Page 1

TAL SYDDANMARK I

BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

Fokus Ressourceområder

Medico/sundhed • • • •

Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

Ressourceomåder medico_sundhed 2009.indd 1

05-05-2010 12:44:13


Erhvervsstruktur

INDLEDNING

Indhold

Ressourceområder

Sammenfatning / side 3

Erhvervstruktur kan beskrives eller illustreres på mange forskellige måder og med mange forskellige illustrationer. Mest væsentlig for beskrivelsen er uanset metode, den valgte branchegruppering.

Medico/sundhed – i den samlede erhvervsstruktur / side 4

Et ressourceområde samler de virksomheder, der indgår i samme værdikæde fra primærproducent (fra jord) via forarbejdning til salg (til bord). I denne publikation præsenteres ressourceomådet ’medico/sundhed’ for den private sektor. Tal for beskæftigelse, værditilvækst mv. i offentligt ejede virksomheder indgår derfor ikke opgørelserne.

Beskæftigelse inden for medico/sundhed / side 6 Økonomisk specialisering og produktivitet / side 12 Uddannelsesniveau / side 14 Iværksætteri / side 16

Se appendiks for en beskrivelse af hvert enkelt ressourceområde og en liste med navne på nogle af de største syddanske virksomheder inden for området medico/ sundhed.

’Syddanmark i tal – ressourceområder’ er en serie af rapporter fra Regional Udvikling / Strategi og Analyse, der beskriver erhvervsudvikling ud fra temaerne beskæftigelse, værditilvækst, uddannelse og iværksætteri. Rapporterne er et bidrag til det videngrundlag, der er nødvendigt for at regionale og lokale beslutningstagere kan træffe de rigtige valg. Se mere på Redaktion:

Side 2

|

Regional Udvikling / Strategi & analyse

www.regionsyddanmark.dk/taltiltiden

Syddanmark I TAL

Ressourceomåder medico_sundhed 2009.indd 2

05-05-2010 12:44:13


medico/sundhed

Medico/Sundhed

– fremstilling og service Hvor mange arbejder inden for medico/sundhed og hvor i landet er der særligt mange job? Hvordan er produktivitetsvæksten, og hvor stor en andel af de beskæftigede har en videregående uddannelse? – svarene findes her, hvor tal præsenteres generelt for det samlede ressourceområde medico/sundhed og mere detaljeret for delområderne fremstillings- og serviceerhverv.

” I Danmark er 90.000 beskæftiget

med medico/sundhed...

...15 pct. af dem har et job i Syddanmark...

...og 46 pct. i Hovedstaden

” I Syddanmark udgør

” Odense og Vejle

er de syddanske kommuner med flest job inden for medico/sundhed

medico/sundhed...

...3,2 pct. af beskæftigelsen i den private sektor...

” Uddannelsesniveauet er højt...

...35 pct. af de beskæftigede har en mellemlang eller lang videregående uddannelse

” På Langeland og i Assens fylder

medico/sundhed mest i den samlede beskæftigelse

FOKUS Ressourceområder

Ressourceomåder medico_sundhed 2009.indd 3

|

Side 3

05-05-2010 12:44:15


Erhvervsstruktur

Medico/sundhed – i den samlede erhvervsstruktur erhvervsstruktur - den private sektor 2008 Erhvervsstruktur 2008

Fødevarer

” ...relativt få

Møbler/beklædning Turisme

medico/sundhed job i Syddanmark

Bygge/bolig IT/kommunikation Transport Energi/miljø Medico/sundhed Øvrige erhverv 0

5

10

Region Syddanmark

15

20

25

procent

Hele landet

Figuren viser de private arbejdspladser i Region Syddanmark og i hele landet – fordelt på ressourceområder. Region Syddanmark

Datakilde: Danmarks Statistik

Hele landet

R1_Erhvervsstruktur 2008 privat sektor DK RSD

8% Hovedstaden 6%

Sjælland Nordjylland

4% Syddanmark Midtjylland 2%

2004

2005

2006

2007

” Stabil beskæftigelsesandel...

