Page 8

COLUMN COLUMN Klaas Staal

Passionals Vormgeving Creatie & Styling www.passionals.me • hans@passionals.nl

CaptilatWork Nederland

Actief of actief? Al jaren loopt er in de beleggingswereld een debat over ‘actief’ versus ‘passief’ vermogensbeheer. Met passief wordt bedoeld een beheerder die belegt in indexfondsen of ETF’s (Exchange Traded Funds), ook wel trackers genoemd. Dit zijn fondsen die tegen lage kosten een bepaalde index volgen. Daartegenover staan beheerders die, op wat voor manier dan ook, zelf ‘actief’ beleggingen voor hun cliënten selecteren. Voordeel van een tracker De voorstanders van passief beleggen halen vaak het argument aan dat trackers het beter zouden doen dan actieve fondsen. En dat beleggen in een index dus het beste is. Ik denk dat de kern van het debat veel genuanceerder ligt. Het potentiële voordeel van een tracker zit niet per se in het volgen van een index, maar in de lage kosten waarmee dat gepaard kan gaan. Prijskaartje Inderdaad is het zo dat het mechanisch volgen van een aandelenindex betrekkelijk eenvoudig is en dus tegen lage kosten gedaan kan worden. En inderdaad is het ook zo dat er actieve beleggingsfondsen zijn waar een behoorlijk prijskaartje aan hangt. Dit kan bijvoorbeeld doordat een hoge beheervergoeding in rekening wordt gebracht. Deze kosten vallen binnen het fonds en zijn dus vaak niet zichtbaar voor de cliënt, maar drukken wel het rendement. Veel handelen Hoge kosten kunnen ook ontstaan omdat een beheerder ‘actief’ vertaalt in veel handelen binnen het beleggingsfonds. De transactiekosten kunnen dan een wissel trekken op het rendement. Er zijn echter legio actieve fondsen die een langetermijnstrategie hebben en zeer weinig handelen. En er zijn legio actieve fondsen met een lage beheervergoeding. Tegenstelling Het gaat dus uiteindelijk niet om de tegenstelling ‘actief’ versus ‘passief’, maar om het vergelijken van de totale kosten. Een vermogensbeheerder kan voor de cliënt wel beleggen in goedkope trackers, maar als hij daar zelf hoge kosten voor in rekening brengt, is het totale plaatje toch nog ongunstig. Het is niet gemakkelijk voor u als cliënt om de totale kosten van beheer te doorgronden. Gelukkig zijn er steeds meer vergelijkingssites op internet die deze kosten inzichtelijk en vergelijkbaar maken waardoor u een afgewogen keuze kunt maken. �

Passionals

Inspiratie nodig? 06-24397397

Profile for Regio Business

Regio Business West-Brabant mei/juni 2017  

Regio Business West-Brabant mei/juni 2017  

Advertisement