Page 1

Oplevelseserhverv

mødeturisme i syddanmark • • • •

Omsætning Mødedeltagere Døgnforbrug Økonomiske effekter

mødeturisme i syddanmark viden til vækst


mødeturisme i region syddanmark Mødeturismen udgør en stor del af den samlede danske turisme og spiller dermed også en vigtig rolle for Danmarks og Syddanmarks økonomi og beskæftigelse. Denne rapport er en del af den Regionale Udviklingsplan og skal bidrage til mere viden om den del af regionens turisme der skabes af afholdelse af større møder, kurser og konferencer. Rapporten baseres på data om mødedeltagere og deres forbrug. Desuden beregnes mødeturismens afledte effketer i form af beskæftigelse og værditilvækst i virksomhederne. Formålet med rapporten er, at skabe indsigt ind i mødeturismens natur og belyse dens betydning nationalt, regionalt og lokalt. I denne rapport er fokus først og fremmest på de syddanske kommuner, byregioner og turistdestinationer. Tal for de øvrige regioner findes i rapporten ”The Economic Contribution of Meeting Activity in Denmark” fra VisitDenmark.

Indhold Mødeturismens betydning / side 3 Byregioner / side 6 Omsætning / side 12 Mødedeltagere og døgnforbrug / side 20 Økonomiske effekter / side 26 Destinationer / side 30 Metode / side 34

Regional Udvikling / Strategi & Analyse Januar 2014 Foto: Hyldager Fotografi og Colourbox


mødeturisme - en syddansk styrkeposition

Mødeturismen udgør en vigtig del af den samlede erhvervsturisme i Syddanmark og i resten af landet. I denne rapport sætter vi tal på mødeturismens omfang og betydning. Mødeturismen i Danmark omsætter årligt for 21 mia. kr. og skaber beskæftigelse til 38.000 fuldtidsansatte. Dermed er mødeturismen en særdeles vigtig del af den samlede turisme i Danmark og den samlede danske økonomi. Udover den økonomiske værdi kan deltagelse i et møde i Syddanmark være første kendskab til Danmark og Syddanmark for en udenlandsk mødedeltager. Øget kendskab giver ofte øget præference, og dermed har mødeturismen en branding værdi for Syddanmark, der potentielt kan omsættes til økonomisk værdi. Omsætningen fra mødeturisme skabes dels af mødedeltagernes forbrug og dels af mødearrangørernes forbrug (omkostninger). Mødeturismen omfatter også lokale mødedeltagere forbrug. Det er særligt hoteller og restauranter, der skaber omsætning i forbindelse med mødedeltageres og mødearrangørers forbrug. Samlet set placeres op mod halvdelen af forbruget i disse to brancher. 88 pct. af mødeturismeomsætningen skabes i forbindelse med afholdelse af konferencer, kongresser og kurser, mens messer og andre møder udgør en mindre del. Syddansk styrke 6 mia. kr. udgjorde den samlede omsætning fra mødeturisme i Syddanmark i 2011. Syddanmark er dermed den region, næst efter Hovedstadsregionen, der har den højeste mødeturismeomsætning. Den syddanske mødeturismeomsætning udgør 29 pct. af den samlede danske mødeturismeomsætning i 2011 på 20,8 mia. kr. Det er væsentlig mere end den syddanske andel (21 pct.) af landets arbejdspladser. Hvordan opgøres møder af flere dages varighed? På årsbasis deltager næsten 2 mio. personer i en konference, et kursus, en messe eller anden type af større møde i Syddanmark. Antal deltagere i møder giver ikke et helt præcist billede af mødeturismens omfang, da nogle personer deltager i møder af flere dages varighed. I denne rapport er fokus på at få et præcist og sammenligneligt billede af mødeturismens volumen, derfor tælles én person der deltager i et todages møde som to mødedeltagere. Nyborg omsætter mest Med en mødeturismeomsætning på knap en mia. kr. er Nyborg den syddanske kommune, der skaber mest omsætning på mødeturisme, efterfulgt af Fredericia og Odense. 16 pct. af den samlede mødeturismeomsætning stammer fra overnattende danskere. På landsplan kommer 12 pct. af mødeturismeomsætningen fra overnattende danskere. Mødedeltagernes døgnforbrug Det højeste døgnforbrug har danske og udenlandske mødedeltagere, der overnatter i forbindelse med et møde. Mødedeltagernes døgnforbrug er eksklusiv omkostninger til leje af lokaler, catering mv.

Hvad er et møde? Et møde afholdes eksternt på et kommercielt mødested, med en minimumsvarighed på 4 timer og et minimumsdeltagerantal på 10. Definitionen af et møde er baseret på anbefalinger fra den internationale sammenslutning ’Meeting Professionals International’ (MPI).


Side 4

mØDETURISMENS BETYDNING

nøgletal for mødeturismen i 2011 Hele landet

Syddanmark

Syddanmarks andel

10.335.000

2.891.000

28%

11.350

3.200

28%

Omsætning fra mødeturister (mio. kr.)

9.400

2.750

29%

- heraf fra danske endagsbesøgende

5.100

1.450

28%

- heraf fra udenlandske endagsbesøgende

1.050

200

19%

- heraf fra danske overnattende

2.500

950

38%

800

150

19%

Mødedeltagere Omsætning fra mødeafholdere (mio. kr.)

