Page 9

Maar hoe werkt dat voor een ondernemer? Allemaal leuk en aardig, dat energie besparen, maar telt voor een ondernemer niet slechts wat er onderaan de streep overblijft? Hoe stimuleer je ondernemers om zelf actie te ondernemen? Of is het beter om ze daartoe te dwingen? Koen Tangelder is directeur van Coolen BV, een verwerker van uiteenlopende stoffen, doek- en bandmaterialen voor de bekleding van producten. “Bij ons kwamen ze laatst controleren hoe het stond met het energieverbruik en de energiebesparing. Ze zijn van harte welkom hoor, maar waarom bij ons? Het bleek dat ze steekproefsgewijs enkele bedrijven langsgingen. Het was allemaal keurig, maar voelde toch een beetje als een politiecontrole.” Geen prettige ervaring dus. Theo Wijers (Nikkelen Elektrotechniek) valt Koen bij: “Het is veel beter om er samen je schouders onder te zetten, in plaats van steekproefsgewijs te controleren. Wij hebben met vijftien bedrijven een eigen convenant getekend. Daarbij gaan we uit van een voorbeeldfunctie, iets wat we als bedrijf uit willen stralen. Geen geitenwollensokken, maar bewustwording. Niet alleen in de directie, maar ook onder het personeel.” Volgens Renée Schreurs (bedrijvenfunctionaris bij de gemeente Veghel), draait het inderdaad om gedragsverandering. “Denk daarbij bijvoorbeeld ook aan de seculaire gedachte in de bouw: alles wat je bouwt, moet je ook weer af kunnen breken en het liefst recyclen. Daar zijn al een hoop mooie voorbeelden van.”

“Wij hebben met vijftien bedrijven een eigen convenant getekend. Daarbij gaan we uit van een voorbeeldfunctie, iets wat we

als bedrijf uit willen stralen. Geen geitenwollensokken, maar bewustwording” Een zware kluif Het energieverbruik terugschroeven of alternatieve energiebronnen gebruiken blijkt voor bestaande bedrijven en bestaande panden een stuk complexer dan voor nieuwe panden. “Bij nieuwbouw kies je bewust voor duurzame bouw en innovatie. Goede isolatie, standaard zonnepanelen op het dak. Maar een bestaand gebouw aanpassen is een ander verhaal,” aldus Frank van der Kruis (docent aan de Juridische Hogeschool AvansFontys). Subsidies zijn vaak te verwaarlozen of ‘een leuke tegemoetkoming’ zoals Thomas van der Lee (Boonstoppel Subsidie Advies) het noemt. Hierdoor wordt investeren in energiebesparing een zware kluif voor de ondernemer. Natuurlijk zijn er ook praktische oplossingen. “Laat bijvoorbeeld de verlichting niet branden als je niet aanwezig bent,” vertelt Frank Moolenaar (ES&I BV). “Verlichting vervangen is minder vaak nodig als je het licht minder lang en minder vaak laat branden.” “En als het gaat om besparen, dan is isoleren de oplossing,” vult Sjef Bakels (SB Vastgoed Management & Advies) hem aan. “Want in verwarming van panden en huizen gaat veel meer energie verloren, dan veel mensen denken.” People, Planet en Profit: een eeuwig spanningsveld Volgens Theo Wijers merken we nog te weinig van de noodzaak van energiebezuiniging: we zien nog te weinig gevolgen. “Pas als we Rotterdam moeten verhuizen omdat de boel onder water komt te staan…” Meer druk van de overheid kan daarom volgens sommigen ook geen kwaad. Máár: te veel regels is dan ook niet goed. Dan vertrekken mensen naar de lagelonenlanden en verhuizen we het

Heeft u vragen of wenst u in gesprek te gaan met een van de tafeldeelnemers? Stuur uw vraag naar online@regioinbedrijf.nl 9/17

Verslagen thematafels RegioinBedrijf Connect 2016 - regio Zuidoost-Brabant  
Verslagen thematafels RegioinBedrijf Connect 2016 - regio Zuidoost-Brabant  

De Watermolen van Opwetten in Nuenen was op 10 november 2016 een drukbezocht toneel van ontmoeting, kennisdeling en een ontspannen naborrel....

Advertisement