Page 1

2013-2014

n we werken iedere dag op een andere plek. Het is heerlijk om buiten

Infratechniek › Grond-, water- en wegenbouw


2

Welkom Welzijn Data open avonden 2013* Zaandam & Purmerend • Woensdag 23 januari, 18.00 - 21.00 uur • Woensdag 13 maart, 18.00 - 20.30 uur • Woensdag 19 juni, 18.00 - 20.00 uur

4

Studeren bij het Regio College

* Data onder voorbehoud, kijk op www.regiocollege.nl

Infratechniek 10 Assistent bouw en infra BBL, niveau 1 10 Opperman bestratingen (straatmaker) BBL, niveau 2 11 Straatmaker BBL, niveau 3 11 Vakman grond-, water en wegenbouw (gww), Waterbouwer BBL, niveau 2 12 Allround vakman grond-, water- en wegenbouw (gww), Allround waterbouwer BBL, niveau 3 12 Monteur gas/water/warmte BBL, niveau 2 15 Eerste monteur gas/water/warmte BBL, niveau 3 15 Vakman asfalt (asfaltafwerker) BBL, niveau 2 16 Vakman asfalt (balkman) BBL, niveau 3 16 Kaderfunctionaris uitvoering bouw en infra BBL, niveau 4 17 Machinist grondverzet, Machinist wegenbouw, Machinist hijswerk BBL, niveau 3 19 Monteur mobiele werktuigen BBL, niveau 2 19 Allround monteur mobiele werktuigen BBL, niveau 3


3

Welkom Hallo! Leuk dat je ge誰nteresseerd bent in een opleiding bij het Regio College. We hopen dat je in dit boekje een opleiding vindt die bij je past. Heb je nog vragen of wil je hulp bij het maken van een keuze? Neem dan contact op met ons Servicecentrum. Zij helpen je graag verder. Telefoon: (075) 681 90 01, e-mail: servicecentrum@regiocollege.nl. Je kunt natuurlijk ook zelf een kijkje nemen bij het Regio College. Dit kun je bijvoorbeeld doen tijdens de open avonden. Of kom langs bij een van onze opleidingen en ervaar het zelf. Je kunt bijvoorbeeld proefstuderen en zelf aan de slag gaan bij de opleiding van je keuze. Kijk op www.mijnopleidingjouwopleiding.nl voor alle mogelijkheden. Meer informatie vind je ook op onze website, www.regiocollege.nl.


4

Studeren bij het Regio College

Onderwijs bij het Regio College Ons onderwijs kent twee belangrijke uitgangspunten: 1. Je doet het zelf Je bent zelf verantwoordelijk voor wat je gaat leren en hoe je dat gaat leren. Je werkt zo zelfstandig mogelijk. Dat wordt later in je beroep ook van je verwacht. Natuurlijk helpen wij je daarbij. Vanaf het begin gaan we hiermee oefenen. 2. Leren in de praktijk Al onze opleidingen zijn erop gericht dat je straks kunt functioneren in een beroep en/of de maatschappij. Dat leer je het beste in levensechte situaties. Daarom zijn stages een belangrijk onderdeel van je opleiding. Wat is beroepsgericht onderwijs? Je wordt opgeleid voor de arbeidsmarkt. Daar is behoefte aan medewerkers die niet alleen de kennis en

vaardig­heden hebben die nodig zijn voor een bepaald beroep, maar ook zo zelfstandig mogelijk kunnen werken (afhankelijk van het functieniveau) en op de juiste manier kunnen handelen in specifieke werksituaties. Je moet zo competent mogelijk zijn, een juiste mix ontwikkelen van jouw persoonlijke talenten, kennis, vaardigheden, houding en motivatie. Daar werk je aan tijdens je opleiding. Je gaat aan de slag met opdrachten uit het werkveld en oefent in praktijk­ situaties op school en op je stage- of werkplek. Je hebt recht op je diploma als je aan al je onderwijsverplichtingen hebt voldaan, je stage voldoende is beoordeeld en je je examen hebt behaald. Voorbereiding op het leven na school Wij bereiden je ook voor op het leven na school. Om goed in onze samenleving te kunnen functio­neren, is kennis over je vak alleen niet voldoende.

Bij het Regio College werk je daarom ook aan je algemene vorming en je persoonlijke ontwikkeling. Dat doe je binnen het onderwijsprogramma Loopbaan en burgerschap. Taal en rekenen Een goede beheersing van de Nederlandse taal en rekenen is voor je latere carrière erg belangrijk. Daarom besteedt het Regio College daar veel aandacht aan. Wanneer je begint met je opleiding wordt je startniveau getoetst. Tijdens de opleiding zijn er voortgangstoetsen en zo nodig extra ondersteuning. Je sluit je opleiding af met een examen. Een veilige en leefbare school We willen dat iedereen die naar het Regio College komt zich er prettig én veilig voelt. Daarom zorgen we voor gebouwen en een omgeving waarin iedereen zelfstandig kan leren en samenwerken. Een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt, wie of wat je ook bent.


