Page 1

2013-2014 Regio College

Regio College Het Regio College is een regionaal opleidingencentrum (roc) nauw verbonden met de regio Zaanstreek-Waterland. Jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor: • Middelbare beroeps opleidingen • Beroepsgerichte cursussen en trainingen • Bedrijfsopleidingen • Volwassenenonderwijs • Havo en vwo voor volwassenen (vavo)

Cursussen & trainingen 2013-2014

www.regiocollege.nl

en zijn precies wat ik nodig heb om verder te komen in mijn carrière...

Locatie Zaandam Cypressehout 95/99 1507 EK Zaandam telefoon (075) 681 90 00 Het Regio College Zaandam ligt op vijf minuten loopafstand van NS Station Zaandam. Locatie Purmerend Spinnekop 1 1444 GN Purmerend (0299) 41 82 22

Cursussen & trainingen Bedrijfsadministratie › Computercursussen › Secretarieel › Management › Ondernemen

Servicecentrum Neem voor informatie en advies contact op met ons Servicecentrum. (075) 681 90 01 servicecentrum@regiocollege.nl

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. De informatie in al onze brochures kan onderhevig zijn aan wijzigingen. Om die reden kunnen er aan de teksten geen rechten worden ontleend. / Tekst: Afdeling PR & Communicatie Regio College / Vormgeving: Studio Lieke Weenink / Druk: 'T VENHUIS COMMUNICATIEPRODUCTIES, HEM. © Regio College, afdeling PR & Communicatie, april 2013


Open avonden 2013 - Zaandam & Purmerend • Woensdag 19 juni, 18.00 - 20.00 uur: open avond Regio College algemeen (inclusief Cursussen & trainingen). • Donderdag 29 augustus, 18.00 - 20.00 uur: informatieavond Cursussen & trainingen. Op deze informatieavond kunt u meer te weten komen over alle cursussen in dit boekje.

Bedrijfsadministratie 6 Basiskennis boekhouden 7 Basiskennis calculatie 8 Financieel administratief medewerker 9 Praktijkdiploma boekhouden 11 Praktijkdiploma boekhouden examentraining 12 Moderne bedrijfsadministratie 13 Moderne bedrijfsadministratie examentraining 14 Medewerker administratiekantoor 16 Houder administratiekantoor 17 Basiscursus computerboekhouden met AccountView 18 Basiskennis loonadministratie 18 Praktijkdiploma loonadministratie Computercursussen 22 Kennismaken met de computer 22 Basiscursus Word 23 Word voor gevorderden 23 Basiscursus Excel 24 Excel voor gevorderden 24 Basiscursus Access 25 Basiscursus PowerPoint 26 Europees Computer Rijbewijs® (ECDL) 28 Photoshop 1 28 Photoshop 2 29 Basiscursus webdesign met Word 2003

Secretarieel 32 Administratief medewerker 33 Receptioniste/telefoniste 34 Secretarieel medewerker 35 Secretaresse 36 Managementassistent(e) directiesecretariaat 38 Praktijkdiploma medisch secretaresse 39 Vergaderen/notuleren 40 Bedrijfscorrespondentie Nederlands 40 Schriftelijke communicatie Nederlands 41 Public Relations 42 Typen/tekstverwerken Management 44 Basiskennis management 45 Middle management Ondernemen 48 Ondernemer MKB Regio College 50 Voorwaarden cursussen & trainingen 51 Vakantierooster 51 Meer weten?


3

Welkom Voor u ligt ons aanbod cursussen en trainingen. Een aanbod waarvan wij kunnen zeggen ‘voor elk wat wils’: van beginners tot gevorderden, van bedrijfsadministratieve tot secretariële opleidingen en van cursussen loonadministratie tot computer­ cursussen. Voor hobby of beroep. En of u nu komt voor een certificaat of een officieel diploma, onze docenten zijn gekwalificeerd voor de pakketten waarin zij lesgeven en staan garant voor een kwalitatief hoogwaardige cursus. Met behulp van deze informatiegids kunt u zich een beeld vormen van de opleiding waarvoor u belangstelling heeft. Bovendien kunt u zich oriënteren op het gehele aanbod binnen het vakgebied waar uw belangstelling naar uitgaat. Naast het brede, bestaande aanbod biedt het Regio College ook de mogelijkheid om in te spelen op specifieke scholingsvragen voor bedrijven. Heeft u vragen, bijvoorbeeld over inschrijving, cursusroosters, financiën of maatwerk voor bedrijven, dan kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van ons Servicecentrum. Zij denken graag met u mee of brengen u zo nodig in contact met een mede­ werker van het opleidingsteam. Het Servicecentrum is bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur. Het telefoonnummer is (075) 681 90 01. U kunt ook mailen: servicecentrum@regiocollege.nl. Tijdens de schoolvakanties is het Servicecentrum beperkt open. Kijk voor de actuele openingstijden op www.regiocollege.nl. Ik hoop dat deze brochure voor u een goede aanleiding vormt om een cursus te kiezen. Veel succes en plezier bij het volgen van de cursus van uw keuze! De heer E.H. van Hoolwerff Cursuscoördinator Regio College


4


5

Bedrijfsadministratie


6

Bedrijfsadministratie Basiskennis boekhouden Deze cursus bestaat uit de volgende onderdelen: Het systeem van boekhouden • maken van journaalposten van bijvoorbeeld ontvangst en verzending van goederen en facturen, afschrijvingen, kosten, opbrengsten, leningen en correcties; • opstellen van grootboekrekeningen. Computerboekhouden • invoeren van boekingsstukken in het boekhoudprogramma AccountView waaronder inkoopfacturen, verkoopfacturen, creditnota’s, kasbewijzen en bankafschriften; • controleren van de ingevoerde gegevens; • corrigeren van fouten; • verwerken van de ingevoerde gegevens en het maken van een verwerkingsverslag; • aanmaken en wijzigen van stamgegevens, zoals het aanmaken van een nieuwe debiteur of grootboekrekening; • afdrukken van overzichten zoals grootboekrekeningkaart, balans, verlies- en winst­ rekening en ouderdomsanalyse debiteuren. Theorie • belastingen en sociale verzekeringen, ondernemingsvormen en archivering. Introductie De cursus Basiskennis boekhouden (BKB) leert u in korte tijd de grondbeginselen van het boekhouden. Na deze praktijkgerichte cursus bent u in staat zelf een eenvoudige adminis­ tratie te voeren, of een ondersteunende functie op een boekhoudkundige afdeling te vervullen. De cursus Basiskennis boekhouden kan worden gecombineerd met de cursus Basiskennis calcu­ latie (BKC). Beide cursussen kunnen op dezelfde avond worden gevolgd en beide diploma’s moeten zijn behaald om toegelaten te worden tot de opleiding Praktijkdiploma boekhouden (PDB).

Iets voor u? • U wilt alle boekhoudkundige basishandelingen binnen een boekhouding zelfstandig verrich­ ten, bijvoorbeeld voor uw eigen onderneming. • U werkt op een boekhouding; u heeft behoefte aan meer inzicht in het systeem. • U wilt de cursus Praktijkdiploma boekhouden gaan volgen; in dit geval is de cursus Basis­kennis boekhouden samen met de cursus Basiskennis calculatie verplicht als voor­opleiding. Toelating Een vooropleiding is niet vereist. Om de cursus met succes te kunnen afronden is een niveau vereist dat vergelijkbaar is met mavo/ vmbo of havo. Tijdens de cursus wordt het onderdeel Computerboekhouden in de les geoefend. Daarnaast dient u thuis over een computer te beschikken (besturingssysteem Windows XP of hoger) om ook thuis voor dit onderdeel te kunnen oefenen. De benodigde programmatuur en oefenbestanden ontvangt u van de docent. Indien u thuis niet de beschikking heeft over een computer kunt u contact opnemen met onze cursuscoördinator, de heer E. van Hoolwerff, telefoon (075) 681 40 51. Afsluiting U wordt opgeleid voor het landelijk examen Basiskennis boekhouden. Dit examen wordt afgenomen door de Associatie voor Praktijkexamens. Indien u ook het diploma Basiskennis calculatie behaalt komt u in aanmerking voor het Praktijkdiploma financial assistant dat wordt uitgereikt door de Associatie voor Praktijkexamens. Duur De cursus bestaat uit zestien lessen van één uur en drie kwartier. U dient dan nog rekening te houden met vijf uur zelfstudie per week. Vervolgopleiding Het diploma Basiskennis boekhouden is samen met het diploma Basiskennis calculatie voorwaarde om toegelaten te worden tot de


7

opleiding Praktijkdiploma boekhouden (PDB). Indien u de cursus Basiskennis boekhouden niet tegelijkertijd volgt met Basiskennis calculatie, kunt u na afloop van de cursus Basiskennis boekhouden verder gaan met Basiskennis calculatie. Indien u beide diploma’s heeft behaald kunt u verder gaan met Praktijkdiploma boekhouden. Een andere goede aanvulling is de cursus Basiskennis loonadministratie. Indien u beschikt over de drie diploma’s Basiskennis boekhouden, Basiskennis calculatie en Basiskennis loonadministratie, komt u in aanmerking voor het door de Associatie voor Praktijkexamens afgegeven Praktijkdiploma medewerker administratiekantoor. Aanmelden U kunt zich aanmelden via bijgevoegd aanmeldingsformulier. Cursusrooster en kosten In het bijgevoegde cursusrooster vindt u uitgebreide informatie over kosten, locatie(s), startdatum en lesdata.

Basiskennis calculatie In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde: • berekeningen maken op het gebied van goederenhandel en kostprijsberekening; • statistiek: het maken van tabellen en grafieken en het berekenen van enkelvoudige indexcijfers; • enige theorie op het gebied van handels- en wetskennis; • spreadsheetgebruik: het maken van berekeningen en grafieken met behulp van het spreadsheetprogramma Excel. Introductie Tijdens de cursus Basiskennis calculatie (BKC) leert u de belangrijkste principes van de calculatie. De cursus is erop gericht snel betrouwbare berekeningen te kunnen maken en

de juiste rekentechnieken toe te passen. De cursus BKC kan worden gecombineerd met de cursus Basiskennis boekhouden (BKB). Beide cursussen kunnen op dezelfde avond worden gevolgd en moeten beide zijn behaald om toegelaten te worden tot de opleiding Praktijkdiploma boekhouden (PDB). Iets voor u? • In uw (toekomstige) werk is een goede rekenvaardigheid van belang. U werkt of wilt gaan werken in een bedrijfsadministratieve functie. • U wilt de cursus Praktijkdiploma boekhouden (PDB) gaan volgen. Dan is de cursus Basiskennis calculatie (BKC) samen met de cursus Basiskennis boekhouden (BKB) verplicht als vooropleiding. Toelating Een vooropleiding is niet vereist. Om de cursus met succes te kunnen afronden is een niveau vereist dat vergelijkbaar is met mavo/ vmbo of havo. Tijdens de cursus wordt het gebruik van het computerprogramma Excel in de les geoefend. Daarnaast dient u thuis over een computer met het programma Excel te beschikken om ook thuis voor dit onderdeel te kunnen oefenen. Indien u geen of beperkte kennis heeft van Excel, dient u contact op te nemen met onze cursuscoördinator, de heer E. van Hoolwerff, telefoon (075) 681 40 51. Afsluiting U wordt opgeleid voor het landelijk examen Basiskennis calculatie (BKC). Dit examen wordt afgenomen door de Associatie voor Praktijkexamens. Indien u ook het diploma Basiskennis boekhouden behaalt komt u in aanmerking voor het Praktijkdiploma financial assistant dat wordt uitgereikt door de Associatie voor Praktijkexamens. Duur De cursus bestaat uit zestien lessen van vijf kwartier. U dient rekening te houden met ongeveer drie uur zelfstudie per week.


8

Bedrijfsadministratie Vervolgopleiding Het diploma Basiskennis calculatie is samen met het diploma Basiskennis boekhouden voorwaarde om toegelaten te worden tot de opleiding Praktijkdiploma boekhouden (PDB). Indien u de cursus Basiskennis calculatie niet tegelijkertijd volgt met Basiskennis boekhouden, kunt u na afloop van de cursus Basiskennis calculatie verder gaan met Basiskennis boekhouden. Indien u beide diploma’s heeft behaald kunt u verder gaan met Praktijkdiploma boekhouden (PDB). Een andere goede aanvulling is de cursus Basiskennis loonadministratie. Indien u beschikt over de drie diploma’s Basiskennis boekhouden, Basiskennis calculatie en Basiskennis loonadministratie komt u in aanmerking voor het door de Associatie voor Praktijkexamens afgegeven Praktijkdiploma Medewerker administratiekantoor. Aanmelden U kunt zich aanmelden via bijgevoegd aanmeldingsformulier. Cursusrooster en kosten In het bijgevoegde cursusrooster vindt u uitgebreide informatie over kosten, locatie(s), startdatum en lesdata.

Financieel administratief medewerker In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde: • Boekhouden In dit onderdeel wordt de volledige boekings­ gang behandeld. U leert de meest voor­ komende financiële stukken in de boekhouding te verwerken. We besteden aandacht aan de balans, journaalposten, het grootboek, de kolommenbalans, het rekeningstelsel, dag­boeken, mutatielijsten, de debiteurenen crediteurenadministratie, voorraad­ad­ministratie, afschrijvingen en de principes van permanentie en omzetbelasting.

• Computerboekhouden Toepassing van het programma AccountView. Aan de orde komen: het geven van basiscom­ mando’s van het programma, het invoeren van boekingen, het controleren van ingevoerde boekingen, het corrigeren van boekingen, het wijzigen van vaste gegevens (zoals het toevoe­ gen van een debiteur of grootboekrekening) en het maken van overzichten op papier. U werkt zelfstandig het cursusmateriaal door, onder begeleiding van de docent. • Basiskennis Excel Praktische vaardigheden staan centraal. Bij dit onderdeel wordt onder meer het volgende behandeld: invoeren, wijzigen en wissen van gegevens, formules en functies, getalnotaties, opmaak van cellen en werkbladen, sorteren van gegevens, grafieken en afdrukken. U werkt zelfstandig het cursusmateriaal door, onder begeleiding van de docent. Introductie De cursus Financieel administratief medewer­ ker is een praktische, functiegerichte opleiding gericht op financieel-administratieve kantoor­ functies. U leert in korte tijd de grondbeginselen van het boekhouden en vervolgens leert u deze kennis toe te passen binnen het computerboek­ houdprogramma AccountView. Omdat er bij administratieve werkzaamheden vaak gebruikt wordt gemaakt van cijfermatige overzichten leert u ook de basisbeginselen van het compu­ terprogramma Excel. Na deze cursus bent u in staat zelfstandig een eenvoudige administratie te voeren of een ondersteunende functie op een boekhoud­ kundige afdeling te vervullen zoals medewerker debiteurenadministratie. Iets voor u? U wilt gaan werken als ondersteunend mede­ werker op een financiële administratie of u wilt zelfstandig een eenvoudige boekhouding gaan bijhouden van bijvoorbeeld uw eigen bedrijf.


