Page 1

2013

Få Kontur på DIN iPad

AABENRAA KOMMUNE

www.regionsyddanmark.dk/kontur

Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

KOMMUNEPROFIL IndbyggerPROFIL TEMA: Borgervinkel

KONTUR 2013 Book.indb 1

23-01-2014 09:42:10


INTRO

Det Gode Liv som vækstskaber

Indhold KOMMUNEPROFIL / side 5

Effektive strategier og planer for fremtiden kræver viden; viden om en enkelt kommune eller 22, om de enkelte områder i regionen, om regionen som helhed og om hele landet. Kontur er en integreret del af videninitiativet i den regionale udviklingsplan, der arbejder med visionen om det gode liv som vækstskaber.

Beskæftigelse Erhvervsstruktur Iværksætteri Klima

KONTUR 2013 sætter det gode liv i centrum. Den syddanske vækst er i stigende grad afhængig af investeringer i forbedring af borgernes rammer. Investeringer i uddannelse, sundhed, infrastruktur og tryghed er helt centrale, hvis man vil tiltrække og fastholde kreative, engagerede og produktive borgere. Men det kræver viden om, hvad der kan forbedre rammerne for borgernes liv.

Huspriser

INDBYGGERPROFIL / side 19 Befolkningsudvikling Flyttemønstre Pendling Indkomst

Med venlig hilsen Uddannelse

Sundhed

Tryghed

Regional Udvikling / Strategi & analyse

TEMA: BORGERVINKEL / side 39 Sundhed Tryghed Relationer Selvrealisering Omgivelser Kontur 2013 for Aabenraa Kommune er udgivet af Region Syddanmark

Redaktion: Region Syddanmark Regional Udvikling / Strategi & Analyse Forside: Aabenraa Kommune Lasse Hyldager og Colourbox.com Foto: Design: Mediegruppen Reklamebureau Kort: Region Syddanmark og © Kort & Matrikelstyrelsen

Side 2

KONTUR 2013 Book.indb 2

|

KONTUR 2013

23-01-2014 09:42:10


INTRO

KONTUR 2013 og Det gode liv Kontur 2013 sætter det gode liv i centrum. Udover at levere opdateret viden om kommunen og dens indbyggere bidrager årets Kontur til at skabe et samlet billede af, hvordan det går med det gode liv i

ge

spl

ed

h yg Tr

d

ite t

he

ejd

lig

Arb

uk tiv

Sun d

e ftigels Beskæ

æn

g Til

Pr od

hed

kommunen i de tre hovedkapitler: Kommuneprofilen, Indbyggerprofilen og Borgervinklen.

ads er

Klima

Relationer

ingsBefolkn g n li ik udv

Se l

st

om ndk

I

vr ea l

ise

e ls alitet Krimin

ed Su n

rin

g

er ivels

dh

Ud

Omg

ne

n da

Kommuneprofilen tegner et billede af den kommune borgerne bor i. Kommunens arbejdsmarked og erhvervstruktur, hvordan udviklingen har været, hvilke vækst- og udviklingsmuligheder kommunen har og hvilke udfordringer kommunen står over for. Kort fortalt findes her fakta om kommunens arbejdspladser, beskæftigelse, erhvervsstruktur, tilgængelighed, produktivitet og klima.

Indbyggerprofilen viser hvordan befolkningen udvikler sig, hvem der bor i kommunen og hvilke kompetencer og ressourcer de har. Kort fortalt finder man fakta om befolkningsudviklingen, pendling, flyttemønstre, indkomst, uddannelse, sundhed og kriminalitet.

Borgervinklen er borgernes vurdering af mulighederne for at leve et godt liv, der hvor de bor. Borgervinklen indeholder viden om, hvordan kommunens borgere har det, hvordan de vurderer deres omgivelser og muligheder og ikke mindst om de er tilfredse med at bo, der hvor de bor. Disse oplysninger er indsamlet gennem Region Syddanmarks borgerpanel.

KONTUR 2013

KONTUR 2013 Book.indb 3

|

Side 3

23-01-2014 09:42:10


INTRO

Det gode liv i aabenraa kommune Indikatorerne i hjulet foldes ud i de tre kapitler. Alle figurer i borgervinklen indgår i hjulet, mens de

Aabenraa Uden tekst

indikatorer i kommuneprofilen og indbyggerprofilen, der indgår i hjulet er markeret med følgende ikon:

Væ rd is

ka b

els ep

r. å

CO 2 —u dl

edn

ing

rs væ r

k(

pr.

pr od

uk tiv

ind

byg ge

r

ite t)

Andel i lavindkomstgruppen

ervsd erhv e ge me ls -64 åri de uddanne 5 2 l e en And ncegiv te e p m ko ser nel dan d u vs ver re erh ge på d l yg fa b a r F ind 00 1.0 . r ep ag ed g n Se

Aabenraa Kommune har gennem de senere haft en tilbageDet år Gode Liv Hjul gang i befolkningstallet. Forsørgerbrøken er lidt under 1, hvilket betyder at der er lidt flere forsørgere i den erhvervsaktive alder (25-64 år), end der er personer uden for den erhvervsaktive alder. Udviklingen går dog i retning af, at der kommer flere uden for den erhvervsaktive alder end indenfor og udviklingen i Aabenraa Kommune er mere bekymrende end i hele landet. 70,6 pct. af de 25-64-årige har en erhvervskompetencegivende uddannelse, og 87 pct. mener at de bruger sine evner og talenter i hverdagen. En kilde til bekymring kan være at hele 6,3 pct. af de 30-64-årige tilhører lavindkomstgruppen og kun 65 pct. vurderer de kan betale en uventet udgift på 20.000 kr.

Side 4

KONTUR 2013 Book.indb 4

|

este

l de nærm

tioner ti

med rela

Er tilfreds

Er tilfreds med relationer i nærområde

Er t

Br

Ka n

ilfre

ug

Ha

rm

er

uli

re

ds

ev n

me

dd

er

gh

ed

de ts om

fo r

og

er

vi

at

et m

an

tal e

nte r

æn

it

ig

ti

opn

ået

ih ve rd

i sit

liv

ag

dr es

gt

har

en

liv

liv et

Aabenraa har 88 arbejdspladser pr. 100 indbyggere og produk- Alle resultater.xlsx tiviteten, dvs. værdiskabelsen pr. årsværk, er relativt høj. Der udledes 9,9 ton CO2 pr. indbygger, hvilket er i den høje ende blandt kommunerne.

Borgerne er overordnet meget tilfredse med deres liv i Aabenraa. De ligger lidt under gennemsnittet af syddanskere i deres vurdering af deres sundhed, omgivelser og muligheder for selvrealisering. Herunder er det i sær i vurderingen af eget helbred, lokalområdets attraktivitet og muligheden for at ændre sit liv, der er vurderet lavere end gennemsnittet i regionen. Til gengæld er borgerne tilfredse med deres tryghed og relationer - særligt tilfredse er de med deres relationer til de nærmeste.

KONTUR 2013

23-01-2014 09:42:11


Indhold Beskæftigelse Erhvervsstruktur Iværksætteri Klima Huspriser

KOMMUNEPR FIL Karakteristika: Aabenraa Kommune har med ca. 27.000 arbejdspladser 88 arbejdspladser pr. 100 indbyggere i den erhvervsaktive alder (2564 år). Antallet af arbejdspladser er faldet med 2 pct. i perioden 2010-2012. 73 pct. af borgerne i den erhvervsaktive alder (2564-årige) er i beskæftigelse. CO2—udledningen har ligget nogenlunde konstant i perioden 2001-2011, mens energiforbruget er steget. I hele landet er CO2—udledningen faldet markant, mens energiforbruget har været konstant.

Kommuneprofil

KONTUR 2013 Book.indb 5

|

KONTUR 2013

|

Side 5

23-01-2014 09:42:17


Beskæftigelse

arbejdspladser 2012

Antal arbejdspladser (heraf private) Assens

14.902

(10.489)

70

(49)

Billund

17.222

(13.132)

129

(98)

Esbjerg

58.838

(38.745)

98

(65)

1.054

(709)

63

(42)

Fredericia

25.711

(15.698)

99

(60)

Faaborg-Midtfyn

18.951

(12.471)

72

(48)

Haderslev

23.421

(14.564)

82

(51)

Fanø

9.064

(6.579)

75

(54)

49.154

(35.526)

106

(76)

Langeland

4.580

(2.838)

69

(43)

Middelfart

16.027

(10.539)

83

(54)

Nordfyns

9.850

(6.701)

64

(43)

Nyborg

11.183

(6.571)

69

(41)

Odense

95.415

(56.830)

97

(58)

Svendborg

23.573

(13.634)

79

(46)

Kerteminde Kolding

Tabellen viser samtlige arbejdspladser i kommunerne og antal arbejdspladser pr. 100 indbyggere i aldersgruppen 25-64 år i 2012. I parentes angives antal arbejdspladser i den private sektor.

Antal arbejdspladser pr. 100 25-64 årige (heraf private)

Sønderborg

33.215

(21.846)

88

(58)

Tønder

17.329

(11.960)

87

(60)

Varde

21.854

(15.283)

86

(60)

Vejen

18.709

(14.057)

86

(65)

Vejle

50.907

(34.105)

91

(61)

Kilde: Region Syddanmark og

Ærø

2.431

(1.492)

77

(47)

Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk

Aabenraa

26.978

(18.457)

88

(60)

550.368

(362.226)

89

(59)

2.673.552

(1.738.786)

92

(60)

Syddanmark Hele landet

ARBEJDSPLADSER PR. 100 INDBYGGERE 2012

ARBEJDSPLADSER I KOMMUNEN 2012

100 til 176 76 til 99 0 til 75

1.000 til 8.400 500 til 999 0 til 499

Løjt Kirkeby #

Rødekro #

Aabenraa #

Hjordkær #

Stubbæk

Bolderslev

#

#

Felsted #

Bylderup-Bov #

Kliplev

Tinglev

#

#

Kruså #

Padborg #

Kortet viser antal arbejdspladser pr. 100 indbyggere i aldersgruppen 25-64 år i 2012.

Kortet viser antal arbejdspladser i de enkelte sogne i 2012.

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Side 6

KONTUR 2013 Book.indb 6

|

KONTUR 2013

|

Kommuneprofil

23-01-2014 09:42:21


Beskæftigelse

udvikling i antal arbejdspladser 2010-2012

-0,1% -0,4% -1,5% -1,8% -2,0% -2,2% -2,4% -2,5% -2,8% -3,0% -3,2% -3,4% -3,5% -4,1% -6,3% -6,6%

Figuren viser udviklingen i antal arbejdspladser i de syddanske kommuner, i Syddanmark og i hele landet i perioden 2010-2012. Både offentlige og private arbejdspladser er medregnet. Kilde: Region Syddanmark og

-10,2% -17,4% -2,3% -1,0%

Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk

adgang til arbejdspladser 2013

Kommune

Kilde: Region Syddanmark og CVR

Antal årsværk inden for 30 min. fra den største by i kommunen

Antal årsværk inden for 60 min. fra den største by i kommunen

Assens

19.084

15.500

231.300

Billund

13.050

33.200

303.800

Esbjerg

54.638

53.100

198.800

1.545

35.500

108.600

Fredericia

22.827

108.300

466.000

Faaborg-Midtfyn

23.360

34.700

152.100

Haderslev

25.859

67.900

296.900

Kerteminde

10.459

83.400

202.100

Kolding

43.656

114.200

419.300

Fanø

Tabellen viser antal fuldtidsarbejdspladser, der findes inden for en afstand af hhv. 30 og 60 min. i bil fra centrum i den største by i 2013. Udenlandske arbejdspladser, eksempelvis tyske, indgår ikke i opgørelsen.

