Page 1

VÆKST BAROMETER Januar 2014

Konjunktur for 1. kvartal 2014: Vækstoptimismen stiger, men joboptimismen flader ud Vækstforventningerne peger op når de småog mellemstore syddanske virksomheder skal vurdere udsigten for 1. kvartal 2014. I samtlige brancher, med undtagelse af transport, er virksomhedernes optimisme øget siden målingen for 4. kvartal 2013. De lyse udsigter bakkes op af en forventning om øget eksport og flere ordrer. Desuden er investeringslysten stigende, og flere ser positivt på finansieringsmulighederne. Virksomhederne er overvejende positive i forhold til forventningerne til beskæftigelsen, men optimismen er faldet en smule siden seneste måling. Udviklingen er forskellig fra branche til branche.


Januar 2014

KONJUNKTUR FOR 1. KVARTAL 2014: VÆKSTOPTIMISMEN STIGER, MEN JOBOPTIMISMEN FLADER UD Vækstforventningerne peger op når de små- og mellemstore syddanske virksomheder skal vurdere udsigten for 1. kvartal 2014. I samtlige brancher, med undtagelse af transport, er virksomhedernes optimisme øget siden målingen for 4. kvartal 2013. De lyse udsigter bakkes op af en forventning om øget eksport og flere ordrer. Desuden er investeringslysten stigende, og flere ser positivt på finansieringsmulighederne. Virksomhederne er overvejende positive i forhold til forventningerne til beskæftigelsen, men optimismen er faldet en smule siden seneste måling. Udviklingen er forskellig fra branche til branche. HØJE VÆKSTFORVENTNINGER TIL FØRSTE KVARTAL 2014 Virksomhederne i Region Syddanmarks vækstbarometer tror samlet set på mere vækst i 1. kvartal 2014. Sammenlignet med målingen for 4. kvartal 2013 er vækstoptimismen steget i næsten alle brancher. I alle brancher er der nu flere virksomheder, som forventer voksende omsætning end virksomheder, som forventer faldende omsætning. De største vækstoptimister er engros- og handelsvirksomheder, hotel- og restaurationsvirksomheder samt videnservice. I markante sektorer som industrien, bygge- anlæg og detailhandel er vækstforventninger øget. Kun i transportbranchen er vækstoptimismen faldet en smule. BESKÆFTIGELSESFORVENTNINGERNE FALDER EN SMULE I forhold til udsigten for 4. kvartal 2013 har der været et lille dyk i jobforventningerne. Der er dog fortsat en positiv forventning til flere job i første kvartal 2014. Men selv med udsigt til flere ordrer og større forventninger til eksport bliver den stigende omsætning ikke omsat i nye job. Det kan hænge sammen med, at aktiviteten i første omgang retter sig mere mod produktivitet og konkurrenceevne end mod flere job. På den baggrund er der pæne chancer for, at ansættelserne følger efter på lidt længere sigt.

Side 2

|

Vækstbarometer

I videnservice, engroshandel, detailhandel, transport og hotel og restauration er der, trods forhåbninger om vækst i omsætning, et fald i troen på beskæftigelse. Til gengæld er der i bygge- og anlægssektoren en stærkere tro på flere job. HÅB OM MERE EKSPORT OG STØRRE ORDREBEHOLDNING Der er tro på vækst på de udenlandske markeder, og de fleste brancher tror på en større eksport i 1. kvartal 2014. Forventningerne til eksporten er vokset betydeligt i industrien. De positive forventninger til ordrebeholdning vokser yderligere en smule. Der er kun tale om mindre brancheforskydninger i forhold til forventningerne til 4. kvartal 2013. FORVENTNINGER TIL FINANSIERING OG INVESTERING STYRKES Forventningerne til investeringer og finansiering fortsætter den positive udvikling, som har været gældende henover 2013. Optimismen har dog ikke nået det niveau der er gældende for omsætning, ordrer og eksport.


Barometertal for 1. kvartal 2014

Indekset går fra -100 til 100. Er indekset fx –100, betyder det, at alle virksomheder tror på mindre omsætning, eller at alle virksomheder forventer færre ansatte. Indekset beregnes ved at se bort fra virksomheder, der ingen ændring venter. Herefter tages andelen af virksomheder med positive forventninger, og derfra trækkes andelen af virksomheder med negative forventninger. Ved ikke svar er udeladt af beregningen. Region Syddanmarks Vækstbarometer. Seneste tal er fra november 2013, 902 besvarelser.