9

Toelating Een vooropleiding is niet vereist. Om de cursus met succes te kunnen afronden is een niveau gewenst dat vergelijkbaar is met vbo (lbo) of mavo/vmbo. Verder is het van belang dat u enige ervaring heeft met computergebruik; u bent bekend met het gebruik van toetsenbord en muis. Afsluiting Alle onderdelen worden afgesloten met een door het Regio College afgenomen toets. Indien u voor alle toetsen een voldoende heeft behaald ontvangt u van het Regio College het certificaat Financieel administratief medewerker. Bij het onderdeel boekhouden bestaat de mogelijkheid om aan het landelijk examen Basiskennis boekhouden deel te nemen. Duur Het onderdeel Boekhouden bestaat uit ongeveer vijftien lessen van één uur en drie kwartier. U dient voor dit onderdeel rekening te houden met vijf uur zelfstudie per week. De onderdelen Computerboekhouden en Excel bestaan elk uit zes lessen van drie uur waarbij nog enige uren zelfstudie per week komen. Vervolgopleiding De cursus Commercieel administratief medewerker is een mogelijke vervolgcursus, u krijgt dan vrijstelling voor de onderdelen Boekhouden, Basis Excel en Computerboekhouden zodat u alleen nog de module Inkoop/ verkoop hoeft te volgen. Goede aanvullingen op Financieel administratief medewerker zijn de cursussen Basiskennis calculatie en Excel voor gevorderden. Aanmelden U kunt zich aanmelden via bijgevoegd aanmeldingsformulier. Cursusrooster en kosten In het bijgevoegde cursusrooster vindt u uitgebreide informatie over kosten, locatie(s), startdatum en lesdata.

Praktijkdiploma boekhouden In aanvulling op Basiskennis boekhouden en Basiskennis calculatie bestaat de cursus Praktijkdiploma boekhouden (PDB) uit vier onderdelen: Module 1 Financiële administratie en kostprijscalculatie 1a Financiële administratie Dit gedeelte is overwegend boekhoudkundig van aard en bestaat onder meer uit journaliseren van kosten-, opbrengst-, voorraad- en resultaatmutaties en correcties van fouten; 1b Kostprijscalculatie Kostprijsberekening, berekening verkoopprijs, berekening resultaat, berekening break-even­ point, berekening afschrijvingskosten. Module 2 Bedrijfseconomie en periodeafsluiting 2a Periodeafsluiting Dit gedeelte is overwegend boekhoud­ kundig van aard en bestaat onder meer uit het maken van (voorafgaande) journaal­ posten, het samenstellen van een kolommen­ balans en de boekhouding van verschillende ondernemingsvormen; 2b Bedrijfseconomie Het maken van berekeningen op het gebied van intrest, kengetallen en aandelen en obligaties en het berekenen van indexcijfers. Introductie De cursus voor het Praktijkdiploma boekhouden (PDB) is een bedrijfsadministratieve opleiding op mbo-niveau 4 die in het bedrijfsleven zeer popu­ lair is. Dit diploma betekent voor velen de start van een mooie carrière op administratief gebied. In deze cursus leert u hoe financiële gegevens in een organisatie op efficiënte wijze kunnen worden verwerkt.


10

Bedrijfsadministratie Iets voor u? • U bent werkzaam in een administratief beroep en u wilt doorgroeien naar een hogere functie. • U wilt gaan werken in een administratief beroep op een hoger niveau dan het basisniveau. • U wilt in staat zijn ook ingewikkelde financiële vraagstukken zelfstandig aan te pakken. Toelating Om met de lessen van de modules 1 en 2 van Praktijkdiploma boekhouden (PDB) te kunnen starten dient uw kennis op het niveau te zijn van de diploma’s Basiskennis boekhouden (BKB) en Basiskennis calculatie (BKC). Om het diploma PDB te kunnen aanvragen zijn de diploma’s Basiskennis boekhouden (BKB) en Basiskennis calculatie (BKC) verplicht. Hierbij gelden de volgende vrijstellingen en overgangsregelingen: 1 Vrijstelling voor Basiskennis boekhouden (BKB) krijgt u met een van de volgende deelkwalificaties mbo-economie: • CBA 03.3 Financieel administratieve beroepsvorming 3; • CBA 13.4 Financieel administratief beheer 4. 2 Vrijstelling voor Basiskennis calculatie (BKC) krijgt u met een van de volgende deelkwalificaties mbo-economie: • CBA 01.3 Bedrijfseconomische beroepsvorming, kosten 3; • CBA 12.4 Bedrijfseconomisch beheer 4. 3 Vrijstelling voor BKB en BKC krijgt u met één van de volgende competentiegerichte mbo-diploma’s: • diploma Financieel administratief medewerker niveau 3; • diploma Bedrijfsadministrateur niveau 4; • diploma Assistent accountant niveau 4; • diploma Salarisadministrateur niveau 4. 4 Bezitters van een certificaat Boekhouden PDB oude stijl en het certificaat Handels en wets kennis PDB oude stijl kunnen in de opleiding nieuwe stijl doorgaan met de onderdelen Kostprijscalculatie en Bedrijfseconomie om op die manier

het volledige diploma PDB te behalen. 5 Bezitters van een certificaat Calculatie en statistiek PDB oude stijl en het certificaat Handels- en wetskennis PDB oude stijl kunnen in de opleiding nieuwe stijl doorgaan met de onderdelen Financiële administratie en Periodeafsluiting om op die manier het volledige diploma PDB te behalen. Indien u vragen heeft over de toelating tot de opleiding Praktijkdiploma boekhouden (PDB) of als u een studieadvies wilt, dan kunt u contact opnemen met onze cursuscoördinator, de heer E. van Hoolwerff, telefoon (075) 681 40 51 of e-mail evanhoolwerff@regiocollege.nl (vermeld in uw e-mail het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent). Afsluiting Elk onderdeel wordt afgesloten met een landelijk examen van de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens. Om in aanmerking te komen voor het diploma PDB dient u naast een voldoende voor de onderdelen Financiële administratie, Kostprijscalculatie, Periode­afsluiting en Bedrijfseconomie in het bezit te zijn van de diploma’s Basiskennis boekhouden en Basiskennis calculatie. Zie voor vrijstellingen de tekst onder ‘toelating’. Duur De cursus kan zowel in zijn geheel als per onderdeel worden gevolgd. Elk onderdeel telt vijftien lessen van anderhalf uur. Per onderdeel dient u rekening te houden met drie uur zelfstudie per week. Vervolgopleiding Een goede vervolgopleiding is de opleiding Moderne bedrijfsadministratie (MBA), een mbo+cursus waarbij u wordt opgeleid voor kaderfuncties op bedrijfsadministratief gebied. Voor toelating tot de opleiding MBA zijn de diploma’s BKB en BKC niet verplicht; alleen een voldoende voor Financiële administratie, Kostprijscalculatie, Periodeafsluiting en Bedrijfseconomie geeft al toelating. Een andere goede aanvulling op Praktijkdiploma boekhouden is de cursus Praktijkdiploma loonadministratie.


11

Praktijkdiploma boekhouden Diploma financial assistant

Diploma BKB

Diploma BKC

PDB Module 1 1a Financiële administratie 1b Kostprijscalculatie

PDB Module 2 2a Periodeafsluiting 2b Bedrijfseconomie

Indien u beschikt over het certificaat Belastingwetgeving MBA en de twee diploma’s Praktijkdiploma boekhouden en Praktijkdiploma loonadministratie komt u in aanmerking voor het door de Associatie voor Praktijkexamens afgegeven Praktijkdiploma houder administratiekantoor. Aanmelden U kunt zich aanmelden via bijgevoegd aanmeldingsformulier. Cursusrooster en kosten In het bijgevoegde cursusrooster vindt u uitgebreide informatie over kosten, locatie(s), startdatum en lesdata.

Praktijkdiploma boekhouden examentraining De cursus bestaat uit de onderdelen Financiële administratie (1a), Kostprijscalculatie (1b), Periodeafsluiting (2a) en Bedrijfseconomie (2b). Ter voorbereiding op het nieuwe examen wordt er geoefend met oude examens om alle stof te herhalen. Introductie De cursus Praktijkdiploma boekhouden (PDB) is een bedrijfsadministratieve opleiding op mboniveau 4 die in het bedrijfsleven zeer populair is. Dit diploma betekent voor velen de start van een mooie carrière op administratief gebied. In deze cursus leert u hoe u financiële gegevens in een organisatie op efficiënte wijze verwerkt.


12

Bedrijfsadministratie Iets voor u? U heeft voor een van de hierboven genoemde onderdelen al een keer examen gedaan en bent niet geslaagd, en u wilt zich voorbereiden op het eerstkomende examen. Toelating U heeft al een keer een mondelinge of schriftelijke cursus Praktijkdiploma boekhouden gevolgd in het door u gekozen onderdeel. Afsluiting De cursus wordt afgesloten met een landelijk examen van de Associatie voor Praktijkexamens. Duur Voor elk onderdeel worden ongeveer vijf lessen van anderhalf uur gegeven. Vervolgopleiding Een goede vervolgopleiding is de opleiding Moderne bedrijfsadministratie (MBA), een mbo+cursus waarbij u wordt opgeleid voor kaderfuncties op bedrijfsadministratief gebied. Een goede aanvulling op Praktijkdiploma boekhouden is de cursus Praktijkdiploma loonadministratie. Indien u beschikt over het certificaat Belastingwetgeving MBA en de twee diploma’s Praktijkdiploma boekhouden en Praktijkdiploma loonadministratie komt u in aanmerking voor het door de Associatie voor Praktijkexamens afgegeven Praktijkdiploma houder administratiekantoor. Aanmelden U kunt zich aanmelden via bijgevoegd aanmeldingsformulier. Cursusrooster en kosten In het bijgevoegde cursusrooster vindt u uitgebreide informatie over kosten, locatie(s), startdatum en lesdata.

Moderne bedrijfsadministratie De cursus bestaat uit vier onderdelen: • Bedrijfseconomie: Kosten, financiering en organisatie; • Bedrijfsadministratie journaalposten: Boekhouding van handelsondernemingen, productiebedrijven en dienstverlenende bedrijven, budgettering, bedrijfsadministratie in een computeromgeving, waaronder ERP; • Financiële rapportage en analyse: Rapportages opstellen, analyseren en toelichten, tabellen en grafieken, indexcijfers, tijdreeksen en bedrijfsstatistiek; • Belastingwetgeving: Inkomsten-, loon-, dividend-, vennootschapsen omzetbelasting, en de Algemene Wet Inzake Rijksbelastingen. De onderdelen kunnen los van elkaar worden gevolgd. Financiële rapportage en analyse kunt u pas volgen nadat u Bedrijfseconomie en Bedrijfsadministratie journaalposten heeft gevolgd. Introductie De opleiding Moderne bedrijfsadministratie (MBA) brengt uw kennis op het niveau dat u nodig heeft voor een leidinggevende functie. U bent in zo’n functie onder meer verantwoorde­ lijk voor het verstrekken van financiële gegevens aan het management. De opleiding MBA geeft u voldoende kennis om administratieve gegevens op de juiste wijze te interpreteren en uw administratie – waar nodig – te moderniseren. Iets voor u? U bent werkzaam op een afdeling financiële administratie, of u voert de administratie van een middelgrote onderneming en u wilt door­ groeien naar een leidinggevende functie.


13

Toelating Kandidaten worden alleen toegelaten tot het MBA-examen indien zij in het bezit zijn van: • Praktijkdiploma boekhouden (PDB), afgegeven door de Stichting Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens of een voldoende voor de onderdelen Financiële administratie, Kostprijscalculatie, Periodeafsluiting en Bedrijfseconomie van PDB (BKB en BKC zijn dan niet verplicht); • mbo-diploma niveau 4 of hoger; • havo- of vwo-diploma; • een reeds behaald MBA-certificaat of een MBA-cijferlijst van de Associatie voor Praktijkexamens; • een in het buitenland behaald diploma dat gelijkwaardig is aan een van de hierboven genoemde diploma’s. Voorwaarde is dat er een verklaring Internationale Diploma Waardering (www.idw.nl) of een verklaring van de Geldergroep overlegd kan worden waaruit blijkt dat het behaalde diploma gelijkwaardig is aan één van de hierboven genoemde diploma’s. Indien u vragen heeft over de toelatingsregeling of als u een studieadvies wilt, dan kunt u contact opnemen met onze cursuscoördinator, de heer E. van Hoolwerff, telefoon (075) 681 40 51 of e-mail evanhoolwerff@regiocollege.nl (vermeld in uw e-mail het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent). Afsluiting U wordt opgeleid voor het diploma MBA. Het examen wordt afgenomen door de Associatie voor Praktijkexamens. Duur De onderdelen Bedrijfsadministratie journaalposten, Bedrijfseconomie en Financiële rapportage en analyse bestaan ieder uit dertig lessen van anderhalf uur. U dient hiernaast nog rekening te houden met ongeveer vier uur zelfstudie per onderdeel per week. Het onderdeel Belastingwetgeving bestaat uit dertien lessen van anderhalf uur. U dient per week rekening te houden met

ongeveer acht uur zelfstudie. Vervolgopleiding Indien u in het bezit bent van het hele MBAdiploma kunt u zich voorlopig inschrijven in het Register Financieel Management (RFM). Voor een definitieve inschrijving is het nodig aanvullende cursussen te volgen. Een definitieve inschrijving geeft u het recht tot het voeren van de titel Rfm® achter uw naam. Andere goede vervolgopleidingen zijn de hboopleiding Staatspraktijkdiploma voor bedrijfsadministratie (SPD) en Praktijkdiploma loonadministratie (PDL). MBA-certificaten geven recht op vrijstellingen binnen de propedeutische fase van het Staatspraktijkdiploma voor bedrijfsadministratie (SPD). Indien u beschikt over het certificaat Belastingwetgeving MBA en de twee diploma’s Praktijkdiploma boekhouden en Praktijkdiploma loonadministratie komt u in aanmerking voor het door de Associatie voor Praktijkexamens afgegeven Praktijkdiploma houder administratiekantoor. Aanmelden U kunt zich aanmelden via bijgevoegd aanmeldingsformulier. U dient een kopie mee te sturen van het diploma of certificaat dat u toegang geeft tot het examen. Cursusrooster en kosten In het bijgevoegde cursusrooster vindt u uitgebreide informatie over kosten, locatie(s), startdatum en lesdata.

