Page 1

SYDDANMARK I

TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

NO.15 VækstMan Er det en fugl? Er det et fly? Nej - det er er Vækstman! Hele 25 % af Danmarks vækstiværksættere findes i Region Syddanmark. Ny analyse leder efter svaret på, hvorfor tallet er så højt i regionen.


21

ansatte har de syddanske vækst-iværksættere i gennemsnit.

Tekst: Sune Falther Foto: Hyldager Fotografi

SYDDANMARK HAR FLEST VÆKSTIVÆRKSÆTTERE HVIS DU SKAL HAVE SUCCES SOM VÆKSTIVÆRKSÆTTER, ER DET EN GOD IDE AT FORSØGE DIG I REGION SYDDANMARK. FOR DET ER HER, FLEST IVÆRKSÆTTERE FÅR SUCCES, VISER ANALYSE AF REGIONENS NYE VIRKSOMHEDER.

Side 16 | Syddanmark I TAL | August 2011


V

i var tre uger inde i 2011, da IDEA Entrepreneurship Centre ved Syddansk Universitet sendte en pressemeddelelse ud med den triste overskrift: ”Danmark skraber iværksætterbunden”. IDEA, som udbyder uddannelse og kurser inden for iværksætteri og entreprenørskab og arbejder med forskning om iværksætternes vilkår, havde nærstuderet en global iværksætterundersøgelse. Danmark kom ind med en placering i den tungeste fjerdedel af de 22 lande, der deltog i undersøgelsen - og det fik professor Torben Bager, IDEA, til at konkludere, at ”… regeringens målsætning om dansk iværksætter-førertrøje i 2015 med den sørgelige placering i international sammenhæng bliver meget svær at opnå”.

Førertrøjen I hele landet var der 36.691 iværksættere, som stiftede virksomhed i 2003 og 2004. Af den gruppe var der 841 styk eller 2,3 %, som ved en opgørelse i 2008 havde klaret det så godt, at de blev betegnet som vækstiværksættere. De er, om man vil, iværksætternes elite. Det er dem, der starter noget op, som skaber omsætning og job og nye muligheder ud over det sædvanlige. Og her er det, at iværksætterne i Region Syddanmark udmærker sig - for i denne del af landet er det nemlig hele 3,2 % af iværksætterne, som klarer sig så godt, at de bliver vækstiværksættere. Det ligger næsten et procentpoint over landsgennemsnittet; 0,8 procentpoint foran

Det er ikke mindst med afsæt i det citat, at der er god grund til at glæde sig over rapporten ’Vækstiværksættere’, som analytikerne i Region Syddanmark netop har forfattet.

HVAD ER EN VÆKST-IVÆRKSÆTTER?

Rapporten, som er udarbejdet af Strategi & Analyse i Regional Udvikling, sætter fokus på vækstiværksætterne. Det er nye virksomheder, der vokser hurtigt og bidrager med mange nye job - og som derfor er stærkt eftertragtede i kampen om at genvinde pusten efter den økonomiske og finansielle krise. Og det går rigtig godt med den type virksomheder i Region Syddanmark.

En vækstiværksætter defineres som en virksomhed, der har mindst fem ansatte, og hvor væksten årligt over tre år har været på minimum 10 %. Er den på minimum 20 %, er der tale om højvækstiværksættere.

VÆKST-IVÆRKSÆTTERE FORDELT PÅ REGIONER 104 88 187

43

121

70 106

46 Hovedstaden

Højvækst Mellemvækst

Sjælland

33 43

Syddanmark

Midtjylland

Nordjylland

Figuren viser, hvor mange vækst-iværksættere der er i 2008, fordelt på hver af de fem regioner, og på hvor mange der er høj- eller mellemvækst-iværksættere. Datakilde: Danmarks Statistik bearbejdet af e-Statistik.dk

August 2011 | Syddanmark I TAL | Side 17


39% 3% af de nye job i Syddanmark skabes af vækst-iværksættere

af de syddanske iværksættere er vækst-iværksættere

Region Midtjylland og Region Nordjylland, 1,2 point foran Region Hovedstaden og 1,4 procentpoint over Region Sjælland.

Og i Region Syddanmark står de for en endnu større andel -nemlig hele 39 %. Af de 11.500 job, der kom til regionen i perioden, blev de 4.526 altså skabt af vækstiværksætterne.

