Page 1

VÆKST BAROMETER 3. KVARTAL 2011

Jobvækst synes sikker Vækstforventningerne hos de syddanske virksomheder har siden udgangen af 2009 peget opad. Men det har indtil videre ikke ført til mange nye job. De ser nu ud til at være på vej. Der er nu overvægt at virksomheder med positive fremfor for negative jobforventninger.


8. juli 2011

JOBVÆKST SYNES SIKKER KONJUNKTURER. Vækstforventningerne hos de syddanske virksomheder har siden udgangen af 2009 peget opad. Men det har indtil videre ikke ført til mange nye job. De ser nu ud til at være på vej. Der er nu overvægt at virksomheder med positive fremfor for negative jobforventninger. Forventningerne til økonomisk vækst fortsætter med at stige. Det gælder især i industrien og hos engroshandlen, mens forventningerne er forholdsvist negative i detailhandlen. Der er en tendens til at optimismen stiger jo større virksomhederne er, og forventningerne til væksten er ligeledes høj blandt underleverandørvirksomheder. Til gengæld tegner fremtiden- i hvert fald på kort sigt - at være kritisk for virksomheder, der har den offentlige sektor som primær kunde. FREMGANGEN ER NU EN SIKKER TENDENS – OGSÅ FOR BESKÆFTIGELSEN 56 pct. af virksomhederne venter øget omsætning i næste kvartal sammenlignet med året før og næsten hver tredje venter at ansatte flere. Der er fortsat omkring halvdelen af virksomhederne, som venter en uændret beskæftigelse. Ikke desto mindre er de positive jobudsigter i overvægt og et mere lyst syn på jobudsigterne ser ud til at brede sig. OPTIMISMEN STØRST HOS DE MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER OG UNDERLEVERANDØRERNE Vækstforventningerne er størst hos de større virksomheder. Blandt virksomheder med 40-250 ansatte venter 68 pct. vækst i omsætningen, mens det for de mindre virksomheder med 5-7 ansatte kun gælder for 35 pct. Dette billede kan dog ændre sig til det bedre, idet der kan ske en nedsivning af væksten til de mindre virksomheder, der ofte er underleverandører til større virksomheder. Blandt virksomheder som har andre virksomheder som kunder - det vil sige primært underleverandørerne - venter to ud af tre en stigende omsætning. For virksomheder, som leverer varer og tjenesteydelser til den offentlige sektor tegner der sig et andet billede. Kun 26 pct. af disse virksomheder venter vækst i næste kvartal sammenlignet med året før og 14 pct. venter tilbagegang. INDUSTRI OG ENGROSHANDEL VENTER STØRST FREMGANG I OMSÆTNINGEN Syv ud af ti virksomheder indenfor engroshandel og seks ud af ti virksomheder i industrien tror på større omsætning. Optimismen er derimod beSide 2

|

Vækstbarometer

grænset i bygge- anlæg sektoren og i detailhandlen, hvor kun fire ud af ti virksomheder forventer højere vækst. SOLID TENDENS TIL FLERE JOBS Udsigterne til flere job har ladet vente på sig. Første positive tegn sås i konjunkturerne for 2. kvartal, men nu tegner der sig en tydelig tendens. Næsten hver tredje virksomhed – 31 pct. – venter vækst i beskæftigelsen mens 16 pct. venter et fald. Det ser altså ud til, at en del virksomheder har fået så meget gang i ordrerne og tror så meget på fremtiden igen, at de tør ansætte medarbejdere. Det er primært virksomheder med 20 ansatte eller flere som er positive når det gælder udsigterne til at skabe flere jobs. Her forventer mere end hver tredje flere ansatte. Der er store branchemæssige udsving. Ca. hver fjerde virksomhed inden for engroshandel og i industrien regner med flere ansatte. Det samme gælder kun for 12 pct. i detailhandlen. LET ADGANG TIL KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT Virksomhederne har generelt let ved at skaffe sig den arbejdskraft, de har brug for. Kun 5 pct. af virksomhederne oplever i høj grad problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft, og det gælder for de fleste brancher. Dog kan der anes en lidt større usikkerhed på arbejdskraftsituationen hos de mest vækstoptimistiske brancher - industrien og engroshandelen.


Stærk stigning i vækstforventningerne skaber nu også positive jobudsigter Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal i forhold til omsætningen og antal ansatte i samme kvartal sidste år?

Indekset går fra -100 til 100. Er indekset fx –100, betyder det, at alle virksomheder tror på mindre omsætning, eller at alle virksomheder forventer færre ansatte. Indekset beregnes ved, at se bort fra virksomheder, der ingen ændring venter. Herefter tages andelen af virksomheder med positive forventninger og derfra fratrækkes andelen af virksomheder med negative forventninger Region Syddanmarks Vækstbarometer, maj 2011, 961 besvarelser.

