Issuu on Google+

Gratis magazine

MAGAZINE VOOR DE REGIO Roosendaal, bergen op zoom e.o. - jaargang 10 - nummer 2 - apr/mei 2013

g e zo n d & v ita a l

Pas op voor een sms-nek

Lo o ks & s h o pp i ng

Zonnebrillentrends 2013

WIN aarten

k entree aanland j Bobbe pagina 24 Kijk op

eten & d r i n k en

Het witte goud

Shop till you drop!

W h at ’ s u p k o m j i j o o k j a z z e n i n b e r g e n o p z o o m ?


INhoud

10

Make-up trends

25

Hobbelkoe

14

Bikinitijd 8 Gezond & Vitaal

11 Beauty & Wellness

Pas op, zo lijk je ouder!

13

Looks & Shopping

20

Cars & gadgets

24

Sports & fun

23

Heeft u een foto meneer? Regiojournaal is een gratis magazine dat periodiek verschijnt in een oplage van 35.000 exemplaren in Roosendaal, Bergen op Zoom e.o. Regiojournaal is een uitgave van Trichis media.

26

IJsspecial

Tips & trends Waterdichte gadget Caloriën verbranden

26 Alles kids

Snoep op de muur

Hoofd- en eindredactie Michiel Houdijk, Manon Phlippeau Redactie Manon Phlippeau, Irene Pekaar, Annet van Wortel Vormgeving Trichis communicatie en ontwerp Fotografie Perry Roovers Fotografie e.a.

Uitgever Trichis media Postbus 3864 4800 DW Breda T (076) 520 48 60 E info@trichis.nl W www.trichismedia.nl Advertentie exploitatie Trichis media Verspreiding Ümfeld distributie/displays AH filialen

Verkoop Han Middelkoop, Wim Kerkhof, Frank Stroot, Henny van Hal Contact Redactie redactie@regiojournaal.nl Verkoop info@trichis.nl T (076) 520 48 60

hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Getracht is de

rechthebbenden van de afbeeldingen te achterhalen. Zij die menen alsnog aanspraak te kunnen maken op zekere rechten, wordt verzocht contact op te nemen

met de uitgever. De uitgever sluit iedere aansprakelijkheid van schade als gevolg van druk- en zetfouten uit.

media Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nederlanders poetsen te weinig

Winacties win@regiojournaal.nl Reageren op de winacties kan tot de volgende uitgave van het Regiojournaal uitkomt. De gegevens kunnen voor commerciële doeleinden gebruikt worden.

Regiojournaal

3


in de Regio

in de Regio

Fotografeer je droomplek

Gebouw scouting Rucphen begin 2014 klaar De scoutinggroepen Sprundel en Rucphen moeten nog even geduld hebben voordat hun nieuwe onderkomen op sportpark Molenberg wordt gerealiseerd. De tekeningen liggen klaar, maar voordat er een begin kan worden gemaakt met de nieuwbouw, moet de gemeente eerst nog twee bezwaren afhandelen. Die zijn ingediend door voetbalvereniging RSV en tennisvereniging De Bocht, twee andere gebruikers van het sportpark. Zij zijn onder meer bang voor overlast en willen weten wat de gemeente daaraan denkt te gaan doen. Wethouder John van Hal hoopt dat nog voor de zomervakantie de fundering gestort kan worden. Meteen na de vakantie kan dan de bouw beginnen. In de eerste maanden van 2014 moet het nieuwe onderkomen er staan.

Opfriscursus voor rijbewijsbezitters Veilig Verkeer Nederland (VVN) afdeling Roosendaal organiseert weer een opfriscursus (theorie) voor rijbewijsbezitters. Tijdens de cursus wordt onder andere ingegaan op de laatste wijzigingen in de Wegenverkeerswet en de nieuwste verkeersregels. Kosten De kosten voor deze cursus bedragen €5,inclusief een kopje koffie. Voor aanvang van de cursus kan dit bedrag voldaan worden aan een van de medewerkers van VVN. U kunt zich opgeven voor de cursus via het aanmeldformulier op www.roosendaal.nl De cursus vindt plaats op donderdag 30 mei 2013 in het Wijkcentrum ‘De Bergspil’ aan het Tolbergcentrum 158 in Roosendaal, tussen 19.00 uur en 21.30 uur.

Startersleningen ook voor niet-Steenbergenaren Steenbergen heeft de regels voor het verkrijgen van een starterslening verruimd. Mensen van buiten de gemeente met verhuisplannen naar een starterswoning in Steenbergen, komen straks ook in aanmerking voor een starterslening. Het college geeft met de nieuwe verordening gehoor aan de gemeenteraad, die de doelgroep wenste uit te breiden. De starterslening is een opstap om een eerste koopwoning te verwerven. Gemiddeld worden in Steenbergen zeven startersleningen per jaar verstrekt. Met ook mensen van buiten de gemeente als kandidaten voor een lening, moet de verordening wel wat worden aangepast. De toetsing wordt iets strenger. Starters, die ook andere financiële kortingsregelingen bij bank of corporaties geregeld krijgen, komen niet in aanmerking. De maximale koopprijs van een woning wordt verhoogd van € 160.000,- naar € 174.000,-.

4

Regiojournaal

Iedereen heeft wel zo’n plek; een favoriete plek in de gemeente Bergen op Zoom of in de directe omgeving. Een plek waar je rust vindt of inspiratie vandaan haalt. Leg nu je favoriete plek vast op foto en draag samen met andere inzenders bij aan de beleving van het fantastische gebied ‘Waterpoort’. Zend je foto vóór 1 juni in en maak kans op mooie prijzen. De drie beste inzendingen ontvangen hun foto bovendien afgedrukt op canvas. Dat gebeurt tijdens de prijsuitreiking op 27 juni. Meedoen? Ga voor meer informatie naar www.waterpoortwerkt.nl

Verkoop voormalig RBC-stadion Het college van burgemeester en wethouders is over-gegaan tot verkoop van het voormalig RBC-stadion. De gemeente heeft het bod van de heer Hermsen geaccepteerd. De gemeente werd op 31 mei 2012 eigenaar van het RBC-stadion na het faillissement van voetbalvereniging RBC eerder in 2011. De voorgenomen plannen voor de realisatie van een Sportpodium in het stadion bleken vervolgens niet haalbaar. Buiten de verwachtingen om bleken drie partijen serieuze interesse voor het stadion te hebben. Met deze drie partijen heeft de gemeente meerdere gesprekken gehad en de partijen hebben ook daadwerkelijk een bod gedaan. Het stadion is uiteindelijk verkocht aan ondernemer de heer Hermsen. Hij gaat het stadion omvormen tot een multifunctionele locatie waar zakelijk en sportief Roosendaal elkaar kan ontmoeten, verbinden, samenwerken en ontspannen. Met de verkoop van het gebouw komt na een jaar van leegstand dus weer perspectief op de locatie van het voormalige RBC-stadion.

Bergen op Zoom stort overschot De gemeente Bergen op Zoom heeft in het jaar 2012 ruim 6 miljoen euro minder uitgegeven dan was begroot. Toch is er van een juichstemming geen sprake omdat in mei 2013 door de gemeenteraad besloten wordt om ruim 7 miljoen voor een bijdrage aan de randweg niet langer ten laste van ScheldeVesting te brengen, maar rechtstreeks ten laste van de Algemene Reserve. Het overschot over 2012 wordt daarom direct gestort in de Algemene Reserve. Daarmee blijft het weerstandsratio van de gemeente redelijk op peil. Een bijzonder positief punt is dat ruim 1 miljoen euro structureel doorwerkt in de begroting. Dat komt voornamelijk door het positieve saldo van baten en lasten van het Bijstands Besluit Zelfstandigen (BBZ)-leningen, de WMO (hogere eigen bijdragen/lagere lasten verstrekkingen), meeropbrengsten van de Onroerende Zaak Belasting (OZB), het resultaat van financieringsmiddelen en treasury (rente) en vermindering van de kapitaallasten.

