Page 3

der Hoorn. “Het is jammer dat de toegevoegde waarde door buitenstaanders nauwelijks gezien wordt”, vult Silvie van der Linden, van KredietUnie Brabant aan. “Van de andere kant kiezen klanten wel heel bewust voor je”, vindt Willemien Bogers, coördinator afstuderen en alumni bij Juridische Hogeschool Avans-Fontys. “Bedrijven vinden het wel belangrijk maar willen ook nog steeds de beste kwaliteit tegen de laagste prijs”, reageert Bijlsma. Participatiewet en Quotumwet “Men denkt vaak dat je er als bedrijf financieel beter van wordt, omdat je

gesubsidieerd wordt, maar zo werkt het niet. Je krijgt wel een loonkostensubsidie en een kleine vergoeding voor begeleiding en coaching, maar bedrijven die het voor de subsidie doen, zullen het niet redden. Sociaal ondernemen doe je omdat je je lokale omgeving wil helpen, niet om er rijk van te worden”, legt Van der Hoorn uit. Sinds de invoering van de participatiewet en bij het werking treden van de quotumwet zijn werkgevers, met meer dan 25 werknemers, verplicht een vastgesteld percentage aan werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te hebben. Per gemeente verschilt hierop het beleid voor wat betreft de subsidies.

Mag je winst maken als sociale onderneming? Wiel Verhaegh, Accountmanager Bedrijven en Economie bij Gemeente Gemert-Bakel, vindt het een lastige stelling. “Je werkt met maatschappelijk geld. Je mag wel winst maken, maar ergens ligt een grens,” vindt Verhaegh. De ondernemers aan de thematafel reageren hier direct op. “Het hangt ervan af of je winst maakt door de subsidies die je ontvangt of door de producten die je verkoopt die je vanuit het maatschappelijk ondernemerschap hebt ontwikkeld”, vindt Maico de Haan Easydus. Verhaegh gooit daarop een

nieuw vraagstuk op tafel “Mag je als gemeente de subsidie terugvragen als het sociaal ondernemerschap heel succesvol is geweest?” Dat ligt gevoelig bij de ondernemers en het is ook vooral de vraag ‘waar trek je de grens?’. De tafelvoorzitter concludeert “zolang je transparant bent over je financiële situatie is het zowel voor de gemeente als klanten inzichtelijk wat je doet en daarmee krijg je veel meer draagvlak.” Sociale winst zit in de aandacht die je geeft “Achter elk mens zit een parel. Door de juiste aandacht te geven, heb je straks

Heeft u vragen of wenst u in gesprek te gaan met een van de tafeldeelnemers? Stuur uw vraag naar online@regioinbedrijf.nl 3/17

Verslagen thematafels RegioinBedrijf Connect 2016 - regio Zuidoost-Brabant  
Verslagen thematafels RegioinBedrijf Connect 2016 - regio Zuidoost-Brabant  

De Watermolen van Opwetten in Nuenen was op 10 november 2016 een drukbezocht toneel van ontmoeting, kennisdeling en een ontspannen naborrel....

Advertisement