Positive forventninger breder sig fra vækst til job Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal i forhold til omsætningen og antal ansatte i samme kvartal sidste år? 50 40 30 20 10

apr-11

maj-11

mar-11

jan-11

feb-11

dec-10

okt-10

nov-10

sep-10

jul-10

aug-10

jun-10

apr-10

maj-10

mar-10

jan-10

feb-10

dec-09

okt-09

nov-09

sep-09

jul-09

aug-09

jun-09

apr-09

maj-09

mar-09

jan-09

feb-09

dec-08

okt-08

nov-08

-10

sep-08

0

-20 -30 -40 -50 Forventninger til omsætning

Forventninger til antal ansatte

Indekset går fra -100 til 100. Er indekset fx –100, betyder det, at alle virksomheder tror på mindre omsætning, eller at alle virksomheder forventer færre ansatte. Indekset beregnes ved, at se bort fra virksomheder, der ingen ændring venter. Herefter tages andelen af virksomheder med positive forventninger og derfra fratrækkes andelen af virksomheder med negative forventninger Region Syddanmarks Vækstbarometer, maj 2011, 961 besvarelser.

Vækstbarometer

|

Side 3


Over halvdelen af virksomhederne er positive Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal i forhold til omsætningen i samme kvartal sidste år ? 100%

2%

0% 15%

1%

1%

16%

16%

0%

0%

38% 34%

27%

60%

45%

26%

0%

48%

51%

0%

56%

36%

38%

40%

2%

25%

34%

80%

0%

36% 20%

50%

57%

57%

36%

27%

37%

39%

0%

37% 35%

26% sep-08

jan-09

18% apr-09

sep-09

Mindre

jan-10

apr-10

Uændret

14%

aug-10

Større

nov-10

12% feb-11

9% maj-11

Ved ikke

Region Syddanmarks Vækstbarometer, september 2008 til maj 2011 (961 besvarelser).

Vækstforvetningerne højest i industrien og engroshandel – lavest i detailhandel og bygge-anlæg Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal i forhold til omsætningen i samme kvartal sidste år? Svar er opdelt efter branche.

100% 80%

50%

43% 61%

58%

60% 40% 20% 0%

43% 45%

5%

8%

40% 36%

31% 14%

7%

Uændret

Region Syddanmarks Vækstbarometer, maj 2011, 961 besvarelser. Forskellene er signifikante.

|

Vækstbarometer

54%

60%

29%

39%

29%

10%

7%

11%

55%

61%

34% 11%

27%

Mindre

Side 4

44% 70%

14%

3%

Større

Ved ikke


Forventningerne stiger med virksomhedsstørrelsen Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal i forhold til omsætningen i samme kvartal sidste år? Svar er opdelt efter antal ansatte.

100%

80%

35% 47% 63%

68%

60%

40%

48% 41% 29%

20% 17%

12%

0% 5-7 ansatte

8-19 ansatte Mindre

Uændret

Større

28%

8%

4%

20-39 ansatte

40-250 ansatte

Ved ikke

Region Syddanmarks Vækstbarometer, maj 2011, 961 besvarelser. Forskellene er signifikante.

Det offentlige marked trængt Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal i forhold til omsætningen i samme kvartal sidste år? Svar er opdelt efter virksomhedernes primære kunder.

100% 26% 80%

50%

51%

65% 60% 60%

40% 39% 20%

0%

39%

27% 7%

11%

14%

10%

Andre virksomheder (b2b)

Forbrugere (b2c)

Offentlige organisationer og institutioner (b2g)

Blandet

Mindre

Uændret

Større

Ved ikke

Region Syddanmarks Vækstbarometer, maj 2011, 961 besvarelser. Forskellene er signifikante.

Vækstbarometer

|

Side 5


Markant forskel i forventningerne hos frontløberne og i underskoven Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal i forhold til omsætningen i samme kvartal sidste år? Svar er opdelt efter virksomhedstype.

100%

80%

41% 56% 68%

60%

40%

47% 33%

20%

26% 11%

11%

6%

0%

Frontløberne

De vækstparate Mindre

Uændret

Større

Underskoven Ved ikke

Frontløber virksomheder har udviklet nye produkter og services inden for de sidste 2 år og har ambition om at vækste mere end de øvrige virksomheder i samme branche. De vækstparate virksomheder har enten udviklet nye produkter og services eller har høje ambitioner Underskoven har ikke udviklet nye produkter og services og har ikke høje ambitioner om vækst. Region Syddanmarks Vækstbarometer, maj 2011, 961 besvarelser. Forskellene er signifikante.

Forventning om flere job hos næsten hver tredje virksomhed Hvad er Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte i næste kvartal i forhold til antal ansatte i samme kvartal sidste år? 100%

1% 14%

80%

10%

27%

1% 10%

1%

11% 20%

23%

20% 29%

40%

60%

40%

36%

51%

47%

40%

53% 47%

20%

54% 32%

sep-08

24% jan-09

apr-09

19% sep-09

Færre

jan-10

Uændret

Region Syddanmarks Vækstbarometer, september 2008 til maj 2011 (961 besvarelser).

