Page 1

STOR INVESTERINGSLYST I DE SYDDANSKE VIRKSOMHEDER — KONJUNKTURER FOR 4. KVARTAL Det ser lyst ud for de små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark, når de bliver spurgt om forventningerne til årets sidste kvartal. Vækstforventningerne går fortsat i opadgående retning, og jobkonjunkturerne ligger på et stabilt højt niveau. Desuden er der tegn på større investeringslyst og en tillid til, at den fornødne finansiering i form af adgang til lån, kredit og anden finansiering bliver bedre.

Erhverv Syddansk erhvervsliv skal styrkes og udvikles i hele regionen, så Syddanmark er klar til fremtidens nationale og globale konkurrence. Erhvervsmæssige udviklingsmuligheder og stærke virksomheder med spændende job er med til at gøre Syddanmark mere attraktiv, aktiv og produktiv.

attraktiv aktiv produktiv

Oktober 2017

www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk


Vækstforventningerne fortsat positive Vækstforventningerne fortsat positive Virksomhedernes forventninger til omsætning og antal ansatte i næste kvartal i forhold tiltil samme kvartal sidste Virksomhedernes forventninger til omsætning og antal ansatte i næste kvartal i forhold samme kvartal år. Figuren viser forholdet mellem virksomheder med positive ogog negative forventninger. sidste år. Viser forholdet mellem virksomheder med positive negative forventninger.

Forventninger til omsætning Flest med positive forventninger

Forventninger til antal ansatte

50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50

Sep-08 *Nov-08 Jan-09 Apr-09 Sep-09 *Nov-09 Jan-10 Apr-10 Aug-10 Nov-10 Feb-11 Maj-11 Sep-11 Nov-11 Feb-12 Maj-12 Sep-12 *Nov-12 Feb-13 Maj-13 Sep-13 Nov-13 Feb-14 Maj-14 Sep-14 Nov-14 Feb-15 Maj-15 Sep-15 *Nov-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 *Nov-16 Feb-17 Maj-17 Sep-17

Flest med negative forventninger

Indekset går fra -100 til 100. Er indekset fx -100, betyder det, at alle virksomheder tror på mindre omsætning, eller at alle virksomheder forventer færre ansatte. Indekset beregnes ved at se bort fra virksomheder, der ingen ændring venter. Herefter tages andelen af virksomheder med positive forventninger, og derfra trækkes andelen af virksomheder med negative forventninger. Kilde: Region Syddanmark, Strategi og Analyse. August-september 2017, 895-903 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. I måneder med * er tallene

Kilde: Region Syddanmark, Strategi og Analyse. August-september 2017. 895-903 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. I måneder med * er tallene interpoleret.Spørgsmål: Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år?

Virksomhederne holder dampen oppe

Større omsætning og flere job

Det går rigtig godt i de små og mellemstore virksomheder. Og nu ser flere af virksomhederne ud til at være klar til at udnytte opsvinget til at øge investeringerne i 4. kvartal.

Halvdelen af de 904 små og mellemstore virksomheder forventer, at omsætningen i 4. kvartal 2017 vil overstige omsætningen i 4. kvartal 2016. 12 pct. forventer en lavere omsætning, mens 37 pct. tror, at omsætningen vil lande nogenlunde på samme niveau. Optimismen er at finde i alle brancher med fremstillingsvirksomheder og virksomheder med avanceret produktion i top. Laveste forventninger findes i detailhandlen.

Størst investeringslyst findes hos fremstillingsvirksomhederne, og det ligger godt i tråd med Syddansk Vækstforums satsning på at øge automatiseringen og udbredelsen af ny teknologi i de syddanske virksomheder. Kun detailhandlen forventer et lavere eller uændret niveau for investeringer. Også virksomhedernes forventninger til, hvor let det er at få adgang til lån og kreditter, er på sit højeste. Her skiller især landbrugets forventninger til, at det i det kommende kvartal bliver lettere at skaffe finansiering, sig ud. Generelt tegner sig et billede af tilfredse virksomheder, som har gode vækstvilkår der hvor de bor. Langt de fleste virksomheder vurderer, at deres placering er meget eller overvejende god for deres muligheder for at tjene penge.

