Page 1

SYDDANMARK

Mødeturisme

TURISTER I JAKKESÆT ER BIG BUSINESS Syddanmark satser på Nyborg scorer en flere møder, konferencer milliard om året på og kurser mødeturister 1


intro Tekst: Astrid Westergaard / Foto: Hyldager Fotografi

»Med konferencerne får vi trukket ny viden til regionen, og der bliver skabt værdifulde strategiske netværk, innovation og fornyelse i vores syd­danske videns- og forskningsmiljøer.« Stephanie Lose (V), formand for Udvalget for Regional Udvikling

Syddanmark satser på flere mødeturister Selvom Syddanmark er den region, der har den næsthøjeste omsætning inden for mødeturismen, vil regionsrådet arbejde for at øge omsætningen yderligere fra de nuværende seks mia. kr. om året.

2

Syddanmark NU / Mødeturisme


N

år de blankpolerede taxaer ruller op foran de store syddanske konferencehoteller, hvor eksperter fra hele verden sætter hinanden stævne, gavner det i høj grad både den lokale omsætning, beskæftigelse og vækst. Hele seks mia. kr. blev der omsat for inden for mødeturisme i Syddanmark i 2011. Og den syddanske mødeturismeomsætning udgjorde samme år 29 procent af den samlede danske mødeturismeomsætning. Benhård satsning – Det placerer faktisk Syddanmark som den region, der næst efter Hovedstadsregionen, har den højeste omsætning inden for mødeturisme. Syddanmark har altså allerede en styrke på mødeturismen, men i regionsrådet har vi vedtaget, at der skal arbejdes endnu mere målrettet med turismeindsatsen, siger Stephanie Lose (V), som netop har sat sig i formandsstolen i Udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark. Når regionen vælger at satse hårdt på mødeturisme og på at trække konferencer – og ikke mindst internationale konferencer – til Syddanmark, er det fordi mødeturisterne lægger op mod fire gange så mange kroner i det syddanske som almindelige feriegæster. – Det er også fordi, der er endnu mere på spil for Syddanmark end det, siger Stephanie Lose og forklarer, at de store internationale konferencer er med til at brande regionen både i Danmark og internationalt. Globalt udstillingsvindue Man kan sige, at konferencerne er globale udstillingsvinduer for både syddanske forskningsresultater og syddanske virksomheders innovative produkter og services, og det spiller en

vigtig rolle for den syddanske vækstdagsorden. – Med konferencerne får vi trukket ny viden til regionen, og der bliver skabt værdifulde strategiske netværk, innovation og fornyelse i vores syddanske videns- og forskningsmiljøer. På den måde er konferencerne med til at sikre udvikling og vækst i såvel regionens videns- og klyngemiljøer som i virksomhederne, siger Stephanie Lose. Uudnyttet potentiale Når regionen sætter fokus på den internationale erhvervsturisme, er det også, fordi der ligger et stort og endnu ikke udnyttet potentiale. – For internationale organisationer har det faglige indhold topprioritet, og ikke geografien. I Syddanmark har vi både forskning og faciliteter i verdensklasse, og det betyder, at regionen kan konkurrere med og vinde over storbyer og destinationer, vi normalt ikke sammenligner os med. For at komme i mål inden for mødeturismen, støtter regionen organisationen Inspiring Denmark, der arbejder med at udvikle erhvervsturismen og tiltrække internationale kongresser til Syddanmark. Regionen støtter desuden Oplevelsernes Academy, som uddanner medarbejdere inden for turismebranchen i det syddanske. Den gode oplevelse – Når alt det er sagt, er det vigtigt, at konferencedeltagerne ikke bare fagligt har haft et udbytterigt ophold. Har gæsterne samtidig haft en god oplevelse ved at besøge Syddanmark, kan de være med til at sikre den fremtidige ferieturisme, når de kommer igen med deres familie, lyder det forhåbningsfuldt fra Stephanie Lose.

Vidste du at... • en målrettet satsning på turisme i Region Syddanmark skal øge antallet af turistovernatninger med 700.000 i løbet af de næste tre år. • der afholdes 187.900 møder i Danmark med i alt 6,9 millioner danske og udenlandske deltagere årligt.

3


tal Tekst: Lene Paik Hesselvig og Thomas Laursen

MØDETURI Mødeturister giver mere i kassen 6 mia. Så stor er omsætningen fra mødeturisme i Syddanmark årligt. Den del, der omhandler endagskurser og -møder, regnes ikke med i den samlede turismeomsætning.

2.050 2.250 Døgnforbruget i kr. for overnattende danske konferencedeltagere.

Døgnforbruget i kr. for overnattende danske mødedeltagere.

