Page 1

REGIO NOORDOOST-BRABANT

ZAKENMAGAZINE | JAARGANG 25 | JULI/AUGUSTUS 2009

bOb debat Personeel & Organisatie survival of the fittest

anja spaans

Resultaatgericht altruïsme

De Lind consult en de BoM pensioen check plus: optimale transparantie

business

Henk keilman

spirituele ondernemers hebben de toekomst

Henk Keilman:

‘Spirituele ondernemers hebben de toekomst’


&

HOppENBrOUWErs alimak hek manufacturing

“AfsprAAk is AfsprAAk”

John de Laat, proJectLeider industriëLe automatisering

John de Laat: ‘alimak hek uit middelbeers maakt en verkoopt liften voor in de bouw. anderhalf jaar geleden introduceerden ze een nieuw systeem dat de inzetbaarheid van de bouwliften vergroot: een modulair plug & play systeem. met slechts drie basiscomponenten kan de klant verschillende typen liften samenstellen. Voor de realisatie van het nieuwe systeem maakten ze gebruik van de pLc-techniek, een zeldzaamheid in de bouwwereld. Wij vertaalden de techniek naar software, programmeerden het geheel en bouwden de besturingskasten. natuurlijk precies op tijd voor de beurs waar alimak haar nieuwe product voor het eerst wilde presenteren, afspraak is afspraak.’

Leo Vogels, manager techniek en toepassing bij Alimak Hek Manufacturing: ‘hoppenbrouwers is nu een paar jaar onze partner in elektrotechniek. We hebben een nieuwe range machines ontwikkeld waarbij hun kennis goed van pas komt. het contact met hoppenbrouwers ervaar ik als gemoedelijk en behulpzaam. Vanaf het begin heb ik één aanspreekpunt gehad en dat werkt heel prettig: voor mijn gevoel is John altijd bereikbaar! Voorafgaand aan de Bauma Beurs in münchen zijn ze ons meer dan van dienst geweest. de planning was strak en met de hulp van hoppenbrouwers hadden we de machines net op tijd draaiende. hun doorzettingsvermogen en flexibiliteit heeft geleid tot een succesvolle lancering van ons nieuwe plug & play systeem.’

&

Kreitenmolenstraat 201 5071 ND Udenhout Tel.: (013) 511 72 27 algemeen@hoppenbrouwers.nl www.hoppenbrouwers.nl


tiJD voor nieuWe verLicHtinG Zakenmagazine voor ondernemers en managers in noordoost-Brabant jaaRGanG 25 juli/augustus 2009 kantOORadREs kobaltstraat 13 5044 jk tilburg t 013 - 4631446 f 013 - 4634050 info@regio-business.nl www.regio-business.nl CORREsPOndEntIEadREs Postbus 82 5000 ab tilburg uItGEVERs Gian Ploegmakers mariëlle Ploegmakers - van Gool salEs Carlo Hoevenaars OffICE annemiek slofstra REdaCtIE Gerda baeyens, Cécile van berkel, annemarie van malsen, Ingrid Roets, marc smits, doby-jim stalder, sara terburg, liliane Verwoolde, e.a. fOtOGRafIE toin damen, Camiel donders, lia besters, kees bennema, marjo van de Peppel, Olaf smit e.a.

En dan heb ik het niet over mijn fiets. Vrijheid, gelijkheid en broederschap; weet u het nog? Mooie tijden waarin mensen nog vochten voor echte idealen. De eeuwen daarna ging het vaak ook nog over wezenlijke zaken. Maar via het vrouwenkiesrecht, de wet op de ondernemingsraden en de ouderdomsvoorziening waren we inmiddels in slaap gesukkeld door de vanzelfsprekende welvaart en de verzorgingsstaat. En toen kwam gelukkig de kredietcrisis. Zelfs Adam Curry is wakker geworden nadat hij zich jarenlang met jointjes in een zelf gekozen slaapstand had gezet, maar dat had een andere reden. Nee, wij zijn wakker geworden door de nieuwe kansen die er weer zijn. Niet blijven hangen in verworven rechten als iedereen een eigen huis, met pensioen op je 65e en recht op een arbeidsplaats met bijbehorende leaseauto. Dit is een nieuwe tijd waarin passie, bezieling en authenticiteit weer het verschil maken. In deze editie kunt u lezen hoe echte ondernemers als Chris Luken en Henk Keilman de toekomst positief tegemoet zien.

VORmGEVInG/lay-Out think reclamestudio dRuk de Hoog grafische diensten adVERtEntIEVERkOOP 013-4631446 abOnnEmEntEn Persoonlijk abonnement, inclusief alle bOb activiteiten, per jaar: € 75,- (excl. btw). bedrijfsabonnement inclusief alle bOb activiteiten, per jaar: € 150,- (excl. btw). aanmelden via www.regio-business.nl. abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan. abonnementen lopen tot 1 januari en worden automatisch verlengd, tenzij de abonnee uiterlijk vóór 1 november schriftelijk opzegt.

Goed om eens over na te denken als u op vakantie bent. Mocht het in Frankrijk zijn, dan hebben we het dus over Passion, Animation et Authenticité. Hoeft u dat zelf niet meer op te zoeken. Ik wens u een inspirerende zomer toe!

COPyRIGHts Het auteursrecht op de in dit tijdschrift verschenen artikelen wordt door de uitgever voorbehouden.

Gian Ploegmakers Uitgever


Kan uw bedrijf zonder u? 42 jaar, in de bloei van uw leven. Succes in zaken en internationaal voet aan de grond. Boordevol plannen en ambitie voor de toekomst. Dan is bedrijfsoverdracht niet het eerste waar u aan denkt. Toch dragen de keuzes die u nĂş maakt bij aan de mogelijkheden op lange termijn.

Laten we het eens over u hebben. Het is tijd voor de Rabobank.

Vooruitkijken met een bank die u begrijpt. Maak nu een afspraak (073) 699 5630.

www.rabobank.nl/s-hertogenbosch


6 8 11 13 15 16 19 21 23

De Lind consult en de BoM: Goed pensioen kwestie van vertrouwen Borek en Bogarden: De zonnige kant van het leven Merkgroei®: Het belang van witte raven Female Fair: een echt dagje uit, for women only renova: crisis, kom maar op! uitnodiging BoB Borrel: 16 juli Hotel Boschoord oisterwijk powerstyle: Drijfveren & Dna’s terugblik BoB Borrel: 28 mei Burggolf ’s-Hertogenbosch noumenon ict: oplossend ict-vermogen

natIOnaal i

Henk Keilman gelooft in een duurzame wereld ‘Ik zie overal tekenen van positivisme’

vi

nederland heeft oudere werknemers hard nodig Het vergeten human capital

Xi

Het succesvolle idealisme van Great place to Work Vertrouwen als basis voor duurzaam goed werkgeverschap

30 35 39

35

de nieuwste parel van de fletcher Hotel Group is Hotel-Restaurant boschoord. Het charmante hotel duikt op tussen de uitgestrekte bossen van Oisterwijk met uitkijk op twee rustieke vennen.

Hoppenbrouwers elektrotechniek: iedere brand is een ramp Hotel Boschoord: chris Luken gaat gewoon door Maritiem ’s-Hertogenbosch: ontspannen op het water met relaties

44 bOb debat Personeel & Organisatie In een statig herenhuis aan de Vughterweg in ’s-Hertogenbosch schuiven acht debatteerders aan tafel. Onderwerp van gesprek is personeel en organisatie. En ging het een jaar geleden nog over het binden en koesteren van mensen, nu draait het om crisismanagement.

48 50

vrouw in Business: anja spaans BDo campsobers: relaties belangrijker dan producten

50

jeannot Evers is net terug van een paar dagen Peru waar hij samen met andere bestuursleden de internationale bdO-strategie wat betreft werkaanpak en kwaliteit, uittekende. Op 1 januari 2010 treedt hij toe tot de Raad van bestuur.


coverstory

De Lind Consult en de BOM

Een goed pensioen kwestie van vertrouwen Tekst Nico de Bruin / Eric Bekkers fotografie Camiel Donders

bedrijven ondersteuning door te organiseren en te participeren. Bovendien deelt de BOM kennis en ervaring met gemeenten en andere organisaties, zodat gezamenlijk wordt gebouwd aan een vruchtbaar investeringsklimaat. De aandeelhouders van de BOM zijn het Ministerie van Economische Zaken en de Provincie Noord-Brabant.

Verantwoordelijkheid

Frank van Straalen, commercieel directeur De Lind Consult uit Oisterwijk

Een goed pensioen is voor velen een ver van mijn bed show. Tal van bedrijven en instellingen hebben jaren geleden een of meer regelingen afgesloten en er vervolgens niet meer naar omgekeken. Met alle gevolgen van dien. Toch beschouwen steeds meer werknemers een goede pensioenregeling als een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Daarmee komt het pensioenvraagstuk automatisch steeds vaker op de agenda van werkgevers. De Lind Consult in Oisterwijk staat werkgevers terzijde bij het realiseren van pensioenoplossingen, waarbij alle betrokken partijen zich goed voelen. Zo ook de N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij in Tilburg. Kansen creëren voor Brabant, door het versterken van de economische groei en innovatiekracht. Dat is in enkele woorden

6

REGIO business | juli/augustus 2009

de missie van de N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM). De BOM geeft met circa 50 medewerkers

BOM-directeur Jan Pelle: “Wij zijn een organisatie van kennisprofessionals; mensen die zelfstandig en autonoom handelen en eigen verantwoordelijkheid dragen. Een goede pensioenvoorziening is binnen onze organisatie een belangrijke horizon voor medewerkers. Zo kijken we er ook naar; we geven onze mensen veel eigen verantwoordelijkheid. Wij zijn er trots op dat we als een van de weinige organisaties in Nederland een premievrij pensioen bieden. Om dat mogelijk te maken hebben we recent onze pensioenplannen samen met De Lind Consult nieuw leven in geblazen. Niet alleen werden we geconfronteerd met een aanzienlijke premiestijging, ook was er sprake van versnipperde pensioenafspraken. Zo had een deel van de medewerkers een eindloonregeling en een deel een middelloonregeling.”

Pensioen Check Plus

Frank van Straalen, commercieel directeur van De Lind Consult Oisterwijk: “Wij werden gevraagd door de BOM om onze visie op de pensioensituatie te geven en een alternatieve oplossing te presenteren. Het uitgangspunt daarbij was dat het premievolume gelijk moest/mocht blijven en dat de werknemers tenminste dezelfde


Een bekende naam De LIND Consult is een onderdeel van de LIND Groep. De LIND Groep is een onafhankelijke organisatie die verzekeringen en financiële dienstverlening biedt aan zowel bedrijven als particulieren. Met 50 vakkundige medewerkers, het ISO - en Keurmerkcertificaat kunt u rekenen op: • Specialistische dienstverlening • Kwaliteit • Persoonlijke begeleiding • Up-to-date kennis • Optimale service

pensioenopbouw moesten behouden. Ook hebben wij onze visie op de communicatie rondom het pensioen en op arbeidsvoorwaarden in het algemeen aan de BOM gepresenteerd. Gedurende een prettige en intensieve samenwerking van zo’n twaalf maanden hebben we met onze Pensioen Check Plus methode de nieuwe pensioenregeling voor de BOM in de steigers gezet.”

Meer dan marktconform

Erik van de Scheur, controller bij de BOM: “De pensioenregeling per 1 januari 2009 is een collectieve regeling op basis van beschikbare premie. Voor de werkgever heeft deze regeling belangrijke voordelen. Zo is de jaarlijkse premie eenvoudig te berekenen. Geen verrassingen achteraf dus en geen onverwachte kosten meer voor backserviceverplichtingen en waardeoverdrachten. Ook de werknemers heb-

ben baat bij de nieuwe regeling: de AOW-franchise is verlaagd, waardoor de pensioengrondslag voor deelnemers is verhoogd. Verder is er meer keuzevrijheid; werknemers kunnen een keuze maken uit prudent beleggen of garanties. Ook kunnen werknemers zelf een pensioenuitvoerder kiezen bij de uitkering van de vrijgekomen pensioengelden. Ook niet onbelangrijk: het premievolume van de nieuwe regeling is gelijk aan dat van 2008 en de regeling blijft volledig voor rekening van de werkgever. Een meer dan marktconforme regeling dus!”

Systematisch organiseren

Bij het ontwikkelen van een nieuwe pensioenregeling ga je niet over één nacht ijs. Bij de BOM is daarvan dan ook zeker geen sprake. Jan Pelle: “We zijn intern heel uitgebreid met elkaar in gesprek gegaan. Alle denkbare vragen hebben we geïnventariseerd en voorgelegd aan De Lind Consult. Door heel systematisch te werk te gaan met de Pensioen Check Plus methode en alle argumenten en voor- en nadelen te bespreken, kom je tot de meest verstandige aanpak. Uiteraard hebben we ook de Personeelsvertegenwoordiging betrokken in het proces. Op basis van onze keuzes heeft De Lind Consult advies uitgebracht en diverse mogelijkheden voorgelegd. Met elkaar hebben we de criteria vastgesteld en onze definitieve keuze gemaakt. Als je het proces zo zorgvuldig en systematisch organiseert, komt er uiteindelijk een heel logische keuze uit.”

