Syddanmark NU Oktober 2013

Page 1

SYDDANMARK

Effekten af vækstprojekter

STÆRKE TAL FOR STØTTE TIL VIRKSOMHEDER Teccluster fik idé til ny 3D-sårscanner på kajkanten

Vækstforum-projekter viser enestående resultater 1


intro Tekst: Thomas Laursen / Foto: Hyldager Fotografi

Viden er nøglen til vækst I samarbejde med Danmarks Statistik og Erhvervsstyrelsen har Region Syddanmark udviklet et værktøj til at måle effekten af de udviklingsprojekter, der har modtaget støtte fra Syddansk Vækstforum.

I

alt 2.809 virksomheder har deltaget i udviklingsprojekter med støtte fra Syddansk Vækstforum siden 2007. Tidligere har det været svært at sætte tal på, hvad projekterne reelt har skabt af vækst og arbejdspladser, men med et nyt monitorerings- og effektmålingsværktøj, som Region Syddanmark har udviklet i et samarbejde med Danmarks Statistik, Erhvervsstyrelsen og de øvrige regioner, er det nu blevet meget lettere. – Med det nye værktøj i hånden er det nu for første gang muligt at måle direkte effekter i form af omsætning, jobskabelse og eksport blandt de deltagende virksomheder. Tidligere evalueringer baserede sig på stikprøvekontroller, interviews og projekternes egne fornemmelser, men dette er baseret på hardcore facts og måler på størstedelen af de deltagende virksomheder. Derfor giver det et mere retvisende billede, forklarer chefanalytiker Jesper Graversen fra Region Syddanmarks Strategi & Analyse-afdeling. Værktøjet er et af resultaterne af et treårigt fælles projekt, der overordnet har til hensigt at sætte bedre projekter i søen og være bedre til at vurdere effekt af projekterne. Det adskiller sig fra andre statistiske værktøjer ved at kunne præsentere nyere tal og data. Stærkere data end nogensinde – Udfordringen med statistik er, at det baserer sig på historiske data. Men verden bevæger sig så hurtigt, at man ikke nødvendigvis kan drage fremadrettede konklusioner af noget, der ligger 2

Syddanmark NU / Effekten af vækstprojekter

tre-fire år tilbage i tiden. Nu kan vi effektmåle ud fra de nyeste oplysninger, kort tid efter at de indrapporteres i databaserne hos Danmarks Statistik, siger chefanalytikeren. Resultaterne er renset for virksomheder med mere end 100 ansatte, fordi store virksomheder nemt kan ”skævvride” et område på grund af deres dominerende stilling, og fordi det er vanskeligere at tilskrive en fremgang i antallet af nye job eller omsætningen direkte til vækstforumstøttede projekter. – Samtidig er alle resultater blevet matchet med en kontrolgruppe af direkte sammenlignelige virksomheder. Det gør værktøjet stærkt. Kombination af kvalitet Kontrolgruppen er sammensat af samme typer af virksomheder med samme antal ansatte, branchetilknytning og historisk vækst. Derfor kan man med overvejende sandsynlighed tilskrive projektdeltagelsen fremgang i omsætning, indtjening, eksport og jobskabelse. – Førhen var vi nødt til at spørge projekterne direkte og interviewe hver enkelt projektleder om resultaterne. Det vil vi også fortsat gøre i fremtiden, for de kvalitative undersøgelser giver detaljerede informationer om fremdriften i de enkelte projekter og dermed en vigtig viden, som vi kan bruge til at forbedre projekterne i fremtiden. I kombination med de solide fakta og niveauet af de tal, det nye værktøj giver os, står vi stærkt. For viden er nøglen til at skabe vækst, siger Jesper Graversen.


»Med det nye værktøj i hånden er det nu for første gang muligt at måle direkte effekter i form af omsætning, jobskabelse og eksport blandt de deltagende virksomheder.« Jesper Graversen, chefanalytiker i Region Syddanmark

3


tal Tekst: Thomas Laursen & Jesper Graversen

SYDDANSK V Det betaler sig

6,2 mia.

