Page 1

Byanalyse 2009 Delrapport: Byliv, service og kultur

Byliv, service og kultur Livsstile Bymiljø Byernes omgivelser Byprofiler, image, brands Jobmuligheder Uddannelsesmuligheder Demografi og bybrug De kendtes analyse


Byanalyse 2009 Når vi forbruger byer

Byerne som mål for en totaloplevelse

Denne analyse er en del af en samlet analyse af de større syddanske byers potentialer for bosætning. Her drejer det sig om byernes udbud af oplevelser, kultur og service, hvor der udover regionens byer også er set nærmere på grænsebyen Flensborg. Byernes udbud af oplevelser og service spiller en væsentlig rolle for byernes attraktivitet som bosted, som center for oplandet, for turisme og for erhvervsudvikling. Moderne borgere stiller stigende krav til oplevelsesmulighederne, udbuddet af service og faciliteter i deres by.

Fremtidsforskere spår de multifunktionelle byer som fremtidens foretrukne byer. Præferencer, forbrugertendenser og forbrugsmønstre forventes at undergå væsentlige forandringer de kommende år. Det er samtidig et faktum, at alene indenfor de næste 20 år, vil antallet af seniorer over 60 år stige væsentlig og antallet af borgere i ”børnefamilie” alderen falde (de 30-45 årige). Det giver nye muligheder, men stiller også nye krav til byernes tilbud. En anden tendens, som forstærkes gennem den nuværende lovgivning, er en styrkelse af bymidterne og særligt de store byers udbud af service og butikker.

Konkurrencen mellem byerne om at være attraktive for deres indbyggere, og for tilflyttere, kræver konstant ”produktudvikling” af byernes service- og kulturudbud. En del nye tiltag er på vej, som for eksempel ungdomshuse og teatre, og analysen skal give et overblik over byernes udbud af oplevelser og service, samt give mulighed for at beskrive byerne efter deres udbud og potentialer. Udbuddet omfatter dels det fysiske udbud (udbud knyttet til bygninger og

Byernes udbud - vurderingsparametre Shopping 1 Gågade i bymidten 2 Overdækket indkøbsmiljø i bymidten 3 Marked 4 Bazar 5 Lavprisvarehus

Analysen vurderer kvaliteten af byernes omgivelser i forhold til otte temaer:

6 Varehus 7 Større, eksternt butikscenter 8 Højprofilerede udvalgsvarebutikker

• • • • • • • •

Shopping (8)* Mad (6) Kultur, kulturfaciliteter og kreativt miljø (20) Oplevelsessteder (4) Motion og sundhed (8) Sygehuse og behandling (4) Uddannelse (6) Større årligt tilbagevendende arrangementer og events (6)

Mad 9 Dansk restaurant 10 Asiatisk/orientalsk restaurant 11 Fransk/italiensk/spansk/mexicansk/græsk restaurant 12 Stjernerestaurant iflg. den danske spiseguide 13 Cafe- og værtshusliv (min 5 stk) 14 Specialdagligvarebutikker (slagter/fiskehandel/helsekost)

Kultur, kulturfaciliteter og kreative institutioner

* Tal i parantes angiver antal underkategorier

15 Større sportsarena til regionale eller større arrangementer 16 Bibliotek

anlæg), og dels større arrangementer og events, der finder sted i byerne.

17 Ungdoms- ellers studenterhus 18 Musikhus 19 Teater

Byernes udbud af service- og kulturtilbud vurderes ud fra, hvor mange af service- og kulturtilbuddene på listen til højre den enkelte by har. De 62 funktioner fordelt på 8 temaer er udvalgt ud fra en grundig vurdering af de attraktionsskabende elementer i en by, men et fuldt dækkende billede af byernes udbud er vanskeligt at tilvejebringe uden en meget omfattende ressourceindsats. Undersøgelsen giver derfor et kvalificeret fingerpeg, men ikke nødvendigvis et fuldt dækkende billede af samtlige service- og kulturfunktioner i de enkelte byer.

2

Delrappor t:

Byliv,

service

og

kultur

20 Museum 21 Galleri 22 Biografcenter (mere end én sal) 23 Biograf 24 Topniveau inden for min 1 af de tre store sportsgrene 25 Spillested 26 Kursus- og konferencecenter 27 Hotel 28 Musikskole


Byanalyse 2009

> byernes udbud fortsat

Sygehuse og behandling

29 LVU inden for det kreative/musiske/kunstneriske område

47 Sygehus

30 MVU inden for det kreative/musiske/kunstneriske område

48 Speciallæge

31 Billedskole

49 Tandlæge

32 Sportsakademi

50 Kiropraktor og/eller fysioterapeut

33 Udviklingsmiljø for pc-spil 34 Reklamebureau

Uddannelse 51 Gymnasium

Oplevelsessteder

52 Korte videregående uddannelsestilbud

35 ZOO eller dyrepark

53 Mellemlange videregående uddannelsestilbud

36 Akvarium

54 Lange videregående uddannelsestilbud

37 Tivoli eller forlystelsespark

55 Erhvervsuddannelser

38 Oplevelsescenter

56 Højskole

Motion og sundhed

Større årligt tilbagevendende arrangementer/events*

39 Fitnesscenter

57 Revy eller teater

40 Wellnesscenter

58 Kunstudstilling og lignende

41 Udendørs skøjtebane

59 Sportsstævne

42 Skøjtehal

60 Marked

43 Lystbådehavn

61 Byfest

44 Svømmehal eller vandland

62 Festival

45 Badestrand, havnebad eller lignende 46 Golfbane

Det generelle billede Størrelsen af de 30 undersøgte byer er meget forskellig, hvilket selvsagt har betydning for antallet af funktioner i den enkelte by. 17 byer har under 10.000 indbyggere, mens fem byer har over 50.000 indbyggere. Ud fra det samlede udbud af service- og kulturfunktioner kan byerne overordnet set opdeles i tre grupper: Byer med et stort udbud - de store og lettilgængelige Flensborg, Odense, Esbjerg, Vejle, Kolding, Fredericia, Svendborg, Aabenraa, Haderslev og Sønderborg. De byer, der har et stort service- og kulturudbud er de større byer langs motorvejen og med adgang til jernbane. Infrastrukturen bevirker, at disse byer er let tilgængelige og kan trække besøgende fra et stort opland, når de har noget interessant på bedding. Sønderborg er en undtagelse, idet den ligger ca. 25 km fra motorvejsnettet og ikke er direkte knyttet op på den jyske længdebane. Byerne er karakteriseret ved et bredt udbud af kultur- og servicefunktioner, et relativt stort indbyggertal samt en stor aktionsradius,