Modern werkgeverschap

De BOM biedt haar werknemers een erg goede pensioenregeling. Maar daarmee is

de kous niet af. Jan Pelle: “Zeker niet, want zaken als communicatie en persoonlijke aandacht zijn zeker zo belangrijk. Onze mensen willen serieus genomen worden en stellen kritische vragen. Je merkt dat ze zich echt verdiepen in de materie en tot in detail geïnformeerd willen worden. Ook daar stoppen we met De Lind Consult veel energie in, zowel in plenaire sessies als individuele gesprekken. Ik ben ervan overtuigd dat persoonlijke aandacht en een gedegen communicatietraject wezenlijk bijdragen aan het goed ontvangen en accepteren van een nieuwe regeling. Ook dat hoort bij modern werkgeverschap.” �

Jan Pelle, directeur BOM

De Lind Groep De Lind 20 5061 HW Oisterwijk T 013-5233100 E post@delindgroep.nl I www.delindgroep.nl

REGIO business | juli/augustus 2009

7


businessreportage

Borek en Bogarden

De zonnige kant van het leven Tekst Erica Theloosen fotografie Kees Bennema

Frank Bogaers

Als u het bijzondere pand Bogarden met zijn eigentijdse uitstraling binnenstapt, dan wordt u verwelkomt door de gemoedelijke sfeer van de showroom. Hier staat het complete buitenleven centraal. Klanten maken in de showroom kennis met de uitgebreide en complete collecties van Borek outdoor furniture, parasols en bijpassende accessoires. Er is een grote keuze uit materiaal en stijl, van traditioneel tot eigentijds, ontworpen door topontwerpers zoals Erik Groot en Maarten Olden. “Daarnaast heeft Frans Molenaar een prachtig design ontworpen voor onze

8

REGIO business | juli/augustus 2009

collectie. In het verlengde van zijn Haute Couture hebben wij het Haute Terasse genoemd,” vertelt een trotse Frank Bogaers, directeur van Borek. “Maar wij hebben ook onze eigen Borek Ontwerpstudio die tijdloze en complete ontwerpen maakt, waarbij steeds bijzondere aandacht is voor comfort, duurzaamheid en materiaalgebruik.”

Historie

In 1977 startte vader Wil Bogaers met het importeren van parasols. Hij noemde zijn bedrijf Borek, een samenvoeging van

Bogaers en Rekreatie. In 1988 kwam zoon Frank in het bedrijf. Wat nu de pilot store Bogarden is, was toen een pand waar de showroom, het magazijn en het kantoor huisden. Net zoals Borek is ook Bogarden een samentrekking van twee woorden, maar nu van Bogaers en Garden. Pilot store Bogarden ontstond in 1998, toen Frank´s jongere zus Inge ook bij het bedrijf kwam werken. Het kantoor verhuisde naar de Veldweg, dat even verderop ligt. Zo werd de showroom groter en kwamen de outdoor meubelen beter tot hun recht. Frank is verantwoordelijk


In de huidige beleveniseconomie staat het buitenleven steeds meer centraal. Zowel bedrijven als particulieren beschouwen hun terras meer en meer als een verlenging van hun bedrijf of huis. Het prachtige familiebedrijf Borek en de winkel Bogarden in Oisterwijk werken al dertig jaar aan deze zonnige kant van het leven. U kunt er terecht voor een complete outdoor furniture. Zonniger kan het niet worden!

voor het in de markt zetten van het merk Borek en verzorgt de in- en verkoop. Inge heeft de winkel onder zich en richt zich voornamelijk op de marketing.

Core business

De core business van Borek is het leveren van outdoor furniture aan tuinmeubelspeciaalzaken en gespecialiseerde tuincentra binnen de Benelux. “Wij gaan regelmatig met deze klanten in gesprek. Ieder jaar

Van traditioneel tot eigentijds

Projectmatig werken

Een andere ambitie van Borek is het projectmatig werken waarbij hotels en restaurants volledig aangekleed worden. Juist in deze branche is de uitstraling van het terras een expressie van de stijl van het hotel of restaurant. Bovendien keren bezoekers graag terug naar een terras dat sfeer uitstraalt en mooi aangekleed is. “Wij bieden vakkundig en persoonlijk advies bij het aanleggen of uitbreiden van een sfeervol terras en kleden het aan met onze bijzondere producten. Samen met de klant komen wij tot het gewenste resultaat: een smaakvolle ambiance waar hun gasten in het zonnetje genieten van een lekkere kop koffie of een heerlijke maaltijd.”

Het jaar rond

nodigen wij ze uit om van gedachten te wisselen over hun wensen en behoeften. Daar spelen wij met onze ontwerpen op in. Dat kunnen wij ook,” vervolgt Frank enthousiast, “omdat onze organisatie flexibel is. Het team vult elkaar aan en deze teamspirit is tevens de kracht van ons bedrijf. We doen het met z´n allen, wat zich vertaalt in klantvriendelijkheid.” Omdat Borek alles in eigen beheer laat produceren zijn afnemers verzekerd van betrouwbare levertijden. Aan deze aanpak heeft dit mooie bedrijf zijn groei van de laatste jaren te danken. Aan een gestage groei buiten de Benelux wordt hard gewerkt. Zo zijn er al klanten in Spanje, Portugal, Italië, Duitsland, Frankrijk en Griekenland.

Stilzitten in deze branche is er niet bij. Het hele jaar door doet Borek mee aan diverse evenementen en outdoor woonbeurzen zowel in het binnenland als in de grote steden Parijs en Keulen. Het belangrijkste weekend valt in augustus. Dan nodigt Borek onder het motto ´See, Live and Enjoy´ alle klanten uit voor de presentatie van de nieuwe collectie. Daarna komen de drukke verkoopmaanden, waarbij de klanten hun orders plaatsen. Terwijl in februari en maart het jaar daarop de orders uitgeleverd worden, buigen de vier vaste ontwerpers en Borek Ontwerpstudio zich achter de schermen alweer over een nieuw concept terrasmeubelen. Op naar weer een nieuw en hopelijk lang en zonnig buitenseizoen. �

Borek Parasols | Outdoor Furniture Oisterwijk T 013-5288866 E mail@borek.eu I www.borek.eu Showroom Bogarden Bedrijfsweg 9 5061 JX Oisterwijk E info@bogarden.nl I www.bogarden.nl Opgericht: 1977 Aantal medewerkers: 14 Omzet: 9 miljoen

REGIO business | juli/augustus 2009

9


Business Open Golf 11 september 2009

Ondernemers onder elkaar Netwerken in een ontspannen omgeving. Daarvoor bent u bij BurgGolf Haverleij Den Bosch op het juiste adres tijdens de Open Bossche Bedrijfskampioenschappen Golf. Een uniek toernooi welke voor het bedrijfsleven wordt georganiseerd. Bedrijven, al dan geen lid van BurgGolf, kunnen zich inschrijven. Voor golfers zonder GVB of baanpermissie wordt er een golfclinic georganiseerd. Voor u een unieke kans! Uiteraard zijn er tijdens de toernooidag voor bedrijven volop mogelijkheden om zich te presenteren. U kunt kiezen voor een hoofdsponsorpakket, een eventssponsorpakket of voor een bedrijfsdeelname. Waar wacht u nog op? Wilt u uw bedrijf inschrijven voor bedrijfsdeelname of voor een van de sponsorpakketten? Kijk op de website voor alle informatie.

www.business-open.nl


Businessprofiel

Toekomst met Merkgroei®

Het belang van witte raven Tekst Gerda Baeyens fotografie Marjo van de Peppel

keuze steeds meer leiden door het merkbeeld. Louter een merk in de markt zetten, volstaat echter niet; je moet aan een merk blijven werken, het uitbouwen. Het moet het vertrouwen van de consument zien te winnen, en dat vergt tijd. Die bijdehante bedrijfsleider van Albert Heijn en de interneppers van KPN weten er alles van”, lacht Rob.

Cora

Rob de Bruijn

Rob de Bruijn ging niet over één nacht ijs toen hij, drie jaar geleden, Ogilvy inruilde voor een zelfstandig bestaan. Hij voelde echter steeds meer de drang om zich vooral met merkpositionering bezig te houden. Gewapend met ervaring, talent, inhoudelijke kennis en creativiteit besloot hij eraan toe te geven. “Theorie kan niet zonder ervaring, creativiteit niet zonder talent. Die combinatie zorgt voor synergie”, aldus Rob. “Creativiteit is echter voor opdrachtgevers een vaak ontastbaar gegeven. Door mijn methodiek vast te leggen in een 7-stappenplan probeer ik hieraan tegemoet te komen. De klant weet zo waaraan hij begint en wat de vervolgstappen zijn. Bovendien biedt het de mogelijkheid om tussentijds te toetsen. En waar nodig, bij te stellen. Een merk wordt immers voortdurend gevormd en

elk intern of extern bedrijfscontact is bepalend voor de sterkte ervan.”

Sterk merk

Een sterk merk beantwoordt aan drie criteria: uniciteit, authenticiteit en bekendheid. “Verschillen tussen producten worden steeds kleiner en de keuze wordt steeds groter. Een merk moet dus vooral opvallen, boeien en overtuigen. Het moet concurrerende producten weten te overstijgen, want de klant laat zich bij zijn

“Een goed merkconcept stoelt op het gegeven dat de boodschap in één keer moet overkomen. Niet iedereen kan zich immers een tv-commercial veroorloven. Het concept moet ook overtuigen als je enkel een poster als communicatiemiddel kunt inzetten. Iedereen kent reclame à la Cora van Mora. Dat is echter vooral te danken aan de interactie tussen de karikaturale typetjes. Zonder televisiereclame was Cora nooit gaan leven. Het is de zwakte van dit soort reclame. Een goed concept weet met om het even welk communicatiemiddel te overtuigen. En welk concept je ook gebruikt: ga altijd uit van de eigen kracht; breng een positieve boodschap en zet je niet af tegen anderen. Dat is dan weer míjn credo. �

Rob de Bruijn.nl Strategie, Concept & Creatie De Geelgors 59 5271 LC Sint-Michielsgestel T 073-5530972 E rob@robdebruijn.nl I www.robdebruijn.nl Meer informatie over de 7 merkgroei stappen: robdebruijn.nl

REGIO business | juli/augustus 2009

11


Business & Lifestyle

Female Fair, alleen voor vrouwen

Een echt dagje uit Tekst Sara Terburg

Female Fair is niet zomaar een beurs, het is een beleving, een echt dagje uit”, vertelt Terry Bosch, organisator van deze nieuwe ‘Must see fair for women only’. “Kom langs om samen met vriendinnen, de buurvrouw, je moeder of dochter iets leuks te doen en je te ontspannen. Op de Female Fair verveelt niemand zich!”, gaat ze enthousiast verder. De eerste Female Fair zal plaats vinden op 20 september in het Evoluon in Eindhoven, daarna volgt De Orangerie in ‘s-Hertogenbosch op 27 september en op 4 oktober strijkt de Fair neer in Tilburg, in The Gallery. “Er staan in ieder geval 50 exposanten en mijn streven is er 60 tot 80 per Fair te boeken. De Female Fair is een soort overdekte braderie, maar dan op niveau. De exposanten staan niet in strakke stands.” Doordat de Fair alleen voor vrouwen is, kunnen zij heerlijk op hun gemak rondneuzen en dingen uitproberen.

Entertainment

Female Fair is geen puur op verkoop gericht evenement. Het geheel zal een entertainmentsfeer uitademen, er treden artiesten op, er worden modeshows gehouden en er zijn gratis workshops visagie, salsa, haarmode en sieraden maken. Ook kunnen bezoekers tegen gunstige tarieven kennis maken met

Terry Bosch

bijvoorbeeld een medium en handlezers. Inschrijven voor de workshops kan vooraf via de website of op de Fairs zelf. Terry: “De Female Fair draait om vier thema’s: Beauty, Fashion, Health & Wellness en Spirituality. Vooral ten opzichte van spiritualiteit bestaan er nog drempels. Door kleine sessies aan te bieden, hoop ik die te verlagen.” Ieder jaargetijde keert de Female Fair terug. In de producten en sfeer zal de tijd van het jaar terug te zien zijn. De exposanten zijn zowel lokale ondernemingen als landelijke ketens

zoals Rituals, Christine le Duc en Ici Paris. Terry: “Waar ik heel blij mee ben, is dat Thermae Son met een heus paviljoen komt met schoonheidssalon en wellnessbeleving.” De Female Fairs vinden altijd plaats op zondag van 14.00 uur tot 22.00 uur. � Female Fair T 073-5183060 M 06-53568210 E info@femalefair.nl I www.femalefair.nl

REGIO business | juli/augustus 2009

13


COACHING OndernemingsCoach ManagersCoach

advance training & coaching ontwikkelt en verzorgt branche- en/of bedrijfsspecifieke opleiding-, training- of coachingsprogramma’s.

