Page 1

MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT GÅR UD OVER MEDARBEJDERNE Kvalificeret arbejdskraft er fortsat en mangelvare. Seks ud af ti virksomheder i Region Syddanmark, der søger arbejdskraft, har problemer med at finde den rette. Konsekvensen er tabte kunder, mindre omsætning og større arbejdspres hos medarbejderne – og i sidste ende koster det på bundlinjen. Ifølge virksomhederne er attraktive lokalområder meget væsentlige for at sikre adgang til den arbejdskraft, de har brug for.

Erhverv Syddansk erhvervsliv skal styrkes og udvikles i hele regionen, så Syddanmark er klar til fremtidens nationale og globale konkurrence. Erhvervsmæssige udviklingsmuligheder og stærke virksomheder med spændende job er med til at gøre Syddanmark mere attraktiv, aktiv og produktiv.

attraktiv aktiv produktiv

Oktober 2017

www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk


Kvalificeret arbejdskraft er en mangelvare

Kvalificeret arbejdskraft er en mangelvare

Andelen af virksomheder, der i høj grad eller i nogen grad har haft problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft inden for det seneste halve år.

Andelen af virksomheder, der i høj grad eller i nogen grad har haft problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft inden for det seneste halve år. I høj grad

I nogen grad

30%

25%

28%

22%

20%

24%

25%

21%

21%

25%

25%

30%

29%

26%

27%

30%

24%

27% 22%

16%

8%

13%

12%

22%

24% 24% 28%

29%

31%

25%

33%

32%

Sep-12 Sep-13 Feb-14 Sep-14 Nov-14 Feb-15 Maj-15 Sep-15 Nov-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Nov-16 Feb-17 Maj-17 Sep-17 Kilde: Region Syddanmark, Strategi og Analyse. August-september 2017. 679 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Kun Kilde: Region Syddanmark, Strategi og Analyse. August-september 2017. 679 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Kun virksomheder, der har søgt nye

medarbejdere, er adspurgt. Spørgsmål: I hvilken grad har virksomheden inden forI det seneste halvehar år oplevet problemer med at skaffe arbejdskraft? virksomheder, der har søgt nye medarbejdere, er adspurgt. Spørgsmål: hvilken grad virksomheden inden for kvalificeret det seneste halve år oplevet problemer med at skaffe

kvalificeret arbejdskraft?

Fortsat problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft Tre ud af fire små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark har det seneste halve år søgt efter nye medarbejdere. Og tendensen med, at det bliver stadigt sværere at finde kvalificeret arbejdskraft, fortsætter sin svagt opadgående kurve. Således svarede 32 pct. af de rekrutterende virksomheder i 3. kvartal, at de ”i høj grad” havde haft problemer med at finde de rette medarbejdere inden for det seneste halve år, mens 30 pct. svarede ”i nogen grad”. Arbejdskraftmanglens konsekvenser Når det ikke lykkes at skaffe den rette medarbejder, har det en række uheldige konsekvenser for virksomhederne. Den store mangel på arbejdskraft lægger et større tryk på de nuværende medarbejdere. Hele 84 pct. af virksomhederne har svaret, at deres medarbejdere har været udsat for et større arbejdspres på grund af udfordringerne med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

Adgang til arbejdskraft / oktober 2017

Når medarbejderne skal løbe hurtigere, stiger risikoen for fejl, ligesom der kan opstå problemer med kvaliteten. 40 pct. må meddele, at produkter ikke kan leveres til den aftalte tid, men det koster også i form af ringere varekvalitet og tab af kunder. I sidste ende risikerer virksomheden en lavere omsætning. 27 procent af virksomhederne har tabt omsætning på at mangle kvalificeret arbejdskraft. Nøglen ligger i lokalområdet Virksomhederne har blik for, at medarbejderne har familie og fritidsinteresser og skal trives, der hvor de bor. Otte ud af ti virksomheder vurderer, at noget af det, der kan gøre en forskel i forhold til at tiltrække arbejdskraft, er at skabe mere attraktive byer og lokalområder med gode kulturog fritidstilbud, pasningsmuligheder og skoler for potentielle medarbejdere. Til sammenligning mener hhv. 57 pct. og 32 pct., at lave personskatter og jobcentre kan gøre en forskel.

s. 2


stort flertal af virksomheder har søgt nye har søgt EtEtstort flertal af virksomheder medarbejdere det seneste halve år nye medarbejdere Andelen af virksomheder, der har søgt nye medarbejdere inden for det seneste halve år. Andelen af virksomheder, der har søgt nye medarbejdere inden for de seneste seks måneder.

30% 70%

24%

31% 69%

76%

32% 68%

27%

27% 73%

73%

25% 75%

29%

31% 69%

71%

28% 72%

32%

28% 72%

68%

29% 71%

26%

26% 74%

74%

37%

Har ikke søgt nye medarbejdere

63%

Har søgt nye medarbejdere

Sep-12 Sep-13 Feb-14 Sep-14 Nov-14 Feb-15 Maj-15 Sep-15 Nov-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Nov-16 Feb-17 Maj-17 Sep-17

Kilde: Region Syddanmark, Strategi og Analyse. August-september 2017. 891 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. ‘Ved ikke’-svar er frasorteret.

Kilde:Spørgsmål: Region Hvor Syddanmark, Strategi og August-september 2017. svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. ‘Ved ikke’mange nye medarbejdere harAnalyse. virksomheden søgt inden for de seneste seks891 måneder? svar er frasorteret. Spørgsmål: Hvor mange nye medarbejdere har virksomheden søgt inden for de seneste seks måneder?