* af minimum regional betydning

som giver dem mulighed for at løfte mange typer kulturliv på samme tid. Der er ofte tale om byer, der langt tilbage i historien har været hovedsæder for administration, og som er bevidste om deres rolle som en by, der servicerer et større opland. Flere af de nævnte byer har haft borge og slotte, hvorfra området blev administeret. De store aktionsradier bevirker imidlertid også, at de nævnte byer er i skarp konkurrence med hinanden om publikum, turister og nye tilbud, da deres forudsætninger er ret ensartede og de ligger tæt. Det er værd at bemærke, at Flensborg sammen med Odense, topper listen med 55 funktioner. Byer med et middel udbud - de frie fugle Nyborg, Middelfart, Varde, Ribe, Faaborg, Tønder, Vejen, Grindsted, Kerteminde, Assens. Byer med et middel udbud af kultur og servicefunktioner har det til fælles, at de også dækker et større opland og, med undtagelse af Nyborg og Middelfart, er mindre gunstigt beliggende i forhold til infrastruktur, og dermed er mere lokalt orienterede. Disse byer er selvkørende, og har plads til store armbevægelser i deres egn af regionen. De besid-

Delrappor t:

Byliv,

service

og

kultur

3


Byanalyse 2009 Antal service- og kulturfunktioner

Grindsted Billund Vejle Varde Fredericia

Bogense Munkebo

Esbjerg Bramming

Kolding

Vejen

Middelfart

Kerteminde Odense Nyborg

Ribe

Assens Haderslev

Ringe

Vojens Rødekro Aabenraa

Svendborg

Faaborg Nordborg

Mange (39-55) Marstal Flensborg

Få (13-23)

der ofte natur- og/eller kulturhistoriske kvaliteter, som gør dem attraktive som bosætnings- og turistbyer. Grindsted, Vejen og Nyborg skiller sig lidt ud, idet Grindsted foruden naturkvaliteter har en nærhed til lufthavnen i Billund, og de to sidstnævnte er koblet på jernbane og motorvej. Der er en jævn fordeling imellem gamle købstæder og nyere stationsbyer, som har forskellige forudsætninger og profiler. Byer med et lille udbud - iværksætterne Ringe, Bogense, Billund, Rudkøbing, Vojens, Marstal, Nordborg, Bramming, Rødekro, Munkebo. De byer, der har et snævert udbud af service- og kulturtilbud, er enten perifert beliggende eller beliggende tæt ved en stor by med mange tilbud, som byens indbyggere så benytter sig af. Mange af disse byer har typisk et snævert erhvervsområde, som de har specialisereret sig i. Det gælder f.eks. Billund med lufthavnen og LEGO, Marstal med søfartsuddannelserne og værftet, Vojens med speedway og ishockey, samt Ringe med Midtfyns Festival, som dog er afløst af lidt mindre ambitioner. Disse byer er drevet af en virkelyst og en specialisering, som kan bringe dem langt, men som også kan indebære en risiko, hvis de ydre vilkår ændrer sig.

4

Delrappor t:

Rudkøbing

Sønderborg

Tønder

Middel (26-35)

Byliv,

service

og

kultur

Figur 1: Byernes service- og kulturudbud grupperet efter antallet af tilbud. Grupperne er ligeligt fordelt med 10 byer, der har mange tilbud og 10 byer der har hhv. middel og få tilbud.

Udbud i forhold til indbyggertallet Målt i forhold til byernes indbyggertal har alle de større byer få tilbud, da der bor mange mennesker her. De byer, som har mange tilbud i forhold til deres størrelse er langt hen ad vejen de gamle købstæder og søfartsbyer, som har været på landkortet længe, og som har opbygget en kulturel og historisk tyngde, der gør dem interessante. Det er byer som Ribe, Tønder, Rudkøbing, Marstal, Kerteminde, Bogense, Assens og Faaborg. De byer, som går fra at have få tilbud i det store billede, til at have mange i forhold til indbyggertallet er Sønderborg, Marstal, Rudkøbing, Ringe og Bogense. Med en enkelt undtagelse er de karakteriseret ved at ligge langt fra de store byer, og have tilpas med albuerum til at kunne udvikle deres egne tilbud, som rækker ud over det lokale opland.

Mønsterbryderne Byernes udbud af service og kulturtilbud hænger i høj grad sammen med bystørrelsen og nærheden til større byer. I forhold til antallet af funktioner inden for de enkelte 8 kategorier, er der blandt de mindre og mellemstore byer flere, der sprænger listen, og har forholdsmæssigt mange tilbud inden for ét eller flere temaer. Byer, som bryder mønstret


Byanalyse 2009 kan rumme særlige potentialer, som den regionale udvikling kan understøtte.

Mønsterbrydernes byprofiler

Analysen viser, at det inden for visse temaer er lettere at bryde mønstret for de mindre og mellemstore byer. Mønsterbrydere findes især inden for temaerne oplevelsessteder, motion og sundhed samt større arrangementer og events, som mere bygger på vilje, evne og en god ide, end på et stort befolkningsmæssigt grundlag.