5

Vooral naar school of vooral werken? BOL of BBL? Veel opleidingen kun je op twee manieren volgen: via de beroepsopleidende leerweg (BOL) of via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Het verschil tussen beide leerwegen is het aantal uren dat je in de praktijk werkt. In beide leerwegen word je opgeleid voor hetzelfde diploma.

gaat meestal één dag per week naar school.

Leren in de praktijk Beroepspraktijkvorming Tijdens je opleiding staat het leren in de praktijk centraal. Daarom vindt een deel van je opleiding plaats in de praktijk: de beroepspraktijkvorming (bpv). Bij een BOL-opleiding loop je één of meer keer stage. Volg je een BBL-opleiding dan heb je een baan.

BOL: leren en stage lopen In de BOL ga je in principe de hele week naar school. Om praktijkervaring op te doen loop je stage. Het aantal praktijkuren verschilt per opleiding, maar ligt tussen de twintig en zestig procent van de totale studieduur.

De bpv van zowel de BOL als de BBL vindt plaats bij een erkend leerbedrijf of een erkende instelling. Een overzicht van erkende leerbedrijven bij jou in de buurt vind je op de website www.stagemarkt.nl.

BBL: werken en leren Wil je graag meteen aan de slag? Dan is de BBL iets voor jou. Je hebt al werk of je krijgt (binnenkort) een baan. Je werkt minimaal drie dagen en

In het leerbedrijf moet je ver­schillende praktijkopdrachten uitvoeren. Tijdens je bpv word je begeleid door iemand van de werkvloer en een docent van je opleiding.

Begeleiding Wij willen dat je succes hebt in je opleiding en daarna. Daarom bieden wij je intensieve begeleiding. We helpen je niet alleen bij je studie, we denken ook met je mee over je verdere loopbaan en het beroep dat het beste bij je past. Loopbaancoach Als deelnemer van het Regio College heb je een persoonlijke begeleider: de loopbaancoach. Hij of zij begeleidt je tijdens je opleiding en is je eerste aanspreekpunt bij vragen en problemen. Specialistische begeleiding bij het Servicecentrum Wanneer je loopbaancoach je niet voldoende kan helpen, kun je terecht bij de specialisten van het Servicecentrum: • loopbaan- en zorgadviseurs: voor advies over je loopbaan en het beroep dat bij je past, als je het lastig vindt om een keuze te maken, als je een


g

6

Studeren bij het Regio College

beperking hebt, als je je thuissituatie even niet met school kunt combineren of als je erover denkt te stoppen; • maatschappelijk werkers: voor hulp bij persoonlijke problemen; • ombudsman: voor klachten en vragen over onrechtmatige behandeling; • vertrouwenspersoon: voor een melding en/of gesprek over grensoverschrijdend gedrag.

Servicecentrum informatiedienst Hier kun je terecht voor in­ formatie over al onze opleidingen én advies krijgen over het plannen van je eigen (studie) loopbaan. Loop gerust eens langs!

Daarnaast zijn er andere mogelijkheden om je te helpen je schoolloopbaan zo succesvol mogelijk te laten verlopen: X-tra (wanneer je vanwege problemen wel wat extra hulp kunt gebruiken), StapOver (als je de verkeerde keuze hebt gemaakt), extra taalles en hulp bij dyslexie.

(075) 681 90 01 servicecentrum@ regiocollege.nl

Locaties Servicecentrum: • Cypressehout 99 1507 EK Zaandam • Spinnekop 1 1444 GN Purmerend

Openingstijden Zaandam: • ma t/m do 9.00 - 17.00 uur • vrij 9.00 - 14.00 uur In Purmerend en tijdens de schoolvakanties is het Service-

Leerweg vmbo > Geen diploma basisberoepsgerichte leerweg (bl) > Diploma basisberoepsgerichte leerweg (bl) > Diploma kaderberoepsgerichte (kl), gemengde (gl) en theoretische leerweg (tl)

centrum beperkt open; meer informatie hierover vind je op onze website.