Konjunkturer / oktober 2017

I forhold til 4. kvartal 2016 forventer et meget stort flertal af virksomhederne, at ordrebøgerne vil blive tykkere i 4. kvartal 2017. Også eksporten ventes at vokse i det kommende kvartal. Her er landbruget mest optimistisk. Når det gælder forventningerne til nyansættelser er de ligeledes positive på tværs af brancherne og ligger på linje i alle dele af regionen. Der er et stort flertal af virksomheder inden for avanceret produktion, som forventer at skulle på medarbejderjagt. Laveste forventninger findes igen hos detailhandlen og i hotel- og restaurationsbranchen.

s. 2


Stor tiltro tiltro tiltil øget ordrebeholdning Stor øget ordrebeholdning Virksomhedernes forventninger investeringer mulighedfor forfinansiering finansiering samt til Virksomhedernes forventninger til til investeringer ogog mulighed tilordrebeholdning ordrebeholdningog eksportiinæste det kommende forhold til kvartal samme kvartal sidste år. Viser forholdet mellem virksomheder med og eksport kvartal ikvartal forholditil samme sidste år. Figurerne viser forholdet mellem virksomheder positive og negative forventninger. med positive og negative forventninger.

Finansiering

Ordrebeholdning

Investering

50

50

40

40

30

30

20

20

10

10

0

0

-10

-10

-20

-20

-30

-30

Flest med negative -40 forventninger -50

Eksport

Maj-11 Sep-11 Nov-11 Feb-12 Maj-12 Sep-12 *Nov-12 Feb-13 Maj-13 Sep-13 Nov-13 Feb-14 Maj-14 Sep-14 Nov-14 Feb-15 Maj-15 Sep-15 *Nov-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 *Nov-16 Feb-17 Maj-17 Sep-17

-40 -50

Maj-11 sep-11 nov-11 feb-12 Maj-12 sep-12 *Nov-12 feb-13 Maj-13 sep-13 nov-13 feb-14 Maj-14 sep-14 nov-14 feb-15 Maj-15 sep-15 *Nov-15 mar-16 jun-16 sep-16 *Nov-16 feb-17 Maj-17 Sep-17

Flest med positive forventninger

Indekset går fra -100 til 100. Er indekset fx -100, betyder det, at alle virksomheder tror, at økonomi eller marked bliver dårligere. Indekset beregnes ved at se bort fra virksomheder, der ingen ændring venter. Herefter tages andelen af virksomheder med positive forventninger, og derfra trækkes andelen af virksomheder med negative forventninger.

Kilde: Region Syddanmark, Strategi og Analyse. August-september 2017. 351-892 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. 351 svar for eksport. I måneder med * er tallene interpoleret.Spørgsmål: Hvad er Deres forventninger til virksomhedens adgang til lån og kredit og anden finansiering, ordrebeholdning og investeringer i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Hvad er Deres forventning til at få solgt virksomhedens produkter i udlandet i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år?

Halvdelen af virksomhederne forventer Halvdelen af virksomhederne forventer større større omsætning omsætning i 4. kvartal i 4. kvartal Udvikling i virksomhedernes forventninger til omsætningen i næste kvartal i forhold til omsætningen Udvikling i virksomhedernes forventninger til omsætningen i næste kvartal i forhold til omsætningen i i samme kvartal året før. samme kvartal året før.

Mindre

Uændret

Større

Ved ikke

50%

46%

46%

44%

43%

44%

45%

47%

41%

40%

49%

100%

80%

37%

45%

41%

40%

41%

42%

42%

41%

45%

39%

40%

43%

60%

15%

16%

12%

12%

15%

16%

15%

13%

9%

12%

0%

11%

20%

Sep-14

Nov-14

Feb-15

Maj-15

Sep-15

Mar-16

Jun-16

Sep-16

Feb-17

Maj-17

Sep-17

Kilde: Region Syddanmark, Strategi og Analyse. August-september 2017, 904 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark.

Spørgsmål: er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i næste2017, kvartal904 i forhold samme kvartalbestående sidste år? af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Kilde: RegionHvad Syddanmark, Strategi og Analyse. August-september svartilfra et panel Afrundinger kan betyde, at summen ikke er 100.

Afrundinger kan betyde, at summen ikke er 100.

Konjunkturer / oktober 2017

s. 3


Samme billede tegner sig – hver tredje virksomhed tror på flere job Samme billede tegner sig – hver tredje virksomhed tror på flere job

Udviklingen i virksomhedernes forventninger til antal ansatte i næste kvartal i forhold til antal ansatte i samme kvartal året før. Udviklingen i virksomhedernes forventninger til antal ansatte i næste kvartal i forhold til antal ansatte i samme kvartal året før. Færre

Uændret

Flere

Ved ikke

34%

33%

30%

33%

30%

29%

31%

31%

28%

33%

26%

100%

80%

55%

59%

56%

53%

56%

58%

55%

54%

58%

54%

40%

57%

60%

17%

14%

15%

13%

12%

14%

13%

14%

9%

11%

0%

13%

20%

Sep-14

Nov-14

Feb-15

Maj-15

Sep-15

Mar-16

Jun-16

Sep-16

Feb-17

Maj-17

Sep-17

Kilde: Region Syddanmark, Strategi og Analyse. August-september 2017. 904 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. . Kilde: Region Syddanmark, Strategi og Analyse. August-september 2017, 904 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Spørgsmål: Hvad er Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år?

