Page 1

Kontur FYN 2012.indb 1

fyn 2012

www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv

Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

01-03-2013 14:02:07


INTRO

Tal til strategien

Indhold

I den regionale udviklingsplan for Syddanmark fokuseres på at levere viden, der kan skabe grundlag for vækst og udvikling.

Bosætning / side 3 Befolkningsudvikling Flyttemønstre Pendling Indkomst Huspriser

Denne rapport er udarbejdet som en deI af den regionale udviklingsplans områdeinitivativ for Fyn. Fyn vil skærpe samarbejdet om at skabe udvikling og vækst. Visionen er at etablere Fyn som et vækstområde, der binder vækstområderne i Østjylland sammen med vækstområdet i Øresundsregionen. For at løfte visionen om Fyn som vækstområde er der etableret regionale erhvervs- og udviklingssamarbejder. Den Regionale Udviklingsplan støtter med områdeinitiativ Fyn op om de fælleskommunale samarbejder. Udviklingssamarbejdet på Fyn har to spor: Fynsprojektet og organisationen Udvikling Fyn. Fynsprojektet gennemføres i et samarbejde mellem de fynske kommuner, Region Syddanmark og Miljøministeriet.

Erhvervsforhold / side 15 Arbejdspladser og arbejdsstyrke Erhvervsstruktur Udvikling i erhvervsstruktur Detaljeret erhvervsstruktur Iværksætteri Uddannelse / side 25 Befolkningens uddannelsesniveau De beskæftigedes uddannelsesniveau Uddannelsesforløb Hvor langt er der til uddannelserne? Appendiks / side 31

områder Følgende områder indgår i rapporten: Fyn: De ti fynske kommuner Fyn (ekskl. Middelfart): De resterende ni fynske kommuner Trekantområdet: Billund, Vejle, Vejen, Kolding, Fredericia og Middelfart kommuner Østjysk bybånd: 17 kommunner i Østjylland fra Haderslev i syd til Randers i nord (se appendiks for alle kommuner) Hovedstaden: Region Hovedstaden ekskl. Bornholm og Christiansø

Kontur 2012 for FYN er udgivet af Region Syddanmark

Redaktion: Region Syddanmark Regional Udvikling / Strategi & Analyse Forside: Colourbox.com Lasse Hyldager Foto: Design: Mediegruppen Reklamebureau Kort: KMS

Side 2

Kontur FYN 2012.indb 2

|

KONTUR 2012

01-03-2013 14:02:08


BOSÆTNING

Befolkningstallet har været stigende på Fyn siden 2005, men stigningen har været mere markant i Hovedstaden, Trekantområdet og det østjyske bybånd

Frem mod 2032 forventes der en svag stigning i befolkningstallet, men det er kun den ældre aldersgruppe på over 65 år, som vil blive større, mens de yngre aldersgrupper bliver mindre

Det kraftige fald i tilflytninger fra 2006 til 2010 er vendt til en markant stigning frem mod 2011.

Der sker en nettotilflytning blandt de lidt højere indkomster, mens der er nettofraflytning blandt de laveste indkomster •

Fra 2001 til 2011 er der sket en stigning i både indpendling og udpendling. De fire kommuner hvor både indpendling og udpendling er størst er Fredericia, Kolding, København og Vejle

Med en gennemsnitlig indkomst på knap 213.000 ligger Fyn lavt i forhold til Hovedstaden, Trekantområdet og det østjyske bybånd KONTUR KONTUR 2012 2012 | Side 3

Kontur FYN 2012.indb 3

01-03-2013 14:02:09


BOSÆTNING

Befolkningspyramide 2012 Fyn

Hele landet

Fyn 8.215

Hele landet

80+ år

14.320

17.774

70-79 år

20.026

31.123 32.630

31.871

60-69 år

32.600

50-59 år

35.257

34.538

28.341

31.242

29.974

27.570

350.783 360.621

362.464

40-49 år

402.682

412.359

355.579

356.197

329.269

338.625

10-19 år

339.639

356.708

0-9 år

26.116

214.943

341.428

20-29 år

26.716

146.864

186.312

30-39 år

28.514

28.305

83.965

315.132

331.188

Alder B01_Befolkningspyramide 10 årsintervaller 100512.xlsx

B01_Befolkningspyramide 10 årsintervaller 100512.xlsx

485.100 indbyggere på Fyn

Mænd

Kvinder

Figuren viser befolkningen fordelt på køn og 10 års aldersgrupper på Fyn og i hele landet. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Sådan har befolkningen udviklet sig 2005-2012 Fyn (ekskl. Middelfart) Hovedstaden Trekantområdet Østjysk bybånd

105

104

103

2005 = Indeks 100

102

Kurven viser befolkningsudviklingen fra 2005 til 2012 på Fyn (ekskl. Middelfart), i Hovedstaden, Trekantområdet og i det østjyske bybånd.

101

100 2005

2006

2007

2008

2009

Fyn (ekskl. Middelfart)

2010

2011

Hovedstaden

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

2012

Trekantområdet

Østjysk bybånd

Befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper 2007-2012 og 2012-2032 0-24 år

25-64 år

65+ år

2007-2012

2012-2032

2007-2012

2012-2032

2007-2012

2012-2032

Fyn (ekskl. Middelfart)

2%

-5%

-4%

-8%

14%

43%

Hovedstaden

9%

10%

1%

9%

14%

42%

Trekantområdet

3%

-5%

-2%

-4%

17%

49%

Østjysk bybånd

5%

2%

-1%

2%

17%

53%

Tabellen viser befolkningsudviklingen fra 2007-2012 og forventet befolkningsudvikling fra 2012 til 2032 for antallet af borgere i tre aldersgrupper (i pct.). Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Side 4

Kontur FYN 2012.indb 4

|

KONTUR 2012

01-03-2013 14:02:10


BOSÆTNING

Befolkningsfremskrivning 2012-2032

115

Indeks: 2012 = 100

110

Fyn (ekskl. Middelfart) Hovedstaden Trekantområdet Østjysk bybånd

105

2012 = Indeks 100

100 2012

2017

2022

2027

2032

Kurverne viser den forventede befolkningsudvikling fra 2012 til 2032 på Fyn (ekskl. Middelfart), i Hovedstaden, Trekantområdet og i det østjyske bybånd. År

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Fyn (ekskl. Middelfart)

Hovedstaden

Trekantområdet

FLYTninger til og fra fyn i 2001 og 2011 2001

2011

B04_Befolkningsfremskrivning 2012-2032 300712,.xlsx

Østjysk bybånd

Vækst 2001-2011 (%)

Tilflytning

9.969

10.022

0,5

Indvandring

4.256

4.667

9,7

Samlet tilflytning

14.225

14.689

3,3

Fraflytning

10.694

10.501

-1,8

Udvandring

3.190

3.426

7,4

13.884

13.927

0,3

341

762

-

Samlet fraflytning Nettotilflytning

Tabellen giver både et billede af de aktuelle flyttemønstre og et billede af udviklingen over tid. Nettotilflytning defineres som samlet tilflytning minus samlet fraflytning. Fyn Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

