Page 1

Å P FÅ UR AD T P N i O IN K D

2017

www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur

TØNDER KOMMUNE

Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

INDBYGGERPROFIL KOMMUNEPROFIL


INTRO

Det gode liv som vækstskaber Effektive strategier og planer for fremtiden kræver viden; viden om en enkelt kommune eller 22, om de enkelte områder i regionen, om regionen som helhed og om hele landet. Kontur er en integreret del af indsatssporet viden i bevægelse i den regionale vækst- og udviklingsstrategi, der arbejder med visionen om det gode liv som vækstskaber. Den syddanske vækst er i stigende grad afhængig af investeringer i forbedring af borgernes rammer. Investeringer i uddannelse, sundhed, infrastruktur og tryghed er helt centrale, hvis man vil tiltrække og fastholde kreative, engagerede og produktive borgere. Men det kræver viden om, hvad der kan forbedre rammerne for borgernes liv.

Indhold INDBYGGERPROFIL / side 4 Befolkningsudvikling

Med venlig hilsen

Flyttemønstre Pendling Sundhed

Regional Udvikling / Strategi & analyse

Indkomst Uddannelse Tryghed

KOMMUNEPROFIL / side 32

Beskæftigelse Erhvervsstruktur Iværksætteri

Kontur 2017 for Tønder Kommune er udgivet af Region Syddanmark.

Klima

Redaktion: Region Syddanmark Regional Udvikling / Strategi & Analyse Foto: Lasse Hyldager og Tønder Kommune Design: Mediegruppen Reklamebureau

Huspriser

KONTUR 2017

2

INTRO • • •


INTRO

Kommuneprofilen tegner et billede af kommunens arbejdsmarked og erhvervsstruktur, hvordan udviklingen har været, hvilke vækstog udviklingsmuligheder kommunen har, og hvilke udfordringer kommunen står overfor. Her findes fakta om arbejdspladser, beskæftigelse, erhvervsstruktur, tilgængelighed, produktivitet, klima og huspriser.

Indbyggerprofilen viser, hvordan befolkningen udvikler sig, hvem der bor i kommunen, og hvilke kompetencer og ressourcer de har. Kort fortalt findes her fakta om befolkningsudviklingen, demografi, pendlingsstrømme, flyttemønstre, indkomst, uddannelse, sundhed og kriminalitet.

TØNDER I TAL Indbyggere:

Arbejdspladser:

37.700

16.500

Befolkningsudvikling

Største byer:

(2012-2017):

TØNDER (7.700) LØGUMKLOSTER (3.600) TOFTLUND (3.300)

-3,5%

Arbejdspladser inden for 60 min. fra Tønder:

222.300

KONTUR 2017

3

INTRO • • •


INDBYGGERPROFIL Menneskene Der bor 37.700 indbyggere i Tønder Kommune, 49,4 pct. af disse er i mellem 25 og 64 år, det er lidt under regionsgennemsnittet. Der pendlede i 2015 dagligt 4.498 indbyggere ud af kommunen. Det tal er steget med 5,5 pct. i perioden 2010 til 2015. Pendlerne arbejder hovedsageligt i Aabenraa, Haderslev og Esbjerg. Kun 9 pct. af borgerne har svært ved at få pengene til at slå til, og 25 pct. ville have svært ved at betale en uforudset udgift på 10.000 kr. Begge dele er under gennemsnittet i regionen. 64,7 pct. af borgerne i kommunen er meget tilfredse med deres sociale relationer. Det er over gennemsnittet i Syddanmark.

INDHOLD Befolkningsudvikling Flyttemønstre Pendling Sundhed Indkomst Uddannelse Tryghed

KONTUR 2017

4

INDBYGGERPROFIL • • •


KONTUR 2017

5

INDBYGGERPROFIL • • •


BEFOLKNINGSUDVIKLING

BEFOLKNINGSPYRAMIDE 2017

Tønder

Hele landet

Tønder

787

Hele Hele landet landet

80+80+ år år

1.396

70-79 70-79 år år

2.017

2.058

2.712

2.810

3.063

3.005 2.150

2.296

2.051

1.934

273.397 273.397 340.107 340.107

328.199 328.199 396.183 396.183

390.543 390.543

40-49 40-49 år år

389.294 389.294

386.949 386.949

10-19 10-19 år år

2.299

249.702 249.702

50-59 50-59 år år

20-29 20-29 år år

1.638

2.327

60-69 60-69 år år

30-39 30-39 år år

1.711

1.779

153.873 97.989 97.989 153.873

0-90-9 år år

1.854

332.700 332.700

342.277 342.277

377.012 377.012

393.336 393.336

333.233 333.233

348.982 348.982

304.408 304.408

320.990 320.990

BEF1_Befolkningspyramide 10 år intervaller 1. træk_220517

Der er 37.700 indbyggere i kommunen

Mænd

Kvinder

BEF1_Befolkningspyramide BEF1_Befolkningspyramide 10 år 10 intervaller år intervaller 1. træk_220517 1. træk_220517

Figurerne viser befolkningen fordelt på køn og 10 års aldersgrupper i kommunen og i hele landet 2017, afrundet total. Den grå kontur angiver aldersfordelingen i hele landet. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

BEFOLKNINGSUDVIKLING I KOMMUNEN 2012-2017 Kortet viser befolkningsudviklingen i kommunen i perioden 2012-2017. Farverne på kortet og i cirklerne viser udviklingen i henholdsvis landområderne og i byerne: 10 pct. og derover 5 pct. til 9 pct. 0 til 4 pct. -5 pct. til -1 pct. -9 pct. til -6 pct. -10 pct. og derunder

Cirklerne viser størrelsen af byerne: Større byer (over 10.000 indb.) Mellembyer (2.000—10.000 indb.) Landsbyer (200—2.000 indb.)

Landbefolkningen udgøres af befolkningen i sogne, fratrukket indbyggerne i eventuelle byer. Rene bysogn har en skraveret sognegrænse. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

KONTUR 2017

6

INDBYGGERPROFIL • • •


BEFOLKNINGSUDVIKLING Tønder

BEFOLKNINGSUDVIKLING 2012-2017 Odense Vejle Fanø Kolding Fredericia Nyborg Middelfart Billund Nordfyns Esbjerg Varde Vejen Svendborg Kerteminde Assens Faaborg-Midtfyn Haderslev Aabenraa Sønderborg Tønder Langeland Ærø Syddanmark Hele landet

5,6% 5,5% 4,7% 3,4% 1,9% 1,7% 1,4% 1,0% 0,9% 0,8% 0,3% 0,3% 0,1%

0,0% -0,1% -0,3% -0,4% -0,9% -1,9% -3,5% -3,7% -6,6% 1,6% 3,5%

Figuren viser befolkningsudviklingen i kommunerne, i Syddanmark og i hele landet i perioden 2012-2017. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks StatistikBEF3_Befolkningsudvikling

i procent 2012-2017 1. træk 310317.xlsx

Tønder ÅRLIG BEFOLKNINGSUDVIKLING 2012-2017

105

100

95

90 2012 Tønder

2013

2014

2015

2016

Syddanmark Assens

Indeks, 1. kvartal 2012 = 100 Faaborg-Midtfyn

2017K1

Hele landet

2017K2

2017K3

2017K4

Øvrige syddanske kommuner

Billund

Esbjerg

Fanø

Fredericia

Haderslev

Kerteminde

Kolding

Langeland

Middelfart Nordfyns i Syddanmark Nyborg Svendborg Figuren viser befolkningsudviklingen i kommunerne, og i hele landet Odense i perioden 1. kvartal 2012 til 4. kvartal 2017. Sønderborg

Varde

Vejen

Vejle

Aabenraa

Syddanmark

Hele landet

Tønder

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

BEF8_Årlig befolkningsudvikling 2012-2017 1. træk 310317.xlsx KONTUR 2017

7

INDBYGGERPROFIL • • •

Ærø


BEFOLKNINGSUDVIKLING

Tønder Assens

BEFOLKNINGSREGNSKAB 2012-2017 Tønder Assens

Befolkningsudvikling Befolkningsudvikling

-218 -1.356

Fødselsoverskud Fødselsoverskud

Nettotilflyttede Nettotilflyttede

-433

-544

-858 -1.985

Nettoindvandrede Nettoindvandrede

1.141 1.198

Figuren viser befolkningsregnskabet i kommunen i perioden 1. kvartal 2012 til og med 3. kvartal 2017. Den samlede befolkningsudvikling i kommunen er et resultat af forholdet mellem antallet af fødte og døde, tilflyttere og fraflyttere til og fra andre kommuner samt indvandrere og udvandrere. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

BEF5_Befolkningsbalance2012-2017 2011-20152. 1.træk BEF5_Befolkningsbalancen træk300816.xlsx 160517

Tønder

ANDEL 25-64 ÅRIGE 2017 Ærø Fanø Langeland Sønderborg Kerteminde

45,1% 45,5% 47,1% 48,8% 49,0%

Nyborg

49,4%

Svendborg

49,4%

Tønder

49,4%

Faaborg-Midtfyn

49,4%

Aabenraa

49,9%

Middelfart

49,9%

Assens

50,0%

Varde

50,0%

Haderslev

50,2%

Billund

50,3%

Vejen

50,4%

Nordfyns

50,7%

Odense

50,7%

Esbjerg

50,9%

Fredericia

50,9%

Vejle

50,9%

Kolding

51,0%

Syddanmark

50,2%

Hele landet

51,4%

Figuren viser, hvor stor en andel af befolkningen, der er mellem 25 og 64 år i kommunerne, i Syddanmark og i hele landet i 2017. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

BEF4_Andel af 25-64 årige 2017 1. træk 310317.xlsx KONTUR 2017

8

INDBYGGERPROFIL • • •


BEFOLKNINGSUDVIKLING

BEFOLKNINGSUDVIKLING FORDELT PÅ ALDERSGRUPPER 2012-2017 OG 2017-2037

0-24 år

25-64 år

65+ år

2012-2017

2017-2037

2012-2017

2017-2037

2012-2017

2017-2037

Tønder

-9%

-13%

-5%

-20%

10%

31%

Sønderjylland

-6%

-12%

-3%

-15%

11%

29%

Syddanmark

-2%

-3%

-1%

-6%

13%

35%

Hele landet

1%

4%

1%

0%

13%

37%

Tabellen viser befolkningsudviklingen fra 2012 til 2017 og forventet befolkningsudvikling fra 2017 til 2037 i tre aldersgrupper. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

BEFOLKNINGSFREMSKRIVNING 2017-2037 Tønder

115 110 105 100 95 90 85 2017 Tønder

2022 Syddanmark

2027

2032

Hele landet

2037

Øvrige syddanske kommuner

Indeks, 2017 = 100 Figuren viser den forventede befolkningsudvikling i kommunerne, i Syddanmark og i hele landet i perioden 2017-2037. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

BEF7_Befolkningsfremskrivning 2017-2037 1. træk 180517

KONTUR 2017

9

INDBYGGERPROFIL • • •


FLYTTEMØNSTRE

FLYTNINGER 2006 OG 2016

2006

2016

Vækst 2006-2016 (pct.)