Afrundingerkan kan betyde, at summen ikke er 100. Afrundinger betyde, at summen ikke er 100.

Høje vækstforventninger i de fleste Høje vækstforventninger i de fleste brancher – efter brancher – detailhandlen halter detailhandlen halter efter Virksomhedernes forventning til, om omsætningen bliver højere eller lavere i næste kvartal i forhold til sammeforventning kvartal sidste åromsætningen fordelt på brancher. Virksomhedernes til, om bliver højere eller lavere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år.

Flest med negative forventninger -30 -20

-10

0

10

20

30

Flest med positive forventninger 40 50

Alle virksomheder

38

Landbrug og fødevarer

38

Fremstillingsvirksomhed

49

Avanceret produktion

49

Brancher

Bygge og anlæg

29

Engroshandel Detailhandel

60

37 18

Transport Hotel og restauration Servicevirksomheder Videnrådgivning og IT

47 41 44 43

Kilde: Region Syddanmark, Strategi og Analyse. August-september 2017, 895 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Spørgsmål: Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Barometertal beregnesSyddanmark, ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske Kilde: Region Strategi og Analyse. August-september 2017. 895virksomheder. svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark.

Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder.

Konjunkturer / oktober 2017

s. 4


Jobforventninger hos avanceret produktionhos i top Jobforventninger avanceret produktion i top Virksomhedernes forventninger til antallet af ansatte i næstekvartal kvartal i forhold til samme Virksomhedernes forventninger til antallet af ansatte i det kommende i forhold til samme kvartal sidste år fordelt på eller brancher. Bliver der flere eller færre ansatte? kvartal sidste år. Bliver der flere færre ansatte. Flest med negative forventninger -30 -20 -10

0

10

20

Flest med positive forventninger 40 50

30

Alle virksomheder

23

Landbrug og fødevarer

19

Fremstillingsvirksomhed

29

Avanceret produktion

Brancher

60

43

Bygge og anlæg

24

Engroshandel

24

Detailhandel

7

Transport

31

Hotel og restauration

4

Servicevirksomheder

21

Videnrådgivning og IT

24

Kilde: Syddanmark, Strategi og Analyse. August-september 2017. 903afsvar framellemstore et panel virksomheder bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Kilde: RegionRegion Syddanmark, Strategi og Analyse. August-september 2017, 903 svar fra et panel bestående små og i Syddanmark. Spørgsmål: Hvad er Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Barometertal beregnes vedandelen at trække andelenvirksomheder af pessimistiske virksomheder andelen af optimistiske virksomheder. Barometertal beregnes ved at trække af pessimistiske fra andelen af optimistiske fra virksomheder.

Større tiltro til finansieringsmuligheder hos landbruget

Landbrug og fødevarer har mere positive Virksomhedernes forventninger til at adgangen til lån, kredit og anden finansiering bliver bedre eller ringere i forventninger til adgang til lån og kredit det næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år fordelt på brancher. Virksomhedernes forventninger til, at adgang til lån, kredit og anden finansiering bliver bedre eller ringere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Viser forhold mellem virksomheder. Flest med positive forventninger

Flest med negative forventninger -30

-20

-10

-

10

20

Alle virksomheder

30

Landbrug og fødevarer

30

Brancher

1 7

Engroshandel

Transport Hotel og restauration

9 5 12 10

Servicevirksomheder Videnrådgivning og IT

60

19

Bygge og anlæg

Detailhandel

50

13

Fremstillingsvirksomhed Avanceret produktion

40

23 16

Kilde: Region Syddanmark, Strategi og Analyse. August-september 2017. 810 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark.

Kilde: Region Syddanmark, Strategi og Analyse. August-september 2017, 810 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Spørgsmål: Hvad er Deres forventninger til trække virksomhedens adgang lån og kredit og anden finansiering i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Barometertal beregnes ved at andelen aftilpessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder.

Konjunkturer / oktober 2017

s. 5


Investeringslysten i detailhandlen Investeringslysten i detailhandlen i minus i minus Virksomhedernes forventninger flere eller færre investeringer i det næste kvartal i forhold til samme kvartal Virksomhedernes forventninger til fleretil eller færre investeringer i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. sidste år. Flest med positive forventninger

Flest med negative forventninger -30

-20

-10

-

10

20

Alle virksomheder

30

40

60

20

Landbrug og fødevarer

10

Fremstillingsvirksomhed

40

Avanceret produktion

Brancher

50

21

Bygge og anlæg

26

Engroshandel

8

Detailhandel

-1

Transport

22

Hotel og restauration

18

Servicevirksomheder

24

Videnrådgivning og IT

29

Kilde: Region Syddanmark, Strategi og Analyse. August-september 2017, 892 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Spørgsmål: er Deres forventningerStrategi til virksomhedens investeringer i næste kvartal i forhold samme kvartal sidste år? bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Kilde:Hvad Region Syddanmark, og Analyse. August-september 2017.til892 svar fra et panel Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Kun ordreproducerende virksomheder indgår.

Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder.

Udsigt til markant ordrefremgang i de fleste branchermarkant i de fleste Udsigt til ordrefremgang

brancher Virksomhedens forventninger til, om ordrebeholdningen bliver større eller mindre i det næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Virksomhedens forventninger til, om ordrebeholdningen bliver større eller mindre i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Flest med positive forventninger

Flest med negative forventninger -30

-20

-10

0

10

20

30

Alle virksomheder

40

50 41

Landbrug og fødevarer

28

Fremstillingsvirksomhed

51

Brancher

Avanceret produktion

47

Bygge og anlæg

39

Engroshandel Detailhandel

40 17

Transport

51

Hotel og restauration

46

Servicevirksomheder Videnrådgivning og IT

60

50 42

Kilde: Region Syddanmark, Strategi og Analyse. August-september 2017, 762 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Spørgsmål: Hvad er Deres forventninger til virksomhedens ordrebeholdning i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Kun ordreproducerende virksomheder indgår. Hotel og restauration er udeladt pga. for få svar.

Kilde: Region Syddanmark, Strategi og Analyse. August-september 2017. 762 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Kun ordreproducerende virksomheder indgår.

Konjunkturer / oktober 2017

s. 6


Udsigt til eksportfremgang i landbruget Udsigt til eksportfremgang i landbruget Eksportvirksomhedernes forventninger til eksport i det næste kvartal i forhold til samme kvartal næste år – Eksportvirksomhedernes forventninger til eksport i det kommende kvartal – bliver det lettere eller bliver det lettere eller vanskeligere. vanskeligere. Viser forholdet mellem virksomhederne. Flest med positive forventninger

Flest med negative forventninger -30

-20

-10

0

10

20

Alle virksomheder

30

40

60

19

Landbrug og fødevarer

Brancher

50

41

Fremstillingsvirksomhed

10

Avanceret produktion

26

Engroshandel

15

Transport

24

Videnrådgivning og IT

12

Kilde: Region Syddanmark, Strategi og Analyse. August-september 2017. 351 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Spørgsmål: HvadRegion er Deres forventning til at fåStrategi solgt virksomhedens produkter i udlandet i næste kvartal i forhold til samme sidste år? Kilde: Syddanmark, og Analyse. August-september 2017. 351 svar frakvartal et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Kun eksporterende virksomheder indgår. Brancherne bygge og anlæg, detailhandel,, hotel og restauration og servicevirksomheder udeladt pga. for fåandelen svar – (20) eller færre. Barometertal beregneserved at trække af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Kun eksporterende virksomheder indgår.

Brancherne bygge og anlæg, detailhandel,, hotel og restauration og servicevirksomheder er udeladt pga. for få svar – (20) eller færre.

Virksomhederne er tilfredse med

Virksomhederne hvor de bor er tilfredse med hvor de bor Virksomhedernes vurdering forhold til evnen til at tjene penge. Vurdering af placering i forhold af til deres evnenplacering til at tjeneipenge

Meget god

23%

Overvejende god

46%

Middel

20%

Overvejende dårlig

Dårlig

Ved ikke

5%

1%

5%

Kilde: Region Syddanmark, Strategi og Analyse. August-september 2017. 904 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Spørgsmål: På en skala fra ét til fem, hvor frem er bedst, hvor god synes du så, at din virksomheds nuværende placering er for jeres evne til at tjene penge? Kilde: Region Syddanmark, Strategi og Analyse. August-september 2017, 904 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Spørgsmål: På en skala fra ét til fem, hvor frem er bedst, hvor god synes du så, at din virksomheds nuværende placering er for jeres evne til at tjene penge?

Konjunkturer / oktober 2017

s. 7


DET GODE LIV STRATEGIEN

Analysen er baseret på data fra et repræsentativt panel bestående af ca. 900 direktører fra små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. Virksomhederne har mellem 10 og 250 ansatte. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen i samarbejde med Teknologisk Institut og Jysk Analyse. Region Syddanmark stiller hvert kvartal spørgsmål til panelet om regionale erhvervspolitiske problemstillinger.

Regional Udvikling Damhaven 12 7100 Vejle

www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk

Konjunkturer / oktober 2017

Stor investeringslyst i de syddanske virksomheder  
Stor investeringslyst i de syddanske virksomheder  

Konjunkturer 4 kvartal