Page 1

VÆKST BAROMETER april 2012

Vækstoptimisme I Syddanmark Efter et dyk i optimismen i efteråret viser konjunkturmålingen for 2. kvartal 2012, at stemningen hos regionens virksomheder igen er vendt. Flere har fået troen på øget omsætning tilbage, og der er en behersket tro på flere beskæftigede. Der er dog stadig et stykke til den optimisme, virksomheder udviste i maj 2011.


april 2012

VÆKSTOPTIMISME I SYDDANMARK Efter et dyk i optimismen i efteråret viser konjunkturmålingen for 2. kvartal 2012, at stemningen hos regionens virksomheder igen er vendt. Flere har fået troen på øget omsætning tilbage, og der er en behersket tro på flere beskæftigede. Ved målingen i februar 2012 er der 40 procent af virksomhederne, der forventer fremgang i omsætningen, mens det i november 2011 kun var 33 procent. Der er dog stadig et stykke til den optimisme, virksomheder udviste i maj 2011, hvor hele 56 procent havde positive forventninger til omsætningen. Virksomhederne er splittet i forhold til joboptimismen. Hver fjerde virksomhed forventer færre ansatte i det kommende kvartal, og hver fjerde tror på flere ansatte. Men der er ikke længere en overvægt af negative jobforventninger som i målingen fra november 2011. FORSIGTIG OPTIMISME Hvor der i efteråret var tale om et pessimistisk vækstbillede, så er udviklingen med den seneste måling vendt til det positive. Overvægten af virksomheder, der forventer at kunne øge omsætningen i næste kvartal, er vokset, og der er ikke længere flere virksomheder, der forventer jobtab end jobvækst. OPTIMISMEN FINDES I ALLE BRANCER Vækstforventningerne vokser i næsten alle brancher. Mest markant er stigningen i antallet af vækstoptimister inden for hotel og restauration, detailhandelen og handel med motorkøretøjer. Det største fald i andelen af pessimistiske virksomheder er sket i industrien og i hotel og restauration. Når det gælder forventninger til jobsituationen, ser det værst ud for primære erhverv og forsyning, transport og post og detailhandel. I alle tre brancher venter cirka hver tredje virksomhed at få færre ansatte i næste kvartal. Joboptimismen har været markant stigende i hotel og restaurationsbranchen og selv detailhandelen er en anelse mere positive.

Side 2

|

Vækstbarometer

ISÆR B2B-VIRKSOMHEDER MERE POSITIVE De positive takter går igen hos virksomhederne uanset deres marked. Den største positive ændring er virksomheder, der leverer til andre virksomheder. Her er det næsten halvdelen af virksomhederne, der forventer en større omsætning. I november 2011 var det fire ud af ti virksomheder. Virksomheder, der både er ambitiøse og innovative, er kategoriseret som frontløbervirksomheder. De er forsat regionens mest optimistiske virksomheder, hvor mere end halvdelen tror på større omsætning. STORE VIRKSOMHEDER ER MERE OPTIMISTISKE Det er især i de større virksomheder, at der er joboptimisme. Her tror næsten tre ud af ti på flere jobs, mens det i de mindste virksomheder blot er en ud af ti virksomheder. De vækstoptimistiske virksomheder beskæftiger knap halvdelen af de ansatte i virksomheder med 10-250 ansatte, mens de vækstpessimistiske virksomheder beskæftiger 15 procent af de ansatte.


Optimismen op igen efter efterårets dyk Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal i forhold til omsætningen og antal ansatte i samme kvartal sidste år? 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50

Forventninger til omsætning

Forventninger til antal ansatte

Indekset går fra -100 til 100. Er indekset fx –100, betyder det, at alle virksomheder tror på mindre omsætning, eller at alle virksomheder forventer færre ansatte. Indekset beregnes ved at se bort fra virksomheder, der ingen ændring venter. Herefter tages andelen af virksomheder med positive forventninger, og derfra trækkes andelen af virksomheder med negative forventninger. Region Syddanmarks Vækstbarometer, seneste tal er fra februar 2012, 890 besvarelser.

Igen behersket vækstoptimisme Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal i forhold til omsætningen og antal ansatte i samme kvartal sidste år?