1.765

1.595

-9,6

396

633

59,8

Samlet tilflytning

2.161

2.228

3,1

Fraflytning

2.130

1.781

-16,4

Udvandring

239

340

42,3

2.369

2.121

-10,5

-208

107

Tilflytning Indvandring

Samlet fraflytning Nettotilflytning

Tabellen viser antal flytninger og udviklingen over tid i kommunen. Nettotilflytning defineres som samlet tilflytning minus samlet fraflytning. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

UDVIKLING I FLYTNINGER 2006-2016 2.600

Antal flytninger

2.400

2.200

2.000

1.800

1.600 2006 Samlet tilflytning

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Samlet fraflytning Tilflytning

Fraflytning

Figuren viser udviklingen i antal flytninger i kommunen fra 2006 til 2016. Både flytninger mellem kommuner samt ind- og udvandring er medregnet. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

KONTUR 2017

10

INDBYGGERPROFIL • • •


FLYTTEMØNSTRE

Tønder

FLYTNINGER FORDELT PÅ ALDER 2014-2016

Antal flytninger

Titel

200

100

0 år

10 år

20 år

30 år

40 år

50 år

60 år

70 år

80 år

90 år

100 år

-100

-200

Til

Fra

Netto

Figuren viser antal tilflyttere og fraflyttere fordelt på alder. Nettotilflytning er vist som en kurve. Antallet er opgjort som et årligt Titel Både flytninger mellem kommuner og ind- og udvandring er gennemsnit af det samlede antal til- og fraflyttere i årene 2014-2016. medregnet. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Fra

Til

Netto

FLY3_Flytninger fordelt på alder. 1. 2014‐2016 træk 010317 MELLEMKOMMUNALE FLYTNINGER — NETTO 2016

500 og derover 100 til 499 0 til 99 -99 til -1 -100 og derunder

Kortet viser mellemkommunale flytninger (netto) i hele landet i 2016. Netto defineres som samlet tilflytning minus samlet fraflytning. Kun flytninger mellem kommuner er medtaget. Ind- og udvandring indgår ikke. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

KONTUR 2017

11

INDBYGGERPROFIL • • •


FLYTTEMØNSTRE

FLYTNINGER TIL OG FRA TØNDER KOMMUNE 2014-2016

NETTOTILFLYTNING FORDELT PÅ INDKOMST 2015 OG 2016

50 og derover 20 til 49 10 til 19 -10 til -19 -20 til -49 -50 og derunder

 

  

 

 

Figuren viser nettotilflytning (tilflytning minus fraflytning) i forskellige indkomstintervaller i 2015 og 2016. Med i opgørelsen er kun indenlandske flytninger mellem kommunerne for personer, der er fyldt 15 år.

Blå viser de kommuner, hvorfra der har været en nettotilflytning til Tønder. Rød viser de kommuner, hvortil der har været en nettofraflytning fra Tønder samlet i perioden 20142016.

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

TOP 10 OVER TILFLYTNINGER 2014-2016 Fra

Tilflyttere 2014-2016

TOP 10 OVER FRAFLYTNINGER 2014-2016

Andel af samtlige tilflyttere

Til

Fraflyttere 2014-2016

Andel af samtlige fraflyttere

Aabenraa

720

15,8%

Aabenraa

795

14,5%

Haderslev

682

14,9%

Haderslev

715

13,0%

Esbjerg

498

10,9%

Esbjerg

655

12,0%

Aarhus

254

5,6%

Aarhus

460

8,4%

Sønderborg

247

5,4%

Sønderborg

313

5,7%

Kolding

224

4,9%

Kolding

312

5,7%

Vejen

198

4,3%

Odense

256

4,7%

København

175

3,8%

København

223

4,1%

Odense

148

3,2%

Vejen

190

3,5%

Vejle

101

2,2%

Vejle

132

2,4%

Tabellerne viser de kommuner i landet, som kommunen får flest tilflyttere fra og afgiver flest fraflyttere til, samlet i perioden 2014-2016. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

KONTUR 2017

12

INDBYGGERPROFIL • • •


KONTUR 2017

13

INDBYGGERPROFIL • • •


PENDLING

PENDLINGSMØNSTRE I KOMMUNEN 2010 OG 2015

2010

Vækst 2010-2015

2015

Antal

3.431

3.342 (444)*

-2,6%

I procent af antal arbejdspladser

19,2%

20,3%

1,1 pct.point

Antal

4.265

4.498

5,5%

Udpendling

I procent af antal beskæftigede borgere

22,8%

25,5%

2,7 pct.point

Nettoindpendling

Antal i alt

-834

-1.156

..

Indpendling

Tabellen Tabellen viser viser pendlingsmønstret pendlingsmønstret ii kommunen. kommunen. Indpendlere Indpendlere arbejder arbejder ii kommunen, kommunen, men men bor bor ii en en anden anden kommune. kommune. Udpendlere Udpendlere har har bopæl bopæl ii kommunen, kommunen, men men arbejder arbejder ii en en anden. anden. Indpendlere, Indpendlere, der der bor bor uden uden for for landet, landet, indgår indgår ikke. ikke. Udpendling Udpendling til til udlandet udlandet indgår. indgår. Opgørelsen Opgørelsen er er foretaget foretaget ultimo ultimo november. november. *Tallet i parentes viser antal fuldtidsbeskæftigede indpendlere, der bor uden for landet. Tallet i parentes indgår ikke i Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik udregningen af nettoindpendlingen. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

PENDLING OG UDDANNELSESNIVEAU 2015 50%

Udpendlere

Indpendlere

Uden erhv. komp. udd.

1.263

836

Erhvervsfaglig

2.116

1.224

KVU

228

228

MVU

553

618

LVU

188

325

LVU

Andel indpendling

40% KVU MVU 30%

Erhvervsfaglig udd.

20%

10% 10%

Uden erhv. komp. udd. 20%

30%

40%

50%

Andel udpendling

Figuren viser andelen af beskæftigede, der pendler ud af kommunen (x-akse), samt andelen af arbejdspladser, der varetages af indpendlere (y-akse). Fordelt på uddannelsesniveau 2015.

Tabellen viser antallet af indpendlere og udpendlere fordelt på uddannelsesniveau 2015.

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

KONTUR 2017

14

INDBYGGERPROFIL • • •


PENDLING

UDPENDLING FRA TØNDER Tønder 2010 OG 2015

1.283

1.342

2010 2015 866

858 717

745

288

231

Aabenraa

Haderslev

Esbjerg

Vejen

223

272

Kolding

Figuren viser antal udpendlere i 2010 og 2015 til de kommuner, som flest pendler til. Udpendlere, der pendler ud af landet, indgår. Opgørelsen er foretaget ultimo november. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

2010

2015

PEN3_Udpendling 2010 og 2015 1. træk 310817

INDPENDLING TIL TØNDER 2010 OG 2015 Tønder

1.184

1.132

2010 2015

729

716 593

602

211

Aabenraa

Haderslev

Esbjerg

211

Sønderborg

152

138

Kolding

Figuren viser antal indpendlere i 2010 og 2015 fra de kommuner, hvor flest indpendlere bor. Indpendlere, der bor uden for landet, indgår ikke. Opgørelsen er foretaget ultimo november. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

2010

2015

PEN4_Indpendling 2010 og 2015 1. træk 060917.xlsx KONTUR 2017

15

INDBYGGERPROFIL • • •


PENDLING

SÅ LANGT KAN MAN KOMME I BIL 2017 Grindsted

Jelling

Esbjerg

Billund

Brørup Holsted

Bramming

Vejle

Vejen

Middelfart

Kolding

Lunderskov

Søndersø Munkebo

Vamdrup

Børkop

Varde

Aarup Vissenbjerg

Ribe

Årslev

Taulov Strib Brørup

Bramming

Vejen

Holsted

Lunderskov

Otterup

Middelfart

Kolding

Langesk Bellinge

Bogense

Fredericia

Esbjerg

Odense

Assens

Vojens

Søndersø Kertem

Munkebo

Glamsbjerg

Haderslev

Ringe

Toftlund

Vamdrup

Skærbæk

Aarup

Vissenbjerg Odense

Ribe

Langeskov

Bellinge

Faaborg Løgumkloster

Årslev Vojens

Haderslev

Svend

Rødekro Nordborg

Aabenraa

Glamsbjerg

Assens

Ringe Augustenborg

Tønder

Toftlund

Gråsten

Skærbæk

Sønderborg

Broager

Faaborg Rødekro

Løgumkloster

Gråsten

Flensburg

Thur

Augustenborg

Tønder

Padborg

Svendborg

Nordborg

Aabenraa

Rudkøb

Sønderborg

Broager Padborg Flensburg

Schleswig Husum

Fra Toftlund by i bil på: 0-30 min.

Eckernförde

Fra Tønder by i bil på: 0-30 min.

Schleswig

30-60 min.

30-60 min.

Kortet viser, hvor langt man kan nå fra byen i bil inden for hhv. 30 og 60 minutter. Kortet er baseret på målte hastigheder. Data er indsamlet i september 2017.

Kilde: Region Syddanmark, OSM og Speedmap

SÅ LANGT KAN MAN KOMME MED KOLLEKTIV TRAFIK 2017 Grindsted

Jelling

Esbjerg

Billund

Vejle

Brørup Holsted

Bramming

Vejen

Middelfart

Kolding

Lunderskov

Søndersø Munkebo

Vamdrup

Børkop

Varde

Aarup Ribe

Bogense

Fredericia

Brørup

Bramming

Holsted

Vejen

Lunderskov

Vissenbjerg Odense Langeskov

Faaborg

Haderslev

Svend T

Rødekro

Løgumkloster

Årslev Vojens

Ringe

Toftlund Skærbæk

Bellinge

Assens

Nordborg

Aabenraa

Glamsbjerg Ringe Augustenborg

Tønder

Toftlund

Gråsten

Skærbæk

Sønderborg

Broager

Faaborg Løgumkloster

Rødekro

Gråsten

Flensburg

Thur

Augustenborg

Tønder

Padborg

Svendborg

Nordborg

Aabenraa

Rudkøb

Sønderborg

Broager Padborg Schleswig

Flensburg Husum

Fra Toftlund by med kollektiv trafik på: 0-30 min. 30-60 min. 60-90 min.

Fra Tønder by med kollektiv trafik på: 0-30 min. 30-60 min. 60-90 min.

Schleswig

Kortet viser, hvor langt man kan nå fra byen ved hjælp af kollektiv trafik inden for hhv. 30, 60 og 90 minutter. Kollektiv trafik inkluderer bus og tog. Data er indsamlet i september 2017. Kilde: Region Syddanmark og Rejseplanen.dk

KONTUR 2017

Glamsbjerg

Haderslev

Kertem

Munkebo

Aarup

Assens

Vojens

Søndersø

Vamdrup

Ribe

Langesk Bellinge

Otterup

Middelfart

Kolding

Odense

Årslev

Taulov Strib Esbjerg

Vissenbjerg

16

INDBYGGERPROFIL • • •

Eckernförde


SUNDHED

GENEREL TILFREDSHED MED LIVET Tønder

Odense Fredericia Ærø Nordfyns Nyborg Kerteminde Middelfart Tønder Billund Vejle Langeland Faaborg-Midtfyn Assens Haderslev Vejen Svendborg Sønderborg Esbjerg Kolding Varde Aabenraa Fanø Syddanmark

57,7% 60,5% 61,1% 61,2% 61,8% 62,5% 62,9% 62,9% 63,0% 63,6% 63,6% 63,7% 63,8% 64,1% 64,1% 64,3% 64,7% 64,8%

Figuren viser andel borgere i kommunen, der svarer “meget tilfreds” på spørgsmålet: “Alt i alt, hvor tilfreds er du så med dit liv for tiden?”. Baseret på svar fra i alt ca. 23.000 personer i Syddanmark 2015/2016.