Figuren viser medico/sundheds andel af de private arbejdspladser.

0% 2003

Beskæftigelse 2003-2008

2008

Datakilde: Danmarks Statistik

Værditilvækst 2003-2007

10%

8%

Sjælland

Medico

Hovedstaden

6%

” ...og økonomisk bidrag

Nordjylland 4%

Syddanmark Midtjylland

2%

0% 2003

2004

2005

2006

2007

Figuren viser medico/sundheds andel af værditilvæksten i de private erhverv. Datakilde: Danmarks Statistik Medico

Side 4

|

Syddanmark I TAL

Ressourceomåder medico_sundhed 2009.indd 4

05-05-2010 12:44:16


medico/sundhed Medico/sundhed

arbejdspladser inden for Medico/sundhed 2008 Medico-sundhed RSY

Medico-sundhed DK

405.937 96,8%

1.842.123 95,3%

Øvrige

191.311 96,2%

Medico/sundhed

Medico-sundhed RH

13.352 5,9%

Øvrige

Medico/sundhed

R4_andel af samlet erhverv

212.555 94,1%

584.379 93,3%

Øvrige

Øvrige

Region Hovedstaden

Region Sjælland

Medico/sundhed Øvrige ressourceområder

41.705 6,7%

R4_andel af samlet erhverv

Region Sjælland

Region Nordjylland

Region Nordjylland

R4_andel af samlet erhverv

Region Midtjylland

Medico-sundhed RSJ

R4_andel af samlet erhverv

Medico

Region Midtjylland

Region Syddanmark

Medico-sundhed RN

Medico/sundhed

441.000 96,9%

Region Syddanmark

Hele landet

Hele landet 7.613 3,8%

13.964 3,1%

13.232 3,2%

89.879 4,7%

Medico/sundhed

Medico-sundhed RM

Region Hovedstaden

Figurerne viser, hvor stor en andel af de private arbejdspladser der er inden for Medico/sundhed Øvrige Medico/sundhed ressourceområdet medico/sundhed – hele landet og i hver af de fem regioner R4_andel af samlet erhverv

Øvrige

R4_andel af samlet erhverv

Datakilde: Danmarks Statistik

erhvervsspecialisering 2008 Hovedstaden

Figuren viser, om der er relativt flere eller færre ansat inden for medico/sundhed

Sjælland Datakilde: Danmarks Statistik

Nordjylland

” ...specialisering øst

Syddanmark

Midtjylland

ikke specialiseret

Medico

Ressourceomåder medico_sundhed 2009.indd 5

for Storebælt

specialiseret

FOKUS Ressourceområder

|

Side 5

05-05-2010 12:44:18


beskæftigelse

Beskæftigelse Inden for Medico/sundhed Antal Arbejdspladser i regionerne 2008

” ...næsten hver

andet job er i Hovedstaden

Antal syddanske arbejdspladser 2008 Område

Antal job inden for medico/ sundhed

Andel af alle job

654

5,2%

Billund

368

2,9%

Esbjerg

1.081

2,5%

17

2,2%

Fredericia

420

2,3%

Faaborg-Midtfyn

458

2,9%

Haderslev

517

2,9%

Kerteminde

449

4,3%

Kolding

968

2,4%

Langeland

214

6,0%

Middelfart

430

3,5%

Nordfyns

375

4,6%

Nyborg

211

2,8%

Odense

2.354

3,6%

Svendborg

575

3,6%

Sønderborg

757

2,9%

Tønder

330

2,4%

Varde

433

2,4%

Vejen

378

2,4%

Vejle

1.675

4,3%

Ærø

41

2,4%

Assens

Fanø

527

2,5%

Region Syddanmark

13.232

3,2%

Hele landet

89.879

4,7%

Aabenraa

Side 6

|

Andel af samtlige arbejdspladser inden for medico/sundhed over 30 pct. 10 til 30 pct. 0 til 10 pct. Tabel og kort viser antal arbejdspladser inden for medico/sundhed i de syddanske kommuner, regionerne og i hele landet. Datakilde: Danmarks Statistik

