Page 1

SYDDANMARK

Klimastrategi

Grøn omstilling booster væksten Klimaproblemer kan blive guld værd for virksomhederne

Energi er dyrt. Heldigvis er det nemt at spare på den 1


intro Tekst: Kim Jensen / Foto: Hyldager Fotografi

»Der er en stor global efterspørgsel efter energieffektive løsninger. EU regner med, at der skabes én mio. nye job alene som følge af EU’s 20-20-20 mål.« Anne Marie Rasmussen, afdelingschef i Region Syddanmark

2

Syddanmark NU / Klimastrategi


Klimastrategi er også erhvervsstrategi Når Region Syddanmark lancerer en ambitiøs klimastrategi, hvor regionen både som virksomhed og som geografisk område skal sænke CO2-udledningen med 40 procent, falder det helt i tråd med regionens erhvervsstrategi. Økonomisk vækst og klimabelastning er nemlig ikke hinandens modsætninger. Tværtimod.

F

or på trods af finanskrise og tunge vækstvilkår nyder mange syddanske virksomheder godt af et stort og stigende globalt marked inden for energisystemer og omstilling af energiforsyningen fra fossile brændsler og a-kraft til vedvarende energikilder. International styrke Regionsrådet og Syddansk Vækstforum støtter de såkaldte klynger, hvor virksomheder inden for et bestemt specialiseret område arbejder sammen, fordi det giver konkurrencemæssige fordele. Et eksempel er energieffektivisering, som handler om at producere højkvalitetsprodukter, der kan medvirke til energieffektiviseringer. Virksomhederne med speciale i energieffektivisering arbejder bl.a. sammen gennem klyngen Lean Energy Cluster. For klyngens virksomheder har den globale dagsorden om klima stor betydning. I Syddanmark fører virksomheder som Danfoss og Sydenergi an og skaber ny vækst og nye arbejdspladser. Samtidig forventer virksomheder inden for power-electronics vækstrater de næste fem år på helt op til 15-20 pct. om året. Ligesom en rapport fra det danske klyngeakademi, REG X, tidligere i år fastslog, at Syddanmark kan måle sig med førende regioner i EU, når det gælder erhverv inden for energieffektive produkter. Her rangerer den syddanske energiklynge på højde med de bedste i Tyskland og Østrig. – Det er lige præcis der, hvor regionens klimastrategi kan støtte erhvervsudviklingsstrategien. I klimastrategien fokuserer vi på tre områder, der skal mindske klimabelastningen fra energipro-

duktion og -forbrug: Reduktion af energiforbruget i bygningsmassen, strategisk energiplanlægning og grøn transport. Det giver mulighed for, at virksomhederne kan udvikle og afprøve energiteknologier og -løsninger regionalt, før de går på eksportmarkedet. Desuden skaber det job. Alene investeringerne i energirenovering af offentlige og private bygninger anslås at skabe flere end 1.000 job i Syddanmark over de næste tre år, siger afdelingschef Anna Marie Rasmussen fra Region Syddanmark. Tusindvis af job Udover den syddanske klimastrategi er der adskillige initiativer, der kan give vækst i virksomheder med fokus på energi. Staten har for eksempel vedtaget at omlægge hele den danske energiforsyning til vedvarende energier fra sol, vind og biomasse senest i 2050. Dansk Industri vurderer, at der alene frem mod 2020 skal investeres mindst 125 mia. kr. i den grønne omstilling. Det skal Syddanmark udnytte. Potentialet begrænser sig dog ikke kun til det danske marked, forklarer Anna Marie Rasmussen: – Der er en stor global efterspørgsel efter energieffektive løsninger. EU regner med, at der skabes én mio. nye job alene som følge af EU’s 20-20-20 mål. Et eksempel er Tyskland, der står midt i en energiomstilling fra a-kraft til vedvarende energi. Tyskland kommer til at bruge ufattelige beløb på det i de kommende år. Vi har både den viden og de teknologier, de efterspørger, så vi skal være dygtige til at bruge den globale efterspørgsel til at skabe vækst og job i Syddanmark. 3


tal Tekst: Thomas Laursen

Klimae Det betaler sig at spare på energien

Udledningen falder I 2012 udledte virksomheder, borgere og institutioner i Region Syddanmark i alt 10.530.046 tons CO2.

2011 Fra elforbrug: 43.967 tons CO2 6.901 kg SO2 31.546 kg NOx

kWh

2 26

Fra varmeforbrug: 23.056 tons CO2 11.911 kg SO2 47.161 kg NOx

2012 Fra elforbrug: 33.233 tons CO2 6.950 kg SO2 29.126 kg NOx

Grøn omstilling betaler sig. Investeringer i energieffektive løsninger kan få målerne til at snurre langsommere og reducere omkostningerne til energi, som kun går én vej: I januar 2005 kostede en kWh 1,69 kr. I januar 2013 var prisen steget til 2,26 kr. – en stigning på 33,7 pct.