- heraf fra udenlandske overnattende

Tabellen viser omsætning skabt af mødeturismen (fra både afholdere og deltagere) og antallet af mødedeltagere. Tallene er baseret på data for år 2011. Tallene er afrundet til nærmeste 10. OBS: En person der deltager i et møde af to dages varighed, opgøres som to mødedeltagere. Kilde: Region Syddanmark og CRT

mødeturismeOMSÆTNING i regionerne, mio. kr. 7.700

5.950

3.500

2.100 1.450

Hovedstaden

Sjælland

Syddanmark

Figuren viser den samlede mødeturismeomsætning, i mio. kr., i regionerne. Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og CRT

Midtjylland

Nordjylland


VÆKST OG UDVIKLING Side 5

mødeturismen i region syddanmark Mødeturisme-

Omsætning omsætning

Mødedeltagere Mødedeltagere

Arbejdspladser

Arbejdspladser (alle erhverv)

Nøgletal Syddanmark

29%

71%

28%

72%

21%

6,0 miamia. kr. (6,0

kr.) 2,9 mio.mio.) (2,9

555.000 (555.000)

79%

Region Syddanmark

Øvrige Danmark

Figuren viser mødeturismeomsætning, antal mødedeltagere og antal arbejdspladser i Region Syddanmark i 2011. OBS: En person der deltager i et møde af to dages varighed, opgøres som to mødedeltagere. Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og CRT

mødeturismeOMSÆTNINGens top tre kommuner i syddanmark, mio. kr. 929

Samlet

308 779

Nyborg

817

Kurser

Fredericia

718

Odense

Konferencer

Odense

112

257

253

Fredericia

Middelfart

Messer

88 426 302

Nyborg

Fredericia

Vejle

31

Odense

Fredericia

Vejle

Figurerne viser omsætningen i mio. kr. fra mødeturisme i de tre kommuner i Region Syddanmark, der har den største mødeturismeomsætning. Kilde: Region Syddanmark og CRT


Side Side 6 6

Byregioner byregioner

929 Mødeturismeomsætningen i Nyborg Kommune er på 929 mio. kr. Dermed er Nyborg den største mødeturismekommune i Syddanmark.


VÆKST OG UDVIKLING Side 7

byregioner - mødeturismen lokalt Hvad driver mødeturismen i de syddanske byregioner og kommuner? Det får du svar på i dette afsnit om mødeturismens lokale betydning. På side 30 opgøres mødeturismen for de 5 syddanske turistdestinationer Fyns mødeturisme skaber beskæftigelse til 4.600 Fyns samlede mødeturismeomsætning på 2,2 mia. kr. udgør 37 pct. af Syddanmarks samlede mødeturismeomsætning. Mødeturismen på Fyn skaber beskæftigelse til 4.600 personer på fuld tid. Til sammenligning er der 5.100 fuldtidsbeskæftigede i transporterhvervet på Fyn. Opgørelsen af omsætning, beskæftigelse og værditilvækst medregner både direkte og indirekte effekter af mødeturismen. De direkte effekter er dem der skabes direkte af turistens forbrug, såsom overnatning, transport, forplejning mv. De indirekte effekter skabes eksempelvis i landbruget, der leverer fødevarer til hoteller eller hos mekanikeren, der reparerer turistbussen.

Den samlede mødeturismeomsætning i Sydvestjylland er på 600 mio. kr., heraf størstedelen fra afholdelse af kurser. Værditilvæksten skabt af mødeturismen på 0,4 mia. kr. årligt, svarer til 10 pct. af den samlede værditilvækst fra mødeturismen i Syddanmark. 18 pct. af det totale antal syddanske arbejdspladser ligger i Sydvestjylland.

Sydvestjylland: Varde, Esbjerg, Fanø, Tønder

Mødeturisme for 0,7 mia. kr. i Sønderjylland Mødeturismen i Sønderjylland skaber 1.200 fuldtidsstillinger og en omsætning på 0,7mio. kr. Det svarer til ca. 10 pct. af Syddanmarks mødeturisme. Til sammenligning udgjorde de totale antal sønderjydske arbejdspladser 15 pct. af alle arbejdspladser i Syddanmark.

Trekantområdet: Billund, Vejen, Vejle, Kolding, Middelfart, Fredericia

Sønderjylland: Sønderborg, Aabenraa, Haderslev

Fyn: Assens, Nordfyns, Odense, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nyborg, Svendborg, Langeland, Ærø

Størstedelen af mødeturismeomsætningen i Sønderjylland falder i Aabenraa Kommune.

Den fynske mødeturismes direkte og indirekte effekter på værditilvæksten i virksomhederne er beregnet til 1,7 mia. kr. Det svarer til 40 pct. af den værditilvækst som mødeturismen i Syddanmark skaber. Til sammenligning ligger 35 pct. af Syddanmarks arbejdspladser på Fyn.

Størst omsætning i Trekantområdet Blandt de seks kommuner i Trekantområdet er det Fredericia, der har den største omsætning som følge af mødeturismen. Det skyldes, at Fredericia har væsentlig højere omsætning fra konferencer og messer end de øvrige kommuner.

Nyborg Kommune har en omsætning på mere end 800 mio. kr. som følge af konferencer. Det er med til at gøre Nyborg til den kommune i hele Syddanmark, der har den højeste samlede mødeturismeomsætning.

Mødeturismen i Trekantområdet skaber omsætning for 2,5 mia. kr., 4.400 fuldtidsstillinger og 1,6 mia. kr. i værditilvækst årligt.

Kurser fylder mest i Sydvestjylland 1.100 personer er beskæftiget på fuld tid i Sydvestjylland som følge af mødeturismen.

Byregioner:

1,2 mio. mødedeltagere er der årligt i Trekantområdet. Det svarer til 42 pct. af det samlede antal i Syddanmark.

Offshore olie og gas


Side 8

Byregioner

mødeturismen på fyn

Nøgletal Fyn

BVT

40%

60%

1,7 mia. kr (1,7 mia.

Beskæftigelse Beskæftigelse

40%

60%

4.600 (4.600)

BVT

kr.)

(2,2 mia. kr.)

MødeturismeOmsætning omsætning

37%

63%

2,2 mia. kr.

Mødedeltagere Mødedeltagere

36%

64%

1,0 mio. (1,0 mio.)