” ...flest job i Odense og Vejle ” Medico/sundhed fylder relativt lidt

i den samlede beskæftigelse i Syddanmark

Syddanmark I TAL

Ressourceomåder medico_sundhed 2009.indd 6

05-05-2010 12:44:19


medico/sundhed

Udvikling i beskæftigelsen 2003-2008

40.000

Hovedstaden 30.000

Syddanmark Midtjylland

20.000

” ...svag stigning

Sjælland 10.000

Nordjylland 0 2003

2004

2005

2006

2007

2008

Figuren viser udvikling i antallet af beskæftigede inden for medico/sundhed i regionerne. Datakilde: Danmarks Statistik

Medico

Årlig Udvikling 2003-2007 R8_medico-sundhedbesk i de 5 regioner 2003-2008

Figurerne viser relativ årlig ændring i beskæftigede inden for medico/sundhed i hele landet og regionerne. Hele landet

Syddanmark

2003

2004

2005

2006

2007

2003

2004

2005

2006

2007

1,3%

4,4%

2,7%

1,4%

3,3%

2,4%

7,0%

4,4%

3,5%

2,7%

Hele landet

Midtjylland

Nordjylland

Region Syddanmark

2003

2004

2005

2006

2007

2003

2004

2005

2006

2007

2,1%

5,5%

4,5%

1,8%

3,6%

3,2%

1,7%

4,8%

3,1%

5,2%

Sjælland

Region Midtjylland

Hovedstaden

2003

2004

2005

2006

2007

2003

2004

2005

0,6%

3,3%

1,6%

0,9%

1,0%

0,7%

4,0%

1,6%

Region Sjælland

Region Nordjylland 2006

2007

0,5%

3,8%

Region Hovedstaden

Datakilde: Danmarks Statistik FOKUS Ressourceområder

Ressourceomåder medico_sundhed 2009.indd 7

|

Side 7

05-05-2010 12:44:20


Erhvervsstruktur

Værdikæden Figuren viser værdikæden for Medico/sundhed i regionerne. I hvert led af kæden er angivet, hvor stor en andel af arbejdspladserne inden for hhv. fremstillings-- eller serviceerhverv, der er i hver region.

Fremstilling

syddanmark

Midtjylland

nordjylland

sjælland

Service

6%

20%

7%

21%

7%

9%

18%

13%

Hovedstaden 62%

37%

Datakilde: Danmarks Statistik

” Koncentrationen omkring

Hovedstaden er tydelig...

” ...specielt i fremstilling, men

Side 8

|

også med de fleste job inden for service

Syddanmark I TAL

Ressourceomåder medico_sundhed 2009.indd 8

05-05-2010 12:44:20


Syddanmark

medico/sundhed Medico/sundhed

Region Syddanmark

Medicin Syddanmark

I hvilken del af værdikæden har regionerne relativt mange beskæftigede og i hvilke relativt få beskæftigede? Figurerne viser regionernes andele af den samlede beskæftigelse i hele landet inden for hvert led i værdikæden.