Regiojournaal

5


gezond & vitaal

gezond & vitaal

Mannen ontwikkelden in de loop van de evolutie een iets beter oriëntatievermogen dan vrouwen door een bijeffect van hun testosteronproductie. Deze eigenschap is dus niet ontstaan als een evolutionaire aanpassing die een voordeel bood bij het vergaren van voedsel. Vaak wordt beweerd dat mannen beter kunnen navigeren dan vrouwen, omdat ze die eigenschap nodig zouden hebben gehad bij de jacht.

U wilt toch ook

een stralende glimlach

Want…

lachen is gezond!

Centrum voor volledige gebitsprothese en implantologie Voor een nieuwe gebitsprothese implantaatprothese en aanpassingen Behandeling volgens telefonische afspraak Onze praktijk is geopend voor nieuwe patiënten Venneveld 20 (majoppeveld Noord) 4705 RR Roosendaal

0165 52 74 90

Voor reparaties in het weekend: 06 - 54 32 42 22 Open van ma. t/m do. 7.00 tot 16.30 uur en vrijdag van 7.00 tot 13.00 uur

Niet logisch Volgens de onderzoekers is er echter geen enkele reden om aan te nemen dat mannen door een evolutionaire aanpassing een goed ruimtelijk inzicht zouden hebben ontwikkeld en vrouwen niet. Er ontstaan alleen sekseverschillen in evolutionaire aanpassingen als een eigenschap goed is voor de ene sekse, maar slecht voor de andere. Maar waarom zou een goed vermogen tot navigeren slecht zijn voor vrouwen? Het is niet logisch om dat te denken. Testosteron De aanmaak van testosteron zou een positieve invloed hebben op het ruimtelijk inzicht van mensen en dieren. Uit een ander wetenschappelijk onderzoek dat de wetenschappers meenamen in hun analyse, blijkt bijvoorbeeld dat het navigatievermogen van vrouwen licht verbetert als ze testosteron gaan slikken. Het goed ontwikkelde ruimtelijk inzicht van mannen is dan ook min of meer per ongeluk ontstaan als gevolg van hun testosteronproductie.

5 Wist je dat:

alleen vrouwelijke muggen steken?

Vrouwelijke muggen hebben eiwitten uit bloed nodig voor de ontwikkeling van hun eitjes. Mannelijke muggen overleven met de nectar van bloemen. Wist je ook dat alleen vrouwelijke muggen zoemen? Dit doen ze om elkaar te kunnen vinden in het donker. De mannelijke mug heeft antennes die het zoemen opvangt en bepalen waar het vrouwtje is.

COLUMN

Mannelijk oriëntatievermogen geen evolutionair voordeel

‘Kijk en vergelijk’

Sms-nek

Steeds meer mensen krijgen te maken met nekklachten als gevolg van smartphone- of tabletgebruik. Wetenschappers waarschuwen voor de zogenaamde smsof smartphonenek. Mensen zijn zo gefocust op het toestel, dat ze niet merken dat ze hun hoofd, nek en bovenrug voor langere tijd in een abnormale positie houden. Wanneer je je lichaam in een abnormale positie houdt, verhoogt de stress op de spieren en ontstaat er vermoeidheid, spierspasmen en zelfs spanningshoofdpijn. de ’smsnek’ betreft een overbelasting van het hoofd, de nek en de schouders als gevolg van een te grote druk op de wervelkolom door het naar beneden kijken. Deze overbelasting ontstaat dus niet alleen bij een telefoon, maar kan ook voortkomen uit het gebruik van een mp3-speler, e-reader of tablet. Het is daarom van belang om de apparaten altijd op oogniveau te houden.

Kort en slecht slapen vormt risico voor het hart Mensen die kort en slecht slapen hebben een flink grotere kans op hart- en vaatziekten. Mensen die korter dan zes uur slapen hebben gemiddeld al 15 procent meer kans op hart- en vaataandoeningen dan mensen die minstens zeven tot acht uur slapen. Maar ook de kwaliteit van de slaap is belangrijk. Korte slapers die uitgerust opstaan lopen hetzelfde risico op een hartinfarct of beroerte als de langere slapers. Maar korte slapers die ook nog eens slecht slapen hebben 65 procent meer kans een hart- en vaatziekte te ontwikkelen dan mensen die zeven tot acht uur goed slapen.

Misschien een rare woorden om deze column mee te beginnen maar deze keer wil ik u graag eens vertellen hoe belangrijk dit is, ook als het om uitvaartverzorging gaat. We hebben allemaal specifieke wensen als het gaat om het kopen van meubelen of auto’s en zullen prijs en kwaliteit met elkaar vergelijken. Toch vreemd dat wanneer het om uitvaartverzorging gaat we dit eigenlijk niet doen. Waarom eigenlijk niet? Wist u dat er heel veel verschillen zijn in onderneming en dienstverlening? Wist u dat er ook een Keurmerk voor Uitvaartverzorging bestaat? De uitvaartonderneming met een keurmerk staat garant voor een eerlijke en transparante dienstverlening naar de klant en biedt dienstverlening van hoge kwaliteit. In deze regio zijn er maar een paar uitvaartondernemers met deze kwalificering. Uitvaartverzorging Brabant is de enige particuliere uitvaartonderneming met dit keurmerk. Mijn tip voor deze uitgave is dan ook, verdiep u in de uitvaartondernemingen bij u in de regio en kies de uitvaartonderneming die bij u past. Elke uitvaartonderneming is bereid u de nodige informatie te verschaffen en u een rondleiding te geven in het bedrijf.

Met vriendelijke groet en tot schrijfs! Annet van Wortel Algemeen directeur uitvaartverzorging Brabant

Bergen op Zoom

Roosendaal

Uitvaartverzorging Brabant-Bakx

Uitvaartverzorging Brabant-von Burg

Heiningen 115 in Bergen op Zoom

Bachlaan 3 in Roosendaal

Tel. (0164) 23 34 73

Tel. (0165) 53 37 85 www.uitvaartbrabant.nl

Regiojournaal

7


gezond & vitaal

gezond & vitaal

Nederlanders poetsen tanden te weinig Een derde van de Nederlanders poetst zijn tanden minder dan twee keer per dag. De mondhygiëne staat er in Nederland in vergelijking tot andere Europese landen slecht voor. Dit blijkt uit een onderzoek in opdracht van een mondwaterfabrikant onder 1000 Nederlandse respondenten. Alleen de Belgen scoren lager; 47 procent van de Belgen poetst minder dan twee keer per dag de tanden. Wel bezoekt 79 procent van de Nederlanders een keer per jaar de tandarts, terwijl het gemiddelde op 61 procent ligt. In Nederland heeft 51 procent ooit mondwater gebruikt, tegenover een Europees gemiddelde van 77 procent. Tandplak, gevoelige tanden en een slechte adem vormen de top 3 van tandproblemen in Nederland.

Cultuurverschil

Waar dit grote verschil vandaan komt is niet onderzocht. Het gebruik van mondwater lijkt samen te hangen met cultuur. In Zuid-Europese landen als Italië en Portugal, waar meer aandacht wordt besteed aan een verzorgd uiterlijk, poetst het hoogste percentage twee keer per dag hun tanden. Daarnaast gebruikt respectievelijk 77 procent van de Portugezen en 84 procent van de Italianen mondwater. Wel gaan ze het minst vaak naar de tandarts.

Wandelen effectief bij lage rugpijn Lage rugpijn is een veelvoorkomende klacht. Behandeling vraagt vaak vele uren fysiotherapie. Nu blijkt dat twee tot drie keer per week wandelen net zo effectief is. Onderzoekers hebben een simpel wandelprogramma ontwikkeld dat net zo effectief lijkt in pijnvermindering als spierversterkende programma’s met speciale apparatuur. Het programma betreft twee tot drie keer per week wandelen gedurende twintig tot veertig minuten.

Spieren

Volgens de onderzoekers zorgt actief wandelen ervoor dat buik- en rugspieren worden aangesproken op een zelfde manier als tijdens spierversterkende oefeningen. Daarbij heb je voor wandelen geen speciale apparaten of extra begeleiding nodig.

8

Regiojournaal

Het onderzoek betrof 52 patiënten met lage rugpijn. De helft van de patiënten nam deel aan een spierversterkend programma onder begeleiding van een fysiotherapeut dat bestond uit twee tot drie wekelijkse sessies gedurende zes weken. De andere helft voerde een wandelprogramma uit. Het programma begon met twintig minuten en eindigde uiteindelijk met veertig minuten per sessie. De onderzoekers vonden bij beide groepen verbetering. Lopen is dus net zo goed als trainen.

