Page 1

Regional Udviklingsplan

mindre stationsbyer i Esbjerg kommune • • • •

Befolkningsudvikling Ressourcer Tilgængelighed Lokalt center

viden til handling analyse af mindre byer i Syddanmark


Introduktion Viden til vækst og til handling. Med fokus på at etablere et solidt grundlag for udviklingsstrategier i byerne har Region Syddanmark gennem flere år arbejdet med forskellige typer byanalyser. Analysen i rapporten indgår i forsøgsprojektet ’Mindre stationsbyers sammenhængskraft’, som Esbjerg Kommune udvikler med støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Projektet fokuserer på den strukturelle og identitetsmæssige forandringsproces, de mindre stationsbyer gennemgår, og de muligheder der er for at understøtte udvikling i byerne positivt, så de undgår affolkning og forfald. Projektet ledes af Esbjerg Kommune med økonomisk støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Rapporten indgår desuden, som en del af Regional Udviklingsplans initiativ i Sydvestjylland om Byroller og Byfunktioner, der er et samarbejde mellem kommunerne i Sydvestjylland og Region Syddanmark.

Indhold Byerne i tal / side 4 Udviklingen — efterspørgsel efter byerne / side 7 • Befolkningstal • Befolkningsudvikling • Ejendomspriser Basen — byernes indbyggere / side 11 • Aldersfordeling • Husstandstyper • Socioøkonomisk status • Uddannelse • Indkomst Rollen — lokal centerfunktion / side 17 • Tilgængelighed • Pendling • Arbejdspladser

Regional Udvikling / Strategi & Analyse September 2013 Foto: Hyldager Fotografi og Bascon


regional Udviklingsplan

Side 3

De mindre stationsbyers sammenhængskraft Egebæk-Hviding, Gredstedbro, Gørding, Tjæreborg Hvor mange bor der i byerne, og bliver der flere eller færre indbyggere? Er der mange børn, unge eller ældre, og er folk i arbejde? Det og mange andre spørgsmål kan der findes svar på i analysen, der kigger på byernes udvikling, byernes ressourcebase og rolle.

Tydelige byprofiler Byerne Egebæk-Hviding, Gredstedbro, Gørding og Tjæreborg er alle karakteriseret ved, at deres rolle som bosætningsbyer er stærkere end rollerne som erhvervs- eller handelsbyer. Byerne ligner på flere måder hinanden, men ved at se nærmere på udviklingen i antal indbyggere, indbyggernes alder, uddannelsesniveau, indkomst mv., kan der tegnes profiler af hver enkelt by, der både viser aktuelle forskelle og indikerer foskellige udviklingsvilkår og —potentialer. Udvikling og beliggenhed I 2013 bor der samlet 6.578 i de fire byer. Det er 84 flere end i 2008, hvilket svarer til en stigning på 1,3 procent. Udviklingen i byerne varierer imidlertid en del. Indbyggertallet i Gørding og Gredstedbro har de seneste fem år været svagt faldende. I Egebæk-Hviding er befolkningstallet næsten helt konstant, mens befolkningstallet i Tjæreborg er steget med 4,7 procent siden 2008. Tjæreborgs centrale beliggenhed i forhold til Esbjerg og tiltagende rolle som integreret forstad skinnner her tydeligt igennem. Mindre effekt for befolkningsudviklingen har det tilsyneladende for Gørding, at byens beliggenhed centralt i Sydjylland sikrer let adgang til arbejdspladser både i Sydvestjylland og i Trekantområdet. Ressourcemåling Indbyggerne i byerne udgør ressourcebasen for byernes primære udviklingspotentialer. Antagelsen er, at det alt andet lige er en fordel for en bys udviklingsmuligheder: • • • •

Jo bedre uddannede borgerne er Jo højere indkomstniveauet er Jo ”yngre” byen er og Jo højere andelen af familier er.

Målt på nævnte parametre står de fire mindre stationsbyer forholdsvist stærkt. Forudsætningerne for at gribe og realisere hver enkelt bys udviklingspotentialer er i udgangspunktet fornuftige.

