Page 1

REGION SYDDANMARK ---Vækstredegørelse

--- Vækstredegørelse 2012 ---

ˆ 2012

01 --- LIV - Fra vugge til grav


REGION SYDDANMARK ---Vækstredegørelse

Clara Maria griber ud efter livets muligheder.

ˆ 2012

02 --- LIV - Fra vugge til grav


--- FRA VUGGE TIL GRAV ---

Mennesker er det vigtigste råstof Fra tid til anden gør vi op, hvad vi har at leve for. I familien, i virksomheden, i samfundet. Når det handler om samfundet, måler vi det i bruttonationalproduktet eller BNP, som fortæller, hvad vi skaber af værdi. Blandt økonomer er det imidlertid en offentlig hemmelighed, at det traditionelle BNP er et mangelfuldt mål. Der bliver nemlig skabt mange værdier i samfundet, som ikke måles direkte i BNP. F.eks. værdien af uddannelse, sundhed, tryghed og relationer til andre. Økonomerne lærer os, at disse ting hører med til samfundets værdier eller kapital, fordi de er med til at sørge for vækst og beskæftigelse. Men også på andre måder tænker vi over, hvad vi har at leve for. Nogle lever og ånder for deres børn, deres familie, deres arbejde, deres interesser, sporten, kunsten eller mange andre livsforhold. Det er også værdier og endda af en mere grundliggende slags. Det endelige mål for alle sådanne værdier er det gode liv. Du får det, du måler, så hvis man skal måle et samfunds velstand, og hvordan den udvikler sig, kan BNP ikke stå alene. Der er behov for at supplere med målinger af andre værdier i samfundet, for mennesket lever ikke af brød alene – men det lever heller ikke uden. Derfor sidder du nu med en vækstredegørelse, der handler om det gode liv i Syddanmark. Som du vil opdage, er det gode liv forskelligt fra menneske til menneske. Men der er visse fællestræk. Du får også de første resultater fra Det gode liv-indeks, som følger visionen i Regional Udviklingsplan. Indekset giver et samlet billede af, hvordan livet er for syddanskerne. På de sidste sider i redegørelsen og i den vedlagte folder kan du læse meget mere om Det gode liv-indeks, og hvad det skal bruges til i Regional Udviklingsplan fremover.

Udgivelse: Region Syddanmark, Strategi & Analyse, Damhaven 12, 7100 Vejle Ansvarshavende redaktør: Rune Stig Mortensen Redaktion: Jesper Graversen og Julie Vesterby Tekst: Per Gregersen Design & produktion: Mediegruppen as Foto: Hyldager Fotografi Oplag: 10.000 stk. ISBN: 978-87-92217-24-0

03 --- LIV - Fra vugge til grav


REGION SYDDANMARK ---Vækstredegørelse

På plads i skolen – klar til at lære.

ˆ 2012

04 --- LIV - Fra vugge til grav


05 --- LIV - Fra vugge til grav


Karen Strand Mathiasen --- 17 år

Nu kan jeg fornemme den rigtige retning Karen Strand Mathiasen er godt på vej hjemmefra - første stop var Minnesota, andet stop Nyborg, tredje stop er… fremtiden.

Nogle ting ser man bedst på afstand. Og nogle gange skal du langt væk

hjemmefra for at finde dig selv.

designteknolog på Københavns ErhvervsAkademi - fordi det er kreativt,

fordi det er i København, og fordi det kun er tre år. Jeg skal ikke sidde for

Det gælder for 17-årige Karen Strand Mathiasen, der måtte en omvej

– Nej, det er slet ikke mig. Jeg har kig på den tre-årige uddannelse til

forbi Minnesota et lille års tid for at finde ud af, hvilken retning hendes

længe med snuden i bøgerne; det egner jeg mig ikke til. Jeg skal foretage

liv helst skal tage.

mig noget, siger Karen, hvis fremtidsdrømme lige nu også går på at bo ”et

sted på Sjælland” tæt på hovedstaden og de muligheder, det medfører.

I dag går hun på gymnasiet i Nyborg, hvor pigen fra Ærø bor på

kostskolen sammen med ca. 120 andre elever fra ikke blot hele Danmark,

men også Grønland, Afrika og USA. Det stortrives hun med.

at have vandet tæt på - men jeg har ikke lyst til at bo der, konstaterer

Karen. For hende var opholdet i USA en vigtig nøgle til at finde sig selv.

– Det er rigtig hyggeligt at gå her - der er altid nogle at snakke med, se

– Ærø er et fantastisk trygt sted at vokse op, og det er skønt altid

en film med eller ta’ et spil Bezzerwizzer med. Men faktisk bruger jeg lige

så gerne tiden på værelset sammen med min bedste veninde.

titel jeg engang får, men mere en retning til, hvem og hvordan jeg selv

– Du kan sige, at jeg fandt en retning. Måske ikke en idé om, hvilken

er. Jeg vil gerne arbejde med at skabe noget nyt - og jeg er god til få ideer; IKKE MERE TØSEFNIDDER

også sammen med andre. Samtidig har jeg brug for et socialt liv og et

Karen har ændret sig de seneste par år. Det gør mange på hendes alder.

fællesskab, hvor jeg bliver accepteret, lyder hendes sammenfatning.

For hende var det knap et år som udveklingsstudent i Minnesota, der satte en masse i perspektiv. Ikke mindst personligt.

GLAD OG PÅ GLATIS

Fællesskabet i USA fandt hun bl.a., da hun blev overtalt til at spille

– I folkeskolen opførte jeg mig anderledes. Jeg var i en gruppe, hvor

REGION SYDDANMARK ---Vækstredegørelse

make-up og det rigtige tøj betød meget, men da jeg fik det på afstand

ishockey på skoleholdet.

i USA, kunne jeg pludselig se, at det ikke var sådan, jeg ville være. Det

lærte jeg i USA: At slappe mere af, at lytte til mig selv, ikke at være så

vejet. Det var totalt grænseoverskridende, men jeg lærte det hurtigt. Det

nervøs for, hvad andre tænker. Og så skal man engang imellem sige ”pyt”

er fysisk utroligt hårdt og giver blå mærker, men det er simpelthen skide

- uden at blive ligeglad med alting, siger Karen.

sjovt at bruge sin krop på den måde. Samtidig var der et stort fællesskab

omkring kampene. Du kører sammen ud og hjem i deres gule skolebus-

I dag er det ikke modetøj, men ofte genbrugstøj, hun selv syer om, der

– Jeg har dyrket gymnastik i 13 år, og ishockey havde jeg aldrig over-

fylder i garderoben. Og hun er afklaret med, at hjembyen Marstal ikke

ser, og der er en enorm opbakning til holdet, siger Karen, der fortsatte

bliver hendes base fremover.

med at spænde skøjterne på, da hun flyttede til Nyborg.

– Det er skønt at tage færgen hjem til Ærø, når jeg skal være sammen

– Jeg meldte mig ind i Odense IK, og det har virkelig været godt at

med familien nogle dage. Men det er også dejligt at tage af sted igen,

spille derinde. Det tager bare en del tid, og derfor holder jeg nok en pause

siger Karen, der har konturerne af en plan parat, når hun om to år har

her i 2.g for at få ordentlig tid til lektierne - men jeg opgiver det ikke. Det

fået studenterhuen på.

er en fed sport.

– Egentlig er jeg ikke så vild med at gå i skole, og pæne karakterer

For Karen har de seneste par år, fra Minnesota til Nyborg, givet hende

siger mig ikke ret meget, så jeg skal ha’ et sabbatår for at komme ud at

en fornemmelse af retning i livet. Og selvom pilen ikke peger på Ærø, er

rejse. Jeg elsker simpelthen USA, størrelsen og menneskene derovre,

hun glad for det fundament, hun har fået med derfra.

men drømmer også om at komme til f.eks. Indien.

– Det bygger på tryghed og tillid, og jeg vil gerne tro på det bedste i

andre mennesker, samtidig med at jeg lytter til mine egne behov. Målet KREATIV I KØBENHAVN Udlængslen skygger dog ikke for, at Karen allerede nu er langt i sine overvejelser om, hvad årene efter gymnasiet skal bruges til. Og det er

ˆ

ikke en lang universitets-uddannelse, der venter.

2012

06 --- LIV - Fra vugge til grav

må være at hvile i sig selv - uden at stå stille.


»Jeg vil gerne arbejde med at skabe noget nyt - og jeg er god til få ideer; også sammen med andre. Samtidig har jeg brug for et socialt liv og et fællesskab, hvor jeg bliver accepteret.« Location: Nyborg Strand

07 --- LIV - Fra vugge til grav


--- 18 - 29 ---

--- VERDEN LIGGER ÅBEN ---

39% 39 % af de 18 til 29-årige oplever, at de meget nemt kan ændre kurs, hvis de vil.

trivsel, end hvis man frit kan ændre sin situation. Hos de yngre er trivslen og friheden tilsyneladende stor. 8 ud af 10 i gruppen mellem 18 og 29 år synes nemlig, at de i nogen eller høj grad har mulighed

REGION SYDDANMARK ---Vækstredegørelse

for at ændre deres liv, hvis de gerne ville.

35% 30% 25% 20% 15%

Her skiller de sig her ud i forhold til resten af befolkningen og særligt i forhold til ældre, ledige og personer uden for arbejdsstyrken, som oplever færre frihedsgrader end andre grupper.

10% 5% 0% 18-29 år

30-39 år

40-49 år

50-59 år

60-69 år

70+ år

Kilde: Det gode liv-indeks 2012

--- Andel, der synes, de i høj grad kan ændre deres liv. ---

ˆ 2012

08 --- LIV - Fra vugge til grav

Uden for arbejdsstyrken

handlemuligheder, kan det skabe mindre

40%

Ledig

Hvis man føler sig låst fast og ikke kan se

I hvilken grad har du mulighed for at ændre dit liv, hvis du gerne vil?

I beskæftigelse

Forandring fryder


--- 18 - 29 ---

Anerkendelse, job og relationer tæller Hver tiende under 30 år er ledig

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

729

60-64 år

360

3.981

50-59 år

3.147

3.750

40-49 år

3.514

3.555

30-39 år

3.997

2.162

25-29 år

2.259

2

1

0

--- % ---

0

1

Fokus på det vigtige og det mulige Oplevelse af fastlåsthed eller frihed

2

kan hænge sammen med manglende økonomisk råderum, fysisk eller psykisk styrke, personlige forpligtigelser, indflydelse på egen arbejdsdag, eller om man har mulighed for at gøre de ting i hverdagen, som er vigtige for én. 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

De yngres oplevelse af stor

frihed til at vælge eller ændre retning sker til trods for, at de unge har det svageste økonomiske

Mænd

Kvinder

fundament og har mindst indflydelse på, hvordan deres arbejdsdag

Figuren viser ledighedsprocent og antal ledige fordelt på køn og alder for Syddanmark i juli 2012. Datakilde: Danmarks Statistik

hænger sammen. Kontrasten mellem oplevelse af frihed til at vælge retning og en mere fastlåst hverdag økonomisk og arbejdsmæssigt tyder på en høj grad af realisme omkring egen livssituation i aldersgruppen. Samtidig understøt-

For de fleste mennesker er anerkendelse vigtig for engagement og indsats på jobbet, uddan-

tes oplevelsen af manøvrefriheden

nelsesstedet eller i forholdet til andre. Manglende anerkendelse kan til gengæld ramme hårdt og

af, at gruppen af yngre har mulighed

påvirke lysten til og troen på at have noget at bidrage med. Flere end ni ud af ti oplever heldigvis at

for at gøre de ting i hverdagen, som

blive værdsat og anerkendt af andre i hverdagen. De grupper, som i lidt mindre grad oplever at blive

lige netop er vigtige for dem i deres

anerkendt og værdsat, er folk under uddannelse og ledige. For de ledige resulterer den manglende

liv. Oplevelsen af frihed til at

anerkendelse i, at hver femte oplever, at andre direkte ser ned på dem på grund af deres arbejdssitu-

prioritere det vigtige i livet overgås

ation. Samme oplevelse kan ikke spores hos de yngre – endnu. Men med høj og stigende arbejdsløs-

kun af dem over 60 år.

hed blandt dem under 30 år er der en risiko for, at vi kommer til at stå med en gruppe veluddannede unge, der savner den nødvendige anerkendelse, som giver lysten og modet til at bringe egen evner og talent i spil.

Oplevelsen af at blive værdsat kan også hænge sammen med styrken og nærheden i de

relationer, vi har. De fleste syddanskere er uanset alder tilfredse med den kontakt, de har til familie og venner. Relationen til folk i nærområdet varierer derimod meget. Særligt de unge synes, at deres relationer til folk i nærområdet kunne være bedre.

09 --- LIV - Fra vugge til grav


REGION SYDDANMARK ---Vækstredegørelse

Tre års terperi er overstået. Studenterne slår sig løs inden næste etape i livet.

2012

010 --- LIV - Fra vugge til grav


011 --- LIV - Fra vugge til grav


Trine Ravnborg Møller --- 24 år

»Det med at være lykkelig - det er ikke det samme som et godt liv, for lykke kommer kun i små glimt.«

REGION SYDDANMARK ---Vækstredegørelse

Location: I drømmen om den landlige idyl.

ˆ 2012

012 --- LIV - Fra vugge til grav


Først skal jeg være ekspert i mit eget liv Trine Ravnborg Møller vil gerne ud på gyngende grund - så flytter hun sig nemlig mere.