... så meget voksede omsætningen fra 2010 til 2012 hos de virksomheder, der deltog i udviklingsprojekter med støtte fra Syddansk Vækstforum. Det svarer til en vækst på over 30 pct.

Mia. kr.

Fordobling af eksporten

7 6 5 4 3 2 1 0 Bæredygtig energi

Klynger & spirende klynger 1. halvår 2010

Oplevelseserhverv

Sundheds- & velfærdsinnovation

1. halvår 2012

Masser af nye job Erhvervsindsatsen skaber nye, fremtidssikrede fuldtidsarbejdspladser.

4

Syddanmark NU / Effekten af vækstprojekter

150 430 800 Fuldtidsarbejdspladser inden for bæredygtig energi

Fuldtidsarbejdspladser inden for klynger

Fuldtidsarbejdspladser inden for sundheds& velfærdsinnovation


VÆKST I TAL Bred vifte af virksomheder Virksomheder fra industrien er godt repræsenteret inden for tre af de fire forretningsområder, mens bygge & anlæg samt hotel & restauranter primært deltager i projekter inden for ét specifikt område. Bygge & anlæg Industri Hotel & restauranter 0% Sundheds- & velfærdsinnovation

10%

20%

Oplevelseserhverv

30%

Klynger & spirende klynger

40% Bæredygtig energi

De små er også med 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Bæredygtig energi

Antal ansatte:

31%

Klynger & spirende klynger

1-9

10-19

20-49

Oplevelseserhverv

50-99

100-250

Sundheds- & velfærdsinnovation

250+

... af deltagervirksomhederne i projekter inden for bæredygtig energi er fra bygge- og anlægsbranchen. Det viser, at man sagtens kan bevæge sig fra et traditionelt erhverv til at blive en del af et fremtidigt vækstområde.

Kilder: Rapporten "Monitorering og effektmåling af strukturfondsprojekter i Syddanmark" af Region Syddanmark, Syddansk Vækstforum, Danmarks Statistik, Energistyrelsen og EU’s Socialfond og Fond for Regionaludvikling.

5


aktion Tekst: Charlotte S. Nygaard / Foto: Hyldager Fotografi

En såre simpel god idé Teccluster udvikler i samarbejde med Odense Universitetshospital en håndholdt 3D sårscanner, som vil kunne benyttes som telemedicinsk løsning og dermed spare samfundet for millioner af kroner årligt.

H

vad har 3D sårscanning med Airbus A380 at gøre? Umiddelbart ikke ret meget, og så alligevel. Begge har teknik fra den Vester Nebel-baserede virksomhed Teccluster i sig. Teccluster, som i år kan fejre 10 års jubilæum, har siden 2009 været en Triple-A rated virksomhed og er flere gange kåret som Gazelle-virksomhed af Dagbladet Børsen og Jyske Bank. Det syddanske firma kan sammen med sit datterselskab i Bjerringbro, sine partnervirksomheder i Hadsten og på Sjælland og afdelingen baseret i Chile 6

Syddanmark NU / Effekten af vækstprojekter

tælle tunge virksomheder som Mærsk, Novo Nordisk, Coloplast, Danfoss og Grundfos blandt sine kunder. Velfærdsteknologi og offentlige virksomheder er normalt ikke noget, virksomheden beskæftiger sig med. Men så en dag traf direktør Per Lynnerup specialeansvarlig overlæge på Odense Universitetshospital (OUH), Johnny Frøkjær, da de begge stod som tilskuere til deres børns optimistjollesejlads. – Man står immervæk i nogle timer til sådan en sejlads og kigger på, og så faldt vi i snak. Johnny fortalte om, hvordan de scannede sår, og hvor bøvlet det egentligt er. Og så udfordrede han

