Page 1

2013

fyn

www.regionsyddanmark.dk/kontur

Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Få Kontur på DIN iPad

KOMMUNEPROFIL IndbyggerPROFIL

FYN KONTUR 2013 Book.indb 1

06-01-2014 15:37:09


INTRO

tal til strategien I den regionale udviklingsplan for Syddanmark fokuseres på at levere viden, der kan skabe grundlag for vækst og udvikling. Denne rapport er udarbejdet som en del af den regionale udviklingsplans områdeinitiativ for Fyn. Fyn vil skærpe samarbejdet om at skabe udvikling og vækst. Visionen er at etablere Fyn som et vækstområde, der binder vækstområderne i Vestjylland sammen med vækstområdet i Øresundsregionen. For at løfte visionen om Fyn som vækstområde er der etableret regionale erhvervs- og udviklingssamarbejder. Den Regionale Udviklingsplan støtter med områdeinitiativ Fyn op om de fælleskommunale samarbejder. Udviklingssamarbejdet på Fyn har to spor: Fynsprojektet og organisationen Udvikling Fyn. Fynsprojektet gennemføres i et samarbejde mellem de fynske kommuner, Region Syddanmark og Miljøministeriet.

Indhold KOMMUNEPROFIL / side 3 Beskæftigelse Erhvervsstruktur Iværksætteri Klima Huspriser

INDBYGGERPROFIL / side 19 Befolkningsudvikling Flyttemønstre Pendling Indkomst Uddannelse

Sundhed

Tryghed

Regional Udvikling / Strategi & analyse

områder Følgende områder indgår i rapporten: Fyn: De ti fynske kommuner Fyn (ekskl. Middelfart): De resterende ni fynske kommuner

Kontur 2013 for Fyn er udgivet af Region Syddanmark

Redaktion: Region Syddanmark Regional Udvikling / Strategi & Analyse Forside: Colourbox.com Foto: Lasse Hyldager og Colourbox.com Design: Mediegruppen Reklamebureau Kort: Region Syddanmark og © Kort & Matrikelstyrelsen

Side 2

|

Trekantområdet: Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle Kommuner Hovedstaden: Region Hovedstaden ekskl. Bornholm og Christiansø Østjysk bybånd: Billund, Fredericia, Haderslev, Kolding, Middelfart, Vejen, Vejle, Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Kommuner.

KONTUR 2013

FYN KONTUR 2013 Book.indb 2

06-01-2014 15:37:10


Indhold Beskæftigelse Erhvervsstruktur Iværksætteri Klima Huspriser

KOMMUNEPR FIL Karakteristika: Der er 189.950 arbejdspladser på Fyn, hvilket svarer til 83 pr. 100 2564 årig. Dette ligger under bl.a. niveauet i Trekantområdet og i det østjyske bybånd. Antallet af arbejdspladser er faldet med 3,5 pct. i perioden 2010-2012 og Fyn er yderligere udfordret af en lav beskæftigelse. De nye virksomheders jobandel er høj og ligger over niveauet i Trekantområdet og i det østjyske bybånd. CO2—udledningen og energiforbruget er lavt på Fyn.

Kommuneprofil

FYN KONTUR 2013 Book.indb 3

|

KONTUR 2013

|

Side 3

06-01-2014 15:37:43


Beskæftigelse

arbejdspladser 2012 Antal arbejdspladser (heraf private)

Antal arbejdspladser pr. 100 25-64 årige (heraf private)

Assens

14.902

(10.489)

70

(49)

Faaborg-Midtfyn

18.951

(12.471)

72

(48)

Kerteminde

9.064

(6.579)

75

(54)

Langeland

4.580

(2.838)

69

(43)

Middelfart

16.027

(10.539)

83

(54)

Nordfyns

9.850

(6.701)

64

(43)

Nyborg

11.183

(6.571)

69

(41)

Odense

95.415

(56.830)

97

(58)

Svendborg

23.573

(13.634)

79

(46)

2.431

(1.492)

77

(47)

Fyn (ekskl. Middelfart)

189.949

(117.605)

83

(51)

Hovedstaden

899.776

(586.158)

99

(65)

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks

Trekantområdet

177.730

(123.057)

97

(67)

Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk

Østjysk bybånd

594.602

(396.021)

92

(61)

Tabellen viser samtlige arbejdspladser i de fynske kommuner, på Fyn (ekskl. Middelfart), i Hovedstaden, i Trekantområdet og i det østjyske bybånd, samt antal arbejdspladser pr. 100 indbyggere i aldersgruppen 25-64 årige. I parentes angives antal arbejdspladser i den private sektor.

Ærø

ARBEJDSPLADSER PR. 100 INDBYGGERE 2012

ARBEJDSPLADSER PÅ FYN 2012

100 til 176 76 til 99 0 til 75

500 og derover 50 til 499 0 til 49

Kortet viser antal arbejdspladser pr. 100 indbyggere i aldersgruppen 25-64 år i 2012.

Kortet viser antal arbejdspladser i de enkelte sogne i 2012.

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Side 4

|

KONTUR 2013

FYN KONTUR 2013 Book.indb 4

|

Kommuneprofil

06-01-2014 15:37:48


Beskæftigelse

udvikling i antal arbejdspladser 2010-2012 Middelfart

-0,4% -1,5%

Odense

-1,8%

Nordfyns

-2,2%

Assens

-2,4%

Ærø

-3,2%

Svendborg

-3,4%

Nyborg Faaborg-Midtfyn

-6,6%

Langeland

-10,2% Figuren viser udviklingen i antal arbejdspladser i de fynske kommuner, på Fyn (ekskl. Middelfart), i Hovedstaden, i Trekantområdet, i det østjyske bybånd og i hele landet i perioden 2010-2012. Både offentlige og private arbejdspladser er medregnet.

Kerteminde

-17,4%

Fyn (ekskl. Middelfart)

-3,5% 0,2%

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk

Hovedstaden

-1,2%

Trekantområdet

-1,0%

Østjysk bybånd

-1,0%

Hele landet

adgang til arbejdspladser 2013

Kommune

Antal beskæftigede borgere

Antal årsværk inden for 30 min. fra den største by i kommunen

Antal årsværk inden for 60 min. fra den største by i kommunen

Assens

19.084

15.500

231.300

Faaborg-Midtfyn

23.360

34.700

152.100

Kerteminde

10.459

83.400

202.100

Langeland

5.308

21.200

127.000

Middelfart

17.761

124.100

448.200

Nordfyns

13.578

78.800

219.400

Nyborg

13.746

104.300

288.600

Odense

86.322

102.600

257.200

Svendborg

25.946

85.800

184.400

2.689

1.300

1.300

Ærø

Tabellen viser antal fuldtidsarbejdspladser, der findes inden for en afstand af hhv. 30 og 60 min. i bil fra centrum i den største by i 2013. Udenlandske arbejdspladser, eksempelvis tyske, indgår ikke i opgørelsen. Kilde: Region Syddanmark og CVR

Kommuneprofil

FYN KONTUR 2013 Book.indb 5

|

KONTUR 2013

|

Side 5

06-01-2014 15:37:49


Beskæftigelse

adgang til arbejdspladser 2013

Antal arbejdspladser indenfor Antal Antal årsværk årsværk indenfor indenfor 1 1 times times kørsel kørsel iii bil bil en times kørsel i bil: Antal årsværk indenfor 1 times kørsel Antal årsværk indenfor 1 times kørsel ii bil bil Antal årsværk indenfor 1 times kørsel bil Antal årsværk indenfor 1 times kørsel 800.000 to 1.700.000 Antal årsværk indenfor 1 1 times times kørsel kørsel iii bil bil 800.000 to 1.700.000 Antal årsværk indenfor bil 800.000 to Antal årsværk indenfor 1 times kørsel i bil 800.000 to 1.700.000 1.700.000 800.000 1.700.000 700.000 to 800.000 800.000 1.700.000 700.000 to 800.000 800.000 1.700.000 700.000 to 800.000 900.000 800.000 to 1.700.000 700.000 800.000 800.000 to 1.700.000 700.000 800.000 600.000 700.000 700.000 to 800.000 600.000 700.000 700.000 to 800.000 600.000 to 800.000 700.000 700.000 600.000 700.000 700.000 to 700.000 800.000 600.000 700.000 500.000 600.000 600.000 500.000 to 600.000 600.000 700.000 500.000 to 600.000 600.000 to 700.000 700.000 500.000 600.000 600.000 600.000 to 500.000 600.000 400.000 500.000 500.000 400.000 to 500.000 500.000 600.000 400.000 to 600.000 500.000 500.000 to 600.000 400.000 500.000 500.000 to 500.000 600.000 400.000 500.000 300.000 400.000 400.000 300.000 to 400.000 400.000 500.000 300.000 to 400.000 400.000 to 500.000 500.000 300.000 400.000 400.000 to 300.000 400.000 200.000 300.000 300.000 300.000 200.000 to 300.000 300.000 400.000 200.000 to 400.000 300.000 300.000 to 400.000 200.000 300.000 300.000 to 300.000 400.000 200.000 300.000 100.000 200.000 200.000 100.000 to 200.000 200.000 300.000 100.000 to 200.000 200.000 to 300.000 300.000 100.000 200.000 200.000 to 100.000 200.000 0 100.000 100.000 0 to 100.000 0 100.000 200.000 0 to 200.000 100.000 100.000 to 200.000 0 100.000 100.000 to 100.000 200.000 0 to 100.000 0 0 to 100.000 0 to to 100.000 100.000 0 Farverne på kortet viser, hvor mange fuldtidsarbejdspladser, der findes indenfor en times kørsel i bil fra det pågældende område. Udenlandske arbejdspladser, eksempelvis tyske, indgår ikke i opgørelsen. Kilde: Region Syddanmark og CVR