Arbejdspladser Arbejdspladser

35%

65%

193.000 (193.000)

(alle erhverv)

Fyn

Øvrige Syddanmark

Figuren viser Fyns andel af den samlede syddanske bruttoværdtilvækst (BVT), beskæftigelse og omsætning skabt af mødeturismen. Figuren viser desuden antal mødedeltagere og antal arbejdspladser på Fyn samt de absolutte nøgletal for Fyn i 2011. Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og CRT

OMSÆTNING I kommunerne på fyn, mio. kr. Samlet

Kurser

929

308 718

230

109

224 27

26

24

75

59

13

Konferencer 817

16

16

1

1

14

7

Messer

112

247 107

81

10

6

5

3

13

5

2

0

0

Figurerne viser omsætningen i mio. kr. fra mødeturismen i Fyns kommuner. Datagrundlaget på Ærø er desværre for tyndt til, at der kan beregnes en omsætning for kommunen. Kilde: Region Syddanmark og CRT


VÆKST OG UDVIKLING Side 9

mødeturismen i sydvestjylland

Nøgletal Sydvestjylland

BVT

10%

90%

0,4 (0,4 mia. krmia.

Beskæftigelse Beskæftigelse

10%

90%

1.100(1.100)

10%

90%

11%

89%

BVT

Mødeturisme-

Omsætning omsætning Mødedeltagere Mødedeltagere Arbejdspladser

Arbejdspladser (alle erhverv)

18%

kr.)

0,6 (0,6 mia. kr.mia.

kr.)

0,3 mio.

(0,3 mio.)

99.000

(99.000)

82%

Sydvestjyllad

Øvrige Syddanmark

Figuren viser Sydvestjyllands andel af den samlede syddanske bruttoværdtilvækst (BVT), beskæftigelse og omsætning skabt af mødeturisme. Figuren viser desuden antal mødedeltagere og antal arbejdspladser i Sydvestjylland samt de absolutte nøgletal for Sydvestjylland i 2011. Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og CRT

OMSÆTNING I kommunerne i sydvestjylland, mio. kr. Samlet

Kurser

298

249

220 116

85

Esbjerg

Tønder

Varde

47

Esbjerg

Tønder

Varde

Messer

Konferencer

70

19 16

29 21 2

Tønder

Varde

Esbjerg

Tønder

Esbjerg

Varde

Figurerne viser omsætningen i mio. kr. fra mødeturisme i Sydvestjyllands kommuner. Datagrundlaget på Fanø er desværre for tyndt til, at der kan beregnes en omsætning for kommunen. Kilde: Region Syddanmark og CRT


Side 10

Byregioner

mødeturismen i sønderjylland BVT

BVT

Nøgletal Sønderjylland

(0,5 mia. kr.)

12%

88%

0,5 mia. kr

Beskæftigelse Beskæftigelse

11%

89%

1.200 (1.200)

MødeturismeOmsætning

11%

89%

0,7(0,7 mia. mia. kr. kr.)

Mødedeltagere Mødedeltagere 11%

89%

0,3 mio.mio.) (0,3

omsætning

Arbejdspladser Arbejdspladser

85.000 (85.000)

85%

15%

(alle erhverv)

Sønderjylland

Øvrige Syddanmark

Figuren viser Sønderjyllands andel af den samlede syddanske bruttoværdtilvækst (BVT), beskæftigelse, omsætning skabt af mødeturisme. Figuren viser desuden antal mødedeltagere og antal arbejdspladser i Sønderjylland samt de absolutte nøgletal for Sønderjylland i 2011. Kilde: Region Syddanmark og CRT

OMSÆTNING I kommunerne i sønderjylland, mio. kr. Samlet

Kurser

444

Aabenraa

173

109

98

Haderslev

Sønderborg

Aabenraa

Konferencer

58

53

Sønderborg

Haderslev

Messer

220

21

9

43

Aabenraa

Haderslev

3

25 Sønderborg

Aabenraa

Figurerne viser omsætningen i mio. kr. fra mødeturisme i Sønderjyllands kommuner. Kilde: Region Syddanmark og CRT

Sønderborg

Haderslev


VÆKST OG UDVIKLING Side 11

mødeturismen i trekantområdet BVT

BVT

Nøgletal Trekantområdet

38%

62%

39%

61%

Beskæftigelse

Beskæftigelse

mia.mia. kr kr.) 1,6 (1,6 4.400 (4.400)

(2,5 mia. kr.)

MødeturismeOmsætning omsætning

42%

58%

2,5 mia. kr.

Mødedeltagere Mødedeltagere

42%

58%

(1,2 1,2 mio.mio.)

Arbejdspladser

Arbejdspladser (alle erhverv)

32%

(177.000) 177.000

68%

Trekantområdet

Øvrige Syddanmark

Figuren viser Trekantområdets andel af den samlede syddanske bruttoværdtilvækst (BVT), beskæftigelse, omsætning skabt af mødeturisme. Figuren viser desuden antal mødedeltagere og antal arbejdspladser i Trekantområdet samt de absolutte nøgletal for Trekantområdet i 2011. Kilde: Region Syddanmark og CRT

OMSÆTNING I kommunerne i trekantområdet, mio. kr. Samlet

Kurser

779

257

253

249

629

225

524 320

252

80 7

13

Konferencer

Messer

426

88

302 233 164

31

79 4

Figurerne viser omsætningen i mio. kr. fra mødeturisme i Trekantområdets kommuner. Kilde: Region Syddanmark og CRT