Af vores 6.575 iværksættere i perioden blev de 209 vækstiværksættere, og vi står dermed for 25 % af landets samlede antal vækstiværksættere - kun overgået af Region Hovedstaden, som tegner sig for 35 % men gør det med afsæt i et langt større antal iværksættere. Mange job Så kan man anføre, at 3,2 % stadig er en lille del. Og 209 ud af 6.575 synes ikke af meget, men med den optik misser man en vigtig pointe. Det er nemlig vækstiværksættere, der i særklasse står for jobskabelsen. Af de nye job, der blev skabt i perioden fra 2003 til 2009 - cirka 68.500, når man trækker joblukninger i perioden fra antallet af nye jobåbninger - står vækstiværksætterne på landsplan for en fjerdedel.

FLEST I BILLUND Det er i Billund, iværksætterne oftest udvikler sig til vækstiværksættere. Her er det over 6 % af alle iværksættere, som bliver til vækstiværksættere. Der er færrest, der når vækstiværksætterstatus på Langeland.

Side 18 | Syddanmark I TAL | August 2011

– Vækstiværksættere er afgørende for vores vækst og udvikling, siger regionsrådsformand Carl Holst. – Når job forsvinder fra Danfoss, Lindø og LM Glasfiber som konsekvens af globaliseringen, så skal de job hentes ind igen et andet sted. Vi ved, at vækstiværksætterne er bedre til at skabe job end andre. Vi ved, at det er i vækstiværksætterne, vi skal finde fremtidens lokomotiver. Eller, som den førnævnte professor Torben Bager formulerede det i Dansk Industris magasin ’Indsigt’ i 2008: – Danmarks fremtidige økonomiske velfærd står og falder altså med vores evne til at udklække vækstiværksættere og yngre vækstvirksomheder. Skaber også job i modvind Vækstiværksætternes evne til at skabe arbejdspladser fremadrettet er værd at varme sig ved. Men også i bakspejlet kan man se, at vækstiværksætterne skiller sig markant ud. Da krisen satte ind for alvor, og mange virksomheder i hele landet skar hårdt i medarbejderskaren fra 2008 til 2009 - i gennemsnit forsvandt 3 % af arbejdspladserne i Danmark i løbet af det ene år - formåede vækstiværksætterne at holde igen. Ja, faktisk var de syddanske vækstiværksættere i samme periode så gode, at de skabte job i


"Med analysen kan vi se, at strategien virker og giver resultater. Det er dejligt at konstatere, at fokus på iværksætterne har båret frugt." Carl Holst, regionsrådsformand

stedet for at nedlægge dem. Mens vækstiværksætterne på landsplan skar 1 % i antallet af job - skabte vækstiværksætterne i Region Syddanmark 2 % flere arbejdspladser. Ikke dårligt i en historisk krise. Men - hvad er det lige, der gør, at der er flere vækstiværksættere her, end de andre regioner har? Hvorfor har vi været så gode til at få dem i Region Syddanmark? – Det er det gode spørgsmål, siger Kresten Nordestgaard Laursen, chefanalytiker ved Strategi & Analyse i regionen. – Vi kan konstatere, at de er her, og at de åbenbart trives her. Men med den tilgængelige viden ved vi desværre ikke nok om dem til, at vi kender opskriften og kan producere dem på samlebånd, siger han. Ligner os andre Strategi & Analyse har tegnet så detaljeret en profil af vækstiværksætterne, som man kan på nuværende tidspunkt. Og hvordan ser de så ud? Ganske som resten af os. Vækstiværksætterne og deres ansatte er ikke anderledes end

resten af regionens befolkning. På stort set samtlige parametre er de gjort af det samme stof som os andre. – Man havde måske forestillet sig, at der var særligt mange af dem i universitetsbyerne, men det er ikke tilfældet. Eller at de, der lykkedes, var højtuddannede - men det er heller ikke tilfældet. Når vi ser på vækstiværksætterne og deres ansattes uddannelsesniveau og øvrige ballast, så ligner de os andre, siger Kresten Nordestgaard Laursen. – Det er på mange måder glædeligt, at de ikke adskiller sig. Det viser, at det råmateriale, vi har i regionen, åbenbart slår til. Ser vi på brancher, så er det heller ikke her, man finder en markant forskel. Vækstiværksætterne er spredt ud over hele segmentet, siger han. Det er heller ikke på andre måder konjunkturfølsomme elementer, der spiller ind på antallet af vækstiværksættere. End ikke geografisk er der en markant adskillelse fra resten af os - vækstiværksætterne er ganske vist flest i de store byer i absolutte tal, men ser man på andelen, findes vækstiværksætterne lige gerne i små som større byer. Billund er eksempelvis den by i regionen, hvor flest af de nystartede virksomheder bliver til vækstiværksættere.