forsørgerbrøk 2008-2033

Antal borgere at forsørge pr. 25-64 årig

1,3

1,2

Fyn (ekskl. Middelfart) Hovedstaden Trekantområdet Østjysk bybånd Hele landet

1,1

1,0

0,9

0,8

0,7 2008

2013 Hovedstaden

2018 Trekantsområdet

2023 Østjysk bybånd

2028 Fyn

2033

Hele landet

Figuren viser forsørgerbrøken, der defineres som forholdet mellem antallet af borgere uden for den erhvervsaktive alder (0-24 og 65+ årige) og antallet af borgere i den erhvervsaktive alder (25-64 årige). Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Side 6

|

KONTUR 2013

FYN KONTUR 2013 Book.indb 6

|

Kommuneprofil

06-01-2014 15:37:53


Beskæftigelse FYN

arbejdsstyrke og beskæftigelse 2003-2012

Titel

Andel af befolkningen 25-64 årige (%)

81

79

77

75

73

71 2003

2004

2005

2006

2007

Arbejdsstyrke (Hele landet) Arbejdsstyrke (Fyn)

2008

2009

2010

2011

2012

Beskæftigelse (Hele landet)

Arbejdsstyrke (Fyn) Beskæftigelse (Fyn) Beskæfttigelse (Fyn) Arbejdsstyrke (DK) Beskæftigelse Figuren viser udviklingen i andelen af de 25-64 årige, der hhv.(DK) er i beskæftigelse eller indgår i arbejdsstyrken

(beskæftigede samt ledige) på Fyn og i hele landet i perioden 2003-2012. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

74,9%

75,6%

76,5%

71,2%

75,4%

76,1%

74,5%

74,0%

73,8%

71,9%

71,6%

71,0%

70,1%

65,4%

69,6%

ARB8_Arbejdsstyrke og Beskæftigelse 2003-2012 1. træk 211013.xlsx Andel af 25-64 årige i beskæftigelse 2012

Figuren viser andel 25-64 årige i beskæftigelse i de fynske kommuner, på Fyn, i Hovedstaden, i Trekantområdet, i det østjyske bybånd og i hele landet i 2012. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Kommuneprofil

FYN KONTUR 2013 Book.indb 7

|

KONTUR 2013

|

Side 7

06-01-2014 15:37:53


Beskæftigelse

socioøkonomisk status 2012 Fyn

100%

6,8%

9,8%

14,1% 80%

8,2% 2,6% 4,0%

3,3% 4,6%

5,3%

6,2%

11,5%

11,3%

3,5% 3,2%

3,5% 3,3%

71,1%

70,3%

60%

40%

70,1%

65,9%

Andre uden for arbejdsstyrken Pensionister og modtagere af efterløn og flexydelser Midlertidigt uden for arbejdsstyrken Ledige Lønmodtagere Selvstændige og medhjælpende ægtefæller

20%

5,3%

5,4%

5,4%

5,4%

Fyn (ekskl. Middelfart)

Hovedstaden

Trekantområdet

Østjysk bybånd

0%

Selvstændige og medhjælpende ægtefælle

Lønmodtagere

Arbejdsløse

Midlertidigt uden for arbejdsstyrken

Pensionister og tilbagetrækning

Andre uden for arbejdsstyrken

Figuren viser den socioøkonomiske status for borgere i alderen 25-64 år på Fyn (ekskl. Middelfart), i Hovedstaden, i Trekantområdet ARB9_Hvad laver de 25-64 årige, 071013.xlsx og i det østjyske bybånd i 2012. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Beskæftigede med MVU eller LVU 2012

Offentlig sektor

Privat sektor

44,4%

11,7%

11,7% Trekantområdet44,4%

Trekantområdet 44,4%

Trekantområdet

44,8%

12,6%

44,8% 12,6% Fyn (ekskl. Middelfart)

Fyn (ekskl. Middelfart) 44,8%

Fyn (ekskl. Middelfart)

46,3% Østjysk bybånd15,0%

Østjysk 46,3%bybånd

Østjysk bybånd

Hovedstaden 47,8%

Hovedstaden

15,0%

46,3%

26,4% 47,8%

26,4% Hovedstaden

47,8%

Figuren viser andelen af højtuddannede beskæftiget på arbejdspladser på Fyn (ekskl. Middelfart), i Hovedstaden, i Trekantområdet og i det østjyske bybånd i hhv. den private og offentlige sektor. Offentligt ejede selskaber er inkluderet i den offentlige sektor. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik bearbejdet af e-Statistik.dk

Side 8

|

KONTUR 2013

FYN KONTUR 2013 Book.indb 8

|

Kommuneprofil

06-01-2014 15:37:53


Beskæftigelse

Udvikling i ledighed 2002-2018 FYN (ekskl. Middelfart)

Trekantområdet

Fyn (ekskl. Middelfart)

Trekantområdet

8.000

5.000

Titel

Antal ledige

AntalTitel ledige

4.000 6.000

4.000

3.000 2.000 1.000

2.000 0 0 2002

2007

2012

-1.000 2002

2017

2007

2012

År

Kvinder

2017

År

Titel

Titel

Mænd

Mænd

Kvinder

Mænd

ARB11_Udvikling i ledighed 211013.xlsx

Kvinder

ARB11_Udvikling i ledighed 211013.xlsx

Figurerne viser ledighedsudviklingen fordelt på køn i pendlingsområderne Fyn (ekskl. Middelfart) og Trekantområdet (Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle Kommuner). De stiplede linier er fremskrevne tal. Kilde: Region Syddanmark og CRT (SAM-K og LINE)

Udvikling i ledighed 2002-2018 Hovedstaden

Aarhus - Østjylland

Aarhus-Østjylland 12.000

25.000

10.000 Antal ledige

20.000

Titel

Titel Antal ledige

Hovedstaden 30.000

15.000 10.000 5.000 2002

8.000 6.000 4.000 2.000

2007

2012

2017

0 2002

2007

2012

År

Kvinder

2017

År

Titel

Titel

Mænd

Mænd

Kvinder

ARB11_Udvikling i ledighed 211013.xlsx

Mænd

Kvinder

ARB11_Udvikling i ledighed 211013.xlsx

Figurerne viser ledighedsudviklingen fordelt på køn i pendlingsområderne Hovedstaden (Region Hovedstaden ekskl. Bornholm og Christiansø) og Aarhus - Østjylland (Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Kommuner). De stiplede linier er fremskrevne tal. Kilde: Region Syddanmark og CRT (SAM-K og LINE)

Kommuneprofil

FYN KONTUR 2013 Book.indb 9

|

KONTUR 2013

|

Side 9

06-01-2014 15:37:54


Beskæftigelse

Udvikling i antal beskæftigede 2012-2021 Fyn (ekskl. Middelfart)

Fyn (ekskl. Middelfart)

Trekantområdet

Trekantområdet

Uden kompetenceUden kompetencegivende-8.000 udd. givende udd.

-10.200

3.250

Uden kompetenc

Erhvervsfaglig udd. Erhvervsfaglig udd.

4.650

3.700

3.050

KVU

1.600

KVU KVU

1.700

Erhvervsfaglig u

5.800

MVU

4.400

MVU MVU

LVU

3.650

LVU LVU

Alle uddannelse

7.450

Alle uddannelser Alle uddannelser

Figurerne viser en fremskrivning af udviklingen i antal beskæftigede fordelt på højest fuldført uddannelse fra 2012 til 2021. Figurerne viser den samlede udvikling for pendlingsområderne Fyn (ekskl. Middelfart) og Trekantområdet (Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle Kommuner). Kilde: Region Syddanmark og CRT (SAM-K og LINE)

i antal beskæftigede 2012-2021 fyn 201113.xlsx UdviklingARB14_Udvikling i antal beskæftigede 2012-2021

Hovedstaden

Hovedstaden

ARB14_Udvikling i antal beskæftigede 2012-2021 fyn 201113.xlsx

Aarhus-Østjylland

Aarhus-Østjylland

Uden kompetence-3.300 Uden kompetencegivende udd. givende udd.