7

5

4

0


Side Side 12 12 OMSÆTNING Omsætning

5.963 Mødeturismen i Syddanmark skabte i 2011 en omsætning på 5.963 mio. kr.


VÆKST OG UDVIKLING

Side 13

omsætning - mødeturismens økonomi Mødearrangører og -deltagere Den omsætning der skabes ifbm. afholdelse af konferencer, kurser, messer og andre møder stammer dels fra mødearrangørernes forbrug til leje af lokaler og udstyr, catering mv. og dels af mødedeltagernes forbrug til transport, mad og drikke samt evt. overnatning. Størst omsætning fra arrangører Mødearrangørernse tegner sig med en omsætning på 3,2 mia. kr. for lidt mere end halvdelen af den samlede mødeturismeomsætning på 6 mia. kr. Mødeturismeomsætningen i Syddanmark er på 6 mia. kr., hvoraf størstedelen skabes i Trekantområdet og på Fyn. Konferencer skaber mest omsætning Knap halvdelen af mødeturismeomsætningen i Syddanmark kommer som følge af afholdelse af konferencer. Herefter er det kurser der bidrager mest, mens messer og andre møder kun udgør en mindre del. Interne forretningsmøder og møder med mindre end 10 deltagere, tæller som nævnt ikke med i o p g ø re l s e n af mødeturisme. Flest endagsbesøg Størstedelen af de danske mødedeltagere i Syddanmark er danske endagsbesøgende. Til gengæld bruger de overnattende deltagere flere penge pr. deltager bl.a. som følge af deres overnatning. For mødetypen kurser forholder det sig anderledes. Her skabes der mere omsætning fra overnattende

mødedeltagere end fra endagsbesøgende. For de udenlandske mødedeltagere er omsætningen skabt af endagsbesøgende og overnattende mødedeltagere på niveau med hinanden. Konferencer er en styrke i Nyborg For de fleste kommuner følges mødeturisme-omsætningen fra kurser og konferencer ad. Således at, hvis der mødeturismeomsætningen på kurser er på 300 mio. kr., så er omsætningen på konferencer også ca. 300 mio. kr. - se figur en nederst side 19. En markant undtagelse er Nyborg, hvor omsætningen på konferencer er væsentlig højere og indikerer en specifik styrkeposition på konferencemarkedet.

Figuren viser byregionernes andel af Region Syddanmarks samlede mødeturismeomsætning Kilde: Region Syddanmark og CRT

Fyn

2.518 mio. 42%

2.192 mio. 37%

Sydvestjylland Sønderjylland Trekantområdet

651 mio. 11%

603 mio. 10%


Side 14 OMSÆTNING

omsætningen fordelt på kommuner, mio. kr.

629

600

13

13

24

26

27

85

0

98

109

220

100

224

200

230

320

300

252

400

298

524

500

444

700

718

800

779

900

929

1.000

Figuren viser mødeturismeomsætningen, i mio. kr., i de syddanske kommuner. Datagrundlaget på Ærø og Fanø er for tyndt til at der kan beregnes mødeturismeomsætning i disse kommuner. Kilde: Region Syddanmark og CRT

Omsætningen fordelt på mødetyper, mio. kr. 2.894 2.371

Konferencer

Kurser

Figuren viser mødeturismeomsætningen fordelt på mødetype. Kilde: Region Syddanmark og CRT

358

339

Andre møder

Messer


VÆKST OG UDVIKLING

Side 15

Omsætning Fordelt på mødetype og byregion, mio. kr.

Messer

Konferencer

Kurser

Andre møder

Total

Trekantområdet

134

1.208

1.071

104

2.518

Fyn

134

1.277

605

175

2.192

Sønderjylland

33

288

283

46

651

Sydvestjylland

37

120

412

33

603

339

2.894

2.371

358

5.963

Region Syddanmark

Tabellen viser mødeturismeomsætningen, mio. kr., fordelt på mødetype og byregion. Kilde: Region Syddanmark og CRT

omsætningen fordelt på mødetyper og kommuner Konferencer > 250 mio. kr. 100 - 250 mio. kr. 25 - 100 mio. kr. 0 - 25 mio. kr. Kortet viser omsætningen fra konferencer i de syddanske kommuner Kilde: Region Syddanmark og CRT

Kurser > 250 mio. kr. 100 - 250 mio. kr. 25 - 100 mio. kr. 0 - 25 mio. kr. Kortet viser omsætningen fra kurser i de syddanske kommuner Kilde: Region Syddanmark og CRT


Side 16 OMSÆTNING

Messer > 50 mio. kr. 25 - 50 mio. kr. 10 - 25 mio. kr. 0 - 10 mio. kr. Kortet viser omsætningen fra messer i de syddanske kommuner Kilde: Region Syddanmark og CRT

Andre møder > 50 mio. kr. 25 - 50 mio. kr. 10 - 25 mio. kr. 0 - 10 mio. kr. Kortet viser omsætningen fra andre møder i de syddanske kommuner Kilde: Region Syddanmark og CRT

Omsætningen Fordelt på deltagertype, mio. kr. 3.199

1.454 971 339

Mødearrangører

Danske endagsbesøgende

Danske overnattende mødedeltagere

Figuren viser mødeturismeomsætningen, i mio. kr., fordelt på deltagertype. Kilde: Region Syddanmark og CRT

Udenlandske mødedeltagere


VÆKST OG UDVIKLING

Side 17

Omsætning, mio. kr., Fordelt på deltagertype og område Deltagere Mødearrangører

Danskere Endags

Udlændinge

Overnattende

Overnattende

Endags

Total omsætning (mio. kr.)

Trekantområdet

1.362

596

425

72

63

2.518

Fyn

1.155

587

309

75

66

2.192

Sønderjylland

349

155

110

19

17

651

Sydvestjylland

333

116

127

14

13

603

3.199

1.454

971

180

158

5.963

Region Syddanmark

Tabellen viser mødeturismeomsætningen fordelt på deltagertype, nationalitet og byregion. Kilde: Region Syddanmark og CRT

omsætningen fordelt på deltagertype og kommuner Danske endagsbesøgende > 250 mio. kr. 100 - 250 mio. kr. 25 - 100 mio. kr. 0 - 25 mio. kr. Kortet viser omsætningen fra danske endagsbesøgende i de syddanske kommuner Kilde: Region Syddanmark og CRT

Danske overnattende mødedeltagere > 100 mio. kr. 50 - 100 mio. kr. 25 - 50 mio. kr. 0 - 25 mio. kr. Kortet viser omsætningen, i mio. kr., fra danske overnattende mødedeltagere i de syddanske kommuner Kilde: Region Syddanmark og CRT