Hooikoorts, wat nu?

Iedereen wordt vrolijk van de lente. Nou ja, bijna iedereen. Want net als de zon lekker begint te schijnen en we massaal naar buiten trekken, steekt bij sommigen onder ons de hooikoorts de kop weer op. Prikkelende pollen van bomen, planten en grassen bezorgen je letterlijk de lentekriebels. Vijftien tot twintig procent van de Nederlanders heeft last van een pollenallergie. Jammer genoeg is hooikoorts (nog) niet te genezen. Gelukkig zijn de klachten wel te verlichten. En als je er op tijd bij bent zijn ze zelfs te voorkomen. Dat is goed nieuws, want de lente is te leuk om door te brengen met loopneuzen, niesbuien, jeuk en rode ogen. We hebben een aantal tips voor je op een rijtje gezet zodat jij ook vrolijk de lente kan beginnen! Welke pollen? Houd het weer en de dagelijkse hooikoortsverwachting in de gaten. Bij zonnig, droog weer staan meer planten en bomen in bloei en is de hoeveelheid stuifmeel in de lucht erg hoog. Tijdens een flinke regenbui neemt de hoeveelheid stuifmeel sterk af: de lucht wordt als het ware schoongespoeld! Zonnebril Een zonnebril beschermt je ogen tegen het binnendringen van pollen. Draag het liefst een zonnebril die goed om de ogen heen sluit. Gebruik ook vaseline rond de ogen om nog beter beschermd te zijn tegen de directe prikkeling van pollen. Vermijdt dat pollen via je handen in de ogen terecht komen door ze regelmatig te wassen.

Slaapkamer Probeer je slaapkamer zoveel mogelijk pollenvrij te houden door de volgende maatregelen te nemen; - Was en borstel je haar regelmatig, vooral voor het slapengaan. - Als je in aanraking bent geweest met pollen, doe dan je kleren gelijk in de was. - Neem voor het slapen een douche. - Probeer je slaapkamer pollenvrij te houden door regelmatig te stofzuigen, ramen selectief te openen (waar geen wind op staat) en beddengoed regelmatig te wassen. Ramen dicht Het beste is om de ramen in het hooikoortsseizoen dicht te houden. Wil je toch wat frisse lucht in huis zet dan de ramen open waar geen wind op staat, of zet er antipollen horren voor. Doe dit voornamelijk s’ochtends vroeg of ’s avonds laat, dan is de pollenconcentratie het laagst. Ook na een regenbui zijn veel pollen uit de lucht gespoeld. Let ook op in de auto, via open ramen en ventilatiesystemen kunnen pollen gemakkelijk binnenkomen.

Download de gratis iPhone-app De gratis hooikoorts-app van A.Vogel geeft je dagelijks de laatste informatie over pollen in de lucht tijdens het hooikoortsseizoen (van 1 februari tot 1 september). Je kunt het pollenweerbericht van vandaag raadplegen, maar ook de verwachting voor de komende vijf dagen voor verschillende locaties in Nederland bekijken.

Regiojournaal

9


Beauty & welLness

BEAUTY & WELLNESS

Dé make-up trends voor lente en zomer 2013

Make-up doet wonderen, maar make-up kan ook mislukkingen veroorzaken. Zo kan je met makeup oneffenheden en rimpels verhullen, maar met de verkeerde make-up juist onthullen. Spring aan boord van onze tijdmachine en laat jezelf jaren jonger lijken!

Je ziet de vrouw, niet haar make-up De vrouw van vandaag gebruikt make-up niet meer om zich achter te verbergen of om zich zekerder te voelen of zich anders voor te doen dan zij is. Ze gebruikt maar weinig make-up, als het ware als een accessoire of een detail. Het gaat om haarzelf en niet om de makeup. De vrouw vandaag wil dat je haar ziet in plaats van haar lippenstift of eyeliner.

kleuren zoals zilver en platina gaan gebruiken terwijl we voor de zomer vaak juist warme kleuren en goud zien. Dit geldt dus niet voor dit seizoen.

Supernatuurlijke huid Dit seizoen gaat het om een supermooie maar natuurlijke huid en natuurlijke maquillages. De huid moet er bijna onopgemaakt uitzien. Dit betekent echter niet dat de make-up voor de komende lente en zomer saai is. Integendeel! Opvallend is dat we dit seizoen veel koude

Zilverachtige smokey eyes De blush is vaak heel zacht en als het ware een beetje verwassen, terwijl de smokey eyes erg bewerkelijk zijn. Heel mooi zijn de wat doorzichtige smokey eyes waarvoor wel metaalachtige oogschaduw wordt gebruikt.

SCHOONHEIDSINSTITUUT Miranda v. Heest Wij zijn gespecialiseerd in: * HUIDVERJONGING anti-aging * LASER gratis proefbehandeling mogelijk * BIO SKINJETTING natuurlijke opvuller van rimpels en littekens * INTENSIEVE PEELING * INJECTABLES door arts lid NVCG * ACNE-behandelingen * COAGULEREN, verwijderen van wratjes/of bloedvaatjes * LYPOLISE INJECTIES plaatselijk vet verwijderen, zeer succesvol bij de onderkin * PERMANENTE - make-up * TANDBLEKEN * EXCLUSIEVE GELAATSBEHANDELINGEN met merken uit TOP-segment * VISAGIE, verkoop PUPA * AYURVEDISCHE MASSAGE * INTENSIEVE ZONNEBANK

U bent bij ons altijd welkom om u vrijblijvend te laten adviseren. Behandeling volgens afspraak Maandag t/m vrijdag 10.00 - 22.00 uur

SCHOONHEIDSINSTITUUT

Miranda v. Heest Oude Baan 137 Hondseind 10a 2910 Essen België OSSENDRECHT 0032-3-6675569 Tel.: 0164 - 67 11 06

Pas op, zo lijk je ouder! 1. Foundation Doen - foundation aanbrengen om een egale huid te creëren. Zoek een foundation die past bij jouw huid. Zo kan iemand met een vette huid beter kiezen voor een poeder op waterbasis. Een BB cream is meer geschikt voor een droge huid en huidskleur. Niet doen - teveel foundation. Zware make-up maakt je ouder, doordat de substanties tussen de rimpels gaat zitten. Let ook op dat de foundation niet lichter is dan je eigen huidskleur. Hierdoor kunnen rimpels meer opvallen. Probeer een kleur één à twee tinten donkerder dan je eigen kleur. 2. Blush Doen - breng blush aan op het hoogste deel van je jukbeenderen en veeg de brush schuin omhoog richting je oor. Een roze-achtige teint werkt voor elke huidskleur en leeftijd. Niet doen - breng geen blush aan op de appeltjes van je wangen. Hierdoor trek je de aandacht naar rimpels op je wangen en onder je ogen. Pas ook op met een te felle kleur.

3. Oogschaduw Doen - kies een matte oogschaduw in perzikkleur of taupe. Dat werkt voor elke huidskleur. Niet doen - metallic oogschaduw aanbrengen in de buurt van rimpels rondom de ogen. Dit soort oogschaduw gaat tussen de rimpeltjes zitten en daardoor lijk je ouder. 4. Mascara & Eyeliner Doen - mascara en eyeliner bij de bovenste wimpers aanbrengen. Niet doen - mascara en eyeliner aanbrengen bij de onderste wimpers als je kraaienpootjes en donkere kringen wilt verbergen. Zo vestig je de aandacht op deze twee van je onzekerheden én lijken je ogen hierdoor kleiner!