-2.650

Erhvervsfaglig udd. Erhvervsfaglig udd.

50

7.900

KVU KVU

32.450

MVU MVU

LVU LVU

44.600

82.350

Alle Alleuddannelser uddannelser

Uden kompetencegiv

Erhvervsfaglig udd.

9.050

KVU

5.050

MVU

10.600

LVU

11.550

32.950

Alle uddannelser

Figuren viser en fremskrivning af udviklingen i antal beskæftigede fordelt på højest fuldført uddannelse fra 2012 til 2021. Figuren viser den samlede udvikling for pendlingsområderne Hovedstaden (Region Hovedstaden ekskl. Bornholm og Christiansø) og AarhusØstjylland (Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Skanderborg, Silkeborg, Syddjurs og Aarhus Kommuner). Kilde: Region Syddanmark og CRT (SAM-K og LINE)

ARB14_Udvikling i antal beskæftigede 2012-2021 fyn 201113.xlsx Side 10

|

KONTUR 2013

FYN KONTUR 2013 Book.indb 10

|

ARB14_Udvikling i antal beskæftigede 2012-

Kommuneprofil

06-01-2014 15:37:54


erhvervsstruktur

arbejdspladser i privat og offentlig sektor 2012 Fyn

Hele landet

Fyn

Hele landet

4%

5%

10%

8%

19%

62%

17% 65% 5%

5%

Offentlig administration

Undervisning

Fyn

Sundhed og socialvæsen

Øvrig offentlig sektor

Private arbejdspladser Offentlig administration

ERH1_Fordeling af arbejdspladser mellem offentlig og privat 091213.xlsx

Offentlig administration Undervisning Sundhed og socialvæsen Øvrig offentlig sektor

Undervisning

Hele landet

Sundhed og socialvæsen

Øvrig offentlig sektor

Private arbejdspladser

ERH1_Fordeling af arbejdspladser mellem offentlig og privat 091213.xlsx

Private arbejdspladser

Figurerne viser fordelingen af private og offentlige arbejdspladser på Fyn og i hele landet i 2012. Den offentlige sektor er opdelt i fire områder. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk

Fyns erhvervsstruktur - privat sektor 2012 Fødevarer Møbler/beklædning Turisme Bygge/bolig IT/kommunikation Transport Energi/miljø Medico/sundhed Øvrige erhverv 0

5

10

15

20

25

30

Procent Fyn

Hele landet

Figuren viser de private arbejdspladser på Fyn og i hele landet, fordelt på ressourceområder i 2012. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk

Fyn

Hele landet Kommuneprofil

FYN KONTUR 2013 Book.indb 11

|

KONTUR 2013

|

Side 11

06-01-2014 15:37:55


Udvikling i erhvervsstruktur 2010-2012 Fyn

Fyn

Andel af samlede besæftigelse

erhvervsstruktur

Erhvervsspecialisering 2012

IT/kommunikation

Fødevarer

Medico/sundhed

Turisme

Turisme Transport

Bygge/bolig

Bygge/bolig

Møbler/beklædning Fødevarer

Møbler/beklædning

Energi/miljø

Medico/sundhed

Transport

Energi/miljø

Øvrige erhverv IT/kommunikation

Offentlige sektor

7,37

Titel

Øvrige erhverv

Alle erhverv -20

-15

-10

-5

0

5

10

0,0

2,0

4,0

Fyn

Fyn

6,0

8,0

10,0

Procent

Procent Hele landet Hele

Figuren viser Fyns andel af arbejdspladser i den private sektor i hele landet inden for hvert ressourceområde i 2012.

landet

Figuren viser udviklingen ERH3_Udvikling i antal arbejdspladser på Fyn i erhvervsstrukturen. 2010-2012 091013.xlsx og i hele landet, dels i den private sektor fordelt på ressourceområder, dels i den samlede offentlige sektor i 2012.

Den stiplede linje viser Fyns samlede andel af de private arbejdspladser i hele landet.

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af

e-Statistik.dk

e-Statistik.dk

Detaljeret erhvervsstruktur 2012 Ressourceområde Fødevarer

Primære erhverv

FremstillingsStøtteerhverv erhverv

Serviceerhverv

I alt

6.509

4.209

2.418

10.718

23.854

Møbler

-

1.171

-

1.596

2.767

Beklædning

-

353

-

2.763

3.116

Turisme

-

-

-

5.763

5.763

Bygge/bolig

349

4.043

417

22.737

27.546

IT/kommunikation

-

753

148

7.955

8.856

Transport

-

1.697

-

10.871

12.568

15

948

-

2.018

2.981

Energi/miljø Medico/sundhed

-

791

-

5.154

5.945

Øvrige

-

5.699

-

27.854

33.553

6.873

19.664

2.983

97.429

126.949

I alt

Erhvervsspecialisering:

Lidt specialiseret

Specialiseret

Meget specialiseret

Tabellen viser antallet af private arbejdspladser på Fyn på delområder inden for ressourceområderne i 2012. Lidt specialiseret betyder, at Fyns andel af landets arbejdspladser på delområdet er op til en halv gang større end Fyns samlede andel af landets arbejdspladser. For specialiserede delområder er andelen mindst en halv gang større, og for meget specialiserede delområder er andelen mindst tre gange så stor. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk

Side 12

|

KONTUR 2013

FYN KONTUR 2013 Book.indb 12

|

Kommuneprofil

06-01-2014 15:37:55


erhvervsstruktur

Fyn figur

erhvervsspecialisering og produktivitet

Gennemsnitlig årlig vækst i produktivitet Gns. årlig produktivitetsstigning (2009-2011) (2009-2011)

7%

Gns. årlig produktivitetsstigning på landsplan 6%

Møbler/beklædning

5%

Gns. årlig produktivitetsstigning på Fyn Fødevarer Bygge/bolig

4%

3%

2%

Turisme

1%

IT/kommunikation

Erhvervsspecialisering

0%

Ingen 0 specialisering

Neutral 1

Meget specialiseret 2

Erhvervsspecialisering

Gns. årlig produktivitetsstigning på landsplan 2009-2011:

Figuren viser erhvervsspecialiseringen (2012) og den gennemsnitlige årlige produktivitetsudvikling (2009-2011) i den private sektor på Fyn, fordelt på ressourceområder. Se appendiks side 39, for en nærmere forklaring af figuren.

Antal beskæftigede på Fyn:

Høj

Mellem Mange

Lav

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk ERH6_Erhvervsspecialisering og produktivitet 2009-2012 091013.xlsx

kr. 1.202.100

kr. 1.065.900

kr. 905.400

kr. 975.500

kr. 958.900

kr. 921.100

kr. 914.000

kr. 899.900

kr. 862.200

kr. 854.500

kr. 851.100

kr. 843.500

kr. 782.800

produktivitet 2011

Figuren viser produktivitetsniveauet i den private sektor i de fynske kommuner, på Fyn, i Syddanmark og i hele landet i 2011. Produktiviteten opgøres som værditilvækst pr. årsværk. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk

Kommuneprofil

FYN KONTUR 2013 Book.indb 13

|

KONTUR 2013

|

Side 13

06-01-2014 15:37:56


iværksætteri

nye virksomheder 2011 Nyetablerede virksomheder

Etableringsrate

Odense

544

8,0%

Middelfart

142

7,5%

Faaborg-Midtfyn

159

7,2%

Svendborg

174

7,2%

Nyborg

75

6,8%

Assens

114

6,6%

Kerteminde

56

6,4%

Ærø

17

5,5%

Langeland

29

5,4%

Nordfyns

62

5,1%

Fyn (ekskl. Middelfart)

1.230

7,1%

Hovedstaden

8.043

9,7%

Trekantområdet

1.168

7,5%

Østjysk bybånd

4.163

7,8%

Tabellen viser antal nyetablerede virksomheder og etableringsraten i de fynske kommuner, på Fyn (ekskl. Middelfart), i Hovedstaden, i Trekantsområdet og i det østjyske bybånd i 2011. Etableringsraten defineres som antal nye virksomheder i procent af samtlige virksomheder. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk

andel nye virksomheder 2011 7,7 til 12 pct. 6,5 til 7,6 pct. 0 til 6,4 pct.

Kortet viser etableringsraten i alle landets kommuner i 2011. Etableringsrate defineres som antal nye virksomheder i procent af samtlige virksomheder.