Indekset går fra -100 til 100. Er indekset fx –100, betyder det, at alle virksomheder tror på mindre omsætning, eller at alle virksomheder forventer færre ansatte. Indekset beregnes ved at se bort fra virksomheder, der ingen ændring venter. Herefter tages andelen af virksomheder med positive forventninger, og derfra trækkes andelen af virksomheder med negative forventninger. Region Syddanmarks Vækstbarometer, februar 2011 og februar 2012, 894 besvarelser.

Vækstbarometer

|

Side 3


Optimismen på vej tilbage efter efterårets dyk Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal i forhold til omsætningen i samme kvartal sidste år ?

Uændret

1%

42%

40%

33% 46%

40%

17%

19%

37%

1%

35% 9%

14% Større

12%

37%

36% 18%

36% Mindre

26%

39%

0%

0%

40%

0%

20%

48%

0%

56%

2%

51%

0%

45%

38%

25%

0%

57%

57%

27%

20%

0%

36%

16%

34%

40%

50%

38%

60%

1%

26%

34%

80%

1% 16%

0% 15%

2%

27%

100%

Ved ikke

Region Syddanmarks Vækstbarometer, september 2008 til februar 2012. Seneste tal er fra februar 2012, 898 svar.

Optimismen et nøk op i de fleste brancher

November 2011

Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal i forhold til omsætningen i samme kvartal sidste år? Svar er opdelt efter branche.

100% 36% 50%

Februar 2012

0%

37%

30%

16% 59%

43%

40%

51%

21%

23%

19%

26%

35%

33%

47%

45%

18%

22%

32%

50%

46% 22%

47%

43%

31%

61%

44%

44%

10%

22%

25%

26%

9%

54%

31%

31%

48%

39%

34%

Region Syddanmarks Vækstbarometer, februar 2012, 890 besvarelser. Forskellene er signifikante.

Vækstbarometer

31%

45%

Mindre

|

17%

44% 44% 12%

100%

0%

Side 4

46%

12%

Uændret

22%

Større

30%

55%

45%

29% 45% 25%

27% 43%

33% 12%

40% 15%

30%


Flest optimister blandt de større virksomheder Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal i forhold til omsætningen i samme kvartal sidste år? Svar er opdelt efter antal ansatte.

100%

33%

80%

39%

40%

44%

39%

46%

60%

51%

40%

40% 20% 16%

18%

5-7 ansatte

8-19 ansatte

21%

13%

0% Mindre

20-39 ansatte Uændret

40-250 ansatte

Større

Region Syddanmarks Vækstbarometer, februar 2012, 890 besvarelser. Forskellene er ikke signifikante.

Optimismen stiger hos underleverandørerne

November 2011

Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal i forhold til omsætningen i samme kvartal sidste år? Svar er opdelt efter virksomhedernes primære kunder. 100% 80%

40%

27%

37%

30%

42%

49%

60% 40%

43%

20% 0%

51%

17%

21%

21%

22%

Andre virksomheder (b2b)

Forbrugere (b2c)

Offentlige organisationer og institutioner (b2g)

Blandet

33%

39%

36%

48%

32%

45%

19%

29%

19%

100%

Februar 2012

80%

48%

60% 40%

38%

20% 0%

14%

Mindre

Uændret

Større

Region Syddanmarks Vækstbarometer, februar 2012, 890 besvarelser. Forskellene er signifikante.

Vækstbarometer

|

Side 5


Mere optimisme uanset ambitioner og innovationsniveau Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal i forhold til omsætningen i samme kvartal sidste år? Svar er opdelt efter virksomhedstype.

100%

November 2011

80% 60%

57%

45%

40%

39%

20%

23%

23%

De vækstparate

Underskoven

38%

31%

11%

0%

Frontløberne

100%

Februar 2012

21%

31%

50%

80%

53%

60% 40% 20%

21%

18%

13%

0%

49%

44%

34%

Mindre

Uændret

Større

Frontløbervirksomheder har udviklet nye produkter og services inden for de seneste to år og har ambition om at vækste mere end de øvrige virksomheder i samme branche. De vækstparate virksomheder har enten udviklet nye produkter og services eller har høje ambitioner. Underskoven har ikke udviklet nye produkter og services og har ikke høje ambitioner om vækst. Region Syddanmarks Vækstbarometer, februar 2012, 890 besvarelser. Forskellene er signifikante.