64,9% 65,2% 65,8% 66,0% 62,8%

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

LIV1 Generel tilfredshed med livet 1. træk 031017

80,4

81,0

80,9

80,9

80,9

80,9

80,7

80,7

80,7

80,7

80,7

80,6

80,5

80,4

80,1

80,1

80,0

80,0

79,9

80,4

81,5

MIDDELLEVETID 2016

Figuren viser den forventede middellevetid (år) for 0-årige i de syddanske kommuner. Data for Fanø og Ærø er ikke tilgængelige. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

KONTUR 2017

17

INDBYGGERPROFIL • • •


SUNDHED

10.000

Antal lægebesøg pr. 1.000 indbyggere

9.500 Haderslev

Regionsgennemsnit

Tønder SYGEHUSKONTAKTER OG LÆGEBESØG PR. 1.000 INDBYGGERE 2016

Tønder Sønderborg Aabenraa Esbjerg

9.000

Langeland Kolding

8.500

Nordfyns

Fanø

Assens

Vejen 8.000

Middelfart

Vejle

Regionsgennemsnit

Billund

Odense Kerteminde Faaborg-Midtfyn

Varde Fredericia Svendborg Nyborg

7.500

7.000 Ærø 6.500 1.500

1.600

1.700

1.800

1.900

2.000

2.100

2.200

Antal sygehuskontakter pr. 1.000 indbyggere

Figuren viser antal sygehuskontakter (indlæggelser og ambulante) og antal lægebesøg ved almen praktiserende læge pr. 1.000 SUN2_ Sygehuskontakter og lægebesøg pr. 1.000 indbygger 2016 1.træk 290917 indbyggere (over 18 år) i de syddanske kommuner i 2016. De blå stiplede linjer angiver regionsgennemsnittet. Lægebesøg omfatter også telefon- og e-mail konsultationer. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

KRONISKE SYGDOMME OG FOREBYGGELIGE INDLÆGGELSER 2016 Indlæggelser Forebyggelige

5,0%

Hjertekarsygdomme Diabetes

5,4% 0,5% 3,0%

Kroniske lungesygdomme

1,8%

Psykiske lidelser

Ambulante kontakter Hjertekarsygdomme

1,1%

Diabetes

1,1%

Kroniske lungesygdomme Psykiske lidelser

0,7% 1,6%

Figuren viser andel af sygehuskontakter for udvalgte sygdomme ud af samtlige sygehuskontakter (henholdsvis indlæggelser og ambulante) i befolkningen (over 18 år), i kommunen i 2016. Forebyggelige indlæggelser er indlæggelser af 65+ årige med tilknytning til kommunal ældrepleje, hvor årsagen til indlæggelsen kunne have været forebygget. Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik, Sundhedsdatastyrelsen og Sundhedsstyrelsen

KONTUR 2017

18

INDBYGGERPROFIL • • •


SUNDHED

UDVIKLING I SYGEHUSKONTAKTER, KRONISKE SYGE 2010-2016 Tønder

39,0% 33,2% 27,4% 23,4% 18,3% 18,1% 17,8% 17,7% 16,9% 14,8% 14,5% 13,9% 12,3% 11,9% 11,5% 11,0% 6,8% 6,6% 4,2% 4,2% 2,1% -1,9% 10,2%

Fanø Aabenraa Tønder Varde Kerteminde Langeland Haderslev Ærø Sønderborg Svendborg Billund Middelfart Vejen Faaborg-Midtfyn Vejle Nyborg Kolding Assens Fredericia Nordfyns Esbjerg Odense Syddanmark

SUN4_Udvikling i sygehuskontakter, kroniske syge 2010-2016 træk 210717kroniske sygdomme (hjertekarsygdomme, Figuren viser procentvis udvikling i antal sygehuskontakter relateret til1.udvalgte diabetes, KOL og psykiske lidelser) pr. 1000 indbyggere i kommunen og i Syddanmark i 2010-2016.

Kilde: Region Syddanmark, Sundhedsdatastyrelsen og Sundhedsstyrelsen

VÆKST I FOREBYGGELIGE INDLÆGGELSER OG 65+ÅRIGE 2009-2016 Tønder

120

100

65+ årige (Syddanmark) 65+ årige (Tønder) Forebyggelige indlæggelser (Syddanmark) Forebyggelige indlæggelser (Tønder)

80

60 2009

2010

Indeks, 2009 = 100

2011

2012

2013

2014

2015

2016

SUN5_Vækst i forebyggelige indlæggelser og 65+ årige 2009‐2016 1. træk 100717.xlsx

Figuren viser udvikling i antal personer over 65 år og antal forebyggelige indlæggelser, i kommunen og i Syddanmark i 2009-2016. Forebyggelige indlæggelser er indlæggelser af personer over 65 år med tilknytning til kommunal ældrepleje, hvor årsagen til indlæggelsen kunne have været forebygget. Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik, Sundhedsdatastyrelsen og Sundhedsstyrelsen

KONTUR 2017

19

INDBYGGERPROFIL • • •


KONTUR 2017

20

INDBYGGERPROFIL • • •


Tønder

INDKOMST

Figuren viser den samlede indkomst pr. indbygger i kommunerne, i Syddanmark og i hele landet i 2015. Se appendiks side 55 for en definition af samlet indkomst. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

IND1_Indkomst pr. indbygger 2015 1. træk 240217

INDKOMST PR. INDBYGGER I ALLE LANDETS KOMMUNER 2015

Over landsgennemsnit Over regionsgennemsnit, men under landsgennemsnit Under regionsgennemsnit

Landsgennemsnit: 253.200 kr. Regionsgennemsnit: 236.400 kr.

Kortet viser den samlede indkomst pr. indbygger i alle landets kommuner i 2015. Se appendiks side 55 for en definition af samlet indkomst. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

KONTUR 2017

21

INDBYGGERPROFIL • • •

kr. 253.200

kr. 236.400

kr. 263.300

kr. 252.800

kr. 251.600

kr. 245.900

kr. 242.900

kr. 242.800

kr. 241.700

kr. 241.000

kr. 236.400

kr. 234.200

kr. 233.700

kr. 232.600

kr. 231.300

kr. 231.200

kr. 230.200

kr. 229.600

kr. 229.300

kr. 228.900

kr. 228.400

kr. 223.800

kr. 217.900

kr. 215.600

INDKOMST PR. INDBYGGER 2015


INDKOMST

UDVIKLING I INDKOMST PR. INDBYGGER 2010-2015 Tønder

270.000

Indkomst pr. indbygger (kr.)

250.000

Tønder Syddanmark Hele landet

230.000

Øvrige syddanske kommuner 210.000

190.000

170.000 2010

2011

2012

2013

2014

2015

Figuren viser udviklingen i den samlede indkomst pr. indbygger (løbende priser) i de syddanske kommuner, i Syddanmark og i hele landet i perioden 2010-2015. Se appendiks side 55 for en definition af samlet indkomst. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

IND3_Udvikling i indkomst 2010-2015 1. træk 240217

UDVIKLING I INDKOMSTULIGHED 1995-2015 Tønder

Forhold mellem øverste og nederste indkomstgrupper

3,6

3,4

Tønder

3,2

Hele landet Øvrige syddanske

3,0

kommuner

2,8

2,6

2,4

2,2 1995

2000

2005

2010

IND7 - Udvikling i indkomstulighed 1995 - 2015 1. træk 020517.xlsx

2015

Figuren viser udvikling i ulighed fra 1995 til 2015. Ulighed måles gennem at sammenholde indkomstniveauet for de 10 pct. der tjener mest og de 10 pct. der tjener mindst. Indkomst måles som disponibel indkomst.

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

KONTUR 2017

22

INDBYGGERPROFIL • • •


INDKOMST

PRIVATØKONOMI Har svært ved at få pengene Tønder til at slå til 7% 8% 8% 9% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 11% 11% 11% 11% 11% 12% 12% 12% 10%

Ville have svært ved at betale en uforudset udgift på 10.000 Tønder kr. Fanø Varde Middelfart Tønder Billund Haderslev Vejle Nordfyns Esbjerg Ærø Sønderborg Kolding Svendborg Assens Vejen Nyborg Kerteminde Faaborg-Midtfyn Langeland Fredericia Aabenraa Odense Syddanmark

Fanø Middelfart Varde Billund Ærø Vejen Faaborg-Midtfyn Nordfyns Tønder Langeland Kerteminde Vejle Kolding Haderslev Esbjerg Sønderborg Aabenraa Assens Svendborg Nyborg Fredericia Odense Syddanmark

18% 22% 22% 23% 24% 25% 25% 25% 25% 25% 26% 26% 27% 27% 27% 27% 27% 28% 28% 29% 29% 33% 27%

har svært ved at få pengene til at slå til. Baseret på svar fra ca. 23.000 personer i Syddanmark 2015/2016.

Ville have svært ved at betalesvært en uforudset Figuren viser andel IND9 borgere, der ville have vedudgift_120917.xlsx at betale en udforudset udgift på 10.000 kr. Baseret på svar fra ca 23.000 personer i Syddanmark 2015/2016.

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

IND8_ Har svært at få pengene at slå borgere, til 120917.xlsxder Figuren viser andel

GENNEMSNITLIG HUSSTANDSINDKOMST 2015 750.000 kr. og derover 600.000 til 749.999 kr. 450.000 til 599.999 kr. 300.000 til 449.999 kr. under 300.000 kr.

Kortet viser kommunens største by opdelt på kvadrater (100mx100m). Farven angiver gennemsnitlig husstandsindkomst i 2015 for de personer, der bor i kvadratet. Kvadrater med få husstande er af diskretionshensyn slået sammen.

