van aanpak een beschermingsactie voor de steenuil. Landschap Overijssel hoopt zo de band tussen bewoners en hun directe omgeving te versterken. Meer informatie www.landschapoverijssel.nl/buurtinitiatieven Meedoen De winnende buurtinitiatieven krijgen niet alleen vijfduizend euro, maar ook procesmatige en inhoudelijke ondersteuning vijftig jaar geleden is de Eschmolen in Delden afgebrand. van Landschap Overijssel. Ruim Belangrijke voorwaarde is wel dat het initiatief door verloor de streek één van de mooiste en oudste indusde buurt wordt gedragen en Daarmee uitgevoerd. Verder moet de actie buiten detriële bebouwde gebouwen van Delden en Twickel. Stichting Eschmolen kom plaatsvinden. Initiatieven met een duurzaam karakter, waar langerDelden profijt wil van de molen herbouwen dichtbij zijn oorspronkelijke plek Samenvatting is, maken de meeste kans. De initiatieven moeten voor 1 november 2012 worden en deze openstellen voor publiek. ingediend. Op de website van Landschap Ruim vijftig jaar geleden is de Eschmolen in Delden afgebrand. Pact van Twickel Overijssel staat meer informatie over het Daarmee verloor de streek één van de mooiste en oudste indusDe herbouw van de Eschmolen maakt het landgoed project, de criteria en hoe initiatieven kuntriële gebouwen van Delden en Twickel. Stichting Eschmolen in Delden Twickel compleet en past binnen de doelstellingen van het Pact De Eschmolen nen worden ingediend. Delden wil de molen herbouwen dichtbij zijn oorspronkelijke van Twickel. Om tot de realisatie van de molen te komen, wordt Zorg voor het cultuurlandschap Plan van aanpak plek en deze openstellen voor publiek. Herstel landschap en nauw samengewerkt met Stichting Twickel en de gemeente Hof De mens heeft zijn omgeving gevormd tot  streekeigen cultuurlandschappen. impuls toerisme Met de terugkeer van de Eschmolen wordt een van Twente. Deze samenwerking is essentieel voor het slagen Houtwallen bijvoorbeeld dienden als veeaan het toerisme in de regio. Het landschap van het project. Voor de herbouw van de Eschmolen te Delden is deze woning komt ten goede aan de onderhoudskosten deze ruimte en het nabijgelegen restaurant ’t Hoogspel Herstel landschap en impuls impulsgegeven toerisme kering.  rondom Delden wordt weer compleet gemaakt. door Stichting Eschmolen Delden en Koninklijke Nederlandsche van de Eschmolen. De bouw van de woning valt buiten verzorgt de catering. Het resultaat van de economische Met de terugkeer van de Eschmolen wordt een impuls Tegenwoordig gebruiken we prikkelHeidemaatschappij dit plan van aanpak opgesteld. In het plan draad. Voor groente en fruit zijn  we aan niethet toerisme in de regio. Het landschap dit plan van aanpak. activiteiten wordt aangewend voor het onderhoud van gegeven Herstel landschap en impuls toerisme staat hoe de stichting de herbouw van de molen wil realiseren, langer afhankelijk van een moestuin en wordt weer de molen. rondom Delden compleet gemaakt. Met de terugkeer van de Eschmolen wordt een impuls gegeven welke activiteiten zij wil ontplooien en wat daarvoor nodig is. boomgaard. Door de verandering van het Stichting Twickel stelt grond ter beschikking voor de Eschmolen zal het oorspronkelijke silhouet van Pact van Twickel gebruik, is de kwaliteit van hetDelandschap aan het toerisme in de regio. Het landschap rondom Delden bouw van de molen met daarnaast een (dubbele) metnu de vier landmarks (de watertoren, de twee De herbouw van de Eschmolen maakt het landgoed onder druk komen te staan. WeDelden hebben wordt weer compleet gemaakt. De Eschmolen zal het oorspronde kans bewust te kiezen om kerktorens onze eigen molenaarswoning. De erfpacht voor de grond van en de Eschmolen) herstellen. Twickel compleet en past binnen de doelstellingen van kelijke silhouet van Delden met de vier landmarks (de watertoomgeving te verbeteren. Niet door terug te het Pact van Twickel. Om tot de realisatie van de molen ren, de twee kerktorens en de Eschmolen) herstellen. gaan naar vroeger, maar door het huidige te komen, wordt nauw samengewerkt met Stichting Activiteiten landschap verder te ontwikkelen.