Ét ord går igen, når Trine Ravnborg Møller skal beskrive sit liv og

sit fag: Udvikling.

hvor jeg kan have plads til dem. Lige nu har jeg ingen hest selv,

men låner mig lidt frem. På længere sigt skal jeg nok have en hest

– Engang imellem skal man ud på lidt gyngende grund. Det er

– Jeg har altid været glad for heste og vil gerne bo et sted,

der, du flytter og udvikler dig - ved at sige ja til noget, du måske

igen, og det er ikke så nemt på anden sal. Måske et lille hus lidt

egentlig ikke tør eller ved at sige nej til noget, der på overfladen

mere ude på landet, funderer Trine, der også har tænkt over sine

ser helt rigtigt og fornuftigt ud, men bare føles forkert.

drømme sammen med kæresten.

Den 24-årige nyuddannede pædagog fra UC Syddanmark i

– Det med at være lykkelig - det er ikke det samme som et godt

Kolding er gået i gang med jobjagten. Den kan føre hende rundt i

liv, for lykke kommer kun i små glimt. Jeg tror heller ikke, at et lille

det meste af det sydjyske eller til Fyn, men trods den usikkerhed,

hus på landet er nødvendigt for at have et godt liv. Det handler

der følger med de friske eksamenspapirer, er hun ikke i tvivl om,

mere om de mennesker, du har tæt på dig; altså at du er omgivet af

at hun har valgt den rigtige uddannelse.

familie og venner, der holder af dig, og at du har et arbejde, der gør dig glad, og hvor du gør en forskel. Derfor har jeg grundlæggende

GERNE DE ”SVÆRE” BØRN

et lige så godt liv i en lejlighed med kæreste og hund, som jeg ville

Samtidig ved hun også, hvilken retning hun helst vil bevæge sig i.

have i et hus på landet med udsigt til marker, tænker hun højt.

– I min sidste praktik på skolen var jeg på børnepsykiatrisk af-

deling i Kolding. Her er opgaven mere at finde en diagnose end at

KOBLE AF - OG FLYTTE SIG

prioritere det pædagogiske arbejde, men de der børn med autisme

Trine har ikke fortrudt, at hun for nogle år siden solgte sin hest.

eller ADHD - de ramte noget i mig. Jeg har også været i praktik i en

Men hun nyder fortsat at kunne ride på den hest, hun har adgang

almindelig børnehave, og der blev jeg også tiltrukket af de børn,

til via en veninde.

der skiller sig ud af mængden. Ham, der helst leger for sig selv og

måske har svært ved at være sammen med de andre. Dem vil jeg

svinder bare. At mærke de kræfter, hesten har, og den harmoni,

gerne arbejde med, siger Trine.

der kan være med dyret - det er så skønt. Du kan slet ikke sam-

menligne det med at løbe eller cykle, fastslår hun.

Hun har oplevet, at hun undervejs i sin praktik har kunnet

– På hesteryggen kobler jeg helt af. Alt, der ligner stress, for-

gøre en forskel.

frem for alt et job, hvor hun kan blive ved med at udvikle sig.

– At opleve, at børn har tillid til mig, at de kommer til mig med

For Trine er drømmejobbet altså et med de ”svære” børn, og

deres problemer, og at de efterhånden begynder selv at kunne

overvinde problemerne - det er fantastisk livsbekræftende, siger

kommer på kurser, og som virker fastkørt i den samme trum-

- Det er trist at opleve ældre kolleger i faget, som måske aldrig

Trine.

merum. Det vil jeg virkelig arbejde på at undgå, siger hun, der drømmer om senere at blive narrativ terapeut eller måske læse

TRIVES GODT I KOLDING

psykologi og, sådan helt privat, måske at hive et par måneder ud

Hun drømte engang om at blive dyrlæge, men selvom karak-

af kalenderen og tage med rygsæk til Australien. Bare for at prøve

tererne havde været til det, ville hun nok ikke være flyttet til

det og se, hvad det gør ved hende.

København alligevel. I hvert fald ikke på det tidspunkt. Trine har

boet i Kolding, siden hun var 10 år, og også hendes kæreste stam-

indad.

mer fra byen.

liv. At give f.eks. børn nogle redskaber, så de kan finde deres egne

– Min bachelor handlede netop om at være ekspert på sit eget

familie på Fyn, og det kunne sagtens blive på den anden side af

løsninger på udfordringerne. Og det gælder jo også mig selv - du

Lillebælt. Men jeg trives rigtig godt i Kolding, alle vores barndoms-

kan ikke hjælpe andre til at udvikle sig uden selv at flytte dig

venner bor her, og lige nu er det dejligt at bo i en by, siger Trine.

undervejs.

013 --- LIV - Fra vugge til grav

– Det er ikke sådan, at jeg absolut vil blive i Kolding altid. Jeg har

For Trine er nøglen til et godt arbejdsliv nemlig også at kigge

Hvor fremtiden ligger, er noget helt andet.


Rasmus Fejfer --- 28 år

Drengedrømmen lever - og ligger langt fra land Rasmus Fejfer arbejder lige nu på land i offshore-industrien - men glæder sig til at komme ud over horisonten.

Engang regnede Rasmus Fejfer med at arbejde

med it og bo i Aarhus. I dag arbejder han med

med alt fra raffinaderi til hotel og lufthavn.

stol hos Semco Maritime - og var ikke i tvivl om,

ventilation i offshore-branchen, bor i Esbjerg,

Man bliver fløjet til og fra arbejde, og de er selv-

at jeg skulle forfølge muligheden. Selvfølgelig

og trives rigtig godt.

forsynende. Samtidig er det et sted, som hver

var det svært at forlade Aarhus, men jeg er fal-

dag pumper energi og overskud op af jorden. Vi

det godt til både i byen og på jobbet, hvor tonen

konstaterer Rasmus, der i dag er 28 år. Men et

kan ikke undvære dem. Og så vil jeg gerne ud til

er god, og du selv får en god portion ansvar,

par gode kammerater sporede ham ind på en

sidste led, hvor det ikke kun er tegnebord men

siger Rasmus.

uddannelse som maskinmester, og siden bød

også virkelighed, siger Rasmus.

der sig en mulighed for at forfølge en dren-

krimier, computerspil, selvkomponeret og godt

gedrøm. Eneste umiddelbare ulempe var, at

platformene i Nordsøen, men drømmen lever

krydret indisk mad - og selvfølgelig en tur i

den lå to timers kørsel fra hjembyen Lystrup og

meget klart. Han har allerede været på de nød-

byen med kollegerne af og til. I det hele taget er

vennerne i landets næststørste by.

vendige sikkerhedskurser, som er en forudsæt-

Esbjerg en fin by at være 28 år i.

ning for overhovedet at komme derud, og kan

men det vil jeg simpelthen ikke. Jeg har i mange

nu kun vente på, at muligheden byder sig.

at der var en havn, en offshore-industri og et

år drømt om at få et job i offshore-industrien,

fodboldhold. Men jeg har bestemt ikke fortrudt

og da muligheden så viste sig for knap et år

kvalificere mig til det. Kravene er høje, og regler

siden, var jeg egentlig ikke i tvivl ret længe. Når

og standarder i denne branche fylder mange

det gælder offshore, er Esbjerg jo hovedstaden

sider, men det giver på den anden side en sik-

UD I VERDEN MED JOBBET

i Danmark. I starten boede jeg på et værelse,

kerhed, at du altid kan slå kravene og specifi-

At den nære fremtid skal foregå i Esbjerg, tviv-

men siden jeg har fået min egen lejlighed nogle

kationerne op, siger Rasmus, der er blevet lidt

ler han således ikke på. Men om 10 år…

få sekunder fra gågaden, er jeg faldet godt til.

overrasket over, hvor meget af engineering-

Byen er fin, pigerne er søde, og jeg keder mig

arbejdet, der foregår på land. Men det har

Esbjerg til den tid, for jeg har det jo fint. Men

bestemt ikke, siger Rasmus.

bestemt ikke fået ham til at opgive drømmen.

jeg har også en drøm om at komme ud og

UD OVER HORISONTEN

FORFULGTE EN MULIGHED

rejseår efter gymnasiet som så mange andre,

Hans officielle titel er HVAC-engineer; en titel,

At det netop blev ventilation, han i dag arbejder

men gik direkte i gang med en uddannelse, og

der dækker over en hverdag med fokus på

med, ville have overrasket ham selv som 15-

det vil jeg gerne indhente på et tidspunkt. Det

varme, ventilation og air condition. Arbejds-

årig.

perfekte ville være, hvis det kunne kombineres

pladsen er Semco Maritime i det nordlige

med jobbet i Semco, for de har afdelinger i USA,

Esbjerg; en arbejdsplads i hastig vækst, som

mør efter min HTX-eksamen, men to af mine

Dubai, Singapore, Vietnam, Norge og England

leverer teknologi til energi-sektoren verden

kammerater begyndte på maskinmesterskolen

og bygger desuden kraftværker bl.a. på

over. Kort sagt en dagligdag med tråde, der

i Aarhus, og så fulgtes jeg med dem. Jeg var

Maldiverne og i Guatemala. At få sådan en

rækker langt ud over havnebassinerne og den

så den eneste af os, der gennemførte uddan-

udstationering, som kombinerer et spændende

vestlige horisont.

nelsen og fik en bachelor med en titel så lang,

job med nye oplevelser og allerhelst nede i

at jeg dårligt kan huske den. Derefter fik jeg job

varmen - det ville være optimalt.

– Det havde jeg ikke forudset, da jeg var 15,

– Der er nogle, der pendler frem og tilbage,

– En platform er et lille samfund for sig selv

Endnu har han ikke været på besøg på en af

– Det kræver en vis erfaring, og jeg må bare

af mine forældres venner hørte jeg om en ledig

Fritiden bruges på løbeture, gode film og

– Jeg kendte ikke meget andet til byen, end

min flytning og vil gerne blive.

– Det kan sagtens være, jeg stadig bor i

REGION SYDDANMARK ---Vækstredegørelse

opleve verden. Jeg har ikke haft et sabbat- og

ˆ

Men hvorfor er offshore-industrien så fasci-

nerende?

2012

014 --- LIV - Fra vugge til grav

– Jeg havde en idé om at blive it-program-

ved et ventilationsfirma i Aarhus, men via en


»Jeg har i mange år drømt om at få et job i offshore-industrien, og da muligheden så viste sig for knap et år siden, var jeg egentlig ikke i tvivl ret længe.« Location: På Esbjerg Havn ved borerig.

015 --- LIV - Fra vugge til grav


--- RELATIONER ---

Uden andre mennesker går vi til grunde REGION SYDDANMARK ---Vækstredegørelse

Relationer til andre er lige så vigtige som ilt og vand - og der skal også være plads til de svære følelser.

ˆ 2012

016 --- LIV - Fra vugge til grav


»Vi har brug for medmennesker ikke mindst i de alvorlige stunder. Man kan sige, at når livet er hårdt, sejler vi alene på livets hav, men det er ikke ligegyldigt, om der ligger andre skibe rundt om med lanternerne tændt.« Preben Kok, sognepræst i Engum Sogn samt sygehuspræst på sygehuset i Vejle

Relationer betyder uendelig meget. At de er

have mobilen tændt eller sidde og spekulere på

relationer til andre noget helt grundlæggende i

trygge, længerevarende, pålidelige og rum-

arbejde imens, siger Marie Aagaard Larsen.

kristendommen, siger Preben Kok.

melige. Ikke bare synes det indlysende; det er

også helt essentielt for borgerne på kryds og

dre, kan konsekvensen blive alvorlig, fastslår

modtager; uanset om de er kærlige, vrede eller

tværs i Region Syddanmark. Vi har brug for at

hun.

noget helt tredje.

være omgivet af mennesker, vi holder af og kan

stole på.

pisk i form af depressioner og angst. Og selv om

forløses. Følelser, der er rettet mod den forkerte,

man er omgivet af mange mennesker i hverda-

vender tilbage som en tyngde - ofte som angst

mener Trine Ravnborg Møller fra Kolding, som

gen, kan man sagtens være ensom. Ofte kan det

eller depression. Derfor er det også vigtigt at er-

godt nok drømmer om et hus på landet - men

ske efter sorg og sygdom, at man lukker sig om

kende, hvilke følelser, der er i dine relationer til

ikke for enhver pris.

sig selv. Løsningen - og det kan være svært - er

andre - og at anerkende, at en relation rummer

at bryde mønstret af isolation og give noget af sig

mange forskellige dele, siger han.

Faktisk er det klart vigtigere end adressen,

– Det handler mere om de mennesker, du

Hvis vi ikke har de dybe relationer med an-

– Ensomhed kan gøre dig syg, også fysisk. Ty-

I relationer kan følelserne også finde en

- Følelser, der er rettet mod den rigtige, kan

har tæt på dig; altså at du er omgivet af familie

selv; f.eks. i en klub eller forening. Det kan være

og venner, der holder af dig, og at du har et

svært og det koster, men det er nødvendigt. Du

VÆR RUMMELIG

arbejde, der gør dig glad og hvor du gør en

skal simpelthen uden for dig selv og fri til verden,

For Preben Kok er det vigtigt, at relationer

forskel, siger hun.

siger Marie Aagaard Larsen.

er rummelige - og også må rumme det, der

ikke reklameres med i et splinternyt samta-

Dermed er Trine fuldt på linje med det store

Det er Nina Brandt Jørgensen, tilflytter til

flertal af borgere i regionen, og det er der intet

Tåsinge, enig i.

lekøkken. Det har der været en tendens til at

underligt i set fra psykologens side af bordet.

glemme, mener han.

involvere dig, gøre en indsats og være tilpas

livsbetingelse. Vi har brug for andre for at

ydmyg over for det nærområde, du flytter til.

det meget om sygdom og om de følelser, det

udvikle os og for at mærke nærvær og omsorg.