Moderne bedrijfsadministratie examentraining De cursus bestaat uit de onderdelen Bedrijfseconomie en/of Bedrijfsadministratie journaalposten. Ter voorbereiding op het nieuwe examen wordt er geoefend met oude examens. Voor de onderdelen Financiële rapportage en analyse en Belastingwetgeving is er geen cursus examentraining.


14

Bedrijfsadministratie Introductie De opleiding Moderne bedrijfsadministratie (MBA) brengt uw kennis op het niveau dat u nodig heeft voor een leidinggevende functie. U bent in zo’n functie onder meer verantwoordelijk voor het verstrekken van financiële gegevens aan het management. De opleiding MBA geeft u voldoende kennis om administratieve gegevens op de juiste wijze te interpreteren en uw administratie – waar nodig – te moderniseren. Iets voor u? U heeft voor het onderdeel Bedrijfseconomie en/of Bedrijfsadministratie journaalposten al een keer examen gedaan en bent niet geslaagd. U wilt zich voorbereiden op het eerstkomende examen. Toelating U heeft al een keer een mondelinge of schriftelijke cursus MBA gevolgd in het door u gekozen onderdeel en u voldoet aan de door de Associatie voor Praktijkexamens gestelde toelatingsvoorwaarden voor het MBA-examen. U kunt deze voorwaarden nalezen bij de cursusgegevens Moderne bedrijfsadministratie in deze brochure onder het kopje Toelating (p.13). Afsluiting De cursus wordt afgesloten met een landelijk examen van de Associatie voor Praktijkexamens. Duur Elk onderdeel bestaat uit zeven lessen van anderhalf uur. Daarnaast dient u rekening te houden met minimaal acht uur huiswerk per onderdeel. Vervolgopleiding Indien u in het bezit bent van het hele MBAdiploma kunt u zich voorlopig inschrijven in het Register Financieel Management (RFM). Voor een definitieve inschrijving is het nodig aanvullende cursussen te volgen. Een definitieve inschrijving geeft u het recht tot het voeren van de titel Rfm® achter uw naam. Andere goede vervolgopleidingen zijn de hboopleiding Staatspraktijkdiploma voor bedrijfsadministratie (SPD) en Praktijkdiploma loon-

administratie (PDL). MBA-certificaten geven recht op vrijstellingen binnen de propedeutische fase van het Staatspraktijkdiploma voor bedrijfsadministratie (SPD). Indien u beschikt over het certificaat Belastingwetgeving MBA en de twee diploma’s Praktijkdiploma boekhouden en Praktijkdiploma loonadministratie komt u in aanmerking voor het door de Associatie voor Praktijkexamens afgegeven Praktijkdiploma houder administratiekantoor. Aanmelden U kunt zich aanmelden via bijgevoegd aanmeldingsformulier. U dient een kopie mee te sturen van het diploma of certificaat dat u toegang geeft tot het examen. Cursusrooster en kosten In het bijgevoegde cursusrooster vindt u uitgebreide informatie over kosten, locatie(s), startdatum en lesdata.

Medewerker administratiekantoor Met ingang van 2008 geeft de Associatie voor Praktijkexamens functiegerichte diploma’s af. Bezitters van de drie diploma’s Basiskennis boek­ houden, Basiskennis calculatie en Basiskennis loonadministratie kunnen het Praktijkdiploma medewerker administratiekantoor aanvragen. De inhoud van deze drie cursussen kunt u elders in deze brochure vinden. Introductie Als medewerker op een administratiekantoor dient u te beschikken over basiskennis en basis­ vaardigheden op het gebied van boekhouden, calculaties en loonadministratie. Ook moet u in staat zijn boekingen te kunnen doen in een computerboekhoudprogramma en calculaties te kunnen maken in Excel. Deze kennis en vaardig­ heden leert u in bovengenoemde cursussen.


15

Iets voor u? • U bent in het bezit van één of twee van bovenstaande diploma’s en u wilt door het behalen van het (de) ontbrekende diploma(‘s) in aanmerking komen voor het Praktijkdiploma medewerker administratiekantoor. • U wilt gaan werken op een administratiekantoor en beschikt niet over voldoende kennis en vaardigheden. • U werkt al op een administratiekantoor en wilt uw kennis en vaardigheden uitbreiden. Bovendien wilt u in aanmerking komen voor een landelijk erkend diploma. Toelating Voor deelname aan de examens is geen specifieke vooropleiding vereist. Om de cursus met succes te kunnen afronden is een niveau gewenst vergelijkbaar met vbo (lbo) of mavo/ vmbo. Indien u niet over een van deze diploma’s beschikt, geeft werkervaring op een admini­stratie voldoende ondergrond om aan de cursus te kunnen beginnen. Zie verder de cursus­informatie bij de drie genoemde cursussen elders in deze brochure. Afsluiting De examens worden afgenomen door de Associatie voor Praktijkexamens. Na het behalen van de drie genoemde diploma’s kunt u het

Praktijkdiploma medewerker administratie­kantoor aanvragen. Duur Zie de cursusinformatie bij de drie genoemde cursussen elders in deze brochure. U kunt de drie cursussen volgen in willekeurige volgorde. We raden echter aan te starten met Basiskennis boekhouden en Basiskennis calculatie en daarna pas het onderdeel Basiskennis loonadministratie te doen. Vervolgopleiding Na het behalen van Basiskennis boekhouden en Basiskennis calculatie kunt u verder gaan met Praktijkdiploma boekhouden. Na het behalen van Basiskennis loonadministratie kunt u verder gaan met Praktijkdiploma loonadministratie. Aanmelden U kunt zich via bijgevoegd aanmeldingsformulier aanmelden voor een of meer van de drie genoemde cursussen. Cursusrooster en kosten In het bijgevoegde cursusrooster vindt u uitgebreide informatie over kosten, locatie(s), startdatum en lesdata.

Diploma Medewerker administratiekantoor Diploma financial assistant

Diploma BKB

Diploma BKC

Diploma Basiskennis loonadministratie


16

Bedrijfsadministratie Diploma Houder administratiekantoor Diploma PDB Diploma financial assistant

Diploma BKB

Diploma BKC

MBA belastingwetgeving

PDB Module 1 1a Financiële administratie 1b Kostprijscalculatie

PDB Module 2 2a Periodeafsluiting 2b Bedrijfseconomie

PDL (Praktijkdiploma loonadministratie)

Houder administratiekantoor Met ingang van 2008 geeft de Associatie voor Praktijkexamens functiegerichte diploma’s af. Bezitters van het certificaat MBA belasting­ wetgeving en de twee diploma’s Praktijkdiploma boekhouden en Praktijkdiploma loon­ administratie kunnen het Praktijkdiploma houder administratiekantoor aanvragen. De inhoud van deze cursussen vindt u elders in deze brochure. Introductie Als houder van een administratiekantoor dient u te beschikken over gedegen kennis op het gebied van boekhouden, calculaties, loonadministratie en belastingwetgeving. Deze kennis leert u in bovengenoemde drie cursussen.

Iets voor u? • U bent in het bezit van één of twee van bovenstaande diploma’s en u wilt door het behalen van het (de) ontbrekende diploma(’s) in aanmerking komen voor het Praktijkdiploma houder administratiekantoor. • U werkt al op een administratiekantoor en wilt uw kennis uitbreiden. • U wilt een administratiekantoor oprichten of overnemen. Toelating Zie de cursusinformatie bij de drie genoemde cursussen elders in deze brochure. Afsluiting De examens worden afgenomen door de Associatie voor Praktijkexamens. Na het behalen van de drie genoemde diploma’s kunt u het


17

Praktijkdiploma houder administratiekantoor aanvragen. Duur Zie de cursusinformatie bij de drie genoemde cursussen elders in deze brochure. U start met Praktijkdiploma boekhouden (let op de toelatingseisen), daarna gaat u verder met het certificaat MBA belastingwetgeving en als laatste volgt u de cursus Praktijkdiploma loonadministratie. Vervolgopleiding Wanneer u de ontbrekende MBA-onderdelen volgt kunt u het volledige diploma MBA behalen. Aanmelden U kunt zich via bijgevoegd aanmeldingsformulier aanmelden voor een of meer van de drie genoemde cursussen. Cursusrooster en kosten In het bijgevoegde cursusrooster vindt u uitgebreide informatie over kosten, locatie(s), startdatum en lesdata.

Basiscursus computerboekhouden met AccountView In deze cursus leert u het programma AccountView te gebruiken. Aan de orde komen: het geven van basiscommando’s, het invoeren van boekingen in de dagboeken Inkoopboek, Verkoopboek, Kasboek, Bankboek en Memoriaal, het controleren van ingevoerde boekingen, het corrigeren van boekingen, het wijzigen van vaste gegevens (zoals het toevoegen van een debiteur of grootboekrekening) en het maken van overzichten op papier. U werkt zelfstandig het cursusmateriaal door, onder begeleiding van de docent. Introductie AccountView is een in Nederland veelgebruikte computertoepassing voor de financiële admini­ stratie. Het verwerken van de boekhouding met

de computer maakt een belangrijk deel uit van bedrijfsadministratieve functies. Iets voor u? • U heeft een bedrijfsadministratieve functie in een organisatie die de boekhouding verwerkt met behulp van AccountView. • U wilt gaan werken in een functie waarvoor u moet kunnen werken met AccountView. • U maakt gebruik van de diensten van een accountantskantoor dat werkt met Account­ View en u wilt zelf een deel van de gegevens gaan verwerken. Toelating Enige kennis van boekhouden en ervaring met de computer is gewenst. Afsluiting Bij voldoende aanwezigheid ontvangt u een bewijs van deelname aan de cursus. Duur De cursus bestaat uit zes leseenheden van drie uur. Vervolgopleiding Het gebruik van AccountView is onderdeel van het examen Basiskennis boekhouden. De cursus Basiskennis boekhouden (eventueel gecombineerd met Basiskennis calculatie) is dus een goede aanvulling op de cursus Computerboekhouden. Aanmelden U kunt zich aanmelden via bijgevoegd aanmeldingsformulier. Cursusrooster en kosten In het bijgevoegde cursusrooster vindt u uitgebreide informatie over kosten, locatie(s), startdatum en lesdata.


18

Bedrijfsadministratie Basiskennis loonadministratie De volgende onderwerpen worden behandeld: • eenvoudige salarisberekeningen en loonboekhouding; • basiskennis sociale verzekeringswetgeving, waaronder premieheffing, volksen werknemersverzekeringen; • basiskennis arbeidsrecht. De stof wordt behandeld aan de hand van praktijkvoorbeelden. Introductie In het midden- en kleinbedrijf is veel vraag naar assistent-medewerkers voor de loon- en salarisadministratie; het voeren van een loon­ administratie vereist specialistische kennis en vaardigheden. Iets voor u? U werkt of wilt gaan werken in het middenen kleinbedrijf als assistent-medewerker loonen salarisadministratie. Na de opleiding bent u in staat de salaris­administrateur bij zijn werk­ zaamheden te assisteren. De opleiding wordt gegeven op mbo-niveau. Toelating Voor deelname aan het examen is geen specifieke vooropleiding vereist. Om de cursus met succes te kunnen afronden is een niveau gewenst vergelijkbaar met vbo (lbo) of mavo/ vmbo. Indien u niet over een van deze diploma’s beschikt, geeft werkervaring op een administratie voldoende ondergrond om aan de cursus te kunnen beginnen. Afsluiting U kunt deelnemen aan het examen Basiskennis loonadministratie, afgenomen door de Associatie voor Praktijkexamens. Het examen bestaat uit drie onderdelen: • loonheffingen; • sociale verzekeringen; • arbeidsrecht.

Duur De cursus telt zeven leseenheden van tweeënhalf uur. U dient rekening te houden met acht uur zelfstudie per week. Vervolgopleiding Indien u zich verder wilt bekwamen op het gebied van loonadministratie kunt u verder gaan met de opleiding Praktijkdiploma loon- en salarisadministratie (PDL). Goede aanvullingen op Basiskennis loonadministratie zijn de cursussen Basiskennis boekhouden en Basiskennis calculatie. Indien u beschikt over de drie diploma’s Basiskennis boekhouden, Basiskennis calculatie en Basiskennis loonadministratie komt u in aanmerking voor het door de Associatie voor Praktijkexamens afgegeven Praktijkdiploma medewerker administratiekantoor. Aanmelden U kunt zich aanmelden via bijgevoegd aanmeldingsformulier. Cursusrooster en kosten In het bijgevoegde cursusrooster vindt u uitgebreide informatie over kosten, locatie(s), startdatum en lesdata.

Praktijkdiploma loonadministratie De volgende onderwerpen worden behandeld: • salarisberekeningen en loonboekhouding; • sociale verzekeringswetgeving, waaronder premieheffing, volks- en werknemersverzekeringen; • arbeidsrecht; • belastingrecht, met name de wet op de loonbelasting. De stof wordt behandeld aan de hand van praktijkvoorbeelden. Introductie In het midden- en kleinbedrijf is veel vraag naar medewerkers voor de loon- en


19

salaris­administratie; het voeren van een loon­ administratie vereist specialistische kennis en inzicht. Iets voor u? U werkt of wilt gaan werken in het midden- en kleinbedrijf als medewerker loon- en salaris­ administratie. U leert het zelfstandig voeren van de salarisadministratie. Na de opleiding bent u in staat de directie op het terrein van de loon­ administratie te adviseren. De opleiding wordt gegeven op mbo/hbo-niveau. Toelating Voor deelname aan het examen is geen specifieke vooropleiding vereist. Het bezit van een van de volgende diploma’s is echter wenselijk: • Basiskennis loonadministratie (BKL); • Praktijkdiploma boekhouden (PDB); • Moderne bedrijfsadministratie (MBA); • een diploma van het middelbaar economisch beroepsonderwijs (me(a)o); • diploma havo met handel in het examenpakket; • diploma vwo met economie. Indien u niet over een van deze diploma’s beschikt, geeft minimaal drie maanden werk= ervaring op een salarisadministratie voldoende ondergrond om aan de cursus te kunnen beginnen. Afsluiting U kunt deelnemen aan het examen Praktijk­diploma loonadministratie, afgenomen door de Associatie voor Praktijkexamens. Het examen bestaat uit drie onderdelen: • loonheffingen deel 1 (voorheen loonheffingen); • loonheffingen deel 2 (voorheen sociale verzekeringen); • arbeidsrecht. Duur De cursus telt veertien leseenheden van tweeënhalf uur gericht op de examens loonheffingen deel 1 en 2. U dient rekening te houden met acht uur zelfstudie per week. Voor het

onderdeel Arbeidsrecht zijn er twee aparte lessen examentraining. Voor Arbeidsrecht dient u rekening te houden met veel zelfstudie. U kunt de lessen Arbeidsrecht in een andere periode volgen om de studielast te verminderen. Als u ervoor kiest niet alle onderdelen in dezelfde periode te volgen dient u er rekening mee te houden dat behaalde cijfers maar twee jaar geldig blijven. Binnen twee jaar na het behalen van de eerste voldoende dient u de andere onderdelen met een voldoende af te sluiten. Vervolgopleiding Indien u zich verder wilt bekwamen op het gebied van loonadministratie kunt u verder gaan met de Vakopleiding payroll services (VPS). Indien u beschikt over het certificaat Belastingwetgeving MBA en de twee diploma’s Praktijkdiploma boekhouden en Praktijkdiploma loonadministratie komt u in aanmerking voor het door de Associatie voor Praktijkexamens afgegeven Praktijkdiploma houder administratiekantoor. Aanmelden U kunt zich aanmelden via bijgevoegd aanmeldingsformulier. Cursusrooster en kosten In het bijgevoegde cursusrooster vindt u uitgebreide informatie over kosten, locatie(s), startdatum en lesdata.