Billund Varde Bogense Kerteminde

Blandt de mindre byer (2.200-7100 indb.) er det især Kerteminde, der skiller sig ud. Byen ligger væsentligt højere end andre byer af tilsvarende størrelse inden for mad, oplevelsessteder og større arrangementer. Assens, Ringe og Bogense markerer sig alle inden for to temaer. Billund med Legoland og Nordborg med oplevelsescenter Danfoss skiller sig ud inden for oplevelsessteder, mens Marstal følger godt med inden for motion og sundhed.

Assens Ringe

Aabenraa

Faaborg

Nordborg

Marstal

Shopping Mad Kultur og kreativt miljø Oplevelsessteder

For mellemstore byer (7.100-16.000 indb.) skiller Varde sig ud med et stort udbud inden for temaerne mad og shopping. Faaborg og Aabenraa udmærker sig bl.a. inden for større arrangementer og events, hvor Aabenraa som den eneste har alle 6, og Faaborg har 5. Begge byer ligger over det forventede niveau på minimum to temaer.

Motion og sundhed Sygehuse og behandling Uddannelse Større arrangementer

Figur 2: Figuren fremhæver de byer, som i forhold til deres størrelse har et rigt udbud inden for de markerede temaer.

Antal service- og kulturfunktioner i forhold til indbyggertal

Grindsted Billund Vejle Varde Fredericia Esbjerg

Bogense Munkebo

Vejen Kolding

Bramming

Middelfart

Kerteminde Odense

Ribe

Nyborg

Assens Haderslev

Ringe

Vojens

Rødekro Aabenraa

Svendborg

Faaborg Nordborg

Mange Tønder

Middel Få

Rudkøbing

Sønderborg Marstal Flensborg

Delrappor t:

Byliv,

Figur 3: Byernes service- og kulturudbud grupperet efter antallet af tilbud i forhold til indbyggertallet.

service

og

kultur

5


Byanalyse 2009 Mad (af 6)

Shopping (af 8) Blandt de 10 største byer, som jvf. metoden ikke kan være mønsterbrydere, udmærker Haderslev sig ved at være næsten i top indenfor kultur- og kreativt miljø, selvom det kun er den 9. største by i undersøgelsen.

Temaer Shopping Udbuddet inden for shopping følger byernes størrelser med enkelte undtagelser. Bazar findes kun i Odense, mens lavprisvarehuse, varehuse og større eksterne butikscentre ser ud til at have en helt klar grænse for hvor små byer, de findes i, hvorimod tilstedeværelsen af højprofilerede udvalgsvarebutikker ikke nødvendigvis afhænger af bystørrelsen. Selvom Flensborg mangler bazar er det en stærk handelsby med gågade, stormagasin og overdækkede arkader. Flere af de mindre byer har overraskende mange tilbud. Tønder har for eksempel højprofilerede udvalgsvarebutikker, selv om der er under 8.000 indbyggere i byen, mens Fredericia med næsten 40.000 indbyggere ikke har nogen. Her har det stor betydning, at Tønder ligger for sig selv og har et stort opland, hvorimod Fredericia ligger i trekantsområdet og tæt på andre byer med et stort udbud. Varde har som den mindste af kun tre byer både gågade, overdækket indkøbscenter og marked. Marstal har som den eneste by under 7.000 indbyggere en gågade, på trods af at det er undersøgelsens mindste by. Bramming, Rødekro og Rudkøbing har ingen af de undersøgte tilbud. Mad Alle byerne har en restaurant, der serverer dansk mad og kun 7 steder kan man ikke få mad fra Middelhavsområdet eller Mexico. Derimod har under halvdelen af byerne en asiatisk eller orientalsk restaurant. 7 danske byer har en stjernerestaurant. Munkebo Kro i Munkebo er den eneste med topkarakter (en sol og tre stjerner), mens Fredericia har den eneste restaurant med tre stjerner. Restauranten Alter Meierhof i Flensborg har sjældne 2 stjerner i Michelin. I 5 byer er der ikke et café- eller værtshusliv i bymidten, hvilket kan tilskrives, at der er tale om byer, der ligger tæt på større byer og i Billunds tilfælde ligger udbuddet af cafeer i Legoland, hvor turisterne holder til. Varde ligger overraskende i top med et stort udbud i forhold til bystørrelsen, mens Haderslev har et forholdsvis begrænset udbud, som til dels kan forklares med et spændende udbud af restauranter i oplandet. Kultur, kulturfaciliteter og kreative tilbud I denne meget brede kategori er der en klar tendens til flere udbud i de større byer end i de mindre. Flensborg topper

6

Delrappor t:

