Page 1

VÆKST BAROMETER Februar 2012

Økonomiske pejlemærker: Dyk i forventningerne til 1. kvartal 2012 Sidste måling af de økonomiske pejlemærker fra september viste en stigning i antallet af krisetegn. Og med endnu en stigning i november er der nu tale om en negativ tendens. Forårets spirende optimisme er blevet indhentet af vinterkulden.


Februar 2012

ØKONOMISKE PEJLEMÆRKER: DYK I FORVENTNINGERNE TIL 1. KVARTAL 2012 De små og mellemstore virksomheders forventninger til det kommende kvartal tager endnu et dyk nedad. Siden krisen toppede i 2009, har der frem til sommeren 2011 været en uafbrudt positiv udvikling i virksomhedernes syn på deres situation. Men sidste måling fra september viste en stigning i antallet af krisetegn. Og med endnu en stigning i november er der nu tale om en negativ tendens. Der er en overvægt af virksomheder, der forventer en negativ udvikling, hvad angår antal ansatte og finansieringsmuligheder. Der er lige mange positive og negative forventninger til investeringer og afbestillinger, mens både eksport og ordrebeholdning er i et lille plus. De større virksomheder, virksomheder med andre virksomheder som kunder og de eksporterende virksomheder er mest positive. DE ØKONOMISKE PEJLEMÆRKER STÅR PÅ ”NEDTUR” Der er en stigning i andelen af virksomheder, der oplever krisetegn. Flere virksomheder forventer en mindre ordrebeholdning, og at det bliver vanskeligere at eksportere. Og flere tror, at det bliver sværere at skaffe finansiering, og at de kommer til at udskyde deres investeringer. De eneste lyspunkter er, at der er lidt færre virksomheder, som forventer færre ansatte, og som forventer afbestillinger af ordrer. HALVDELEN AF VIRKSOMHEDERNE OPLEVER INGEN KRISETEGN Virksomhederne oplever nu i gennemsnit 1,2 krisetegn. I maj var tallet nede på 0,6, og det steg i september til 0,8. Dermed er det nu anden gang, at antallet af krisetegn stiger. Der er dog stadig langt til april 2009, hvor der blev målt 2,3 krisetegn per virksomhed, og krisen dermed så værst ud. Selv om der er flere med negative forventninger på 4 ud af 6 pejlemærker, så er der samtidig også sket en lille stigning i antallet af virksomheder, der slet ingen krisetegn oplever. Det gjaldt 45 pct. af virksomhederne i september, mens det gælder 51 pct. nu. Der er således tale om en vis polarisering i billedet, hvor den ene halvdel af erhvervslivet klarer sig udmærket, mens den anden har det noget hårdere. Side 2

|

Vækstbarometer

KRISEN UJÆVNT FORDELT – VIDENSERVICE, GROSSISTER OG INDUSTRI ER POSITIVE Særligt blandt engrosvirksomheder og videnservicevirksomheder er der stadig en klar overvægt af væksttegn frem for krisetegn. Blandt grossisterne, der er mest positive, oplever virksomhederne i gennemsnit 1,4 væksttegn mod 0,7 krisetegn. B2B-virksomheder, der har andre virksomheder som kunder, forventer at klare sig fornuftigt. Generelt forventer de større virksomheder at klare sig bedre end de små. Jo mindre virksomheden er, jo flere krisetegn og jo færre væksttegn.

Pejlemærker: De seks pejlemærker måler forventninger til beskæftigelse, finansiering, investeringer, ordrebeholdning, eksporten og afbestillinger Krisetegn: Antallet af pejlemærker, hvor det forventes at gå dårligere end samme kvartal sidste år Væksttegn: Antallet af pejlemærker, hvor det forventes at gå bedre end samme kvartal sidste år


Vækstbarometerets økonomiske pejlemærker 6 økonomiske pejlemærker Afskedigelser. Forventer virksomheden flere eller færre ansatte i det kommende kvartal? Adgang til lån og kredit. Forventer virksomheden, at adgang til lån og kredit og anden finansiering bliver bedre eller ringere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Investeringer. Vil virksomheden investere mere eller mindre i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Ordrebeholdning. Bliver virksomhedens ordrebeholdning større eller mindre i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Eksport. Bliver det lettere eller vanskeligere at eksportere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Afbestillinger. Forventer De flere eller færre afbestillinger i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? For hvert pejlemærke kan der svares, om forventningen til det kommende kvartal er mere positiv, uændret eller negativ – når der sammenlignes med samme kvartal sidste år. Krisetegn er antallet af pejlemærker, hvor det forventes at gå dårligere end samme kvartal sidste år. Væksttegn er antallet af pejlemærker, hvor det forventes at gå bedre end samme kvartal sidste år.

Pejlemærkerne står på ”stilstand” 6 økonomiske pejlemærker for det kommende kvartal. Barometertallet viser forskel i andel af optimister og pessimister.

1

1 2

2

Procenten er beregnet for ordreproducerende virksomheder (95 % af alle). Procenten er beregnet for eksporterende virksomheder (40 % af alle).

Region Syddanmarks Vækstbarometer, november 2011. 922 besvarelser. Barometertallet er lig dem, der forventer fremgang, fratrukket dem, der forventer tilbagegang.

Vækstbarometer

|

Side 3


Væksten skrumper eksport og investeringer holder næsten niveau Maj 2011

November 2011

Adgang til lån 60

Antal ansatte

Adgang til lån 60

50

50

40

40 Ordrebeholdning*

30

Antal ansatte

20

10

10

0

0

Afbestilling

Investeringer

Afbestilling

Investeringer

Eksport*

Det bliver bedre

Ordrebeholdning*

30

20

Eksport*

Det bliver bedre

Det bliver ringere

Det bliver ringere

*Procenten er beregnet for ordreproducerende virksomheder (95 % af alle) og for eksporterende virksomheder (40 % af alle). Region Syddanmarks Vækstbarometer, november 2011. 922 besvarelser. Procenten, for de der tror, at næste kvartal er uændret, er ikke vist.