De Eschmolen in Delden

De Eschmolen in Delden Samenvatting

De Eschmolen

Plan van aanpak

2 Samenvatting

Twickel en de gemeente Hof van Twente. Deze samenDe molen gaat weer graanActiviteiten malen en daarmee krijgt het werking is essentieel voor het slagen van het project. oude ambacht van de molenaar een plek. behoeve Deencombinatie vanhet historie, De molen gaat Ten weer graan malen daarmee krijgt oude cultuur, educatie, Voor de herbouw van de Eschmolen te Delden is door van scholen in de regio worden educatieve ambacht van de activiteiten molenaar een plek. Ten behoeve van scholen in recreatie en duurzaamheid maakt dit project Stichting Eschmolen Delden en Koninklijke Nederlandontwikkeld. Er komt een permanente tentoonstelling de regio worden educatieve activiteiten ontwikkeld. Er komt een sche Heidemaatschappij dit plan van aanpak opgesteld. bijzonder enenergie, zorgt er dat de Eschmolen over duurzame energie, een winkel voortentoonstelling molenaars- en over permanente duurzame eenvoor winkel In het plan staat hoe de stichting de herbouw van de streekproducten en een kleinschalige horecagelegenheid. voor molenaarsen streekproducten en een kleinschalige hoeen vooraanstaande, toeristische trekpleister molen wil realiseren, welke activiteiten zij wil ontplooiDe molen biedt tevens ruimte voor vergaderingen en biedt tevens ruimte voor vergaderecagelegenheid. De molen De St. Bonifaciusschool in bijeenkomsten. de Hoeve en en wat daarvoor nodig is. wordt voor jong en oud. Delden verhuurt Stichting ringen en bijeenkomsten. Eschmolen Delden verhuurt houdt op vrijdag 22 juni van 16.00 tot Stichting Eschmolen deze ruimte en het nabijgelegen restaurant ’t Hoogspel verzorgt 18.30 uur een fancy fair. De volledige de catering. Het resultaat van de economische activiteiten wordt opbrengst komt ten goede aan een nieuwe geluidsinstallatie voor de school. De aangewend voor het onderhoud van de molen. Stichting Twickel fancy fair wordt opgeluisterd met leuke stelt grond ter beschikking voor de bouw van de molen met spelletjes voor jong en oud, de verkoop daarnaast een (dubbele) molenaarswoning. De erfpacht voor de van tweedehands schoolspullen en een Eschmolen 1910, molenaar Derk Jan van den Berg staat ervoor,: in de verte Bijschrift Eschmolen 1910, molenaar Derk Jan van den Berg. grond van deze woning komt ten goede aan de onderhouds‘altijd-prijs-loterij’. Kinderen kunnen hun het stadje Delden, Almelosestraat, ansichtkaart van ‘erven J. Nijhuis’. kosten van de Eschmolen. De bouw van de woning valt buiten haar laten ‘doen’ en zich laten schminken door vakkundige grimeurs. De actievere dit plan van aanpak.

Fancy fair Bonifaciusschool St. Isidorushoeve

jeugd kan graven naar een heuse schat, proberen leraren te raken met ballen in de ballentent of schieten op een voetbaldoel met gaten. Uiteraard is er van alles te eten en te drinken. Iedereen is van harte welkom, ook mensen die school niet kennen; zij krijgen nu de kans de school eens op een ontspannen manier van binnen en buiten te bekijken.