Du får heller ikke en kæreste ved at sidde og

sætter i gang. Men de seneste 25 år har vi

Det er lige så basalt som vand, ilt og mad, siger

vente, vel?

nok glemt, at mange såkaldt negative følelser

psykolog Marie Aagaard Larsen, Psykologkli-

Oppe på Nordfyn sidder Birthe Hansen, som i

faktisk er grundlaget for medmenneskelighed.

nikken i Gram og fortsætter:

samme tonefald slår fast.

Omsorgen kommer ofte af medlidenhed, og

uden medlidenhed bliver verden meget kold.

– Relationer med andre er simpelthen en

– Det begynder, når vi er helt små. Vi for-

– Relationer kommer ikke af sig selv. Du skal

– Du kan ikke forvente, at andre skal levere

et godt liv ved fordøren. Du kan ikke ha’ et

Det glemmer vi, når vi kun vil tale om det

af livet kan det påvirke vores evne til at indgå

godt liv uden at gi’ noget fra dig - og der er altid

positive og pæne og det, der udvikler os hver

i relationer med andre, hvis de relationer ikke

noget, du kan bidrage med. Lidt er bedre end

især. Men det efterlader altså et tomrum, hvis

er gode. Faktisk viser scanninger, at vigtige

ingenting.

vi fortrænger denne kreative del af livet.

Han mener dog, at billedet er ved at vende.

kærlighed, omsorg og nærvær som små, og det

IKKE KUN PLADS TIL DET PÆNE

– Jeg fornemmer, at tingene ændrer sig i

kan reelt aldrig rettes helt op, siger hun.

Trangen til at stå i nær forbindelse med andre

øjeblikket. At vi begynder at forstå, at vi ikke

ligger dybt i os, men vi har i mange år glemt,

kan klare alting selv, og at det giver en ny soli-

FRI TIL VERDEN

hvor vigtigt det er, mener Preben Kok, der er

daritet og nærhed. Der er faktisk grænser for,

Desuden er det afgørende, at vi har mange

sognepræst i Engum Sogn samt sygehuspræst

hvad vi formår selv. Når du erkender det, ac-

typer relationer at vælge imellem.

på Vejle Sygehus.

cepterer du samtidig, at andre også er i samme

båd, siger Preben Kok.

– Du kan ikke dele alle dine tanker og

– Vi har brug for medmennesker ikke

følelser med den samme, heller ikke selv om du

mindst i de alvorlige stunder. Man kan sige, at

er i et velfungerende parforhold. Du har brug

når livet er hårdt, sejler vi alene på livets hav,

historie - som Esben Leonhard fra Gadbjerg

for mere. Nogle at spille kort med, gå på jagt

men det er ikke ligegyldigt, om der ligger andre

udtrykker det:

med, at dele alle slags følelser med - og at være

skibe rundt om med lanternerne tændt. Hvor

nærværende imens. Hvis du møder en gammel

f.eks. buddhismen handler om selvindsigt, og

en fælles fortid og fælles oplevelser, er meget

ven, du kun ser hvert halve år, duer det ikke at

megen nyreligiøsitet taler om energi, er dine

værd.

017 --- LIV - Fra vugge til grav

86 % af kvinderne (mod 80 % af mændene) erklærer sig tilfredse med deres nære relationer, og tilfredsheden synes at stige med alderen.

– I mit arbejde som sygehuspræst handler

mes af relationerne i vores opvækst, og resten

dele af hjernen kan tage skade, hvis vi mangler

Det siger Index

Og så betyder det noget at have en fælles

– Den samhørighed, der ligger i at trække på

Læs mere om relationer og de geografiske forskelle

Har du en smartphone, kan du scanne QR koden for at komme direkte til websitet. Hvis ikke, kan dette link bruges: kortlink.dk/bn2e


REGION SYDDANMARK ---Vækstredegørelse

Op ad gulvet for sidste gang som frøken.

ˆ 2012

018 --- LIV - Fra vugge til grav


019 --- LIV - Fra vugge til grav


REGION SYDDANMARK ---Vækstredegørelse

Pantea Egebak Thygesen --- 35 år

»Hvis jeg ikke har det godt på mit arbejde, har jeg heller ikke overskud til min familie og omvendt. Det har intet med status at gøre, men tingene skal balancere.« Location: I haven i Haderslev.

ˆ 2012

020 --- LIV - Fra vugge til grav


Find muligheder - ikke kun til dig selv Pantea Thygesen er det perfekte sted i livet lige nu - men det er ikke kommet af sig selv.

Et godt og trygt familieliv - og et job, der kan hjælpe andre mennesker

selv skal gøre en indsats. Efter et års tid i Danmark syntes jeg ikke læn-

videre. Sådan lyder recepten for Pantea Egebak Thygesen.

gere, jeg fik udfordringer nok i sprogskolen, så jeg gik selv til den lokale

folkeskole og spurgte, om jeg kunne blive elev. Det var sejt, men jeg var

Den 35-årige filialchef i Sydbanks afdeling i Vojens kunne ikke

fungere, hvis ikke hverdagen i hjemmet i Haderslev med ægtemanden

nødt til det for at komme videre.

Søren og børnene Benjamin og Emilie gjorde det. Omvendt kan hun slet

ikke forestille sig at undvære det job, hun har.

voksenliv ro og harmoni med hjem-adressen.

– Der er nogle, der kan blive lykkelige som hjemmegående. Jeg kunne

ikke, konstaterer hun med et bredt smil.

I dag bor familien i Haderslev, og Pantea føler for første gang i sit – Vi flyttede hertil fra Juelsminde, hvor vi aldrig faldt til. Der var

ingen kontakt til naboerne. Det er helt anderledes her. Da vi flyttede ind, lagde vi et lille brev om os selv i alle naboernes postkasser, og i dag

GÅ EFTER FORANDRINGERNE

kan jeg dårligt bevæge mig ud i haven uden at falde i snak med dem. Det

For Pantea kommer et godt liv ikke af sig selv. Der kræver en indsats og

er pragtfuldt. Her kan jeg se mig selv blive gammel.

nogle valg.

– For tre-fire år siden var jeg i en meget stresset periode. Jeg var ikke

SE HVAD DE KAN

glad og kunne falde ned i mørke tanker, og jeg måtte erkende, at jeg har

Det kan hun også i banken. En syv måneders afstikker til et finansie-

været for meget en ”pleaser”, som ofte tænkte på andres behov før mit

rings-institut var bestemt ikke lykken, og det satte sine spor.

eget. I dag prøver jeg at tænke mere på, hvad jeg har lyst til, end hvad

jeg bør gøre, siger hun.

noget formål med mit arbejde. Jeg havde ikke været der ret længe, før

jeg begyndte at snakke om at komme ”hjem” til banken. Og det prægede

I hendes liv har meditation været et vigtigt værktøj til at finde både

– Jeg følte ingen indflydelse på min hverdag, og kunne reelt ikke se

ro og retning.

også privatlivet. Pludselig orkede jeg ikke længere tage en løbetur eller

– Det er jeg vokset op med, og jeg har altid lært, at man skal selv

gå til spinning om morgenen, som jeg plejer. Heldigvis blev jeg så kon-

gøre noget aktivt. Du skal være klar til at opsøge forandringerne, ellers

taktet af banken, der ville ha’ mig til Vojens, og det passer mig perfekt,

opsøger de dig - men så kan du ikke altid påvirke dem.

siger Pantea og uddyber:

Hun elsker sit liv lige nu men erkender også, at hun ikke er typen,

– Vi er kun fem i afdelingen, så ingen kan forsvinde i mængden. Vi er

der kan nøjes med at fungere ét sted.

meget bevidste om, hvordan vi kan supplere hinanden, og min vigtigste

opgave er at udnytte styrkerne hos hver enkelt. Jeg vil hellere se på,

– Nej, det er et samspil. Hvis jeg ikke har det godt på mit arbejde, har

jeg heller ikke overskud til min familie og omvendt. Det har intet med

hvad de kan, end hvad de ikke er så gode til.

status at gøre, men tingene skal balancere.

Den 35-årige filialchef føler sig, med sine egne ord, ”100 pct. hjemme

i sit eget liv”. Ikke kun i privatsfæren. HER KAN JEG BLIVE GAMMEL

Hun kom til Danmark som 12-årig, da hendes forældre flygtede fra Iran.

skers øjne for nogle muligheder, de ikke selv har set. At de går herfra

med en følelse af, at der er åbnet nye døre. Det gør mig i godt humør

– Det var da en barsk oplevelse, som jeg hellere havde været fri for.

Men det har bestemt også styrket mig, og jeg har i hvert fald lært, at du

021 --- LIV - Fra vugge til grav

– Noget af det bedste på jobbet er, når jeg kan åbne andre menne-

resten af dagen, siger hun.


--- SUNDHED ---

Sundhed er en privatsag, sygdom et fælles problem REGION SYDDANMARK ---Vækstredegørelse

Vores livsførelse svarer ikke helt til opskrifterne på en sund hverdag - men den kan ikke ændres med tvang.

ˆ 2012

022 --- LIV - Fra vugge til grav


»Danskerne hader generelt at blive tvunget til noget som helst. Vi ved jo godt, hvad der er sundt, og hvad der ikke er, men vi vil ikke finde os i tvang.« Marianne Levinsen, forskningschef hos Fremforsk, Center for Fremtidsforskning

Vi har det generelt godt i Region Syddan-

mark, og de fleste af os - i runde tal otte ud af

ugen for mænd og 14 for kvinder. Det tyder

men de skal huske at tage med i betragtning,

10 - føler os sunde og raske. Det bekræftes af

på, at mange har opfattet det som en slags

at de foruden tabte leveår typisk kan se frem

flere undersøgelser gennem de senere år, og

fribillet. Nu har man ændret anbefalingerne

til flere leveår med langvarig sygdom end til-

tallene er relativt ensartede fra år til år og fra

og understreget endnu tydeligere end før, at

fældet er for en ikke-ryger. Det kan gå ud over

undersøgelse til undersøgelse.

intet alkoholforbrug er uden risiko. Men vi kan

kvaliteten af det levede liv, siger Peter Lund

– Tidligere talte man om 21 genstande om

de gerne lever lidt kortere tid for at kunne ryge,

Det handler ikke blot om almindeligt

konstatere, at der stadig er mange, der nyder et

Kristensen.

velbefindende og om at være fri for smerter.

glas for meget i forhold til, hvad der egentlig er

Det handler i høj grad også om at kunne røre sig

sundt. Det gør dem bestemt ikke til alkoholikere,

VI VIL IKKE TVINGES

fysisk, som man vil, og ikke være begrænset af

men de vægter tilsyneladende højere at kunne

Vejen til en bedre folkesundhed for syddan-

helbredsproblemer i hverdagen.

nyde alkohol end at følge anbefalingerne for det

skerne kan blive en blanding af oplysning,

sunde liv, siger Peter Lund Kristensen.

tilbud og mere håndfaste betingelser. Det

Med til helbredet hører også stress - eller

følelsen af ikke at trives på jobbet. Det ople-

mener Marianne Levinsen, forskningschef hos

vede f.eks. Pantea Thygesen fra Haderslev,

VI GÅR STILLE MED DET

Fremforsk, Center for Fremtidsforskning.

da hun i en periode havde et job, hvor hun slet

Han peger på, at der synes at være nogle klart

ikke passede ind.

definerede grupper af borgere i Syddanmark,

til noget som helst. Vi ved jo godt, hvad der er

hvor alkoholforbruget ligger over det anbefalede.

sundt, og hvad der ikke er, men vi vil ikke finde

løbetur eller gå til spinning om morgenen, som

os i tvang. Det, jeg vil kalde den almindeligt

jeg plejer, siger hun.

men med uddannelsesniveau og hvilket sted

veluddannede middelklasse - og det er langt,

i livet, man er. Men generelt kan man sige, at

langt de fleste - vil have tilbud i stedet for tvang.

mærke sin krop - er et vigtigt kriterium for at

dem, der drikker for meget, er de unge mellem

Tilbud om rygestop, mulighed for motion, hjælp

føle sig sund.

16 og 24 år, og så mændene, idet langt flere

til at tabe sig, siger Marianne Levinsen, som

mænd end kvinder ligger over højrisiko-græn-

samtidig pointerer, at den selvsamme middel-

VI FØLGER IKKE OPSKRIFTEN

sen. Og det gælder hele livet igennem, siger

klasse er en slags individuelle flokdyr.

Men én ting er at føle sig sund. Noget andet

Peter Lund Kristensen.

er, om livsførelsen også lever op til de gængse

bestemme, pointerer hun.

opskrifter for, hvordan et sundt liv ser ud.

ryger at bede om hjælp end at erkende et for

højt forbrug af alkohol, siger lektoren.

borgere, som simpelthen skal tages i hånden,

hedssamarbejde og kvalitet hos Region Syd-

hvis de skal få et sundere liv. De kan ganske

danmark, nemlig ikke overbevist om - selv om

holde op med ryge - nærmest tværtimod. Men

enkelt ikke selv finde ud af det. Vi taler om men-

også syddanskerne udmærket ved, at rygning

det er svært at erkende et for højt alkoholfor-

nesker, som bogstaveligt talt knap nok ved, at

og alkohol skal begrænses, at kosten skal være

brug, også fordi alkohol påvirker bevidstheden.

gulerødder er sunde, siger Marianne Levinsen.

varieret, og at jævnlig motion gør os sundere.