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk

Side 14

|

KONTUR 2013

FYN KONTUR 2013 Book.indb 14

|

Kommuneprofil

06-01-2014 15:38:00


iværksætteri

iværksætteri - overlevelse og jobvækst 4,0

Langeland

Jobskabelse

Sønderborg

Haderslev

2,0

1,0

0,0 45%

Ærø

Fredericia

3,0

Nyborg

Odense

Esbjerg Varde

Billund Vejen Aabenraa Middelfart Kolding Faaborg-Midtfyn Assens Vejle Svendborg Tønder Kerteminde Nordfyns

Fanø

50%

55%

60%

65%

Overlevelsesandel

Overlevelsesandelen angiver, hvor stor en andel af de virksomheder, som blev etableret i 2006 og 2007, der stadig eksisterer efter 5 år. Jobskabelse er gennemsnitligt antal ansatte i 2011 og 2012, dvs. 5 år efter at virksomhederne blev etableret. De stiplede linier viser landsgennemsnittet. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk

nye virksomheders jobandel 2012

8,8% 8,6% 8,1%

7,5%

Figuren viser, hvor stor en andel beskæftigelsen i de nye virksomheder (etableringsår 2006-2010) udgør af den samlede beskæftigelse i den private sektor i 2012. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk

Kommuneprofil

FYN KONTUR 2013 Book.indb 15

|

KONTUR 2013

|

Side 15

06-01-2014 15:38:01


klima

CO2—udledning pr. indbygger 2011

FYN energiforbrug pr. indbygger 2011 Energiforbrug pr-. indbygger

Nordfyns

8,5

Nordfyns

8,4

Assens

8,4

Kerteminde

Faaborg-Midtfyn

145

Kerteminde

145

Assens

8,2

Faaborg-Midtfyn

8,1

Middelfart

Langeland

Langeland

Nyborg

7,3

Nyborg

6,8

Ærø

6,6 6,1

Odense

6,0

Svendborg

137 130 123

Middelfart

120

Odense

120

Ærø

118

Svendborg

Fyn

7,0

153

103

Fyn

126

7,9

Syddanmark

Syddanmark

138

7,7

Hele landet

Hele landet

137

Figuren viser CO2 —udledningen pr. indbygger i 2011 (ton).

Figuren viser energiforbruget pr. Energiforbrug indbygger i i2011 (gigajoule). KLI2_ de syddanske kommuner 2011 041213_1. træk.xlsx

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

udvikling i energiforbrug og co2—udledning 2002-2011 FYN

110

Energiforbrug (Fyn) Energiforbrug (Hele landet)

100

CO2 —udledning (Fyn) CO2—udledning (Hele landet)

90

Indeks, 2002 = 100 80

Figuren viser udviklingen i energiforbruget og CO2—udledningen i perioden 2002-2011.

70

60 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Energiforbrug Hele landet

Energiforbrug Fyn

CO2 udledning Hele landet

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik 2011

CO2 udledning Fyn

KLI3_Udvikling i energiforbrug og CO2-udledning 2002-2011 211013_1. træk.xlsx

bidrag til co2—udledning fra husholdninger og erhverv 2011 Udledning pr. indbygger 2011 (ton CO2) Fyn

Hele landet

Udvikling 2002-2011 pr. indbygger Fyn

Hele landet

Primære erhverv

0,9

0,9

-25%

-23%

Fremstilling

1,7

2,2

-27%

-27%

Tabellen viser niveauet og udviklingen i erhvervslivets og husholdningernes bidrag til CO2—udledningen pr. indbygger.

Service

1,7

2,5

8%

-3%

Erhverv i alt

4,3

5,6

-16%

-17%

Kilde: Region Syddanmark og

Husholdninger

2,7

2,6

-26%

-27%

Danmarks Statistik

Side 16

|

KONTUR 2013

FYN KONTUR 2013 Book.indb 16

|

Kommuneprofil

06-01-2014 15:38:02


Huspriser

Huspriser i alle landets kommuner 2012

Over landsgennemsnittet Under landsgennemsnittet, men over gennemsnittet i Syddanmark Under gennemsnittet i Syddanmark Landsgennemsnit: 11.027 kr. Regionsgennemsnit: 8.883 kr.

Kortet viser den gennemsnitlige kvadratmeterpris for handlede parcel- og rækkehuse i 2012. Kilde: Region Syddanmark, Realkreditrådet og Realkreditforeningen

udvikling i huspriser HUS2_Udvikling2002-2012 i huspriser 2002-2012 91013.xlsx 15.000

Kvadratmeterpris (kr.)

13.000

Fyn Syddanmark Hele landet Øvrige syddanske kommuner

11.000

9.000

7.000

5.000

3.000 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

FYN13

Figuren viser udviklingen i den gennemsnitlige kvadratmeterpris i perioden 2002-2012 (løbende priser) på Fyn, i de syddanske kommuner, på Fyn, i Syddanmark og i hele landet. Kilde: Region Syddanmark, Realkreditrådet og Realkreditforeningen

Kommuneprofil

FYN KONTUR 2013 Book.indb 17

|

KONTUR 2013

|

Side 17

06-01-2014 15:38:06


Huspriser

huspriser i de fynske kommuner Udvikling 2010/11-2012/13

Gennemsnitspris (kr. pr. m2)

Kommune Odense

12.575

-4,6%

Middelfart

10.254

-11,1%

Svendborg

9.899

-11,8%

Kerteminde

9.015

-8,1%

Nyborg

8.265

-16,5%

Faaborg-Midtfyn

7.515

-8,6%

Assens

7.144

-9,7%

Nordfyns

6.765

-7,6%

Ærø

5.466

-13,3%

Langeland

5.132

-17,2%

Fyn

9.645

-7,6%

Syddanmark

9.126

-6,6%

Tabellen viser den gennemsnitlige kvadratmeterpris for handlede parcel- og rækkehuse i kommunerne på Fyn. Priserne er for parcel- og rækkehuse, som er handlet i perioden 3. og 4. kvartal 2012 og 1. og 2. kvartal 2013. Udviklingen i huspriserne er beregnet på baggrund af prisen i handler fra perioden 3. kvartal 2010 til og med 2. kvartal 2013. Kilde: Region Syddanmark og Offentlig Informationsserver (OIS)

11.200

11.800

13.000

12.500

11.600

11.300

10.700

9.500

9.400

9.300

8.700

8.200

6.700

6.200

huspriser i fynske byer

Tabellen viser den gennemsnitlige kvadratmeterpris for handlede parcel- og rækkehuse i udvalgte syddanske byer. Priserne er for handler indgået i perioden 3. kvartal 2012 til og med 2. kvartal 2013. Kilde: Region Syddanmark og Offentlig Informationsserver (OIS)

Side 18

|

KONTUR 2013

FYN KONTUR 2013 Book.indb 18

|

Kommuneprofil

06-01-2014 15:38:07


Indhold Befolkningsudvikling Flyttemønstre Pendling Indkomst Uddannelse Sundhed Tryghed

IndbyggerPR fil Karakteristika: Der er 485.500 indbyggere på Fyn og siden 2008 er antallet steget med 0,7 pct.. Fremskrivningen viser, at befolkningstilvæksten på Fyn er svagere end bl.a. i Trekantområdet. Antallet af tilflyttere er steget siden 2010. Antallet af udpendlere fra Fyn er steget med 38 pct. siden 2002 og der er nu over 11.000 flere, der pendler fra Fyn for at arbejde end der pendler til Fyn for at arbejde.

borgerprofil

FYN KONTUR 2013 Book.indb 19

|

KONTUR 2013

|

Side 19

06-01-2014 15:38:44


Befolkningsudvikling

Befolkningspyramide 2013

Fyn

Hele landet Hele landet

Fyn

8.358

80+ år 80+ år

14.323

18.461

85.124

70-79 70-79 årår

20.629

31.386 32.712

195.802

60-69 60-69 årår

32.027 32.848

50-59 årår 50-59

146.758 223.620 352.122

342.568

363.646

365.489

40-49 årår 411.408 34.374 40-49

34.886 27.612 29.213

27.570

30-39 årår 30-39

348.614

27.647

20-29 årår 20-29

348.907

338.939

10-19 10-19år år

354.242

337.050

30.785

29.553

27.333

403.416

0-9 år år 0-9

25.741

347.209

312.500

328.422

BEF1_Befolkningspyramide 10 årsintervaller 230913.xlsx Der er 485.500 indbyggere på Fyn

Mænd

BEF1_Befolkningspyramide 10 årsintervaller 230913.xlsx

Kvinder

Figurerne viser befolkningen fordelt på køn og 10 års aldersgrupper på Fyn og i hele landet pr. 1. april 2013, afrundet total. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

andel 25-64 årige 2013 FYN

Ærø

46,8%

Langeland

50,2%

Kerteminde

50,2%

Faaborg-Midtfyn

50,3%

Svendborg

50,6%

Nyborg

50,6%

Assens

51,0%

Odense

51,1%

Middelfart

51,1%

Nordfyns

52,1%

Fyn (ekskl. Middelfart)

50,8%

Hovedstaden

53,8%

Trekantområdet

51,2%

Østjysk bybånd

Figuren viser, hvor stor en andel af befolkningen, der er mellem 25 og 64 år i de fynske kommuner, på Fyn (ekskl. Middelfart), i Hovedstaden, i Trekantområdet, i det østjyske bybånd og i hele landet i 2013.