De combinatie van historie, cultuur, educatie, recreatie en duurzaamheid maakt dit project bijzonder en zorgt er voor dat de Eschmolen een vooraanstaande, toeristische trekpleister wordt voor jong en oud.

De Eschmolen in Delden Plan van aanpak

De Eschmolen


Woensdag 20 juni 2012, pag. 18

Berlijnstraat 16 - Hengelo Telefoon 074 - 2783569 Langestraat 91 - Delden Telefoon 074 - 3764098

18 holes midgetgolfbaan De Mors 6, 7491 DZ Delden Telefoon 074 - 376 19 22

Ea s sVu rEa nRt i ëSn Morsweg 17a, Delden Telefoon 074 - 3764398

Kortestraat 4, 7491 AX Delden 074-3765111 www.eversdelden.nl

Uw Zekerheid goed geregeld

Wie helpt direct als je door oorlog op de vlucht slaat?

Nationale Collecteweek 24 tot 30 juni 2012. Geef.

Giro 881 APOTHEEK DELDEN

! P A R T O F T H E I N T E R N A T I O N A L 2 E D # RO S S A N D 2 E D # RE S C E N T - O V E M E N T

425.032-03_198x272.indd 1

w w w. l a m m e r s e n . n l

12-11-2007 11:19:19

dr. Gewinstraat 2 - Delden

Dierenkliniek “De Vossenbrink” Landbouwhuis- en gezelschapsdieren 24 uur bereikbaar onder tel. 074 - 3762262

LANGESTRAAT 67 7491 AB DELDEN Tel. 074 - 3762505 Fax 074 - 3766538

Vossenbrinkweg 1h - Delden

www.rouwenhorstnotarissen.nl


Hofweekblad

Woensdag 20 juni 2012, pag. 19

SLAGERIJ KAGRO Voor al uw huisslachtingen ook diepvriesklaar gemaakt! Ook verkoop van vers vlees.

MAGNEETJES Magneetjes s.v.p. inleveren ‘s maandags vóór 12.00 uur. Examenvraag: welk land produceert geen koffie? A. Uganda, B. Kenia, C. Nigeria, D. Ethiopie. Ga voor het goede antwoord naar Wereldwinkel Delden, Kortestraat 2b, 0743767025.

Vleespakket

Frank Groothuijs Telefonisch te bestellen: 074 - 250 46 33 / 06 - 12630340

Vermist: kater Binky, 2 jaar oud. Rug en rechterkant kop is bruin/grijs/zwart. Linkerkant kop is wit. Snuit is bruin. Foto’s zie: http://marcel.hoffmeijer. com. Heeft u informatie, bel a.u.b. 074 3764938. Hardwerkende hulp in de huishouding gezocht in nieuwbouwwoning in Diepenheim en/ of incidenteel een oppas voor ons lieve hondje Toby. Reacties graag naar: 06-12366807. Gevraagd voor zaterdags en de vakanties: een 15/16-jarige gemotiveerde hulp voor alle voorkomende werkzaamheden op een boerenbedrijf in de omgeving Hengevelde/ Bentelo. Voor informatie: tel. 06-20812829. Gezocht: tijdelijke woonruimte met garage en/of schuur in omgeving Diepenheim. Tel. 06-43588277. Verzamelaar in Delden zoekt alles wat betrekking heeft op de 2e Wereldoorlog (militaria, documentatie enz.) Tel. 0743762263.

de Vuurbroak 16 Bentelo Tel.: 0547-851206 www.timmer-bouwbedrijfpierik.nl

Te koop gevraagd: oud linnen, meubels, sieraden, schilderijen, inboedels, kabinet, bijbels en andere kerkboeken, enz., enz. Borkeldsweg 10, Holten, tel. 0548-362416. Wieb Dekker verzamelt oude ansichtkaarten van Stad en Ambt Delden, kranten- of tijdschriftenknipsels en -foto’s. Noorderhagen 31, Delden, tel. 074-3764356. Aangeboden in Delden: stalling /winterstalling voor auto’s en motorfietsen. Tel. 06-10202663.