Særligt stærke fremstår Egebæk-Hviding og Tjæreborg. Befolkningen i de to byer er både ung og børnerig, vellønnet og veluddannet. Umiddelbart er den profil ikke så overraskende for Tjæreborg. Mindre indlysende er den stærke ressourcebase i Egebæk-Hviding, der, bortset fra sin nærhed til Ribe, ligger mindre centralt end de øvrige mindre stationsbyer. Andre ressourcer Analysen baseres på tal af den type, der kan findes hos Danmarks Statistik og i CVR-registret. Den udvikling og de resssourcer, der identificeres er baseret på information, som kan læses ud af registerdata. Andre ressourcer som frivillighed, ansvar og lokalt engagement er vigtige for byernes udviklingspotentialer, men er ikke mulige at fange med denne type data.


Side 4

byerne i tal

egebæk-hviding 1.196 indbyggere

335

personer er under 20 år

496

6.070 kr.

282.000 kr.

20.300

husstande

KR.

tjener borgerne i gennemsnit pr. år

koster en kvadratmeter parcel- eller rækkehus

arbejdspladser kan nås fra Egebæk-Hviding på 30 min. i bil

gredstedbro 1.046 indbyggere

247

personer er under 20 år

478

6.339 kr.

258.000 kr.

61.700

husstande

KR.

tjener borgerne i gennemsnit pr. år

koster en kvadratmeter parcel- eller rækkehus

arbejdspladser kan nås fra Gredstedbro på 30 min. i bil


regional Udviklingsplan

gørding 1.750 indbyggere

472

personer er under 20 år

805

6.262 kr.

255.000 kr.

79.400

husstande

KR.

tjener borgerne i gennemsnit pr. år

koster en kvadratmeter parcel- eller rækkehus

arbejdspladser kan nås fra Gørding på 30 min. i bil

tjæreborg 2.586 indbyggere

741

personer er under 20 år

1.070

9.555 kr.

301.000 kr.

60.900

husstande

KR.

tjener borgerne i gennemsnit pr. år

koster en kvadratmeter parcel- eller rækkehus

arbejdspladser kan nås fra Tjæreborg på 30 min. i bil

Side 5


Side 6

Udviklingen — efterspørgslen efterspørgsel efter efterbyen byerne

13 13 ud af de 45 mindre byer i Syddanmark har i årene 2008 til 2013 haft negativ befolkningsudvikling


regional Udviklingsplan

Side 7

Efterspørgslen efter byerne Mindre byer i Syddanmark Region Syddanmark gennemførte i 2010 analysen ”De mindre byer i Syddanmark”. I analysen blev der sat fokus på de 45 byer i Syddanmark, der har mellem 2.000 og 5.000 indbyggere. Konklusionen var dengang, at det gik rigtig godt i langt de fleste af regionens mindre byer. 34 ud af de 45 byer havde haft en befolkningsudvikling (2006-2010), der lå over befolkningsudviklingen for Region Syddanmark i samme periode (1,2 %). Fremgang og stabilitet Tjæreborg er den eneste af de fire mindre stationsbyer i Esbjerg Kommune, som har over 2.000 indbyggere, og derfor den eneste der var med i analysen af de mindre byer i Syddanmark. Blandt andet på grund af en befolkningsvækst på hele 11 procent i perioden 2006 til 2010 blev Tjæreborg karakteriseret, som en stærk bosætningsby.

Befolkningsudvikling 2008-2013 5 til 24,4 % 0 til 5 % -3,4 til 0 %

Befolkningstallet I Tjæreborg er stadig stigende, men mere moderat end tidligere. I de tre øvrige byer er befolkningstallene stabile, men i Gørding og Gredstedbro med en svag tendens til mindre fald. Ned i tempo Hvor befolkningstallet i næsten alle de mindre byer i Syddanmark gik pænt fremad for et par år siden, så er billedet mere spredt i dag. I 2010 var det kun tre ud af 45 byer, som havde oplevet et faldende befolkningstal. I perioden 2008 til 2013 har 14 af 45 mindre byer i Syddanmark fået færre indbyggere. Samlet efterspørgsel På de næste sider analyseres efterspørgslen efter de fire byer ved at se nærmere på befolkningsudviklingen og ejendomspriserne. De to mål er ikke nødvendigvis sammenfaldende, men supplerer hinanden.

84 I 2013 bor der 6.578 i byerne Egebæk, Hviding, Gredstedbro, Gørding og Tjæreborg. Det er 84 flere end i 2008, hvilket svarer til en stigning på 1,3 procent.


Side 8

Udviklingen — efterspørgsel efter byerne

befolkningstal i de mindre Stationsbyer 1976—2013

Tjæreborg

2.400 2.100

Gørding 1.800 1.500

Egebæk-Hviding

1.200 Gredstedbro

900

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

104

De mindre Stationsbyers udvikling 2008—2013

Tjæreborg

102

Egebæk-Hviding

100

Gørding

98

Figuren viser befolkningstallets relative udvikling i de fire mindre stationsbyer.