Hvis dine børn har en lærer, der ryger, kan du

acceptere det, blot han ikke ryger sammen med

hedsvæsenet bliver væsentligt anderledes

stor andel af dem, der overskrider grænserne,

børnene – men ikke, hvis du har en fornem-

eller for den sags skyld mindre i fremtiden.

ikke har lyst til at nedsætte deres indtag af al-

melse af, at læreren drikker for meget, siger

kohol. Modsat f.eks. rygerne og de overvægtige,

Peter Lund Kristensen.

og at blive betragtet som individuelle patienter

hvor en stor del af dem er meget motiverede for

hver gang. Men de enkelte sygehuse får i

enten at kvitte smøgerne eller at smide nogle

stort problem for hele sundhedsvæsenet.

højere grad deres eget speciale, og samtidig

kilo, så er de mennesker, der har et højt forbrug

bliver behandlingstiden langt hurtigere. Det

af alkohol, ikke specielt motiverede for at skære

dagligt, og selv om det tal har været faldende i

bliver nærmest drive in-sygehuse i fremtiden.

ned, konstaterer Peter Lund Kristensen.

mange år, giver det stadig masser af arbejde for

Men der er bred konsensus om, at sundheds-

læger og sygeplejersker. Der er en lang række

væsenet skal være for alle grupper i samfun-

greret del af det gode liv, mener han, og måske

følgesygdomme, som relaterer direkte til ryg-

det, uanset økonomisk formåen, og det ændrer

har vejledningen ikke været præcis nok.

ning, samt tabte leveår. Nogle siger godt nok, at

sig næppe de kommende år.

– Pludselig orkede jeg ikke længere tage en

Og netop dét - at kunne bevæge sig frit og

Det er Peter Lund Kristensen, lektor i sund-

– F.eks. ved alkohol kan vi se, at en relativ

At nyde et glas eller to er for mange en inte-

023 --- LIV - Fra vugge til grav

– Alkoholvaner hænger nogle gange sam-

Samtidig er det formentlig lettere for en

– Der er ingen skam forbundet med at ville

Han understreger, at rygning stadig er et – Ca. 20 % af borgerne i Syddanmark ryger

– Danskerne hader generelt at blive tvunget

Det siger Index At skavankerne bliver flere og værre med alderen er næppe overraskende. Tallene viser også, at jo højere uddannelse, jo bedre synes sundhedstilstanden at være - dog med undtagelse af alkoholforbruget, hvor højtuddannede og arbejdsløse deler et problem.

– Det er dog ikke alle, der selv kan eller vil – Vi må nok erkende, at der er en gruppe af

Hun tror ikke, at forventningerne til sund-

– Vi forventer selvfølgelig at blive helbredt Læs mere om sundhed

Har du en smartphone, kan du scanne QR koden for at komme direkte til websitet. Hvis ikke, kan dette link bruges: kortlink.dk/bn2e


Nina Brandt Jacobsen --- 39 år

»Relationer kommer ikke af sig selv. Du skal involvere dig, gøre en indsats og være tilpas ydmyg over for det nærområde, du flytter til. Du får heller ikke en kæreste ved at sidde og vente, vel?«

REGION SYDDANMARK ---Vækstredegørelse

Location: Hestefolden tæt på huset på Tåsinge.

Trivsel kræver tid - og en fleksibel hverdag

ˆ 2012

024 --- LIV - Fra vugge til grav


Nina Brandt Jacobsen elsker at være tilflytter på Tåsinge. Det hele handler om at opbygge relationer.

Selvfølgelig er det spændende at komme ud i verden, men gennem naboerne til vores sommerhus i Sverige opdagede vi, at mange af dem slet ikke anede, hvor Fyn lå. Derfor gør jeg også en indsats for at trække turisterne hertil, for vi har masser at byde på. Egnens specialiteter,

Faktisk tror Nina Brandt Jacobsen, at hun kunne trives

vandet, lyset - det er helt unikt, siger Nina.

næsten hvor som helst. Om det var Bangkok eller Slagelse - eller, som det nu er blevet, Tåsinge. Med udsigt til både

HJÆLP ANDRE I GANG

Svendborgsund og Thurø fra en grund på omtrent 6000

Hun får en stor glæde ved ikke blot at løfte sig selv, men

kvm., der er ved at blive indrettet, så den passer til hende

også ved at løfte andre.

og hendes familie og ikke mindst Ninas islandske heste.

at hjælpe andre i gang. Du skal give noget også uden sik-

– Jeg har boet flere steder og også i udlandet i længere

– Hele ideen med at have netværk går jo netop ud på

perioder og har opdaget, at jeg er god til at møde nye

kerhed for, om du selv får noget ud af det. Når vi laver van-

mennesker. De relationer og netværk, du opbygger

dreture på Øhavsstien, vælger vi gerne nogle af de mindre

undervejs, betyder uendeligt meget for at få en hverdag

steder til spisning eller bed & breakfast - netop for at støtte

til at fungere. Vi kunne f.eks. slet ikke få vores dage til at

de små, som er på vej, men som lige mangler et lille puf til

hænge sammen uden vores fantastiske barnepige. Hende

at komme videre, siger Nina, der har et godt råd til dem, der

er jeg meget taknemmelig for.

vil have et netværk, når de flytter til et nyt sted.

– Få nogle børn! De åbner så ufatteligt mange døre,

FUNGERER IKKE I KAOS

siger hun med et grin. Og tilføjer så:

Ordene ledsages af et stort smil. Nina på 39 har brug for

plads til at røre sig, også mentalt, men erkender samtidig,

dig, gøre en indsats og være tilpas ydmyg over for det

at hun ikke kan fungere uden en vis struktur og tryghed.

nærområde, du flytter til. Du får heller ikke en kæreste

ved at sidde og vente, vel?

– Spontanitet uden struktur er kaos, og kaos kan jeg

- Relationer kommer ikke af sig selv. Du skal involvere

ikke fungere i. Jeg har tidligere været nede og vende med

stress, og den bedste måde at undgå det på er kommuni-

endte på Tåsinge, men manualen til at falde til er den

kation og planlægning. Fra post it-sedler til madplaner,

samme verden over, mener hun.

sammenfatter hun.

brug for; dernæst hvor du kan få det. Derefter -og det er

For Nina er det vigtigt at stå så fast, at hun samtidig

Hun har boet mange steder, inden hun og familien

– Først skal du finde ud af, hvad du selv virkelig har

kan spjætte frit med armene. Fødderne; de er lige nu

vigtigt - skal du spørge dig selv, hvad du så kan byde ind

plantet i naturgrunden på det nordøstlige Tåsinge, hvor

med, for du har altid noget.

hun og ægtemanden Mads flyttede til fra Amager med deres to børn for ca. halvandet år siden.

IKKE SÅ ANONYM HER

At flytte til Tåsinge - som Nina hver anden gang kalder

– Vi overvejede flere steder, men her er simpelthen så

skønt - og så er rejsetiden til København stadig overkom-

Fyn, ”for det hænger jo sammen” - har ikke været svært,

melig. Det er vigtigt, for Mads arbejder i København fra

pointerer hun.

tirsdag til torsdag.

– Her bor i forvejen folk fra hele landet, og vi er jo et

lille land. Første gang, Mads var til old boys-fodbold, viste

025 --- LIV - Fra vugge til grav

FLEKSIBELT OG TRYGT

det sig, at en af holdkammeraterne havde en lillebror, der

Et godt liv er et fleksibelt liv, fastslår Nina flere gange.

er lærer på den samme skole på Amager som Mads’ egen

Det er en hverdag med plads til forandringer og til, at

lillebror. Det tog kun 10 minutter, så kendte de ligesom

hver enkelt kan forfølge sine drømme. Uden at sætte

hinanden. Alle kender alle her, og du er ikke så anonym

trygheden over styr.

som i en storby. Det generer mig nu ikke, siger Nina, der

ikke ser de store forskelle i at skifte postnummer.

Nina, der har en ph.d. i samtidshistorie, har i flere år

arbejdet som konsulent for bl.a. en række fagforeninger

rundt om i landet. Men flytningen til Tåsinge sparkede

jeg selv er altså bedøvende ligeglad med, hvor folk kom-

for alvor gang i hendes eget rejsebureau Travelling Heels,

mer fra. Jeg kan samarbejde med hvem som helst.

der har specialiseret sig i aktive rejser for kvinder - lige

Nina regner med at blive boende på Tåsinge mange år

fra det sydfynske øhav til Burma.

frem.

– Vi opererer over hele verden, men vælger så vidt

– Fyn ligger lige i midten og kan samle begge fløje, og

– Om Mads og jeg flytter til Paris eller hovedstaden,

muligt lokale samarbejdspartnere, hvis det kan lade sig

når børnene er blevet voksne, ved jeg ikke. Måske bliver

gøre. Det giver god mening, for hele verden starter jo lige

vi bare her. Og om 10 år er vi her stadig. Måske har jeg

her. Faktisk mødtes Mads og jeg i sin tid, da vi begge

skrevet en roman, det kunne være dejligt. Men først og

arbejdede hos Topas Rejser, og han har sit eget bureau -

fremmest trives vi stadig med vores liv, er jeg sikker

Timbuktu Rejser - ved siden af jobbet i Energistyrelsen.

på.


--- 30 - 49 ---

--- BRUG MIG, BRUG MIG ---

47% 47 % af de 40 til 49-årige oplever, at deres evner og talenter i høj grad bliver brugt – kun 34 % mellem 30 og 39 år oplever det samme.

Oversete ressourcer? Når man lige har rundet 30 år, er mange stadig relativt nye på arbejdsmar-

I hvilken grad får du

34%

brugt dine evner og dit talent fuldt ud?

47%

I hvilken grad bliver du

41%

kedet, og mange har brugt en stor del af livet i uddannelsessystemet. Lysten til at bruge den tilkæmpede viden i praksis og lade sine evner udfordre er derfor naturligt stor.

anerkendt og værdsat af andre?

45%

og dem mellem 40 og 49 år. I den ældste gruppe vurderer næsten hver anden,

I hvilken grad bestemmer du

at deres evner og talent i høj grad bliver brugt fuldt ud i hverdagen. Hos de

37%

selv, hvordan din arbejdsdag

yngre mellem 30 og 39 år er det kun hver tredje, der har samme vurdering.

tilrettelægges?

41%

I hvilken grad har du mulighed

34 %

Når der er spurgt til i hvor høj grad, man får brugt evner og talenter fuldt

ud i hverdagen, så er der en markant forskel på svarene fra de 30 til 39-årige

En sådan tydelig forskel i svarene mellem de to grupper, går i en vis

REGION SYDDANMARK ---Vækstredegørelse

udstrækning igen, når der spørges til indflydelsen på tilrettelæggelse af egen arbejdsdag og oplevelsen af at blive værdsat og anerkendt. En større andel af de 40 til 49-årige oplever høj grad af frihed i tilrettelæggelsen af egen arbejdsdag og større anerkendelse end dem mellem 30 og 39 år.

for at gøre de ting, som er vigtige for dig?

44%

Frihed i jobbet stiger naturligt med erfaringen, det samme gør ansvaret. Alligevel er det en overvejelse værd, om der hos de 30 til 39-årige ligger ressourcer, som kunne bringes langt bedre spil.

30-39 år

40-49 år

Andel, der svarer i høj grad

Kilde: Det gode liv-indeks 2012

ˆ 2012

026 --- LIV - Fra vugge til grav


--- 30 - 49 ---

Med forpligtelser følger prioritering Det økonomiske fundament er spinkelt for de yngre familier

Vil du kunne klare en uventet udgift på 20.000 kr. i denne måned?

Har du inden for den seneste måned haft vanskeligt ved at betale dine faste omkostninger?

I kølvandet på en afsluttet uddannelse og de første

8%

job følger meget ofte andre forpligtelser i forbindelse med køb af lejlighed og hus og måske en bil. Tilsvarende er et begyndende familieliv med små børn ressourcekrævende på alle fronter, og det giver mindre tid og økonomisk råderum til en del af de aktiviteter, som ikke tager udgangspunkt i hjemmet

40% 59% 92%

og familien.

Derfor er det måske heller ikke så overraskende,

at kun hver fjerde i trediverne vurderer, at de nemt kan ændre kurs i livet, hvis de vil. Det økonomiske fundament er mere solidt end i tyverne, men alligevel ikke stærkere end at fire ud af ti vil have svært ved at betale en uventet i udgift på 20.000 kr.

De fleste i trediverne kan betale de faste udgifter – færre kan klare store uforudsete udgifter. Figurerne viser de 30 til 39-åriges svar på spørgsmål om økonomisk tryghed.

Så med forpligtelserne følger fokus på at skabe stabilitet, og det levner ikke plads til at ændre den kurs, der er slået ind på.

Ja

Nej

Ved ikke

Kilde: Det gode liv-indeks 2012

027 --- LIV - Fra vugge til grav


--- OMGIVELSER ---

Bare vi selv kan vælge adressen … REGION SYDDANMARK ---Vækstredegørelse

Vores bopæl er enormt vigtig – men vi flytter ikke nødvendigvis, selvom vores behov gør det.

ˆ 2012

028 --- LIV - Fra vugge til grav


»Her er en lokalbefolkning, hvor de fleste mennesker kender hinanden, og det giver altså et bedre sammenhold end i større byer - f.eks. som gadefester eller små, hurtige besøg hos naboen.« Frank Lauritzen, indehaver af RealMæglerne Rømø-Skærbæk

Det vigtigste er faktisk at kunne vælge sin

vokset de senere år, og det forstærker sig selv

indkøb utrolig meget. Uden skole eller butik er det

adresse selv. At deponere sin valgfrihed hos

- at der er en følelse af liv og vækst i byen. Men

svært at trække folk til, for så er det de relativt

andre - eller at rette sig ind efter omstændig-

det samme gælder for de mindre byer, og det

få, der er interesserede. Næste niveau handler

heder, man ikke selv er herre over - påvirker

optimale er faktisk en god blanding af unge og

om kultur- og fritidsmuligheder. En mindre by

vores følelse af, hvor glade vi er for det sted, vi

ældre, siger hun.

skal ikke kunne tilbyde alt, men der skal være

bor. Nok så flinke naboer kan ikke ændre på, at

noget, og frem for alt skal der være mulighed for

den bedste bopæl er den, vi selv vælger.