Kilde: Region Syddanmark og KMS og Danmarks Statistik

KONTUR 2017

23

INDBYGGERPROFIL • • •


UDDANNELSE

UDDANNELSESNIVEAU 2017

Erhvervsfaglig

Grundskole

Gymnasial

KVU

MVU

LVU

Tønder

25,7%

4,0%

47,7%

4,7%

13,5%

4,3%

Sydvestjylland

22,1%

4,8%

41,8%

5,7%

18,9%

6,7%

Sønderjylland

23,1%

4,6%

44,1%

5,5%

16,1%

6,6%

Syddanmark

21,6%

5,3%

40,4%

5,8%

17,9%

9,0%

Hele landet

19,1%

6,5%

35,6%

5,8%

17,6%

15,4%

Tabellen viser andel indbyggere (25-64 år) fordelt på højest fuldførte uddannelse i 2017. Uddannelserne er hhv. grundskole, gymnasial uddannelse (almen og erhvervsgymnasial uddannelse), erhvervsfaglig uddannelse, KVU (kort videregående uddannelse), MVU (mellemlang videregående uddannelse) og LVU (lang videregående uddannelse). Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Tønder

Figuren viser andelen af de 25-64 årige, der har en erhvervskompetencegivende uddannelse (erhvervsfaglig og videregående uddannelse) i 2017. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

UDD2_Andel af 25-64 årige med erhvervskompetencegivende uddannelse_260617 KONTUR 2017

24

INDBYGGERPROFIL • • •

74,4%

73,1%

76,3%

75,1%

74,8%

74,3%

74,3%

74,2%

74,1%

73,5%

73,0%

73,0%

72,9%

72,7%

72,4%

72,0%

71,7%

71,3%

71,3%

70,4%

70,3%

69,6%

67,1%

79,8%

ANDEL MED ERHVERVSKOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSE 2017


UDDANNELSE

FRAFALD PÅ UNGDOMSUDDANNELSER — GYMNASIAL UDDANNELSE

11%

13%

Over landsgennemsnit Over regionsgennemsnit, men under landsgennemsnit Under landsgennemsnit

9% 13% 12%

13% 13%

13%

11%

13% 12%

12%

11% 15%

Landsgennemsnit: 14,3% Regionsgennemsnit: 12,4%

11%

12%

13% 13%

15%

9%

14%

Kortet viser, hvor stor en andel af de unge, der er startet på en gymnasial uddannelse i 2013, som er faldet fra inden for tre år. Kilde: Region Syddanmark og Ministeriet for Børn og Undervisning

FRAFALD PÅ UNGDOMSUDDANNELSER — ERHVERVSFAGLIG UDDANNELSE

40%

Over landsgennemsnit Over regionsgennemsnit, men under landsgennemsnit

44%

35%

Under landsgennemsnit 49% 38%

44%

37%

43%

38% 39%

Landsgennemsnit: 42,7% Regionsgennemsnit: 42,0%

38% 47% 42%

40% 39% 43% 34%

45% 39%

40%

46% 44%

Kortet viser, hvor stor en andel af de unge, der er startet på en erhvervsfaglig uddannelse i 2013, som er faldet fra inden for tre år. Kilde: Region Syddanmark og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

KONTUR 2017

25

INDBYGGERPROFIL • • •


UDDANNELSE

DE UNGES FORVENTEDE UDDANNELSESNIVEAU OM 25 ÅR

Andel med mindst en ungdomsudd. (pct.) Drenge

Tabellen viser det forventede uddannelsesniveau om 25 år hos de drenge og piger, som forlod 9. klasse i 2015. Tallene er baseret på en fremskrivning fra Undervisningsministeriets profilmodel. Videregående uddannelse omfatter kort, mellemlang og lang videregående uddannelse. Nationalt er målsætningen, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og 60 pct. skal gennemføre en videregående uddannelse. Kilde: Region Syddanmark og Ministeriet for Børn, Undervisning og LIgestilling

Piger

Andel med videregående udd. (pct.) Drenge

Piger

Assens

92

94

52

70

Billund

94

95

53

69

Esbjerg

87

95

50

67

Fanø

86

92

53

66

Fredericia

89

95

52

70

Faaborg-Midtfyn

90

94

50

66

Haderslev

88

95

49

69

Kerteminde

88

94

50

65

Kolding

91

95

55

69

Langeland

85

93

42

64

Middelfart

90

95

52

69

Nordfyns

90

92

50

66

Nyborg

88

93

49

66

Odense

89

94

56

71

Svendborg

91

94

56

72

Sønderborg

91

94

54

70

Tønder

90

94

45

65

Varde

91

96

52

72

Vejen

90

95

47

67

Vejle

92

95

58

71

Ærø

94

94

47

73

Aabenraa

90

95

48

67

Syddanmark

90

94

52

69

Hele landet

90

95

54

69

DE UNGES UDDANNELSESSØGNING 2016

25%

20% Over regionsgennemsnit Under regionsgennemsnit, men over landsgennemsnit Under landsgennemsnit

24% 20%

28%

30% 18%

19%

24%

18% 15%

24%

24% 19%

24%

23%

Landsgennemsnit: 19% Regionsgennemsnit: 21%

19% 24%

24% 14%

36%

Kortet viser, hvor stor en andel af de unge (afgangselever fra 9. og 10. klasse), der er startet på en erhvervsfaglig uddannelse i 2016. Den syddanske målsætning er, at 25 pct. af en årgang skal vælge en erhvervsfaglig uddannelse i 2020. Data for Fanø Kommune er ikke tilgængelig. Kilde: Region Syddanmark og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

KONTUR 2017

26

INDBYGGERPROFIL • • •


UDDANNELSE

Tønder

KARAKTERGENNEMSNIT UNDER 2 FOR DRENGE OG PIGER 2016

11,6% Tønder 14,2%

Piger

9,2% Syddanmark 11,7%

Drenge

9,6% Hele landet 12,2%

Figuren viser, hvor stor en andel af 9. klasses årgang, der enten ikke har taget en fuld afgangsprøve eller har karaktergennemsnit Piger Drenge under 2 i dansk og/eller matematik ved folkeskolens 9. klasses afgangsprøve i kommunen, i Syddanmark og i hele landet i 2016. Tønder Kun prøvepligtige skoler er medtaget. UDD8_Karaktergennemsnit under 2_1.træk_120717

Kilde: Region Syddanmark og Ministeriet for Børn og Undervisning

10,5%

10,5%

14,2%

12,7%

12,6%

11,9%

11,7%

11,7%

11,5%

11,5%

11,3%

11,3%

11,2%

11,1%

10,8%

10,6%

10,5%

10,4%

10,3%

10,2%

9,7%

9,5%

8,8%

8,6%

UNGE, DER HVERKEN ER I ARBEJDE ELLER UNDER UDDANNELSE 2015

Figuren viser andel unge (16-24 år), som hverken er i arbejde eller under uddannelse i de syddanske kommuner, i Syddanmark og i hele landet i 2015. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

UDD12 Unge hverken i arbejde eller uddannelse 2015 1.træk 160517.xlsx KONTUR 2017

27

INDBYGGERPROFIL • • •


UDDANNELSE

BOPÆL OG UDDANNELSE — 15 ÅR EFTER GRUNDSKOLEN — FORTSAT I KOMMUNEN OG HJEMVENDTE Fortsat i kommunen

PIGER

DRENGE

Uden erhvervskomp. udd.

19%

20%

Erhvervsfaglig + KVU

57%

76%

MVU + LVU

24%

3%

88

127

PIGER

DRENGE

Uden erhvervskomp. udd.

19%

26%

Erhvervsfaglig + KVU

43%

59%

MVU + LVU

38%

14%

88

76

Samlet antal

Hjemvendte

Samlet antal

Tabellen viser uddannelsesniveauet for dem, der forlod grundskolen i 1998-2000 fordelt efter deres bopæl 15 år efter. Fortsat i kommunen: Unge, der forlod grundskolen i Tønder Kommune og forblev bosiddende i kommunen de følgende 15 år. Hjemvendte: Unge, der forlod grundskolen i Tønder Kommune og flyttede væk, men igen var bosiddende i kommunen 15 år senere. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

BOPÆL OG UDDANNELSE — 15 ÅR EFTER GRUNDSKOLEN — FRAFLYTTERE OG TILFLYTTERE Fraflyttere

PIGER

DRENGE

Uden erhvervskomp. udd.

13%

15%

Erhvervsfaglig + KVU

34%

46%

MVU + LVU

54%

39%

354

338

PIGER

DRENGE

Uden erhvervskomp. udd.

24%

50%

Erhvervsfaglig + KVU

38%

38%

MVU + LVU

38%

12%

128

68

Samlet antal

Tilflyttere

Samlet antal

Tabellen viser uddannelsesniveauet for dem, der forlod grundskolen i 1998-2000 fordelt efter deres bopæl 15 år efter. Fraflyttere: Unge, der forlod grundskolen i Tønder Kommune, og ikke var bosat i kommunen 15 år senere. Tilflyttere: Unge, der forlod grundskolen i en anden kommune end Tønder, men var bosat i Tønder Kommune 15 år senere. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

KONTUR 2017

28

INDBYGGERPROFIL • • •


UDDANNELSE

HVOR LANGT ER DER TIL DE GYMNASIALE UDDANNELSER 2017? Skjern Tarm

Alment gymnasium (STX) Handelsgymnasium (HHX) Teknisk gymnasium (HTX) Højere forberedelseseksamen (HF)

Tørring

Give

Kortet viser, hvor lang tid de unge skal rejse med kollektiv trafik for at komme til nærmeste:

Horsens

Ølgod Grindsted

Jelling Billund

Vejle Børkop

Varde

Bogense

Fredericia Strib Esbjerg

Brørup

Bramming

Vejen

Holsted

Lunderskov

Otterup

Kolding Taulov Middelfart

Søndersø Kerteminde

Munkebo

Vamdrup Aarup

Odense

Vissenbjerg

Ribe

Langeskov

Bellinge

Nyborg

Årslev

Rejsetider: 0-30 min. 30-60 min. 60-90 min. Over 90 min.

Vojens

Assens

Haderslev

Glamsbjerg Ringe

Toftlund Skærbæk Faaborg Løgumkloster

Rødekro

Svendborg

Nordborg

Aabenraa

Augustenborg

Tønder

Gråsten

Thurø By

Rudkøbing

Sønderborg

Broager Marstal

Padborg

Kortet viser den samlede tid, det tager at rejse med kollektiv trafik fra hjemadressen til uddannelsesstedet. For rejser med under 5 km til uddannelsesstedet, er der udregnet en rejsetid ved en hastighed på 16 km/t (anslået cykelhastighed). Data er indsamlet i oktober 2017. Kilde: Region Syddanmark og Rejseplanen.dk

HVOR LANGT ER DER TIL DE ERHVERVSFAGLIGE UDDANNELSER 2017? Skjern Tarm

Kontor, handel og forretningsservice Teknologi, byggeri og transport Fødevarer, jordbrug og oplevelser Omsorg, sundhed og pædagogik (SOSU-skoler)

Tørring

Give

Kortet viser, hvor lang tid de unge skal rejse med kollektiv trafik for at komme til nærmeste:

Horsens

Ølgod Grindsted

Jelling Billund

Vejle

Børkop

Varde

Bogense

Fredericia Strib Esbjerg

Brørup

Bramming

Vejen

Holsted

Lunderskov

Kolding

Otterup

Taulov Middelfart

Søndersø Kerteminde

Munkebo Vamdrup Aarup

Vissenbjerg

Ribe

Bellinge

Odense Langeskov Nyborg

Årslev

Rejsetider: 0-30 min. 30-60 min. 60-90 min. Over 90 min.

Vojens

Assens

Haderslev

Glamsbjerg Ringe

Toftlund Skærbæk Faaborg Løgumkloster

Rødekro

Nordborg

Aabenraa

Svendborg

Augustenborg

Tønder

Gråsten

Thurø By

Rudkøbing

Sønderborg

Broager Padborg

Marstal

Kortet viser den samlede tid, det tager at rejse med kollektiv trafik fra hjemadressen til uddannelsesstedet. For rejser med under 5 km til uddannelsesstedet, er der udregnet en rejsetid ved en hastighed på 16 km/t (anslået cykelhastighed). Data er indsamlet i oktober 2017. Kilde: Region Syddanmark og Rejseplanen.dk

KONTUR 2017

29

INDBYGGERPROFIL • • •


TRYGHED

Tønder

62,4%

66,6%

66,2%

65,3%

65,2%

65,1%

64,7%

64,2%

63,6%

63,2%

62,9%

62,7%

62,6%

62,5%

62,4%

62,2%

62,2%

62,2%

61,3%

60,7%

60,5%

60,0%

59,7%

TILFREDSHED MED RELATIONER Andel SOCIALE som er meget tilfredse med deres sociale relationer

Figurerne viser andelen af borgere iTRY3 kommunen, er meget tilfredse Tilfredshed der med sociale relationer 1. træk med 031017deres sociale relationer. Baseret på svar fra i alt ca. 23.000 personer i Syddanmark 2015/2016.