Regiojournaal

11


looks & shopping

by DYON

looks & shopping

bikinitijd

SHOP TILL YOU Drop in:

dmode Mooie ba wear y d bij Bo re o m &

s j i d a r a p l e k win

ng i v e g m o n e l a Roosenda uke al en omgeving le Dat er in Roosenda at kun je jn weet je, maar w zi en nd vi te ls ke win ar mooie Wij zetten een pa n? pe ko l aa m le al er op een rij. producten voor je

s Italiaan et m n desig g n ti r o k

Met de naderende vakantiemaanden wordt het weer de hoogste tijd voor badmode. Bij Bodywear & More vindt u een mooie collectie badmode van kleine tot grotere maten met bijpassende accessoires. Badpakken, bikini’s en tankini’s gecombineerd met een leuk jurkje, pareo of strandtas. Bij Bodywear & More slaagt u tevens voor mooie lingerie en vlotte damesmode vanaf maat 42. Neemt u alvast eens een kijkje op onze website voor een compleet overzicht. Bodywear & More Dr. Brabersstraat 2R 4701 AT Roosendaal 0165-565753 www.bodywear-roosendaal.nl

Dyon is een bekend gezicht in de regio. Als eigenaar van modellenbureau Dyon Caractere heeft hij veel ervaring als stylist en presentator. Vanaf heden zal Dyon in iedere uitgave van het Regiojournaal diverse trends onder de loep nemen en jouw vragen beantwoorden als het gaat om tips & trends op het gebied van o.a.

Cadeautje voor u, van de beste winkel in Rosada

mode en verzorging. In deze uitgave

Sense Perfumes en Cosmetics is tot de beste winkel in Rosada van 2012 verkozen. Dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan, daarom krijgen al onze klanten tot eind mei, bij een minimale besteding van slechts € 10,- een trendy nagellak cadeau! 

belangrijke basistips.

beschrijft Dyon alvast een aantal

‘Kleding maakt de man en de vrouw maar er is nog véél meer. Als je jezelf van binnenuit goed voelt straal je dat ook meteen uit. Je kan nog zo`n dure jurk of duur kostuum aantrekken maar als je niet lekker in je vel zit, straal je toch niet. Daarom is je houding en uitstraling misschien wel belangrijker dan je kleding. Zelfvertrouwen, rechtop staan rechtop lopen, een glimlach en blijf je zelf…. Dan is je succes verzekerd.’

Sense s beste Perfume k win el

Sense perfumes & cosmetics Rosada 11 in Roosendaal

Only Italian De mooiste, echt lederen, Italiaanse handtassen shop je bij Only Handbags.nl Trendy modellen, mooie kleuren én voordelige prijzen… Wanneer je in de maand mei een tas koopt ontvang je als lezer van het Regiojournaal zelfs 20% korting! Vermeld bij je bestelling de actiecode: regio20 www.only-handbags.nl

12

Regiojournaal

(0165) 56 00 00

‘Veel mensen denken de eeuwige jeugd te hebben maar het is belangrijk om je naar je leeftijd te kleden, zeker anno 2013 hoeft ‘oud’ niet per definitie tuttig te zijn. Je kan de plank mis slaan door jezelf te jong te kleden. Loop je er nog hetzelfde bij als tien jaar geleden? Is je kapsel in die tijd onveranderd? Misschien dat het dan hoog tijd is om iets aan je uiterlijk te doen. Er komt ook een tijd dat bijvoorbeeld blote armen, te korte rokjes of een afgewassen spijkerbroek echt niet meer gepast zijn. Wees daarom niet bang om met je leeftijd mee te gaan. Elke leeftijd heeft zijn charme.’

‘Wat je ook doet, vermijd een overdosis. Zorg ervoor dat alles wat je doet, nonchalant overkomt. Een kledingset die compleet bestaat uit schreeuwende merkkleding (met opvallende logo's en namen) kan zelfs heel anti-stylish zijn. Je kunt beter dingen goed combineren. Combineer een tijdloos (duurder) kledingstuk met goedkopere elementen voor een stijlvol voorkomen. Nooit te veel sieraden. Probeer je stijl in een juiste balans te houden. Doe altijd voorkomen dat je het geen enkele moeite kost om stylish voor de dag te komen. Heb je een vraag over mode of heb je een styling-dip? Mail dan je vraag naar info@regiojournaal.nl. Vermeld hierbij je naam en leeftijd en wie weet staat jouw vraag mét antwoord van Dyon volgende keer in het Regiojournaal!

Regiojournaal

13


looks & shopping

XXXX XXX & XXXX XXX

Ronde vormen Het is een trend die we de afgelopen jaren voorzichtig zagen verschijnen bij celebraties zoals Beyoncé en Lady Gaga. In 2013 zet deze trend zich voort.

Zonnebrillentrends 2013 Geen modeaccessoire is zo van invloed op je uitstraling als een zonnebril. Met de zomer in aantocht is het nu een ideaal moment om de nieuwste modellen van internationale topmerken bij Oogwereld Wijdemans te komen bekijken.

Cateye De vlinderbril oftewel ‘cateye’ doet al weer wat jaren mee aan het modebeeld. Ook dit jaar zien we dit klassieke damesmodel in diverse uitvoeringen bij de bekende modemerken.

Minimalistisch Het combineren van materialen Een nieuw fenomeen op het gebied van zonnebrillen is de combinatie van materialen. Eén van de grote modeontwerpers uit Amerika, Michael Kors, weet als geen ander een zeer smaakvolle combinatie te maken tussen metaal en acetaat, uitgevoerd in vertrouwde kleuren zoals zwart en havanna, maar dit jaar worden ook veel zonnebrillen in zachte pasteltinten uitgevoerd.

Iets wat vorig jaar al duidelijk in gang is gezet is het minimaliseren van logo’s en uitingen bij de diverse grote modemerken. De veren van de zonnebrillen worden smaller en de naam van het merk wordt daar subtiel op geplaatst.

Gekleurde spiegelcoating Eén van de grootste trends waar we dit jaar niet omheen kunnen is de gekleurde spiegelcoating. Kies voor blauw, groen, oranje of een andere kleur. Deze trend zie je vaak in combinatie met het vertrouwde pilotenmodel.

Exclusieve zonnebrillen verkrijgbaar bij: Oogwereld Wijdemans Fortuinstraat 8 in Bergen op Zoom 0164 234272

14 Regiojournaal

Regiojournaal

15


WONEN & INTERIEUR

WONEN & INTERIEUR

De Hoef Een combinatie van luxe, comfort en sfeer De laatste fase is nu in verkoop en bestaat uit vrije kavels, comfortabele twee-onder-één-kappers en luxe vrijstaande woningen. De ligging van de

woningen is prachtig, vrij en toch in de directe

nabijheid van het dorp. De bouw is in volle gang en

de eerste woningen worden in juni 2013 al opgeleverd. Lithos bouw & ontwikkeling uit Amersfoort realiseert deze woningen in samenwerking met de gemeente Woensdrecht en Stadlander.

De vrijstaande woning (type Tupelo) biedt: • grote voor- en achtertuin  • garage • ruime woonkamer • drie grote slaapkamers • luxe, compleet ingerichte badkamer • een zolderverdieping met ruimte voor nog twee slaapkamers  • verkoopprijs vanaf € 415.000,- v.o.n.  De twee-onder-een-kapper (type Amber) biedt: • grote voor- en achtertuin • berging • living met open keuken • slaapkamer en een compleet ingerichte badkamer • drie slaapkamers • luxe ingerichte badkamer • royale zolderverdieping met ruimte voor een extra slaapkamer • verkoopprijs vanaf € 278.000,- v.o.n. 

Moodzz International B.V. biedt een smaakvolle collectie tuinmeubilair onder eigen label. Comfortabele stoelen en mooie teakhouten tafels met uniek en praktisch design. Verwen jezelf met een prachtige, betaalbare diningset. Onze collectie tuinmeubelen bestaat uit teakhouten tafels en wicker stoelen in verschillende stijlen. Buiten genieten wordt helemaal fijn met comfortabele diningsets van Moodzz die klasse uitstralen! www.tafelsenstoelenvoorbuiten.nl

Vier woningen van dit type worden verhuurd en de verhuur van deze woningen is gestart. De huurprijs hiervan is vanaf € 900,- per maand. Naast de tweekapper zijn er ook levensloopbestendige huurwoningen te huur met een huurprijs van.€ 680,55 per maand.