SAMMENHOLDET ER BEDRE

at komme til og fra de tilbud, der er.

En af dem, der kan mærke interessen for

Nordfyn, siger det mellem linjerne:

at bo uden for de allerstørste byer, er Frank

ord for alle byplanlæggere uanset byens stør-

Birthe Hansen, 72 og fra Uggerslev på – Jeg elsker at bo her med udsigt til luft og

Her rører hun igen ved det grundlæggende

Lauritzen, der er indehaver af RealMæglerne

relse:

marker, men huset er ikke bygget til at blive

Rømø-Skærbæk.

gammel i. Vi har levet i Uggerslev hele vores

gøre køberne interesserede. F.eks. i et nybygget

voksne liv, men der er hverken ældreboliger el-

før krisen. Desuden er huspriserne faldet - det

kvarter skal man tænke på adgang til skoler,

ler dagligvarebutik, så vi ender nok i Søndersø,

betyder en bedre købekraft, og det giver folk

børnehaver, indkøb osv. Ja, det koster, men det

Otterup eller måske Bogense. Det er ikke så

plads til lidt større ønsker og drømme. Måske lidt

lønner sig. Ikke mindst børnefamilier lægger

langt herfra, men alligevel… Det bliver noget

mere luksuriøst end for et par år siden, men uden

vægt på et godt hverdagsliv uden for arbejds-

helt andet, det gør det da.

at være prangende, lyder hans sammenfatning.

tiden, og finder de rammerne til det, giver det

gode anbefalinger og dermed flere tilflyttere,

– Interessen er stort set tilbage på niveauet

Frank Lauritzen har også et bud på, hvor-

– Infrastrukturen skal være i orden for at

MERE AF NØD END AF LYST

dan et område som det sydvestlige Jylland, der

Vi foretrækker at vælge selv, men virkelig-

har mange mindre landsbysamfund, kan blive

heden kan nogle gange overhale os. Det siger

ved med at være interessant for tilflyttere.

SJÆL, SKOLE ELLER TRANSPORT

Marianne Levinsen, forskningschef hos Frem-

Det bekræfter Jes Fald fra EDC Skibhus i

forsk, Center for Fremtidsforskning.

mennesker kender hinanden, og det giver altså

Odense:

et bedre sammenhold end i større byer - f.eks.

– Folk vælger byen for at have alle dagligda-

til by, fordi butikker, busser og den kollektive

som gadefester eller små, hurtige besøg hos na-

gens fornødenheder lige rundt om hjørnet

transport i øvrigt i deres hjemby er forsvundet.

boen. Selvfølgelig kan du også besøge din nabo

- skoler, sport, indkøb og café-miljøet. Desuden

En hel del gør det mere af nød end af lyst for at

i en større by, men indtrykket er nok, at folk hol-

kan man ofte nøjes med én bil ved at bo i byen;

få tingene til at fungere. Man vil ikke være af-

der sig lidt mere for sig selv. Du kan bo i samme

ja, nogle gange kan man endda helt undvære,

hængig af at kunne køre bil - og slet ikke være

opgang i flere år uden at lære din nabo at kende,

og det kan virkelig mærkes i det private budget,

afhængig af, at andre kan køre, siger hun.

og det er mere anonymt. I de mindre samfund

siger Jes Fald, der oplyser, at køberne i byen har

kan du ikke gemme dig på samme måde, som du

en tendens til enten at vælge det top-renovere-

afhængig af den livssituation, vi står i.

kan i en større by, siger Frank Lauritzen.

de, moderne hus eller de boliger, der trænger til

den helt store kærlige hånd - typisk dødsboer.

– Især mange ældre må tage turen fra land

Hun påpeger, at vores valg af bolig altid er – Småbørnsfamilier prioriterer infrastruk-

– Her er en lokalbefolkning, hvor de fleste

Han slår dog fast, at prisen er et meget

stærkt argument i hans lokalområde.

Alt der imellem er sværere at sælge.

god plads - her taler vi typisk ca. 200 kvm. som

minimum - men de fleste vægter højt, at især

tig pris, og her i området får man mange mur-

sin målgruppe.

skolen ligger tæt på, og at der er trygge stier

sten for pengene. Det kan ikke diskuteres, og

at færdes på for børnene. Der er altid dem, der

det er vigtigt for mange - sammenholdt med det

by med sjæl. Den nystiftede familie er meget

ønsker at være på landet med luft omkring sig,

faktum, at sammenholdet er større, simpelthen

opmærksom på daginstitutioner og skoler, og

men det typiske billede er, at familier med mindre

fordi lokalsamfundene er afhængige af, at folk

for mange ældre er den offentlige transport et

børn helst bosætter sig tæt på andre familier

engagerer sig, siger ejendomsmægleren.

vigtigt punkt, understreger Jes Fald, der melder

med mindre børn, siger Marianne Levinsen.

– Mange studerende vægter en hyggelig

om ”en støt stigende interesse” for at bo i byen.

danskere ikke bosætter sig i deciderede storbyer.

Marianne Levinsen supplerer:

bl.a. på grund af skolelukninger i de mindre

samfund, konstaterer han.

Samtidig minder hun om, at langt de fleste – Det er især de mellemstore byer, der er

029 --- LIV - Fra vugge til grav

– I de mindre byer betyder skole og dernæst

de bor meget attraktivt, og yderligere 40 % vurderer deres bopæl næsten lige så godt.

Samtidig skal en by også være bevidst om

TÆNK PÅ DET HELE

Hver fjerde mener, at

siger Marianne Levinsen.

turen højt. Én ting er, at boligen helst skal have

- Folk efterspørger etplanshuse til en fornuf-

Det siger Index

– Og den tendens ser ud til at fortsætte,

Læs mere om omgivelsernes betydning

Har du en smartphone, kan du scanne QR koden for at komme direkte til websitet. Hvis ikke, kan dette link bruges: kortlink.dk/bn2e


Esben Leonhard --- 43 år

Livet står aldrig stille - heldigvis Esben Leonhard vil have ro i hverdagen og bevægelse i livet.

hans musik ligger elektronisk, på plads i lommen når behovet

Det er i bevægelsen, du finder det gode liv. Når du bevæger

de ting, vi selv har lyst til. Jeg har en H-båd i lystbådehavnen

dig selv - og lader dig bevæge.

i Vejle, som jeg desværre har brugt alt for sjældent, men både

For Esben Leonhard er livet ikke statisk. Det flytter sig, og

den og gamle venner og studiekammerater begynder igen at få

det gør han også selv; på trods af, at han og familien i godt 10 år

mere plads. Den samhørighed, der ligger i at trække på en fæl-

har haft samme adresse på Kuldbjergvej øst for Gadbjerg.

les fortid og fælles oplevelser, er meget værd.

melder sig.

– Efterhånden som børnene bliver større, får vi mere tid til

Herfra driver han Jyskweb, hans hustru har let adgang til

jobbet i Vejle, og de tre børn stortrives. Med hemmelige huler i

FØRSTE MÅL: AT BO PÅ LANDET

haven, lystfiskerture - og ikke mindst følelsen af plads.

– At bo på landet, hvor der er trygt, og ungerne kan lege frit,

har hele tiden været vores mål. I næste række kommer så de

– Vi kendte ingen i området, da vi købte huset, men vi var

enige om, at vi skulle væk fra byen. Før boede vi midt i Vejle og fik

job, der skal betale huslejen, siger den 43-årige web-udvikler,

dieselhørmen lige ind af vinduet. Det holdt bare ikke, slet ikke fordi

der har været selvstændig siden 2006. Han sprang ud fra et job

vi havde fået vort første barn. Vi kunne være endt flere steder tæt

som bådebygger i Vejle.

på Vejle, men var reelt ikke i tvivl, da vi først så huset her.

– Det lå lidt i tidsånden, at man da bare kunne prøve selv, så

det gjorde jeg. Starten var hård, men via et erhvervsnetværk i JEG FORTRYDER IKKE NOGET

Vejle fik jeg efterhånden hul igennem, og i dag har jeg kunder

I dag programmerer Esben hjemmesider for kunder over hele

over hele landet; bl.a. Justitsministeriet. I perioder er kunsten

landet. Et job, der kan synes langt fra ungdommens drøm om et

nærmest ikke at arbejde for meget, men jeg ville ikke bytte. Som

liv som sømand - men rejsen har været logisk nok endda. Den

selvstændig har jeg en enorm frihed, og jeg kan ikke se mig selv

har bare budt på nogle skarpe sving undervejs. Med en bachelor

som ansat igen. Det her er mit firma, jeg har selv kontakten til

i filosofi og en voksenuddannelse som bådebygger som nogle af

kunderne og står dermed også direkte til ansvar, siger Esben

stationerne.

Leonhard, der har en klar drøm om at se sin virksomhed vokse.

– Når du skifter spor, er det jo fordi, du er forkert sted og har

– Jeg kan sagtens se mig flytte firmaet til et kontor i Gad-

mod og fantasi til at se muligheder i situationen og dine egne

bjerg for at få plads til flere ansatte. På et tidspunkt, altså, for

erfaringer. Ellers flytter du vel ikke. Jeg har heldigvis kunnet

det er ikke aktuelt endnu. Men formentlig i løbet af de kom-

ændre retning flere gange i mit liv, men den mulighed er det

mende fem-ti år; så passer det også bedre til det familieliv, vi

ikke alle, der har. Og når jeg ser tilbage på det, fortryder jeg

har og gerne vil værne om, konstaterer han.

REGION SYDDANMARK ---Vækstredegørelse

ikke noget. I dag ville jeg måske have valgt anderledes, men jeg

ˆ

ville være ked af f.eks. at undvære indsigten i filosofi - som er

VI BLIVER PÅ KULDBJERG

de grundregler, vor kultur er bygget på – eller den håndværks-

Det ligger dog fast, at basen på Kuldbjerg ikke bliver byttet ud,

mæssige glæde, der ligger i at lægge et perfekt skibsdæk.

for her trives alle fem. Ikke mindst på grund af det nære miljø.

Barndommen ved Arresø i Nordsjælland og senere i Thy

– Én ting er, at der sker en masse inde i Gadbjerg, med aktive

med Limfjorden i forhaven har givet ham smag for plads og

mennesker, der selv sætter ting i gang til gavn for hele byen.

ro. Hverdagene må gerne være travle, men der skal være et

Her på Kuldbjerg har vi været velkomne fra starten. Dagen

privat og roligt rum. Og så nærer han en livslang kærlighed til

efter, at vi var flyttet ind - det var i december 2001 - stod der en

saltvand og sejlads.

nabo og inviterede os til glögg. Vi holder også altid sankthans

sammen med naboerne. I det hele taget trives vi fantastisk her

Esben er blevet inkarneret e-bogslæser; så kan han altid

nuppe nogle sider, når der bliver 10 ledige minutter. Også al

2012

030 --- LIV - Fra vugge til grav

– og det er og bliver det vigtigste.


ÂťNĂĽr du skifter spor, er det jo fordi, du er forkert sted og har mod og fantasi til at se muligheder i situationen og dine egne erfaringer. Ellers flytter du vel ikke.ÂŤ Location: Nede i haven , Kuldbjerg.

031 --- LIV - Fra vugge til grav


REGION SYDDANMARK ---Vækstredegørelse

Ved skrivebordet – arbejdslivets faste base.

ˆ 2012

032 --- LIV - Fra vugge til grav


033 --- LIV - Fra vugge til grav


--- SELVREALISERING ---

Det kan blive en vane at bryde dine egne grænser REGION SYDDANMARK ---Vækstredegørelse

Selvrealisering og anerkendelse er vigtigt - men svært. Ofte handler det om at vælge fra og om at udnytte muligheder.