os til at gøre det bedre, fortæller Per Lynnerup. Præcis på decimaler Den udfordring blev hurtigt taget op af Teccluster, der i løbet af få måneder med støttekroner fra Syddansk Vækstforum havde udviklet en 3D sårscanner, som kunne foretage sin første test på Odense Universitetshospital. En test, der i den grad imponerede lægerne og sygeplejerskerne. – De er vant til at kunne scanne et sår fra gang til gang med en præcision på plus/minus 30 procent. Vi kan levere en præcision ned til plus/minus en halv procent og endda med mulighed for at blive endnu mere præcis. Der er med andre ord stor mulighed for at målrette patientens behandling og hurtigt følge op på dens virkning og


fremdrift Tekst: Morten Pickel

evt. rette til, hvis den slår fejl. Og så har 3D sårscanneren den store fordel, at den er bærbar og dermed egnet til telemedicin. – Sårbehandling er en meget omkostningstung opgave for sygehusene. 3D sårscanneren vil kunne benyttes af hjemmeplejen, som kan scanne såret hjemme hos patienten og dermed spare både patienten for transport og sygehuset for det fysiske fremmøde. Hvis lægen kan undvære at røre ved såret, vil han kunne vurdere det nøjagtigt som ved et lægebesøg, siger Per Lynnerup. Potentielt stort europæisk marked Når Teccluster i samarbejde med OUH har produktmodnet 3D sårscanneren til markedet, er forventningerne ganske høje. Og med rette. Omregnet i runde tal vurderer Teccluster, at 3D sårscanneren har potentiale til en årlig omsætning af ca. 500 anlæg i Danmark og 30-40.000 i EU. Og det er ikke blot Norden og Europa, der har vist stor interesse for sårscanneren. Også det amerikanske marked rører på sig. Det er dog ikke et marked, Teccluster umiddelbart selv har planer om at rykke ind på, men muligvis i form af licenser.

Om 3D sårscanner projektet: Projektet Protech, hvor 3D sårscanner indgår som delprojekt, har fået midler fra Syddansk Vækstforum: • EU-midler: 8.761.041 kr. • Samlet budget: 17.522.082 kr. Formålet er at give en hurtig og præcis mulighed til bestemmelse af sårarealet og volumen. Mere præcise målemetoder vil kunne nedbringe dyr behandlingstid for sygehuse og kommuner. Løsningen medvirker altså til en mere eksakt behandling og en større forebyggende indsats. 3D-scanneren kan give en årlig besparelse for Odense Universitetshospital på 4,6 mio. kr. årligt og i hjemmeplejen på 3 mio. kr.

Vækst indsatsen virker Tallene taler deres tydelige sprog: Vækstforums indsatser skaber vækst og arbejdspladser i regionen. Det mener afdelingschef for Syddansk Vækstforum, Dorthe Kusk, der peger på en fokuseret strategi og prioritering af projekter med størst effekt som hovedårsagerne til de positive resultater.

V

irksomheder, der deltager i projekter støttet af Syddansk Vækstforum, har i gennemsnit øget deres omsætning med over 30 procent. Det underbygger, at Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsindsats giver effekt for pengene, mener afdelingschef Dorthe Kusk: – Tallene viser, at Vækstforums arbejde med – og investering i – vækst virker. Virksomhederne i de støttede projekter klarer sig markant bedre end sammenlignelige virksomheder i kontrolgruppen, og det er den stærkest mulige dokumentation for, at Syddansk Vækstforums indsats har været direkte medvirkende til at skabe vækst og arbejdspladser i Region Syddanmark, siger hun. Syddansk Vækstforum har siden 2007 igangsat erhvervsudviklingsprojekter gennem støtte til bl.a. innovation, uddannelse, klyngeudvikling og kapital, men ifølge Dorthe Kusk var især 2009 et vigtigt år for Syddansk Vækstforum: – I 2009 gik vi fra at støtte 17 forskellige områder til at fokusere på først fire – og nu tre – forretningsområder med regionale styrker og potentiale. Den skarpe prioritering har gjort os i stand til at fokusere meget mere på, hvad det enkelte forretningsområde har brug for. Tidligere har vi måske spredt vores ressourcer for tyndt, men nu kan vi virkelig gøre en indsats på de prioriterede områder, siger hun. Ny vision Samtidig med den mere fokuserede indsats blev der i 2009 også udarbejdet en ny vision for det fremtidige arbejde med opbygning af stærke erhvervsklynger som omdrejningspunkt: – Vi besluttede os for at skabe fyrtårne inden for forretningsområderne, og det er lykkedes, synes jeg. Inden for sundheds- og velfærdsteknologi er der igangsat en række akti-

