Page 7

De klogeste flytter Den stigende interesse for uddannelse har dog også det minus, at når regionen ikke har alle uddannelserne inden for egne grænser, så må borgerne forlade regionen for at finde det studium, de drømmer om. Fraflytningen af borgere fra Region Syddanmark er primært koncentreret til uddannelsesområder som København og Århus. Over halvdelen af de unge, der er flyttet fra regionen, har fået en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Blandt de unge, der bliver i regionen, er det kun hver femte, som får en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Heldigvis kommer nogle tilbage til regionen efter at have været udenfor, bl.a. for at få en uddannelse, og her har 4 ud af 10 fået en mellemlang eller lang videregående uddannelse. De mange unge, regionen mister, bliver kun i begrænset omfang erstattet af tilflyttere, og de har et lavere uddannelsesniveau end fraflytterne. Netto betyder det, at de kloge hoveder stadig flytter ud af regionen. – Det er et problem for alle andre regioner end Hovedstaden. Selv Midtjylland med sine mange uddannelser har den samme problematik. Vi har ikke alle de uddannelser i regionen, der skal til, for at de bliver, siger Carsten Ulstrup. Men det er ikke kun skidt, at de rejser: – Alt andet lige er det jo godt, at de tager uddannelser – set på landsplan. Helt overordnet betyder en stadig mere

globaliseret verden, at skal vi være med i Danmark, så skal vi producere viden eller have vidensbaseret produktion. Vi kan ikke konkurrere på priserne. Derfor skal vi være bedre til at bruge ny teknologi og skal have bedre uddannet arbejdskraft. Folk skal kunne tænke selv, og de skal kunne anvende teknologien. Og det kræver, at de kommer på et højere uddannelsesniveau. Derfor er det glædeligt, at flere går i gang med en uddannelse, også selv om de så må flytte for den. Man har jo talt om, at det er nemmere at få veluddannet arbejdskraft hertil, hvis det er arbejdskraft, som har boet her før. I det perspektiv er det vel fint, at vore egne rejser ud; bliver kloge – og så kan lokkes hjem? – Det er en interessant pointe, at det er nemmere at tiltrække ’sine egne’ i en række sammenhænge. Det vil vise sig, om de kan trækkes hjem. En anden pointe i den sammenhæng er, at det ikke kun er vores egne unge, der går i gang med en videregående uddannelse her i regionen. Vi har haft held til at tiltrække flere unge til vore uddannelser. Vi har øget et i forvejen spændende udbud af uddannelser. Vi ved, at får de uddannelsen her, og får et job bagefter, så er chancen for, at de bliver her også det større, siger Carsten Ulstrup: – Når SDU’s antal af studerende er steget, så er det bl.a. fordi, der er oprettet tre nye uddannelser, som trækker. Eksempelvis farmaceut som man ellers kun kan læse i København. Den trækker jo fra hele Jylland. Og er der bagefter gode stillinger til dem her i regionen, behøver de ikke tage hjem igen. Derfor er en af vejene til at sikre, at vi får de veluddannede hertil, at vi har nogle attraktive uddannelser til dem, siger han.

Indikator for omsætning og beskæftigelse

Region syddanmarks vækstbarometer September

Januar

2008

2009

15

April 2009

September

Januar

2009

2010

Maj 2010

0 -15 -30 -45

Forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte Antal ansatte

Omsætning

Kilde: Region Syddanmarks Vækstbarometer, maj 2010

Oktober 2010 | Syddanmark I TAL | Side 21

Syddanmark i TAL Nr. 10  

Syddanmark i TAL Nr. 10

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you