Antal beskæftigede borgere

3,9% Billund Fanø 2,8% Esbjerg 0,3% Kolding 0,0% Vejen Middelfart Odense Nordfyns Aabenraa Assens Ærø Sønderborg Tønder Vejle Svendborg Nyborg Varde Fredericia Haderslev Faaborg-Midtfyn Langeland Kerteminde Syddanmark Hele landet

Langeland

5.308

21.200

127.000

Middelfart

17.761

124.100

448.200

Nordfyns

13.578

78.800

219.400

Nyborg

13.746

104.300

288.600

Odense

86.322

102.600

257.200

Svendborg

25.946

85.800

184.400

Sønderborg

33.252

45.200

111.000

Tønder

18.124

11.000

72.200

Varde

25.098

55.300

211.300

Vejen

20.814

75.300

354.200

Vejle

52.917

141.300

563.400

Ærø Aabenraa

2.689

1.300

1.300

27.066

53.600

192.500

Kommuneprofil

KONTUR 2013 Book.indb 7

|

KONTUR 2013

|

Side 7

23-01-2014 09:42:22


Beskæftigelse

adgang til arbejdspladser 2013

Antal arbejdspladser indenfor Antal årsværk indenfor 1 kørsel ii bil Antal årsværk indenfor 1 times kørsel Antal årsværk indenfor 1 times times kørsel bil en times kørsel i bil: Antal Antal årsværk årsværk indenfor indenfor 1 1 times times kørsel kørsel ii bil bil Antal årsværk indenfor 1 times kørsel ii bil 800.000 to 1.700.000 Antal årsværk indenfor 1 times kørsel bil 800.000 to 1.700.000 Antal årsværk indenfor 1 times times kørsel kørsel ii bil bil 800.000 to 1.700.000 800.000 to 1.700.000 Antal årsværk indenfor 1 800.000 to to 1.700.000 700.000 800.000 800.000 1.700.000 700.000 to 800.000 800.000 1.700.000 700.000 toto 800.000 700.000 800.000 900.000 800.000 to 1.700.000 700.000 800.000 800.000 to 1.700.000 600.000 700.000 700.000 to 800.000 600.000 700.000 700.000 800.000 600.000 to 700.000 600.000to 700.000 700.000 toto 800.000 800.000 600.000 700.000 700.000 500.000 600.000 600.000 700.000 500.000 to 600.000 600.000 to 700.000 500.000 600.000 600.000 to 700.000 500.000 600.000 500.000 to 600.000 600.000 600.000 to 700.000 400.000 500.000 500.000 600.000 400.000 to 500.000 500.000 600.000 400.000 to 500.000 500.000 600.000 400.000 toto 600.000 500.000 500.000 to 400.000 500.000 300.000 400.000 400.000 500.000 300.000 to 400.000 400.000 to 500.000 300.000 400.000 400.000 to 500.000 500.000 300.000 to 400.000 400.000 200.000 300.000 300.000 to 400.000 300.000 300.000 400.000 200.000 to 300.000 300.000 400.000 200.000 to 400.000 300.000 300.000 to 200.000 to 300.000 300.000 400.000 100.000 200.000 200.000 300.000 100.000 to 200.000 200.000 to 300.000 200.000 300.000 100.000 to 200.000 200.000 to 300.000 300.000 100.000 200.000 200.000 0 to 100.000 100.000 200.000 0 to 0 100.000 200.000 100.000 200.000 0 toto 100.000 100.000 100.000 to 200.000 0 100.000 100.000 0 0to toto 200.000 100.000 0 to 100.000 100.000 0 to to 100.000 100.000 0

i bil

Farverne på kortet viser, hvor mange fuldtidsarbejdspladser, der findes indenfor en times kørsel i bil fra det pågældende område. Udenlandske arbejdspladser, eksempelvis tyske, indgår ikke i opgørelsen. Kilde: Region Syddanmark og CVR

Arbejdsstyrke (Hele landet) Arbejdsstyrke (Aabenraa) Beskæftigelse (Hele landet) Beskæftigelse (Aabenraa)

Andel af befolkningen 25-64 årige (%)

Figuren viser udviklingen i andelen af de 25-64 årige, der hhv. er i beskæftigelse eller indgår i arbejdsstyrken (beskæftigede samt ledige).

Titel

arbejdsstyrke og beskæftigelse 2003-2012

Aabenraa

82 80 78 76 74 72 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

forsørgerbrøk 2008-2033 Arbejdsstyrke (Aabenraa)

Antal borgere at forsørge pr. 25-64 årig

1,3

Beskæftigelse (Aabenraa) Aabenraa Arbejdsstyrke (DK) Beskæftigelse (DK) Syddanmark Hele landet

1,2 1,1

Figuren og viser forsørgerbrøken, som ARB8_Arbejdsstyrke Beskæftigelse 2003-2012 1. der trækdefineres 02.1013_redigeret.xlsx

1,0

forholdet mellem antallet af borgere uden for den erhvervsaktive alder (0-24 og 65+ årige) og antallet af borgere i den erhvervsaktive alder (25-64 årige).

0,9 0,8 2008

2013

2018 Aabenraa

Side 8

KONTUR 2013 Book.indb 8

|

KONTUR 2013

|

2023 Syddanmark

2028

2033

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Hele landet

Kommuneprofil

23-01-2014 09:42:26


Beskæftigelse

Øst-Sønderjylland NY

Udvikling i ledighed 2002-2018, østSønderjylland

Antal ledige

Titel

4.000 3.000 2.000 1.000 0 -1.000 2002

2007 Kvinder

2012

2017

Mænd

Figuren viser ledighedsudviklingen fordeltTitel på køn i pendlingsområdet Østsønderjylland (Haderslev, Sønderborg og Aabenraa Kommuner). De stiplede linier er fremskrevne tal. Kilde: Region Syddanmark og CRT (SAM-K og LINE)

Mænd

Kvinder

NY_ARB11_Udvikling i ledighed 151013.xlsx

socioøkonomisk status 2012 100%

80%

6,2

7,1

12,9

11,2 3,1 3,7

4,0 3,9

Andel af 25-64 årige i beskæftigelse 2012 Langeland Odense Ærø Nyborg Andre uden for arbejdsstyrken

Svendborg

60%

Kerteminde Pensionister og tilbagetrækning

67,1

69,4

Arbejdsløse

0%

5,6

Aabenraa

Hele landet

Andre uden for arbejdsstyrken Pensionister og modtagere af efterløn og flexydelser Midlertidigt uden for arbejdsstyrken Ledige Lønmodtagere Selvstændige og medhjælpende ægtefæller

71,0% 71,6% 71,9% 72,5%

Sønderborg

72,5%

Aabenraa

73,0% 73,4%

Tønder Selvstændige og medhjælpende

73,4%

ægtefælle

5,9

70,1%

Esbjerg

Lønmodtagere

20%

69,6%

Fredericia

Midlertidigt uden for arbejdsstyrken

40%

65,4%

Faaborg-Midtfyn

73,8%

Nordfyns

74,0%

Haderslev

74,1%

Assens

74,5%

Fanø

75,5%

Middelfart

76,1%

Kolding

76,6%

Vejle

77,2%

Vejen

78,3%

Varde

78,9%

Billund Syddanmark Hele landet

79,0% 73,7% 74,9%

Figuren viser den socioøkonomiske status for borgere i alderen 25-64 år i 2012.

Figuren viser andel 25-64 årige i beskæftigelse i 2012.

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Kommuneprofil

KONTUR 2013 Book.indb 9

|

KONTUR 2013

|

Side 9

23-01-2014 09:42:27


Beskæftigelse

Beskæftigede med MVU eller LVU 2012 Privat sektor 8,2%

32,1%

%

8,2%

32,5%

14,2%

32,6%

0%

12,0%

35,9%

7,4%

36,9%

7,7%

Offentlig sektor Langeland 8,2%

32,1%

32,1%

Langeland

Langeland

Billund 14,2%

32,5%

32,5%

Billund

Billund

Ærø 12,0%

32,6%

32,6%

Ærø

Ærø

Varde

Varde

Tønder

Tønder

7,4%

Varde

7,4%

7,7%

Tønder

7,7%

35,9%

35,9%

36,9%

36,9%

9,3%

38,1%

9,3%

Nordfyns 9,3%

38,1%

38,1%

Nordfyns

Nordfyns

0,4%

38,1%

10,4%

Kerteminde 10,4%

38,1%

38,1%

Kerteminde

Kertemind

39,1%

8,8%

8,8%

Haderslev 8,8%

39,1%

39,1%

Haderslev

Haderslev

9,8%

39,4%

9,8%

Faaborg-Midtfyn 9,8%

39,4%

39,4%

Faaborg-Midtfyn

Faaborg-M

9,4%

39,5%

9,4%

Nyborg 9,4%

39,5%

39,5%

Nyborg

Nyborg

Vejen

39,7%

39,7%

Vejen

Vejen

40,0%

40,0%

Assens

Assens

Fredericia

Fredericia

7,9%

0,7%

3%

% 9,1%

0,6%

0,7%

1%

6%

8%

3%

5%

39,7% Figuren viser andelen af 40,0% højtuddannede beskæftiget på arbejdspladser 40,7% i kom41,5% munen i hhv. den private og offentlige sektor.41,5% 42,3% Offentligt ejede selskaber 44,8% er inkluderet i den offent45,7% lige sektor i 2012. Kilde: Region Syddanmark og

7,9% 10,7% 12,3%

7,9%

Assens 10,7% Fredericia 12,3%

40,7%

40,7%

Sønderborg 14,2%

41,5%

41,5%

Sønderborg

Sønderborg

9,1%

Aabenraa 9,1%

41,5%

41,5%

Aabenraa

Aabenraa

10,6%

Middelfart 10,6%

42,3%

42,3%

Middelfart

Middelfart

10,7%

Esbjerg 10,7%

Esbjerg

Esbjerg

Svendborg

Svendborg

14,2%

44,8%

44,8%

12,1%

Svendborg 12,1%

47,8%

12,6%

Fanø12,6%

47,8%

47,8%

Fanø

Fanø

48,0%

12,8%

Kolding 12,8%

48,0%

48,0%

Kolding

Kolding

Vejle 11,3%

48,4%

48,4%

Vejle

Vejle

Odense 14,9%

48,6%

48,6%

Odense

Odense

Syddanmark

Syddanma

Hele landet

Hele landet

48,4% Danmarks Statistik bearbejdet 48,6% af e-Statistik.dk 43,5% 44,9%

11,3% 14,9% 11,5%

Syddanmark 11,5% Hele landet 17,1%

17,1%

45,7%

43,5% 44,9%

45,7%

43,5% 44,9%

Udvikling i antal beskæftigede 2012-2021, østSønderjylland Øst & Sønderjylland NY

Uden kompetencegivende udd.

-5.500 1.800 550 950 1.400 -800

Erhvervsfaglig udd. KVU MVU LVU Alle uddannelser

Figuren viser en fremskrivning af udviklingen i antal beskæftigede fordelt på højest fuldført uddannelse fra 2012 til 2021. Figuren viser den samlede udvikling for pendlingsområdet Østsønderjylland (Haderslev, Sønderborg og Aabenraa Kommuner). Kilde: Region Syddanmark og CRT (SAM-K og LINE)

Side 10

KONTUR 2013 Book.indb 10

|

KONTUR 2013

|

Kommuneprofil

23-01-2014 09:42:27


Erhvervsstruktur

arbejdspladser i privat og offentlig sektor 2012 Aabenraa

Hele landet

Aabenraa

Hele landet

4%

5%

8%

8%

16%

Undervisning

65%

4%

68%

Offentlig administration,

17%

Aabenraa

Sundhed og socialvæsen

5%

Øvrig offentlig sektor

PrivatOffentlig sektor administration,

ERH1_Fordeling af arbejdspladser mellem offentlig og privat 121113.xlsx

Offentlig administration Undervisning Sundhed og socialvæsen Øvrig offentlig sektor

Undervisning

Hele landet

Sundhed og socialvæsen

Øvrig offentlig sektor

Privat sektor

ERH1_Fordeling af arbejdspladser mellem offentlig og privat 121113.xlsx

Private arbejdspladser

Figuren viser fordelingen af private og offentlige arbejdspladser. Den offentlige sektor er opdelt i fire områder i 2012. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk

Aabenraa - privat sektor 2012 Kommunens erhvervsstruktur

Fødevarer Møbler/beklædning Turisme Bygge/bolig IT/kommunikation Transport Energi/miljø Medico/sundhed Øvrige erhverv 0

Aabenraa

5

10

Procent

Syddanmark

15

20

25

30

Hele landet

Figuren viser de private arbejdspladser i kommunen, i Syddanmark og i hele landet, fordelt på ressourceområder i 2012. Se appendiks side 47, for en forklaring af ressourceområder. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk

Aabenraa

Syddanmark

Hele landet Kommuneprofil

|

KONTUR 2013

|

Side 11

ERH2_Erhvervsstruktur 2012 privat sektor 170613.xlsx KONTUR 2013 Book.indb 11

23-01-2014 09:42:28


Udvikling i erhvervsstruktur 2010-2012

Aabenraa

Andel af samlede besæftigelse

Erhvervsstruktur

Erhvervsspecialisering 2012

Aabenraa

Bygge/bolig Transport Fødevarer Medico/sundhed Møbler/beklædning IT/kommunikation Turisme Øvrige erhverv

Transport Fødevarer Bygge/bolig

Aabenraa

ERH4_ Erhvervsspecialisering 2012 180613.xlsx

Energi/miljø

Turisme Energi/miljø Møbler/beklædning Medico/sundhed IT/kommunikation

Offentlige sektor

1,06

Titel

Øvrige erhverv

Alle erhverv -20

-15

-10

-5

0

5

10

0,0

15

1,0

Procent Aabenraa

Aabenraa

2,0

Procent Figuren viser kommunens andel af arbejdspladser i den private sektor i hele landet inden for hvert ressourceområde i 2012.