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

ANMELDTE VOLDSFORBRYDELSER PR. 1.000 INDBYGGERE 2016

1,4

2,0

Over landsgennemsnit Landsgennemsnit Under landsgennemsnit

1,4 2,2 1,4

1,4 1,6

3,1

1,0

1,3 2,2

0,3

2,4

1,3

1,7

2,1 1,6 2,3 2,6

2,7 1,0

1,4

Kortet viser antal anmeldte voldsforbrydelser pr. 1.000 indbyggere i de syddanske kommuner i 2016. Kilde: Region Syddanmark, Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal og Danmarks Statistik

KONTUR 2017

30

INDBYGGERPROFIL • • •

Landsgennemsnit: 2,0 Regionsgennemsnit: 1,9


TRYGHED

UTRYGHED EFTER MØRKETS FREMBRUD

5%

3%

3%

På niveau med eller over regionsgennemsnittet Under regionsgennemsnittet

7% 4%

5%

4%

3% 4%

4% 6%

1%

Regionsgennemsnit: 5%

4%

4%

5%

4% 4%

4% 6%

6%

4% 1%

Kortet viser andelen af borgere, der slet ikke føler sig trygge i deres nærområde efter mørkets frembrud. Baseret på svar fra i alt ca. 23.000 personer i Syddanmark 2015/2016. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Tønder

37,0

48,1

55,4

49,5

43,5

39,9

37,8

37,1

35,3

34,0

33,4

31,5

30,7

29,6

28,3

25,7

25,4

25,3

25,2

25,1

21,4

21,1

8,6

19,5

ANMELDTE TYVERIER OG INDBRUD PR. 1.000 INDBYGGERE 2016

Figuren viser antal anmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere i de syddanske kommuner, i Syddanmark og i hele landet i 2016. Kilde: Region Syddanmark, Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal og Danmarks Statistik

KONTUR 2017

31

INDBYGGERPROFIL • • •

TRY1_Anmeldte tyverier og indbrud pr. 1000 indbyggere 2016 1. træk 260417


KOMMUNEPROFIL Tønder I Tønder Kommune er der 16.500 arbejdspladser. Det svarer til 87 arbejdspladser pr. 100 indbyggere i den erhvervsaktive alder (2564 år). Inden for 60 minutter har borgerne i kommunen adgang til 222.300 arbejdspladser, hvoraf 149.100 er tyske arbejdspladser. I kommunen arbejder hele 72 pct. i den private sektor. Det er noget over landsgennemsnittet. Tønder Kommune er blandt de kommuner, der har færrest beskæftigede med en mellemlang eller lang videregående uddannelse i den private sektor. Kommunen har en erhvervsmæssige specialisering inden for fødevarer, hvor kommunen dog har haft en negativ udvikling i antallet af arbejdspladser. Inden for områderne energi/miljø, IT/ kommunikation og medico/sundhed har kommunen haft en positiv vækst i antallet af arbejdspladser. Tønder Kommune har de laveste huspriser i Syddanmark og priserne er faldet med 3,5 pct. i perioden 2014-2017.

KONTUR 2017

32

KOMMUNEPROFIL • • •

INDHOLD Beskæftigelse Erhvervsstruktur Iværksætteri Klima Huspriser


KONTUR 2014 2017

33

KOMMUNEPROFIL • • •


LØNMODTAGERBESKÆFTIGELSE

Tønder UDVIKLING I ANTAL BESKÆFTIGEDE LØNMODTAGERE 2015-2016

Billund Vejle Aabenraa Kerteminde Fredericia Kolding Ærø Odense Middelfart Vejen Fanø Svendborg Varde Tønder Esbjerg Assens Faaborg-Midtfyn Nyborg Haderslev Langeland Nordfyns Sønderborg Syddanmark Hele landet

3,3% 3,1% 2,8% 2,1% 1,8% 1,8% 1,5% 1,4% 0,9% 0,9% 0,5% 0,5% 0,4% 0,3% 0,0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,6% -0,8% -0,9% -1,4% 1,1% 1,6%

LBM1_Udvikling i antal beskæftigede lønmodtagere 2015-2016 1.træk 240717.xlsx Figuren viser udviklingen i antal beskæftigede lønmodtagere i kommunerne, i Syddanmark og i hele landet i perioden 2015-2016. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk

UDVIKLING I ANTAL BESKÆFTIGEDE LØNMODTAGERE 2010-2016 Tønder

110

Tønder Syddanmark 100

Hele landet Øvrige syddanske kommuner

90

80

70 2010

2011

Indeks, 2010 = 100 Billund

2012

2013

2014

2015

2016

Esbjerg

Fanø

Fredericia

Faaborg-Midtfyn

Haderslev

Kerteminde

Kolding

Langeland

Middelfart

Nordfyns

Nyborg

Odense

Svendborg

Sønderborg

Varde

Vejen

Vejle

Ærø

Aabenraa

Assens

Syddanmark

Hele landet

Tønder

Figuren viser udviklingen i antal beskæftigede lønmodtagere i kommunerne, i Syddanmark og i hele landet i perioden 2010-2016. LBM2_Beskæftigede lønmodtagere 2010-2016 1.træk 240717.xlsx Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk

KONTUR 2017

34

KOMMUNEPROFIL • • •


STRUKTUREL BESKÆFTIGELSE

ARBEJDSPLADSER 2015

Antal arbejdspladser (heraf private) Assens

14.748

(10.694)

72

(52)

Billund

17.841

(14.101)

134

(106)

Esbjerg

60.389

(41.727)

102

(71)

1.032

(712)

66

(46)

Fredericia

26.628

(16.620)

104

(65)

Faaborg-Midtfyn

18.621

(13.076)

74

(52)

Haderslev

23.385

(15.559)

83

(55)

9.445

(7.022)

80

(59)

50.252

(37.161)

108

(80)

Langeland

4.416

(2.774)

72

(45)

Middelfart

17.304

(12.227)

91

(64)

Nordfyns

9.810

(6.986)

66

(47)

Nyborg

11.083

(7.208)

70

(46)

Odense

99.278

(61.601)

99

(62)

Svendborg

23.084

(14.380)

80

(50)

Sønderborg

32.101

(22.421)

88

(61)

Tønder

16.475

(11.830)

87

(62)

Varde

21.834

(15.500)

87

(62)

Vejen

19.730

(15.503)

92

(72)

Vejle

52.969

(37.325)

94

(66)

Ærø

2.301

(1.418)

80

(49)

27.597

(19.519)

93

(66)

560.323

(385.364)

92

(63)

2.759.409

(1.884.268)

95

(65)

Fanø

Kerteminde Kolding

Tabellen viser samtlige arbejdspladser i kommunerne og antal arbejdspladser pr. 100 indbyggere i aldersgruppen 25-64 år i 2015 (ultimo november). I parentes angives antal arbejdspladser i den private sektor.

Aabenraa Syddanmark

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk

Antal arbejdspladser pr. 100 25-64 årige (heraf private)

Hele landet

ARBEJDSPLADSER PR. 100 INDBYGGERE 2015

ARBEJDSPLADSER I KOMMUNEN 2015

100 til 177

500 til 5.190

76 til 99

150 til 499

0 til 75

0 til 149

Kortet viser antal arbejdspladser pr. 100 indbyggere i aldersgruppen 25-64 år i 2015 (ultimo november).

Kortet viser antal arbejdspladser i de enkelte sogne i 2015 (ultimo november).

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

KONTUR 2017

35

KOMMUNEPROFIL • • •


BESKÆFTIGELSE STRUKTUREL BESKÆFTIGELSE Tønder

UDVIKLING I ANTAL ARBEJDSPLADSER 2013-2015 Udvikling I Antal Arbejdspladser 2012-2014 Vejen Middelfart Kerteminde Aabenraa Fredericia Vejle Odense Esbjerg Haderslev Kolding Langeland Fanø Varde Ærø Billund Tønder Nordfyns Faaborg-Midtfyn Nyborg Assens Sønderborg Svendborg Syddanmark Hele landet

6,5% 5,1% 4,8% 3,6% 3,5% 3,3% 2,9% 2,5% 1,4% 1,1% 1,0% 1,0% 0,6% 0,6% 0,3% -0,5% -0,6% -1,2% -1,2% -2,4% -3,1% -3,1% 1,6% 2,4%

Figuren viser udviklingen i antal arbejdspladser i de syddanske kommuner, i Syddanmark og i hele landet i perioden 2013-2015 (ultimo november). Både offentlige og private arbejdspladser er medregnet. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk

BESK4_Udvikling i antal arbejdspladser 2013-2015 1. træk 200317

ADGANG TIL ARBEJDSPLADSER 2017

Antal beskæftigede borgere 2015

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik, CVR, OSM, Axciom og Speedmap

Antal arbejdspladser inden for 60 min. (heraf tyske)

Assens

19.028

14.100

221.100

Billund

13.167

29.400

298.100

Esbjerg

55.274

53.600

173.800

1.478

39.300

114.700

Fredericia

23.358

101.600

430.100

Faaborg-Midtfyn

23.305

15.000

131.200

Haderslev

25.882

63.300

350.000

Kerteminde

10.686

80.600

191.300

Kolding

Fanø

Tabellen viser antal fuldtidsarbejdspladser, der findes inden for en afstand af hhv. 30 og 60 min. i bil fra centrum i den største by i 2017. Tyske arbejdspladser (ikke fuldtidsarbejdspladser, 2016) indgår. Beregningen er foretaget med afgangstidspunkt kl. 08.00.

Antal arbejdspladser inden for 30 min.

(94.700)

45.028

124.300

495.400

Langeland

4.998

17.100

121.500

Middelfart

18.182

94.300

404.600

Nordfyns

13.687

75.000

178.400

Nyborg

13.873

94.100

266.000

Odense

90.589

98.000

249.600

Svendborg

25.792

46.300

157.300

Sønderborg

32.637

45.000

247.300

(140.100)

Tønder

17.631

21.000

222.300

(149.100)

Varde

25.100

57.000

180.100

Vejen

21.168

74.500

335.600

Vejle

55.244

151.300

596.300

Ærø Aabenraa

KONTUR2017 2017 KONTUR

36 36

2.542

1.500

1.500

26.899

61.300

348.800

KOMMUNEPROFIL •••••• KOMMUNEPROFIL

(43.300)

(156.900)


STRUKTUREL BESKÆFTIGELSE

ADGANG TIL ARBEJDSPLADSER 2017 Antal arbejdspladser inden for 60 min. kørsel i bil: 3.200.000 1.500.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 Farverne på kortet viser, hvor mange fuldtidsarbejdspladser, der findes indenfor 60 min. kørsel i bil fra det pågældende område i 2017. Tyske arbejdspladser (ikke fuldtidsarbejdspladser, 2016) indgår. Beregningen er foretaget med afgangstidspunkt kl. 08.00. Kilde: Region Syddanmark, CVR, OSM, Acxiom og Speedmap.