20

Bedrijfsadministratie


21

Computercursussen


22

Computercursussen Kennismaken met de computer

Basiscursus Word

Introductie In deze cursus leert u kennismaken met een aantal computertoepassingen.

Praktische vaardigheden staan centraal. In de cursus worden onder meer de volgende onderdelen behandeld: • basisvaardigheden van tekstverwerkers: typen, printen, opslaan; • verbeteren van een tekst: toevoegen, verwijderen, spellingcontrole; • opmaak: vet, cursief, onderstrepen, uitlijnen; • selecteren, knippen, plakken; • afbeeldingen, figuren en tekeningen in een tekst plaatsen. De lessen vinden plaats in de vorm van een digitale werkplaats. Dat wil zeggen dat u zelf­ standig het cursusmateriaal doorneemt, onder begeleiding van de docent.

Iets voor u? U heeft nog nooit met een computer gewerkt en u wilt een aantal mogelijkheden leren kennen.

Introductie U leert de mogelijkheden van het tekstverwer­ kingsprogramma Word kennen en toepassen.

Toelating U heeft een redelijke beheersing van de Nederlandse taal; u kunt eenvoudige teksten lezen. Afsluiting Bij voldoende aanwezigheid ontvangt u een bewijs van deelname aan de cursus. Duur De cursus bestaat uit vier lessen van drie uur. Vervolgopleiding Basiscursus Word, Internet en e-mail. Aanmelden U kunt zich aanmelden via bijgevoegd aanmeldingsformulier. Cursusrooster en kosten In het bijgevoegde cursusrooster vindt u uitgebreide informatie over kosten, locatie(s), startdatum en lesdata.

Iets voor u? U wilt Word gebruiken voor het verwerken van teksten zoals brieven, verslagen, facturen, notulen en memo’s.

In deze cursus komen de volgende onderdelen aan bod: • omgaan met het toetsenbord; • beheersen van de muis; • starten en afsluiten van de computer; • werken met vensters, rolmenu’s en werkbalken; • werken in het kladblok, de rekenmachine, Wordpad en Paint; • kennismaken met internet (Internet Explorer) en e-mail (Outlook Express).

Toelating U bent bekend met het gebruik van een toetsenbord en u beheerst de muis. U heeft een redelijke beheersing van de Nederlandse taal; u kunt eenvoudige teksten lezen. Afsluiting Bij voldoende aanwezigheid ontvangt u een bewijs van deelname aan de cursus. Duur De cursus bestaat uit zes leseenheden van drie uur. Vervolgopleiding Word voor gevorderden, Basiscursus Excel, Basiscursus Access, en als u enige boekhoud-­ kennis heeft, de cursus Computerboekhouden met AccountView.


23

Aanmelden U kunt zich aanmelden via bijgevoegd aanmeldingsformulier. Cursusrooster en kosten In het bijgevoegde cursusrooster vindt u uitgebreide informatie over kosten, locatie(s), startdatum en lesdata.

Word voor gevorderden Praktische vaardigheden staan centraal. In de cursus worden onder meer de volgende onderdelen behandeld: • maken van etiketten en enveloppen; • opmaak: onder andere kop- en voetteksten en watermerken; • maken en printen van een folder of programmaboekje; • bestandsbeheer: verplaatsen, kopiëren en verwijderen van mappen; • sjablonen; • opmaakprofielen; • autotekst. De lessen vinden plaats in de vorm van een digitale werkplaats. Dat wil zeggen dat u zelf­ standig het cursusmateriaal doorneemt, onder begeleiding van de docent. Introductie In aanvulling op de Basiscursus Word leert u meer mogelijkheden van Word. Iets voor u? U wilt Word gebruiken voor het verwerken van teksten zoals brieven, verslagen, facturen, notulen en memo’s. Toelating U heeft het niveau van de Basiscursus Word. U heeft een redelijke beheersing van de Nederlandse taal; u kunt eenvoudige teksten lezen. Afsluiting Bij voldoende aanwezigheid ontvangt u een

bewijs van deelname aan de cursus. Duur De cursus bestaat uit zes leseenheden van drie uur. Vervolgopleiding Basiscursus Excel, Basiscursus Access en, als u enige boekhoudkennis heeft, de cursus Computerboekhouden met AccountView. Aanmelden U kunt zich aanmelden via bijgevoegd aanmeldingsformulier. Cursusrooster en kosten In het bijgevoegde cursusrooster vindt u uitgebreide informatie over kosten, locatie(s), startdatum en lesdata.

Basiscursus Excel Praktische vaardigheden staan centraal. In de cursus worden onder meer de volgende onderdelen behandeld: • invoeren, wijzigen en wissen van gegevens; • formules en functies; • getalnotaties, opmaak van cellen en werkbladen; • sorteren van gegevens; • grafieken; • afdrukken. De lessen vinden plaats in de vorm van een digitale werkplaats. Dat wil zeggen dat u zelf­ standig het cursusmateriaal doorneemt, onder begeleiding van de docent. Introductie Met het spreadsheetprogramma Excel bent u in staat teksten en cijfers te combineren, bijvoor­ beeld voor het maken van facturen en kostprijs­ berekeningen, budgetten en werkschema’s. Iets voor u? U gaat voor het eerst werken met een spreadsheetprogramma.


24

Computercursussen Toelating U bent bekend met het gebruik van een toetsenbord en u beheerst de muis. U heeft een redelijke beheersing van de Nederlandse taal; u kunt eenvoudige teksten lezen. Afsluiting Bij voldoende aanwezigheid ontvangt u een bewijs van deelname aan de cursus. Duur De cursus bestaat uit zes leseenheden van drie uur. Vervolgopleiding Excel voor gevorderden, Basiscursus Word, Word voor gevorderden, Basiscursus Access en, als u enige boekhoudkennis heeft, de cursus Computerboekhouden met AccountView. Aanmelden U kunt zich aanmelden via bijgevoegd aanmeldingsformulier. Cursusrooster en kosten In het bijgevoegde cursusrooster vindt u uitgebreide informatie over kosten, locatie(s), startdatum en lesdata.

Excel voor gevorderden Praktische vaardigheden staan centraal. In de cursus worden onder meer de volgende onderdelen behandeld: • opmaak; • macro’s; • sjablonen; • zoeken en zoekfuncties; • statistische en wiskundige functies; • geneste functies; • meer mogelijkheden en voorbeelden. De lessen vinden plaats in de vorm van een digitale werkplaats. Dat wil zeggen dat u zelf­ standig het cursusmateriaal doorneemt, onder begeleiding van de docent.

Introductie Met het spreadsheetprogramma Excel bent u in staat teksten en cijfers te combineren, bijvoor­ beeld voor het maken van facturen, kostprijsbe­ rekeningen, budgetten en werkschema’s. Iets voor u? U wilt zich verder bekwamen in het werken met een spreadsheetprogramma. Toelating U heeft het niveau van de Basiscursus Excel. U heeft een redelijke beheersing van de Nederlandse taal; u kunt eenvoudige teksten lezen. Afsluiting Bij voldoende aanwezigheid ontvangt u een bewijs van deelname aan de cursus. Duur De cursus bestaat uit zes leseenheden van drie uur. Aanmelden U kunt zich aanmelden via bijgevoegd aanmeldingsformulier. Cursusrooster en kosten In het bijgevoegde cursusrooster vindt u uitgebreide informatie over kosten, locatie(s), startdatum en lesdata.

Basiscursus Access Praktische vaardigheden staan centraal. In de cursus worden onder meer de volgende onderdelen behandeld: • maken van een eenvoudige database bestaande uit één tabel: toevoegen, wijzigen en verwijde­ ren van records; • werken met een eenvoudige database bestaande uit één tabel: tabellen, query’s, filters, formulieren, rapporten en etiketten. De lessen vinden plaats in de vorm van een digitale werkplaats. Dat wil zeggen dat u zelf­ standig het cursusmateriaal doorneemt, onder begeleiding van de docent.


25

Introductie Het databaseprogramma Access is gericht op het beheer van gegevens. Met het programma kunnen gegevens worden gerangschikt en gesorteerd. Iets voor u? U gaat voor het eerst werken met een databaseprogramma. Toelating U bent bekend met het gebruik van een toetsenbord en u beheerst de muis. U heeft een redelijke beheersing van de Nederlandse taal; u kunt eenvoudige teksten lezen. Afsluiting Bij voldoende aanwezigheid ontvangt u een bewijs van deelname aan de cursus. Duur De cursus bestaat uit vier leseenheden van drie uur. Vervolgopleiding Basiscursus Word, Word voor gevorderden, Basiscursus Excel, en als u enige boekhoudkennis heeft, de cursus Computerboekhouden met AccountView. Aanmelden U kunt zich aanmelden via bijgevoegd aanmeldingsformulier. Cursusrooster en kosten In het bijgevoegde cursusrooster vindt u uitgebreide informatie over kosten, locatie(s), startdatum en lesdata.

Basiscursus PowerPoint Praktische vaardigheden staan centraal. In de cursus worden onder meer de volgende onderdelen behandeld: • een bestaande presentatie bewerken; • een eigen presentatie maken; • opmaak; • animatie-effecten;

• illustraties, figuren en tekenen; • grafieken invoegen; • presenteren. De lessen vinden plaats in de vorm van een digitale werkplaats. Dat wil zeggen dat u zelf­ standig het cursusmateriaal doorneemt, onder begeleiding van de docent. Introductie In de basiscursus PowerPoint leert u presenta­ ties maken met het programma PowerPoint. Iets voor u? U moet op uw werk wel eens een presentatie geven. U wilt uw toehoorders overzichten, grafieken en teksten kunnen tonen via de computer. Dan is de Basiscursus PowerPoint iets voor u. Toelating U kunt omgaan met een muis en kent de gangbare toetsen op het toetsenbord. U heeft een redelijke beheersing van de Nederlandse taal; u kunt eenvoudige teksten lezen. Afsluiting Bij voldoende aanwezigheid ontvangt u een bewijs van deelname aan de cursus. Duur De cursus bestaat uit vier leseenheden van drie uur. Aanmelden U kunt zich aanmelden via bijgevoegd aanmeldingsformulier. Cursusrooster en kosten In het bijgevoegde cursusrooster vindt u uitgebreide informatie over kosten, locatie(s), startdatum en lesdata.


26

Computercursussen Europees Computer Rijbewijs® (ECDL) Het Europees Computer Rijbewijs® is opgebouwd uit zeven modules. Telkens wanneer het examen voor een module met succes is afgesloten, worden de bijbehorende vaardig­ heden op een modulekaart vastgelegd. Een volle modulekaart (zeven modules) geeft recht op het complete Europees Computer Rijbewijs®. Bij het behalen van vier modules naar keuze ontvangt u het zogeheten ‘ECDL Startdiploma’. In deze cursus worden het besturingsprogramma Windows en het Microsoft Office pakket gebruikt om de benodigde vaardigheden aan te leren. De modules bestaan uit: Basisbegrippen informatietechnologie (IT) • kennis van de opbouw van een pc; • basisbegrippen van IT (gegevensopslag, geheugen); • gebruik van programmatuur; • mogelijkheden van informatienetwerken; • de rol van IT-systemen in het dagelijks leven; • mogelijke gevolgen van computers op de gezondheid; • enkele juridische en veiligheidsaspecten verbonden aan computergebruik. De computer gebruiken en bestanden beheren (Windows) • basisfuncties van een pc en het besturingssysteem; • bestanden en mappen beheren en organiseren; • mappen kopiëren, verplaatsen en wissen; • omgaan met desktopiconen en werken met vensters; • zoekopdrachten en eenvoudige bewerkings opdrachten uitvoeren. Bovenstaande twee modules worden gecombineerd aangeboden in vier lessen van drie uur.

Tekstverwerking (Word), zes lessen van drie uur • maken, opmaken en bewerken van een document; • opmaken van standaardtabellen; • invoegen van illustraties; • importeren van bestanden. Spreadsheets (Excel), zes lessen van drie uur • basisconcepten van spreadsheets; • maken, opmaken en gebruiken van spreadsheets; • gebruik van formules en functies, eenvoudige bewerkingen uitvoeren; • importeren van objecten en het maken van schema's en diagrammen. Databases (Access), zes lessen van drie uur • basisconcepten van databases en een database gebruiken; • een eenvoudige database ontwerpen; • uit een bestaande database informatie ophalen; • gebruikmaken van een zoekopdracht; • maken en wijzigen van rapporten. Presentaties (PowerPoint), vier lessen van drie uur • gebruiken van presentatiehulpmiddelen; • maken, opmaken en voorbereiden van presentaties; • presentaties maken voor verschillende groepen of situaties; • eenvoudige handelingen verrichten met diagrammen en grafieken; • verschillende diaserie-effecten gebruiken. Informatie en communicatie (Explorer en Outlook), vier lessen van drie uur • een zoektaak op internet verrichten; • de resultaten opslaan; • internetpagina's en zoekrapporten printen; • het gebruik van elektronische (ver)zendprogrammatuur; • het bijvoegen van documenten en het organiseren van mappen.