AcademyCoach

advance reikt oplossingen aan met zichtbaar resultaat. De inspirerende impact daarvan staat garant voor een blijvende structurele verandering binnen uw organisatie.

TalentenCoach PersonalCoach

advance is maatwerk omdat precisie werkt!

TeamCoach

Training Management Leiderschap advance training & coaching Schijfstraat 26b Postbus 381 5060 AJ Oisterwijk T: +31 (0)13 529 9000 F: +31 (0)13 529 9009

Communicatie Commercieel Klantgerichtheid Assessments

www.advance-tc.com

precisie werkt

OP ZOEK NAAR G EK WAL IF IC E E R D PE R S O N E E L ?

DE ROOI PANNEN Zo’n 800 jonge, enthousiaste studenten hebben hun diploma ontvangen Behalve dagopleidingen verzorgt De Rooi Pannen ook cursussen en trainingen op het gebied van Handel, Horeca, Toerisme/Recreatie en Vormgeving. Desgewenst vinden deze op school of “in company” plaats. Bel voor meer informatie: (013) 595 56 00 Raadpleeg ook onze vacaturebank op www.derooipannen.nl de rooi pannen brengt ondernemen in praktijk


Businessprofiel

Verschuivende markt biedt kansen

Crisis, kom maar op! Tekst ANNEMARIE VAN MALSEN fotografie KEES BENNEMA

Meewaaien met economische tegenwind? Dat is niet de instelling van Robert Wielders van Renova Lease. De markt verschuift, maar biedt ook nieuwe kansen. Ondernemers letten beter op de kosten. Ook de keuze: ‘kopen of leasen?’ wordt opnieuw overwogen. Renova Lease is hierbij een goede partner. Meewaaien met economische tegenwind? Dat is niet de instelling van Robert Wielders van Renova Lease. De markt verschuift, maar biedt ook nieuwe kansen. Ondernemers letten beter op de kosten. Ook de keuze: ‘kopen of leasen?’ wordt opnieuw overwogen. Renova Lease is hierbij een goede partner. “De markt verandert, maar op een goede manier”, zegt Robert Wielders, accountmanager van Renova Lease. “Helaas vallen er bedrijven af, maar de crisis maakt bedrijven ook sterker. Ondernemers worden gedwongen om efficiënter te werken. Ze kijken hoe ze kosten kunnen besparen op telefoonkosten, energie, bij hun leveranciers. Ook het wagenpark wordt onder de loep genomen.” Veel bedrijven hebben overal leasecontracten, weet Robert. “Nu wordt er geïnventariseerd of het niet goedkoper en efficiënter is om deze bij één maatschappij onder te brengen. Zolang de auto’s rijden, is er niets aan de hand. Maar zodra er iets aan de hand is, moet je gaan zoeken: bij wie was de auto ondergebracht, hoe zat het ook alweer

Robert Wielders: “Ik ben niet bang voor een beetje tegenwind”

met de verzekering? Dat kost tijd.” Ook ondernemers die altijd kozen voor koop, kunnen onder invloed van het huidige, economische klimaat nu tot een andere keuze komen. Robert: “Stel je voor dat een ondernemer drie bedrijfswagens moet vervangen. Een investering waar al gauw tientallen duizenden euro’s mee gemoeid zijn. Wanneer je besluit tot lease, kun je die liquide middelen op een andere manier inzetten. Bovendien nemen wij het complete wagenparkbeheer over. Eén telefoontje naar Renova Lease is genoeg.”

Alle merken

Renova Lease is onderdeel van de Renova Group. Vooral bekend als BMW- en MINI dealer met vestigingen in Tilburg, Waalwijk, Breda en met een eigen schadeherstelbedrijf in Bladel. Ondernemers kunnen echter voor alle merken terecht bij de leasemaatschappij. Robert Wielders:

“We kijken wat goed is voor de klant en wat goed is voor ons. Onze prijzen zijn marktconform. Meerwaarde is onze service en een goed, persoonlijk contact. Het gevoel moet goed zijn, voor beide partijen.” Een formule die werkt, aldus de energieke accountmanager: “We staan nu samen in de storm, maar straks gaan we weer samen sterker verder. Ik ben niet bang voor een beetje tegenwind. We blijven gewoon staan. Kom maar op!” � Renova Lease Huifakkerstraat 1 4815 PN Breda T 076-5223549 M 06-10624593 E robert.wielders@renova.nl I www.renovalease.nl Opgericht: 2006 Aantal medewerkers: 2 (Breda) Vestigingen: Tilburg, Waalwijk, Breda

REGIO business | juli/augustus 2009

15


uitnodiging bOb borrel

Hotel Boschoord oisterwijk donderdag 16 juli vanaf 17.00 uur

In this Economy kan het leggen van zakelijke

Regio Business. Your Business! bOb, een initiatief van zakenmagazine Regio business, staat voor business Ontmoet business; de bOb borrel is een levendige ontmoetingsplaats waar kennis en kaartjes volop worden uitgewisseld.

contacten geen kwaad. daarom, vlak voor de vakantie, nog een inspirerende bOb borrel. Op donderdag 16 juli bent u van harte welkom bij Hotel boschoord in Oisterwijk. u bent te gast bij Chris luken, bedenker van de Hotelbon en tevens eigenaar van de fletcher Hotel Group, waaronder het recent aangekochte en gerestylde Hotel boschoord valt. Wij heffen graag met u het glas op een mooie zomer!

BORREL Business Ontmoet Business

aanmelden via onze nieuwe site: www.regio-business.nl

deze bOb borrel wordt u aangeboden door Regio business, fletcher Hotel boschoord en haar partners. alleen de drankjes zijn voor eigen rekening. aanmelden kan via www.regio-business.nl


de bOb borrel wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ontvangst met prosecco

fletcher HotelRestaurant boschoord, gelegen in het brabantse Oisterwijk, is de perfecte locatie voor zakelijke bijeenkomsten, vergaderingen, trainingen, recepties, feesten en diners. Het driesterren hotel beschikt over 10 zalen met een maximum capaciteit tot circa 125 personen, uiteraard uitgerust met moderne audiovisuele middelen en draadloos internet. door de locatie en de service geniet het hotel een reputatie op het gebied van zakelijke bijeenkomsten en is het de ideale zakenpartner voor succesvol zakendoen. www.hotelboschoord.eu fletcher Hotel faciliteert 3- en 4-sterren hotels op de mooiste locaties in nederland. Voor goedkope last minutes en unieke hotelarrangementen is de gast bij fletcher aan het juiste adres. tevens is fletcher Hotel Group de ideale partner in succesvol zakendoen. Van uitgebreide vergaderingen tot cursussen en van recepties tot een eenvoudige brunch. fletcher Hotel Group verzorgt alles tot in de puntjes! www.fletcher.nl

19.00 – 19.15 uur

feestelijke opening door Chris luken

19.30 uur - 21.00 uur

Culinaire verrassingen

HmG is actief op diverse terreinen binnen de hotelbranche in nederland. sinds de oprichting van de Hotelbon in 1994 heeft de uitbreiding van de onderneming een gestage groei doorgemaakt. HmG bestaat inmiddels uit vier dochterondernemingen, te weten Hotelbon Group, fletcher Hotel Group, Online Hotel Experts en boon-a-part. Gasttevredenheid, continuïteit en innovatie zijn de belangrijkste peilers waarop de groei van HmG wordt gerealiseerd. www.hotelmanagementgroup.nl

17.00 uur - 23.00 uur

Entertainment m.m.v. saxofonist Ijsbrand van ’t Zand

BOBBORREL BORREL

17.00 uur - 18.00 uur

facility partner bOb borrel:

REGIO busInEss | julI/auGustus 2009

17


Green keeps IT in shape_

Of het nu om twee of twintig filialen gaat. dĂŠ Netwerkbeheerder houdt uw totale automatisering onder controle. Van pro-actief onderhoud tot advisering en begeleiding. Onze systeembeheerders garanderen u een computernetwerk in optimale conditie. En dat voor een vast bedrag per maand. Benieuwd naar de mogelijkheden? We komen graag bij u langs, bel 013-581 22 11 voor een afspraak.

www.denetwerkbeheerder.nl


Personeel & Organisatie

Dé revolutionaire kijk op trainen

Drijfveren & DNA’s Tekst Gerda Baeyens fotografie Marjo van de Peppel

Wie PowerStyle benadert, weet zich van één ding verzekerd: de training zal uniek zijn. Geen twee Powerstyletrainingen zijn immers hetzelfde. Logisch, want elk mens is uniek. Wat voor de ene goed werkt, is niet passend voor de andere, meent David Hulsenboom. “Als het gaat om het trainen van managers en accountmanagers, is onze methodiek inderdaad revolutionair, denk ik in alle bescheidenheid. Managementtrainingen focussen immers doorgaans op de ontwikkeling van vaardigheden. Wij werken op de laag die bepaalt of je ook iets met die vaardigheden doét. Daarbij vormen individuele waarden en overtuigingen, identiteit en drijfveren, de kritische succesfactoren. Dat is precies waar de methodiek van Powerstyle zich op richt.”

E=IxA²

“De Effectiviteit van een training kun je meten met de formule E=IxA²”, gaat Hulsenboom geestdriftig verder. “I staat voor inhoud, A voor acceptatie; vooral dat laatste is belangrijk, vandaar het kwadraatsteken. Simplistisch gesteld, kun je het terugbrengen tot ‘kennis’ en ‘doen’. Samen zorgen die voor zelfkennis en ipso facto voor het zoeken van je grenzen. Dat zorgt op zijn beurt voor meer overtuiging en uiteindelijk voor zelfstandigheid.” Een belangrijk onderdeel van de Powerstyle-aanpak is het in kaart brengen van drijfveren. In een kleurrijk schema

David Hulsenboom: “Wij zijn geen urenfabriek”

zijn zeven geteste waarden ondergebracht. Bijna ieder mens heeft wel iets van deze waarden in zich. De kleuren verwijzen naar hoe je naar anderen kijkt. Groen vindt bijvoorbeeld harmonie belangrijker dan doelen, terwijl oranje bereid is regels met voeten te treden om die doelen te bereiken. Drijfveren kunnen zorgen voor spanningen in intermenselijke relaties. Wie de kleuren echter herkent, is in staat de ander te benaderen volgens diens eigen wereld en denkpatroon.

maar daden, Ondernemerschap, Flexibel en Informeel) resulteert het in partnership met onze klanten. Wij zijn geen urenfabriek; ons doel is te zorgen voor meer productiviteit en een hogere klantloyaliteit bij onze relaties, voor een betere balans tussen hun cognitieve, emotionele en praktische intelligentie. Meer dan 60% van onze klanten blijkt na onze training hun doelstellingen met meer dan 30% te overschrijden. Dat maakt óns dan weer gelukkig.” �

MADE by GOFI

“Als DNA van onze trainingen geldt het MADE-principe: Motivatie, Attitude, Discipline en Empathisch vermogen. Het loopt als een rode draad door alles heen. Gecombineerd met het eigen Powerstyle-DNA (GOFI: Geen woorden

PowerStyle Petrus Dondersplein 8c 5271 AA Sint-Michielsgestel T 073-5030980 E david.hulsenboom@powerstyle.nl I www.powerstyle.nl

REGIO business | juli/augustus 2009

19


more emotion Specialisten op het gebied van de verkoop, installatie

en

verhuur

van

professionele

audiovisuele apparatuur.