Het regent, het regent Hopelijk krijgen we een warme zomer, maar mocht er toch een regenbuitje vallen, dan is deze regenton aan de regenpijp heel handig maar vooral ook mooi. De bijbehorende gieter vult zichzelf. Inhoud van de regenton is 75 liter, van de gieter 5 liter. De regenton past op een regenpijp van 68 tot 80 cm doorsnede. www.blokker.nl • prijs regenton € 189,-

Belangstelling?

Heeft u belangstelling voor een huurwoning? Neem dan contact op et Stadlander op 088-5626003 of vul het formulier in op www.dehoefwonen.nl. Voor de koopwoningen en de vrije kavels kunt u terecht bij Van Opstal Grosveld makelaars. Het telefoonnummer is 0164-217000 of kijk op www.dehoefwonen.nl.

Bankhanger Als echte bankhanger is deze bankhanger onmisbaar. Na een dag hard werken, kan iedereen wel wat rust gebruiken. Het liefst maken we het ons zo gemakkelijk mogelijk. Pak wat lekkers te drinken en te eten, ga op de bank zitten en hang de bankhanger over de armleuning van je bank. Dat wordt een avond heerlijk ontspannen. Door zijn flexibiliteit past het dienblad van Woood over elke armleuning. Prijs € 17,95 • www.lil.nl

Regiojournaal

17


WONEN & INTERIEUR

Hygiëne in een nieuwe dimensie Tegenwoordig gebruiken steeds meer Nederlanders water om zichzelf op een natuurlijke en verfrissende wijze te reinigen na het toiletgebruik. Met de nieuwe Geberit AquaClean Sela introduceert Geberit een nieuwe douchewc die niet alleen vanwege zijn geraffineerde technologie indrukwekkend is, maar ook vanwege zijn design-georiënteerde ontwerp.

ONZE ACTUELE AANBIEDINGEN:

De AquaClean Sela is ontworpen door de bekende Italiaanse architect en ontwerper Matteo Thun. Hij heeft de douchewc een compacte elegantie gegeven waardoor deze er als een normaal toilet uitziet, maar toch ongekende frisheid en luxe biedt. Makkelijk in gebruik De eenvoudig, modern en compact ontworpen douchewc is vriendelijk in het gebruik en vervaardigd uit hoogwaardige materialen. De douchewc is te bedienen met de bijbehorende afstandsbedie-

www.hvzschilderwerken.nl Industriële garagedeuren

Advertentie VHZ 1

25-01-12 10:10

Onderscheidend in aanbod en service Van der Poel Montage is gespecialiseerd in het plaatsen van industriële garagedeuren. Deze deuren kunnen uiteenlopen van o.a. pendeldeuren en snelvouwdeuren tot, schuifdeuren en overheaddeuren.

ning of middels het zijpaneel op het toilet. Met één druk op de knop wordt de douchefunctie gestart. Deze is naar wens te reguleren. Zacht en milieuvriendelijke reiniging De complete wc oplossing reinigt met een luchtige waterstraal. Dit zorgt voor een aangenaam gevoel van hygiëne en een verminderd verbruik van energie. Bij een maximale straalsterkte wordt slechts 0,5 liter water gebruikt in de vooraf ingestelde sproeitijd. Bovendien wordt het water pas verwarmd wanneer een gebruiker op de wc plaats neemt. De Geberit AquaClean Sela werkt op een opvallend milieuvriendelijke wijze, waardoor men de douchewc met een gerust hart kan gebruiken.

Ook kunt u bij Van der poel Montage terecht voor bijvoorbeeld strokengordijnen, dock shelters, schaarheftafels, laadkleppen dock units, zonwering/rolluiken en dit alles met een uitzonderlijk groot scala aan verscheidenheid. Diverse grote namen behoren tot ons klantenbestand waaronder de Gemeente Woensdrecht en verschillende aannemersbedrijven. Maar ook op de particuliere markt zijn wij actief. Onze 24-uurs service, korte levertijden, vaak direct oplosbare problemen door kennis van zaken en het op voorraad hebben van een groot aantal onderdelen onderscheid ons van de rest. Van der Poel Montage Noordstraat 2A in Ossendrecht (0164) 674720

18 Regiojournaal

Regiojournaal 19


CARS & GADGETS

Magneet apps Er is overal wel een app voor. Of je nu bioscoopkaartjes wilt kopen, het nieuws wilt lezen of je hond wilt trainen, er is een app die je kan helpen. Maar wat als je een briefje op de koelkast wilt achterlaten, of dat menu van de afhaalchinees op een handige plek wilt bewaren? Daar is geen app voor… Toch? Mis! Met deze coole koelkastmagneten in de vorm van apps kom je aardig in de buurt. Een set App Magnets bestaat uit 18 verschillende magneten die sterk lijken op de icoontjes van de applicaties op jouw telefoon. Zo is er onder andere een magneetje met een klok afgebeeld, waarmee je bijvoorbeeld een afspraak kunt markeren. Of eentje met een telefoon, handig om belangrijke telefoonnummer mee op te hangen. De apps magneten zijn gemaakt van epoxy en hebben afmetingen van 2 x 2 x 0,4 cm. www.megagadgets.nl • prijs App Magnets € 12,95

CARS & GADGETS

Waterdichte gadget Misschien kende je de (spat)waterdichte Sony Xperia telefoon al. Inmiddels heeft Sony nog zo'n waterdichte gadget gelanceerd, maar dan een tablet: de Xperia Tablet Z. De tablet is maar 6,9 millimeter dik en heeft een scherm van 10,1 inch. De tablet bevat volgens Sony meer connectiviteitsopties dan welke andere beschikbare tablet. De Xperia Tablet Z is voorzien van Sony’s One-Touch functies waarmee je content kunt overdragen naar bijvoorbeeld je tv. De tablet zal vanaf het tweede kwartaal 2013 verkrijgbaar zijn in de kleuren wit en zwart en gaat ongeveer € 500,- kosten voor het 16GB model. De opslag kan worden uitgebreid met een Micro SD-kaart.

Kia Carens 2013: Sexy gezinswagen, onmogelijk?

Praktische opbergruimtes

De derde zitrij klapt ook in een handomdraai weg en vormt een vlakke vloer, maar de ruimte is er beperkt dat er eigenlijk alleen kinderen kunnen zitten. De koffer biedt een volume van 103 of 536 liter naargelang de configuratie (vijf of zeven plaatsen) en klimt tot 1.694 liter. Onder de vloer liggen trouwens enkele praktische opbergruimtes.

Modieuze uitrusting

Kia heeft bij de SUV’s een reputatie uit gewapend beton opgebouwd. Nu waagt het Zuid-Koreaanse merk een nieuwe stap bij de monovolumes. Tot nu toe waren deze ruime gezinswagens niet bepaald het sterke punt van Kia. Maar hier is verandering in gebracht!

Een blik op de uitrusting onthult dat Kia niet alleen de Europese concurrentie kan volgen, maar ze zelfs overtreft op enkele punten. Zo zien we o.a. een automatisch parkeersysteem, geventileerde en verwarmde zetels voor en achter, een specifieke achteruitkijkspiegel om het kroost in de gaten te houden, gordijntjes opzij, een gps met aanraakscherm.

Prijzen

Gezinswagen, dus saai?

Een monovolume is praktisch, handig en functioneel maar zelden glamoureus. Kia probeert het tegendeel te bewijzen en liet zich inspireren door zijn laatste creaties bij het ontwerp van de Carens, die er niet uitziet als een gewone monovolume. Hij heeft gladde en dynamische allures en ziet er verleidelijk uit. In het interieur zien we niet alleen kwaliteitsvolle materialen, maar heerst ook een verzorgde sfeer, die we sportief of premium zouden kunnen noemen.

Gezinswagen, dus praktisch?

Ondanks allures van een jong kaderlid is de Carens goed moduleerbaar. De tweede rij bestaat uit drie individuele zetels die kunnen glijden. Neergeklapt (in een handomdraai) vormen ze een vlakke laadvloer. De middelste zetel kan in neergeklapte positie gebruikt worden als bekerhouder of armleuning.

De Carens is beschikbaar vanaf € 19.949,- als benzine en vanaf € 21.850,- euro als diesel. Er zijn drie afwerkingsniveaus: Lounge, Fusion en Sense. Vanaf de basisversie bestaat de uitrusting uit Aux- en USB-toegang, een snelheidsregelaar en -begrenzer, manuele klimaatregeling, zes airbags, bochtverlichting, elektrische en verwarmde spiegels. En natuurlijk de onklopbare garantie van zeven jaar of 150.000 km.