Vækstbarometer

52%

49%

0%

|

61% 52%

50%

21%

Side 6

31%

40%

apr-10

Flere

aug-10

Ved ikke

nov-10

18%

feb-11

16% maj-11


Engros-handel og industri tror mest på nye job Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal i forhold til omsætningen i samme kvartal sidste år? Svar er opdelt efter branche.

100%

12%

18% 37%

80%

28%

36%

42%

60%

29%

33%

34%

58%

54%

49%

52%

15%

17%

17%

14%

68%

64% 40%

26%

46%

53% 59%

44%

20% 18%

17%

18%

5%

0%

Mindre

21%

13%

Uændret

Større

Ved ikke

Region Syddanmarks Vækstbarometer, maj 2011, 961 besvarelser. Forskellene er signifikante.

Flest større virksomheder skaber job Hvad er Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte i næste kvartal i forhold til antal ansatte i samme kvartal sidste år? Svar er opdelt efter antal ansatte.

100% 11% 27% 80%

60%

37%

38%

49%

51%

13%

12%

63% 54%

40%

20% 26%

19%

0% 5-7 ansatte

8-19 ansatte Færre ansatte

Uændret

20-39 ansatte Flere ansatte

40-250 ansatte

Ved ikke

Region Syddanmarks Vækstbarometer, februar 2011, 913 besvarelser. Forskelle er signifikante.

Vækstbarometer

|

Side 7


Offentlige besparelser betyder lave jobforventninger for private virksomheder Hvad er Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte i næste kvartal i forhold til antal ansatte i samme kvartal sidste år? Svar er opdelt efter virksomhedernes primære kunder. 100% 18%

22% 80%

27%

40%

60% 61%

62% 40%

55%

46%

20% 13%

15%

Andre virksomheder (b2b)

Forbrugere (b2c)

20%

18%

Offentlige organisationer og institutioner (b2g)

Blandet

0%

Færre ansatte

Uændret

Flere ansatte

Ved ikke

Region Syddanmarks Vækstbarometer, februar 2011, 913 besvarelser. Forskelle er ikke signifikante.

Jobbene skabes hos frontløbere og vækstparate Hvad er Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte i næste kvartal i forhold til antallet af ansatte i samme kvartal sidste år? Svar er opdelt efter virksomhedstype. 100%

80%

41% 56% 68%

60%

40%

47% 33%

20%

0%

26% 11%

11%

6% Frontløberne

De vækstparate Mindre

Uændret

Større

Underskoven Ved ikke

Frontløber virksomheder har udviklet nye produkter og services inden for de sidste 2 år og har ambition om at vækste mere end de øvrige virksomheder i samme branche. De vækstparate virksomheder har enten udviklet nye produkter og services eller har høje ambitioner Underskoven har ikke udviklet nye produkter og services og har ikke høje ambitioner om vækst. Region Syddanmarks Vækstbarometer, maj 2011, 961 besvarelser. Forskellene er signifikante.

Side 8

|

Vækstbarometer


Få problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft I hvilken grad har virksomheden inden for det sidste halve år oplevet problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft? 2%

Meget få virksomheder har problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft i maj 2011 i sammenligning med september 2008.

5% 10%

13%

Maj 2011

I nogen grad I mindre grad Slet ikke

21%

I høj grad

I høj grad

Ved ikke

36%

I ringe grad

Sept. 2008

Slet ikke

70%

Ved ikke 30% 13%

Region Syddanmarks Vækstbarometer, maj 2011. 961 besvarelser. September 2008 908 besvarelser. Bemærk forskel på svar kategorier

Let adgang til kvalificeret arbejdskraft i næsten alle brancher I hvilken grad har virksomheden inden for det sidste halve år oplevet problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft? Svar er opdelt efter branche. 100%

8%

1%

2%

2%

1%

3%

68%

65%

64%

3%

2%

5%

80% 60%

71% 74%

76%

72%

83%

65%

70%

12%

14%

15% 4%

11% 4%

40% 20% 0%

14% 10% 5% 3%

7% 7%

I høj grad

10% 7% 5%

15% 12% 3%

I nogen grad

13% 14% 6%

I mindre grad

16% 16% 1%

12% 11% 2%

Slet ikke

5% 7% 2%

Ved ikke

Region Syddanmarks Vækstbarometer, maj 2011, 961 besvarelser. Forskellene er ikke signifikante.

Vækstbarometer

|

Side 9


Region Syddanmarks Vækstbarometer ”Region Syddanmarks Vækstbarometer” er et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. Virksomhederne har mellem 10 og 250 ansatte. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen i samarbejde med Teknologisk Institut og Jysk Analyse. Spørgsmålene er stillet i september 2008, i januar, april og september 2009 samt i januar, april og august 2010. Region Syddanmark stiller hvert kvartal spørgsmål til panelet om regionale erhvervspolitiske problemstillinger.

www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv

Regional Udvikling Damhaven 12 7100 Vejle

Jobvækst synes sikker  

Jobvækst synes sikker

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you