Toelating Van het vmbo naar het mbo Onze mbo-opleidingen sluiten goed aan op het voort­gezet onderwijs. Afhankelijk van je leerweg, gekozen sector en vakkenpakket heb je met een vmbo-diploma het recht om in te stromen in een passende mbo-opleiding. Vakkenpakket Voor een aantal mbo-opleidingen is het verstandig wanneer je ook nog een bepaald vak in je vakkenpakket hebt. Ook worden er soms eisen gesteld aan de hoogte van je cijfers voor bepaalde vakken. Je begint

Instroomrecht voor mbo-opleiding niveau 1 niveau 2 niveau 3 of 4


7

dan beter voorbereid aan je opleiding. Onder het kopje Toelating lees je om welk(e) vak(ken) het gaat. Andere vooropleiding? Heb je een andere vooropleiding dan vmbo en wil je instromen in een bepaalde opleiding? Kijk bij de opleidingsinformatie welke toelatingseisen dan gelden.

Aanmelding Hoe eerder, hoe beter Als je in augustus met een opleiding wilt beginnen, meld je dan zo vroeg mogelijk aan, liefst voor 1 april. Hoe eerder je je aanmeldt, hoe groter je kans op plaatsing in de opleiding van je keuze, want vol is vol. Om je aan te melden vul je het aanmeldingsformulier in. Dit formulier kun je aan­vragen bij het Servicecentrum of downloaden via onze website. Let op: opleidingen gaan alleen door bij voldoende aanmeldingen.

Digitale intake Na aanmelding word je uitgenodigd voor een digitale intake. Na de digitale intake volgt meestal een intake­ gesprek. Daarna hoor je of je de opleiding kunt doen die je hebt gekozen. Dit doen we om er zeker van te zijn dat je de opleiding kiest die bij je past. Van aanmelding tot plaatsing Op onze website kun je bekijken welke stappen je doorloopt vanaf het moment van aanmelding tot het moment dat je wordt geplaatst in de opleiding.

Kosten Lesgeld (BOL-opleiding) Ben je op 1 augustus 2013 18 jaar of ouder en volg je een BOLopleiding? Dan moet je lesgeld betalen aan het ministerie van Onderwijs. Dit is wettelijk verplicht. Bij het maken van deze brochure zijn de bedragen van het lesgeld 2013-2014 nog niet bekend. Het lesgeld voor 2012-2013 bedraagt € 1065. Voor

het schooljaar 2013-2014 zal dit bedrag iets hoger zijn. Cursusgeld (BBL-opleiding) Ben je op 1 augustus 2013 18 jaar of ouder en volg je een BBL-opleiding? Dan betaal je via de school cursusgeld aan het ministerie van Onderwijs. Dit is wettelijk verplicht. In veel gevallen betaalt je werkgever het cursusgeld. Bij het maken van deze brochure zijn de bedragen voor 2013-2014 nog niet bekend. Het cursusgeld 2012-2013 voor niveau 1 en 2 is € 221. Voor niveau 3 en 4 is dat € 536. Voor 2013-2014 zullen de bedragen iets hoger zijn. Overige kosten Dit zijn kosten voor boeken en opleidingskosten. Opleidingskosten zijn kosten voor noodzakelijke leer­ middelen zoals syllabi en readers, software(licenties), gereedschappen, werkkleding, excursies, e.d. Alle genoemde bedragen – voor zover bekend­ – zijn onder voorbehoud. <


8

Infratechniek

Infratechniek is een ander woord voor grond-, weg- of waterbouw. We hebben allemaal belang bij goede wegen en bruggen, buizen en kabels of veilige dijken en damwanden. In de infratechniek werk je meestal voor de overheid of grote bedrijven die gespecialiseerd zijn in grond-, water- of

wegenbouw. Samen met je team bouw of onderhoud je de infrastructuur. Dat zijn vaak grote projecten waarbij je met groot materieel werkt voor bijvoorbeeld

grondverzet of asfaltering.

Er zijn verschillende beroepen in de infratechniek. VariĂŤrend van straatmaker tot machinist van bijvoorbeeld grondverzetmachines.

Iets voor jou? Je bent geboeid door de aanleg van wegen, rioleringen of andere bouwprojecten. Je ziet een pittig beroep waarbij je veel buiten werkt wel zitten. Je hebt een goede lichamelijke conditie. En je werkt graag samen met je collegaâ&#x20AC;&#x2122;s in een team. Flexibele instroom Het BBL-onderwijs kent geen vaste instroommomenten. Je kunt bij ons op elk gewenst moment met je opleiding beginnen.


Winterscholing

9

Door weersomstandigheden kunnen in de winterperiode bepaalde werkzaamheden niet worden uitgevoerd. Zo is het idee ontstaan om een aantal opleidingen in de winter aan te bieden. Het Regio College heeft samen met SPG Noord-Holland en in nauw overleg met het bedrijfsleven de winterscholing ontwikkeld. In zes weken worden medewerkers bijgeschoold of opgeleid tot (allround) vakman gww, vakman asfalt, machinist grondverzet, machinist wegenbouw of machinist hijswerk. Meer weten? Neem dan contact op met­de vestiging Heerhugowaard, telefoon (072) 572 66 25.