viteter i og omkring Forskerparken i Odense. Esbjerg er førende inden for offshore, og vi har høje vækstrater inden for energieffektiviseringserhverv, hvor Sønderborg-området er specialiseret. Desuden udmærker især Trekantområdet sig inden for kreative erhverv og design, fortæller Dorthe Kusk og fortsætter: – Samtidig blev vores indsats langt mere fokuseret på effekt. Vi ville se, at de penge, der blev investeret, rent faktisk var med til at drive væksten i Region Syddanmark. Og tallene fra denne effektvurdering underbygger den ambition, siger hun. De forretningsområder, Region Syddanmark satser på til at drive vækst og skabelse af fremtidssikrede arbejdspladser, er: Bæredygtig energi, herunder offshore og energieffektivisering, oplevelseserhverv og sundheds- og velfærdsinnovation.

Syddansk Vækstforum består af 20 medlemmer, som udpeges af regionsrådet for en fireårig periode på baggrund af indstilling fra kommuner, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og organisationer. Medlemmer fordeler sig således: • 6 repræsentanter fra erhvervsorganisationer • 6 repræsentanter fra kommunerne • 3 repræsentanter fra regionsrådet • 3 repræsentanter fra uddannelsesorganisationerne • 2 repræsentanter fra arbejdstagerog arbejdsgiverorganisationer De nye medlemmer af Syddansk Vækstforum vælges for perioden 2014-17.

7


Et skub i den rigtige retning Syddansk Vækstforum har i år ydet støtte til flg. projekter: • Power Push • Lån en leder • Nordic Public-Private Innovation Net •K ompetenceudvikling og innovation i yderområder • Projekt Samvirk •G lobaliseringskompetencer i Region Syddanmark • STARS – Studiejob til alle • Fleksible hospitaler • LEC 2.0 • Talent Attraction – Southern Denmark • Automation Syd •S AFIR – Strategisk automation i fremstillingsvirksomheder •E nergieffektiv landbrugs- og fødevareproduktion

Regionsrådet og Syddansk Vækstforum har i perioden 2007-13 støttet 60 projekter med i alt 363 mio. kr. Hertil kommer virksomhedernes egenfinansiering, så det samlede projektbeløb er oppe i trekvart milliard kroner. Virksomhederne skal selv stille med mindst halvdelen af pengene i et projekt for at kunne opnå tilsagn om støtte - og naturligvis en holdbar plan.

Har du spørgsmål til arbejdet i Syddansk Vækstforum, kan du kontakte udviklingskonsulenterne Marina V. Christensen og Jacob S. Sonne på mail: marina.v.christensen@rsyd.dk, jacob.s.sonne@rsyd.dk eller ringe til dem på hhv.: 7663 1907 / 7663 1979.

Vidste du at… ... mere end 86 pct. af de støttede virksomheder er private?

Du kan finde ansøgningsvejledning, ansøgningsskemaer og frister for ansøgningerne på vaekstforum.regionsyddanmark.dk /wm220355.

Bliv klogere på fakta om regionen, kommunerne og erhvervslivet i Syddanmark på: detgodeliv.regionsyddanmark.dk. Her finder du publikationer om alt fra vækst, eksport og nøgletal til uddannelsesniveau og datamaterialer om de enkelte kommuner.

Udgivelse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Redaktion Søren Braun (ansvarshavende) Thomas Laursen (redaktør) Peter Feldberg Rune Stig Mortensen Design & produktion Mediegruppen as Foto Hyldager Fotografi Oplag 8.700 stk. ISSN 1903-7473 ISSN 1903-8445 (Online version)

detgodeliv.regionsyddanmark.dk 8

Syddanmark NU / Effekten af vækstprojekter