First Impression audiovisueel BV, Maidstone 24 TILBURG tel: +31(0)13 52 34 180 www.firstimpression.nl


Impressie bOb borrel burgGolf ’s-Hertogenbosch

28 mei 2009 400 bezoekers

kijk voor meer foto’s op: www.regio-business.nl

BoB Borrel agenda: • 6 juli Hotel boschoord Oisterwijk • 7 september auberge du bonheur tilburg

BORREL Business Ontmoet Business


OCC dehoog: één krachtige partner voor traditionele én nieuwe media Vandaag de dag maakt drukwerk steeds vaker onderdeel uit van grotere communicatieoplossingen, die op hun beurt weer steeds vaker een mix zijn van traditionele én nieuwe media. Als full-service grafimedia productiebedrijf kan OCC dehoog u in deze veranderende wereld over de volle breedte van dienst zijn. Eigenlijk doen wij maar één ding: u voorzien van de juiste communicatieve oplossing. Drukwerk, DTP-werkzaamheden, geautomatiseerde opmaak, web-development, hosting en internet marketing ter ondersteuning van uw acties zijn slechts enkele voorbeelden van wat wij te bieden hebben. U hoeft echter maar één ding te onthouden: OCC dehoog www.occ-dehoog.nl

Studio

Postbus 128, 4900 AC Oosterhout

De Wetering 30, 4906 CT Oosterhout

T. 0162 476 500

Printing

F. 0162 47 65 25

New Media

info@occ-dehoog.nl

www.occ-dehoog.nl


Businessprofiel

Sneller, efficiënter en kostenbesparend

Oplossend ICT-vermogen Tekst MARC SMITS fotografie HENK VAN ESCH

Kostenbesparende ICTmaatwerkoplossingen ter ondersteuning van businesstrajecten. Noumenon ICT zet softwaretrajecten op die de werkprocessen binnen bedrijven aantoonbaar verbeteren. “Dankzij goede begeleiding, gedegen opleiding, helder advies en de juiste uitvoering. Organisaties willen ergens naartoe, hebben een bepaalde visie maar weten niet concreet hoe dat vraagstuk moet worden vertaald.” Het bedenken en ontwikkelen van goedwerkende, veelal nieuwe ICT-oplossingen waarbij de verbeterprocessen vooropstaan. Altijd met de zakelijke bedrijfsdoelstellingen voor ogen. Oplossingen op het gebied van onder meer kantoorautomatisering, webapplicaties en mobiele applicaties. “Oplossingen die werken en precies dát zijn wat de klant wenst”, aldus Han Vermolen, directeur van Noumenon ICT.

Net dat beetje meer

Duidelijkheid, transparantie, betrokkenheid en constante terugkoppeling zijn de kernwoorden in de werkwijze van Noumenon. “De wil om iets te maken dat de klant daadwerkelijk wenst. Klinkt heel eenvoudig maar dat is het in de ICT-wereld niet. Onderscheidend aan Noumenon is dat we de business heel goed begrijpen. Onze ICT-specialisten kunnen ook op het commerciële vlak goed meedenken.

Han Vermolen: “Wij doen het nooit omdat het kán”

ICT-ers dus met net dat beetje meer zodat je er helder mee kunt communiceren en je veel meer de richting opgaat die je met je product beoogt.”

Ontrafelen

Businessprocessen omzetten naar een goedwerkend ICT-product. “De kracht van Noumenon is inzien hoe die business werkt. Commercieel en procesgericht meedenken en niet alleen een technische oplossing leveren.” Een van de producten die Noumenon levert, wordt gevormd door het maatwerk kassa/voorraadsysteem. “Voorop staat dat helder moet zijn wat het doel van de maatwerkoplossing is. Wij doen het nooit omdat het kán. We doen het omdat het een doel heeft. Sneller en efficiënter dus. Met de kassa/voorraadsystemen van Noumenon bespaar je, met het oog op de werkwijze in het bedrijf, platgezegd ook nog eens heel veel geld.” Noumenon zorgt voor de softwarematige

vertaalslag op het gebied van bestaande producten maar ontwikkelt ook zelfstandig nieuwe concepten. Naast de ICTmaatwerkoplossingen en kassasystemen is Noumenon op twee verdere terreinen actief. In de offshore consultancy worden ICT-projecten in het buitenland gerealiseerd waarbij Noumenon adviseert en organisaties bijstaat om projecten zelf op poten te zetten. Bij crisisconsultancy worden vastgelopen ICT-projecten weer op de rails gezet. “We kijken naar de mensen binnen de organisatie. We kijken hoe ze communiceren en ontrafelen waarom de communicatie stokt. In korte tijd worden de zaken, die voor verbetering vatbaar zijn, in kaart gebracht. Resulterend in directe, goede oplossingen die kloppen.” � Noumenon ICT T 073-8500647 E info@noumenonict.nl I www.noumenonict.nl

REGIO business | juli/augustus 2009

23


Promotional Products

Nieuwe showroom en drukkerij Kraaivenstraat 23-03 Tilburg

? Crisis ist NU er ju ie e t s e inv conom e e d in Relatiegeschenken Reklame-Drukwerk Promotietextiel Bedrijfskleding Zeef,- en Tampondruk

www.promosale.nl

FLEXIBEL

Autoschade? Met één telefoontje naar Autoschade Center Tilburg (ACT) bent u verzekerd van optimale service. Wij werken samen met alle verzekeringsmaatschappijen en nemen uw zorgen uit handen. Voor particulier en bedrijf!

Autoschade Center Tilburg (ACT) • Boogschutterstraat 18 • 5015 BW Tilburg Tel: 013 - 535 37 32 • www.autoschadecentertilburg.nl

Sterk in ieder merk.

Renova Lease l Robert Wielders l Huifakkerstraat 1 4815 PN Breda l Tel (076) 522 35 49 l www.renovalease.nl


Nieu

w

ZUIDERDUIN BEACHCLUB

Meeste zonuren van Nederland en niveau voor het gehele gezin!  Mooiste strand van het land  Bekroond met de blauwe vlag  Zuidelijk gelegen  Rustig familiestrand op niveau

 Eigen helikopter landingsplatform  Opstapmogelijkheden door heel Nederland  Wij regelen uw helikopter (indien gewenst met bedrijfsnaam)

  

     

Af te huren voor feesten, recepties en (bedrijfs)evenementen 365 dagen per jaar te reserveren Geschikt voor huwelijksfeest of vergadersessie

Internationale allure en relaxte sfeer Architectonisch hoogstandje en fantastisch uitzicht Ontbijt, lunch & diner Heerlijke gerechten en mooie wijnen tegen Zeeuwse prijzen Uitstekende service door opgeleid hotelpersoneel Zonneterras met ligbedden en bediening

Onderdeel van de Overnachten mogelijk in een van onze nabij gelegen hotels: Burgh-Haamstede Domburg Westkapelle

Middelburg Vlissingen

Zuiderduin Beachclub

Zuiderduin Beachhotel **** (Westkapelle)

Duinhotel Burgh Haamstede **** (Burgh-Haamstede)

Hotel-Restaurant Du Commerce *** (Middelburg)

Reserveer uw overnachting voordelig en snel op www.fletcher.nl

De Bucksweg 2 • 4361 SM • Westkapelle • T. 0118 - 56 62 34

WWW.BEACHCLUB.NL


taste, the mindstylers™: samen bouwen aan een sterk merk Om in te spelen op de groeiende behoefte aan sterke merken in de branches Mode, Wonen en Wellness, heeft taste Mindstyling™ ontwikkeld. Merken worden door ons breder bekeken dan via marketingcommunicatie alleen. Hierbij wordt gewerkt volgens het beproefde Mindstyling™ merkmodel waarbij we samen bekijken hoe we uw merk als een sterk merk in de markt kunnen zetten. Mindstyling™ is een bewezen, succesvolle methode om sterke merken te bouwen. Ervaar wat het voor u kan betekenen. Vraag naar Pepijn Keukelaar of Hans Brouwer.

11 2007

9

2008

9

2009

taste reclamebureau staat dit jaar na het landelijk bureau client satisfaction onderzoek wederom op nummer 9 van de 10.900 reclamebureaus in Nederland.

Erkend Nederlands reclame adviesbureau. Member of

taste reclamebureau Parklaan 7 | 5061 JV Oisterwijk | Nederland T +31 (0)13 521 29 54 info@taste-reclamebureau.nl

www.taste-reclamebureau.nl


Vindt u het lastig om te communiceren met uw ICT partij? Zoekt u een partner voor uw ICT maatwerk? Onze producten

Onze diensten

ICT maatwerk

Kassasystemen (N-KAS, E-KAS)

Noumenon ICT kan u helpen. Wij analyseren de pijnpunten binnen uw project en verhelpen deze. Wij begrijpen uw business en kennen daarnaast de ICT wereld als geen ander.

Noumenon ICT ontwikkelt graag uw product. Onze specialiteit is het op maat maken van software: Kantoor automatisering Mobiele applicaties Webapplicaties Zo leveren wij een tweetal kassasystemen welke volledig worden geleverd naar uw wensen. Opties hierbij zijn koppelingen naar voorraadsystemen en webwinkels.

ICT crisis consultancy

Is uw bedrijf ook verdwaald in het doolhof? Neem dan contact op met: Noumenon ICT Mail: Web: Telefoon: Mobiel:

info@noumenonict.nl www.noumenonict.nl 073-8500647 06-27091530

Hét full-service grafimediabedrijf w w w. v e r d i v a s . n l info@verdivas.nl tel: 013-4631335


Impressie bOb lounge Regio business dagen

brabanthallen ’s-Hertogenbosch

6 & 7 mei 2009 800 bezoekers

kijk voor meer foto’s op: www.regio-business.nl

BoB Borrel agenda: • 16 juli Hotel boschoord Oisterwijk • 7 september auberge du bonheur tilburg

BORREL Business Ontmoet Business


Oisterwijk

Inspiratie opdoen in de bossen van Oisterwijk! Met een unieke, schitterende ligging, uitstekende service en moderne faciliteiten is Fletcher Hotel-Restaurant Boschoord de perfecte locatie voor: • Al uw zakelijke evenementen, zoals vergaderingen, trainingen, recepties en (personeels)feesten • Heerlijke lunches en diners • Diverse outdoor- en teambuildingactiviteiten Tegen de scherpste prijzen!

o o g

v o o r

ú w

c a s e

Een logo, huisstijl, flyer, uitnodiging, banner, brochure, mailing, advertentiecampagne, website of andere communicatie-uiting, Studiocase heeft oog voor uw zaken, geeft deze creatief vorm en maakt ze zichtbaar en herkenbaar voor u en uw doelgroep.

Het hotel beschikt over: • 45 comfortabele hotelkamers • 10 multifunctionele vergaderzalen • Uitstekend restaurant • Gezellige café bar • Zonnig terras • Sfeervolle lounge • Sauna Hotel-Restaurant Boschoord

THORNERBEEK 12 5032 EB TILBURG T (013) 463 80 12 F (013) 463 72 24 STUDIOCASE@PLANET.NL WWW.STUDIOCASE.NL

Reserveren of meer informatie? Bel: 0347 - 75 04 43 of mail naar info@hotelboschoord.nl Gemullehoekenweg 143 | 5062 SB Oisterwijk | www.hotelboschoord.nl


businessreportage

Branddetectiesysteem van ondernemersbelang

Iedere brand is een ramp Tekst Ingrid Roets fotografie Toin Damen

Gebruiksbesluit en aan de hand van de bedrijfsvoering bepaalt Hoppenbrouwers samen met de klant wat voor soort brandbeveiliging noodzakelijk is. “Elke brandmeld- en ontruimingsinstallatie is maatwerk dat gedragen moet worden door de organisatie”, aldus de projectmanager. Verschillende partijen kunnen een rol spelen. De overheid is te allen tijde de eisende partij en de brandweer treedt hierbij op als wettelijke vertegenwoordiger, deze zal ook het uiteindelijke programma van eisen ondertekenen en de installatie controleren. Wanneer een extra eisende partij aanwezig is, bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij, moeten de eisenpakketten samengevoegd worden. In dit geval schrijft een erkende PvE-instelling het programma van eisen en een extern inspectiebureau wordt ingeschakeld voor de controle.

Hugo Ravestein en Koen van den Hurk

Totaalpakket

Hoppenbrouwers houdt zich bezig met industriële automatisering, utiliteit en woningbouw, telecommunicatie, beveiliging en inspectie en onderhoud. Een totaalpakket op elektrotechnisch gebied waar brandbeveiliging een wezenlijk onderdeel van uit maakt. Hoppenbrouwers ontwerpt en installeert brandmeld- en ontruimingsinstallaties. Ook voor beheer en onderhoud is een klant aan het juiste adres. Hoppenbrouwers is in staat het totale project te begeleiden. Het gespecialiseerde team op het gebied van brandmeld- en ontruimingsinstallaties is al vaak in een vroeg stadium betrokken bij nieuwbouw of verbouw van een bedrijfspand. “Sinds ‘Volendam’ is de overheid veel actiever in het handhaven van de

30

REGIO business | juli/augustus 2009

regels en het Gebruiksbesluit. Het besluit is bindend en het onderhoud en beheer is wettelijk vastgelegd. Het kan dus zomaar zijn dat wanneer dit niet in orde is, het bedrijfspand gesloten wordt. Door onze kennis en ervaring weten wij aan de hand

80% binnen één jaar failliet van de landelijke regelgeving waar een brandmeldinstallatie aan moet voldoen”, vertelt Ravestein. In het voortraject schrijft Hoppenbrouwers een programma van eisen (PvE). Vanuit het wettelijke

Gebouwbeheersysteem

“Wij ontwerpen en installeren een branddetectiesysteem. In een bedrijf is vervolgens de beheerder verantwoordelijk voor de brandveiligheid. Zij zijn belast met de bediening, het beheer, periodieke controle en preventief onderhoud van het systeem”, vertelt Koen van den Hurk. Bedrijven zijn verplicht om de beheerder op te leiden om de gebruiksvergunning te behouden. Hoppenbrouwers verzorgt deze cursussen en deelnemers ontvangen bij een succesvolle afronding een nationaal erkend NIBHV-certificaat. Het branddetectiesysteem is tegenwoordig vaak gekoppeld aan meerdere installaties van het gebouwbeheersysteem. “Een brandmeldcentrale geeft steeds meer informatie door aan andere installaties. Zo worden bij een


Hoppenbrouwers is een elektrotechnisch installatiebedrijf dat vele specialisaties kent. In dit artikel zoomen we in op de afdeling Beveiliging en met name brandmeld- en ontruimingsinstallaties. Hugo Ravestein, projectmanager en Koen van den Hurk, projectleider leggen uit waarom een goede brandmeld- en ontruimingsinstallatie van ondernemersbelang is.

brandmelding nooddeuren automatisch ontgrendeld, gaat de muziek uit en gaat de lift naar beneden, het afzuigsysteem wordt in werking gesteld en slagbomen gaan open.” Hoppenbrouwers bekijkt vrijblijvend het huidige ontruimingsplan en vluchtplan van de klant en geeft desgevraagd advies of verwijst naar andere partijen. Van den Hurk geeft twee voorbeelden van grote renovatieprojecten in een ziekenhuis en attractiepark waarbij de oude installaties moeten blijven draaien totdat de volledig nieuwe installaties zijn ingebouwd. “Er wordt door ons gewerkt buiten reguliere werktijden wanneer artsen, patiënten en bezoekers niet aanwezig zijn. Graag nemen wij de zorg uit handen voor onze klanten.”