Onze opleidingen De opleidingen Infratechniek worden op verschillende niveaus gegeven, zie onderstaande tabel. Opleiding

Niveau >

2

3

Straatmaker

pagina 10

pagina 11

Vakman grond-, water- en wegenbouw (gww)

pagina 11

pagina 12

Waterbouwer

pagina 11

pagina 12

Monteur gas/water/warmte

pagina 12

pagina 15

Vakman asfalt

pagina 15

pagina 16

Assistent bouw en infra

1 pagina 10

Kaderfunctionaris uitvoering bouw en infra

pagina 16

Machinist Monteur mobiele werktuigen

4

pagina 17 pagina 19

pagina 19


10

Infratechniek Assistent bouw en infra BBL, niveau 1

Opperman bestratingen (straatmaker) BBL, niveau 2

Hoe ziet je werk eruit? Als assistent bouw en infra help je de vakman bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden. Een aantal eenvoudige werkzaamheden (uitzetwerk, riolering- en grondwerk) kun je na een duide­lijke instructie zelfstandig uitvoeren. Iets voor jou? Als je graag buiten werkt en geboeid bent door de aanleg van wegen, rioleringen of andere infraprojecten, dan is deze opleiding iets voor jou. Je kunt flink aanpakken, je bent handig en je hebt oog voor wat er moet gebeuren. Wat leer je? Als assistent bouw en infra kun je kiezen uit een aantal specialisaties: bestratingen, rioleringen en wegen, waterbouw of kabels en leidingen. De praktijk vindt plaats bij een erkend leerbedrijf. Ook krijg je een VCA-training. Beroepspraktijkvorming (bpv) Je werkt vier dagen per week bij een erkend leerbedrijf in de infratechniek en je gaat acht uur per week (dag en/of avond) naar school. Toelating • je bent 16 jaar of ouder; • je hebt nog geen v(m)bo-diploma; • je bent geïnteresseerd in infratechniek. Duur 1 jaar Plaats Heerhugowaard Vervolgopleiding Opleiding in de infratechniek op niveau 2 Kosten • cursusgeld (vanaf 18 jaar); • boekengeld ± € 250.

Hoe ziet je werk eruit? Als opperman bestratingen doe je veelzijdig werk. De ene keer maak je sierbestrating in voetgangersgebieden, een volgende keer bestraat je de vakindeling van een parkeerplein of een speelstraat met drempels. Iets voor jou? Hou je er niet van om lang tussen vier muren te werken, dan is deze opleiding iets voor jou. Straatmaken is tamelijk zwaar werk, je moet dus ook behoorlijk kunnen aanpakken. Tegelijkertijd moet je heel nauwkeurig kunnen werken om een mooi resultaat te krijgen. Straatmaken doe je nooit alleen, maar altijd samen met één of meerdere collega’s. In dit vak moet je daarom goed kunnen samenwerken. Wat leer je? In deze opleiding leer je alle basisvaardigheden die je voor dit vak nodig hebt, zoals het ‘baan maken’, het plaatsen van materiaal en het uit­ zetten van hoogten. Je leert precies volgens een werktekening werken. Ook krijg je allerlei informatie over de bedrijfstak en de manier waarop er wordt gewerkt. Beroepspraktijkvorming (bpv) Je werkt vier dagen per week bij een erkend leerbedrijf in de infratechniek en je gaat acht uur per week (dag en/of avond) naar school. Toelating Vmbo-diploma bl Duur 2 jaar Plaats Heerhugowaard Vervolgopleiding Opleiding in de infratechniek op niveau 3 Kosten • cursusgeld (vanaf 18 jaar); • boekengeld ± € 340.


11

Straatmaker BBL, niveau 3

Vakman grond-, water- en wegenbouw (gww) BBL, niveau 2

Hoe ziet je werk eruit? Na een paar jaar ervaring in de praktijk, ken je al heel wat ‘kneepjes van het vak’. Om een allround vakman te worden, moet je echter nog meer weten over het opzetten en uitvoeren van ingewikkelde verhardingsconstructies. In deze opleiding leer je bijvoorbeeld hoe je een kruispunt met verschillende hoogtes aanlegt. Iets voor jou? Als je al enkele jaren in de infratechniek werkt en wilt doorgroeien in je vak, is deze opleiding iets voor jou. Je bent in staat om na overleg met de uitvoerder je werk zelfstandig uit te voeren en leiding te geven. Beroepspraktijkvorming (bpv) Je werkt vier dagen per week bij een erkend leerbedrijf in de infratechniek en je gaat acht uur per week (dag en/of avond) naar school. Toelating Diploma Opperman bestratingen of Aankomend straatmaker niveau 2 Duur 2-3 jaar Plaats Heerhugowaard Vervolgopleiding • assistent uitvoerder; • uitvoerder in de infratechniek; • applicatiecursussen. Kosten • cursusgeld (vanaf 18 jaar); • boekengeld ± € 340.

