Page 3

BRUTTOVÆRDITILVÆKST, BESKÆFTIGELSE OG PRODUKTIVITET TAL FOR HELE LANDET, 2000K1 - 2009K4 112 110 108 106 104 102 100 98 2000K1 2000K4 2001K3 2002K2

Bruttoværditilvækst

2003K1

Beskæftigelse

2003K4 2004K3 2005K2

Produktivitet

2006K1 2006K4

2007K3

2008K2 2009K1 2009K4

Indeks 2000K1=100

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger

– Optimismen stiger, færre virksomheder har problemer med eksporten eller oplever, at ordrebogen tømmes, og færre kunder afbestiller varer. Desuden ser ledigheden ud til at være stagneret, siger Flemming Torp. Det lyder måske fint, men Flemming Torp påpeger, at man skal huske at se på baggrunden for fremgangen: Når virksomhederne i undersøgelsen melder ud, at de ser mere optimistisk på tingene, end de gjorde tidligere, så kommer det på en baggrund af en meget barsk periode. Mange har oplevet afskedigelser, ordretilbagegang og finansielle problemer. Så selv om optimismen er tilbage, er det ikke ensbetydende med, at krisen er ovre. Optimismen måles på et indeks, der fra -100 til 100 viser, hvor mange virksomheder, der tror på vækst i omsætning og antal ansatte – Region Syddanmarks vækstbarometer. På den seneste måling fra maj 2010 er der igen flere, der

ser optimistisk på udviklingen i omsætning end pessimistiske. Produktivitet i bedring En anden måling på, hvordan Region Syddanmark har det, finder man ved at se nærmere på vores produktivitet – altså hvad vi får ud af at levere en arbejdstime. Også her er der i de senest tilgængelige tal grund til at være optimist på Region Syddanmarks vegne såvel som nationalt. De foreløbige nationalregnskabstal viser, at den økonomiske vækst så småt vendte tilbage midt i 2009. Men tallene viser også, at rutsjeturen var så voldsom, at vi på kun fire kvartaler – krisens værste periode fra midt i 2008 til foråret 2009 - reelt røg tilbage til 2004-niveau. Det medførte et tilsvarende voldsomt fald i beskæftigelsen. Et fald der først er stabiliseret i løbet af 2010.

"Optimismen stiger, færre virksomheder har problemer med eksporten eller oplever, at ordrebogen tømmes, og færre kunder afbestiller varer." Flemming Torp, senioranalytiker, Region Syddanmark

Oktober 2010 | Syddanmark I TAL | Side 17

Syddanmark i TAL Nr. 10  

Syddanmark i TAL Nr. 10

Syddanmark i TAL Nr. 10  

Syddanmark i TAL Nr. 10