27

De zeven tests kunnen in elke gewenste volgorde worden afgelegd binnen de geldigheidsduur van de ECDL-modulekaart (drie jaar). U kunt er ook voor kiezen eerst het ECDL Startdiploma te halen. Hiervoor legt u vier (willekeurige) ECDL-modules af. Heeft u deze afgesloten, dan ontvangt u het Startdiploma. Zodra u alle zeven modules heeft behaald, ontvangt u het volledige Europees Computer Rijbewijs®. Introductie Het European Computer Driving License, ofwel het Europees Computer Rijbewijs®, is een in vrijwel geheel Europa en ook in enkele landen daarbuiten erkend diploma op het gebied van computervaardigheden. Meer informatie kunt u vinden op de website van het Europees Computer Rijbewijs®, www.ecdl.nl. Iets voor u? Als u in een kantooromgeving wilt werken met veelgebruikte computersystemen, is dit diploma aan te bevelen. Ook de werkgever weet dat de bezitters van dit diploma vaardig zijn in computergebruik. Toelating Het is wenselijk dat u enige ervaring heeft met het programma waarmee u gaat werken. U dient thuis of op het werk de lesstof te kunnen trainen/herhalen. Afsluiting Om toegang te krijgen tot het examen heeft u een persoonlijke modulekaart nodig. Bij de eerste aanvraag voor een examen ontvangt u tegen betaling een modulekaart. Een modulekaart is drie jaar geldig vanaf het moment dat het eerste examen is behaald. De met goed gevolg afgelegde examens worden op deze kaart geregistreerd. De Stichting ECDL Nederland stuurt u na afronding van vier willekeurige modules het ECDL Startdiploma en na afronding van alle zeven modules het volledige Europees

Computer Rijbewijs®. Beide diploma's zijn officiële waardepapieren met internationale erkenning. Voor de beschikbare examenlocaties kunt u de website van ECDL raadplegen, www.ecdl.nl. Duur De lessen vinden plaats in de vorm van een digitale werkplaats. Dat wil zeggen dat u zelfstandig het cursusmateriaal doorneemt, onder begeleiding van de docent. U bepaalt zelf uw tempo. Het totaal aantal bijeenkomsten ligt vast. Er kan per module ingeschreven worden. Afhankelijk van reeds aanwezige kennis en vaardigheden zal de tijd voor zelfstudie drie uur of meer per leseenheid zijn. Praktische vaardigheden staan centraal in de cursus; het is daarom wenselijk dat u thuis de beschikking heeft over een computer met de juiste software om te kunnen oefenen. Aanmelden U kunt zich aanmelden via bijgevoegd aanmeldingsformulier. De aanmelding vindt plaats per module. Cursusrooster en kosten In het bijgevoegde cursusrooster vindt u uitgebreide informatie over kosten, locatie(s), startdatum en lesdata.


28

Computercursussen Photoshop 1 In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: • selecteren met behulp van: - lasso/magnetische lasso/veelhoek lasso; - rechthoek/ovaal selectiekader; - pipet; - uitsnijden; • filters; • lagen; • afbeeldingen bewerken (retoucheren); • diverse gereedschappen uit de gereedschapskist (waaronder klonen en repareren); • afdrukken; • voorbeelden en oefeningen. De lessen vinden plaats in de vorm van een digitale werkplaats. Dat wil zeggen dat u zelf­ standig het cursusmateriaal doorneemt, onder begeleiding van de docent. Introductie Tijdens de cursus foto’s bewerken met Photoshop 1 (Adobe Photoshop 7.0 NL) leert u een aantal basisvaardigheden van dit programma kennen. Iets voor u? Is het bewerken van foto's uw hobby? Zet u uw foto's om in digitale foto's? Maakt u gebruik van een digitale camera voor uw werk? Gebruikt u foto's bij het maken van websites? Dan is deze cursus een waardevolle maar zeker ook leuke investering. Indien u thuis of op het werk gebruikmaakt van een andere versie van Photoshop vormt dat geen bezwaar; de verschillen zijn niet groot. Toelating U bent bekend met het gebruik van een toetsenbord en u beheerst de muis. U heeft een redelijke beheersing van de Nederlandse taal; u kunt eenvoudige teksten lezen. Ervaring met het programma Photoshop is niet vereist.

Afsluiting Bij voldoende aanwezigheid ontvangt u een bewijs van deelname aan de cursus. Duur De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten van drie uur. Vervolgopleiding Na afloop van Photoshop 1 kunt u verder gaan met Photoshop 2. Aanmelden U kunt zich aanmelden via bijgevoegd aanmeldingsformulier. Cursusrooster en kosten In het bijgevoegde cursusrooster vindt u uitgebreide informatie over kosten, locatie(s), startdatum en lesdata.

Photoshop 2 In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: • selecteren met behulp van: - tovergum; - achtergrondgum; - extraheren; - maskers; • structuren; • aanpassingslagen; • vectorvormen; • scannen; • handelingen; • patronen; • vervormingen herstellen; • voorbeelden en oefeningen. De lessen vinden plaats in de vorm van een digitale werkplaats. Dat wil zeggen dat u zelf­ standig het cursusmateriaal doorneemt, onder begeleiding van de docent. Introductie Tijdens de cursus foto’s bewerken met Photoshop 2 (Adobe Photoshop 7.0 NL) leert


29

u functies en gereedschappen kennen die in Photoshop 1 nog niet aan de orde zijn gekomen. Iets voor u? Is het bewerken van foto's uw hobby? Zet u uw foto's om in digitale foto's? Maakt u gebruik van een digitale camera voor uw werk? Gebruikt u foto's bij het maken van websites? Dan is deze cursus een waardevolle maar zeker ook leuke investering. Toelating Foto’s bewerken met Photoshop 1 (Adobe Photoshop 7.0 NL). Afsluiting Bij voldoende aanwezigheid ontvangt u een bewijs van deelname aan de cursus. Duur De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten van drie uur. Aanmelden U kunt zich aanmelden via bijgevoegd aanmeldingsformulier. Cursusrooster en kosten In het bijgevoegde cursusrooster vindt u uitgebreide informatie over kosten, locatie(s), startdatum en lesdata.

Basiscursus webdesign met Word 2003 In de cursus worden onder meer de volgende onderdelen behandeld: • structuur van een website; • opmaak: - Wordart; - achtergronden; - opmaakprofielen; - lettertypes, lettergroottes en letterkleuren; - afbeeldingen; - opsommingstekens; • hyperlinks (intern, extern en link naar uw e-mailadres);

• • • •

afbeeldingen bewerken in Paint; afbeeldingen zoeken op het internet; animaties; het maken van fotoalbums.

Introductie Met het tekstverwerkingsprogramma Word 2003 bent u in staat een eenvoudige website te maken. Iets voor u? U gaat voor het eerst een website bouwen voor bijvoorbeeld privé-doeleinden, een vereniging of een klein bedrijf. Indien u reeds een ander programma gebruikt om websites te bouwen, dan is deze cursus niet zinnig voor u. Toelating U bent bekend met het gebruik van een toetsenbord en u beheerst de muis. U heeft een redelijke beheersing van de Nederlandse taal; u kunt eenvoudige teksten lezen. Als u reeds kennis heeft van de opmaakmogelijkheden van Word is dat een voordeel, maar het is niet noodzakelijk. U bent bekend met internet. Afsluiting Bij voldoende aanwezigheid ontvangt u een bewijs van deelname aan de cursus. Duur De cursus bestaat uit vier leseenheden van drie uur. Aanmelden U kunt zich aanmelden via bijgevoegd aanmeldingsformulier. Cursusrooster en kosten In het bijgevoegde cursusrooster vindt u uitgebreide informatie over kosten, locatie(s), startdatum en lesdata.


30


31

Secretarieel


32

Secretarieel Administratief medewerker In deze cursus komen de volgende onderdelen aan de orde: • Secretariaatspraktijk 1 Kennis van alle kantoor- en telecommunicatie­ apparatuur, post, archivering en agendabeheer. • Typen/tekstverwerken Het leren typen volgens een tienvingersysteem blindschrijven (100 aanslagen per minuut). Basiskennis Word for Windows aan de hand van enkele werkstukken, zoals een prozastuk, een brief aan de hand van een slordig concept, een rapport en een tabel. Bij het examen is een voldoende voor de vaardigheidsproef niet verplicht. • Boekhouden Kennis van eenvoudig boekhouden: de balans, het grootboek, het journaal, de kolommen­ balans, dagboeken. • Basiskennis Excel Praktische vaardigheden staan centraal. In de cursus worden onder meer de volgende onderdelen behandeld: invoeren, wijzigen en wissen van gegevens, formules en functies, getalnotaties, opmaak van cellen en werk­ bladen, sorteren van gegevens, grafieken en afdrukken. U werkt zelfstandig het cursus­ materiaal door, onder begeleiding van de docent. Introductie Als administratief medewerker verricht u een­ voudige administratieve taken op een kantoor, zoals het verzorgen van de post, het bijhouden van een archief, het typen van brieven, eenvou­ dige boekhoudkundige werkzaamheden en het samenstellen van cijfermatige overzichten. In deze cursus leert u de kennis en vaardigheden die voor deze werkzaamheden nodig zijn. Iets voor u? U wilt gaan werken op een kantoor en heeft hier nog geen kennis en vaardigheden voor.

Toelating U heeft enkele jaren voortgezet onderwijs gevolgd en u heeft een redelijke beheersing van de Nederlandse taal. U bent bekend met het gebruik van toetsenbord en muis. Afsluiting U wordt opgeleid voor twee praktijkexamens en twee schoolexamens: Secretariaatspraktijk 1, Typen/tekstverwerken, Excel en Boekhouden. Voor het onderdeel Secretariaatspraktijk 1 doet u mee aan het landelijk examen dat wordt afgenomen door de Stichting IVIO. Voor het onderdeel Typen/tekstverwerken neemt u deel aan het landelijk examen Elementair Tekstverwerken dat wordt afgenomen door de VLISMAH, onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse Unie voor Examens in administratieve vakken (CREBO gecertificeerd). De onderdelen Boekhouden en Excel worden getoetst door het Regio College. Indien u voor alle vier onderdelen bent geslaagd, ontvangt u van het Regio College het certificaat Administratief medewerker. Duur De cursus bestaat uit achtentwintig lesavonden. Aan het einde van elk onderdeel kunt u deelnemen aan de examens of toetsen. Naast de lessen moet u rekenen op gemiddeld vijf uur zelfstudie per week. Voor het onderdeel Typen/ tekstverwerken is het noodzakelijk dat u thuis de beschikking heeft over een computer om te kunnen oefenen. Vervolgopleiding De cursus Administratief medewerker biedt vele mogelijkheden om door te studeren en u zo verder te bekwamen in andere administratieve beroepen: • U kunt verder gaan met de cursus Financieel administratief medewerker. U krijgt dan vrijstelling voor het onderdeel Basiskennis Excel. Ook de cursussen Basiskennis boekhouden en Basiskennis calculatie sluiten aan op het onderdeel Boekhouden uit de cursus Administratief medewerker. Na deze cursussen kunt u verder gaan met het veel


33

gevraagde Praktijkdiploma boekhouden. • U kunt verder gaan met de cursus Receptioniste/telefoniste. U krijgt vrijstelling voor de onderdelen Secretariaatspraktijk 1 en Typen/tekstverwerken. U volgt alleen nog de onderdelen Telefoneren Nederlands en Receptiewerk/telefoneren. • U kunt doorgaan met de cursus Secretarieel medewerker, Secretaresse of Bedrijfscorrespondentie Nederlands. • U kunt zich verder bekwamen in computervaardigheden: Excel voor gevorderden, Word voor gevorderden, basiscursus Access. Aanmelden U kunt zich aanmelden via bijgevoegd aanmeldingsformulier. Cursusrooster en kosten In het bijgevoegde cursusrooster vindt u uitgebreide informatie over kosten, locatie(s), startdatum en lesdata.

Receptioniste/telefoniste In deze cursus komen de volgende onderdelen aan de orde: • Secretariaatspraktijk 1 Kennis van alle kantoor- en telecommunicatie­ apparatuur, post, archivering en agendabeheer. • Typen/tekstverwerken Het leren typen volgens een tienvingersysteem blindschrijven (100 aanslagen per minuut). Basiskennis Word for Windows aan de hand van enkele werkstukken, zoals een prozastuk, een brief aan de hand van een slordig concept, een rapport en een tabel. Bij het examen is een voldoende voor de vaardigheidsproef niet verplicht. • Receptiewerk en telefoneren Kennis en inzicht in receptiewerkzaamhe­ den; het kunnen schrijven van notities en memo’s; aandacht voor persoonlijke presen­ tatie; communicatie, gesprekstechnieken en klantgericht handelen; de theorie rond het

telefoneren; communicatie-infrastructuur en tele­communicatiediensten. • Telefoneren Nederlands Geoefend wordt in spreekvaardigheid, zoals formeel en informeel taalgebruik, het geven en onderscheiden van meningen, feiten en argumenten, uitspraak (vloeiend en duide­ lijk), taalgebruik (correctheid van en variatie in woordkeuze en zinsbouw), effectiviteit van het gesprek (gerichte vragen en antwoorden), telefoonvaardigheden (begroeten, afsluiten, telefoonalfabet), klantvriendelijkheid (vriende­ lijkheid, beleefdheid en inlevingsvermogen). Introductie Vaak is de receptioniste/telefoniste de eerste kennismaking met een bedrijf of instelling; het is daarom belangrijk dat deze taak goed wordt uitgevoerd. In deze cursus leert u de kennis en vaardigheden die hiervoor nodig zijn. Iets voor u? U wilt gaan werken als receptioniste/telefoniste en heeft behoefte aan om- of bijscholing voor dit beroep. Toelating U heeft enkele jaren voortgezet onderwijs gevolgd en u heeft een redelijke beheersing van de Nederlandse taal. Afsluiting U wordt opgeleid voor drie praktijkexamens en een schoolexamen: Secretariaatspraktijk 1, Typen/tekstverwerken, Receptiewerk/ telefoneren en Telefoneren Nederlands. Voor de onderdelen Secretariaatspraktijk 1 en Receptiewerk/telefoneren doet u mee aan landelijke examens die worden afgenomen door de Stichting IVIO. Het onderdeel Telefoneren Nederlands wordt op school afgenomen, en bestaat uit enkele toetsmomenten en een mondeling eindexamen. Voor het onderdeel Typen/tekstverwerken neemt u deel aan het landelijk examen Elementair Tekstverwerken dat wordt afgenomen door de VLISMAH,


34

Secretarieel onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse Unie voor Examens in administratieve vakken (CREBO gecertificeerd). Na het slagen voor deze vier examens komt u in aanmerking voor het door het Regio College afgegeven certificaat Receptioniste/telefoniste. Het behalen van alleen de drie praktijkdiploma’s Secretariaatspraktijk 1, Elementair Tekstverwerken en Receptiewerk/telefoneren geven recht op een certificaat Baliemedewerk(st)er. Duur De cursus bestaat uit tweeëndertig lesavonden van 18.45 tot 22.00 uur. Aansluitend kunt u deelnemen aan de examens. Naast de lessen moet u rekenen op gemiddeld vijf uur zelfstudie per week. Voor het onderdeel Typen/tekstverwerken is het noodzakelijk dat u thuis de beschikking heeft over een computer om te kunnen oefenen. Vervolgopleiding De cursus Receptioniste/telefoniste is een goede vooropleiding voor de cursus Secretarieel medewerker, Secretaresse of Bedrijfscorrespondentie Nederlands. U kunt ook verder gaan met de cursus Administratief medewerker. U krijgt vrijstelling voor de onderdelen Secretariaatspraktijk 1 en Typen/tekstverwerken. U volgt alleen nog de onderdelen Basiskennis Excel en Boekhouden. Aanmelden U kunt zich aanmelden via bijgevoegd aanmeldingsformulier. Cursusrooster en kosten In het bijgevoegde cursusrooster vindt u uitgebreide informatie over kosten, locatie(s), startdatum en lesdata.