Hele landet

Hele landet

Figuren viser udviklingen i antal arbejdspladser i kommunen ERH3_Udvikling i erhvervsstrukturen. 2010-2012 170613.xlsx og i hele landet, dels i den private sektor fordelt på ressourceområder, dels i den samlede offentlige sektor.

Den stiplede linje viser kommunens samlede andel af de private arbejdspladser i hele landet.

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af

e-Statistik.dk

e-Statistik.dk

Aabenraa

Detaljeret erhvervsstruktur 2012 Ressourceområde

Primære erhverv

Fødevarer

Fremstillingserhverv

1.204

730

Støtteerhverv 63

Serviceerhverv 1.394

I alt 3.391

Møbler

-

79

-

146

225

Beklædning

-

62

-

249

311

Turisme Bygge/bolig

-

-

-

568

568

101

838

50

2.805

3.794

IT/kommunikation

-

27

0

710

737

Transport

-

92

-

3.279

3.371

Energi/miljø

3

132

-

294

429

Medico/sundhed

-

25

-

442

467

Øvrige

-

741

-

4.264

5.005

1.308

2.726

113

14.151

18.298

I alt

Erhvervsspecialisering:

Lidt specialiseret

Specialiseret

Meget specialiseret

Tabellen viser antallet af private arbejdspladser i kommunen på delområder inden for ressourceområderne i 2012. Lidt specialiseret betyder, at kommunens andel af landets arbejdspladser på delområdet er op til en halv gang større end kommunens samlede andel af landets arbejdspladser. For specialiserede delområder er andelen mindst en halv gang større, og for meget specialiserede delområder er andelen mindst tre gange så stor. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk

Side 12

|

KONTUR 2013 Book.indb 12

KONTUR 2013

|

Kommuneprofil

23-01-2014 09:42:29


Erhvervsstruktur Aabenraa figur

erhvervsspecialisering og produktivitet

Gennemsnitlig årlig vækst i produktivitet

Gns. årlig produktivitetsstigning (2009-2011) (2009-2011)

30% IT/kommunikation Energi/miljø

20%

Øvrige erhverv 10%

Gns. årlig produktivitetsstigning på landsplan

Bygge/bolig

Gns. årlig produktivitetsstigning i kommunen 0%

Møbler/beklædning Turisme

Fødevarer Transport

-10%

Ingen 0 specialisering

Neutral 1

Erhvervsspecialisering Meget 3 specialiseret

2

Erhvervsspecialisering

Gns. årlig produktivitetsstigning på landsplan 2009-2011:

Figuren viser erhvervsspecialiseringen (2012) og den gennemsnitlige årlige produktivitetsudvikling (2009-2011) i den private sektor i kommunen, fordelt på ressourceområder. Se appendiks side 47, for en nærmere forklaring af figuren.

Antal beskæftigede i kommunen:

Høj

Mellem

Mange ERH6_Erhvervsspecialisering og produktivitet 2009-2012 200813.xlsx Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk

Lav

kr. 1.202.100

kr. 1.065.900

kr. 1.791.700

kr. 1.778.000

kr. 1.332.300

kr. 994.100

kr. 975.500

kr. 962.900

kr. 958.900

kr. 951.700

kr. 941.100

kr. 933.600

kr. 921.100

kr. 914.000

kr. 899.900

kr. 862.200

kr. 854.500

kr. 851.100

kr. 843.500

kr. 830.700

kr. 797.800

kr. 782.800

kr. 777.000

kr. 759.800

produktivitet 2011

Figuren viser produktivitetsniveauet i den private sektor i de syddanske kommuner, i Syddanmark og i hele landet i 2011. Produktiviteten opgøres som værditilvækst pr. årsværk. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk

Kommuneprofil

KONTUR 2013 Book.indb 13

|

KONTUR 2013

|

Side 13

23-01-2014 09:42:29


Iværksætteri

nye virksomheder 2011

Tabellen viser antal nyetablerede virksomheder og etableringsraten i de syddanske kommuner, i Syddanmark og i hele landet i 2011. Etableringsraten defineres som antal nye virksomheder i procent af samtlige virksomheder. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk

Nyetablerede virksomheder

Etableringsrate

Kolding

324

8,0%

Odense

544

8,0%

Fredericia

133

7,6% 7,5%

Vejen

141

Middelfart

142

7,5%

Vejle

356

7,4%

Haderslev

155

7,2%

Faaborg-Midtfyn

159

7,2%

Sønderborg

166

7,2%

Svendborg

174

7,2%

Aabenraa

171

7,1%

Esbjerg

292

6,9%

Nyborg

75

6,8%

Assens

114

6,6%

Kerteminde

56

6,4%

Billund

72

6,4%

Tønder

97

6,1%

Varde

131

5,9%

Fanø

11

5,6%

Ærø

17

5,5%

Langeland

29

5,4%

Nordfyns

62

5,1%

Syddanmark

3.421

7,1%

Hele Landet

19.801

8,1%

andel nye virksomheder 2011 7,7 til 12 pct. 6,5 til 7,6 pct. 0 til 6,4pct.

Kortet viser etableringsraten i alle landets kommuner i 2011. Etableringsrate defineres som antal nye virksomheder i procent af samtlige virksomheder.

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk

Side 14

KONTUR 2013 Book.indb 14

|

KONTUR 2013

|

Kommuneprofil

23-01-2014 09:42:33


Iværksætteri

iværksætteri - overlevelse og jobvækst 4,0

Langeland

Jobskabelse

Ærø

Fredericia

3,0 Sønderborg

Haderslev

2,0

Nyborg

Odense

Esbjerg Varde

Billund Vejen Aabenraa Middelfart Kolding Faaborg-Midtfyn Assens Vejle Svendborg Tønder Kerteminde Nordfyns

Fanø

1,0

0,0 45%

50%

55%

60%

65%

Overlevelsesandel

Overlevelsesandelen angiver, hvor stor en andel af de virksomheder, som blev etableret i 2006 og 2007, der stadig eksisterer efter 5 år. Jobskabelse er gennemsnitligt antal ansatte i 2011 og 2012, dvs. 5 år efter at virksomhederne blev etableret. De stiplede linier Aabenraa viser landsgennemsnittet. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk

8,2%

7,5%

13,2%

12,4%

11,0%

10,2%

9,6%

9,5%

9,4%

9,3%

9,2%

8,1%

8,1%

8,1%

8,0%

7,5%

7,1%

6,7%

6,1%

6,1%

6,0%

5,8%

5,4%

5,0%

nye virksomheders jobandel 2012

Figuren viser, hvor stor en andel beskæftigelsen i de nye virksomheder (etableringsår 2006-2010) udgør af den samlede beskæftigelse i den private sektor i 2012. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk

IV4_De nye virksomheders jobandel 290713.xlsx Kommuneprofil

KONTUR 2013 Book.indb 15

|

KONTUR 2013

|

Side 15

23-01-2014 09:42:35


klima

CO2—udledning pr. indbygger 2011

Aabenraa energiforbrug pr. indbygger 2011 Energiforbrug pr-. indbygger

Fredericia Billund Tønder Aabenraa Nordfyns Assens Kerteminde Sønderborg Faaborg-Midtfyn Middelfart Varde Kolding Vejen Haderslev Langeland Vejle Esbjerg Nyborg Ærø Odense Svendborg Fanø Syddanmark Hele landet

16,9 10,1 10,1 9,9 8,5 8,4 8,4 8,2 8,2 8,1 7,8 7,8 7,7 7,6 7,3 6,9 6,8 6,8 6,6 6,1 6,0 4,9 7,9 7,7

Fredericia Tønder Billund Aabenraa Nordfyns Faaborg-Midtfyn Kerteminde Assens Haderslev Kolding Vejen Varde Langeland Esbjerg Nyborg Vejle Middelfart Odense Sønderborg Ærø Svendborg Fanø Syddanmark Hele landet

289 179 176 163 153 145 145 137 136 136 136 132 130 123 123 121 120 120 120 118 103 90 138 137

Figuren viser CO2 —udledningen pr. indbygger i 2011 (ton).

Figuren viser energiforbruget pr. indbygger i 2011 KLI2_ Energiforbrug i de(gigajoule). syddanske kommuner 2011 190813.xlsx

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

udvikling i energiforbrug og co2—udledning 2002-2011 Aabenraa

120

Energiforbrug (Aabenraa) Energiforbrug (Hele landet) CO2—udledning (Aabenraa) CO2—udledning (Hele landet)

100

Indeks, 2002 = 100 80

Figuren viser udviklingen i energiforbruget og CO2—udledningen i perioden 2002-2011.

60 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Energiforbrug Hele landet

Energiforbrug Aabenraa

CO2 Hele landet

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik 2011

CO2 udledning Aabenraa

KLI3_Udvikling i energiforbrug og CO2-udledning 2002-2011 190813.xlsx

bidrag til co2—udledning fra husholdninger og erhverv 2011 Udledning pr. indbygger 2011 (ton CO2)

Udvikling 2002-2011 pr. indbygger

Hele landet

Primære erhverv

1,0

0,9

20%

-23%

Fremstilling

1,9

2,2

-23%

-27%

Service

3,9

2,5

72%

-3%

Erhverv i alt

6,9

5,6

22%

-17%

Kilde: Region Syddanmark og

Husholdninger

3,0

2,6

-25%

-27%

Danmarks Statistik

Side 16

KONTUR 2013 Book.indb 16

|

KONTUR 2013

|

Aabenraa

Hele landet

Tabellen viser niveauet og udviklingen i erhvervslivets og husholdningernes bidrag til CO2—udledningen pr. indbygger.

Aabenraa

Kommuneprofil

23-01-2014 09:42:35


huspriser

Huspriser i alle landets kommuner 2012

Over landsgennemsnittet Under landsgennemsnittet, men over gennemsnittet i Syddanmark Under gennemsnittet i Syddanmark

Landsgennemsnit: 11.027 kr. Regionsgennemsnit: 8.883 kr.

Kortet viser den gennemsnitlige kvadratmeterpris for handlede parcel- og rækkehuse i 2012. Kilde: Region Syddanmark, Realkreditrådet og Realkreditforeningen

HUS2_Udvikling i huspriser 2002-2012 260613.xlsx udvikling i huspriser 2002-2012 15.000

Kvadratmeterpris (kr.)