Byliv,

service

og

kultur

Odense

158678

8

Varde

13054

6

Esbjerg

71025

7

Svendborg

27179

6

Flensborg

110741

7

Fredericia

39484

6

Vejle

50654

6

Vejle

50654

6

Kolding

56249

6

Esbjerg

71025

6

Varde

13054

5

Flensborg

110741

6

Svendborg

27179

5

Odense

158678

6

Fredericia

39484

5

Kerteminde

5680

5

Tønder

7787

4

Faaborg

7207

5

Aabenraa

16042

4

Grindsted

9567

5

Haderslev

21435

4

Aabenraa

16042

5

Sønderborg

27179

4

Nyborg

16514

5

Faaborg

7207

3

Haderslev

21435

5

Ribe

8210

3

Sønderborg

27179

5

Middelfart

14494

3

Kolding

56249

5

Nyborg

16514

3

Marstal

2216

4

Vojens

7714

2

Rudkøbing

4658

4

Vejen

9045

2

Billund

6033

4

Grindsted

9567

2

Assens

6089

4

Marstal

2216

1

Ribe

8210

4

Bogense

3649

1

Vejen

9045

4

Ringe

5482

1

Middelfart

14494

4

Munkebo

5512

1

Ringe

5482

3

Kerteminde

5680

1

Vojens

7714

3

Billund

6033

1

Tønder

7787

3

Assens

6089

1

Bogense

3649

2

Nordborg

7089

1

Munkebo

5512

2

Rudkøbing

4658

0

Rødekro

6028

2

Rødekro

6028

0

Nordborg

7089

2

Bramming

7104

0

Bramming

7104

2

Figur 4 og 5: Byerne oplistet efter antallet af tilstedeværende funktioner inden for hhv. temaet shopping (tv) og temaet Mad (th). Indbyggertal er angivet. listen med 20 tilbud foran Odense med 19. På det sportslige område profilerer de 5 største byer, samt Vojens, Vejen og Haderslev, sig med store sportsarenaer og tophold inden for de 3 store sportsgrene i landet. Aabenraa og Svendborg følger godt med, men har ikke en hal med plads til 2.000 tilskuere. Det er bemærkelsesværligt, at byer som Haderslev, Vojens og Aabenraa, trods så korte indbyrdes afstande, genererer så meget sportsligt. Stort set alle byer har en kerne af flere forskellige kulturelle og kreative tilbud. Biblioteker, museer og gallerier er meget udbredte, mens teatre og musikhuse kun findes i de større byer. Her er der også biografcentre, hvor det er mere udbredt med enkelte biografsale i de mindre byer. Spillesteder er udbredte i de større byer, hvorimod der kun findes 4 spillesteder i de 15 mindste byer. Der er ungdoms-/studen-


Byanalyse 2009 Kultur (af 20)

Oplevelsessteder (af 4)

Motion og sundhed (af 8)

Sygehuse og beh. (af 4)

Flensborg

110741

20

Ribe

8210

2

Esbjerg

71025

8

Ringe

5482

4

Odense

158678

19

Kerteminde

5680

1

Fredericia

39484

7

Faaborg

7207

4

Haderslev

21435

17

Billund

6033

1

Flensborg

110741

7

Tønder

7787

4

Kolding

56249

17

Nordborg

7089

1

Odense

158678

7

Grindsted

9567

4

Esbjerg

71025

17

Haderslev

21435

1

Aabenraa

16042

6

Middelfart

14494

4

Vejle

50654

16

Svendborg

27179

1

Vejle

50654

6

Aabenraa

16042

4

Fredericia

39484

15

Fredericia

39484

1

Kolding

56249

6

Nyborg

16514

4

Svendborg

27179

14

Vejle

50654

1

Bogense

3649

5

Haderslev

21435

4

Sønderborg

27179

13

Esbjerg

71025

1

Faaborg

7207

5

Svendborg

27179

4

Middelfart

14494

12

Flensborg

110741

1

Ribe

8210

5

Sønderborg

27179

4

Aabenraa

16042

12

Odense

158678

1

Middelfart

14494

5

Fredericia

39484

4

Tønder

7787

11

Marstal

2216

0

Nyborg

16514

5

Vejle

50654

4

Vejen

9045

11

Bogense

3649

0

Haderslev

21435

5

Kolding

56249

4

Varde

13054

11

Rudkøbing

4658

0

Svendborg

27179

5

Esbjerg

71025

4

Nyborg

16514

11

Ringe

5482

0

Sønderborg

27179

5

Flensborg

110741

4

Assens

6089

10

Munkebo

5512

0

Marstal

2216

4

Odense

158678

4

Rudkøbing

4658

9

Rødekro

6028

0

Assens

6089

4

Billund

6033

3

Kerteminde

5680

9

Assens

6089

0

Tønder

7787

4

Assens

6089

3

Faaborg

7207

9

Bramming

7104

0

Vejen

9045

4

Vojens

7714

3

Ribe

8210

9

Faaborg

7207

0

Rudkøbing

4658

3

Ribe

8210

3

Grindsted

9567

9

Vojens

7714

0

Ringe

5482

3

Vejen

9045

3

Vojens

7714

8

Tønder

7787

0

Munkebo

5512

3

Bogense

3649

2

Nordborg

7089

8

Vejen

9045

0

Kerteminde

5680

3

Rudkøbing

4658

2

Bramming

7104

8

Grindsted

9567

0

Billund

6033

3

Munkebo

5512

2

Marstal

2216

7

Varde

13054

0

Vojens

7714

3

Kerteminde

5680

2

Bogense

3649

7

Middelfart

14494

0

Varde

13054

3

Rødekro

6028

2

Ringe

5482

7

Aabenraa

16042

0

Rødekro

6028

2

Nordborg

7089

2

Billund

6033

7

Nyborg

16514

0

Nordborg

7089

2

Bramming

7104

2

Rødekro

6028

5

Sønderborg

27179

0

Bramming

7104

2

Varde

13054

2

Munkebo

5512

3

Kolding

56249

0

Grindsted

9567

2

Marstal

2216

1

Figur 6 og 7: Byerne oplistet efter antallet af tilstedeværende funktioner inden for hhv. temaet kultur og kreativt miljø (tv) og temaet oplevelser (th).

Figur 8 og 9: Byerne oplistet efter antallet af tilstedeværende funktioner inden for hhv. temaet motion og sundhed (tv) og temaet sygehuse og behandling (th).

terhuse i 5 af de større byer samt i Middelfart og Rudkøbing. Videregående uddannelser inden for det musiske/ kreative/kunstneriske område findes i Odense, Flensborg, Esbjerg, Kolding og Haderslev. I Odense og Flensborg findes både lange og mellemlange uddannelser inden for området. Overnatningsfaciliteter og kursus/konferencesteder er udbredte og alle byer, med undtagelse af Munkebo og Ringe, har hoteller.

velsesstederne har særlige lokaliseringskrav, som sjældent er afhængig af byens størrelse. Placeringen kan bunde i en tilknytning til vand eller en særlig lokal baggrund.