Gredstedbro

96 2008

2009

2010

2011

2012

2008 = Indeks 100

2013

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Sådan har befolkningen udviklet sig i Esbjerg kommune 2008—2013 Tarp #

Esbjerg #

Kortet viser den procentvise udvikling i befolkningstallet størrelse fra 2008 til 2013 i kommunen fordelt på sogne. 5 til 10 pct. 0 til 5 pct. -5 til 0 pct. -10 til -5 pct. under -10 pct.

Andrup #

Tjæreborg #

Gørding

Bramming

#

#

Gredstedbro #

Ribe #

Egebæk #

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik


regional Udviklingsplan

Side 9

Befolkningstal og —udvikling i Esbjerg kommune Befolkning 2008 2013 114.244 115.051 75.139 76.393 8.229 8.142 7.020 7.095

Esbjerg Kommune Esberg by Ribe Bramming

De mindre byer i Esbjerg Kommune Tjæreborg 2.471 Gørding 1.770 Egebæk-Hviding 1.191 Gredstedbro 1.062 Landsbyer Landdistrikt

6.428 10.805

Udvikling 2008-2013

Udvikling 2012-2013 0,7% 1,7% -1,1% 1,1%

-0,1% 0,1% -0,5% 0,0%

2.586 1.750 1.196 1.046

4,7% -1,1% 0,4% -1,5%

0,7% -1,2% -0,5% 0,7%

6.334 10.304

-1,5% -4,6%

-1,0% -0,2%

2,4%

0,4%

De mindre byer i Syddanmark Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

befolkningsfordeling i Esbjerg Kommune 2013

2008

Landdistrikt 9,0% Landsbyer 5,5%

Landdistrikt 9,5% Landsbyer 5,6%

De mindre byer 5,7%

De mindre byer 5,7% Bramming 6,2%

Bramming 6,2%

2008

Ribe 7,2%

Esberg by 65,8%

Ribe 7,1%

2013 Esberg by 66,5%

Figurerne viser Esbjerg Kommunes befolkning i 2008 og 2013 fordelt på byer, mindre stationsbyer, landsbyer og landdistrikt. Esbjerg by er inklusiv landsbyerne Guldager, Tarp, Bryndum, Andrup og Skads. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Det koster én kvadratmeter bolig g

Esbjer

11.564,-

Bra mm

Egeb æ

Gørding

k-Hv i

6.07 ding 0,-

o tedbr Greds

6.339,

6.262,-

Tjærebo r

9.14 ing 9,-

g

9.555,-

Ribe

9.715, -

Gennemsnitlig kvadratmeterpris for handlede parcel- og rækkehuse i byerne i perioden fra 1. juli 2011 til 15. juni 2013. Kilde: Region Syddanmark og OIS


Side 10

Udviklingen basen — byernes — efterspørgsel indbyggere efter byen


Regional Udviklingsplan

Side 11

byerneS Indbyggere Menneskelige ressourcer Indbyggerne i byerne er ressourcebase for de fleste af de udviklingsmuligheder, byerne har. På de næste sider gives en profil af byens indbyggere i forhold til de demografiske og socioøkonomiske parametre alder, indkomst, uddannelse, husstandstype og socioøkonomisk status. Antagelsen er, at det alt andet lige er en fordel for en bys udviklingsmuligheder: • Jo bedre uddannede borgerne er • Jo højere indkomstniveauet er • Jo ”yngre” byen er og • Jo højere andelen af familier er. Der findes andre indbyggerbårne ressourcer, som eksempelvis frivillighed, ansvar og lokalt engagement, som er mindst lige så vigtige, men ikke umiddelbart mulige at måle.

Basen Ressourcebasen er, målt på nævnte parametre, forholdsvis stærk i de fire mindre stationsbyer. Forudsætningerne for at gribe og realisere hver enkelt bys udviklingspotentialer er derfor i udgangspunktet fornuftige. Stærke kort Særligt stærke fremstår Egebæk- Hviding og Tjæreborg. Befolkningen i de to byer er både ung og børnerig, vellønnet og veluddannet. Umiddelbart er den profil ikke så overraskende for Tjæreborg, der med sin geografiske placering og positive befolkningsudvikling har en tydelig funktion som ”ung” forstadskvarter til Esbjerg. Mindre indlysende er den stærke ressourcebase i Egebæk-Hviding, der bortset fra sin nærhed til Ribe, ligger mindre centralt end de øvrige mindre stationsbyer.