En ny portion vækstoptimisme – men mindre tro på nye job Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal i forhold til omsætningen og antal ansatte i samme kvartal sidste år? 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50

Forventninger til omsætning

Forventninger til antal ansatte

Indekset går fra -100 til 100. Er indekset fx –100, betyder det, at alle virksomheder tror på mindre omsætning, eller at alle virksomheder forventer færre ansatte. Indekset beregnes ved at se bort fra virksomheder, der ingen ændring venter. Herefter tages andelen af virksomheder med positive forventninger, og derfra trækkes andelen af virksomheder med negative forventninger. Region Syddanmarks Vækstbarometer. Seneste tal er fra november 2013, 904 besvarelser.

Vækstbarometer

|

Side 3


Ordrebøgerne fyldes, eksporten stiger og villighed til investeringer stiger Hvad er Deres forventninger til virksomhedens investering og mulighed for finansiering samt ordrebeholdning, eksport og afbestillinger i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år?

Investering og finansiering

Ordrer, eksport og afbestillinger 40

30

30

20

20 10

10

-

-

-10

-10 -20

-20

Ordrebeholdning

Eksport

nov-13

jul-13

sep-13

maj-13

jan-13

mar-13

nov-12

jul-12

sep-12

maj-12

jan-12

mar-12

nov-11

jul-11

maj-11

Investering

sep-11

-40

nov-13

jul-13

sep-13

maj-13

jan-13

mar-13

nov-12

jul-12

Finansiering

sep-12

maj-12

jan-12

mar-12

nov-11

jul-11

maj-11

sep-11

-30 -30

Afbestilling

Indekset går fra -100 til 100. Er indekset fx –100, betyder det, at alle virksomheder tror, at økonomi eller marked bliver dårligere. Indekset beregnes ved at se bort fra virksomheder, der ingen ændring venter. Herefter tages andelen af virksomheder med positive forventninger, og derfra trækkes andelen af virksomheder med negative forventninger. Region Syddanmarks Vækstbarometer. Seneste tal er fra november 2013, 405-901 besvarelser.

2014 åbner med en pæn vækstoptimisme Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal i forhold til omsætningen i samme kvartal sidste år ?

48%

43%

36%

40% 17%

32%

42%

38%

40% 42% 17%

33%

40%

51% 37% 12%

56%

48% 37% 14%

45%

15%

22%

22%

20%

41% 11%

42%

42%

46%

42%

46% 19%

20%

35%

40%

0%

9%

18%

36% 26%

39%

57%

57%

36%

36% 38% 50%

20%

27%

40%

38%

16% 26%

60%

25%

16% 27%

34%

80%

34%

15%

100%

sep-08 jan-09 apr-09 sep-09 jan-10 apr-10 aug-10 nov-10 feb-11 maj-11 sep-11 nov-11 feb-12 maj-12 sep-12 jan-13 maj-13 sep-13 nov-13

Mindre

Uændret

Større

Ved ikke

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Seneste tal er fra november 2013, 904 besvarelser. Afrundinger kan betyde at barometertallet ikke kan aflæses præcist af grafen.

Side 4

|

Vækstbarometer


Joboptimismen stagnerer

30%

28%

53%

54%

17%

18%

24% 52% 24%

23%

24% 55% 22%

20%

24% 52% 24%

26% 50% 25%

21%

24%

57%

55%

53%

20%

25%

26%

18%

19%

24%

21%

32%

49%

54%

50%

40%

47%

53%

52%

51%

47%

60%

20%

24%

20% 61%

29%

23% 53%

40%

20%

10% 36%

11%

10%

40%

80%

27%

14%

100%

40%

Hvad er Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte i næste kvartal i forhold til antal ansatte i samme kvartal sidste år?

0% sep-08 jan-09 apr-09 sep-09 jan-10 apr-10 aug-10 nov-10 feb-11 maj-11 sep-11 nov-11 feb-12 maj-12 sep-12 jan-13 maj-13 sep-13 nov-13 Færre

Uændret

Flere

Ved ikke

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Seneste tal er fra november 2013, 902 besvarelser. Afrundinger kan betyde at barometertallet ikke kan aflæses præcist af grafen.

Vækstoptimismen stiger i næsten alle brancher Omsætning. Forventer virksomheden, at omsætningen bliver højere eller lavere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Lavere

-20

Højere

-10

-

10

20

30

Alle virksomheder

40

28

Primære erhverv og forsyning Industri

37

29 30

25

Handel med motorkøretøjer

27

17

Engroshandel og agentur

53

36

Detailhandel

29

20 18

Transport og post

25

Hotel og restauration

38

Vidensservice

37

Anden service

22

nov-13

60

38

21

Bygge- og anlæg

50

36

44 42

34

sep-13

Region Syddanmarks Vækstbarometer, September og november 2013. 901 og 902 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Ikke signifikant forskel mellem brancher.