Tønder

Assens

BESKÆFTIGEDE MED MVU ELLER LVU 2015

Offentlig sektor

rivat sektor

Privat sektor 8,2% 9,2% 9,7% 9,7% 10,6% 11,0% 11,2% 11,3% 12,3% 12,6% 12,8% 13,1% 13,3% 13,4% 13,5% 14,1% 14,1% 14,9% 15,8% 15,8% 17,4% 18,3% 13,8% 19,3%

Offentlig sektor Langeland Ærø Billund Tønder Varde Haderslev Nyborg Nordfyns Faaborg-Midtfyn Fredericia Kerteminde Vejen Sønderborg Assens Middelfart Aabenraa Fanø Svendborg Esbjerg Kolding Odense Vejle Syddanmark Hele landet

Varde Tønder Langeland Vejen Haderslev Nordfyns Kerteminde Aabenraa Nyborg Faaborg-Midtfyn Fredericia Fanø Esbjerg Middelfart Ærø Assens Vejle Kolding Sønderborg Svendborg Odense Billund Syddanmark Hele landet

31,3% 35,1% 35,2% 38,6% 39,8% 39,9% 40,6% 41,0% 41,9% 42,0% 42,3% 42,7% 43,3% 43,6% 44,8% 46,3% 46,9% 48,4% 48,5% 50,5% 51,2% 51,9% 46,3% 47,7%

BESK13_Beskæftigede i den offentlige sektor med MVU og LVU 1. træk 050417.xlsx (mellemlang eller lang videregående uddannelse) beskæftiget på arbejdspladser i kommunen i hhv. den private og offentlige sektor i 2015 (ultimo november). Offentligt ejede selskaber er inkluderet i den offentlige sektor.

andel højtuddannede vate sektor med MVUFigurerne og LVU 2015viser 1. træk 050417

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik bearbejdet af e-Statistik.dk

KONTUR 2017

37

KOMMUNEPROFIL • • •


STRUKTUREL BESKÆFTIGELSE

KONTUR 2017

38

KOMMUNEPROFIL • • •


STRUKTUREL BESKÆFTIGELSE

Tønder

75,8%

74,4%

78,9%

78,6%

78,6%

78,2%

77,6%

77,1%

75,3%

74,8%

74,7%

74,7%

74,3%

74,3%

74,2%

73,7%

73,7%

73,6%

72,8%

72,3%

71,8%

71,3%

65,7%

70,4%

ANDEL 25-64 ÅRIGE I BESKÆFTIGELSE 2015

Figuren viser andelen af de 25-64 årige i beskæftigelse i 2015 (ultimo november). Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

BESK9_Andel af de 25-64 årige i beskæftigelse 2015 1. træk 130317

SOCIOØKONOMISK STATUS 2015 Tønder

100%

6,8

8,4

12,7

9,2 3,3 3,1

4,1 2,5

Andre uden for arbejdsstyrken

Andre uden for arbejdsstyrken

Pensionister og modtagere af efterløn

og fleksydelser Pensionister og modtagere af efterløn og fleksydelser Midlertidigt uden for arbejdsstyrken Midlertidig uden for arbejdsstyrken

65,9

Ledige

70,8

Lønmodtagere

Ledige

Selvstændige og medhjælpende ægtefæller

Lønmodtagere Selvstændige og medhjælpende ægtefæller

0%

7,9

5,1

Tønder

Hele landet

Figuren viser den socioøkonomiske status (i pct.) for borgere i alderen 25-64 år i 2015 (ultimo november). Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

BESK10_Socioøkonomisk status 2015 1. træk 130317

KONTUR 2017

39

KOMMUNEPROFIL • • •


STRUKTUREL BESKÆFTIGELSE

Tønder ARBEJDSSTYRKE OG BESKÆFTIGELSE 2011-2015

Andel af befolkningen (25-64 årige)

80

78

76

Arbejdsstyrke (Hele landet) Arbejdsstyrke (Tønder) Beskæftigelse (Hele landet) Beskæftigelse (Tønder)

74

72

70 2011

2012

2013

2014

2015

Figuren viser udviklingen i andel 25-64 årige, der (Tønder) er i beskæftigelse og andel 25-64 årige, der indgår i Arbejdsstyrke arbejdsstyrken (beskæftigede samt ledige). Opgørelsen Beskæftigelse (Tønder)er foretaget ultimo november. Arbejdsstyrke (Hele landet) Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik Beskæftigelse (Hele landet)

BESK8_Arbejdsstyrke og beskæftigelse 2011-2015 1. træk 240217

Antal borgere, der skal forsørges pr. erhvervsaktiv person

FORSØRGERBRØK 2012-2037Tønder 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 2012

2017

2022

(65 år) TønderTønder (pensionsalder 65Tønder år) (Stigende)

2027

2032

Hele landet (65landet år) Hele

Tønder (stigende pensionsalder)

2037

Hele landet (Stigende) (pensionsalder 65 år)

Hele landet (stigende pensionsalder)

BESK11_Forsøgerbrøk 2012-2037 1. træk 010617

Figuren viser forsørgerbrøken, dvs. forholdet mellem antal borgere i og uden for den erhvervsaktive alder. De fuldt optrukne linjer viser hvordan dette forhold ser ud, hvis den erhvervsaktive alder holdes konstant ved 25-64 år. De prikkede linjer tager højde for, at pensionsalderen løbende hæves efter de gældende regler på området. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

KONTUR 2017

40

KOMMUNEPROFIL • • •


STRUKTUREL BESKÆFTIGELSE

LEDIGHED 2017

Udvikling i ledighed i forhold til august 2016 (pct. point): 3,5%

3,0%

2,8%

4,8% 3,2%

3,8%

4,0%

Stort fald (under -0,5) Lille fald (0 til -0,5) Stigning (0 til 0,6)

5,2% 4,8%

3,4% 6,4%

5,3%

4,6%

4,6% 4,0%

Ledighedsprocent august 2017: Hele landet: 4,3% Syddanmark: 4,4%

4,6% 4,9%

3,7% 4,0%

4,4%

5,5% 4,4%

Kortet viser den sæsonkorrigerede ledighed i august 2017 samt udviklingen i ledighed i perioden august 2016 til august 2017. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

UDVIKLING I LEDIGHED 2008-2017 — FORDELT PÅ KØN Tønder

10%

Ledighedsprocent

8%

6%

Mænd (Hele landet) Mænd (Tønder) Kvinder (Hele landet) Kvinder (Tønder)

4%

2%

0%

Hele landet (mænd)

Hele Landet (kvinder)

Tønder (mænd)

Tønder (kvinder)

Figuren viser udviklingen i den faktiske ledighed fordelt på mænd og kvinder i perioden januar 2008 til august BESK14 Udvikling i ledighed 2008 - 2017 1. træk 290817 2017. Ledighedsprocenten opgøres i procent af arbejdsstyrken. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

KONTUR 2017

41

KOMMUNEPROFIL • • •


ERHVERVSSTRUKTUR

ARBEJDSPLADSER I PRIVAT OG OFFENTLIG SEKTOR 2015 Tønder

5%

Hele landet

5%

5%

7%

15%

15%

4%

Offentlig administration

Undervisning

5%

68%

72%

Tønder

Sundhed og socialvæsen

Øvrig offentlig sektor

Offentlig administration Private arbejdspladser

ERH1_Arbejdspladser i privat og offentlig sektor 2015 1. træk.xlsx

Offentlig administration

Undervisning

Hele landet

Sundhed og socialvæsen

Øvrig offentlig sektor

Private arbejdspladser

ERH1_Arbejdspladser i privat og offentlig sektor 2015 1. træk.xlsx

Undervisning

Sundhed og socialvæsen

Øvrig offentlig sektor

Private arbejdspladser

Figuren viser fordelingen mellem private og offentlige arbejdspladser i 2015 (ultimo november). Den offentlige sektor er opdelt i fire områder. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk

Tønder ERHVERVSSTRUKTUR — PRIVAT SEKTOR 2015

Fødevarer Møbler/beklædning Turisme Bygge/bolig IT/kommunikation Transport Energi/miljø Medico/sundhed Øvrige erhverv 0 Tønder

5

Syddanmark

10

15

Procent

20

25

30

Hele landet

Figuren viser de private arbejdspladser i kommunen, i Syddanmark og i hele landet, fordelt på ressourceområder i 2015 (ultimo november). Se appendiks side 55 for en forklaring af ressourceområder. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk

Tønder

Syddanmark KONTUR 2017

Hele landet 42

KOMMUNEPROFIL • • •

ERH2_Erhvervsstruktur - Privat sektor 2015 1. træk 270317

35


r

af samlede beskæftigelse

ERHVERVSSTRUKTUR

ERHVERVSSPECIALISERING 2015

Møbler/beklædning Turisme Tønder

ERH4_ Erhvervsspecialisering 2015 1. træk 280317

Fødevarer

Transport

Figuren viser kommunens andel af arbejdspladser i den private sektor i hele landet inden for hvert ressourceområde i 2015 (ultimo november).

Bygge/bolig Energi/miljø Medico/sundhed IT/kommunikation

Den stiplede linje viser kommunens samlede andel af de private arbejdspladser i hele landet.

0,63

Øvrige Erhverv 0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk

1,4

Procent

DETALJERET ERHVERVSSTRUKTUR 2015 Ressourceområde Fødevarer

Primære erhverv

Fremstillingserhverv

Støtteerhverv

Serviceerhverv

I alt

1.539

452

20

963

2.974

Møbler

-

61

-

114

175

Beklædning

-

28

-

628

656

Turisme

-

-

-

621

621

36

368

12

1.708

2.124

Byggebolig IT/kommunikation

-

37

-

168

205

Transport

-

200

-

882

1.082

Energi/miljø

-

85

-

120

205

Medico/sundhed

-

1

-

310

311

Øvrige

-

1.303

-

2.149

3.452

1.575

2.535

32

7.663

11.805

I alt

Erhvervsspecialisering:

Lidt specialiseret

Specialiseret

Meget specialiseret

Tabellen viser antal private arbejdspladser i kommunen på delområder inden for ressourceområderne i 2015 (ultimo november). Lidt specialiseret betyder, at kommunens andel af landets arbejdspladser på delområdet er op til en halv gang større end kommunens samlede andel af landets arbejdspladser. For specialiserede delområder er andelen mindst en halv gang større, og for meget specialiserede delområder er andelen mindst tre gange så stor. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk

KONTUR 2017

43

KOMMUNEPROFIL • • •


ERHVERVSSTRUKTUR

Tønder UDVIKLING I ERHVERVSSTRUKTUR 2013-2015

Energi/miljø IT/kommunikation Medico/sundhed Turisme

Tønder

Transport

Hele landet

Møbler/beklædning Bygge/bolig Fødevarer Øvrige erhverv Offentlig sektor

Titel

Alle private erhverv -10

0

10

20

30

40

50

60

Procent Figuren viser udviklingen i antal arbejdspladser i kommunen og i hele landet, dels i den private sektor fordelt Tønder Hele landet på ressourceområder, dels i den samlede offentlige sektor. Opgørelsen er foretaget ultimo november. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk

ERH3_Udvikling i erhvervsstrukturen. 2013-2015 1. træk 280317

Tønder

ERHVERVSSPECIALISERING OG -UDVIKLING Udvikling i antal arbejdspladser (2013-2015)

55%

Energi/miljø

45%

35%

25% IT/kommunikation

15%

Transport

Øvrige erhverv

Medico/sundhed Turisme

5%

Møbler/beklædning

Gns. i hele landet Gns. i kommunen

-5% Bygge/bolig

Fødevarer

-15% 0

1

Ingen Neutral specialisering

Udvikling i antal arbejdspladser i hele landet 2013-2015: Høj Mellem Lav

2

Erhvervsspecialisering

Meget specialiseret

Figuren viser erhvervsspecialisering (2015) og udvikling i antal private arbejdspladser (2013-2015) i kommunen, fordelt på ERH9_Erhvervsspecialisering og beskæftigelsesudvikling 2013ressourceområder. - 2015 1. træk 040517 Opgørelsen er foretaget ultimo november. Se Få appendiks side 55, for en nærmere forklaring af figuren. Antal arbejdspladser i kommunen:

Mange

KONTUR 2017

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk

44

KOMMUNEPROFIL • • •


ERHVERVSSTRUKTUR

Tønder

GENNEMSNITLIG ÅRLIG PRODUKTIVITETSUDVIKLING 2013-2015 Langeland Sønderborg Fredericia Kolding Odense Varde Kerteminde Billund Assens Tønder Aabenraa Fanø Faaborg-Midtfyn Esbjerg Middelfart Haderslev Ærø Vejle Nyborg Svendborg Vejen Nordfyns Syddanmark Hele landet

4,9% 4,7% 4,4% 1,8% 1,4% 1,2% 1,2% 1,2% 1,1% 1,1% 1,0% 0,6% 0,4% 0,3% 0,0% -0,1% -0,2% -0,4% -0,6% -0,7% -0,9% -1,1% 1,2% 0,9%

ERH10_Produktivitetsudvikling 2013-2015, 1.træk 040917 Figuren viser den gennemsnitlige årlige produktivitetsudvikling i den private sektor i de syddanske kommuner, i Syddanmark og i hele landet i perioden 2013-2015. Produktiviteten opgøres som værditilvækst pr. årsværk i løbende priser. Kilde: Region Syddanmark og Sam-K/LINE. Datakilden er ændret ift. samme opgørelse i Kontur 2016.

FORVENTNINGER TIL OMSÆTNING OG ANTAL ANSATTE 2008-2017 — SØNDERJYLLAND Sønderjylland fig

Forventninger til konjunktur

60 40 Omsætning (Sønderjylland) Antal ansatte (Sønderjylland)

20 0 -20 -40 -60 2008 2009 2010

2011

2012

Forventninger til omsætning

2013

2014

2015

2016

2017

Forventninger til antal ansatte

Figuren viser virksomhedernes forventninger til omsætning og antal ansatte i næste kvartal, i forhold til i samme kvartal sidste år. ERH11_Forventninger til omsætning ansatte 2008-2017 1. træk 180817 Forventningerne opgøres i et konjunktur-indeks, som og går fra -100 til 100, hvor fx -100 betyder at alle virksomheder forventer mindre omsætning eller færre ansatte. Kilde: Region Syddanmark

KONTUR 2017

45

KOMMUNEPROFIL • • •


ERHVERVSSTRUKTUR

ADGANG TIL KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT 2013-2017 — SØNDERJYLLAND Figur Sønderjylland

I hvilken grad har virksomheden oplevet problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft?:

25% 26%

23%

29%

27%

17%

23%

I nogen grad

23% 26%

I høj grad

38% 26% 16%

25%

13%

23%

19%

30%

27%

3. kvt 2013 1. kvt 2014 3. kvt 2014 1. kvt 2015 3. kvt 2015 1. kvt 2016 3. kvt 2016 1. kvt 2017 3. kvt 2017

I høj grad

I nogen grad

Figuren viser andel virksomheder, der i høj eller i nogen grad har haft problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft inden for det seneste halvår. Kun virksomheder, der har søgt nye medarbejdere i den pågældende periode, er adspurgt. ERH12_kvalificeret arbejdskraft 2013-2017

Kilde: Region Syddanmark

JOB FORDELT PÅ ARBEJDSSTEDERS STØRRELSE 2015

1-9 job

10-19 job

20-49 job

50+ job

Tønder

29,6%

15,0%

24,3%

31,1%

Syddanmark

20,9%

13,6%

20,4%

45,1%

Hele landet

19,8%

12,3%

19,1%

48,8%

Tabellen viser fordelingen af job efter arbejdsstedernes størrelse for kommunen i 2015 (ultimo november). Både den private og offentlige sektor er inkluderet i tabellen. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk

KONTUR 2017

46

KOMMUNEPROFIL • • •


B

L IL

E D E

KONTUR 2017

47

KOMMUNEPROFIL • • •


IVÆRKSÆTTERI

NYE VIRKSOMHEDER 2016

Nye virksomheder

Etableringsrater

Odense

615

8,6%

Vejle

397

8,0%

Nyborg

86

7,8%

Kolding

313

7,5%

Tabellen viser antal nyetablerede virksomheder og etableringsraten i de syddanske kommuner, i Syddanmark og i hele landet i 2016.

Billund

81

7,4%

Fanø

14

7,1%

Fredericia

132

7,0%

Nordfyns

85

7,0%

Sønderborg

162

6,9%

Etableringsraten defineres som antal nye virksomheder i procent af samtlige virksomheder.

Aabenraa

161

6,9%

Haderslev

140

6,8%

Tønder

104

6,8%

Esbjerg

286

6,6%

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk

57

6,4%

Assens

107

6,3%

Varde

134

6,1%

Middelfart

109

6,1%

Svendborg

132

5,7%

Faaborg-Midtfyn

121

5,6%

Vejen

95

5,2%

Ærø

15

5,0%

Langeland

24

4,8%

Syddanmark

3.370

7,0%

Hele landet

20.207

8,0%

Kerteminde

ANDEL NYE VIRKSOMHEDER 2016 Over landsgennemsnit Over regionsgennemsnit, men under landsgennemsnit Under regionsgennemsnit

Landsgennemsnit: 8,0 pct. Regionsgennemsnit: 7,0 pct.

Kortet viser etableringsraten i alle landets kommuner i 2016. Etableringsrate defineres som antal nye virksomheder i procent af samtlige virksomheder. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk

KONTUR 2017

48

KOMMUNEPROFIL • • •


IVÆRKSÆTTERI

IVÆRKSÆTTERI — OVERLEVELSE OG JOBVÆKST Tønder

3,0

Jobskabelse

Fredericia

Odense

Aabenraa

Assens Fanø

2,0

Vejen

Tønder Kolding

Ærø

Kerteminde

Esbjerg

Svendborg Sønderborg

Vejle

Faaborg-Midtfyn Varde Middelfart

Billund

Haderslev

Nyborg

Nordfyns Langeland

1,0 55%

60%

Overlevelsesandel

65%

70%

75%

IV3_Iværksætteri - overlevelse jobvækst 1.træk 070917 Overlevelsesandelen angiver, hvor stor en andel af deogvirksomheder, som blev etableret i 2010 og 2011, der stadig eksisterer efter 4 år. Jobskabelse er gennemsnitligt antal ansatte i 2014 og 2015 (ultimo november), dvs. 4 år efter at virksomhederne blev etableret. De stiplede linjer viser landsgennemsnittet.

Tønder

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk

7,6%

6,5%

9,5%

9,0%

8,1%

7,6%

7,5%

7,3%

7,2%

6,7%

6,6%

6,4%

6,3%

6,2%

6,2%

6,2%

6,1%

5,8%

5,7%

5,7%

5,6%

3,3%

5,0%

12,3%

NYE VIRKSOMHEDERS JOBANDEL 2015

Figuren viser, hvor stor en andel beskæftigelsen i de nye virksomheder (etableringsår 2010-2014) udgør af den samlede beskæftigelse i den private sektor i 2015 (ultimo november). Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk

KONTUR 2017

49

KOMMUNEPROFIL • • •

IV4_De nye virksomheders jobandel 250517 1.træk


KLIMA

CO2-UDLEDNING OG ENERGIFORBRUG PR. INDBYGGER 2016 — FORDELT PÅ HUSHOLDNINGER OG ERHVERV Tønder

30%

31%

CO2-udledning

42%

44%

58%

56%

Tønder

Hele landet (Energi)

Husholdning Erhverv

Energiforbrug

70%

Husholdning

69%

Erhverv

Tønder

Tønder (C02)

Hele landet

Hele landet

Hele landet (C02) Tønder (Energi)

Figuren viser fordelingen af henholdsvis CO2-udledning og energiforbrug pr. indbygger i erhverv og husholdninger i 2016. 2016-tal er Danmarks Statistiks foreløbige tal. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

KLI1_Klimafordeling 2016 220917 1.træk

CO2-UDLEDNING PR. TønderINDBYGGER 2016

ENERGIFORBRUG PR. INDBYGGER 2016

Tønder

Energiforbrug pr-. indbygger 15,8 10,6 9,1 7,8 7,0 6,5 6,5 6,4 6,2 6,2 6,1 5,9 5,9 5,8 5,7 5,5 5,5 5,3 5,2 4,7 3,9 3,7 6,2 6,5

Fredericia Billund Tønder Aabenraa Nordfyns Faaborg-Midtfyn Varde Vejen Kolding Assens Ærø Langeland Haderslev Sønderborg Nyborg Middelfart Kerteminde Vejle Esbjerg Svendborg Fanø Odense Syddanmark Hele landet

Fredericia Billund Tønder Aabenraa Nordfyns Ærø Faaborg-Midtfyn Varde Assens Kolding Langeland Vejen Kerteminde Nyborg Haderslev Sønderborg Esbjerg Middelfart Vejle Svendborg Odense Fanø Syddanmark Hele landet

294 197 181 153 145 141 139 137 133 133 132 132 128 126 126 123 123 119 115 104 103 97 134 131

Figuren viser CO -udledning (ton) pr. indbygger i 2016. 2016-tallet er Danmarks Statistiks foreløbige tal.

Figuren viser energiforbrug (gigajoule) pr. indbygger i 2016. KLI3_Energiforbrug pr. indbygger 2016_1. træk _220917 2016-tallet er Danmarks Statistiks foreløbige tal.