Krisetegnene tilbage – tegn på negativ tendens Andel af virksomheder, der viser tegn på krise fra 2009-2011

0%

21%

18%

14%

35%

45%

42%

44%

45%

25%

14%

0%

8%

5%

6%

5%

11%

7%

17%

20%

21%

15%

12%

18%

31%

Region Syddanmarks Vækstbarometer 2009–2011. Bemærk ændret spørgsmålsformulering fra og med maj 2011.

Vækstbarometer

13%

11%

23%

22%

23%

0%

40% 11%

20%

60% 18%

40%

50%

80%

49%

80%

38%

23%

21%

28%

21%

51%

100%

1. Procenten er beregnet for ordreproducerende virksomheder (95 % af alle). 2. Procenten er beregnet for eksporterende virksomheder (40 % af alle).

|

Kunder vil afbestille varer

100%

60%

10%

20%

38%

60% 40%

63%

63%

56%

80%

0%

Vanskeligere eksport2

100%

20%

24%

Ordrebeholdning mindre1

40% 8%

0%

18%

20%

0%

16%

20%

60% 18%

40%

49%

30%

26%

30%

29%

60% 29%

49%

34%

40%

48%

80%

51%

80%

49%

80% 60%

Side 4

Udskudte investeringer 100%

41%

Ringere adgang til lån og kredit 100%

24%

Færre ansatte 100%


Tendens til flere krisetegn Hvor mange krisetegn har virksomhederne svaret ”ja” til?

Andel af virksomheder med 0-6 krisetegn 100% 90%

5

2,5

1

3

2,3

7

2,1

70%

16

19

1,7 1,5

35

21

33

22

1,2 1,1

31

21

21

1,3

23

23

50%

1,7

20

20

22

1,9

2

15

16

40%

Gennemsnitligt antal krisetegn

15

16

60%

1 5

7

10

11

80%

30%

2

2

4

8

11

14

15

1

2

4

6

6

7

2 0

1

30

0,8

22 18

18

20%

0,6

27

22

0,5

10% 0%

29

18

20

21

23

33

38

55

45

51

jan-09

apr-09

sep-09

jan-10

apr-10

aug-10

feb-11

maj-11

sep-11

nov-11

Ingen krisetegn

1

2

3

4

5

0 jan-09 apr-09 sep-09 jan-10 apr-10 aug-10 feb-11 maj-11 sep-11 nov-11

6 krisetegn

Region Syddanmarks Vækstbarometer, Februar 2009 – november 2011. Bemærk ændret spørgsmålformulering fra maj 2011.

Væksttegn i engroshandel, vidensservice og industri

1,0

0,9

0,4

0,6

0,7

0,8

1,0

0,9

1,1

1,1

1,1

1,1 0,9 0,7

0,9

0,8

1,0

1,0

1,0

1,1

1,2

1,5

1,3

1,4

2,0

0,5

-

Krisetegn

Væksttegn

Region Syddanmarks Vækstbarometer, november 2011. 922 svar. Signifikante forskelle kun for væksttegn.

Vækstbarometer

|

Side 5


Frontløbere, underleverandører og store virksomheder forrest Gennemsnitligt antal krisetegn og væksttegn hos virksomhederne

1,0 1,0

20 - 39 fuldtidsansatte

0,9 0,9

8 - 19 fuldtidsansatte 0,6

5 - 7 fuldtidsansatte

1,1

Marked

0,9 0,9

Blandet

0,9 0,8

Offentlige organisationer og institutioner (b2g)

0,7

Forbrugere (b2c) Andre virksomheder (b2b)

1,0 0,9

1,2

Ambition

0,7

Underskoven

1,0 0,9 1,0

Vækstparate Vækst Krise

1,3

0,9

Størrelse

40 - 250 fuldtidsansatte

Frontløberne

1,5

0,7

Region Syddanmarks Vækstbarometer, november 2011. 922 besvarelser. Signifikante forskelle kun på vækst – ikke på krisetegn. For opdelingen efter vækstambition er der dog signifikant forskel på både vækst og krisetegn.

Eksportører holder Syddanmark inde i kampen

1,6

0,8

0,8

0,9 0,6

1,0

1,4

1,4

1,5

0,9

Gennemsnitligt antal væksttegn

2,0

0,5

Andre virksomheder (b2b)

Forbrugere (b2c)

Offentlige organisationer og institutioner (b2g)

Ingen eksport Region Syddanmarks Vækstbarometer, november 2011. 922 svar. Signifikante forskelle for væksttegn.

Side 6

|

Vækstbarometer

Eksport

Blandet


”Region Syddanmarks Vækstbarometer” er et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. Virksomhederne har mellem 10 og 250 ansatte. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen i samarbejde med Teknologisk Institut og Jysk Analyse. Spørgsmålene er stillet i september 2008, januar, april og september 2009 samt i januar, april og august/september 2010 – samt februar, maj, august/september og december 2011. Region Syddanmark stiller hvert kvartal spørgsmål til panelet om regionale erhvervspolitiske problemstillinger.

www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv

Regional Udvikling Damhaven 12 7100 Vejle

Økonomiske pejlemærker: Dyk i forventningerne i 1. kvartal 2012  

Økonomiske pejlemærker: Dyk i forventningerne i 1. kvartal 2012