Vækstbarometer

|

Side 5


Frontløbere stråler af vækstoptimisme Omsætning. Forventer virksomheden, at omsætningen bliver højere eller lavere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Lavere

Højere

-20

-10

0

10

20

30

40

Frontløbere

50 45

Vækstparate

39

27

Underskoven

13

17

Ingen eksport

30 27

Eksportvirksomhed

30

Andre virksomheder (b2b)

46

46

33

Forbrugere (b2c)

25

15

Offentlige organisationer og institutioner (b2g)

47

32

nov-13

49

sep-13

Region Syddanmarks Vækstbarometer, september og november 2013. 901 og 904 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Frontløbervirksomheder er både ambitiøse og innovative. Vækstparate virksomheder er enten ambitiøse eller innovative. Underskoven er hverken ambitiøs eller innovativ.

Joboptimismen skifter. Fald i flere brancher men stigning i anden service og bygge anlæg Job. Forventer virksomheden, at antallet af ansatte bliver højere eller lavere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Flere

Færre

-30

-20

-10

-

10

20 10

Alle virksomheder

Primære erhverv og forsyning

30

12

13

-7 9 9

Industri Bygge- og anlæg

12

16

5 5

Handel med motorkøretøjer

16

Engroshandel og agentur -5

Detailhandel

1 5

Transport og post -6

Hotel og restauration

22 8 10

Vidensservice Anden service

2

nov-13

22

30 16

sep-13

Region Syddanmarks Vækstbarometer, September og november 2013. 901 og 902 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Signifikant forskel mellem brancherne.

Side 6

|

Vækstbarometer


Eksportvirksomheder og offentlige leverandører tror mest på nye job Job. Forventer virksomheden, at antallet af ansatte bliver højere eller lavere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Færre

-30

Flere

-20

-10

0

10

20

30

20

Frontløbere

20

11

Vækstparate -3

Underskoven

15

1

7

Ingen eksport

11

15

Eksportvirksomhed

14

17

Andre virksomheder (b2b)

23

-3

Forbrugere (b2c)

-2

Offentlige organisationer og institutioner (b2g)

24

nov-13

27

sep-13

Region Syddanmarks Vækstbarometer, september og november 2013. 901 og 904 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Frontløbervirksomheder er både ambitiøse og innovative. Vækstparate virksomheder er enten ambitiøse eller innovative. Underskoven er hverken ambitiøs eller innovativ.

Tro på at adgang til lån, kredit og anden finansiering forbedres Finansiering. Forventer virksomheden, at adgang til lån, kredit og anden finansiering bliver bedre eller ringere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Bedre

Ringere

-30

-20

-10

0

10

Alle virksomheder

20

5

9

Primære erhverv og forsyning Industri

5

3

8

Handel med motorkøretøjer Engroshandel og agentur

14

8

5

Bygge- og anlæg

30

9

13

15

4

6

Detailhandel

6

Transport og post

12

5

Hotel og restauration

-4

0

Vidensservice

6

Anden service

4

nov-13

9 9

sep-13

Region Syddanmarks Vækstbarometer, september og november 2013. 901 og 904 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Ikke signifikant forskel mellem brancherne.

Vækstbarometer

|

Side 7


Investeringslysten stiger – især i industrien Investeringer. Vil virksomheden investere mere eller mindre i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Mindre

-30

Mere

-20

-10

0

10

Alle virksomheder

Primære erhverv og forsyning

8

Industri

8

14 17

6

1

Handel med motorkøretøjer

30

10

7

Bygge- og anlæg

20

5

-18

12

Engroshandel og agentur

15

6

Detailhandel

16

Transport og post

11 -6

Hotel og restauration

0 5

Vidensservice Anden service

9 10

1

nov-13

13

sep-13

Region Syddanmarks Vækstbarometer september og november 2013. 902 og 904 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Signifikant forskel mellem brancherne..

Ordrebøgerne tyder på travlhed i 1. kvartal 2014 Ordrer. Bliver virksomhedens ordrebeholdning større eller mindre i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Mindre

-20

Større

-10

0

10

20

30

40

Alle virksomheder

33

Primære erhverv og forsyning

33

24

Industri

34

Bygge- og anlæg

36

33

24

Handel med motorkøretøjer

50

36

28

23

Engroshandel og agentur Detailhandel

27 25

Transport og post

31 39

Hotel og restauration

38

Vidensservice 29 30

Anden service nov-13

sep-13

Region Syddanmarks Vækstbarometer, september og november 2013. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Signifikant forskel mellem brancherne..