Leendert v.d. Born Breda Spinveld 37 in Breda (076) 52 23 166 www.kia-breda.nl Leendert v.d. Born Oosterhout Meidoornlaan 10 in Oosterhout (0162) 455 600 www.kia-oosterhout.nl

Regiojournaal

21


PathÉ Bioscoop breda

sports & fun

sports wonen&&fun interieur

Iron Man 3

release 24 april 2013 In Marvel’s Iron man 3 staat de briljante technicus Tony Stark/Iron man (gespeeld door Robert Downey Jr.) tegenover een vijand met grenzeloze macht. Wanneer Stark erachter komt dat zijn persoonlijke wereld is vernietigd, begint hij aan een heldhaftige reis opzoek naar degenen die er verantwoordelijk voor zijn. Tijdens zijn reis ontdekt Stark het antwoord op een vraag…

Meer dan film

Jurassic Park 3D

The Great Gatsby

De succesfilm Jurassic Park keert terug in bioscoop en ditmaal in 3D! De huidige 3D-technologie geeft regisseur Spielberg de kans om Jurassic Park te maken zoals hij dat ooit voor ogen had. Zowel de fans van toen als de nieuwe generatie kunnen Jurassic Park vanaf 2 mei beleven in spectaculair 3D.

The Great Gatsby vertelt in de typische Fitzgeraldstijl het verhaal van beginnend schrijver Nick Carraway (Tobey Maguire) die in het voorjaar van 1922 de Amerikaanse provincie verruilt voor New York City. Het is een tijd van losse moraal, betoverende jazz, illegaliteit en aandelen die tot in de hemel groeien. Nick belandt in de wereld van de mysterieuze miljonair en partyliefhebber Jay Gatsby. en raakt verzeild in de fascinerende wereld van de superrijken, vol illusies, liefde en bedrog.

release 2 mei 2013

release 16 mei 2013

Het wielerseizoen is weer van start! Voor alle wielerfans is er nu deze unieke verzameling tourportretten. In de jaren zestig stonden wielerhelden als Jan Janssen, Joop Zoetemelk en Rini Wagtmans gewoon met adres in het telefoonboek. Wielerfan Louis Bovée schreef ze aan en bouwde zo een unieke verzameling uitdeelfoto’s op. Dit boek laat 100 foto’s zien van legendarische coureurs uit de periode 1960-1970, met de persoonlijke herinneringen aan deze renners die één ding gemeen hebben: ze startten allemaal in de Tour de France. Met een voorwoord van de wielervedette Robert Gesink. Heeft u een foto meneer? 100 unieke Tourportretten is verkrijgbaar op www.trichispublishing.nl voor € 19,95.

Ladies Night

De winter is officieel voorbij en de eerste zonnestralen hebben we al mogen voelen. Dus de lenteschoonmaak kan beginnen! Omdat we je al horen zuchten en puffen bij het idee alleen, hebben wij de perfecte manier bedacht om je te motiveren. Want... hier is een overzicht van het aantal calorieën dat je met de klusjes verbrandt. e Dweilen

Wie gedurende een uur tekeergaat met een zwabber op de vuile vloeren kan 153 calorieën verbranden.

r Badkuip schrobben

Je zal met de badkuip niet zolang bezig zijn als met de vloer, maar je hebt wel even veel energie nodig om korte metten te maken met de zeepresten. In amper een kwartier zal je al 90 calorieën verbranden én worden je armspieren getest.

The Big Wedding

t Ramen lappen

In de hilarische film The Big Wedding maken we kennis met Don (Robert de Niro) en Ellie Griffin (Diane Keaton), die al jaren geleden zijn gescheiden. Wanneer hun adoptiezoon gaat trouwen en zijn zeer strenggelovige biologische moeder overkomt voor de bruiloft, zijn zij plots weer gedwongen om te doen alsof zij nog steeds dolgelukkig getrouwd zijn. Maar dat blijkt zo makkelijk nog niet.

u Kleerkast herorganiseren

woensdag 8 mei 2013 aanvang 19.00 uur

5x2

WIN 2 kaartjes

Poetsend calorieën verbranden

Het Regiojournaal verloot kaarten voor een film naar keuze.Wil je kans maken op vrijkaarten? Stuur dan een mail naar win@regiojournaal.nl met als onderwerp ‘Pathé’. Vergeet niet je naam, adres en telefoonnummer te vermelden. Wederom zullen wij clubseats cadeau doen aan één van de inzenders. Voor informatie & tickets ga naar www.pathe.nl Een kaartje sturen kan ook. Kijk voor de adresgegevens in het colofon, op pagina 3. Uw gegevens kunnen voor commerciële doeleinden gebruikt worden.

Bij de lenteschoonmaak is het ook tijd om de ramen te lappen, zowel aan de binnen- als aan de buitenkant. Zo verbrand je 167 calorieën in een half uur én kunnen de eerste lentezonnestralen binnenkomen.

Ben je klaar om je dikke truien en je winterjas weg te hangen? Zeker doen, want door je lente- en zomerkleren weer in de kleerkast te hangen, kan je ongeveer 85 calorieën kwijtspelen.

i Herinrichten

Win

Het Regiojournaal verloot

5x2

kaarten voor een film naar keuze.

5 Wist je dat De Tour de France om en nabij de 4000 kilometer is. De wielerwedstrijd neemt drie weken in beslag en er zijn zo'n twintig verschillende etappes te verrijden. De langste route was die van 1926 toen er 5746 kilometer werd afgelegd.

Kan je slaapkamer of een andere ruimte wel een opknapbeurt gebruiken? Ga dan snel aan de slag, want je kan 167 calorieën verbranden door 30 minuten binnenshuis wat verbouwingen te doen. Moet je daarvoor de meubels verplaatsen? Dan kan je nog eens 100 calorieën verbranden in een kwartier, en zelfs meer als je iets naar boven moet verhuizen. Veel succes!

De calorieën werden berekend op basis van een persoon met een gewicht van 68 kilogram en veranderen naargelang intensiteit, lichaamsbouw en gewicht.

Regiojournaal 23


ALLES KIDS

Speelboerderij Den Scherpenberg Afgelopen oktober hebben Mieke en Marcel Sommers speelboerderij Den Scherpenberg geopend. Het is een binnen- en buitenspeeltuin met kinderboerderij. Er is volop vermaak voor kinderen van 1 t/m 12 jaar, ook bij regenachtig weer. Aan de volwassenen is ook gedacht: er is voldoende zitgelegenheid en je kan er lekkere hapjes en drankjes bestellen. Kinderen kunnen natuurlijk ook bij ons hun verjaardagsfeestje vieren en scholen, bedrijven en andere grote groepen zijn tevens van harte welkom!

Kaartjes winnen voor Bobbejaanland Het Regiojournaal ma g 15 x 2 tickets verloten die je gratis toegang geven tot het Plezantste land: Bobbeja anland! Mail je naam, adres en telefoon nummer naar win@reg iojournaal.nl. Een kaartje sturen kan ook, kijk voor adresgege vens in het colofon op pagina 3.