Region Nordjylland

Region Midtjylland

detaljeret erhvervsspecialisering 2008

Fremstillingserhverv

De lodrette linjer viser, hvor store andele af alle arbejdspladser i hele landet inden for medico/sundhed, der findes i regionerne. Serviceerhverv

14,7

Datakilde: Danmarks Statistik 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Region Nordjylland

Fremstillingserhverv

Medicin Nord

procent

Medicin Midt

Region Midtjylland

Fremstillingserhverv

Serviceerhverv

15,5

Serviceerhverv

8,5 Region Hovedstaden

Region Sjælland

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

procent

procent

” ...medicinalindustrien giver

hovedstaden en stærk specialisering i fremstilling

Region Hovedstaden

Fremstillingserhverv

Fremstillingserhverv

Serviceerhverv

Medicin hovedstaden

Medicin Sjælland

Region Sjælland

14,9

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 procent

Serviceerhverv

46,4

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 procent

FOKUS Ressourceområder

Ressourceomåder medico_sundhed 2009.indd 9

|

Side 9

05-05-2010 12:44:21


Erhvervsstruktur

Medico/sundhed – Hvad og hvor i syddanmark 2008? Fremstillingserhverv Andel af samtlige arbejdspladser i regionen inden for fremstillingserhverv, medico/sundhed. 10 til 30 pct. 5 til 10 pct. 0 til 5 pct.

Serviceerhverv Andel af samtlige arbejdspladser i regionen inden for serviceerhverv, medico/sundhed. 10 til 20 pct. 5 til 10 pct. 0 til 5 pct.

Side 10

|

Syddanmark I TAL

RessourceomĂĽder medico_sundhed 2009.indd 10

05-05-2010 12:44:23


medico/sundhed

” Fremstilling er stærkest

repræsenteret i Vejle og Assens...

” ...og service er det i Vejle og

Odense

FOKUS Ressourceområder

Ressourceomåder medico_sundhed 2009.indd 11

|

Side 11

05-05-2010 12:44:23


Erhvervsstruktur

Økonomisk Specialisering og produktivitet Økonomisk specialisering Inden for Medico/sundhed 2008

” ...kun Hovedstaden og Sjælland

Sjælland

Hovedstaden

har et relativt stort økonomisk bidrag fra medico/sundhed

Nordjylland Figuren viser, om ressourceområdet bidrager relativt mere eller mindre til den samlede værditilvækst i regionen.

Syddanmark

Midtjylland

Datakilde: Danmarks Statistik

ikke specialiseret

specialiseret

Medico/sundheds Økonomiske betydning i kommunerne Område

Andel af værditilvækst 3,4%

Assens Billund

Område

Medico

Esbjerg Fanø

Nyborg

0,2%

Odense

1,5%

Svendborg

0,5%

Sønderborg

0,8%

Tønder

0,7%

Varde

0,4%

Vejen

1,0%

*

Vejle

2,9%

0,6%

Ærø

*

Aabenraa

*

0,8% 0,4% *

Fredericia

0,3%

Faaborg-Midtfyn

0,9%

Haderslev

1,0%

Kerteminde Kolding

Andel af værditilvækst

” ...det økonomiske

bidrag er relativt størst i Nordfyns Kommune

Langeland

*

Middelfart

1,3%

Region Syddanmark

1,1%

Nordfyns

3,8%

Hele landet

4,7%

Tabellen viser, hvor stor en andel af værditilvæksten i den private sektor, der skabes inden for ressourceområdet medico/sundhed. *) pga. af diskretionering kan værdien ikke vises. Datakilde: Danmarks Statistik

Side 12

|

Syddanmark I TAL

Ressourceomåder medico_sundhed 2009.indd 12

05-05-2010 12:44:23


medico/sundhed

Produktivitetsudvikling Produktivitetsudvikling 2003-2007 2003-2007 Energi/Miljø

10,4%

Transport

7,5%

Medico/Sundhed

5,9%

Fødevarer

” ...stærk produktivitets-

3,4%

Bygge/Bolig

3,1%

Møbler/Beklædning

2,8%

IT/Kommunikation

2,2%

Turisme

2,1%

Øvrige erhverv

udvikling inden for medico/sundhed

6,8%

Hvilke ressourceområder har haft den største produktivitetsfremgang i perioden fra 2003 til 2007? medico