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

2 KLI2_CO2-udledning pr indbygger 2016_1. træk 220917

KONTUR 2017

50

KOMMUNEPROFIL • • •


KLIMA

UDVIKLING I ENERGIFORBRUG OG CO2-UDLEDNING 2006-2016 Tønder

110

100

Energiforbrug (Hele landet) Energiforbrug (Tønder) CO2-udledning (Hele landet) CO2-udledning (Tønder)

90

80

70

60 2006

2007

2008

2009

2010

Energiforbrug Hele landet

Indeks, 2006 = 100

2011

Energiforbrug Tønder

2012

2013

2014

C02 Hele landet

2015

2016

C02 Tønder

KLI4_Udvikling i energiforbrug og CO2-udledning 2006-2016_1. træk.xlsx

Figuren viser udviklingen i energiforbrug og CO2-udledning i perioden 2006-2016. 2016-tal er Danmarks Statistiks foreløbige tal. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

BIDRAG TIL CO2-UDLEDNING 2016 — HUSHOLDNINGER OG ERHVERV

Udledning pr. indbygger (ton CO2) 2016 Tønder

Hele landet

Udvikling pr. indbygger 2006-2016 Tønder

Hele landet

Primære erhverv

1,3

0,8

-17%

-32%

Fremstilling

4,0

1,9

-28%

-38%

Service

1,1

1,8

-62%

-33%

Erhverv i alt

6,4

4,5

-36%

-35%

Husholdninger

2,7

2,0

-30%

-33%

Tabellen viser niveau og udvikling i erhvervslivets og husholdningernes bidrag til CO2-udledning pr. indbygger. 2016-tal er Danmarks Statistiks foreløbige tal. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

KONTUR 2017

51

KOMMUNEPROFIL • • •


HUSPRISER

HUSPRISER I ALLE LANDETS KOMMUNER 2016

Over landsgennemsnit Over regionsgennemsnit, men under landsgennemsnit Under regionsgennemsnit Landsgennemsnit: 12.000 kr. Regionsgennemsnit: 9.000 kr.

Kortet viser den gennemsnitlige kvadratmeterpris for handlede parcel- og rækkehuse i kommunerne i 2016. Kilde: Region Syddanmark, Realkreditrådet og Realkreditforeningen

Tønder

UDVIKLING I HUSPRISER 2006-2016 15.000

Kvadratmeterpris (kr.)

13.000

Tønder Syddanmark Hele landet

11.000

Øvrige syddanske kommuner

9.000

7.000

5.000

3.000 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Figuren viser udviklingen i gennemsnitlig kvadratmeterpris for handlede parcel- og rækkehuse i perioden 2006-2016 (løbende priser) i de syddanske kommuner, i Syddanmark og i hele landet. Kilde: Region Syddanmark, Realkreditrådet og Realkreditforeningen

KONTUR 2017

52

KOMMUNEPROFIL • • •


HUSPRISER

Gennemsnitspris for huse (kr. pr. m2)

Gennemsnitspris for lejligheder (kr. pr. m2)

Udvikling i huspriser 2014-2017

Odense

14.303

17.666

5,2%

Kolding

11.532

13.045

6,1%

Esbjerg

11.118

13.437

8,4%

Fredericia

11.070

10.515

8,3%

Svendborg

10.669

-

6,9%

Vejle

10.658

13.904

4,1% 2,6%

Kommune

HUSPRISER I DE SYDDANSKE KOMMUNER

Middelfart

10.465

-

Tabellen viser den gennemsnitlige kvadratmeterpris for handlede parcelog rækkehuse samt lejligheder i kommunerne.

Kerteminde

10.331

-

8,8%

Fanø

8.991

-

-5,2%

Billund

8.395

-

7,3%

Priserne er for parcel- og rækkehuse og lejligheder, som er handlet i perioden 3. kvartal 2016 til og med 1. og 2. kvartal 2017.

Nyborg

8.000

-

-7,4%

Faaborg-Midtfyn

7.500

-

5,0%

Sønderborg

7.429

12.334

-2,8%

Varde

7.285

13.361

2,8%

Nordfyns

7.138

-

9,0%

Haderslev

6.977

-

5,1%

Assens

6.936

-

-2,9%

Vejen

6.608

-

3,9%

Aabenraa

6.210

-

-5,7%

Langeland

5.266

-

14,1%

Ærø

4.986

-

-8,8%

Tønder

4.895

-

-3,5%

Syddanmark

9.571

-

3,2%

Af diskretionshensyn er kun kommuner med tilstrækkelig mange handler medtaget. Udviklingen i huspriserne er beregnet på baggrund af prisen i handler fra perioden 3. kvartal 2014 til og med 2. kvartal 2017 (løbende priser). Kilde: Region Syddanmark, Realkreditrådet og Offentlig Informationsserver (OIS)

Tønder

Figuren viser gennemsnitlig kvadratmeterpris for handlede parcel- og rækkehuse i hhv. udvalgte syddanske byer og gennemsnittet for de udvalgte syddanske byer. Prisen er for handler indgået i perioden 3. kvartal 2016 til og med 2. kvartal 2017. HUS4_Huspriser i de syddanske byer 1.træk 160617.xlsx

Kilde: Region Syddanmark og Offentlig Informationsserver (OIS)

KONTUR 2017

53

KOMMUNEPROFIL • • •

kr. 12.100

kr. 14.800

kr. 14.100

kr. 13.500

kr. 13.400

kr. 13.400

kr. 13.300

kr. 12.300

kr. 11.500

kr. 11.300

kr. 10.900

kr. 10.800

kr. 10.600

kr. 10.600

kr. 10.400

kr. 9.800

kr. 9.500

kr. 9.400

kr. 9.100

kr. 9.000

kr. 8.600

kr. 8.500

kr. 8.500

kr. 8.400

kr. 8.400

kr. 7.100

kr. 7.000

kr. 6.800

kr. 5.900

kr. 5.700

kr. 5.600

kr. 3.900

HUSPRISER I SYDDANSKE BYER


APPENDIKS

KLIMA OG ENERGI Opgørelsen af regional- og kommunalfordelt CO2-udledning er et af klimainitiativerne i Regional Udviklingsplan for Syddanmark. Yderligere materiale findes på: www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk. Her kan du finde rapporten ’Energiregnskaber’, der indeholder yderligere analyse af energiforbrug, udledning af drivhusgasser og produktion af vedvarende energi, og Data2go, hvor alle baggrundstal er gjort tilgængelige. Det overordnede princip ved opgørelsen er at henføre energiforbruget og udledningen af drivhusgasser til de regioner og kommuner, hvor energiforbrug og udledning finder sted. For vejtransportens vedkommende henføres energiforbrug og udledningen af drivhusgasser dog til hjemstedet for køretøjets bruger.

SAMLET INDKOMST Løn, virksomhedsoverskud, AMB. pligtige honorarer, arbejdsløsheds-dagpenge mv., øvrige dagpenge fra A-kasser, kontanthjælp, aktiverings-, ledighedsog revalideringsydelse mv., syge- og barselsdagpenge, ekskl. refusion til arbejdsgiver, SU, boligstøtte, børnefamilieydelser, grøn check, efterløn, flexydelse, folke- og førtidspension, tjenestemandspension, ATP pension, arbejdsmarkeds- og privatpensioner, renteindtægt, øvrig formue-indkomst (aktieindkomst mv.) og anden personlig indkomst.

INDKOMSTULIGHED Indkomstulighed måler forskellen mellem de højeste og laveste disponible indkomster. Tallet beregnes ved at dividere grænsen for de øverste 10 pct. af indkomsterne med grænsen de nederste 10. pct.

FOREBYGGELIGE INDLÆGGELSER Forebyggelige indlæggelser er indlæggelser af 65+ årige med tilknytning til kommunal ældrepleje, hvor årsagen til indlæggelsen kunne have været forebygget, hvis problemstillingen havde været afdækket tidligere. Begrebet dækker over følgende ni diagnosegrupper: dehydrering, forstoppelse, nedre luftvejssygdom, blærebetændelse, mave/tarm lidelse, brud, blodmangel, sociale og plejemæssige forhold og tryksår.

KONTUR 2017 2015

54

APPENDIKS • • •


APPENDIKS

RESSOURCEOMRÅDER Et ressourceområde samler de virksomheder, der indgår i samme værdikæde fra primærproducent (fra jord) via forarbejdning til salg (til bord). Det indebærer, at et ressourceområde er en blanding af fire delområder (i parentes et eksempel fra Fødevarer): • Primære erhverv (svineproduktion)

• Støtteerhverv (fremstilling af foder og produktionsudstyr)

• Fremstillingserhverv (slagterier og forarbejdning af fødevarer)

• Serviceerhverv (detailhandel med salg af fødevarer)

Fødevarer: Virksomheder inden for landbrug, fiskeri og gartneri, industrivirksomheder, der forarbejder fødevarer, samt støtte-, handels- og rådgivningsvirksomheder inden for fødevaresektoren.

IT/kommunikation: Virksomheder, som udvikler, producerer og distribuerer produkter og tjenesteydelser inden for IT, edb-software, tele, post, reklame og film samt grafiske virksomheder.

Møbler/beklædning: Producenter af møbler, tøj, sko m.v. samt virksomheder, der designer, udvikler, markedsfører og sælger møbel- og beklædningsprodukter.

Transport: Virksomheder, der transporterer gods og personer, handelsog rådgivningsvirksomheder i tilknytning hertil samt virksomheder, der producerer og vedligeholder veje, jernbaner, broer m.v.

Turisme: Virksomheder, som udbyder produkter og aktiviteter, der knytter sig til fritids- og forretningsrejser.

Energi/miljø: Virksomheder, der indvinder og leverer energi- og vandressourcer, eller som håndterer og behandler spildprodukter samt virksomheder, der leverer anlæg, udstyr og rådgivning hertil.

Bygge/bolig: Virksomheder, der projekterer, opfører, vedligeholder eller driver bygninger, producenter af materialer og komponenter, som indgår i bygninger, samt tilknyttede handelsvirksomheder.

Medico/sundhed: Virksomheder, som producerer og forhandler lægemidler, medicoteknik mv.

SAM-K OG LINE Den regionaløkonomiske model Sam-K og Line er en af regionernes og Bornholms regionskommunes vigtigste kilder til fremskrivninger og regionaløkonomiske data. Sam-K og Line bygger blandt andet på den nationale ADAM-model, Danmarks Statistiks historiske data og Finansministeriets konjunkturvurderinger. Modellen ejes og vedligeholdes af Center for Regional- og Turismeforskning (CRT).

ERHVERVSSPECIALISERING- OG UDVIKLING SIDE 44 Figuren viser erhvervsstruktur og -udvikling i kommunen. • Den vandrette akse viser kommunens erhvervsspecialisering inden for de enkelte ressourceområder i 2015. Ligger området til højre for ’neutral’ på aksen, er ressourceområdets andel af kommunens beskæftigelse større end den tilsvarende andel på landsplan. • Boblernes farve viser udvikling i antal arbejdspladser i hele landet i perioden 2013-2015. • På den lodrette akse vises udviklingen i antal arbejdspladser i kommunen i perioden 2013-2015. • Størrelsen af boblerne viser ressourceområdets andel af den samlede beskæftigelse i den private sektor i kommunen.

KONTUR 2017 2015

55

APPENDIKS • • •


Det gode liv som vækstskaber KONTUR måler Det Gode Liv på to måder. Dels på en række regionaløkonomiske forhold, produktion, beskæftigelse, priser osv. Dels på en række indbygger-forhold, der har med befolkning, flytning, pendling, uddannelse, sundhed og tryghed at gøre. Denne dobbelte måling er samtidig på mange stræk en måling af FN’s verdensmål, der rammesætter udviklingsmål ikke kun i kommune og region, men i hele verden.

Hent Kontur til iPad eller se mere på www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur

Regional Udvikling Damhaven 12 7100 Vejle

Kontur Tønder 2017  
Kontur Tønder 2017