Fra varmeforbrug: 22.840 tons CO2 12.292 kg SO2 48.605 kg NOx

Energien bliver mere lys Af den samlede elektricitet, som Region Syddanmark brugte i 2012, kom 55 pct. fra vind, vand, sol og biomasse. 27 pct. af strømmen stammede i 2012 fra kulkraftværker – et fald fra 41 pct. i 2010.

4

Syddanmark NU / Klimastrategi


et i tal Udledning pr. indbygger i tons:

Fra fossile brændsler

Fra elforbrug

Fra fjernvarmeproduktion

Region Nordjylland 5,633

Region Nordjylland 2,906

Region Nordjylland 766

Region Sjælland 4,620

Region Syddanmark 2,817

Region Syddanmark 738

Region Syddanmark 4,157

Region Midtjylland 2,696

Region Midtjylland 731

Region Midtjylland 4,122

Region Sjælland 2,444

Region Hovedstaden 672

Region Hovedstaden 3,238

Region Hovedstaden 2,270

Region Sjælland 470

(olie, kul, gas)

Region Syddanmarks placering skyldes især en høj intensitet af produktionsvirksomheder og en stor transportsektor.

11%

... faldt virksomhedernes energiforbrug fra starten til slutningen af 00’erne. Til gengæld steg forbruget hos de private husholdninger med 5 pct. i samme periode.

650 mio. kr. ... vil der blive investeret i at energieffektivisere offentlige bygninger i Region Syddanmark og i 14 af de syddanske kommner over de kommende tre år. I dag bruges 40 pct. af al energi til opvarmning af bygningsmassen. Dertil har regionen investeret 82 mio. kr. i solceller på tagene af de regionale bygninger. Kilder: Region Syddanmark, Danmarks Statistik, Talbanken på detgodeliv.regionsyddanmark.dk, Energistyrelsen, Energi- og Klimaredegørelsen 2012.

5


aktion Tekst: Kim Jensen / Foto: Hyldager Fotografi

Nemt at spare mange penge på energi Energibesparelser handler i høj grad om at gøre mange ting lidt smartere. Syddanske virksomheder er ved at få øjnene op for de mange penge, der er i at skifte til energieffektiv belysning, genanvende varme og ved at holde øje med energiforbruget.

M

ange virksomheder er begyndt at samle nemme penge op gennem klimaforebyggende og energisparende initiativer. Region Syddanmark har netop afsluttet et projekt, hvor man sammen med fem andre europæiske regioner og lokale partnere har arbejdet på at finde løsninger på klimatunge problemer. Et af de konkrete resultater er en model til at reducere

6

Syddanmark NU / Klimastrategi

energiforbruget i mindre virksomheder. Den model rulles nu ud i projektet Effektiv Energi, der er et samarbejde mellem et antal fynske virksomheder, Miljøforum Fyn, Udvikling Fyn, Lean Energy Cluster, Fjernvarme Fyn, Energi Fyn og Arbejdernes Landsbank. Projektet støttes af regionsrådet og Syddansk Vækstforum. – I krisetider handler det om at spare på omkostningerne og om at blive mere konkurrencedygtig. Energi er dyrt og bliver kun dyrere i fremtiden. Det er helt sikkert, og derfor er energiforbruget et af de steder, hvor virksomhederne virkelig kan spare mange penge, forklarer rådgiver Palle Mathiasen fra Effektiv Energi. Han er dog også helt på det rene med, at de færreste små virksomheder har resurser og kompetencer til at lave en plan for energieffektiviseringer.

Derfor er det vigtigt at kunne præsentere en samlet pakke, så virksomhederne ser både energibesparelser og finansiering af mulighederne. – Det handler om at få gjort omstillingen omkostningseffektiv for både virksomheder og forbrugere, så det ikke går ud over væksten i samfundet, siger Palle Mathiasen. Projekt Effektiv Energi har regnet på fordelene for mindre virksomheder i forskellige brancher. For eksempel kan en metalvirksomhed med en investering på 211.000 kr. spare 84.000 kr. om året. Dermed er investeringen tjent hjem på mellem to og tre år. Læs mere om besparelser for små og mellemstore virksomheder på effektivenergi.dk


fremdrift Tekst: Kim Jensen

Hvis Region Syddanmark skal nå målet om at reducere CO2udledningen med 40 pct. frem mod 2020, er det ikke nok at fokusere på mere energieffektive produkter. Hele energisystemet, som vi kender det i dag, skal omlægges.

O

mlægning af energisystemerne er også en del af den nationale klima- og energiplan. Her er det langsigtede mål at udfase fossile brændsler og omlægge det danske energisystem til vedvarende energikilder senest i 2050. Det er en kæmpe udfordring og kræver en koordineret indsats af såvel energiselskaber som myndigheder og virksomheder. Uden et fælles overblik og fælles prioriteringer og handlingsplaner vil man meget nemt kunne komme til at investere forkert. Og det vil være dyrt. Energistyrelsen har netop givet tilsagn om tilskud til Strategisk Energiplanlægning, hvor Region Syddanmark sammen med de syddanske kommuner og energiselskaberne skal arbejde på at forbedre kommunernes energiplanlægning. – Det er en stor cadeau til parterne og det arbejde, vi allerede har gjort på området i regionen, men vi ser det i endnu højere grad som et tydeligt bevis på, at kommunerne og energiselskaberne er klar til at arbejde sammen om at løfte opgaven, siger chefkonsulent Vita Jokumsen fra Region Syddanmark.