Side 8

|

Vækstbarometer

50

44 29

46 47


Forventning om mere eksport i industrien Eksport. Bliver det lettere eller vanskeligere at eksportere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Vanskeligere

-20

Lettere

-10

-

10

20

Alle virksomheder

30 27

18

Primære erhverv og forsyning

40

30

7

Industri

34

14

12

Bygge- og anlæg

14

22

Engroshandel og agentur -

Transport og post

25

11

Vidensservice

35

30

nov-13

sep-13

Region Syddanmarks Vækstbarometer, september 2013, 367 svar. November 2013, 405 svar. Brancher med færre end 25 eksporterende virksomheder er ikke vist. Ikke signifikant forskel mellem brancherne.

En forventning om færre afbestillinger hos industri, hotel – og restauration og vidensservice Afbestillinger. Forventer De flere eller færre afbestillinger i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Flere

-20

Færre

-10

-

10 4

Alle virksomheder

Primære erhverv og forsyning

1

Industri

1

5

14

3

Handel med motorkøretøjer

2

Engroshandel og agentur

3

8 5 7 5

Detailhandel

Hotel og restauration

6

3 -4 3 0

nov-13

8 7

Vidensservice Anden service

30

4

Bygge- og anlæg

Transport og post

20

7

3

sep-13

Region Syddanmarks Vækstbarometer, september og november 2013. 901 og 871 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Signifikant forskel mellem brancherne..

Vækstbarometer

|

Side 9


Investering

Ordrer

Eksport

Afbestilling

10

36

27

4

9

8

33

30

1

8

17

36

34

4

6

33

12

3

5

28

12

50

6

6

29

12

13

25

-6

39

9

5

38

9

10

29

Ansatte

9

Omsætning

Finansiering

Forventning om højere omsætning i alle brancher mere behersket forventning i transportbranchen

Total

36

10

Primære erhverv og forsyning

38

13

Industri

37

9

Bygge- og anlæg

30

16

5

Handel med motorkøretøjer

27

5

8

Engroshandel og agentur

53

16

15

Detailhandel

29

-5

Transport og post

18

5

Hotel og restauration

44

-6

0

Vidensservice

42

10

Anden service

34

16

Figuren viser de økonomiske barometertal for hver branche i Region Syddanmark i november 2013. Hvis barometertallet er faldet mere end 5 point siden september 2013, er cellen markeret med rødt. Hvis tallet er steget mere end 5 point siden januar 2013, er cellen markeret med grønt. Cellen er hvid, når tallet ligger imellem.

2 22

3 5

0

3 7

35

7 3

Region Syddanmarks Vækstbarometer. September og november 2013, 404-902 besvarelser. For eksport er kun brancher med 25 eller flere virksomheder vist.

Omsætning

Ansatte

Finansiering

Investering

Ordrer

Eksport

Afbestilling

Eksport

Marked

Vækstambition

Optimismen bobler især hos ambitiøse og innovative virksomheder

36

10

9

10

36

27

4

Frontløbere Vækstparate Underskoven

49 39 17

20 11 -3

11 10 4

15 15 -4

48 37 20

38 26 5

5 5 0

Andre virksomheder (b2b) Forbrugere (b2c) Offentlige organisationer og institutioner (b2g) Blandet

46 25 47 27

17 -3 27 4

10 2 7 10

15 8 6 4

42 25 52 30

29 12 27 26

4 7 -7 3

Ingen eksport Eksportvirksomhed

30 46

7 15

7 11

6 16

32 41

11 29

4 4

Figuren viser de økonomiske barometertal for virksomhederne i Region Syddanmark opdelt efter vækstambition, eksport og marked i november 2013. Hvis barometertallet er faldet mere end 5 point siden september 2013, er cellen markeret med rødt. Hvis tallet er steget mere end 5 point siden september 2013, er cellen markeret med grønt. Cellen er hvid, når tallet ligger imellem. Frontløbervirksomheder er både ambitiøse og innovative. Vækstparate virksomheder er enten ambitiøse eller innovative. Underskoven er hverken ambitiøs eller innovativ.

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Seneste tal er fra november 2013, 404- 905 besvarelser.

Side 10

|

Vækstbarometer


”Region Syddanmarks Vækstbarometer” er et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. Virksomhederne har mellem 10 og 250 ansatte. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen i samarbejde med Teknologisk Institut og Jysk Analyse. Region Syddanmark stiller hvert kvartal spørgsmål til panelet om regionale erhvervspolitiske problemstillinger.

www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv

Regional Udvikling Damhaven 12 7100 Vejle

Konjunkturer 1. kvartal 2014