VÆKST-IVÆRKSÆTTERNE SKABER MANGE JOB

16.418 24%

52.083 76%

Hele landet

Vækst-iværksættere Alle øvrige virksomheder

4.526 39% 7.087 61%

Syddanmark

Figurerne viser fordeling af nye job skabt af vækst-iværksættere og af alle øvrige viksomheder, i hele landet og i Region Syddanmark, fra 2003 til 2009. Nye job opgøres som et nettotal, hvor nye jobåbninger er fratrukket joblukninger. Datakilde: Danmarks Statistik bearbejdet af e-Statistik.dk

August 2011 | Syddanmark I TAL | Side 19


"Vi kan sidde og tude over jobbene, der forsvinder fra slagterierne og produktionsvirksomhederne - eller vi kan sige fandeme nej, vi vil også ha’ job til vores børn og børnebørn. Vi har valgt det sidste." Carl Holst, regionsrådsformand

Carl Holst glæder sig over, at vækstiværksætterne kommer af det, vi er. – Det er godt, det ikke er en importvare. At det er vækst af egen avl og ikke en, vi har headhuntet os til. Nu skal vi fortsætte udviklingen og give flere lyst til at være iværksættere. Det må meget gerne være noget, man siger, er kendetegnende for os: At folk her har modet, ideen og troen, siger han. Få armene ned igen Men der er også en udfordring i, at de ser ud som os andre. Havde de distinkte karakteristika, som adskilte sig fra resten, så ville Kresten Nordestgaard Laursen kunne trykke på knappen og levere flere af dem. Men der går en rum tid, før han kan det. – Vi vil jo gerne have en helt præcis profil, men den er svær for ikke at sige urealistisk at lave. Vi arbejder dedikeret på at finde deres DNA, men man skal være varsom med at bryde data så meget ned, at det holder op med at give mening. Satte vi vores kendskab til vækstiværksætternes DNA på en skala fra 1 til 10, ville vi aldrig nå 10, for der er altid den menneskelige faktor - den gode ide, det særlige drive, ildsjælen - som man ikke kan sætte på formel, siger Kresten Nordestgaard Laursen. Selvom rapporten ikke giver anvisning på eksakte erhvervspolitiske redskaber, så vil Carl Holst dog tillade sig at glæde sig over de gode tal. For de er ikke opstået af sig selv.

Side 20 | Syddanmark I TAL | August 2011

– Det viser, at vi er gode til at tage hånd om iværksættere; forædle dem og give dem gode rammebetingelser. At det giver det udbytte, vi kan se, styrker mig i troen på, at det er det rigtige apparat, vi har, siger regionsrådsformanden - og tager så straks armene ned igen. – Vi skal så også nå nogle gode tal her i regionen. Vores udfordring var større end de andre regioners. Andelen af traditionelle arbejdspladser var større her, og derfor var - og er -det også en større udfordring. Det gør mig ekstra glad og stolt af det, der er opnået, men det må på ingen måde blive en sovepude. Udfordringen er stadig stor for os, pointerer Carl Holst.

JOB I STOR STIL En vækstiværksætter kan få folk i arbejde - og det i stor stil. På landsplan har en iværksætter i gennemsnit 1,4 medarbejdere ansat. Men vækstiværksætterne har i gennemsnit 20 ansatte pr. virksomhed. I Region Syddanmark har vækstiværksætterne endda lidt flere medarbejdere – 21 ansatte i gennemsnit.


VÆKST-IVÆRKSÆTTERE FORDELT PÅ BRANCHER

7%

10%

16%

27%

13%

Industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed Handel og transport mv. Erhvervsservice Ejendomshandel og udlejning Kultur, fritid og anden service

27%

Bygge og anlæg Information og kommunikation Finansiering og forsikring Off. administration, undervisning og sundhed

Figuren viser fordelingen af vækst-iværksættere opstartet i 2003 og 2004 på brancher for hele landet (2009). Datakilde: Danmarks Statistik

25%

af de Danmarks vækst-iværksættere er fra Syddanmark August 2011 | Syddanmark I TAL | Side 21


"Nogle brancher er enkle at gå selvstændig i – cirka 40 % af vækst-iværksætterne er begyndt i brancher, hvor man kan klare sig med en computer og en telefon. Andre brancher er meget svære at begynde i. Man går jo ikke lige ud i garagen og starter sin partikelaccelerator op." Kresten Nordestgaard Laursen, Senioranalytiker, Strategi og Analyse, om hvorfor der ikke er så mange tekniktunge vækst-iværksættere.

Syddanmark i TAL Nr. 15  

Syddanmark i TAL Nr. 15

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you