Oplevelsessteder 11 byer har oplevelsessteder, og fælles for dem er, at temaet går på tværs af geografi og bystørrelse. 10 byer har en attraktion, mens Ribe som den eneste har 2. Odense har en zoo, Flensborg sciencecenter, Haderslev en dyrepark, Kerteminde og Esbjerg akvarier, Fredericia og Billund forlystelsesparker og Ribe og Nordborg oplevelsescentre. Ople-

Motion og sundhed Alle de undersøgte byer har mindst 2 af de 8 tilbud. Ribe ligger med 5 tilbud i den øverste tredjedel, selv om der er tale om en mellemstor by, og undersøgelsens mindste by, Marstal, ligger i midterfeltet med 4 tilbud. Lystbådehavne og badestrande afhænger i sagens natur af byens placering, men der er dog stadig flere af de større byer der har disse end de små. Golfbaner er mest udbredt i de større byer, men også et par af de mindre byer har baner. Kun 5 af de undersøgte byer har ingen svømmehal, og badelande/havnebade findes i mere end halvdelen af byerne

Delrappor t:

Byliv,

service

og

kultur

7


Byanalyse 2009 Arrangementer (af 6)

Uddannelse (af 6) Sønderborg

27179

Særligt bylivsskabende funktioner (af 27)

6

Aabenraa

16042

6

Odense

158678

24

5680

5

Flensborg

110741

23

Kolding

56249

6

Kerteminde

Esbjerg

71025

6

Faaborg

7207

5

Fredericia

39484

20

Vejle

50654

5

Nyborg

16514

5

Esbjerg

71025

20

Flensborg

110741

5

Fredericia

39484

5

Varde

13054

19

Odense

158678

5

Flensborg

110741

5

Vejle

50654

19

Aabenraa

16042

4

Odense

158678

5

Svendborg

27179

17

Fredericia

39484

4

Bogense

3649

4

Haderslev

21435

16

Ribe

8210

3

Ringe

5482

4

Kolding

56249

16

Vejen

9045

3

Tønder

7787

4

Nyborg

16514

14

Middelfart

14494

3

Ribe

8210

4

Ribe

8210

13

Haderslev

21435

3

Varde

13054

4

Middelfart

14494

13

Svendborg

27179

3

Middelfart

14494

4

Aabenraa

16042

13

Faaborg

7207

2

Vejle

50654

4

Kerteminde

5680

12

Tønder

7787

2

Esbjerg

71025

4

Tønder

7787

12

Grindsted

9567

2

Rudkøbing

4658

3

Grindsted

9567

12

Varde

13054

2

Assens

6089

3

Sønderborg

27179

12

Nyborg

16514

2

Vejen

9045

3

Faaborg

7207

11

Marstal

2216

1

Grindsted

9567

3

Vejen

9045

10

Bogense

3649

1

Haderslev

21435

3

Billund

6033

8

27179

3

Assens

6089

8

Ringe

5482

1

Svendborg

Kerteminde

5680

1

Kolding

56249

3

Bogense

3649

7

Assens

6089

1

Munkebo

5512

2

Rudkøbing

4658

7

Bramming

7104

1

Rødekro

6028

2

Ringe

5482

7

Rudkøbing

4658

0

Billund

6033

2

Vojens

7714

7

Munkebo

5512

0

Nordborg

7089

2

Nordborg

7089

6

Rødekro

6028

0

Sønderborg

27179

2

Marstal

2216

5

Billund

6033

0

Marstal

2216

1

Munkebo

5512

5

Nordborg

7089

0

Vojens

7714

1

Rødekro

6028

2

Vojens

7714

0

Bramming

7104

0

Bramming

7104

2

Figur 10 og 11: Byerne oplistet efter antallet af tilstedeværende funktioner inden for hhv. temaet uddannelsestilbud (tv) og temaet regionale arrangementer og events (th).

Figur 12: Byerne oplistet efter antallet af tilstedeværende særligt bylivsskabende funktioner.

- deriblandt de 3 mindste. Fitnesscentre er meget udbredte, mens wellnesscentre er begrænset til de tre største byer samt Fredericia, Vejen, Ribe, Billund og Ringe. En del af de større byer har imidlertid wellnesscentre liggende i mindre nabobyer eller i landområder; eksempelvis i Børkop og Stouby, der ligger tæt ved Vejle. Der findes 3 skøjtehaller i regionen, som alle benyttes af hold i ishockeyens AL-bank liga. Udendørs skøjtebaner findes i 8 af de større byer.

Varde sig ud, idet den ligger så tæt på Esbjerg, der er fuldt dækket, at den kun oppebærer to af de undersøgte funktioner. Kun få af de mindre byer har eget lægehus og må benytte sig af de større byers udbud. Det er kun Marstal der ingen tandlæge har i byen.

Sygehuse og behandling Udbudet af funktioner matcher generelt bystørrelsen. Alle byer over 14.000 indbyggere har et sygehus. Derudover er der sygehuse i Grindsted, Tønder, Faaborg og Ringe. Sygehusenes specialiseringsgrad og størrelse varierer. Alle byerne har kiropraktor og/eller fysioterapeut, og hovedparten af de større byer har desuden speciallæge. Her skiller

8

Delrappor t:

Byliv,

service

og

kultur

Uddannelse Kun fire byer har hele paletten inden for uddannelser; nemlig Flensborg, Esbjerg, Kolding og Sønderborg. Gymnasier og erhvervsuddannelser findes i mere end halvdelen af alle byerne, mens de lange, videregående uddannelser er begrænset til Odense, Flensborg, Esbjerg, Sønderborg og Kolding som alle har universiteter. Sidstnævnte rummer også Designskolen Kolding. Flere mindre byer har højskoler og Marstal byder, på trods af sin størrelse på Marstal Navigationsskole, som er en mellemlang videregående uddan-


Byanalyse 2009 nelsesinstitution. Flere byer har ingen uddannelsestilbud, og her er byer som f.eks. Vojens og Nordborg klemt af de nærliggende, stærkere uddannelsesbyer Haderslev (3) og Sønderborg (6). Større årligt tilbagevendende arrangementer og events De tilbagevendende begivenheder er stærkt repræsenteret i regionen, og kun Bramming har ingen af de nævnte tilbud. Festivaler af forskellig størrelse afholdes i 19 byer, og byfester i 20. Udbuddet af forskellige aktiviteter er uafhængigt af bystørrelsen.

end forventet. For Vardes vedkommende bunder det især i et godt udbud af spisesteder samt tilstedeværelsen af et overdækket indkøbscenter og andre specielle funktioner. Vojens har få, men store kulturelle tilbud, mens Bramming og Sønderborg ligger nær større byer med et rigt udbud af såvel detailhandel som kulturelle institutioner.