51,5%

Hele landet

51,9%

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

BEF4_Andel af 25-64 årige ift. hele befolkningen 2013 250913.xlsx Side 20

|

KONTUR 2013

FYN KONTUR 2013 Book.indb 20

|

indbyggerprofil

06-01-2014 15:38:44


Befolkningsudvikling

Befolkningsudvikling 2008-2013 Odense

3,4% 0,7%

Middelfart

0,7%

Kerteminde

-0,8%

Nyborg

-0,8%

Nordfyns Faaborg-Midtfyn

-1,0%

Svendborg

-1,3%

Assens

-1,7%

Ærø

-2,8%

Langeland

-6,4%

Fyn (ekskl Middelfart)

0,7% 5,5%

Hovedstaden Trekantområdet

2,1% 3,4% 2,3%

Østjysk bybånd Hele landet

Figuren viser befolkningsudviklingen (i pct.) på Fyn (ekskl. Middelfart), i Hovedstaden, i Trekantområdet, i det østjyske bybånd og i hele landet i perioden 2008-2013 . Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

befolkningsudvikling i kommunen 2008-2013

Kortet viser befolkningstilvæksten på Fyn i perioden 2008-2013.

Udvikling i antal personer i en radius af 500 meter: 50 og derover 10 til 49 -49 til -10 -50 og derunder

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Indbyggerprofil

FYN KONTUR 2013 Book.indb 21

|

KONTUR 2013

|

Side 21

06-01-2014 15:38:48


Befolkningsudvikling

Befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper 2008-2013 og 2013-2033

0-24 år

25-64 år

65+ år

2008-2013 2013-2033 2008-2013 2013-2033 2008-2013 2013-2033 Fyn (ekskl. Middelfart)

1%

-5%

-4%

-7%

16%

40%

Hovedstaden

9%

9%

1%

9%

15%

40%

Trekantområdet

2%

-5%

-2%

-4%

18%

46%

Østjysk bybånd

4%

2%

-1%

2%

19%

50%

Tabellen viser befolkningsudviklingen fra 2008 til 2013 og forventet befolkningsudvikling fra 2013 til 2033 i tre aldersgrupper (i pct.). Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

befolkningsfremskrivning 2013-2033

Indeks: 2013 = 100

115

110 Fyn (ekskl. Middelfart) Hovedstaden Trekantområdet Østjysk bybånd

105

100 2013

2018

2023

2028

2033

Indeks, 2013 = 100 År

Figuren viser den forventede befolkningsudvikling på Fyn (ekskl. Middelfart), i Hovedstaden, i Trekantområdet og i det østjyske bybånd i perioden 2013-2033. Fyn (ekskl. Middelfart)

Hovedstaden

Trekantområdet

Østjysk bybånd

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Side 22

|

KONTUR 2013

|

indbyggerprofil

BEF7_Befolkningsfremskrivning 2013-2033 230913.xlsx FYN KONTUR 2013 Book.indb 22

06-01-2014 15:38:48


Flyttemønstre

FLYTNINGER 2002 OG 2012

2002

2012

Vækst 2002-2012 (pct.)

10.405

9.971

-4,2

4.050

5.087

25,6

Samlet tilflytning

14.455

15.058

4,2

Fraflytning

10.011

10.552

5,4

Udvandring

3.128

3.408

9,0

13.139

13.960

6,2

1.316

1.098

..

Tilflytning Indvandring

Samlet fraflytning Nettotilflytning

Tabellen viser antal flytninger og udviklingen over tid. Nettotilflytning defineres som samlet tilflytning minus samlet fraflytning. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

FYN

udvikling i flytninger 2002-2012

Antal flytninger

16.000

15.000

14.000

13.000 2002 Tilflytning

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fraflytning

Figuren viser udviklingen i antal flytninger på Fyn fra 2002 til 2012. Både flytninger mellem landsdele samt ind- og udvandring er Samlet tilflytning Samlet fraflytning medregnet. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

FLY2_Udvikling i flytninger 2002-2012 041013 1.træk.xlsx

indbyggerprofil

FYN KONTUR 2013 Book.indb 23

|

KONTUR 2013

|

Side 23

06-01-2014 15:38:48


FYN

Flyttemønstre

Flytninger fordelt på alder 2010-2012

Antal flytninger

Titel

1.200

600

0 0 år

10 år

20 år

30 år

40 år

50 år

60 år

70 år

80 år

90 år

100 år

-600

-1.200 Til

Fra

Netto

Figuren viser antal tilflyttere og fraflyttere fordelt på alder. Nettotilflytning er vist som en kurve. Antallet er opgjort som et årligt gennemsnit af det samlede antal til- og fraflyttere i årene 2010-2012. Både flytninger mellem landsdele og ind- og udvandring er medregnet. Titel Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Til

Fra

Netto

kommunernes nettotilflytning 2012

FLY3_Hvem flytter til og fra kommunen 041013 1.træk.xlsx

500 og derover 100 til 499 0 til 99 -99 til -1 -100 og derunder

Nettotilflytning defineres som samlet tilflytning minus samlet fraflytning. Både flytninger mellem kommuner og ind- og udvandring er medregnet.

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Side 24

|

KONTUR 2013

FYN KONTUR 2013 Book.indb 24

|

Indbyggerprofil

06-01-2014 15:38:52


Flyttemønstre

nettotilflytning fordelt på indkomst 2012

700.000+

700.000+

34

400.000-699.999 400.000-699.999

-10

-10

300.000-399.999 300.000-399.999

60

200.000-299.999 200.000-299.999

100.000-199.999 100.000-199.999

0-99.999

34

60

-38

-388

-38

-388

0-99.999

-142

-142

Figuren viser nettotilflytning (tilflytning minus fraflytning) i forskellige indkomstintervaller i 2012. Med i opgørelsen er kun indenlandske flytninger for personer over 15 år. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

FYN

FYN

FLY8_Flytninger FLY8_Flytninger fordelt på indkomst fordelt 041013 på indkomst 1.træk.xlsx 041013 1.træk.xlsx

top 10 over tilflytninger 2010-2012 Fra

Tilflyttere 2010-2012

top 10 over fraflytninger 2010-2012

Andel af samtlige tilflyttere

København

3.875

13,2%

Aarhus

2.239

Fredericia

Til

Fraflyttere 2010-2012

Andel af samtlige fraflyttere

København

6.671

21,4%

7,6%

Aarhus

2.721

8,7%

1.655

5,6%

Fredericia

1.832

5,9%

Kolding

1.427

4,9%

Vejle

1.325

4,2%

Vejle

1.236

4,2%

Kolding

1.291

4,1%

Esbjerg

1.062

3,6%

Frederiksberg

982

3,1%

Sønderborg

915

3,1%

Esbjerg

819

2,6%

Aalborg

738

2,5%

Aalborg

773

2,5%

Slagelse

731

2,5%

Slagelse

633

2,0%

Haderslev

642

2,2%

Sønderborg

609

2,0%

Tabellerne viser de kommuner i landet, som Fyn får flest tilflyttere fra og afgiver flest fraflyttere til, samlet i perioden 2010-2012. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

indbyggerprofil

FYN KONTUR 2013 Book.indb 25

|

KONTUR 2013

|

Side 25

06-01-2014 15:38:53


pendling

Pendlingsmønstre i kommunen 2002 og 2012

2002

Indpendling

Vækst 2002-2012

2012

Antal

7.773

9.827

26,4%

I procent af antal arbejdspladser

3,4%

4,8%

1,3 pct.point

15.135

20.949

38,4%

Antal Udpendling

I procent af antal beskæftigede borgere

6,5%

9,6%

3,1 pct.point

Nettoindpendling

Totalt antal

-7.362

-11.122

..

Indpendlere arbejder på Fyn, men bor der ikke. Udpendlere har bopæl på Fyn, men arbejder der ikke. Indpendlere, der bor uden for landet, indgår ikke. Udpendling til udlandet indgår. FYN

Kilde: Region Syddanmark og CRT (SAM-K)

Pendling fordelt på uddannelsesniveau 2012 46%

45%

40%

40%

40%

35%

34%

34%

31%

30%

26% 24%

Uden erhv. komp. udd.