Grafheuvels Hof van Twente blijven hun verhaal vertellen Markelo - Afgelopen donderdagmiddag 14 juni is de laatste overeenkomst getekend voor het onderhouden van een twintigtal historische grafheuvels in Hof van Twente. Dit feestelijke moment vond plaats bij Buitencentrum Hessenheem. De heer Kortenoever tekende namens Hessenheem een contract voor vijf grafheuvels. Als afsluiter van het moment heeft wethouder Sijbom herstelwerk uitgevoerd op één van de twintig grafheuvels. Mevrouw Van Lambalgen, eigenaresse van een tweetal nabijgelegen grafheuvels, vertelde trots over de bomen die zij al eerder van haar grafheuvel heeft verwijderd in het kader van het project. “Ik kom zelf Wethouder Sijbom maait de grafheuvel schoon uit het westen van het land. Iedere boom is er één voor mij. Het ging me dus ergens wel aan het hart om de bomen te moeten verwijderen. Maar ja, op grafheuvels horen geen bomen te staan en de kans dat de bomen de grafheuvels onherstelbaar beschadigen is te groot. Ik vind het historisch belang in deze dus zwaarder wegen.” De grafheuvels van mevrouw Van Lambalgen zijn vermoedelijk nooit open geweest en dragen dus nog alle geheimen met zich mee. Grafheuvels Grafheuvels zijn 2000 tot 5000 jaar oude grafmonumenten. De exacte oudheid wordt bepaald door de grafheuvels open te maken en de inhoud te onderzoeken. Bij lang niet alle grafheuvels is dit gedaan. Grafheuvels zijn opgebouwd uit zand of plaggen. In Nederland zijn nog zo’n 2300 grafheuvels aanwezig. Veel van deze elementen gaan in kwaliteit achteruit. Ze raken vergeten en worden minder zichtbaar door bijvoorbeeld begroeiing. Dat is zonde, want zo verliest het landschap veel van haar waarde en identiteit. Groene en Blauwe Diensten Voor twintig van deze grafheuvels in de gemeente Hof van Twente zijn nu afspraken gemaakt met de eigenaren voor het onderhoud. De werkzaamheden bestaan uit het opvullen van gaten en andere oneffenheden en het (handmatig) verwijderen van bomen en struiken op en rond de heuvel. In ruil voor deze werkzaamheden krijgen de eigenaren 21 jaar lang een vergoeding. Met deze vergoeding kunnen ze het benodigde werk uitbesteden, maar ze kunnen het ook zelf uitvoeren. De vergoeding wordt betaald uit een landschapfonds, dat op naam staat van de Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel (SGBDO) en wordt gevuld door de gemeente Hof van Twente en de provincie Overijssel. Naast voor grafheuvels, kunnen eigenaren ook een vergoeding ontvangen voor het herstellen en onderhouden van andere landschapselementen zoals houtwallen en poelen. Het landschap heeft veel belangrijke waarden waar we allemaal van profiteren. Het landschap is het decor waarin we wonen, werken en recreëren, maar voorziet ons ook van hout, voedsel en medicijnen. Aangezien we er allemaal van profiteren, vindt de SGBDO ook dat we er allemaal aan moeten meebetalen. De Groene en Blauwe Diensten komen hierin tegemoet.