UDVIKLING I FLYTninger 2001-2011 16.000

15.000

14.000

13.000 2001

2002

Tilflytning

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fraflytning

Figuren giver et billede af udviklingen fra 2001 til 2011. Både flytninger mellem landsdele og ind- og udvandring er Samlet tilflytning Samlet fraflytning medregnet. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik B06_Udvikling i flytninger 2001-2011 121112.xlsx

KONTUR 2012

Kontur FYN 2012.indb 5

|

Side 5

01-03-2013 14:02:10


BOSÆTNING Fyn

Hvem flytter Til og fra Fyn i 2010-2011? 1.100

Antal flytninger

Antal flytninger

550

0 0 år

10 år

20 år

30 år

40 år

50 år

60 år

70 år

80 år

90 år

100 år

-550

-1.100

Til

Fra

Til

Netto Fra

Netto

Figuren viser tilflyttere og fraflyttere fordelt på alder. Samtidig er nettotilflytningen vist som en kurve. Antallet er opgjort som et årligt gennemsnit af det samlede antal til- og fraflyttere i 2010 og 2011. Både flytninger mellem landsdele og ind- og udvandring er medregnet. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

B07_Hvem flytter til og fra kommunen 150612.xlsx

hvilke kommuner har NETTOTILFLYTNING i 2011? over 500 100 til 500 0 til 100 under 0 (nettofraflytning)

Nettotilflytning defineres som samlet tilflytning minus samlet fraflytning. Både flytninger mellem kommuner og ind- og udvandring er medregnet.

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Side 6

Kontur FYN 2012.indb 6

|

KONTUR 2012

01-03-2013 14:02:15


BOSÆTNING

top 10 over fraflytninger

top 10 over Tilflytninger Tilflyttere 2009-2011

Fraflyttere 2009-2011

Andel af samtlige tilflyttere

Andel af samtlige fraflyttere

København

6.579

21,5%

7,6%

Aarhus

2.715

8,9%

1.612

5,6%

Fredericia

1.774

5,8%

Kolding

1.352

4,7%

Kolding

1.248

4,1%

Vejle

1.209

4,2%

Vejle

1.247

4,1% 3,1%

København

3.852

13,3%

Aarhus

2.188

Fredericia

1.014

3,5%

Frederiksberg

947

Sønderborg

863

3,0%

Esbjerg

825

2,7%

Aalborg

738

2,6%

Aalborg

757

2,5%

Slagelse

666

2,3%

Sønderborg

615

2,0%

Haderslev

616

2,1%

Slagelse

594

1,9%

Esbjerg

Tabellerne viser de kommuner i landet, som Fyn får flest tilflyttere fra og afgiver flest fraflyttere til i 2009-2011.

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

NettotilFlytning fordelt på indkomst 2011 700.000+

9

400.000-699.999

17

300.000-399.999

62

200.000-299.999

4

100.000-199.999

-198

0-99.999

-338

Figuren viser nettotilflytning i 2011 i antal personer, fordelt på indkomstintervaller. Med i opgørelsen er kun flytninger for personer over 15 år. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

KONTUR 2012

Fyn

Kontur FYN 2012.indb 7

B11_Flytninger fordelt på indkomst 141112.xlsx

|

Side 7

01-03-2013 14:02:16


BOSÆTNING

pendlingsmønstre på fyn i 2001 og 2011 2001

Antal

7.338

10.130

38,0%

I procent af antal arbejdspladser

3,3%

4,8%

1,6 pct.point

15.820

21.865

38,2%

I procent af antal beskæftigede borgere

6,8%

9,9%

3,2 pct.point

Totalt antal

-8.482

-11.735

-

Indpendling

Antal Udpendling

Vækst 2001-2011

2011

Nettoindpendling

Indpendlere arbejder på Fyn, men bor der ikke. Udpendlere har bopæl på Fyn, men arbejder der ikke. Indpendlere, der bor uden for landet, indgår ikke. Kilde: Region Syddanmark og CRT (SAM-K)

Fyn

pendling fordelt på uddannelsesniveau 2011 28.413

Indpendlere Udpendlere

24.493 19.492 16.571

15.670 12.833

4.115

Uden erhv. komp. Erhvervsfaglig udd.

5.325

5.129

KVU

MVU

6.325

LVU

Figuren viser indpendlere og udpendlere på Fyn, fordelt på uddannelse. Indpendling (antal) Udpendling (antal) Uddannelseskategorierne er uden erhvervskompetencegivende uddannelse, erhvervsfaglig uddannelse, KVU (kort videregående uddannelse), MVU (mellemlang videregående uddannelse) og LVU (lang videregående uddannelse). B13_Pendling fordelt på uddannelse 2011 Fyn 191112.xlsx

Kilde: Region Syddanmark og CRT (SAM-K)

Side 8

Kontur FYN 2012.indb 8

|

KONTUR 2012

01-03-2013 14:02:16


BOSÆTNING

Udpendling fra fyn 2001 og 2011

Fyn

5.000

2001 2011

4.089 4.000

Antal pendlere

3.270 2.871

3.000

2.327 2.000

1.691

1.661

1.494

1.547 1.164

1.105 1.000

0 Fredericia

København

Kolding

Vejle

Uden for Danmark

Figuren viser udpendling i 2001 og i 2011 til de kommuner, som flest pendler til. Kategorien Uden for Danmark inkluderer personer, der pendler til udlandet, og personer, der ikke har en fast arbejdsstedsadresse. 2001

Kilde: Region Syddanmark og CRT (SAM-K)

2011

B14_Udpendling 2000 og 2010 Fyn 191112.xlsx

Indpendling til fyn 2001 og 2011 Fyn

2.000 1.713

Antal pendlere

1.500

2001 2011

1.380 1.246 1.018

1.000 748

705

1.014 730

651

591

500

0 Fredericia

Kolding

København

Vejle

Aarhus

Figuren viser indpendling i 2001 og i 2011 fra de kommuner, hvor flest indpendlere bor. Indpendlere, der bor uden for landet, indgår ikke Kilde: Region Syddanmark og CRT (SAM-K)

2001

2011

B15_indpendling 2001 og 2011 Fyn 191112.xlsx

KONTUR 2012

Kontur FYN 2012.indb 9

|

Side 9

01-03-2013 14:02:16


BOSÆTNING

Struer

Randers

Viborg

Så langt kan man komme!

Grenaa

Bjerringbro

Holstebro

Hornslet Hinnerup

Ebeltoft Silkeborg

Galten Aarhus

Herning

Ry Hørning

Ringkøbing Skjern

Hundested

Odder

Brande

Fra Odense i bil på: Hellebæk 0-30 min. Hillerød 30-60 min.