Waterbouwer BBL, niveau 2 Hoe ziet je werk eruit? In de infratechniek moet veel uitvoerend werk gebeuren. Als vakman gww of waterbouwer vorm jij een onmisbare schakel binnen het team van gespecialiseerde vaklieden dat daarmee bezig is. Je werkt tijdens de uitvoering van opdrachten samen met de uitvoerder, de uitzetter en de machinist. In overleg met hen verricht je alle werkzaamheden bij de aanleg, het onderhoud en de reconstructie van grondwerken, oevervoor­ zieningen, rioleringen en/of wegverhardingen. Iets voor jou? Als je graag buiten werkt en geboeid bent door de aanleg van wegen, rioleringen of andere bouwprojecten, dan is deze opleiding iets voor jou. Je kunt flink aanpakken, je bent handig en je hebt oog voor wat er moet gebeuren. Beroepspraktijkvorming (bpv) Je werkt vier dagen per week bij een erkend leerbedrijf in de infratechniek en je gaat acht uur per week (dag en/of avond) naar school. Winterscholing Deze opleiding wordt ook in de winterperiode aangeboden. Je krijgt zes weken fulltime theorieles en de rest van het jaar werk je in de praktijk (beroepspraktijkvorming). Toelating • vmbo-diploma bl; • een vergelijkbare vorm van voortgezet algemeen/beroepsonderwijs (zonder diploma). Duur 2 jaar (of een winterperiode) Plaats Heerhugowaard


12

Infratechniek Vervolgopleiding • Allround vakman gww niveau 3; • Allround waterbouwer niveau 3. Kosten • cursusgeld (vanaf 18 jaar); • boekengeld ± € 340.

Allround vakman grond-, water- en wegenbouw (gww) BBL, niveau 3

Allround waterbouwer BBL, niveau 3 Hoe ziet je werk eruit? Na enkele jaren ervaring in de infratechniek te hebben opgedaan, kun je met deze opleiding uitgroeien tot een echte vakman. Als allround vakman gww of allround waterbouwer ben je een onmisbare schakel in het team van gespecialiseerd personeel, zoals de uitvoerder, de uitzetter en de machinist. Je verricht zelfstandig alle werkzaamheden bij de aanleg, het onderhoud en de reconstructie van grondwerken, oevervoor­ zieningen, rioleringen en wegverhardingen. Iets voor jou? Als je inmiddels behoorlijk wat praktijkervaring hebt opgedaan in de infratechniek en je wilt doorgroeien in je vak, dan is deze opleiding iets voor jou. Je hebt technisch inzicht en kunt zelfstandig werken. Bovendien ben je een echte teamworker, je werkt immers vaak nauw samen met andere professionals. Wat leer je? In deze opleiding leer je allerlei complexere opdrachten zelfstandig uitvoeren. Beroepspraktijkvorming (bpv) Je werkt vier dagen per week bij een erkend leerbedrijf in de infratechniek en je gaat acht uur per week (dag en/of avond) naar school.

Winterscholing Deze opleiding wordt ook in de winterperiode aangeboden. Je krijgt zes weken fulltime theorieles en de rest van het jaar werk je in de praktijk (beroepspraktijkvorming). Toelating • diploma Vakman gww, niveau 2; • diploma Aankomend rioleringswerker/ wegenwerker niveau 2; • diploma Vakman waterbouwer, niveau 2; • diploma Aankomend waterbouwer, niveau 2. Duur 2-3 jaar (of een winterperiode) Plaats Heerhugowaard Vervolgopleiding • opleiding tot uitvoerder infra; • applicatiecursussen. Kosten • cursusgeld (vanaf 18 jaar); • boekengeld ± € 340.

Monteur gas/water/warmte BBL, niveau 2 Hoe ziet je werk eruit? Onder de grond liggen heel wat buizen en leidingen waarmee gas, elektriciteit, water en andere zaken worden vervoerd. Als monteur gww leg je allerlei soorten leidingen en kabels aan. Iets voor jou? Hou je er niet van om de hele dag tussen vier muren te werken, dan is deze opleiding iets voor jou. Het graven van sleuven en het leggen van leidingen en kabels is tamelijk zwaar werk, je moet dus ook behoorlijk kunnen aanpakken. Tegelijkertijd moet je ook heel nauw­keurig kunnen werken om ervoor te zorgen dat er geen beschadigingen ontstaan. Dit werk doe je vrijwel altijd met één of meerdere collega’s.­ Daarom moet je in dit vak goed kunnen samenwerken.