17 mia.

491

Så meget omsætter turismeerhvervet for om året i Syddanmark. Heri indgår ikke indtægter fra endagskurser- og møder.

Døgnforbruget i kr. for feriehusturister.

Hvad er et møde? Et møde afholdes eksternt på et kommercielt mødested, med en minimumsvarighed på 4 timer og et minimumsdeltagerantal på 10. Definitionen af et møde er baseret på anbefalinger fra den internationale sammenslutning ’Meeting Professionals International’ (MPI).

Styrken ligger i konferencer og kurser Konferencer

2.894

Kurser

2.371

Andre møder

358

Messer

339

4

Syddanmark NU / Mødeturisme

Mødeturismeomsætningen i mio. kr. fordelt på mødetype.


SMEN I TAL Omsætningen er størst i Trekantområdet og på Fyn Næsten 80 pct. af den syddanske mødeturismen foregår i kommunerne i Trekantområdet og på Fyn. Der ligger altså et stort potentiale i de vest-, syd- og sønderjyske kommuner.

42%

37%

11% 10%

Trekantområdet Fyn Sønderjylland Sydvestjylland

2.518

Nyborg er størst Med en omsætning, der nærmer sig én mia. kr. om året, er Nyborg frontløber inden for mødeturismen.

2.192

Gå efter udenlandske kursusdeltagere Mødedeltageres døgnforbrug på kurser målt i kroner.

929 779

651 603

718

900

1.250

1.300

Danske overnattende kursusdeltagere

Udenlandske overnattende kursusdeltagere

450 Danske endagsbesøg

Nyborg

Fredericia

Odense

Udenlandske endagsbesøg

5

Kilder: ”Mødeturisme i Syddanmark”, Regional Udviklingsplan, detgodeliv.regionsyddanmark.dk, VisitDenmark

Omsætning i mio. kr.


aktion Tekst: Astrid Westergaard / Foto: Hyldager Fotografi

»Det er netop ved at samle kræf­terne, vi kan få sat Syddanmark på kongres-verdenskortet.« Birgitte Hee Olesen, direktør i Inspiring Denmark

Nyborg har knækket koden Knap en milliard kroner. Så meget bliver der omsat for inden for mødeturisme i Nyborg Kommune. Et stærkt samarbejde mellem fem hoteller og et professionelt produkt er nøglen til succes.

F

em hoteller i Nyborg markedsfører sig nu sammen for at kunne byde ind over for de store konferencekunder. De fem hoteller har tilsammen i alt 1.200 senge, 70 konferencelokaler og 1.400 gratis parkeringspladser – alt sammen inden for en radius af to en halv kilometer.

6

Syddanmark NU / Mødeturisme

Desuden arbejder hotellerne sammen om at give konferencegæsterne oplevelser uden for mødelokalerne som fx. festmiddage på Nyborg Slot og walking dinners. At det er en rigtig god idé har allerede vist sig, da det efterfølgende er lykkedes at fastholde flere konferencer i lokalområdet. – Det er netop ved at samle kræfterne, vi kan få sat Syddanmark på kongres-verdenskortet, siger Birgitte Hee Olesen, som er direktør i Inspiring Denmark. Organisationen arbejder med at udvikle erhvervsturismen og tiltrække internationale kongresser til Syddanmark.

Lokal opbakning er vigtig At Nyborg har succes, skyldes selvfølgelig også beliggenheden ved Storebælt, men Birgitte Hee Olesen peger på, at en god beliggenhed ikke gør arbejdet alene. Produktet skal også være professionelt og have høj kvalitet. Og så er det vigtigt, at hele byen og området bakker op om konferenceværtskabet. – Derfor arbejder vi bl.a. med begrebet ”Byernes Værtskab”, som går ud på at udvikle et tættere samspil blandt de lokale aktører som fx kommune, museer, hoteller, turistbureau og forretningsliv. Sammen skal aktørerne finde ind til byens og områdets dna og folde det ud


fremdrift Tekst: Thomas Laursen

Mappedyr er bedre end badedyr Region Syddanmarks analyse af mødeturismen viser, at kommunerne sammen med turisme- og erhvervsorganisationerne med fordel kan satse mere på kurser, konferencer og møder.