ˆ 2012

034 --- LIV - Fra vugge til grav


»Det får os til at fremstå helstøbte og med en stærk følelse af at lykkes. Det kan styrke vores personlighed, og det ændrer vores selvopfattelse, når vore drømme og handlinger hænger sammen, og det at bryde grænser kan næsten blive en vane.« Egil Rausner, konsulent og certificeret coach

Udnyt dit potentiale, find dine styrker og gør

kan næsten blive en vane: Nu har jeg lært

Det kammer over, når vi taler om børn som

en forskel. Opskriften lyder enkel, men den kan

russisk - kan jeg så også lære japansk eller at

en måde at realisere sig selv. Altså når andre

være svær at udføre i praksis.

stå på skateboard? Ofte ligger grænserne jo i

mennesker bliver til en trædesten, siger Egil

nogle mentale barrierer og en frygt for at være

Rausner og fortsætter:

finde ind til det, der på én gang adskiller os fra

anderledes, en frygt for det fremmede eller en

andre og samtidig sætter os i en sammenhæng.

frygt for at miste det trygge. Det kan give en

meget for vognen. Når jagten på det gode liv

At forfølge en interesse eller en idé og at føle,

dyb tilfredsstillelse at overvinde sin egen frygt

ender i en følelse af at være en tom skal af

at livet byder på bevægelse og udvikling.

og måske opdage, at man faktisk er god til at

stress. Det kan ramme voksne, der sætter sig

synge og elsker at gøre det, siger han.

det ene mål efter det andet uden at komme

Når du bevæger dig selv - og lader dig bevæge,

ud af stedet. Og det kan ramme karrierebør-

siger således Esben Leonhard fra Gadbjerg,

lelsen ved at flytte sig dog ikke nødvendigvis

nene, som skal være et billede på forældrenes

der har vandret ad flere forskellige stier i livet.

sammen med at nå et konkret mål. Processen

overskuds-drømme og familieidealer, men som

Stier, der alle har føltes rigtige undervejs.

med at kortlægge sig selv og sine evner kan

også kan rammes af stress, fordi de skal blæses

være den vigtigste.

rundt til musik og sport hele ugen og helst

vælge fra. F.eks. som Hanne Dons fra Tønder,

smile pænt samtidig.

der fravalgte et lederjob for at komme tilbage

drømme opfyldt, for der kan ligge en stor glæde

til kernen af sit fag, nemlig sygeplejen, og som

blot ved at arbejde med sig selv. Bare det ikke

VI KAN IKKE MAGTE ALT

finder ro f.eks. på jagtture med familien.

bliver narcissistisk selvtilfredsstillelse, hvor

Også sygehuspræst ved Vejle Sygehus og

det kun handler om vende navlefnulleret, siger

sognepræst i Engum, Preben Kok, kan se

men om at være til stede, der hvor du er. Uden

han og stiller i øvrigt spørgsmålstegn ved ordet

potentielle problemer.

telefon eller internet. Så skal du finde en indre

”selvrealisering”.

ro i de par timer, du passer din post. Naturens

potentiale, hvis det ikke går ud over andre.

mindfulness, om du vil, lyder hendes beskri-

kendelse” mere dækkende, fordi mennesket

Og her er det ikke alle, der har evnet at huske

velse.

altid har higet efter at se sig selv i en sam-

hensynet til det fællesskab, vi alle er en del af,

menhæng, og der kan ”selvrealisering” være et

siger han.

skridt på vejen.

Mange af os bruger et helt liv på det. På at

– Det er i bevægelsen, du finder det gode liv.

At realisere sig selv og sine evner er også at

– Det handler ikke om at skyde mest muligt,

Selvrealisering betyder nemlig ikke auto-

matisk et konkret, ydre mål. Det har 17-årige

Ifølge Egil Rausner hænger tilfredsstil-

– Du behøver ikke nødvendigvis få dine

– For mig er ”selvopdagelse” eller ”selver-

Karen Mathiesen erkendt. På hendes to-do-

– Det kan også gå galt, når vi spænder for

om at kunne ændre på sit liv, hvis man vil. Det mener ca. 70 % af borgerne, at de ville kunne, og det er især de unge, der føler sig klar til at ændre retning.

Samtidig peger den erfarne præst på et

FORVENTNINGER GIVER IKKE LYKKE

på sig selv.

Egil Rausner pointerer, at selvrealisering ikke

at være så nervøs for, hvad andre tænker. Og så

nødvendigvis medfører lykke. Den opstår

om, at vi de seneste 25 år har fokuseret så

skal man engang imellem sige ”pyt” - uden at

nemlig et andet sted.

meget på os selv og på vore styrker, at vi har

blive ligeglad med alting.

troet, at der ingen grænser var. At vi kunne det

– Lykke opstår der, hvor forventningerne er

– Ingen af os kan magte alt. Men det er som

i balance med virkeligheden. Du kan sagtens

hele, og at f.eks. lægerne også kunne det hele.

LÆR JAPANSK OG STÅ PÅ SKATEBOARD

være mor til tre, bo på stenbroen og stå op til

Derfor accepterer man ikke, at man kan dø, og

At realisere sig selv hører med til det gode liv.

madpakker kl. seks alle ugens hverdage, hvis

når sygdommen viser sig alligevel at være den

Det kan i hvert fald give en enorm energi, siger

det bare er i overensstemmelse med dine drøm-

stærkeste, reagerer man med vrede mod lægen

konsulent og certificeret coach Egil Rausner fra

me, for så opstår lykken af sig selv. Der ligger

og med klager over systemet, hvor man

Ebberup ved Assens.

en oplagt fælde i at tro, at flere forventninger

tidligere vendte sin vrede mod Gud. Der er

skaber mere lykke, siger han.

erkendelsen nu ved at vende, fornemmer jeg.

en stærk følelse af at lykkes. Det kan styrke

Vi kan og skal ikke magte alt, og derved kan vi

vores personlighed, og det ændrer vores

drømme og sit potentiale have en pris.

få en ordentlig og realistisk relation både til

selvopfattelse, når vore drømme og handlinger

lægen, til vore medmennesker og til Gud igen,

hænger sammen, og det at bryde grænser

fællesskabet ved at søge tættere på os selv.

035 --- LIV - Fra vugge til grav

er også et spørgsmål

indbygget problem i at rette et for stort fokus

– Det får os til at fremstå helstøbte og med

At realisere sig selv

– Der er intet i vejen med at udnytte sit

liste står således: – At slappe mere af, at lytte til mig selv, ikke

Det siger Index

Samtidig kan ønsket om at forfølge sine – Den største risiko er, at vi fjerner os fra

siger Preben Kok.

Læs mere om selvrealisering

Har du en smartphone, kan du scanne QR koden for at komme direkte til websitet. Hvis ikke, kan dette link bruges: kortlink.dk/bn2e


Hanne Dons --- 54 år

REGION SYDDANMARK ---Vækstredegørelse

»Der er noget godt i at blive forstyrret i sine rutiner og møde nye mennesker. For et par år siden begyndte jeg på bi-skole, hvor der gik en masse ældre mænd, som jeg ellers aldrig ville have mødt.« Location: Hendes sommerhus på Rømø.

ˆ 2012

036 --- LIV - Fra vugge til grav


Vær til stede - og lad dig forstyrre! Hanne Dons elsker at møde nye mennesker - men også at finde øjeblikke med ro i hverdagen. – Vi er vel det sted i landet, der ligger tættest på Paris. Og Ham-

ved at sove og følte nærmest ansvar 24 timer i døgnet. Jeg blev

burg er tættere på end København.

simpelthen stresset, og det ville jeg ikke byde mig selv. Stress er

langt farligere, end folk tror, siger Hanne, der også er uddannet

Nej, Hanne Dons fra Rørkær ved Tønder giver ikke meget for

begrebet ”Udkants-Danmark”. Der er nemlig ikke meget udkant

stress-coach.

over hendes liv. Tværtimod er hun centralt placeret i store dele af det lokale liv.

MINDFULLNESS PÅ JAGTEN

Hun er meget bevidst om at finde øjeblikke med ro i sit liv. Ture

– Jeg ville nok ikke vælge ret meget anderledes, hvis jeg fik

chancen, sammenfatter hun.

med hunden, en cykeltur i det flade landskab eller:

– Når jeg er med min mand og søn på jagt - det er skønt. Det

MÅSKE VED BALLUM…

handler ikke om at skyde mest muligt, men om at være til stede

Den 54-årige sygeplejerske bor i dag blot nogle få velrettede

der hvor du er. Uden telefon eller internet. Så skal du finde en

stenkast fra barndomshjemmet i Lydersholm. Nogle få hundrede

indre ro i de par timer, du passer din post. Naturens mindfullness

meter mod syd, hen over træerne, ses toppen af et par vindmøller.

om du vil.

Der begynder Tyskland, og på jorderne mellem gården og græn-

sen græsser limousine-kvæget. Hjemmet på Elhjemvej er den

i vinden og sus i fyrretræerne. Uden internet for det forstyrrer

rigtige ramme om livet for hende, ægtemanden Johan og deres to

følelsen af at være til stede.

Hun kan også lade op i familiens sommerhus på Rømø med salt

snart voksne børn. Hannes hjemegn lever også i hendes hjerte.

skes vigtigste egenskab. Det samme gælder, når området omkring

– Jeg kunne ikke bo ret mange andre steder. Jo, måske et sted,

hvor du kan se vand, f.eks. ude ved Ballum. Ellers ikke.

Hun var 30 år, inden hun begyndte uddannelsen til sygeple-

Netop tilstedeværelse anser Hanne for at være en sygeplejer-

Rørkær og Jejsing skal holdes i live: Du skal være til stede.

Det har hun været som mangeårig formand for forsamlings-

jerske. Forinden havde hun i flere år arbejdet som ufaglært på

huset i Lydersholm - i øvrigt som hendes far og bedstefar var det.

norske sygehuse, inden hun vendte hjem til Tønder-egnen med

Hun har været FDF-leder, har siddet i menighedsrådet, har været

sin fire-årige datter. Siden mødte hun Johan - det er nu godt 20 år

med til at arrangere fællesspisning i Jejsing Forsamlingshus for

siden.

op mod 100 lokale og har arrangeret ”synnejysk awten” ved hele kommunens kulturuge. Ja, det koster mange timer, men det giver

037 --- LIV - Fra vugge til grav

HVER PERSON EN HISTORIE

så mange gode relationer.

Jobbet som sygeplejerske elsker hun stadig; nu som ansat i kom-

munens hjemmesygepleje i Højer-området, hvor hun kommer tæt

nye mennesker. For et par år siden begyndte jeg på bi-skole, hvor

på alle slags mennesker. Også når svær sygdom gør hverdagen

der gik en masse ældre mænd, som jeg ellers aldrig ville have

tung, og livets sidste kapitel skal skrives.

mødt. Du begynder først at blive gammel, hvis du holder op med at

At have døden tæt på i hverdagen generer dog ikke Hanne.

være nysgerrig.

– Nej, det er tværtimod meget stærkt at være med de sidste

– Der er noget godt i at blive forstyrret i sine rutiner og møde

øjeblikke, og jeg føler mig altid ydmyg over for opgaven. Jeg kan

HAR LÆRT AT SIGE NEJ - TAK

acceptere, at ingen af os kommer levende herfra. Hvert menneske

De senere år har hun og Johan været hjælpere på Tønder Festiva-

har sin egen historie med sig til det sidste, siger Hanne, der selv er

len, når der skal stilles op til det store rykind i byen.

meget bevidst om, at livet skal holdes ved lige. Også hendes eget.

Sådan er det med frivilligt arbejde; folk skal have lyst til det, og du

I tre år var hun leder af et lokalt plejehjem, men valgte for godt

– De ved godt, at Johan ikke kommer, hvis det er høstvejr.

et år siden at kvitte kontoret.

skal altid mærke efter, om du virkelig vil.

Hanne tøver lidt og smiler så skævt.

– For det første savnede jeg at udøve mit fag og være tæt på

de mennesker, det handler om. Men nok så vigtigt egnede jeg mig

ikke til det i længden. Jeg tog arbejdet med hjem, havde svært

altså. For jeg er jo også glad for, at de spørger.

– Jeg er blevet bedre til at sige nej, når folk spørger. Nej tak,


Knud Rabølle Knudsen --- 57 år

Det begynder med ét lille frø… Knud Rabølle Knudsen trives allerbedst i marken - og han hører helt ubetinget til på Langeland.

Alternativer? Nej, dem har der reelt ikke været nogen af.

huset og nogle karle, og så hjalp towli-Anders og andre som ham

jo til. Landbruget var også en social foranstaltning med en høj

Knud Rabølle Knudsen, 57, kunne slet ikke forestille sig at

bo, leve og arbejde andre steder end fødehjemmet Eskebæk-

grad af respekt. I dag sidder de typer på plejehjem eller forsorgs-

gaard i Simmerbølle lidt uden for Rudkøbing. Her er han tredje

hjem, for de passer ikke ind i moderne landbrug - eller ret mange

generation på gården, sønnen Gustav er på vej ind, og - måske

andre steder, siger Knud, der på en jordbunden måde er stolt af

- femte generation i skikkelse af barnebarnet Emil kravler

sine rødder og sit virke.

trygt rundt på køkkengulvet.

stolte af det, vi er rundet af, og vil gerne holde fast i nogle af

– Jeg har aldrig haft andet end landbrug i tankerne. At

komme med min far i marken eller køre traktor var simpelt-

– Der er mange, der tit skælder ud på landbruget. Men vi er

værdierne, siger Knud.

hen det bedste, jeg vidste. Jeg fik den samme fascination og glæde som ham ved at se planterne vokse frem og modnes fra

ALLE KAN BIDRAGE MED NOGET

den sorte mark. Hen på sommeren trak han en hat gennem

Hertil hører også rummeligheden og en overbevisning om,

frøene, og når en håndfuld blev liggende i hatten, var det tid

at alle kan bidrage med noget, hvis de får chancen. Derfor var

at høste, siger Knud.

Knud og Helle i over 20 år plejefamilie for masser af ”skæve” børn, som trængte til et ståsted og en ny hverdag. De stoppede

EN HYGGELIG ENMANDS-BEDRIFT

for ca. et år siden, men bevæggrundene er fortsat klare nok.

Oprindelig var han tilfreds med de 65 hektar, som hørte til

Eskebækgaard, da han og fru Helle overtog gården. Det skete

holde livet ved lige. Børnene har vi kunnet give en ro og en

via et glidende generationsskifte fra 1977 og en håndfuld år

accept, de måske ikke kunne finde andre steder. I perioder

frem. En hyggelig enmands-bedrift ville egentlig passe Knud

har der boet op til seks børn udefra, og det har da lært vores

fint. Sådan gik det bare ikke.

egne to drenge en masse. De er vokset op med, at mennesker

– Dels er enhederne også i landbruget blevet større og

er vidt forskellige, og at der skal tages hensyn. Men vi har jo

større, men for mig har det lige så meget handlet om at gribe

plads nok, og på en gård er der altid noget at gøre. Om du skal

de bolde, der pludselig kom gennem luften, fordi flere af

stable brænde, samle sten eller hjælpe med høsten - eller der

nabo-ejendommene kom i spil. Vækst er at bryde grænser -

er tid til at bygge huler i halmen eller spænde seks kælke efter

også dine egne, siger han.

vognen ud til kælkebakken. De var altid med og følte, at de

gjorde en forskel.