Figuren viser for hele landet den gennemsnitlig årlige produktivitetsvækst inden for alle ressourceområderne. Produktivitet er opgjort som bruttoværditilvækst pr. fultidsbeskæftiget. Datakilde: Danmarks Statistik

ProduktivitetsUdvikling Medico/sundhed Produktivitetsudvikling Medico/sundhed 2003-2007 2003-2007 Nordjylland 20,9%

” ...væksten er stærkest

i Nordjylland

Syddanmark 5,2%

Midtjylland 4,0%

Sjælland 2,9%

Hovedstaden 2,6%

Figuren viser den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst inden for Medico/sundhed i hver af de fem regioner. R14b Produktivitet 2003-2007 regioner Datakilde: Danmarks Statistik

FOKUS Ressourceområder

Ressourceomåder medico_sundhed 2009.indd 13

|

Side 13

05-05-2010 12:44:24


Erhvervsstruktur

UddannelsesNiveau Uddannelsesfordeling i den samlede private sektor 2008 100%

” Det generelle niveau

9,1

9,9

12,5

48,0

47,6

45,7

38,9

42,9

42,5

41,8

Hovedstaden

Sjælland

22,7

9,1

80%

er markant højere i Hovedstaden...

60%

46,8

38,4

40%

20%

MVU + LVU Erhvervsfaglig uddannelse + KVU

0%

Uden kompetencegivende uddannelse

Syddanmark Midtjylland Nordjylland

Uddannelsesfordeling Medico/sundhed 2008

Medico/sundhed

100%

” ...men inden for medico/-

44,1

R15_uddannelse ressourceområde

80%

sundhed er niveauet højt i alle regioner...

32,7

34,1

39,8

38,1

23,9

27,6

27,9

Hovedstaden

Sjælland

41,4

39,9

29,1

60%

40%

34,8

38,9 34,8

20%

MVU + LVU Erhvervsfaglig uddannelse + KVU

25,3

32,0

0%

Uden kompetencegivende uddannelse

Syddanmark Midtjylland Nordjylland

” ...og der er specielt rigtig mange med en

mellemlang eller lang videregående uddannelse

Figurerne viser den højeste fuldførte uddannelse for de beskæftigede inden for ressourceområdet medico/sundhed og i hele den private sektor. Datakilde: Danmarks Statistik

Side 14

|

Syddanmark I TAL

Ressourceomåder medico_sundhed 2009.indd 14

05-05-2010 12:44:24


medico/sundhed

Medico-sundhed, fremstilling

Uddannelsesfordeling - Delområder 2008 medico/sundhed,fremstillingserhverv

29%

” Uddannelses-

Uden kompetencegivende uddannelse

29%

FremstillingsErhverv

niveauet er højest i service...

Medico-sundhed, service

Erhvervsfaglig uddannelse + KVU

Ikke kompetencegivende Erhvervsfaglig + KVU MVU+LVU

MVU + LVU

42%

medico/sundhed,serviceerhverv

R16_uddannelse detaljeret

24% 43%

ServiceErhverv

” ...mens andelen uden

Ikke kompetencegivende Erhvervsfaglig + KVU MVU+LVU

kompetencegivende uddannelse er størst inden for fremstillingserhvervene

33%

Figurerne viser den højeste fuldførte uddannelse for de beskæftigede i hele landet i de enkelte områder inden for ressourceområdet. R16_uddannelse detaljeret Datakilde: Danmarks Statistik

Detaljeret Uddannelsesfordeling 2008 Fremstillingserhverv

Serviceerhverv

Syddanmark

39,5

50,7

9,8

25,6

35,5

38,9

Midtjylland

40,5

49,0

10,5

22,6

32,2

45,2

Nordjylland

43,6

47,9

8,4

26,7

34,7

38,6

Sjælland

35,8

47,0

17,3

23,4

36,2

40,4

Hovedstaden

23,8

38,8

37,4

23,9

30,7

45,4

Tabellen viser andel beskæftigede i regionerne fordelt på den højeste fuldførte uddannelse inden for hver af de enkelte delområder. Datakilde: Danmarks Statistik

