Page 1

2018 LIGNER ET JUBELÅR — ÅRSUDSIGT 2018

De små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark forventer, at 2018 vil toppe et ellers stærkt 2017 på alle parametre. Både når det gælder omsætning, eksport, investeringslyst og jobskabelse ser det nye år lyst ud set med virksomhedernes briller. Det viser Region Syddanmarks årsudsigt baseret på interviews med flere end 1.000 direktører i små og mellemstore virksomheder. Jobforventningerne er positive på tværs af samtlige brancher. Dog er forventningerne til nyansættelser noget mere afdæmpede hos detailvirksomhederne. Forventningerne til vækst er denne gang på et højt niveau i alle dele af regionen. I 2017 var virksomhederne i Trekantområdet og på Fyn noget mere positive end i Sydvestjylland og Sønderjylland.

Erhverv Syddansk erhvervsliv skal styrkes og udvikles i hele regionen, så Syddanmark er klar til fremtidens nationale og globale konkurrence. Erhvervsmæssige udviklingsmuligheder og stærke virksomheder med spændende job er med til at gøre Syddanmark mere attraktiv, aktiv og produktiv.

Også når det gælder forventningerne til antal ansatte, er virksomhederne ligeledes positive i alle dele i Region Syddanmark

attraktiv aktiv produktiv

Årsudsigt 2018

www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk


Seks ud af ti virksomheder tror på større omsætning i 2018 Virksomhedernes forventninger til omsætningen i 2018 sammenlignet med omsætningen i 2017.

57%

6%

forventer større omsætning i 2018 sammenlignet med 2017

forventer mindre omsætning i 2018 sammenlignet med 2017

Kilde: Region Syddanmark, Strategi og Analyse. Data indsamlet i november-december 2017. 1020 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Spørgsmål: Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i 2018 sammenlignet med omsætningen i 2017? “Ved ikke”-svar er udeladt.

Høje vækstforventninger i alle Høje vækstforventninger i alle brancher brancher

Virksomhedernes forventninger til omsætningen i 2018 sammenlignet med omsætningen i 2017. Fordelt på brancher.

Virksomhedernes forventninger til omsætningen i 2018 sammenlignet med omsætningen i 2017 fordelt på brancher. Mindre omsætning

Uændret

Større omsætning

30% 9%

57%

36% 6%

61%

60% 38% 2%

58%

58% 37% 6%

46%

67%

42%

59%

69%

90%

51%

100%

80% 70%

12%

36% 6%

38%

29% 4%

0%

6%

10%

5%

20%

4%

30%

8% 23%

45%

50% 40%

41%

52%

60%

Kilde: Region Syddanmark, Strategi og Analyse. Data indsamlet i november-december 2017. 1020 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Spørgsmål: Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i 2018 sammenlignet med omsætningen i 2017? ”Ved ikke”-svar er udeladt.

Kilde: Region Syddanmark, Strategi og Analyse. Data indsamlet i november-december 2017. 1020 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Spørgsmål: Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i 2018 sammenlignet med omsætningen i 2017? ”Ved ikke”-svar er udeladt.

Årsudsigt 2018

s. 2


Kun en ud af fjorten virksomheder tror på færre ansatte i 2018 Virksomhedernes forventninger til antallet af ansatte i 2018 sammenlignet med antallet af ansatte i 2017.

39%

7%

forventer flere ansatte i 2018 sammenlignet med 2017

forventer færre ansatte i 2018 sammenlignet med 2017

Kilde: Region Syddanmark, Strategi og Analyse. Data indsamlet i november-december 2017. 1022 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Spørgsmål: Hvad er forventningerne til virksomhedens antal ansatte i 2018 sammenlignet med 2017? Bliver der flere, uændret eller færre ansatte på virksomheden? ”Ved ikke”-svar udeladt.

Jobforventninger til 2018 til i top i de fleste – men Jobforventninger 2018 i topbrancher i de fleste detailhandlen brancherhalter efter Virksomhedernes forventninger til antallet af ansatte i 2018 sammenlignet med antallet af ansatte i 2017. Virksomhedernes forventninger til antallet af ansatte i 2018 sammenlignet med antallet af ansatte i 2017 fordelt Fordelt på brancher.

på brancher.