Speellboerderij Den Scherpenberg Scherpenbergsebaan 53 in Rucphen Tel: (0165) 34 24 78 Kijk voor meer informatie op www.denscherpenberg.nl

IesNvoor W tj d kaar nlan

ALLES KIDS

Op de pot(ty) Jouw peuter op spelenderwijs zindelijk laten worden? Dat kan met de iPotty! Dit is een nieuw (wc)potje voor peuters dat met z´n tijd mee gaat. Het potje kun je eenvoudig voorzien van een iPad, waarmee peuters kunnen spelen tijdens het doen van de behoeften. Je kunt een iPad voorzien van een geschikte iPotty app en bevestigen aan het wc potje. Het scherm dat aan het potje bevestigd is, heeft meerdere standen en is voorzien van een plastic laag om je iPad te beschermen. Er is een mogelijkheid om het potje af te sluiten zodat de iPotty als soort bureautje gebruikt kan worden. Ook bestaat er de mogelijkheid om het potje los te koppelen van het schermgedeelte. Installeer een iPotty app op je iPad en maak een begin aan het zindelijk worden van jouw kind. Kijk op www.iPotty.nl voor meer informatie en de beste en leukste iPotty apps

a

beja

Bob

Hobbelkoe Iedereen heeft (vroeger) wel eens op een hobbelpaard gezeten. Maar wat dacht je van een hobbelkoe? Deze houten hobbelkoe van Charl’s Toys is geschikt voor voor peuters en kleuters. Dit beestachtige merk houten speelgoed heeft nog meer dieren zoals een lieveheersbeestje, olifant en paard in haar assortiment. Hobbelkoe € 39,95 • www.simplydutch.com

Snoep op de muur Welk kind houdt er nu niet van snoepen? Wat is er lekkerder dan heerlijk weg te kunnen dromen tussen de spekjes en de lolly’s? KEK Amsterdam heeft haar collectie uitgebreid met vliesbehang. Het zijn verrassende en verfrissende ontwerpen met grafische prints en patronen. Het unieke snoepbehang waarmee je een muur vol chocolade, spekjes, ijsjes of dropjes creëert, is daar een goed voorbeeld van. Het vliesbehang is van zeer goede kwaliteit en is sterker dan normaal (papier)behang. Een groot voordeel is dat het met water afneembaar is. Wel zo fijn voor de kinderkamer! Het vliesbehang is heel makkelijk aan te brengen en later ook weer te verwijderen, en is bovendien milieuvriendelijk en biologisch afbreekbaar. Kijk voor meer informatie op www.kekamsterdam.nl

Regiojournaal 25


IJSSPECIAL

IJSSPECIAL

ijs pret

yoghurtroomijs met aardbeien

4 porties In 3 uur en 15 minuten klaar Ingrediënten

500 gram aardbeien

2 eetlepels citroensap 125 gram suiker

300 milliliter yoghurt

200 milliliter slagroom Bereidingswijze

Houd 100 gram aardbeien apart voor

garnering, maak de rest schoon en pureer

Genieten met een grote G Tussen Nispen en Schijf ligt de Gerda Hoeve. Een plek waar je kan ontspannen en genieten van het boerenleven en dat kan met een heerlijk ijsje in de hand of een verrukkelijke ijscoupe. Maar ook met diverse koffie en dranken staan we voor u klaar. Genieten met een grote ‘G’! Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse ijskarren en ijstaarten. Allemaal op maat voor u gemaakt. Boeren zeskamp of een partijtje boerengolf; het kan allemaal bij ons! De Gerda Hoeve

Het Dreefje 3 in Schijf

(0165) 365 215

www.gerdahoeve.nl

‘Bekroond ijs’

ze. Meng de aardbeien met het citroensap, de helft van de suiker en de yoghurt. Klop

de slagroom met de rest van de suiker half

Deze ijssalon behoort tot één van de beste van Nederland, al meerdere keren bekroond met diverse prijzen. Iedere dag wordt hier vers ambachtelijk roomijs gedraaid in wel 36 smaken! Op het gezellige terras kun je ook genieten van heerlijke ijscoupes en sorbets. En voor verjaardagsijstaarten, ijsgebak en bruidsijstaarten ben je ook bij Bon Appétit aan het juiste adres.

stijf en roer dit door het aardbeienyoghurt-

Nu de zon zich wat meer laat zien heb je misschien ook vaker trek in een lekker verfrissend ijsje. En wat smaakt er dan beter dan ambachtelijk gemaakt roomijs? We hebben wat ‘smakelijke’ adresjes voor je opgezocht in de regio. Maar mocht je de deur niet uit willen, dan kan je natuurlijk ook altijd nog zelf aan de slag…

mengsel. Schenk dit in een ruime schaal of diepvriesdoos en zet het in de vriezer.

Schep het ijs na een half uur door om de

vorming van grove ijskristallen te voorkomen. Herhaal dit na een uur. Laat het ijs

minimaal 3 uur bevriezen. Schep bolletjes

ijs in een coupe en garneer met aardbeien.

3 Wist je dat

• IJs al zo’n 2300 jaar geleden door de Chinezen is uitgevonden? Toentertijd werd het gemaakt van sneeuw gemengd met honing of fruit. In 1295 werd het ijs naar Europa gebracht door de Italiaanse ontdekkingsreiziger Marco Polo. • De schoolkinderen in Scandinavië iedere dag een ijsje krijgen? De traktatie wordt daar gezien als zuivelvoeding. • Er in Nederland meer dan zeshonderd ijssalons zijn? De eerste ijssalon werd in 1686 in Parijs geopend. Ga er gerust een ijsje kopen, want café Procope bestaat nog steeds!

26 Regiojournaal

• J e gemiddeld 50 keer moet likken voordat je één bolletje van je ijsje op hebt. • De grootste ijscoupe ooit ongeveer 3,5 meter hoog was? Deze bestond uit meer dan 17.000 liter ijs en heeft ook een plaatsje in het Guinness Book of Records gekregen. • I n de VS het meeste ijs gegeten worden? Gemiddeld zo’n 24 liter per persoon per jaar. • Er meer dan 100 verschillende smaken schepijs bestaan? Ijsmakers bedenken steeds weer nieuwe combinaties. Wat dacht je van haringijs, dropijs en Red Bullijs?

Kennedyplein 3 - Rijsbergen

(076) 59 63 963

www.bonappetitrijsbergen.nl

Ijs, koffie en ander lekkers De gehele zomer staan wij voor u klaar met ons voortreffelijk, in Italië bereid, ambachtelijk ijs. Bij minder goed weer kunt u ook de hele zomer door genieten van heerlijke koffie en zelfgebakken Brusselse wafels of wat dacht u van een lekkere Bossche bol? U geniet al van een van deze lekkernijen met een heerlijk kopje koffie voor € 3,25. U vindt ons op de hoek Oude Markt, Dr. Brabersstraat. We zijn iedere dag geopend van 12.00 tot 18.00 uur en op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag bij goed weer tot 21.00 uur. IJssalon Gelato & Claaroo’s Coffee Corner Dokter Brabersstraat 2 in Roosendaal

Regiojournaal 27


eten & drinken

eten & drinken

Het witte goud Slechts een paar maanden per jaar kun je er van genieten: asperges. Deze seizoensgroente, die ook wel bekend staat als ‘het witte goud’, prijkt van begin april tot eind juni weer volop op de menukaarten in restaurants. De traditionele versie met ham, ei en botersaus is inmiddels een Hollandse klassieker, maar er kan meer met de ‘koningin van de groente’.

Asperges op zijn Italiaans Hoofdgerecht voor 2 personen Bereiden • Asperges schillen en koken, met koud water afspoelen en laten uitlekken. (7,5 dl. kookvocht apart houden). • Kopjes van de asperges afsnijden de stelen in stukjes van 1 cm. snijden en 1/4 deel van de stelen pureren. • De slagroom toevoegen. • De ui in olie fruiten en de (risotto) rijst toevoegen. • Bak dit geheel glazig, beslist niet bruin. • Meng het kookvocht met de wijn en voeg dit beetje bij beetje toe aan de rijst. • Laat de (risotto) rijst 20 minuten op laag vuur gaar koken. • Voeg na 15 minuten de aspergestelen en de puree toe.

Voorjaars voorgerechtje

• Breng de (risotto) rijst op smaak met zout en peper en Parmezaanse kaas.

6 personen

• Garneer de (risotto) rijst met de aspergekopjes.

Voorbereiden

Ingrediënten

Laat de asperges voor het bereiden even uitlek-

• 8 geschilde witte asperges

ken. Snijd de asperges met een scherp mes in

• 8 geschilde groene asperges

drie ongelijke stukjes en rol ze in een plak zalm.

• 1 fijngesneden ui

Maak de dressing en meng deze met de sla.

• 1 el boter

Zet het asperge-zalmtorentje midden op een

• 2 el slagroom

bord en schik de sla er omheen. Garneer met

• 2 el olie

frambozen en halve kwarteleitjes.