Secretarieel medewerker In deze cursus komen de volgende onderdelen aan de orde: • Secretariaatspraktijk 2 Onder andere wordt behandeld: organisatie­ kennis, bedrijfsstijl, de werkplek, post­

behandeling, archiefbeheer, telefoneren, kantoor- en presentatieapparatuur, agenda­ beheer, organiseren van het werk, ICT en (tele-) communicatie, vergaderen, arbeidsvoorwaar­ den en beroepssectoren. • Tekstverwerken Praktijkdiploma tekstverwerken met Word for Windows aan de hand van diverse werkstukken en een vaardigheidsproef. Mocht de type­ vaardigheidsproef die in de eerste les wordt afgenomen niet voldoende zijn (150 aanslagen per minuut met maximaal vijf fouten), dan kan begeleiding geboden worden om uw typevaar­ digheid te verbeteren. Wij verstrekken u dan een type­programma waarmee u op school en thuis uw typevaardigheid kunt verbeteren. Wie al een typediploma heeft of anderszins aantoonbaar over een goede typevaardigheid beschikt, oefent, na de eerste kennismaking met Word, met het programma PowerPoint. Het Microsoft Office programma PowerPoint wordt meer en meer in het bedrijfsleven gebruikt. PowerPoint is een programma waarmee men kan tekenen of een presentatie kan maken. Dit programma wordt op school afgesloten. Indien het resultaat voldoende is, wordt dit extra aangetekend op het certificaat. Introductie Momenteel is de arbeidsmarkt voor secretarieel personeel gunstig. Voor een goede beroepsuit­ oefening ontbreekt het echter soms aan actuele kennis en vaardigheden. De cursus ondersteunt uw functioneren als secretarieel medewerker met moderne kennis en door het trainen van uw vaardigheden. Iets voor u? • U heeft een administratieve functie en wilt doorgroeien naar het niveau secretarieel medewerker. • Uw huidige baan bevalt u niet en u wilt zich voor de administratieve beroepssector omscholen.


35

Toelating Er zijn geen formele toelatingseisen. Maar om een goede kans van slagen te hebben, dient u, gezien het niveau van de cursus, minimaal te beschikken over mavo niveau C of vmbo gemengde of theoretische leerweg. Daarnaast heeft u een redelijke beheersing van de Nederlandse taal. Afsluiting U wordt opgeleid voor twee praktijkexamens: Secretariaatspraktijk en Tekstverwerken. De examens worden afgenomen door een landelijk examenbureau. Na het behalen van deze twee praktijkdiploma’s komt u in aanmerking voor het door het Regio College afgegeven certificaat Secretarieel medewerker. Duur De cursus bestaat uit vijftien lesavonden van 18.45 tot 22.00 uur, gevolgd door vijftien lesavonden van 20.30 tot 22.00 uur. Aansluitend kunt u deelnemen aan de examens. Naast de lessen moet u rekenen op gemiddeld vier uur zelfstudie per week. Voor het onderdeel Tekstverwerken is het noodzakelijk dat u thuis de beschikking heeft over een computer met de juiste software om te kunnen oefenen. Vervolgopleiding U kunt het certificaat Receptioniste/telefoniste behalen door van deze cursus nog de onderdelen Receptiewerk/telefoneren en Telefoneren Nederlands te volgen en met succes af te ronden. U krijgt een vrijstelling voor de onderdelen Secretariaatspraktijk 1 en Typen/tekstverwerken. Het certificaat Secretaresse kan worden behaald door van deze cursus nog het onderdeel Vergaderen/notuleren te volgen en met succes af te ronden. Andere mogelijke vervolgopleidingen zijn Bedrijfscorrespondentie Nederlands, Access, Excel en Basiskennis boekhouden. Informatie over deze cursussen vindt u elders in deze brochure of kunt u aanvragen bij het Servicecentrum. Aanmelden U kunt zich aanmelden via bijgevoegd aanmeldingsformulier.

Cursusrooster en kosten In het bijgevoegde cursusrooster vindt u uitgebreide informatie over kosten, locatie(s), startdatum en lesdata.

Secretaresse In deze cursus komen de volgende onderdelen aan de orde: • Secretariaatspraktijk 2 Onder andere wordt behandeld: organisatie­ kennis, bedrijfsstijl, de werkplek, post­ behandeling, archiefbeheer, telefoneren, kantoor- en presentatieapparatuur, agenda­ beheer, organiseren van het werk, ICT en (tele-) communicatie, vergaderen, arbeidsvoorwaar­ den en beroepssectoren. • Tekstverwerken Praktijkdiploma tekstverwerken met Word for Windows aan de hand van diverse werkstukken en een vaardigheidsproef. Mocht de type­ vaardigheidsproef die in de eerste les wordt afgenomen niet voldoende zijn (150 aanslagen per minuut met maximaal vijf fouten), dan kan begeleiding geboden worden om uw typevaar­ digheid te verbeteren. Wij verstrekken u dan een type­programma waarmee u op school en thuis uw typevaardigheid kunt verbeteren. Wie al een typediploma heeft of anderszins aantoonbaar over een goede typevaardigheid beschikt, oefent, na de eerste kennismaking met Word, met het programma PowerPoint. Het Microsoft Office programma PowerPoint wordt meer en meer in het bedrijfsleven gebruikt. PowerPoint is een programma waarmee men kan tekenen of een presentatie kan maken. Dit programma wordt op school afgesloten. Indien het resultaat voldoende is, wordt dit extra aangetekend op het certificaat.


36

Secretarieel • Vergaderen/notuleren Het kennen van verschillende vormen en functies van verslaglegging en van vergade­ ringen, rechten en plichten van de notulist; het beoordelen van het gesprokene tijdens een vergadering; oefenen in geconcentreerd luisteren en hierbij hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden; verschillende vormen van stem­ mingen herkennen en toepassen in het verslag; het kunnen toepassen van opschrijftechnieken; het samenstellen van een convocatie, agenda, presentielijst, samenvattend verslag en actieen besluitenlijst in een verantwoorde lay-out. Introductie Momenteel is de arbeidsmarkt voor secreta­ resses erg gunstig. Voor een goede beroepsuit­ oefening ontbreekt het echter soms aan actuele kennis en vaardigheden. De cursus ondersteunt uw functioneren als secretaresse op niveau met moderne kennis en door het trainen van uw vaardigheden. Iets voor u? • U heeft een administratieve functie en wilt doorgroeien naar het niveau secretaresse. • Uw huidige baan bevalt u niet en u wilt zich voor de administratieve beroepssector omscholen. Toelating Er zijn geen formele toelatingseisen. Maar om een goede kans van slagen te hebben, dient u, gezien het niveau van de cursus, minimaal te beschikken over mavo niveau D, vmbo theoretische leerweg of mbo-niveau, met een goede kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Afsluiting U wordt opgeleid voor drie praktijkexamens: Secretariaatspraktijk 2, Tekstverwerken en Vergaderen /notuleren. De examens worden afgenomen door een landelijk examenbureau. Na het behalen van deze drie praktijkdiploma’s komt u in aanmerking voor het door het

Regio College afgegeven certificaat Secretaresse. Deze cursus kan ook gevolgd worden zonder de module Vergaderen/notuleren. Met een voldoende voor de examens Secretariaatspraktijk en Tekstverwerken heeft u dan recht op het certificaat Secretarieel medewerker. Duur De cursus bestaat uit dertig lesavonden van 18.45 tot 22.00 uur. Aansluitend kunt u deelnemen aan de examens. Naast de lessen moet u rekenen op gemiddeld vier uur zelfstudie per week. Voor het onderdeel Tekstverwerken is het noodzakelijk dat u thuis de beschikking heeft over een computer met de juiste software om te kunnen oefenen. Vervolgopleiding U kunt het certificaat Managementassistent(e) directiesecretariaat behalen door van deze cursus nog de onderdelen Public Relations en Schriftelijke communicatie Nederlands te volgen en met succes af te ronden. Andere mogelijke vervolgopleidingen zijn Praktijkdiploma medisch secretaresse, Access, Excel, Basiskennis boekhouden en Bedrijfscorrespondentie Nederlands. Informatie over deze cursussen vindt u elders in deze brochure of kunt u aanvragen bij het Servicecentrum. Aanmelden U kunt zich aanmelden via bijgevoegd aanmeldingsformulier. Cursusrooster en kosten In het bijgevoegde cursusrooster vindt u uitgebreide informatie over kosten, locatie(s), startdatum en lesdata.

Managementassistent(e) directiesecretariaat In deze cursus komen de volgende onderdelen aan de orde: • Secretariaatspraktijk 2 Onder andere wordt behandeld: organisatie­ kennis, bedrijfsstijl, de werkplek, post­ behandeling, archiefbeheer, telefoneren,


37

kantoor- en presentatieapparatuur, agenda­ beheer, organiseren van het werk, ICT en (tele-) communicatie, vergaderen, arbeidsvoorwaar­ den en beroepssectoren. • Tekstverwerken Praktijkdiploma tekstverwerken met Word for Windows aan de hand van diverse werkstukken en een vaardigheidsproef. Mocht de type­ vaardigheidsproef die in de eerste les wordt afgenomen niet voldoende zijn (150 aanslagen per minuut met maximaal vijf fouten), dan kan begeleiding geboden worden om uw typevaar­ digheid te verbeteren. Wij verstrekken u dan een type­programma waarmee u op school en thuis uw typevaardigheid kunt verbeteren. Wie al een typediploma heeft of anderszins aantoonbaar over een goede typevaardigheid beschikt, oefent, na de eerste kennismaking met Word, met het programma PowerPoint. Het Microsoft Office programma PowerPoint wordt meer en meer in het bedrijfsleven gebruikt. PowerPoint is een programma waarmee men kan tekenen of een presentatie kan maken. Dit programma wordt op school afgesloten. Indien het resultaat voldoende is, wordt dit extra aangetekend op het certificaat. • Vergaderen/notuleren Het kennen van verschillende vormen en functies van verslaglegging en van vergade­ ringen, rechten en plichten van de notulist; het beoordelen van het gesprokene tijdens een vergadering; oefenen in geconcentreerd luisteren en hierbij hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden; verschillende vormen van stem­ mingen herkennen en toepassen in het verslag; het kunnen toepassen van opschrijftechnieken; het samenstellen van een convocatie, agenda, presentielijst, samenvattend verslag en actieen besluitenlijst in een verantwoorde lay-out. • Public Relations In dit onderdeel worden theorie en prakti­ sche vaardigheden afgewisseld. Praktische vaardigheden zijn onder andere: onderzoek doen naar interne en externe communicatie,

sponsoring, publiciteit, het opstellen van een communicatie­plan, het schrijven van een artikel en een persbericht, en het beoordelen van advertenties waaronder de personeels­ advertentie. Verder worden behandeld: doelstellingen van Public Relations (PR), taken van PR-medewerkers, huisstijl en de persconferentie. • Schriftelijke communicatie Nederlands Dit onderdeel begint met het behandelen van eenvoudige grammatica, die nodig is om de spellingregels en stijlvormen uit te leggen. Er wordt aandacht besteed aan de spelling van de werkwoordsvormen en aan spelling in het algemeen. Vervolgens worden allerlei soorten stijlvormen en stijlfouten behandeld. U oefent in het schrijven van memo’s, telefoonnotities en vooral alle verschillende soorten brieven. Introductie Momenteel is de arbeidsmarkt voor manage­ mentassistenten erg gunstig. Voor een goede beroepsuitoefening ontbreekt het echter soms aan actuele kennis en vaardigheden. Deze cursus ondersteunt uw functioneren als secretaresse op niveau met moderne kennis en door het trainen van uw vaardigheden. De inhoud is breed opgezet en in het bijzonder bedoeld voor secretaresses met de ambitie door te groeien naar een hoger niveau van functioneren. Iets voor u? • U heeft een administratieve of secretariële functie en wilt doorgroeien naar het niveau managementassistent(e) of (directie)secretaresse. • U heeft gewerkt in een baan op minimaal mbo-niveau die niet administratief is en u wilt zich voor deze beroepssector omscholen. Toelating Er zijn geen formele toelatingseisen. Maar om een goede kans van slagen te hebben, dient u, gezien het niveau van de cursus, minimaal te beschikken over mbo-, havo- of vwo-niveau,


38

Secretarieel met een zeer goede kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Afsluiting U wordt opgeleid voor vier praktijkexamens: Secretariaatspraktijk 2, Tekstverwerken, Vergaderen/notuleren en Schriftelijke communicatie Nederlands. De afsluiting van de module Public Relations vindt plaats middels een door het Regio College af te nemen toets. Na het behalen van de vier praktijkexamens en een voldoende voor de toets Public Relations, komt u in aanmerking voor het door het Regio College afgegeven certificaat Managementassistent(e) directiesecretariaat. Duur De cursus bestaat uit dertig lesavonden van 18.45 tot 22.00 uur (maandagavond), vijftien lesavonden van 18.45 tot 22.00 uur (dinsdagavond) en acht lesavonden van 18.45 tot 20.15 uur (dinsdagavond). Naast de lessen moet u – indien u alle onderdelen binnen één jaar wilt afronden – rekenen op gemiddeld acht uur zelfstudie per week. Het stapelen van modules is voor deze cursus uitermate geschikt om uiteindelijk met succes af te kunnen sluiten. Door deze modules over twee jaar te spreiden verlicht u de zelfstudielast aanzienlijk. Aan het eind van elke module kunt u deelnemen aan het examen. Voor het onderdeel Tekstverwerken is het noodzakelijk dat u thuis de beschikking heeft over een computer met de juiste software om te kunnen oefenen. Vervolgopleiding • Op mbo-niveau: Praktijkdiploma medisch secretaresse, Nemas® Middle Management, Acces, Excel, Basiskennis boekhouden. Informatie over deze cursussen vindt u elders in deze brochure. • Op hbo-niveau: Office management en NIMA Communicatie-A. Deze cursussen worden aangeboden door INHOLLAND Academy. Meer informatie kunt u vinden op www.inholland.nl/academy.