13.000

11.000

9.000

Aabenraa Syddanmark Hele landet

7.000

Øvrige syddanske kommuner

5.000

3.000 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Figuren viser udviklingen i den gennemsnitlige kvadratmeterpris i perioden 2002-2012 (løbende priser) i de syddanske kommuner, i Syddanmark og i hele landet. Kilde: Region Syddanmark, Realkreditrådet og Realkreditforeningen

Kommuneprofil

KONTUR 2013 Book.indb 17

|

KONTUR 2013

|

Side 17

23-01-2014 09:42:38


Huspriser

huspriser i de syddanske kommuner

Kommune

Gennemsnitspris (kr. pr. m2)

Tabellen viser den gennemsnitlige kvadratmeterpris for handlede parcelog rækkehuse i kommunerne. Priserne er for parcel- og rækkehuse, som er handlet i perioden 3. og 4. kvartal 2012 og 1. og 2. kvartal 2013. Udviklingen i huspriserne er beregnet på baggrund af prisen i handler fra perioden 3. kvartal 2010 til og med 2. kvartal 2013.

Kilde: Region Syddanmark og Offentlig Informationsserver (OIS)

Udvikling 2010-2013

12.575

Odense

-4,6%

Kolding

10.742

-7,9%

Middelfart

10.254

-11,1%

Fredericia

10.127

-10,3%

Vejle

10.068

-11,0%

Esbjerg

10.008

-4,7%

Fanø

9.960

-15,2%

Svendborg

9.899

-11,8%

Kerteminde

9.015

-8,1%

Nyborg

8.265

-16,5%

Varde

7.642

-0,9%

Billund

7.615

-4,2%

Faaborg-Midtfyn

7.515

-8,6%

Sønderborg

7.316

-12,6%

Haderslev

7.302

-6,1%

Aabenraa

7.276

-4,2%

Assens

7.144

-9,7%

Nordfyns

6.765

-7,6%

Vejen

6.442

-10,3%

Ærø

5.466

-13,3%

Tønder

5.299

-17,2%

Langeland

5.132

-17,2%

Syddanmark

9.126

-6,6%

kr. 11.200

kr. 13.000

kr. 12.600

kr. 12.500

kr. 12.200

kr. 11.600

kr. 11.500

kr. 11.300

kr. 10.900

kr. 10.700

kr. 10.400

kr. 10.100

kr. 9.900

kr. 9.600

kr. 9.500

kr. 9.500

kr. 9.400

kr. 9.400

kr. 9.300

kr. 9.200

kr. 8.900

kr. 8.800

kr. 8.700

kr. 8.300

kr. 8.200

kr. 7.800

kr. 7.500

kr. 6.900

kr. 6.700

kr. 6.200

kr. 4.100

huspriser i syddanske byer

Figuren viser den gennemsnitlige kvadratmeterpris for handlede parcel- og rækkehuse i udvalgte syddanske byer. Priserne er for handler indgået i perioden 3. kvartal 2012 til og med 2. kvartal 2013. Kilde: Region Syddanmark og Offentlig Informationsserver (OIS)

Side 18

KONTUR 2013 Book.indb 18

|

KONTUR 2013

|

Kommuneprofil

23-01-2014 09:42:40


Indhold Befolkningsudvikling Flyttemønstre Pendling Indkomst Uddannelse Sundhed Tryghed

IndbyggerPR fil Karakteristika: Der er 59.200 indbyggere i Aabenraa Kommune. 51,1 pct. af borgerne er i den erhvervsaktive alder (25-64 år), hvilket er lidt over regionsgennemsnittet. Befolkningsudviklingen har været svagt negativ (-1,6 pct.) i perioden 2008-2013. 6,3 pct. af de 30-64-årige tilhører lavindkomstgruppen, hvilket er over landsgennemsnittet. 70,6 pct. af de 25-64-årige har en erhvervskompetencegivende uddannelse.

borgerprofil

KONTUR 2013 Book.indb 19

|

KONTUR 2013

|

Side 19

23-01-2014 09:42:51


Befolkningsudvikling

Befolkningspyramide 2013

Aabenraa

Hele landet Hele landet

Aabenraa

1.051

80+ år 80+ år

1.674

70-79 årår 70-79

2.626

2.451

3.149

3.141 2.425

2.751

3.872

4.043

363.646

365.489

403.416

30-39 årår 30-39

348.614

20-29 årår 20-29

348.907

338.939

10-19 10-19år år

354.242

337.050

0-9 år 0-9

3.180

3.286

352.122

40-49 årår 411.408 40-49

4.253

4.302

223.620

342.568

4.344 50-59 50-59 årår

4.359

146.758

195.802

60-69 årår 60-69

4.140

4.146

85.124

347.209

312.500

328.422

Der er 59.200 indbyggere i kommunen

Mænd

BEF1_Befolkningspyramide 10 årsintervaller 110613.xlsx

BEF1_Befolkningspyramide 10 årsintervaller 110613.xlsx

Kvinder

Figurerne viser befolkningen fordelt på køn og 10 års aldersgrupper i kommunen og i hele landet pr. 1. april 2013, afrundet total. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

andel 25-64 årige 2013 Ærø

Aabenraa

46,8%

Sønderborg

49,4%

Fanø

50,0%

Langeland

50,2%

Kerteminde

50,2%

Faaborg-Midtfyn

50,3%

Tønder

50,3%

Vejen

50,5%

Varde

50,5%

Haderslev

50,5%

Svendborg

50,6%

Nyborg

50,6%

Billund

50,8%

Assens

51,0%

Aabenraa

51,1%

Odense

51,1%

Fredericia

51,1%

Middelfart

51,1%

Vejle

51,3%

Kolding

51,6%

Esbjerg

51,7%

Nordfyns

Figuren viser, hvor stor en andel af befolkningen, der er mellem 25 og 64 år i kommunerne, i Syddanmark og i hele landet i 2013.

52,1%

Syddanmark

50,9%

Hele landet

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks

51,9%

Statistik

BEF4_Andel af 25-64 årige ift. hele befolkningen 2013 100713.xlsx Side 20

KONTUR 2013 Book.indb 20

|

KONTUR 2013

|

indbyggerprofil

23-01-2014 09:42:51


Befolkningsudvikling

Befolkningsudvikling 2008-2013

-4,2% -6,4%

-2,8% -4,2%

3,7% 3,4% 2,0% 2,0% 1,8% 1,8% 1,4% 1,4% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% -0,3% -0,3% -0,6% -0,6% -0,8% -0,8% -0,8% -0,8% -1,0% -1,0% -1,3% -1,3% -1,5% -1,5% -1,6% -1,6% -1,7% -1,7% -2,8%

-6,4% 0,6%

0,6% 2,3%

2,3%

3,7% 3,4%

Vejle Vejle Odense Odense Kolding Kolding FredericiaFredericia Fanø Fanø Esbjerg Esbjerg Billund Billund MiddelfartMiddelfart Kerteminde Kerteminde Vejen Vejen Varde Varde HaderslevHaderslev Nyborg Nyborg Nordfyns Nordfyns Faaborg-Midtfyn Faaborg-Midtfyn SvendborgSvendborg Sønderborg Sønderborg AabenraaAabenraa Assens Assens Ærø Ærø Tønder Tønder LangelandLangeland Syddanmark Syddanmark Hele landet Hele landet

Figuren viser befolkningsudviklingen (i pct.) i kommunerne, i Syddanmark og i hele landet i perioden 2008-2013 . Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

befolkningsudvikling i kommunen 2008-2013

Kortet viser befolkningstilvæksten i kommunen i perioden 2008-2013.

Udvikling i antal personer i en radius af 500 meter: 25 og derover 5 til 24 -24 til -5 -25 og derunder

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Indbyggerprofil

KONTUR 2013 Book.indb 21

|

KONTUR 2013

|

Side 21

23-01-2014 09:42:56


Befolkningsudvikling

Befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper 2008-2013 og 2013-2033

0-24 år 2008-2013

25-64 år

2013-2033

2008-2013

65+ år

2013-2033

2008-2013

2013-2033

Aabenraa

-5%

-12%

-5%

-13%

18%

45%

Sønderjylland

-4%

-13%

-6%

-13%

15%

38%

Syddanmark

0%

-7%

-4%

-7%

16%

42%

Hele landet

3%

-1%

-2%

-1%

17%

43%

Tabellen viser befolkningsudviklingen fra 2008 til 2013 og forventet befolkningsudvikling fra 2013 til 2033 i tre aldersgrupper. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Aabenraa

befolkningsfremskrivning 2013-2033 110

105

100

95

90 2013

2018

Aabenraa

Syddanmark

2023 Hele landet

2028

2033

Øvrige syddanske kommuner

Indeks, 2013 = 100 Figuren viser den forventede befolkningsudvikling i kommunerne, i Syddanmark og i hele landet i perioden 2013-2033. Region Syddanmark

Hele landet

Aabenraa

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Side 22

KONTUR 2013 Book.indb 22

|

KONTUR 2013

|

indbyggerprofil BEF7_Befolkningsfremskrivning 2013-2033 280613.xlsx

23-01-2014 09:42:56


Flyttemønstre

FLYTNINGER 2002 OG 2012

2002

2012

Vækst 2002-2012 (pct.)

2.334

2.084

-10,7

585

621

6,2

Samlet tilflytning

2.919

2.705

-7,3

Fraflytning

2.425

2.464

1,6

Udvandring

574

500

-12,9

2.999

2.964

-1,2

-80

-259

..

Tilflytning Indvandring

Samlet fraflytning Nettotilflytning

Tabellen viser antal flytninger og udviklingen over tid. Nettotilflytning defineres som samlet tilflytning minus samlet fraflytning. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Aabenraa

udvikling i flytninger 2002-2012 3.400

Antal flytninger

3.200

3.000

2.800

2.600 2002 Tilflytning

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fraflytning

Figuren viser udviklingen i antal flytninger i kommunen fra 2002 til 2012. Både flytninger mellem kommuner samt ind- og udvandring Tilflytninger Fraflytninger er medregnet. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

FLY2_Udvilking i flytninger 2002‐2012 080713.xlsx

indbyggerprofil

KONTUR 2013 Book.indb 23

|

KONTUR 2013

|

Side 23

23-01-2014 09:42:56


Aabenraa

Flyttemønstre

Flytninger fordelt på alder 2010-2012 250 200

Antal flytninger

Titel

150 100 50 0 0 år -50

10 år

20 år

30 år

40 år

50 år

60 år

70 år

80 år

90 år

100 år

-100 -150 -200 -250 Til

Fra

Netto

Figuren viser antal tilflyttere og fraflyttere fordelt på alder. Nettotilflytning er vist som en kurve. Antallet er opgjort som et årligt gennemsnit af det samlede antal til- og fraflyttere i årene 2010-2012. Både flytninger mellem kommuner og ind- og udvandring er medregnet. Titel Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Til

Fra

Netto

kommunernes nettotilflytning 2012

FLY3_Hvem flytter til og fra kommunen 2010-2012 030713.xlsx

500 og derover 100 til 499 0 til 99 -99 til -1 -100 og derunder

Nettotilflytning defineres som samlet tilflytning minus samlet fraflytning. Både flytninger mellem kommuner og ind- og udvandring er medregnet.

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Side 24

KONTUR 2013 Book.indb 24

|

KONTUR 2013

|

Indbyggerprofil

23-01-2014 09:43:00


Flyttemønstre

flytninger til og fra Aabenraa Kommune 2010-2012 50 og derover 20 til 49 10 til 19 -10 til -19 -20 til -49 -50 og derunder

nettotilflytning fordelt på indkomst 2012

700.000+

-11

400.000-699.999

-13

 

 

 

300.000-399.000

 

4

   

 

200.000-299.999

-26

100.000-199.999

-102

0-99.999

-217

 

Grøn viser hvilke kommuner, hvorfra der har været en nettotilflytning til Aabenraa. Orange viser til hvilke kommuner, der har været en nettofraflytning fra Aabenraa i perioden 2010-2012.

Figuren viser nettotilflytning (tilflytning minus fraflytning) i forskellige indkomstintervaller i 2012. Med i opgørelsen er kun indenlandske flytninger mellem kommunerne for personer over 15 år.