Relatie Branddag

Toch blijkt dat ondernemers een brand-

meld- en ontruimingsinstallatie vaak als investering zien, die niet te herleiden is in de winst. Maar degenen die eenmaal te maken hebben gehad met een flinke brand, weten dat de productie stopt, er vele gegevens en materiaal verloren zijn, er schade is aan het gebouw om nog maar niet te spreken over het belangrijkste: mogelijk persoonlijk leed. “Ondernemers moeten het niet zien als een kostenpost”, zegt Ravestein. “Een brandmeldinstallatie is eigenlijk een verzekering waardoor de schade beperkt blijft. Ondernemers zijn bovendien verplicht om werknemers een veilige werkomgeving te bieden.” Om klanten bewust te maken van de gevaren van brand organiseerde Hoppenbrouwers onlangs een Branddag voor een veertigtal klanten. Zij werden in Tilburg bij het opleidingscentrum van de brandweer met hun neus op de feiten gedrukt. Een

50 Best Managed Companies Hoppenbrouwers is door Deloitte gekozen tot één van de 50 best bestuurde bedrijven van Nederland. Volgens hen verdient het bedrijf de prijs op basis van hun aanhoudende groei en goede visie en prestatie op de gebieden risicomanagement, interne organisatie, marketing en sales en human resource management. Op al deze gebieden was nog een extra prijs te verdienen en Hoppenbrouwers heeft de prijs ‘Beste interne organisatie’ gewonnen. De jury prees met name het continue verbeteringsproces door interne audits die gestructureerd en gedegen uitgevoerd worden. stukje thuissituatie werd gebruikt om te spiegelen aan het bedrijf: hoe handel je wanneer de vlam in de pan slaat, hoe gebruik je als bedrijfshulpverlener een blusdeken, een brandslanghaspel, hoeveel zicht heb je wanneer er sterke rookontwikkeling in een gebouw is en wat is het verschil in blusmaterialen? Deze geheel verzorgde middag werd informatief gezien hoog gewaardeerd en tevens benut als netwerkgelegenheid. �

Hoppenbrouwers Relatie Branddag 2009

Hoppenbrouwers Elektrotechniek Kreitenmolenstraat 201 5071 ND Udenhout T 013-5117227 E beveiliging@hoppenbrouwers.nl I www.hoppenbrouwers.nl

REGIO business | juli/augustus 2009

31


......ik ben ‘net met

uw factuur bezig........

U kent dat wel... bellen, bellen, bellen en steeds een andere smoes aanhoren. Terwijl wachten op uw geld nog nooit zo vervelend was. Want met elke dag die verstrijkt loopt u extra risico. Zelfs partners die altijd stonden als een huis kunnen momenteel omvallen. En tegelijkertijd wordt geld vinden om te ondernemen steeds lastiger. Gelukkig kunt u zelf iets aan deze crisis doen. Er is namelijk een partij die oog heeft voor zowel uw relatie als uw vordering. Dus pak de telefoon en bel 088-209 24 44 voor een kordate aanpak van uw kredietcrisis. Flanderijn. Het is uw geld.

Flanderijn. Incasso gerechtsdeurwaarders betalingsbeheer

Communication can’t get hotter than this!

www.cworx.nl

® ent Merkgroei Een goed product verdi van mijn methode om suc Merkgroei® is de naam en ossingen te ontwikkel cesvolle communicatieopl ar van uw merk. Want wa die zorgen voor de groei n rde wo r ten steeds kleine verschillen tussen produc een ter, wordt uw merk en de keuze steeds gro voor erium waarop klanten steeds belangrijker crit uw product kiezen.

@ro bde bru ijn. nl T 073 -55 3 09 72 rob

ww w.robd ebr uijn .nl


NIEUW! Congres- en vergadercentrum in Brabanthallen ’s-Hertogenbosch Organiseer een bijeenkomst in het nieuwste vergader- en congrescentrum van Nederland! Binnenkort begint Brabanthallen ’s-Hertogenbosch met de realisatie van een uniek centrum. Ons advies: informeer nu alvast naar de mogelijkheden! Op de plaats waar jaren geleden vraag en aanbod elkaar ontmoetten in de vorm van handelaren en vee, ontmoeten congresgasten elkaar vanaf september 2010 in een compleet vernieuwde setting. Een ruimte huren kunt u overal. Maar zoekt u een accommodatie die ook ruimte biedt om uw wensen en ideeën op een unieke wijze te realiseren, dan komt u beslist uit in het nieuwe vergader- en congrescentrum van Brabanthallen ’s-Hertogenbosch. Een accommodatie waar álles kan!

Komt u verder!

Informeer naar maatwerk-mo gelijkheden, ons nieuwe ver gader- en congrescentrum (opening sept. 2010) of ma ak van uw gasten VIP’s tijdens bestaande events. Informe er naar de mogelijkheden: via 0900-0401132 (lokaal tarief) of kijk op www.braban thallen.nl.

Brabanthallen ’s-Hertogenbosch is onderdeel van

Beurzen & Evenementen


Hard werken. Daarmee begint het.

Ondernemers werken graag hard. En laten zich daarbij niet graag beperken. SBA Euro begrijpt dat en stelt bedrijven in staat grenzeloos te ondernemen. Ondernemers werken graag hard. En latendezich daarbij niet graag We leveren tijdelijke arbeidskrachten die met enthousiasme handen Ondernemers graag hard. Enstelt latenbedrijven zich daarbij Ondernemers niet grengraagwerken graag hard. En laten zich daarbij niet graag beperken. SBAwerken Euro begrijpt dat en in staat uit de mouwen steken - soms afkomstig uitWe Nederland en vaak uit het beperken. SBA Euro begrijpt dat entijdelijke stelt bedrijven beperken. in staat grenSBA Euro begrijpt dat en stelt bedrijven in staat grenzeloos te ondernemen. leveren arbeidskrachten zeloos ondernemen. Wehanden leveren tijdelijke arbeidskrachten zeloos ondernemen. We leveren tijdelijke arbeidskrachten buitenland. Met hun inzet en te productiviteit leveren ze een bijdrage aan het die met enthousiasme de uit de mouwen steken te - soms die met enthousiasme deen handen uithet de buitenland. mouwen die steken met-hun enthousiasme soms de handen uit de mouwen steken - soms succes van menig Nederlands bedrijf. En daar wordt beter van. afkomstig uit Nederland vaakiedereen uit Met afkomstig uit Nederland en vaak uit het buitenland. hun uit inzet en productiviteit leveren ze een bijdrage aan afkomstig hetMet succes vanNederland en vaak uit het buitenland. Met hun inzet enNederlands productiviteit leveren ze een bijdrage aaninzet het succes envan. productiviteit van leveren ze een bijdrage aan het succes van menig bedrijf. En daar wordt iedereen beter menig Nederlands bedrijf. En daar wordt iedereenmenig beter Nederlands van. bedrijf. En daar wordt iedereen beter van. Omdat ondernemers niet in grenzen geloven. Omdat ondernemers niet in grenzen geloven.

Omdat ondernemers niet in grenzen geloven.

SBA Euro Tilburg 5 5015 BX Tilburg T +31 (0)13 464 89 50 SBA Euro Rosmalen Boogschutterstraat 5 5015 5015 BXTilburg TilburgT 013 T +31 464 89 50 Boogschutterstraat 5 172 50155244 BX Tilburg T +31 (0)13 BX - 464 89 50 Graafsebaan NL Rosmalen T 013 -464 46489895050 FBoogschutterstraat +31 (0)13 464 89 59 E info@sbaeuro.com I (0)13 www.sbaeuro.com +31- (0)13 464 59 E info@sbaeuro.com I www.sbaeuro.com F +31 (0)13 464- 464 89 59 E info@sbaeuro.com www.sbaeuro.com F 013 464 89 5989info@sbaeuro.com www.sbaeuro.com F 013 89 59 info@sbaeuro.com I www.sbaeuro.com ������������������������������������������ ��������������������������������������� ��������������������� ���������������������� ������������������� ������������������


Businessprofiel

Luken gaat gewoon door

Crisis heeft ook goeds gebracht Tekst LILIANE VERWOOLDE

in the picture en de uitgebreide terrassen en parkeerplaatsen zorgen ervoor dat iedereen zich hier welkom voelt. Ik val op driesterrenhotels in deze klasse. Je kunt er nog zonder plattegrond doorheen, ze hebben sfeer en zijn gemakkelijk te exploiteren.” Boschoord telt 56 tweepersoonskamers en 8 (vergader)zalen.

Creatief ondernemen

Chris Luken: “Creativiteit hoort bij ondernemerschap”

De nieuwste parel van de Fletcher Hotel Group is HotelRestaurant Boschoord. Het charmante hotel duikt op tussen de uitgestrekte bossen van Oisterwijk met uitkijk op twee rustieke vennen. “Dit is een uitgekiende locatie om straks samen met de ondernemers uit Midden-Brabant de vakantie in te luiden”, meldt Chris Luken gastvrij. “We kijken er naar uit om iedereen tijdens de BOB Borrel op 16 juli te laten meegenieten van deze unieke plek.” Hotel-Restaurant Boschoord is een sfeervol driesterren hotel, te midden van een indrukwekkend heide- en vennengebied. Daarmee valt het precies binnen het verlanglijstje van Chris , hotelier en directeur van de Hotel Management Group. “Ik heb altijd al meer hotels in Brabant willen hebben. Maar de gelegenheid moet zich voordoen. Toen Boschoord te koop werd aangeboden, heb ik dan ook geen moment getwijfeld. Het heeft sfeer, het ligt in een indrukwekkende natuurlijke omgeving en op loopafstand van het dorp. Of iemand hier nu zakelijk komt of privé, hij zal zich

hier thuis voelen.” HMG telt 42 bedrijven, waarvan 35 hotels.