Side 18 OMSÆTNING

Udenlandske mødedeltagere > 50 mio. kr. 25 - 50 mio. kr. 10 - 25 mio. kr. 0 - 10 mio. kr. Kortet viser omsætningen fra udenlandske mødedeltagere i de syddanske kommuner Kilde: Region Syddanmark og CRT

Mødearrangører > 250 mio. kr. 100 - 250 mio. kr. 25 - 100 mio. kr. 0 - 25 mio. kr. Kortet viser omsætningen, i mio. kr., fra mødearrangørerne i de syddanske kommuner Kilde: Region Syddanmark og CRT

Omsætningen fordelt på Endagsbesøg og overnattende mødedeltagere 18%

31%

19%

28%

41% 66%

82%

69%

81%

72%

59% 34%

Messer (besøgende)

Messer (udstillere)

Konferencer

Kurser

Overnattende

Andre møder

Alle

Endagsbesøgende

Figuren viser mødeturismeomsætningen fordelt på mødetyper og deltagertype - endagsbesøg eller overnattende mødedeltagere. Kilde: Region Syddanmark og CRT


VÆKST OG UDVIKLING

Side 19

Omsætningen fordelt på nationalitet 27%

5%

14%

24%

26%

95%

86%

73%

76%

Messer (besøgende)

Messer (udstillere)

74%

Konferencer

Kurser

Danske mødedeltagere

Andre møder

12%

88%

Alle

Udenlandske mødedeltagere

Figuren viser mødeturismeomsætningen fordelt på mødetyper og nationalitet. Kilde: Region Syddanmark og CRT

omsætningen fra kurser og konferencer

Omsætning fra kurser

Fyn

350

Odense

Sydvestjylland

300 Middelfart Vejle

Esbjerg

Sønderjylland

Fredericia

Trekantområdet

Kolding

250

Aabenraa

200 150

Tønder Assens

100

Faaborg-Midtfyn Sønderborg

Billund

Nyborg

Haderslev

50

Varde Svendborg Nordfyns Kerteminde Langeland 0 Vejen

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Omsætning fra konferencer Figuren viser på den lodrette akse kommunens mødeturismeomsætning, i mio. kr., skabt af kurser og på den vandrette akse mødeturismeomsætningen fra konferencer. Den lodrette og den vandrette linie viser den gennemsnitlige mødeturismeomsætning fra hhv. kurser og konferencer. Boblernes farve angiver hvilken byregion kommunen hører til og størrelsen angiver den totale mødeturismeomsætning. Kilde: Region Syddanmark og CRT


Side 20 Mødedeltagere Side 20 MØDEDELTAGERE

2.050 Danske mødedeltagere på konference i Syddanmark, der tager en overnatning i forbindelse med konferencen, havde et gennemsnitligt døgnforbrug på 2.050 kr. Forbruget er eksklusivt mødearrangørerens omkostninger ifbm. afholdelse af konferencen.


VÆKST OG UDVIKLING

Side 21

Mødedeltagere - og deres forbrug 3 mio. mødedeltagere De syddanske konferencer, kurser, messer og andre større eksterne møder tiltrak knap 2 mio. personer. Nogle af disse 2 mio. personer tilbragte mere end én dag på deres møde og det blev til i alt 3 mio. mødedage. Det benævnes i denne rapport 3 mio. mødedeltagere. Størstedelen af mødedeltagerne rejser til Trekantområdet eller Fyn, men der er også flere hundrede tusinde, der finder vej til konferencer, kurser og messer i Sydvestjylland og Sønderjylland. Central placering en fordel Nyborg, Odense og byerne i Trekantområdet trækker flest mødedeltagere. Det er dog også værd at bemærke, at Aabenraa Kommune trækker flere mødedeltagere end fx Kolding og Esbjerg. Mange arbejdsplader lig mange møder? Ligesom en central placering er gavnlig ifht. at tiltrække store møder, kan man også forvente en vis sammenhæng mellem hvor mange arbejdspladser der er i en kommune og evnen til at tiltrække konferencer, kurser mv. Diagrammet side 23 indikerer tilsyneladende også en vis sammenhæng mellem antal arbejdspladser i kommununen og antal mødedeltagere i kommunen. Når man ser på denne sammenhæng evner Nyborg og Fredericia at tiltrække rigtig mange mødedeltagere i forhold til antal arbejdspladser, mens Kolding og Esbjerg tiltrækker færre.

Højt forbrug hos konferencedeltagere Konferencedeltagere er nogle af de mødedeltagere de bruger allerflest penge. En dansk konferencedeltager der overnatter ifbm. med konferencen bruger gennemsnitligt 2.050 kr. i døgnet. Deltagere på andre større møder, fx et større virksomhedsseminar eller lignende, bruger allerflest penge. Danske mødedeltagere på disse møder der overnatter ifbm. mødet bruger 2.250 kr. pr. døgn. Mødedeltagernes døgnforbrug er eksklusiv mødearrangørernes omkostninger til leje af lokaler, catering mv. i forbindelse med afholdelse af mødet. Overnattende mødedeltagere har et højere døgnforbrug, fordi de betaler for overnatningen. Lavt forbrug hos lokale mødedeltagere Lokale mødedeltageres døgnforbrug er mederegnet i det gennemsnitlige døgnforbrug for danske endagsbesøgende. Lokale mødedeltagere har et generelt et lavere forbrug, blandt andet som følge af lavere transportudgifter. Derfor ligger døgnforbruget for danske mødedeltagere på endagsbesøg lavere end døgnforbruget hos udenlandske endagsbesøgende for alle mødetyper, bortset fra kategorien andre møder. Besøgende på messer er den type af mødedeltagere, der bruger færrest penge i forbindelse med deres møde.


