Page 1

Byanalyse i Region Syddanmark Regional Udvikling

regionsyddanmark.dk


Derfor byanalyse

Byanalysen i Region Syddanmark er ét blandt flere initiativer, som skal løfte visionen i den Regionale Udviklingsplan om temaet Bo og leve og fastholde fokus på den overordnede vision om Det gode liv. Region Syddanmark ønsker at give kommuner og andre aktører et inspirerende grundlag for planstrategier og andre initiativer og politikker med relation til byer og bosætning. Analyserne omfatter 30 byer. De byer, der er med i analysen, er alle byer med mere end 5.000 indbyggere supple-

2

ret med enkelte øvrige byer. Herudover indgår Flensburg i et vist omfang i analysen. Region Syddanmark har valgt at se byanalysen ud fra et markedssynspunkt, hvor bosætning ses som forbrug, byerne som varer og borgerne som kunder. Byerne har hver deres særpræg og puls og tilbyder deres indbyggere og mulige tilflyttere et differentieret mix af muligheder. Den samlede sum af disse muligheder og samspillet mellem dem har en positiv effekt på fastholdelse af nuværende og tiltrækning af nye borgere – og dermed for den regionale udvikling generelt.


Analysens indhold Byanalysen rummer en række delanalyser. Delanalyserne er i tråd med markedstankegangen delt op i vareanalyser og kundeanalyser.

Vareanalyser Vareanalyserne vil give et billede af byernes styrker og udfordringer som vare og omfatter analyser af: •• job- og uddannelsesmuligheder •• byernes omgivelser •• bymiljø •• byliv og byernes service- og kulturtilbud •• byprofil, image og brands •• bæredygtighed Analyserne gennemføres ved brug af en blanding af metoder og teknikker. Adgangen til arbejds- og uddannel-

sespladser vil blive kortlagt, bymiljøets kvalitet vil blive vurderet via en kombination af facts og feltstudier, byernes udbud inden for shopping, mad, kultur, oplevelser, sundhed, uddannelse og events vil blive kortlagt og byernes profil, image og brand vil blive vurderet via Region Syddanmarks borgerpanel og af en livsstilsekspert.

Kundeanalyser Kundeanalyserne vil give et billede af byerne målt på efterspørgselssiden og omfatter analyser af: •• livsstile •• demografi •• brugen af byerne Analyserne vil også her tage forskellige teknikker i anvendelse og Region Syddanmarks borgerpanel vil også her indgå i analyserne.

3


Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle regionsyddanmark.dk

Procesforløb

Delanalyserne vil efter møderne i følgenetværket blive bearbejdet og offentliggjort på Region Syddanmarks hjemmeside. Til sidst udarbejdes en sammenfattende rapport. I sammenfatningen gives en samlet karakteristik af bysortimentet. Sammenfatningen afsluttes med perspektiverende beskrivelser af styrker, udfordringer og muligheder og planlægges offentliggjort i januar 2010. Byanalysen vil danne et vigtigt bidrag til det fortsatte arbejde med at udmønte visionen om det Gode liv i Region Syddanmark.

Byanalysen gennemføres i perioden fra marts til december 2009. Undervejs i forløbet vil resultater af delanalyser blive afrapporteret. I arbejdsprocessen indgår et følgenetværk, hvor repræsentanter for de syddanske kommuner og enkelte andre aktører i en række møder får præsenteret udkast til delanalyser til drøftelse.

Tidsplan Opstart Service og kultur Bæredygtighed Livsstile Bymiljø Byomgivelser Byprofiler, image, brands Jobmuligheder Uddannelsesmuligheder Demografi og bybrug Livsstilsekspert Sammenfattende rapport Offentliggørelse Møder i følgenetværk

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

jan

Byanalyse Folder  

Byanalyse Folder

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you