Lige mange joboptimister og jobpessimister

Uændret

Flere

Region Syddanmarks Vækstbarometer, september 2008 til februar 2012. Seneste tal er fra februar 2012, 890 svar.

|

Vækstbarometer

53%

50%

24% 52%

21%

26%

24% 53%

52%

maj-11

Ved ikke

sep-11

nov-11

24%

26%

24%

18% feb-11

25%

jan-10 apr-10 aug-10 nov-10

Færre

Side 6

29%

20% 61%

24%

19%

apr-09 sep-09

53%

47% 32%

0% sep-08 jan-09

23%

20%

11%

10% 36%

40%

10%

54%

49%

21%

20%

50%

47%

51%

60%

40%

14% 40%

80%

27%

100%

40%

Hvad er Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte i næste kvartal i forhold til antal ansatte i samme kvartal sidste år?

feb-12


Spirende jobforår i næsten alle brancher Hvad er Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte i næste kvartal i forhold til antal ansatte i samme kvartal sidste år? Svar er opdelt efter branche.

November 2011

100%

50%

20%

21%

50%

50%

30%

29%

3%

18%

24%

30% 61%

0%

60%

58%

23%

18%

Februar 2012

20%

51%

50%

29%

0%

24%

24%

24%

52%

55%

50%

23%

21%

26%

45%

53% 36%

17%

Færre jobs 100%

23%

Uændret

27%

59% 50% 36%

23%

20% 43%

37%

Flere jobs 9%

30%

63% 53%

17%

32%

5%

28%

24%

47%

29%

15%

33%

18%

47% 76%

9%

42%

25%

34%

Region Syddanmarks Vækstbarometer, februar 2012, 890 besvarelser. Forskellene er signifikante.

De største tror mest på nye jobs Hvad er Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte i næste kvartal i forhold til antal ansatte i samme kvartal sidste år? Svar er opdelt efter antal ansatte.

100% 11%

20%

27%

29%

80%

60%

58% 59%

46%

48%

40%

20%

31% 21%

27%

24%

20-39 ansatte

40-250 ansatte

0% 5-7 ansatte

8-19 ansatte Færre ansatte

Uændret

Flere ansatte

Region Syddanmarks Vækstbarometer, februar 2012, 890 besvarelser. Forskelle er signifikante.

Vækstbarometer

|

Side 7


Frontløberne i front med positive jobforventninger Hvad er Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte i næste kvartal i forhold til antallet af ansatte i samme kvartal sidste år? Svar er opdelt efter virksomhedstype. 100%

80%

16%

22%

32%

60% 61%

50% 40%

49%

20% 28%

19%

23%

0% Frontløberne

De vækstparate Mindre

Uændret

Underskoven

Større

Frontløbervirksomheder har udviklet nye produkter og services inden for de seneste to år og har ambition om at vækste mere end de øvrige virksomheder i samme branche. De vækstparate virksomheder har enten udviklet nye produkter og services eller har høje ambitioner. Underskoven har ikke udviklet nye produkter og services og har ikke høje ambitioner om vækst.

Region Syddanmarks Vækstbarometer, februar 2012, 890 besvarelser. Forskellene er signifikante.

Hver fjerde arbejder i en jobpessimistisk virksomhed Beregning af andelen af alle ansatte, som er ansat i henholdsvis optimistiske og pessimistiske virksomheder.

Pessimistiske virksomheder

Optimistiske virksomheder

15%

Andel ansat i virksomheder, der forventer større omsætning 46%

Andel ansat i virksomheder, der forventer flere ansatte

Region Syddanmarks Vækstbarometer, februar 2012. 890 besvarelser.

Side 8

|

Vækstbarometer

26%

Andel ansat i virksomheder, der forventer lavere omsætning

24%

Andel ansat i virksomheder, der forventer færre ansatte


”Region Syddanmarks Vækstbarometer” er et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. Virksomhederne har mellem 10 og 250 ansatte. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen i samarbejde med Teknologisk Institut og Jysk Analyse. Spørgsmålene er stillet i september 2008, januar, april og september 2009 samt i januar, april og august/september 2010 – samt februar, maj, august/september og december 2011. Region Syddanmark stiller hvert kvartal spørgsmål til panelet om regionale erhvervspolitiske problemstillinger.

www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv

Regional Udvikling Damhaven 12 7100 Vejle

Vækstoptimisme i Syddanmark  

Vækstoptimisme i Syddanmark

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you