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik Aabenraa

top 10 over tilflytninger 2010-2012 Fra

Tilflyttere 2010-2012

FLY8_Flytninger fordelt på indkomst 060913.xlsx

top 10 over fraflytninger 2010-2012

Andel af samtlige tilflyttere

Til

1.250

19,8%

Sønderborg

Tønder

866

13,7%

Haderslev

811

Aarhus

Fraflyttere 2010-2012

Andel af samtlige fraflyttere

1.340

18,6%

Haderslev

852

11,8%

12,8%

Tønder

792

11,0%

368

5,8%

Aarhus

647

9,0%

Kolding

344

5,4%

Kolding

481

6,7%

Odense

250

4,0%

København

395

5,5%

København

233

3,7%

Odense

372

5,2%

Esbjerg

224

3,5%

Esbjerg

238

3,3%

Vejen

138

2,2%

Vejen

151

2,1%

Vejle

123

1,9%

Vejle

140

1,9%

Sønderborg

Tabellerne viser de kommuner i landet, som kommunen får flest tilflyttere fra og afgiver flest fraflyttere til, samlet i perioden 2010-2012. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

indbyggerprofil

KONTUR 2013 Book.indb 25

|

KONTUR 2013

|

Side 25

23-01-2014 09:43:05


pendling

Pendlingsmønstre i kommunen 2002 og 2012

2002

Vækst 2002-2012

2012

Antal

6.556

7.027 (1.365)*

7,2%

I procent af antal arbejdspladser

21,4%

26,0%

4,6 pct.point

Antal

5.909

7.115

20,4%

Udpendling

I procent af antal beskæftigede borgere

19,7%

26,3%

6,6 pct.point

Nettoindpendling

Totalt antal

647

-88

..

Indpendling

Indpendlere arbejder i kommunen, men bor i en anden kommune. Udpendlere har bopæl i kommunen, men arbejder i en anden. Udpendling til udlandet indgår. * Tallet i parentes viser antal fuldtidsbeskæftigede indpedlere, der bor uden for landet i 2012. Aabenraa Kilde: Region Syddanmark, CRT (SAM-K) og Arbejdsmarkedsstyrelsen

Pendling fordelt på uddannelsesniveau 2012 44% 39%

38%

37%

36% 31%

25%

27%

26% 26%

21%

19%

Uden erhv. komp. udd.

Erhvervsfaglig

KVU

MVU

LVU

Alle uddannelser

Andel af kommunens arbejdspladser (fordelt på uddannelsesniveau), der varetages af indpendlere Aabenraa Aabenraa Andel af kommunens beskæftigede borgere (fordelt på uddannelsesniveau), der er udpendlere Figuren viser andel af kommunens arbejdspladser (fordelt på uddannelsesniveau), der varetages af indpendlere samt andelen af PEN2_Pendling fordelt på uddannelse 2013 60813.xlsx kommunens beskæftigede borgere (fordelt på uddannelsesniveau), der udpendler. Uddannelseskategorierne er uden erhvervskompetencegivende udd., erhvervsfaglig udd., KVU (kort videregående udd.), MVU (mellemlang videregående udd.), LVU (lang videregående udd.) og alle uddannelser. Kilde: Region Syddanmark og CRT (SAM-K)

Side 26

KONTUR 2013 Book.indb 26

|

KONTUR 2013

|

indbyggerprofil

23-01-2014 09:43:06


pendling

Udpendling fra AabenraaAabenraa 2002 og 2012

3.000 2.439

2002 2012

Antal udpendlere

Titel

2.138 2.000

1.421 1.138

1.110

1.190

1.000 489 301

158

200

0 Sønderborg

Haderslev

Tønder

Kolding

Esbjerg

Figuren viser antal udpendlere i 2002 og i 2012 til de kommuner, som flest pendler til. Udpendlere, der pendler ud af landet, indgår. Kilde: Region Syddanmark og CRT (SAM-K)

2002

2012

PEN3_Udpendling Aabenraa 2002 og 2012 250713.xlsx

indpendling til Aabenraa 2002 og 2012

2.500 2.218 2.088

2002 2012

2.000

Antal indpendlere

Titel

1.777 1.508

1.500

1.263 1.280 1.000

500

346

444 133

149

0 Sønderborg

Haderslev

Tønder

Kolding

Esbjerg

Figuren viser antal indpendlere i 2002 og i 2012 fra de kommuner, hvor flest indpendlere bor. Indpendlere, der bor uden for landet, indgår ikke. 2002 2012 Kilde: Region Syddanmark og CRT (SAM-K)

PEN4_indpendling 2002 og 2012 230713.xlsx

indbyggerprofil

KONTUR 2013 Book.indb 27

|

KONTUR 2013

|

Side 27

23-01-2014 09:43:06


pendling

så langt kan man komme i bil 2013 Horsens )

Grindsted )

Billund

Vejle

)

)

Varde )

Bogense

Fredericia

)

)

Otterup Esbjerg )

Vejen

Bramming

Kolding

Middelfart

)

)

)

Munkebo Kert

)

)

)

)

Vamdrup )

Odense

Aarup

)

)

Ribe

Fra Aabenraa by i bil på: 0-30 min. 30-60 min.

)

Assens Vojens

Haderslev

)

)

Ringe

)

)

Toftlund )

Faaborg Rødekro )

)

Aabenraa

Svendborg )

Nordborg )

) #

Rudk

Tønder

)

Sønderborg

)

)

Kortet viser, hvor langt man kan nå fra byen i bil på hhv. 30 minutter og 60 minutter. Det forudsættes, at farten i byer er 50 km/t, på motortrafikveje og større landeveje 80 km/t, på motorveje 100/120 km/t og på andre veje 70 km/t. Data er indsamlet i august måned 2013. Kilde: Region Syddanmark og Rejseplanen.dk

så langt kan man komme med kollektiv trafik 2013 Horsens )

Grindsted )

Billund

Vejle

)

)

Fra Aabenraa by med kollektiv trafik på: 0-30 min. 30-60 min. 60-90 min.

Varde )

Bogense

Fredericia

)

)

Otterup Esbjerg )

Vejen

Bramming

Kolding

Middelfart

)

)

)

Munkebo Kert

)

)

)

)

Vamdrup )

Odense

Aarup

)

)

Ribe )

Assens Vojens

Haderslev

)

)

Ringe

)

)

Toftlund )

Faaborg Rødekro )

)

Aabenraa

) #

Nordborg

)

Rudk

Tønder )

Svendborg

)

Sønderborg

)

)

Kortet viser, hvor langt man kan nå fra byen ved hjælp af kollektiv transport på hhv. 30, 60 og 90 minutter. Kollektiv trafik inkluderer bus og tog. Data er indsamlet i august måned 2013. Kilde: Region Syddanmark og Rejseplanen.dk

Side 28

KONTUR 2013 Book.indb 28

|

KONTUR 2013

|

indbyggerprofil

23-01-2014 09:43:12


Aabenraa

indkomst

Indkomst 2011

kr. 233.300

kr. 221.000

kr. 250.900

kr. 232.500

kr. 231.900

kr. 229.500

kr. 227.000

kr. 226.200

kr. 226.200

kr. 223.900

kr. 221.800

kr. 219.500

kr. 218.900

kr. 218.300

kr. 217.300

kr. 216.400

kr. 216.100

kr. 215.800

kr. 215.100

kr. 214.400

kr. 213.500

kr. 209.900

kr. 208.700

kr. 205.000

indkomst pr. indbygger 2011

Figuren viser den samlede indkomst (i kr.) pr. indbygger i kommunerne, i Syddanmark og i hele landet i 2011. Se appendiks side 47, for en definition af samlet indkomst. IND1_Indkomst pr. indbygger 2011 110613.xlsx Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

indkomst pr. indbygger i alle landets kommuner 2011

Over landsgennemsnit Over regionsgennemsnit, men under landsgennemsnit Under regionsgennemsnit Landsgennemsnit: 233.259 kr. Regionsgennemsnit: 220.951 kr.

Kortet viser den samlede indkomst (i kr.) pr. indbygger i alle landets kommuner i 2011. Se appendiks side 47, for en definition af samlet indkomst.

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

indbyggerprofil

KONTUR 2013 Book.indb 29

|

KONTUR 2013

|

Side 29

23-01-2014 09:43:17


indkomst

udvikling i indkomst pr. indbygger 2006-2011 Aabenraa

270.000

Aabenraa Syddanmark Hele landet

Indkomst pr. indbygger (kr.)

250.000

Øvrige syddanske kommuner 230.000

210.000

190.000

170.000 2006

2007

2008

2009

2010

2011

Figuren viser udviklingen i den samlede indkomst pr. indbygger (løbende priser) i de syddanske kommuner, i Syddanmark og i hele landet i perioden 2006-2011. Se appendiks side 47, for en definition af samlet indkomst. IND3_Udvikling i indkomst 2006-2011, 120613.xlsx

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

indkomstfordeling i kommunen 2011 Aabenraa

500.000+ kr.

400.000-499.999 kr.

300.000-399.999 kr.

200.000-299.999 kr.

100.000-199.999 kr.

0-99.999 kr. 0%

Aabenraa

5%

10%

Syddanmark

15%

20%

25%

30%

Hele landet

Figuren viser en fordeling på indkomstniveauer (samlet indkomst) for borgere i alderen 25-64 år i kommunen, i Syddanmark og i hele landet. Se appendiks side 47, for en definition af samlet indkomst. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

69 Aabenraa

Syddanmark

Hele landet

IND4_ Indkomstfordeling i kommunen 2011 190713.xlsx Side Side 30 30 | KONTUR 2013

KONTUR 2013 Book.indb 30

|

borgerprofil indbyggerprofil

23-01-2014 09:43:18


indkomst

andel af befolkningen i lavindkomstgruppen 2011

Vejle 4,8

Billund 4,4

Varde 5,1

Esbjerg 5,3

Fredericia 4,9

Vejen 5,6

Kolding 5,2 Haderslev 5,7

Tønder 6,9

Kerteminde 4,7

Nordfyns 5,3 Middelfart 4,5 Odense 5,8 Assens Nyborg 5,0 4,6 FaaborgMidtfyn 5,3 Svendborg 5,8

Aabenraa 6,3

Over landsgennemsnit Over regionsgennemsnit, men under landsgennemsnit Under regionsgennemsnit Landsgennemsnit: 6,0% Regionsgennemsnit: 5,4%

Langeland 7,6 Sønderborg 5,1

Ærø 7,2

Kortet viser andelen af kommunernes befolkning (30-64 årige), som tilhører lavindkomstgruppen. Lavindkomstgruppen defineres som personer, der har en samlet disponibel indkomst under 100.000 kroner. Se appendiks side 47, for en definition af lavindkomstgruppen. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

gennemsnitlig husstandsindkomst 2011 750.000 kr. og derover 600.000 til 749.999 kr. 450.000 til 599.999 kr. 300.000 til 449.999 kr. under 300.000 kr.

Kortet viser kommunens største by opdelt på kvadrater (100mx100m). Farven angiver gennemsnitlig husstandsindkomst for de personer, der bor i kvadratet. Kvadrater med få husstande er af diskretionshensyn slået sammen. Kilde: Region Syddanmark, KMS og Danmarks statistik

indbyggerprofil

KONTUR 2013 Book.indb 31

|

KONTUR 2013

|

Side 31

23-01-2014 09:43:22


uddannelse

uddannelsesniveau 2012

Erhvervsfaglig

Grundskole

Gymnasial

KVU

MVU

LVU

Aabenraa

25,4%

4,0%

47,4%

4,7%

13,6%

4,9%

Sønderjylland

24,9%

4,1%

45,6%

5,2%

14,9%

5,3%

Syddanmark

23,9%

4,8%

42,4%

5,4%

16,5%

6,9%

Hele landet

21,7%

6,2%

38,4%

5,5%

16,3%

11,9%

Tabellen viser andel indbyggere (25-64 år) fordelt på højest fuldførte uddannelse. Uddannelserne er hhv. grundskole, gymnasial uddannelse, erhvervsfaglig uddannelse, KVU (kort videregående uddannelse), MVU (mellemlang videregående uddannelse) og LVU (lang videregående uddannelse). Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

72,1%

71,3%

74,5%

74,3%

73,5%

72,9%

72,3%

72,1%

72,0%

71,5%

71,4%

71,1%

70,9%

70,8%

70,6%

70,5%

70,2%

70,0%

69,4%

68,8%

68,3%

65,5%

67,7%

80,8%

andel med erhvervskompetencegivende uddannelse 2012

Figuren viser hvor mange procent af de 25-64 årige, der har en erhvervskompetencegivende uddannelse (erhvervsfaglig og videregående uddannelse). Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Side 32

KONTUR 2013 Book.indb 32

|

KONTUR 2013

|

indbyggerprofil

23-01-2014 09:43:22


uddannelse

andel med MVU og LVu 15 år efter grundskolen

Tabellen viser andelen (i pct.) med en mellemlang eller lang videregående uddannelse 15 år efter at de unge forlod grundskolen i 1994-1996. Fortsat i kommunen: Unge, der forlod grundskolen i Aabenraa Kommune og fortsat var bosiddende i kommunen 15 år senere. Hjemvendte: Unge, der forlod grundskolen i Aabenraa Kommune og flyttede væk, men igen var bosiddende i kommunen 15 år senere.