Helsinge

Horsens Hedensted

Guderup

København Taastrup

Holbæk

Vejle

Kalundborg

Varde Fredericia Bogense Otterup Middelfart Munkebo

Vejen

Bramming

Aarup

Ringsted

Nyborg

Ribe Assens

Haderslev

Nordborg

Tønder

Haslev

Korsør Skælskør

Ringe Faaborg

Løgumkloster Rødekro

Køge

Slagelse

Odense

Næstved

Svendborg

Vordingborg

Rudkøbing

Sønderborg

Marstal

Nakskov Maribo Nykøbing F

Struer

Randers

Viborg

Grenaa

Fra Odense med offentlig transport på:

Bjerringbro

Holstebro

Hornslet Hinnerup Ebeltoft Silkeborg Herning

Galten Aarhus

Hellebæk

Ry Hørning

Ringkøbing Skjern

Helsinge Hundested

Odder

Brande

0-30 min. 30-60 min. 60-90 min.

Hillerød

Horsens Hedensted

Guderup

København Taastrup

Holbæk

Vejle

Kalundborg

Varde

Bramming

Fredericia Bogense Otterup Middelfart Munkebo

Vejen

Aarup

Odense Nyborg

Ribe Haderslev

Løgumkloster Rødekro Tønder

Assens

Ringe Faaborg

Nordborg Sønderborg

Ringsted

Køge

Slagelse Korsør Skælskør

Svendborg

Haslev Næstved

Vordingborg

Rudkøbing Marstal

Nakskov Maribo Nykøbing F

Øverste kort viser, hvor langt man kan nå fra byen i bil på hhv. 30 minutter og 60 minutter. Det forudsættes, at farten i byer er 50 km/t, på motortrafikveje og større landeveje 80 km/t, på motorveje 100/120 km/t og på andre veje 70 km/t. Nederste kort viser tilsvarende, hvor langt man kan nå ved hjælp af kollektiv transport på hhv. 30, 60 og 90 minutter. Data er indsamlet i september 2012 Kilde: Region Syddanmark og Rejseplanen.dk

Side 10

Kontur FYN 2012.indb 10

|

KONTUR 2012

01-03-2013 14:02:56


BOSÆTNING

INDKOMST PR. INDBYGGER 2010 Område

Indkomst 2010

Middelfart

229.091

Kerteminde

219.356

Nyborg

215.552

Odense

214.503

Svendborg

213.674

Assens

210.492

Faaborg-Midtfyn

209.718

Nordfyns

209.234

Ærø

206.825

Langeland

201.819

Fyn (ekskl. Middelfart)

212.944

Hovedstaden

254.104

Trekantområdet

225.701

Østjysk bybånd

224.944

Hele landet

230.530

Tabellen viser den samlede indkomst (i kr.) pr. indbygger i 2010.

INDKOMST PR. indbygger I ALLE LANDETS KOMMUNER 2010 over 228.000 kr. 215.000 til 228.000 kr. under 215.000 kr.

Kortet viser den samlede indkomst (i kr.) pr. indbygger. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

udvikling i samlet indkomst pr. indbygger 2005-2010 Fyn

Fyn (ekskl. Middelfart) Hovedstaden Trekantområdet Østjysk bybånd

260.000

240.000

Figuren viser udviklingen i indkomst pr. indbygger fra 2005-2010 på Fyn (ekskl. Middelfart), i Hovedstaden, Trekantområdet og det østjyske bybånd.

220.000

200.000

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

180.000 2005

2006

2007

Fyn ( ekskl. Middelfart)

Hovedstaden

2008 Østjysk bybånd

2009

2010

Trekantområdet

B21_Udvikling i indkomst 2005-2010 141112.xlsx

KONTUR 2012

Kontur FYN 2012.indb 11

|

Side 11

01-03-2013 14:03:02


BOSÆTNING

INDKOMSTFORDELING 2010 FYN

Fyn (ekskl. Middelfart) Hovedstaden Trekantområdet Østjysk bybånd

500.000+ kr.

400.000-499.999 kr.

300.000-399.999 kr.

200.000-299.999 kr.

100.000-199.999 kr.

0-99.000 kr. 0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Figuren viser en fordeling på indkomstniveauer for borgere i alderen 25-64 år på Fyn (ekskl. Middelfart), i Hovedstaden, Trekantområdet og det østjyske bybånd. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik Fyn (ekskl. Middelfart) Hovedstaden B20 Indkomstfordeling i kommunen 2010 140812.xlsx

Huspriser på fyn fordelt på kommuner og byer Kommune

Gennemsnitspris i kommunen (kr. pr. m2)

By

Gennemsnitspris i byen (kr. pr. m2)

Odense

12.608

Odense

13.210

Svendborg

10.766

Svendborg

12.561

Middelfart

10.758

Middelfart

12.518

Kerteminde

10.487

Kerteminde

14.185

Munkebo

13.920

Nyborg

8.903

Nyborg

11.177

Nordfyns

7.722

Bogense

9.674

Faaborg-Midtfyn

7.383

Faaborg

9.408

Ringe

9.382

Assens

7.278

Assens

9.549

Ærø

5.782

Marstal

6.584

Langeland

5.484

Rudkøbing

8.161

Fyn

9.939

Fynske byer

12.298

Syddanmark

9.403

Syddanske byer

11.691

Tabellen viser den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse i kommunerne og i de større byer. Priserne er for parcel- og rækkehuse, som er handlet i 3. og 4 kvartal 2011 og 1. og 2. kvartal 2012.

Kilde: Region Syddanmark og OIS

Side 12

Kontur FYN 2012.indb 12

|

KONTUR 2012

01-03-2013 14:03:03


BOSÆTNING

Huspriser i alle landets kommuner

Over landsgennemsnittet Under landsgennemsnittet, men over gennemsnittet i Syddanmark Under gennemsnittet i Syddanmark

Kortet viser gennemsnitlig kvadratmeterpris i forhold til lands- og regionsgennemsnittet på handlede parcel- og rækkehuse i 2011.

Kilde: Region Syddanmark og Realkreditrådet og Realkreditforeningen

Udvikling i huspriser 2008-2011 2008-2009

2009-2010

2010-2011

2008-2011

Assens

-4,8%

-1,8%

-7,6%

-13,7%

Faaborg-Midtfyn

-8,6%

-2,6%

-4,9%

-15,3%

-10,4%

-3,0%

2,4%

-11,0%

Langeland

-0,2%

-8,4%

-5,7%

-13,8%

Middelfart

-11,0%

5,7%

-5,3%

-11,0%

Nordfyns

-9,2%

-0,5%

-5,4%

-14,5%

Nyborg

-2,3%

1,7%

-9,8%

-10,4%

Odense

-9,2%

1,3%

-3,9%

-11,6%

Svendborg

-8,5%

-2,2%

-6,5%

-16,3%

Ærø

6,3%

-6,9%

-18,7%

-19,5%

Fyn

-8,2%

-0,1%

-5,5%

-13,4%

-6,5%

-0,3%

-4,4%

-10,9%

-10,2%

3,0%

-3,9%

-11,1%

Kerteminde

Region Syddanmark Hele landet

Tabellen viser prisudviklingen i pct. for parcel- og rækkehuse (kr. pr. m2). Kilde: Region Syddanmark og Realkreditrådet og Realkreditforeningen