Side 22 MØDEDELTAGERE

Antal mødedeltagere fordelt på område 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 Trekantområdet

Fyn

Sydvestjylland

Figuren viser antal mødedeltagere i de områderne i Syddanmark. Kilde: Region Syddanmark og CRT

antal Mødedeltagere i kommunerne 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0

Figuren viser antal mødedeltagere i de syddanske kommuner. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Sønderjylland


VÆKST OG UDVIKLING

Side 23

Antal mødedeltagere

mødedeltagere og arbejdspladser

450.000

Nyborg

400.000

Odense

Fredericia 350.000

Vejle

300.000

Middelfart

250.000

Aabenraa 200.000 Kolding Esbjerg 150.000 Billund

Tønder Faaborg-Midtfyn

100.000

Assens Haderslev

50.000

Sønderborg Varde

Langeland Kerteminde

Svendborg Vejen

0 0 Nordfyns

20.000

Fyn

40.000

60.000

80.000

100.000

Antal arbejdspladser totalt i kommunen

Sydvestjylland Sønderjylland Trekantområdet

Figuren viser på den lodrette akse antal mødedeltagere i kommunens og på den vandrette akse det totale antal arbejdspladser i kommunen. Den lodrette og den vandrette linie viser det gennemsnitlige antal mødedeltagere og det gennemsnitlige antal arbejdspladser. Kilde: Region Syddanmark, CRT og Danmarks Statistik


Side 24

DøgnFORBRUG

Mødedeltageres døgnforbrug på Messer 2.500 2.000 1.500 1.000

850 650

500

350

0

Danske endagsbesøg

Udenlandske endagsbesøg

Danske overnattende mødedeltagere

Udenlandske overnattende mødedeltagere

Figuren viser døgnforbruget for deltagere på syddanske messer fordelt på deltagertyper. Døgnforbruget er eksklusivt mødearrangørens udgifter til lokaler, catering mv. Datamaterialet for danske overnattende mødedeltagere på messer er for tyndt til, at der kan beregnes et gennemsnitligt døgnforbrug. Kilde: Region Syddanmark og CRT

udstilleres døgnforbrug på Messer 2.500 2.000 1.500 1.000

1.600

1.600

Danske overnattende mødedeltagere

Udenlandske overnattende mødedeltagere

1.300

750

500 0

Danske endagsbesøg

Udenlandske endagsbesøg

Figuren viser døgnforbruget for udstillende deltagere på syddanske messer fordelt på deltagertyper. Døgnforbruget er eksklusivt mødearrangørens udgifter til lokaler, catering mv. Kilde: Region Syddanmark og CRT


VÆKST OG UDVIKLING

Side 25

Mødedeltageres døgnforbrug på Konferencer 2.500 2.050

2.000

1.900

1.500 1.000

1.000

1.100

500 0 Danske endagsbesøg

Udenlandske endagsbesøg

Danske overnattende mødedeltagere

Udenlandske overnattende mødedeltagere

Figuren viser døgnforbruget for deltagere på syddanske konferencer fordelt på deltagertype. Døgnforbruget er eksklusivt mødearrangørens udgifter til lokaler, catering mv. Kilde: Region Syddanmark og CRT

Mødedeltageres døgnforbrug på kurser 2.500 2.000 1.500

1.300

Danske overnattende mødedeltagere

Udenlandske overnattende mødedeltagere

900

1.000 500

1.250

450

0 Danske endagsbesøg

Udenlandske endagsbesøg

Figuren viser døgnforbruget for deltagere på kurser afholdt i Syddanmark fordelt på deltagertype. Døgnforbruget er eksklusivt mødearrangørens udgifter til lokaler, catering mv. Kilde: Region Syddanmark og CRT

mødedeltageres døgnforbrug på andre møder 2.500

2.250

2.000 1.500

1.800

1.150

1.000

1.050

500 0 Danske endagsbesøg

Udenlandske endagsbesøg

Danske overnattende mødedeltagere

Udenlandske overnattende mødedeltagere

Figuren viser døgnforbruget for deltagere på andre møder i Syddanmark fordelt på deltagertype. Døgnforbruget er eksklusivt mødearrangørens udgifter til lokaler, catering mv. Kilde: Region Syddanmark og CRT


Side 26

Økonomiske effekter

4,2 Mødeturismen i Syddanmark skabte værditilvækst i virksomhederne på 4,2 mia. kr. i 2011


VÆKST OG UDVIKLING

økonomiske Effekter Den syddanske mødeturisme skaber samlet set beskæftigelse til mere end 11.000 fuldtidsansatte. Direkte og indirekte effekter Mødeturismens økonomiske effekter kan opdeles i effekter, der følger direkte af mødedeltagernes og mødearrangørernes forbrug, og effekter der skabes indirekte i brancher, der ikke nødvendigvis er i direkte berøring med mødeturisten. Når der bliver flere ansatte i turismebrancherne, eller når de ansatte opnår en højere løn som følge af mødeturismen, så påvirker det disse ansattes generelle forbrug. Sådanne indirekte effekter ses eksempelvis inden for detailhandel, hvor der skabes 400-500 fuldtidstillinger indirekte som følge af mødeturismen i Syddanmark. De direkte effekter er dog de væsentligste og udgør 2/3 af de samlede økonomiske effekter af mødeturismen. Størst effekt i hoteller og restauranter De direkte effekter falder i traditionelle turismebrancher som hoteller, restauranter og transportbrancher. Hoteller og restauranter er også de brancher, der nyder størst gavn af mødeturismen. Mødeturismen på Fyn skabte fuldtidsbeskæftigelse til 4.600 personer, hvoraf halvdelen er beskæftiget i hoteller og restauranter.

Hoteller på Fyn vinder på mødeturisme Hele 30 pct. af beskæftigelseseffekten på Fyn tilfalder hotellerne. Det er dobbelt så højt som i Sydvestjylland og Sønderjylland, hvor 15 pct. af beskæftigelseseffekten tilfalder hotellerne. Tallene tyder ikke på, at forklaringen er flere overattende mødedeltagere på Fyn. I stedet kan det hænge sammen med, at enkelte eller flere hoteller, i højere grad end andre steder, har succes med afholdelse af større møder, konferencer mv. I Sønderjylland falder en fjerdedel af beskæftigelseseffekten i restauranter, som er den branche der får størst effekt af mødeturismen i Sønderjylland. Mødeturismens BNP Mødeturismen i Syddanmark skabte værditilvækst for 4,2 mia. kr. i danske virksomheder. Den samlede værditilvækst der skabes af mødeturismen svarer til mødeturismens bruttonationalprodukt (BNP). Virksomhedernes værditilvækst o p g ø res s o m v i r k s o m h e d e n s omsætning fratrukket virksomhedens forbrug af varer og tjenester.