13

â&#x20AC;&#x153;Straatmaken is hard werken, maar het is een machtig mooi vak. Je werkt met je handen en met je hoofd en je bent lekker vaak buiten.â&#x20AC;?


14

Lopende kop

“Ik zorg ervoor dat de afwerkbalk van de asfalt­ spreidmachine op de juiste hoogte is ingesteld. Dat ge­ voel moet je in je vingers hebben. ”


Infratechniek Wat leer je? Tijdens deze opleiding leer je hoe je op een veilige en verantwoorde manier allerlei soorten leidingen en kabels aan kunt leggen. We besteden onder meer aandacht aan het uitzetten van eenvoudige leidingtracés, het opbreken en herstellen van wegverhardingsconstructies en het verrichten van het benodigde grondwerk. Daarnaast leer je omgaan met pompen en andere mechanische werktuigen die je bij je werk gebruikt. Bovendien leer je allerlei leiding­technische werkzaamheden uitvoeren en administreren. Beroepspraktijkvorming (bpv) Je werkt vier dagen per week bij een erkend leerbedrijf in de infratechniek en je gaat acht uur per week (dag en/of avond) naar school. Toelating • vmbo-diploma bl; • vergelijkbare vorm van voortgezet algemeen/ beroepsonderwijs (zonder diploma). Duur 2 jaar Plaats Heerhugowaard Vervolgopleiding Eerste monteur gas/water/warmte niveau 3 Kosten • cursusgeld (vanaf 18 jaar); • boekengeld ± € 440.

Eerste monteur gas/water/warmte BBL, niveau 3

voor jou. Je bent in staat om je werk zelfstandig uit te voeren en leiding te geven aan mensen die nog niet zo ervaren zijn als jij. Wat leer je? Je leert hoe je verschillende soorten buizen op een veilige en verantwoorde manier kunt leggen zonder deze te beschadigen. Je leert hoe je de leiding moet testen voordat deze in gebruik wordt gesteld en je leert om complexe verbindingen en koppelingen te maken. Beroepspraktijkvorming (bpv) Je werkt vier dagen per week bij een erkend leerbedrijf in de infratechniek en je gaat acht uur per week (dag en/of avond) naar school. Toelating • diploma Aankomend buizenlegger niveau 2; • diploma Monteur gas/water/warmte niveau 2. Duur 2-3 jaar Plaats Heerhugowaard Vervolgopleiding Specialistische cursus Kosten • cursusgeld (vanaf 18 jaar); • boekengeld ± € 440.

Vakman asfalt (asfaltafwerker) BBL, niveau 2

Hoe ziet je werk eruit? Buizen heb je in alle soorten en maten; ze zijn gemaakt van PVC, koper, kunststof of ijzer. Je wordt opgeleid tot specialist in het leggen van buisleidingen.

Hoe ziet je werk eruit? De asfaltafwerker werkt bij een asfaltafwerk­ machine en de bijbehorende walsen. Hij is lid van de asfaltploeg. Naast het uitvoeren van asfaltwerk rondom de machine houdt hij zich bezig met voorbereiden van asfaltwerk en het afwerken daarvan.

Iets voor jou? Als je al enkele jaren ervaring hebt opgedaan en wilt doorgroeien in je vak, is deze opleiding iets

Iets voor jou? Werk je in de infratechniek en wil je je verder ontwikkelen? Dan is deze opleiding iets voor jou.

15


16

Infratechniek Beroepspraktijkvorming (bpv) Je werkt vier dagen per week bij een erkend leerbedrijf in de infratechniek en je gaat acht uur per week (dag en/of avond) naar school.

Iets voor jou? Als je al enkele jaren in de infratechniek werkt en wilt doorgroeien in je vak, is deze opleiding iets voor jou. Je hebt gevoel voor precisie en flexibiliteit.

Winterscholing Deze opleiding wordt ook in de winterperiode aangeboden. Je krijgt zes weken fulltime theorieles en de rest van het jaar werk je in de praktijk (beroepspraktijkvorming).

Beroepspraktijkvorming (bpv) Je werkt vier dagen per week bij een erkend leerbedrijf in de infratechniek en je gaat acht uur per week (dag en/of avond) naar school.

Toelating Vmbo-diploma bl Duur 2 jaar (of een winterperiode) Plaats Heerhugowaard en op locatie te Hoorn Vervolgopleiding • Vakman asfalt (balkman) niveau 3; • Machinist wegenbouw niveau 3. Kosten • cursusgeld (vanaf 18 jaar); • boekengeld ± € 340.