Driesterrenhotels

Boschoord valt al weer vier maanden onder de Hotel Management Group, lang genoeg om zowel binnen als buiten een restyling te ondergaan. Luken: “De linker vleugel van het hotel sloot architectonisch wel aan op het ‘hoofdgebouw’, maar qua kleurstelling en aankleding veel minder. Nu schilderwerk en luiken zijn doorgetrokken, is het één geheel. Dankzij de kap van enkele bomen ligt het hotel ook meer

Enigszins verrassend is het moment van aankoop. Was de crisis voor Luken geen reden om de aankoop van panden voorlopig uit te stellen? “Natuurlijk heeft de crisis ook bij ons voor veel problemen gezorgd. Met name op financieringsgebied viel niets te regelen. Toen ik het gevoel kreeg dat ik al tijden aan een dood paard stond te trekken, heb ik mezelf een maand teruggetrokken in Brazilië. Dat heeft me goed gedaan. Bij thuiskomst zat ik weer vol positieve energie. Opvallend is dat ik sindsdien de mooiste deals heb gesloten. En ondertussen meen ik zelfs dat de crisis ons ook een aantal goede zaken heeft gebracht. Het was de hoogste tijd om de doorgeslagen consumptiemaatschappij te relativeren. En daarnaast dwingt de crisis ons weer tot creativiteit. Creativiteit hoort immers bij het ondernemerschap? De BOB Borrel is een mooie gelegenheid om elkaar hierin te ondersteunen.” �

Hotel Boschoord Gemullenhoekenweg 143 5062 SB Oisterwijk T 0347-750443 E info@hotelboschoord.nl I www.hotelboschoord.eu I www.hotelmanagementgroup.nl

REGIO business | juli/augustus 2009

35


Impressie bOb borrel Van Gerwen tilburg

24 juni 2009 325 bezoekers

kijk voor meer foto’s op: www.regio-business.nl

BoB Borrel agenda: • 16 juli Hotel boschoord Oisterwijk • 7 september auberge du bonheur tilburg

BORREL Business Ontmoet Business


PowerStyle

Management & Sales Institute

Iedereen is het erover eens dat de wereld voortdurend, en misschien zelfs steeds sneller verandert. Waarom trainen we onze organisaties dan nog steeds aan de hand van conventies en systemen die ontwikkeld werden aan het begin van de twintigste eeuw? Een nieuwe dynamische vernieuwde aanpak zorgt voor verbluffende resultaten. Met de core competentie om Managers en Salesprofessionals verder te ontwikkelen in hun vakgebied. Nieuwsgierig in deze aanpak? Neem voor meer informatie contact op met PowerStyle of kijk op www.powerstyle.nl.

in E e n re v o l u t ie t- & S a le st ra i n i n g e n Ma nage men Management & Sales Institute by Powerstyle Management Group

Petrus Dondersplein 8c 5271 AA Sint-Michielsgestel

Telefoon 073 50 30 980 Email welkom@powerstyle.nl Internet www.powerstyle.nl

190x128 v3c kleur.indd 1

12-06-2009 09:48:55

KO R T E P U T S T R A AT 1 0 52 11 K P ’ S - H E R TO G E N B O S C H 073 6 9 114 3 0 i N f O @ ZO E T E L i E f. N U W W W. ZO E T E L i E f. N U

Et En

Pure p ass i e, onze koks werk en alleen met hoogwaardige verse producten e n alles is z elf berei d. Een s nel l e zakelijke lunch of meerdere gangen blijven genieten. Lekkere charcuterie bij de borrel. Goed en gezellig dineren in een mooie sfee r v o l l e maar vooral ongedwongen ambiance.

Drink E n

Een espresso met een krantje. Een glas prosecco tijdens de borrel. Na het di ner l ek ker doorzak ken met keuze uit de mooiste dranken. Het kan allemaal bij Zoetelief! K ijkt u vo o r l unches , di ners , wal king dinners, borrels & meetings en allerlei a n d e r e mogel i j kheden op onze site www.zoetelief.nu

Adv Zoetelief_RegioBusiness_190x1 1

17-02-2009 21:50:14


BUSINESSEVENT

Ontspannen op het water met relaties

Maritiem sloepenarrangement Tekst MARC SMITS fotografie FERDY STEGER

Een nieuw en uniek initiatief tijdens de komende aflevering van Maritiem ’s-Hertogenbosch. Beman uw eigen sloep op vrijdag 18 of zaterdag 19 september en beleef met uw relaties het evenement vanaf het water.

verbonden zijn met de historische, culturele en Bourgondische speerpunten van de stad met haar vesting en binnenwateren. De Stichting Maritiem ’s-Hertogenbosch ziet een grote uitdaging in het cultuurhistorische aspect van de deelnemende schepen en de maritieme geschiedenis van de stad weggelegd. De traditionele sfeer en daarmee de kern en kracht van Maritiem ’s-Hertogenbosch blijft daarbij vanzelfsprekend altijd centraal blijven staan.

Sloepenarrangement

Maritiem ’s-Hertogenbosch staat van vrijdag 18 tot en met zondag 20 september op het programma. Het maritieme spektakel dat in 1977 het daglicht zag, groeide uit van een achttiental schepen bij de start tot een maritiem schepenfeest van formaat met tweejaarlijks ruim vijfhonderd, veelal klassieke, vaartuigen en zo’n 150.000 bezoekers. Door de continuïteit en het vermogen om steeds weer verder te groeien heeft het evenement meer dan bewezen dat het behoort tot het patrimonium van de stad ’s-Hertogenbosch. Met recht mag Maritiem ’s-Hertogenbosch het grootste binnenlandse scheepvaart-

evenement van Nederland worden genoemd.

Maritieme speerpunten

Een keur aan zaken zoals openluchtconcerten, shantykoren, zeeliederensongfestival, maritieme demonstraties, beeldende kunsten podiumkunstuitingen, braderie, exposities, presentaties van modelschepen, jeugdattracties en culinaire genoegens in de geweldige ambiance en het decor van de historische stad die ’s-Hertogenbosch is, staan borg voor unieke ervaringen die menigeen nog lange tijd koestert. Maritiem ’s-Hertogenbosch wil als nationaal evenement

Wilt u vanaf het water geboeid de 17e editie van het Bossche waterevenement beleven? Beman uw eigen sloep en nodig uw relaties uit op vrijdag 18 september (avond) of zaterdag 19 september (middag of avond). Kies uw sloep voor 6, 8 of 10 personen en geniet op vrijdagavond van het openingsconcert gevolgd door het spectaculaire openingsvuurwerk. Op zaterdagmiddag maakt u met uw relaties een tocht en vaart u naar het waterrijke gebied van Maritiem ’s-Hertogenbosch bij de Citadel. Zaterdagavond geniet u vanaf het water van de muzikale optredens tijdens het promconcert op het hoofdpodium. Tijdens de tochten wordt tevens voor de inwendige mens zorg gedragen. Stap in uw sloep vanaf 650 euro (exclusief btw). � Informatie Neem voor verdere informatie over de sloepenarrangementen van Maritiem ’s-Hertogenbosch contact op met Marc Nederveen (06-51304382, m.nederveen@planet.nl) of Frank van der Voort (06-51419071, frank.vdvoort@home.nl). Informatie: www.maritiemshertogenbosch.nl.

REGIO business | juli/augustus 2009

39


Oisterwijk Swingt mede dankzij onze Hoofdsponsoren: Brabants Dagblad | Camiel Donders Fotografie | Hoppenbrouwers Elektrotechniek | IRX Communicatie

Oisterwijk Swingt 2009: hét uw bedrijf te profileren! Culinaire Lind m.m.v.: Linnen | Vulders | Lieve Lente de Dorpsherberg | Maik | Saranne Qlasse | Villa Couvert Willeke den Draaier

D E PA N U I T ! 4 - 5 - 6 SEPTEMBER Boris | Moon Baker | Rhythm Junks Keyjay | Oberg | Lils | Motownhead Bots | Gruppo Sportivo | Shiner Marco Toro y su Ensamble Twins | Swingin’ Fireballs Louisiana Men

www.oisterwijkswingt.nl

creatie: IRX Communicatie » tekst: www.nicodebruin.nl » fotografie: Camiel Donders » evenementenfotografie: Egmondcomplex » kleding: Wolford Breda » haar & visagie: Franceen Denbow

Café Koosje | Curnonsky


| van Mil & van Mil | Oisterwijk Kliniek | Regio Business

festival om

LET’S GET ON WITH IT

Oisterwijk Swingt 2009 gaat door! Met het toepasselijke thema ‘Let’s get on with it’ zal het populaire muzikale en culinaire festival op 4, 5 en 6 september weer swingen als vanouds. Uiteraard voorafgegaan door de inmiddels fameuze sponsoravond op donderdagavond 3 september; de ideale avond om uw relaties te ontvangen en te netwerken.

Swingend en culinair hoogtepunt

Oisterwijk Swingt is het swingende en culinaire hoogtepunt voor Bourgondische 30-plussers binnen de driehoek Eindhoven / Tilburg / Den Bosch. Met Oisterwijk als stijlvolle Parel in ’t groen. Vier dagen lang vormt de karakteristieke en sfeervolle Lind het muzikale middelpunt van uiteenlopende muziekstijlen. Oisterwijk Swingt staat voor muzikaal én culinair genieten.

Interessante muziekmix

In nauwe samenwerking met Roland Kompier Produkties uit Eindhoven is opnieuw gezorgd voor een uitgebalanceerde mix van bekende en minder bekende topartiesten. Binnen de diverse muziekstijlen die Oisterwijk Swingt presenteert, is wederom gezocht naar een interessante mix van zowel nationale als internationale topgroepen en -muzikanten.

Moon Baker

Smullen op de Culinaire Lind

Gruppo Sportivo

Tijdens Oisterwijk Swingt voelt niet alleen de ware muziekliefhebber zich prima thuis. Ook de Bourgondische Brabander kan zich tegoed doen aan culinaire hoogstandjes van regionale restaurateurs en horecaondernemers. Een ruim aantal zeer gewaardeerde culinaire professionals geven het uiterste om u en uw relaties in de watten te leggen.

Word ook sponsor!

Als Vriend, Sponsor of Hoofdsponsor van Oisterwijk Swingt hebt u toegang tot de besloten en drukbezochte sponsoravond op donderdagavond 3 september. Afhankelijk van uw keuze krijgt u een aantal schitterende mogelijkheden om uw bedrijf te profileren gedurende het festival. Aanmelden kan op www.oisterwijkswingt.nl/sponsor. Hier vindt u tevens meer informatie over de verschillende sponsormogelijkheden.

Rhythm J unks

Hebt u nog vragen, neem dan contact op met Carolien van Giersbergen via 06 - 234 17 954 of Mariëlle van Reijswijk via 06 - 249 58 038 om de mogelijkheden te bespreken.

Sponsor worden: meld u aan op www.oisterwijkswingt.nl/sponsor


Als fullservice eBusinessprovider, faciliteren wij groei en ontwikkeling van mensen en organisaties. Wij richten ons op:

Business Performance Improvement Human Capital Improvement Innovative Solutions

Indicia Groep Spoorlaan 366, Tilburg, +31 13 5810666, www.indiciagroep.nl


Loopt uw hypotheekrente af? Vergelijk de offerte van uw eigen bank met ons advies.

Stationsweg 1 Den Bosch, tel. 073 – 610 06 77

Op zOek naar een topmanager? Quaestus bemiddelt management- en directiefuncties op hoog niveau in praktisch elke branche. onze actieve benadering, specifieke kennis van de markt en uitstekende contacten zorgen ervoor dat wij u optimaal kunnen helpen. Zowel nationaal als internationaal, maar ook regionaal verlenen wij een unieke service aan de organisaties in de omgeving. Quaestus is onderdeel van iMD international Search & consulting, één van de onafhankelijke, wereldwijde topnetwerken met 40 kantoren in 25 landen. Voor informatie bel met ons kantoor in Den Bosch of kijk op onze website www.topfuncties.nl

W W W.topfunc tie S.nL Quaestus Koningsweg 66 ‘s-Hertogenbosch t 073 615 47 00 i www.topfuncties.nl


Personeel & Organisatie

BOB Debat over het effect van de crisis op personeel en organisatie

Survival of the fittest Tekst Melinde Bussemaker fotografie Marjo van de Peppel

In een statig herenhuis aan de Vughterweg in ’s-Hertogenbosch schuiven acht debatteerders aan tafel. Onderwerp van gesprek is personeel en organisatie. En ging het een jaar geleden nog over het binden en koesteren van mensen, nu draait het om crisismanagement. Dat de Brabantse economie lijdt onder de crisis is duidelijk, maar voor hoe lang nog? En wat voor gevolgen heeft dat voor het personeelbeleid? Alle partijen aan tafel hebben te maken met de crisis. Hoe raakt het hen? Bas van Essen, directeur RSP Wonen vb&t makelaars en één van de gastheren van het debat, moest maatregelen nemen. “RSP Wonen is een jaar geleden gefuseerd met een groot Eindhovens vastgoedbedrijf, de vb&t-groep. Naast de nodige verschuivingen door de fusie kregen we te maken met de teruglopende huizenmarkt. We hebben ons personeelbestand op de makelaardij-afdeling met vier personen moeten terugbrengen. Gelukkig hebben we deze mensen grotendeels kunnen herplaatsen en zo voor de organisatie weten te behouden.”

Minder werk

“We merken dat opdrachten eerder stoppen, de tarieven onder druk komen te staan en er minder werk is”, somt Ruud van Baast op. Hij is manager interim professional installatietechniek Vitae en plaatst interimmers voor tijdelijke opdrachten. “Ondertussen moeten wij die mensen wel gewoon betalen. Ik merk dat ZZP’ers in paniek raken, hun wensen bijstellen. Nu is het een kwestie van natuurlijke selectie.” Caroline Schemering Reelfs, accountmanager Weener Groep, herkent dit gedeeltelijk. “Wij detacheren ook mensen bij bedrijven en sommigen zijn daarvan teruggekomen. Dat zijn

veelal mensen die extra aandacht en begeleiding nodig hadden. Spijtig, maar wij hebben altijd wel een ander plekje voor deze personen.” Weener Groep biedt mensen met een achterstand onder meer een passende werkplek door ze te detacheren.