Byliv - udvalgte bylivsskabende elementer

Byliv

Shopping

Nogle af de undersøgte funktioner er i sig selv bylivsskabende, eller støtter op om et aktivt byliv. Det kan f.eks. være en gågade, en kreativ uddannelsesinstitution eller en byfest. Det er derfor undersøgt, hvor mange af 27 udvalgte funktioner vist i tabellen til højre, der er repræsenteret i byerne. Resultatet fremgår af figur 12 på modstående side.

1 Gågade i bymidten 2 Overdækket indkøbsmiljø i bymidten 3 Marked 4 Bazar

Mad 9 Dansk restaurant

Undersøgelsen viser, at de store byer også rummer flest af de bylivsskabende funktioner med Odense som undersøgelsens topscorer. Dog har Sønderborg, Bramming og Vojens få funktioner i forhold til bystørrelsen, mens Varde har flere

10 Asiatisk/orientalsk restaurant 11 Fransk/italiensk/spansk/mexicansk/græsk restaurant 12 Stjernerestaurant iflg. den danske spiseguide 13 Cafe- og værtshusliv (min 5 stk)

Kultur, kulturfaciliteter og kreative institutioner 15 Større sportsarena til regionale eller større arrangementer 17 Ungdoms- ellers studenterhus 18 Musikhus 19 Teater

Litteratur:

22 Biografcenter (mere end én sal) 24 Topniveau inden for min 1 af de tre store sportsgrene

1. Forbrugere, detailhandel og byer i fremtiden. Center for Fremtidsforskning 2009.

25 Spillested 29 LVU inden for det kreative/musiske/kunstneriske område 30 MVU inden for det kreative/musiske/kunstneriske område

2. Danmarks største butikscentre 2007, ICP & StockmannGruppen A/S 2008.

Oplevelsessteder 37 Tivoli eller forlystelsespark

3. Supermarkedshåndbogen 2008. Stockmann-Gruppen A/S 2008.

38 Oplevelsescenter

Motion og sundhed 4. Gudme Raaschou Spiseguide 2009 (tidl. Den Danske Spiseguide) 2009.

41 Udendørs skøjtebane

Større årligt tilbagevendende arrangementer/events* 5. Den moderne, bæredygtige by, By- og Landskabsstyrelsen 2008.

57 Revy eller teater 58 Kunstudstilling og lignende 59 Sportsstævne

6. Kæder i Dansk Detailhandel 2008. Stockmann-Gruppen A/S 2008.

60 Marked 61 Byfest 62 Festival

7. PULS – Fyns amt 2003.

Delrappor t:

Byliv,

service

og

kultur

9


Bilag 1: Service- og kulturfunktioner

Indbyggertal 1.1.09

bazar

Lavprisvarehus

varehus

Større ekstern butikscenter

Højprofileret udvalgsvarebutik

danske restauranter

Asiatiske restauranter

Franske/italienske/spanske/mexikanske/græske restauranter

stjernerestauranter

Café-/værtshusliv i bymidten (min.5)

specialdagligvarebutikker

Større sportsarena til regionale, nationale eller internationale arrangem

Bibliotek

Ungdoms eller studenterhus

Musikhus

Teater

Museum

Galleri

biografcenter

Biograf

Topniveau inden for de 3 store idrætsgrene

Spillested

Kursus- og konferencecenter

Hotel

Musikskole (inkl. folkeskoletilbud)