Aanmelden U kunt zich aanmelden via bijgevoegd aanmeldingsformulier. Cursusrooster en kosten In het bijgevoegde cursusrooster vindt u uitgebreide informatie over kosten, locatie(s), startdatum en lesdata.

Praktijkdiploma medisch secretaresse In deze cursus komen de volgende onderdelen aan de orde: • Medische terminologie Dit onderdeel van de cursus gaat over het begrijpen en kunnen toepassen van medische begrippen. • Medische kennis Dit vak gaat over de bouw (anatomie) en werking (fysiologie) van het menselijk lichaam en wat er zoal mis kan gaan met het lichaam (pathologie). • Medische correspondentie Correspondentie tussen de verschillende medi­ sche en paramedische diensten. In dit onderdeel worden de beide andere vakken geïntegreerd. Introductie Voor een goed opgeleide medisch secretaresse is de arbeidsmarkt op dit moment gunstig. In de medische sector is behoefte aan goed opgeleide (vakgerichte) secretaressen. De opleiding onder­ steunt uw functioneren als medisch secretaresse op niveau met moderne kennis en door het trainen van uw vaardigheden. De cursus wordt georganiseerd door het Regio College, in samen­ werking met de Stichting BCE te Rotterdam. U wordt getraind en begeleid door medisch onderlegde vakdocenten. Iets voor u? • U bent al secretaresse en u wilt zich specialiseren in de medische wereld.


39

• U heeft een administratieve functie en wilt doorgroeien naar het niveau medisch secretaresse. • Uw huidige baan bevalt u niet en u wilt zich voor de administratieve beroepssector omscholen. • U bent herintreder en wilt een nieuw (verwant) werkveld ontdekken. • U bent doktersassistente of declarant bij een zorgverzekering en wilt meer inzicht hebben in uw vakgebied. Toelating Er zijn geen formele toelatingseisen. Maar om een goede kans van slagen te hebben, dient u, gezien het niveau van de cursus, bij voorkeur te beschikken over een opleiding op mbo-niveau. Affiniteit met het werkveld is een pré. Een voldoende mondelinge en schriftelijke Nederlandse taalvaardigheid is uiteraard een verplichting. Daarnaast is een goede typevaardigheid vereist. Afsluiting U wordt opgeleid voor drie examens: Medische kennis, Medische terminologie en Medische correspondentie. Ieder examen duurt anderhalf uur. De examens worden afgenomen door de Stichting Bureau Certificering en Examinering (BCE). Voor elk onderdeel geeft de Stichting BCE een deeldiploma af; indien u alle onderdelen hebt behaald komt u in aanmerking voor het door de Stichting BCE afgegeven Praktijkdiploma medisch secretaresse. Duur De cursus bestaat uit dertig lesavonden van 19.00 tot 21.15 uur. Aansluitend kunt u deelnemen aan de examens. Naast de lessen moet u rekenen op gemiddeld zes tot acht uur zelfstudie per week. De cursus start jaarlijks in september en zal worden afgerond in juni van het volgende jaar. Aanmelden U kunt zich aanmelden via bijgevoegd aanmeldingsformulier. Cursusrooster en kosten In het bijgevoegde cursusrooster vindt u

uitgebreide informatie over kosten, locatie(s), startdatum en lesdata.

Vergaderen/notuleren De onderwerpen die in de cursus aan bod komen zijn: verschillende vormen en functies van verslaglegging en vergaderingen; rechten en plichten van de notulist; het beoordelen van het gesprokene tijdens een vergadering; oefenen in geconcentreerd luisteren en hierbij hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden; verschillende vormen van stemmingen herkennen en toepas­ sen in het verslag; het kunnen toepassen van opschrijftechnieken; het samenstellen van een convocatie, agenda, presentielijst, samenvattend verslag en actie- en besluitenlijst in een verant­ woorde lay-out. Introductie De cursus Vergaderen/notuleren is gericht op het verwerven van basiskennis en vaardigheden die nodig zijn om doelmatige verslagen van vergaderingen te maken. Iets voor u? U moet op uw werk of bij de sportvereniging tijdens een vergadering wel eens notuleren. Eigenlijk weet u niet of u dat wel goed doet of u wilt dat uw verslagen beter worden. In de cursus Notuleren leert u hoe u slagvaardiger kunt omgaan met het maken van notulen/­verslagen. U leert goed te luisteren, u leert selectief aan­tekeningen te maken en u leert hoe u uw aan­tekeningen kunt verwerken tot een goed leesbaar verslag van de vergadering. Toelating Er zijn geen formele toelatingseisen. Maar om een goede kans van slagen te hebben, dient u, gezien het niveau van de cursus, minimaal te beschikken over mbo-, havo- of vwo-niveau, met een goede kennis van de Nederlandse taal


40

Secretarieel in woord en geschrift. Daarnaast is een goede typevaardigheid vereist. Afsluiting U wordt opgeleid voor het landelijk examen Vergaderen/notuleren van de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens. Duur De cursus bestaat uit vijftien leseenheden van anderhalf uur. U dient daarnaast rekening te houden met drie uur zelfstudie per leseenheid. Vervolgopleiding De cursus Vergaderen/notuleren maakt deel uit van de cursussen Secretaresse en Managementassistent(e) directiesecretariaat. Door later ook de andere onderdelen van een van deze cursussen te volgen kunt u het door het Regio College afgegeven certificaat Secretaresse of Managementassistent(e) directiesecretariaat behalen. Aanmelden U kunt zich aanmelden via bijgevoegd aanmeldingsformulier. Cursusrooster en kosten In het bijgevoegde cursusrooster vindt u uitgebreide informatie over kosten, locatie(s), startdatum en lesdata.

Bedrijfscorrespondentie Nederlands De cursus begint met het behandelen van eenvoudige grammatica die nodig is om de spellingregels en stijlvormen uit te leggen. Er wordt aandacht besteed aan de spelling van werkwoordsvormen en aan spelling in het algemeen. Vervolgens worden allerlei soorten stijlvormen en stijlfouten behandeld. U oefent in het schrijven van memo’s, telefoonnotities en vooral in het schrijven van alle verschillende soorten brieven. Introductie Een goede schriftelijke beheersing van de moedertaal is een vereiste voor een secretaresse,

maar ook een belangrijke vaardigheid voor ieder­ een die zich in functie vaak schriftelijk moet uitdrukken. Iets voor u? U zet regelmatig op uw werk, thuis of voor de vereniging een tekst op papier, in de vorm van een verslag, een artikel of een brief. De cursus Bedrijfscorrespondentie Nederlands biedt u de mogelijkheid uw schrijfstijl te verbeteren, zodat u zelfstandig ook moeilijkere brieven kunt schrijven. Toelating Om de cursus met succes te kunnen afronden is mavo niveau D of vmbo theoretische leerweg gewenst. Afsluiting De cursus wordt afgesloten met een toets. Bij voldoende resultaat ontvangt u een door het Regio College afgegeven certificaat. Duur De cursus bestaat uit twintig lesavonden van 18.45 tot 20.15 uur. Daarnaast dient u rekening te houden met drie uur zelfstudie per week. Vervolgopleiding Als u deze cursus heeft gevolgd, kunt u verder gaan met de cursussen Vergaderen/notuleren, Secretaresse of Managementassistent(e) directiesecretariaat. Aanmelden U kunt zich aanmelden via bijgevoegd aanmeldingsformulier. Cursusrooster en kosten In het bijgevoegde cursusrooster vindt u uitgebreide informatie over kosten, locatie(s), startdatum en lesdata.

Schriftelijke communicatie Nederlands De cursus begint met het behandelen van een­ voudige grammatica die nodig is om de spelling­ regels en stijlvormen uit te leggen.


41

Er wordt aandacht besteed aan de spelling van werkwoordsvormen en aan spelling in het algemeen. Vervolgens worden allerlei soorten stijlvormen en stijlfouten behandeld. U oefent in het schrijven van memo’s, telefoonnotities en vooral in het schrijven van alle verschillende soorten brieven. Introductie Een goede schriftelijke beheersing van de moedertaal is een vereiste voor een secretaresse, maar ook een belangrijke vaardigheid voor iedereen die zich in functie vaak schriftelijk moet uitdrukken. Iets voor u? U zet regelmatig op uw werk, thuis of voor de vereniging een tekst op papier, in de vorm van een verslag, een artikel of een brief. De cursus Schriftelijke communicatie Nederlands biedt u de mogelijkheid uw schrijfstijl te verbeteren, zodat u zelfstandig ook moeilijkere brieven kunt schrijven. Toelating Om de cursus met succes te kunnen afronden is mavo niveau D of vmbo theoretische leerweg gewenst. Afsluiting De cursus wordt afgesloten met een landelijk examen dat wordt afgenomen door de Associatie voor Praktijkexamens. Voorafgaand aan dit landelijk examen maakt u een schooltoets. Bij voldoende resultaat voor deze toets ontvangt u een door het Regio College afgegeven certificaat. Duur De cursus wordt in de periode oktober tot en met half maart wekelijks gegeven gedurende twintig lesavonden van 18.45 tot 20.15 uur. In april en mei volgen drie lessen examentraining. Het examen is in juni. Vervolgopleiding De cursus Schriftelijke communicatie Neder­lands­maakt deel uit van de cursus Management-

assistent(e) directiesecretariaat. Door later ook de andere onderdelen van deze cursus te volgen kunt u het door het Regio College afgegeven certificaat Managementassistent(e) directiesecretariaat behalen. Aanmelden U kunt zich aanmelden via bijgevoegd aanmeldingsformulier. Cursusrooster en kosten In het bijgevoegde cursusrooster vindt u uitgebreide informatie over kosten, locatie(s), startdatum en lesdata.

Public Relations In de cursus worden theorie en praktische vaardigheden afgewisseld. Praktische vaardig­ heden zijn onder andere: onderzoek doen naar interne en externe communicatie, sponsoring, publiciteit, het opstellen van een communica­ tieplan, het schrijven van een artikel en een persbericht, en het beoordelen van advertenties zoals een personeelsadvertentie. Verder worden behandeld: doelstellingen van Public Relations (PR), taken van PR-medewerkers, huisstijl en de persconferentie. Introductie Op een afdeling PR en Communicatie is behoefte aan ondersteunende medewerkers die theoretische kennis hebben op het gebied van PR en daarnaast goed kunnen schrijven. Aan beide zaken wordt in deze cursus aandacht besteed. Iets voor u? • U heeft een administratieve of secretariële functie met een bijzondere belangstelling voor PR en communicatie. • U wilt gaan werken als ondersteunend medewerker op een afdeling PR en Communicatie en u heeft onvoldoende kennis en vaardigheden op het gebied van PR.


42

Secretarieel Toelating Er zijn geen formele toelatingseisen. Maar om een goede kans van slagen te hebben, dient u, gezien het niveau van de cursus, minimaal te beschikken over mbo-, havo- of vwo-niveau, met een zeer goede kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Afsluiting De cursus wordt afgesloten met een door het Regio College af te nemen toets. Bij voldoende resultaat ontvangt u het door het Regio College afgegeven certificaat Public Relations. Duur De cursus bestaat uit vijftien lesavonden van anderhalf uur. Naast de lessen moet u rekenen op gemiddeld drie uur zelfstudie per week. Vervolgopleiding Deze cursus maakt deel uit van de cursus Managementassistent(e) directiesecretariaat. Door later ook de andere onderdelen van deze cursus te volgen kunt u het door het Regio College afgegeven certificaat Managementassistent(e) directiesecretariaat behalen. Aanmelden U kunt zich aanmelden via bijgevoegd aanmeldingsformulier. Cursusrooster en kosten In het bijgevoegde cursusrooster vindt u uitgebreide informatie over kosten, locatie(s), startdatum en lesdata.

Typen/tekstverwerken U leert typen volgens een tienvingersysteem blindschrijven (100 aanslagen per minuut) en Basiskennis Word for Windows aan de hand van enkele werkstukken, zoals een prozastuk, een brief aan de hand van een slordig concept, een rapport en een tabel. Bij het examen is een vol足 doende voor de vaardigheidsproef niet verplicht.

Introductie In veel functies is een goede toetsenbord足 vaardigheid belangrijk. Deze cursus is erop gericht uw toetsenbordvaardigheid te verbeteren. Iets voor u? U moet in uw functie vaak tekst typen en u wilt uw vaardigheid en snelheid verbeteren. Toelating Er zijn voor deze cursus geen toelatingseisen. Afsluiting U kunt aan het einde van de cursus meedoen aan een landelijk examen. Duur De cursus duurt zeventien lesavonden van anderhalf uur. Naast de lessen moet u rekening houden met drie uur zelfstudie per week. Hiervoor is het noodzakelijk dat u thuis de beschikking heeft over een computer om te kunnen oefenen. Vervolgopleiding De cursus Typen/tekstverwerken vormt een onderdeel van de cursussen Receptioniste/ telefoniste en Administratief medewerker. Door later de andere onderdelen van deze cursussen te volgen, kunt u het door het Regio College afgegeven certificaat Receptioniste/telefoniste en/of Administratief medewerker behalen. Indien u zich verder wilt bekwamen in tekstverwerken, kunt u het onderdeel Tekstverwerken uit de opleiding Secretaresse volgen. Aanmelden U kunt zich aanmelden via bijgevoegd aanmeldingsformulier. Cursusrooster en kosten In het bijgevoegde cursusrooster vindt u uitgebreide informatie over kosten, locatie(s), startdatum en lesdata.


43

Management


44

Management Basiskennis management Deze cursus bestaat uit de volgende onderdelen: • Algemene begripsbepaling; • Bestuur, besluitvorming, doel en beleid; • Planning en procesbeheer; • Communicatie; • Organiseren; • Medewerkers: inzet en personeelsbeleid; • Productie en logistieke functie; • Marketing en de commerciële functie; • Kosten en de financiële functie. Na afloop van de cursus Basiskennis management beschikt u over alle basiskennis en -vaardigheden die u als beginnend manager nodig hebt. • U beschikt over een brede kennis van organisaties en hun omgeving. • U weet hoe je haalbare en meetbare doelen stelt en hoe u deze bereikt. • U beschikt over prima schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden. • U hebt inzicht in diverse leiderschapsstijlen en weet deze toe te passen. Introductie Als u voor het eerst leiding gaat geven kunnen er verschillende vragen bij u opkomen. Waar bent u als manager eigenlijk precies verantwoorde­ lijk voor? Wie geeft aan wie instructies en hoe krijgt u een hecht team? De antwoorden op deze vragen kunnen u helpen bij het nemen van een belangrijke stap in uw carrière. Besturen, beslissen, beleid, personeelskwesties of andere herkenbare situaties. Na de opleiding Basiskennis management heeft u alle kennis in huis om aan een managementfunctie te kunnen beginnen. Iets voor u? U gaat leidinggeven aan een (kleine) afdeling of wordt chef van een bedrijfsonderdeel. Maar ook wanneer u nu nog slechts de ambitie heeft om

een afdeling aan te sturen of op termijn wilt doorgroeien naar een functie met meer verantwoordelijkheid, komt deze opleiding u goed van pas. Toelating Voor het volgen van deze opleiding is geen specifieke vooropleiding vereist. Afsluiting Het examen Nemas Basiskennis management wordt via flexibele examinering afgenomen. Dit wil zeggen dat u zelf na afloop van de cursus kunt bepalen op welk moment u examen wilt doen Het examen Basiskennis management wordt dagelijks afgenomen door de NEMAS en de Nederlandse Associatie voor praktijkexamens. Duur De cursus bestaat uit twaalf lessen van tweeënhalf uur. U dient dan nog rekening te houden met vijf uur zelfstudie per week. Vervolgopleiding Middle management is een uitstekende vervolgcursus. Aanmelden U kunt zich aanmelden via bijgevoegd aanmeldingsformulier. Cursusrooster en kosten In het bijgevoegde cursusrooster vindt u uitgebreide informatie over kosten, locatie(s), startdatum en lesdata.