Hun glæder sig over, at alle de syddanske kommuner er med, og at projektet dækker samtlige typer af kommuner på landet og i byen. Eksempelvis har Sønderborgs ProjectZero med sin Masterplan været en stor inspirationskilde, når det handler om at omlægge energiforsyningen til at blive fossilfri. En anden væsentlig forløber for Strategisk Energiplanlægning har vælret det fælles europæiske projekt ”LoCaRe – Low Carbon Economy Regions”, som afsluttes i år. Her har region, kommuner, energiselskaber og virksomheder samarbejdet om at inddrage borgerne i energiplanlægning i landområder; om samarbejde med virksomhederne om at reducere energiforbruget og om at fremme energirigtige indkøb. Strategisk Energiplanlægning foldes ud i Region Syddanmark i de kommende år og forventningerne er store: – Det giver et fantastisk løft, og jeg glæder mig til et samarbejde, hvor vi både kan spare penge og skåne klimaet, siger Vita Jokumsen.

Region Syddanmark har siden 2010 stået i spidsen for det fælles europæiske projekt Low Carbon Economy Regions, som handler om at finde nye løsninger på klimaproblemerne. De øvrige fem regioner i projektet er svenske Västra Götaland, spanske Asturien, italienske Emilia-Romagna, slovenske Gorenjska og hollandske Zeeland. Sammen med lokale og regionale partnere, kommuner, universiteter og organisationer har LoCaRe udviklet løsninger og modeller til et klimavenligt samfund. I Syddanmark har Odense, Sønderborg og Vejle kommuner samt Miljøforum Fyn deltaget i at udvikle løsninger om energiplanlægning i landområder, reducere virksomhedernes og detailhandlens energiforbrug samt engagere og uddanne børn og unge i klimaarbejdet.

Strategisk Energiplanlægning Projektet vil i særlig grad fokusere på: • Energieffektivisering i bygninger • Smart Grid • Fjernvarme • Varmeforsyning i det åbne land • Bioenergi og -økonomi

En fælles platform skal sikre videndeling, kompetenceudvikling og indsamling af data for Region Syddanmark, de 22 kommuner, energiselskaberne og Lean Energy-klyngen. Strategisk Energiplanlægning arbejder bl.a. med scenarie-fremskrivninger, som eks. fremskrivning af energibehov og energiproduktion set i forhold til drifts- og samfundsøkonomiske parametre. 7


Lyse idéer til lavere energiforbrug 14 syddanske kommuner påbegynder sammen med Region Syddanmark fra januar 2014 et projekt, der skal skabe mere energieffektive bygninger og gadebelysning. De 14 kommuner er: • Assens • Esbjerg • Fanø • Faaborg-Midtfyn • Kolding • Middelfart • Nordfyns • Odense • Svendborg • Sønderborg • Varde • Vejen • Tønder • Ærø

Miljøstyrelsen har givet Region Syddanmark tilsagn om støtte til tre fyrtårnsprojekter, der skal gøre hospitalerne mere grønne. På Vejle Sygehus handler det om effektiv affaldshåndtering, i Esbjerg om en aktiv bygningsfacade og på Regionsvaskeriet i Vejle et opsamlings- og genbrugsanlæg af regnvand i vaskerier.

Har du spørgsmål til regionens arbejde på energiområdet, kan du kontakte chefkonsulenterne Vita Jokumsen og Helle Knudsen på mail: vita.jokumsen@rsyd.dk; helle.knudsen@rsyd.dk eller ringe til dem på hhv.: 7663 1247 / 7663 1905.

Vidste du at… ... regionen som geografisk område har mindsket CO2-udledningen med 23 pct. i perioden fra 2001 til 2011?

Regionsrådet og Syddansk Vækstforum medfinansierer 10 projekter, der har til formål at reducere udledning af CO2. De to største indsatser omhandler energieffektivisering af offentlige bygninger og modtager i årene 2013-16 i alt ca. 115 mio. kr. i støtte.

Udgivelse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Redaktion Søren Braun (ansvarshavende) Thomas Laursen (redaktør) Peter Feldberg Rune Stig Mortensen Design & produktion Mediegruppen as

Bliv klogere på fakta om regionen, kommunerne og erhvervslivet i Syddanmark på: detgodeliv.regionsyddanmark.dk. Her finder du publikationer om alt fra vækst, eksport og nøgletal til uddannelsesniveau og datamateriale om de enkelte kommuner.

Foto Hyldager Fotografi Oplag 8.700 stk. ISSN 1903-7473 ISSN 1903-8445 (Online version)

detgodeliv.regionsyddanmark.dk 8

Syddanmark NU / Klimastrategi

Syddanmark NU September 2013