Alle disse bolde har betydet, at han nu ejer, forpagter eller

– Vi har en forpligtelse til at give det gode liv videre og

passer ca. 600 hektar på Langeland og på den lille Siø nord

for Langelandsbroen. Den lille bedrift er blevet et effektivt

sen og bor i Rudkøbing, men hendes barndomsbillede hænger

landbrug med korn, græsfrø og hvidkløverfrø som nogle af de

fortsat på køkkenvæggen mellem parrets egne to drenge.

vigtigste ingredienser.

en datter i huset. Hun besøger os ofte og inviteres altid med,

– Glæden ved at se tingene vokse op er den samme, som

den altid har været. På minussiden er al papirarbejdet, som be-

Særligt ét af børnene fik en speciel plads. Hun er i dag vok-

– Hun boede her, fra hun var fem til hun blev 23, og er som

når vi skal i byen, siger Knud.

tyder, at det ikke længere er nok at være en dygtig landmand. Du skal også finde rundt i en masse regler og datoer, og det

DET HER ER MENINGSFULDT

meste er bare træls kontorarbejde.

Om ca. otte år venter efterlønnen og en byggegrund på

REGION SYDDANMARK ---Vækstredegørelse

marker, der engang tilhørte fru Helles barndomshjem. Tæt på

ˆ 2012

038 --- LIV - Fra vugge til grav

NÆRHED OG RUMMELIGHED

broen og med udsigt til Siø. Det giver en sammenhæng og en

Midt i det effektive forsøger både Knud og Helle, der er lærer,

ro, Knud ikke kunne undvære.

at holde fast i den nærhed og rummelighed, der var en del

af landkulturen, dengang de selv voksede op på øen og blev

jeg kan tænke mig. Det er det første led i alting. Og fornøjel-

kærester i den lokale friskole. De har nu været sammen i over

sen ved at se noget vokse sig stærkt er den samme som altid.

40 år.

Og det sjove er jo, at det er det samme med mennesker: Det

begynder med ét lille frø. Ét.

– Dengang boede bedsteforældrene her, der var en ung pige i

– At være planteavler er noget af det mest meningsfulde,


»Fornøjelsen ved at se noget vokse sig stærkt er den samme som altid. Og det sjove er jo, at det er det samme med mennesker: Det begynder med ét lille frø. Ét.« Location: Mark på Langeland.

039 --- LIV - Fra vugge til grav


--- 50+ ---

--- HER GÅR DET GODT ---

86% 86 % af dem over 70 år er tilfredse med det, de har opnået i deres liv.

Kronen på værket. Tilfredshed med livet At se tilbage og gøre samlet status over et

18-29 år

5%

30-39 år

2%

40-49 år

3%

24%

50-59 år

4%

22%

60-69 år

2%

30%

64%

27%

71%

73%

langt liv kan virke vanskeligt. Alligevel svarer de fleste syddanskere ret skarpt, at de er tilfredse med det, de har opnået. Det

75%

gælder dog i særlig grad dem, der er i den

REGION SYDDANMARK ---Vækstredegørelse

sidste fase af arbejdslivet eller er midt i pensionistlivet. Det kan være fordi, målene

17%

81%

efterhånden nås - eller at målene er tilpasset til virkeligheden undervejs. Kilde: Det gode liv-indeks 2012

70+ år

13%

86%

Utilfreds

ˆ 2012

040 --- LIV - Fra vugge til grav

Hverken tilfreds eller utilfreds

Tilfreds


--- 50+ ---

De utrygge halvtredsere

At være gammel rimer ikke på ensomhed, men det gør ledighed

Den økonomiske tryghed stiger med alderen, og indflydelsen på, hvordan dagligdagen

Seks ud af hundrede syddanskere ople-

tilrettelægges, øges i takt med erfaringen. Alligevel er 12 % af dem, som er i halvtredserne,

ver ofte eller altid, at de er alene, selvom

direkte utrygge over, hvad fremtiden vil bringe. Kun hos de ledige findes en større andel, som

de har mest lyst til at være sammen med

er utrygge over fremtiden. Når så mange mellem 50 og 59 år udtrykker bekymring for

andre. Ensomhed er f.eks., at man føler

fremtiden, kan det være fordi, at det kan være svært at komme i arbejde igen, hvis jobbet

sig alene og ikke har nogen at tale med.

mistes sent i arbejdslivet. Utrygheden omkring fremtiden falder nemlig markant, når man

Ensomhed findes - og ledige synes at

runder de 60 år og har mulighed for at gå på efterløn eller pension.

være lidt mere udsatte end andre. Ensomhed reducerer trivslen, og det går ud over det gode liv. Fire ud af ti ledige synes

Hvor tryg er du med hensyn til din fremtid?

en gang imellem, at de er alene, selv om de har mest lyst til at være sammen med andre. På samme måde oplever fire ud af hundrede, at de ofte eller næsten altid

25%

mangler en at tale med, når de har brug for støtte. To ud af ti ledige synes, at de en gang imellem mangler nogle at tale med.

20%

Når ensomhed først og fremmest findes blandt ledige, så hænger det sammen

15%

med, at relationen til arbejdsmarkedet er brudt. Det er de naturligt også for de ældre, som har forladt arbejdsmarkedet.

10%

Det er derfor nærliggende at tænke, at ensomhed følger med pensionen. Men det er ikke tilfældet i Syddanmark, og

5%

forklaringen til det skal findes i den tætte kontakt til folk i nærområdet. En kontakt 0%

som bliver bedre, jo ældre man er. 50-59 år

60-69 år

Ledig

Andel, der svarer, at de er utrygge for fremtiden Kilde: Det gode liv-indeks 2012

041 --- LIV - Fra vugge til grav

Alle


Niels Marvard Andersen --- 59 år

REGION SYDDANMARK ---Vækstredegørelse

Jeg vil helst selv bestemme retningen

ˆ 2012

042 --- LIV - Fra vugge til grav


Niels Markvard Andersen troede ikke selv, at han var typen, der bor i lejlighed men det er han faktisk.

Et års ophold på Grønland fornægter sig ikke. Niels Markvard Andersen

alle de andre, skal det være, fordi jeg selv har lyst til det, konstaterer

trives bedst med lys, luft, udsigt til natur og himmel.

han.

Alene af den grund havde han svært ved at se sig selv bo i en lejlig-

Da Danish Crown i 2006 lukkede i byen, bestemte han også selv det

hed, da fru Hanne efterhånden begyndte at presse på for at flytte fra

næste skridt.

parcelhuset i udkanten af Odense.

27 år. Det kan jo let forveksles med at gro fast, så jeg vidste, at mine be-

– Vi havde boet der i 32 år, og da vi købte huset, havde hun godt nok

– Jeg havde passeret 50 år og havde været på samme arbejdsplads i

erklæret, at vi skulle flytte, når vi blev 50. Men jeg havde et billede af en

tingelser var svære. Som ung drømte jeg om Grønland, så jeg søgte og fik

klassisk indeklemt lejlighed inde i byen kun med udsigt til andre vinduer

et job hos TeleGrønland. Det var simpelthen fantastisk og satte en masse

og vægge, så jeg trak den så længe, jeg kunne. Men så faldt vi over lej-

ting i perspektiv. Der var en helt anden indstilling til livet, og når du

ligheden her i Englandsgade. Nu har vi boet her i to år, siger den 59-årige

bliver efterladt nogle dage på en øde bjergtop for at tilse telestationer,

fynbo.

lærer du altså dig selv at kende. Jeg fik oplevelser til et helt liv og kunne skrive en tyk bog om det, siger Niels, der som ivrig amatørfotograf kom

EN TUR I KAJAKKEN

hjem med masser af film og videoklip.

I dag bor parret på anden sal med udsigt til skov, vand og lystbådehavn.

Jævnligt kan Niels padle en tur i kajakken neden for altanerne, og ingen

da hans prøvetid var vel overstået, men hun faldt aldrig til og savnede

af dem savner havearbejdet. Skulle de få lyst til den slags, er der jo na-

sit netværk derhjemme.

turgrunden ved sommerhuset på Langøhoved - tæt på det område, hvor

Niels selv voksede op.

sted, hvor vi begge trives.

– Vi har ingen hest, så jeg må selv gnave buskene ned, siger han med

Efter et år vendte han dog hjem. Hanne var taget med til Grønland,

– Det duede ikke. Vi har været sammen i over 40 år, og vi skal være et Niels vendte hjem og fik et job hos Danish Crown i Ringsted - et job,

et skævt smil.

der lignede hans tidligere i Odense med lange arbejdsdage. Efter et år

sagde han op.

Deroppe, på en lille bakketop, kan han tage en pause fra små-repa-

rationerne på sommerhuset og slappe af på en bænk med udsigt til både

Sjælland og Endelave. Det skal der nemlig også være tid til i et liv, hvor

samtidig mærke, at jeg har slidt mig selv hårdt gennem 40 år. Kræfterne

der ellers har været fart nok på.

er ikke, hvad de var, konstaterer han. Uden bitterhed.

– Der var lidt for meget turbulens på arbejdspladsen, og jeg kunne

Flytningen til anden sal hang også sammen med en ny livsfase. Niels

erkender, at fysikken ikke helt tillader det samme arbejdspres som i de

VIL GERNE TRAPPE LANGSOMT NED

27 år, han var teknisk leder på Danish Crown-slagteriet i den fynske

I dag er han energitekniker på Odense Universitetshospital og begynder

hovedstad.

så småt at kikke fremad mod den dag, han skal sige farvel til arbejdsmar-

– Dengang arbejdede jeg meget, for i hverdagene var der nok at se

kedet.

til, og hvis der skulle repareres eller skiftes maskiner, skulle det ske

i weekenden, så produktionen ikke blev forstyrret. Det havde intet

Jeg har set mange, som har haft det svært med at stoppe fra den ene

– Jeg håber, man finder frem til en nedtrapnings-ordning for seniorer.

med penge eller prestige at gøre, for jeg nød mit arbejde, men det var

dag til den anden, og du har altid brug for at mærke, at du kan bidrage -

selvfølgelig på bekostning af tid med familie og venner. I dag nyder jeg

uanset din alder. Ellers risikerer du at føle dig til overs, og det kan ingen

meget samværet med vores børnebørn. Dengang havde vi en sejlbåd,

leve med.

og den ville jeg også gerne have haft mere tid til. Nu har jeg så et par

kajakker, og det er en fantastisk følelse af frihed at ligge derude på

som andre kunne bruge. Ikke kun på jobbet.

vandet. Du bestemmer fuldstændig selv, hvilken retning du bevæger

dig i, siger han.

intet at gøre med, om du får penge for det. Det kan være et godt stykke

For Niels har det altid været vigtigt at føle, at han bidrog med noget, – Du skal have følelsen af at skabe noget af værdi, og det har faktisk

arbejde, ja, men også en god snak, der beriger eller blot at være til stede. ET ÅR PÅ GRØNLAND

Bare det kan gavne og glæde andre.

Netop dét - at bestemme kursen selv - passer ham godt.

– Jeg har aldrig været et flokdyr. Hvis jeg skal gå i samme retning som

»Du skal have følelsen af at skabe noget af værdi, og det har faktisk intet at gøre med, om du får penge for det.« Location: På fællesareal ved lejligheden på Odense Havn.

043 --- LIV - Fra vugge til grav


REGION SYDDANMARK ---Vækstredegørelse

ˆ 2012

044 --- LIV - Fra vugge til grav


Med tid til at kÌle for detaljen – i eget tempo.

045 --- LIV - Fra vugge til grav


Birthe Hansen --- 72 år

Du kan altid bidrage med noget - hvis du vil Birthe Hansen har hele livet haft svært ved at sige nej til at gøre en indsats - og det fortryder hun ikke.

– Brok har jeg ikke meget til overs for, siger 72-årige Birthe Hansen.

ca. seks km fra barndomsbyen Søndersø. Kai mødte hun, da hun var

Hun er klar i mælet og fast i blikket. Ordene kommer uden tøven

Hun bor sammen med Kai på en ejendom lidt uden for Uggerslev;

og på fejende fynsk, for hele sit liv har hun levet efter at finde det

17, og de passerede guldbrylluppet for et par år siden.

positive, gøre en indsats og hjælpe, hvor hun kan.

tonefald, der rummer så meget smil, at der ikke er plads til nogen

– Du er selv forpligtet til at gøre en indsats. Du kan ikke forvente,

at andre skal levere et godt liv ved fordøren. Du kan ikke have et godt

– Ja, nu holder vi nok hinanden ud resten af tiden, siger hun i et

tvivl.

liv uden at give noget fra dig - og der er altid noget, du kan bidrage MÅTTE LUKKE SLAGTERIET

med. Lidt er altid bedre end ingenting.

Deres fælles liv var i over 30 år tæt forbundet med det fjerkræslagVIGTIGT AT RØRE SIG

teri, de overtog efter Kais forældre i 1960 og drev frem til lukningen

I de senere år har Birthe Hansen målrettet meget af sin tid og sine

i 1994. Da måtte de erkende, at tiden ikke længere var til så små

kræfter på at holde ældre mennesker i gang. En gang om ugen

slagterier.

mødes op til 50 ældre i forsamlingshuset i Uggerslev på Nordfyn.