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Fortsat i kommunen (pct.) Drenge

Fraflyttere: Unge, der forlod grundskolen i Aabenraa Kommune, og ikke var bosat i kommunen 15 år senere. Tilflyttere: Unge, der forlod grundskolen i en anden kommune end Aabenraa, men var bosat i Aabenraa Kommune 15 år senere.

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Hjemvendte (pct.) Drenge

Assens

6

13

16

40

5

20

21

42

Esbjerg

13

33

24

37

Fanø

14

0

0

40

Fredericia

5

22

14

41

Faaborg-Midtfyn

0

13

16

40

Haderslev

5

24

16

40

Kerteminde

5

13

14

33

Kolding

8

25

21

39

Langeland

2

24

13

44

Middelfart

5

24

30

33

Nordfyns

4

18

8

26

Nyborg

8

26

14

47

Odense

22

41

27

46

Svendborg

12

21

18

32

Sønderborg

6

21

29

48

Tønder

3

18

11

38

Varde

6

28

16

44

Vejen

2

23

20

33

Vejle

6

32

24

42

Ærø

0

0

15

23

Aabenraa

4

17

16

37

Fraflyttere (pct.) Drenge

Tilflyttere (pct.)

Piger

Drenge

Piger

Assens

38

52

14

Billund

36

55

18

22

Esbjerg

45

56

28

49

Fanø

46

57

50

56

Fredericia

40

54

24

45

Faaborg-Midtfyn

40

50

14

30

Haderslev

38

52

17

37

Kerteminde

38

50

18

30

Kolding

39

57

32

48

Langeland

26

51

20

26

Middelfart

37

51

30

45

Nordfyns

32

45

17

30

Nyborg

39

48

17

36

Odense

38

51

42

58

Svendborg

40

57

36

44

Sønderborg

50

64

33

41

Tønder

32

53

15

29

Varde

42

55

18

32

Vejen

34

55

13

32

Vejle

41

53

28

46

Ærø

31

43

24

62

Aabenraa

39

58

16

31

indbyggerprofil

KONTUR 2013 Book.indb 33

Piger

Billund

andel med MVU og LVu 15 år efter grundskolen

Tabellen viser andelen (i pct.) med en mellemlang eller lang videregående uddannelse 15 år efter at de unge forlod grundskolen i 1994-1996.

Piger

|

KONTUR 2013

33

|

Side 33

23-01-2014 09:43:22


uddannelse

De unges forventede uddannelsesniveau om 25 år

Andel med mindst en ungdomsudd. (pct.) Drenge

Andel med videregående udd. (pct.)

Piger

Drenge

Piger

Assens

90

95

51

65

Billund

91

95

50

66

Esbjerg

91

93

56

65

Fanø

86

92

50

68

Fredericia

91

95

54

67

Faaborg-Midtfyn

90

93

50

64

Haderslev

93

97

53

70

Kerteminde

90

92

53

60

Kolding

92

95

55

66

Langeland

89

93

39

61

Middelfart

93

95

54

68

Nordfyns

91

93

47

66

Nyborg

87

94

46

70

Odense

88

93

55

69

Svendborg

88

94

50

67

Sønderborg

91

94

51

67

Tønder

91

95

45

64

Varde

94

96

49

69

Vejen

93

95

52

67

Vejle

92

95

56

68

Ærø

86

94

46

69

Aabenraa

90

93

50

64

Kilde: Region Syddanmark og Undervis-

Syddanmark

91

94

52

67

ningsministeriet

Hele landet

90

94

53

66

Tabellen viser det forventede uddannelsesniveau om 25 år hos de drenge og piger, som forlod 9. klasse i 2011. Tallene er baseret på en fremskrivning fra Undervisningsministeriets profilmodel. Videregående uddannelse omfatter kort, mellemlang og lang videregående uddannelse. Nationalt er målsætningen, at 95 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og 60 procent skal gennemføre en videregående uddannelse.

Karaktergennemsnit for piger og drenge 2012

6,0 5,4

7,0 7,0 7,0 6,8 6,8 6,9 6,9 6,9 6,9 6,6 6,6 6,7 6,7 6,4 6,4 6,5 6,0 6,0 5,4

5,1

6,0 5,9 6,0 5,9 5,8

6,3

5,9 5,9

6,3

6,2 5,6

6,1

7,1

7,2 7,2 7,2

6,3 6,3 6,2 6,3

6,1

6,8 6,9

6,0

Piger

6,1

Drenge

4,6

Figuren viser karaktergennemsnittet ved folkeskolens 9. klasses afgangsprøve (i dansk og matematik) for henholdsvis drenge og piger i kommunerne, i Syddanmark og i hele landet i 2012. Kilde: Region Syddanmark og Undervisningsministeriet

Side 34

KONTUR 2013 Book.indb 34

|

KONTUR 2013

|

indbyggerprofil

23-01-2014 09:43:23


uddannelse

hvor langt er der til ungdomsuddannelser i 2013? — gymnasial uddannelse Tarm Tørring

Kortet viser, hvor lang tid de unge skal rejse med kollektiv trafik for at komme til nærmeste: Alment gymnasium (STX) Handelsgymnasium (HHX) Teknisk gymnasium (HTX) Højere forberedelseseksamen (HF)

Grindsted Vejle Daugård

Billund Varde

Fredericia Esbjerg

Kolding

Vejen

Bramming

Bogense

Middelfart

Søndersø

Vamdrup

Kerteminde

Odense Aarup

Ribe

Toftlund

Nyborg

Glamsbjerg

Haderslev

Rejsetider: 0-30 min. 30-60 min. 60-90 min. Over 90 min.

Otterup

Ringe

Assens

Vojens

Rødekro Aabenraa Tønder

Faaborg

Oure

Svendborg

Nordborg Rudkøbing

Sønderborg

Marstal

Kortet viser den samlede tid, det tager at rejse med kollektiv trafik fra hjemadressen til uddannelsesstedet, inklusiv eventuel ventetid indtil undervisningen starter. For rejser med under 5 km til uddannelsesstedet, er der udregnet en rejsetid ved en hastighed på 16 km/t (anslået cykelhastighed). Data er indsamlet i foråret 2013. Kilde: Region Syddanmark og Rejseplanen.dk

hvor langt er der til ungdomsuddannelser i 2013? — erhvervsfaglig uddannelse Tarm Tørring

Kortet viser, hvor lang tid de unge skal rejse med kollektiv trafik for at komme til nærmeste:

Grindsted Vejle Daugård

Billund Varde

Fredericia

EUD - Teknik EUD - Merkantil EUD - Øvrig

Esbjerg Bramming

Vejen

Kolding

Bogense

Middelfart

Vamdrup

Kerteminde

Aarup

Toftlund

Ringe

Assens

Vojens

Rødekro Aabenraa

Nyborg

Glamsbjerg

Haderslev

Tønder

Otterup

Odense

Ribe

Rejsetider: 0-30 min. 30-60 min. 60-90 min. Over 90 min.

Søndersø

Svendborg

Faaborg

Oure

Nordborg Rudkøbing

Sønderborg

Marstal

Kortet viser den samlede tid, det tager at rejse med kollektiv trafik fra hjemadressen til uddannelsesstedet, inklusiv eventuel ventetid indtil undervisningen starter. For rejser med under 5 km til uddannelsesstedet, er der udregnet en rejsetid ved en hastighed på 16 km/t (anslået cykelhastighed). Data er indsamlet i foråret 2013. Kilde: Region Syddanmark og Rejseplanen.dk

indbyggerprofil

KONTUR 2013 Book.indb 35

|

KONTUR 2013

|

Side 35

23-01-2014 09:43:55


uddannelse

Frafald på ungdomsuddannelser — gymnasial uddannelse

12 %

8%

Over landsgennemsnit Under landsgennemsnit Uoplyst

11 % 15 %

8%

11 %

9%

13 %

10 %

Landsgennemsnit: 12% Regionsgennemsnit: 11%

11 %

15 % 11 %

11 %

11 % 10 %

13 %

11 % 11 %

12 %

8% 14 %

Kortet viser, hvor stor en andel af de unge, der er startet på en gymnasial uddannelse i 2009, som er faldet fra inden for tre år. Kilde: Region Syddanmark og Undervisningsministeriet

Frafald på ungdomsuddannelser — Erhvervsfaglig uddannelse Over landsgennemsnit Under landsgennemsnit

34 %

32 %

37 %

Landsgennemsnit: 40% Regionsgennemsnit: 40%

44 % 40 %

35 %

30 %

37 %

40 %

52 %

36 %

47 % 37 %

38 %

44 % 36 %

31 %

47 % 35 %

45 %

48 %

32 %

Kortet viser, hvor stor en andel af de unge, der er startet på en erhvervsfaglig uddannelse i 2009, som er faldet fra inden for tre år. Kilde: Region Syddanmark og Undervisningsministeriet

Side 36

KONTUR 2013 Book.indb 36

|

KONTUR 2013

|

indbyggerprofil

23-01-2014 09:44:04


sundhed

80,0 79,1

79,9

79,7

79,7

79,7

79,6

79,6

79,6

79,4

79,4

79,2

79,1

79,1

79,0

78,8

78,8

78,7

78,7

78,6

78,6

middellevetid 2012

Figuren viser den forventede middellevetid for 0-årige i de syddanske kommuner. Data for Fanø og Ærø er ikke tilgængelig. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

antal sengedage og lægebesøg pr. 1.000 indbyggere 2011 Landsgennemsnit

9.500

Antal lægebesøg pr. 1.000 indbyggere

Tønder

Fanø

Sønderborg

8.500

Esbjerg Kerteminde Assens

Aabenraa Nordfyns

7.500

Odense Vejle

Langeland

Haderslev Kolding Varde

Syddanmark Fredericia

Svendborg Faaborg-Midtfyn

Landsgennemsnit

Nyborg

Billund Vejen

6.500 600

700

Middelfart

800

Ærø

900

1.000

1.100

Antal sengedage pr. 1.000 indbyggere

Figuren viser antal sengedage i forbindelse med hospitalsindlæggelser og lægebesøg ved almen praktiserende læge pr. 1.000 indbyggere i de syddanske kommuner i 2011. De blå stiplede linjer angiver landsgennemsnittet. Lægebesøg omfatter også telefon- og e-mail konsultationer. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Indbyggerprofil

KONTUR 2013 Book.indb 37

|

KONTUR 2013

|

Side 37

23-01-2014 09:44:06


tryghed

TRY1 - Antal anmeldte tyverier og indbrud pr. 1000 indbyggere 150713 xlsx.xlsx

53,4

64,2

65,8

61,7

58,2

57,6

55,8

52,6

51,5

49,5

46,4

43,9

43,0

42,5

42,5

42,4

41,6

41,6

41,3

39,0

38,4

15,5

32,0

77,6

anmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere 2012

Figuren viser antallet af anmeldte tyverier og indbrud pr. 1000 indbygger i de syddanske kommuner, i Syddanmark og i hele landet i 2012. Kilde: Region Syddanmark, Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal og Danmarks Statistik

anmeldte voldsforbrydelser pr. 1.000 indbyggere 2012 Aabenraa

Vejle 1,8

Billund 1,1

Varde 1,5

Esbjerg 3,0

Over landsgennemsnit Landsgennemsnit Under landgennemsnit

Fredericia 2,0

Vejen 1,5

Fanø 1,5

Kolding 1,6

Haderslev 1,9 Tønder 1,9 Aabenraa 2,2

Kerteminde Nordfyns 1,6 Middelfart 1,3 1,5 Odense 2,4 Assens Nyborg 1,5 2,5 FaaborgMidtfyn 1,6 Svendborg 1,7

Sønderborg 1,7

Landsgennemsnit: 1,7 Regionsgennemsnit: 2,0

Langeland 1,6 Ærø 1,4

Kortet viser antallet af anmeldte voldsforbrydelser pr. 1.000 indbyggere i de syddanske kommuner i 2012. Kilde: Region Syddanmark, Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal og Danmarks Statistik

Side 38

KONTUR 2013 Book.indb 38

|

KONTUR 2013

|

indbyggerprofil

23-01-2014 09:44:07


Indhold Sundhed Tryghed Relationer Selvrealisering Omgivelser

B rgervinkel DET G DE LIV Karakteristika: 77 pct. mener at de har et meget godt helbred, hvilket er i den lave ende blandt de syddanske kommuner. 90 pct. er meget tilfredse med deres levestandard, hvilket er lidt over regionsgennemsnittet. 87 pct. får brugt deres evner og talenter i hverdagen. 68,5 pct. mener at de har mulighed for at ændre deres liv, hvis de gerne vil. Regionsgennemsnittet er 77,6 pct. Relationerne til de nærmeste vurderes relativt godt.