Fotowedstrijd “Bedrijvigheid op Twickel” jubileumactiviteit Vrienden van Twickel Delden - Foto’s maken daagt uit bewust te kijken naar wat er om je heen gebeurt. Dat is precies wat de Vrienden van Twickel willen bevorderen: open oog voor de cultuur en natuur- en landschapswaarden van het landgoed. In het jaar dat de Vereniging Vrienden van Twickel het 40-jarig bestaan viert, willen we Twickel met een fotowedstrijd als een levend landgoed in de schijnwerpers zetten. We kiezen voor het thema “Bedrijvigheid op Twickel”. Dit thema is te verbinden met een scala aan agrarische en ambachtelijke bedrijven op het landgoed, met het werk dat nodig is voor het behoud en beheer van het landgoed, met recreatieve en toeristische activiteiten, etc. We kijken uit naar veel verrassende en originele beelden. Foto’s maken kan namelijk iedereen: jong en oud, met je mobieltje of een dure camera. Een jury, bestaande uit Carlo ter Ellen, chef beeldredactie van de TC Tubantia, Roderik zu Castell Rüdenhausen, toekomstig bewoner van het kasteel, Bert Bertelink, vakfotograaf en Lianne Niemeijer, directeur VVV Hof van Twente, zal de inzendingen beoordelen. Met de ca. 40 verrassendste inzendingen wordt in september een fototentoonstelling samengesteld in de Oranjerie in de kasteeltuinen. Hester Maij, gedeputeerde landelijk gebied en culturele infrastructuur, zal de tentoonstelling op zaterdag 15 september a.s. openen. De winnende foto’s worden gepubliceerd in het winternummer van het Twickelblad. Foto’s kunnen worden ingezonden tot 20 augustus a.s. Voor nadere informatie: www.vriendenvantwickel.nl.

Mölnhöfte Teambokaal 2012

Na het maaien is de grafheuvel weer goed zichtbaar Meer informatie: www.groeneblauwedienstenoverijssel.nl.

Diepenheim - In een onderling toernooi dat werd gespeeld in de maanden april, mei en juni 2012 bij de Mölnhöfte, is afgelopen vrijdag team 3, bestaande uit: R. Brinkers, G. Oolbrink, R. Sloot en G. Hoff kampioen geworden. Er hadden zich 16 speler(ster)s opgegeven voor dit onderlinge toernooi en deze werden ingedeeld in teams van 4. Alle teams moesten 2 keer tegen elkaar spelen. Het was een leuk en geslaagd toernooi met spannende wedstrijden. Eindstand: 1. Team 3 70 punten (R. Brinkers, G. Oolbrink, R. Sloot en G. Hoff). 2. Team 2 69 punten (D. van Roosmalen, J. Temmink, K. Ezendam en M. Hoeve). 3. Team 4 65 punten (D. Boonk, R. Eijsink, J. Bokkers en B. Boonk). 4. Team 1 56 punten (G. Boonk, J. Wolferink, W. Meijer en I. Wolbers). Hoogste serie dit onderlinge toernooi: D. van Roosmalen nl. 32.

Expositie schilderijen van Marijke Maas

Markelo - Marijke Maas werd in 1948 geboren in Eindhoven. Op vroege leeftijd kreeg zij, aangemoedigd door haar vader (zelf een niet onverdienstelijk amateurschilder) al belangstelling voor het schilderen. Haar internationale loopbaan eiste echter al haar energie en aandacht op. Zij was voor haar jobs woonachtig in resp. Amsterdam, Luxemburg, Londen en Ottawa en eindigde haar carrière in Brussel. Toen zij de laatste jaren voor haar pensionering wat meer rust vond, heeft zij haar oude liefde voor het schilderen weer opgepakt en is in Brussel les gaan nemen bij de hedendaagse schilder Marc Carniel. Bij hem leerde zij zich in diverse stijlen uit te drukken. Na haar pensionering zocht zij de rust van het vriendelijke Twente op. Zij is inmiddels al weer 5 jaar woonachtig in Goor. In deze rustige omgeving kan zij zich achter in haar tuinatelier geheel uitleven op haar grote hobby, het schilderen met aquarel, olieverf en acryl. Als lid van de schildersgroep “Transparant” uit Markelo, waar Ben Zweerink haar als leraar begeleidt en ook bij een klein Goors schilderscollectief kan zij haar talenten verder ontwikkelen. Het resultaat is terug te vinden in deze eerste expositie van haar werk. Expositie t/m 2 juli 2012, Galerie en Theeschenkerij “De Schutte”, Plasdijk 20, Markelo, tel. 0547-274762. Openingstijden: dagelijks van 11.00 tot 17.00 uur.