Erhvervsfaglig

KVU

MVU

LVU

Alle uddannelser

Andel af Fyns (fordelt på uddannelsesniveau), der varetages af indpendlere Andelarbejdspladser af kommunernes arbejdspladser tilhørende bestemt udd.niveau, der varetages af indpendlere Andel af Fyns (fordelt på uddannelsesniveau), der er udpendlere Andelbeskæftigede af kommunernesborgere beskæftigede indbyggere tilhørende bestemt udd.niveau, der udpendler Figuren viser andelen af Fyns arbejdspladser (fordelt på uddannelsesniveau), der varetages af indpendlere samt andelen af PEN2_Pendling fordelt på uddannelse 211013_1.Uddannelseskategorierne træk.xlsx Fyns beskæftigede borgere (fordelt på uddannelsesniveau), der2013 udpendler. er uden erhvervskompetencegivende udd., erhvervsfaglig udd., KVU (kort videregående udd.), MVU (mellemlang videregående udd.), LVU (lang videregående udd.) og alle uddannelser. Kilde: Region Syddanmark og CRT (SAM-K)

Side 26

|

KONTUR 2013

FYN KONTUR 2013 Book.indb 26

|

indbyggerprofil

06-01-2014 15:38:53


pendling

Udpendling fra Fyn 2002 og 2012 Fyn

5.000

4.026

4.000

2002 2012

Antal pendlere

Antal udpendlere

3.305 3.000 2.540

2.467

1.871

2.000

1.719

1.541

1.443 1.137

1.238

1.000

0 Fredericia

København

Kolding

Vejle

Uden for Danmark

Figuren viser antal udpendlere i 2002 og i 2012 til de kommuner, som flest pendler til. Udpendlere, der pendler ud af landet, indgår. Kategorien Uden for Danmark inkluderer personer, der pendler til udlandet, og personer, der ikke har fast arbejdsstedsadresse. Kilde: Region Syddanmark og CRT (SAM-K)

2002

2012

indpendling til fyn 2002 og 2012

PEN3_Udpendling 2002 og 2012 231013_2. træk.xlsx Fyn

2.000 1.730

1.500

2002 2012

1.418

Antal pendlere

Antal indpendlere

1.267 1.110 1.001

1.000

849

821 687

645

576

500

0 Fredericia

Kolding

København

Vejle

Aarhus

Figuren viser antal indpendlere i 2002 og i 2012 fra de kommuner, hvor flest indpendlere bor. Indpendlere, der bor uden for landet, indgår ikke. Kilde: Region Syddanmark og CRT (SAM-K)

2002

2012

PEN4_indpendling 2002 og 2012 231013_1. træk.xlsx

FYN KONTUR 2013 Book.indb 27

indbyggerprofil

|

KONTUR 2013

|

Side 27

06-01-2014 15:38:54


pendling

så langt kan man komme i bil 2013 Viborg

)

)

Holstebro )

Silkeborg

Aarhus

)

Herning

)

Fra Odense by i bil på: 0-30 min. 30-60 min.

)

Horsens )

Grindsted )

Billund

Jyllinge )

Holbæk

Vejle

)

)

Kalundborg

)

Taastrup

)

)

)

)

Vejen

Bramming

)

)

)

Kolding

Middelfart

)

)

Vamdrup

)

)

)

#

)

)

Næstved

Ringe

)

)

)

)

)

)

Vojens Haderslev

Haslev

Korsør

Nyborg

)

Assens

)

)

Slagelse

Odense

Aarup

Køge

Ringsted

Munkebo Kerteminde )

)

)

Otterup )

Ribe

)

Greve Strand

Solrød Strand

Bogense

Fredericia

Esbjerg

København

)

)

Roskilde

Varde

)

)

Toftlund )

Faaborg

Rødekro

Svendborg

)

Nordborg

)

Vordingborg

)

)

)

)

Aabenraa Tønder

Rudkøbing

Sønderborg

)

)

)

Nakskov )

Nykøbing F )

Kortet viser, hvor langt man kan nå fra byen i bil på hhv. 30 minutter og 60 minutter. Det forudsættes, at farten i byer er 50 km/t, på motortrafikveje og større landeveje 80 km/t, på motorveje 100/120 km/t og på andre veje 70 km/t. Data er indsamlet i august måned 2013. Kilde: Region Syddanmark og Rejseplanen.dk

så langt kan man komme med kollektiv trafik 2013 Viborg

)

)

Holstebro )

Silkeborg

Aarhus

)

Herning

)

Fra Odense by med kollektiv trafik på:

)

0-30 min. 30-60 min. 60-90 min.

Horsens )

Grindsted )

Billund

Jyllinge )

Holbæk

Vejle

)

)

Kalundborg

)

Taastrup

)

)

Roskilde

Varde )

)

)

Esbjerg )

Vejen

Bramming

)

)

Kolding

Middelfart

)

)

)

)

Nyborg )

Assens

)

)

Haslev

Korsør

)

)

Næstved

Ringe

)

)

)

)

#

)

)

)

Vojens Haderslev

Slagelse

Odense

Aarup

Køge

Ringsted

Munkebo Kerteminde )

)

)

Otterup

Vamdrup

Ribe

)

)

Solrød Strand

Bogense

Fredericia

København

)

Greve Strand

)

)

Toftlund )

Faaborg

Rødekro

Nordborg

)

)

Aabenraa Tønder

Sønderborg

)

Svendborg

Vordingborg

)

)

)

)

)

Rudkøbing )

Nakskov )

Nykøbing F )

Kortet viser, hvor langt man kan nå fra byen ved hjælp af kollektiv transport på hhv. 30, 60 og 90 minutter. Kollektiv trafik inkluderer bus og tog. Data er indsamlet i august måned 2013. Kilde: Region Syddanmark og Rejseplanen.dk

Side 28

|

KONTUR 2013

FYN KONTUR 2013 Book.indb 28

|

indbyggerprofil

06-01-2014 15:39:06


FYN indkomst

Indkomst 2011

kr. 233.300

kr. 226.600

kr. 228.000

kr. 255.300 kr. 216.200

kr. 232.500

kr. 223.900

kr. 219.500

kr. 218.300

kr. 216.400

kr. 215.800

kr. 215.100

kr. 214.400

kr. 208.700

kr. 205.000

indkomst pr. indbygger 2011

Figuren viser den samlede indkomst (i kr.) pr. indbygger i de fynske kommuner, på Fyn (ekskl. Middelfart), i Hovedstaden, i TrekantomIND1_Indkomst pr. indbygger 2011 250913.xlsx rådet, i det østjyske bybånd og i hele landet i 2011. Se appendiks side 39, for en definition af samlet indkomst. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

indkomst pr. indbygger i alle landets kommuner 2011

Over landsgennemsnit Over regionsgennemsnit, men under landsgennemsnit Under regionsgennemsnit Landsgennemsnit: 233.259 kr. Regionsgennemsnit: 220.951 kr.

Kortet viser den samlede indkomst (i kr.) pr. indbygger i alle landets kommuner i 2011. Se appendiks side 39, for en definition af samlet indkomst.

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

indbyggerprofil

FYN KONTUR 2013 Book.indb 29

|

KONTUR 2013

|

Side 29

06-01-2014 15:39:13


indkomst

udvikling i indkomst pr. indbygger 2006-2011 FYN

270.000

Fyn (ekskl. Middelfart) Hovedstaden Trekantområdet Østjysk bybånd

Indkomst pr. indbygger (kr.)

250.000

230.000

210.000

190.000

170.000 2006

2007

2008

2009

2010

2011

Figuren viser udviklingen i den samlede indkomst pr. indbygger (løbende priser) på Fyn (ekskl. Middelfart), i Hovedstaden, i Trekantområdet IND3_Udvikling i indkomst 2006-2011, 250913.xlsx og i det østjyske bybånd i perioden 2006-2011. Se appendiks side 39, for en definition af samlet indkomst. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

indkomstfordeling 2011

FYN

500.000+ kr.

400.000+ kr.

300.000-399.999 kr.

200.000-299.999 kr.

100.000-199.999 kr.

0-99.000 kr. 0%

Fyn (ekskl. Middelfart)

5%

10%

Hovedstaden

15%

20%

Trekantområdet

25%

30%

Østjysk bybånd

Figuren viser en fordeling på indkomstniveauer (samlet indkomst) for borgere i alderen 25-64 år på Fyn (ekskl. Middelfart), i Hovedstaden, i Trekantområdet og i det østjyske bybånd i 2011. Se appendiks side 39, for en definition af samlet indkomst. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Fyn (ekskl.Statistik Middelfart)

Hovedstaden

Trekantområdet

Østjysk bybånd

IND4_ Indkomstfordeling i kommunen 2011 250913.xlsx Side Side 30 30 | KONTUR 2013

FYN KONTUR 2013 Book.indb 30

|

borgerprofil indbyggerprofil

06-01-2014 15:39:15


indkomst

andel af befolkningen i lavindkomstgruppen 2011

Nordfyns 5,3 Middelfart 4,5

Over landsgennemsnit Over regionsgennemsnit, men under landsgennemsnit Under regionsgennemsnit

Kerteminde 4,7

Landsgennemsnit: 6,0% Regionsgennemsnit: 5,4%

Odense 5,8 Nyborg 4,6

Assens 5,0 FaaborgMidtfyn 5,3

Svendborg 5,8 Tønder 6,9 Langeland 7,6 Ærø 7,2

Kortet viser andelen af kommunernes befolkning (30-64 årige), som tilhører lavindkomstgruppen. Lavindkomstgruppen defineres som personer, der har en samlet disponibel indkomst under 100.000 kroner. Se appendiks side 39, for en definition af lavindkomstgruppen. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

gennemsnitlig husstandsindkomst 2011 750.000 kr. og derover 600.000 til 749.999 kr. 450.000 til 599.999 kr. 300.000 til 449.999 kr. under 300.000 kr.