Side 27


Side 28

Økonomiske EFFEKTER

effkter af mødeturismen på beskæftigelsen 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Trekantområdet

Fyn

Sydvestjylland

Afledte effekter

Sønderjylland

Direkte effekter

Figuren viser de direkte og afledte effekter af mødeturismen på beskæftigelsen fordelt på områderne i Region Syddanmark. Kilde: Region Syddanmark og CRT

effekter af mødeturisme på Bruttoværditilvæksten Direkte effekter

Afledte effekter

Andel afledte effekter

Trekantområdet

1.060

540

34%

Fyn

1.090

570

34%

Sønderjylland

330

180

35%

Sydvestjylland

280

130

32%

2.760

1.410

34%

Region Syddanmark

Tabellen viser de direkte og afledte effekter af mødeturismen på bruttoværditilvæksten fordelt på områderne i Region Syddanmark. Note: Tallene i tabellen er afrundet til nærmeste 10. Kilde: Region Syddanmark og CRT


VÆKST OG UDVIKLING

Side 29

Afledt beskæftigelse

beskæftigelseseffekten fordelt på brancher 800

Andre brancher

700 600 Detailhandel

500

Privat service Offentlig service

400 300 200

Restauranter

Finans og forsikring

Bustrafik mv

Engroshandel

100

Hoteller

Taxi- og turistvognmænd

0 0

Jernbaner

1.000

2.000

3.000

-100

Direkte beskæftigelse

Figuren viser på den vandrette akse den direkte beskæftigelseseffekt af mødeturismen i de ti mest påvirkede brancher. På den lodrette akse vises den tilsvarende afledte beskæftigelseseffekt. Kilde: Region Syddanmark og CRT

beskæftigelseseffekt i brancher og områder 100%

Andre brancher

21% 11% 10% 50%

14%

19% 9% 10% 12%

25%

23%

10%

10%

Bustrafik m.v.

14%

Offentlig service

16%

15% 19%

22%

22%

Restauranter Hoteller

22% 12%

Privat service

23%

30% 15%

15%

Sydvestjylland

Sønderjylland

0%

Trekantområdet

Fyn

Figuren viser på den samlede beskæftigelseseffekt af mødeturismen i de fem mest påvirkede brancher fordelt på områderne i Syddanmark. Kilde: Region Syddanmark og CRT


Side Side 30 30

Destinationer Destinationer

2,4 Danske mødedeltagere udgør langt størstedelen af mødeturismeomsætningen i alle de syddanske destinationer. Samlet set skabte danske mødedeltagere omsætning for 2,4 mia. kr. i Syddanmark


VÆKST OG UDVIKLING

Side 31

Destinationer - fem syddanske turistdestinationer

Udviklingen af den syddanske turisme varetages af fem destinationssamarbejder og de syddanske kommuner. Søjlen til højre viser hvilke kommuner, der indgår i turistdestinationerne. Kolding og Tønder indgår i to destinationer Tønder indgår både i destination Sydvestjylland og destination Sønderjylland og Kolding indgår i både Lillebælt og Legoland Billund Resort. Denne rapport følger rapporten ’Turismens økonomiske betydning i Syddanmark’ fra VisitDenmark, der talte Tønder med i destination Sønderjylland og Kolding med i destination Lillebælt. Ønsker man i stedet at medregne Tønder i Sydvestjylland og Kolding i Legoland Billund Resort, kan man fratrække deres mødeturismeomsætning i den ene destination og lægge den til i den anden. Tønders og Koldings samlede mødeturismeomsætning er på hhv. 220 og 320 mio. kr. Destination Sydvestjylland inklusiv Tønder svarer i øvrigt til byregion Sydvestjylland , der præsenteres på side 7. Destination Fyn har størst mødeturisme omsætning Destination Fyn har en samlet mødeturismeomsætning på 2,2 mia. kr. og er dermed den turismedestination hvor der skabes mest omsætning fra mødeturisme.

Mere end halvdelen, 1,3 mia. kr., af Fyns mødeturismeomsætning kommer fra afholdelse konferencer. Overnattende mødedeltagere fylder mest i Sydvestjylland Hver gang der skabes mødeturismeomsætning i Sydvestjylland for 100 kr., så kommer 25 kr. fra overnattende mødedeltagere. Gennemsnittet for hele Syddanmark er 19 kr. Laveste andel på 17 kr. findes i Destination Lillebælt, hvor det er lettere at komme til og fra på samme dag. Destinationerne Sønderjylland og Lillebælt er karakteriseret ved, at konferencer og kurser fylder stort set lige meget. I Sydvestjylland er omsætningen fra kurser totalt dominerende, og udgør hele 77 pct. af omsætningen. Danskere udgør langt størstedelen af mødedeltagerne. Kun 6 pct. af den samlede mødeturismeomsætning skabes af udenlandske endagsbesøgende eller overnattende mødedeltagere fra udlandet. Mødearrangørerne, der både kan være danske og udenlandske, skaber en turismeomsætning på 3,2 mia. kr., hvilket svarer til 54 pct. af den samlede omsætning.