• 200 gr. (risotto) rijst

Hoofdgerecht voor 2 personen

• 1 dl witte wijn Ingrediënten • 4 tot 12 asperges

Lauwwarme aspergegerookte zalm salade Bereiden

• Kook de asperges op de gebruikelijke wijze ‘al dente’, laat ze uitlekken en ze snijd in stukken van 3 à 4 cm. Houd ze warm!

• 100 gr. verse geraspte Parmezaanse kaas

• Bak de gekookte krieltjes in wat olie goudgeel. • Kruid met peper en zout. Houd ze warm!

• 4 plakken gerookte zalm

• zout

• Laat enkele eetlepels fetablokjes uitlekken.

• 200 gr mooie sla

• peper

• Snijd de tomaat in blokjes.

• 10 gekookte kwarteleitjes

• Was de ijsbergsla.

• Fijngehakte peterselie.

• Snijd de gerookte zalm in stukjes.

• 20 frambozen

• Snipper het knoflookteentje.

• Dressing: 1 deel frambozenazijn

• Meng enkele eetlepels van de feta-olie met het sap

• Dressing: 3 delen lekkere olie

van de citroen.

• Dressing: zout en peper

• Voeg wat bieslook, de look, peper en zout, en wat italiaanse kruiden toe, en wat verse basilicum. Proef, en voeg eventueel nog wat olijfolie toe.

Aspergeweetjes 

• De gemiddelde consumptie van asperges

Lunchroom Cafetaria ‘t klokje rond

‘t Wit Uiltje

Een gezellige lunchroom waar u terecht kunt voor een verse kop koffie met warm appelgebak of voor een lekker broodje. Voor een ouderwetse puntzak met verse friet en een lekkere eigengemaakte snack kunt u ook bij ons terecht. Heeft u iets te vieren en wilt u niet zelf in de keuken staan? Wij verzorgen ook luxe vis- en vleesschotels of luxe hapjes.

Restaurant-Taverne ’t Wit Uiltje ligt midden tussen de weilanden van Horendonk. Het is niet alleen de ideale stopplaats tijdens een zomerse fietstocht, je kunt er ook lekker à la carte eten Geniet in de sfeervolle, ruime veranda of op het gezellige terras van een smakelijke lunch of een heerlijk diner. Het restaurant is geopend van 12.00 tot 22.00 uur. Op maandag is ’t Wit Uiltje gesloten.

Openingstijden: ma t/m do 11.30 tot 20.00 vrij 11.30 tot 21.30 en zat. 11.30 tot 20.00 Raadhuisstraat 13 - Roosendaal (0165) 87 02 30 - 06 54294915

Heiblok 75 – Essen (België) 0032 36677571 www.wituiltje.be

• Voeg dan de fetablokjes, en de tomaatblokjes toe. • Doe in een andere kom de stukjes asperges, de gebakken krielaardappeltjes en de stukjes gerookte zalm. • Neem enkele lepels van de vinaigrettesaus en meng met het asperges-aardappel-zalm-mengsel.

per persoon is de afgelopen 10 jaar jaarlijks

• Schep voorzichtig om en doe dit mengsel dan bij• Deze ‘omweg’vermijdt dat je warm bij koud doet.

gestegen.

• Nederlanders eten ongeveer 800 gram

de rest van de vinaigrette.

asperges per jaar.

• De gerookte zalm wordt lichtjes gegaard door

minimaal één maal per jaar asperges.

• Dien op op een bedje van salade.

doek in de koelkast.

smaken er heel goed bij.• Slechts 21% van alle Nederlanders kopen• Bewaar witte asperges in een vochtigede warmte van de aardappels en de asperges. Tip Een droog wit wijntje en een stukje geroosterd brood

• Behalve koken, kun je asperges ook wokken, stomen of grillen.• Deze groente blijkt ook een gunstige uitwerking te hebben op gewicht, bloeddruk, nieren, hart en lever.

Regiojournaal 29


30 Regiojournaal

Muzikaal weekend Op vrijdag 31 mei, zaterdag 1 en zondag 2 juni organiseren ze het jubileumfeestje. Op vrijdag wordt er gestart met Roosendaal Zingt Kids, zaterdag wordt de binnenstad op verschillende plaatsen opgeluisterd met sambabands en op zondag wordt er afgesloten met Roosendaal Zingt Live, een speciale jubileumeditie van het geliefde evenement.

Een spetterende familiemusical voor jong en oud. Maud Mulder (bekend van Idols, Roodkapje, De Gelaarsde Kat) wordt de prinses die zich prikt aan een spinnenwiel om na 100 jaar slapen wakker gekust te worden door haar droomprins. Kinderen en (groot)ouders genieten van een middag vol vrolijke muziek, uitbundige kostuums en vooral veel humor. Na de voorstelling komen alle sprookjesfiguren naar de foyer voor een super sprookjesfeest. Kom verkleed als sprookjesfiguur en schrijf je in bij de toverbalie. Misschien win jij de sprookjesprijs! Wanneer: 2 juni 14.30 uur Kosten: volwassenen € 19,20 kinderen € 17,00

kijk voor meer informatie op www.roosendaalzingt.nl

2 juni

Open dag Stichting Stadsarcheologie Steenbergen

De groep is in 1996 Stichting geworden, als Werkgroep bestaan zij al sinds 1978. De Werkgroep is opgericht toen de eerste noemenswaardige oudheidkundige bodemvondsten werden gedaan bij afbraak van de Weeshuizen in de Blauwstraat. Sindsdien zijn zij steeds te vinden bij afbraak en/of renovatie van panden in de stad wanneer zij daarvoor toestemming hebben. De Stichting is onder leiding van Christ van Terheyden en Chris Duijvestijn steeds enthousiast bezig, om door middel van archeologisch onderzoek de kennis over de geschiedenis van Steenbergen aan te vullen. Elke dinsdagavond zijn zij dan ook te vinden van 19.00 uur t/m ± 22.00 uur in de werkruimte ‘De Steengoed Kan’ aan het Doornedijkje 50..

31 mei, 1 & 2 juni

Kijk voor meer informatie op www.jazzboz.nl

24 t/m 26 mei

Het 38e Jazzfestival in Bergen op Zoom vindt plaats van 24 t/m 26 mei 2013. Je kunt dan in de middeleeuwse binnenstad genieten van verschillende stijlen Jazzmuziek. En niet alleen de kenners komen hier aan hun trekken... Kom je voor de muzikale gezelligheid naar Bergen op Zoom, dan zul je hier ook zeker geen spijt van krijgen. Los van alle optredens op de podia is er in 21(!) kroegen en restaurants live muziek.

Roosendaal Zingt heeft als populair meezingevenement inmiddels een vast plekje verworven op de volle Roosendaalse evenementenagenda. In 2013 bestaat het evenement al weer 10 jaar en dat vraagt om een feestje!

Doornroosje De Musical (4+)

kijk voor meer informatie op www. demaagd.nl

JazzBoZ

Roosendaal Zingt

Brabantse Wal marathon De derde editie van deze natuurmarathon op zondag 2 juni plaats. Een uniek evenment georganiseerd door de Rotaryclub De brabantse Wal en atletiekvereniging Spado uit Bergen op ZoomAlle afstanden van de Brabantse Wal marathon lopen over geaccidenteerd terrein, over de unieke Brabantse Wal. Voeg daarbij de factor van het weer, en de beleving van een natuurloop is compleet! Het eerste jaar was het warm en kregen de lopers te maken met stoffige paden en mul zand. De tweede editie liet het weer zich van een totaal andere kant zien: regen en wind veranderden de paden in modder en plassen. De diverse parcoursen, ook van de hele Marathon, bestaan uit 1 ronde. Na-inschrijving is voor alle afstanden tot op de dag zelf mogelijk. De deelnemerslijst staat op de pagina ‘online inschrijven”.De opbrengst van dit loopevenement komt ten goede aan Fight Cancer; in 2012 werd er door dit evenement bijna 7000,- overgemaakt. kijk voor meer informatie op www.debrabantsewalmarathon.nl

Op zondag 2 juni houdt de stichting een open dag. Meer informatie? bel dan met 06-15 47 68 24

2 juni

What’s

MEI JUN 2 juni

Up

what's up

Regiojournaal

31Regiojournaal april/mei 2013