45

Middle management Deze cursus bestaat uit twee modules: Module 1: Algemene managementkennis In deze module komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: • Maatschappij en organisatie; • Bestuur, besluitvormingsproces, doelstelling en beleid; • Planning, procesbeheersing; • Organiseren; • Inschakelen van medewerkers, leidinggeven; • Behandelen van cases of praktijkvoorbeelden. Module 2: Kennis van functionele beleidsgebieden Denk hierbij aan onderwerpen als: • Communicatie; • Personeelsmanagement; • Financieel management; • Marketingmanagement; • Kwaliteitsmanagement; • Productie- en logistiek management; • Informatiemanagement. Introductie Het middle management is een belangrijk onderdeel binnen het bedrijf. Mensen die deel uitmaken van het zogenaamde middenkader hebben een spilfunctie. Een middle manager vormt de verbinding (schakel) tussen hoger management en lager management en/of medewerkers op de werk­ plek. Hij of zij moet vaak van alle markten thuis zijn, en is daardoor breed inzetbaar. Dit is vaak dankbaar en zeker heel afwisselend werk. Vanuit het middle management groeien de goede mensen door naar het hoger management. De middle manager is – mits goed opgeleid en goed gemotiveerd – een succes­factor voor de organisatie en neemt dan ook een zeer belangrijke plaats in het bedrijf in. Tot de mogelijke taken behoren: leidinggeven, planning, interne en externe contacten, organiseren, et cetera.

Iets voor u? U wilt gaan werken in een leidinggevende functie zoals teamleider, supervisor, chef of operationeel manager. Toelating Voor het volgen van deze opleiding is geen specifieke vooropleiding vereist. Echter de cursus Basiskennis management vormt hier een prima vooropleiding. Afsluiting Het examen Nemas Middle management wordt via flexibele examinering afgenomen. Dit wil zeggen dat u zelf na afloop van de cursus kunt bepalen op welk moment u examen wilt doen Het examen Middle management wordt dagelijks afgenomen door de NEMAS en de Nederlandse Associatie voor praktijkexamens. Duur De cursus bestaat uit veertien lessen van tweeënhalf uur. U dient dan nog rekening te houden met vijf uur zelfstudie per week. Aanmelden U kunt zich aanmelden via bijgevoegd aanmeldingsformulier. Cursusrooster en kosten In het bijgevoegde cursusrooster vindt u uitgebreide informatie over kosten, locatie(s), startdatum en lesdata.


46


47

Ondernemen


48

Ondernemen Ondernemer MKB Deze cursus bestaat uit drie modules: Module 1 Bedrijfsadministratie Met kennis van financiële administratie, kasstaten, crediteuren- en debiteuren­ administratie, loonadministratie en btwadministratie, legt u de basis voor een complete bedrijfsadministratie. Deze kennis komt ook goed van pas bij het overleg met uw accountant. Module 2 Personeel en Organisatie U ontwikkelt een stevige basis in ‘P’ (werving en selectie, planning, beoordelings- en functioneringsgesprekken, beëindiging van de arbeidsovereenkomst en arbeidswetgeving) en ‘O’ (logistiek, kwaliteit, organisaties en instellin­ gen, automatisering en wettelijke regelingen). Module 3 Ondernemingsplan U krijgt eerst uitleg over twee belangrijke aspecten van het ondernemerschap: 3a Marketing Wat komt er kijken bij de verkoop van een product, zoals assortiment, vestigingsplaats, promotie en marktonderzoek. 3b Financiering Wat komt er kijken bij de financiering van het bedrijf, zoals keuze ondernemingsvorm, maken exploitatiebegroting, maken van een prijscalculatie. 3c Ondernemingsplan opstellen In de laatste les wordt er geoefend met het schrijven van een ondernemingsplan. Een ondernemingsplan is vaak verplicht bij het sluiten van een banklening. Introductie Ieder jaar starten veel mensen een eigen bedrijf of gaan aan de slag als zzp’er (zelfstandige zonder personeel). Ze zien vaak nieuwe kansen

en mogelijkheden in de markt of denken het net zo goed of zelfs beter te kunnen doen dan hun werkgever. Soms wordt de keus ook veroorzaakt door de (gevolgen van) de economische crisis of door de drang naar de vrijheid van zelfstandig zijn. Alleen ondernemers met de juiste kennis hebben een grote kans van slagen. Veel star­ ters hebben voldoende kennis op hun eigen vak­gebied, maar op terreinen als financiering, kostencalculatie, administratie, wetgeving, belastingen en niet in de laatste plaats marke­ ting, hebben ze geen of niet voldoende kennis. De cursus Ondernemer MKB biedt startende ondernemers en zzp’ers kennis op de terreinen van financiën, marketing, personeel, adminis­ tratie en wetgeving. Deze kennis zorgt voor een goede start. Bovendien geeft het praktijk­ diploma Ondernemer MKB bij gesprekspartners zoals banken, overheid of accountant aan dat u meer weet dan alleen uw vakkennis. Ook voor medewerkers die ondernemerstaken krijgen toegewezen in een organisatie of onder­ neming is deze opleiding bij uitstek geschikt. De opleiding kan als basis zeer nuttig zijn voor medewerkers die verder willen in commerciële of administratieve functies. Iets voor u? De cursus Ondernemer MKB is bestemd voor cursisten die: • op korte of langere termijn ondernemer of zzp’er willen worden; • ondernemerstaken van hun werkgever willen overnemen; • carrièreverbetering op administratief en/of commercieel terrein willen; • algemene kennis van en inzicht in economie en bedrijfsleven willen verwerven. Toelating Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist. Afsluiting De examens worden afgenomen door de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens.


49

Elke module wordt afgesloten met een examen en na het behalen hiervan ontvangt u per module een diploma. Als u de drie genoemde diploma’s heeft behaald komt u in aanmerking voor het praktijkdiploma Ondernemer MKB afgegeven door de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens. De examens worden via flexibele examinering afgenomen. Dit wil zeggen dat u zelf na afloop van de lessen van een module kunt bepalen op welk moment u examen wilt doen. Duur De modules Bedrijfsadministratie en Personeel en Organisatie bestaan elk uit vijf lessen van tweeënhalf uur. De module Ondernemingsplan bestaat uit zeven lessen van tweeënhalf uur. U dient verder rekening te houden met vijf uur zelfstudie per week. Vervolgopleiding Als u nog aanvullende kennis op computergebied nodig heeft zijn de Basiscursus Word, Basiscursus Excel en Basiscursus PowerPoint zeer geschikt. Wilt u na afloop van deze cursus meer kennis hebben van boekhouden dan is de cursus Basiskennis boekhouden een goede aanvulling op de module Bedrijfsadministratie. Als u zich wilt verdiepen in leidinggeven, dan kunt u kiezen voor de cursus Basiskennis management. Aanmelden U kunt zich aanmelden via bijgevoegd aanmeldingsformulier. Cursusrooster en kosten In het bijgevoegde cursusrooster vindt u uitgebreide informatie over kosten, locatie(s), startdatum en lesdata.

Ook vo zzp’erso! r


50

Assistenten in de gezondheid


51

Regio College


52

Voorwaarden cursussen & trainingen van het Regio College

Aanmelden Aanmelding kan uitsluitend door gebruikmaking van het aanmeldingsformulier van het Regio College. De aanmelding van een deelnemer jonger dan 18 jaar moet door de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) mede worden ondertekend. Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren worden in behandeling genomen. De studieovereenkomst treedt in werking op het moment dat de bevestiging van de inschrijving bij het Regio College aan u wordt toegezonden. Deelnemers worden geplaatst in volgorde van binnenkomst van het aanmeldingsformulier. Als het maximale aantal deelnemers wordt over­ schreden, nemen wij contact met u op en kunt u in een andere groep of op een wachtlijst worden geplaatst. De deelnemer verklaart te voldoen aan de vooropleidingseisen die voor het volgen van de cursus of voor deelname aan het examen gewenst of noodzakelijk zijn.

Betalingsvoorwaarden Na plaatsing van de deelnemer in een groep ont­ vangt deze bericht van plaatsing en na aanvang van de lessen een factuur. Gespreide betaling is mogelijk als het bedrag hoger is dan € 240. Deze gespreide betaling regelt u via een machtigings­ kaart die met de factuur wordt meegezonden. Bij gespreide betaling wordt in drie opeenvol­ gende maandelijkse termijnen steeds een derde deel van het factuurbedrag van uw rekening afgeschreven. Indien op de eerste vervaldatum het factuurbedrag, dan wel het toegestane te betalen gedeelte daarvan, niet is voldaan,

wordt het gehele factuurbedrag zonder nadere aan­kondiging onmiddellijk en in zijn geheel opeisbaar. Bij niet tijdig of niet naar behoren voldoen aan de betalingsverplichting kan aan de cursist de toegang tot de cursus worden geweigerd, totdat aan de achterstallige betalingsverplichting is voldaan. Indien niet aan de betalingsplicht wordt voldaan, zal de vordering aan derden ter incassering worden overgedragen. De kosten hiervan zijn voor rekening van de betalingsplichtige.

Annulering Door het Regio College Indien de cursus niet doorgaat, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende deelname, wordt de deelnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In dit geval wordt het verschul­ digde bedrag kwijtgescholden en worden even­ tuele reeds betaalde bedragen gerestitueerd. Door de deelnemer Annulering van een inschrijving kan slechts schriftelijk plaatsvinden. Bij annulering minder dan twee (2) weken voor aanvang van de cursus is de deelnemer de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd. Na aanvang van de cursus is annulering niet meer mogelijk. Tussentijdse beëindiging of indien de deelnemer anderszins niet meer aan de cursus deelneemt, geeft geen recht op enige terugbetaling van het cursusgeld. De inschrijving wordt te allen tijde ontbonden bij overlijden van de deelnemer. Na ontvangst van een schriftelijk bericht hiervan wordt de overeenkomst onmiddellijk ontbonden, het reeds betaalde cursusgeld zal aan de rechthebbende worden terugbetaald.


53

Inrichting van de opleiding

Vakantierooster (onder voorbehoud)

Het Regio College: • draagt zorg voor een zodanige inrichting van het onderwijs dat de deelnemer een optimaal niveau kan bereiken; • behoudt zich het recht voor cursussen te combineren of aanvangsdata, locaties en roosters te wijzigen; • behoudt zich het recht voor programma’s, leermiddelen, boeken, et cetera, te actualiseren; • behoudt zich het recht voor cursusgelden en kosten van studiematerialen te wijzigen; • is niet aansprakelijk voor eventuele hieruit voortkomende kosten; • kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, verduistering, verlies en/of beschadiging van eigendommen of bezittingen van de deelnemer.

Zomervakantie 8 juli t/m 25 augustus 2013 Herfstvakantie 21 t/m 25 oktober 2013 Kerstvakantie 23 december 2013 t/m 3 januari 2014 Voorjaarsvakantie 24 t/m 28 februari 2014 Paasvakantie 18 maart t/m 21 maart 2014 Meivakantie 28 april t/m 5 mei 2014 Hemelvaart 29 en 30 mei 2014 Pinksteren 9 en 10 juni 2014 Zomervakantie 7 juli t/m 22 augustus 2014

Boeken & ander lesmateriaal De op de boekenlijst vermelde boeken en overig lesmateriaal dient men, tenzij anders vermeld, zelf te bestellen. Soms is het betreffende materiaal ook op school verkrijgbaar; dit is op de boekenlijst vermeld.

Beroep Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij de afdeling Bedrijfsopleidingen, Regio College, Cypressehout 99, 1507 EK Zaandam.

Meer weten? Kijk voor de data van de open dagen in 2014 op www.regiocollege.nl. Meer informatie Wilt u meer informatie of heeft u vragen over het cursusaanbod en/of de inschrijf­ mogelijkheden? Neemt u dan contact op met ons Servicecentrum: Cypressehout 99 1507 EK Zaandam (075) 681 90 01 servicecentrum@regiocollege.nl www.regiocollege.nl


54


2013-2014 Regio College

Regio College Het Regio College is een regionaal opleidingencentrum (roc) nauw verbonden met de regio Zaanstreek-Waterland. Jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor: • Middelbare beroeps opleidingen • Beroepsgerichte cursussen en trainingen • Bedrijfsopleidingen • Volwassenenonderwijs • Havo en vwo voor volwassenen (vavo)

Cursussen & trainingen 2013-2014

www.regiocollege.nl

en zijn precies wat ik nodig heb om verder te komen in mijn carrière...

Locatie Zaandam Cypressehout 95/99 1507 EK Zaandam telefoon (075) 681 90 00 Het Regio College Zaandam ligt op vijf minuten loopafstand van NS Station Zaandam. Locatie Purmerend Spinnekop 1 1444 GN Purmerend (0299) 41 82 22

Cursussen & trainingen Bedrijfsadministratie › Computercursussen › Secretarieel › Management › Ondernemen

Servicecentrum Neem voor informatie en advies contact op met ons Servicecentrum. (075) 681 90 01 servicecentrum@regiocollege.nl

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. De informatie in al onze brochures kan onderhevig zijn aan wijzigingen. Om die reden kunnen er aan de teksten geen rechten worden ontleend. / Tekst: Afdeling PR & Communicatie Regio College / Vormgeving: Studio Lieke Weenink / Druk: 'T VENHUIS COMMUNICATIEPRODUCTIES, HEM. © Regio College, afdeling PR & Communicatie, april 2013

Cursussen en trainingen 2013-2014  

Cursussen bij het Regio College

Advertisement