Champagne

Estie Remmers, vestigingsmanager Manpower Secretarieel, begon anderhalf jaar geleden met het opzetten van het specialisme Secretarieel in de regio Brabant. “Je moet je interne personeel zien bezig te houden en je business creatiever benaderen. Om mensen te motiveren en te helpen, bieden we bijvoorbeeld opleidingen en trainingen aan. Functies van directiesecretaresse en personal assistents blijven bestaan. Het zijn de lagere secretariële functies die komen te vervallen. Dan denkt een bedrijf ‘die offerte tikken we zelf wel’. Bovendien merk ik dat er veel 50plussers op de markt zijn.” Tweede gastheer Robert-Jan van Bavel van Bivium Recruitment vindt het lastig conclusies trekken omdat zijn bedrijf pas drie jaar bestaat. “Vorig jaar was echt een topjaar, dus ik kan wel zeggen dat dit jaar iets minder is. Er blijven vacatures hangen, ze worden opeens teruggetrokken. Maar we zijn stabiel, mits de successen blijven. We hebben pas nog het contract van de derde medewerker verlengd. Bij elke plaatsing drinken we nog net geen champagne.”

Intuïtieve beslissingen

Gespreksleider Bert Damen van ­communicatie en marketingbureau DamenRomijn laat een positief geluid

44

REGIO business | juli/augustus 2009


Bas van Essen

Otto Jager

Caroline Schemering Reelfs

RSP Wonen vb&t makelaars

Fortis Bank Nederland

Weener Groep

horen. “We hebben zelf dit jaar drie nieuwe medewerkers aangenomen. Het is lastig, aan de ene kant wil je de kosten laag houden, aan de andere kant wil je ook personeel hebben voor als er opeens een extra opdracht komt. Het zijn intuïtieve beslissingen, dé oplossing bestaat niet.” Voor Hans Gräler, notaris bij Huijbregts Notarissen, heeft de crisis ingrijpende gevolgen. “We hebben dit jaar 25 mensen moeten ontslaan, een kwart van ons werknemersbestand. Dat was een cultuurshock. De omzet van onroerend goed was gehalveerd, terwijl dat 60-65% van onze eigen omzet uitmaakt. De omzet in het familierecht daalt, alleen de ondernemerspraktijk is stabiel.”

Iedereen waarschuwt voor nog meer ­terugval, maar ik zie het niet gebeuren. Toch zijn de cijfers van het CBS ergens op gebaseerd. Dat is eng.”

Flexibele arbeidsplaatsen verdwijnen Turbulent jaar

Otto Jager, directeur Fortis Bank MiddenBrabant is verantwoordelijk voor het midden- en grootbedrijf. “De uitdaging voor mij is om de twintig professionals die ik in dienst heb bij elkaar te houden. 2008 was voor ons een turbulent jaar.” Veel mensen voelen zich overvallen door de heftigheid van de crisis. “Slecht-weer scenario’s gingen vele jaren uit van maximaal 10% omzetverlies, nu blijkt 30% of zelfs meer mogelijk te zijn.” Van Bavel: “Iedereen heeft het gevoel dat we nu op de bodem zijn. Dat móet ook wel.

Zuiden en Randstad

Manpower heeft het Manpower Employment Outlook Survey verricht ­onder werkgevers. “We hebben gekeken naar de verwachte groei van de landelijke werkgelegenheid en die is nu 0%”, meldt Remmers. “In Brabant zijn de werkgevers iets positiever en is het 4%. ­Productie en landbouw dalen het snelst.” Eric-Jan van Gorkum is mede-eigenaar en -oprichter van WiseNose, een bedrijf in recruitmentsoftware. “We zien de trend in de markt, vooral de flexibele arbeidsplaatsen verdwijnen.” Jager ziet ook ­duidelijk verschil tussen het zuiden van Nederland en de Randstad. “Het zuiden heeft het moeilijker omdat het zo actief is op de exportmarkt.” Van Baast: “Hier valt het mee als je kijkt hoe het er in Eindhoven aan toe gaat. Hoe zuidelijker, hoe slechter het lijkt te gaan.”

UWV-procedure

Stel dat een bedrijf mensen moet ontslaan. Blijven dan de kwalitatief beste personeelsleden over? Is het een kwestie van ‘survival of the fittest’? “Wij hebben veel mensen moeten laten gaan”, geeft Gräler als voorbeeld. “Het is allemaal volgens de regels van het UWV gegaan. Dan geldt het afspiegelingsprincipe waarbij je rekening houdt met functies en leeftijd. Eigenlijk is het willekeurig. Ik had een ander lijstje gemaakt als ik mijn voorkeuren moest doorgeven, maar zo werkt het niet. Dat is ook wel prettig,

Bas van Essen, RSP Wonen vb&t makelaars ‘Wij detacheren onze eigen mensen om ze te behouden voor de toekomst’ Caroline Schemering Reelfs, Weener Groep ‘Met elkaar overleggen en creatieve oplossingen bedenken’ Otto Jager, Fortis Bank Nederland ‘We moeten blijven investeren in jonge mensen’ Ruud van Baast, Vitae ‘Onze professionals zijn de dupe van onderling detacheren’ Robert-Jan van Bavel, Bivium Recruitment ‘Bewijs dat je hoort bij het groepje van ‘the fittest’’ Eric-Jan van Gorkum, WiseNose ‘Nu investeren in werven en selecteren voor de toekomst’ Estie Remmers, Manpower Secretarieel ‘Om mensen te motiveren en te helpen bieden we bijvoorbeeld opleidingen aan’ Hans Gräler, Huijbregts Notarissen ‘Wij hebben een kwart van ontslaan’ R onze E G I O mensen b u s i n e s s moeten | juli/au gustus 2009

45


Hans Gräler

Eric-Jan van Gorkum

Robert-Jan van Bavel

Huijbregts Notarissen

WiseNose

Bivium Recruitment

want ik kan mezelf niets kwalijk nemen, ben objectief gebleven. Een andere optie was de kantonrechter, maar drie advocatenkantoren adviseerden me desgevraagd dat niet te doen.” Van Essen: “Het is altijd jammer om mensen te moeten laten gaan. Maar blijkbaar ben je beperkt in je keuze.” “Ik zie ook bedrijven die 10% moeten schrappen en iedereen 10% minder loon betalen”, oppert Jager. “Zoiets geeft de medewerkers vaak een boost, ­zeker als de directie ook mee doet: samen

Onderling detacheren

Gräler. “Huijbregts Notarissen heeft zich voorgenomen om er in de toekomst meer mee bezig te zijn. We willen mensen meerdere keren een kort contract aan­ bieden bijvoorbeeld.”

Móet de bodem zijn

tegen de bedreiging.” Gräler: “Dat hebben wij ook overwogen, maar het was praktisch onhaalbaar. Iedereen moet meedoen, wil het werken. En denk daarnaast aan de gevolgen voor het WW- en pensioenrecht.”

Creatieve oplossingen

Het is zoeken naar de juiste oplossingen. Robert-Jan van Bavel: “Er zijn bedrijven die hun mensen ontslaan en ze vervolgens via een externe partij inhuren. Zo zijn ze flexibeler.” “Vitae is overgenomen door Manpower”, zegt Van Baast. “Eigenlijk zouden we de eerste drie jaar nog niet hecht samenwerken, maar door de crisis zijn we gedwongen al eerder creatieve oplossingen te zoeken in ­samenwerking. Wij richten ons steeds meer op gemeentes en overheid.”

46

REGIO business | juli/augustus 2009

Bas van Essen past zijn tactiek ook aan. “Wij detacheren onze eigen mensen bij relaties. Projectontwikkelaars staan ­ervoor open om een dag of twee per week een deskundige van ons op een bepaald project te zetten.” Schemering Reelfs: “We kunnen het personeel als het ware op een hoop gooien en kijken wie wat nodig heeft, met elkaar overleggen over dit soort creatieve oplossingen.” Van Baast: “Dat soort constructies kosten ons ons brood. Het is een oplossing die we bij veel bedrijven zien. Ze lenen personeel aan elkaar uit. Onze professionals zijn daar dan de dupe van.” Schemering Reelfs nuanceert: “Er blijft altijd werk voor interimmers of gedetacheerden. Bij Weener Groep merken we ook dat er concurrentie is. Het duurt wel iets langer om mensen te plaatsen. Bedrijven blijven ­zaken met ons doen vanwege ons maatschappelijk verantwoorde karakter. Het is belangrijk om een goed contact met de klanten te hebben. Maar we hebben altijd wel werk op het gebied van verpakken, groenonderhoud of schoonmaak.”

Flexibele schil

“Flexibiliteit is gemakkelijk voor grote bedrijven”, merkt Estie Remmers. “Nu is de zogenaamde flexibele schil, het bestand aan personeel ingehuurd via een ­externe partij, erg dun. In de toekomst ­ zal die veel dikker zijn.” Eric-Jan van Gorkum knikt instemmend. “Bedrijven willen flexibel blijven, zodat ze straks op korte termijn in kunnen springen op veranderende planningen.” “Die flexibele schil is momenteel weg”, vindt Hans

Vaste baan

“De vraag naar interimmers gaat toenemen”, voorspelt Van Gorkum. “De crisis is nu allover; in vrijwel alle sectoren en heel Europa. Dat is niet altijd zo. Hoe flexibeler de markt, hoe meer je dit soort fluctuaties kunt afdempen.” “En toch zijn veel mensen op zoek naar een vaste baan, dat blijft de ambitie”, kaatst Estie Remmers van Manpower. Bas van Essen: “Ik voorzie een probleem voor de woning- en notariële markt. Minder vaste contracten betekent minder koopovereenkomsten. Eigenwoningbezit wordt niet gestimuleerd door al dat flexwerken.”

Contracten

“Een vast contract voor onbepaalde tijd heeft tegenwoordig ook minder betekenis gekregen”, vindt Van Bavel. “Als bedrijven willen, ontslaan ze je toch.” Van Baast beaamt dat: “Ik merk dat de crisis wordt aangegrepen om mensen met een vast contract te ontslaan.” Ook Van Essen ziet een wezenlijk verschil. “Bovendien heeft een jaarcontract als nadeel dat je dat jaar sowieso moet volmaken. En ik denk dat een medewerker harder werkt als hij een vast contract heeft. Als je telkens een contract voor bepaalde tijd geeft, gaat hij toch wiebelen.”

Hollen of stilstaan

Hoe slecht gaat het nu écht? “We zitten op hetzelfde niveau als 2004 qua vacatu-


res”, legt Van Gorkum uit. “Er zijn voornamelijk mensen nodig in de zorg en het onderwijs. De herverdeling gaat te traag. Het is teveel hollen en stilstaan. Dat moeten we in de toekomst zien te voorkomen. Als je nu een vacature plaatst, krijg je in plaats van vijf, honderd reacties. Die moet je bewaren en je moet mensen die jouw organisatie verlaten, volgen. Daar pluk je straks de vruchten van.” Gräler: “Voor diegene van wie we afscheid hebben genomen, is een sociaal plan. Hierin staat ook dat wanneer we vacatures hebben, zij als eerste in aanmerking komen om in dienst te komen.”

Toekomst selectie

“Als goed personeel weer schaars is, kun je je niet permitteren om acht weken te doen over een sollicitatieprocedure”, haakt Van Gorkum aan. “WiseNose maakt software om deze processen te verbeteren. Daar is een latente behoefte aan. Straks na de crisis komt de focus weer meer op werving en selectie te liggen. En als we kijken naar de verre toekomst, wordt het alleen maar belangrijker. In 2030 komen we met het huidige productieniveau miljoenen mensen tekort in Europa om de arbeidsplaatsen te vullen. We moeten voorkomen dat we straks na de crisis weer moeten hollen.” Maar ook voor de mensen die mogen blijven, is het een ingrijpende gebeurtenis. “Zij moeten een beetje inschikken”, legt hij uit. “Onderschat de emoties die bij dit alles komen kijken niet. We hebben uitgebreid gecommuniceerd en toch krijg ik te maken met boze en verdrietige mensen. Er is onrust.”

Ruud van Baast

Estie Remmers

Vitae

Manpower Secretarieel

Behoeften in kaart

Hoe ziet het gezelschap de toekomst? Ruud van Baast: “Uiteindelijk kun je hier als bedrijf sterker uitkomen. Wij maken nu raamovereenkomsten met onze klanten. We brengen de behoeften in kaart voor straks. We verlenen service, laten zien dat we er zijn en denken mee. Als het straks weer aantrekt, plukken we daar de vruchten van.” Otto Jager: “Volgens het CBS zakt de werkeloosheid nog naar 9 à 10%. We zijn er dus nog niet. Ik heb in de jaren ’80 meegemaakt dat veel schoolverlaters jarenlang niet aan een baan kwamen; de verloren generatie. We moeten ervoor zorgen dat dit niet weer gebeurt en blijven investeren in nieuwe, jonge mensen en stagiaires. Helemaal g­ ezien de vergrijzing.”