Tema: Det gode liv

KONTUR 2013 Book.indb 39

|

KONTUR 2013

|

Side 39

23-01-2014 09:44:17


Det gode liv

det gode liv i Aabenraa kommune Sundhed 100

Aabenraa Syddanmark

90 80 70

Omgivelser

Tryghed

60

Forklaring af skala: 50

100 = Alle borgere vurderer deres situation på den mest positive måde 0 = Alle borgere vurderer deres situation på den mest negative måde

Selvrealisering

Relationer

Figuren viser, hvordan borgerne i kommunen og i Syddanmark i gennemsnit vurderer de 5 dimensioner Sundhed, Tryghed, Relationer, Selvrealisering og Omgivelser (se appendiks side 46,Aabenraa for en nærmere Region Syddanmark Kommune forklaring). Hvor kurven for kommunen ligger højere på skalaen end kurven for Syddanmark, vurderer borgerne i kommunen i gennemsnit deres situation mere positivt end regionens borgere. Kilde: Region Syddanmarks Borgerpanel (forår 2013), se appendiks s. 46

det gode liv i regionen - fordelt på uddannelsesniveau

Vurdering af det gode liv:

44%

50%

46%

56%

45%

5%

3%

Grundskole

Ungdomsuddannelse

Videregående uddannelse

41-60

61-80

(81 til 100)

Lav

(61-80) (41-60) (0-40)

40%

9%

Lav 0-40

Høj

81-100

Figuren viser, hvordan borgerne i Syddanmark i gennemsnit vurderer de 5 dimensioner Sundhed, Tryghed, Relationer, Selvrealisering og Omgivelser under ét på en skala fra 0 til 100. Resultatet er fordelt på uddannelsesniveau. Ungdomsuddannelser er de erhvervsfaglige og gymnasiale uddannelser. Videregående uddannelser er de korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. Under 1 pct. af borgerne placerer sig i kategorien 0-40, hvorfor de ikke kan ses i figuren. Kilde: Region Syddanmarks Borgerpanel (forår 2013), se appendiks s. 46

Side 40

KONTUR 2013 Book.indb 40

|

KONTUR 2013

|

Tema: borgervinkel

23-01-2014 09:44:17


sundhed

Aabenraa

borgernes helbredsvurdering 87%

Haderslev

hæmmer helbredet borgerne i hverdagen?

85%

Odense

84%

Kolding

83%

Svendborg

82%

Faaborg-Midtfyn

88,4%

82%

Ærø Fanø

82%

Nordfyns

82%

Varde

82%

Vejle

81% 80%

Assens

80%

Vejen

79%

Middelfart

79%

Helbredet hæmmer ikke Helbredet forhindrer i hverdagen ikke kontakt til andre

79%

Kerteminde

79,8%

Aabenraa

80%

Billund Nyborg

79,1%

Aabenraa

Syddanmark

79%

Tønder

88,3%

Aabenraa

Syddanmark

78%

Langeland

78%

Esbjerg

Figuren viser andelen af borgere, der ikke føler, at helbredet hæmmer dem i deres hverdag eller har gjort det vanskeligt at se andre.

77%

Sønderborg

77%

Aabenraa

76%

Fredericia

Figuren viser andelen af borgere, der mener deres helbred generelt er meget godt. Den hvide stiplede linje er regionsgennemsnittet.

Kilde: Region Syddanmarks Borgerpanel (forår 2013)

Kilde: Region Syddanmarks Borgerpanel (forår 2013), se appendiks s. 46

føler borgerne sig friske?

er borgerne Stressede eller nervøse?

Aabenraa

Aabenraa Kommune Aabenraa

50%

Nej

Nej, næsten aldrig 12%

47%

Sjældent

14%

Ja, af og til 19%

17%

Ja, af og til Nej, næsten aldrig

22%

En gang imellem

Figurerne viser om borgerne føler sig Aabenraa friske nok til at gøre det, de har lyst til at gøre.

23%

Ofte

Ja, for det meste

Ja, for det meste 69%

11%

Region Syddanmark Syddanmark

9%

Meget ofte

Nej, næsten aldrig 9%

3%

Ja, af og til 16%

4%

Ja, for det meste Ja, af og til Nej, næsten aldrig

Aabenraa

Ja, for det meste 75%

Syddanmark Aabenraa

Figuren viser om borgerne føler sig stressede eller nervøse. Kilde: Region Syddanmarks Borgerpanel (forår 2013)

Syddanmark

Kilde: Region Syddanmarks Borgerpanel (forår 2013)

Tema: borgervinkel

KONTUR 2013 Book.indb 41

|

KONTUR 2013

|

Side 41

23-01-2014 09:44:19


Tryghed

89%

94%

91%

91%

91%

91%

91%

90%

90%

90%

89%

89%

89%

89%

89%

88%

88%

88%

88%

87%

87%

83%

100%

tilfreds med levestandarden?

Figuren viser andelen af borgere, der er meget tilfredse med deres levestandard. Kilde: Region Syddanmarks Borgerpanel (forår 2013)

Økonomisk tryghed?

35,3%

33,0%

Figuren viser andelen af borgere, der har problemer med enten at betale faste udgifter eller at betale en uforudset udgift på 20.000 kr.. Aabenraa Syddanmark

4,8%

6,6%

Har problemer med at betale de Vil ikke kunne betale en faste udgifter uforudset udgift på 20.000 kr.

Kilde: Region Syddanmarks Borgerpanel (forår 2013)

Aabenraa

Bekymret for vold?

I nogen grad bekymret

Aabenraa Aabenraa

3%

48% Meget tryg Tryg Hverken/eller Utryg

20%

I nogen grad ubekymret

Hverken bekymret eller ubekymret

tryg ved fremtiden? 51%

Helt ubekymret

Syddanmark

26%

11% 30% 9 til 10 7 til 8 6 til 4 0 til 3

56%

12% 12% 13%

Syddanmark Syddanmark

13%

3%

Meget bekymret

3%

15%

2%

37%

9 til 10 7 til 8 6 til 4

Aabenraa

Aabenraa

0 til 3

Syddanmark

Syddanmark

Figuren viser, hvor trygge borgerne er ved fremtiden.

45%

Figuren viser borgernes bekymring for at blive udsat for vold. Kilde: Region Syddanmarks Kilde: Region Syddanmarks Borgerpanel (forår 2013)

Side 42

KONTUR 2013 Book.indb 42

|

KONTUR 2013

|

Borgerpanel (forår 2013)

Tema: borgervinkel

23-01-2014 09:44:19


Relationer

Har borgerne gode relationer — i nærområdet?

— til de nærmeste? 100%

Fanø

84%

Vejen

96%

Ærø

86%

Varde

97%

Haderslev

Langeland

84%

94%

Tønder

84%

Middelfart

94%

Assens

84%

Aabenraa

94%

Fanø

83%

Tønder

94%

Langeland

83%

Ærø

93%

Vejle

Middelfart

82% 82%

Vejen

92%

Vejle

Varde

92%

Billund

81%

Assens

92%

Kerteminde

80%

Svendborg

92%

Fredericia

80%

Kolding

92%

Svendborg

80%

Sønderborg

92%

Nyborg

Kerteminde

92%

Sønderborg

Esbjerg

92%

Haderslev

78%

Odense

91%

Kolding

77%

Fredericia

90%

Aabenraa

Faaborg-Midtfyn

90%

Esbjerg

Billund

89%

Nordfyns

Nyborg

89%

Faaborg-Midtfyn

88%

Nordfyns

80% 78%

76% 76% 75% 73% 71%

Odense

Figurerne viser andelen af borgere, der er meget tilfredse med henholdsvis relationerne til de nærmeste og relationerne i nærområdet. Den orange stiplede linje er regionsgennemsnittet. Kilde: Region Syddanmarks Borgerpanel (forår 2013)

føler borgerne sig værdsat og anerkendt?

alene uden at ønske det? 48%

Nej

54% 95,5%

23%

Næsten aldrig

21%

90,9%

95,2%

89,8% Aabenraa

23%

En gang imellem

Ofte

Næsten altid

Aabenraa

Syddanmark

19% Bliver ikke set ned på pga. arbejde eller indkomst

4% 4%

Aabenraa

1%

Aabenraa

Bliver anerkendt Syddanmark

og værdsat af andre

Syddanmark

1% Syddanmark

Figuren viser om borgerne er alene, selvom de har mest lyst til at være sammen med andre.

Figuren viser andelen, der føler, at de ikke bliver set ned på pga. arbejde eller indkomst, samt andelen, der føler sig værdsat og anerkendt i hverdagen. Kilde: Region Syddanmarks Borgerpanel (forår 2013)

Kilde: Region Syddanmarks Borgerpanel (forår 2013)

Tema: borgervinkel

KONTUR 2013 Book.indb 43

|

KONTUR 2013

|

Side 43

23-01-2014 09:44:20


selvrealisering

bruger man sine evner og talenter?

tilfredshed med det Fanø man har Vejen opnået i Langeland livet? Middelfart

93%

Haderslev

93%

100% 95%

Aabenraa

93%

Nyborg

13%

93%

Assens

92%

Fredericia

91%

Ærø

91%

Varde

91%

Kolding

91%

Nordfyns

91%

Faaborg-Midtfyn

91%

Odense

90%

Vejle

90%

Kerteminde

89%

Esbjerg

89%

Aabenraa

89%

Sønderborg

43%

I nogen grad

44%

Syddanmark

87%

Tønder

Figurerne viser i hvor høj grad borgerne får brugt deres evner og talenter fuldt ud i hverdagen

13%

87%

Svendborg

I høj grad I nogen grad I mindre grad/ slet ikke

I mindre grad/Slet ikke

89%

Billund

I høj grad

43%

I høj grad

I nogen grad

85%

I mindre grad/Slet ikke

Figuren viser andelen af borgere, der er meget tilfredse med det de har opnået i livet. Den hvide stiplede linje er regionsgennemsnittet.

44% Kilde: Region Syddanmarks Borgerpanel (forår

Kilde: Region Syddanmarks Borgerpanel (forår 2013)

2013)

indflydelse på eget liv — i dagligdagen?

31%

Meget tilfreds

28%

91,4%

Aa

Sy

46% 23%

Hverken/eller

Meget utilfreds

90,3%

43%

Tilfreds

Utilfreds

— Mulighed for at ændre sit liv og gøre de vigtige ting i livet?