Vakman asfalt (balkman) BBL, niveau 3 Hoe ziet je werk eruit? In de uitvoering komt het onder meer aan op een goede afwerking. De verschillende lagen asfalt moeten bijna op de millimeter nauwkeurig worden aangebracht. Een deklaag moet immers, ondanks enige oneffenheden in de onderlaag, aan de bovenzijde volledig vlak zijn. Als het allemaal niet haarfijn klopt, krijgt de aannemer de rekening gepresenteerd. Op de ploeg rust dus een behoorlijke verantwoordelijkheid. Dat geldt zeker voor de balkman: hij is degene die moet zorgen dat de afwerkbalk op de asfaltspreid­ machine op de juiste hoogte is ingesteld. Als balkman bedien je de verwarmde strijkbalk op een asfaltafwerkmachine bij het spreiden, profileren en afwerken van asfalt. Indien nodig vervang je de uitvoerder asfaltafwerken.

Winterscholing Deze opleiding wordt ook in de winterperiode aangeboden. Je krijgt zes weken fulltime theorieles en de rest van het jaar werk je in de praktijk (beroepspraktijkvorming). Toelating Diploma Vakman asfalt (asfaltafwerker) niveau 2 Duur 2-3 jaar (of een winterperiode) Plaats Heerhugowaard en op locatie Vervolgopleiding Opleiding tot uitvoerder infra Kosten • cursusgeld (vanaf 18 jaar); • boekengeld ± € 340.

Kaderfunctionaris uitvoering bouw en infra BBL, niveau 4 Hoe ziet je werk eruit? Je verricht werkopnames, bereidt werkzaamheden voor, leidt de uitvoering en volgt of de werkzaamheden goed verlopen. Iets voor jou? Werk je in de infratechniek en wil je door­groeien naar een kaderfunctie als uitvoerder,werkvoorbereider of calculator? Dan is deze opleiding iets voor jou.


17

Wat leer je? Je wordt opgeleid voor een kaderfunctie als uitvoerder, werkvoorbereider of calculator. Je vaste begeleider brengt regelmatig een bezoek aan de werkvloer en heeft overleg met je werkgever. Wanneer je de opleiding succesvol afrondt ontvang je naast het diploma ook het certificaat werkvoorbereiding en calculatie. Om daarna door te kunnen stromen naar de hbo-opleiding Civiele Techniek besteden we in het les­ programma onder andere aandacht aan mechanica, beton(berekenen) en grondmechanica. Beroepspraktijkvorming (bpv) Je werkt vier dagen per week bij een erkend leerbedrijf in de infratechniek en je gaat per week één middag en – aansluitend – één avond naar school. Toelating • vmbo-diploma kl, gl of tl; • overgangsbewijs van 3 naar 4 havo; • diploma BBL, niveau 3. Duur 3 jaar Plaats Heerhugowaard Vervolgopleiding Hbo-opleiding civiele techniek Kosten • cursusgeld (vanaf 18 jaar); • boekengeld: op aanvraag.

Machinist grondverzet, Machinist wegenbouw, Machinist hijswerk BBL, niveau 3 Hoe ziet je werk eruit? Bij het aanleggen van wegen moet heel wat grondwerk gebeuren. Dat wordt altijd met allerlei grote machines gedaan. Als machinist in de infratechniek kun je één of meerdere graaf-, grondverzet- of wegenbouwmachines bedienen en onderhouden. Daarbij kun je bijvoorbeeld

denken aan draglines, mobiele kranen, bull­ dozers, hydraulische graafmachines, asfalt­ afwerkmachines en walsen. Iets voor jou? Je bent gek op machines en vindt het een uitdaging om hier heel precies mee te kunnen werken. Afhankelijk van de opdracht werk je alleen of samen met anderen. Om anderen en jezelf niet in gevaar te brengen, houd je je tijdens je werk aan strikte veiligheidsvoorschriften. Dat vraagt om het nodige verantwoordelijkheidsgevoel. Voor het bedienen van de machine en het onderhoud daarvan heb je bovendien technisch inzicht nodig. Wat leer je? Tijdens de opleiding leer je met een van de machines om te gaan. Daarnaast leer je kleine storingen aan de machine op te sporen en te verhelpen. Beroepspraktijkvorming (bpv) Je werkt vier dagen per week bij een erkend leerbedrijf in de infratechniek en je gaat acht uur per week (dag en/of avond) naar school. Winterscholing Deze opleiding wordt ook in de winterperiode aangeboden. Je krijgt zes weken fulltime theorieles en de rest van het jaar werk je in de praktijk (beroepspraktijkvorming). Toelating Vmbo-diploma kl, gl of tl Duur 2 jaar (of een winterperiode) Plaats Heerhugowaard Vervolgopleiding • Uitvoerder in de infratechniek en asfaltinstallaties; • applicatiecursussen. Kosten • cursusgeld (vanaf 18 jaar); • boekengeld ± € 450.