Excursie ‘de Breeriet’ Ambt Delden - De Breeriet is een afgesloten natuurgebied in de nabijheid van het kasteel en is één van de rustgebieden waar dieren zich overdag kunnen terugtrekken. Het is niet vrij toegankelijk voor het publiek. Wilt u genieten van het landschapspark ‘de Breeriet’, dan kan dat onder leiding van oud-jachtopzichter van het landgoed: Hans Spijkerman. Groepen kunnen zich telefonisch aanmelden, minimaal tien dagen voor aanvang excursie. Deelname groep is minimaal 15 personen! Kosten zijn € 5,- (met een minimum van € 75,-) en kinderen tot 12 jaar € 2,-. Landgoedwinkel, Twickelerlaan 7, Ambt Delden. Openingstijden op woensdag, vrijdag en zaterdag van 11.00 uur tot 16.00 uur. Voor meer informatie zie: www.twickel.nl.

Voor al uw oud ijzer en andere metaalsoorten belt u M. Jager, Roerdompstraat 19, Goor, tel. 0547-275404, mobiel 06-14162372. Altijd kosteloos opgehaald.

Opslag nodig voor uw inboedel? Tel. 06-27543623

CURSUS INDONESISCH KOKEN schrijf u in bij:

Nasi Kuning www.nasikuning.nl Tel: 06-13659081 Te huur aan de Eiken 5 Delden: ± 340 m2 Bedrijfsruimte

Computer en Automatisering voor MKB en particulier Reparatie, advies, ondersteuning. 15 jaar ervaring, Microsoft gecertificeerd. 074 - 85 187 85 | www.merrow-it.nl

Tel. 06-55143494 Gevraagd: Zuiglammeren en schapen Harrie Eijsink Hengevelde 0547-333724 06-53183632

Uw auto is mijn passie!

Thuiscrèche Diesje Kleinschalige, professionele en flexibele kinderopvang.

Hooijerinksplein 10 in Delden diesje@parbedie.nl 074-3763969 / 06-42279226

• Zonwering • • Garagedeuren • • Overkappingen • • En meer • Siemar Zonwering B.V.

Langestraat 129, 7491 AD Delden, 074 - 376 63 28

www.siemarzonwering.nl

Agrariërs, Staatsbosbeheer, bedrijfsleven en waterschappen sluiten Green Deal met Rijk

