Page 4

udvikling i krisetegn

Virksomhederne er blevet spurgt til, om de på grund af krisen har været berørt af forskellige ting. Tallene viser, hvor mange procent, der har svaret ja.

51%

49%

49%

48% 41%

44%

45%

49%

September 2009

Januar 2010

Maj 2010

34% 25%

Januar 2009

April 2009

September 2009

Januar 2010

Maj 2010

Afskedigelser

49%

49%

Januar 2009

April 2009

udskudte investeringer

50% 38% 31%

24%

24%

21%

17% 11%

Januar 2009

April 2009

September 2009

Januar 2010

Maj 2010

eksport vanskeligere

63%

Januar 2009

April 2009

September 2009

Januar 2010

Maj 2010

kunder har afbestilt varer

63%

56% 51% 38%

18% Januar 2009

April 2009

September 2009

Januar 2010

ordrebeholdning mindre Kilde: Region Syddanmarks Vækstbarometer, maj 2010

Side 18 | Syddanmark I TAL | Oktober 2010

Maj 2010

Januar 2009

23%

April 2009

23%

September 2009

22%

Januar 2010

ringere adgang til lån og kredit

18% Maj 2010

Syddanmark i TAL Nr. 10  

Syddanmark i TAL Nr. 10

Syddanmark i TAL Nr. 10  

Syddanmark i TAL Nr. 10