• Het volgende BOB Debat vindt plaats op 14 juli. Het thema is dan Marketing & Communicatie. • Bent u geïnteresseerd om mee te praten en in de volgende editie van Regio Business te staan? • Ga naar www.regio-business.nl en maak uw interesse in deelname aan het BOB Debat kenbaar via het con­tact­ formulier. Een e-mail sturen kan natuurlijk ook: info@regio-business.nl

Gezond bedrijf

Weener Groep investeert al in de toekomst. “Mensen die nieuw binnenkomen, trainen wij voor functies op de reguliere arbeidsmarkt. Als het straks aantrekt, kunnen zij zó beginnen. Eventueel sturen we mensen via stageplekken de markt op.” Bas van Essen ziet vooral meerwaarde in samenwerking. “Investeer in kwalitatief langdurige samenwerkingen met voor jou belangrijke partijen in de markt.” Estie Remmers: “Onze kreet is ‘get back in biz’. Zorg dat je bedrijf ­gezond blijft, bouw relaties op, investeer waar dat kan. Wees er klaar voor als straks de vraag weer groeit.” “En stel kwaliteit centraal”, vindt Van Bavel. “Geloof in jezelf en blijf je onderscheiden. Bewijs dat je hoort bij het groepje van ‘the fittest’.” �

REGIO business | juli/augustus 2009

47


vrouw in business

De kunst om met mensen om te gaan

Resultaatgericht altruïsme Tekst Gerda Baeyens fotografie Marjo van de Peppel

later aangevuld met een Masteropleiding. Fascinerend hoe Brova in die jaren uitgegroeid is tot een organisatie met meer dan duizend medewerkers.” Anja is te bescheiden om de merites voor dit succes op te eisen, maar dat zij als Directeur Operations verantwoordelijk was voor het HR-beleid, zal toch wel aanzienlijk hebben bijgedragen aan de explosieve groei van het bedrijf.

…naar Quaestus

Anja Spaans

Voor Anja zelf is die carrièreswitch niet zo verwonderlijk als op het eerste gezicht misschien lijkt. Bij de Brova Groep was zij immers Directeur Operations met HRM, logistiek, vastgoed en juridische zaken in haar portefeuille. Zorgen dat de juiste man of vrouw op de juiste plaats in een organisatie belandt, loopt dan ook als een rode draad door haar professionele leven.

48

REGIO business | juli/augustus 2009

Van Brova... “Eigenlijk zou ik fysiotherapie gaan studeren”, begint Anja, “maar dat zag ik om de een of andere reden niet meer zitten. Tot eenieders verbazing ging ik werken in een winkel. Ik kwam terecht bij modeconcern Brova, dat toentertijd nog een familiebedrijf met een paar vestigingen was. In die tijd heb ik mijn studie bedrijfskunde gedaan en

“Ik wilde graag terugkeren naar een kleinschaliger omgeving. De laatste jaren leek het wel alsof ik alleen maar zat te vergaderen. Bij Quaestus kon ik weer meer met mensen bezig zijn. Ervoor zorgen dat een organisatie de juiste krachten vindt. Mijn retail- en vastgoedervaring kwam daarbij goed van pas. Doordat ik de ins & outs van de branche ken en zelf een toppositie heb bekleed, ben ik voor klanten een gelijkwaardige gesprekspartner. Uit ervaring weet ik wat zij van een potentiële kandidaat verlangen.” Waarom Quaestus het op zijn beurt met haar zag zitten? “Ik zou het hen moeten vragen, maar ik denk dat ze mij gewoon een prima aanvulling op het team vonden. Elke consultant is immers gespecialiseerd in één of meer branches; klanten kunnen dus voor alles bij ons terecht. Die specialisaties en onze verschillende persoonlijkheden,vormen de kracht van Quaestus.”

Lef en dienstbaarheid “Ik vind mensen mooi”, gaat Anja verder. “Ieder mens is uniek; een gemeenplaats maar daarom niet minder waar. Ik voel me goed met mensen om me heen. Zowel privé als professioneel. Ik vind het fijn als anderen het naar hun zin hebben. Daarom


“Heb het lef om te doen wat je leuk vindt, het maakt het leven zoveel mooier.” Een motto waarbij Anja Spaans al haar hele leven zweert. Met als resultaat een boeiend carrièrepad dat haar van een modeconcern met meer dan 80 filialen, leidde naar een internationaal opererend ExecutiveSearch-bureau.

geeft het ook zoveel voldoening als wij consultants en researchers - er samen in slagen de juiste invulling aan een functie te geven.” Of die altruïstische ingesteldheid ook betekent dat ze zichzelf en het eigen belang vlot opzij kan schuiven? “Ik stel me inderdaad gemakkelijk dienstbaar op, maar dat neemt niet weg dat ik heel goed weet waar ik sta en het lef heb om te doen wat ik zelf wil. Als je iets leuk vindt, is immers niets te veel. En als ik plezier heb in wat ik doe, wordt een ander

Ik vind mensen mooi daar op zijn beurt ook beter van. Daarnaast ben ik erg resultaatgericht. Die drie eigenschappen maken voor mij het plaatje compleet.”

Het mooie van Brabant “Weet je dat Quaestus de enige internationaal werkende ExecutiveSearch-organisatie is die niet in Amsterdam gevestigd is?”, vraagt Anja. “Daarmee onderscheiden wij ons bewust van onze conculega’s. Hoewel wij heel Nederland bestrijken, is het prettig vanuit Brabant te werken. Er is hier heel Quaestus Senior Management Search Koningsweg 66 5211 BN ‘s-Hertogenbosch T 073-6154700 E anjaspaans@quaestus.eu I www.quaestus.eu I www.topfuncties.nl

wat potentie en de provincie heeft een paar prachtige plannen klaarliggen. De sector Health & Food kan bijvoorbeeld op veel aandacht rekenen. Brabant huisvest een aantal grote marktspelers, denk maar aan Sligro, Mars en Campina. Sinds kort mogen wij zelfs het epitheton ‘Hoofdstad van de Smaak’ dragen; die titel hebben we toch maar mooi voor de neus van anderen weggekaapt. Daarnaast is in Breda het Topinstituut logistiek geopend.”

Iets extra’s Dat Anja hart heeft voor Brabant, blijkt ook uit haar inzet als vrijwilliger. Bij haar golfclub, maakt ze deel uit van de wedstrijdcommissie. En ook de organisatie van Jazz in Duketown kan rekenen op haar belangeloze bijdrage. “Ik vind het leuk om iets terug te doen. Zonder vrijwilligers zouden trouwens een heleboel events niet doorgaan. Je leert er ook veel van. Muziek vormt een goed tegenwicht voor de hectiek van het professionele leven. Althans, als je goed kunt luisteren. In elke vorm van muziek zit immers een boodschap vervat; en jazz is bij uitstek blije muziek bedoeld voor een breed publiek. Ook in mijn werk heb ik die neiging om iets extra’s te doen. Quaestus sponsort bijvoorbeeld SMA, Sales Management Association, meer specifiek de verkiezing van de Commercieel Directeur van het jaar. Al vallen deze directeuren niet meteen allemaal in mijn branche, het is een project dat ik graag op mij neem. Want zoals ik aan het begin van dit gesprek zei: het gaat niet om mijzelf maar om het gezamenlijk belang! Samenwerken prevaleert altijd.” �

• Vrouw in Business is een gezamenlijk initiatief van Regio Business en Cécile van Berkel, directeur van PelkmansVanBerkel organisatie-adviseurs (www.pelkmansvanberkel.nl). • Cécile van Berkel laat in deze reeks een aantal ondernemende vrouwen aan het woord. Ze is met name geïnteresseerd in de persoon, de keuzes en de ervaringen van de vrouwelijke ondernemers. • Kent u of bent u een Vrouw in Business? Laat het ons weten via info@regio-business.nl.

REGIO business | juli/augustus 2009

49


BUSINESSprofiel

Relaties belangrijker dan producten

BDO houdt vinger aan de pols Tekst Gerda Baeyens fotografie Marjo van de Peppel

kwaliteit van onze dienstverlening. Wij proberen onze klanten te ontzorgen. Dat betekent ook op het juiste moment pro­ actief optreden. Die betrokkenheid vormt onze toegevoegde waarde. Zelf vind ik netwerken leuk, wat in deze regio ook dankbaar is om dat te doen. Een goede relatie met de accountant of adviseur is hier voor een ondernemer even belangrijk als het prijsaspect. Hier gunt men elkaar nog iets!”

Online dienstverlening

Jeannot Evers: een betrokken netwerker

Jeannot Evers is net terug van een paar dagen Peru waar hij samen met andere bestuursleden de internationale BDO-strategie wat betreft werkaanpak en kwaliteit, uittekende. Op 1 januari 2010 treedt hij toe tot de Raad van Bestuur. Bruistensingel 300 blijft echter zijn vaste standplaats. Klanten hoeven dus niet bang te zijn het zonder zijn expertise te moeten stellen. Toen BDO behoefte had aan meer profilering en naamsbekendheid in ’s-Hertogenbosch, kwam Evers over van kantoor Eindhoven. Met zijn acquisitieve slagkracht leek hij immers de aangewezen persoon om deze uitdaging aan te gaan. Anno 2009 blijkt hij in die opdracht meer dan geslaagd te zijn.

Veelzijdigheid

“Mooi aan dit kantoor is het generalistische karakter ervan; grote kantoren drukken medewerkers immers vaak een specialis-

50

REGIO business | juli/augustus 2009

tische hoek in. BDO wil daarentegen door veelzijdig te werken en indien nodig een specialist in te schakelen, klanten een breder perspectief aanreiken. Hen méér kunnen bieden dan het louter correct verrichten van accountantswerk. Om een ­ondernemer breed te kunnen adviseren, moet je echter weten wat hij doet en wat zijn plannen zijn. Logischerwijs weet je dat pas als je ook regelmatig contact met hem hebt. Een goede onderlinge communicatie en een snelle uitwisseling van informatie, zijn dan ook bepalend voor de

BDO heeft daarnaast flink geïnvesteerd in elektronische dienstverlening aan klanten. ‘Online Personeel’, ‘Online Personeelsadviseur’ en ‘Online Boekhouden’ getuigen van de inspanningen om het de klant makkelijker te maken. “Het werkt efficiënter en verhoogt de transparantie. Klanten kunnen immers hun gegevens ­inkijken via een eigen omgeving op onze server. Als de klant dat wil, kan hij zijn gegevens via zijn administratiesysteem invoeren waarna ze geïntegreerd worden in het BDO-systeem. Door basisverrichtingen goedkoop aan te bieden, kunnen we klanten ook hoogwaardige diensten tegen een redelijke prijs aanbieden”, ­besluit Evers. �

BDO CampsObers ‘s-Hertogenbosch Bruistensingel 300 5232 AD ‘s-Hertogenbosch T 073-6405705 E jeannot.evers@bdo.nl I www.bdo.nl Opgericht: 1935 Aantal medewerkers kantoor ’s-Hertogenbosch: Circa 120


De Audi A5 Cabriolet. Sportieve elegantie. Intens, puur en stijlvol. De Audi A5 Cabriolet maakt van ieder moment een belevenis op zich. De elegante stoffen kap opent en sluit geruisloos in 15 seconden tot een snelheid van 50 km/h. Comfortverhogende opties zoals Audi parking system, Xenon plus verlichting en Audi soundsystem zijn onderdeel van de Pro Line uitvoering. Deze is leverbaar tegen een meerprijs van â‚Ź 3.600,-. De Audi A5 Cabriolet 2.0 TFSI met 132 kW heeft het groene energielabel B en is al verkrijgbaar vanaf â‚Ź 51.265,-.

Balkweg 1, 5232 BT 's-Hertogenbosch, telefoon: 073 - 646 44 44 Parallelweg 5, 5349 AD Oss, telefoon: 0412 - 62 31 56 www.udenhout.nl Gemiddeld brandstofverbruik 6,2 - 9,5 l/100 km (10,5 - 16,1 km/l), CO2-uitstoot 164 - 219 g/km. Vanafprijs is inclusief BTW en BPM, exclusief verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. Vraag uw Audi-dealer voor meer informatie.


Waar haalt Frans van den Brand zijn energie vandaan?

“Op Dong kan ik vertrouwen. Mijn boomkweekbedrijf bestaat nu zo’n 22 jaar. In die tijd is er veel veranderd. De gereedschappen, de teelmethoden, computers. Tegenwoordig verkoop ik via internet aan klanten door heel Nederland en delen van Duitsland. Eén ding is al die tijd gelijk gebleven: mijn energieleverancier. Natuurlijk word ik zoals elke ondernemer regelmatig gebeld met aanbiedingen. Maar ik ben nooit overgestapt. Ik werk

namelijk graag met een vertrouwde partner voor energie. Een partner die weet wat er speelt in mijn markt en open staat voor mijn suggesties. DONG Energy is mijn partner in energie.“ F. van den Brand, Boomkwekerij Vecoplant/ De Vossenberg in Oudenbosch

Uw partner in energie.

Weten wat DONG Energy u als ondernemer kan bieden? Ga naar www.dongenergy.nl/mkb

Regio Business Noordoost-Brabant jul/aug 2009  

Regio Business Noordoost-Brabant juli/augustus 2009