KONTUR 2012

Kontur FYN 2012.indb 13

|

Side 13

01-03-2013 14:03:07


BOSÆTNING

Udvikling i huspriser 2001-2011 Landsdel Fyn

15.000

13.000

11.000

9.000

7.000

5.000

3.000 2001

2002

2003

Fyn Region Syddanmark Hele landet

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

B25_Udvikling i huspriser 2001-2011 141112.xlsx

Alle syddanske kommuner

Figuren viser udviklingen i den gennemsnitlige kvadratmeterpris fra 2001 til 2011 (løbende priser) på Fyn, i de syddanske kommuner, i Syddanmark og i hele landet. kilde: Region Syddanmark og Realkreditrådet og Realkreditforeningen

Side 14

Kontur FYN 2012.indb 14

|

KONTUR 2012

01-03-2013 14:03:08


ERHVERVSFORHOLD

ERHVERV$FORHOLD •

Fyn har markant færre antal arbejdspladser pr. 100 indbyggere (25-64 år) end Hovedstaden, Trekantområdet og det østjyske bybånd, og samtidig har Fyn også oplevet et større fald i antal arbejdspladser fra 2009 til 2011

Fyn er specialiseret indenfor områderne Fødevarer, Turisme og Transport. Både Fødevarer og Transport har oplevet en negativ vækst i beskæftigelsen fra 2010 til 2011, mens turisme har oplevet en svag stigning

Etableringsraten for nyetablerede virksomheder er lidt lavere end etableringsraten i Hovedstaden, Trekantområdet og det østjyske bybånd

Beskæftigelsen i de nye virksomheder udgør en større andel af den samlede beskæftigelse i den private sektor i 2011 end i Trekantområdet og i det østjyske bybånd

KONTUR KONTUR2012 2012 | Side 15

Kontur FYN 2012.indb 15

01-03-2013 14:03:12


ERHVERVSFORHOLD

Antal arbejdspladser i de fynske kommuner 2011 Antal arbejdspladser (heraf private)

Arbejdspladser pr. 100 indbyggere 2011 Antal arbejdspladser pr. 100 25-64 årige (heraf private)

Assens

15.067

(10.441)

69

(48)

Faaborg-Midtfyn

19.285

(12.548)

72

(47)

Kerteminde

10.008

(7.539)

82

(62)

Langeland

4.870

(3.046)

71

(44)

Middelfart

16.028

(10.374)

81

(52)

Nordfyns

9.828

(6.703)

62

(43)

Nyborg

11.343

(6.453)

69

(39)

Odense

96.057

(57.301)

97

(58)

Svendborg

23.951

(13.826)

78

(45)

2.441

(1.553)

73

(47)

Fyn (ekskl. Middefart)

192.850 (119.410)

83

(51)

Hovedstaden

888.875 (574.465)

98

(64)

Trekantområdet

176.561 (122.918)

96

(67)

Østjysk bybånd

593.319 (393.418)

91

(60)

Ærø

Tabellen viser samtlige arbejdspladser i de fynske kommuner, på Fyn (ekskl. Middelfart), i Hovedstaden, i Trekantområdet og i det østjyske bybånd, samt antal arbejdspladser pr. 100 indbyggere i aldersgruppen 25-64 årige. I parentes vises antal private arbejdspladser.

Kortet viser antal arbejdspladser pr. 100 indbyggere i aldersgruppen 25 - 64 år 87 til 179 73 til 87 0 til 73

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Arbejdspladser på fyn 2012 Antal arbejdspladser pr. kvadratkilometer 2012. over 500 50 til 500 0 til 50

Kilde: Region Syddanmark og CVR

Side 16

Kontur FYN 2012.indb 16

|

KONTUR 2012

01-03-2013 14:03:17


ERHVERVSFORHOLD

-4,8%

-5,1%

-6,1%

-3,3%

-6,3%

-16,8%

-10,8%

-7,7%

-7,7%

-7,4%

-6,0%

-5,7%

-5,5%

-4,5%

Figuren viser udviklingen i antallet af arbejdspladser i de fynske kommuner, på Fyn (ekskl. Middelfart), i Hovedstaden, i Trekantområdet, i det østjyske bybånd og i hele landet i perioden 2009-2011.

-3,9%

udvikling i antal arbejdspladser 2009-2011

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

job fordelt på Virksomhedsstørrelse 2011 Område

1-9 job

10-19 job

20-49 job

50+ job

Job i alt

Fyn (ekskl. Middelfart)

23,5%

14,2%

18,9%

43,4%

200.409

Hovedstaden

18,1%

10,7%

16,3%

54,9%

927.560

Trekantområdet

21,8%

14,3%

20,1%

43,8%

182.805

Østjysk bybånd

21,6%

13,9%

19,5%

45,1%

616.284

Tabellen viser fordelingen af beskæftigede efter arbejdsstedernes størrelse, for Fyn (ekskl. Middelfart), Hovedstaden, Trekantområdet og det østjyske bybånd. Bemærk at et job her ikke er lig med et årsværk og én person kan derfor godt have flere job. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Adgang til arbejdspladser 2012 Tabellen viser antallet af beskæftigede borgere i kommunen, samt hvor mange indenlandske arbejdspladser der findes inden for en afstand af hhv. 30 og 60 min. fra centrum i den største by. I denne tabel er én arbejdsplads lig én fuldtidslønmodtager. Udenlandske arbejdspladser, eksempelvis tyske, indgår ikke i opgørelsen.