18

“Ik wil graag bijblijven, de technieken ontwikkelen zich zo snel. De praktijk­ lessen zijn een goede aan­ vulling op de opleiding. Wij zijn buitenmensen en willen de theorie maar wat graag in de praktijk brengen.”


Infratechniek Monteur mobiele werktuigen

Allround monteur mobiele werktuigen

BBL, niveau 2

BBL, niveau 3

Hoe ziet je werk eruit? Je onderhoudt en repareert zelfstandig allerlei mobiele werktuigen zoals bulldozers, shovels, mobiele en torenkranen, asfaltafwerkmachines en walsen. Je lost machineproblemen op, soms samen met je collega’s of met de werkplaatschef. Soms is het nodig verspanende- en constructiewerkzaamheden te verrichten. Elk probleem is anders, dat maakt het werk interessant. En al ben je geen machinist, je kunt deze machines zelfstandig verplaatsen.

Hoe ziet je werk eruit? Je controleert en repareert machines en je kunt ze bedienen en testen. Dit doe je in de werkplaats en – onder minder gunstige omstandigheden – op een bouwplaats. De mechanisering en automatisering in de infratechniek zijn ver gevorderd.

Iets voor jou? Ben je gek van shovels en andere mobiele machines en ben je vooral geïnteresseerd in de techniek van deze machines, dan is de opleiding monteur mobiele werktuigen echt iets voor jou.

Iets voor jou? Je bent gek op de grote machines die in de infratechniek worden gebruikt en je hebt een brede technische belangstelling. Bij het onderhouden en testen van deze machines moet je nauwkeurig kunnen werken. Daarnaast moet je logisch kunnen nadenken bij het opsporen van storingen. En natuurlijk moet je in dit beroep zeer zelfstandig kunnen werken.

Beroepspraktijkvorming (bpv) Je werkt vier dagen per week bij een erkend leerbedrijf in de infratechniek en je gaat acht uur per week (dag en/of avond) naar school.

Beroepspraktijkvorming (bpv) Je werkt vier dagen per week bij een erkend leerbedrijf in de infratechniek en je gaat acht uur per week (dag en/of avond) naar school.

Toelating • vmbo-diploma bl; • vergelijkbare vorm van voortgezet algemeen/ beroepsonderwijs (zonder diploma). Duur 2 jaar Plaats Heerhugowaard Vervolgopleiding • Allround monteur mobiele werktuigen niveau 3; • Machinist niveau 3. Kosten • cursusgeld (vanaf 18 jaar); • boekengeld ± € 400.

Toelating • vmbo-diploma kl, gl of tl; • havo-diploma met wis- en natuurkunde; • diploma monteur mobiele werktuigen niveau 2. Duur 2-3 jaar Plaats Heerhugowaard Vervolgopleiding • Machinist grondverzet niveau 3; • Machinist wegenbouw niveau 3. Kosten • cursusgeld (vanaf 18 jaar); • boekengeld ± € 450.

19


20

Welzijn

www.regiocollege.nl

Regio College Het Regio College is een regionaal opleidingencentrum (roc) nauw verbonden met de regio Zaanstreek-Waterland. Jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor: • Middelbare beroeps opleidingen • Beroepsgerichte cursussen en trainingen • Bedrijfsopleidingen • Volwassenenonderwijs • Havo en vwo voor volwassenen (vavo)

Servicecentrum Neem voor informatie en advies contact op met ons Servicecentrum. (075) 681 90 01 servicecentrum@regiocollege.nl Locatie Infratechniek Uitvoeringslocatie SPG (Samenwerkingsverband Praktijkopleidingen Grond-, Water- en Wegenbouw) Regio Noord-Holland-Noord Bevelandseweg 200 1703 AX Heerhugowaard Telefoon (072) 572 66 25

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN / Tekst: Afdeling PR & Communicatie Regio College / Vormgeving: Studio Lieke Weenink / FOTOGRAFIE: MARCEL DE CNOCK, FLORIS DE JONG, mayke swemle, AFDELING INFRATECHNIEK, istockphoto / Druk: VENHUIS COMMUNICATIE PRODUCTIES, HEM / © Regio College, afdeling PR & Communicatie, JULI 2012

Infratechniek  
Infratechniek  

In de infratechniek werk je meestal voor de overheid of grote bedrijven die gespecialiseerd zijn in grond-, water- of wegenbouw. Samen met j...

Advertisement