Destination Sydvestjylland: Varde, Esbjerg, Fanø, (Tønder) Destination Sønderjylland: Sønderborg, Aabenraa, Haderslev, (Tønder) Destination Legoland Billund Resort: Billund, Vejen, Vejle, (Kolding) Destination Lillebælt: Fredericia, Middelfart, (Kolding) Destination Fyn: Assens, Nordfyns, Odense, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nyborg, Svendborg, Langeland, Ærø


Side 32

Destinationer

Omsætning Fordelt på turismedestinationer, mio. kr. 2.192

1.623

871

895

Sønderjylland

Legoland Billund Resort

383

Sydvestjylland

Lillebælt

Fyn

Figuren viser mødeturismeomsætningen, i mio. kr., fordelt på turismedestinationer i Syddanmark. Kilde: Region Syddanmark og CRT

Omsætning Fordelt på Deltagertype og turismedestination, mio. kr. Deltagere Mødearrangører

Danskere Overnattende

Endags

Total omsætning (mio. kr.)

Udlændinge Overnattende

Endags

Sydvestjylland

213

68

87

8

7

383

Sønderjylland

469

204

150

26

22

871

Legoland Billund Resort

476

223

144

28

24

895

Lillebælt

885

373

281

44

39

1.623

Fyn

1.155

587

309

75

66

2.192

Region Syddanmark

3.199

1.454

971

180

158

5.963

Tabellen viser mødeturismeomsætningen, i mio. kr., fordelt på deltagertype og turismedestination. Kilde: Region Syddanmark og CRT


VÆKST OG UDVIKLING

omsætning fordelt på Mødetype og turismedestination, mio. kr. 296

Sydvestjylland 50

Konferencer

Kurser

18

19

Andre møder

Messer

400 359

Sønderjylland

Konferencer

470

Kurser

61

52

Andre møder

Messer

336

legoland billund resort 54

Konferencer

Kurser

Andre møder

35 Messer

738

735

lillebælt 1.277

50

Fyn Konferencer

Kurser

Andre møder

605

175

Konferencer

Kurser

Andre møder

134 Messer

Figurerne viser mødeturismeomsætningen, i mio. kr., fordelt på mødetype og turismedestination. Kilde: Region Syddanmark og CRT

100

Messer

Side 33


Side 34 APPENDIKS

metode til at opgøre mødeturisme

Satellitregnskab for turisme

Datakilder

Opgørelsen af mødeturismen i Syddanmark baseres på UNWTOs internationalt anerkendte metode for opgørelse af turismens og mødeturismens økonomiske betydning. Metoden benævnes et turismesatellitregnskab.

Undersøgelsen er baseret på tre spørgeskemaundersøgelser med henholdsvis mødesteder, mødearrangører og mødedeltagere.

I et satellitregnskab måles turismen fra efterspørgselssiden frem for udbudssiden. Det vil sige fra turistens side. Metoden er i flere år blevet anvendt af VisitDenmark til at opgøre turismens økonomi, og i 2012 også til at undersøge mødeturismens økonomiske betydning1. Denne rapport udnytter datagrundlaget fra turismesatellitregnskaet til at lave en detaljeret geografisk opdeling af mødeturismen, således at der kan angives resultater fordelt på de syddanske kommuner. Desværre er datagrundlaget på Ærø og Fanø for tyndt til, at der kan beregnes mødeturismeomsætning i disse to kommuner. I satellitregnskabet sikres, at der er overensstemmelse mellem værdierne i denne opgørelse og værdierne i det officielle danske nationalregnskab.

Mødetyper Mødeturismen består af den aktivitet der opstår i forbindelse med deltagelse og afholdelse af større møder med 10 eller flere deltagere. Hertil skal varigheden være på mindst 4 timer. For yderligere information se definitionen på et møde under teksten: ”Hvad er et møde?” på s. 3. I rapporten skelnes mellem fire mødetyper: • Konferencer og kongresser • Kurser • Messer • Andre møder Dermed overlapper mødeturismen med den almindelige forretnings- eller erhvervsturisme, der bl.a. består af forretningsrejser, hvor der holdes kortere møder med færre deltagere. Mødeturismen inkluderer, i modsætning til erhvervsturisme, også forbrug fra lokale mødedeltagere. 1 The Economic Contribution og Meeting Activity in Denmark, VisitDenmark 2012

Det totale forbrug og de totale omkostninger for mødearrangørerne er opgjort ved hjælp af satellitregnskabet for mødeturisme. Opstillingen af satellitregnskabet baseres på oplysninger om antal mødedeltagere og mødedage. Disse oplysninger er registreret af mødestederne. Slutteligt kombineres disse data med oplysninger om daglige omkostninger hos mødearrangører og dagligt forbrug hos mødedeltagere . Data registreres af hhv. mødearrangørerne og mødedeltagerne selv. For at få en sammenlignelig opgørelse af omfanget af møder opgøres en person,der deltager i et møde, der varer to dage, som to mødedeltagere. Det totale forbrug, de totale omkostninger og de deraf afledte økonomiske effekter beregnes via LINEmodellen, som er en samfundsøkonomisk generel ligevægtsmodel. I modellen beregnes direkte og afledte effekter af mødeturismen. De direkte effekter opstår som følge af mødedeltagernes og mødearrangørernes direkte forbrug, eksempelvis på transport eller forplejning. Dette direkte forbrug skaber øget indtjening hos eksempelvis restauranter, der dermed øger deres forbrug og skaber de afledte effekter. Center for Regional og Turismeforskning (CRT) har tilpasset LINE modellen til opgørelsen af mødeturismen.


Mødeturismen i Region Syddanmark giver anledning til en omsætning på 6 mia. kr. årligt, og skaber beskæftigelse til mere end 11.000 fuldtidsansatte. Mødeturismen omfatter konferencer, kurser, messer og andre større møder med mere end 10 deltagere. Rapporten Mødeturisme i Syddanmark er en del af den Regionale Udviklingsplan og skal bidrage til fælles viden om regionen og de enkelte områder i regionen.

Det Gode Liv som vækstskaber Regional Udviklingsplan 2012-15

Se mere på: www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk

VIDEN

UDDANNELSE

INFRASTRUKTUR & MOBILITET

KLIMA

Temaet for Regional Udviklingsplan i Syddanmark er ”Det Gode Liv som vækstskaber”.

Regional Udvikling / Strategi & Analyse

Damhaven 12

7100 Vejle

Mødeturisme i Syddanmark