Byernes Ressourcebase 2012 Højeste uddannelse Andel med grundskole

Husstande

Andel med videregående

Indkomst pr. husstand

Socioøkonomi

Andel enlige uden børn

Andel 25-64 årige

Andel beskæftigede

Egebæk-Hviding

36%

18%

532.000 kr.

27%

53%

75%

Gredstedbro

42%

14%

459.000 kr.

33%

50%

79%

Gørding

45%

14%

453.000 kr.

38%

49%

78%

Tjæreborg

33%

24%

566.000 kr.

27%

48%

82%

Syddanmark

40%

21%

480.000 kr.

37%

51%

74%

Uddannelse er opgjort for alle over 15 år, som højest fuldførte uddannelse (grundskole er inkl. uopl. Indkomst er gennemsnitlig årsindkomst pr. husstand. Andel beskæftigede (erhvervsfrekvens) er opgjort blandt de 25-64 årige. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik


Side 12

basen — byens indbyggere

Befolkning fordelt på alder og køn, 2013 Hele landet Gredstedbro

Egebæk

Egebæk-Hviding

Gredstedbro 80+ år

1,5% 1,2% 3,2%

70-79 år

3,6%

6,4%

60-69 år

6,6%

8,4%

5,7%

7,9%

50-59 år 7,9%

5,7%

5,8% 3,9%

83.965 2,3%

40-49 år 30-39 år

4,0%

20-29 år

5,9%

7,8%

8,6%

6,1%

10-19 år 0-9 år

Gørding DMSB_B01_Befolkningspyramide 10 årsintervaller 100512.xlsx

Gørding

146.864 4,3%

3,6% 186.312

5,2% 214.943

6,5% 341.428

6,5% 350.783

7,2% 362.464

8,5% 360.621

5,6%

5,6%

5,7% 356.197

5,7%

412.359

5,1% 338.625

402.682 355.579

4,5%

329.269

6,0% 356.708

6,2% 339.639

331.188 4,6%

6,9% 315.132

Hele landet Tjæreborg DMSB_B01_Befolkningspyramide 10 årsintervaller 100512.xlsx

Tjæreborg

Alder

B01_Befolkningspyramide 10 årsintervaller 100512.xlsx

2,7%

80+ år

3,0%

4,5%

70-79 år

5,2%

5,9%

5,4%

6,5%

6,8%

7,1%

6,6% 5,7%

50-59 år

362.464 5,8%

20-29 år

4,5%

6,5%

7,8%

6,4%

341.428 6,4%

40-49 år

6,0%

Esbjerg Kommune

Esbjerg10 årsintervaller 100512.xlsx DMSB_B01_Befolkningspyramide

10-19 år 0-9 år

146.864 3,1% 214.943 4,2%

186.312 4,2%

60-69 år

30-39 år

5,6% 3,8%

83.965 1,6%

350.783 7,1% 360.621

5,2%

7,4% 402.682

412.359 7,5%

355.579 7,2%

356.197 6,4% 338.625

2,5%

329.269

3,0%

339.639 7,0%

356.708 7,0%

315.132 6,7%

7,6%331.188

Hele landet Hele landet DMSB_B01_Befolkningspyramide 10 årsintervaller 100512.xlsx

Hele landet

Alder

B01_Befolkningspyramide 10 årsintervaller 100512.xlsx

1,4% 3,4% 6,3%

80+år år 80+

2,4%

70-79år år 70-79

3,9% 6,3% 6,9%

7,0%

7,1%

7,3% 5,9% 6,3% 6,6% 5,6%

1,5% 83.965

60-69år år 60-69 50-59år år 50-59 40-49år år 40-49

5,8%

30-39år år 30-39

5,8%

20-29år år 20-29

6,4% 5,5%

DMSB_B01_Befolkningspyramide 10 årsintervaller 100512.xlsx

Mænd

10-19år år 10-19 0-9år år 0-9

3,5% 186.312

2,6% 146.864 4,0% 214.943

6,1% 341.428 6,5% 362.464

6,3% 350.783 6,5% 360.621 7,2% 402.682

7,4% 412.359 6,3% 356.197 6,2% 338.625 6,3% 356.708 5,9% 331.188

6,2% 355.579 6,0% 329.269 6,0% 339.639 5,6% 315.132

DMSB_B01_Befolkningspyramide 10 årsintervaller 100512.xlsx

B01_Befolkningspyramide 10 årsintervaller 100512.xlsx

Kvinder Figurerne viser befolkningen fordelt på køn og 10 års aldersgrupper i de mindre stationsbyer, Esbjerg Kommune og i hele landet. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik


Regional Udviklingsplan

Side 13

HUsstandsstørrelse 2012 4% 9% 15%

6% 12%

6%

7%

16%

15%

14%

13%

Mere end 5 personer

5 personer

12%

4 personer 38%

31% 38%

36%

3 personer

2 personer 33%

Gredstedbro

38%

Gørding

27%

27%

Tjæreborg

Egebæk

1 person

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

HusstandstypeR

EgebækHviding

Gredstedbro

Gørding

Tjæreborg

Par med børn

29%

24%

25%

32%

Enlig med børn

7%

6%

5%

5%

Par uden børn

34%

33%

28%

32%

Enlig uden børn

27%

33%

38%

29%

Tabellen viser husstande i byerne fordelt på forskellige husstandstyper. En mindre gruppe øvrige husstandstyper er udeladt (de udgør samlet 3-4 pct.) Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

35,2 % 1.303 I de mindre stationsbyer er der børn i mere end 35 procent af husstandene, det tilsvarende tal for hele regionen er under 30 procent. I Tjæreborg og Egebæk-Hviding er der børn i næsten fire ud af 10 husstande.

personer i byerne er over 65 år svarende til knap 20 procent. Egebæk-Hviding skiller sig ud med under 15 procent ældre.


Side 14

basen — byens indbyggere

Personindkomst KR.

Gennemsnitlig årsindkomst pr. indbygger over 15 år

EgebækHviding

Gredstedbro

Gørding

Tjæreborg

Syddanmark

282.000 kr.

258.000 kr.

255.000 kr.

301.000 kr.

270.000 kr.

indkomstfordeling — personer 29%

22% 22%

Over 348.000 kr.

31%

29% 30% 27% 26%

239.000 kr. til 348.000 kr.

150.000 kr. til 239.000 kr. 20% 18%

24% 25% 25% Egebæk-Hviding Gredstedbro Gørding Tjæreborg

24% 25% 23%

Under 150.000 kr.

Tabel og figur viser hhv. årsindkomst og fordeling af indkomst i indkomstintervaller. Begge er opgjort for indbyggere over 15 år. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Husstandsindkomst KR.

Gennemsnitlig årsindkomst pr. husstand

EgebækHviding

Gredstedbro

Gørding

Tjæreborg

Syddanmark

532.000 kr.

459.000 kr.

453.000 kr.

566.000 kr.

480.000 kr.

indkomstfordeling — husstande Over 646.000 kr.

22%

26%

36%

25% 27% 24%

382.000 kr. til 646.000 kr.

21% 22% 24% 21%

232.000 kr. til 380.000 kr. 15%

Under 232.000 kr. 20%

26% 27%

Tabel og figur viser hhv. årsindkomst og fordeling af indkomst i indkomstintervaller. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

31%

33%

Egebæk-Hviding Gredstedbro Gørding Tjæreborg


Regional Udviklingsplan

Side 15

Hvad laver de 25-64 årige? 4%

7%

6%

5% 14%

11% 5% 4% 11%

5% 3%

2% 11% 3%

8%

3%

Selvstændige Lønmodtagere 75%

Arbejdsløse

78%

Pensionister 73%

gørding

Udenfor arbejdsstyrken 72%

Tjæreborg

Figuren viser socioøkonomisk status i 2012 for indbyggere i alderen 25-64 år.

gredstedbro

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Egebæk-hviding

Uddannelsesniveau Grundskole

Gymnasial udd.

Erhvervsfaglig udd.