Kommune

Antal beskæftigede borgere

Antal årsværk inden for 30 min. fra den største by i kommunen

Antal årsværk inden for 60 min. fra den største by i kommunen

Assens

19.231

27.000

254.000

Faaborg-Midtfyn

23.702

43.000

163.000

Kerteminde

10.655

93.000

230.000

Langeland

5.528

23.000

132.000

Middelfart

17.864

134.000

459.000

Nordfyns

13.775

90.000

238.000

Nyborg

13.974

116.000

311.000

Odense

86.683

106.000

268.000

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og

Svendborg

26.393

93.000

187.000

CVR

Ærø

2.765

1.400

1.400

KONTUR 2012 | Side 17

Kontur FYN 2012.indb 17

01-03-2013 14:03:18


650.000 to 700.000 600.000 to 700.000 650.000 650.000 600.000 650.000 650.000 to 700.000 Årsværk 2012 550.000 600.000 600.000 to 650.000 550.000 600.000 600.000 to 650.000 Under 400.000 500.000 550.000 550.000 to 600.000 Årsværk 2012 500.000 to 600.000 550.000 550.000 ERHVERVSFORHOLD 450.000 500.000 500.000 to 550.000 300.000 400.000 Under 400.000 450.000 to 550.000 500.000 500.000 400.000 450.000 450.000 200.000 to 500.000 300.000 400.000 450.000 450.000 to 500.000 300.000 400.000 400.000 100.000 to 450.000 200.000 to 450.000 200.000 300.000 adgang 400.000 til arbejdspladser 0 to 100.000 100.000 to 200.000 Årsværk 2012 0 to 100.000 Årsværk 2012 Over 700.000 Årsværk 2012 Over 700.000 Årsværk Antal arbejdspladser indenfor2012 Årsværk 2012 Over 700.000 Årsværk 2012 en times kørsel i bil: 850.000 to 900.000 Over 700.000 Årsværk 2012 400.000 til 700.000 850.000 to 900.000 Under 400.000 Årsværk 2012 800.000 850.000 850.000 to 900.000 Under 400.000 900.000 800.000 850.000 850.000 to 900.000 Under 400.000 650.000 to 700.000 400.000 til 700.000 750.000 800.000 800.000 850.000 300.000 to 400.000 750.000 800.000 800.000 to 850.000 600.000 300.000 600.000 to to 400.000 650.000 700.000 750.000 750.000 800.000 200.000 300.000 300.000 400.000 650.000 to 700.000 700.000 750.000 750.000 800.000 200.000 to 300.000 550.000 to to 200.000 600.000 300.000 700.000 750.000 100.000 200.000 300.000 600.000 to 650.000 700.000 to 750.000 100.000 500.000 to 200.000 550.000 0 0 to 100.000 100.000 200.000 550.000 to 600.000 0 to 100.000 450.000 to 100.000 500.000 0 to 500.000 550.000 400.000 to 450.000 450.000 to 500.000 Årsværk 2012 400.000 to 450.000 Kortet viserÅrsværk hvor mange fuldtidsarbejds2012 400.000 til 700.000 pladser, derÅrsværk findes indenfor en times kørsel i 400.000 til2012 700.000 bil. Udenlandske arbejdspladser, eksempelvis 400.000 til 700.000 Årsværk 2012 tyske, indgår ikke i650.000 opgørelsen. to 700.000 650.000 to 700.000 Over 700.000 600.000 to 650.000 650.000 700.000 Årsværk 2012 Kilde: Region Syddanmark og CVR 600.000 to 650.000 550.000 to 600.000 850.000 900.000 600.000 650.000 Over 700.000 550.000 to 600.000 500.000 800.000 to 550.000 850.000 550.000 600.000 500.000 850.000 to 550.000 900.000 450.000 750.000 to 500.000 800.000 500.000 550.000 450.000 800.000 to 500.000 850.000 400.000 700.000 to 450.000 750.000 450.000 500.000 400.000 750.000 to 450.000 800.000 400.000 to 450.000 700.000 to 750.000

2012

arbejdsstyrke og beskæftigelse 2002-2011 Årsværk 2012 Årsværk 2012 Over 700.000 Årsværk 2012 Over 700.000

Over 700.000 Arbejdsstyrke (DK) to 850.000 Beskæftigelse (DK) to 850.000 800.000 Arbejdsstyrke (Fyn) to 850.000 800.000 Beskæftigelse (Fyn) to 750.000 to

Fyn

81

Andel af befolkningen (%)

Andel af befolkningen (%)

900.000 900.000 850.000 900.000 850.000 79 800.000 to 800.000 850.000 750.000 to 800.000 700.000 750.000 to 750.000 800.000 700.000 to 750.000 700.000 to 750.000 76 74

71 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2010

2011

Arbejdsstyrke (Fyn) Beskæfttigelse (Fyn)

Figuren viser udviklingen i hvor stor en andel af de 25-64 årige, der hhv. erArbejdsstyrke i beskæftigelse eller (DK) (DK) indgår i arbejdsstyrken (beskæftigede og ledige). Udviklingen vises for Fyn Beskæftigelse og for hele landet. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Side 18

Kontur FYN 2012.indb 18

|

KONTUR 2012

E07_Arbejdsstyrke og Beskæftigelse 2002-2011 1. træk 121112.xlsx

01-03-2013 14:03:22


ERHVERVSFORHOLD

Hvad laver de 25-64 årige? Fyn

Fyn (ekskl. Middelfart) 5,5

3,1

65,8

14,2

Hovedstaden 5,5

69,2

Trekantområdet 5,6

70,3

2,6

Østjysk bybånd 5,5

69,6

2,4 11,5

2,9 8,6

11,7

Selvstændige Lønmodtagere Arbejdsløse (ledige) Pensionister Uden for arbejdsstyrken

11,3

13,8

9,8

Figuren viser den socioøkonomiske status for borgerne i alderen 25-64 år i 2011.

11,0

Kilde: Region Syddanmark og

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Procent

Danmarks Statistik

Udvikling I Ledighed 2000-2017 Selvstændige

Lønmodtagere

Arbejdsløse

Pensionister

Uden for arbejdsstyrken

Trekantområdet

Fyn

E08_Hvad laver de 25-64 årige 121112.xlsx Fyn (ekskl. Middelfart)

Trekantområdet

8.000

6.000

Antal arbejdsløse

Antal arbejdsløse

6.000

4.000

4.000

2.000

2.000

0 2000

2005

2010

År Mænd

2005

2010

År

Hovedstaden

Hovedstaden 25.000

0 2000

2015

Aarhus - Østjylland Mænd

Kvinder

12.000

E09_Udvikling i ledighed 141112.xlsx

2015

Aarhus‐Østjylland Kvinder

E09_Udvikling i ledighed 141112.xlsx

10.000

Antal arbejdsløse

Antal arbejdsløse

20.000

15.000

8.000

6.000

4.000

10.000 2.000

5.000 2000

2005

2010

År

Kvinder

2015

0 2000

2005

2010

2015

År Mænd

Mænd

Kvinder

E09_Udvikling i ledighed 141112.xlsx

Mænd

Kvinder

E09_Udvikling i ledighed 141112.xlsx

Figuren viser ledighedsudviklingen fordelt på køn i pendlingsområderne Fyn og øer (ekskl. Middelfart) samt Trekantområdet (Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle Kommuner), Hovedstaden (Region Hovedstaden ekskl. Bornholm og Christiansø) og Aarhus - Østjylland (Aarhus, Favrskov, Norddjurs, Syddjurs, Samsø, Randers, Skanderborg, Silkeborg og Odder kommuner). De stiplede linier er fremskrevne tal. Kilde: Region Syddanmark og CRT (SAM-K og LINE)

KONTUR 2012 | Side 19

Kontur FYN 2012.indb 19

01-03-2013 14:03:23


ERHVERVSFORHOLD

arbejdspladser i privat og offentlig sektor 2011 Hele landet

Fyn

79.094 38% 129.784 62%

Offentlige sektor

Offentlige arbejdspladser Private arbejdspladser

942.979 35% 1.724.445 65%

Fyn

Private sektor

Offentlige sektor

Hele landet

Private sektor

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik bearbejdet af e-statistik.dk

erhvervsstruktur - den private sektor 2011 Fødevarer

Fyn Hele landet

Møbler/beklædning Turisme

IT/kommunikation Transport Energi/miljø Medico/sundhed Øvrige erhverv 0

5

10

15

20

Fyn

Andel af samlede besæftigelse

Bygge/bolig

25

Figuren viser fordeling af de private arbejdspladser på Fyn og i hele landet, fordelt på ressourceområder. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik bearbejdet af e-statistik.dk

erhvervsspecialisering 2011 Fyn

Hele landet

Figuren viser Fyns andel af arbejdspladser i den private beskæftigelse i hele landet inden for hvert ressourceområde. Den lodrette linje viser Fyns samlede andel af den private beskæftigelse i hele landet.