FOKUS Ressourceområder

Ressourceomåder medico_sundhed 2009.indd 15

|

Side 15

05-05-2010 12:44:25


Erhvervsstruktur

Iværksætteri 144%

Udvikling i antal virksomheder

Vækst 2003-2006 i:

74%

72%

Antal nye virksomheder Samlet antal virksomheder

41% 25%

24% 15%

8%

-8%-5%

11% 9%

2%

14% 3% 3%

-2% -21%

Figuren viser væksten i antal nye virksomheder og i samlet antal virksomheder i perioden 2003-2006 for alle ressourceområderne i hele landet. Vækst i nye

vækst i samlet antal

Datakilde: Danmarks Statistik bearbejdet af e-Statistik.dk R17_vækst i antal nye virksomheder_ressourceområder

Medico og sundhed

Nye virksomheder 2003-2006 inden for Medico/sundhed 14%

Hovedstaden 12%

Midtjylland 10%

Hele landet - alle erhverv

8%

Syddanmark

6%

Nordjylland

4%

Sjælland

2% 0% 2003

2004

2005

2006

Figuren viser etableringsrater i regionerne fra 2003 til 2006. Etableringsrate defineres som antal nye virksomheder i procent af samtlige virksomheder. Datakilde: Danmarks Statistik bearbejdet af e-Statistik.dk

R18_etableringsrater 2003-2006

Side 16

|

Syddanmark I TAL

Ressourceomåder medico_sundhed 2009.indd 16

05-05-2010 12:44:26


ERHVERVSFORHOLD

medico/sundhed

Medico og Sundhed

Udvikling i antal virksomheder inden for Medico/sundhed 177%

Vækst 2003-2006 i:

172%

136%

132%

Antal nye virksomheder

126%

Samlet antal virksomheder 93%

88%

70% 57%

54%

Hovedstaden

Sjælland

Syddanmark

Midtjylland

Nordjylland

Figuren viser væksten i antal nye virksomheder og i det samlede antal virksomheder i perioden 2003-2006 inden for medico/sundhedområdet i regionerne. Datakilde: Danmarks Statistik bearbejdet af e-Statistik.dk

Vækst i nye

vækst i samlet antal

R19_vækst i antal nye virksomheder_regioner

Nye virksomheder inden for Medico/sundhed

Tabellen viser væksten i antal nye virksomheder og i det samlede antal virksomheder i perioden 2003-2006 inden for medico/sundhedsområdet i kommunerne i Syddanmark.

Område

Vækst i antal nye virksomheder

Vækst i samlet antal virksomheder

Assens

50%

64,7%

Billund

600%

36,4%

Esbjerg

700%

117,1%

Fanø

100%

60,0%

Fredericia

0%

28,6%

Faaborg-Midtfyn

0%

45,5%

179%

86,4%

Haderslev

20%

68,6%

150%

66,7%

Langeland

0%

-20,0%

Middelfart

350%

52,1%

0%

32,1%

Nyborg

60%

22,6%

Odense

100%

70,8%

Svendborg

33%

36,1%

Sønderborg

0%

100,0%

Tønder

40%

59,1%

Varde

100%

29,4%

Figuren viser udviklingen i, hvor stor en andel af befolkningen, Vejen der hhv. er i beskæftigelse og indgår i arbejssstyrken (beskæfVejle tigede og ledige). Udviklingen vises for kommunen og for hele Ærø landet.