Kortet viser Fyns største by, Odense, opdelt på kvadrater (100mx100m). Farven angiver gennemsnitlig husstandsindkomst for de personer, der bor i kvadratet. Kvadrater med få husstande er af diskretionshensyn slået sammen. Kilde: Region Syddanmark, KMS og Danmarks statistik

indbyggerprofil

FYN KONTUR 2013 Book.indb 31

|

KONTUR 2013

|

Side 31

06-01-2014 15:39:19


uddannelse

uddannelsesniveau 2012

Erhvervsfaglig

Grundskole

Gymnasial

KVU

MVU

LVU

Fyn (ekskl. Middelfart)

23,1%

5,3%

40,4%

5,4%

17,4%

8,3%

Hovedstaden

18,1%

8,8%

29,9%

5,6%

16,8%

20,8%

Trekantområdet

24,0%

4,8%

42,3%

5,8%

16,2%

6,8%

Østjysk bybånd

21,1%

5,9%

39,3%

5,9%

17,1%

10,8%

Tabellen viser andel indbyggere (25-64 år) fordelt på højest fuldførte uddannelse i 2012. Uddannelserne er hhv. grundskole, gymnasial uddannelse, erhvervsfaglig uddannelse, KVU (kort videregående uddannelse), MVU (mellemlang videregående uddannelse) og LVU (lang videregående uddannelse). Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

72,1%

73,0%

71,1%

73,1%

71,6%

74,5%

74,3%

73,5%

72,1%

71,5%

71,4%

70,8%

70,2%

65,5%

70,0%

andel med erhvervskompetencegivende uddannelse 2012

Figuren viser andelen af de 25-64 årige, der har en erhvervskompetencegivende uddannelse (erhvervsfaglige og videregående uddannelser) i de fynske kommuner, på Fyn (ekskl. Middelfart), i Hovedstaden, i Trekantområdet, i det østjyske bybånd og i hele landet i 2012. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Side 32

|

KONTUR 2013

FYN KONTUR 2013 Book.indb 32

|

indbyggerprofil

06-01-2014 15:39:20


uddannelse

andel med MVU og LVu 15 år efter grundskolen

Fortsat i kommunen Drenge Tabellen viser andelen (i pct.) med en mellemlang eller lang videregående uddannelse 15 år efter at de unge forlod grundskolen i 1994-1996. Fortsat i kommunen: Unge, der forlod grundskolen i fx Assens Kommune og forsat var bosiddende i kommunen 15 år senere. Hjemvendte: Unge, der forlod grundskolen i fx Assens Kommune og flyttede væk, men igen var bosiddende i kommunen 15 år senere.

Piger

Hjemvendte Drenge

Assens

6

13

Piger

16

40

Faaborg-Midtfyn

0

13

16

40

Kerteminde

5

13

14

33

Langeland

2

24

13

44

Middelfart

5

24

30

33

Nordfyns

4

18

8

26

Nyborg

8

26

14

47

Odense

22

41

27

46

Svendborg

12

21

18

32

0

0

15

23

Ærø

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

andel med MVU og LVu 15 år efter grundskolen

Fortsat i kommunen Drenge Tabellen viser andelen (i pct.) med en mellemlang eller lang videregående uddannelse 15 år efter at de unge forlod grundskolen i 1994-1996.

Piger

Hjemvendte Drenge

Piger

Assens

38

52

14

33

Faaborg-Midtfyn

40

50

14

30

Kerteminde

38

50

18

30

Langeland

26

51

20

26

Fraflyttere: Unge, der forlod grundskolen i fx Assens Kommune, og ikke var bosat i kommunen 15 år senere.

Middelfart

37

51

30

45

Nordfyns

32

45

17

30

Nyborg

39

48

17

36

Tilflyttere: Unge, der forlod grundskolen i en anden kommune end fx Assens, men var bosat i fx Assens Kommune 15 år senere.

Odense

38

51

42

58

Svendborg

40

57

36

44

Ærø

31

43

24

62

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

indbyggerprofil

FYN KONTUR 2013 Book.indb 33

|

KONTUR 2013

|

Side 33

06-01-2014 15:39:20


uddannelse

De unges forventede uddannelsesniveau om 25 år Andel med mindst en ungdomsudd. (pct.) Drenge

Piger

Andel med videregående udd. (pct.) Drenge

Piger

Assens

90

95

51

65

Faaborg-Midtfyn

90

93

50

64

Kerteminde

90

92

53

60

Langeland

89

93

39

61

Middelfart

93

95

54

68

Nordfyns

91

93

47

66

Nyborg

87

94

46

70

Odense

88

93

55

69

Svendborg

88

94

50

67

Ærø

86

94

46

69

Syddanmark

91

94

52

67

Hele landet

90

94

53

66

Tabellen viser det forventede uddannelsesniveau om 25 år hos de drenge og piger, som forlod 9. klasse i 2011. Tallene er baseret på en fremskrivning fra Undervisningsministeriets profilmodel. Videregående uddannelse omfatter kort, mellemlang og lang videregående uddannelse. Nationalt er målsætningen, at 95 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og 60 procent skal gennemføre en videregående uddannelse. Kilde: Region Syddanmark og Undervisningsministeriet

Karaktergennemsnit for piger og drenge 2012

6,0

6,4 6,0

6,6

6,6

6,0

5,9

6,9

5,9

5,1

6,9

6,9

6,2 5,6

7,1

7,2

7,2

6,3

6,2

6,3

6,8

6,9

6,0

6,1

Piger

Drenge

Figuren viser karaktergennemsnittet ved folkeskolens 9. klasses afgangsprøve (i dansk og matematik) for henholdsvis drenge og piger i kommunerne på Fyn, i Syddanmark og i hele landet i 2012. Kilde: Region Syddanmark og Undervisningsministeriet

Side 34

|

KONTUR 2013

FYN KONTUR 2013 Book.indb 34

|

indbyggerprofil

06-01-2014 15:39:20


uddannelse

hvor langt er der til ungdomsuddannelser i 2013? Tarm Tørring

Kortet viser, hvor lang tid de unge skal rejse med kollektiv trafik for at komme til nærmeste: Alment gymnasium (STX) Handelsgymnasium (HHX) Teknisk gymnasium (HTX) Højere forberedelseseksamen (HF)

Grindsted Vejle Daugård

Billund Varde

Fredericia Esbjerg

Kolding

Vejen

Bramming

Bogense

Middelfart

Søndersø

Vamdrup

Kerteminde

Odense Aarup

Ribe

Toftlund

Nyborg

Glamsbjerg

Haderslev

Rejsetider: 0-30 min. 30-60 min. 60-90 min. Over 90 min.

Otterup

Ringe

Assens

Vojens

Rødekro Aabenraa Tønder

Faaborg

Oure

Svendborg

Nordborg Rudkøbing

Sønderborg

Marstal

Kortet viser den samlede tid, det tager at rejse med kollektiv trafik fra hjemadressen til uddannelsesstedet, inklusiv eventuel ventetid indtil undervisningen starter. For rejser med under 5 km til uddannelsesstedet, er der udregnet en rejsetid ved en hastighed på 16km/t (anslået cykelhastighed). Data er indsamlet i foråret 2013. Kilde: Region Syddanmark og Rejseplanen.dk

hvor langt er der til ungdomsuddannelser i 2013? Tarm Tørring

Kortet viser, hvor lang tid de unge skal rejse med kollektiv trafik for at komme til nærmeste:

Grindsted Vejle Daugård

Billund Varde

Fredericia

EUD - Teknik EUD - Merkantil EUD - Øvrig

Esbjerg Bramming

Vejen

Kolding

Bogense

Middelfart

Vamdrup

Kerteminde

Aarup

Toftlund

Ringe

Assens

Vojens

Rødekro Aabenraa

Nyborg

Glamsbjerg

Haderslev

Tønder

Otterup

Odense

Ribe

Rejsetider: 0-30 min. 30-60 min. 60-90 min. Over 90 min.

Søndersø

Svendborg

Faaborg

Oure

Nordborg Rudkøbing

Sønderborg

Marstal

Kortet viser den samlede tid, det tager at rejse med kollektiv trafik fra hjemadressen til uddannelsesstedet, inklusiv eventuel ventetid indtil undervisningen starter. For rejser med under 5 km til uddannelsesstedet, er der udregnet en rejsetid ved en hastighed på 16km/t (anslået cykelhastighed). Data er indsamlet i foråret 2013. Kilde: Region Syddanmark og Rejseplanen.dk

indbyggerprofil

FYN KONTUR 2013 Book.indb 35

|

KONTUR 2013

|

Side 35

06-01-2014 15:39:55


uddannelse

Frafald på ungdomsuddannelser — gymnasial uddannelse

13 %

Over landsgennemsnit Under landsgennemsnit

11 %

10 %

Landsgennemsnit: 12% Regionsgennemsnit: 11%

15 % 11 %

11 % Kortet viser, hvor stor en andel af de unge, der er startet på en gymnasial uddannelse i 2009, som er faldet fra inden for tre år.