Fødevarer Turisme Transport Bygge/bolig Møbler/beklædning Øvrige erhverv Medico/sundhed

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik bearbejdet af e-statistik.dk

7,53

Energi/miljø IT/kommunikation 0

2

4

6

8

10

procent

Side 20

Kontur FYN 2012.indb 20

|

KONTUR 2012

01-03-2013 14:03:24


ERHVERVSFORHOLD Fyn

Udvikling i erhvervsstrukturen 2009-2011 Figuren viser udvikling i antallet af beskæftigede på Fyn og i hele landet, dels i den private sektor fordelt på ressourceområder, dels i den samlede offentlige sektor.

Medico/sundhed Offentlige sektor Turisme IT/kommunikation Energi/miljø Møbler/beklædning Fødevarer Bygge/bolig Transport Øvrige Alle erhverv

Kilde: Region Syddanmark og

-20

-15

Danmarks Statistik bearbejdet af e-statistik.dk

-10

-5

0

5

procent

Fyn

Fyn

Hele landet procent

Detaljeret erhvervsstruktur 2011 Ressourceområde Fødevarer

Primære erhverv

FremstillingsStøtteerhverv Serviceerhverv Fyn Hele landet erhverv

6.647

Møbler

-

Beklædning

-

Turisme Bygge/bolig

4.226

2.568

10.601

E13_Udvikling i erhvervsstrukturen. 2009-2011 010612.xlsx

I alt 24.042

1.154

-

1.620

2.774

333

-

2.823

3.156

-

-

-

5.784

5.784

356

4.085

375

22.458

27.274

IT/kommunikation

-

779

143

7.786

8.708

Transport

-

2.607

-

11.241

13.848

14

1.052

-

2.148

3.214

Energi/miljø Medico/sundhed

-

823

-

4.956

5.779

Øvrige

-

5.830

-

27.670

33.500

7.017

20.889

3.086

97.087

128.079

I alt

Erhvervsspecialisering:

lidt specialiseret

specialiseret

meget specialiseret

Tabellen viser antallet af private arbejdspladser på Fyn på delområder inden for ressourceområderne. Lidt specialiseret betyder at Fyns andel af landets arbejdspladser på delområdet er op til en halv gang større, end Fyns samlede andel af landets arbejdspladser. For specialiserede delområder er andelen mindst en halv gang større, og for meget specialiserede delområder er andelen mindst tre gange så stor. Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik bearbejdet af e-Statistik.dk

Ressourceområder – hvad er det? Et ressourceområde samler de virksomheder, der indgår i samme værdikæde fra primærproducent (fra jord) via forarbejdning til salg (til bord). Det indebærer at et ressourceområde i princippet er en blanding af fire delområder (i parentes et eksempel fra ressourceområdet fødevarer): • • • •

Primære erhverv (svineproduktion) Fremstillingserhverv (slagterier og forarbejdning af fødevarer) Støtteerhverv (fremstilling af foder og produktionsudstyr) Serviceerhverv (detailhandel med salg af fødevarer)

Se appendiks, s.31, for en beskrivelse af hvert enkelt ressourceområde.

KONTUR 2012 | Side 21

Kontur FYN 2012.indb 21

01-03-2013 14:03:24


ERHVERVSFORHOLD

Fyns figur

styrker og svagheder IT/kommunikation

Vækst i beskæftigelse i kommunen. 2010-2011

5%

Turisme 3%

Energi/miljø Medico/sundhed

0% Øvrige erhverv -3%

Gns. vækst i beskæftigelse på landsplan

Bygge/bolig Fødevarer

Møbler/beklædning -5%

Gns. vækst i beskæftigelse på Fyn -8%

Transport

-10% Svag

1,0 Neutral

Erhvervsspecialisering

2,0 Stærk

Erhvervsspecialisering

Antal beskæftigede:

Vækst i beskæftigelse på landsplan 2010-2011:

Mange

Høj Mellem Lav

E15_Styrker og svagheder 2010-2011 141112.xlsx

Figuren viser erhvervsmæssige styrker og svagheder i den private sektor på Fyn, fordelt på ressourceområder. Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik bearbejdet af e-statistik.dk

BNP/indbygger

kr. 315.629

kr. 285.348

kr. 254.565

kr. 301.727

kr. 248.803

kr. 234.626

kr. 229.654

kr. 229.185

kr. 226.535

kr. 221.603

kr. 219.872

kr. 198.238

kr. 197.334

BNP pr. indbygger 2010

Figuren viser BNP (bruttonationalprodukt) pr. indbygger i de fynske kommuner, på Fyn, i Region Syddanmark og i hele landet i 2010. BNP er opgjort i løbende priser. Kilde: Region Syddanmark og CRT (SAM-K og LINE)

Side 22

Kontur FYN 2012.indb 22

|

KONTUR 2012

01-03-2013 14:03:25


ERHVERVSFORHOLD

andel nye virksomheder

antal nye virksomheder 2009 Nyetablerede virksomheder

Etableringsrate

Svendborg

163

6,64%

Odense

444

6,54%

Nyborg

70

6,48%

Assens

109

6,30%

Middelfart

113

6,18%

Langeland

31

5,93%

Kerteminde

47

5,62%

112

5,03%

Faaborg-Midtfyn

60

4,95%

9

3,00%

Fyn (ekskl. Middelfart)

1.045

6,09%

Hovedstaden

6.304

7,85%

Nordfyns Ærø

Trekantområdet

1.014

6,53%

Østjysk bybånd

3.379

6,43%

Tabellen viser antal nyetablerede virksomheder og etableringsrate i de fynske kommuner, på Fyn (ekskl. Middelfart), i Hovedstaden, i Trekantområdet og i det østjyske bybånd. Etableringsrate defineres som antal nye virksomheder i procent af samtlige virksomheder.

Etableringsrate 2009

Kilde: Region Syddanmark og

Kilde: Region Syddanmark og

Danmarks Statistik bearbejdet af e-statistik.dk

Danmarks Statistik bearbejdet af e-statistik.dk

6,5 til 9,5 pct. 5,5 til 6,5 pct. 3,0 til 5,5 pct.

