Page 1

Regional Udviklingsplan

Grænsetælling i Sønderjylland, august 2012 • Trafikken præges af tysk feriekørsel • Turfrekvens indikerer en sammenhæng mellem Jyllandskorridoren, Hamborg og det nordlige Tyskland

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg

Grænsetælling_august_2012.indd 1

27-02-2013 13:44:05


w

grænsetælling Sønderjylland Denne rapport præsenterer resultaterne af den første tælling af person- og varebiler, der passerer landegrænsen og er en del af grænsebarometret. Grænsebarometret omfatter grænsepanelet og grænsetællingerne og er et led i arbejdet med at realisere Regional Udviklingsplan for Region Syddanmark og O mrådeinitiativ Sønderjylland . Formålet med Områdeinitiativet er at synliggøre grænseregionen og skabe erkendelse af de nationale interesser i området. Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa kommune samt Region Syddanmark.

Regional Udvikling / Strategi & Analyse September 2012

Det Gode Liv som vækstskaber

Foto: Hyldager Fotografi

Regional Udviklingsplan 2012-15

VIDEN

Grænsetælling_august_2012.indd 2

UDDANNELSE

INFRASTRUKTUR & MOBILITET

KLIMA

27-02-2013 13:44:08


Chapter 1

Side 3

August 2012 Der passerede i august måned ca. 11.293 køretøjer over Frøslev grænse i retning mod Danmark. Den relative store trafik på denne grænseovergang skyldes, at det er motorvejen. Trafikken i august måned er generelt præget af ferietrafik. Hvor danskerne især holdte deres ferie i juli måned, så er fordelingen i trafikken i august måned sammenlignet med oktober og maj karakteriseret ved en markant større stigning i antal personbiler fra Hamborg, øvrige Tyskland og det øvrige Norden.

Eftersom mange danskere afholdte ferie i juli måned, er trafikken i august måned faldet en smule sammenlignet med juli måned, hvilket er gældende for alle grænseovergangene.

FAKTA I en forsøgsperiode på et år udføres tælling af person- og varebiltrafikken

Det er især bemærkelsesværdigt, at den tyske person-og varebilstrafik karakteriseredes ved, at biler fra Hamborg og Lübeck kørte oftere over grænsen relativt til de øvrige tyske Kreise. Dette indikerer således, at der findes en relativ større sammenhæng mellem Jyllandskorridoren, det nordlige Tyskland og Hamborg sammenlignet med resteren af Tyskland.

på grænsen mellem Danmark og Tyskland i Sønderjylland. Tællingen gennemføres på stikprøvebasis i alt fem gange i hhv. maj, juli, august og oktober 2012, hvor juli er en særtælling af trafikken samt marts 2013. Der tælles på de fire største grænseovergange Kruså, Padborg, Frøslev og Sæd. Denne publikation indeholder august tællingen.

GRÆNSETÆLLING

Trafikken i retning mod danmark, august 2012 12.000

Lastbiler Personog varebiler

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

Kruså

Padborg

Frøslev

Sæd

Øvrige overgange

Figuren viser trafikken i retning mod Danmark maj 2012. Køretøjer pr. døgn i retning mod Danmark. Kilde: Region Syddanmark, Vejdirektoratet og ITD

Grænsetælling_august_2012.indd 3

27-02-2013 13:44:09


Side 4

Chapter 1

GRÆNSETÆLLING

udvikling i antal køretøjer over grænsen, august 2012 August

Juli

Maj

-

5.000

10.000

15.000

Person- og varebiler

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

Lastbiler

Tabellen viser udviklingen af antal køretøjer over den dansk-tyske grænse i Sønderjylland, maj, juli og august 2012. Kilde: Region Syddanmark, Vejdirektoratet og ITD person- og varebiler

lastbiler

GRÆNSETÆLLING

Person- og varebiltrafikken over grænsen i Sønderjylland maj, juli og august måned 2012 Kruså

August 2012 Juli 2012

Padborg

Maj 2012 Frøslev

Sæd

Øvrige overgange

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Figuren viser person- og varebiltrafikken over grænsen i Sønderjylland maj, juli og august måned 2012. Antal køretøjer pr. døgn pr. retning. August Juli Maj Kilde: Region Syddanmark og Vejdirektoratet