Kultur, kulturfaciliteter og kreativt

marked

Mad

Overdækket indkøbscenter i bymidten

Shopping

Gågade i bymidten

Bynavn

158678

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

110741*

j

j

j

n

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

561-11196 Esbjerg

71025

j

j

j

n

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

621-10064 Kolding

56249

j

n

j

n

j

j

j

j

j

j

j

n

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

630-10087 Vejle

50654

j

j

n

n

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

n

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

607-10108 Fredericia

39484

j

n

j

n

n

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

n

j

j

j

n

j

J

j

j

j

j

479-10630 Svendborg

27179

j

j

j

n

n

j

n

j

j

j

j

j

j

j

n

j

n

n

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

540-11099 Sønderborg

27179

j

n

n

n

j

j

n

j

j

j

j

n

j

j

n

j

n

j

j

j

j

j

j

n

j

j

j

j

510-10779 Haderslev

21435

j

n

j

n

n

j

n

j

j

j

j

n

j

j

j

j

n

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

450-10509 Nyborg

16514

j

n

j

n

n

j

n

n

j

j

j

n

j

j

n

j

n

n

j

j

j

j

j

n

j

j

j

j

580-10213 Aabenraa

16042

j

n

j

n

n

j

n

j

j

j

j

n

j

j

n

j

n

n

n

j

j

j

j

j

j

j

j

j

410-10106 Middelfart

14494

j

n

j

n

n

j

n

n

j

n

j

n

j

j

n

j

j

n

n

j

j

j

j

n

j

j

j

j

573-10898 Varde

13054

j

j

j

n

n

j

n

j

j

j

j

j

j

j

n

j

n

n

n

j

j

j

j

n

j

j

j

j

530-11212 Grindsted

9567

n

n

j

n

n

j

n

n

j

j

j

n

j

j

n

j

n

n

n

j

j

n

j

n

n

j

j

j

575-18369 Vejen

9045

n

n

j

n

n

j

n

n

j

n

j

n

j

j

j

j

n

n

j

j

j

n

n

j

n

j

j

j

561-11149 Ribe

8210

j

n

j

n

n

j

n

n

j

j

j

n

j

j

j

j

n

n

n

j

j

n

n

n

j

n

j

j

550-11125 Tønder

7787

j

n

j

n

n

j

n

j

j

n

j

n

j

n

n

j

n

n

j

j

j

n

j

n

j

j

j

j

510-18355 Vojens

7714

n

n

j

n

n

j

n

n

j

n

j

n

j

n

j

j

n

j

n

j

n

n

n

j

n

n

j

j

430-10363 Faaborg

7207

j

n

j

n

n

j

n

n

j

j

j

n

j

j

n

j

n

n

n

j

j

n

j

n

n

j

j

j

561-11109 Bramming

7104

n

n

n

n

n

n

n

n

j

n

n

n

n

j

n

j

n

n

n

j

j

n

j

n

n

n

j

j

540-10322 Nordborg

7089

n

n

j

n

n

n

n

n

j

j

n

n

n

n

n

j

n

n

n

j

j

n

j

n

n

j

j

j

420-10473 Assens

6089

n

n

j

n

n

n

n

n

j

n

j

n

j

j

n

j

n

n

n

j

j

n

j

n

j

j

j

j

530-10580 Billund

6033

n

n

j

n

n

n

n

n

j

j

j

n

j

n

n

j

n

n

n

j

n

n

n

n

n

j

j

j

580-10210 Rødekro

6028

n

n

n

n

n

n

n

n

j

n

n

n

n

j

n

j

n

n

n

n

n

n

n

n

n

j

j

j

440-10674 Kerteminde

5680

n

n

j

n

n

n

n

n

j

j

j

j

j

n

n

j

n

n

n

j

j

n

j

n

j

j

j

j

440-10495 Munkebo

5512

n

j

n

n

n

n

n

n

j

n

n

j

n

n

n

j

n

n

n

j

n

n

n

n

n

n

j

n

430-10451 Ringe

5482

n

n

j

n

n

n

n

n

j

n

n

n

j

j

n

j

n

n

n

j

j

n

j

n

n

j

n

j

482-10824 Rudkøbing

4658

n

n

n

n

n

n

n

n

j

n

j

n

j

j

n

j

j

n

n

j

j

n

j

n

n

j

j

j

480-10409 Bogense

3649

n

n

j

n

n

n

n

n

j

n

n

n

j

n

n

j

n

n

n

j

j

n

n

n

n

j

j

j

492-10723 Marstal

2216

j

n

n

n

n

n

n

n

j

j

n

n

j

j

n

j

n

n

n

j

j

n

n

n

n

j

j

j

461-10677 Odense Flensborg

* Kreisfrei Stadt Flensburg samt nabokommunerne Harrislee og Handewitt

10

Delrappor t:

Byliv,

service

og

kultur


Sygehuse og behandling

Større (min. regional betydning) årligt tilbagevendende arrangementer og events

LVU inden for det musiske/kreative/kunstneriske område

MVU inden for det musiske/kreative/kunstneriske område

Billedskole (inkl. Folkeskoletilbud)

Sportsakademi (elite sportsskole med logi)

Udviklingsmiljø for pc-spil

Reklamebureau

Zoo eller dyrepark

Akvarium

Tivoli eller forlystelsespark

Oplevelsescenter

Fitnesscenter

Wellnesscenter

Udendørs skøjtebane

Skøjtehal

Lystbådehavn

Svømmehal

Badestrand, havnebad eller lignende

Golfbane

Sygehus

Speciallæge

Tandlæge

Kiropraktor og/eller fysioterapeut

Gymnasium

Korte videregående uddannelsestilbud

Mellemlange videregående uddannelsestilbud (minus musiske/kreativ

Lange videregående uddannelsestilbud (minus musiske/kreative/kuns

Erhvervsuddannelser (EUD)

Højskole

Revy eller teater

Kunst

Sportsstævne

Marked

Byfest

Festival

Uddannelse

Musikskole (inkl. folkeskoletilbud)

Motion og sundhed

Hotel

Oplevelsessteder

Kursus- og konferencecenter

og kreativt

j

j

j

j

j

j

n

j

j

j

n

n

n

j

j

j

j

j

j

n

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

n

j

j

j

j

n

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

n

n

n

j

j

j

n

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

n

n

j

j

j

j

j

j

j

j

j

n

j

n

n

j

n

j

n

n

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

n

j

j

n

j

j

j

j

j

n

j

n

n

j

n

n

n

n

j

j

n

n

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

n

n

n

j

j

j

j

j

n

n

j

j

n

j

n

n

n

j

j

n

j

n

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

n

j

j

j

j

j

n

n

j

j

j

j

n

j

j

n

n

j

n

n

j

n

j

j

j

n

j

j

j

j

j

j

j

j

j

n

j

n

j

j

n

j

j

j

j

j

j

j

j

n

n

j

j

n

j

n

n

n

j

j

n

n

n

j

j

j

j

j

j

j

j

j

n

j

n

j

n

j

n

n

j

j

n

j

j

j

n

n

j

n

n

j

n

n

n

n

j

n

j

n

j

j

j

n

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

n

n

n

j

n

j

j

j

n

j

j

j

n

j

j

n

n

n

j

n

n

n

j

j

j

j

j

j

j

j

j

n

j

n

j

n

n

j

n

n

j

j

j

j

j

n

n

n

n

n

j

n

n

n

n

j

n

n

n

j

j

j

j

j

j

j

j

j

n

n

n

j

n

j

j

j

j

j

!