21% 1%

77,6% Aabenraa Syddanmark

68,5% Mulighed for at ændre sit liv

3%

Mulighed for at gøre vigtige ting i livet

1%

Aabenraa

1%

Aabenraa

Syddanmark

Syddanmark

Figuren viser, hvor tilfredse borgerne er med deres mulighed for at påvirke beslutninger, der har betydning for deres dagligdag.

Figuren viser andelen af borgere, der mener de hhv. har mulighed for at ændre deres liv, hvis de gerne vil, og har mulighed for at gøre de ting i hverdagen, som er vigtige for deres liv.

Kilde: Region Syddanmarks Borgerpanel (forår 2013)

Kilde: Region Syddanmarks Borgerpanel (forår 2013)

Side 44

KONTUR 2013 Book.indb 44

|

KONTUR 2013

|

Tema: borgervinkel

23-01-2014 09:44:21


Omgivelser

81%

Figuren viser andelen af borgere, der mener deres lokalområde er attraktivt.

67%

76%

73%

73%

73%

73%

73%

73%

68%

68%

66%

65%

61%

59%

57%

57%

54%

52%

52%

50%

50%

91%

Er lokalområdet attraktivt?

Kilde: Region Syddanmarks Borgerpanel (forår 2013)

er forurening og kriminalitet et problem?

19,3%

18,2%

Aabenraa Syddanmark Figuren viser andelen af borgere, der dels føler sig generet af røg, støj eller lugt, og dels mener, at kriminalitet og hærværk er et problem, der hvor de bor.

7,6%

Føler sig generet af røg, støj og lugt

Kilde: Region Syddanmarks Borgerpanel (forår 2013)

Kriminalitet og hærværk er et problem

Kan man leve som man vil i lokalområdet?

tillid til kommunalbestyrelsen? Fuld tillid

7,7%

Aabenraa Aabenraa

4% 4%

I høj grad I nogen grad I mindre grad/ slet ikke

29%

Stor tillid

28%

6%

33%

I høj grad I nogen grad I mindre grad/slet ikke

60%

52%

Hverken/eller

49%

Aabenraa Syddanmark

Lille tillid

10% 12% Syddanmark Syddanmark

Ingen tillid

Aabenraa

5% 6%

Syddanmark

Figurerne viser i hvor høj grad borgerne mener, at de har mulighed for at leve deres liv som de gerne vil, der hvor de bor.

5% 26% I høj grad I nogen grad I mindre grad/slet ikke

Figuren viser hvor stor tillid borgerne har til, at deres kommunalbestyrelse træffer de bedst mulige beslutninger for kommunens indbyggere.

69%

Kilde: Region Syddanmarks Borgerpanel (forår 2013)

Kilde: Region Syddanmarks Borgerpanel (forår 2013)

Tema: borgervinkel

KONTUR 2013 Book.indb 45

|

KONTUR 2013

|

Side 45

23-01-2014 09:44:22


APPENDIKS

metoden bag borgervinkel-kapitlet Hvordan skaffes data? Region Syddanmark gennemfører 4 gange om året en surveyundersøgelse med et repræsentativt udsnit af borgere fra og med 18 år i Syddanmark (borgerpanel). Deltagerne er repræsentative på centrale variable, som kan have særlig indflydelse, eksempelvis uddannelse, alder og køn. Der er spurgt 160 personer i de mindste kommuner og omkring 320 i de største, hvilket i statistisk sammenhæng vurderes som tilstrækkeligt, når der ikke deles op på mange forskellige baggrundsvariable. Udregning af gennemsnit Der er i alt 25 spørgsmål, som er fordelt på fem dimensioner: Sundhed, Tryghed, Relationer, Selvrealisering og Omgivelser. Der kan beregnes et gennemsnit for borgernes opfattelse af den enkelte indikator. Er et gennemsnit 100, er det udtryk for, at alle borgerne (100 pct.) i den pågældende kommune opfatter

den konkrete indikator som positiv. Omvendt gælder det, at hvis gennemsnittet er 0, er det udtryk for, at ingen borgere (0 pct.) i den pågældende kommune opfatter den konkrete indikator som positiv. Herudover kan der aggregeres, således at der for hver gruppe af 5 indikatorer, kan beregnes et gennemsnit for hver af de 5 dimensioner: Sundhed, Tryghed, Relationer, Selvrealisering og Omgivelser. Den første figur i temaafsnittet viser gennemsnittet af svarene på de 5 dimensioner i Syddanmark og i kommunen. Endelig kan der beregnes et overordnet gennemsnit for Det Gode Liv på basis af gennemsnittene for de 5 dimensioner, som fx kan fordeles på uddannelsesgrupper, som vist i den anden figur i temaafsnittet.

Spørgsmålsformuleringer Sundhed

Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Hvor ofte har du følt dig nervøs eller stresset den seneste måned? Er du hæmmet i din daglige udfoldelse af sygdom, skader eller eftervirkninger af disse? Føler du dig frisk nok til at gennemføre det, som du har lyst til at gøre? Inden for de seneste 4 uger, hvor stor en del af tiden har dit fysiske helbred eller følelsesmæssige problemer gjort det vanskeligt at se andre mennesker (f.eks. besøge venner, familie osv.)?

Tryghed

Hvor tilfreds er du med den kontakt, du har til dine nærmeste?

Omgivelser

Selvrealisering

Vil du kunne betale en uventet udgift på 20.000 kroner i denne måned?

Relationer

Har du inden for den sidste måned haft vanskeligt ved at betale dine faste omkostninger? Hvor tilfreds er du med din levestandard? Hvor tryg føler du dig med hensyn til din fremtid? Hvor bekymret er du personligt for at blive udsat for vold?

Sker det nogensinde, at du er alene, selvom du mest har lyst til at være sammen med andre? Oplever du nogensinde, at andre mennesker ser ned på dig på grund af din arbejdssituation eller indkomst? I hvilken grad bliver du værdsat og anerkendt af andre i din hverdag? Hvor tilfreds er du med dine relationer til folk, der bor i samme nærområde?

Hvor tilfreds er du så alt i alt med det, du har opnået i dit liv? Hvor tilfreds er du så med dine muligheder for at påvirke beslutninger, der har betydning for din dagligdag? I hvilken grad får du brugt dine evner og talenter fuldt ud i hverdagen? I hvilken grad har du mulighed for at gøre de ting i hverdagen, som er vigtige for dig i livet? I hvilken grad har du mulighed for at ændre dit liv, hvis du gerne vil?

Hvor ofte er du generet af røg, støj eller lugt, der hvor du bor? Hvor attraktivt synes du, dit lokalområde er? Hvor stor tillid har du til, at kommunalbestyrelsen træffer de bedst mulige beslutninger for kommunens indbyggere? I hvilken grad har du mulighed for at leve dit liv, som du gerne vil, der hvor du bor? I hvilken grad synes du, at hærværk og kriminalitet er et problem, der hvor du bor?

Side 46

KONTUR 2013 Book.indb 46

|

KONTUR 2013

23-01-2014 09:44:22


APPENDIKS

Forklaring af ressourceområder Et ressourceområde samler de virksomheder, der indgår i samme værdikæde fra primærproducent (fra jord) via forarbejdning til salg (til bord). Det indebærer, at et ressourceområde er en blanding af fire delområder (i parentes et eksempel fra Fødevarer): • • • •

Primære erhverv (svineproduktion) Fremstillingserhverv (slagterier og forarbejdning af fødevarer) Støtteerhverv (fremstilling af foder og produktionsudstyr) Serviceerhverv (detailhandel med salg af fødevarer)

Fødevarer Virksomheder inden for landbrug, fiskeri og gartneri, industrivirksomheder, der forarbejder fødevarer, samt støtte-, handels- og rådgivningsvirksomheder inden for fødevaresektoren.

IT/kommunikation Virksomheder, som udvikler, producerer og distribuerer produkter og tjenesteydelser inden for IT, edb-software, tele, post, reklame og film samt grafiske virksomheder.

Møbler/beklædning Producenter af møbler, tøj, sko m.v. samt virksomheder, der designer, udvikler, markedsfører og sælger møbel- og beklædningsprodukter.

Transport Virksomheder, der transporterer gods og personer, handels- og rådgivningsvirksomheder i tilknytning hertil samt virksomheder, der producerer og vedligeholder veje, jernbaner, broer m.v.

Turisme Virksomheder, som udbyder produkter og aktiviteter, der knytter sig til fritids- og forretningsrejser.

Energi Virksomheder, der indvinder og leverer energi- og vandressourcer, eller som håndterer og behandler spildprodukter samt virksomheder, der leverer anlæg, udstyr og rådgivning hertil.

Bygge/bolig Virksomheder, der projekterer, opfører, vedligeholder eller driver bygninger, producenter af materialer og komponenter, som indgår i bygninger, samt tilknyttede handelsvirksomheder.

Medico/sundhed Virksomheder, som producerer og forhandler lægemidler, medicoteknik mv.

erhvervsspecialisering og produktivitet side 13 Figuren viser den erhvervsmæssige status og udvikling i kommunen. •

Den vandrette akse viser kommunens erhvervsspecialisering inden for de enkelte ressourceområder. Ligger området til højre for ’neutral’ på aksen, er ressourceområdets andel af kommunens beskæftigelse større end den tilsvarende andel på landsplan. Boblernes farve viser vækst i produktivitet på landsplan 2009-2011.

På den lodrette akses vises den gennemsnitlige årlige vækst i produktivitet fra 2009 til 2011 (produktivitet opgøres som værditilvækst pr. årsværk).

Størrelsen af boblerne viser ressourceområdets andel af den samlede beskæftigelse i den private sektor i kommunen.

klima og energi Opgørelsen af regional- og kommunalfordelt CO2-udledning er et af klimainitiativerne i Regional Udviklingsplan for Syddanmark. Yderligere materiale findes på: www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk. Her kan du finde rapporten ’Energiregnskaber’, der indeholder yderligere analyse af energiforbrug, udledning af drivhusgasser og produktion af vedvarende energi, og talbanken, hvor alle baggrundstal er gjort tilgængelige.

Opgørelse af energiforbrug og udledning: Det overordnede princip er at henføre energiforbruget og udledningen af drivhusgasser til de regioner og kommuner, hvor energiforbrug og udledning finder sted. For vejtransportens vedkommende henføres energiforbrug og udledningen af drivhusgasser dog til hjemstedet for køretøjets bruger.

Indkomstbegreber Den samlede indkomst defineres som: Løn, renter, øvrige formueindkomst, virksomhedsoverskud, folke- og førtidspension inkl. tillæg, ATP pensioner, efterløn, overgangsydelser, tjenestemandspensioner, andre pensioner, kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge, orlovsydelser, andre bidragsydelser, SU, boligstøtte, børnetilskud og anden personlig indkomst.

Lavindkomstgruppen Lavindkomstgruppen består af personer, der har en disponibel indkomst på under 50 pct. af medianindkomsten. Det betyder, at personer med en disponibel indkomst på under 103.200 kr. tilhører lavindkomstgruppen. I opgørelsen af lavindkomstgruppen i Syddanmark er beløbet afrundet til 100.000 kr. Den disponible indkomst er det beløb, der er tilbage af indkomsten til forbrug og opsparing, når direkte skat mv., underholdsbidrag og renteudgifter er betalt.

KONTUR 2012

KONTUR 2013 Book.indb 47

|

Side 47

23-01-2014 09:44:22


Tal til tiden - et øjebliksbillede Hvem er vi? Hvad tjener vi? Hvordan uddanner vi os? Hvordan flytter vi rundt? Hvordan klarer virksomhederne sig? Kort sagt: Tal til tiden. Tal med viden til alle, der er interesseret i kommunens og regionens tilstand og udvikling. Kontur er en opfølgning på Regional Udviklingsplan, der handler om fremtiden for borgere, institutioner og virksomheder i regionen.

Hent Kontur til iPad eller se mere på www.regionsyddanmark.dk/kontur

Regional Udvikling Damhaven 12 7100 Vejle

KONTUR 2013 Book.indb 48

23-01-2014 09:44:25

Kontur 2013 Aabenraa  
Kontur 2013 Aabenraa