Grænsetælling_august_2012.indd 4

27-02-2013 13:44:10


Chapter 1

Side 5

GRÆNSETÆLLING

Køretøjstyper over grænsen i Maj og august måned 2012 25.000

Maj 2012 August 2012

20.000

15.000

10.000

5.000

Personbiler

Varebiler

Personbiler med campingvogne eller campere

Figuren viser køretøjstyper i maj og august 2012. BilerMaj pr.2012 døgn iAugust retning mod Danmark over alle grænseovergange. 2012 Kilde: Region Syddanmark Vejdirektoratet og ITD

GRÆNSETÆLLING

nationalitet af personbiler med campingvogne og campere over Frøslev grænse maj og august 2012 30.000

Danmark

25.000

Tyskland, grænsenære Kreise Østeuropa

Tyskland, 3 Kreise i 2. række

20.000

Øvrige Vesteuropa

ØvrigeØvrige Norden Tyskland 15.000

Holland Holland Øvrige Tyskland

Øvrige Vesteuropa og Norden

10.000

Tyskland, 3 kreise i 2. række

Tyskland, Østeuropa grænsenære Kreise

5.000

Danmark

Maj

August

Data viser antal biler pr. døgn pr. retning og er baseret på tælling i maj og juli 2012 pr. døgn pr. retning ved Frøslev Grænse. Kilde: Region Syddanmark

Grænsetælling_august_2012.indd 5

27-02-2013 13:44:11


Side 6

Chapter 1

GRÆNSETÆLLING

Nationalitet af person- og varebiltrafikken på de enkelte grænseovergange Danmark

100%

Tyskland, grænsenære Kreise

90%

Tyskland, 3 Kreise i 2. række

80%

Øvrige Tyskland Holland Øvrige Vesteuropa og Norden

70%

Østeuropa

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0% Kruså

Padborg

Frøslev

Sæd

Kilde: Region Syddanmark og Vejdirektoratet

Grænsetælling_august_2012.indd 6

27-02-2013 13:44:12


Chapter 1

Side 7

GRÆNSETÆLLING

relativ turfrekvens for tysk indregistrerede person- og varebiler over frøslev grænse Øvrige Tyskland

August 2012

München, M

Juli 2012 August

Berlin, B

Juli

Maj 2012 Maj

Hamburg, HH Lübeck, HL Dithmarchen, HEI Kiel, KI Rendsburg-Eckernförde, RD 0

5

10

15

20

Den relative turfrekvens for tysk indregistrerede person- og varebiler over Frøslev grænse i maj, august og oktober måned 2012. Figuren omfatter ikke de tre Kreise umiddelbart op til grænsen. Turfrekvensen er opgjort som antal ture pr. døgn pr. retning over Frøslev grænse med biler fra de enkelte tyske Kreise divideret med det samlede antal biler, der er indregistreret i Kreisen Kilde: Region Syddanmark

Grænsetælling_august_2012.indd 7

27-02-2013 13:44:12


Sønderjylland; Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa er porten til Europa for Jylland og Fyn. For at styrke og øge udviklingen i området kræves viden om grænseregionen. Analyserne i denne rapport omhandler de person- og varebiler, der dagligt passerer landegrænsen til Tyskland - og modsat. Formålet med tællingen er, at grænsen skal betragtes som en mulighed fremfor en grænse, hvor landet stopper.

Det Gode Liv som vækstskaber

Grænsetællingerne i Sønderjylland er en del af den Regionale Udviklingsplan og udarbejdes i samarbejde mellem kommunerne i Sønderjylland, Nordtyskland og Region Syddanmark.

Regional Udviklingsplan 2012-15

VIDEN

Grænsetælling_august_2012.indd 8

INFRASTRUKTUR & MOBILITET

KLIMA

Temaet for Regional Udviklingsplan i Syddanmark er ”Det Gode Liv som vækstskaber”.

Se mere på: detgodeliv.regionsyddanmark.dk

Regional Udvikling / Strategi & Analyse

UDDANNELSE

Damhaven 12

7100 Vejle

27-02-2013 13:44:15

Grænsetælling_august_2012  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you