KVU

MVU

LVU

Egebæk-Hviding

35,7%

2,9%

43,2%

2,8%

12,8%

2,7%

Gredstedbro

42,4%

3,3%

40,0%

3,2%

10,3%

0,8%

Gørding

44,7%

2,8%

38,7%

3,4%

9,0%

1,4%

Tjæreborg

32,8%

4,0%

39,4%

3,6%

16,7%

3,4%

Syddanmark

39,1%

5,8%

34,1%

3,9%

12,3%

4,8%

Tabellen viser indbyggere over 15 år fordelt på højest fuldførte uddannelse (i pct.). Uddannelserne er hhv. grundskole, gymnasial uddannelse, erhvervsfaglig uddannelse, KVU (kort videregående uddannelse), MVU (mellemlang videregående uddannelse) og LVU (lang videregående uddannelse). Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik


Side 16 rollen Udviklingen — lokal—centerfunktion efterspørgsel efter byen


Regional Udviklingsplan

Side 17

lokal centerfunktion Aktivitetsniveauet i de fleste byer holdes ikke kun oppe af de indbyggere, der bor i byen. Afhængig af antallet af arbejdspladser i byen, detailhandlens styrke og nærheden til andre større eller mindre byer, er de fleste byer af en vis størrelse på forskellig vis lokalt center for et landdistrikt og eventuelt et antal landsbyer. Udviklingen i de områder har derfor også stor betydning for udviklingen i byen. Bosætningsbyer De fire mindre stationsbyer er relativt set betydeligt stærkere bosætningsbyer end handelsog erhvervsbyer.

ret begrænset — målt både i antal butikker og beskæftigelse. Byernes funktion som lokale centre er i den henseende begrænsede.

258.000

I den sammenhæng er byerne i højere grad selv en del af oplandet til byer som Esbjerg, Ribe og Bramming, hvor en stor del af de mindre stationsbyers indbyggere også arbejder.

Bor man i Gørding har man adgang til mere end en kvart million danske arbejdspladser i en radius af en times transport

Beliggenhed På de næste sider analyseres tilgængeligheden til arbejdspladser fra byerne, ind- og udpendling visualiseres, og der sættes tal på antallet af arbejdspladser i byerne.

Lokalt center eller opland? I alle byerne er der et beskedent antal arbejdspladser, og den samlede detailhandel er Beder

Skanderborg Hvide Sande

Odder

Brædstrup

Så langt kan man komme fra Gørding

Skjern

Brande

Tarm Horsens

Give Ølgod Hedensted Grindsted

Jelling Billund

Juelsminde

Vejle

Børkop

I bil fra Gørding på:

Varde Bogense

Fredericia Strib

0-30 minutter 30-60 minutter

Esbjerg

Brørup

Vejen Lunderskov

Bramming

Otterup

Middelfart

Kolding

Søndersø Munkebo

Aarup

Med bopæl i Gørding kan man, inden for:

Vissenbjerg Langeskov Bellinge

Ribe

Nybo Årslev

Assens Vojens

• 30 min. nå 79.500 arbejdspladser • 60 min. nå 258.000 arbejdspladser

Kertemind

Vamdrup

Glamsbjerg

Haderslev

Ringe

Toftlund Skærbæk Faaborg Løgumkloster

Svendborg

Rødekro Nordborg

Kilde: Region Syddanmark og CVR

Augustenborg

Tønder Gråsten

Sønderborg Broager

Rudkøbing


Side 18

Rollen — lokal centerfunktion

Tarm

Så langt kan man komme fra Egebæk-Hviding

Horsens

Give Ølgod Hedensted Grindsted

Jelling Billund

Juelsminde

Vejle

Børkop Varde

I bil fra Egebæk-Hviding på:

Esbjerg

Brørup

Bramming

Kolding

Lunderskov

Vejen

Bogense

Fredericia Strib Taulov Middelfart

Otterup Søndersø

Vamdrup

0-30 minutter 30-60 minutter

Vissenbjerg

Aarup

Bellinge

Ribe

Å Glamsbjerg

Assens Haderslev

Vojens

Med bopæl i Egebæk-Hviding kan man indenfor:

R

Skærbæk Faaborg

• 30 minutter nå 20.300 arbejdspladser • 60 minutter nå 170.000 arbejdspladser

Rødekro

Løgumkloster

Nordborg

Aabenraa

Augustenborg

Tønder Gråsten

Sønderborg

Broager

Kilde: Region Syddanmark og CVR

Padborg

Mårslet Hvide Sande

Så langt kan man komme fra Gredstedbro

Odder

Brædstrup Skjern

Brande

Tarm Horsens

Give Ølgod Hedensted Grindsted

Jelling Billund

Juelsminde

Vejle Børkop

Varde

I bil fra Gredstedbro på:

Esbjerg

0-30 minutter 30-60 minutter

Brørup

Bramming

Otterup

Middelfart

Kolding

Vejen Lunderskov

Bogense

Fredericia Strib

Taulov

Søndersø

K

Munkebo

Vamdrup Odense

Aarup

Langeskov

Vissenbjerg Bellinge

Ribe

Årslev Glamsbjerg

Assens Haderslev

Vojens

Ringe

Med bopæl i Gredstedbro kan man indenfor: Skærbæk Faaborg

• 30 minutter nå 61.700 arbejdspladser • 60 minutter nå 221.000 arbejdspladser

Svendbo

Rødekro

Løgumkloster

Nordborg

Aabenraa

Augustenborg

Tønder Gråsten

Sønderborg

Broager

Kilde: Region Syddanmark og CVR

Padborg

Herning

Så langt kan man komme fra Tjæreborg

Ringkøbing

j

Virklund

Hørning

Ry

Videbæk

Beder

Skanderborg

Mårslet Hvide Sande Odder

Brædstrup Skjern

Brande

Tarm Horsens

Give Ølgod Hedensted Grindsted

Jelling Billund

Juelsminde

Vejle

I bil fra Tjæreborg på:

Børkop Varde

0-30 minutter 30-60 minutter

Bogense

Fredericia Strib Bramming

Brørup

Vejen Lunderskov

Otterup

Middelfart

Kolding

Søndersø Munkebo

Ke

Vamdrup Aarup

Vissenbjerg Langeskov Bellinge

Ribe

Årslev

Med bopæl i Tjæreborg kan man, indenfor:

Assens Vojens

• 30 minutter nå 60.900 arbejdspladser • 60 minutter nå 216.000 arbejdspladser

Ringe

Skærbæk Faaborg Løgumkloster

Kilde: Region Syddanmark og CVR

Glamsbjerg

Haderslev

Svendborg

Rødekro Nordborg

Augustenborg

Tønder Gråsten

Sønderborg Broager

Rud


Regional Udviklingsplan

Side 19

Adgang til Arbejdspladser 2012 Antal arbejdspladser indenfor indenfor Tilgængelighed en halv times kørsel: til årsværk

30 min. i bil

402.000tilto716.000 716.000 402.000 177.000 til to 402.000 177.000 402.000 120.000 120.000tilto177.000 177.000 87.000 til 120.000 87.000 to 120.000 62.000 til to 87.000 62.000 87.000 40.000 til to 62.000 40.000 62.000 21.000 til 40.000 21.000 to 40.000 0 til 21.000 0 to 21.000 Kortet viser, hvor mange fuldtidsarbejdspladser, der findes indenfor en halv times kørsel i bil. Udenlandske arbejdspladser, eksempelvis tyske, indgår ikke i opgørelsen. Kilde: Region Syddanmark og CVR

Arbejdspladser, årsværk, Sårbarhed EgebækHviding

Gredstedbro

Gørding

Tjæreborg

Arbejdspladsbalance (arbejdspladser pr. 25-64 årig)

0,41

0,38

0,56

0,52

Antal årsværk (virksomheder i byen)

215

136

347

489

Sårbarhed (største virksomheds andel af arbejdspladser)

47%

29%

23%

27%

Antal udpendlere (bopæl i byen og arbejde andet sted)

438

383

598

920

Antal indpendlere (arbejde i byen og bopæl andet sted)

200

140

274

496

Kilde: Region Syddanmark, CVR og Danmarks Statistik


Side 20

Rollen — lokal centerfunktion

Udpendling fra Egebæk-HViding Antal, der pendler til et job i en anden by: 1 til 5 personer 5 til 20 personer over 20 personer Antal, der pendler til et job i et landdistrikt — opgjort pr. kommune: 1 til 5 personer 6 til 10 personer over 10 personer Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Indpendling til Egebæk-Hviding Antal, der pendler til et job i Egebæk-Hviding fra en anden by: 1 til 5 personer 5 til 20 personer over 20 personer Antal, der pendler til et job i Egebæk-Hviding fra et landdistrikt — opgjort pr. kommune: 1 til 5 personer 6 til 10 personer over 10 personer Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

pendling til og fra Egebæk-Hviding Nettoindpendling fordelt på byer: over 10 6 til 10 1 til 5 -1 til -5 -6 til -10 under -10

Nettoindpendling er opgjort, som antal indpendlere fratrukket antal udpendlere. Grøn farve viser fra hvilke byer, der er nettoindpendling til Egebæk-Hviding. Rød farve viser til hvilke, der er nettoudpendling. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik


Regional Udviklingsplan

Side 21

Udpendling fra Gredstedbro Antal, der pendler til et job i en anden by: 1 til 5 personer 5 til 20 personer over 20 personer Antal, der pendler til et job i et landdistrikt — opgjort pr. kommune: 1 til 5 personer 6 til 10 personer over 10 personer Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Indpendling til Gredstedbro Antal, der pendler til et job i Gredstedbro fra en anden by: 1 til 5 personer 5 til 20 personer over 20 personer Antal, der pendler til et job i Gredstedbro fra et landdistrikt — opgjort pr. kommune: 1 til 5 personer 6 til 10 personer over 10 personer Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

pendling til og fra Gredstedbro Nettoindpendling fordelt på byer: over 10 6 til 10 1 til 5 -1 til -5 -6 til -10 under -10

Nettoindpendling er opgjort, som antal indpendlere fratrukket antal udpendlere. Grøn farve viser fra hvilke byer, der er nettoindpendling til Gredstedbro. Rød farve viser til hvilke, der er nettoudpendling. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik


Side 22

Rollen — lokal centerfunktion

Udpendling fra Gørding Antal, der pendler til et job i en anden by: 1 til 5 personer 5 til 20 personer over 20 personer Antal, der pendler til et job i et landdistrikt — opgjort pr. kommune: 1 til 5 personer 6 til 10 personer over 10 personer Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Indpendling til Gørding Antal, der pendler til et job i Gørding fra en anden by: 1 til 5 personer 5 til 20 personer over 20 personer Antal, der pendler til et job i Gørding fra et landdistrikt — opgjort pr. kommune: 1 til 5 personer 6 til 10 personer over 10 personer Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

pendling til og fra Gørding Nettoindpendling fordelt på byer: over 10 6 til 10 1 til 5 -1 til -5 -6 til -10 under -10

Nettoindpendling er opgjort, som antal indpendlere fratrukket antal udpendlere. Grøn farve viser fra hvilke byer, der er nettoindpendling til Gørding. Rød farve viser til hvilke, der er nettoudpendling. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik


Regional Udviklingsplan

Side 23

Udpendling fra Tjæreborg Antal, der pendler til et job i en anden by: 1 til 5 personer 5 til 20 personer over 20 personer Antal, der pendler til et job i et landdistrikt — opgjort pr. kommune: 1 til 5 personer 6 til 10 personer over 10 personer Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Indpendling til Tjæreborg Antal, der pendler til et job i Tjæreborg fra en anden by: 1 til 5 personer 5 til 20 personer over 20 personer Antal, der pendler til et job i Tjæreborg fra et landdistrikt — opgjort pr. kommune: 1 til 5 personer 6 til 10 personer over 10 personer Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

pendling til og fra Tjæreborg Nettoindpendling fordelt på byer: over 10 6 til 10 1 til 5 -1 til -5 -6 til -10 under -10

Nettoindpendling er opgjort, som antal indpendlere fratrukket antal udpendlere. Grøn farve viser fra hvilke byer, der er nettoindpendling til Tjæreborg. Rød farve viser til hvilke, der er nettoudpendling. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik


Viden til vækst og til handling. Med fokus på at etablere et solidt grundlag for udviklingsstrategier i byerne har Region Syddanmark gennem flere år arbejdet med forskellige typer byanalyser. Analysen i rapporten indgår i forsøgsprojektet ’Mindre stationsbyers sammenhængskraft’, som Esbjerg Kommune udvikler med støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Projektet fokuserer på den strukturelle og identitetsmæssige forandringsproces, de mindre stationsbyer gennemgår og de muligheder der er for at understøtte udvikling i byerne positivt, så de undgår affolkning og forfald.

Det Gode Liv som vækstskaber Regional Udviklingsplan 2012-15

VIDEN

Projektet ledes af Esbjerg Kommune med økonomisk støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

UDDANNELSE

KLIMA

Temaet for Regional Udviklingsplan i Syddanmark er ”Det Gode Liv som vækstskaber”.

Rapporten indgår desuden, som en del af Regional Udviklingsplans initiativ i Sydvestjylland om Byroller og Byfunktioner, der er et samarbejde mellem kommunerne i Sydvestjylland og Region Syddanmark.

Se mere på: detgodeliv.regionsyddanmark.dk

Regional Udvikling / Strategi & Analyse

INFRASTRUKTUR & MOBILITET

Damhaven 12

7100 Vejle

De mindre stationsbyer i Esbjerg Kommune  
De mindre stationsbyer i Esbjerg Kommune