Nye virksomheder 2001-2009 12%

Fyn (ekskl. Middelfart) Hovedstaden Trekantområdet Østjysk bybånd

11%

Etableringsrate

Etableringsrate

10%

9%

8%

7%

6%

5% 2001

2002

2003 Fyn (ekskl. Middelfart)

2004 Hovedstaden

2005

2006 Trekantområdet

2007

2008

2009

Østjysk bybånd

Figuren viser udviklingen i andel nye virksomheder på Fyn (ekskl. Middelfart), i Hovedstaden, i Trekantområdet og i det østjyske bybånd. Etableringsrate defineres som antal nye virksomheder i procent af samtlige virksomheder. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik bearbejdet af e-statistik.dk

KONTUR 2012 | Side 23

Kontur FYN 2012.indb 23

01-03-2013 14:03:28


ERHVERVSFORHOLD

Iværksætteri – overlevelse og jobvækst 7 Billund 6

Jobskabelse

5

4

Varde

3

2

Fredericia Sønderborg Esbjerg Kolding Middelfart Aabenraa Nyborg Odense Vejen Haderslev Svendborg Assens Ærø

Fanø

Nordfyns

Langeland

Kerteminde

Faaborg-Midtfyn

Tønder Vejle

1

0 49%

51%

53%

55%

57%

59%

61%

63%

65%

Overlevelsesandel Overlevelsesandelen angiver, hvor stor en andel af de virksomheder, der blev etableret i 2005 og 2006, der stadig eksisterer efter 5 år. Jobskabelse er gennemsnitligt antal ansatte i 2010 og 2011 - 5 år efter at virksomhederne blev etableret. De stiplede linier viser landsgennemsnittet. E20 Iværksætteri overlevelse og jobvækst 150612.xlsx Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik bearbejdet af- e-statistik.dk

9,1%

8,8%

8,6%

8,1%

De nye virksomheders jobandel

Søjlerne viser hvor stor en andel beskæftigelsen i de nye virksomheder (etableringsår 2005-2009) udgør af den samlede beskæftigelse i den private sektor i 2011. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik bearbejdet af e-statistik.dk

Side 24

Kontur FYN 2012.indb 24

|

KONTUR 2012

01-03-2013 14:03:29


UDDANNELSE

og offentlige sektor med mellemlang eller lang videregående uddannelse end i det østjyske bybånd og i Hovedstaden •

procent skal tage en videregående uddannelse, mens drengene vil være langt bagefter

På Fyn er der færre beskæftigede i den private

Ingen af kommunerne på Fyn forventes at leve op til den nationale målsætning om, at 95 procent skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse. Derimod vil flere kommuner for pigernes vedkommende leve op til målsætningen om at 60

Frem mod 2021 forventes et fald i antal beskæftigede uden kompetencegivende uddannelse, mens der forventes en stigning i de øvrige uddannelsesgrupper. Den største stigning i beskæftigede forventes i gruppen med lang videregående uddannelse

KONTUR 2012

Kontur FYN 2012.indb 25

|

Side 25

01-03-2013 14:03:35


UDDANNELSE

Grundskole

Gymnasial udd.

Erhvervsudd.

KVU

MVU

LVU

I alt - pct.

Fyn (ekskl. Middelfart)

23,7

5,4

40,5

5,3

17,2

8,0

100

Hovedstaden

18,6

8,9

30,4

5,5

16,6

20,0

100

Trekantområdet

24,6

4,8

42,4

5,7

16,0

6,5

100

Østjysk bybånd

21,7

5,9

39,5

5,8

16,8

10,3

100

Uddannelsesniveau 2010

Tabellen viser andel borgere i alderen 25-64 år fordelt på højest fuldførte uddannelse (i pct.). Uddannelserne er hhv. grundskole, gymnasial uddannelse, erhvervsfaglig uddannelse, KVU (kort videregående uddannelse), MVU (mellemlang videregående uddannelse) og LVU (lang videregående uddannelse). Bachelorer har tidligere været opgjort som MVU, men de indgår nu i LVU. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

beskæftigede i den private sektor med MVU eller LVU 2011 11,7%

12,3%

14,6%

25,8%

43,3%

43,8%

45,1%

46,6%

beskæftigede i den offentlige sektor med MVU eller LVU 2011

De to søjlediagrammer viser andelen af højtuddannede beskæftiget på arbejdspladser på Fyn (ekskl. Middelfart), i Hovedstaden, i Trekantområdet og i det østjyske bybånd. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik bearbejdet af e-Statistik.dk

Side 26

Kontur FYN 2012.indb 26

|

KONTUR 2012

01-03-2013 14:03:35


UDDANNELSE

de unges forventede uddannelsesniveau om 25 år Andel med mindst en ungdomsuddannelse Drenge

Andel med videregående uddannelse

Piger

Drenge

Piger

Tabellen viser det forventede uddannelsesniveau om 25 år hos de drenge og piger, som forlod 9. klasse i 2010. Tallene er baseret på en fremskrivning fra Undervisningsministeriets profilmodel.

Assens

87%

94%

45%

62%

Faaborg-Midtfyn

87%

91%

45%

56%

Kerteminde

88%

90%

45%

56%

Langeland

85%

92%

36%

49%

Middelfart

88%

92%

48%

59%

Nordfyn

88%

93%

43%

60%

Nyborg

87%

90%

43%

57%

Odense

86%

91%

49%

64%

Svendborg

87%

92%

48%

62%

Ærø

87%

94%

46%

60%

Kilde: Region Syddanmark og

Syddanmark

88%

92%

47%

61%

Undervisningsministeriet

Hele landet

88%

92%

47%

60%

Videregående uddannelse omfatter kort, mellemlang og lang videregående uddannelse. Nationalt er målsætningen, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og 60 pct. skal tage en videregående uddannelse.

Udvikling i antal beskæftigede 2011-2021 U06_udvikling i antal U06_udvikling beskæftigede i antal 2011-2021 beskæftigede 040912.xlsx 2011-2021 040912.xlsx Fyn

-4.450

950

950

KVU

KVU

1.250

1.250

MVU

MVU

3.350LVU

LVU

3.350 2.700

2.700

U06_udvikling U06_udvikling ii antal antal beskæftigede beskæftigede 2011-2021 2011-2021 040912.xlsx 040912.xlsx

Trekantområdet

Trekantområdet Fyn

MVU

4.550

LVU

10.750 22.800

U06_udvikling i antal beskæftigede 2011-2021 040912.xlsx

Hovedstaden

Erhvervsfaglig Erhvervsfaglig udd. udd.

5.000 1.600

3.400

KVU

3.350

Uden Uden kompetencegivende kompetencegivende udd. udd.

1.950

Erhvervsfaglig udd.

5.050

Alle uddannelser Alle uddannelser

-4.450

1.250

Uden kompetencegivende udd

-900

Erhvervsfaglig Erhvervsfaglig udd. udd.

1.600

Aarhus-Østjylland

Aarhus-Østjylland

Uden kompetencegivende Uden kompetencegivende udd. udd.

-4.450 1.600

-2.250

U06_udvikling i antal beskæftigede 2011-2021 040912.xlsx

Fyn

Fyn (ekskl. Middelfart)

950

KVU KVU

1.250

MVU MVU LVU LVU

3.350 2.700

9.300

Alle Alle uddannelser uddannelser

Alle uddannelser

Hovedstaden

Uden kompetencegivende udd.

3.350

Erhvervsfaglig udd.