De fleste problemer med at skaffe Debrancher fleste oplever brancher oplever problemer

kvalificeret med arbejdskraft at skaffe kvalificeret arbejdskraft Andelen af virksomheder, der i høj grad eller i nogen grad har haft problemer med at skaffe kvalificeret

Andelen af virksomheder, der i høj grad eller i nogen grad har haft problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft forhalve det seneste halve år fordelt på brancher. arbejdskraft inden for detinden seneste år fordelt på brancher.

Landbrug og fødevarer

59%

Fremstillingsvirksomhed

57%

Avanceret produktion

73%

Bygge og anlæg

72%

Engroshandel Detailhandel

50% 41%

Transport Hotel og restauration Servicevirksomheder Videnrådgivning og IT

73% 67%

Markant flere servicevirksomheder har haft problemer med at skaffe kvalificerede medarbejdere ved målingen i september i forhold til målingen i maj.

65% 72%

Kilde: Region Syddanmark, Strategi og Analyse. August-september 2017. 679 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Kun

Kilde: Region Syddanmark, Strategi og Analyse. August-september 2017. 679 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Kun virksomheder, der har søgt nye medarbejdere, er adspurgt. Spørgsmål: der I hvilken har virksomheden inden for seneste halve år oplevet problemer at skaffe kvalificeret arbejdskraft? virksomheder, hargrad søgt nye medarbejdere, erdet adspurgt. Spørgsmål: I hvilkenmed grad har virksomheden inden for det seneste halve år oplevet problemer med at skaffe

kvalificeret arbejdskraft?

Adgang til arbejdskraft / oktober 2017

s. 3


Mangel på kvalificeret arbejdskraft giver arbejdspres på medarbejderne Mangel på kvalificeret arbejdskraft har

Andelen af virksomheder, hvor problemer med at rekruttere nye medarbejdere det sidste halve år i høj grad eller i nogen grad har haft følgende konsekvenser.

konsekvenser for bundlinjen

Andelen af virksomheder, hvor problemer med at rekruttere nye medarbejdere det sidste halve år i høj grad eller i nogen grad har haft følgende konsekvenser.

Større arbejdspres på medarbejdere

84%

Forsinkelser

40%

Tabte opgaver

29%

Mindre omsætning

27%

Problemer med kvalitet

24%

Tabte kunder

19%

Andre udfordringer

Ingen af delene

13%

9%

Det har en række konsekvenser for virksomhederne, når de ikke kan skaffe de rette medarbejdere. I sidste ende koster det på bundlinjen.

Kilde: Region Syddanmark, Strategi og Analyse. August-september 2017. 445 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Kun virksomheder, der i høj grad eller i nogen grad har haft problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft er adspurgt. Spørgsmål: Har problemerne med at rekruttere nye medarbejdere det sidste halve år været årsag til at virksomheden har…?

Adgang til arbejdskraft / oktober 2017

s. 4


Udbredt mangel på kvalificeret arbejdskraft i Syddanmark Andelen af virksomheder, der i høj grad eller i nogen grad har haft problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft inden for det seneste halve år fordelt på byregioner.

Sydvestjylland

Trekantområdet

62%

61%

Fyn (ekskl. Middelfart) 62%

Sønderjylland 63%

Kilde: Region Syddanmark, Strategi og Analyse. August-september 2017. 679 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Kun virksomheder, der har søgt nye medarbejdere, er adspurgt. Spørgsmål: I hvilken grad har virksomheden inden for det seneste halve år oplevet problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft? Den geografiske opdeling svarer til Landsplanredegørelsens opdeling af Region Syddanmark.

Attraktive lokalområder kan tiltrække Attraktive lokalområder kan tiltrække kvalificeret kvalificeret arbejdskraft arbejdskraft Andelen af virksomheder som i høj grad eller i nogen grad mener, at følgende gør en forskel for adgangen Andelen af virksomheder som i høj grad eller i nogen grad mener, at følgende gør en forskel for adgangen til til kvalificeret kvalificeretarbejdskraft. arbejdskraft.

Attraktive byer og lokalområder

83%

Et aktivt nærmiljø med gode kultur og fritidstilbud

81%

Gode pasningstilbud og skoler

76%

Lave personskatter

Jobcentre

57%

32%

Kilde: Region Syddanmark, Strategi og Analyse. August-september 2017. 904 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Spørgsmål: I hvilken grad mener du, at … kan gøre en forskel for adgangen til kvalificeret arbejdskraft?

Kilde: Region Syddanmark, Strategi og Analyse. August-september 2017. 904 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. 7 Spørgsmål: I hvilken grad mener du, at … kan gøre en forskel for adgangen til kvalificeret arbejdskraft?

Adgang til arbejdskraft / oktober 2017

s. 5


DET GODE LIV STRATEGIEN

Analysen er baseret på data fra et repræsentativt panel bestående af ca. 900 direktører fra små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. Virksomhederne har mellem 10 og 250 ansatte. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen i samarbejde med Teknologisk Institut og Jysk Analyse. Region Syddanmark stiller hvert kvartal spørgsmål til panelet om regionale erhvervspolitiske problemstillinger.

Regional Udvikling Damhaven 12 7100 Vejle

www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk

Adgang til arbejdskraft / oktober 2017

Folder arbejdskraft 3 kvartal  
Folder arbejdskraft 3 kvartal