Færre ansatte

Uændret

Flere ansatte

39% 54%

46% 48%

40% 52%

36% 58%

56%

40%

40%

4%

46%

50%

69% 17%

52% 5%

70% 60%

61%

80%

14%

40% 56% 3%

43%

40% 54% 5%

47%

90%

29%

100%

30%

7%

6%

8%

5%

0%

7%

10%

10%

20%

Kilde: Region Syddanmark, Strategi og Analyse. Data indsamlet i november-december 2017. 1021 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Spørgsmål: Hvad er forventningerne til virksomhedens antal ansatte i 2018 sammenlignet med 2017? Bliver der flere, uændret eller færre ansatte på virksomheden? ”Ved ikke”-svar er udeladt.

Kilde: Region Syddanmark, Strategi og Analyse. Data indsamlet i november-december 2017. 1021 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Spørgsmål: Hvad er forventningerne til virksomhedens antal ansatte i 2018 sammenlignet med 2017? Bliver der flere, uændret eller færre ansatte på virksomheden? ”Ved ikke”-svar er udeladt.

Årsudsigt 2018

s. 3


En ud af tre virksomheder vil foretage offensive investeringer i 2018 Virksomhedernes forventninger til investeringer i 2018.

34% forventer at foretage offensive investeringer i 2018

5% forventer at indskrænke investeringerne i 2018

Kilde: Region Syddanmark, Strategi og Analyse. Data indsamlet i november-december 2017. 1036 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Spørgsmål: Hvordan er forventningerne til virksomhedens investeringer i 2018?

Lyse udsigter for eksporten – mange forventer øget eksport i 2018 Eksportvirksomhedernes forventninger til eksport i 2018 sammenlignet med i 2017.

45% forventer større eksport i 2018 sammenlignet med 2017

3% forventer mindre eksport i 2018 sammenlignet med 2017

Kilde: Region Syddanmark, Strategi og Analyse. Data indsamlet i november-december 2017. 438 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Kun eksporterende virksomheder indgår. Spørgsmål: Hvad er forventningerne til virksomhedens eksport i 2018 sammenlignet med 2017?

Årsudsigt 2018

s. 4


Lyse udsigter for eksporten – næsten halvdelen forventer øget eksport i 2018

Stigning i forventningerne til eksport

Eksportvirksomhedernes forventninger til eksport næste år sammenlignet med dette år.

Eksportvirksomhedernes forventninger til eksport i hhv. 2018, 2017 0g 2016 sammenlignet med det foregående år.

Større eksport

Uændret

12%

Mindre eksport

7%

Ved ikke

3%

50% 50%

55%

36%

36%

2016

2017

45%

2018

Kilde: Region Syddanmark, Strategi og Analyse. Data indsamlet i november-december 2017, 2016 og 2015. 345-438 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Kun eksporterende virksomheder indgår. Spørgsmål: Hvad er forventningerne til virksomhedens eksport i 2018 sammenlignet med 2017?

Kilde: Region Syddanmark, Strategi og Analyse. Data indsamlet i november-december 2017, 2016 og 2015. 345-438 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Kun eksporterende virksomheder indgår. Spørgsmål: Hvad er forventningerne til virksomhedens eksport i 2018 sammenlignet med 2017?

Høje forventninger til omsætningen i hele Syddanmark Virksomhedernes forventninger til omsætningen i 2018 sammenlignet med omsætningen i 2017 fordelt på byregioner.

Sydvestjylland

Trekantområdet 60%

54%

Fyn (ekskl. Middelfart) 56 %

Sønderjylland (ekskl. Haderslev) 58%

Kilde: Region Syddanmark, Strategi og Analyse. Data indsamlet i november-december 2017. 1036 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark..”Ved ikke”-svar er ikke medregnet. Den geografiske opdeling svarer til Landsplanredegørelsens opdeling af Region Syddanmark

Årsudsigt 2018

s. 5


DET GODE LIV STRATEGIEN

Analysen er baseret på data fra et repræsentativt panel bestående af ca. 1.000 direktører fra små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. Virksomhederne har mellem 10 og 250 ansatte. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen i samarbejde med Teknologisk Institut og Jysk Analyse. Region Syddanmark stiller hvert kvartal spørgsmål til panelet om regionale erhvervspolitiske problemstillinger.

Regional Udvikling Damhaven 12 7100 Vejle

www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk

Årsudsigt 2018

Årsudsigt 2018  
Årsudsigt 2018