Waterhouderij: agrariërs als waterleverancier

Agrariërs uit Zeeland, Noord Brabant en Overijssel sluiten op donderdag 14 juni een Green Deal met de Rijksoverheid. Stefan Kuks, watergraaf van waterschap Regge en Dinkel en bestuurslid en portefeuillehouder Innovatie van de Unie van Waterschappen tekent als een van de betrokken partners een overeenkomst met minister Verhagen en staatssecretaris Atsma over dit innovatieve waterconcept waarbij de rol van agrariërs verschuift van waterafnemer naar waterleverancier of -voorraadbeheerder. De Waterhouderij is ontwikkeld door Aequator Groen & Ruimte en het InnovatieNetwerk. Agrarische ondernemers streven daarbij samen met hun omgevingspartners naar een zelfvoorzienendheid in zoetwater. Daarbij geven de deelnemende agrariërs van de Waterhouderij invulling aan zowel een eigen waterbehoefte als aan een maatschappelijke wateropgave. Ook binnen het project ‘Landbouw op Peil’ waar wordt gewerkt aan een combinatie van duurzaam waterbeheer en vitale landbouw in Overijssel, Gelderderland en Drenthe en waarvan waterschap Regge en Dinkel en de andere Rijn-Oost waterschappen de trekkers zijn, wordt geëxperimenteerd met de Waterhouderij. Droogte Agrariërs en grondeigenaren hebben in hun bedrijfsvoering te maken met grote pieken en dalen in neerslag. Door in tijden van grote neerslag water te bergen ontstaat een zoetwatervoorraad die aangewend kan worden in tijden van droogte. Dat voorkomt dat voor beregening in de zomerperiode grote hoeveelheden water aan het grondwater of oppervlaktewater moet worden ontrokken. Het maakt bovendien de verwerking van grote neerslaghoeveelheden beter beheersbaar zodat wateroverlast beter kan worden voorkomen. Stefan Kuks:”De Waterhouderij laat hiermee op treffende wijze zien hoe in de waterhuishouding innovatief denken en slim samenwerken zonder grote investeringen tot mooie en duurzame maatschappelijke effecten leidt. Voor de individuele agrariër én voor de samenleving.” Van last tot lust De Waterhouderij is een trendbreuk in allerlei opzichten: agrariërs en andere grondeigenaren veranderen van gebruikers van water in leveranciers of voorraadbeheerders. Voor hen wordt water van last tot lust. Binnen de Waterhouderij nemen agrariërs verantwoordelijkheid en wordt schade ‘omgedacht’ naar risicobeperking. Het eigen belang wordt gekoppeld aan een maatschappelijke opgave.  Green Deal De Rijksoverheid helpt burgers, bedrijven, organisaties of andere overheden bij het realiseren van duurzame initiatieven die moeilijk van de grond komen. Bijvoorbeeld, in dit geval, projecten voor duurzamer omgaan met water. De Waterhouderij is tot stand gekomen door een nauwe samenwerking tussen agrariërs, Aequator Groene Ruimte, Deltares, Kiemkracht, Staatsbosbeheer, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap Regge & Dinkel en  de ZLTO. De verwachting is dat de dynamiek van de Waterhouderij ook nieuwe agri-business  en werkgelegenheid op kan leveren. Meer informatie over de Waterhouderij staat op www. waterhouderij.nl.

Landelijke Open Kloosterdag zondag 24 juni Zenderen - De zusters Carmelitessen in Zenderen nodigen u uit te komen kijken. Dit is zeer uitzonderlijk te noemen. Het Carmelitessenklooster is een slotklooster, dus normaal niet toegankelijk voor het publiek. U kunt terecht tussen 11.00 en 17.00 uur. Het programma van de zusters: 1. Om 11.00 uur opening van de dag in de kapel van het klooster. Hier volgt een korte gebedsdienst. 2. Daarna kunnen de bezoekers de benedenverdieping van het klooster en de binnentuin bekijken. De zusters zijn aanwezig om vragen van de bezoekers te beantwoorden. Ze worden geassisteerd door vrijwillligers, Zendernaren die het Carmelitessenklooster en de geschiedenis ervan kennen. 3. In de Stekerij is een prachtige iconenexpositie van de Hengelose kunstenaar Hennie Oude Middendorp te zien. 4. In de grote bezoekersruimte van het klooster wordt een dvd over het leven van de zusters getoond: “Leven binnen de Kloostermuren”. Het is zeer bijzonder te noemen dat mensen uit Zenderen een dag mochten meelopen met de zusters. Daar zijn opnames van gemaakt. 5. Om 15.00 uur is er een korte gebedsdienst in de kapel van het klooster. 6. Om 17.00 uur eindigt de Open Dag met vespers en een Rozenhoedje. Net voor Pasen, in de Goede Week, is er een Kruisweg door de paters Karmelieten ingewijd. De staties komen oorspronkelijk uit de kapel van het voormalige seminarie van de Paters Karmelieten. Ze zijn in zuilen ingemetseld aan de buitenkant van de Slotmuur van het Carmelitessenklooster, zodat wandelaars van het Kloosterpad Zenderen langs deze Kruisweg komen. Mensen zijn enorm enthousiast. Zeer indrukwekkend!! De bezoekers van de Open Kloosterdag kunnen natuurlijk ook van deze Kruisweg genieten.


Hofweekblad

Woensdag 20 juni 2012, pag. 20

Hofweekblad week 25  
Hofweekblad week 25  

Hofweekblad week 25

Advertisement