75%

27,1%

800%

82,1%

180%

36,1%

Aabenraa

300%

55,6%

Syddanmark

126%

53,7%

Hele landet

144%

72,1%

Datakilde: Danmarks Statistik bearbejdet af e-Statistik.dk

Kerteminde Kolding

Nordfyns

Datakilde: Danmarks Statistik

FOKUS Ressourceområder

Ressourceomåder medico_sundhed 2009.indd 17

|

Side 17

05-05-2010 12:44:26


APPENDIKS Erhvervsstruktur

ressourceområder Fødevarer Virksomheder inden for landbrug, fiskeri og gartneri, industrivirksomheder, der forarbejder Medico/sundhed, samt støtte-, handels- og rådgivningsvirksomheder inden for fødevaresektoren. Møbler/beklædning Producenter af møbler, tøj, sko m.v. samt virksomheder, der designer, udvikler, markedsfører og sælger møbel- og beklædningsprodukter. Turisme Virksomheder, som udbyder produkter og aktiviteter, der knytter sig til fritids- og forretningsrejser. Bygge/bolig Virksomheder, der projekterer, opfører, vedligeholder eller driver bygninger, producenter af materialer og komponenter, som indgår i bygninger, samt tilknyttede handelsvirksomheder.

Side 18

|

IT/kommunikation Virksomheder, som udvikler, producerer og distribuerer produkter og tjenesteydelser inden for IT, edb-software, tele, post, reklame og film samt grafiske virksomheder. Medico/sundhed Virksomheder, der medico/sundhederer gods og personer, handels- og rådgivningsvirksomheder i tilknytning hertil samt virksomheder, der producerer og vedligeholder veje, jernbaner, broer m.v. Energi Virksomheder, der indvinder og leverer energi- og vandressourcer, eller som håndterer og behandler spildprodukter samt virksomheder, der leverer anlæg, udstyr og rådgivning hertil. Medico/sundhed Virksomheder, som producerer og forhandler lægemidler, medicoteknik m.v.

Syddanmark I TAL

Ressourceomåder medico_sundhed 2009.indd 18

05-05-2010 12:44:26


medico/sundhed APPENDIKS

værdikæden i Region Syddanmark Hvilke virksomheder indgår i ressourceområdet medico/sundhed, og hvor i værdikæden? Medico/sundhed tegnes primært af en lang række mindre virksomheder. Nedenfor er listet nogle af de få større virksomheder i regionen, der indgår i statistikken (2007/2008) for hvert af de to delområder i værdikæden for Medico/sundhed.

Fremstillingserhverv, medico/sundhed

Serviceerhverv, Medico/sundhed

• • • • • • •

• • • • • • • • • •

CHR HANSEN A/S ERGOMAT A/S INTERACOUSTICS A/S JØRGEN KRUUSE A/S PHARMA NORD APS REXTON HØREAPPARATER A/S SCHUR INVENTURE A/S

NOMECO A/S A/S MAX JENNE MEDIPACK A/S PHONAK DANMARK A/S AURIS JØRGEN KRUUSE A/S HJERTECENTER VARDE A/S PRIVATHOSPITALET MØLHOLM A/S ELITE MILJØ A/S NEPTUN APOTEK ØRNEN APOTEK

FOKUS Ressourceområder

Ressourceomåder medico_sundhed 2009.indd 19

|

Side 19

05-05-2010 12:44:26


FOKUS RESSOURCEOMRÅDER Tal til tiden - et øjebliksbillede ’Syddanmark i tal - ressourceområder’ er en serie af rapporter fra Regional Udvikling / Strategi og Analyse, der beskriver erhvervsudvikling udfra temaerne beskæftigelse, værditilvækst, uddannelse og iværksætteri. Rapporterne er et bidrag til det videngrundlag, der er nødvendigt for, at regionale og lokale beslutningstagere kan træffe de rigtige valg.

Se mere på www.regionsyddanmark.dk/taltiltiden

Regional Udvikling / Strategi & Analyse Damhaven 12 7100 Vejle

Ressourceomåder medico_sundhed 2009.indd 20

05-05-2010 12:44:34

Fokus Medico/sundhed  

Fokus Medico/sundhed