Både for at røre sig under Birthes kyndige ledelse, men også for blot

kede, var vi de sidste her på øen. Men beslutningen var helt rigtig, og

at mødes.

måske burde vi have gjort det noget før. Der var ingen fremtid i det,

så vi lukkede og solgte maskinerne. Nu slagter de maskiner fjerkræ i

– De første kommer tre kvarter før for at drikke kaffe og snakke.

– Da vi begyndte, var der vel 30 små fjerkræslagterier. Da vi luk-

Og vi starter altid med en sang, så vi kan høre hinanden. Så går vi

Jordan.

ellers i gang, og det er fantastisk at opleve den glæde, det giver. Folk

er nok blevet ældre, men gymnastik og samvær er uvurderligt for

fjerkræ til kunder over hele landet. Derfor var lukningen også en

at holde sig i gang, siger Birthe, der begyndte som gymnastikleder i

beslutning, der ramte den lille landsby hårdt, men desværre ligger

1967, da de tre børn endnu var små.

det i tråd med den udvikling, også Uggerslev har været igennem.

På sit højeste beskæftigede slagteriet 25 ansatte og leverede

REGION SYDDANMARK ---Vækstredegørelse

»Du er selv forpligtet til at gøre en indsats. Du kan ikke forvente, at andre skal levere et godt liv ved fordøren. Du kan ikke have et godt liv uden at give noget fra dig - og der er altid noget, du kan bidrage med. Lidt er altid bedre end ingenting.« Location: På gårdspladsen på gården i Uggerslev.

ˆ 2012

046 --- LIV - Fra vugge til grav


– Der var tre købmænd og en slagter og en

møbelfabrik. Det hele er lukket i dag, og det er trist, konstaterer Birthe.

Tungsind og ærgelse ligger ellers ikke til hende.

Hun blander sig, siger sin mening og tager fat, når det er nødvendigt. Ikke bare som formand for den lokale afdeling af Ældre i Bevægelse - som hun selv var med til at starte i 1998 - men blandt meget andet også som kasserer i menighedsrådet i over 20 år.

– Jeg har svært ved at sige nej, når folk spørger.

Skal der ske noget her, nytter det ikke at sidde og vente, og hvis du tænker positivt, kan du såmænd begå dig alle steder, siger Birthe, der som ung drømte om at blive frisør, men måtte opgive. Årsag? Hun er venstrehåndet og kunne ikke få sakse, der passede. KAN IKKE UNDVÆRE DYR Også Kai har blandet sig i det lokale liv, bl.a. som medlem af kommunalbestyrelsen i Otterup i 20 år. Men parret har altså ikke siddet på Nordfyn hele deres liv.

– Nej, vi har skam rejst på flere kontinenter og fået

masser af dejlige oplevelser. Men det er her, vi hører til, fastslår Birthe.

En fast rutine er en morgengåtur med Charlie, den

lille gårdhund, Birthe og Kai fandt på et dyreinternat i Aarhus i fjor. Uanset vejret skal Birthe ud og mærke dagen. I det hele taget elsker hun dyr, og de fem katte og hønsene på ejendommen bidrager til den daglige rytme. Travheste har parret også haft.

– Ja, pludselig havde vi 15 heste stående, for når

man først bliver bidt af det, så… Sådan er vi nok: Hellere 100 % end halvvejs.

Den stædighed og målrettethed hjalp hende, da

hun for nogle år siden faldt ned fra halmloftet og fik dobbelt bækkenbrud og brud på armen. Det tog halvandet år at komme tilbage, og det var sejt, erkender hun gerne.

– Modgang undgår du ikke. Men du bestemmer

selv, hvad det skal gøre ved dig. HVOR SKAL VI HEN? Efterhånden som livet bliver til mere og mere datid, begynder tankerne også at kredse om, hvor hun og Kai skal blive sådan for alvor gamle. Ejendommen på Bastrupvej, hvor de har boet siden 1986, egner sig ikke til gangbesvær og andre skavanker; det ved Birthe godt.

– Jeg elsker at bo her med udsigt til luft og marker,

men huset er ikke bygget til at blive gammel i. Vi har levet i Uggerslev hele vores voksne liv, men der er hverken ældreboliger eller dagligvarebutik, så vi ender nok i Søndersø, Otterup eller måske Bogense. Det er ikke så langt herfra, men alligevel… Det bliver noget helt andet, det gør det da.

047 --- LIV - Fra vugge til grav


--- TRYGHED ---

Tryghed er også at vide, at du kan få hjælp REGION SYDDANMARK ---Vækstredegørelse

Borgerne er generelt trygge ved både hverdagen og fremtiden - men garderer sig gerne mod modgang.

ˆ 2012

048 --- LIV - Fra vugge til grav


»Så længe folk kan møde landbetjenten på gaden og hurtigt komme i kontakt med mig, føler de sig generelt trygge, fordi de ved, hvor de kan få hjælp.« Kent Nielsen, landbetjent i Børkop

Styr på økonomien. Sikkerhed på jobbet. Et

- simpelthen fordi jeg kender mange i byen.

roligt nabolag. Tro på fremtiden. Sådan lyder

Synligheden har ganske enkelt en meget stor

nimum det samme rådighedsbeløb i dag som for

hovedingredienserne i den cocktail, der udgør

forebyggende effekt, siger Kent Nielsen.

fem år siden. Dengang kunne pengene bare bru-

en tryg hverdag.

– Et ægtepar, hvor begge er i arbejde, har mi-

ges på motorcykler, sejlbåde og samtalekøkkener. HURTIG ADGANG TIL HJÆLP

Det betyder selvfølgelig også, at mange allerede

Syddanmark nikke bekræftende til de fire

At Børkop ligger midt imellem Vejle og Frederi-

har de forbrugsgoder, de gerne vil have, for hvor

punkter i denne menu. Det viser Det gode liv-

cia kan også mærkes på kriminalitets-statistik-

mange fladskærme har man brug for? Men der er

indeks 2012.

ken, vedgår han gerne.

altså også en udpræget forsigtighed, næsten en

ydmyghed, i forhold til privatøkonomien. Langt

Heldigvis kan mange af borgerne i Region

– Der er banditter alle steder, men selv om

SYNLIGHED OG KONTAKT

Børkop er vokset meget de senere år, oplever jeg

flere af kunderne tager i dag imod vores årlige

At være tryg er ikke en entydig størrelse. Det

ikke et fald i tryghedsfølelsen. Tværtimod. Så

tilbud om et service-eftersyn på økonomien, og

afhænger af alder og livssituation, for tryghed

længe folk kan møde landbetjenten på gaden

tilbudet bliver også taget pænere imod, end det

handler i høj grad om forventninger til den

og hurtigt komme i kontakt med mig, føler de

gjorde tidligere. Nu har folk ikke noget imod, at vi

nærmeste fremtid og de nærmeste omgivelser.

sig generelt trygge, fordi de ved, hvor de kan få

spørger, siger Jørgen Larsen.

hjælp. Selvfølgelig kan de altid ringe til stationen

Det trygge og velfungerende nærmiljø er

vigtigt for mange, uanset om man bor i en by

i Vejle, men afstanden er større, og betjentene

SIKRER SIG MOD LEDIGHED

med få hundrede eller flere tusinde indbyggere.

derinde skal dække et stort område og mange

De seneste par år har Nordfyns Bank mærket

mennesker, siger Kent Nielsen.

et langt større fokus på at sikre sig i tilfælde af

at man ved, hvor man kan få hjælp, hvis det

ledighed.

er nødvendigt. Det konkluderer i hvert fald en

f.eks. har været udsat for indbrud.

lokal landbetjent.

afhængige af to indtægter, og flere og flere væl-

fordi det går langt ind i privatlivet. Her under-

ger at tegne en lønsikring i banken. Det giver

føler sig lige så trygge nu som for 10 år siden,

streger jeg altid, at det kun er meget få, der op-

dig op til 80 pct. af din normale indtægt, hvis du

selvom byen er vokset kraftigt. Den mest

lever indbrud mere end én gang, og at en alarm

skulle blive ledig, og det er der masser af tryg-

utrygge periode var faktisk for et par år siden,

på huset i øvrigt øger sikkerheden og trygheden

hed i. Desuden kan banken ofte, hvis kundens

lige før jeg startede, da jobbet som landbetjent

markant, siger landbetjenten fra Børkop.

økonomiske forudsætninger ændrer sig, hjælpe

Ikke mindst er det vigtigt for trygheden,

– Min fornemmelse er klart, at folk i Børkop

Han gør meget ud af at tale med dem, der – Netop indbrud giver en enorm utryghed,

i et par måneder ikke var besat. Det har intet

– Mange familier sidder så stramt, at de er

FOLK VIL SOVE TRYGT

større, siger Jørgen Larsen og uddyber:

men med, at borgerne i Børkop er blevet vant til

Men tryghed er ikke kun en fysisk størrelse

at se landbetjenten i bybilledet, siger politias-

- den handler i høj grad også om at føle sig

måneden, men bliver arbejdsløs. Så bliver din

sistent Kent Nielsen, som i godt to år har været

tryg fremadrettet. Ikke mindst når det gælder

indtægt halveret, og det kan gøre hverdagen

landbetjent i Børkop.

økonomien, og ikke mindst i disse år hvor ordet

endog meget stram. En lønsikring vil betyde, at

”krise” jævnligt er i overskrifterne.

du trods alt får op til 24.000 om måneden, og så

kræver af ham.

er du formentlig fri for at spekulere på, hvor

sige nej. Men det sker faktisk ofte, at vi siger

huslejen skal komme fra. Har du børn, kan

ikke mindst at de føler, at jeg er lige i nærheden.

ja til private - f.eks. et lån til en ombygning, et

frustrationerne blive endnu værre, for hvad

At jeg er synlig, simpelthen. Mit job er også

sommerhus eller noget andet - og kunden så

med deres skole, deres legekammerater - og er

at have styr på, hvad der rører sig i byen, for

alligevel siger nej. Det er som om, nogle går ef-

der overhovedet råd til fodboldkontingentet?

selvfølgelig bliver der også lavet narrestreger

ter at få bekræftet, at økonomien er sund. Ikke

Den slags utryghed kan slå familier i stykker, da

her - men jeg har ofte en idé om, hvem der står

for at bruge pengene, men måske for at stive

en skilsmisse desværre ofte betyder, at ingen af

bag. Jeg bruger meget tid på de lokale skoler og

selvtilliden lidt af og sove lidt tryggere, siger

parterne har råd til at blive boende. Usikkerhed

har derfor også blik for de familier, der har det

Jørgen Larsen, der er privatrådgiver i Nordfyns

om økonomien kan være virkelig hård, og derfor

svært. Derfor reagerer jeg også, hvis jeg f.eks.

Banks afdeling i Kerteminde. Han pointerer, at

vælger mange lige nu at tænke sig om og udvise

ser nogle unge på gaden sent om aftenen eller

mange danskere faktisk ikke er dårligere stillet

mådehold, fordi arbejdsmarkedet og boligmar-

midt på formiddagen, når de burde være i skole

økonomisk i dag, end de var før krisen.

kedet er så turbulent, fastslår Jørgen Larsen.

– Det vigtigste er kontakten til borgerne og

049 --- LIV - Fra vugge til grav

Levestandarden er faktisk ganske god og fremtidsudsigterne lyse. Med mindre man er ledig, for så stiger den økonomiske utryghed, og der opstår usikkerhed om hvad fremtiden bringer.

med at omlægge lån, så rådighedsbeløbet bliver

med mig som person at gøre men hænger sam-

Han er ikke i tvivl om, hvad hans hverdag

Det siger Index

– I øjeblikket får bankerne ofte skyld for at

– Forestil dig, at du tjener 30.000 om

Læs mere om tryghed, der har mange former

Har du en smartphone, kan du scanne QR koden for at komme direkte til websitet. Hvis ikke, kan dette link bruges: kortlink.dk/bn2e


REGION SYDDANMARK ---Vækstredegørelse

Farvel til livet.

ˆ 2012

050 --- LIV - Fra vugge til grav


Det gode liv på formel At måle det gode liv er en ny tilgang til se på vækst. Andre lande som Storbritannien og Australien opererer med Wellbeingmålinger, men Region Syddanmark er først i verden med at gå helt ned på kommuneniveau for at se på borgenes gode liv. Det gode liv-indeks kan blive et meget nyttigt værktøj for regionens politikere og andre, der interesserer sig for at skabe vækst i området. Nu bliver det muligt at måle, om nye tiltag har en effekt for borgernes opfattelse af livet. – Mange lande og regioner tænker på at måle folks tilfredshed på en eller anden måde, men meget få gør det i praksis. Syddanmark er i gang med et interessant nyt eksperiment, som kan bruges som en model for andre regioner. At man samtidig vil bruge indekset til at understøtte bestemte politiske mål og den politiske planlægning, gør det revolutionerende, siger Romina Boarini, økonom i OECD. Målingen er delt i fem kategorier: Omgivelser, relationer, sundhed, tryghed og selvrealisering. Her bliver borgerne spurgt til deres eget liv. De resultater holdes så op imod de nøgletal, der er på samfundsniveau, så man f.eks. kan se, at folk, der bor i et område, der i statistikkerne er udfordret, faktisk måske er mere tilfredse med livet end dem, der bor i et smørhul statistisk set.


18068 Mediegruppen REGION SYDDANMARK ---Vækstredegørelse

Dette magasin er en del af Regional Udviklingsplan 2012-15. Regional Udviklingsplan er en plan for udviklingen i Syddanmark.

www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv

ˆ 2012

054 --- LIV - Fra vugge til grav

Vækstredegørelse_2012  

Vækstredegørelse_2012