10 % 11 %

Kilde: Region Syddanmark og Undervisningsministeriet

8% 14 %

Frafald på ungdomsuddannelser — Erhvervsfaglig uddannelse

Over landsgennemsnit Under landsgennemsnit

35 % 36 %

40 %

Landsgennemsnit: 40% Regionsgennemsnit: 40%

47 % 44 %

37 %

Kortet viser, hvor stor en andel af de unge, der er startet på en erhvervsfaglig uddannelse i 2009, som er faldet fra inden for tre år.

36 % 47 %

Kilde: Region Syddanmark og Undervisningsministeriet

48 %

Side 36

|

KONTUR 2013

FYN KONTUR 2013 Book.indb 36

|

32 %

indbyggerprofil

06-01-2014 15:40:04


sundhed

79,7

79,7

78,8

78,7

78,6

78,6

79,0

79,1

79,4

79,6

middellevetid 2012

Figuren viser den forventede middellevetid for 0-årige i de fynske kommuner og i hele landet. Data for Ærø er ikke tilgængelig. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

antal sengedage og lægebesøg pr. 1.000 indbyggere 2011 Landsdel Sydjylland

Antal lægebesøg pr. 1.000 indbyggere

7.750

Landsgennemsnit

8.000

Region Sjælland

Landsdel Fyn 7.500

Trekantområdet

Østjysk bybånd

Landsgennemsnit

Region Midtjylland

Region Nordjylland

7.250

7.000 Region Hovedstaden 6.750

6.500 600

650

700

750

800

850

900

950

Antal sengedage pr. 1.000 indbyggere

Figuren viser antal sengedage i forbindelse med hospitalsindlæggelser og lægebesøg ved almen praktiserende læge pr. 1.000 indbyggere i 2011. De blå stiplede linjer angiver landsgennemsnittet. Lægebesøg omfatter også telefon- og e-mail konsultationer. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Indbyggerprofil

FYN KONTUR 2013 Book.indb 37

|

KONTUR 2013

|

Side 37

06-01-2014 15:40:05


tryghed

64,2 53,4

58,2

42,5

42,5

41,6

15,5

38,4

39,0

41,6

52,6

77,6

anmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere 2012

Figuren viser antallet af anmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere i de fynske kommuner, i Syddanmark og i hele landet i 2012. Kilde: Region Syddanmark, Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal og Danmarks Statistik

anmeldte voldsforbrydelser pr. 1.000 indbyggere 2012 Kerteminde 1,6

Over landsgennemsnit Landsgennemsnit Under landgennemsnit

Nordfyns 1,3

Landsgennemsnit: 1,7 Regionsgennemsnit: 2,0

Middelfart 1,5 Odense 2,4 Assens 1,5 FaaborgMidtfyn 1,6

Kortet viser antallet af anmeldte voldsforbrydelser pr. 1.000 indbyggere i de fynske kommuner i 2012.

Nyborg 2,5

Kilde: Region Syddanmark, Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Svendborg 1,7

Ærø 1,4

Side 38

|

KONTUR 2013

FYN KONTUR 2013 Book.indb 38

|

og Danmarks Statistik

Langeland 1,6

indbyggerprofil

06-01-2014 15:40:06


APPENDIKS

Forklaring af ressourceområder Et ressourceområde samler de virksomheder, der indgår i samme værdikæde fra primærproducent (fra jord) via forarbejdning til salg (til bord). Det indebærer, at et ressourceområde er en blanding af fire delområder (i parentes et eksempel fra Fødevarer): • • • •

Primære erhverv (svineproduktion) Fremstillingserhverv (slagterier og forarbejdning af fødevarer) Støtteerhverv (fremstilling af foder og produktionsudstyr) Serviceerhverv (detailhandel med salg af fødevarer)

Fødevarer Virksomheder inden for landbrug, fiskeri og gartneri, industrivirksomheder, der forarbejder fødevarer, samt støtte-, handels- og rådgivningsvirksomheder inden for fødevaresektoren.

IT/kommunikation Virksomheder, som udvikler, producerer og distribuerer produkter og tjenesteydelser inden for IT, edb-software, tele, post, reklame og film samt grafiske virksomheder.

Møbler/beklædning Producenter af møbler, tøj, sko m.v. samt virksomheder, der designer, udvikler, markedsfører og sælger møbel- og beklædningsprodukter.

Transport Virksomheder, der transporterer gods og personer, handels- og rådgivningsvirksomheder i tilknytning hertil samt virksomheder, der producerer og vedligeholder veje, jernbaner, broer m.v.

Turisme Virksomheder, som udbyder produkter og aktiviteter, der knytter sig til fritids- og forretningsrejser.

Energi Virksomheder, der indvinder og leverer energi- og vandressourcer, eller som håndterer og behandler spildprodukter samt virksomheder, der leverer anlæg, udstyr og rådgivning hertil.

Bygge/bolig Virksomheder, der projekterer, opfører, vedligeholder eller driver bygninger, producenter af materialer og komponenter, som indgår i bygninger, samt tilknyttede handelsvirksomheder.

Medico/sundhed Virksomheder, som producerer og forhandler lægemidler, medicoteknik mv.

erhvervsspecialisering og produktivitet side 13 Figuren viser den erhvervsmæssige status og udvikling på Fyn. •

Den vandrette akse viser Fyns erhvervsspecialisering inden for de enkelte ressourceområder. Ligger området til højre for ’neutral’ på aksen, er ressourceområdets andel af Fyns beskæftigelse større end den tilsvarende andel på landsplan. Boblernes farve viser vækst i produktivitet på landsplan i perioden 2009-2011.

På den lodrette akses vises den gennemsnitlige årlige vækst i produktivitet fra 2009 til 2011 (produktivitet opgøres som værditilvækst pr. årsværk).

Størrelsen af boblerne viser ressourceområdets andel af den samlede beskæftigelse i den private sektor på Fyn.

klima og energi Opgørelsen af regional- og kommunalfordelt CO2-udledning er et af klimainitiativerne i Regional Udviklingsplan for Syddanmark. Yderligere materiale findes på: www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk. Her kan du finde rapporten ’Energiregnskaber’, der indeholder yderligere analyse af energiforbrug, udledning af drivhusgasser og produktion af vedvarende energi, og talbanken, hvor alle baggrundstal er gjort tilgængelige.

Opgørelse af energiforbrug og udledning: Det overordnede princip er at henføre energiforbruget og udledningen af drivhusgasser til de regioner og kommuner, hvor energiforbrug og udledning finder sted. For vejtransportens vedkommende henføres energiforbrug og udledningen af drivhusgasser dog til hjemstedet for køretøjets bruger.

Indkomstbegreber Den samlede indkomst defineres som: Løn, renter, øvrige formueindkomst, virksomhedsoverskud, folke- og førtidspension inkl. tillæg, ATP pensioner, efterløn, overgangsydelser, tjenestemandspensioner, andre pensioner, kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge, orlovsydelser, andre bidragsydelser, SU, boligstøtte, børnetilskud og anden personlig indkomst.

Lavindkomstgruppen Lavindkomstgruppen består af personer, der har en disponibel indkomst på under 50 pct. af medianindkomsten. Det betyder, at personer med en disponibel indkomst på under 103.200 kr. tilhører lavindkomstgruppen. I opgørelsen af lavindkomstgruppen i Syddanmark er beløbet afrundet til 100.000 kr. Den disponible indkomst er det beløb, der er tilbage af indkomsten til forbrug og opsparing, når direkte skat mv., underholdsbidrag og renteudgifter er betalt.

KONTUR 2012

FYN KONTUR 2013 Book.indb 39

|

Side 39

06-01-2014 15:40:07


Tal til tiden - et øjebliksbillede Hvem er vi? Hvad tjener vi? Hvordan uddanner vi os? Hvordan flytter vi rundt? Hvordan klarer virksomhederne sig? Kort sagt: Tal til tiden. Tal med viden til alle, der er interesseret i kommunens og regionens tilstand og udvikling. Kontur er en opfølgning på Regional Udviklingsplan, der handler om fremtiden for borgere, institutioner og virksomheder i regionen.

Hent Kontur til iPad eller se mere på: www.regionsyddanmark.dk/kontur

Regional Udvikling Damhaven 12 7100 Vejle

FYN KONTUR 2013 Book.indb 40

06-01-2014 15:40:33

KONTUR 2013 Fyn  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you