-650

KVU

5.200

MVU

12.400

LVU

38.000 58.300

Alle uddannelser

Figuren viser en fremskrivning af udviklingen i antal beskæftigede fordelt på højest fuldført uddannelse fra 2011 til 2021. Figuren viser den samlede udvikling for pendlingsområderne Fyn og øer (ekskl. Middelfart), samt Aarhus-Østjylland (Aarhus, Favrskov, Norddjurs, Syddjurs, Samsø, Randers, Skanderborg, Silkeborg og Odder kommuner), Trekantområdet (Billund, Fredericia, Middelfart, Kolding, Vejen og Vejle kommuner) og Hovedstaden (Region Hovedstaden ekskl. Bornholm og Christiansø). Kilde: Region Syddanmark og CRT (SAM-K og LINE)

KONTUR 2012

Kontur FYN 2012.indb 27

|

Side 27

01-03-2013 14:03:36


UDDANNELSE

bopæl - 15 år efter grundskolen De tre følgende kort viser hvor stor andel af de unge, der henholdsvis er blevet i kommunen, er vendt tilbage til kommunen eller er flyttet væk fra kommunen. • • •

Fortsat bosat i kommunen: De unge, der forlod grundskolen i kommunen i 1993-1995, og som var bosat i kommunen i alle de følgende 15 år. Hjemvendte: De unge, der forlod grundskolen i kommunen i 1993-1995, men igen var bosat i kommunen 15 år senere. Fraflyttere: De unge, der forlod grundskolen i kommunen i 1993-1995, og ikke var bosat i kommunen 15 år senere.

Fortsat bosat i kommunen Andel fortsat bosat i kommunen: 30 til 40 pct. 20 til 30 pct. 8 til 20 pct.

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Hjemvendte Andel, der er vendt hjem: 19 til 20 pct. 16 til 19 pct. 13 til 16 pct.

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik Side 28

Kontur FYN 2012.indb 28

|

KONTUR 2012

01-03-2013 14:03:37


UDDANNELSE

Fraflyttere Andel, der er flyttet væk: 65 til 77 pct. 55 til 65 pct. 44 til 55 pct.

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

andel med mvu eller lvu - 15 år efter grundskolen Fortsat bosat i kommunen Assens

Hjemvendte

Fraflyttere

Tilflyttere

9%

31%

46%

25%

5%

28%

46%

25%

12%

25%

42%

24%

Langeland

8%

31%

40%

23%

Middelfart

10%

28%

44%

37%

Nordfyn

9%

20%

40%

26%

Nyborg

17%

34%

42%

22%

Odense

29%

35%

44%

51%

Svendborg

16%

21%

47%

41%

0%

17%

36%

37%

Faaborg-Midtfyn Kerteminde

Ærø

Tabellen viser andelen med mellemlang eller lang videregående uddannelse 15 år efter de unge forlod grundskolen i 1993-1995, fordelt på bopæl. Tilflyttere: De unge, der bor i kommunen 15 år efter, at de har forladt grundskolen i en anden kommune i 1993-1995.

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

KONTUR 2012

Kontur FYN 2012.indb 29

|

Side 29

01-03-2013 14:03:37


UDDANNELSE

Hvor langt er deR til Gymnasierne? Middelfart

Kortet viser, hvor lang tid de unge skal rejse med offenlig transport for at komme til nærmeste:

Søndersø Odense

Nyborg Glamsbjerg Ringe

Oure Faaborg

Svendborg

Alment gymnasium (STX) Teknisk gymnasium (HTX) Handelsgymnasium (HHX) Højere forberedelseseksamen (HF) Rejsetider: 0-30 min. 30-60 min. 60-90 min. Over 90 min. nmarks Statistik

Marstal

Hvor Langt er der til de erhvervsfaglige uddannelser? Kortet viser, hvor lang tid de unge skal rejse med offentlig transport for at komme til nærmeste:

Middelfart

Odense Nyborg Glamsbjerg

Nakkebølle

Svendborg

Merkantil Teknisk skole Øvrige Rejsetider: 0-30 min. 30-60 min. 60-90 min. Over 90 min. nmarks Statistik

Kortene viser den samlede tid, det tager at rejse med offentlig trafik fra hjemadressen til uddannelsesstedet, inklusive eventuel ventetid indtil kl. 8:00 eller 8:30 afhængig af, hvilken ventetid der er kortest. For rejser, der er tættere på uddannelsesstedet end 5 km, er der udregnet en rejsetid med hastighed på 16 km/t (anslået cykelhastighed). Data er indsamlet oktober 2012. Kilde: Rejseplanen

Side 30

Kontur FYN 2012.indb 30

|

KONTUR 2012

01-03-2013 14:03:44


APPENDIKS

det østjyske bybånd Det østjyske bybånd udgøres af kommunerne: Randers, Norddjurs, Syddjurs, Favrskov, Silkeborg, Aarhus, Skanderborg, Odder, Horsens, Hedensted, Vejle, Billund, Vejen, Kolding, Fredericia, Middelfart og Haderslev.

ressourceområder Et ressourceområde samler de virksomheder, der indgår i samme værdikæde fra primærproducent (fra jord) via forarbejdning til salg (til bord). Det indebærer at et ressourceområde i princippet er en blanding af fire delområder (i parentes et eksempel fra ressourceområdet fødevarer): • • • •

Primære erhverv (svineproduktion) Fremstillingserhverv (slagterier og forarbejdning af fødevarer) Støtteerhverv (fremstilling af foder og produktionsudstyr) Serviceerhverv (detailhandel med salg af fødevarer)

Fødevarer

IT/kommunikation

Virksomheder inden for landbrug, fiskeri og gartneri, industrivirksomheder, der forarbejder fødevarer, samt støtte-, handelsog rådgivningsvirksomheder inden for fødevaresektoren.

Virksomheder, som udvikler, producerer og distribuerer produkter og tjenesteydelser inden for IT, edb-software, tele, post, reklame og film samt grafiske virksomheder.

Møbler/beklædning

Transport

Producenter af møbler, tøj, sko m.v. samt virksomheder, der designer, udvikler, markedsfører og sælger møbler eller beklædning.

Virksomheder, der transporterer gods og personer, handels- og rådgivningsvirksomheder i tilknytning hertil samt virksomheder, der producerer og vedligeholder veje, jernbaner, broer m.v.

Turisme

Energi

Virksomheder, som udbyder produkter og aktiviteter, der knytter sig til fritids- og forretningsrejser.

Virksomheder, der indvinder og leverer energi- og vandressourcer, eller som håndterer og behandler spildprodukter samt virksomheder, der leverer anlæg, udstyr og rådgivning hertil.

Bygge/bolig Virksomheder, der projekterer, opfører, vedligeholder eller driver bygninger, producenter af materialer og komponenter, som indgår i bygninger, samt tilknyttede handelsvirksomheder.

Medico/sundhed Virksomheder, som producerer og forhandler lægemidler, medicoteknik m.v.

KONTUR 2012

Kontur FYN 2012.indb 31

|

Side 31

01-03-2013 14:03:45


Tal til tiden - et øjebliksbillede Hvem er vi? Hvad tjener vi? Hvordan uddanner vi os? Hvordan flytter vi rundt? Hvordan klarer virksomhederne sig? Kort sagt: Tal til tiden. Tal med viden til alle, der er interesseret i kommunens og regionens tilstand og udvikling. Kontur er en opfølgning på Regional Udviklingsplan, der handler om fremtiden for borgere, institutioner og virksomheder i regionen.

Se mere på www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv

Regional Udvikling Damhaven 12 7100 Vejle

Kontur FYN 2012.indb 32

01-03-2013 14:03:48

Kontur Fyn 2012  

Kontur Fyn 2012

Kontur Fyn 2012  

Kontur Fyn 2012