S

for konferencegæsterne, så de får en unik oplevelse. Det er det engagerede værtsskab, der får Syddanmark til at skille sig ud som konference-region, og det er den vej, vi skal gå, konstaterer Birgitte Hee Olesen. Ud over arbejdet med at tiltrække kongresser til Syddanmark arbejder Inspiring Denmark med videndeling. Organisationen er støttet af regionale midler og EU-midler. Læs mere på: inspiringdenmark.dk

elv om badebolde og sandaler måske lyder lidt mere tillokkende end attachemapper og kursusbeviser, er der ingen tvivl om, hvem af de to turisttyper der er mest attraktive. Med et forbrug på over 2.000 kr. bruger hver overnattende mødeturist nemlig i gennemsnit fire gange så mange penge i døgnet som en ferieturist i et sommerhus. – Når man taler om turisme, er der en tendens til at overse mødeturismens betydning. Men døgnforbrugets størrelse og det faktum, at mødeturismen udgør, hvad der svarer til en tredjedel af omsætningen i den samlede syddanske turisme, viser, at der er et stort potentiale i at gøre mere for at tiltrække møder, messer, kurser og konferencer, forklarer analytiker Lene Paik Hesselvig fra regionens Strategi & Analyse-afdeling, der står bag analysen af mødeturismen i Syddanmark. Forudsætningerne for at kunne tiltrække store konferencer og kurser fra hele landet er dog ikke ens i alle kommuner – Fyn og Trekantområdet står for knap 80 pct. af Syddanmarks mødeturisme, hvilket tyder på, at beliggenhed og infrastruktur betyder rigtig meget, når vi skal vælge et mødested. Det kender vi jo også fra os selv. Hvis man vælger at placere et større møde eller en konference uden for de infrastrukturelle hovedårer, så skal mødestedet eller området

helst tilbyde noget ud over den almindelige mødepakke, forklarer analytikeren. Arrangørerne giver allermest Der er et stort vækstpotentiale i den syddanske mødeturisme, og det handler i høj grad om samarbejde mellem konkurrenter og fælles synliggørelse for at udløse potentialet. – Analysen viser, at mødearrangørerne skaber mere omsætning end mødedeltagerne. Så hvis man er kommune eller turisme- og erhvervsorganisation, vil det nok være en god idé at koncentrere indsatsen om at synliggøre sig for mødearrangørerne i de virksomheder og organisationer, der typisk arrangerer større møder og konferencer, mener Lene Paik Hesselvig. Og meget tyder på, at det også kan betale sig at kigge ud over grænserne. – I Syddanmark udgør udenlandske mødedeltagere kun 12 pct. af det samlede antal mødedeltagere, men undersøgelser fra VisitDenmark viser, at dansk mødeturisme har internationalt potentiale især i forhold til det britiske marked, siger Lene Paik Hesselvig. Region Syddanmark vil i samarbejde med de 22 syddanske kommuner gennem Den Regionale Udviklingsplan forsøge at synliggøre de positive elementer af mødeturismen yderligere i de kommende år.

7


Fast grund under turismen Analysen af den syddanske mødeturisme er en del af den regionale udviklingsplan og skal bidrage til mere viden om den del af regionens turisme, der skabes af kurser, konferencer og andre større møder. Analysen understøtter udviklingen af den syddanske erhvervsturisme, som er et vigtigt indsatsområde i Syddansk Vækstforums erhvervsstrategi. Her senere på foråret kommer der en endnu større erhvervsøkonomisk analyse af hele det syddanske turismeerhverv.

Metodisk er der i analysen brugt tre spørgeskemaundersøgelser med deltagelse af både mødesteder, mødearrangører og mødedeltagere.

Vidste du at… … du kan finde tilsvarende analyser af feriehusturismen i Syddanmark og den samlede turismes betydning for den syddanske samfundsøkonomi på: detgodeliv.regionsyddanmark.dk

Har du spørgsmål til analysen af mødeturismen i Syddanmark eller turismeindsatsen generelt, kan du kontakte hhv. analytiker Lene Paik Hesselvig på mail: lene.paik@rsyd.dk og telefon: 7663 1314 eller direktør i Inspiring Denmark Birgitte Hee Olesen på mail: bho@inspiringdenmark.dk og telefon: 2920 1901.

Ønsker du at finde et godt sted til din næste konference, messe eller dit næste forretningsmøde, kan du finde inspiration på: inspiringdenmark.dk

Bliv klogere på fakta om regionen, kommunerne og erhvervslivet i Syddanmark på: detgodeliv.regionsyddanmark.dk. Her finder du publikationer om alt fra vækst, eksport og nøgletal til uddannelsesniveau og datamaterialer om de enkelte kommuner.

Udgivelse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Redaktion Søren Braun (ansvarshavende) Thomas Laursen (redaktør) Peter Feldberg Rune Stig Mortensen Design & produktion Mediegruppen as Foto Hyldager Fotografi Oplag 8.400 stk. ISSN 1903-7473 ISSN 1903-8445 (Online version)

detgodeliv.regionsyddanmark.dk 8

Syddanmark NU / Mødeturisme

Syddanmark NU februar 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you