j

j

j

n

n

j

n

n

j

n

n

n

n

j

n

j

n

j

j

j

j

j

j

j

j

j

n

j

n

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

n

n

j

n

n

j

n

n

n

n

j

n

j

n

j

n

j

j

j

j

j

j

j

n

n

n

j

j

n

n

j

j

j

j

j

j

j

n

n

j

n

n

j

n

n

n

n

j

n

n

n

n

j

n

j

n

n

j

j

j

n

n

n

j

n

j

n

n

j

j

j

j

j

j

n

n

j

n

n

j

n

n

n

n

j

n

n

n

n

j

n

n

j

j

j

j

j

n

n

n

j

n

n

j

j

n

n

j

j

j

j

n

n

j

n

n

j

n

n

n

n

j

j

n

n

n

j

n

j

n

j

j

j

j

n

n

n

j

j

n

n

j

n

j

j

n

j

j

n

n

j

n

n

j

j

n

n

j

j

j

n

n

j

j

n

j

n

j

j

j

j

n

n

n

j

j

n

n

j

j

j

j

j

j

j

n

n

j

n

n

j

n

n

n

n

j

n

n

n

n

j

j

j

j

j

j

j

j

n

n

n

j

n

j

n

j

j

n

j

n

j

j

n

j

n

n

n

n

n

n

n

n

j

n

n

j

n

j

n

n

n

j

j

j

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

j

n

j

j

j

n

n

j

n

n

j

n

n

n

n

j

n

n

n

j

j

j

j

j

j

j

j

j

n

n

n

j

n

j

j

j

j

j

n

n

j

j

n

n

j

n

n

j

n

n

n

n

j

n

n

n

n

n

n

j

n

n

j

j

n

n

n

n

j

n

n

n

n

n

n

n

j

j

j

n

n

j

n

n

n

n

n

n

j

n

n

n

n

n

j

n

j

n

n

j

j

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

j

j

j

j

j

n

n

n

j

n

j

n

n

n

n

j

n

n

n

j

n

j

j

n

j

j

j

n

n

n

n

j

n

n

j

n

j

j

n

j

j

j

n

n

j

n

n

j

n

n

j

n

j

n

n

n

n

j

n

j

n

j

j

j

n

n

n

n

n

n

n

j

n

n

n

j

j

j

j

n

n

n

n

n

j

n

n

n

n

j

n

n

n

n

j

n

n

n

n

j

j

n

n

n

n

n

n

n

j

n

n

j

n j

j

j

j

n

n

j

n

n

n

n

j

n

n

j

n

n

n

j

n

j

n

n

n

j

j

n

n

n

n

n

j

j

j

n

j

j

n

j

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

j

n

n

n

j

j

n

n

n

n

j

j

n

n

n

n

n

n

j

n

n

n

n

j

j

n

j

n

n

j

n

n

n

n

n

n

n

j

n

n

n

n

j

n

j

j

j

j

j

j

n

n

n

n

n

j

n

j

n

j

j

j

j

j

n

n

n

n

n

j

n

n

n

n

j

n

n

n

j

n

j

n

n

n

j

j

n

n

n

n

n

n

n

j

n

n

j

j

j

j

j

n

n

n

n

n

j

n

n

n

n

j

n

n

n

j

j

j

j

n

n

j

j

n

n

n

n

n

j

j

n

j

j

j

n

j

j

j

n

n

n

n

n

j

n

n

n

n

j

n

n

n

j

j

j

n

n

n

n

j

n

n

j

n

n

n

n

n

n

n

n

j

Delrappor t:

Byliv,

service

og

kultur

11


Bilag 2: Metodebeskrivelse Ved brug af en række indikatorer belyser delanalysen de enkelte byers overordnede styrker og udfordringer inden for Byliv, service og kultur, og peger på mulige indsatsområder. Metoden rummer en kategorisering af byerne, som ikke bør betragtes som en absolut målesnor for byernes attraktivitet, men snarere som et praktisk redskab, der kan danne input til overvejelser i forbindelse med bosætningsstrategier og/eller initiativer i forhold til erhverv og turisme. Kortlægningen er gennemført ved hjælp af telefoninterviews med turistbureauer og andre lokalkendte, suppleret med internetsøgninger. De respektive kommuner har efterfølgende kvalitetssikret registreringerne. Analysen giver et overblik over byernes udbud af oplevelser og service, og derved mulighed for at beskrive og rangordne byerne efter deres udbud. Udbuddet omfatter dels det fysiske udbud (udbud knyttet til bygninger og anlæg), og dels større arrangementer og events, der finder sted i byerne. Byernes udbud af service- og kulturtilbud er foretaget på grundlag af, hvor mange af 62 service- og kulturtilbud, de enkelte byer har. ”Pointgivningen” afhænger af, hvorvidt byen har det pågældende tilbud eller ej. Omfanget og kvaliteten af byernes tilbud, indenfor de udvalgte funktioner, er ikke undersøgt. Ud fra de indsamlede data er der endvidere udvalgt 27 funktioner, som anses for særligt bylivsskabende. Det er funktionerne 1-4, 9-13, 15, 17-19, 22, 24-25, 29-30, 37-38, 41 samt 57-62, og fremgår af skemaet side 9. Som en vigtig del af analysen er der også set nærmere på mønsterbryderne. Mønsterbryderne er defineret som byer, der inden for et tema, har flere funktioner end bystørrelsen tilsiger. Udgangspunktet har været en inddeling af byerne i tre grupper efter bystørrelsen. Er byen fx placeret i nederste gruppe, og derved blandt de 10 mindste byer, og entydigt har flere funktioner end de 10 lavest rangerede byer, er byen mønsterbryder. Af metoden følger, at de 10 største byer ikke kan være mønsterbrydere.

12

Delrappor t:

Byliv,

service

og

kultur


Delrappor t:

Byliv,

service

og

kultur

13


Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle regionsyddanmark.dk

Byanalyse 1. Byliv  
Byanalyse 1. Byliv  

Byanalyse 1. Byliv